వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -9

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ. రిమార్కులు
4001 భార.501 294.592 3 ప్రసన్న కథావిపంచి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 419 60.0
4002 భార.502 294.592 3 శిల్పి నన్నయ - ఆది, సభా పర్వాలు వడలి మందేశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 188 16.0
4003 భార.503 294.592 3 శోకం నుంచి స్వర్గానికి వడలి మందేశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 150 50.0
4004 భార.504 294.592 3 భారత నిరుక్తి -నన్నయ రుచిరార్ధ సూక్తి తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత 1983 133 8.0
4005 భార.505 294.592 3 తెలుగు కవిత్వం - నన్నయ ఒరవడి రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి రచయిత, అనంతపురం 1987 90 12.0
4006 భార.506 294.592 3 స్ఫూర్తిశ్రీ వ్యాసావళి - భా.1 స్ఫూర్తిశ్రీ విపంచకా ప్రచురణలు ... 131 2.0
4007 భార.507 294.592 3 నన్నయ భారతి ద్వితీయ సంపుటం పేర్వారం జగన్నాధం, బేతవోలు రామబ్రహ్మం తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 369 35.00
4008 భార.508 294.592 3 నన్నయ భారతి ప్రధమ సంపుటం పేర్వారం జగన్నాధం తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1993 872 70.0
4009 భార.509 294.592 3 నన్నయ భారతి- తృతీయ సంపుటం ... పొ.శ్రీ.తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2001 236 55.0
4010 భార.510 294.592 3 నన్నయ కవిత్వము - అక్షర రమ్యత వి.వి.యల్.నరసింహారావు విశ్వ గ్రంథమాల, చేబ్రోలు 1977 587 60.0
4011 భార.511 294.592 3 నన్నయ భారతి - ద్వితీయ సంపుటము పేర్వారం జగన్నాధం తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 396 35.0
4012 భార.512 294.592 3 శ్రీ ఆంధ్ర కవి తరంగిణి. మొదటి సంపుటం చాగంటి శేషయ్య ఆం.ప్రచారిణి లి. కాకినాడ ... 266 3.0
4013 భార.513 294.592 3 ఎర్రన సాహిత్య లహరి - ద్వితీయ తరంగము యస్. భాలేరావు ఎఱ్ఱన పీఠము,ఒంగోలు 1984 89 10.0
4014 భార.514 294.592 3 ఎర్రన సాహిత్య లహరి - తృతీయ తరంగము వి.యస్. సంపత్ ఎఱ్ఱన పీఠము,ఒంగోలు 1985 109 15.0
4015 భార.515 294.592 3 ఎర్రన సాహిత్య లహరి - చతుర్ధ తరంగము జె.ఆర్. ఆనంద్ ఎఱ్ఱన పీఠము,ఒంగోలు 1986 227 15.0
4016 భార.516 294.592 3 ఎర్రన సాహిత్య లహరి - షష్టమ తరంగము యం.వి.పి.సి.శాస్త్రి ఎఱ్ఱన పీఠము,ఒంగోలు 1989 159 15.0
4017 భార.517 294.592 3 ఎఱ్ఱాప్రగడ యం.జి.పి. శ్రీరామచంద్రమూర్తి ముకుంద వనమాల , ఖమ్మం 1979 97 4.0
4018 భార.518 294.592 3 ఎఱ్ఱన కృతులు - సమాజ చిత్రణము జంధ్యాల మహతీ శంకర్ రచయిత, విజయవాడ 1990 106 18.0
4019 భార.519 294.592 3 ఎర్రన - రసపోషణ యస్.గంగప్ప రచయిత, గుంటూరు 1990 96 25.0
4020 భార.520 294.592 3 శంభుదాసు తత్త్వదర్శనము కోగంటి వేంకట శ్రీరంగనాయకి శ్రీ శారదానికేతనము, గుంటూరు 1991 370 80.0
4021 భార.521 294.592 3 శంభుదాసు తత్త్వ దర్శనము కోగంటి వేంకట శ్రీరంగనాయకి శ్రీ శారదానికేతనము, గుంటూరు 1991 370 80.0
4022 భార.522 294.592 3 ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ - సాహిత్యవ్యాసాలు జి.యస్.యస్.దివాకర దత్ సృజన, అద్దంకి 2006 152 80.0
4023 భార.523 294.592 3 ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ - సాహిత్యవ్యాసాలు జి.యస్.యస్.దివాకర దత్ సృజన, అద్దంకి 2006 152 80.0
4024 భార.524 294.592 3 ఎఱ్ఱన, శ్రీనాధుల సూక్తి వైచిత్రి కవి రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురం 1985 125 15.0
4025 భార.525 294.592 3 ఎఱ్ఱన మహాకవి ఆకొండి విశ్వనాధం రచయిత, ఒంగోలు 1984 54 5.0
4026 భార.526 294.592 3 ఎఱ్ఱన మహాకవి ఆకొండి విశ్వనాధం రచయిత, ఒంగోలు 1984 54 5.0
4027 భార.527 294.592 3 ఎఱ్ఱన జనజీవన చిత్రణ పాపిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి శ్రీనివాస మురళి ప్రచురణలు, తిరుపతి 1991 167 30.0
4028 భార.528 294.592 3 భారత నిరుక్తి, ఎఱ్ఱన ధర్మోక్తి తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి 1989 102 20.0
4029 భార.529 294.592 3 శంభుదాస సమాజ చిత్రణము బెజవాడ కోటివీరాచారి శ్రీ సుందర ప్రచురణలు, వరంగల్ 2013 92 125.0
4030 భార.530 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము పురాణపండ రామమూర్తి మహాభారత ప్రచారక సంఘం, కాకినాడ ... 141 12.0
4031 భార.531 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము పురాణపండ రామమూర్తి మహాభారత ప్రచారక సంఘం, కాకినాడ ... 192 16.0
4032 భార.532 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము పురాణపండ రామమూర్తి మహాభారత ప్రచారక సంఘం, కాకినాడ 1960 137 16.0
4033 భార.533 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము, ఉద్యోగ పర్వము బి.వి.కుటుంబరావు గాయత్రీ ప్రచురణము 1975 164 40.0
4034 భార.534 294.592 3 శ్రీమహా భారత ధర్మములు పన్నాల వేంకటసుబ్బారావు విజయముద్రాక్షర శాల, బాపట్ల 1940 236 1.5
4035 భార.535 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము మల్లాది సూర్యనారాయణ శాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై ... 104 0.8
4036 భార.536 294.592 3 ద్రౌపది యార్లగడ్డ లక్ష్మీ ప్రసాద్ ఆంధ్రజ్యోతి వారపత్రిక 2005 120 20.0
4037 భార.537 294.592 3 బాలల మహాభారతము 1 భాగం శ్రీ జ్ఞానదానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 44 20.0
4038 భార.538 294.592 3 బాలల మహాభారతము 5వ భాగం శ్రీ జ్ఞానదానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 32 50.0
4039 భార.539 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, విరాట పర్వము తిక్కన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 270 3.0
4040 భార.540 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,ఉద్యోగ పర్వము తిక్కన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 276 2.5
4041 భార.541 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, భీష్మ పర్వము తిక్కన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 200 2.8
4042 భార.542 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, భీష్మ పర్వము తిక్కన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 200 2.8
4043 భార.543 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, ద్రోణ పర్వము తిక్కన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 378 3.0
4044 భార.544 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, కర్ణ పర్వము తిక్కన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ ... 306 3.0
4045 భార.545 294.592 3 శ్రీమత్ ఆంధ్రమహాభారతము తిక్కన ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1974 354 5.0
4046 భార.546 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారతము- ఆది, సభా పర్వములు నన్నయ వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1973 328 6.0
4047 భార.547 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారతము- అరణ్య పర్వము నన్నయ వావిళ్ల రామస్వామిచెన్నై 1967 336 6.0
4048 భార.548 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారతము- విరాట, ఉద్యోగ పర్వములు తిక్కన వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1973 328 6.0
4049 భార.549 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారతము- భీష్మ , ద్రోణ పర్వములు తిక్కన వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1952 315 6.0
4050 భార.550 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారతము- కర్ణ నుండి స్త్రీ పర్వములు తిక్కన వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1952 311 6.0
4051 భార.551 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారతము- శాంతి పర్వము తిక్కన వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1965 286 6.0
4052 భార.552 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారతము- అనుశాసనిక - స్వర్గారోహణ పర్వములు తిక్కన వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై 1962 400 12.0
4053 భార.553 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము పురాణపండ రామమూర్తి మహాభారత ప్రచారక సంఘం, కాకినాడ 1960 657 16.0
4054 భార.554 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము, ఆది పర్వము పన్నాల వేంకటసుబ్బారావు విజయముద్రాక్షర శాల, బాపట్ల 1940 236 1.5
4055 భార.555 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము మల్లాది సూర్యనారాయణ శాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి,చెన్నై ... 103 0.5
