వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -173

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
140001 జైమిని భారతము (ప్రతిపదార్థ వ్యాఖ్యా సహితము) పిల్లలమర్రి పినవీరభద్రుడు/ రామకృష్ణ సూర్యనారాయణ,సత్యసూర్యనారాయణమూర్తి(కందుకూరి సోదరులు) అజో విభొ కందాళం ఫౌండేషన్ ప్రచురణలు 2023 678 1200.00
140002 జైమిని భారతం అనంతం శారద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1975 512 25.00
140003 చైతన్య మహాభారతము ప్రథమభాగం (ఆది,సభా,అరణ్య,విరాట పర్వాలు) స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం 256 400.00
140004 చైతన్య మహాభారతము (అరణ్య,విరాట పర్వాలు) స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం ...... 256-519 ......
140005 చైతన్య మహాభారతము ద్వితీయభాగం (ఉద్యోగ,భీష్మ,ద్రోణ,కర్ణ,శల్య,సౌప్తిక,స్త్రీ,శాంతిసఅనుశాసనిక,అశ్వమేధ పర్వాలు) స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం 2004 260 200.00
140006 చైతన్య మహాభారతము (ద్రోణ,కర్ణ,శల్య,శాంతి,అనుశాసన,అశఅవమేధ,ఆశ్రమవాస,మౌసల,స్వర్గారోహణ పర్వాలు) స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం 261-523 ......
140007 JAYA An Illustrated Retelling Of The Mahabharata Devdutt Pattanaik Penguin Books 2010 349 499.00
140008 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ఆది,సభా పర్వములు Vol.1 బుక్కపట్టణము రామానుజయ్య రామా అండ్ కో , మద్రాసు 1943 311 ......
140009 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము విరాట,ఉద్యోగ పర్వములు Vol.3 బుక్కపట్టణము రామానుజయ్య రామా అండ్ కో , మద్రాసు 1939 316 ......
140010 మహాభారత- కాలనిర్ణయం చారిత్రక పరిశోధనా గ్రంథం వేదవ్యాస శ్రీ వేదవ్యాసభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 190 ....
140011 భారత క్విజ్ (భదవద్గీత క్విజ్ తో) తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి 2001 85 30.00
140012 ప్రశ్నోత్తర మహాభారతం నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య 2014 159 60.00
140013 భారతంలో ఉపాఖ్యానములు డి.వి.రమణమ్మ శిక్షణ మండల్ ప్రకాశన్ , విసాఖపట్నం 2011 44 30.00
140014 శ్రీ మహాభారతము ఉపాఖ్యానములు శాంతిప్రవము చతుర్థభాగం జన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, శ్రీరామనామక్షేత్రము,గుంటూరు 1997 226 25.00
140015 శ్రీ మహాభారతము ఉపాఖ్యానములు విరాట,ఉద్యోగ,ద్రోణ,కర్ణ,శల్య,సౌప్తక పర్వములు తృతీయభాగం జన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, శ్రీరామనామక్షేత్రము,గుంటూరు 1996 142 15.00
140016 శ్రీ మహాభారతము ఉపాఖ్యానములు ఆది,సభా పర్వాలు జన్నాభట్ల వీరేశ్వరశాస్త్రి శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, శ్రీరామనామక్షేత్రము,గుంటూరు 1992 167 10.00
140017 మహాభారత చరిత్రము పెండ్యాల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 353 80.00
140018 తిక్కన విరాటపర్వము - చతుర్విధాభినయములు వెలిదండ్ల నాగమంగాదేవి వెలిదండ్ల నాగమంగాదేవి 2017 350 135.00
140019 కవిత్రయ మహాభారతంలో ధర్మసూక్ష్మాలు సి.ఎం. కృష్ణమూర్తి సి.ఎం. కృష్ణమూర్తి 2018 240 170.00
140020 కవిత్రయ విరచిత శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము భీష్మ నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య 2019 64 30.00
140021 కవిత్రయ మహాభారతంలో ధర్మసూక్ష్మాలు సి. ఎం. కృష్ణమూర్తి 2007 142 50.00
140022 మహాభారతం - మానవ స్వభావ చిత్రణ అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య బసవేశ్వర ప్రచురణలు 2009 478 350.00
140023 కవిత్రయభారతమలో గాంధారి సి.హెచ్. కళావతి సి.హెచ్. కళావతి 2007 108 60.00
140024 ద్రౌపది కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు పార్వతి 1996 65 50.00
140025 ద్రౌపది యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్, విశాఖపట్నం 2010 241 120.00
140026 భారతం (ద్వితీయభాగం)ఆది,సభా,అరణ్య,విరాట పర్వాలు ఉషశ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1992 416 10.00
140027 భారతం (ద్వితీయభాగం)భీష్మ,ద్రోణ,కర్ణ,శల్య,స్త్ర్రీ,అశ్వమేధ పర్వాలు ఉషశ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2006 503 15.00
140028 వచన మహాభారతం (ఆది,సభా పర్వాలు) రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 341 60.00
140029 వచన మహాభారతం (అరణ్య పర్వం) రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 224 40.00
140030 వచన మహాభారతం (విరాట,ఉద్యోగ పర్వాలు) రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 264 50.00
140031 వచన మహాభారతం (భీష్మ,ద్రోణ) రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 270 50.00
140032 వచన మహాభారతం (అనుశాసనిక,అస్వమేధిక,ఆశ్రమవాసిక,మౌసల,మహాప్రస్థాన,స్వరాగారోహణ) రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 224 40.00
140033 మల్లి ముచ్చట్లు , మరచిపోను పుసుపులేటి క్రిష్ణ పుసుపులేటి క్రిష్ణ 2007 24 30.00
140034 విస్మృతికవి-విస్తృతసేవ నాళము కృష్ణరావు నారిశెట్టి వేంకట కృష్ణారావు రచయిత, నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2014 64 30.00
140035 పౌరాణికమా చారిత్రకమా ఇతిహాసమా పి.లక్ష్మీకాంతం శ్రేష్ఠి ..... ..... 24 .....
140036 మన (భాష) గోడు గుత్తికొండ అహల్యాదేవి ...... ..... 88 30.00
140037 ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు తెలుగు సంస్కృతి ఎ.ఎస్.మూర్తి రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ,సాంస్కృతిక మండలి,ఆం.ప్ర., పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2012 190 20.00
140038 యువస్వరాలు ...... యువస్వరాలు మాస పత్రిక 1981 .....
140039 మాతృభాషామాధ్యమమే ఎందుకు ? సింగమనేని నారాయణ చార్వాక ప్రచురణ ..... 32 .....
140040 తెలుసుకోతగినవి -2 చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య 2007 27 .....
140041 అర్థ శతాబ్ది అక్షర ఉద్యమం (విశాలాంధ్ర, కమ్యూనిజం తదితర పత్రికలలో గ్రంథ సమీక్షలు,వ్యాస పరంపరలు) పరకాల పట్టాభిరామారావు పరకాల అహల్యాదేవి 2009 236 100.00
140042 Bharatiya Shikshan Mandal Our Mother Languages D,Visweswaram Shikshan Mandal Prakasan, Visakhapatnam 2008 56 25.00
140043 సౌరభం కందేపి రాణీప్రసాద్ స్వాప్నిక్ ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2019 112 100.00
140044 బాలకృష్ణారెడ్డి గేయ కవితలలో ప్రణయ తత్త్వం జి.రాఘవరావు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2010 143 100.00
140045 ఆత్మార్పణకావ్యకమనీయం సి.హెచ్. బాబావలిరావు సి.హెచ్. బాబావలిరావు 2022 88 150.00
140046 గీతరచనాదీపిక కొణతం నాగేశ్వరరావు కొణతం నాగేశ్వరరావు 2023 122 120.00
140047 వేమన - తాత్త్వికత యలవర్తి భానుభవాని రామానంద ట్రస్ట్,శ్రీలలితానంద ఆశ్రమం, చీరాల 2016 100 ....
140048 ఆలోచించండి అనిశెట్టి ఆనండస్వరూప్ సావిత్రీబాయి పూల్ ఎడ్యుకేషనల్ & ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2020 145 150.00
140049 సాహిత్య సమీక్ష కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి 2013 164 120.00
140050 సాహిత్య పరామర్శ కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి 2013 90 75.00
140051 సాహిత్య పరిచయం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి 2013 96 75.00
140052 సుందరం రచనలు రాళ్లపల్లి సుందరం సౌశీల్య ప్రచురణలు 2013 804 300.00
140053 సత్యాన్వేషి చలం వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి అన్వీక్షికి పబ్లషర్స్ ప్రై.లిమిటెడ్ 2023 262 275.00
140054 మన మాతృభాషలు దుగ్గిరాల విశ్వేశ్వరం శిక్షణ మండల్ ప్రకాశన్ , విశాఖపట్నం 2014 96 75.00
140055 సాహితీ సౌరభం పి.వి.సుబ్బారావు పి.విజయలక్ష్మి, కవితా పబ్లికేషన్స్ 2008 128 100.00
140056 తేజస్వి - శ్రీ ఓగేటి పశుపతి (శ్రీ పశుపతి గురువర్.ల రచనలపై వ్యాస సంపుటి) రంగావజ్ఝల మురళీధరరావు పెనుమత్స నాగరాజు 2021 116 50.00
140057 వరివస్యా రహస్యము (భాస్కరరాయా పరనామ్నా,భాసుధానంద నాథేన ప్రణీతం,సవ్యాఖ్యం) రాంభట్ల లక్ష్మీనారాయణ,కఱ్ఱా శ్రీనివాసరావు కఱ్ఱా శ్రీనివాసరావు ..... 72 25.00
140058 సాహితీ సమాలోచనం 1992-93 ..... ..... ..... 160 .....
140059 ఆలోకన- 1(సామాజిక ఆధ్యాత్మిక వ్యాస సంపుటి నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ విద్యార్థిమిత్ర ప్రచురణలు,కర్నూలు 2014 180 50.00
140060 వ్యాస నీరాజనం తుర్లపాటి రాజేశ్వరి సత్యశ్రీ ప్రచురణలు 2019 165 200.00
140061 లోకాయతవాద పరిశీలన ప్రాచీన భారతీయ పదార్థవాద సమర్థన దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ/ బి.ఎస్.ఎల్.హనుమంతరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2020 108 100.00
140062 కుసుమసౌరభాలు ఆర్.వి.ఎన్. సుబ్బారావు ఆర్.వి.ఎన్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు 1998 61 ......
140063 అక్కిరాజు రమాపతిరావు నవలలు ఒక పరిశీనల జి.యాదగిరి జి.యాదగిరి 1995 222 75.00
140064 కలానికి ఇటూ అటూ శీలా వీర్రాజు శీలా వీర్రాజు 1999 100 35.00
140065 గీటురాయిపై అక్షరదర్శనం (శీలా సుభద్రాదేవి రచనలపై సమీక్షలు) ..... ....... 2016 222 200.00
140066 నది ప్రయాణం శీలా సుభద్రాదేవి శీలా సుభద్రాదేవి 2023 171 .....
140067 కథారామంలో పూలతావులు శీలా సుభద్రాదేవి శీలా సుభద్రాదేవి 2021 223 200.00
140068 తెలుగు కథానిక (1980-2010) కాత్యాయినీ విద్మహే మాడభూషి రంగాచార్య స్మారక సంఘం, హైదరాబాద్ 2015 232 150.00
140069 తొలినాటి తెలుగు కథానికలు(మొదటి నుండి 1930వరకు)తెలుగు కథానికల పరిశీలన కె.కె.రంగాచార్యులు మాడభూషి రంగాచార్య స్మారక సంఘం, హైదరాబాద్ 2008 152 75.00
140070 కథానిక - ప్రచార సాధనం మాడభూషి రంగాచార్యులు మాడభూషి రంగాచార్య స్మారక సంఘం, హైదరాబాద్ 2014 32 10.00
140071 కథా సమీక్ష (డా.మాడభూషి రంగాచార్య పురస్కారం పొందిన కథాసంపుటాల పరిచయ వ్యాససంపటి) ..... మాడభూషి రంగాచార్య స్మారక సంఘం, హైదరాబాద్ 2019 94 75.00
140072 నేను సైతం చయనం మహాలక్ష్మి చయనం మహాలక్ష్మి 2019 72 249.00
140073 నిడదవోలు మాలతి రచనాసౌరభాలు శీలా సుభద్రాదేవి అస్త్ర్ర పబ్లిషర్స్ 2022 90 125.00
140074 విశద పిళ్లా కుమారస్వామి సాహితాస్రవంతి, అనంతపురం 2019 156 120.00
140075 ప్రభాత కిరణాలు నమిలకొండ సునీత సునిశిత ప్రచురణలు, కామారెడ్డి 2017 120 80.00
140076 డా.మంతెన రచనలు-సమగ్ర పరిశీలన నూనె అంకమ్మరావు కళామిత్ర ఫైన్ ఆర్ట్స్ , ఒంగోలు 2009 256 200.00
140077 వెన్నెల్లో సూర్యడు (కవిరాజు కావ్యాల్లో ఆధ్యాత్మికత) తిరుమల వేంకట రాజగోపాలాచార్యులు నవజ్యోతి పబ్లిషర్స్, కూకట్ పల్లి 2018 151 120.00
140078 యాభై వసంతాల ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్ అవార్డులు శీలా సుభద్రాదేవి శీలా సుభద్రాదేవి 2022 78 .....
140079 సాహిత్య తోరణాలు మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2017 197 120.00
140080 ఏనుగు నరసింహారెడ్డి సాహిత్యాంతరంగం కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2019 144 100.00
140081 కావ్యప్రమితి కోవెల సుప్రసన్నాచార్య శ్రీవాణీ ప్రచురణలు 2008 166 100.00
140082 తెలుగు భాష కథ వేల్చేరు నారాయణరావు, పర్చురి శ్రీనివాస్ కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2021 96 50.00
140083 మనస్సుకు నిర్వచనం బాలగోపాల్ ..... ..... ..... 84 .....
140084 కథా సమీక్ష (డా.మాడభూషి రంగాచార్య పురస్కారం పొందిన కథాసంపుటాల పరిచయ వ్యాససంపటి) డా.మాడఊషి రంగాచార్య స్మాకర సంఘం,హైదరాబాద్ 2023 46 40.00
140085 కథ - సాహిత్యశాస్త్రం పోరంకి దక్షిణామూర్తి శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాదు 2015 105 50.00
140086 సాహిత్య సౌజన్యం తుమ్మలపల్లి వాణీకుమారి తుమ్మలపల్లి వాణీకుమారి 2012 192 150.00
140087 వ్యాస నీరాజనం తుర్లపాటి రాజేశ్వరి సత్యశ్రీ ప్రచురణలు 2019 165 200.00
140088 కవిరాజు త్రిపురనేని ప్రభావం త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్ ప్రచురణ 1997 32 6.00
140089 స్వాతంత్ర్యానంతర కవులపై శ్రీ అరవిందుల తత్త్వదర్శన ప్రభావం జి. అరుణకుమారి ఈస్ట్వెస్ట్ రీసెర్చ్ సెంటర్,హైదరాబాద్ 2001 107 50.00
140090 పాలమూరు జిల్లా సంకీర్తన సాహిత్యం ఒక పరిశీలన పి.భాస్కరయోగి పి.భాస్కరయోగి 2011 258 200.00
140091 భలే మంచిరోజు న్యూమరిక్కులు రమణ యశస్వి ఆంధ్రప్రదేశ్ సృజనాత్మకత & సంస్కృతి సమితి 2019 153 100.00
140092 ఈరోజు అంతర్జాతీయ, జాతీయ,ప్రాంతీయ విశేషాల సమాహారం చిలువేరు రఘురామ్ కళానేత్ర, హైదరాబాద్ 2016 404 250.00
140093 బోధనాతరంగం రావి రంగారావు సాహితామిత్రులు, మచిలీపట్నం 2013 112 200.00
140094 సూక్తిసుధా తరంగాలు (ఆకాశవాణి ప్రసారితాలు) కొమాండూరు మారుతీకుమారి కొమాండూరు మారుతీకుమారి 2018 122 75.00
140095 తెలుగు సంప్రదాయ కవిత్వం (1000-1600) రావికంటి వసునందన్ రావికంటి వసునందన్ 2013 123 75.00
140096 మధూలిక కొలకలూరి మధుజ్యోతి జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి 2019 299 150.00
140097 ఇందూరు కవిరాజు కొరవి గోపరాజు అనుమాండ్ల భూమయ్య మనస్వినీదేవి, హైదరాబాద్ 2017 165 150.00
140098 ఆరామము (సారస్వత వ్యాస ప్రథమ సంపుటి) ఉన్నం జ్యోతివాసు ఉన్నం జ్యోతివాసు 2012 117 75.00
140099 కొప్పరపు కవుల ప్రతిభా ప్రభ మా శర్మ శ్రీ కొప్పరపు కవుల కళాపీఠము, విశాఖపట్టణం 2012 284 150.00
140100 నేటికాలపు మేటి కథలు మొదటి సంపుటి ....... డా.మాడఊషి రంగాచార్య స్మాకర సంఘం,హైదరాబాద్ 2023 110 100.00
140101 జీవన విహంగాలు ఆర్.ఎమ్.వి.రాఘవేంద్రరావు ఆర్.ఎమ్.వి.రాఘవేంద్రరావు 2012 78 85.00
140102 వేడుక (డిట్రాయిట్ తెలుగు సాహితీసమితి పాతికేళ్ల పండుగ పిన్నమనేని శ్రీనివాస్, అడుసుమల్లి శివ డిట్రాయిట్ తెలుగు లిటరరీ క్లబ్, మిషిగన్ 2023 223 ......
