వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -25

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
12001 కాళిదాసు. 202 మేఘసందేశము మల్లినాథ వ్యాఖ్య వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి| వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్ర.,మదరాసు 1968 238 5.00
12002 కాళిదాసు. 203 మేఘసందేశము కాళిదాసు ప్రణీతము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్ర.,మదరాసు 1992 238 36.00
12003 కాళిదాసు. 204 మేఘసందేశము సంపత్ ... ... 41 1.00
12004 కాళిదాసు. 205 మేఘసందేశము వడ్డాది సుబ్బారాయుడు| శారదా నిలయము, రాజమండ్రి 1884 20 0.25
12005 కాళిదాసు. 206 ఆంధ్ర మేఘసందేశము బాలాంత్రపు వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 80 20.00
12006 కాళిదాసు. 207 ఆంధ్ర-మేఘసందేశము ఎస్.ఎస్.సి. నరసింహాచార్యులు శ్రీమద్భగవత్ రామానుజ వికాసకేంద్రం 1992 26 1.00
12007 కాళిదాసు. 208 ఆంధ్ర మేఘసందేశము రాయప్రోలు వేంకటరామసోమయాజులు రచయిత, గుంటూరు 1937 20 0.04
12008 కాళిదాసు. 209 మేఘసందేశము| మహాకవి కాళిదాసు| వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1930 197 2.00
12009 కాళిదాసు. 210 మేఘదూతము పళ్ళెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1931 48 0.06
12010 కాళిదాసు. 211 మేఘదూత ముకరాల రామ రెడ్డి ... ... 47 1.00
12011 కాళిదాసు. 212 ఆంధ్ర మేఘ సందేశము స్వామి ఆత్మానందగిరి ... 1960 56 1.75
12012 కాళిదాసు. 213 మేఘసందేశం రెంటాల గోపాలకృష్ణ| జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 76 4.00
12013 కాళిదాసు. 214 మేఘదూత బందా వేంకట వీర రాఘవేంద్రరావు రచయిత, పాతచీరాల ... 56 20.00
12014 కాళిదాసు. 215 మేఘదూత దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 93 30.00
12015 కాళిదాసు. 216 మొయిలు రాయబారము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై| 1940 116 2.00
12016 కాళిదాసు. 217 మేఘసందేశము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1927 238 2.50
12017 కాళిదాసు. 218 మేఘసందేశమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1927 238 2.50
12018 కాళిదాసు. 219 మేఘసందేశమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1927 239 2.50
12019 కాళిదాసు. 220 మేఘసందేశమ్| వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1902 239 2.50
12020 కాళిదాసు. 221 మేఘసందేశమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1902 239 2.00
12021 కాళిదాసు. 222 ఆంధ్ర మేఘసందేశము బాలాంత్రపు వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 81 6.00
12022 కాళిదాసు. 223 The Meghaduta of Kalidasa M.R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1999 288 80.00
12023 కాళిదాసు. 224 మేఘసన్దేశమ్ మహాకవి కాళిదాసు| సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1987 258 30.00
12024 కాళిదాసు. 225 మేఘసందేశమ్ కె.ఏ. సింగరాచార్యులు ఎమెస్కో, హైదరాబాద్ 2012 104 50.00
12025 కాళిదాసు. 226 మాఘ-మేఘములు (పద కావ్యము) చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2003 88 50.00
12026 కాళిదాసు. 227 మేఘదూతమ్ మహాకవి కాళిదాసు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2006 560 150.00
12027 కాళిదాసు. 228 మేఘదూతము గుఱ్ఱము వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము సాహితీ సమితి, రేపల్లె 1958 31 1.00
12028 కాళిదాసు. 229 మేఘదూతము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు| యం.వి. రమణారెడ్డి, ప్రొద్దుటూరు| ... 82 3.00
12029 కాళిదాసు. 230 మేఘగీతి మావుడూరు రఘురామయ్య విశాఖ సారస్వత వేదిక, విశాఖపట్నం 1988 48 12.00
12030 కాళిదాసు. 231 కాళిదాసుని మేఘదూతమ్ పెమ్మరాజు భానుమూర్తి శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1967 129 3.00
12031 కాళిదాసు. 232 షట్పదీ గాజుల వీరయ్య రచయిత, హుసపేట 1971 47 3.00
12032 కాళిదాసు. 233 మేఘసందేశము రాయప్రోలు వేంకటరామసోమయాజులు రచయిత, గుంటూరు 1937 20 0.04
12033 కాళిదాసు. 234 కాళిదాసు మేఘదూత కాళిదాసు ది ఓరియంట్ పబ్లి., కం., రాజమండ్రి 1916 116 0.75
12034 కాళిదాసు. 235 The Megha Duta of Kalidasa Sushil Kumar De Sahitya Akademi, New Delhi 1957 115 12.00
12035 కాళిదాసు. 236 Megha Duta P. Krishnamoorty M. Seshachalam & Co., Madras 1974 43 3.50
12036 కాళిదాసు. 237 రఘు వంశం (కాళిదాసు) రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 200 30.00
12037 కాళిదాసు. 238 ఆంధ్ర రఘువంశము ప్రథమ గూడ సత్యనారాయణశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1935 82 0.50
12038 కాళిదాసు. 239 రఘువంశము సర్గ 1 (కాళిదాసు) వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్ర.,చెన్నై 1982 64 6.00
12039 కాళిదాసు. 240 రఘువంశము సర్గ 2 (కాళిదాసు) వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1985 56 6.00
12040 కాళిదాసు. 241 రఘువంశము సర్గ 3 (కాళిదాసు) వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1985 56 6.00
12041 కాళిదాసు. 242 రఘువంశము సర్గ 4 (కాళిదాసు) వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1980 54 6.00
12042 కాళిదాసు. 243 రఘువంశము సర్గ 5 (కాళిదాసు) వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1984 58 6.00
12043 కాళిదాసు. 244 రఘువంశః (మల్లినాధ) మల్లినాధుడు| కొండపల్లి వీరవెంకయ్య, రాజమండ్రి 1972 262 10.00
12044 కాళిదాసు. 245 రఘువంశము| ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1966 262 4.50
12045 కాళిదాసు. 246 రఘువంశలహరి చర్లగణపతి శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 267 4.50
12046 కాళిదాసు. 247 రఘువంశమహాకావ్యము ... ... 1926 834 1.00
12047 కాళిదాసు. 248 రఘువంశమ్ జి.వి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్.సి. శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 2004 380 300.00
12048 కాళిదాసు. 249 రఘువంశము సర్గ 1 (కాళిదాసు) మహాకవి కాళిదాసు 1993 61 15.00
12049 కాళిదాసు. 250 రఘువంశము సర్గ 2 (కాళిదాసు) మహాకవి కాళిదాసు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1985 56 15.00
12050 కాళిదాసు. 251 రఘువంశము సర్గ 3 (కాళిదాసు) మహాకవి కాళిదాసు 1985 56 15.00
12051 కాళిదాసు. 252 రఘువంశము సర్గ 4 (కాళిదాసు) మహాకవి కాళిదాసు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1994 56 15.00
12052 కాళిదాసు. 253 రఘువంశము సర్గ 5 (కాళిదాసు) మహాకవి కాళిదాసు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1984 58 15.00
12053 కాళిదాసు. 254 రఘువంశము సర్గ 6 (కాళిదాసు) మహాకవి కాళిదాసు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1985 64 15.00
12054 కాళిదాసు. 255 రఘువంశము ప్రథమ, ద్వితీయ అక్కిరాజు వేంకటేశ్వరశర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 117 15.00
12055 కాళిదాసు. 256 శ్రీమాదాంధ్ర రఘువంశము దురిశేటి వేంకటరామాచార్యులు అప్పరాయగ్రంథమాల, నూజివీడు| 1966 71 10.00
12056 కాళిదాసు. 257 రఘువంశము ప్రథమ చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1992 88 15.00
12057 కాళిదాసు. 258 రఘువంశము ద్వితీయ చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 84 8.00
12058 కాళిదాసు. 259 రఘువంశము తృతీయ పాటిబండ మాధవశర్మ ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 70 4.25
12059 కాళిదాసు. 260 రఘువంశము చతుర్థ చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 71 6.00
12060 కాళిదాసు. 261 రఘువంశము పంచమ తట్టా నరసింహాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 94 6.50
12061 కాళిదాసు. 262 రఘువంశము షష్ఠ పాటిబండ మాధవశర్మ ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 86 1.25
12062 కాళిదాసు. 263 రఘువంశము పంచమ తట్టా నరసింహాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 88 20.00
12063 కాళిదాసు. 264 రఘవంశః ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1958 262 1.50
12064 కాళిదాసు. 265 ఆంధ్రరఘువంశము ఆదిపూడి సోమనాథరాయ| స్కేప్ అండ్ కం., కాకినాడ 1913 141 1.00
12065 కాళిదాసు. 266 రఘువంశము (1,2,3 సర్గలు) మహాకవి కాళిదాసు 1969 168 4.50
12066 కాళిదాసు. 267 రఘువంశము (4,5,6 సర్గలు) మహాకవి కాళిదాసు 1969 169-338 4.50
12067 కాళిదాసు. 268 రఘువంశము (1,2,3 సర్గలు) మహాకవి కాళిదాసు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్ర.,చెన్నై 1969 168 4.00
12068 కాళిదాసు. 269 రఘువంశము (4,5,6 సర్గలు) మహాకవి కాళిదాసు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్ర.,చెన్నై 1975 112 3.00