4056 భార.556 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము, సభా పర్వము భ.తి.పం.రాఘవాచార్యులు బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, కర్నూల్ 1981 80 8.0
4057 భార.557 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము, సభా పర్వము భ.తి.పం.రాఘవాచార్యులు బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, కర్నూల్ 1981 80 8.0
4058 భార.558 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర వచన భారతము ... ... ... 1140 20.0
4059 భార.559 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,ఆది పర్వము నన్నయ ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1970 409 4.0
4060 భార.560 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,సభా పర్వము దివాకర్ల వేంకటావదాని ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1970 93 2.0
4061 భార.561 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,అరణ్య పర్వము పాటిబండ్ల మాధవశర్మ ఆం.ప్ర.సాహిత్య అకాడమీ 1971 518 4.0
4062 భార.562 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,ఆది, సభా పర్వములు నన్నయ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1968 780 5.0
4063 భార.563 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,విరాట్, ఉద్యోగ పర్వములు తిక్కన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1970 712 15.0
4064 భార.564 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,విరాట్, ఉద్యోగ పర్వములు తిక్కన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1970 712 15.0
4065 భార.565 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, కర్ణ నుండి స్త్రీ పర్వములు తిక్కన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1972 681 15.0
4066 భార.566 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము, అనుశాసనిక పర్వము తిక్కన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1972 453 15.0
4067 భార.567 294.592 3 ఆంధ్రమహాభారతము,అశ్వమేధము - స్వర్గారోహణ వరకు తిక్కన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1973 434 15.0
4068 భార.568 294.592 3 ఎమెస్కో బొమ్మల భారతము పాలంకి వెంకటరామచంద్రమూర్తి యం.శేషాచలం అండ్ కం.సికిందరాబాద్ 1989 158 20.0
4069 భార.569 294.592 3 గొల్లపూడి బాలల బొమ్మల సంపూర్ణ మహాభారతము జి.యస్.ధనలక్ష్మి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి ... 144 25.0
4070 భార.570 294.592 3 బొమ్మల మహాభారతము పురాణపండ రంగనాధ్ నవరత్న బుక్ సెంటర్ , విజయవాడ 1990 80 10.0
4071 భార.571 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము(వచనకావ్యము) .... .... .... 154 4.0
4072 భార.572 294.592 3 శ్రీమహాభారతము(వచనకావ్యము) .... .... .... 246 4.0
4073 భార.573 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము, ఉద్యోగ పర్వము భ.తి.పం.రాఘవాచార్యులు నాతా నమ్మయ్య శెట్టి,మద్రాసు 1914 170 4.0
4074 భార.574 294.592 3 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము, విరాట పర్వము,వచన కావ్యము భ.తి.పం.రాఘవాచార్యులు నాతా నమ్మయ్య శెట్టి,మద్రాసు 1914 163 4.0
4075 భార.575 294.592 3 ఎమెస్కో బొమ్మల భారతము పాలంకి వెంకటరామచంద్రమూర్తి ఎమెస్కో ఆర్ష భారతి, విజయవాడ 2004 171 50.0
4076 భార.576 294.592 3 ఎమెస్కో బొమ్మల భారతము పాలంకి వెంకటరామచంద్రమూర్తి ఎమెస్కో ఆర్ష భారతి, విజయవాడ 2001 171 50.0
4077 భార.577 294.592 3 శ్రీమహాభారతము,జనహిత విశేష సహితము,విరాట పర్వము తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి, సూరం శ్రీనివాసులు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2005 260 55.0
4078 భార.578 294.592 3 నన్నయ భారతి ప్రసాదరాయ కులపతి జిల్లా సాంస్క్తృతిక మండలి, గుంటూరు ... 134 10.0
4079 భార.579 294.592 3 శ్రీ భారత సారము కాశీనాథుని వీర మల్లయారాధ్య రామా అండ్ కో. ఏలూరు 1924 153 60.0
4080 భార.580 294.592 3 ప్రామాణిక మహాభారత వివేచనము రఘుమన్న పరిశోధన ప్రకల్పం, తెలుగు విభాగం 2000 228 30.0
4081 భార.581 294.592 3 ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానము జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు ... 111 15.0
4082 భార.582 294.592 3 మహాభారత నీతి కథలు, 1వ భాగం కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి సుధా బుక్స్ , విజయవాడ 2001 172 50.0
4083 భార.583 294.592 3 మహాభారత నీతి కథలు, 2వ భాగం కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి సుధా బుక్స్ , విజయవాడ 2001 162 50.0
4084 భార.584 294.592 3 మహాభారత నీతి కథలు, 3వ భాగం కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి సుధా బుక్స్ , విజయవాడ 2001 144 50.0
4085 భార.585 294.592 3 భారతం ఉషశ్రీ పురాణపండ తి.తి.దే. ... 100 2.5
4086 భార.586 294.592 3 మహాభారత యుద్దకాల పరిశీలన శ్యాంప్రకాశ్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 56 10.0
4087 భార.587 294.592 3 శ్రీ మహాభారతము జన్నాభట్ల వీరేశ్వర శాస్త్రి ... ... 167 6.0
4088 భార.588 294.592 3 సుయోధన విజయము కోటమర్తి చినరఘుపతి రచయిత, కాకినాడ 1942 42 1.0
4089 భార.589 294.592 3 వేదవ్యాసుడు టి. కే.వి. అయ్యంగార్ రచయిత, వరంగల్ 2007 60 30.0
4090 భార.590 294.592 3 గాంధారి సిహెచ్. కళావతి రచయిత, గుంటూరు 2007 108 60.0
4091 భార.591 294.592 3 శ్రీ వేదవ్యాస మహర్షి దివ్య చరిత్ర వేదవ్యాస వేదవ్యాస భారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 372 36.0
4092 భార.592 294.592 3 భారత రత్నాకరము శ్రీ విద్యాప్రకాశనంద గిరి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 2010 717 120.0
4093 భార.593 294.592 3 మహాభారతము వివేకానందస్వామి రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1995 38 8.0
4094 భార.594 294.592 3 మహాభారతము పులిచెర్ల సాంబశివరావు రచయిత, గుంటూరు ... 63 6.0
4095 భార.595 294.592 3 మహాభారతము ధర్మ విజయము లీలాకుమారి కె.కె.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1962 208 1.5
4096 భార.596 294.592 3 మహాభారతం క్విజ్ ఆర్. సీతాలక్ష్మి రచయిత,చెన్నై 2005 52 12.0
4097 భార.597 294.592 3 భారత సావిత్రి .... .... 2011 10 5.0
4098 భార.598 294.592 3 ద్రోణుని దుశ్శీలము సడ్డా సుందరరామరెడ్డి రచయిత, నెల్లూరు 1984 84 5.0
4099 భార.599 294.592 3 భారత భారతి గాలి గుణశేఖర్ షిర్డి సాయి ప్రచురణలు, పుత్తూరు 2008 116 50.0
4100 భార.600 294.592 3 తిక్కన సీత కాసల నాగభూషణం కిరణ్మయి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 2011 116 50.0
4101 భార.601 294.592 3 ఆంధ్ర మహాభారత స్త్రీ పర్వం-మాతృతత్త్వం యస్. భ్రమరాంబ రచయిత, గుంటూరు 2014 88 60.0
4102 భార.602 294.592 3 విరాటపర్వము తెలికిచెర్ల రాజేశ్వరశర్మ రచయిత, శ్రీహరికోట 1984 313 25.0
4103 భార.603 294.592 3 కీచక వథ చింతలపూడి వేంకటేశ్వర్లు ఆశావాది సాహితీ కుటుంబము 2011 74 50.0
4104 భార.604 294.592 3 భీష్మ పితామహుడు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2013 144 15.0
4105 భార.605 294.592 3 శ్రీ నవలభారతం జాడ సీతాపతి రావు రచయిత, నూజివీడు 2014 211 200.0
4106 భార.606 294.592 3 శాంతిపర్వంలోని సూక్తులు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతీ సుమతి, హైదరాబాద్ 1981 106 6.0
4107 భార.607 294.592 3 ఆంధ్ర మహా భారతం-కథా పరమార్థం వింజమూరి విశ్వనాథమయ్య కళాకౌముది, హైదరాబాద్ 1992 413 125.0
4108 భార.608 294.592 3 ఎఱ్ఱన సాహిత్య లహరి ఎ. రఘోత్తమరావు ఎఱ్ఱన పీఠము,ఒంగోలు 1982 202 10.0
4109 భార.609 294.592 3 భారతం-ధర్మాద్వైతం మోపిదేవి కృష్ణస్వామి ది వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, అమలాపురం 1984 407 50.0
4110 భార.610 294.592 3 ప్రశ్నోత్తర మహాభారతం నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య రచయిత, గుంటూరు 2014 160 60.0
4111 భార.611 294.592 3 కవిత్రయ మహాభారతం-జాతీయ సదస్సు ఉపన్యాస సంకలనం బి.ఎస్. రెడ్డి తి.తి.దే. 2007 263 100.0
4112 భార.612 294.592 3 ప్రసన్న కథావిపంచి ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 413 13.0
4113 భార.613 294.592 3 సనత్సుజాతీయము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కే. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణము 2010 280 85.0
4114 భార.614 294.592 3 మహాభారతము విరాటపర్వము మున్నంగి లక్ష్మీనరసింహశర్మ వేంకట్రామ అండ్ కో., ఏలూరు 1936 300 1.1
