వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -81

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
46001 భాగవతం. 23 శ్రీమదాంధ్రభాగవతము ప్రథమ, ద్వితీయ స్కంధములు బమ్మెర పోతనామాత్య వాణీ నికేతనము, విజయవాడ 1938 201 0.50
46002 భాగవతం. 24 శ్రీమద్భాగవతగాధలు గంగవరపు శ్రీకృష్ణమూర్తి శర్మ శివకామేశ్వరీ గ్రంథమాల, విజయవాడ 2006 386 125.00
46003 భాగవతం. 25 నారాయణీయము కల్లూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యదీక్షితులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 217 125.00
46004 భాగవతం. 26 మురళీ రవళి బలభద్రపాత్రుని మురళీ మోహన్ రచయిత 2014 99 25.00
46005 భాగవతం. 27 బమ్మెరపోతన రత్నములు వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1985 163 6.00
46006 భాగవతం. 28 రుక్మిణీ కళ్యాణము మల్లాది సత్యనారాయణ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1997 80 12.00
46007 భాగవతం. 29 రుక్మిణీ కళ్యాణము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 24 2.00
46008 భాగవతం. 30 దేవీ భాగవతం ధూళిపాళ రామమూర్తి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 264 20.00
46009 భాగవతం. 31 మందార మకరందాలు సి. నారాయణరెడ్డి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికిందరాబాద్ 1973 72 1.00
46010 భాగవతం. 32 భాగవత సుధా స్రవంతి కరి తిరువెంగళమ్మ శ్రీరామాయణ ప్రవచన సంఘం, విశాఖపట్నం 1998 48 10.00
46011 భాగవతం. 33 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవత పద్యరత్నములు ఎస్. నాగయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 36 1.00
46012 భాగవతం. 34 పోతన పద్యాలు వడ్లమాని వేంకటరమణ శ్యామలా పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ ... 120 50.00
46013 భాగవతం. 35 శ్రీమచ్ఛాంకర శారీరక మీమాంస సూత్రభాష్య సార సంగ్రహము ప్రథమ భాగం మండలీక అన్నాజీరావు రచయిత, నేదునూరు 1986 180 16.00
46014 భాగవతం. 36 శ్రీమచ్ఛాంకర శారీరక మీమాంస సూత్రభాష్య సార సంగ్రహము ద్వితీయ భాగం మండలీక అన్నాజీరావు రచయిత, నేదునూరు 1985 272 15.00
46015 భాగవతం. 37 బ్రహ్మసూత్రరహస్యము వచన కావ్యము వెన్నెలకంటి సుందరరామశర్మ గీర్వాణి భాషా రత్నాకరము ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1920 28 0.25
46016 భాగవతం. 38 బ్రహ్మమీమాంసా దర్శనము చర్ల గణపతిశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1976 296 10.00
46017 భాగవతం. 39 బ్రహ్మసూత్రార్థ వివృతి వంగల వేంకటరామశాస్త్రి సాహితీ సమితి, తాడికొండ ... 410 10.00
46018 భాగవతం. 40 వేదాంత దర్శనము ప్రథమ భాగము పెద్దపల్లి రామచంద్రారెడ్డి ఆర్షవిద్యా ఆశ్రమము, హైదరాబాద్ 1987 267 20.00
46019 భాగవతం. 41 వేదాంత దర్శనము ద్వితీయ భాగము పెద్దపల్లి రామచంద్రారెడ్డి ఆర్షవిద్యా ఆశ్రమము, హైదరాబాద్ 1987 234 20.00
46020 భాగవతం. 42 వైయాసక న్యాయమాలా ఆకెళ్ళ సీతారామశాస్త్రి శ్రీ శాస్త్రిగారి శిష్యవర్గము, గుంటూరు 2002 212 100.00
46021 భాగవతం. 43 బ్రహ్మసూత్రార్థచంద్రిక శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాద వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 991 25.00
46022 భాగవతం. 44 బ్రహ్మసూత్రములు శ్యామ శాస్త్రి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2012 526 120.00
46023 భాగవతం. 45 వరాహపురాణము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 451 20.00
46024 భాగవతం. 46 స్కాంద మహాపురాణం వైష్ణవ ఖండము సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1975 166 20.00
46025 భాగవతం. 47 స్కాంద మహాపురాణం మహేశ్వర ఖండము సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1975 299 25.00
46026 భాగవతం. 48 స్కాంద మహాపురాణం బ్రహ్మ ఖండము సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 278 25.00
46027 భాగవతం. 49 శ్రీ దేవల మహర్షి చరిత్ర కడెము వేంకటసుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 1984 156 15.00
46028 భాగవతం. 50 నృసింహపురాణము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 175 6.00
46029 భాగవతం. 51 శ్రీవాసవీ పురాణము చింతలపూడి వేంకటేశ్వర్లు గుప్త వాసవీక్లబ్ సీనియర్ సిటిజన్స్, రాజమహేంద్రవరము 2012 618 350.00
46030 భాగవతం. 52 శ్రీమదాంధ్ర మహాగౌడపురాణము ననుమాసస్వామి ఉదయశ్రీ ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 2008 91 100.00
46031 భాగవతం. 53 దేవాంగపురాణము పింజల సోమశేఖరరావు రచయిత, వేటపాలెం 1983 568 40.00
46032 భాగవతం. 54 వీరబ్రహ్మ పురాణము మహావాది వేంకట రత్నము భాషా కుటీరము, అమరావతి 1974 520 16.00
46033 భాగవతం. 55 శ్రీ గరుడ పురాణము భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2006 346 125.00
46034 భాగవతం. 56 Garuda Puranam V. Narayana Swamy, Bangalore 77 10.00
46035 భాగవతం. 57 శ్రీ గరుడ పురాణము చల్లా లక్ష్మి నృసింహశాస్త్రి చల్లా నాగేశ్వర శాస్త్రి, మచిలీపట్టణం 2001 276 60.00
46036 భాగవతం. 58 శ్రీ గరుడ పురాణము చల్లా లక్ష్మి నృసింహశాస్త్రి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1970 236 5.00
46037 భాగవతం. 59 శ్రీ వాసవీ కన్యకా పురాణము గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త రచయిత 2004 205 100.00
46038 భాగవతం. 60 అష్టాదశ పురాణకథా విద్వాన్ శివశ్రీ శివశ్రీ పబ్లికేషన్స్, కడప 2000 562 180.00
46039 భాగవతం. 61 కార్తీకపురాణము పున్నమరాజు నాగేశ్వరరావు శ్రీలక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1969 99 1.50
46040 భాగవతం. 62 కార్తీకపురాణము యామిజాల పద్మనాభస్వామి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1972 88 3.00
46041 భాగవతం. 63 వైశాఖపురాణం మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 96 7.00
46042 భాగవతం. 64 మాఘ పురాణము ... వసుంధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 96 25.00
46043 భాగవతం. 65 మాఘ పురాణము జయంతి జగన్నాథశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1973 196 3.00
46044 భాగవతం. 66 మాఘ పురాణము చల్లా లక్ష్మి నృసింహశాస్త్రి శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1987 292 12.00
46045 భాగవతం. 67 శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతము కోవూరి పట్టాభిరామశర్మ శ్రీ పుష్పగిరిపీఠ మహాసంస్థానమ్, హైదరాబాద్ 2013 306 200.00
46046 రామాయణం. 1 అధ్యాత్మ రామాయణము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2001 479 60.00
46047 రామాయణం. 2 Srimad Valmiki Ramayana Part I Gita Press, Gorakhpur 1974 648 12.00
46048 రామాయణం. 3 శ్రీమద్రామాయణమ్ వాల్మీకి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 872 25.00
46049 రామాయణం. 4 Srimad Valmiki Ramayana Part II Gita Press, Gorakhpur 1969 1370 12.00
46050 రామాయణం. 5 సుందరకాండపారాయణక్రమము ... ... 925 12.00
46051 రామాయణం. 6 అధ్యాత్మ రామాయణము చెదలువాడ సుందరరామశాస్త్రులు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 876 12.00
46052 రామాయణం. 7 శ్రీమదధ్యాత్మ రామాయణము పద్యకావ్యము గుంటూరు సుబ్బారావు గుంటూరు స్వాహాదేవి, విజయవాడ 1987 642 50.00
46053 రామాయణం. 8 శ్రీమదధ్యాత్మ రామాయణము ఆత్మస్వరూప ... ... 544 100.00
46054 రామాయణం. 9 ఆనంద రామాయణము చిలుకూరి శ్రీరామశాస్త్రి ఆనంద రామాయణ కార్యాలయము, కంకిపాడు 1956 360 6.00
46055 రామాయణం. 10 శ్రీయోగవాసిష్ఠము ఉత్తరార్ధము ప్రథమ సంపుటం మహర్షి వాల్మీకి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1969 1150 30.00
46056 రామాయణం. 11 శ్రీయోగవాసిష్ఠము ఉత్తరార్ధము ద్వితీయ సంపుటం మహర్షి వాల్మీకి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1969 1095 30.00
46057 రామాయణం. 12 వాల్మీకిరామాయణము ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2014 231 100.00
46058 రామాయణం. 13 ఉత్తరకాండము అనబడు శ్రీమదుత్తర రామచరితం బండారు చిన్న రంగారెడ్డి శ్రీ బండారు రంగమ్మ గురువారెడ్డి మెమోరియల్, హైదరాబాద్ 2011 423 400.00
46059 రామాయణం. 14 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1964 991 25.00
46060 రామాయణం. 15 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1932 1263 9.00
46061 రామాయణం. 16 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము కిష్కందకాండము 4 వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు ... 696 5.50
46062 రామాయణం. 17 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము కిష్కందకాండము 4 వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు ... 558 5.00
46063 రామాయణం. 18 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము సుందరకాండము 5 వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1941 672 5.00
46064 రామాయణం. 19 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము యుద్ధకాండము సంపుటం 1 వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1985 624 75.00
46065 రామాయణం. 20 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము యుద్ధకాండము సంపుటం 2 వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1985 662 100.00
46066 రామాయణం. 21 श्रीमव्दाल्मीकीयरामायणम् ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 738 9.00
46067 రామాయణం. 22 శ్రీమదాంధ్రవాల్మీకిరామాయణము మందరము ఉత్తరకాండము వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1952 581 100.00
46068 రామాయణం. 23 శ్రీరామగానసుధ కందాళ చిదంబరస్వామి కందాళ కాశీవిశ్వనాథం, విశాఖపట్నం 1983 136 25.00
46069 రామాయణం. 24 శ్రీమదుత్తర రాఘవీరయము జంగా సుబ్బరామశర్మ పత్రి అరుణశ్రీప్రకాశ్ 2005 108 25.00
46070 రామాయణం. 25 రామ చరిత మానసము ఉన్నవ కమల కుమారి రచయిత ... 408 20.00
46071 రామాయణం. 26 సీతా చరితం దాశరథి రంగాచార్య ఎమెస్కో ఆర్షభారతి, విజయవాడ ... 398 150.00
46072 రామాయణం. 27 శ్రీ తులసీ రామాయణము మిట్టపల్లి ఆదిరానారాయణ నిర్మల గ్రాఫిక్స్, గుంటూరు 2013 466 300.00
46073 రామాయణం. 28 శ్రీరంగనాథ రామాయణము గోన కాచ భూపతి, గోన విట్ఠల భూపతి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 691 63.00
46074 రామాయణం. 29 రామాయణము నండూరి సాయిలక్ష్మి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 78 20.00
46075 రామాయణం. 30 అద్భుత రామాయణము వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 2007 122 75.00
46076 రామాయణం. 31 రామకథారస వాహిని ప్రథమ భాగం సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు, అనంతపురం 2010 323 70.00
46077 రామాయణం. 32 రామకథారస వాహిని ద్వితీయ భాగం సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు, అనంతపురం 2011 208 45.00
46078 రామాయణం. 33 లల్లరామాయణం లల్లాదేవి రచయిత, గుంటూరు 1997 215 25.00
46079 రామాయణం. 34 రామాయణ సర్వస్వము దివాకర్ల వేంకటావధాని, పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1985 303 20.00
46080 రామాయణం. 35 శ్రీమద్రామాయణ కల్పతరువు పరాంకుశం వేంకట శేషాచార్యులు రచయిత, ప్రకాశం జిల్లా ... 158 20.00
46081 రామాయణం. 36 ఆనంద రామాయణము దేవరకొండ శేషగిరిరావు రచయిత, కాకినాడ ... 214 10.00
46082 రామాయణం. 37 అధ్యాత్మ రామాయణము పవని వేణుగోపాల్ రచయిత 1997 197 35.00
46083 రామాయణం. 38 శ్రీరామ కథా సుధ కొమ్మినేని వెంకటరామమ్మ రచయిత, గుంటూరు ... 209 27.00
46084 రామాయణం. 39 శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము అయోద్యాకాండము విహారి జె.ఎస్.మూర్తి, హైదరాబాద్ 2010 203 150.00
46085 రామాయణం. 40 శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము అరణ్య కాండము విహారి జె.ఎస్.మూర్తి, హైదరాబాద్ 2012 221 150.00
46086 రామాయణం. 41 శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము కిష్కిందకాండము విహారి జె.ఎస్.మూర్తి, హైదరాబాద్ 2013 226 200.00
46087 రామాయణం. 42 శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము సుందరకాండము విహారి జె.ఎస్.మూర్తి, హైదరాబాద్ 2009 260 100.00
46088 రామాయణం. 43 జనప్రియ రామాయణము కిష్కిందకాండము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రచయిత, కడప 1979 548 35.00
46089 రామాయణం. 44 అంతరార్థ రామాయణము వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ రచయిత, తణుకు 1981 98 6.00
46090 రామాయణం. 45 అంతరార్థ రామాయణము పెయ్యేటి లక్ష్మీకాంతమ్మ రచయిత 1982 233 20.00
46091 రామాయణం. 46 శ్రీ తులసీ రామాయణము గోస్వామి తులసీదాసు రచయిత 2006 128 100.00
46092 రామాయణం. 47 అద్భుత రామాయణము తమ్మవరపు రామచంద్ర రావు గౌతమీ నవ్య సాహితి, చర్ల 2006 76 25.00
46093 రామాయణం. 48 ఆత్మ ప్రబోధ రామాయణము బి. నాగలక్ష్మి భరతాశ్రమం, గుంటూరు 1996 206 25.00
46094 రామాయణం. 49 శ్రీరామ కథామృతము మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2010 137 45.00
46095 రామాయణం. 50 శ్రీరామ కథామృతము మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2010 137 45.00
46096 రామాయణం. 51 శ్రీమత్ ఆనందరామాయణము ప్రథమ భాగము మండలీక అన్నాజీరావు రచయిత, నేదునూరు 1996 243 45.00
46097 రామాయణం. 52 శ్రీమత్ ఆనందరామాయణము ద్వితీయ భాగము మండలీక అన్నాజీరావు రచయిత, నేదునూరు 1997 274 45.00
46098 రామాయణం. 53 ఆదర్శ రామాయణము పోలవరపు జగదీశ్వరరావు, వెల్లంపల్లి దాశరధి రచయిత 2005 218 125.00
46099 రామాయణం. 54 శ్రీమోక్షగుండ రామాయణము హరికథ ... ... ... 414 20.00
46100 రామాయణం. 55 భద్రాద్రి రామాయణము పరశురాముని నరసింహదాసు కవి రచయిత, వినుకొండ 2002 292 75.00
46101 రామాయణం. 56 శ్రీరామచరిత్ర చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ రచయిత, అగ్రహారము 2011 151 60.00
46102 రామాయణం. 57 శ్రీమద్రామాయణ గోవింద వ్యాసమాల పి.వి. గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 2006 160 30.00
46103 రామాయణం. 58 రామ చరితయే మానవ చరిత గుండు కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 100 20.00
46104 రామాయణం. 59 శ్రీరామ చరితం గాలి గుణశేఖర్ రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2010 136 50.00
46105 రామాయణం. 60 శ్రీరామాయణ కథాసుధ అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1980 216 12.50
46106 రామాయణం. 61 శ్రీ గేయ రామాయణము సుందర కాండము ధూళిపాళ సీతారామమూర్తి రచయిత ... 59 20.00
46107 రామాయణం. 62 సాకేతము బులుసు ఉదయభాస్కరము రచయిత, రాజనగరము 1983 448 25.00
46108 రామాయణం. 63 సప్తర్షి రామాయణము గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద ట్రస్ట్, మైసూరు 1972 30 2.00
46109 రామాయణం. 64 రామాయణ కల్పవృక్షావతరణం రూపకం జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2007 56 25.00
46110 రామాయణం. 65 శ్రీరామ హృదయం ... ... ... 28 10.00
46111 రామాయణం. 66 శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 32 2.00
46112 రామాయణం. 67 శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 32 2.00
46113 రామాయణం. 68 రామనామ మహిమ అన్నంగి వెంకటశేషలక్ష్మి ... ... 67 25.00
46114 రామాయణం. 69 శ్రీరామ నామ మహిమ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 99 20.00
46115 రామాయణం. 70 ఆశ్చర్యచూడామణి ... ... ... 79 20.00
46116 రామాయణం. 71 నామ మహిమార్ణవము శ్రీరామశరణ్ శ్రీరామశరణ్ సేవా సంఘము, బుద్ధాం 2008 309 40.00