140103 యుజిసి జాతీయసదస్సు 'ఆధునిక సాహిత్యంలో బాలల సమస్యల చిత్రణ' పి.కుమారి నీరజ తెలుగు అధ్యయనశాఖ,ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల,శ్రీరాళహస్తి 2015 187 ......
140104 సుజనరంజని (ఆంధ్ర సాస్కృతికోత్సవం-2003 ప్రత్యేకసంచిక) ప్రఖ్య వంశీకృష్ణ ... ... 64 ........
140105 తెలుగు వెన్నెల (ప్రపంచ తెలుగు రచయితల 2వ మహాసభల ప్రత్యేకసంచిక) గాజుల సత్యనారాయణ కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2011 116
140106 గమ్యం-గమనం (ప్రపంచ తెలుగు రచయితల 5వ మహాసభల ప్రచురణ) మండలి బుద్ధప్రసాద్ ప్రపంచ తెలుగు రచయితల సంఘం 2022 302 500.00
140107 తెలుగు భారతి (పరిశోధనా వ్యాస సంకలనం) మండలి బుద్ధప్రసాద్ కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2015 408 500.00
140108 తెలుగు జగతి (ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య ద్వితీయ మహాసభల విశేష సంచిక) జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం ..... 1996 378
140109 తెలుగు జగతి (ప్రపంచ తెలుగు సమాఖ్య ఆరవ మహాసభల విశేష సంచిక) ..... ..... 2004 288 .....
140110 తెలుగుపలుకు (12వ తానా సమావేశాల జ్ఞాపక సంచిక) కన్నెగంటి చంద్రశేఖర్ రావు TANA 1999 ..... .....
140111 తెలుగుపలుకు (15వ తానా సమావేశాల జ్ఞాపక సంచిక) ఆరి సీతారామయ్య TANA 2005 308 .....
140112 తెలుగుతోరణం (21వ శతాబ్దంలో తెలుగుజాతి పథ గమనంపై ప్రముఖుల భావచిత్రణ) టి.వి. సుబ్బయ్య 148 25.00
140113 డాక్టర్ టీ.వీ.భాస్కరాచార్య వినూత్న కాలీన కావ్యాలు శబ్దచిత్రాలు-ఒక పరిశీలన కే. నరసింహా మురళీధర్ ..... 2016 63 .....
140114 శర్మగారి సాహిత్య వ్యాసలహరి జగర్లపూడి సీతారామకృష్ణ శర్మ జగర్లపూడి సీతారామకృష్ణ శర్మ 2023 339 350.00
140115 అపురూప దృశ్యకావ్యం పడమటి గాలి ఒక పరిశీలన జి.బలరామయ్య ఎమెస్కో 2019 142 75.00
140116 జాతీయసేవాపథకం సిద్ధాంతం-మార్గదర్శక సూత్రాలు పి.సంజీవ దీక్షిత్, పి.రామచంద్రరావు ...... 2009 128 40.00
140117 Discourses On Rajadharma (Statecraft, Polity and Governance) In The Indian Epics(Itihasas) The Ramayana And Mahabharata C.V. Ramachandra Rao C.Vasundhara ,Manasa Publications 2015 184 300.00
140118 Sri Chaitanya's Teachings part-2 Siddhanta Saraswati TridandiSwami Shrimad Bhakti Vilas Tirtha Goswami Maharaj 1974 305 10.00
140119 The Value Of Values Swami Dayananada Saraswathi Arsha Vidya Research And Publication Trust, Chennai 2009 148 .....
140120 Spiritual Psychology C. Krishnamacharya Master E.kK.Book Trust, Visakhapatnam 2001 103 .....
140121 Divine Light Nadendla Bhaskara Rao Sarvadharma Nilayam, Hyderabad 2010 145 100.00
140122 మాస్టర్ సి.వి.వి. భక్తరహిత తారక రాజయోగము (సాధకుల ప్రశ్నలు-సమాధానాలు) ఎ.వి. శ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీ ప్రభాకర మిత్రమండలి 1997 163 .....
140123 ప్రాచీన జ్ఞానం-ఆధునిక అంతర్దృష్టులు వి.వి.చలపతిరావు / వి.కోటేశ్వరమ్మ మాంటిసోరి మహిళా ఆధ్యయన కేంద్ర ప్రచురణలు 2014 159 .....
140124 శ్రీనిత్యానందస్వామి శ్రీ ప్రకాశానందస్వామి వార్ల మధ్య జరిగిన వార్తాలాపము (ఆంధ్రానువాదము)ప్రథమ భాగము పెసల సుబ్బరామయ్య ...... 510 ......
140125 శ్రీనిత్యానందస్వామి శ్రీ ప్రకాశానందస్వామి వార్ల మధ్య జరిగిన వార్తాలాపము (ఆంధ్రానువాదము)ద్వితీయ భాగము ........ పెసల సుబ్బరామయ్య ...... 511-1032 ......
140126 మన కర్తవ్య మార్గం (మానవీయ,రాజకీయ,సామాజిక,ఆర్థిక జీవన పాశ్వాలు) బాబా సోహన్సింగ్ భాక్షా/ గౌరవ్ మేకా సత్యనారాయణశాస్త్రి (బాంబు) స్మారక వేదిక, పిఠాపురం 2023 16 ......
140127 स्वधर्म् पि.वि.वि.सत्यनारायण मूर्ति / कल्लि मोहनराव ...... 84 ......
140128 Isha ...... ...... ...... ...... ......
140129 ఆత్మవిజ్ఞానానికి సాక్షాత్సాధనాలు శ్రవణం-మననం-నిధిధ్యాసనం శ్రీదేరావు కులకర్ణిస్వాములవారు/ శంకరశ్రీ అధ్యాత్మప్రచార సేవాశ్రమం, రాయదుర్గం 2010 36
140130 త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండసారము (బాలప్రియ వ్యాఖ్యాన సహితము) పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2006 290 75.00
140131 త్రిపురా రహస్యదీపిక (త్రిపురారహస్యమను జ్ఞానఖండము) క్రోవి పార్థసారధి కె.మంజూష , విజయవాడ 2002 148 60.00
140132 మానవాళికి శ్రేయోమార్గం స్వామి రామసుఖదాస్/ అన్నపూర్ణ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2018 192 20.00
140133 జానుమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి గారి వికాస తరంగాలు నిశ్చింత ఛారిటబుల్ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ నిశ్చింత ఛారిటబుల్ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2006 148 50.00
140134 భారత భాగవతములు దాన వైవిధ్యము రామినేని పద్మావతి రామినేని పద్మావతి 2011 158 ......
140135 దాన విశిష్టత ఒక అవగాహన రేకా కృష్ణార్జునరావు మందళగిరి బుద్ధవిహార, మంగళగిరి 2016 124 80.00
140136 జీవాత్మప్రపంచ నియమాలు ఖొర్షీద్ భావనగిరి జైకో పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2014 271 250.00
140137 విశ్వధర్మపరిషత్ అనుష్ఠాన మార్గం దైనిక చర్య ..... విశ్వధర్మపరిషత్- సాహిత్య విభాగం 2004 22 5.00
140138 ఋభుగీతాసారము పింగళి సూర్యసుందరం శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2005 67 25.00
140139 యజుర్వేద సంధ్యావందనం దమ్మాలపాటి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ భువనేశ్వరీ బ్రహ్మణసేవ,శ్రీ చిదానంద భారతీస్వామి ఫౌండేషన్ 96
140140 సృష్టివాదమా? పరిణామవాదమా? నిజమేమిటి? పుట్టా సురేంద్ర బాబు జనహిత ప్రచురణలు ..... 68 12.00
140141 శ్రీయతీంద్ర వాగామృతము తుర్లపాటి రామబ్రహ్మారావు ..... 2010 308 120.00
140142 అష్టావక్ర సంహిత (ఆంధ్రానువాదం) అందవోలు వేంకట దీక్షితులు శ్రీనివాస్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, సికింద్రాబాద్ 2002 153 50.00
140143 అష్టావక్రగీత చారు శ్రీనివాసరావు చారు శ్రీనివాసరావు 2018 68 .....
140144 ఆత్మసాక్షాత్కారశాస్త్రం ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / బొమ్మకంటి శ్రీనవాసాచార్యులు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ ..... 381 ......
140145 శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు బోధామృతము ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / అడపారామకృష్ణారావు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ ..... 362 ......
140146 శ్రీవిచారబిందువు మంగళనాథ్ జీ మహరాజ్ / శిష్టా విజయభారతీలక్ష్మి ..... 2010 373 250.00
140147 భక్తి రసామృతము ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / బొమ్మకంటి శ్రీనవాసాచార్యులు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 483 ......
140148 శ్రీ ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహసోమయాజి గారి వేదోపన్యాసములు పి.లక్ష్మీకాంతం శ్రేష్ఠి శ్రీ దోమావేంకటస్వామిగుప్త సాహిత్యపీఠం, కడప 2001 85 60.00
140149 భక్తిసుధ స్వామి తేజోమయానంద/ స్వామి చిత్స్వరూపానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2004 33
140150 నీయందే కలదోయి నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్,ఇంద్రగంటి వేంకటేశ్వర్లు విద్యార్థిమిత్ర ప్రచురణలు,కర్నూలు 2015 152 50.00
140151 అంతర్వాణి ధూళిపాళ శ్రీ కంచి కైమకోటిపీఠ 2001 40 .....
140152 విశ్వచింతన్ (ఆచార్య శ్రీ దుగ్గిరాల విశ్వేశ్వరంగారి ఆలోచనలు) దుగ్గిరాల రాజకిశోర్ దుగ్గిరాల రాజకిశోర్ 2021 46 50.00
140153 సన్యాసి విప్లవం మళ్ళీ రావాలి దుగ్గిరాల రాజకిశోర్ దుగ్గిరాల రాజకిశోర్ 2022 28 35.00
140154 మానవజన్మ సాఫల్యము ముక్తిమార్గము ఆలూరు గేపాలరావు శ్రీ షిరిడీ సాయి సేవామండలి వారి ప్రచురణలు, పొన్నూరు 2001 122 ......
140155 నిన్ను మరచిన నన్ను మన్నించవయ్యా!(శివ అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రము) పరమహంస ప్రజ్ఞానానంద Prajnana mission 2013 192 ......
140156 ధర్మజిజ్ఞాస బ్రహ్మచారి సుధాచైతన్య శ్రీ శారదాకృష్ణ సంఘము 2018 50 .......
140157 దివ్య సందేశము శాంతి సేఠీ / రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ జె.సి.సేఠీ 2004 91 30.00
140158 ఆత్మబోధ స్వామి చిన్మయానంద/ స్వామి చిదానంద జె.వేమయ్య ,చిన్మయా పబ్లికేషన్స్ 1981 72 .....
140159 సుమం (అనాధల ఆత్మఘోషకు ప్రతిరూపం) జె.శ్రావణ్ జె.శ్రావణ్ 2003 98 25.00
140160 సత్సంగ సంగ్రహము మొదటి భాగము మహారాజ్ చరన్ సింగ్ జీ సేవాసింగ్, రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ 2003 236 ......
140161 సాధన రహస్యము శ్రీఅనుభవానందస్వాములవారు అనుభవానంద యోగకేంద్ర, భీమునిపట్నం 1990 338 35.00
140162 దురాచార పిశాచ భంజని ఆచార నిరుక్తి విగ్రహారాధన తారావళి దాసు శ్రీరాములు మహాకవి దాసు శ్రారాములు స్మారక సమితి, హైదరాబాద్ 1991 36 8.00
140163 అత్మవిద్యావిలాసము సదాశివబ్రహ్మేంద్ర సరస్వతులు / శంకరకింకరుడు అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2008 60 .....
140164 సత్యసంహిత శార్వరి శార్వరి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 112 15.00
140165 ప్రతి యింటా కంటికి వెలుగు ఈ చిరుదీపం అన్నం రాఘవరామ్ .... 1992 76 10.00
140166 అధ్యాత్మ ప్రసంగము సి.యస్. రామస్వామి .... .... 60 ....
140167 మానవసేవే మాధవసేవ దీనానాథ్ బత్రా, దోనెపూడి వెంకయ్య నవయగ భారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 80 12.00
140168 తిలక ఫలామృతము యల్లాప్రగడ వేంకటకృష్ణయ్య యల్లాప్రగడ లక్ష్మీహైమవతి 1973 20 1.00
140169 ఐదు శరీరాల ఓ మనిషీ ! తిరుగులేని బ్రహ్మాస్త్రం ఇక నీ సొంతం! ఒకటో భాగము ..... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము, తెనాలి 2016 30 15.00
140170 తురీయాత్మ పరిణామక్రమము శంకర వెంకట్రావు శ్రీకృష్ణ దివ్యజ్ఞాన సమాజము, గుంటూరు 2010 92 80.00
140171 దేవుడున్నాడా ? ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞాన వేదిక, తెనాలి 2015.00 272 200.00
140172 అతీత మానసం (జీవన సత్వ చింతనపై సంభాషణలు) శ్రీ దాదా / శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం 2007.00 159 100.00
140173 శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత (పంచమాధ్యాయము) ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు /ఎమ్. కృష్ణమాచార్యులు,గోలి వేంకటరామయ్య భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 107 ....
140174 स्वधर्म् पि.वि.वि.सत्यनारायण मूर्ति / कल्लि मोहनराव ...... 84 ......
140175 ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 116 ....
140176 కృష్ణచైతన్యం - అద్వతీయ వరప్రసాదం భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... ....
140177 సత్యయుగ పునరాగమనం (ఉజ్వల భవిష్య సంరచన) పండిత శ్రారామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతన మరియు ధ్యానకేంద్రము, హైదరాబాద్ 2007 38 4.00
140178 శుభప్రదం ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి ... 238 ...
140179 జనన మరణాతీతము ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 64 ....
140180 దైవ నాగరికత ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / ఎమ్. లక్ష్మణాచార్యులు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 89 ....
140181 కృష్ణచైతన్య సాధన ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / బొమ్మకంటి శ్రీనవాసాచార్యులు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 89 ....
140182 కృష్ణ చైతన్యమే సర్వోత్తమ యోగం ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / బొమ్మకంటి శ్రీనవాసాచార్యులు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 106 ....
140183 శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత (పంచమాధ్యాయము) ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు /ఎమ్. కృష్ణమాచార్యులు,గోలి వేంకటరామయ్య భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 107 ....
140184 పునరావృత్తి (పునర్జన్మ సిద్ధాంత వివరణ) ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 136 ....
140185 జీవం నుండి జీవం ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / బొమ్మకంటి శ్రీనవాసాచార్యులు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 177 ....
140186 కృష్ణచైతన్యం - అద్వితీయ వరప్రసాదం ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... ....
140187 రాజవిద్య ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 106 .....
140188 శ్రీల రూపగోస్వామి రచించిన ఉపదేశామృతం ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / దివాకర్ల వేంకటావధాని భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ .... 88 ......
140189 ఉత్తమ ప్రశ్నలు - ఉత్తమ సమాధానాలు ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ ...... 109 .......