12069 కాళిదాసు. 270 రఘువంశము (మొదటి మూడు సర్గలు) మహాకవి కాళిదాసు 1969 168 4.00
12070 కాళిదాసు. 271 రఘువంశము ద్వితీయ సర్గ మహాకవి కాళిదాసు శ్రీ సూర్యనారాయణ గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 1983 48 3.00
12071 కాళిదాసు. 272 రఘువంసము మొదటి భాగం (కాళిదాసు) కేశవపంతుల నరసింహాశాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 424 14.50
12072 కాళిదాసు. 273 రఘువంసము రెండవ భాగం (కాళిదాసు) కేశవపంతుల నరసింహాశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 440 8.00
12073 కాళిదాసు. 274 రఘువంశము మొదటి భాగము (కాళిదాసు) కేశవపంతుల నరసింహాశాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 424 14.50
12074 కాళిదాసు. 275 రఘువంశము (కాళిదాసు) గుఱ్ఱము వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము రచయిత, నెల్లూరు 1970 262 8.00
12075 కాళిదాసు. 276 రఘువంశము (కాళిదాసు) సముద్రాల లక్ష్మణయ్య| వెలుగోటి అంజనమ్మ, తిరుపతి 2002 168 50.00
12076 కాళిదాసు. 277 Kalidasa's Raghuvamsa Retold R. Lakshmi Narasimhan Maruthi Book Depot, Guntur 1958 143 6.00
12077 కాళిదాసు. 278 Kalidasa's Raghuvamsa Retold R. Lakshmi Narasimhan Maruthi Book Depot, Guntur 1958 143 6.00
12078 కాళిదాసు. 279 Raghuvamsa of Kalidasa C.R. Devadhar Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1985 732 120.00
12079 కాళిదాసు. 280 raghuvamsa of Kalidasa Canto I Ramakrishna Shukla Ram Narain lal, Allahabad 1928 236 1.50
12080 కాళిదాసు. 281 Raghuvamsa (Sargas XII & XIII) V. Krishnamoorthi Panini Publishing House, Mylapore 59 0.10
12081 కాళిదాసు. 282 Raghuvamsa of Kalidasa Kasinath Pandurang Parab Nirnaya-Sagar Press, Mumbai 1920 274 1.50
12082 కాళిదాసు. 283 రఘువంశము ... ... ... 133-380 2.00
12083 కాళిదాసు. 284 మేఘదూతము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు పుట్టపర్తి, కడప| 1972 88 3.00
12084 కాళిదాసు. 285 మేఘసందేశము ... రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1971 196 3.00
12085 కాళిదాసు. 286 మేఘసందేశము మహాకవి కాళిదాసు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1999 228 50.00
12086 కాళిదాసు. 287 మొయిలు రాయబారము త్రిపురాన వేంకటసూర్య ప్రసాదరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1940 147 1.00
12087 కాళిదాసు. 288 మేఘదూతం రామవరపు శరత్‌బాబు రచయిత, విశాఖపట్నం 1998 150 150.00
12088 కాళిదాసు. 289 మాఘ-మేఘములు (పద కావ్యము) చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2003 88 50.00
12089 కాళిదాసు. 290 Meghaduta of Kalidasa R.D. Karmarkar Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 2001 113 200.00
12090 కాళిదాసు. 291 The Meghaduta of Kalidasa M.R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1979 187 10.00
12091 కాళిదాసు. 292 The Meghaduta Revisited Braja Sundar Mishra Vidyanidhi Prakashan, Delhi 2004 244 350.00
12092 కాళిదాసు. 293 మేఘదూతమ్ మహాకవి కాళిదాసు Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 2003 260 25.00
12093 కాళిదాసు. 294 మేఘదూతమ్ మహాకవి కాళిదాసు కృష్ణదాసు అకాడమి, వారణాసి| 2002 292 35.00
12094 కాళిదాసు. 295 మేఘసందేశం వ్యాఖ్యాచుతుష్టాపేతమ్ మహాకవి కాళిదాసు Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 230 6.00
12095 కాళిదాసు. 296 मेघदूत- विलासः श्र. बाक् कन्बे भारतवाणी प्रकाशन, पुने 1966 98 5.00
12096 కాళిదాసు. 297 मेघद्तम गोस्वामी प्रह्लाद भारतवाणी प्रकाशन, वाराणासी 2004 251 40.00
12097 కాళిదాసు. 298 सेघद्तम् महाकवि कालिदास भारतीय विधा भावान, वारनासि 1999 251 60.00
12098 కాళిదాసు. 299 सेघद्तम् महाकवि कालिदास चैरवम्बा विघाभवन, वारणासि 2003 260 60.00
12099 కాళిదాసు. 300 सेघद्तम् महाकवि कालिदास सोतीलाल बनारसीदास, वारणासि 1962 278 1.25
12100 కాళిదాసు. 301 Meghasandesa of Kalidasa N.P. Unni Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1987 211 150.00
12101 కాళిదాసు. 302 Meghasandesa of Kalidasa K.B. Pathak Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1997 132 100.00
12102 కాళిదాసు. 303 Meghadutam of Kalidasa Kalidas Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1973 243 100.00
12103 కాళిదాసు. 304 మేఘసందేశము తాత్త్విక దర్శనము తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య నవోదయా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2003 52 25.00
12104 కాళిదాసు. 305 కుమారసంభవము షష్ఠసర్గ చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు| శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 90 16.00
12105 కాళిదాసు. 306 कुमारसम्बवं महाकाव्यम् जगदीशलाल शास्त्री सोतीलाल बनारसीदास, वारणासि 1975 326 7.00
12106 కాళిదాసు. 307 कुमारसम्बवं 1 परमेरवदीन पाण्डेय़ः क्‌ष्णदास अकाढमे, वारनासी 1998 42 12.00
12107 కాళిదాసు. 308 कुमारसम्बवं 4 परमेरवदीन पाण्डेय़ः क्‌ष्णदास अकाढमे, वारनासी 1985 30 8.00
12108 కాళిదాసు. 309 कुमारसम्बवं 5 परमेरवदीन पाण्डेय़ः क्‌ष्णदास अकाढमे, वारनासी 1995 64 15.00
12109 కాళిదాసు. 310 కుమారసంభవము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 99 20.00
12110 కాళిదాసు. 311 కుమారసంభవము వావిళ్ల రామస్వామి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 2006 272 100.00
12111 కాళిదాసు. 312 Kumarasambhava of Kalidasa R. D. Karmarkar Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 2003 324 275.00
12112 కాళిదాసు. 313 वीक्रमेवशीयम् रासाभेलाषक्त्रपाटी सोतीलाल बनारसीदास, वारणासि 1980 236 25.00
12113 సం. నాటకాలు. 1 ఉత్తరరామచరిత నాటకమ్ తృతీయ నేలటూరు రామదాసయ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 547 10.00
12114 సం. నాటకాలు. 2 ఉత్తరరామచరిత నాటకమ్ మహాకవి భవభూతి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1969 240 100.00
12115 సం. నాటకాలు. 3 ఉత్తరరామచరిత నాటకమ్ మహాకవి భవభూతి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1969 240 6.00
12116 సం. నాటకాలు. 4 The Uttararamacharia of Bhavabhuti M.R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1982 316 50.00
12117 సం. నాటకాలు. 5 ఉత్తరరామ చరితం నారయణవిరచతమ్ The Sri Balamanorama Press, Mylapore 1932 286 1.50
12118 సం. నాటకాలు. 6 Uttararamacharita of Mahakavi Bhavabhuti Ramakanta Tripathi Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 2003 462 20.00
12119 సం. నాటకాలు. 7 उत्तर रामचरीतम् नारायण राम आचार्य Satyabhamabai Pandurang, Bombay 1949 292 3.00
12120 సం. నాటకాలు. 8 ముద్రారాక్షస నాటకమ్ నేలటూరు రామదాసయ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 394 10.50
12121 సం. నాటకాలు. 9 मुद्राराक्षस-नाटकम् Satyavrata Singh Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1961 340 3.25
12122 సం. నాటకాలు. 10 Mudraraksasa of Visakhadatta Jagadisha Chandra Misra Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1972 509 10.00
12123 సం. నాటకాలు. 11 Mudraraksasa of Visakhadatta R.D. Karmarkar Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 2002 422 475.00
12124 సం. నాటకాలు. 12 మృచ్ఛకటినాటకమ్ నేలటూరు రామదాసయ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 672 20.00
12125 సం. నాటకాలు. 13 శూద్రక మహాకవి మృచ్ఛకటికమ్ బేతవోలు రామబ్రహ్మం| అ.జో-వి.భొ-కందాళం ఫౌండేషన్, యు.ఎస్.ఎ 2005 604 300.00
12126 సం. నాటకాలు. 14 म्च्धकटिक मेहन राकेश राजकमल प्रकाशन, पटना 1962 198 6.00
12127 సం. నాటకాలు. 15 Mrcchakatika of Sri Sudraka Jagdish Chandra Mishra Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 2004 564 140.00
12128 సం. నాటకాలు. 16 భట్ట నారాయణస్య వేణిసంహారమ్ బేతవోలు రామబ్రహ్మం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 512 30.00
12129 సం. నాటకాలు. 17 Venisamhara of Bhatta Narayana M.R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1977 413 25.00
12130 సం. నాటకాలు. 18 वेणीसंहार-नाटकम् रामचन्द्र शुक्ल रामनारायणलाल बेनीमधव, इलाहाबाद 1972 500 120.00
12131 సం. నాటకాలు. 19 Venisamhara of Bhatta Narayana Narayan Ram Acharya Pandurang Jawaji, Mumbai 1940 112 1.25