46117 రామాయణం. 72 పాదుకా పట్టాభిషేకము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురుపీఠము, గుంటూరు 1992 61 20.00
46118 రామాయణం. 73 రామావతార రహస్యం యఱ్ఱగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2012 96 60.00
46119 రామాయణం. 74 శ్రీరామావతార రహస్యము ప్రథమ భాగం మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య యం. శ్రీరాములు, కర్నూలు 1987 429 50.00
46120 రామాయణం. 75 శ్రీరామనామావళి పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి రచయిత ... 64 20.00
46121 రామాయణం. 76 రామాయణ పరమార్థం ఇలపావులూరి పాండురంగరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 56 5.00
46122 రామాయణం. 77 శ్రీరామతత్త్వము షేక్ మౌలా అలీ రచయిత, గుంటూరు 2007 138 80.00
46123 రామాయణం. 78 శ్రీరామ జన్మభూమా కె. ప్రసాద్ ... ... 40 2.00
46124 రామాయణం. 79 శ్రీరామ నామ మహిమ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 80 15.00
46125 రామాయణం. 80 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణోపన్యాసములు బాలకాండ నండూరు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్షవిజ్ఞాన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1985 288 30.00
46126 రామాయణం. 81 రామాయణ ఉపన్యాసములు ప్రథమ సంపుటం వి.యస్. శ్రీనివాసశాస్త్రి రచయిత 1983 254 25.00
46127 రామాయణం. 82 రామాయణ ఉపన్యాసములు ద్వితీయ సంపుటం వి.యస్. శ్రీనివాసశాస్త్రి రచయిత 1982 555 25.00
46128 రామాయణం. 83 శ్రీరామకీర్తిమహాకావ్యము ధూళిపాళ రామకృష్ణ శ్రీ వేంకటేశ్వర వేదవిశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 2012 382 300.00
46129 రామాయణం. 84 రామాయణంలో ఆణిముత్యాలు నాలుగెస్సుల రాజు శిరువూరి ఆంజనేయరాజు, విజయనగరం 2014 48 10.00
46130 రామాయణం. 85 Ramayana park and other peace projects 2007 36 2.00
46131 రామాయణం. 86 శ్రీమత్ రామాయణంలో స్త్రీ మూర్తులు నిష్టల దుర్గా మల్లికార్జున శర్మ వశిష్ట కల్చరల్ అసోసియేషన్, సికింద్రాబాద్ 2009 100 75.00
46132 రామాయణం. 87 శ్రీరామ కృష్ణ శివా నందలహరి భీమవరపు రాధమ్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 232 100.00
46133 రామాయణం. 88 జ్ఞాన వాశిష్ఠము చింతలపాటి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి రచయిత 1985 430 100.00
46134 రామాయణం. 89 ధనకుధర రామాయణము ధనకుధరం వేంకటాచార్య బాలాజీ హౌస్, గుంటూరు 1986 231 25.00
46135 రామాయణం. 90 శ్రీమన్నవ వాల్మీకి రామాయణము మన్నవ వెంకటరాధాకృష్ణశర్మ ప్రాచీన గ్రంథమండలి, గుంటూరు 1978 136 10.00
46136 రామాయణం. 91 శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము పద్యకావ్యము బాలకాండము విహారి జె.ఎస్.మూర్తి, హైదరాబాద్ 2009 182 100.00
46137 రామాయణం. 92 శ్రీమద్రామాయణము అరణ్యకాండము పి.వి. గోవిందరావు రచయిత, గుంటూరు 2003 46 10.00
46138 రామాయణం. 93 మైత్రీబంధము కరుటూరి సత్యనారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 321 40.00
46139 రామాయణం. 94 వేమమన్త్ర రామాయణమ్ బాలకాణ్డ మైత్రేయ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2001 210 40.00
46140 రామాయణం. 95 వేమమన్త్ర రామాయణమ్ ద్వితీయ భాగం మైత్రేయ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 160 60.00
46141 రామాయణం. 96 రామలహరి ధారా రామనాధ శాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు ... 156 100.00
46142 రామాయణం. 97 శ్రీమద్రామాయణసుధ కిష్కింధాకాండ దంగేటి అప్పారావు రచయిత, మాడగుల 1971 141 10.00
46143 రామాయణం. 98 శ్రీమద్రామాయణసుధ సుందరకాండ దంగేటి అప్పారావు రచయిత, మాడగుల 1971 126 10.00
46144 రామాయణం. 99 శ్రీమద్రామాయణము అయోధ్యాకాండము ఉత్తరభాగము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 624 35.00
46145 రామాయణం. 100 శ్రీమద్రామాయణము అరణ్యకాండము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 576 35.00
46146 రామాయణం. 101 సంపూర్ణ రామాయణము పురాణపండ శ్రీచిత్ర శ్రీలక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1999 303 42.00
46147 రామాయణం. 102 పట్టాభిషేకము నడింపల్లి వెంకట సుందర సుబ్బాయమ్మ రచయిత 1985 59 2.00
46148 రామాయణం. 103 త్రివేణి అల్లూరి వేంకట నరసింహరాజు భారతీ సేవా సమితి, ఏలూరు 2002 47 10.00
46149 రామాయణం. 104 శ్రీసీతోపదేశము వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1957 60 0.50
46150 రామాయణం. 105 కంద రామాయణం గూడూరు చినపెంచల్ రాజు రచయిత, మదనగోపాలపురం 1978 131 5.00
46151 రామాయణం. 106 శ్రీ సీతారామ కళ్యాణము బెజవాడ రామనారాయణ శరణ్ రచయిత, గుంటూరు ... 494 15.00
46152 రామాయణం. 107 ఆశ్చర్య రామాయణము లక్కావఝ్ఝల వెంకట కృష్ణశాస్త్రి ఆంధ్రగ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల 1943 330 3.00
46153 రామాయణం. 108 కుటుంబ ఆదర్శాన్ని ప్రబోధించే రామాయణ కల్పవృక్షం జన్నాభట్ల వాసుదేవ శాస్త్రి గాయత్రీ శక్తి పీఠం, గుంటూరు 1995 162 18.00
46154 రామాయణం. 109 రఘువంశ రత్నాలు రాంభట్ల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి రచయితల సహకార సంఘము, గుంటూరు 1973 85 2.50
46155 రామాయణం. 110 రామాయణ సంగ్రహము సత్యసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరులు మంజరీ ప్రెస్, విజయవాడ 1915 28 0.50
46156 రామాయణం. 111 శ్రీరామ కథాసుధ పింగళి వెంకట సుబ్బారావు రచయిత 2006 39 20.00
46157 రామాయణం. 112 శ్రీమద్రామాయణసుధ యుద్ధకాండ ప్రథమ కాండము దంగేటి అప్పారావు రచయిత 1972 233 20.00
46158 రామాయణం. 113 ఆంధ్ర చంపూరామాయణము రొంపిచర్ల కృష్ణశాస్త్రి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య 1976 230 10.00
46159 రామాయణం. 114 श्रीरामचरीतमानस ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 477 10.00
46160 రామాయణం. 115 శ్రీమదధ్యాత్మరామాయణమ్ ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1930 338 3.00
46161 రామాయణం. 116 జానకీరామము వేదుల వేంకటశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1986 376 25.00
46162 రామాయణం. 117 శ్రీఆత్మానుభవ హనుమద్రామాయణము ధనేకుల సూరదాసు రచయిత, అమృతలూరు 1964 60 1.00
46163 రామాయణం. 118 కైకేయీ సౌశీల్యము పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య బుక్స్ ఆఫ్ ఇండియా, గుంటూరు 1965 29 3.00
46164 రామాయణం. 119 కైకేయీ హృదయము స్ఫూర్తిశ్రీ ప్రశాంతి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 41 4.00
46165 రామాయణం. 120 శ్రీరామ దర్శనమ్ ... ... ... 20 1.00
46166 రామాయణం. 121 బాలరామాయణము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 48 7.50
46167 రామాయణం. 122 బాలరామాయణము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1979 52 1.00
46168 రామాయణం. 123 బాల రామాయణము రాళ్ళబండి నాగభూషణశాస్త్రి రచయిత 1999 28 4.00
46169 రామాయణం. 124 శ్రీరామనామ లీలలు బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1976 16 0.40
46170 రామాయణం. 125 రామారామం రామాయణ పార్కు రామాయణ తీర్థం ... ... ... 4 1.00
46171 రామాయణం. 126 ఏకశ్లోకరామాయణమ్ ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 78 20.00
46172 రామాయణం. 127 సంక్షిప్త రామాయణము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 85 8.00
46173 రామాయణం. 128 మల్లెమాల రామాయణం మల్లెమాల మల్లెమాల ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 485 250.00
46174 రామాయణం. 129 श्रीरामचरीतमानस ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 679 20.00
46175 రామాయణం. 130 శ్రీ నామ రామాయణము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2004 32 1.00
46176 రామాయణం. 131 శ్రీరామ రక్ష సీతమ్మ కటాక్షం ... ... ... 8 1.00
46177 రామాయణం. 132 అష్టోత్తరశత శ్రీరామనామావళి కొత్తమాసు వేంకటసుబ్బారావు రచయిత 1967 30 0.25
46178 రామాయణం. 133 రామాయణం విషవృక్షంకాదు రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి బ్రహ్మచారి శ్రీ ప్రమోదచైతన్య, హైదరాబాద్ ... 58 1.00
46179 రామాయణం. 134 108 నామాల్లో సంపూర్ణ రామాయణం జి.వి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ రచయిత 2004 64 10.00
46180 రామాయణం. 135 శ్రీరామభక్త సమాజము ... ... ... 17 1.00
46181 రామాయణం. 136 శ్రీరామనామ మహిమాను కీర్తనము సూరె అప్పారావు రచయిత, మచిలీపట్టణం ... 32 1.00
46182 రామాయణం. 137 Rama Soundaryam G. Seshadri Aiyangar Author 2001 24 12.00
46183 రామాయణం. 138 सीताहरणम् कल्लूरि हनुमत्नरावः ... 1987 124 16.00
46184 రామాయణం. 139 Mahayatra K.V. Krishnamachari Author 32 5.00
46185 రామాయణం. 140 The Ramayana Romesh C. Dutt Kitabistan, Allahabad 1944 192 2.00
46186 రామాయణం. 141 సుందరకాండ దేవరకొండ వీర వెంకటరావు రచయిత 2003 152 50.00
46187 రామాయణం. 142 శ్రీ పాండురంగ రామాయణము కంచర్ల పాండురంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2002 207 10.00
46188 రామాయణం. 143 రామాయణం సుందరకాండ ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 155 1.50
46189 రామాయణం. 144 సుందరకాండ తులసీదాస మహాకవి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి 2002 50 12.00
46190 రామాయణం. 145 సంక్షిప్త సుందరకాండము ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2010 48 10.00
46191 రామాయణం. 146 సుందరకాండము గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి వూటుకూరి విజయలక్ష్మీరామయ్య ... 57 30.00
46192 రామాయణం. 147 సుందరకాండము గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి వూటుకూరి విజయలక్ష్మీరామయ్య ... 57 30.00
46193 రామాయణం. 148 శ్రీమద్రామాయణ పారిజాతము సుందరకాండము కొలిపాక మధుసూదనరావు రచయిత, ఖమ్మం 1997 460 155.00
46194 రామాయణం. 149 వాల్మీకి రామాయణము యం.వి.ఆర్. కృష్ణశర్మ ప్రాచీన గ్రంథమండలి, గుంటూరు 1978 216 18.00
46195 రామాయణం. 150 శ్రీరామచరితాంతర్గత సుందరకాండము శ్రీరామకృష్ణసోదరశ్రీనివాస ... 1986 343 35.00
46196 రామాయణం. 151 సుందరకాండ సుందరకాండే జి. ఆంజనేయులు రచయిత 2010 157 80.00
46197 రామాయణం. 152 శ్రీ సుందర కందము పెద్దాడ వేంకట రాజగోపాలస్వామి రచయిత 2002 74 12.00
46198 రామాయణం. 153 సుందర మందారము జంధ్యాల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి జంధ్యాల చంద్రశేఖర్, తాడేపల్లిగూడెం 1982 179 20.00
46199 రామాయణం. 154 శ్రీరామచరితమానము సుందరకాండము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ ... 64 10.00
46200 రామాయణం. 155 శ్రీ సుందరకాండ వెంకట్రామ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ సద్గురు శ్రీసాయినాథ సేవా సంఘ్, నరసరావుపేట 2006 134 20.00
46201 రామాయణం. 156 సుందరకాండ పారాయణము మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు జె.యస్.యన్. పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2001 132 25.00
46202 రామాయణం. 157 శ్రీ మదధ్యాత్మ సుందర సప్తశతి మాగంటి శ్రీరామ చంద్రశేఖర్ రచయిత, గుంటూరు ... 100 50.00
46203 రామాయణం. 158 శ్రీ సీతారామ కథ సుందర కాండము ఎమ్మెస్. రామారావు ఎమ్మెస్ రామారావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2010 149 50.00
46204 రామాయణం. 159 శ్రీ సీతారామ కథ సుందర కాండము ఎమ్మెస్. రామారావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 207 10.00
46205 రామాయణం. 160 శ్రీ సీతారామ కథ సుందర కాండము ఎమ్మెస్. రామారావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 208 10.00
46206 రామాయణం. 161 సుందర సందేశము దివాకర్ల వేంకటావధాని రచయిత, హైదరాబాద్ 1978 230 5.00
46207 రామాయణం. 162 శ్రీరామ గానామృత సుందర వాల్మీకము పట్టాభిషేకము నడింపల్లి వెంకట సుందర సుబ్బాయమ్మ రచయిత 1985 59 1.00
46208 రామాయణం. 163 శ్రీ సుందర హనుమద్వైభవము శిష్ట్లా చంద్రమౌళి శాస్త్రి బ్రహ్మశ్రీ శిష్ట్లా హనుమత్ శాస్త్రి 1993 608 105.00
46209 రామాయణం. 164 సుందరాకాండ జె.సి. శాస్త్రి రచయిత 2007 47 15.00
46210 రామాయణం. 165 వాల్మీకి రామాయణము సుందరకాండము ... ... ... 200 1.00
46211 రామాయణం. 166 सुन्दर काण्ड ... श्री लोकनाथ पुस्ताकालय ... 72 1.00
46212 రామాయణం. 167 श्रीरामचरीतमानस ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 32 1.00
46213 రామాయణం. 168 శ్రీరామకథామృతము సుందరకాండము ప్రథమ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శ్రీరామ కథామృత గ్రంథమాల ప్రచురణ 1988 176 20.00
46214 రామాయణం. 169 శ్రీరామకథామృతము సుందరకాండము తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శ్రీరామ కథామృత గ్రంథమాల ప్రచురణ 1988 176 20.00
46215 రామాయణం. 170 శ్రీమద్రామాయణమ్ సుందరకాణ్డమ్ పంచమసంపుటి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 876 245.00
46216 రామాయణం. 171 Children's Ramayana Banlprosonno Publications Division 1981 70 7.00
46217 రామాయణం. 172 Rama's Early Years Bujjai, Chitra Shastri 30 20.00
46218 రామాయణం. 173 హనుమద్రామ సమాగమము ... ... ... 34 10.00
46219 రామాయణం. 174 శ్రీరామచంద్రుడు ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2013 34 25.00
46220 రామాయణం. 175 శ్రీమద్రామాయణములోని ముఖ్యపాత్రలు ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2005 35 15.00
46221 రామాయణం. 176 Shree Ramayana Mahanveshanam Vol. one M. Veerappa Moily Rupa Publications, New Delhi 2010 802 250.00
46222 రామాయణం. 177 Shree Ramayana Mahanveshanam Vol. Two M. Veerappa Moily Rupa Publications, New Delhi 2010 673 250.00
46223 రామాయణం. 178 శ్రీ సుందర హనుమత్కధా సుధ శనగల వేంకటప్పయ్యశాస్త్రి రచయిత 1990 960 25.00
46224 రామాయణం. 179 సుందర హనుమద్ దివ్యలీలామృతవర్షిణి ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత 2010 100 21.00
46225 రామాయణం. 180 సుందర హనుమద్ దివ్యలీలామృతవర్షిణి ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత 2010 100 21.00
46226 రామాయణం. 181 శ్రీ హనుమద్వైభవము పోతుకూచి లక్ష్మీనరిసంహామూర్తి రచయిత, తెనాలి 2004 144 20.00
46227 రామాయణం. 182 హనుమత్ర్పభ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 214 40.00
46228 రామాయణం. 183 హనుమన్నిష్ఠ రామశరణ్ శ్రీరామశరణ్ సేవా సంఘము, బుద్ధాం ... 115 30.00
46229 రామాయణం. 184 శ్రీ హనుమత్ర్పాభవము నోరి భోగీశ్వర శర్మ రచయిత 2007 120 30.00
46230 రామాయణం. 185 సంక్షిప్త సుందరకాండము ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2010 48 10.00
46231 రామాయణం. 186 హనుమత్సహస్రము కపిలవాయి లింగమూర్తి కాటమరాజు పబ్లికేషన్స్, అచ్చంపేట 2013 180 200.00
46232 రామాయణం. 187 సీతారాంజనేయమ్ గమ్మలూరు సత్యనారాయణ రచయిత 1990 16 5.00
46233 రామాయణం. 188 హనుమచ్ఛరితం బి. సత్యనారాయణ రచయిత 2002 64 50.00
46234 రామాయణం. 189 హనుమదుత్సాహం ... భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి ... 20 1.00
46235 రామాయణం. 190 సుందర హనుమద్ర్వతం ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2011 64 21.00
46236 రామాయణం. 191 భక్తరాజు హనుమంతుడు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2008 79 7.00
46237 రామాయణం. 192 ఆంజనేయ వైభవము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 104 20.00
46238 రామాయణం. 193 శ్రీ హనుమద్వైభవము పోతుకూచి లక్ష్మీనరిసంహామూర్తి రచయిత, తెనాలి 2004 144 25.00
46239 రామాయణం. 194 శ్రీ సుందర హనుమద్విలాసం ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2011 92 21.00