4115 Bhara.615 294.592 3 The Maha Bharatha N.V.R. Krishnama Charya T.T.D. 2012 497 90.0
4116 Bhara.616 294.592 3 Maha Bharatha Kamala subramanyam Baratiya Vidya Bhavan, Bombay 1995 747 300.0
4117 Bhara.617 294.592 3 The Maha Bharata Promotha nath Mullick Pioneer Press, Calcutta 579 4.0
4118 Bhara.618 294.592 3 The Maha Bharata N.V.R.Krishnamacharya T.T.D. 1983 485 25.0
4119 Bhara.619 294.592 3 Maha Bharata,Bhagavad Gita Veda Vyas Rushi Merchant Navy, Bombay 2005 794 300.0
4120 Bhara.620 294.592 3 Maha Bharata and variations Kambalur Venkatesa Acharya Vyas raja Pubs,Kurnool 1981 385 41.0
4121 Bhara.621 294.592 3 Maha Bharata Diamond Pocket Books, 159 60.0
4122 Bhara.622 294.592 3 Sri Andhra Maha Bharata G.V.Subbaramayya Author, Nellore 1985 285 40.0
4123 Bhara.623 294.592 3 Sri Andhra Maha Bharata G.V.Subbaramayya Author, Nellore 1985 285 40.0
4124 Bhara.624 294.592 3 The Maha Bharata P.Agarwal Urmila Agarwal,Mary Land, USA 2002 298 395.0
4125 Bhara.625 294.592 3 Int.Conf. on Maha Bharata 2003 164 100.0
4126 Bhara.626 294.592 3 The Maha Bharata 400 10.0
4127 Bhara.627 294.592 3 Reflections & variations on The Maha Bharata TRS Sharma Sahitya Academy 2009 389 150.0
4128 Bhara.628 294.592 3 Reflections & variations on The Maha Bharata TRS Sharma.Ed. Sahitya Academy 2009 389 150.0
4129 Bhara.629 294.592 3 The Maha Bharata Krishna Chaitanya Clarion Books, New Delhi 1985 462 175.0
4130 Bhara.630 294.592 3 Moral Dilemmas in the Maha Bharat Bimal Krishna Matilal Institute of Adv.Study,Simla 1989 156 95.0
4131 Bhara.631 294.592 3 Maha Bharata C.Rajagopalachari Bharatiya vidya Bhavan, Bombay 1972 332 60.0
4132 Bhara.632 294.592 3 The Maha Bharata N.V.R.Krishnamacharya T.T.D. 1983 497 40.0
4133 Bhara.633 294.592 3 The Maha Bharata Meera Uberoi Ratna Sagar P. Ltd, New Delhi 1996 472 395.0
4134 Bhara.634 294.592 3 Age of the Maha Bharat War Kota Venkatachalam Author, Vijayawada 1991 117 36.0
4135 Bhara.635 294.592 3 Maha Bharata -2 Amar Chitra Katha 1985 32 4.0
4136 Bhara.636 294.592 3 Maha Bharata -18 Amar Chitra Katha 30 4.0
4137 Bhara.637 294.592 3 Maha Bharata -21 Amar Chitra Katha 1986 28 5.0
4138 Bhara.638 294.592 3 Maha Bharata -33 Amar Chitra Katha 1987 32 5.0
4139 Bhara.639 294.592 3 Maha Bharata-35 Amar Chitra Katha 1988 28 5.0
4140 Bhara.640 294.592 3 MahaBharata-40 Amar Chitra Katha 1988 32 5.0
4141 Bhara.641 294.592 3 Maha Bharata.1010 Amar Chitra Katha 100 140.0
4142 Bhara.642 294.592 3 Maha Bharata-13 Kamala Chandrakanth Amar Chitra Katha 1989 64 20.0
4143 Bhara.643 294.592 3 The Maha Bharata(Anusasanika - Swargarohanika) 537 20.0
4144 Bhara.644 294.592 3 Maha Bharata(Children's) Mathuram Bhoothalingam Publications Div. 1990 84 22.0
4145 Bhara.645 294.592 3 Maha Bharata Igen. B Manoj Publications 2006 192 80.0
4146 Bhara.646 294.592 3 Indian Literature Sahitya Academy 2005 204 25.0
4147 Bhara.647 294.592 3 Maha Bharata Katha Manjari Chilakamarthi Lakshmi Narasimham Sri Ramakrishna Samithi, Vijayawada 1986 117 10.0
4148 Bhara.648 294.592 3 Yagnaseni The story of Draupadi Pradeep Bhattacharya Rupa & co, 1995 402 145.0
4149 Bhara.649 294.592 3 The Maha Bharata Romesh C.Dutta JAICO 1969 188 15.0
4150 Bhara.650 294.592 3 The Maha Bharata Romesh C.Dutt Crest Pub.House,New Delhi 1995 160 75.0
4151 Bhara.651 294.592 3 The Maha Bharata R.K.Narayana Indian Thought Pubs, Mysore 1979 182 10.0
4152 Bhara.652 294.592 3 The Maha Bharata R.K.Narayana Hind Pocket Books 1978 187 10.0
4153 Bhara.653 294.592 3 The Maha Bharata Romesh C. Dutt Kitabistan, Allahabad 1944 194 12.0
4154 Bhara.654 294.592 3 Maha Bharata C.Rajagopalachari Bharatiya vidya Bhavan, Bombay 1963 336 2.0
4155 Bhara.655 294.592 3 Maha Bharata(for College Students) Swamy Chidbhavananda Ramakrishna Tapovan, Tirupparaitturai 1976 268 4.0
4156 Bhara.656 294.592 3 Krishna & the Panadavas Saguna Manjeshwar IBH pub. Co. , Bombay 1981 84 5.5
4157 Bhara.657 294.592 3 The Maha Bharata V.Raghavan G.A.Natesan & Co, Madras 495 1.3
4158 Bhara.658 294.592 3 Maha Bharata for Children Vatsala Iyengar Vasan Book Depot, Bangalore 1994 156 22.0
4159 Bhara.659 294.592 3 The Maha Bharata V.Raghavan iar G.A.Natesan & Co, Madras 495 1.3
4160 Bhara.660 294.592 3 Yuganta Iravati Karve Sangam Books, Pune 1969 199 7.0
4161 Bhara.661 294.592 3 Tales from Maha Bharata Chilakamarthi.Trans.M.S.Ramesh Ramakrishna Samithi, Vijayawada 117 6.0
4162 Bhara.662 294.592 3 Ramayana, Maha Bharata & Bhagavata Writers V.Raghavan Publications Div. 1990 135 12.0
4163 Bhara.663 294.592 3 The Maha Bharata Bhadragiri Keshavadas ji Dasashrama Research Pubs. Bangalore 1967 56 1.0
4164 Bhara.664 294.592 3 The Maha Bharata S.B. Sri vastava Vikas pub., New Delhi 1993 82 15.0
4165 Bhara.665 294.592 3 Pride Goeth before a Fall C.L.Purushottam rao Central Chimaya Mission Trust, Bombay 1987 110 8.0
4166 Bhara.666 294.592 3 Heroes and Heroines of the Maha Bharata V.Madhavan Nair JAICO Pub.,Bombay 1974 226 9.0
4167 Bhara.667 294.592 3 Maha Bharata Ganga Prasad Sarma Diamond Comics 128 25.0
4168 भारा.668 294.592 3 Champu Bharatam Vasudeva Lakshmana Sastry 454 13.0
4169 भारा.669 294.592 3 Samskiptha Maha Bharatam Ghanshyamds jalan, Gorakhpur 936 60.0
4170 भारा.670 294.592 3 Maha Bharatam 1950 130 2.0
4171 भारा.671 294.592 3 Sachitra Maha Bharat Mahaveera prasad Indian press, Prayaga 1920 464 1.0
4172 भारा.672 294.592 3 Maha Bharatam Nilakanta Sanker Narahar josi, Pune 1929 364 1.0
4173 भारा.673 294.592 3 Bharat Samgraha T.L. Venkataram Ayyar Author 1956 143 1.5
4174 भारा.674 294.592 3 The Maha Bharata-1 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1933 360 10.0
4175 भारा.675 294.592 3 The Maha Bharata-1 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1933 636 10.0
4176 भारा.676 294.592 3 The Maha Bharata-2 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1944 515 12.0
4177 भारा.677 294.592 3 The Maha Bharata-15 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1954 1241 14.0
4178 भारा.678 294.592 3 The Maha Bharata-16 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1966 248 10.0
4179 भारा.679 294.592 3 The Maha Bharata-16 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1954 447 15.0
4180 भारा.680 294.592 3 The Maha Bharata-17 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1966 528 15.0
4181 भारा.681 294.592 3 The Maha Bharata-17 Vishnu S. Sukthankar Bhandarkar Oriental Inst., Poona 1966 592 15.0
4182 భారతం. 682 294.592 3 The Maha bharatha Part 1 Tara Publishing 116 20.0
4183 భారతం. 683 294.592 3 చైతన్య మహాభారతము 1 & 2 స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్యఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2004 523 200.0
4184 భారతం. 684 294.592 3 वर्णनुत्रमणी ... ... ... 300 10.0
4185 భారతం. 685 294.592 3 ప్రసన్న భారతము వాజపేయయాజుల రామసుబ్బారాయుడు రచయిత, కొవ్వూరు 1973 471 2.0
4186 భారతం. 686 294.592 3 బాలల మహాభారతం బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వము 1982 93 10.0
4187 భారతం. 687 294.592 3 బాలల మహాభారతం మూడవ భాగము జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 2007 54 15.0
4188 భారతం. 688 294.592 3 బాలల మహాభారతం నాలుగవ భాగము జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 2007 48 15.0
4189 భారతం. 689 294.592 3 Mahabharata for Children Volume 5 Swami Raghaveshananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 2007 32 2.00