12132 సం. నాటకాలు. 20 దశకుమారచరితమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1994 128 28.00
12133 సం. నాటకాలు. 21 దశకుమారచరితమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్ర.,చెన్నై 1994 104 20.00
12134 సం. నాటకాలు. 22 దశకుమారచరితమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్ర.,చెన్నై 1977 102 3.50
12135 సం. నాటకాలు. 23 సోమదత్తపుష్పోద్భవ చరితములు మహాకవి దండి సాహితి సదన్, టి. నగర్ 1983 88 8.00
12136 సం. నాటకాలు. 24 Dasakumaracaritam of Mahakavi Dandi Taracharana Bhattacharya Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1978 470 3.00
12137 సం. నాటకాలు. 25 Dasakumaracaritam of Mahakavi Dandi Narayana Balkrisna Godbole Pandurang Jawaji, Mumbai 1940 286 1.25
12138 సం. నాటకాలు. 26 Dasakumaracaritam of Mahakavi Dandi M.R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1979 534 50.00
12139 సం. నాటకాలు. 27 కాదమ్బరీ భానభట్టేన 1965 50 1.50
12140 సం. నాటకాలు. 28 కాదమ్బరీ భానభట్టేన వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1965 352 4.00
12141 సం. నాటకాలు. 29 కాదమ్బరీ భానభట్టేన 1933 352 3.00
12142 సం. నాటకాలు. 30 కాదమ్బరీ భానభట్టేన (పాటిబండ మాధవశర్మ) శ్రీ పరమేశ్వర పబ్లి., హైదరాబాద్ ... 211 5.00
12143 సం. నాటకాలు. 31 Kadambari Sangraha (Purvabhaga) A. Varadhachari Sri Balamanorama Press, Chennai 1936 256 1.12
12144 సం. నాటకాలు. 32 The Kadambari of Bana C.M. Ridding Royal Asiatic Society, London 1896 231 1.00
12145 సం. నాటకాలు. 33 కాదమ్బరీ భానభట్టేన 1965 348 4.00
12146 సం. నాటకాలు. 34 The Prasannaraghava of Jayadeva Vasudev Laxman Shastri Pandubang Jawaji, Mumbai 122 1.50
12147 సం. నాటకాలు. 35 The Prasannaraghava of Jayadeva R.S. Tripathi Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1970 412 8.00
12148 సం. నాటకాలు. 36 प्रसन्नराघवम् जयदेव् मेहरचन्द लघमनदासा, दिल्ली 1982 122 6.00
12149 సం. నాటకాలు. 37 Prasannaraghava of Mahakavi Jayadeva Acharya Sesaraju Sarama Regmi Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1972 464 7.00
12150 సం. నాటకాలు. 38 నైషధకావ్యమ్ మల్లినాథసూరి 1966 244 6.00
12151 సం. నాటకాలు. 39 The Elements of Darsanas of Sriharsha's Naishadha M. Jaya Seeta Rama Sastry G. Venkata Rama Sastry, Hyd 1987 176 75.00
12152 సం. నాటకాలు. 40 మాఘకావ్యము సంస్కృతాంధ్రవ్యాఖ్యన శబ్దిసమాససహితము ... 1952 344 2.00
12153 సం. నాటకాలు. 41 మాఘకావ్యము సంస్కృతాంధ్రవ్యాఖ్యన శబ్దిసమాససహితము ... 1952 344 2.00
12154 సం. నాటకాలు. 42 Svapnavasavadattam M. A. Karandikar Venus Prakashan, Poona 1956 204 6.00
12155 సం. నాటకాలు. 43 Svapnavasavadattam of Bhasa M. R. Kale Booksellers' Pub., Mumbai 1969 192 2.50
12156 సం. నాటకాలు. 44 Svapnavasavadatta 238 6.00
12157 సం. నాటకాలు. 45 స్వప్న వాసవదత్తమ్ శ్రీ భాస మహాకవి శ్రీ సూర్యనారాయణ గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 1988 42 1.00
12158 సం. నాటకాలు. 46 Prabodhacandrodaya Ramachandra Mishra Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1968 255 3.00
12159 సం. నాటకాలు. 47 Prabodhacandrodaya of Krsna Misra Sita Krishna Nambiar Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1971 178 20.00
12160 సం. నాటకాలు. 48 అభిషేకనాటకమ్ मेहनदेव पन्त मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1974 246 12.00
12161 సం. నాటకాలు. 49 Harsacharita of Banabhatta Kasinath Pandurang Parab Pandurang Jawaji, Mumbai 1937 258 8.00
12162 సం. నాటకాలు. 50 నైషధీయ చరితమ్ देवष्रीसनाटय सास्त्री కృష్ణదాసు అకాడమి, వారణాసి 1999 334 1.00
12163 సం. నాటకాలు. 51 Nagananda of Harsa Bak kun-bae Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1992 175 45.00
12164 సం. నాటకాలు. 52 Ratnavali Natika of Mahakavi Sriharsa Parameswhardin Pandey Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 192 6.00
12165 సం. నాటకాలు. 53 Priyadarsika of Sri Harsadeva M. R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1977 152 14.00
12166 సం. నాటకాలు. 54 उरुभड्गःम् कपीलदेव गिरि चैखम्बा विधाभवन 2000 60 20.00
12167 సం. నాటకాలు. 55 Bhasa's Avimaraka Bak kun-bae Meharchand Lachhmandas, Delhi 1968 201 60.00
12168 సం. నాటకాలు. 56 Bhasa's Balacarita Bak kun-bae Meharchand Lachhmandas, Delhi 1968 120 45.00
12169 సం. నాటకాలు. 57 Vivekacandrodaya-Nataka of Siva-Kavi K. V. Sarma Vishveshvaranand Institute, Hoshiarpur 1966 40 10.00
12170 సం. నాటకాలు. 58 సేతుబంధమ్ श्रीप्रवरसेन భారతీయ విద్యా ప్రకాశన్, డిల్లీ 1952 497 25.00
12171 సం. నాటకాలు. 59 విక్రమాంకదేవ చరిత మహాకావ్యమ్ Vishwanath Shastri Bharadwaj The Bananas Hindu University 1958 470 8.00
12172 సం. నాటకాలు. 60 The elements of Sriharsha's Naishadha M. Jaya Seeta Rama Sastry G. Venkata Rama Sastry, Hyd 1987 176 75.00
12173 సం. నాటకాలు. 61 सैगन्धिकाहरणम् कपीलदेव गिरि चैखम्बा विधाभवन, वाराणासि 1963 97 12.00
12174 సం. నాటకాలు. 62 హనుమన్నాటకమ్ श्रीमध्दनृमता कल्याण, मंबई 1957 257 6.00
12175 సం. నాటకాలు. 63 వృషభానుజనాటికా కావ్యమాలా ప్రచురణ Pandit Sivadatta Tukaram Javaji, Mumbai 1895 182 1.00
12176 సం. నాటకాలు. 64 జానకీపరిణయ నాటకమ్ హృద్యానవద్యకవి బెంగళూరు బుక్ డిపో, బెంగళూరు 1893 158 1.00
12177 సం. నాటకాలు. 65 సత్యహరిశ్చంద్రనాటకమ్ భాస్కర రామచంద్ర Pandurang Jawaji, Mumbai 1923 154 1.00
12178 సం. నాటకాలు. 66 ఆశ్చర్యచూడామణి Saktibhadra The Sri Balamanorama Press, Chennai 1933 241 1.50
12179 సం. నాటకాలు. 67 కలివిడంబనము వావిలాల సోమయాజులు| పింగళి-కాటూరి సాహిత్య పీఠం, Hyd 1990 20 10.00
12180 సం. నాటకాలు. 68 ఘటకర్పర కావ్యమ్ ఘటకర్పర రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల| 2013 44 10.00
12181 సం. నాటకాలు. 69 రామకృష్ణవిలోమకావ్యమ్ మేళ్ళచెర్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2003 48 20.00
12182 సం. నాటకాలు. 70 భోజచరిత్రమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1909 121 1.00
12183 సం. నాటకాలు. 71 భోజచరిత్రమ్ ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1922 258 2.00
12184 సం. నాటకాలు. 72 ప్రతిమా నాటకమ్ పాటిబండ మాధవశర్మ శ్రీ పరమేశ్వర పబ్లి., హైదరాబాద్ 1975 296 18.00
12185 సం. నాటకాలు. 73 శిశుపాలవధాఖ్యం మహాకావ్యమ్ మాఘనామ్నా మహాకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1967 208 6.00
12186 సం. నాటకాలు. 74 శ్రీమాదాంధ్రమాఘము బుద్ధవరపు మహాదేవామాత్య మహాదేవ ప్రచురణలు, రామచంద్రపురము 1974 292 10.00
12187 సం. నాటకాలు. 75 శిశుపాలవధ కొమాండూరు కృష్ణమాచార్యులు కె.వి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు 1962 63 1.75
12188 సం. నాటకాలు. 76 శిశుపాలవధమ్ జనార్ధనశాస్త్రి मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1976 52 1.00
12189 సం. నాటకాలు. 77 కిరాతార్జునీయమ్ శ్రీభారవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1938 244 6.00
12190 సం. నాటకాలు. 78 కిరాతార్జునీయమ్ శ్రీభారవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1967 192 10.00
12191 సం. నాటకాలు. 79 కిరాతార్జునీయమ్ శ్రీభారవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1954 405 3.50
12192 సం. నాటకాలు. 80 The Kiratarjuniyam of Bharavi M. R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1998 241 60.00
12193 సం. నాటకాలు. 81 కిరాతార్జునీయమ్ శ్రీభారవి Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1962 230 5.00
12194 సం. నాటకాలు. 82 శ్రీమాదాంధ్ర కిరాతార్జునీయము భువనగిరి విజయరామయ్య రచయిత, గుంటూరు 1934 159 1.00
12195 సం. నాటకాలు. 83 కిరాతార్జునీయమ్ జనార్ధనశాస్త్రి Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1976 296 5.00
12196 సం. నాటకాలు. 84 కవిరాక్షసీయము శ్రీనివాసపురము లోకనాథ రచయిత, గుడిబండ| 1916 106 1.00
12197 సం. నాటకాలు. 85 శ్రీహర్షుడు నాగానందమ్ బేతవోలు రామబ్రహ్మం| పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, Hyd 2001 284 50.00
12198 సం. నాటకాలు. 86 నాగనందము ఆచార్య పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1995 68 18.00