46240 రామాయణం. 195 శ్రీరామానుగ్రహ ప్రదాత సుందర హనుమంతుడు ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2014 108 55.00
46241 రామాయణం. 196 సుందరహనుమచ్చరిత్ర ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2009 144 32.00
46242 రామాయణం. 197 శ్రీ సుందర హనుమద్విజయం ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2013 148 50.00
46243 రామాయణం. 198 సుందర హనుమానుని దివ్యగాథలు ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2012 108 21.00
46244 రామాయణం. 199 సుందర హనుమానుని దివ్యగాథలు ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2010 79 21.00
46245 రామాయణం. 200 హనుమత్కథామృతం బి.కె.సింగ్ రచయిత, సికింద్రాబాద్ ... 28 10.00
46246 రామాయణం. 201 హనుమంతుడు ఆర్. కరుణ రచయిత 2005 51 15.00
46247 రామాయణం. 202 హనుమత్సహస్రము కపిలవాయి లింగమూర్తి కాటమరాజు పబ్లికేషన్స్, అచ్చంపేట 2013 180 200.00
46248 రామాయణం. 203 సుందర హనుమానుని వాలవిశిష్టత పూజావిధానము ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2010 63 20.00
46249 రామాయణం. 204 శ్రీ సుందర హనుమత్తత్వము చింతలపాటి వీరభద్రరావు రచయిత ... 249 20.00
46250 రామాయణం. 205 శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీ హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు 1997 224 20.00
46251 రామాయణం. 206 శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీ హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు 1984 113 5.00
46252 రామాయణం. 207 శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర ... ... ... 100 1.00
46253 రామాయణం. 208 శ్రీ హనుమచ్చరిత్ర కె. శివసత్యనారాయణ శ్రీనివాసా పబ్లిషర్సు, నర్సాపురం 1981 214 5.00
46254 రామాయణం. 209 శ్రీ హనుమద్వ్రత విధానము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీ హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు 1993 118 8.00
46255 రామాయణం. 210 హనుమన్నిష్ఠ కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య శ్రీరామ శరణ మందిరం, బుద్దాం ... 139 1.50
46256 రామాయణం. 211 అథ శ్రీ హనుమద్ర్వత కల్పః తుపాకుల వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, గుంటూరు 1978 42 1.00
46257 రామాయణం. 212 శ్రీ హనుమన్మండల దీక్షావ్రతకల్పము శంకరమంచి నాగేశ్వర శర్మ శ్రీ లలితా నికేతనమ్, గుంటూరు 1994 192 25.00
46258 రామాయణం. 213 శ్రీ హనుమాన్ చరిత్ర ... ... 1999 210 40.00
46259 రామాయణం. 214 హనుమంతుడు అమిరపు నటరాజన్ శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2007 110 8.00
46260 రామాయణం. 215 శ్రీ హనుమత్ పూజావిధి లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు శ్రీవాణీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1968 29 1.00
46261 రామాయణం. 216 శ్రీ ఆంజనేయ పూజావిధానము ఎస్.ఎస్. శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1985 24 1.50
46262 రామాయణం. 217 హనుమదుత్సాహం పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 20 10.00
46263 రామాయణం. 218 హనుమాన్ చాలీసా పెంజర్ల వెంకట సూర్యనారాయణ పెంజర్ల సత్యలలిత, తణుకు ... 12 1.00
46264 రామాయణం. 219 అథ శ్రీ హనుమత్పూజావిధిః మానూరు కృష్ణారావు రచయిత, తెనాలి 1984 23 1.00
46265 రామాయణం. 220 సుప్రభాతం ... ఘట్రాజు సత్యనారాయణశర్మ,గుంటూరు ... 17 0.50
46266 రామాయణం. 221 హనుమదాచార్యోపదేశము వావిలికొలను సుబ్బరావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1957 54 0.50
46267 భాగవతం. 1 శ్రీమద్భాగవతము తృతీయ స్కంధము వేదవ్యాస శ్రీ పి.జి. రామమూర్తి ఆచార్యులు, కర్నూలు 1996 149 200.00
46268 భాగవతం. 2 శ్రీమద్భాగవతము తృతీయ స్కంధము మొదటి భాగము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2001 680 200.00
46269 భాగవతం. 3 శ్రీమద్భాగవతము తృతీయ స్కంధము రెండవ భాగము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2002 752 200.00
46270 భాగవతం. 4 శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము మొదటి భాగము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2002 726 200.00
46271 భాగవతం. 5 శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము రెండవ భాగము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2003 824 200.00
46272 భాగవతం. 6 శ్రీమద్భాగవతము పంచమ స్కంధము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2004 833 200.00
46273 భాగవతం. 7 శ్రీమద్భాగవతము షష్ఠ స్కంధము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2005 728 200.00
46274 భాగవతం. 8 శ్రీమద్భాగవతము అష్టమ స్కంధము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2005 674 200.00
46275 భాగవతం. 9 శ్రీమద్భాగవతము నవమ స్కంధము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 622 200.00
46276 భాగవతం. 10 శ్రీమద్భాగవతము దశమస్కంధము పూర్వభాగము చదలువాడ జయరామ శాస్త్రి ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2007 861 150.00
46277 భాగవతం. 11 శ్రీమద్భాగవతము దశమస్కంధము ఉత్తరభాగము చదలువాడ జయరామ శాస్త్రి ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2007 930 150.00
46278 భాగవతం. 12 భాగవతజ్యోతి ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 110 60.00
46279 భాగవతం. 13 श्रीमन्महाभारतम् ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 784 7.00
46280 భాగవతం. 14 श्रीमन्महाभारतम् विराटपर्व 4 Mahadeva Gangadhar Bhatta Bakre गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस 1971 203 3.50
46281 భాగవతం. 15 श्रीमन्महाभारतम् विराटपर्व 4 Mahadeva Gangadhar Bhatta Bakre गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस 1976 492 8.50
46282 భాగవతం. 16 श्रीमन्महाभारतम् (मूलमात्रम्) तस्य व्दितीयो भागः ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 744 7.50
46283 భాగవతం. 17 श्रीमन्महाभारतम् (मूलमात्रम्) तस्य तृतीयो भागः ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 732 7.00
46284 భాగవతం. 18 Srimanmahabharatam T.R. Krishnacharya & T.R. Vyasacharya Javaji Dadaji's Nirnaya Sagar Press, Bombay 612 3.00
46285 భాగవతం. 19 श्रीमन्महाभारतम् (मूलमात्रम्) तस्य चतुर्ध बागः ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 455 4.95
46286 భాగవతం. 20 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము ప్రథమ సంపుటం సభాపర్వము దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1968 780 15.00
46287 భాగవతం. 21 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము ద్వితీయ సంపుటం ఆరణ్య పర్వము దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1969 723 15.00
46288 భాగవతం. 22 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము తృతీయ సంపుటము, విరాట ఉద్యోగ పర్వములు దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1970 712 15.00
46289 భాగవతం. 23 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము చతుర్థ సంపుటం, భీష్మ ద్రోణ పర్వములు దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1970 703 15.00
46290 భాగవతం. 24 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము అయిదవ సంపుటము కర్ణ, శల్య, సౌప్తిక, స్త్రీ పర్వములు దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1972 681 15.00
46291 భాగవతం. 25 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము ఆరవ సంపుటం, శాంతిపర్వము దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1972 666 15.00
46292 భాగవతం. 26 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము సప్తమసంపుటము అనుశాసనిక పర్వము దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1872 453 15.00
46293 భాగవతం. 27 ఆంధ్రమహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము ఎనిమిదవ సంపుటము దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఇంకా తదితరులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము తెలుఁగు శాఖ, హైదరాబాద్ 1973 436 15.00
46294 భాగవతం. 28 ఆంధ్రమహాభారతము ప్రథమ సంపుటము ఆదిసభారణ్య పర్వములు ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ... 634 48.00
46295 భాగవతం. 29 ఆంధ్రమహాభారతము ద్వితీయ సంపుటము విరాటోద్యోగ పర్వములు ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ... 316 48.00
46296 భాగవతం. 30 ఆంధ్రమహాభారతము తృతీయ సంపుటము యుద్ధషట్కము ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ... 627 48.00
46297 భాగవతం. 31 ఆంధ్రమహాభారతము చతుర్థ సంపుటము, శాంతి సప్తకము ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ... 687 48.00
46298 భాగవతం. 32 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఆదిపర్వము తేవప్పెరుమాళ్లయ్య వేమూరు వేంకటకృష్ణమ సెట్టి అన్డ్ సన్సు, చెన్నై 1913 244 1.25
46299 భాగవతం. 33 శ్రీ మహాభారతము ఆది సభాపర్వాలు యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 821 300.00
46300 భాగవతం. 34 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఆరణ్య పర్వము పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య చతుర్వేదుల పార్థసారధి, గుంటూరు 1972 171 5.00
46301 భాగవతం. 35 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము మూడవ సంపుటం విరాటోద్యోగపర్వములు ... రామా అండ్ కో., ఏలూరు 1946 316 1.00
46302 భాగవతం. 36 శ్రీమదాంధ్రమహాభారతము ఉద్యోగపర్వము, ద్వితీయాశ్వాసము ... ... ... 767 2.00
46303 భాగవతం. 37 మహాభారతం నండూరి సాయిలక్ష్మి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 72 20.00
46304 భాగవతం. 38 భారతంలో నీతికథలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 112 10.00
46305 భాగవతం. 39 మహాభారతము వచనము సభాపర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1976 124 4.00
46306 భాగవతం. 40 మహాభారతము వచనము అరణ్య పర్వము మొదటి భాగము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1981 349 12.00
46307 భాగవతం. 41 మహాభారతము వచనము అరణ్య పర్వము రెండవభాగము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1973 285 19.00
46308 భాగవతం. 42 మహాభారతము వచనము విరాటపర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1973 275 10.00
46309 భాగవతం. 43 మహాభారతము వచనము అశ్వమేధపర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1975 194 6.00
46310 భాగవతం. 44 మహాభారతము వచనము అనుశాసనిక పర్వము మంత్రి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1975 384 10.00
46311 భాగవతం. 45 మహాభారతము వచనము ఆశ్రమవాస, మౌసల, మహాప్రస్థానిక పర్వాలు మంత్రి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1975 176 6.00
46312 విష్ణు . 1 విష్ణు సహస్రనామము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 491 50.00
46313 విష్ణు . 2 విష్ణు సహస్రనామస్తోత్ర అర్థము ... ... ... 265 100.00
46314 విష్ణు . 3 శ్రీవిష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రభాష్యము గోళ్ళమూడి వెంకట శ్రీహరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ శ్రీశ్రీకృష్ణట్రస్టు ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 2001 324 116.00
46315 విష్ణు . 4 శ్రీ విష్ణు ... దేసు గురవయ్య అండ్ కో., గుంటూరు ... 180 20.00
46316 విష్ణు . 5 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ పద్యమాల వి.ఏ. కుమారస్వామి ఉషాగ్రాఫిక్స్, విజయవాడ 2011 384 100.00
46317 విష్ణు . 6 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రం స్వామి కృష్ణదాస్‌జీ తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 115 13.00
46318 విష్ణు . 7 శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామశాంకర భాష్యార్థ సంగ్రహ శ్లోకములు చింతలపాటి సోమయాజిశర్మ రచయిత, హస్సనాబాబ్ ... 186 25.00
46319 విష్ణు . 8 సహస్రధార ఇలపావులూరి పాండురంగరావు ఎమెస్కో ఆర్షభారతి, విజయవాడ 2006 307 90.00
46320 విష్ణు . 9 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రము శుద్ధ చైతన్యస్వామి ఆర్యానంద ముద్రణాలయము 1941 207 1.00
46321 విష్ణు . 10 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ నవనీతవ్యాఖ్యానము వేదవ్యాస యోగమిత్రమండలి, హైదరాబాద్ 2001 212 120.00
46322 విష్ణు . 11 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ బోధామృతలహరి నారాయణ శ్రీ సీతారామ సేవా సదన్, మంథిని 2007 83 50.00
46323 విష్ణు . 12 శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రమ్ మరియు శ్రీలక్ష్మ్యష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ ... 46 10.00
46324 విష్ణు . 13 ఆంధ్ర భాష్యం విష్ణు సహస్రనామం వారణాసి గంగాధర శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1974 228 100.00
46325 విష్ణు . 14 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం ఇలపావులూరి పాండురంగరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 124 10.00
46326 విష్ణు . 15 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము అప్పలాచార్యులు ... ... 28 10.00
46327 విష్ణు . 16 స్తోత్రరత్నములు ... తి.తి.దే., తిరుపతి ... 110 11.00
46328 విష్ణు . 17 విష్ణుసహస్రనామము నామరత్నమాలిక ... ... ... 25 20.00
46329 విష్ణు . 18 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి ... ... 80 25.00
46330 విష్ణు . 19 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ... ... ... 16 1.00
46331 విష్ణు . 20 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్ మాదల సుధాకర్ జనచైతన్య గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ... 56 10.00
46332 విష్ణు . 21 విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రమ్ ... శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై ... 58 10.00
46333 విష్ణు . 22 విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రము గోవిందరాజుల రామమోహన్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 46 10.00
46334 విష్ణు . 23 శ్రీవిష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1988 199 10.00
46335 విష్ణు . 24 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము వీర్రాజు స్వామి ... ... 40 10.00
46336 విష్ణు . 25 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ... శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1992 246 10.00
46337 విష్ణు . 26 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... ... ... 10 2.00
46338 విష్ణు . 27 విష్ణు సహస్రనామావళి వివరణ వెంకట సుందర వరద రాజేశ్వరి రచయిత, గుంటూరు 1983 104 10.00
46339 విష్ణు . 28 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రము శుద్ధ చైతన్యస్వామి రచయిత 1997 179 30.00
46340 విష్ణు . 29 శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ ... జ్ఞాన మహాయజ్ఞ కేంద్రం, రాజమండ్రి ... 26 1.00
46341 విష్ణు . 30 శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ ... శ్రీ విష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ రామకృష్ణాపురం, న్యూఢిల్లీ ... 40 1.00