140190 ప్రేమభక్తి కళ ఎ.సి.భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు / బొమ్మకంటి శ్రీనవాసాచార్యులు భక్తివేదాంత ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2011 52
140191 అవచి ధర్మనిష్ఠ పాలాది లక్ష్మీకాంతంశ్రేష్ఠి వైశ్యప్రబోధినీ పబ్లికేషన్స్, కడప 2009 53 20.00
140192 పరతత్త్వ ప్రసంగము (పరమగమ్యమును చేరు మార్గము) విరజానందస్వామి/ కందుకూరు-మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూర్ 1981 243 8.75
140193 అమ్మ బడి విలువల గుడి ఎ.వి. రాజమౌళి అడుసుమిల్లి వెంకట రామబ్రహ్మం 2017 120 100.00
140194 నేను- నా జీవితం నల్లూరి రాజగోపాలరావు నల్లూరి వెంకటేశ్వరరావు,తెనాలి ప్రచురణలు 2014 80 .......
140195 సాహితీ శిరోమణి రావిపాటి ఇందిరా మోహన్ దాస్ సంస్మరణ సంచిక ..... రావిపాటి మోహనదాస్ 2020 32 ......
140196 సేవాజీవి (గట్ల సుధాకర్ రెడ్డి గారి జీవితసంగ్రహం) ఓరుగంటి సురేష్ బాబు ఓరుగంటి సురేష్ బాబు 2017 68 50.00
140197 పారిశ్రామికుడు మీలా సత్యనారాయణ జీవితచరిత్ర గుడిపాటి మనమ్ వికాస వేదిక, సూర్యాపేట 2017 200 198.00
140198 ప్రత్యక్షదైవం (మేకా అమీనాబాయి గారి జ్ఞాపకార్థంగా ఇవ్వబడిన కానుక) ...... ...... 2010 100 ......
140199 రేనాటి చంద్రుడు (బుద్దా వెంగళరెడ్డి జీవితచరిత్ర) పత్తి ఓబులయ్య పత్తి ఓబులయ్య 2022 84 100.00
140200 శ్రీహజరత్ తాజుద్దీన్ బాబా దివ్యచరిత్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2003 100 25.00
140201 అమరజీవి రూజ్వెల్ట్ (అద్భుత జీవితకథ) వి.యస్.మణియం / జి.కృష్ణ యం.శేషాచలం అండ్ కంపెనీ 1965 174 2.00
140202 ప్రెసిడెంట్ జాన్ కెనెడీ రాజకీయ జీవిత చరిత్ర జేమ్స్ యం.బరన్స్ / ముళ్లపూడి వెంకటరమణ యం.శేషాచలం అండ్ కంపెనీ 1962 232 3.00
140203 Sarojini Naidu (The Nightingale Of India) Padmini Sengupta (abridged by L.Radhakrishna Murthy) Common Wealth Publishing House ,Hyderabad 1981 104 4.95
140204 ధన్యజీవులు ఆచార్య రంగా / గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య దేశీ కవితామండలి, విజయవాడ 1960 84 1.00
140205 ఆంధ్రశ్రీ పడాల రామారావు చందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, విద్యావినయక ప్రకాశకులు 1962 342 5.00
140206 అభినందన మాల దాసరి హనుమంతరావు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి దేవాలయం, బృందావన్ గార్డెన్స్, గుంటూరు 2011 92 25.00
140207 స్వీయచరిత్రము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహకవి M.S.R.Murthy &Co.,Visakhapatnam 1957 418 4.00
140208 ఆచార్య రంగా వివిధ ధృక్పథాల్లో కిసాన్ శ్రీ కిసాన్ పబ్లికేషన్స్ , తెనాలి 18961 286 5.00
140209 భారతదేశంలో నా జైలు జీవితం మేరీ టైలర్ / సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1977 230 10.00
140210 ప్రవచన శిరోమణి (శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్య స్వామి వారి జీవితచరిత్ర) చిత్రకవి ఆత్రేయ చిత్రకవి ఆత్రేయ 2003 217 .....
140211 జ్ఞానానంద లేఖావళి (శ్రీ జ్ఞానానందస్వామి లేఖలు) మొదటి భాగము ...... శ్రీరామజ్ఞానమందిర పబ్లికేషన్స్, గొరగనమూడి 1974 76 2.50
140212 వేణునాదం (అవలోకనా వ్యాసమంజరి) నాగసూరి వేణుగోపాల్ నాగసూరి డిజిటల్, హైదరాబాద్ 2020 240 200.00
140213 డా.కపిలవాయి లింగమూర్తి జీవితం - సాహిత్యం (జాతీయ సదస్సు పత్రాలు) కసప నరేందర్ తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 2020 244 110.00
140214 జీవుడు - దేవుడు కపిలవాయి లింగమూర్తి వాణీ ప్రచురణలు, నాగర్ కర్నూల్ 2021 156 200.00
140215 చైనాయానం (యాత్రాకథనం) దాట్ల దేవదానం రాజు శిరీష ప్రచురణలు, యానాం 2020 116 100.00
140216 అనూరాధ కౌమ్మూరి వేణుగోపాలరావు నవభారత్ ప్రచురణ 1961 103 1.50
140217 జయయౌధేయ ఆలూరి భుజంగరావు ...... ...... 368 ......
140218 అపశ్రుతులు ...... ...... ...... 128 ......
140219 బ్రతుక నేర్చిన వ్యక్తి తాళ్ళూరు నాగేశ్వరరావు విజయ సారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 118 2.00
140220 సౌందరనందం రావూరి భరద్వాజ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1961 91 1.25
140221 ప్రేమికుడు వినుకొండ నాగరాజు యం.శేషాచలం అండ్ కంపెనీ 1963 133 1.80
140222 అబల వాసమూర్తి చేతనసాహితి, విజయవాడ 1960 314 6.00
140223 ఏడురోజుల మజిలీ పోతుకూచి సాంబశివరావు ఆంధ్రవిశ్వ సాహితి,సికింద్రాబాద్ 1962 200 3.00
140224 ఈ మధువంతా నీకోసం చందు సోంబాబు నవసాయి బుక్ హౌస్ 1990 304 30.00
140225 ఆమె నవ్వింది మంతెన సూర్యనారాయణ రాజు వరలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, అమలాపురం 1981 59 3.75
140226 నవకళ్యాణము ముదిగొండ శివప్రసాదు జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1981 276 6.00
140227 ఇల్లు - ఇల్లాలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 85 ......
140228 ప్రణయకలహం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1959 52 0.75
140229 దేవుడికి ఉత్త్రరం వి.ఎస్.రమాదేవి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1961 104 1.50
140230 ఆ తండ్రి కొడుకు కాడు వి.ఎస్.రమాదేవి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1961 112 1.50
140231 దాసరిమాట చింతాదీక్షితులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1956 120 1.40
140232 చిత్రశాల మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 112 1.50
140233 కాముని పున్నమి మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 124 1.50
140234 మిసెస్ వటీరావు కథలు చింతాదీక్షితులు కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 168 2.50
140235 చంద్రహాస పరిమి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి .... 143 2.00
140236 ఐ విట్ నెస్ వేంపల్లి నిరంజన్ రెడ్డి చరిత బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ 1994 290 45.00
140237 గబ్బగీమి శాంతివనం మంచికంటి శాంతివనం 2017 191 150.00
140238 మా తరిమెల కథలు తరిమెల అమరనాథ్ రెడ్డి ...... 2019 100 50.00
140239 ఆకాశదేవర విలోమ కథ నగ్నముని ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2013 75 60.00
140240 నీళ్ళింకని నేల (రాయలసీమ కథల సంకలనం) యస్.యండి.అనాయతుల్లా, కెంగార మోహన్ రాయలసీమ ప్రచురణలు, కర్నూలు 2019 144 150.00
140241 జవాబు తెలియనివాడు యస్.మునిసుందరం శ్రావణి ప్రచురణలు, తిరుపతి 2011 118 100.00
140242 మర్రిమాను సాక్షిగా కరణం బాలసుబ్రహ్మణ్య పిళ్ళై ....... 2010 128 ......
140243 ఆన (చట్టంతో వైద్యం తలపడినప్పుడు) కల్యాణ్ సి. కంకణాల, పిన్నమనేని మృత్యుంజయరావు సంస్కృతి సంగీత నృత్యనాటక సంస్థ, గుంటూరు 2018 176 150.00
140244 ఆకుపచ్చని దేశం &నల్లమిరియం చెట్టు వి.చంద్రశేఖరరావు అనల్ప బుక్స్ 2012 307 300.00
140245 పదకొండు నీతి కథలు జయదయాల్ గోయందకా / జోశ్యుల సూర్యనారాయణ శర్మ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2014 112 10.00
140246 పదకొండు నీతి కథలు జయదయాల్ గోయందకా / జోశ్యుల సూర్యనారాయణ శర్మ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2014 112 10.00
140247 మంచి కథలు ఘట్టమరాజు గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2014 94 12.00
140248 ఆదర్శ కథానికలు స్వామి రామసుఖదాస్ / జోశ్యుల సూర్యనారాయణ మూర్తి గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2014 95 8.00
140249 చివరి వలస సి.భవానీదేవి సాహితి ప్రచురణలు 2023 152 200.00
140250 మరో చరిత సి.భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ ,హైదరాబాద్ 2023 78 100.00
140251 సేవాసదనము ప్రేమ్ చంద్ / యన్.యస్.వి.యసోమయాజులు ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్ , విజయవాడ 1960 237 3.50
140252 నారీజీవనము ప్రేమ్ చంద్ / యన్.యస్.వి.యసోమయాజులు ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్ , విజయవాడ 1960 392 6.00
140253 శ్రీమద్భగవద్గీత ఉపదేశగీత దాశరథి రంగాచార్య నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2016 262 225.00
140254 హైందవి ప్రశ్నలు-సమాధానాల రూపంలో భగవద్గీత యమ్. పవన్ కుమార్ గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు ... 56 20.00
140255 శ్రీమద్భగవద్గీత వైభవం గీతా జయంతి గీతారాధన ... భవఘ్ని ఆరామం, వైకుంఠపురం ... 15 2.00
140256 గీతా నీ జ్ఞాన అమృతం రామదేవానంద్ జీ మహారాజ్ ప్రచార ప్రసార సమితి మరియు సర్వ భక్త సమూహం,హర్యాణ .. 313 100.00
140257 శ్రీ గేయ భగవద్గీత బొర్రా హనుమంతరావు కొత్తపల్లి విజయసారధి,గుంటూరు 2009 103 40.00
140258 ప్రాచీన భగవద్గీత 745 శ్లోకాలతో..... వేదవ్యాస (పరిశోధనా పీఠికతో) శ్రీవేదవ్యాస భారతీ ప్రచురణలు .... 103 ....
140259 అన్నమయ్య గీతోపదేశాలు తాడేపల్లి పతంజలి సుజనరంజని,హైదరాబాద్ 2011 82 80.00
140260 శ్రీమద్భగవద్గీత విజ్ఞాన శాస్త్రము సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి 2021 72 అమూల్యం
140261 భగవద్గీత వ్యక్తిత్వ వికాసం వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి రచయిత, గుంటూరు 2008 108 60.00
140262 మానసిక వైరాగ్యమునకు పరమౌషధము భగవధ్గీత సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి .... 2020 72 ......
140263 మన సమస్యలకు భగవద్గీతా పరిష్కారాలు ఎస్. బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే. 1990 72 2.00
140264 మనుచరిత్ర - వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికపాటి గురజాడ శ్రీరాఘవేంద్ర పబ్లికేషన్స్ 2020 111 100.00
140265 శ్రీమద్భగవద్గీత - మానవ కర్తవ్యము పి. వేణుగోపాలస్వామి హోమియో మరియు యోగా అకాడమి, గుంటూరు 2009 67 ......
140266 గీతావ్యాఖ్యానము సచ్చిదానందమూర్తి బండి మోహన్, రేపల్లె 1985 336 25.00
140267 గీతారత్నాకరం (శ్రీమద్భగవద్గీత పదచ్ఛేద,అన్నయ,ప్రతిపదార్థ,తాత్పర్య,వ్యాఖ్యాసహితము) రత్నాకరం శ్రీనివాస్ ఆచార్య స్నేహశ్రీ ఆర్గనైజేషన్, తెనాలి 2004 561 120.00
140268 శ్రీమత్ భగవద్గీతా సర్వస్వము ప్రథమషట్కము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు 2006 556 200.00
140269 శ్రీమత్ భగవద్గీతా సర్వస్వము ద్వితీయషట్కము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు 2007 552 100.00
140270 శ్రీమత్ భగవద్గీతా సర్వస్వము తృతీయషట్కము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు 2007 544 200.00
140271 శ్రీమద్భగవద్గీత మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు చరిత 2022 180 90.00
140272 శ్రీ భగవద్గీతా సందేశం స్వామి రంగనాధానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠము, దోమలగూడ ..... 659 80.00
140273 భగవద్గీత Vol-1 మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ(మాస్టర్ ఆర్.కె) మణి,లలిత,రమేష్,శ్రీనివాస్,వాణి,అనూష 2014 234 250.00
140274 భగవద్గీత Vol-2 మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ(మాస్టర్ ఆర్.కె) మణి,లలిత,రమేష్,శ్రీనివాస్,వాణి,అనూష 2014 252 280.00
140275 భగవద్గీత Vol-3 మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ(మాస్టర్ ఆర్.కె) మణి,లలిత,రమేష్,శ్రీనివాస్,వాణి,అనూష 2014 218 260.00
140276 భగవద్గీత Vol-4 మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ(మాస్టర్ ఆర్.కె) మణి,లలిత,రమేష్,శ్రీనివాస్,వాణి,అనూష 2014 240 280.00
140277 భగవద్గీత Vol-5 మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ(మాస్టర్ ఆర్.కె) మణి,లలిత,రమేష్,శ్రీనివాస్,వాణి,అనూష 2014 190 200.00
140278 తెలుగు వెలుగు భగవద్గీత వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2021 126 60.00
140279 The Bhagavad Gita (full text in english) Kashinath Trimbak Telang YMA Publications, Hyderabad 2001 128 .....
140280 Srimad Bhagavad Gita (Text with roman transliteration and english translation) Swami Dayanananda Saraswati Arsha Vidya Research And Publication Trust, Chennai 2010 269 .....
140281 శ్రీమద్భగవద్గీత (పరమార్థ చంద్రిక అను ఆంధ్ర వ్యాఖ్యానం)అష్టమ,నవమ,దశమ,ఏకాదశ,ద్వాదశ,త్రయోదశాధ్యాయములు) తాడికొండ వెంకటసుబ్రహ్మణ్యం ..... 1980 794
140282 శ్రీమద్భగవద్గీత (స్థూలాక్షరి) పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి ...... ..... 130 21.00
140283 భగవద్గీత (ప్రశ్నోత్తరి) మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి మాలేపట్టు పురుషోత్తమాచారి 2022 98 90.00
140284 శ్రీమద్భగవద్గీత ధన్వంతరి సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి ...... 2022 48 .....
140285 శ్రీ భగవాన్ పలికిన గీతామాధుర్యము రామ్ సుఖ్ దాస్ / మదునూరి వెంకటరామశర్మ C.M.C. ట్రస్ట్ , సత్తెనపల్లి 2009 200 12.00
140286 శ్రీ భగవాన్ పలికిన గీతామాధుర్యము ..... C.M.C. ట్రస్ట్ , సత్తెనపల్లి .... 208 ......
140287 శ్రీమద్భగవద్గీత శిష్ట్లా సుబ్బారావు తి తి దే 2014 274 25.00
140288 శ్రీమద్భగవద్గీత శిష్ట్లా సుబ్బారావు తి తి దే 2006 264 15.00
140289 శ్రీమద్భగవద్గీత (టీకాతాత్పర్య శ్రీధరీయ టీకాసార విశేషాంశ సహితము) శ్రీ నిర్వికల్పానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మైలాపూర్ 1962 438 4.00
140290 శ్రీ ప్రశ్నోత్తర ప్రవచనగీత శ్రీసహజానందస్వామి సహజానంద గీతాశ్రమం, నంద్యాల 1963 869 10.00
140291 శ్రీమద్భగవద్గీత (స్థూలాక్షర తాత్పర్యసహితము) శ్రీమలయాళస్వాములవారు శ్రీవ్యాసాశ్రమము 2000 393 30.00
140292 తేటగీత భగవద్గీతానువాదము కల్లూరి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు ఆర్ష భారతీ సంస్థ, ప్రక్కిలంక 1996 180 20.00
140293 శ్రీ భగవద్గీత (శ్రీ మళయాళ సద్గురుదేవుల కృపతో శ్రీదండి స్వామి శ్రీదండి స్వామి, శ్రీ అష్టలక్ష్మీ పీఠము 2020 551 .......