12199 సం. నాటకాలు. 87 భారతమంజర్యామ్ నల్లూరు శ్రీసజ్జయ శ్రీనివాసా ... 1889 78 0.50
12200 సం. నాటకాలు. 88 కావ్యమాల దామోదర ... 1895 53 0.03
12201 సం. నాటకాలు. 89 మాఘకావ్యము కోలచలమల్లి నాథసూరి ... 1896 338 1.00
12202 సం. నాటకాలు. 90 शिशुपालवध-महाकाव्यम् కృష్ణదాసు కృష్ణదాసు అకాడమి, వారణాసి 2002 385 12.00
12203 సం. నాటకాలు. 91 शिशुपालवध-महाकाव्यम् జనార్ధనశాస్త్రి Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1977 62 3.00
12204 సం. నాటకాలు. 92 Kundamala of Dinnaga J. L. Shastri Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1983 360 60.00
12205 సం. నాటకాలు. 93 Pracandapandava Nataka of Sri Rajasekhara Haridatta Sastri Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1969 76 2.00
12206 సం. నాటకాలు. 94 కాదంబరీ పాటిబండ మాధవశర్మ శ్రీ పరమేశ్వర పబ్లి., హైదరాబాద్ 1972 211 5.00
12207 సం. నాటకాలు. 95 కాదంబరీ Sarayu Prasad Pandey Krishnadas Academy, Varanasi 1997 297 10.00
12208 సం. నాటకాలు. 96 నలోపాఖ్యానము Kasinatha Dwivedi Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1969 262 2.50
12209 సం. నాటకాలు. 97 బుద్ధచరితమ్ శ్రీరామచంద్రదాస్ Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1983 296 20.00
12210 సం. నాటకాలు. 98 సౌందర్యనందనము रमाशड्कं श्रिपाटे शान्ति श्रिपाटी, वारणासी ... 96 3.00
12211 సం. నాటకాలు. 99 కాదంబరీ Krishnamohan Sastri Chaukhamba Sanskrit Prakashan, Varanasi 1961 670 25.00
12212 సం. నాటకాలు. 100 Haracharitachintamani of Rajanaka Jayaratha P. Sri Rama Chandrudu Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1983 282 15.00
12213 సం. నాటకాలు. 101 Medhaduta of Kalidasa Gopal Raghunath Nandargikar Bharatiya Book Corporation, Delhi 1998 302 150.00
12214 సం. నాటకాలు. 102 The Kiratarjuniya of Bharavi P. Sri Rama Chandrudu Pandurang Jawaji, Mumbai 1933 299 1.25
12215 సం. నాటకాలు. 103 नैषधीयचरीतम् नारायण राम आचार्य Nirnaya-Sagar Press, Mumbai 1952 998 18.00
12216 సం. నాటకాలు. 104 मत्खप्न : (మత్స్వప్నః) నా కల (ప్రారబ్ధప్రాబల్యమ్ తన్నిరాసస్థితి) తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రీ శ్రీ నోరి భోగీశ్వర శర్మ, కొవ్వూరు 1999 78 12.00
12217 సం. నాటకాలు. 105 యశోధరా పులవర్తి శరభాచార్య రచయిత, గుంటూరు 1970 136 3.50
12218 సం. నాటకాలు. 106 శిల్పశ్రీః దురిశేటి వేంకటరామాచార్యులు సౌపర్ణ గ్రంథమాలా, నూజివీడు| 1967 75 2.00
12219 సం. నాటకాలు. 107 కల్యాణకామః (ఆహుతిః) భాష్యం విజయసారథి సర్వవైదిక సంస్థాపన, కరీణ్ణగరమ్ 2005 25 25.00
12220 సం. నాటకాలు. 108 సూర్యోపరాగ దర్పణం కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, Hyd 1981 45 12.00
12221 సం. నాటకాలు. 109 భట్టి కావ్యమ్ జయమంగళవ్యాఖ్య Vasudev Laxman Shastri Pandurang Jawaji, Mumbai 1934 479 3.00
12222 సం. నాటకాలు. 110 भट्टिकव्यम् भट्टिका मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1977 296 9.00
12223 సం. నాటకాలు. 111 भट्टिकव्यम् भट्टिका Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1995 356 85.00
12224 సం. నాటకాలు. 112 भट्टिकव्यम् भट्टिका Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1976 294 94.00
12225 సం. నాటకాలు. 113 भट्टिकव्यम् Maheshwar Anant Karandikar Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1983 353 180.00
12226 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 1 సీతారావణసంవాదఝరి పూర్వభాగం శ్రీచామరాజనగరీ రామశాస్త్రి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 58 25.00
12227 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 2 సీతారావణసంవాదఝరి ఉత్తరభాగం శ్రీ సీతారామశాస్త్రి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 46 25.00
12228 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 3 మధురావిజయమాధురి కె. అరుణా వ్యాస్ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12229 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 4 శుక్రనీతిసార ప్రసరము కండ్లకుంట అళహసింగరాచార్యులు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12230 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 5 మృచ్ఛకటికచ్ఛట పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు| సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
12231 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 6 కాళిదాస కవితా విలాసము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12232 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 7 నైషధీయచరితామృతం ముళ్ళపూడి జయసీతారామశాస్త్రి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
12233 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 8 నైషధీయచరితామృతం ముళ్ళపూడి జయసీతారామశాస్త్రి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
12234 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 9 నీలకంఠవిజయచంపువు మూలంపల్లి చంద్రశేఖర శర్మ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
12235 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 10 భారవి ప్రతిభా వైభవం పెండ్యాల శంకర శర్మ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
12236 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 11 నృత్తరత్నావళి రోచి బి. వాణి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12237 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 12 పండితరాయలు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు| సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12238 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 13 అశ్వఘోషుని అద్భుతకావ్యద్వయి పి. శశిరేఖ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12239 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 14 రసార్ణవ సుధాకర సుధ యస్.టి.జి. వసంతలక్ష్మి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12240 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 15 మహిష శతకమ్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12241 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 16 దశకుమారచరితసుషమ సముద్రాల లక్ష్మణయ్య| సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 40 25.00
12242 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 17 భర్తృహరి సద్భావలహరి కొరిడె విశ్వనాథ శర్మ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
12243 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 18 తెలుగునాట మతములు-సంప్రదాయములు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
12244 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 19 పాదుకాసహస్ర ప్రద్యోతం ఎస్.వి.రంగరామానుజాచార్యులు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 48 25.00
12245 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 20 విశ్వగుణాదర్శసందర్శిని జి. స్వామినాథాచార్యులు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 48 25.00
12246 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 21 శ్రీహర్షప్రహర్షం ప్రాతూరి శ్రీనివాస్ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 48 25.00
12247 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 22 భవభూతి వాగ్విభూతి కే. కమల సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 88 25.00
12248 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 23 వేమభూపాలచరితగరిమ వుప్పల శ్రీనివాసశర్మ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 56 25.00
12249 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 24 బాణావాణీరామణీయకం పి. శశిరేఖ సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 120 25.00
12250 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 25 ముద్రారాక్షసాన్వీక్ష ఎ. రాములు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 56 25.00
12251 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 26 శారదామందహాసం భాసమహాకవి పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 96 25.00
12252 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 27 అర్థశాస్త్రమ్ కౌటిల్యుడు| శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 959 300.00