46342 విష్ణు . 31 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము యడ్లపాటి వెంకట సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు ... 36 2.00
46343 విష్ణు . 32 శ్రీ విష్ణుస్తోత్ర పఠనం తల్లాప్రగడ రవికుమార్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 100 20.00
46344 విష్ణు . 33 Sri Vishnu Sahasranamam Explained to the modern Man PSK Prasad 2000 408 150.00
46345 విష్ణు . 34 Sri Vishnu Sahasranama H.J. Achar Author, Karur 1972 287 12.00
46346 విష్ణు . 35 Thousand Ways Vishnu Sahasranaama Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2008 266 105.00
46347 విష్ణు . 36 Vishnu Sahasravama R. Anantakrishna Sastri V. Ramaswamy Sastrulu & Sons, Chennai 1955 158 3.00
46348 విష్ణు . 37 Vishnu Sahasravama R. Anantakrishna Sastri V. Ramaswamy Sastrulu & Sons, Chennai 1955 158 3.00
46349 విష్ణు . 38 Thousand Ways Vishnu Sahasranaama Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust,Mumbai 1980 266 50.00
46350 విష్ణు . 39 Thousand Names of Vishnu Eknath Easwaran 326 125.00
46351 విష్ణు . 40 Vishnu Sahasranama Swami Dayananda Saraswati Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1979 81 1.00
46352 విష్ణు . 41 Sri Vishnu Sahasranama Bashya L. Venkatarathnam Naidu T.T.D., Tirupati 1965 208 10.00
46353 విష్ణు . 42 Sri Vishnu Sahasranama Stotram శ్రీ విష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ రామకృష్ణాపురం, న్యూఢిల్లీ 2005 40 10.00
46354 విష్ణు . 43 Vishnu Sahasra Nama T.M.P. Mahadevan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 70 2.00
46355 విష్ణు . 44 Sri Visnusahasranama Stotram N. Raghunathan Bharatiya Vidya Bhavan, Nunbai 1978 242 15.00
46356 విష్ణు . 45 Vishnu Sahasranama of 999 Names 64 2.00
46357 విష్ణు . 46 Sri Vishnu Sahasranama Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1986 216 25.00
46358 విష్ణు . 47 Sri Vishnu Sahasranama Stotram Swami Vimalananda Sri Ramakrishna Tapovanam, Tiruchirapalli 1972 172 25.00
46359 లలిత. 1 Sri Lalita Sahasranama Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 282 40.00
46360 లలిత. 2 Sri Lalita Lalita Sahasranama D.S. Sarma Author, Chennai 1950 122 20.00
46361 లలిత. 3 Lalitasahasranamastotram P.G. Lalye Bharatiya Kala Prakashan, Delhi 2007 146 225.00
46362 లలిత. 4 Sree Lalitaa Sahasra Naamam PSK Prasad 2004 590 200.00
46363 లలిత. 5 Call of Nine Goddesses Pustak Sansaar, Jammu 1994 152 60.00
46364 లలిత. 6 Call of Nine Goddesses Pustak Sansaar, Jammu 1994 152 60.00
46365 లలిత. 7 శ్రీ లాలిత్యము దోర్బల విశ్వనాథ శర్మ శ్రీ చిదానంద భారతీ స్వాములవారు, రామాయంపేట 1982 349 25.00
46366 లలిత. 8 శ్రీ సహస్రిక ఇలపావులూరి పాండురంగరావు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 296 125.00
46367 లలిత. 9 శ్రీ లలితోపాసనా సర్వస్వము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2001 484 116.00
46368 లలిత. 10 శ్రీ లలితా సహస్ర నామవివరణము ప్రథమ భాగము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1997 270 100.00
46369 లలిత. 11 శ్రీ లలితా సహస్ర నామవివరణము ద్వితీయ భాగము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1997 280 100.00
46370 లలిత. 12 శ్రీ లలితా సహస్ర నామవివరణము తృతీయ భాగము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1998 254 100.00
46371 లలిత. 13 శ్రీ లలితా సహస్ర నామవివరణముచతుర్థ భాగము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1998 275 100.00
46372 లలిత. 14 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము దేవరకొండ శేషగిరిరావు రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 233 40.00
46373 లలిత. 15 శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్ర సర్వస్వం పవని నిర్మల ప్రభావతి రచయిత, లింగ సముద్రం 2004 429 150.00
46374 లలిత. 16 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 282 120.00
46375 లలిత. 17 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... జీ తెలుగు దసరా శుభాకాంక్షలు ... 16 20.00
46376 లలిత. 18 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2011 128 12.00
46377 లలిత. 19 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2010 128 12.00
46378 లలిత. 20 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము ... ... ... 24 10.00
46379 లలిత. 21 శ్రీ లలితా స్తవము మొవ్వ వృషాద్రిపతి శ్రీ భారతీ సాహితీ సమితి, గుంటూరు 1990 38 8.00
46380 లలిత. 22 శ్రీ లలితా విలాసము కందూరు పద్మనాభయ్య రచయిత ... 57 20.00
46381 లలిత. 23 శ్రీ లలితా స్తుతి కే. బాలస్వామి రచయిత, మహబూబ్ నగర్ 2010 29 25.00
46382 లలిత. 24 श्रीललीता त्रीशती स्तोत्रम् वसन्त आनन्त गाडगी ... ... 46 10.00
46383 లలిత. 25 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1994 296 30.00
46384 లలిత. 26 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1996 296 36.00
46385 లలిత. 27 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నమ్ విద్యానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 101 12.00
46386 లలిత. 28 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1994 112 10.00
46387 లలిత. 29 శ్రీ లలితా సహస్రనామావళి పాతూరి సీతారామంజనేయులు శ్రీ విద్యా సేవాసమితి 1975 203 4.00
46388 లలిత. 30 శ్రీ లలితాసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... .... ... 346 10.00
46389 లలిత. 31 శ్రీ లలితా సహస్రనామావళి పాతూరి సీతారామంజనేయులు శ్రీ విద్యా సేవాసమితి 1975 112 4.00
46390 లలిత. 32 శ్రీ లలితా సహస్రనామ కధామృతము తంగిరాల వర్ధనమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1990 50 10.00
46391 లలిత. 33 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ పురాణపండ శ్రీనివాస్ రచయిత ... 23 10.00
46392 లలిత. 34 శ్రీ లలిత శ్రావ్య సర్వేశ్వరానంద ఉదాసీన సాహిత్యకల్యాణిక, విజయనగరం 2005 44 10.00
46393 లలిత. 35 శ్రీ లలితా రహస్య నామ స్తోత్ర ప్రబంధము నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 77 25.00
46394 లలిత. 36 శ్రీ లలితా రహస్య నామ స్తోత్ర ప్రబంధము నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 77 25.00
46395 లలిత. 37 శ్రీ లలితా సహస్రనామ భాష్యమ్ పొంగూరు సూర్యనారాయణ శర్మ రచయిత 1970 618 25.00
46396 లలిత. 38 The Science and Essence of Srividya (Secrets of Sri Chakra) Srividya Kulaagaaja Swami Nadananda Tirth Sri T. Srinivasa Rao, Hariyana 2005 539 500.00
46397 లలిత. 39 సకల దేవతాష్టోత్తర శత, సహస్ర నామావళులు, సూక్తములు, స్తోత్రములు ... జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర, గుంటూరు 2000 256 200.00
46398 శ్రీదుర్గ 1 Kali The Goddess Chitralekha Indiana Publishing House, New Delhi 2006 103 95.00
46399 శ్రీదుర్గ 2 శ్రీ దేవీపూజ ... ... ... 214 15.00
46400 శ్రీదుర్గ 3 శ్రీ దుర్గా సప్త శతి పురాణపండ రామమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 2003 97 18.00
46401 శ్రీదుర్గ 4 శ్రీ దుర్గా సప్త శతీ ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 142 12.00
46402 శ్రీదుర్గ 5 శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గాపీఠము, చీరాల 2011 112 20.00
46403 శ్రీదుర్గ 6 శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గాపీఠము, చీరాల 2011 112 20.00
46404 శ్రీదుర్గ 7 దుర్గాస్తవమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2004 16 10.00
46405 శ్రీదుర్గ 8 ఆదిశక్తి అవతారాలు వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత ... 60 10.00
46406 శ్రీదుర్గ 9 శ్రీ దేవీ స్తుతివైభవము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, అగ్రహారము 2008 103 20.00
46407 శ్రీదుర్గ 10 శ్రీ దేవీ మాహాత్మ్యమ్ దుర్గా సప్తశతీ ... శ్రీ శృంగేరీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠము, గుంటూరు 1996 105 25.00
46408 శ్రీదుర్గ 11 వైష్ణవీ దుర్గా స్తోత్రమాల వేల్పూరి రాజ్యలక్ష్మి వైష్ణవీ దుర్గా సత్సంగసభ్యులు ... 36 2.00
46409 శ్రీదుర్గ 12 శ్రీ అద్వైత శాంకరీ వంగర కాశీవిశ్వేశ్వర వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ... ... 30 10.00
46410 శ్రీదుర్గ 13 జగన్మాత అనుగ్రహప్రదాయిని తూనుగుంట్ల శంకర్రావు రచయిత, గుంటూరు ... 144 15.00
46411 శ్రీదుర్గ 14 శ్రీ దేవి స్తోత్రావళి మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 64 3.00
46412 శ్రీదుర్గ 15 శ్రీదేవీ స్తోత్రములు ... శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 24 2.00
46413 శ్రీదుర్గ 16 ... ... ... 2003 54 30.00
46414 శ్రీదుర్గ 17 శ్రీ లలితా, విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రములు మరియు హనుమాన్ చాలీసా ... ... ... 64 10.00
46415 శ్రీదుర్గ 18 శ్రీ లలితా, విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రములు మరియు శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ... ... ... 20 10.00
46416 శ్రీదుర్గ 19 శ్రీ విష్ణు స్తుతికదంబము మాడుగుల నాగఫణిశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1991 27 1.00
46417 శ్రీదుర్గ 20 శ్రీ లలితా, విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రములు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి ... 100 16.00
46418 శ్రీదుర్గ 21 శ్రీ లలితా విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి ... 112 20.00
46419 గాయత్రి. 1 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ మూడవ భాగము డి.వి.యన్.బి. విశ్వనాథ్ వేదమాత గాయత్రి ట్రస్టు, గుంటూరు 1999 184 22.00
46420 గాయత్రి. 2 శ్రీ గాయత్రీ మంత్రార్థము కన్నేపల్లి రాధాకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 31 3.50
46421 గాయత్రి. 3 స్త్రీల గాయత్రీ సాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య ... ... 24 1.00
46422 గాయత్రి. 4 గాయత్రీ మంత్రము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్టు, గుంటూరు 1991 37 5.00
46423 గాయత్రి. 5 సంక్షిప్త గాయత్రీ హవన విధి బ్రహ్మవర్చస్ గాయత్రీ చేతనా కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 56 10.00
46424 గాయత్రి. 6 శ్రీ గాయత్రీ శంకర భాష్యము చిదానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1997 184 25.00
46425 గాయత్రి. 7 గాయత్రీ బ్రహ్మ విద్య కోటంరాజు సత్యనారాయణ శర్మ గీతా మందిరం, బాపట్ల 2006 157 20.00
46426 గాయత్రి. 8 గాయత్రీ ఉపాసన ... గాయత్రీ శక్తి పీఠం, గుంటూరు ... 30 10.00
46427 గాయత్రి. 9 గాయత్రీ చాలీసా ... గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ 1994 16 10.00
46428 గాయత్రి. 10 గాయత్రీ చాలీసా ... ... ... 40 10.00
46429 గాయత్రి. 11 Gayatri I.K. Taimni The Theosophical Publishing House, Chennai 1996 225 100.00
46430 గాయత్రి. 12 Gayatri I.K. Taimni The Theosophical Publishing House, Chennai 1974 192 15.00
46431 గాయత్రి. 13 The Great Science and Philosophy of Gayatri Shri Ram Sharma Acharya Yug Nirman Yojna, Mathura 1991 223 12.00
46432 గాయత్రి. 14 Gayatri The Omnipotent Primordial Power Shri Ram Sharma Acharya Shantkunj Haridwar Publisher 1992 125 8.50
46433 గాయత్రి. 15 Gayatri I.K. Taimni The Ananda Publishing House, Allahabad 172 25.00
46434 గాయత్రి. 16 Gayatri The Highest Meditation Sant Keshavadas Vishwa Shanti Ashrama, Bangalore 1994 139 15.00
46435 గాయత్రి. 17 Gayatri Maha Mantra Kalluri Suryanaryana Sankhyayana Vidya Parishat, Hyd 1996 124 144.00
46436 ఉపనిషత్తు, 1 ఈశావాస్యోపనిషత్తు తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు మలయకూట ప్రచురణలు, అనంతపురం ... 178 25.00
46437 ఉపనిషత్తు, 3 ఈశావాస్యోపనిషత్తు ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ ... 63 10.00
46438 ఉపనిషత్తు, 4 ఈశావాస్యోపనిషత్తు ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 1997 21 10.00
46439 ఉపనిషత్తు, 5 ఈశావాస్యోపనిషత్తు పేరి కామేశ్వరరావు రచయిత, విజయవాడ ... 93 20.00
46440 ఉపనిషత్తు, 6 ఈశావాస్యోపనిషత్తు శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2008 39 11.00
46441 ఉపనిషత్తు, 7 ఈశావాస్యోపనిషత్తు మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1998 32 3.00
46442 ఉపనిషత్తు, 8 ఈశావాస్యమిదం సర్వం టి. అన్నపూర్ణ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 1999 85 15.00
46443 ఉపనిషత్తు, 9 కేనోపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 86 6.00
46444 ఉపనిషత్తు, 10 కేనోపనిషత్తు దేవిశెట్టి చలపతిరావు రచయిత, చిలకలూరిపేట ... 96 25.00
46445 ఉపనిషత్తు, 11 కేనోపనిషత్తు ... ... ... 76 20.00
46446 ఉపనిషత్తు, 12 కేనోపనిషత్ శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2004 36 10.00
46447 ఉపనిషత్తు, 13 యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయోపనిషత్తు గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1970 85 1.00
46448 ఉపనిషత్తు, 14 తైత్తిరీయోపనిషత్ జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ... ... 247 25.00
46449 ఉపనిషత్తు, 15 తైత్తిరీయోపనిషత్తు మొదటి భాగము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2002 203 50.00
46450 ఉపనిషత్తు, 16 తైత్తిరీయోపనిషత్తు జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 2000 249 80.00
46451 ఉపనిషత్తు, 17 తైత్తిరీయోపనిషత్ పాణ్యం రామనాథశాస్త్రి జూటూరు వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1988 168 25.00
46452 ఉపనిషత్తు, 18 తైత్తిరీయోపనిషత్ శీక్షావల్లీ గీతాజ్ఞానయజ్ఞము ... ... ... 16 1.00
46453 ఉపనిషత్తు, 19 తైత్తిరీయోపనిషత్తు స్వామి దయాత్మానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 192 30.00
46454 ఉపనిషత్తు, 20 ఛాందోగ్యోపనిషత్ ప్రథమ భాగం స్వామి తత్త్వవిదానంద సరస్వతి శ్రీ శంకర విద్యాపీఠము ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2008 684 150.00
46455 ఉపనిషత్తు, 21 ఛాందోగ్యోపనిషత్తు రాయసం వీరేశ్వర శర్మ శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2002 429 120.00
46456 ఉపనిషత్తు, 22 ఛాందోగ్యోపనిషత్తు గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1986 377 16.00
46457 ఉపనిషత్తు, 23 ముండకోపనిషత్ ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 2000 42 10.00
46458 ఉపనిషత్తు, 24 ముండకోపనిషత్తు స్వామి చిన్మయానంద సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు 1981 148 25.00
46459 ఉపనిషత్తు, 25 ముండకోపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 142 15.00
46460 ఉపనిషత్తు, 26 ముండకోపనిషత్తు శర్వానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1982 80 10.00
46461 ఉపనిషత్తు, 27 ముండకోపనిషత్తు శర్వానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1982 48 2.00