140294 గీతోపన్యాసములు బ్రహ్మచారి గోపాల్ శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1973 679 12.00
140295 భగవద్గీత (ఆంధ్ర టీకా తాత్పర్య భాష్యత్రయ వివరణ) శ్రీరామచంద్ర సరస్వతీ వావిళ్ల రామశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ ....... 674 ......
140296 శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదము అను యోగశాస్త్రము సందడి నాగన వావిళ్ల రామశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1951 132
140297 గీతా సందేశము బల్మూరి రామారావు బల్మూరి ప్రచురణ 1992 116 20.00
140298 శ్రీమద్భగవద్గీత స్వామి సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవళేశ్వరం 1998 141 15.00
140299 శ్రీమద్భగవద్గీత శిష్ట్లా సుబ్బారావు తి తి దే 1992 287 ......
140300 వాల్మీకి రామాయణం ప్రథమ భాగము చాగంటి కోటేశ్వరరావు ,(సం) చెన్నకేశవ కుమార్ బోసు .... .... .... ....
140301 వాల్మీకి రామాయణం రెండవభాగము చాగంటి కోటేశ్వరరావు ,(సం) చెన్నకేశవ కుమార్ బోసు .... .... .... ....
140302 రావుల రామాయణం రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి ఎం.వి.యస్. ప్రసాద్ 1992 357 27.00
140303 సీతారామ కథామృతము పెన్నా శ్రీరామకృష్ణ భాగవతార్ పెన్నా శ్రీరామకృష్ణ భాగవతార్ 1985 248 35.00
140304 శ్రీరామ కథామృతము మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ .... .... 137 ....
140305 అంతా రామాయణం కంపల్లె రవిచంద్రన్ కంఠంనేని వేంకటేశ్వరరావు 2016 120 120.00
140306 అంతరంగ తరంగం (సీతాయనం) ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు 2014 208 180.00
140307 త్రిపురనేని రామాయణం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు ...... 2001 189 .....
140308 వందే వాల్మీకికోకిలమ్ ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు 2014 180 100.00
140309 శ్రీరామ కథా సుథ కొమ్మినేని వెంకట రామయ్య ..... ..... 209 27.00
140310 శ్రీ రామాయణం (చందమామ) ..... చందమామ ..... ....... 480.00
140311 దశరథ రామాయణము (మాకంద రామాయణము) సామంతపూడి దశరథ రామరాజు సామంతపూడి మారుతీ కుమారి 2005 350 80.00
140312 Ramayana S. Radhakrishnan Orient Longmans 1958 540 ........
140313 రామాయణం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణమఠం, మైలాపూర్ 2004 27 5.00
140314 శ్రీరామ పట్టాభిషేకము .... వేదవిజ్ఞాన ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ..... 21 .......
140315 రామాయణం రంకు వెనిగళ్ల ..... ..... 96 ......
140316 శ్రీ రామభక్త సమాజము (67వ శ్రీ సీతారామ వసంత నవరాత్ర్యుత్సవములు 2-4-2003 నుండి 14-4-2003 వరకు భక్తిసుధ ..... ..... ..... 32 .....
140317 సకల కార్యసిద్ధికి శ్రీ మద్రామయణ పారాయణము ..... ది లిటిల్ ఫ్లవర్ కంపెనీ, మదరాసు 1995 240 35.00
140318 శ్రీరామ గానామృతము సుందర వాల్మీకము పట్టాభిషేకము నడింపల్లి వెంకట సుందర సుబ్బాయమ్మ ..... 1985 59 ....
140319 శ్రీమద్రామయణ కావ్యవైభవము మాధవపెద్ది నాగేశ్వరరావు శ్రీసీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము,శ్రీరామనామక్షేత్రము,గుంటూరు 1981 147 1.00
140320 రామాయణం (తెలుగు వచనం) ఉషశ్రీ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1992 444 30.00
140321 రామాయణ రత్నమాల స్వామిని శీలానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2001 216 ......
140322 శ్రీరామ కథాసుధ చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము-అగ్రహారము 2004 354 75.00
140323 Ramayana C.Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1980 320 11.00
140324 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణ మందలి విభీషణ శరణాగతి మందరము(కవికృత వ్యాఖ్యానంతో) వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ విశిష్టాద్వైత ప్రచారసంఘము,నడిగడ్డిపాలెము ..... 304 2.00
140325 సీతమ్మ (నవ్య ప్రబంధము) రావికంటి వసునందన్ ..... 2013 107 150.00
140326 శ్రీనామరామాయణము ..... ...... ..... 12 ......
140327 శ్రీరామపదకమలం (కీర్తనసుధ) పన్నాల కమలేందిర శ్రీ రామకృష్ణ సేవాసమితి, గుంటూరు 2016 95 .....
140328 రామాయణంలోని కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు జయదయాల్ గోయన్దకా / గుండ్లూరు నారాయణ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2012 160 10.00
140329 రామాయణ పర్యాలోచనలు మరియు పాత్రచిత్రణా వైవిధ్యము ఆర్.వి.ఎన్. సుబ్బారావు ఆర్.వి.ఎన్. సుబ్బారావు ......1996 106
140330 శ్రీమద్రామయణము ప్రశ్నోత్తరమాలిక నండూరు గోవిందరావు కౌశిక 2015 320 200.00
140331 రామాయణంలో సోదరప్రేమ శ్రీనివాసుల శేషభట్టరాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి సేవాసమితి, పెదనందిపాడు 1987 70 ......
140332 శ్రీమద్రామయణ గోవిందవ్యాసమాల పి.వి. గోవిందరావు పి.వి. గోవిందరావు 2000 160 .....
140333 వాల్మీకి రామాయణము- మహాకావ్యము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ..... 1992 100 15.00
140334 శ్రీరామాయణం (ప్రవచనం) చాగంటి కోటేశ్వరరావు శర్మ ఎమెస్కో 2018 152 90.00
140335 పంపాతీరం ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2023 74 100.00
140336 శ్రీమద్రామయణాంతర్గత బాలకాండము (ఆంధ్రతాత్పర్య సహితము) చదలవాడ సుందరరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామశాస్ర్తులు అండ్ సన్స్ 2003 533 150.00
140337 శ్రీసుబ్రహ్మణ్య గీతా రామాయణము బాలకాండము జంధ్యాల చిన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆంధ్ర గీతారామాయణ ప్రచురణ నిర్వాహక సమితి, హైదరాబాద్ 2001 388 100.00
140338 శ్రీమద్రామయణ కల్పతరువు (బాల,అయోధ్య,అరణ్య,కిష్కింధకాండలు) పరాంకుశం వేంకట శేషాచార్యులు పరాంకుశం వేంకట శేషాచార్యులు 1991 158 20.00
140339 గణపతి రామాయణసుధ బాలకాండ చర్ల గణపతిశాస్త్రి చర్ల గణపతిశాస్త్రి 1982 232 10.00
140340 ధనకుదర రామాయణము ప్రథమసంపుటి బాల,అయోధ్య,అరణ్య కాండములు ధనకుదరం వేంకటాచార్య ధనకుదరం వేంకటాచార్య 1985 231 35.00
140341 శ్రీమద్రామయణము / కిష్కిందాకాండము తత్త్వదీపిక భాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీ రామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘము,విశాఖపట్టణము 2013 240 150.00
140342 శ్రీమద్రామయణమ్-వ్యాఖ్యాననచతుష్టయవిశిష్టే-బాలకాణ్డ వాల్మీకి మహర్షి వావిళ్ల రామశాస్ర్తులు అండ్ సన్స్ ...... 420 ......
140343 శ్రీమద్రామయణమ్-వ్యాఖ్యాననచతుష్టయవిశిష్టే-అయోధ్యకాణ్డ వాల్మీకి మహర్షి వావిళ్ల రామశాస్ర్తులు అండ్ సన్స్ ...... 971 ......
140344 శ్రీమద్రామయణమ్-వ్యాఖ్యాననచతుష్టయవిశిష్టే-అరణ్యకాణ్డ వాల్మీకి మహర్షి వావిళ్ల రామశాస్ర్తులు అండ్ సన్స్ ...... 972-1275 ......
140345 శ్రీమద్రామయణమ్-వ్యాఖ్యాననచతుష్టయవిశిష్టే కిష్కిందకాణ్డ (వ్యాఖ్యానసహితం)Vol- 2 వాల్మీకి మహర్షి వావిళ్ల రామశాస్ర్తులు అండ్ సన్స్ 1917 ......
140346 శ్రీమద్రామయణమ్-వ్యాఖ్యాననచతుష్టయవిశిష్టే యుద్ధకాణ్డ (వ్యాఖ్యానసహితం) వాల్మీకి మహర్షి / దుప్పల నారసింహ వావిళ్ల రామశాస్ర్తులు అండ్ సన్స్ 1917 1173 ......
140347 రామకాండం కవనశర్మ వాహిని బుక్ ట్రస్టు 2012 150 92.00
140348 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి గురజాడ కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 56 50.00
140349 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి బాలగంగాధర్ కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 55 50.00
140350 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి కాళోజీ కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 56 50.00
140351 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి శ్రీశ్రీ కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 56 50.00
140352 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి సి.నారాయణరెడ్డి కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 52 50.00
140353 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి దాశరథి కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 55 50.00
140354 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి పురిపండా అప్పలస్వామి కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 56 50.00
140355 ఈతరంకోసం కవితా స్రవంతి కుందుర్తి కవిత వల్లూరు శివప్రసాద్,రాచపాళెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు జిల్లాశాఖ 2023 56 50.00
140356 Showers Of A Soul Chaya Nair / కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2024 38
140357 దగ్దగోళం భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు భూసురపల్లి ప్రచురణలు 2023 132 150.00
140358 మాతృస్తవము మరియు ఇతర కవితాఖండికలు చిర్రావూరు కామేశ్వరరావు సి.వల్లీ శ్యామల 2022 174 300.00
140359 బాబ్జీ తెలుగు గజల్స్ యస్.కె. బాబ్జీ ..... ...... 48 40.00
140360 శ్రీ రాజ రాజేశ్వర నమో నమః (మణిపూసలు) బుర్రా వెంకటేశం, రాజేందర్ గొడ్ దొనికల Viswa sahithi Trust, Hyderabad 2022 132 120.00
140361 వంటింటి పద్యాలు భండారు సరోజినీ దేవి ..... 1991 67 10.00
140362 పూలపాటలు దాశరథి తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 2019 57 25.00
140363 చీరపజ్యాలు బ్నిం బ్నిం 2013 32 30.00
140364 కవులపక్షం (రాష్ట్ర వ్యాప్త శతాధిక కవుల సంకలనం) మాల్యశ్రీ, తాతోలు దుర్గాచారి సాహితీ ప్రవంతి, భద్రాచలం 2006 128 100.00
140365 పులి కేదార్ నాథ్ సింగ్ / వి. కృష్ణ జనవిక్షాన వేదిక పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2003 48 45.00
140366 అమర్ ఆలోచనలు తరిమెల అమరనాథ్ రెడ్డి ....... 2019 60 50.00
140367 వలస పక్షులు కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి పార్వతీ పబ్లికేషన్స్, ప్రొద్దుటూరు 2024 103 150.00
140368 జీవనగీతం పత్తి ఓబులయ్య ...... 2022 78 100.00
140369 గుండెలో నదులు నింపుకొని... రావి రంగారావు రావి రంగారావు సాహిత్యపీఠం, గుంటూరు 2018 126 100.00
140370 కవితా! సమకాలీన కవితల కాలనాళిక (అరుణ్ సాగర్ సంగమం) ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ , విశ్వేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు 2016 156 150.00
140371 సూనృత మంజరి వారణాసి సూర్యకుమారి భారతీయ సాహిత్య పరిషత్ 2011 36 20.00
140372 ఇ(0)తిహాసం వారణాసి సూర్యకుమారి భారతీయ సాహిత్య పరిషత్ 2013 64 30.00
140373 శ్రీ వేణునాదము వారణాసి సూర్యకుమారి సాహితీ మిత్రులు 2009 71 .....
140374 మార్చ్ విప్లవకవులు పి.కిషన్ రావు 1970 80 1.00
140375 విషాద భారతం సి. విజయలక్షి అభ్యుదయ సాహితీప్రచురణ, విజయవాడ 1966 62 1.50
140376 నాటక నానీలు కె.శాంతారావు వనమాలి, హైదరాబాద్ 2022 62 80.00
140377 హైదరాబాద్ నానీలు సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2007 57 50.00
140378 వేళ్ళని వెదికే చెట్లు సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2021 148 150.00
140379 కోయిలా పాడవే సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2009 100 100.00
140380 రగిలిన క్షణాలు సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2012 123 150.00
140381 కెరటం నా కిరీటం సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2009 112 60.00
140382 ఇంత దూరం గడిచాక సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2015 155 150.00
140383 భవాని కవిత్వం - 1 సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2014 319 450.00
140384 భవాని కవిత్వం - 2 సి . భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్ 2014 472 450.00
140385 పద్యమండపం రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్ 2012 142 100.00
140386 అగ్నిహంస రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్ 2011 113 100.00
140387 ఎల్లమ్మ సంస్తవము కోనంగి సిద్ధేశ్వర ప్రసాద్ కోనంగి సిద్ధేశ్వర ప్రసాద్ ..... 76 ......
140388 కబంధ మోక్షం అనుమాండ్ల భూమయ్య మనస్వినీదేవి, హైదరాబాద్ 2021 70 100.00
140389 అలుపెరగని చంద్రబాబు ఇనగంటి లావణ్య చేతన ప్రచురణలు, గుంటూరు 2019 360 300.00
140390 ఏకవ్యక్తి సైన్యం మేకా సత్యనారాయణశాస్త్రి (బాంబు) మేకా సత్యనారాయణశాస్త్రి (బాంబు) స్మారక వేదిక, పిఠాపురం 2022 80 ......
140391 కలగన్నది కనుగొన్నది-మెదటిభాగం చెరుకూరి సత్యనారాయణ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు 2020 216 50.00
140392 కలగన్నది కనుగొన్నది-రెండవ భాగం చెరుకూరి సత్యనారాయణ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు 2020 180 50.00
140393 ఆగదు మా ప్రయాణం నర్మద రెడ్డి సంహి ప్రచురణలు 2018 100.00
140394 ముఖాముఖి (శివసాగర్, బోయ జంగయ్య, బొజ్జా తారకం, కత్తి పద్మారావు, శిఖామణి, ఎండ్లూరి సుధాకర్) తుమ్మపూడి భారతి ..... 2020 155 150.00
140395 నా మనసులోని మాట (జీవితపయనం) మల్లంపాటి బుచ్చిరావు మల్లంపాటి బుచ్చిరావు 2017 96 ....
140396 జీవితశాస్త్రం మొదటిభాగం తటపర్తి వీర రాఘవరావు తటపర్తి వీర రాఘవరావు 2012 176 80.00
140397 కొండవీటి వేంకటకవి జీవిత విశేషాలు (శతజయంతి ప్రచురణ) కొండవీటి విజయలక్ష్మి కవిరాజ గ్రంథమాల 2019 11 ....
140398 Poorna (The Youngest Girl In The World To Scale Mount Everest) Aparna Thota PRISM Books Pvt.ltd. 2019 162 295.00
140399 The Librarian Kavitha Rao Kitaab International, Singapore 2017 285 .....
140400 My Recollections Of Lenin Klara Zetkin / B.Obul Reddi Visalandhra Publishing House, Vijayawada 1961 115 1.00
140401 లెనిన్ రిచర్డ్ అపిన్యానేసి ఆస్కార్ జరాటే / కొమ్మారెడ్డి కేశవరెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1983 172 10.00
140402 లెనిన్ జీవిత కథ మరీయా ప్రిలెజాయెవా/ కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ ప్రగతి ప్రచురణాలయం 1977 196 15.00
140403 ఆచార్య రంగా దరువూరి వీరయ్య ..... ...... 16 ......