12253 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 28 శాస్త్రసిద్ధాన్తలేశసంగ్రహః శ్రీ మదప్పయ్య దీక్షితేన్ద్ర సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2003 430 120.00
12254 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 29 యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి బాలనందిని పి. సుబ్బలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 2003 465 125.00
12255 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 30 శ్రీ వివేకచూడామణి శ్రీ శంకరాచార్య సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1995 585 120.00
12256 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 31 धम्मपदं P. Sri Rama Chandrudu Emsco Publications, Vijayawada 2009 208 100.00
12257 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 32 ధమ్మపదం పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఎమెస్కో పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 215 100.00
12258 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 33 సామాన్యధర్మములు కేశవపంతుల నరసింహాశాస్త్రి| సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1997 88 24.00
12259 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 34 శివానన్దలహరి - సౌన్దర్యలహరి దివాకర్ల వేంకటావధాని| సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1981 159 60.00
12260 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 35 ఆర్యా శ్రీసున్దరపాణ్డ్య సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1981 81 5.00
12261 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 36 చాణక్యనీతీ సూత్రాలు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 52 10.00
12262 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 37 విదురనీతి చిరుమామిళ్ల సుజాత సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1980 234 10.00
12263 పుల్లెల శ్రీరామ చం. 38 Kaundinya Smrti P. Sri Rama Chandrudu P. Subbalakshmi, Hyd 2004 120 60.00
12264 సంస్కత సాహిత్యం. 1 कनकलेखाकल्याणम् V. Subba Rao Andhra University, Visakhapatnam 1978 66 3.50
12265 సంస్కత సాహిత్యం. 2 महावीरचरितम् श्रीभवभूति चैखम्बा विधाभवन, वाराणासि 1968 351 6.00
12266 సంస్కత సాహిత్యం. 3 कंसवघम् श्रीशेषकृष्ण Pandurang Jawaji, Mumbai 1935 94 1.00
12267 సంస్కత సాహిత్యం. 4 Karpuramanjari Vasudeva Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1983 122 7.00
12268 సంస్కత సాహిత్యం. 5 Dasakumara Charitam श्रीदण्डकवि 260 2.00
12269 సంస్కత సాహిత్యం. 6 Svapnavasavadatta Bhasa's The Sanskrit Literature Society, Bangalore 1946 110 2.50
12270 సంస్కత సాహిత్యం. 7 The Svapnavasavadatta of Mahakavi Bhasa Mahakavi Bhasa Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1968 266 3.00
12271 సంస్కత సాహిత్యం. 8 The Malatimadhava of Mahakavi Bhavabhuti Mahakavi Bhavabhuti Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1971 475 8.00
12272 సంస్కత సాహిత్యం. 9 The Kiratarjuniya of Bharavi Bharavi 1954 405 7.00
12273 సంస్కత సాహిత్యం. 10 నైషధ కావ్యమ్ శ్రీహర్షమహాకవినా 1914 244 1.00
12274 సంస్కత సాహిత్యం. 11 The Harsacharita of Banabhatta Banabhatta Pandurang Jawaji, Mumbai 1937 259 1.00
12275 సంస్కత సాహిత్యం. 12 Uttara Ramcharita of Bhavabhuti Bhavabhuti Pandurang Jawaji, Mumbai 1919 178 1.00
12276 సంస్కత సాహిత్యం. 13 मृच्छकटिकम् श्रीशूद्रककवि 1857 260 1.50
12277 సంస్కత సాహిత్యం. 14 मृच्छकटिकम् श्रीनिवास शास्त्री साहित्य बण्डार, मेरठ 1976 528 12.00
12278 సంస్కత సాహిత్యం. 15 नरकासुरविजयव्यायोगः धर्मसूरि The Sanskrit Literature Society, Bangalore 1961 63 3.00
12279 సంస్కత సాహిత్యం. 16 कनकलेखाकल्याणम् V. Subba Rao 1978 68 3.50
12280 సంస్కత సాహిత్యం. 17 भट्टिकव्यम् भट्टिका Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1983 394 13.00
12281 సంస్కత సాహిత్యం. 18 कुन्दमाला Dingnaga M. Ramakrishna kavi, Chennai 1923 84 1.00
12282 సంస్కత సాహిత్యం. 19 Usaragodaya Rudracandradeva Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi 1979 44 2.00
12283 సంస్కత సాహిత్యం. 20 The Kuvalayananda of Appayya Dikshita Appayya Dikshita R. S. Vadhyar & Sons, Palghat 1981 144 8.00
12284 సంస్కత సాహిత్యం. 21 Kuvalayananda Chitramimamsa and Vrittivartikam Appayya Dikshita Author, Hyd 1998 432 125.00
12285 సంస్కత సాహిత్యం. 22 The Bharatamanjari of Ksemendra P. Sri Rama Chandrudu Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1984 851 35.00
12286 సంస్కత సాహిత్యం. 23 The Sriharicarita-Mahakavya T. Venkatacharya The Adyar Library & Research Centre 1972 344 30.00
12287 సంస్కత సాహిత్యం. 24 Sri Krishnakarnamritam Ch. Papayya Sastri Andhra Sahitya Parishat, Kakinada 1965 131 5.00
12288 సంస్కత సాహిత్యం. 25 शारदोतिलकम् Laksmanadesikendra Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi 2006 601 425.00
12289 సంస్కత సాహిత్యం. 26 The Rtuvarnana of Durlabha K. Kunjunni Raja The Adyar Library & Research Centre 1969 58 2.00
12290 సంస్కత సాహిత్యం. 27 Maharthamanjari Maheswrananda's Acharya Krishnanad Sagar, Varanasi 1985 80 10.00
12291 సంస్కత సాహిత్యం. 28 रसानन्दम् निष्टल सुब्रहाण्यः Sankar Art Publishers, Ponnuru 1986 36 5.00
12292 సంస్కత సాహిత్యం. 29 खारोचिष मनुसभव प्रवर अल्लसानि पेधना भारत भारति प्रकाशान, विजयवाडा ... 224 12.00
12293 సంస్కత సాహిత్యం. 30 श्री शुक्लपक्षः मुदिगोन्ड च्वालापतिलिंगशास्त्रि Author, Tenali 1958 69 25.00
12294 సంస్కత సాహిత్యం. 31 The Yadavabhyudaya Vedantacarya The Senior Asst., govt., Branch, Mysore 1950 361 6.25
12295 సంస్కత సాహిత్యం. 32 కవితా మయూఖాః చెరువు సత్యనారాయణ శాస్త్రీ రచయిత, తణుకు 2007 55 15.00
12296 సంస్కత సాహిత్యం. 33 Vasu Caritram Kalahasti Kavi Osmania University, Hyd 1965 196 4.00
12297 సంస్కత సాహిత్యం. 34 Sri Sandesa Catustayam K. Raghavan Pillai Author, Trivandrum 1963 96 3.00
12298 సంస్కత సాహిత్యం. 35 तेंडुलकरांची नाटके चंद्रशेखर बर्वे राजहंस प्रकाशान, पुणे 1985 100 30.00
12299 సంస్కత సాహిత్యం. 36 चौक चौक पर गली गली में ... सहमत, नई दिल्लि 1990 137 25.00
12300 సంస్కత సాహిత్యం. 37 कादम्बरीसंग्रहः ... .. 141 10.00
12301 సంస్కత సాహిత్యం. 38 लीलावती श्रीमद्रारकराचार्य गोपालचीद्धास प्रकाशिना ... 216 4.00
12302 సంస్కత సాహిత్యం. 39 बालचरितनाटक महाकवि भास मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1981 96 5.00
12303 సంస్కత సాహిత్యం. 40 आश्चर्य-चुडामणिः Mahakavi Sakti Bhadra Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1966 272 4.50
12304 సంస్కత సాహిత్యం. 41 कर्पुरमच्ञरी गंगासागर राय मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1979 160 12.00
12305 సంస్కత సాహిత్యం. 42 बुद्धचरितम् श्रीमदधघोष चौखम्बा विघाभवन, वारानासि 1999 217 20.00
12306 సంస్కత సాహిత్యం. 43 हनुमन्नाटकम् पं टि. जगदीशमिश्रः चौखम्बा विघाभवन, वारानासि 1967 271 6.50
12307 సంస్కత సాహిత్యం. 44 सीतारामविहारकाव्यम् द.गो. पाध्ये The Sanskrit Academy, Hyd 1962 114 4.00
12308 సంస్కత సాహిత్యం. 45 कल्याणचम्पूकाव्यम् श्रीपापयाराध्य लिट्‌रेरी सर्किल, जयपुर 2013 330 995.00
12309 సంస్కత సాహిత్యం. 46 अस्मा शात्नि चैन समीक्षा प्रकाशन, दिल्ली 2003 143 175.00
12310 సంస్కత సాహిత్యం. 47 स्वंतश्रीः बसवराज वेंकटेश्वरराव प्रणवश्रीप्रकाशनम् 2006 67 40.00
12311 సంస్కత సాహిత్యం. 48 प्रणय वीं. सुब्बाराव Author, Guntur 1955 56 1.00
12312 సంస్కత సాహిత్యం. 49 प्रर्यना ... गीताप्रोस, गोरखपुर ... 56 20.00
12313 సంస్కత సాహిత్యం. 50 पझावती कोलाचल हिन्दी प्रेस, गुण्टूरु 1967 61 8.00
12314 సంస్కత సాహిత్యం. 51 Umasahasra Mahakavyam Vasistha Ganapati Muni A. Madhukeswara Rao, Vijayawada 1979 160 10.00
12315 సంస్కత సాహిత్యం. 52 शारदाप्रसादः मोचर्ल रामकृष्ण कवी कर्ता, नेल्लूरु 1949 20 3.00
12316 సంస్కత సాహిత్యం. 53 चयनिका रामानन्द शर्मा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास 1953 248 2.00
12317 సంస్కత సాహిత్యం. 54 प्रतीकारम् लक्ष्मीनारायणशास्त्री आन्ध्रविश्रवीधालयः, विशाखपट्टणम, 1971 24 1.00