46462 ఉపనిషత్తు, 28 ముండకోపనిషత్తు కొంపెల్ల లక్ష్మీనారాయణ బోధానందాశ్రమము, రాజమండ్రి ... 18 1.00
46463 ఉపనిషత్తు, 29 మాండూక్యోపనిషత్తు స్వామి చిన్మయానంద జె. వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు ... 105 25.00
46464 ఉపనిషత్తు, 30 మాండూక్యగీతము బులుసు ఎల్. సత్యనారాయణ శాస్త్రి అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2002 45 14.00
46465 ఉపనిషత్తు, 31 మాండూక్యోపనిషత్తు ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 1997 63 10.00
46466 ఉపనిషత్తు, 32 కైవల్యోపనిషత్తు స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2004 74 25.00
46467 ఉపనిషత్తు, 33 కైవల్యోపనిషత్తు స్వామి చిన్మయానంద జూటూరు వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1988 92 10.00
46468 ఉపనిషత్తు, 34 శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 2011 98 30.00
46469 ఉపనిషత్తు, 35 శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు శర్వానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 1983 140 25.00
46470 ఉపనిషత్తు, 36 ప్రశ్నోపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 129 15.00
46471 ఉపనిషత్తు, 37 ప్రశ్నోపనిషత్తు గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 2013 62 30.00
46472 ఉపనిషత్తు, 38 ప్రశ్నోపనిషత్తు శర్వానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1982 72 2.50
46473 ఉపనిషత్తు, 39 కఠోపనిషత్తు శర్వానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1983 126 15.00
46474 ఉపనిషత్తు, 40 కఠోపనిషత్ ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 1997 66 30.00
46475 ఉపనిషత్తు, 41 బ్రహ్మవిద్య స్మృతి మాధురి శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1974 39 10.00
46476 ఉపనిషత్తు, 42 కఠోపనిషత్ స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2009 243 100.00
46477 ఉపనిషత్తు, 43 కఠోపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 68 10.00
46478 ఉపనిషత్తు, 44 కఠోపనిషత్తు మలయాళస్వామి చిత్తూరు శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల 1955 210 1.00
46479 ఉపనిషత్తు, 45 శుద్ధయోగోపనిషత్ సర్వస్వము రుష్య శివయోగి దివ్యయోగాలయ విశ్వయోగపరివార్ 2002 104 100.00
46480 ఉపనిషత్తు, 46 వరాహోపనిషత్తు మేళ్లచెర్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ లలితానందాశ్రమము, వాడరేవు 2013 124 60.00
46481 ఉపనిషత్తు, 47 वासुदेवोपनिषत्त ... ... ... 171 25.00
46482 ఉపనిషత్తు, 48 అనంతోపనిషత్ ... ఓంకార అచలపీఠము ఆదిగురు పీఠము, పామూరు ... 18 1.00
46483 ఉపనిషత్తు, 49 సూర్య అక్ష్యుపనిషత్తులు శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 1999 82 25.00
46484 ఉపనిషత్తు, 50 ఉపనిషత్తుల సంక్షిప్త పరిచయం కళానిధి సత్యనారాయణమూర్తి , రేమెళ్ళ అవధానులు శ్రీ వేదభారతి, హైదరాబాద్ 2012 90 20.00
46485 ఉపనిషత్తు, 51 నారాయణోపనిషత్తు స్వామిశ్రీశుద్ధచైతన్య శ్రీవ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1999 16 2.00
46486 ఉపనిషత్తు, 52 నారాయణోపనిషత్ ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 1997 24 2.00
46487 ఉపనిషత్తు, 53 బృహదారణ్య కోపనిషత్తు గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1982 296 10.00
46488 ఉపనిషత్తు, 54 బృహదారణ్య కోపనిషత్సారము శివానందస్వామి దివ్యజీవన సంఘము, శివానందనగర్ 1986 28 1.00
46489 ఉపనిషత్తు, 55 భావనోపనిషత్ శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2005 64 30.00
46490 ఉపనిషత్తు, 56 శ్రీమదథర్వణీయ భావనోపనిషత్తు దువ్వూరి నరసింహమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1978 143 5.00
46491 ఉపనిషత్తు, 57 శ్రీకృష్ణ కృత దత్తోపనిషత్తులు జన్నాభట్ల వేణుగోపాల కృష్ణమూర్తి చిలుకూరు బాలకృష్ణమూర్తి, విజయవాడ 2000 49 20.00
46492 ఉపనిషత్తు, 58 ఉపనిషద్రత్నాకరము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుక బ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1997 366 80.00
46493 ఉపనిషత్తు, 59 ఉపనిషచ్చంద్రిక ప్రథమ భాగం రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి తి.తి.దే., తిరుపతి 1991 144 5.00
46494 ఉపనిషత్తు, 60 ఉపనిషచ్చంద్రిక రెండవ భాగం రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 144 5.00
46495 ఉపనిషత్తు, 61 ఉపనిషచ్చంద్రిక మూడవ భాగం రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 165 6.00
46496 ఉపనిషత్తు, 62 ఉపనిషత్సుధ రెండవ భాగము చర్ల గణపతిశాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1977 149 5.00
46497 ఉపనిషత్తు, 63 వేదాంతసార ఉపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 36 15.00
46498 ఉపనిషత్తు, 64 ఉపనిషద్దీపికలు వేదాన్తం శ్రీవిష్ణుభట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 35 5.00
46499 ఉపనిషత్తు, 65 ఉపనిషద్బృందావనమ్ ... .... 1991 158 10.00
46500 ఉపనిషత్తు, 66 వాగ్గేయకారుల ఉపనిషద్వాణి గోటేటి గౌరీ సరస్వతి జి. సుబ్బారావు హైదరాబాద్ 2001 177 80.00
46501 ఉపనిషత్తు, 67 పంచోపనిషత్తులు వంగపండు సర్వేశ్వరరావు అధ్యాపక బృందం, కోటఉరట్ల 1992 68 10.00
46502 ఉపనిషత్తు, 68 అమృత సూక్తులు జ్ఞానచన్ద శాస్త్రీ ... ... 30 3.00
46503 ఉపనిషత్తు, 69 ఉపనిషద్దర్శనము మూడవ భాగము శ్రీనాథ వేంకట సోమయాజులు శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2000 341 85.00
46504 ఉపనిషత్తు, 70 స్వరూపసిద్ధి వంగర నారాయణమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 108 15.00
46505 ఉపనిషత్తు, 71 ఉపనిషత్సుధ మొదటి యంజలి చర్ల గణపతిశాస్త్రి ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1975 115 5.00
46506 ఉపనిషత్తు, 72 ఇదంతా కోట హనుమంతరావు ... ... 446 6.50
46507 ఉపనిషత్తు, 73 ఉపనిషత్ కౌముది విద్యాశంకర భారతీస్వామి శ్రీ గాయత్రీ పీఠం, మచిలీపట్టణం 1973 193 3.00
46508 ఉపనిషత్తు, 74 ఉపనిషత్కథలు స్వామి విద్యాస్వరూపానందగిరి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 170 25.00
46509 ఉపనిషత్తు, 75 ఉపనిత్సందేశం పోలేపెద్ది రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, నరసరావుపేట 2010 30 10.00
46510 ఉపనిషత్తు, 76 మాండూక్యోపనిషత్తు, ఈశావాస్యోపనిషత్తు, ప్రశ్నోపనిషత్తు, కేనోపనిషత్తు, శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు శర్వానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1982 430 15.00
46511 ఉపనిషత్తు, 77 ईशादि दशोपनिषदः ... वाणीविलाससंस्कृतपुस्तकालयतः ... 1012 25.00
46512 ఉపనిషత్తు, 78 Chandogya Upanisad 623 15.00
46513 ఉపనిషత్తు, 79 श्री ईशोपनिषद ए.सी. भत्किवेदान्त स्वामी भत्किवोदान्त बुक ट्रस्ट ... 75 5.00
46514 ఉపనిషత్తు, 80 ईशावस्योपनिषद् ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 49 1.00
46515 ఉపనిషత్తు, 81 ईशावस्योपनिषद् श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका गीताप्रेस, गोरखपुर ... 16 0.20
46516 ఉపనిషత్తు, 82 केनोपनिषद्ध यमुनाप्रसाद त्रिपाटी मोतीलाल बनारसीदास 1973 126 10.00
46517 ఉపనిషత్తు, 83 मुण्डकोपनिषद् ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 127 5.00
46518 ఉపనిషత్తు, 84 त्तेरीयोपनिषद्भाष्यवार्तीकं ... आनन्द श्रममुद्रणालय 1911 250 1.00
46519 ఉపనిషత్తు, 85 ఉపనిషత్తు (నోట్ బుక్ చేతిరాత) ... ... ... 200 10.00
46520 ఉపనిషత్తు, 86 Brihadaranyakopanisad Sri Ramakrishna Math, Madras 1945 605 5.00
46521 ఉపనిషత్తు, 87 Taittiriyopanisad Swami Sharvananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1942 169 3.00
46522 ఉపనిషత్తు, 88 S'vetas'vataropanisad Swami Tyagisananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1943 133 1.00
46523 ఉపనిషత్తు, 89 Sri Isopanisad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ISKCON Press 1969 135 25.00
46524 ఉపనిషత్తు, 90 Mandukyopanishad A Study B.L. Satyanarayana Sastri Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1979 31 6.00
46525 ఉపనిషత్తు, 91 Upanisads What do They Say P.S. Narasimhan V.M. Lakshminarayan, Bangalore 188 75.00
46526 ఉపనిషత్తు, 92 The Mystic Philosophy of the Upanishads Sri Chandra Sen The Upper India Publishing House 359 25.00
46527 ఉపనిషత్తు, 93 Eight Upanisads Vol. Two Swami Gambhirananda Advaita Ashrama, Kolkata 1996 511 35.00
46528 ఉపనిషత్తు, 94 Ten Upanishads Swami Sivananda The Divine Life Society 1973 276 6.00
46529 ఉపనిషత్తు, 95 The Ten Uphnishads Sitanatha Tattvabhushan 1925 388 25.00
46530 ఉపనిషత్తు, 96 The Essence of Principal Upanishads Sri Swami Sivananda The Divine Life Society 1980 194 25.00
46531 ఉపనిషత్తు, 97 Secrets of Life Ayyadevara Kaleswara Rao 2008 136 100.00
46532 ఉపనిషత్తు, 98 The Upanisads R.R. Diwakar Hind Kitabs Limited, Mumbai 1950 128 2.00
46533 ఉపనిషత్తు, 99 A Constructive Survey of Upanishadic Philosophy R.D. Ranade Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1968 340 20.00
46534 సౌందర్య. 1 సౌందర్యలహరి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1987 544 25.00
46535 సౌందర్య. 2 సౌందర్యలహరి శివానందలహరి ఎ.ఎస్.ఆర్. కృష్ణమూర్తి, వాడరేవు సుబ్బారావు ములుగు మల్లికార్జునరావు, హైదరాబాద్ 1998 98 15.00
46536 సౌందర్య. 3 సౌందర్య లహరి జ్ఞానదానందస్వామి, ఇంద్రగంటి భానుమూర్తి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై ... 72 10.00
46537 సౌందర్య. 4 Saundarya Lahari of Sankaracarya Kalluri Suryanaryana Sankhyayana Vidya Parishat, Hyd 1999 187 8.00
46538 సౌందర్య. 5 Saundarya Lahari of Sankaracarya V.K. Subramanian Motilal Banarsidass Publication 1990 112 85.00
46539 సౌందర్య. 6 शोन्दर्यलहरीस्तोत्रम् ... श्रीपीताम्बरा संस्कृत परिषद् ... 133 20.00
46540 సౌందర్య. 7 Soundaryalahari P. Sama Rao B.G. Paul & Co., Publishers, Madras 1945 48 2.00
46541 సౌందర్య. 8 Saundarya Lahari S. Subrahmanya Sastri The Theosophical Publishing House, Chennai 1972 285 25.00
46542 సౌందర్య. 9 Saundarya Lahari of Sri Sankaracarya Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1987 181 20.00
46543 సౌందర్య. 10 शौन्दर्य लहरी स्वामी विष्णुतीर्य जी ... ... 338 25.00
46544 సౌందర్య. 11 श्रीमप्पय्यदीश्रीतेन्द्रविरचिता ... श्रीमदप्पय्यदीक्षिंतीन्द्र ग्रंन्यावलिप्रकशन, होदराबाद् 1989 360 75.00
46545 సౌందర్య. 12 Ananda Lahari Swami Sivananda The Sivananda Publication League, Kolkata 1943 85 2.00
46546 సౌందర్య. 13 Sivanandalahari Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1985 87 5.00
46547 సౌందర్య. 14 శివానందలహరి పాలావజ్ఝల శ్రీరామశర్మ శ్రీ భ్రమరాంబా మల్లికార్జునస్వామివారి దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1971 178 2.00
46548 సౌందర్య. 15 లలితానందలహరి మేళ్లచెర్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి బి. విజయకుమారి, ప్రకాశం ... 56 2.00
46549 సౌందర్య. 16 సౌందర్యలహరి ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1961 80 1.00
46550 సౌందర్య. 17 సౌందర్యలహరి శివానందలహరి ఆదిశంకరాచార్య, పురాణపండ శ్రీచిత్ర మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 88 15.00
46551 వివాహం. 1 పరిణయ హరిచందనం ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంతసాహితి, హైదరాబాద్ 1997 16 10.00
46552 వివాహం. 2 సంస్కారాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య సజల శ్రద్ధ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 62 6.00
46553 వివాహం. 3 వివాహానికి తగిన వయస్సు ... ... 1988 11 1.00
46554 వివాహం. 4 భారత దేశంలో పెళ్ళిళ్ళు కడియాల జగన్నాథ శర్మ టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1981 130 10.00
46555 వివాహం. 5 భారత దేశంలో పెళ్ళిళ్ళు కడియాల జగన్నాథ శర్మ ... 1991 127 15.00
46556 వివాహం. 6 తొలిపలుకులు (కూర్పు) ... ... ... 10 1.00
46557 వివాహం. 7 విశ్వకుటుంబంలో సరిక్రొత్త కాపురం ... ... ... 15 1.00
46558 వివాహం. 8 ఆదర్శ వివాహం రాఘవేంద్ర, యస్. ప్రసాద్ కల్యాణి రాఘవమ్ పబ్లికేషన్స్ 2014 64 30.00
46559 వివాహం. 9 పాణిగ్రహణం లేక దాంపత్యము ఓరుగంటి వేంకట రమణయ్య పద్మా ట్రేడింగ్ కంపెనీ, మార్కాపురం ... 52 6.00
46560 వివాహం. 10 వివాహము నేడు, రేపు మల్లాది సుబ్బమ్మ అభ్యుదయ వివాహ వేదిక, హైదరాబాద్ 1983 158 20.00
46561 వివాహం. 11 అగ్నివిద్య ధర్మఋషి ప్రసాదచైతన్య రచయిత, మహబూబాబాద్ 1996 162 25.00
46562 వివాహం. 12 వివాహ బంధం ఎమ్.పి. రావు ... ... 56 10.00
46563 వివాహం. 13 భక్త కళ్యాణమ్ వేదాంతం తాండవ కృష్ణమాచార్యులు వేదాంతం తిరుమలాచార్యులు, వట్టిచెఱుకూరు 1998 72 15.00
46564 వివాహం. 14 భక్త కళ్యాణమ్ వేదాంతం సంపత్కుమారాచార్యులు వేదాంతం తిరుమలాచార్యులు, వట్టిచెఱుకూరు 1995 59 10.00
46565 వివాహం. 15 గృహస్థాశ్రమంలో ఎలా ఉండాలి జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 128 7.00
46566 వివాహం. 16 ఆదర్శ దాంపత్య జీవనము హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 157 9.00
46567 వివాహం. 17 శ్రీరామ నవమి గోపరాజు, తెలికేపల్లి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం 2011 24 5.00
46568 వివాహం. 18 శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ వైభవమ్ జొన్నలగడ్డ చిరంజీవి శాస్త్రి రచయిత 2007 48 20.00
46569 వివాహం. 19 కల్యాణ సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 84 15.00
46570 వివాహం. 20 కల్యాణ సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 82 15.00
46571 వివాహం. 21 కల్యాణ సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్టు, విశాఖపట్నం ... 95 4.00
46572 వివాహం. 22 కళ్యాణ సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 84 1.75
46573 వివాహం. 23 మాంగల్య తంతునానేన మైలవరపు శ్రీనివాసరావు చెన్నావజ్ఝల శారదా మల్లికార్జున ప్రసాద్ ... 124 40.00
46574 వివాహం. 24 మాంగల్య తంతునానేన మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత 1991 144 25.00
46575 వివాహం. 25 సప్తపది ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 50 10.00
46576 వివాహం. 26 సప్తపది ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 48 25.00
46577 వివాహం. 27 మన వివాహ వ్యవస్థ వేంకట సోమయాజులు రామకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు ... 177 15.00
46578 వివాహం. 28 మూడు ముళ్ళు కొడదల చిన్నపరెడ్డి ... 1968 32 2.00
46579 వివాహం. 29 పెండ్లి, వడుగులు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి రచయిత 2008 69 20.00
46580 వివాహం. 30 పెండ్లి, వడుగులు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి రచయిత 2002 78 20.00
46581 వివాహం. 31 పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వోత్తరాలు తాపీ ధర్మారావు పాపులర్ షూమార్టు గ్రూపు సంస్థలు, విజయవాడ ... 24 1.00
46582 వివాహం. 32 నూరేళ్ల పంట టి.వి.ఎ.ఎస్. శర్మ ... ... 35 10.00