4190 భారతం. 690 294.592 3 మహాభారతం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2004 62 13.50
4191 భారతం. 691 294.592 3 భారతంలో నీతికథలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 1993 112 15.00
4192 భారతం. 692 294.592 3 రామాయణ భారతాలు ఉషశ్రీ భారత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1987 174 25.00
4193 భారతం. 693 294.592 3 శ్రీ ఆంధ్రమహాభారతము పాటిబండ మాధవశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 518 4.00
4194 భారతం. 694 294.592 3 శ్రీ ఆంధ్రమహాభారతము పాటిబండ మాధవశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 518 4.00
4195 గురు. 1 294.5 శ్రీ దత్తభాగవతాద్వైతము నోరి భోగీశ్వర శర్మ శ్రీ శివకామేశ్వరీ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 274 25.0
4196 గురు. 2 294.5 దత్తనాడి ఆళ్ళ సుబ్బారావు ఎ.ఎస్. రావు అండ్ కో., గుంటూరు 2003 612 225.0
4197 భారతం. 697 294.5 దత్తనాడి ఆళ్ళ సుబ్బారావు ఎ.ఎస్. రావు అండ్ కో., గుంటూరు 1997 200 90.0
4198 భారతం. 698 294.5 శ్రీ గురుచరిత్ర కస్తూరి రాజేశ్వర్రావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 186 32.0
4199 భారతం. 699 294.5 శ్రీ దత్తమూర్తి 16 అవతారాలు వేదవ్యాస గురుదేవులు ... 2012 19 2.0
4200 భారతం. 700 294.5 శ్రీ దత్తావతార మహాత్మ్యం ఎక్కిరాల భరద్వాజ సాయిబాబా మిషన్, ఒంగోలు 1992 146 12.0
4201 గురు.1 294.592 శ్రీ గురుచరిత్రము వెదురూరి నారాయణరావు శ్రీ గురుచరిత్రము పబ్లిషింగ్, హైదరాబాద్ 1997 454 108.0
4202 గురు.2 294.592 శ్రీ గురుచరిత్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీగురుపాదుక పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1990 252 30.0
4203 గురు.3 294.592 శ్రీగురు చరిత్రము పన్నాల భట్టశర్మ రచయిత 1998 614 120.0
4204 గురు.4 294.592 శ్రీగురు చరిత్ర ఆదిపూడి వేంకట శివ సాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 176 29.0
4205 గురు.5 294.592 శ్రీ గురుదత్త వైభవము పోతాప్రగడ వెంకటసుబ్బారావు శ్రీ గురుదత్త మణిపీఠము, మచిలీపట్టణము 1988 247 25.0
4206 గురు.6 294.592 శ్రీ గురుచరితము భోధానందేంద్ర సరస్వతీస్వామి గోర్లఅనసూయరామలింగంపిళ్ళై, సికింద్రాబాద్ ... 556 20.0
4207 గురు.7 294.592 శ్రీ దత్తాత్రేయ మహాత్మ్యము గురుచరిత్ర నోరిభోగిశ్వరశర్మ, నారాయణశంకర భగవత్ పాద సరస్వతి శ్రీ శివకామేశ్వరీ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 1020 200.0
4208 గురు.8 294.592 శ్రీ గురుచరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథం ఆలూరి గోపాలరావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 301 63.0
4209 గురు.9 294.592 శ్రీ గురుచరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథం మోరుగంటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ నవరత్న బుక్ సెంటర్ , విజయవాడ 2007 328 90.0
4210 గురు.10 294.592 శ్రీ గురుచరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథం ... మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1993 180 20.0
4211 గురు.11 294.592 శ్రీ దత్తస్తోత్రాలు నోరి భోగీశ్వర శర్మ సుంకర వేంకటేశ్వరరావు, తూ.గో. ... 48 20.0
4212 గురు.12 294.592 శ్రీ గురుచరిత్ర కథాసార మన్నవ సత్యం రచయిత, ప్రకాశం 1992 79 20.0
4213 గురు.13 294.592 శ్రీగురుచరిత్ర కథాసారము చిదంబర శ్రీపాదరవకులకర్ణి మారుతీ పి. జకాబా, గంగాపూర్ ... 48 21.0
4214 గురు.14 294.592 శ్రీ గురుదత్త చరిత్ర పోతాప్రగడ వేంకటసుబ్బారావు శ్రీ గురుదత్త మణిపీఠము, మచిలీపట్టణము 1983 224 15.0
4215 గురు.15 294.592 శ్రీ గురుచరిత్ర (జ్ఞానకాండము) మేడవరం మల్లికార్జునశర్మ శ్రీదత్తాత్రేయ గ్రంథమాల 1984 179 9.0
4216 గురు.16 294.592 శ్రీదత్తభాగవతము ప్రథమ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1987 296 10.0
4217 గురు.17 294.592 శ్రీదత్తభాగవతము తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1989 328 10.0
4218 గురు.18 294.592 శ్రీదత్తభాగవతము తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1972 515 10.0
4219 గురు.19 294.592 శ్రీదత్తభాగవతాద్వైతము నోరిభోగిశ్వరశర్మ శ్రీ శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2002 274 20.0
4220 గురు.20 294.592 భగవత్తత్త్వార్థ ప్రకాశిక ములుపూరు సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధనగ్రంథమండలి, తెనాలి 2001 286 50.0
4221 గురు.21 294.592 దత్తాత్రేయులు కొంపెల్లి లక్ష్మీనారాయణ మెహెర్ చైతన్య నికేతన్ ట్రస్ట్, మండపేట 1981 402 15.0
4222 గురు.22 294.592 శ్రీ దత్తస్వరూపుని దివ్యలీలలు మూక్కామల కనకదుర్గా ప్రసూనాంబ రచయిత, గుంటూరు ... 230 30.0
4223 గురు.23 294.592 గురుగీతా సారము క.సుబ్రహ్మణ్యయోగీశ్వరులు సి.వి.కృష్ణాబుక్ డిపో, మద్రాసు 1988 335 6.0
4224 గురు.24 294.592 శ్రీగురుదత్తవైభవము పోతాప్రగడ వెంకటసుబ్బారావు గురుదత్తమణిపీఠం, మచిలీపట్టణం 1991 92 15.0
4225 గురు.25 294.592 శ్రీగురుదత్తవైభవము పోతాప్రగడ వెంకటసుబ్బారావు గురుదత్తమణిపీఠం, మచిలీపట్టణం 1987 175 25.0
4226 గురు.26 294.592 శ్రీ గురుదత్త వైభవము ఉప్పలూరి కనకదుర్గా సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, గుంటూరు 1991 328 50.0
4227 గురు.27 294.592 శ్రీగురుదత్త సరస్వతీయం నాదెళ్ళ మేధాదక్షిణామూర్తి ఆర్యానంద ముద్రాక్షర శాల 1961 382 6.0
4228 గురు.28 294.592 శ్రీగురుదత్త సరస్వతీయం నాదెళ్ళ మేధాదక్షిణామూర్తి సత్యసాధని ముద్రాక్షరశాల, బందరు 1933 382 6.0
4229 గురు.29 294.592 అవదూతగీత సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం, దవళేశ్వరం 1994 290 40.0
4230 గురు.30 294.592 అవదూతగీత సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్య ఆశ్రమం, దవళేశ్వరం 1986 292 18.0
4231 గురు.31 294.592 శ్రీ గురుగీత శ్రీ స్వామిజీ శ్రీ గణపతిసచ్చిదానంద ఆశ్రమం, మైసూరు 1997 113 20.0
4232 గురు.32 294.592 శ్రీ గురుసంహిత షద్దర్శనం సోమసుందరశర్మ శ్రీ గణపతిసచ్చిదానంద ఆశ్రమం, మైసూరు 1997 242 25.0
4233 గురు.33 294.592 శ్రీదత్తాత్రేయ షోడశావతారములు జి.వి.ఎల్.ఎన్. విద్యాసాగరశర్మ గోవిందరాజు దత్తాత్రేయులు, విజయవాడ 1994 240 25.0
4234 గురు.34 294.592 శ్రీదత్త దర్శనము గణపతిసచ్చిదానంద స్వామిజీ శ్రీ గణపతిసచ్చిదానంద ఆశ్రమం, మైసూరు ... 481 12.0
4235 గురు.35 294.592 శ్రీ దత్త దర్శనము శ్రీస్వామిజీ రాగరాగిణి ట్రస్ట్ 1998 340 15.0
4236 గురు.36 294.592 శ్రీ దత్తపురాణం నాదెళ్ళ మేధాదక్షిణామూర్తి రచయిత, మచిలీపట్టణం 1958 344 6.0
4237 గురు.37 294.592 దత్తమహిమ మిన్నికంటి గురునాథశర్మ సీతమ్మసూర్యనారాయణ పబ్లి., గుంటూరు. ... 430 10.0
4238 గురు.38 294.592 శ్రీదత్తలీలా తరంగణి ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ సమంతా పబ్లికేషన్స్ 1999 277 51.0
4239 గురు.39 294.592 శ్రీదత్తత్రేయ స్వామి చరిత్ర ఆలూరి గోపాలరావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2010 224 72.0
4240 గురు.40 294.592 గురులీలామృతము ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ సాయినామసప్తమసమితి, హైదరాబాద్ 1989 272 10.0
4241 గురు.41 294.592 నవనాధ చరితము బోధానన్దేన్ద్ర సరస్వతి సాయినామసప్తమసమితి, హైదరాబాద్ 2000 110 25.0
4242 గురు.42 294.592 స్మర్తృగామి బొడ్డుపల్లి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యప్రసాద్ రచయిత, తెనాలి 2005 122 54.0
4243 గురు.43 294.592 శ్రీ దత్తాత్రేయ అవతార పరంపర శ్రీ కంఠకృష్ణమూర్తి శ్రీసాయిరామ్ చైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం, గుంటూరు 1988 74 8.0
4244 గురు.44 294.592 శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రరత్నాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 62 10.0
4245 గురు.45 294.592 శ్రీదత్తానందలహరి మూలాపేరన్న శాస్త్రి కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1989 22 6.0
4246 గురు.46 294.592 శ్రీ గురుగీత వేదవ్యాస శ్రీవేదవ్యాసభారతి ప్రచురథ, హైదరాబాద్ 1991 40 4.0
4247 గురు.47 294.592 శ్రీదత్తమంత్ర సుధార్ణవము జి.వి.ఎల్.ఎన్. విద్యాసాగరశర్మ శ్రీ సాయిదత్తా పబ్లి, గుంటూరు 1993 205 25.0
4248 గురు.48 294.592 దత్తాత్రేయ ఉపాసన ... శ్రీ వల్లభ మహాసంస్థానము, పిఠాపురం ... 156 20.0
4249 గురు.49 294.592 శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్ర కవచమ్ ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 30 3.0