140404 అత్యంత ధైర్యశాలి,భారతరత్న లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర (మురిపించే బొమ్మలతో) తాడాల నిబ్బారాజు సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2011 56 15.00
140405 పెరియార్ జీవితం - ఉద్యమం వి.ఎస్.నైపాల్ / ప్రభాకర్ మందార హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1999 26 7.00
140406 మహాపురుషుల జీవితాదర్శములు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్/ బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2014 96 12.00
140407 Balraj My Brother Bhisham Sahni National Book Trust, India 1981 170 15.00
140408 సామ్రాట్ పృధ్వీరాజ్ ప్రసాద్ క్లాసిక్ బుక్స్, విజయవాడ 2019 309 175.00
140409 కోవూర్ లవణం నాస్తక కేంద్రం, విజయవాడ 1988 65 6.00
140410 మార్క్సిస్టు మహోపాధ్యాయుడు కామ్రేడ్ స్టాలిన్ జీవిత సంగ్రహం పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, 1983 160 7.50
140411 జైత్రయాత్ర (జనరల్ చూటే జీవిత పథం) ఎగ్నెస్ స్మెడ్లీ / సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1982 380 12.00
140412 ఫాసిస్ట్ కోర్ట్ లో డిమిట్రావ్ సింహగర్జన (లేఖలు,మినిట్స్) ...... తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణలు 1983 111 3.00
140413 ప్రథమ సోషలిస్టు దేశంలో పర్యటన - పరిశీలన చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1980 40 1.00
140414 నవసమాజ నిర్మాతలు విజయం నాస్తికకేంద్రం, విజయవాడ 1983 76 5.00
140415 The Scope Of Happiness Vijayalakshmi Pandit Orient Paperbacks 1981 310 20.00
140416 ప్లాష్ బ్యాక్ ఐ. వెంకట్రావ్ మోనికా బుక్స్, హైదరాబాద్ 2006 238 90.00
140417 కళ్లముందరి చరిత్ర ఎన్.వేణుగోపాల్ స్వేచ్ఛాసాహితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2008 309 80.00
140418 కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో తరిమెల (మానాన్న( శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మాటల్లో) ఎల్లూరి శ్రీనివాసరెడ్డి తరిమెల అమరనాథ్ రెడ్డి 2019 171 75.00
140419 నేనూ ప్రభుత్వాలూ అనుభవాలు,మలుపులు,మార్పులు అరిగపూడి ప్రేమ్ చంద్ / అరుణపప్పు ఎమెస్కో 2020 327 250.00
140420 The Unknown Einstein Bal Phondke Vigyan Prasar 2005 119 75.00
140421 V.I.Lenin A Short Biography .... Moscow News ..... 62 25.00
140422 రూపొందుతున్న చరిత్ర (రెండవ ప్రపంచయపద్ధ దౌత్యవ్వవహారాల స్మృతులు) వలెంతిన్ బెరెజ్కోవ్ / బి.రామచంద్రరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1986 544 35.00
140423 Dare To Dream The Life Of M.S. Oberoi Bachi J. Karkaria Penguin Portfolid 1993 292 595.00
140424 On The Other Hand Chaim Bermant Robson Books 2000 338 855.00
140425 Mrs.Adams In Winter (A Journey In The Last Days Of Napoleon) Michael O'Brien FSG 2010 364 ....
140426 Miracle Of Love (stories about Neem Karoli Baba) Ram Das A Dutton Paperback, E.P. Dutton, Newyork 1979 414 ......
140427 సామాజిక,రాజకీయ,సాంస్కృతిక గమనం తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2011 424 200.00
140428 మోదీ పాలనపై సమాంతర వ్యాఖ్యలు విద్వేషపు 'విశ్వగురు' ఎన్. వేణుగోపాల్ మలుపు బుక్స్ 2023 263 250.00
140429 దేవిప్రియ సంపాదకీయాలు(హైదరాబాద్ మిర్రర్) "అధ్యక్షా మన్నించండి" .... సమతా బుక్స్ 2010 275 175.00
140430 అనాది వాస్తవం అఖండ భారతం హెబ్బార్ నాగేశ్వరరావు విశ్వహిందూపరిషత్, భాగ్యనగర్ 2014 74 20.00
140431 అనంత కరువు ఇనుప గజ్జెల తల్లి పి. ఉమాదేవి చెట్ల ఈరన్న 2023 127 100.00
140432 వాస్తవాలను గమనించండి త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి C.T.M.S వారి ప్రచురణ 2009 283 100.00
140433 కరణీకం (శతాబ్దాల చీకటి వెలుగులు) ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞానవేదిక 2023 304 250.00
140434 సస్యపథం (తెలుగు వ్యవసాయ శాస్త్రజ్ఞుల జీవనవేదం) ...... ప్రభవ ప్రచురణలు 2009 190 145.00
140435 కోళ్ల పరిశ్రమ అభినవ సహదేవ పశువైద్య గ్రంథమాల 1964 98 3.00
140436 ప్రగతికోసం పరిశ్రమలు ...... సమాచార పౌరసంబంధశాఖ, హైదరాబాదు 1967 28 ......
140437 నేటిప్రపంచం వివిధ దేశాల సమాచారం చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య పాపులర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1981 87 1.00
140438 జాతీయసమైక్యత (జాతీయ సమైక్యతా గోష్ఠిలో చేసిన ప్రధాన ప్రసంగం) మోటూరి సత్యనారాయణ దరువూరి వీరయ్య, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫోరమ్,గుంటూరు 1991 15 ....
140439 1857 తిరుగుబాటు తల్ మిజ్ ఖల్ దున్ / హరిపురుషోత్తమరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1988 58 3.25
140440 మానవుడే చరిత్ర నిర్మాత వి. గార్డన్ చైల్డ్/ చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 190 12.00
140441 భారతదేశ చరిత్ర(సంఘర్షణాయుతము - పరాక్రమోపేతము) వినాయక్ దేశ్ పాండే / మంజీరా విశ్వహిందూ పరిషత్, పశ్చిమ 2014 40 10.00
140442 भारत् के आदिवासी क्षेत्रों की लोककथाएं शरद् सिंह् NBT.INDIA 2009 359 150.00
140443 Indian Economy its nature and problems Alak Ghosh The World Press Private Ltd. 2016 359 150.00
140444 India's Ancient past R.S.Sharma Oxford University Press 2020 387 .....
140445 ఆదిమ సమాజము - దాని పరిణామాలు పోతరాజు రామమూర్తి గంగా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1994 122 20.00
140446 అమెరికన్ జీవితం బ్రాడ్ ఫర్ట్ స్మిత్, మారియన్ కాలిన్స్ స్మిత్ / హనుమంతరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో,సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1962 368 4.00
140447 కారల్ మార్క్సు ఉపదేశాలు వి.ఐ. లెనిన్, మహీధర జగన్మోహనరావు విశ్వసాహితీమాల, రాజమండ్రి 1952 80 1.00
140448 జీతాలు,ధర,లాభం కూలీపని - పెట్టుబడి కారల్ మార్క్సు మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు, విజయవాడ 1969 90 1.00
140449 కమ్యూనిజానికి కాలం చెల్లిందా? రుమేనియాలో ఏం జరిగింది? జె.కె.యస్. జనశక్తి ప్రచురణలు ..... 34 2.50
140450 నవచైనా పురోగమనం లావు బాలగంగాధరరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 1983 49 2.50
140451 చైనా శ్రీమతి చక్రవర్తి / ఆర్వీయార్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2007 255 85.00
140452 పోలీసులు అరెస్టు చేస్తే.... బొజ్జా తారకం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1987 104 4.50
140453 క్యూబా ర్యూస్ / మోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1984 140 8.00
140454 పెట్టుబడి డేవిడ్ స్మిత్ ఫిల్ ఇవాన్స్ / రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 200 12.00
140455 అమెరకనిజం రాణి శివ శంకర శర్మ జో ప్రచురణలు, కొరిటెపాడు,గుంటూరు 2011 126 60.00
140456 మానవుడో చరిత్ర నిర్మాత గార్డన్ చైల్ట్ / చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1986 190 12.00
140457 చరిత్రలో ఏం జరిగింది గార్డన్ చైల్ట్ / వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1985 185 20.00
140458 మా కథ పోరాటపథంలో బొలీవియా మహిళలు దొమితిల బారియోన్ ది చుంగార / వేణు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1983 184 10.00
140459 తెలంగాణ ఎందుకు ఆలస్యమవుతున్నది ? టంకశాల అశోక్ తెలంగాణ విద్యావంతుల వేదిక 2013 48 20.00
140460 Osmania Professors Voice For Telangana Lakshman G Osmania University Teacher's Association 2011 175 75.00
140461 తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ దాక ఎన్. వేణుగోపాల్ దేవులపల్లి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 184 50.00
140462 తెలంగాణా పోరాట కథలు సమ్మెట నాగమల్లీశ్వరరావు మైత్రి బుక్స్, హైదరాబాద్ 2006 144 60.00
140463 ప్రజలపై భారాన్నిపెంచిన పెద్దనోట్ల రద్దు ....... సిపిఐ(ఎం-ఎల్)ప్రచురణ 2017 72 40.00
140464 "సారాం"శం (సారా వ్యతిరోకోద్యమ రిపోర్టు) కల్పన కన్నబిరాన్,వసంత కన్నబిరాన్ అస్మిత రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్ 1994 130 ,,,,,
140465 మహమ్మారి మద్యం (రాజకీయల అవినీతితో చెట్టపట్టాల్) గడ్డిపాటి కోటేశ్వరరావు నవయుగ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2011 134 20.00
140466 మన ఖనిజ వనరులను కొల్లగొట్టుకెళ్తున్న సామ్రాజ్యవాదులు ....... సిపిఐ(ఎం-ఎల్)ప్రచురణ 2016 128 75.00
140467 ఆంధ్రదేశంలో సంఘసంస్కరణోద్యమాలు వి. రామకృష్ణ, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1986 144 10.00
140468 అజరామరం మన అమరావతి (రాజ్యాంగరైతు విజయానికి హారతి) బొప్పన విజయ్ కుమార్ రేపటికోసం ప్రచురణలు,మంగళగిరి ఆం.ప్ర 2023 332 325.00
140469 ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ చరిత్ర జి.వెంకట రామారావు ఇమ్మడిశెట్టి అక్కేశ్వరరావుచారిటబుల్ ట్రస్టు,విజయవాడ 2011 424 200.00
140470 సూర్యోదయం కుట్రకాదు (కుట్రకేసుల' అ'సమగ్రసమాచారం) చెరుకూరి సత్యనారాయణ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ కమిటి, గుంటూరు 2016 592 90.00
140471 కృష్ణాజలాల వినియోగం చెరుకూరి వీరయ్య కె.శ్రీరామకృష్ణయ్య స్మారక సేవాసమితి, హైదరాబాద్ 2005 125 50.00
140472 రెడ్డి రాజ్యాల చరిత్ర మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ/ ఆర్వీయార్ అఖిలభారత రెడ్ల సంక్షేమ సమాఖ్య, శ్రీశైలం 2007 523 .....
140473 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రథమ వార్షిక నివేదిక సమర్పణ సదస్సు(లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ప్రసంగం) యన్.టి.రామారావు ..... 1984 17 ......
140474 మన రాజ్యాంగం రాజ్యాంగ వ్వవస్థలు యానాల నానీ పబ్లికేషన్స్, సూర్యాపేట 2005 448 225.00
140475 Telangana History Congress (Third Annual Proceedings)Department of HistoryOsmania University V,Sadanandam Telangana History Congress 2018 314 300.00
140476 Telangana History Congress (Fourth Annual Proceedings)Department of History&Tourism Management Kakatiya University M.Veerender Telangana History Congress 2019 400 300.00
140477 Telangana History Congress (Fifth Annual Proceedings)Deccan archaelogical and cultural Research Institute,Nadigudem ,Suryapet Dt. M.Veerender Telangana History Congress 2020 404 300.00
140478 గల్ఫ్గ్ గీతం (గల్ఫ్ యాత్రా గాథ) దాసరి అమరేంద్ర ఆలంబన ప్రచురణ,హైదరాబాద్ 2021 192 200.00
140479 A Hand book Of Miltary Science Y.V.C.Rao Y.V.C.Rao 1963 118 .....
140480 A Text Book Of General Science Mathias / K.Rangarao ..... 1958 370 5.75
140481 కరోనా శాపమా? వరమా? పుప్పాల సూర్యకుమారి ఎల్ & పి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2020 182 100.00
140482 Phantoms In The Brain: human nature and the architecture of the mind V.S. Ramachandran & Sandra Blackslee Harper Collins Publishers 2012 328 350.00
140483 Health And Longevity A.C.Selmon Oriental Watchman Publishing Association 1927 288 .....
140484 శరీరం (స్వంతదారులకు ఒక గైడ్) బిల్ బ్రైసన్ / కె.బి.గోపాలం మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2019 411 599.00
140485 పోషకఔషధాలు రే.డి.స్టేండ్ / ఆర్. శాంతసుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2002 269 175.00
140486 ఉపవాసధర్మం (సుఖజీవన సోపానాలు-3) మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు 1998 420 150.00
140487 ఆరోగ్యదీపిక జాన్.ఎం.ఫౌలర్ ఓరియంటల్ వాచ్ మన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, ఇండియా 1980 326 .....
140488 Nutrition For A Longer Life (A Comprehensive Guide To The Latest Findings In Optimal Nutrition Robert Crayhon, M.S. Magna Publications Company Limited, Mumbai 1998 284 175.00
140489 Purple Book (IAP Guide book on Immunization 2022 4th edition M. Indra Shekar Rao, Srinivas G Kasi Indian Academy Of Pediatrics 2023 550 .....
140490 Random Curiosity Yash Pal , Rahul Pal NBT.INDIA 2013 258 140.00
140491 Perfect Health The Complete Mind / Body Guide Deepak Chopra,M.D Harmony Books , Newyork 1989 325
140492 Giants Of Science Philip Pyramid Books 1961 286
140493 The Scientific Attitude C.H. Waddington Penguin Books 1948 175 ......
140494 Medical Jurisprudence 4th edi. M.A.Kamath Butter Worth & Co.Ltd. 1938 343 ........
140495 Science And Spirituality Raja Yogi B.K.Jagadish Chander Brahma Kumaris, Pandav Bhavan,Mount Abu,India 1988 215
140496 The Impact Of Science On Society Bertrand Russell Blackie & Son (India) Ltd. 1956 200 2.80
140497 సమాజం విజ్ఞాన శాస్త్రం డి.డి. కోశాంబి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1989 44 2.50
140498 మనిషి విస్తరణ జె.డి.బెర్నాల్ / సనగరం నాగభూషణం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1987 182 13.00
140499 శాస్త్ర విజ్ఞానం - అభివృద్ధి- హింస ఆధునికతపై తిరుగుబాటు క్లాడ్ ఆల్వారిస్ / టి.వి.ఎస్.రామన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 1996 127 15.00
140500 విజ్ఞానము - ప్రజ్ఞానము టి.వి.ఎ.యస్.శర్మ టి.వి.ఎ.యస్.శర్మ 2016 159 150.00
140501 ప్రసూతి- శిశుపోషణ కొమఱ్ఱాజు అచ్చమాంబ కె.వినాయకరావు, విజయవాడ ...... 217 4.00
140502 What To Expect When You're Expecting Arlene Eisenberg Workman Publishing, New York 1996 478 400.00
140503 What To Expect The First Year Arlene Eisenberg Workman Publishing, New York 1988 671 210.00
140504 Baby & Child Care Dr.Sivaranjani Santosh Unicorn Books 2012 224 150.00
140505 Baby And Child Care (A Handy And Complete Guide For Parents And To Be) R.K. Suneja Rupa Books 2012 295 195.00
140506 Baby Care May E. Law Kitabistan 1944 238 ....
140507 ఆరోగ్య భగవద్గీత జి.వి. పూర్ణచంద్ శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 172 40.00
140508 జీవశాస్త్ర విజ్ఞానం సమాజం కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్ జనసాహితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2009 207 60.00
140509 వైద్య విద్య ఎటుపోతోంది? ఎటు పోవాలి? వి. బ్రహ్మారెడ్డి పీపుల్స్ హెల్త్ సొసైటీ, కర్నూలు 2023 124 100.00
140510 వైద్య విజ్ఞానం పి. దక్షిణామూర్తి చైతన్యవేదిక, తెనాలి 1991 124 30.00
140511 మనసుతో...అనారోగ్యాన్ని జయించేదెలా? (శరీరానికి ఔషధమే కాదు, మనసుకుప్రశాంతత అవసరం) నారాయణ డి.వి.వి.ఎస్ బుక్ రీడింగ్ & సొసైటీ 2017 120 60.00
140512 చక్కని ఆరోగ్యం నడకతోనే సాధ్యం ఎస్. విజయబాబు శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 72 30.00
140513 మన శరీరం (ప్రజల ఆరోగ్యం ప్రజల చేతుల్లోకి) ..... ...... ..... 23 ......