46583 వివాహం. 33 వివాహోపనిషత్ తిమ్మిశెట్టి నారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు ... 30 20.00
46584 వివాహం. 34 కళ్యాణ కౌముది వివాహవిధానము బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ 1988 24 4.00
46585 వివాహం. 35 కళ్యాణ కౌముది వివాహవిధానము బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ ... 19 1.00
46586 వివాహం. 36 మాంగళ్యం తంతునా నేన వెలగా వేంకట్రామయ్య వర్మ రచయిత, గుంటూరు 1997 22 1.00
46587 వివాహం. 37 వివాహ పొంతనములు భారతుల నరసింహ శర్మ భారతీ జ్యోతిష విద్యా పీఠం, గుంటూరు 2003 30 20.00
46588 వివాహం. 38 కళ్యాణ వైభవం అంబడిపూడి జలజ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 191 2.00
46589 వివాహం. 39 వైదికాచారములు వివాహవ్యవస్థ వెంపటి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి శ్రీమదార్షవాణి ప్రచురణాలయము, విజయవాడ 1987 20 2.50
46590 వివాహం. 40 హిందూ వివాహ ప్రాశస్త్యము ... ... ... 32 2.00
46591 వివాహం. 41 పాణిగ్రహణము శ్రీపాదలక్ష్మీపతిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1994 64 8.00
46592 వివాహం. 42 పాణిగ్రహణము శ్రీపాదలక్ష్మీపతిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 66 5.00
46593 వివాహం. 43 పెండ్లి ప్రమాణాలు మొక్కపాటి వేంకట అప్పారాయ సిద్ధాన్తి ... 1962 42 0.50
46594 వివాహం. 44 పెండ్లి ప్రమాణాలు మొక్కపాటి వేంకట అప్పారాయ సిద్ధాన్తి ... 1962 42 0.50
46595 వివాహం. 45 ప్రత్యేక వివాహ చట్టం పి.డి. మాధ్యూ, పి.ఎమ్. బక్షి భారత సామాజిక సంస్థ 1986 30 2.00
46596 వివాహం. 46 లగ్గాల పెళ్ళిళ్ళ బండారము యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ స్వామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1986 31 2.50
46597 వివాహం. 47 పెళ్లెందుకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య రచయిత, విజయవాడ 1980 80 3.00
46598 వివాహం. 48 వివాహ సంస్కార వివేచన తుమ్మూరి గాయత్రీ శక్తి పీఠం, గుంటూరు 1995 24 3.00
46599 వివాహం. 49 సంసారశకటము గోనుగుంట బ్రహ్మయాచార్యులు ... 1983 106 10.00
46600 వివాహం. 50 పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వోత్తరాలు తాపీ ధర్మారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 134 12.00
46601 వివాహం. 51 పెండ్లి సందడి సాదినేని రంగారావు రచయిత 2009 99 15.00
46602 వివాహం. 52 పెండ్లి సందడి సాదినేని రంగారావు రచయిత 2009 99 15.00
46603 వివాహం. 53 వైదిక వివాహ వైశిష్ట్యము సంధ్యావందనం లక్ష్మీదేవి గాయత్రీ ఆశ్రమము, సికింద్రాబాద్ 1999 24 9.00
46604 వివాహం. 54 వైదిక వివాహ విధి గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి ... 48 10.00
46605 వివాహం. 55 భారతీయ వైవాహిక విశిష్ఠతలను తెలిపే పెండ్లి పుస్తకము చొప్పల్లి లలితా శర్మ చొప్పల్లి వేంకట రమణ శర్మ 2002 52 2.00
46606 వివాహం. 56 కల్యాణమస్తు నండూరి సూర్యనారాయణమూర్తి భక్తి స్పెషల్ 2007 10 1.00
46607 వివాహం. 57 కళ్యాణవాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి ఆధ్యాత్మ ప్రచారక సంఘము, రాజమండ్రి 1976 44 3.00
46608 వివాహం. 58 గృహరాజ్యము (పెండ్లి ముచ్చట్లు) శ్రీపురం విశ్వేశ్వరశాస్త్రి కొండా శంకరయ్య ప్రిమియర్ ముద్రాక్షరశాల 1940 36 0.25
46609 వివాహం. 59 గృహరాజ్యము (7,8 భాగములు) శ్రీపురం విశ్వేశ్వరశాస్త్రి కొండా శంకరయ్య ప్రిమియర్ ముద్రాక్షరశాల 1941 64 1.00
46610 వివాహం. 60 కల్యాణస్మృతిః ... ... 1940 63 2.00
46611 వివాహం. 61 వివాహముల చరిత్ర-వివాహ విధి కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1969 62 2.00
46612 వివాహం. 62 వివాహమంగళము అన్నపూర్ణాదేవి ... ... 20 1.00
46613 వివాహం. 63 వివాహ సంస్కార వివేచన తుమ్మూరి గాయత్రీ శక్తి పీఠం, గుంటూరు 2001 24 3.00
46614 వివాహం. 64 వివాహ ప్రాశస్త్యము ... శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరీ దేవస్థానం, మచిలీపట్టణం ... 64 2.00
46615 వివాహం. 65 ఉపనయన వివాహవిధి చర్ల గణపతిశాస్త్రి ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1970 317 4.00
46616 వివాహం. 66 సుఖీభవ పి.వి. రమణారెడ్డి వేద ధర్మ ప్రచార సంస్థ ప్రచురణలు ... 26 2.00
46617 వివాహం. 67 శ్రీ దేవీ వైవాహిక ఎదుర్కోలు సంవాదమాల దీవి లక్ష్మణాచార్యులు వేదాంతం లక్ష్మణాచార్యులు 1957 23 0.50
46618 వివాహం. 68 శ్రీ మాంగళ్య వివృద్ధి స్తోత్రము ... ... ... 30 10.00
46619 వివాహం. 69 వివాహము మౌలానా ముహియుద్దీన్ సాహేబ్ సైయ్యద్ నూరుల్లాఖాద్రీ, కర్నూలు 1992 116 10.00
46620 వివాహం. 70 పెండ్లి, వడుగులు, పిల్లలను కనుటకా బ్రహ్మలోకసంపాదనార్థమా తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి రచయిత 1998 84 10.00
46621 వివాహం. 71 సంస్కరణ వివాహదీపిక వేదోక్త వివాహవిధి ప్రేతకర్మ వేదవిహితము అంత్యష్ఠికర్మ వేదవిరుద్ధము పిన్నమనేని సోమయ్యశర్మ రచయిత ... 160 20.00
46622 వివాహం. 72 సంస్కరణ వివాహదీపిక వేదోక్త వివాహవిధి ప్రేతకర్మ వేదవిహితము అంత్యష్ఠికర్మ వేదవిరుద్ధము పిన్నమనేని సోమయ్యశర్మ రచయిత ... 160 20.00
46623 వివాహం. 73 The Approach to Marriage E. Parkinson Smith Little Books, Bombay 1963 84 3.00
46624 వివాహం. 74 Marriage Quotable Quotes O.P. Ghai Sterling Publishers 1994 55 20.00
46625 వివాహం. 75 Marriage Pro & Con The Peter Pauper Press 1968 62 30.00
46626 వివాహం. 76 Hindu Wedding R.M. Challa P. Sivaraman, Secundrabad 1993 58 20.00
46627 వివాహం. 77 The Vivaha R.C. Prasad Motilal Banarsidass Publication 1995 183 100.00
46628 వివాహం. 78 The Essence of Vivaha Mantras Swami Paramarthananda Author 2006 28 10.00
46629 వివాహం. 79 Successful Marriage Raghavendra, S. Prasad 64 25.00
46630 వివాహం. 80 ABC of Marriages Seema Gupta, A.K. Sharma Pustak Mahal, Delhi 1992 120 48.00
46631 వివాహం. 81 ABC of Marriages Seema Gupta, A.K. Sharma Pustak Mahal, Delhi 1992 120 48.00
46632 వివాహం. 82 ఉపనయన సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2000 50 12.00
46633 వివాహం. 83 పెళ్లి పుస్తకం ... ఈనాడు ఆదివారం ఫిబ్రవరి 2006 28 15.00
46634 వివాహం. 84 పెళ్లిపందిరి ... ఈనాడు ఆదివారం ఫిబ్రవరి 2013 15 1.00
46635 వివాహం. 85 పెళ్లి పుస్తకం ... ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం మే 2010 34 5.00
46636 వివాహం. 86 కళ్యాణ కౌముది ... ... 1963 119 25.00
46637 వివాహం. 87 పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దనశర్మ విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం 1992 68 2.00
46638 వివాహం. 88 పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దనశర్మ విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం 1994 68 2.00
46639 వివాహం. 89 పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దనశర్మ విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం 2003 68 6.00
46640 వివాహం. 90 పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దనశర్మ విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం 1994 68 2.00
46641 వివాహం. 91 పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దనశర్మ విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం 2003 68 5.00
46642 వివాహం. 92 వివాహ మంత్రార్థం శాంతిశ్రీ బొత్సకవి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1996 32 3.50
46643 వివాహం. 93 వివాహ విధి త్రిపురనేని రామస్వామి ... ... 16 2.00
46644 వివాహం. 94 పెండ్లిపద్ధతి త్రిపురనేని రామస్వామి కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి ... 30 2.00
46645 వివాహం. 95 పెండ్లిపద్ధతి త్రిపురనేని రామస్వామి గుంటూరు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి ... 15 1.00
46646 వివాహం. 96 పెండ్లిపద్ధతి త్రిపురనేని రామస్వామి గుంటూరు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి ... 15 1.00
46647 వివాహం. 97 హిందూ వివాహ ప్రాశస్త్యము ... విశ్వహిందూ పరిషత్, గుంటూరు ... 40 1.00
46648 వివాహం. 98 హిందూ వివాహ ప్రాశస్త్యము ... విశ్వహిందూ పరిషత్, గుంటూరు ... 56 1.00
46649 వివాహం. 99 హిందూ వివాహ ప్రాశస్త్యము గొట్టిపాటి రామకోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు ... 64 2.00
46650 వివాహం. 100 కల్యాణ సంస్కృతి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 23 5.00
46651 వివాహం. 101 వేదములు వివాహములు ... వేద ధర్మ ప్రచార సంస్థ ప్రచురణలు ... 43 5.00
46652 వివాహం. 102 వివాహ కానుక ... ... ... 32 2.00
46653 వివాహం. 103 ఆమంచి వారి వివాహ కానుక ... ... ... 64 10.00
46654 వివాహం. 104 పెండ్లి పుస్తకం ... మానేరు రచయితల సంఘం 2004 24 2.00
46655 వివాహం. 105 పెండ్లి దీవనలు ... ... 1974 16 1.00
46656 వివాహం. 106 జీవనరేఖ ... ... 1968 31 1.00
46657 వివాహం. 107 వైదిక వివాహ వైశిష్ట్యము సంధ్యావందనం లక్ష్మీదేవి ... ... 24 2.00
46658 వివాహం. 108 ఆశీస్సుమమాల వారణాసి వేంకటేశ్వరులు ... 1963 50 2.00
46659 వివాహం. 109 వివాహాశీస్సులు ... ... ... 66 5.00
46660 వివాహం. 110 Message on the Auspicious Occasion of the Marriage Ceremony of 1974 54 2.00
46661 వివాహం. 111 పరిణయ హరిచందనం ... .... ... 30 2.00
46662 వివాహం. 112 సప్తపది ... ... 1966 31 1.00
46663 వివాహం. 113 కల్యాణవీణ ... ... 1975 30 2.00
46664 వివాహం. 114 కల్యాణవాణి ... ... ... 42 2.00
46665 వివాహం. 115 రాజరాజేశ్వరీ కల్యాణవాణి ... పెద్ది సత్యనారాయణ, పెద్ది కృష్ణకుమార్ 1988 21 2.00
46666 వివాహం. 116 కల్యాణ మురళి పి. లక్ష్మీకాంతంశ్రేష్ఠి కాసంశెట్టి రాధాకృష్ణయ్యశ్రేష్ఠి, కల్లూరు 1982 131 25.00
46667 వివాహం. 117 కల్యాణమణి మంజరి కరుణశ్రీ శ్రీ మనికొండ కాశీవిశ్వనాథము, విజయవాడ 1964 154 25.00
46668 వివాహం. 118 అంజాండాళు తాయారు వివాహాశీర్వాదములు ... మంజువాణీ ప్రెస్, ఏలూరు 1925 136 1.00
46669 వివాహం. 119 పెండ్లిపిలుపు ... పెండ్లి పిలుపు కార్డు ... 10 1.00
46670 వివాహం. 120 క్రాంతి మోహన కల్యాణ వీణ ... ... ... 24 2.00
46671 వివాహం. 121 కళ్యాణ చైతన్యమ్ కరి శ్రీనివాసరావు ... ... 42 2.00
46672 వివాహం. 122 శ్రీమదుమ కళ్యాణము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి ... ... 82 58.00
46673 వివాహం. 123 లక్ష్మీ శ్రీనివాస పరిణయాశీస్సులు ... ... ... 30 2.00
46674 వివాహం. 124 ఇమ్మడిశెట్టివారి పెళ్లి పుస్తకం గాజుల సత్యనారాయణ ... ... 221 2.00
46675 వివాహం. 125 శ్రీ కళ్యాణ హైమానందము ... జి.వి.యల్.యన్. విద్యాసాగరశర్మ 1997 24 2.00
46676 వివాహం. 126 మందార మాధూళిక ... ... 1965 30 2.00
46677 వివాహం. 127 సురార్చన ... ... 2000 102 2.00
46678 వివాహం. 128 నూరేళ్ల పంట టి.వి.ఎ.ఎస్. శర్మ రచయిత ... 34 2.00
46679 వివాహం. 129 నాగకన్యా పరిణయము శ్రీరామచంద్రమూర్తి ... ... 20 2.00
46680 వివాహం. 130 మధుమాధురి ... ... 1999 20 2.00
46681 వివాహం. 131 కళ్యాణ శ్రీనివాసమ్ ... ... 1988 28 2.00
46682 వివాహం. 132 చంద్రమతీ కళ్యామము రొంపిచర్ల వీరభద్రాచార్యులు ఆంధ్రరాష్ట్ర దేశీయ విశ్వబ్రాహ్మణ సమాజము 2000 46 30.00
46683 వివాహం. 133 అక్షరాక్షతలు ... ... 2002 18 2.00
46684 వివాహం. 134 సుజాత పరిణయము ... ... 1985 50 2.00
46685 వివాహం. 135 దైనిక ధ్యానములు జగద్గురు శివానంద సరస్వతి దివ్యజీవన సంఘము, శివానందనగర్ 2009 188 25.00
46686 వివాహం. 136 వివాహ ఆహ్వానము ... ... 2007 25 2.00
46687 వివాహం. 137 నాగశ్వేత కృష్ణశాయిభరత్ పెళ్ళిపుస్తకం సత్యనారాయణ ... 2014 28 2.00
46688 వివాహం. 138 విజయలక్ష్మి శంకర్ పెళ్ళిపుస్తకం సత్యనారాయణ తెనాలి ప్రచురణలు 2014 28 2.00
46689 వివాహం. 139 సకల దేవతా సంకీర్తనావళి ... ... ... 64 5.00
46690 వివాహం. 140 చీమకుర్తి వారి పెళ్లి కానుక చీమకుర్తి రామకృష్ణారావు ... 2007 59 20.00
46691 వివాహం. 141 పరిణయసమాహ్వానమ్ ... ... 2003 16 2.00
46692 వివాహం. 142 బబ్బూరివారి ఆహ్వానం ... ... 2001 16 1.00
46693 వివాహం. 143 కళ్యాణహరితం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి, పుట్టా రామకృష్ణారెడ్డి ... 2006 64 15.00
46694 వివాహం. 144 నరేంద్ర లావణ్యం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి, తూమాటి వెంకట వసంతకుమార రెడ్డి ... 2012 95 25.00
46695 వివాహం. 145 శృంగార సుగంధం పెద్ది సత్యనారాయణ ... ... 24 2.00
46696 వివాహం. 146 కల్యాణక్షతలు ... రామడుగు వెంకటేశ్వర శర్మ 2008 16 5.00
46697 వివాహం. 147 దాంపత్య ధర్మం పెద్ది సత్యనారాయణ పావులూరి ట్రస్టు, తెనాలి 2011 36 10.00
46698 వివాహం. 148 శాయి దుర్గా జానకి రాముల వివాహ మహోత్సవం ... ... 2010 4 1.00
46699 వివాహం. 149 అక్షరాక్షతలు ... ... 1975 5 1.00
46700 1 శ్రీ శృంగేరి వైభవమ్ ... శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2013 16 1.00
46701 2 శ్రీ శృంగేరి శారదాపీఠ వైశిష్ఠ్యము ... శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు శంకర సేవా సమితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2006 24 2.00
46702 3 శ్రీ శారదా పీఠము కృష్ణస్వామి అయ్యరు ... 1977 174 5.00
46703 4 బ్రహ్మవిద్యా (వ్యాఖ్యాన) సింహాసనము కె.ఆర్. వేంకటరామన్ శ్రీ శృంగేరి శారదాపీఠము, శృంగేరి 1977 211 5.00
46704 5 జగద్వంద్యుడైన జగద్గురువు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య మహా సంస్థానము, శృంగేరి 2000 271 50.00
46705 6 జగద్గురు వాణి ... శ్రీ జగద్గురు శంకరాచార్య మహా సంస్థానము, శృంగేరి 2007 88 20.00
46706 7 మళ్ళీ చూచిన శృంగేరీ తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శర్మ ... ... 100 1.00
46707 8 Tributes to guru 1992 46 2.00
46708 9 Vidyaranya Bharati Department of Telugu, Warangal 1990 80 75.00
46709 10 Divine Discourses Sri Vidyatheertha Foundation, Chennai 1999 195 40.00
46710 11 Sri Sannidhanam 1988 2 1.00
46711 12 Sringeri Revisited T. Ramalingewara Rao 1979 83 4.00
46712 13 Chithira Aathi Sankarar R. Ganaphathy 30 2.00
46713 14 The Greatness of Sringeri A Publication of Dakshinamnaya Sri Sarada Peetham 125 20.00
46714 15 The Greatness of Sringeri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasamsthanam 2012 129 80.00
46715 16 శ్రీ జగద్గురు దివ్యచరిత్ర సంగ్రహము షడ్దర్శనం సోమసుందర శర్మ ... ... 40 10.00
46716 17 కామకోటి సరస్వతి సి. సుబ్బారావు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2008 137 60.00
46717 18 ఆచార్య వాణి అనుగ్రహ భాషణములు ... కంచిమహాస్వామి శతాబ్ది ప్రచురణలు 2007 60 20.00
46718 19 ఉపదేశామృతము ... శ్రీ కంచికామకోటి పీఠము, కాంచీపురము ... 184 25.00
46719 20 ప్రశ్నోత్తర మణిమాల ... మాదల సుధాకర్ సువర్ణ లక్ష్మి, హైదరాబాద్ ... 122 50.00
46720 21 वेदभाष्यटीकानुबन्धः ... मग्झींपुडी वेक्डंटशास्त्री 2002 142 15.00
46721 22 Voice of Jagadguru Association for Hindu Dharma 32 2.00
46722 23 Acharya's Call Part I V. Ramakrishna Aiyer Sri Kamakoti Peetam, Kanchipuram 1998 259 80.00
46723 24 Acharya's Call Part II V. Ramakrishna Aiyer Sri Kamakoti Peetam, Kanchipuram 1998 203 80.00
46724 25 The Vedas Chandrasekharendra Saraswati Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 2000 258 125.00