12318 సంస్కత సాహిత్యం. 55 व्यासतात्पर्यनिर्णयः श्रीमदय्यण्णदीक्षीत श्री कंचि कामकेटिपीटम्, कांचीपुरम् ... 44 1.00
12319 సంస్కత సాహిత్యం. 56 कल्पपूजा ... श्रीवणीविलासमुद्रायन्तालयः, श्रीराग्झम् 1975 112 2.00
12320 సంస్కత సాహిత్యం. 57 Guruvamsa - Kavya Kasi Lakshmana Sastri Sri Vani Vilas Press, Srirangam 1966 210 2.00
12321 సంస్కత సాహిత్యం. 58 मनुष्यका परम कर्तव्य जयदयाल गोयन्दका गीताप्रोस, गोरखपुर ... 188 4.00
12322 సంస్కత సాహిత్యం. 59 नीलकण्टविजयः आचार्य रामचन्द्र मिश्रः चैखम्बा विधाभवन, वाराणासि 1964 200 6.00
12323 సంస్కత సాహిత్యం. 60 नीलकण्टविजयचम्पूः सि.पि. रामश्वाम्यार्याणाम् ति. वे. विश्वनाथार्यैः 1972 410 14.50
12324 సంస్కత సాహిత్యం. 61 The Vikramankadeva Charita Mahakavya Vishwanath Shastri Bharadwaj The Banaras Hindu University 1964 265 7.00
12325 సంస్కత సాహిత్యం. 62 Narayana Hitopadesa Peter Peterson Bharatiya Book Corporation, Delhi 1999 259 200.00
12326 సంస్కత సాహిత్యం. 63 नीलकण्टदूक्षीतश्य लधुकाव्यानि पुल्लोल श्रीरामचन्द्र सस्कुतपरीषत्, हैदराबाद् 1984 75 15.00
12327 సంస్కత సాహిత్యం. 64 పఞ్చతన్త్రమ్ జీరెడ్డి బాలచెన్నారెడ్డి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1989 298 25.00
12328 సంస్కత సాహిత్యం. 65 పఞ్చతన్త్రమ్ జీరెడ్డి బాలచెన్నారెడ్డి సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1988 336 28.00
12329 సంస్కత సాహిత్యం. 66 పంచస్తవి పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య| శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం, దాసకుటి 1995 324 8.00
12330 సంస్కత సాహిత్యం. 67 ధర్మ ప్రశంసా బెల్లంకొండ రామరాయకవీంద్రులు| మునిసిపల్ హైస్కూల్, నరసరావుపేట| 1951 120 6.00
12331 సంస్కత సాహిత్యం. 68 स्वयम्मूछन्द महाकवि स्वयम्भू राजस्यान प्राच्यविघा प्रतिष्टान, जोधपुर 1962 244 7.75
12332 సంస్కత సాహిత్యం. 69 आत्मविलासः ञ्पमृतवाग्भवाचार्यः श्रीपीटम शोधसंस्यानम् 1993 231 20.00
12333 సంస్కత సాహిత్యం. 70 Vallibahuleyam Subrahmanya Suri S. Sankaranarayanan, Chennai 1929 70 6.00
12334 సంస్కత సాహిత్యం. 71 Laharipancakam Acharya Madhusudan Shastri Krishnadas Academy, Varanasi 1986 70 15.00
12335 సంస్కత సాహిత్యం. 72 ద్వ్యర్థి ఖండ కావ్యము మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, నరసరావుపేట ... 20 1.00
12336 సంస్కత సాహిత్యం. 73 యశోధరా పులివర్తిశరభాచార్య రచయిత, గుంటూరు ... 136 10.00
12337 సంస్కత సాహిత్యం. 74 నా కల मत्स्वप्नः తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రీ కంభంపాటి పురుషోత్తమశర్మ, పినపాడు 1906 186 10.00
12338 సంస్కత సాహిత్యం. 75 दासोहम कडिमिल्ल वरप्रसादः Author, Narasapur 2011 80 40.00
12339 సంస్కత సాహిత్యం. 76 ప్రణయ దర్శనమ్ సలాది ప్రభంజన స్వామీ రచయిత, కాకినాడ 1998 190 75.00
12340 సంస్కత సాహిత్యం. 77 పలనాడు భారతమ్ కోడూరు ప్రభాకరరేడ్డిః రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2013 336 250.00
12341 సంస్కత సాహిత్యం. 78 మయూర క్రేంకృతి జంధ్యాల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి రచయిత, పుట్టపర్తి ... 213 30.00
12342 సంస్కత సాహిత్యం. 79 ఆనందమందాకినీ పన్నాల రాధాకృష్ణశర్మ టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 152 36.00
12343 సంస్కత సాహిత్యం. 80 శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వర కల్యాణ వైభవము బ్రహ్మశ్రీ ములుకుట్ల నరసింహావధాని దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 63 3.50
12344 సంస్కత సాహిత్యం. 81 సంస్కృతభారతి మల్లాది రామచంద్రశాస్త్రీ తి.తి.దే., 1988 121 10.00
12345 సంస్కత సాహిత్యం. 82 ప్రేమసంపుటము నాదెళ్ళ వేంకటరావు శ్రీ గుంటూరు గౌడీయ మఠ ప్రచురణము 1965 57 1.00
12346 సంస్కత సాహిత్యం. 83 కామధేనువు కనికరించిన వేళ మోపిదేవి కృష్ణస్వామి ది యూనివర్సల్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ 1989 87 10.00
12347 సంస్కత సాహిత్యం. 84 మంజరీ (సంస్కృత ఖండ కావ్యమ్) జాస్తి వేంకటనరసయ్య భారతీ సమితి, పామఱ్ఱు 1964 42 1.00
12348 సంస్కత సాహిత్యం. 85 శ్రీలక్ష్మీనారాయణ శరణాగతిస్తవము నారాయణం రామానుజాచార్య దీవి వేంకటనృసింహాచార్యులు, నల్లూరు| 1957 87 1.00
12349 సంస్కత సాహిత్యం. 86 సువర్ణపుష్పమాల ఎస్.టి.జి. వరదాచార్యులు తి.తి.దే., 1980 25 2.00
12350 సంస్కత సాహిత్యం. 87 ఇందుసందేశము చింతలపాటి వీరనీలకంఠ కుటుంబరామశాస్త్రి శ్రీ పోతుకూచి వేంకటశాస్త్రి, అగ్రహారము ... 90 6.00
12351 సంస్కత సాహిత్యం. 88 ఇందుసందేశము చింతలపాటి వీరనీలకంఠ కుటుంబరామశాస్త్రి శ్రీ పోతుకూచి వేంకటశాస్త్రి, అగ్రహారము ... 90 6.00
12352 సంస్కత సాహిత్యం. 89 సోమదత్తపుష్పోద్భవ చరితములు మహాకవి దండి సాహితి సదన్, టి. నగర్ 1983 88 8.00
12353 సంస్కత సాహిత్యం. 90 మరుత్సందేశః శ్రీ శరభాచార్యః రచయిత, హైదరాబాద్ 1967 113 3.00
12354 సంస్కత సాహిత్యం. 91 Camatkaracandrika of Visvesvarakavicandra P. Sriramamurti Andhra University, Visakhapatnam 1969 199 15.00
12355 సంస్కత సాహిత్యం. 92 Kanthabharanam Shree Gordhandas Nirnaya-Sagar Press, Mumbai 1957 95 1.00
12356 సంస్కత సాహిత్యం. 93 चिद्गनचन्द्रीका कालीदासु कर्या अग्निहोत्वशास्त्री ... 304 100.00
12357 సంస్కత సాహిత్యం. 94 చిద్గగనచన్ద్రికా మహాకవి కాళిదాసు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి| 2004 288 100.00
12358 సంస్కత సాహిత్యం. 95 साकोत-सौरभ ... ... ... 744 12.00
12359 సంస్కత సాహిత్యం. 96 श्री स्तन्यधारास्तवः మేళ్లచెఱ్వు వేంఙ్కటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు, చీరాల 2006 28 1.00
12360 సంస్కత సాహిత్యం. 97 Karnasundari Bihlana Pandit Durgaprasad Tukaram Javaji, Mumbai 1895 56 0.08
12361 సంస్కత సాహిత్యం. 98 Minor Works of Ksemendra E.V.V. Raghavacharya The Sanskrit Academy, Hyd 1961 598 20.00
12362 సంస్కత సాహిత్యం. 99 गृहसग्झीतम् चिन्तगुण्ट सुब्बरायः రచయిత, చీరాల| 2009 42 40.00
12363 సంస్కత సాహిత్యం. 100 साम्बपंच्चशिका ईश्वराखरुप जी चैखम्बा विधाभवन, वाराणासि 2006 55 45.00
12364 సంస్కత సాహిత్యం. 101 Naishkarmya - Siddhi of Suresvarachrya Swami Satchidanandendra Saraswati Adhyatama Prakashan Karyalaya, Holenarsipur 1968 461 15.00
12365 సంస్కత సాహిత్యం. 102 बिहारी - रत्नाकर श्रीजगन्नथदास रत्नाकर गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, नखनउ 1953 296 20.00
12366 సంస్కత సాహిత్యం. 103 राजतरंगिणी नीलम अग्रवाल किताब महल, इलाबावाद 1965 502 22.00
12367 సంస్కత సాహిత్యం. 104 ललित-विस्तरः P.L. Vaidya & Shridhar Tripathi The Mithila Institute, Darbhanga 1987 356 53.00
12368 సంస్కత సాహిత్యం. 105 Poets Dramatists and Story Tellers Bhasa's Publication Division 181 30.00
12369 సంస్కత సాహిత్యం. 106 Aestheticians Bharata Publication Division 133 30.00
12370 సంస్కత సాహిత్యం. 107 Sir William Jones A Reader Satya S. Pachori Oxford University Press, New York 1993 230 100.00
12371 సంస్కత సాహిత్యం. 108 Kantimati Parinayam Sri Cokkanatha Makhi Tanjore Maharaja Serfoji's, Thanjavur 1984 144 50.00
12372 సంస్కత సాహిత్యం. 109 Usha Parinaya Nataka N. Viswanathan Tanjore Maharaja Serfoji's, Thanjavur 1999 84 25.00
12373 సంస్కత సాహిత్యం. 110 Serfoji's Sri Ganesha Lilarnava Nataka A. Krishnaswami Faje Mahadik Tanjore Maharaja Serfoji's, Thanjavur 1988 273 40.00
12374 సంస్కత సాహిత్యం. 111 Svapnavasavadatta of Bhasa M. R. Kale Booksellers' pub., Co., Mumbai 1929 191 3.00
12375 సంస్కత సాహిత్యం. 112 Bhavabhuti's Malatimadhava M. R. Kale Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1997 335 145.00
12376 సంస్కత సాహిత్యం. 113 Srikanthacaritam Mankhaka Motilal Banarsidass Pub., Delhi 1983 363 60.00
12377 సంస్కత సాహిత్యం. 114 The Rukminikalyana Mahakavya Published for the Adyar Library 1929 252 12.00
12378 సంస్కత సాహిత్యం. 115 Usaniruddha A Prakrit Poem in Four Cantos Ramapanivada Published for the Adyar Library 1943 141 3.50
12379 సంస్కత సాహిత్యం. 116 रुक्मीणीपारीणय चप्म् श्री बेल्लक्डोण्ड रामराय प्रणीता राष्ट्रिजसंस्क्तविधापीठम्, तिरुपति 2001 193 201.00
12380 సంస్కత సాహిత్యం. 117 బృహస్పతి రాజధర్మసూత్రమ్ పండిత శివదయాళువు రాజేశ్వరమ్మ స్మారక గ్రంథమాల, నరసరావుపేట 1995 49 20.00