4250 గురు.50 294.592 శ్రీదత్తానందలహరి మూలాపేరన్న శాస్త్రి కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1989 22 6.0
4251 గురు.51 294.592 శ్రీదత్తభావ సుధారసామృతము వాసిరెడ్డి పార్వతి శ్రీసాయిపబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 40 15.0
4252 గురు.52 294.592 శ్రీదత్తాత్రేయ వ్రతకల్పము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ శ్రీగాధిరాజు సింహాద్రిరావు, ప్రకాశం 1981 44 2.0
4253 గురు.53 294.592 దత్త తత్వ విచారము మోపర్తి గోపాలరావు షిరిడి సాయి యోగమండలి, గుంటూరు 1992 48 10.0
4254 గురు.54 294.592 శ్రీ దత్తాత్రేయ చింతలపాటి సోమయాజి శర్మ శ్రీ ప్రియా గ్రాఫిక్స్, గుంటూరు ... 60 2.0
4255 గురు.55 294.592 HYMN To Sri Dakshinamoorthy Sankaracharya Central Chimaya Mission Trust, Bombay 1981 88 5.0
4256 గురు.56 294.592 Sadguru Dattatreya Keshavadas Vishwa Dharma Pub., Oakland 1988 279 150.0
4257 ఉప.1 294.592 18 శ్రీమదాంధ్ర వచన ఉపనిషత్తులు దాశరధి రంగాచార్య ఎమెస్కో, ఆర్షభారతి 2001 622 500.0
4258 ఉప.2 294.592 18 ఉపనిషత్ చింతన ఏటుకూరి బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర, హైదరాబాద్ 1995 111 22.0
4259 ఉప.3 294.592 18 ఉపనిషద్దీపికలు వేదాన్తం శ్రీవిష్ణుభట్టాచార్య తి.తి.దే. 2004 35 5.0
4260 ఉప.4 294.592 18 నిత్యజీవితంలో ఉపనిషత్తులు ప్రఖ్య లక్ష్మీ కనకదుర్గ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 120 30.0
4261 ఉప.5 294.592 18 ఉపనిషద్వాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి నిరంజనానందగిరి 1977 398 15.0
4262 ఉప.6 294.592 18 ఉపనిషత్తుల సమన్వయం చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీమాత శతజయంతి ప్రచురణలు,తెనాలి 1987 88 6.0
4263 ఉప.7 294.592 18 దశోపనిషచ్చంద్రిక చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి రచయిత,నరసరావుపేట 2011 259 100.0
4264 ఉప.8 294.592 18 ఉపనిషద్రత్నాకరము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, శ్రీకాళహస్తి 1997 366 100.0
4265 ఉప.9 294.592 18 ఈశకేనకఠప్రశ్నముండమాండూక్యతైత్తిరి ... ... ... 168 2.0
4266 ఉప.10 294.592 18 ఉపనిషత్సుధ ఇలపావులూరి పాండురంగారావు యువభారతి, సికిందరాబాద్ 1982 103 6.0
4267 ఉప.11 294.592 18 ఉపనిషత్సుధ ఇలపావులూరి పాండురంగారావు యువభారతి, సికిందరాబాద్ 1982 103 6.0
4268 ఉప.12 294.592 18 ఉపనిషద్వాహిని సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, ఆనంతపురం 1999 77 18.0
4269 ఉప.13 294.592 18 శ్రీసౌమ్యకాశీశ స్తోత్రం స్వామి తపోవనం మహారాజ్ జె.వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1994 507 75.0
4270 ఉప.14 294.592 18 ఉపనిషత్తుల సందేశం స్వామి రంగనాధానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 1992 631 55.0
4271 ఉప.15 294.592 18 ఉపనిషత్తుల సందేశం స్వామి రంగనాధానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 1992 567 50.0
4272 ఉప.16 294.592 18 ద్వాదశోపనిషత్తులు వావిళ్ల రామస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి సన్స్, చెన్నై 1921 328 3.0
4273 ఉప.17 294.592 18 ద్వాదశోపనిషత్తులు వావిళ్ల రామస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి సన్స్, చెన్నై 2001 328 120.0
4274 ఉప.18 294.592 18 ఉపనిషత్తులు లక్ష్మణమూర్తి రచయిత, వరంగల్ 2010 70 60.0
4275 ఉప.19 294.592 18 ఉపనిషత్ వాహిని సత్యసాయిబాబా సత్యసాయి పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, ఇండియా ... 88 6.0
4276 ఉప.20 294.592 18 అమృత తరంగిణి రామకృష్ణానంద స్వాములు ప్రార్ధనా గాన ప్రచారసభ, విజయవాడ 1982 383 18.0
4277 ఉప.21 294.592 18 ఉపనిషత్ శుభాకాంక్షలు ... ప్రార్ధనా గాన ప్రచారసభ, విజయవాడ 2007 70 25.0
4278 ఉప.22 294.592 18 ఉపనిషత్ శుభాకాంక్షలు ... ప్రార్ధనా గాన ప్రచారసభ, విజయవాడ 1992 40 5.0
4279 ఉప.23 294.592 18 ఉపనిషత్సందేశము పోలేపెద్ది రాధాకృష్ణమూర్తి రామరాజు చెన్నకేశవరావు,నరసరావుపేట 2010 30 5.0
4280 ఉప.24 294.592 18 ఉపనిషత్పాఠములు అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు అజంతా పబ్లికేషన్స్,సికిందరాబాద్ ... 118 10.0
4281 ఉప.25 294.592 18 ఉపనిషత్పాఠములు అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు అజంతా పబ్లికేషన్స్,సికిందరాబాద్ 1959 128 1.0
4282 ఉప.26 294.592 18 ఉపనిషత్కథలు స్వామి విద్యాప్రకాశానందగిరి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,మద్రాసు ... 170 25.0
4283 ఉప.27 294.592 18 ఇదంతా ఉపనిషద్విహారము కోట హనుమంతరావు శ్రీ సిద్ధేశ్వరీ పీఠము ... 445 6.5
4284 ఉప.28 294.592 18 జగద్గురు బోధలు, దశమ భాగం చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శంకరాచార్య స్వామి సాధన గ్రంధమండలి, తెనాలి ... 272 8.0
4285 ఉప.29 294.592 18 ఉపనిషత్పరిచయము అవసరాల రామారావు అజంతా పబ్లికేషన్స్,సికిందరాబాద్ ... 88 1.0
4286 ఉప.30 294.592 18 ఉపనిషత్ దర్శనము నోరి శ్రీనాధ వేంకట సోమయాజులు శ్రీ నోరి సూర్యనారాయణ ట్రస్ట్, చెన్నై 1986 221 35.0
4287 ఉప.31 294.592 18 ఉపనిషత్ దర్శనము నోరి శ్రీనాధ వేంకట సోమయాజులు శివకామేశ్వరి గ్రంధమాల, విజయవాడ 2001 308 85.0
4288 ఉప.32 294.592 18 ఆది - అనాది ఇలపావులూరి పాండురంగారావు ప్రాగ్ భారతీ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1978 155 3.5
4289 ఉప.33 294.592 18 ఆది - అనాది ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1986 109 2.4
4290 ఉప.34 294.592 18 ఉపనిషత్తుల బోధలు, కథలు చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత 1987 94 1.5
4291 ఉప.35 294.592 18 ఉపనిషద్కథలు శ్రీధర బాబు యం.శేషాచలం అండ్ కో 1970 140 3.5
4292 ఉప.36 294.592 18 స్వరూప సిద్ధి వంగర నారాయణమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 108 20.0
4293 ఉప.37 294.592 18 ఉపనిషత్ దర్శనము- 2 నోరి శ్రీనాధ వేంకట సోమయాజులు శ్రీ నోరి సూర్యనారాయణ ట్రస్ట్, మద్రాసు 1987 351 25.0
4294 ఉప.38 294.592 18 ఉపనిషత్తులు స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్యఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 180 20.0
4295 ఉప.39 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక-1 రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి తి.తి.దే. 1991 144 5.0
4296 ఉప.40 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక -2 రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి తి.తి.దే. 1992 144 5.0
4297 ఉప.41 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక -3 రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి తి.తి.దే. 1992 165 6.0
4298 ఉప.42 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక -ప్రధమ మయూఖము రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి వేంకటరామా అండ్ కో., విజయవాడ ... 185 2.5
4299 ఉప.43 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక -ద్వితీయ, తృతీయ రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి వేంకటరామా అండ్ కో., విజయవాడ ... 193 2.0
4300 ఉప.44 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక -చతుర్ధ మయూఖము రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి వేంకటరామా అండ్ కో., విజయవాడ 1953 249 3.0
4301 ఉప.45 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక -పంచమ మయూఖము రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి వేంకటరామా అండ్ కో., విజయవాడ 1953 198 2.0
4302 ఉప.46 294.592 18 ఉపనిషత్చంద్రిక -షష్ఠ మయూఖము రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి వేంకటరామా అండ్ కో., విజయవాడ 1953 387 4.0
4303 ఉప.47 294.592 18 ఉపనిషత్ వాణి-ప్రథమ మొవ్వ వృషాద్రిపతి కందుకూరు రచయితల సంఘం ... 118 20.0
4304 ఉప.48 294.592 18 ఉపనిషత్ వాణి-ద్వితీయ మొవ్వ వృషాద్రిపతి తి.తి.దే. ... 173 15.0
4305 ఉప.49 294.592 18 ఉపనిషత్ వాణి- తృతీయ భాగము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, కందుకూరు ... 124 12.0
4306 ఉప.50 294.592 18 ఉపనిషత్ వాణి- చతుర్ధ భాగము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, కందుకూరు ... 212 12.0
4307 ఉప.51 294.592 18 ఉపనిషత్ వాణి- పంచమ భాగము మొవ్వ వృషాద్రిపతి తి.తి.దే. ... 296 20.0
4308 ఉప.52 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 1 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 93 50.0
4309 ఉప.53 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 2 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 109 50.0