46725 26 Our Heritage Jayendra Saraswati Savamigal Sri Kamakoti Peetam, Kanchipuram 1976 138 25.00
46726 27 Aspects of Our Religion Sri Chandrasekharendra Saraswati Bharatiya Vidya Bhavan,Mumbai 1978 73 4.00
46727 28 Jaya Sai Sankara Lakshmi Ramanan Author, Chennai 1994 223 50.00
46728 29 Kamakoti Vani S. Lakshminarasimha Sastri Sri Baktha Samaj, Madras 1972 47 0.50
46729 30 Sri Kanci Kamakoti Pithadhisvara Kalluri Subrahmanya Guru Datta Publishers, Vijayawada 1993 240 108.00
46730 31 Sri Kanchi Kamakoti Peetam N. Ganesan Sri Kamakoti Peetam, Kanchipuram 36 10.00
46731 32 Kamakoti Shathakoti Ganga Tunga Prakashan, Bangalore 196 25.00
46732 33 యక్షప్రశ్నలు ... శ్రీరామచంద్రుల హనుమంతరాయ విద్యార్థి, గుంటూరు 2003 88 10.00
46733 34 ముకుందమాల ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1929 84 5.00
46734 35 ముకుందమాల జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై ... 31 1.00
46735 36 ఆనందలహరీ జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2002 21 2.00
46736 37 యక్షప్రశ్న వివరణము నండూరు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ విజ్ఞాన వివర్థనీ పరిషత్తు, గుంటూరు 1965 52 3.00
46737 38 ఆంధ్ర సనత్సుజాతీయము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ ధర్మభూషణ మాదిరాజు రఘునాథరావు 1968 49 1.00
46738 39 భజ గోవిందం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 34 5.00
46739 40 భజ గోవిందం శ్రీసాయం వరదదాసు శ్రీవ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2000 28 2.00
46740 41 భజగోవింద స్తోత్రము జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2003 27 5.00
46741 42 భజగోవిందమ్ తుమ్మల సీతారామమూర్తి ... ... 26 2.00
46742 43 ప్రశ్నోత్తర మణిరత్నమాల ... శ్రీవ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2006 58 5.00
46743 44 భజగోవింద స్తోత్రము జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 2001 27 10.00
46744 45 భజగోవిందము చెఱకుపల్లి జమదగ్ని శర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 34 10.00
46745 46 నారద భక్తి సూత్రాలు స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2011 191 42.00
46746 47 విదుర నీతిః శలాక రఘునాథ శర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2002 191 60.00
46747 48 కళ్యాణవాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1996 99 15.00
46748 49 The Mukundamala Kulasekhara T.T.D., Tirupati 1991 30 2.50
46749 50 ముకుందమాల పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య శ్రీసీతారామనామ సంకీర్తనసంఘము, గుంటూరు 1976 28 0.50
46750 51 ముకుందమాల చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1973 55 1.50
46751 52 ముకుందమాల సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 127 8.00
46752 53 ముకుందమాల ప్రతివాది భయంకర వేదాంతాచార్యులు శ్రీరామా బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1964 60 0.60
46753 54 ముకున్దమాలా ఆలా హనుమంతరావు ... ... 28 2.00
46754 55 ముకుందమాల భాష్యం అప్పలాచార్యులు ... 1990 88 10.00
46755 56 ముకుందమాల కులశేఖరాళ్వారులు తల్లాప్రగడ భవనీశంకరము 1973 31 1.00
46756 57 ముకుందమాల కులశేఖరాళ్వారులు వేలనూతల శ్రీకృష్ణమూర్తి, నెల్లూరు 1968 20 0.50
46757 58 ముకున్దమాలా మాడభూషి వేంకట కృష్ణమాచార్యులు ... ... 23 3.00
46758 59 ముకుందమాల ఇంద్రగంటి నాగేశ్వర శర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1994 79 10.00
46759 60 ముకుందమాల స్తోత్రరత్నం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 32 10.00
46760 61 ముకుందమాల భాష్యం అప్పలాచార్యులు భక్తి వేదాంత ఇన్స్ టిట్యూట్ ... 104 2.00
46761 62 ముకుందమాల రాయప్రోలు భద్రాద్రిరామశాస్త్రి అమ్మ మానవసేవా సంస్థ, హైదరాబాద్ 1975 24 2.00
46762 63 ముకుందమాల బూర్గుల రంగనాథరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 40 15.00
46763 64 శతశ్లోకీ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 116 10.00
46764 65 భగత్ర్పాక్తికి సులభమార్గము నూజిళ్ళ లక్ష్మీనరసింహం గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 128 8.00
46765 66 భక్త పంచరత్నాలు జయన్తి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1996 80 5.00
46766 67 భక్త పంచరత్నాలు జయన్తి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 80 6.00
46767 68 భక్త సప్త రత్నాలు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1999 92 5.00
46768 69 భక్త సప్త రత్నాలు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 92 8.00
46769 70 నవవిధ భక్తి రీతులు జయదయాళ్ జీ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2001 59 3.00
46770 71 నవవిధ భక్తి రీతులు జయదయాళ్ జీ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 59 4.00
46771 72 ఆదర్శ భక్తులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 80 6.00
46772 73 ఆదర్శ భక్తులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1996 80 5.00
46773 74 బాల భక్తులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1998 64 4.00
46774 75 బాల భక్తులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1996 64 4.00
46775 76 భక్త చంద్రిక హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 92 7.00
46776 77 మహాభక్తులు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 94 6.00
46777 78 శ్రీ మహాభాగవత మకరందాలు బమ్మెర పోతనామాత్యుడు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2006 208 15.00
46778 79 శ్రీ మహాభాగవత మకరందాలు బమ్మెర పోతనామాత్యుడు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2006 208 15.00
46779 80 శ్రీమన్నారాయణీయమ్ శ్రీనారాయణభట్ట గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2004 182 10.00
46780 81 సంక్షేప రామాయణము శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు ... 123 30.00
46781 82 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రం స్వామి కృష్ణదాస్‌జీ తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 115 13.00
46782 83 శ్రీ లలితా దివ్యస్తోత్ర రత్నాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 110 6.00
46783 84 నారద భక్తి సూత్రములు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 224 12.00
46784 85 శరణాగతి స్వామీ రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 64 4.00
46785 86 సంకీర్తనావళి యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2005 158 12.00
46786 87 స్తోత్ర రత్నావళి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 264 25.00
46787 88 స్తోత్ర రత్నావళి గోలి వేంకటరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2000 264 17.00
46788 89 నిత్యకర్మ పూజా ప్రకాశిక మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2013 832 100.00
46789 90 అమూల్య సమయము దాని సదుపయోగము బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 144 6.00
46790 91 అమూల్య సమయము దాని సదుపయోగము బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1999 144 5.00
46791 92 శరణాగతి స్వామీ రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 64 4.00
46792 93 శరణాగతి స్వామీ రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2001 64 3.00
46793 94 నారద భక్తి సూత్రములు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 224 12.00
46794 95 నారద భక్తి సూత్రములు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2005 224 12.00
46795 96 బాల శిక్ష బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 79 4.00
46796 97 బాల శిక్ష బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2010 79 5.00
46797 98 ఉపనిషచ్చంద్రిక రాయప్రోలు లింగనసోమయాజి తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 155 30.00
46798 99 ఈశావాస్యోపనిషత్తు ... తి.తి.దే., తిరుపతి ... 32 10.00
46799 100 భగవంతుడే ఆత్మీయుడు మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 48 3.00
46800 101 భగవంతుడే ఆత్మీయుడు మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2000 48 2.00
46801 102 భజగోవిందం బాలగంగాధర పట్నాయక్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2010 47 4.00
46802 103 భజగోవిందం బాలగంగాధర పట్నాయక్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 47 4.00
46803 104 పంచసూక్తములు రుద్రము

మదునూరి వెంకటరామ శర్మ

గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2011 80 7.00
46804 105 ఒకటి సాధిస్తే అన్నీ సాధించినట్లే బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1999 96 3.00
46805 106 ఒకటి సాధిస్తే అన్నీ సాధించినట్లే బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2008 96 6.00
46806 107 శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు చిలకల వెంకటసుబ్బారెడ్డి ఇంద్రసేనా పబ్లికేషన్స్, బెంగుళూరు 2000 36 20.00
46807 108 శ్రీ కృష్ణభగవానుడు ఎస్. జయలక్ష్మి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 62 6.00
46808 109 శ్రీ కృష్ణభగవానుడు ఎస్. జయలక్ష్మి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1995 80 4.00
46809 110 భీష్మ పితామహుడు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1996 144 8.00
46810 111 విదురుడు మహాత్ముడు జోస్యుల రామచంద్రశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2008 48 4.00
46811 112 భక్త ఉద్ధవ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 48 4.00
46812 113 నల దమయంతుల కథ సన్నిధానం నరసింహ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 73 5.00
46813 114 ఆదర్శనారీ సుశీల బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1995 80 3.00
46814 115 భక్త ధ్రువ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1996 32 2.00
46815 116 సతీ సావిత్రి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1995 32 1.50
46816 117 సతీ సావిత్రి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1995 32 1.50
46817 118 శ్రీరామచరితమానసము సుందరకాండము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2014 64 10.00
46818 119 శ్రీరామచరితమానసము సుందరకాండము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2000 64 4.00
46819 120 భక్తరాజు హనుమంతుడు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2000 79 5.00
46820 121 భక్తరాజు హనుమంతుడు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1998 79 3.00
46821 122 శ్రీశివసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ఉన్నవ రామమోహనరావు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2008 89 8.00
46822 123 శివపంచాయతన పూజ మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 64 6.00
46823 124 శ్రీదత్తాత్రేయ వజ్రకవచమ్ ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2004 30 3.00
46824 125 శ్రీదత్తాత్రేయ వజ్రకవచమ్ యామిజాల పద్మనాభస్వామి రచయిత, చెన్నై 1989 16 1.00
46825 126 గీతా మాధుర్యము మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2008 200 12.00
46826 127 గీతా మాధుర్యము మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 200 12.00
46827 128 గీతా మాధుర్యము మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 200 8.00
46828 129 భక్తియోగ తత్త్వము గుండ్లూరు నారాయణ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2011 192 12.00
46829 130 భక్తియోగ తత్త్వము గుండ్లూరు నారాయణ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2008 192 10.00
46830 131 శ్రీదుర్గాసప్తశతీ ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2005 158 12.00
46831 132 మంచి కథలు ఘట్టమరాజు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 96 7.00
46832 133 మధుర గాథలు పురాణపండ బాలాన్నపూర్ణ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 64 5.00
46833 134 మధుర గాథలు పురాణపండ బాలాన్నపూర్ణ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 64 4.00
46834 135 వివేక చూడామణి బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2004 208 15.00
46835 136 సర్వోత్తమ సాధన జోస్యుల రామచంద్రశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2004 96 5.00
46836 137 భగవానుని అయిదు నివాసస్థానాలు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 64 4.00
46837 138 భగవానుని అయిదు నివాసస్థానాలు బులుసు ఉదయభాస్కరము గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1999 64 3.00
46838 139 మూర్తిపూజ ఆహారశుద్ధి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ ... 32 1.00
46839 140 మహాభారతంలోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు జయదయాళ్ జీ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2004 124 6.00
46840 141 రామాయణంలోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు జయదయాళ్ జీ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1997 160 5.00
46841 142 ఆదర్శ దాంపత్య జీవనము హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 157 9.00
46842 143 గృహస్థాశ్రమంలో ఎలా ఉండాలి స్వామీ రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1998 128 4.00
46843 144 నిత్య స్తుతి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 32 1.00
46844 145 మహాపాపంనుంచి కాపాడుకో స్వామీ రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1996 64 1.50
46845 146 శ్రీవిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రమ్ ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 32 1.50
46846 147 భగవానుని అవ్యాజ సుహృద్భావము జయదయాళ్ జీ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2003 64 1.50
46847 148 శ్రీహనుమాన్ చాలీసా మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2011 63 4.00
46848 149 నామ జప మహిమ ఎమ్. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2001 32 1.00
46849 150 సత్సంగంలోని సాధువచనాలు జయదయాళ్ జీ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1999 32 1.00
46850 151 శ్రీరామరక్షా స్తోత్రమ్ ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 25 1.00
46851 152 శ్రీ దేవి స్తోత్రావళి మదునూరి వెంకటరామ శర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 64 2.00
46852 153 స్తోత్ర కదంబమ్ ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1999 64 2.00
46853 154 స్తోత్ర కదంబమ్ గోలి వేంకటరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2013 96 5.00
46854 155 The Mother of Melmaruvathur and Her Mirales T.T.D., Tirupati 1986 109 10.00
46855 156 The Secret of Bhaktiyoga Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 1995 270 7.50
46856 157 Secret of Jnanayoga Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 1995 264 5.00