140514 యోగ - ఆరోగ్యము కె.యల్. నరసింహారావు అవగాహన సామాజిక,సాంస్కృతిక వేదిక, గుంటూరు 2000 52 10.00
140515 ఆరోగ్యం కోసం వ్యాయామం ప్రభాకర మందార హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2000 12 2.50
140516 ఆహారం - ఆరోగ్యం జె.వి. శేషారెడ్డి పాపులర్ షూ మార్టు ...... 15 ......
140517 Your Diet In Health And Disease Harry Benjzman Wilco Publishing House, Bombay 1991 142 ......
140518 మనము - మన ఆహారము కె.టి. అచ్చయ్య / ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1975 115 5.00
140519 విషరహిత ఆహారము (విషరహిత వ్యవసాయము) శ్రీరాజీవ్ దీక్షిత్ / అనంతకుమార్ సాహిత్యనికేతన్.భారత్ ప్రకాశన్ ట్రస్టు వారి పుస్తక విభాగం 2014 58 30.00
140520 మానవాళికి ప్రకృతివరం వీట్ గ్రాస్ ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం అమృతం హెల్త్ కేర్ సిరీస్ 2014 48 40.00
140521 ప్రకృతి - ఆహారం - ఆరోగ్యం బి. వేణుగోపాల్ శ్రీ వివేకానంద యోగా శిక్షణాసంస్థ ,ఆం.ప్ర 2012 24 20.00
140522 సంపూర్ణ ఆరోగ్య రహస్యం (నిండునూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి 120 ఆరోగ్య సూత్రాలు) కంతేటి రామ్మోహన్ ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 152 50.00
140523 అనుభవ వైద్యము (భారతీయమార్గము లో వెలువడిన రచనల సంపుటి) సందెపూడి శేషాచలపతిరావు .... ..... ..... 10.00
140524 Fasting ..... Institute Of Naturopathy & Yogic Sciences 1993 60 .......
140525 మానసిక సూర్యనేత్రచికిత్స ..... డాక్టర్ అగర్ వాల్ గారి నేత్రచికిత్సాలయం, దర్యాగంజ్ ఢిల్లీ
140526 ఫస్ట్ ఎయిడ్ హెల్త్ గైడ్ చీరాల మోహనరావు గోపాల్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 80 8.00
140527 First Aid ...... The St.John Ambulance Association 1963 237
140528 మలదోష చికిత్సా దర్శిని విరేచనబద్ధము-విరేచనములు పి.వేం. గోపాలరావు హోమియో పరిషత్, పొన్నూరు 1963 106 2.00
140529 అజీర్ణము కారణములు - చికిత్స(హోమియో) తల్లాప్రగడ కామేశ్వరరావు తాడేపల్లి బ్రదర్స్, ఏలూరు 1969 175 2.50
140530 చెవి ముక్కు గొంతు వ్యాధులు - బాధలు టి.వి. కృష్ణారావు, ఎమ్. విజయకుమార్ విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 116 100.00
140531 చెవి ముక్కు గొంతు బాధలు-వ్యాధులు టి.వి. కృష్ణారావు నవభారత్ బుక్ హొస్ 1987 130 10.00
140532 Regimen And Treatment In Tuberculosis S .NEZLIN Foriegn Languages publishing House,Moscow 68 3.00
140533 New Ways Of Managing Diabetes V.Mohan The Week Magazine 2003 32 ......
140534 Hand Book on How to Control Diabetes and Hypertension మధుమేహం, రక్తపోటుని అదుపులో ఉంచటం ఎలా? కొసరాజు కళాధర్ ...... ..... 48 ......
140535 నడుంనొప్పి (నివారణ-చికిత్స) పి. కృష్ణమూర్తి శివరామ్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2001 119 35.00
140536 ఒబేసిటి సమస్యలు-నివారణ మార్గాలు అరవింద్ జె.పి.పబ్లికేషన్స్ , విజయవాడ 2007 96 30.00
140537 కేన్సరుపై అవగాహన (రౌమ్ము కేన్సరుపై సమగ్ర సమాచారము) ఆలూరు గోపాలరావు ..... 2003 36 ......
140538 హెచ్ ఐ వి / ఎయిడ్స్ - ఆరోగ్యానికి పెనుసవాలు ..... Ministry Of Information And Broadcasting, Govt Of India 2011 8 .....
140539 మానసిక వ్యాధులు మీ ఊహల్లో ఏవి సరి? ఏవి తప్పు? సి.ఆర్. చంద్రశేఖర్ / భార్గవి.పి.రావ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 44 9.00
140540 వ్యాధులు - తీసుకౌనవలసిన ఆహారం ...... ...... ..... 22 .....
140541 హృదయకోశ వ్యాధి (హార్ట్ ఎటాక్) నివారణోపాయములు ఆర్. మురళీబాబూరావు గుమ్మడి రాధాకృష్ణమూర్తి &ఎమ్. సద్గుణరావు 32
140542 హృదయకోశ వ్యాధి (హార్ట్ ఎటాక్) నివారణోపాయములు ఆర్. మురళీబాబూరావు గుమ్మడి రాధాకృష్ణమూర్తి &ఎమ్. సద్గుణరావు 32
140543 గుండె కొన్ని సత్యాలు పి.వి.ఆర్. భాస్కరరావు ...... ...... 94 ......
140544 Heart Attack U. Rama Rao Balaji Publications, Madras 1980 48 4.50
140545 The Origin Of Species Charles Darwin GOYL SaaB Publishers & Distributors,, Delhi ....... 479 60.00
140546 Refrigerator User Manual ..... Samsung ...... 47 ......
140547 The Hindu Speaks On Scientific Facts The Hindu Editor Kasturi & Sons Ltd., Chennai 2002 356 100.00
140548 సైన్స్ ఎందుకు రాస్తున్నాం? నాగసూరి వేణుగోపాల్,జి. మాల్యాద్రి విజ్ఞాన ప్రచురణలు, నెల్లూరు 2017 224 120.00
140549 సెన్సూ కామన్ సెన్సు నాగసూరి వేణుగోపాల్,నాగసూరి హంసవర్ధిని
140550 భారతీయ ఖగోళ విజ్ఞానం జి.యస్. రాజు International institute Of Vedic Sciences.A.P 2017 362 240.00
140551 సైన్స్ అంటే ఏమిటి? (పిల్లల కోసం విజ్ఞాన శాస్త్రం కథ) వినోద్ రైనా & [డి.పి. సింగ్ / గౌరవ్ మేకా సత్యనారాయణశాస్త్రి (బాంబు) స్మారక వేదిక, పిఠాపురం 2023 16 ......
140552 జీవశాస్త్ర విజ్ఞానం సమాజం కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్ జనసాహితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2009 207 60.00
140553 The Monsoons P.K. Das National Book Trust, India 212 21.00
140554 భూమి - విశ్వం కె.వి.ఎన్,ఎమ్. ప్రసాద్ శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్, మచిలీపట్నం ..... 115 25.00
140555 విజ్ఞానం విశేషాలు సి.వి.రామన్ / విస్సా అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ , విజయవాడ 1981 112 6.00
140556 అందరికీ ఆవశ్యకమైన భౌతిక విజ్ఞానం ఇ.ఎన్.డసి.ఆండ్రాడే / ఎ.వెంకటేశ్వరరెడ్డి ప్రభాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1962 163 3.50
140557 అణు రహస్యము ఐజాక్ అసిమోవ్ / గాలి బాలసమందరరావు దక్షిణ భారత్ సైన్స్ క్లబ్, మద్రాసు 1966 152 ......
140558 నరులు - మరలు ఐ. రామకృష్ణరావు / కొడవటిగంటి కుటుంబరావు జక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు 1965 252 3.00
140559 మీ రేడియో వేపా వేంకట లక్ష్మణరావు విశ్వవాణి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1960 147 1.25
140560 One Two Three… Infinity Facts And Speculations Of Science George Gamow The New American Library 1953 318 10.00
140561 సూర్యుడు- భూమి-చంద్రుడు (stories/Fiction Including science Fiction) ...... పద్మావతీ పబ్లికేషన్స్, మైలవరం 1990 48 5.00
140562 The Size Of The Universe F.J. Hargreaves Pelican Books 1948 175 .......
140563 పర్యావరణ పరిరక్షణ (శాంతికి,సంతోషానికి,సంతృప్తికి మార్గం) సుందర్లాల్ బహుగుణ / గౌరవ్ మేకా సత్యనారాయణశాస్త్రి (బాంబు) స్మారక వేదిక, పిఠాపురం 2023 24 .......
140564 మొక్కల జీవితసరళి ఎన్.సి.గోపాలాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1968 82 2.00
140565 మొక్కలు పిలిచినవి జగదీశ చంద్రబోసు ..... ..... 178 .....
140566 మిరప ముప్పా కరుణాకర బాబు Rotary Club Of Guntur Vikas & Agri-Horticulture Society Of Andhra Pradesh 2022 24 30.00
140567 ప్రాచీన భారతీయ పశు విజ్ఞానము సూర్యదేవర రవికుమార్ గుళ్లపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ, గుంటూరు 2016 98 100.00
140568 అందరికీ సైన్స్ కె.బి.గోపాలం దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 135 150.00
140569 Space ,Time And Self E.Norman Pearson The Theosophical Publishing House, Adyar 1994 288 .......
140570 Electricity In Your Life Eugene David ..... ..... 72 ........
140571 మధుమేహం మన దేహం .... ఉషోదయా ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రై.లి. 2011 175 .......
140572 Protien Powder ...... Dreambiz ..... 38 .......
140573 Digestive Wellness 4th edition (Strengthen the Immune System And Prevent Disease Through Healthy Digestion) Elizabeth Lipski Mc.graw Hill 2011 434 22dollars
140574 స్వజలధార-సంపూర్ణ పారిశుద్ధ్యము నిర్మల్ గ్రామం-శుభ్రం మార్గదర్శకాలు (శిక్షణా కార్యక్రమము) జిల్లా నీరు మరియు పారిశుద్ధ్య కమిటీ మరియు గ్రామీణ నీటి సరఫరా శాఖ, గుంటూరు జిల్లా 2008 56
140575 పర్యావరణ పరిరక్షణ (శాంతికి,సంతోషానికి,సంతృప్తికి మార్గం) సుందర్లాల్ బహుగుణ / గౌరవ్ మేకా సత్యనారాయణశాస్త్రి (బాంబు) స్మారక వేదిక, పిఠాపురం 2023 24 ......
140576 ప్రకృతి - ఆహారం - ఆరోగ్యం కె.కె. కృష్ణకుమార్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1984 70 .....
140577 పరిపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ప్రకృతి జీవన విధానము మంతెన సత్యనారాయణరాజు మంతెన సత్యనారాయణరాజు ....... 24 .......
140578 పరిపూర్ణ ఆరోగ్యానికి ప్రకృతి జీవన విధానము మంతెన సత్యనారాయణరాజు పాపులర్ షూమార్ట్ ....... 24 .......
140579 ప్రకృతి వైద్యరంగంలో తెలుగు వారి కృషి (నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రచురణ.ఆం.) గజ్జల రామేశ్వరం రాష్ట్ర సాస్కృతిక శాఖ,సాస్కృతిక మండలి,ఆం.ప్ర,తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాదు 2012 90 25.00
140580 Medical talk Booklets .... The Nature Institute, Murrta ..... ....... ......
140581 Nature Cure At Home Rajeswari Pustak Mahal 1994 200 60.00
140582 గృహవైద్యము బాలరాజు మహర్షి ఎన్.రమేష్ కుమార్, తి.తి.దే 1995 50 .....
140583 గృహవైద్యం (సులభమైన వైద్య వధానములతో మైలవరపు సత్యనారాయణ వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1997 168 20.00
140584 ద్వాదశ లవణ చికిత్స యనమండ్ర గణపతిరావు హానిమన్ హోమియో హాల్ 1979 233 ..........
140585 మతిమరపు తాతలకోసం ద్వాదశ లవణ చికిత్సా విధానం విల్‌హెల్మ్ హెన్‌రిచ్ ఘాస్లెర్ / బచ్చు జగన్నాథ గుప్తా, గడ్ వీరరాఘవరావు సత్యమేవజయతే పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2019 256 2019.00
140586 కలబంద గృహవైద్యం (అందం, ఆరోగ్యం మీ వెంటే) నేత్రన్ దుర్గేష్ SriBalaji Publications,Vijayawada 2012 64 25.00
140587 ఆయుర్వేదంలో ఆయిల్ పుల్లింగ్ ఎ. మోహన్ తిరుమల తిరుమల దేవస్థానములు, తిరుపతి 1996 71 2.00
140588 అద్భుత చికిత్స ఆయిల్ పుల్లింగ్ తుమ్మల కోటేశ్వరరావు త్రిపురనేని శ్రీనివాస్ 1995 68 25.00
140589 సుశ్రుతము శారీరస్థానము A.B.S. Publishers And Book Sellers 1989 328 32.00
140590 ఇంటింటా వంటింటి వైద్యం తంగిరాల చక్రవర్తి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 72 30.00
140591 Ayurveda Simplified Body-Mind Matrix Nisha Manikantan The Art Of Living 2012 122 99.00
140592 మన దేశం - మన వైద్యం ....... స్నిగ్ధ ఆయుర్వేద వైద్యశాల ....... 18 .......
140593 ఆయుర్వేద వైద్య రహస్య చిట్కాలు అడుగుల రామయాచారి రోహిణి పబ్లికేషన్స్ 2012 88 30.00
140594 Yoga Ayurveda Self-Healing And Self- Realization David Frawley Motilal Banarsidass Publishers Pvt.Ltd., Delhi 2008 311 295.00
140595 Ayurveda And The Mind The Healing Of The Consciousness David Frawley Motilal Banarsidass Publishers Pvt.Ltd., Delhi 2011 346 250.00
140596 ఆయుర్వేద ఆరోగ్యం బాలకృష్ణ Balu Herbals 2016 82 100.00
140597 ఆయుర్వేద జీవన వేదం ఎవరికి వారే త.రు చేసుకోగల అమృతయోగాలు పండిత ఏల్చూరి సిద్ద నాగార్జున పబ్లికేషన్స్ 2010 94 70.00
140598 సస్యాహారమా లేక మాంసాహారమా మీరే నిర్ణయించుకోండి గోపీనాథ్ అగర్వాల్ / కె.లింగముర్తి K RISHNA District AANIMAL Welfare Society,Vijayawada 2001 61
140599 Nutrition ....... The Publications Division ....... 28 .........
140600 శాకాహారమే మానవాహారం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ తటవర్తి వీరరాఘవరావు 2012 32 10.00
140601 అహింస మరియు శాకాహారం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పరిచ్యువల్ సొసైటీస్ మూవ్ మెంట్, ఇండియా 2012 32 10.00
140602 శాకాహారమే మానవాహారం C.W.Leadbeater / బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ తటవర్తి వీరరాఘవరావు 2019 32 15.00
140603 కొత్తశక్తిజనకాలు సి.వి. సర్వేశ్వరశర్మ భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1986 54 7.50
140604 BD Infusion therapy Systems promoting Best Practices ..... ..... ..... 14 .....
140605 Magnets For Your Health/ Fit For Life -2 ! Living Health The Complete Health Program! K.S. Samrat & K.S. Gopal ...... .... 32 10.00
140606 The Miracle Of Milk Bernarr Macfadden Jaico Publishing House, Bombay 1957 101 2.00
140607 ఫ్రూట్ & జ్యూస్ థెరపీ స్..హెచ్. శ్రీనివాస్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 120 50.00
140608 ఆకుకూరలు - కాయగూరలు పోషకవిలువలు సి.హెచ్. శ్రీనివాస్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 160 60.00
140609 ఆహార వైద్యం తూములూరి సత్యనారాయణమూర్తి సుధా బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 84 30.00
140610 ఆహారంతోనే ఆరోగ్యం సంఘమిత్ర శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 72 25.00
140611 పోషకాహార అమృతాహారం (వండని ఆహారంతో పండించిన పుస్తకం) షెహనాజ్ ఎ. ధానావాలా/ బి.వి. బంగార్రాజు రిషి వచన్ ట్రస్టు (ఎ.పి.) పబ్లికేషన్స్ 2005 60 50.00
140612 అమృతాహారం మొలకెత్తే గింజలు వజ్రపాణి శ్రీదేవి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2008 108 35.00
140613 అమృతాహార Raw Food World (64 రకాల వండని వంటకాలు) ..... ..... ..... 48 ....