4310 ఉప.54 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 3 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 86 50.0
4311 ఉప.55 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 4 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 85 50.0
4312 ఉప.56 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 1 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 93 50.0
4313 ఉప.57 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 2 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 109 50.0
4314 ఉప.58 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 3 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 86 50.0
4315 ఉప.59 294.592 18 ఉపనిషత్ రత్నావళి - 4 కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ వేదభారతి ప్రచురణ 2010 85 50.0
4316 ఉప.60 294.592 18 భారతీయ తత్త్వ చరిత్ర నిడమర్తి వేంకటశేషగిరిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1975 255 4.0
4317 ఉప.61 294.592 18 ఉపనిషత్ - కాలామృతము నిడమర్తి వేంకటశేషగిరిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1975 255 4.0
4318 ఉప.62 294.592 18 ఉపనిషత్తులు -2 శర్వానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 302 65.0
4319 ఉప.63 294.592 18 ఉపనిషత్కావ్యము చిదానంద భారతీస్వామి భువనవిజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 284 40.0
4320 ఉప.64 294.592 18 వేదాంత సార ప్రశ్నోత్తర రత్నావళి ... ... ... 212 6.0
4321 ఉప.65 294.592 18 ఉపనిషత్తులు కంభంపాటి గోపాలకృష్ణమూర్తి రామకృష్ణ గ్రంధమాల, విజయవాడ 1991 108 10.0
4322 ఉప.66 294.592 18 ఉపనిషద్ద్వయము కాశీభట్ట కృష్ణరాయ డి. సత్యనారాయణ,సత్తెనపల్లి 1950 122 2.0
4323 ఉప.67 294.592 18 శ్రీఈశావాస్యోపనిషత్ ప్రేమ సిద్ధార్ధ్ సిద్ధార్ధ పబ్లికేషన్స్ , విజయవాడ 2004 195 100.0
4324 ఉప.68 294.592 18 శ్రీఈశావాస్యోపనిషత్తు మదునూరి వేంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 32 3.0
4325 ఉప.69 294.592 18 ఉపనిషత్సప్తతి స్వామి సీతారామ్ వినయాశ్రమం, గుంటూరు ... 538 25.0
4326 ఉప.70 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్తు ప్రసాద చైతన్య రచయిత 1994 87 10.0
4327 ఉప.71 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్ కళ్యాణానంద భారతీ మాంతాచార్య రచయిత 1957 30 0.5
4328 ఉప.72 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్తు వఝ్ఝల వెంకట సుబ్రహ్మణ్య శర్మ రచయిత 1997 32 35.0
4329 ఉప.73 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్ ... కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 1992 63 10.0
4330 ఉప.74 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్తు స్వరూపానంద గిరి వసిష్ఠశ్రమము, చిత్తూరు 2007 69 30.0
4331 ఉప.75 294.592 18 ఈశావాస్య ఉపన్యాసములు పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1975 208 3.5
4332 ఉప.76 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ అంబా దర్శన గ్రంథమాల, కూచిపూడి 1990 48 4.5
4333 ఉప.77 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్తు బ్రహ్మానంద గిరి స్వామీజి శ్రీబ్రహ్మవిద్యా గ్రంధమాల, తెనాలి 1944 41 4.5
4334 ఉప.78 294.592 18 ఈశావాస్య మిదం సర్వం టి.అన్నపూర్ణ చిన్మయానంద పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1992 88 15.0
4335 ఉప.79 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్తు శారదా ప్రియానంద ... ... 38 4.0
4336 ఉప.80 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్తు శర్వానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,మద్రాసు ... 56 2.0
4337 ఉప.81 294.592 18 శంకర గ్రంధరత్నావళి నృసింహానంద భారతీస్వామి సాధన గ్రంధమండలి, తెనాలి 1961 52 0.5
4338 ఉప.82 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్ ... జి.యల్.ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, గుంటూరు ... 70 12.0
4339 ఉప.83 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్ యనమండ్ర సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, కావలి 1966 44 1.0
4340 ఉప.84 294.592 18 శ్రీఈశోపనిషద్ భక్తి వేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 136 25.0
4341 ఉప.85 294.592 18 శ్రీఈశోపనిషత్ కొత్త సచ్చిదానంద మూర్తి ఆనందాశ్రమం, గుంటూరు ... 90 1.0
4342 ఉప.86 294.592 18 శ్రీఈశోపనిషత్ కల్యాణానంద భారతీమంతాచార్య ... 1959 77 1.0
4343 ఉప.87 294.592 18 శ్రీఈశోపనిషత్ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీకృష్ణానంద మఠం,హైదరాబాద్ ... 128 10.0
4344 ఉప.88 294.592 18 కేనోపనిషత్ ... శ్రీకృష్ణాశ్రమం, కడప 1992 59 10.0
4345 ఉప.89 294.592 18 కేనోపనిషత్ అనుభవానంద స్వామి శ్రీకృష్ణాశ్రమం, కడప ... 50 10.0
4346 ఉప.90 294.592 18 కేనోపనిషత్ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1996 142 40.0
4347 ఉప.91 294.592 18 ముండకోపనిషత్ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి శ్రీసీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 234 45.0
4348 ఉప.92 294.592 18 కేనోపనిషత్ గోపదేవ్(పండిత) ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1968 40 0.6
4349 ఉప.93 294.592 18 కేన ఉపనిషత్ శర్వానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 43 2.0
4350 ఉప.94 294.592 18 కేనోపనిషత్ శర్వానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 43 2.0
4351 ఉప.95 294.592 18 కేనోపనిషత్ ఆర్.యమ్.చల్లా వేదాంత విజ్ఞాన ప్రచారసమితి, హైదరాబాద్ 1980 162 12.0
4352 ఉప.96 294.592 18 కేనోపనిషత్ బ్రహ్మానంద గిరి స్వామీజి శ్రీబ్రహ్మవిద్యా గ్రంధమాల, తెనాలి 1944 49 1.5
4353 ఉప.97 294.592 18 కేనోపనిషత్తు స్వామి శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 1990 44 10.0
4354 ఉప.98 294.592 18 కేనోపనిషత్ ... గీతా జ్ఞాన యజ్ఞ కమిటీ, గుంటూరు ... 36 1.0
4355 ఉప.99 294.592 18 ఈశావాస్కోపనిషత్తు సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్యఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 58 10.0
4356 ఉప.100 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్ రామానంద భారతీస్వామి శ్రీసీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1999 469 90.0
4357 ఉప.101 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్ చోడే వేంకటరమణమ్మ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1991 204 60.0
4358 ఉప.102 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్ మండలీక అన్నాజీరావు శర్మ రచయిత, ఐనవిల్లి ... 86 16.0
4359 ఉప.103 294.592 18 గౌడపాదీయ కారికలు చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం ... 60 5.0
4360 ఉప.104 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్ స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2009 25 10.0
4361 ఉప.105 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్ కనుపర్తి మార్కండేయశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి సన్స్, మద్రాసు 1932 344 1.0
4362 ఉప.106 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్తు వరలక్ష్మమ్మ చిన్మయ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1961 449 10.0
4363 ఉప.107 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్ శర్వానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,చెన్నై ... 48 6.0
4364 ఉప.108 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్తు గోపదేవ్(పండిత) ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1981 38 1.8
4365 ఉప.109 294.592 18 మాండూక్య గీతము బి.యల్.సత్యనారాయణ శాస్త్రి శ్రీదేవి పబ్లికేషన్స్,కాకినాడ 1981 54 4.0
4366 ఉప.110 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్ భాగం.2 త్రివిక్రమ రామానంద భారతీస్వామి వేదాంత విజ్ఞాన ప్రచారసమితి, హైదరాబాద్ 1983 320 40.0
4367 ఉప.111 294.592 18 మాండూక్య రసాయనము అనుభవానంద స్వామి శ్రీఅనుభవానంద గ్రంధమాల, బాపట్ల 1959 151 1.3
4368 ఉప.112 294.592 18 మాణ్డూక్యోపనిషత్(దీపికా సహితం) మళయాళ స్వామి శ్రీవ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1985 87 5.0
4369 ఉప.113 294.592 18 మాణ్డూక్యోపనిషత్(దీపికా సహితం) మళయాళ స్వామి శ్రీవ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1966 62 1.0