46857 158 The Secret of Premayoga Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 1995 183 4.00
46858 159 Instructive Eleven Stories Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 1995 100 2.50
46859 160 Path to Divinity Hanumanprasad Poddai Gita Press, Gorakhpur 2004 138 7.00
46860 161 భజగోవిందం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 130 20.00
46861 162 పురుష సూక్తము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 76 15.00
46862 163 శ్రీరుద్రమ్ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2004 64 25.00
46863 164 శివానందలహరి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2002 198 60.00
46864 165 శివగీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 76 20.00
46865 166 రామగీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 118 20.00
46866 167 జీవన్ముక్త గీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 32 15.00
46867 168 శంకర చైతన్యం-4 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 116 15.00
46868 169 The Milky Way Swami Sundara Chaitanyananda Sarvagna Cultural Trust, Dowleswaram 80 10.0
46869 170 ఆత్మబోధ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 174 20.00
46870 171 విరాటపర్వము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 138 15.00
46871 172 శంకర చైతన్యం-18 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 36 10.00
46872 173 సహస్రాబ్ది సమీరాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 6 1.00
46873 174 కీర్తనాంజలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 58 15.00
46874 175 తత్త్వబోధ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 32 10.00
46875 176 లక్ష్మీనృసింహ స్తోత్రము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 39 15.00
46876 177 భజనలు స్తోత్రములు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 48 20.00
46877 178 ప్రాతఃస్మరణ స్తోత్రం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2001 24 15.00
46878 179 దసరా సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 16 1.00
46879 180 గురుగోవిందుల అష్టోత్తర శతనామములు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 16 1.00
46880 181 శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 33 15.00
46881 182 శివస్తోత్రం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 24 2.00
46882 183 ధన్యాష్టకం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2001 28 10.00
46883 184 వేదాంత వెన్నెల సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 80 15.00
46884 185 శాంతి సౌరభాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 39 20.00
46885 186 బ్రహ్మసూత్ర దీపిక సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 144 30.00
46886 187 నవ్వుతూ జీవించాలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2012 56 30.00
46887 188 రామజోగి చిట్కాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 31 15.00
46888 189 జీవన సత్యాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2011 60 20.00
46889 190 భాస్కర శతకం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 31 10.00
46890 191 కబీర్ కవితలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 30 10.00
46891 192 కబీర్ గీతావళి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 54 10.00
46892 193 భజనావళి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1993 182 6.00
46893 194 జ్ఞానబ్రహ్మ మాడుగుల నాగఫణిశర్మ రచయిత 1994 20 1.00
46894 195 ముండకోపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 142 30.00
46895 196 ఈశావాస్యోపనిషత్తు స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 41 15.00
46896 197 కేనోపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 62 10.00
46897 198 తైత్తిరీయోపనిషత్తు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 11 1.00
46898 199 ఆత్మ విద్యా విలాసము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 111 20.00
46899 200 ఆత్మ విద్యా విలాసము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2001 111 25.00
46900 201 యక్షప్రశ్నలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2009 51 20.00
46901 202 యక్షప్రశ్నలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 54 15.00
46902 203 సాధన సోపానాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 91 25.00
46903 204 గాన రామాయణం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 118 15.00
46904 205 సుందరస్తోత్రభజనవాళి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1986 159 10.00
46905 206 సువర్ణమాలా స్తుతి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 43 20.00
46906 207 పూజా విధానము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2004 62 25.00
46907 208 విజ్ఞాన కదంబం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 94 15.00
46908 209 శ్రీ శంకరాచార్యస్వామి జీవితము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 31 15.00
46909 210 శివ దర్శనం దువ్వూరి ప్రసాద రావు సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 96 25.00
46910 211 శుభారంభం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 37 10.00
46911 212 మలయ మారుతం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 40 10.00
46912 213 వేదాంత పంచదశి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 40 10.00
46913 214 సుందర మందారాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 91 3.00
46914 215 వేమన యోగి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 62 10.00
46915 216 శాంతి సౌరభాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 39 10.00
46916 217 ఆనంద లహరి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2003 40 15.00
46917 218 ఆనంద తీరాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 52 30.00
46918 219 పండుగలు ప్రాశస్త్యము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 68 10.00
46919 220 విబూది బండ్లు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 31 15.00
46920 221 గోపీ హృదయం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 40 15.00
46921 222 సౌందర్య లహరి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2001 110 25.00
46922 223 హరివిల్లు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1998 48 10.00
46923 224 వ్యాసప్రసాదం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 48 15.00
46924 225 వ్యాసప్రసాదం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 48 15.00
46925 226 హంస గీతా భ్రమరాంబ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2008 80 21.00
46926 227 తులసి తీర్థం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 36 10.00
46927 228 రసమయం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 48 10.00
46928 229 వైభవం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 48 10.00
46929 230 రమణీయం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 34 10.00
46930 231 తులసి తీర్థం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 36 10.00
46931 232 శరణం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 50 10.00
46932 233 సుభాషితం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 28 10.00
46933 234 మంగళం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1999 53 10.00
46934 235 నిగ్రహం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1999 32 10.00
46935 236 వాత్సల్యం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 45 10.00
46936 237 సుందర సంపాదకీయాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 197 25.00
46937 238 సుందర సంపాదకీయాలు-2 సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 49 15.00
46938 239 చైతన్య గీతికలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2005 99 25.00
46939 240 చైతన్య గీతికలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 60 20.00
46940 241 చైతన్య తరంగాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 40 10.00
46941 242 చైతన్య సమీరాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2002 68 25.00
46942 243 చైతన్య లేఖలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 70 10.00
46943 244 చైతన్య భావ సుమాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2002 118 25.00
46944 245 చైతన్య ప్రసంగాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2003 64 20.00
46945 246 చైతన్య ప్రసంగాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2003 64 30.00
46946 247 శ్రీమద్భగవద్గీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1998 141 25.00
46947 248 భగవద్గీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 478 15.00
46948 249 గాన గోవిందం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 12 2.00
46949 250 నవ్వుతూ జీవించాలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 38 2.00
46950 251 నవ్వుతూ జీవించాలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 38 2.00
46951 252 విజ్ఞాన రత్నమాలిక సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1985 76 2.00
46952 253 ముకుందమాల సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 127 8.00
46953 254 సాధన సోపానాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 80 8.00
46954 255 మంగళదీపాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 48 5.00
46955 256 కబీర్ గీతావళి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 72 5.00
46956 257 స్వాత్మప్రకాశిక సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 80 6.00
46957 258 తీరాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 30 10.00
46958 259 రామగీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 69 5.00
46959 260 శివానందలహరి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 240 15.00
46960 261 ప్రార్థనా కుసుమాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 44 1.00
46961 262 చైతన్య దీపిక సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 88 5.00
46962 263 నారాయణ స్మరణం సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 52 4.00
46963 264 ఆదిశంకరుల సదాచారము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 71 5.00
46964 265 సుందర మందారాలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 91 3.00
46965 266 Prayers Unto Him Sundara Chaitanya Sundara Chaitanyashram, Dowleswaram 10 1.00
46966 267 The Voice of Valmiki Sundara Chaitanya Sundara Chaitanyashram, Dowleswaram 1997 109 25.00
46967 268 శ్రీమద్భగవద్ గీతారహస్యము ప్రథమ సంపుటం నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 466 20.00
46968 269 శ్రీమద్భగవద్ గీతారహస్యము ద్వితీయ సంపుటం నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 605 22.00
46969 270 శ్రీమద్భగవద్ గీతారహస్యము తృతీయ సంపుటం నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 425 8.50
46970 271 యోగసర్వస్వము చెరువు లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 428 50.00
46971 272 యోగసర్వస్వము చెరువు లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 428 50.00
46972 273 శ్రీ వేంకటేశ్వర లఘుకృతులు వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 187 45.00
46973 274 శ్రీ వేంకటేశ్వర లఘుకృతులు వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 180 4.80
46974 275 ఆది అనాది ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే., తిరుపతి ... 91 13.00
46975 276 ఆది అనాది ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే., తిరుపతి ... 91 13.00
46976 277 సంవాదాల పాటలు అవసరాల అనసూయాదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 123 30.00
46977 278 శ్రీహరికథామృతమ్ శ్రీమదజ్జాడాదిభట్ట నారాయణదాస తి.తి.దే., తిరుపతి 2002 99 20.00
46978 279 శ్రీహరికథామృతమ్ శ్రీమదజ్జాడాదిభట్ట నారాయణదాస తి.తి.దే., తిరుపతి 2002 99 20.00
46979 280 ప్రతిమానాటకము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 78 10.00
46980 281 ప్రతిమానాటకము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 78 10.00
46981 282 చారుదత్తనాటకము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 51 5.00
46982 283 చారుదత్తనాటకము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 51 5.00
46983 284 వేదవాఙ్మయము ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 59 7.00
46984 285 పురుషార్థములు కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 131 17.00
46985 286 శ్రీనివాసకల్యాణం వంగల పట్టాభి భాగవతార్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 34 10.00
46986 287 రాములవారి మేడ మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 64 20.00
46987 288 అలమేలుమంగా వైభవము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 60 15.00
46988 289 శ్రీనివాసకల్యాణం కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 55 3.00
46989 290 అష్టాంగ యోగసారము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 40 20.00
46990 291 పంచతంత్రం విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 419 55.00
46991 292 సింహావలోకనము వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 145 35.00
46992 293 ప్రజ్ఞాప్రభాకరము గురుపూజ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 261 100.00
46993 294 శ్రీనివాస విలాసము ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ చి. నరసం శెట్టి మహేష్ గిరి, కర్నూలు ... 114 51.00
46994 295 పూలవిందు వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 110 85.00
46995 296 కేయూరబాహుచరిత్ర వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 154 45.00
46996 297 ద్వాదశసూరి చరిత్ర కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 328 30.00
46997 298 ద్వాదశసూరి చరిత్ర కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 328 30.00
46998 299 మన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలు ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 72 15.00
46999 300 బ్రహ్మజిజ్ఞాస అద్వైత బోధ అను ప్రథమ భాగము మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 225 45.00
47000 301 బ్రహ్మజిజ్ఞాస అద్వైత బోధ అను ద్వితీయ భాగము మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 366 45.00