140614 ఆరోగ్యరక్ష (శరీర పటుత్వము : వ్యాయామము) ఎల్.కె. గోవిందరాజులు సి.కె.నాయుడు 1960 111 1.50
140615 నీరూ - మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ (150 సాధారణ జబ్బులకు చికిత్స - నివారణ) వి. బ్రహ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 238 20.00
140616 మీరు మీ ఆరోగ్యం జి.సమరం నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1987 240 20.00
140617 ఆరోగ్య రహస్యములు (మహర్షి వాగ్భటాచార్యుల అష్టాంగ సంగ్రహము,అష్టాంగ సంగ్రహము) రాజీవ్ దీక్షిత్ / అనంతకుమార్ అనంతకుమార్ 2013 90 40.00
140618 దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అమృత శ్రీమిత్రా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 48 30.00
140619 ఆరోగ్యం కోసం వైద్యుల సలహాలు ...... ...... ...... 48 ......
140620 ఆరోగ్యం 30 ...... ...... ...... 16 ......
140621 ఆరోగ్యదర్శనము (పురుషశ్శతాయః) ప్రమాణం ఆయుర్వేదం వాదారి కల్యాణ సుందరం వాదారి కల్యాణ సుందరం ...... 166 10.00
140622 ఆరోగ్య రహస్యములు (మహర్షి వాగ్భటాచార్యుల అష్టాంగ సంగ్రహము,అష్టాంగ సంగ్రహము) రాజీవ్ దీక్షిత్ / అనంతకుమార్ అనంతకుమార్ 2013 90 40.00
140623 వృద్ధాప్యానికి ఆరోగ్యదాయక మూల సూత్రాలు పి.వి. రామమూర్తి మరియు బృందము ....... ...... 8 ........
140624 ఆరోగ్య రహస్యములు (మహర్షి వాగ్భటాచార్యుల అష్టాంగ సంగ్రహము,అష్టాంగ సంగ్రహము) రాజీవ్ దీక్షిత్ / అనంతకుమార్ ఆరోగ్య రహస్య, సికింద్రాబాద్ 2013 96 40.00
140625 ఆరోగ్య రహస్యములు (మహర్షి వాగ్భటాచార్యుల అష్టాంగ సంగ్రహము,అష్టాంగ సంగ్రహము) రాజీవ్ దీక్షిత్ / అనంతకుమార్ ఆరోగ్య రహస్య, సికింద్రాబాద్ 2013 96 40.00
140626 ఆరోగ్య రహస్యములు - 2( గోధన్ ప్రవచనములు) ఉత్తమ్ మాహేశ్వరి / అనంతకుమార్ సాహిత్యనికేతన్ ,భారత్ ప్రకాశన్ ట్రస్టు వారి పుస్తక విభాగం 2014 134 60.00
140627 మనం-మన ఆరోగ్యం కె. నారాయణన్/ కె.బి. గోపాలం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 164 15.00
140628 యోగసాధన మరియు యోగచికిత్సా రహస్యము స్వామి రాందేవ్ దివ్య ప్రకాశన్, హరిద్వార్ 2007 166 125.00
140629 యోగ (పామ్ ప్లేట్స్) .... .... .... .... ....
140630 National Compaign On Yoga Naturopathy For Holistic Health .... Central Council For Research In Yoga & Naturopathy 2010 96 40.00
140631 సచిత్ర యోగదీపిక బి.కె.ఎస్.అయ్యంగార్ / జ్యోత్స్నా ఇలియాస్ ఓరియంట్ బ్లాక్ స్వాన్ ప్రై.లిమిటెడ్ 2010 162 ....
140632 సైబర్ నిపుణులు - యోగ యం. వెంకటరెడ్డి ఎమ్.ఎమ్.ఎల్. రెడ్డి. ఆం.ప్ర 2005 187 250.00
140633 సమన్వయ యోగాభ్యాసం (ప్రముఖ వైద్యశిఖామణుల అమూల్య సందేశాలతో కూడిన పుస్తకం) .... .... 58 ....
140634 సహజయోగము శ్రీ మాతాజి నిర్మలాదేవి సహజయోగ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 2002 136 ....
140635 The Complete Book Of Yoga Harmony Of Body & Mind Sri Ananda Orient Paperbacks 1990 175 50.00
140636 యోగదర్శిని (శత శిక్షణా శిబిర మహోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక) ...... స్వామి సత్యానంద ఆశ్రమం, గుంటూరు 2004 56 ......
140637 యోగిరాజులు - క్రియాయోగం బ్రహ్మవిద్య (అంతర్ముఖ ప్రాణకర్మ) శ్యామాచరణ లాహిరీ Yoga Karmasu Kaushalam 2020 200 ......
140638 కాశీబాబా అంతర్ముఖ ప్రాణాయామము (బ్రహ్మవిద్య) పార్టు - 2 నల్లబోతుల వేంకటేశ్వర్లు పరమహంస ...... ...... 198 ......
140639 Pawan Muktasana Series ...... ...... ...... ...... ......
140640 Yoga ...... ...... ...... 330 ......
140641 The Heart Of Yoga T.K.V. Desikachar Inner Traditions International 1995 244 20dollars
140642 Yoga & Meditation ...... Escalator 2003 264 .....
140643 The Perfection Of Yoga A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1984 56 15.00
140644 Yoga And Meditation James Hewitt Vikas Publishing House Pvt.Ltd. 1978 163 8.50
140645 Yoga For Health ..... ...... ...... 192 6.00
140646 Patanjali Yoga Sutras Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math ..... 152 10.00
140647 The Technique Of Maha Yoga (Self Enquiry) Gudivada Pulla Rao Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1962 66 1.00
140648 Yoga (The Hatha Yoga And The Raja Yoga) Annie Besant The Theosophical Publishing House, Adayar 1954 73 ......
140649 Krsna Consicousness The Topmost Yoga System A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 2003 110 ......
140650 Asanas Part-1 Swami Kuvalayananda Yoga-Mimansa Office 1949 188 7.00
140651 Yoga self - Taught Andre Van Lysebeth Tarang Paperbacks 1984 261 20.00
140652 Manoyoga Sadhana Sri Somanatha Maharshi శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం, విశ్వశాంతి ఆశ్రమం,హైదరాబాద్ 1998 59 .....
140653 Yoga Practice Swami Sivananda D.B. Taraporevala Sons & Co.Pvt.Ltd. 1968 64 4.95
140654 Yoga P.Sudarshan Reddy Malakpet Yoga Kendra, Hyderabad 1989 119 25.00
140655 Yoga Personal Hygene Shri Yogendra The Yoga Institute, Bombay 1940 301 .......
140656 Yoga For Cyber World M.Venkata Reddy, Rao G.Nanduri M.S.R.Memorial Yoga Series, A.P ..... 387 395.00
140657 యోగవాణి యోగసాధన విజ్ఞాన శాస్త్రము - 1 కె.సాంబశివరావు యోగప్రచార పరిషత్, కొల్లిపర 1990 234 16.00
140658 యోగ పరిపూర్ణత ఏ.సి.భక్తవేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / వెల్లుట్ల వేంకటేశ్వరరావు,విజయ సర్వలక్ష్మి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ .... 57 ......
140659 యోగశాస్త్రం K.V.N.D. ప్రసాద్ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1992 150 16.00
140660 యోగదర్శనము (అనుభవ పరమార్థము) కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు విజయలక్ష్మీ ఆనందవర్ధనులు 1982 320 15.00
140661 అంతర్జాతీయ యోగా దినము ...... ...... ...... 40 ......
140662 కర్మయోగము స్వామిని సత్యప్రతానంద సరస్వతి అక్షర విద్యాట్రస్ట్ ..... 24 .....
140663 కర్మయోగ రహస్యం స్వామి భజనానంద/ స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాదు 2008 63 10.00
140664 కర్మయోగం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం ,చెన్నై 2005 109 15.00
140665 భక్తియోగము (శ్రీ వివేకానంద ప్రవచనము) శ్రీ చిరంతనానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం ,చెన్నై 1983 136 5.00
140666 పతంజలి యోగసూత్రాలు స్వామి వివేకానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం ,చెన్నై 2011 143 25.00
140667 బుద్ధి యోగము స్వామి శ్రీకాంతానంద/ పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీరామకృష్ణ మఠం ,చెన్నై 2001 68 12.00
140668 యోగా మనసులేని మార్గం ఓషో / ఇందిర మంత్ర పబ్లికేషన్స్ 2001 164 60.00
140669 యోగ పరిపూర్ణత ఎ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తవేదాంత బుక్ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ ...... 60 ......
140670 యోగదర్శనము పండిత గోపదేవ్ ....... 1952 173 2.50
140671 యోగ - ఆరోగ్యము కె. యల్. పరసింహారావు అవగాహన సామాజిక,సాంస్కృతిక వేదిక, గుంటూరు 2000 52 10.00
140672 మనోయోగసాధననియమావళి శ్రీశ్రీశ్రీ సోమనాథ మహర్షి శ్రీ సోమనాథ శ్రోత్రము, హైదరాబాద్ 1997 81 ......
140673 స్వామి వివేకానంద యోగాకేంద్రం ఆళ్ళ రాజేశివరరావు ఏ.యస్.రావు & కో, గుంటూరు ..... 101 50.00
140674 ధ్యానయోగ సర్వస్వము ఎక్కిరాల భరద్వాజ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1998 115 33.00
140675 యోగం శరణం గచ్ఛామి శాశ్వతానందం పొందడమెలా! ఆనందకుమార్ శర్మ ...... 2009 74 ......
140676 యోగ (ఆసనాలు,ప్రాణాయామము,ముద్రలు,క్రియలు) ,,,,,,, వివేకానంద కేంద్ర ప్రకాశన్ 2007 83 35.00
140677 మనోయోగ సాధన నియమావళి సోమనాథ మహర్షి శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం, విశ్వశాంతి ఆశ్రమం 2000 110
140678 యోగాసనప్రదీపిక వి.వి. రామరాజు వి.వి. రామరాజు 1991 186 60.00
140679 యోగ మ్యూజింగ్స్ శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం 2010 184 100.00
140680 యోగ - అవగాహన ఇందుశేఖర్ హెల్త్ అవేర్ నెస్, గుంటూరు 2001 95 25.00
140681 అందరికి ఆరోగ్యం యోగాభ్యాసం పురాణపండ రంగనాథ్ శ్రీ గణేష్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 88 30.00
140682 నిత్యజీవితంలో యోగసాధన వేదవ్యాస భారతీయ సంస్కృతి సముద్ధరణ సంస్థ, ఆం.ప్ర 2010 122 30.00
140683 యోగము అష్టాంగ యోగానికి సరళ సుబోధ వ్యాఖ్యానము స్వామి విశ్వంగ్ పరివ్రాజక్/ ఉదయన మీమాంసక వేదధర్మ ప్రచార సమితి 2016 152 50.00
140684 యోగ బోడేపూడి భద్రేశ్వరరావు ..... 2011 158 35.00
140685 నిత్యజీవితంలో యోగసాధన కె.యల్. నరసింహారావు గ్రంథి సుబ్బారావు, మండవ వేంకట రామయ్య 1997 80 25.00
140686 అంతర్జాతీయ యోగ దినోత్సవము మేడపాటి వెంకటరెడ్డి ఆయుష్ విభాగం, ఆం.ప్ర 2017 46 ......
140687 యోగ వ్యాయామం (సచిత్రంగా) విజయప్రియ విజయప్రియా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ..... 48 .......
140688 యోగా అంటే ? అజ్మీరు వీరభద్రయ్య రసమయి సాహితీ సమితి, జగ్గయ్యపేట 2016 16 .....
140689 యోగ - అవగాహన ఇందుశేఖర్ హెల్త్ అవేర్ నెస్, గుంటూరు 2003 79 25.00
140690 యోగసాధన ఆరోగ్యసిద్ధి శ్రీ నిర్మలానందగిరిస్వామి శ్రీ మలయాళ సద్గురు ప్రణవాశ్రమం 1993 137 12.00
140691 యోగ (ఆసనాలు,ప్రాణాయామము,ముద్రలు,క్రియలు) ,,,,,,, వివేకానంద కేంద్ర ప్రకాశన్ 2007 83 35.00
140692 ఇంటింటా యోగ జ్యోతి కె.యల్. నరసింహారావు కాట్రగడ్డ ఛారిటీస్, గుంటూరు 2003 128 40.00
140693 యోగ ద్వారా అధిక బరువు తగ్గించుకోండి మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2002 100 25.00
140694 యోగము నేటి జీవన విధానము యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి / కోట అరుణ్ బాబు విశ్వసముదాయ సేవాసంఘము, విజయవాడ 1991 86 .....
140695 యోగపరంపర సుభాష్ పత్రీజీ ధ్యానలహరి పబ్లికేషన్స్ 2002 42 30.00
140696 ఆరోగ్య,ఆనందమయ జీవనానికి ప్రాణాయామము-యోగ పతంజలి శ్రీనివాస్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2015 96 63.00
140697 Pranayama Part-1 Kuvalayananda ........ 1950 160 10.00
140698 ప్రాణాయామం స్వామి రామ్ దేవ్ Divya Prakasan, Divya Yog Mandir Trust ..... 60 ........
140699 సులభతర శరీర వ్యాయామములు యోగీరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి వేదాద్రి పబ్లికేషన్స్ 2004 58 .....
140700 ఆనందానికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి యోగా (యోగాసనములు-ప్రాణాయామములు-ముద్రలు) వి.యస్.వి. రాధాకృష్ణ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 86 25.00
140701 సూర్యనమస్కారములు యోగక్రియలు (షోడషక్రయలు) గర్రె వీరరాఘవగుప్త ....... 1971 76 1.00
140702 సూర్యనమస్కారములు (యోగా, ధ్యానం గురించి ప్రత్యేక వివరణలతో) గుణవర్థన్ శ్రీ గణేష్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 136 40.00
140703 సులభతర వ్యాయామములు యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి / కోట అరుణ్ బాబు గౌతమి యోగ స్రవంతి , కొవ్వూరు ..... 47 ......
140704 దేహము - యోగము సి. వి. రావు Kapila Maharshi Research For Resources 2011 95 ......
140705 కాయకల్పయోగము వేదాద్రి మహర్షి The World Community Service Centre ..... 16 ......
140706 మనీష జంగం శ్రీనివాస చక్రవర్తి ధ్యానమండలి ప్రచురణల విభాగము 2001 106
140707 ఓ అత్యవసర రహస్యమయ శ్వాస మహా విజ్ఞాన్ పార్ట్ - 2 మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము, తెనాలి 2002 166 33.00
140708 నీ శ్వాసలో అనంత శక్తులు నిండి ఉన్నాయి తెలిసి పీల్చుకో - తెలివి తెచ్చుకో (ముందు ఈ రహస్యం తెలుసుకో) ...... సమరథ సద్గురు వేదపీఠం,తెనాలి 2010 48 5.00
140709 మానసిక ఏకాగ్రత ఎందుకు? ఎలా? శ్రీనబనిహరన్ ముఖోపాధ్యాయ / బి.బి. పండ/ పన్నాల శ్యామసుందరమమమమమమూర్తి అఖిల భారత వివేకానంద యువ మహామండలి 2013 40 10.00
140710 Raja Yoga Pradipika Part-2 (Patanjali Yoga Sutras) Swami Jnana Swaroopananda, Shivananda Ashram 2005 1191 550.00
140711 రాజవిద్య ఎ.సి.భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ...... 106 ......