4370 ఉప.114 294.592 18 మాణ్డూక్యోపనిషత్(దీపికా సహితం) మళయాళ స్వామి వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1956 115 0.6
4371 ఉప.115 294.592 18 ముండకోపనిషత్ మళయాళ స్వామి వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1956 130 0.6
4372 ఉప.116 294.592 18 ముండకోపనిషత్ చినశ్రీమన్నారాయణరామానుజ జియ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2001 48 6.0
4373 ఉప.117 294.592 18 ముండకోపనిషత్తు స్వామి చిన్మయానంద ... 1981 148 12.0
4374 ఉప.118 294.592 18 ముండకోపనిషత్ స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్యఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1986 183 16.0
4375 ఉప.119 294.592 18 జ్ఞానతరంగాలు(కఠముండకోపనిషత్తులు) మొవ్వ వృషాద్రిపతి తి.తి.దే. 1982 162 15.0
4376 ఉప.120 294.592 18 ముండకోపనిషత్తు గోపదేవ్(పండిత) ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1970 103 1.3
4377 ఉప.121 294.592 18 ముండకోపనిషత్,ఉపన్యాసములు చిన్మయానంద శ్రీ రామా అండో కో., 1959 222 6.0
4378 ఉప.122 294.592 18 ముండకోపనిషత్తు ... వావిళ్ల రామస్వామి సన్స్, మద్రాసు ... 135 8.0
4379 ఉప.123 294.592 18 ముండకోపనిషత్తు శర్వానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1986 80 2.0
4380 ఉప.124 294.592 18 ముండక ఉపనిషత్తు శర్వానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2006 69 12.0
4381 ఉప.125 294.592 18 ముండకోపనిషత్ ... ... ... 48 8.0
4382 ఉప.126 294.592 18 కైవల్యోపనిషత్ ... శ్రీకృష్ణానందాశ్రమ గీత ప్రచార సంఘం, హైదరాబాద్ ... 112 25.0
4383 ఉప.127 294.592 18 కైవల్యోపనిషత్తు స్వామి చిన్మయానంద జూటూరు వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1988 92 15.0
4384 ఉప.128 294.592 18 కైవల్యోపనిషత్ ... ... ... 41 0.5
4385 ఉప.129 294.592 18 కైవల్యోపనిషత్తు ... ... 1985 20 1.0
4386 ఉప.130 294.592 18 ఐతరేయోపనిషత్ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1993 192 40.0
4387 ఉప.131 294.592 18 ఐతరేయోపనిషత్ ... శ్రీకృష్ణానంద మఠం,హైదరాబాద్ 1994 64 20.0
4388 ఉప.132 294.592 18 ఐతరేయోపనిషత్తు ... ... ... 50 12.0
4389 ఉప.133 294.592 18 ఐతరేయోపనిషత్తు టి.అన్నపూర్ణ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 1995 76 10.0
4390 ఉప.134 294.592 18 ఛాందోగ్యోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1986 377 16.0
4391 ఉప.135 294.592 18 ఛాందోగ్యోపనిషత్తు టి.అన్నపూర్ణ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 1997 75 10.0
4392 ఉప.136 294.592 18 ఛాందోగ్యోపనిషత్ ఇంగువ పట్టాభిరామశాస్త్రి వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1991 955 80.0
4393 ఉప.137 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్తు స్వామి జ్ఞానానంద రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2009 90 20.0
4394 ఉప.138 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి శ్రీసీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 282 50.0
4395 ఉప.139 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్ ... శ్రీకృష్ణానంద మఠం,హైదరాబాద్ ... 142 25.0
4396 ఉప.140 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్సౌరభము శలాక రఘునాధ శర్మ శ్రీధర్మ పరిషత్, విజయవాడ 2009 56 60.0
4397 ఉప.141 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్తు స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయ పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1997 115 20.0
4398 ఉప.142 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్తు శర్వానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,మద్రాసు ... 78 4.0
4399 ఉప.143 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్తు గోపదేవ్(పండిత) ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1968 68 0.8
4400 ఉప.144 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్తు స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్యఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 150 12.0
4401 ఉప.145 294.592 18 ప్రశ్నోపనిషత్తు స్వామి చిన్మయానంద సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు 1981 223 40.0
4402 ఉప.146 294.592 18 నీకిక మరణం లేదు ... సమర్ధ సద్గురు వేదపీఠం,తెనాలి 2010 76 33.0
4403 ఉప.147 294.592 18 కఠోపనిషత్ స్వామి సీతారామ్ శ్రీకృష్ణానంద మఠం,హైదరాబాద్ 1992 230 25.0
4404 ఉప.148 294.592 18 కఠోపనిషత్ రహస్యం కృష్ణానంద సరస్వతీ స్వామి దివ్యజీవన సంఘం, టెహ్రీగడ్వాల్ 1977 154 3.0
4405 ఉప.149 294.592 18 కఠపనిషత్తు శర్వానంద స్వామి రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు ... 110 2.0
4406 ఉప.150 294.592 18 కఠోపనిషత్ ... వావిళ్ల రామస్వామి సన్స్, మద్రాసు 1932 238 1.0
4407 ఉప.151 294.592 18 కఠోపనిషత్ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 1987 466 12.0
4408 ఉప.152 294.592 18 కఠోపనిషత్ ... ... ... 240 2.0
4409 ఉప.153 294.592 18 కఠోపనిషదౌర్య భాష్యము ... అన్నేనాగయ్య, కృష్ణా జిల్లా ... 178 4.0
4410 ఉప.154 294.592 18 కఠోపనిషత్తు మళయాళ స్వామి వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1983 134 4.5
4411 ఉప.155 294.592 18 జ్ఞానతరంగాలు మొవ్వ వృషాద్రిపతి తి.తి.దే. 1982 162 15.0
4412 ఉప.156 294.592 18 కఠోపనిషత్తు గోపదేవ్(పండిత) ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1970 112 1.3
4413 ఉప.157 294.592 18 దివ్య గ్రంథములు శుద్ధచైతన్య స్వామి ఆలపాటి పూర్ణచంద్రరావు, గుంటూరు 1967 72 2.0
4414 ఉప.158 294.592 18 మహోపనిషత్తు ... ... ... 184 10.0
4415 ఉప.159 294.592 18 బ్రహ్మవిద్య స్మృతి మాధురి శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1974 42 2.0
4416 ఉప.160 294.592 18 శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2002 187 40.0
4417 ఉప.161 294.592 18 శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1986 107 5.0
4418 ఉప.162 294.592 18 శ్వేతౌశ్వతరోపనిషత్ శర్వానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,మద్రాసు ... 140 5.0
4419 ఉప.163 294.592 18 నారాయణోపనిషత్ ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంతఆచార్య పీఠం 1999 24 2.0
4420 ఉప.164 294.592 18 నారాయణము లక్ష్మీనృసింహశాస్త్రి ఆర్యానంద ముద్రాక్షర శాల 1936 212 1.0
4421 ఉప.165 294.592 18 మహా నారాయణోపనిషత్ పిడూరి జగన్మోహనరావు వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1999 147 50.0
4422 ఉప.166 294.592 18 మహా నారాయణోపనిషత్ (2) పిడూరి జగన్మోహనరావు వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 148 50.0
4423 ఉప.167 294.592 18 మహా నారాయణోపనిషత్తు పిడూరి జగన్మోహనరావు వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1993 256 58.0
4424 ఉప.168 294.592 18 మహోపనిషత్-నారాయణోపనిషత్తు గోపాలాచార్య వాసుదాసాశ్రమం, గుంటూరు 1983 92 3.0
4425 ఉప.169 294.592 18 మాండూక్యోపనిషత్, ద్వితీయ భాగం బచ్చు బాపయ్య శ్రేష్టి ఆంధ్రభూమి ముద్రణ, మద్రాసు 1939 543 8.0
4426 ఉప.170 294.592 18 అమృత వాహిని, సంపుటి .1 ... సర్వోదయ ఆశ్రమం, హైదరాబాద్ 1969 695 20.0
4427 ఉప.171 294.592 18 జాబాల సత్యకాముడు చదలవాడ జయరామశాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు 1979 26 1.5
4428 ఉప.172 294.592 18 అమృత బిన్డూపనిషత్ ... శ్రీకృష్ణానంద మఠం,హైదరాబాద్ ... 58 15.0
4429 ఉప.173 294.592 18 భావనోపనిషత్ క్రోవి పార్ధసారధి శివకామేశ్వరి గ్రంధమాల, విజయవాడ ... 31 12.0
4430 ఉప.174 294.592 18 భావనోపనిషత్ స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 1994 88 12.0
4431 ఉప.175 294.592 18 భావనోపనిషత్ స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,భీమవరం 2005 64 30.0
4432 ఉప.176 294.592 18 భావనోపనిషత్తు దువ్వూరి నరసింహమూర్తి సాధన గ్రంధమండలి, తెనాలి 2007 108 50.0
4433 ఉప.177 294.592 18 సూర్య అక్షి ఉపనిషత్తులు స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,భీమవరం 1999 82 20.0
4434 ఉప.178 294.592 18 సూర్య అక్షుపనిషత్తులు స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 1989 84 4.0
4435 ఉప.179 294.592 18 సూర్య - అక్షుపనిషత్తులు స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 1992 88 2.0