12381 సంస్కత సాహిత్యం. 118 అక్కమహాదేవి వచనములు రేకళిగె మఠం వీరయ్య శివానుభవ సమితి, హైదరాబాద్ 1982 178 10.00
12382 సంస్కత సాహిత్యం. 119 శ్రీ భోజరాజకృతా చారుచర్యా వేటూరి శంకరశాస్త్రి ఆర్ష రసాయనశాల, ముక్త్యాల 1957 132 1.50
12383 సంస్కత సాహిత్యం. 120 చారుచర్య Good Conduct క్షేమేంద్రుడు శ్రీ పి.వి. రమణారెడ్డి 1979 124 4.00
12384 సంస్కత సాహిత్యం. 121 చారుచర్య క్షేమేంద్రుని సంస్కృత కృతి ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య శ్రీ వేంకటేశ్వర ధార్మిక కేంద్రము, నరసాపురము| 1980 155 6.45
12385 సంస్కత సాహిత్యం. 122 గంగా లహరి మరియు చారుచర్య బోడేపూడి వేంకటరావు శ్రీ కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 20 1.00
12386 సంస్కత సాహిత్యం. 123 చాథక్యనీతిసంగ్రహము వడ్డాది సీతారామాంజనేయకవి శ్రీ వాజపేయయాజుల రాముబ్బరాయకవి 1977 23 1.00
12387 సంస్కత సాహిత్యం. 124 వివేక సింధువు కొండనార్య 1930 210 1.50
12388 సంస్కత సాహిత్యం. 125 నీతిసింధువు జనమంచి శేషాద్రిశర్మ 1947 267 2.00
12389 సంస్కత సాహిత్యం. 126 నీతిసాహస్రి (చాణక్య సూక్తులు) రామవరపు శరత్‌బాబు Sonty Publications 1995 132 100.00
12390 సంస్కత సాహిత్యం. 127 చాణక్యనీతీ సూత్రాలు ఆచార్య పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు| సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2002 52 10.00
12391 సంస్కత సాహిత్యం. 128 చాణక్య సూత్రాలు మీరంపల్లి నరసింగరావు ఎమ్. ఎల్. శర్మ 2009 196 140.00
12392 సంస్కత సాహిత్యం. 129 కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రము నెల్లూరి సత్యనారాయణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 168 10.50
12393 సంస్కత సాహిత్యం. 130 కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రము పూర్వాపరాలు సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1978 140 4.50
12394 సంస్కత సాహిత్యం. 131 शुक्रनीतिः महष्रिशुक्रचार्य चैखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणासी 1998 939 500.00
12395 సంస్కత సాహిత్యం. 132 పరాశర స్మృతి (కలియుగ ధర్మ శాస్త్రము) నల్లంతిఘళ్ లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు గాయత్రీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 106 50.00
12396 సంస్కత సాహిత్యం. 133 కామందక నీతి సారము శే. వేం. రాఘవ అయ్యంగారు 1945 262 3.00
12397 సంస్కత సాహిత్యం. 134 హితోపదేశః .... 1969 178 2.00
12398 సంస్కత సాహిత్యం. 135 సంఘనిర్మాణ శాస్త్రము గుంటూరు వేంకటసుబ్బారావు అయ్యంకి వేంకటరమణయ్య ... 166 1.40
12399 సంస్కత సాహిత్యం. 136 मनुस्मृति ... गीताप्रोस, गोरखपुर ... 51 1.00
12400 సంస్కత సాహిత్యం. 137 Manu Smruti Saraha with The Jurisprudence of Manu Jagadguru Sri Kalyanananda Bharati Sri O. Nilakantha Sastri, Guntur 1952 132 3.00
12401 సంస్కత సాహిత్యం. 138 మనుస్మృతి (మనుధర్మ శాస్త్రం) పొనుగోటి కృష్ణారెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 96 20.00
12402 సంస్కత సాహిత్యం. 139 మనుస్మృతి తెలుగు తాత్పర్యముతో నల్లంధిఘళ్ లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు యన్. రంగనాయకమ్మ 2003 348 150.00
12403 సంస్కత సాహిత్యం. 140 మనస్మృతిః శ్రీమాన్ నే పార్థసారథి అయ్యంగారు 1891 594 6.00
12404 సంస్కత సాహిత్యం. 141 మనువు-మానవధర్మములు వెంపటి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ లలితా విద్యామందిరము, విజయవాడ 1992 152 15.00
12405 సంస్కత సాహిత్యం. 142 సుమనావళి మైలాపురం వెంకటసుబ్బయ్య శ్రేష్ఠి శ్రీ కంచి వెంకటాచలపతి శ్రేష్ఠి, బెంగుళూరు ... 60 10.00
12406 సంస్కత సాహిత్యం. 143 విదుర నీతి సారము లింగంశెట్టి ఈశ్వరరావు మొవ్వ పద్మాలయాదేవి, రేపల్లె 1998 166 45.00
12407 సంస్కత సాహిత్యం. 144 విదుర నీతిః శలాక రఘునాథ శర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 191 20.00
12408 సంస్కత సాహిత్యం. 145 విదురనీతి సటిప్పణము ... 1961 60 2.00
12409 సంస్కత సాహిత్యం. 146 విదురామృతం మాతాజీ త్యాగీశానందపురి 1994 98 6.00
12410 సంస్కత సాహిత్యం. 147 హితసూచని స్వామినీన ముద్దునరసిహ్మం Swamy Neena Rungaprasawd Naidoo, Rajahmundry 1985 224 35.00
12411 సంస్కత సాహిత్యం. 148 సూక్తములు మాడుగుల నాగఫణిశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 42 5.00
12412 సంస్కత సాహిత్యం. 149 సుభాషితము కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి| భారతీ ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రితము, తెనాలి ... 28 1.00
12413 సంస్కత సాహిత్యం. 150 నీతి నిధి వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి కా. నాగేశ్వర రావు 1926 187 1.40
12414 సంస్కత సాహిత్యం. 151 సూక్తిముక్తావళి మహీధర జగమ్మోహనరావు కాలచక్రం ప్రచురణలు, పెనుమంట్ర 1970 696 12.50
12415 సంస్కత సాహిత్యం. 152 सूरदास राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी रेलवे कासिंग, सीतापुर रोड, लखनउ ... 286 30.50
12416 సంస్కత సాహిత్యం. 153 Samkalpasuryodaya Part-II V. Krishnamacharya The Adyar Library, Chennai 1948 528 15.00
12417 సంస్కత సాహిత్యం. 154 Samkalpasuryodaya Part-II V. Krishnamacharya The Adyar Library, Chennai 1948 530-938 15.00
12418 సంస్కత సాహిత్యం. 155 Ghatakarpara Kavya of Mahakavi Kalidasa Sri Ramapala Sastri Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1971 20 10.00
12419 సంస్కత సాహిత్యం. 156 सीसांसपरीभाषा श्रीमत्कृष्णयज्व निर्णयसागर प्रोस, मुंबई 1950 30 10.00
12420 సంస్కత సాహిత్యం. 157 Gopala Sahasranama Stotram N.S.R. Tatacharya T.T.D., Tirupathi 1986 209 25.00
12421 సంస్కత సాహిత్యం. 158 ञ्प्रर्यिक विकास, इतिहास ञ्प्रैर संभावानएँ एल. हेलब्रोनर गर्ग ब्रदर्स, प्रयाग 1962 226 2.30
12422 సంస్కత సాహిత్యం. 159 భారతీ నిరుక్తి (వేద స్వరూప దర్శనము) హరి సోదరులు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1971 692 15.00
12423 సంస్కత సాహిత్యం. 160 ञ्प्रर्यिक विकास के रुप चेम्स डि. काल्डरवुड यूनाइटोड पब्लिशार्स, प्रयाग 1962 122 1.90
12424 సంస్కత సాహిత్యం. 161 गद्यप्रभा ... दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास 1965 108 1.50
12425 సంస్కత సాహిత్యం. 162 कालबोधिनी विश्वासः संस्कृतभारती, बेग्डंलूरु 1996 38 10.00
12426 సంస్కత సాహిత్యం. 163 कारकम् जि. महाबलेश्वर भट्टः संस्कृतभारती, बेग्डंलूरु 2000 78 10.00
12427 సంస్కత సాహిత్యం. 164 शातृ-शानजन्तमञ्जरी ... पल्लवप्रकाशानम्, बेग्डंलूरु 1993 65 18.00
12428 సంస్కత సాహిత్యం. 165 Kavyadarsa of Mahakavi Dandi Acharya Ramchandra Mishra Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 304 50.00
12429 సంస్కత సాహిత్యం. 166 Kavyalankara of Rudrata Pandit Ramadeva Sukla Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 428 50.00
12430 సంస్కత సాహిత్యం. 167 सत्संगका प्रसाद स्वामी रामसुखदास गीताप्रोस, गोरखपुर ... 85 12.00
12431 సంస్కత సాహిత్యం. 168 వనమాల (వర్షఫణి) సాంధ్రత్పర్యము శ్రీ జీవనాథ దైవజ్ఞ 1950 40 0.50
12432 సంస్కత సాహిత్యం. 169 స్వరచింతామణి లేక స్వరరశాస్త్రము శ్వేతుకేతు ప్రణీతము కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1960 176 2.00
12433 సంస్కత సాహిత్యం. 170 సూర్యోగపరాగ దర్పణం శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మతంత్ర పరకాలస్వామి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1981 45 23.00
12434 సంస్కత సాహిత్యం. 171 ఆంధ్రకాదంబరి (ఉత్తరార్థము) పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1934 160 1.00
12435 సంస్కత సాహిత్యం. 172 ఆంధ్రకాదంబరి (పూర్వార్థము) పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు| 1978 243 25.00
12436 సంస్కత సాహిత్యం. 173 चैतन्यनन्दनम् नेष्टल सुब्रह्मण्यः रचयिता, गुंटूरु 1987 138 25.00
12437 సంస్కత సాహిత్యం. 174 The Kavya-Mimamsa of Fajasekhara Dr. Ganga Sagar Rai Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1982 276 20.00
12438 సంస్కత సాహిత్యం. 175 सीमांसापरिभाषा श्रीकृष्णयच्व चौखम्बा विघाभवन, वारानासि 1995 128 15.00
12439 సంస్కత సాహిత్యం. 176 श्रीकरभाष्यम् (चतुःसुत्री) श्रीपतिपण्डिताचार्यप्रणीतम् जंगमवाडीमटस्यौवभारती भवनम् ... 88 10.00
12440 సంస్కత సాహిత్యం. 177 The Vyaktiviveka of Rajanaka Sri Mahimabhatta Rewaprasada Dwivedi Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1964 522 16.00