4436 ఉప.180 294.592 18 శ్రీరామోపనిషత్తులు ... నామప్రయాగ, బుద్దాం,గుం.జి 1989 163 5.0
4437 ఉప.181 294.592 18 ముక్తికోపనిషత్ స్వామి ప్రసన్నాత్మానంద సరస్వతి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ 1999 159 20.0
4438 ఉప.182 294.592 18 శ్రీగణపత్యథర్వ శీర్షోపనిషత్ కేసరాజు లక్ష్మీనారాయణరావు కేసరాజు సుదర్శన్ రావు, ఖమ్మం 1974 30 1.5
4439 ఉప.183 294.592 18 స్కందోపనిషత్ స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్,భీమవరం 1998 18 1.0
4440 ఉప.184 294.592 18 విచార బిందు ఉపనిషత్ స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్యఆశ్రమం, హైదరాబాద్ 2005 52 20.0
4441 ఉప.185 294.592 18 యోగసారోపనిషత్ స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్యఆశ్రమం, హైదరాబాద్ 2005 24 15.0
4442 ఉప.186 294.592 18 సుబాలోపనిషద్ ... ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము,కోరింగ, తూ.గో. ... 170 50.0
4443 ఉప.187 294.592 18 ఆయుర్వేద వైద్య ఉపనిషత్ హృదయము గొట్టు ముక్కల అంకమరాజు ఆరోగ్యాశ్రమ ప్రచురణలు 1999 128 20.0
4444 ఉప.188 294.592 18 త్రయీ విద్య,శాక్తేయోపనిషత్తులు,భా.1 మల్లాప్రగడ శ్రీరంగారావు మాతృశ్రీ అధ్యయన పరిషత్,విశాఖపట్నం 1985 46 10.0
4445 ఉప.189 294.592 18 మహోపనిషత్తు శంకరానంద గిరిస్వామి ... 1964 184 10.0
4446 ఉప.190 294.592 18 ద్వయోపనిషత్తు, సుదర్శనోపనిషత్తు,కాత్యాయనోపనిషత్తు, వరాహోపనిషత్తు ఈ.ఏ.సింగరాచార్యులు రచయిత, తిరుపతి 2009 36 20.0
4447 ఉప.191 294.592 18 భాష్యటీకాసహిత తైత్తిరియోపనిషది ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1928 245 1.5
4448 ఉప.192 294.592 18 శంకర గ్రంధరత్నావళి ... సాధన గ్రంధమండలి, తెనాలి 2008 411 200.0
4449 ఉప.193 294.592 18 శీక్షావల్లీ ... ... ... 246 1.0
4450 ఉప.194 294.592 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ జి.యల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురుపీఠం,గుంటూరు 1986 278 45.0
4451 ఉప.195 294.592 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ కె.ఎస్.రామానుజాచార్యస్వామి ఉభయవేదాంత సభ, పెంటపాడు .. 14 4.0
4452 ఉప.196 294.592 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ (2వ సంపుటి, నారాయణ ప్రశ్న) ... కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2008 650 200.0
4453 ఉప.197 294.592 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ ... 614 12.0
4454 ఉప.198 294.592 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ జి.యల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురుపీఠం,గుంటూరు 1985 190 80.0
4455 ఉప.199 294.592 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ దయాత్మానందస్వామి శ్రీరాకృష్ణమఠం, మద్రాసు 192 15.0
4456 ఉప.200 294.592 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజం, కూచిపూడి 1970 85 1.0
4457 ఉప.201 294.592 18 కఠోపనిషత్ ... శ్రీకృష్ణానంద మఠం,హైదరాబాద్ ... 230 25.0
4458 ఉప.202 294.592 18 బృహదారుణ్యకోపనిషత్ ఆంద్రవివరణ సూరిరామకోటిశాస్త్రి రచియిత, హైదరాబాద్ 1989 534 100.0
4459 ఉప.203 294.592 18 ఉపనిషత్ సుధ (4వ భాగం) బ్రహ్మదారణ్యకోపనిషత్ చర్ల గణపతి శాస్త్రి, మొవ్వ వృషాద్రిపతి లలిత ఆర్ట ప్రెస్ విశాఖపట్నం 344 30.0
4460 ఉప.204 294.592 18 బృహదారణ్యకోపనిషత్ కృష్ణానంద స్వామి దివ్యజీవన సంఘం, ఉత్తరప్రద్‌శ్ 1982 88 3.0
4461 ఉప.205 294.592 18 బృహదారణ్యకోపనిషత్ పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజం, కూచిపూడి 1989 296 15.0
4462 ఉప.206 294.592 18 బృహదారణ్యక ... ... ... 260 12.0
4463 ఉప.207 294.592 18 దశోపనిషచ్చంద్రిక చేరెడ్డి మస్తాన్‌రెడ్డి రచయిత, నరసరావుపేట 2011 259 100.0
4464 ఉప.208 294.592 18 ఉపనిషద్రత్నాకరము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుక బ్రహ్మాశ్రమము 2008 366 80.0
4465 ఉప.209 294.592 18 వేదాంత సార ప్రశ్నోత్తర రత్నావళి ... వెస్టువార్డు అండు కం., మద్రాసు 1954 158 0.5
4466 ఉప.210 294.592 18 ఉపనిషత్కథలు మానాప్రగడ శ్రీరాములు శ్రీ అరవింద కేంద్రము, కొవ్వూరు 2000 103 20.0
4467 ఉప.211 294.592 18 భారతీయ తత్త్వ చరిత్ర నిడమర్తి వేంకటశేషగిరిరావు రచయిత, రాజమండ్రి 1978 259 6.0
4468 ఉప.212 294.592 18 సర్వోపనిషత్సార సంగ్రహము నరసింహయోగి రచయిత, తిరుపతి 1998 175 75.0
4469 ఉప.213 294.592 18 బ్రహ్మజ్ఞానోపదేశము రాళ్ళభండి చంద్రశేఖర శాస్త్రి స్టోనీకార్టర్, హైదరాబాద్ 2005 15 45.0
4470 ఉప.214 294.592 18 ఆత్మ సాక్షాత్కారము సదానందభారతి సుశీలా పబ్లి., గుడివాడ ... 140 50.0
4471 ఉప.215 294.592 18 కేనోపనిషత్తు సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 86 6.0
4472 ఉప.216 294.592 18 మహావిద్యా కవుతా నరసింహశాస్త్రీ ఆదిపూడి రామారావు, గుంటూరు ... 162 18.0
4473 ఉప.217 294.592 18 ముక్తికోపనిషత్ సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 99 8.0
4474 ఉప.218 294.592 18 ఇదంతా ఉపనిషద్విహారము కోట హనుమంతరావు రచయిత, చెన్నై ... 446 5.5
4475 ఉప.219 294.592 18 శుభాకాంక్షలు ... గఱ్ఱెవారి చారిటబుల్ ట్రస్టు, విజయవాడ 1997 62 10.0
4476 ఉప.220 294.592 18 ఈశావాస్యోపనిషత్ కల్యాణానంద భారతీమంతాచార్య ... 1957 30 0.5
4477 ఉప.221 294.592 18 కఠోపనిషత్తు మలయాళస్వామి శ్రీవ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1993 134 20.0
4478 ఉప.222 294.592 18 దత్తోపనిషత్తులు ... ... 2000 49 20.0
4479 ఉప.223 294.592 18 ఉపనిషత్తుల జ్ఞానామృతబిందువుల వామరాజు చంద్రశేఖరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1998 646 200.0
4480 ఉప.224 294.592 18 ఉపనిషత్తుల జ్ఞానామృతబిందువుల వామరాజు చంద్రశేఖరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1998 646 200.0
4481 ఉప.225 294.592 18 శ్రీ వినాయకోపనిషత్ శ్రీస్వామివారు దివ్యవాణి గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1998 56 15.0
4482 ఉప.226 294.592 18 శ్రీవసుంధరాదిత్యోపనిషత్ శ్రీస్వామివారు దివ్యవాణి గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1999 33 15.0
4483 ఉప.227 294.592 18 శ్రీ మత్త్రిపురామహోపనిషత్ చేంబోలు శ్రీరామశాస్త్రి వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1953 54 15.0
4484 ఉప.228 294.592 18 భగవద్గీత - ఉపనిషత్తు ... నిత్యబోదానంద, గుంటూరు 1975 31 10.0
4485 ఉప.229 294.592 18 మైత్రేయ్యుపనిషత్తు పేరి సుబ్రహ్మశాస్త్రి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1985 40 0.5
4486 ఉప.230 294.592 18 అమృతబిందూపనిషత్తు వరదదాసు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1964 64 0.5
4487 Upa.231 294.592 18 The Upanishads Alistair Shearer & Peter Russel Harper Colophon Books, New York 1978 105 6.0
4488 Upa.232 294.592 18 A constructive Survey of Upanishadic Philosophy R.D.Ranadey Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1986 340 80.0
4489 Upa.233 294.592 18 Parables & Dialogues from the Upanishads Swamy Satya Prakash S.Chand & co, New Delhi 1984 204 50.0
4490 Upa.234 294.592 18 The Charm & Power of The Upanishads Swami Ranganadhananda The Ramakrishna Mission, Calcutta 1966 95 0.5
4491 Upa.235 294.592 18 God, man & creation Sri vidyasankara Bharati Swami Sri Gayathri Peetham, Machilipatnam 238 8.0
4492 Upa.236 294.592 18 The Wisdom of the Upanishads Annie Besant Thesophical Pub. House, Chennai 1986 94 12.0
4493 Upa.237 294.592 18 The message of the Upanishads Swami Ranganadhananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1987 626 35.0
4494 Upa.238 294.592 18 The Principal Upanishads Sri Swami Sivananda The Divine Life Society,Sivanand Nagar,U.P. 1983 528 60.0
4495 Upa.239 294.592 18 Mystic Approach to The Veda and The Upanishad M.P.Pandit Ganesh & Co 1974 125 10.0
4496 Upa.240 294.592 18 Eight Upanishads,Vol.2 Swami Gambhirananda Advaita Ashrama , Calcutta 1973 515 11.0
4497 Upa.241 294.592 18 The Upanishads Swami Prabhavananda Sri Rama krishna Mutt, Madras 1983 210 9.0
4498 Upa.242 294.592 18 The Upanishads,Part.1 F.Maxmuller Dover Publications, INC,New York 320 295.0
4499 Upa.243 294.592 18 The Upanishads Valerie J. Roebuck Penguin Books 2000 503 395.0
4500 Upa.244 294.592 18 The Upanishads Eknadh Eswaran Penguin Books 1994 311 250.0