12441 సంస్కత సాహిత్యం. 178 काव्यदीपिका परमेश्वरानन्द शर्मा मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1983 232 14.00
12442 సంస్కత సాహిత్యం. 179 ముక్తిద్వార స్తవరత్నరాజము మేళ్లచెఱ్వు వేంఙ్కటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు, చీరాల 2006 32 10.00
12443 సంస్కత సాహిత్యం. 180 पंडितराज जगन्नथ महाकविः खण्डविल्लि मूर्यनारायणशास्त्री ती.ती.दे, तीरुपती 1983 110 10.00
12444 సంస్కత సాహిత్యం. 181 रसानन्दम् निष्टल सुब्रहाण्यः Sankar Art Printers and Pub., Ponnuru 1986 36 5.00
12445 సంస్కత సాహిత్యం. 182 वीर दुर्गादास (एक जीवनी) श्री दुर्गादास दक्षण भारत हन्दी प्रचार सभा, मद्रास 1953 89 1.00
12446 సంస్కత సాహిత్యం. 183 निरुत्फम् ... ... ... 339 1.00
12447 సంస్కత సాహిత్యం. 184 ऋक्-सूत्क-संग्रहः हरिदत शास्त्री साहित्य बण्डार, मेरठ 2003 450 70.00
12448 సంస్కత సాహిత్యం. 185 ऋक्-सूत्क-नत्नाकरः रामकृष्ण आचार्य विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 1963 330 6.00
12449 సంస్కత సాహిత్యం. 186 Vedantakarikavali of Bucci Venkatacarya V. Krishnamacharya The Adyar Library and Research Centre 1950 140 2.00
12450 సంస్కత సాహిత్యం. 187 The Sivadvaita-Nirnaya of Appayya Diksita S. S. Suryanarayana Sastri University of Madras 1974 131 12.50
12451 సంస్కత సాహిత్యం. 188 पच्चसूक्तम् Sri Vaishnav Swami Ramnarayandas Shastri Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1984 80 6.00
12452 సంస్కత సాహిత్యం. 189 The Dipakalika Mahopadhyaya Sulapani 1939 220 20.00
12453 సంస్కత సాహిత్యం. 190 Chaturmatasarasamgrahah Pullela Sri Ramachandrudu Srimad Appayya Deekshitendra, Hyd 2001 667 250.00
12454 సంస్కత సాహిత్యం. 191 Astasahasrika Prajnaparamita Dr. P.L. Vaidya The Mithila Institute, Darbhanga 1960 579 20.00
12455 సంస్కత సాహిత్యం. 192 श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्र कूतयः डा. पुल्लेल श्रीरामचन्द्रः Srimad Appayya Deekshitendra, Hyd 2007 512 250.00
12456 సంస్కత సాహిత్యం. 193 योगप्रदीपिका श्री स्वात्मारामयेगीन्द्र मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1981 76 9.00
12457 సంస్కత సాహిత్యం. 194 श्री श्री परात्रिशिका प्रो. नीलकंट गुरुदू ... ... 455 20.00
12458 సంస్కత సాహిత్యం. 195 Sivatattavaratnakara Vol. II R. Rama Shastry Oriental Research Institute, Mysore 1969 766 30.00
12459 సంస్కత సాహిత్యం. 196 Rudrayamalam (Part02) Acarya Sri Ramaprasada Tripathi Harish Chandra Mani Tripathi, Varanasi 1996 494 164.00
12460 సంస్కత సాహిత్యం. 197 खाश्मीर शैंवदर्शन ओर कामायनी डाँ भँवरलाल जोशी चौखम्बा संस्क्रूत सीरीज आफिस, वारानासि 1968 336 100.00
12461 సంస్కత సాహిత్యం. 198 Introduction To Kashmir Shaivism Gurudev Siddha Peeth, Thane 1975 101 8.00
12462 సంస్కత సాహిత్యం. 199 Sivasvarodayah Goswami Prahlad Giri Krishnadas Academy, Varanasi 1999 98 75.00
12463 సంస్కత సాహిత్యం. 200 नित्यकर्म-पूजाप्रकाश पं. लालबीहारी मित्र गीताप्रोस, गोरखपुर ... 367 100.00
12464 సంస్కత సాహిత్యం. 201 संस्कृतृ-निबन्ध-शतकम् डँ. कपिलदेव व्दिवेदी विश्ववीघालय प्रकाशान, वारानासी 2001 324 30.00
12465 సంస్కత సాహిత్యం. 202 प्राचीनसंस्कृतरुपकेषु अप्रधानरसानुशीलनम् ईमनि वेक्ङंट सत्यनारायणमूर्ती Smt. E. Gayatri, Bapatla 2006 364 225.00
12466 సంస్కత సాహిత్యం. 203 साहित्य सोपानानि डाँ. दिवालर्ल वेड़्कटावधानि Smt. Emani Gayatri, Timmasamudram 2004 159 54.00
12467 సంస్కత సాహిత్యం. 204 విజ్ఞాన దీపికా శ్రీపద్మపాదాచార్యః సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2007 96 50.00
12468 సంస్కత సాహిత్యం. 205 ఘటకర్పర కావ్యమ్ దుర్గానంద, రామోరా రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల| 2013 44 10.00
12469 సంస్కత సాహిత్యం. 206 కల్యాణచమ్పూః ములుగు పాపయారాధ్య సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2006 176 50.00
12470 సంస్కత సాహిత్యం. 207 शाड्करी व्यारया जि. नञ्जुण्डाराध्यः श्री शिवप्रगाशाखामि, मैसूरु ... 47 5.00
12471 సంస్కత సాహిత్యం. 208 राघवनैषधीयम् पं. रामकृबेरामालवीयः चौखम्बा संस्क्रूत सीरीज आफिस, वारानासि 1969 86 2.00
12472 సంస్కత సాహిత్యం. 209 श्रीविष्णुगीता । ... ... 1923 152 1.00
12473 సంస్కత సాహిత్యం. 210 सागारीका रामजी उपाध्यायः संस्कृतपरिषद्, सागरविद्याधलयः, सागरम् ... 452 3.00
12474 సంస్కత సాహిత్యం. 211 प्रपञ्च-हूदयम् तथा प्रस्थान-भेदः श्रीमधुसूदन सरस्वती युधिष्टिर मीसांसक, भहालगढं 1987 97 10.00
12475 సంస్కత సాహిత్యం. 212 శ్రీ ధర్మ సేతువు మలయాళస్వామి| శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు| 1989 586 57.00
12476 సంస్కత సాహిత్యం. 213 గీర్వాణకథా దర్శము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ శ్రీ హనుమద్గ్రంథమాలా, చందర్లపాడు| 1995 160 20.00
12477 సంస్కత సాహిత్యం. 214 వేదాన్తతత్త్వాలోకము పరాశరం వేంకటకృష్ణమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి| 1982 135 15.00
12478 సంస్కత సాహిత్యం. 215 వాణీ విలాసము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ రచయిత, కోగంటిపాలెము అగ్రహారము 2009 159 50.00
12479 సంస్కత సాహిత్యం. 216 Vinatananda Vyayoga K. Srinivasan Thanjavur Maharaja Serfoji's, Thanjavur 1996 225 40.00
12480 సంస్కత సాహిత్యం. 217 वंशकर्ता ययातिः वि. ए. कुमारस्वामी Surabharati Samiti, Hyderabad 2006 32 11.00
12481 సంస్కత సాహిత్యం. 218 Stotrasancayah Kalyana Lal Sharma Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 2004 419 100.00
12482 సంస్కత సాహిత్యం. 219 The Subhasitavali of Vallabhadeva Raghunath Damodar Karmarkar Bombay Sanskrit and Samiti Series, Mumbai 1961 728 20.00
12483 సంస్కత సాహిత్యం. 220 తు హీ చ స్మ హ వై సహితా కవితా ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 44 10.00
12484 సంస్కత సాహిత్యం. 221 Pratyabhijnahrdayam Shivashankara Awasthi Chaukhambha Sanskrti Sansthan, Varanasi 1999 65 20.00
12485 సంస్కత సాహిత్యం. 222 Satchakranirupana Goswami Prahlad Giri Krishnadas Academy, Varanasi 1988 249 35.00
12486 సంస్కత సాహిత్యం. 223 सत्यार्यप्रकाश श्रीमहयानन्दसरखती स्वामि शारादा मन्दिर लिमिटोड, देहली 1942 866 6.00
12487 సంస్కత సాహిత్యం. 224 The Sri Mrgendra Tantram Pandit Madhusudan Kaul Shastri Meharchand Lachhmandas, New Delhi 1982 410 16.00
12488 సంస్కత సాహిత్యం. 225 Sarasvati Bhavana Granthamala Vol.90 vidvadupadhyaya Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi 1961 112 25.00
12489 సంస్కత సాహిత్యం. 226 Yoga-Karnika Narendra Nath Sharma Eastern Book Linkers, Delhi 1981 128 50.00
12490 సంస్కత సాహిత్యం. 227 Mantra Aur Matrkaon Ka Rahasya Shiva Shankar Awasthi Shastri Chowkhamba Sanskrit Series, Varanasi 1986 196 6.00
12491 సంస్కత సాహిత్యం. 228 Varivasya-Rahasya and Its Commentary Sri Bhaskararaya Makhin The Adyar Library and Research Centre 1976 151 15.00
12492 సంస్కత సాహిత్యం. 229 जीवन्मुतिविवीकः श्रीमद्दिघारणयविरचित ... 1978 118 10.00
12493 సంస్కత సాహిత్యం. 230 The Sajjanendra Prayogakalpadruma Pandit Anantaram Sastri Vetal Jai Krishnada-Haridas Gupta, Benares City 1933 86 1.00
12494 సంస్కత సాహిత్యం. 231 Saddarsan Samuccaya Acharya Rudraprakash Darshanakeshari Krishnadas Academy, Varanasi 2002 240 100.00
12495 సంస్కత సాహిత్యం. 232 पच्चदशी ... कलिकाता राजवान्याम् मुद्रिता 1992 427 10.00
12496 సంస్కత సాహిత్యం. 233 पच्चीकरणवार्तीकम् Sri Suresvaracrya श्रीनाणीविलासमुन्द्रणालयः, श्रीरग्झम् । 1970 33 1.50
12497 సంస్కత సాహిత్యం. 234 परमार्थसार कमला व्दिवेदी मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1984 230 14.00
12498 సంస్కత సాహిత్యం. 235 Tantrasangraha Part-1 M.M. Gopinatha Kaviraja Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi 1970 298 16.00
12499 సంస్కత సాహిత్యం. 236 Tantrasangraha Part-1 Ram Murti Sharma Dr. Harish Chandra Mani Tripathi, Varanasi 2002 339 140.00
12500 సంస్కత సాహిత్యం. 237 Tantrasangraha Part-2 Ram Murti Sharma Dr. Harish Chandra Mani Tripathi, Varanasi 2002 509 150.00