140712 రాజయోగము వివేకానందస్వామి / చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం ,చెన్నై 1965 319 2.00
140713 పరిపూర్ణ రాజయోగ సిద్ధాంత శిరోభూషణము ప్రథమభాగము యలవర్త వీరవెంకట రామచంద్రరావు ..... 1973 164 5.00
140714 రాజయోగం ఆరు పాఠాలు స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం ,చెన్నై 2003 30 6.00
140715 జ్ఞాన యోగం స్వామి వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం ,చెన్నై 1995 287 30.00
140716 Eternal Yoga Temple Sanatan Dharma Kendra ...... ...... ...... 59 ......
140717 ఋషి శక్తి యోగా ...... ...... ...... 46 ......
140718 సత్యయోగం డి.నారాయణరావు డి.నారాయణరావు ... 312 35.00
140719 సహజయోగము మరియు దాని యొక్క సాధన మాతాజీ నిర్మలా దేవి సహజయోగ సొసైటి, హైదరాబాద్ ...... 13 .....
140720 సందేశం సంయోగం నూతక్కి వెంకటప్పయ్య ...... 2004 119 15.00
140721 చంద్రయోగం యం. మాధవరావు భార్గవ పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2018 148 120.00
140722 కాయకల్పయోగము యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి/ అరుళ్ నిధి కోట అరుణ్ బాబు విశ్వసముదాయ సేవాసంఘము, విజయవాడ ..... 16 .....
140723 అవయవ పరిరక్షణ ప్రాణాయామం వ్యాయామం చిట్టినేని సుధాకర బాబు చిట్టినేని సుధాకర బాబు 2022 96 120.00
140724 యోగాసనములు గ్రంధి సాయి వరప్రసాద్ బాలాజి బుక్ డిపో, విజయవాడ 1992 112 12.00
140725 యోగాసనములు బి. వెంకటరావు Sath Sahitya 1984 ..... .....
140726 Asana ..... ..... ..... 16 .....
140727 యోగా - ఆరోగ్యం (యోగాసనాలు, ప్రాణాయామము, ధ్యానం 100 రేఖా చిత్రాలతో వివరణ) అరవింద్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 128 20.00
140728 యోగాసనములు వివరణ పండిట్ లక్ష్మీదాస్ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1993 163 10.00
140729 Universal Meditation / The Art Of Meditation శ్రీ శుద్ధ బ్రహ్మానందగిరి స్వాముల వారు శ్రీ మలయాళ స్వామి బుక్ స్టాల్, తిరుమల ..... 22 .....
140730 Seven Steps For Simple Samadhi Narendra Nath Kaul Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1989 37 25.00
140731 Meditation Its Process, Practice And Culmination Swami Satprakashananda Sri Ramakrishna Math 1986 264 15.00
140732 Dhyana Vaahini Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Sri Satya Sai Books And Publication Trust ..... 78 12.00
140733 ధ్యానానుభవాలు బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పిచ్యువల్ సోసైటీస్ - ఇండియా ..... 48 5.00
140734 ధ్యానకౌశలం స్వామి శ్రీకాంతానంద / అమిరపు నటరాజన్ రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాదు 2010 100 15.00
140735 ధ్యాన తరంగం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ది పిరమిడ్ స్పిచ్యువల్ సోసైటీస్ , విశాఖపట్నం ...... 36 .....
140736 ధ్యాన మనోప్రస్థానమ్ శ్రీశ్రీశ్రీ గురువిశ్వస్ఫూర్తి శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 35 10.00
140737 ధ్యానం దాని పద్ధతులు వివేకానందస్వామి / పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూర్ ..... 106 15.00
140738 ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రి పిరమిడ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 32 10.00
140739 ధ్యానం దాని పద్ధతులు వివేకానందస్వామి / పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూర్ 89 10.00
140740 ధ్యానం దాని పద్ధతులు వివేకానందస్వామి / పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మైలాపూర్ 89 10.00
140741 తక్షణం మానవ అయస్కాంతాన్ని తయారు చేసుకోండి !శ్వాసమహావిజ్ఞాన్ మూడోభాగం (పరమగురువుల ప్రత్యేక సూచన) ....... సమర్థ సద్గురు పీఠము, తెనాలి 2003 97 33.00
140742 సులభతర శరీర వ్యాయామములు యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి వేదాద్రి పబ్లికేషన్స్ 2004 58 .....
140743 యోగచికిత్సామార్గదర్శిని శ్రీయోగానందగిరిస్వామి నండూరి వంకటేశ్వరరావు 1984 215 60.00
140744 బుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యానకేంద్రం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ది కర్నూల్ స్పిరిచ్యవల్ సొసైటీ ,కర్నూలు 1997 151 ......
140745 ధ్యానవిద్య బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పిచ్యువల్ సోసైటీస్ మూవ్ మెంట్ - ఇండియా 70 .......
140746 సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి మెడిటేషన్ ఆల్వా సాటిప్రసాద్ శ్రీ గణేష్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 80 25.00
140747 ధ్యానతరంగం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ టి. వీరజగదీశ్వరి వెంకటరెడ్డి 2006 152 .......
140748 ధ్యానస్వరూపం స్వామి తేజోమయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2016 34 20.00
140749 ధ్యానం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పిచ్యువల్ సోసైటీస్ మూవ్ మెంట్ - ఇండియా 2017 64 50.00
140750 మెడిటేషన్ (ధ్యానసాధన ద్వారా మనసును ప్రశాంతంగా వుంచుకోండి) కె. మాణిక్యేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు 2003 48 10.00
140751 ధ్యానం ....... ....... 2019.00 7 .......
140752 ధ్యానమండలి చతుర్థవార్షికోత్సవ వేడుకలు ప్రత్యేక సంచిక ....... ....... ....... 64 .......
140753 ధ్యాన ముద్ర శశికిరణ్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 48 10.00
140754 ధ్యానం శరణం గచ్ఛామి టి. మురళీధర్ టి.సునీత 2003 314 100.00
140755 ధ్యానం జనార్ధన సూరి ప్రజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 20 10.00
140756 ధ్యానానుభవాలు జనార్ధన సూరి ప్రజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 20 10.00
140757 Loyolite 2009 (Alumni Special) P.Ramanujam Andhra Loyola College, Vijayawada 2009
140758 JANATA Annual ..... ..... 1971 122 1.00
140759 స్వజలధార - సంపూర్ణ పారిశుద్ధ్యము నిర్మల్ గ్రామం - శుభ్రం మార్గదర్శకాలు శిక్షణా కార్యక్రమము ..... ..... ..... 56 .....
140760 ఆమె...ఓ అద్భుతం! అమృతలత సప్తతి సాహితీ స్వర్ణోత్సవ సంచిక నెల్లుట్ల రమాదేవి అపురూప పబ్లిషర్స్, జూబ్లీహిల్స్ 2021 308 .....
140761 జాతీయ స్ఫూర్తి పక్షపత్రిక 'దీపధారి' చక్రవర్తుల రాఘవాచారి జ్ఞాపకాల సంచిక 2019 67 30.00
140762 స్వప్నరేఖ విశ్వోదయ వజ్రోత్సవ సంచిక 1952- 2012 యన్.వి. రమణయ్య రెక్టార్, విశ్వోదయ ,కావలి 2015 328 .......
140763 బ్రౌన్ శాస్త్రీయం (డా. జానుమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి గారి స్మారక సంచిక) ..... సి.పి బ్రౌన్ భాషా పరిశోధన కేంద్రం,యోగివేమన విశ్వవిద్యాలయం,కడప 2015 122 .......
140764 శతక సాహిత్యం నైతిక, సామాజిక విలువలు (యుజిసి జాతీయసదస్సు 28,29 జూన్ 2009) గిరిజా మనోహరబాబు కాకతీయ ప్రభుత్వ కళాశాల, హనుమకొండ 2009 158 200.00
140765 సాహిత్య ప్రస్థానం (సాహితీ స్రవంతి ప్రత్యేక సంచిక) తెలకపల్లి రవి వి. కృష్ణయ్య ,ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2002 64 10.00
140766 సాహిత్య ప్రస్థానం (సాహితీ స్రవంతి ప్రత్యేక సంచిక) తెలకపల్లి రవి సాహిత్య ప్రస్థానం పత్రిక 2016 160 40.00
140767 సాహిత్య ప్రస్థానం (దిక్సూచి ప్రసిద్ధుల ప్రత్యేక సంచిక) తెలకపల్లి రవి సాహిత్య ప్రస్థానం పత్రిక 2011 159 40.00
140768 ఆంధ్రసచిత్రవారపత్రిక వజ్రోత్సవ సంచిక శివలెంక రాధాకృష్ణ ఆంధ్రపత్రిక కార్యాలయం, గాంధీనగరం 1983 262 .....
140769 సాహిత్య తత్త్వానికి దారిదీపం ఆర్వీయార్(రాళ్లబండి వెంకటేశ్వరరావు)85వ జయంతి విశేష సంచిక డీవీవీఎస్ వర్మ ..... ..... 106 100.00
140770 చిగురు రేపటిపౌరుల సంచిక శివాజీ Fun Featurs Syndicate 1999 58 20.00
140771 ప్రేరణ (పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య శతజయంతి ప్రత్యేకసంచిక) యల్, మురళీధర్ జనవిజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ 2012 36 15.00
140772 ఈనాడు పాతికేళ్ల అక్షరయాత్ర 1974-1999 ... క్వాలిటీ సెల్, ఈనాడు హైదరాబాద్ 1999 187 100.00
140773 భావవీణ (International Peer Review Research Journal) అంతర్జాతీయ సదస్సు ప్రత్యేక సంచిక కొండ రవి సర్.సి ఆర్ రెడ్డి కళాశాల, ఏలూరు 2018 342 800.00
140774 Akkineni Nageswara Rao College Golden Jublee Souvenir (1950-2002) ..... 2000 114
140775 VTJM & IVTR Degree College Silver Jublee Souvenir (1977-2002) ..... ..... 2002 232 .....
140776 ప్రవచన సుధాకరుని 'వేణు'నాదం(మోపూరు వేణుగోపాలయ్య స్మారక సాహితీ సంచిక) ...... మోపూరు వేణుగోపాలయ్య ఆత్మీయబృందం, నెల్లూరు 2023 300 ....
140777 శ్రీ గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మగారి 101వ జయంతి విశేష సంచిక ఎ.వి, ధర్మారెడ్డి, ఆకెళ్ళ విభీషణశర్మ తిరుమల తిరుపతి ద్వస్థానములు, తిరుపతి 2023 218 .....
140778 నా జీవనయానం కళ్ళం హరనాథరెడ్డి అన్నమయ్య గ్రంథాలయం, గుంటూరు 2019 232 150.00
140779 శ్రీ జగద్గురు స్వర్ణోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక (Golden Jublee Souvenir) ..... 2000 82 ....
140780 నిలువెత్తు నిజయితీ శ్రీ గూడపాటి సీతారామస్వామిగారు జీవనయానం పాలకోడేటి సత్యనారాయణరావు ..... 2023 288 ....
140781 సమతావాది నన్నపనేని వెంకట్రావు ...... నన్నపనేని వెంకట్రావు ట్రస్ట్ 2017 232 .....
140782 సేవాజ్యోతి గుమ్మడి రాధాకృష్మమూర్తి స్మారిక మోదుగుల రవికృష్ణ స్వధర్మసేవా సంస్థ, గుంటూరు 2023 212 ......
140783 Loknayak Jayaprakash Narayan Birth Centenary Commemoration Volume ..... Loknayak Jayaprakash Narayan Centenary Celebration 2003 61 ......
140784 దర్పణమ్ ఆచార్య మత్స్యరాజ హరగోపాలరావు గారి షష్యబ్ది మహోత్సవ సంచిక ...... ...... 2008 70 ......
140785 Padayatra (9th April-15th June 2003) My Dairy Y.S.Rajasekhar Reddy .... 2003 .... ....
140786 మంగళ కరావళి లో అలుపెరుగని తెలుగు అల (మంగుళూరు తెలుగు కళాసమితి హజతోత్సవ స్మారక సంచిక) సామర్ల రమేష్ తెలుగు కళాసమితి ..... 92 ....
140787 మొట్టమొదటి జాతీయ యువసాహితా సమ్మేళనం వంగూరి చిట్టెన్ రాజు, తెన్నేటి సుధాదేవి వంశీ కల్చరల్ & ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, వంగూరి పౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2013 222 200.00
140788 జయంతి (జాతీయ సదస్సు ప్రత్యేక సంచిక) పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు సిస్టర్ నివేదిత ఫౌండేషన్ వారి విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠం 2013 140 30.00
140789 రసమయి సాహితీ సమితి (రసమయి సాహితీ సమితి 15 వసంతాల సాహితీ ప్రస్థానం) ...... ...... 50 .....
140790 "సదా" స్మరామి డాక్టర్ కాసరనేని సదాశివరావు నమో నమామి శతజయంతి ఆత్మిక సంచిక పాతూరి రాధిక శతజయంతి ఉత్సవ కమిటీ 2003 188 ......
140791 సుజాత ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు సప్తమ మహాసభా సంచిక (ఆలంపురం) గడియారం రామకృష్ణశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 1953 172 2.00
140792 Acharya Nagarjuna University Endoement Lecture Series Sciences Vol - 1 M.V. Ramkumar Ratnam Registar, Acharya Nagarjuna University ..../ 278 200.00
140793 సాహితీ పరిమళం (బండి సాహితారెడ్డి తృతీయస్ఫూర్తి దినోత్సవ సంచిక) బండి సుధారాణి బండి సాహితి రెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2021 176 .....
140794 పచ్చనాకు సాక్షిగా... (నామిని అభినందన సంచిక) జుజ్జవరపు దుర్గాప్రసాద్, సాకం నాగరాజ నామిని రజతోత్సవ నిర్వహణ కమిటీ, తిరుపతి ... 120 80.00
140795 నడచిన పుస్తకం : చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ సి. శ్యామ్, సి. ఘనశ్యామ్ సి. వల్లీ శ్యామల 2021 239 400.00
140796 Two And Twenty : Hwo The Masters Of Private Equity Always Win Sachin Khajuria Currency, New York 2022 248 28dollars
140797 Advanced Essays Ravi Chopra Cosmos Bookhive (P) ltd. .... 288 42.00
140798 Diparadhana ..... Arsha Vidya Research And Publication Trust, Chennai 2009 186 100.00
140799 The Five Love Languages Gary Chapman Jaico Publishing House, Bombay 2010 203 225.00
140800 Stories Of Hope And Inspiration Living The 7 Habits : The Courage To Change Stephen R. Covey Simon & Schuster ,A CBS Company 1999 312 475.00
140801 Enlightenment Now : The Case For Reason, Science, Humanism And Progress Steven Pinker Allen Lane AN Imprint Of Penguin Books 2018 556 699.00
140802 Flow : The Classic Work On How TO Achieve Happiness Mihaly Csikszentmihalyi Rider 2002 303 599.00
140803 Detection Unlimited Georgette Heyer The Thriller Book Club, London .... 243 .....
140804 The Domesticated Brain Bruce Hood Pelican AN Imprint Of Penguin Books 2014 336 399.00
140805 Human Evolution : A Pelican Introduction Robin Dunbar Pelican AN Imprint Of Penguin Books 2014 415 399.00
140806 Fast Exercise D R Michael Mosley, Peta Bee Short Books 207 499.00
140807 How Proust Can Change Your Life Alain De Botton Picador Classic 2019 215 450.00
140808 The Complete Works Of J.M.Synge Plays, Prose And Poetry Aiddan Arrowsmith Wordsworth Poetry Library 2008 452 1500.00
140809 Behave : The Biology Of Humans At Our Best And Worst Robert Sapolsky Vintage Books 2017 790 599.00
140810 Man's Search For Ultimate Meaning Viktor E.Frankl Rider
140811 A Short History Of Myth Karen Armstrong Penguin Books 2005 135 225.00
140812 Prayer Guide Swami Dayananda Saraswati Arsha Vidya Reasearch And Publication Trust . Chennai 2011 248 50.00
140813 The Greatest Show On Earth : The Evidence For Evolution Richard Dawkins Black Swan 2009 470 8.99pounds
140814 The God Delusion Richard Dawkins Black Swan 2007 463 6.99pounds
140815 God Is Not Great : How Religion Poisons Everything Christopher Hitchens Atlantic Books 2007 307 6.99pounds
140816 The Case For God : What Religion Really Means Karen Armstrong Vintage Books 2009 376 8.99pounds
140817 The Chronicles Of Narnia C.S. Lewis Harper Collins Publishers 1983 767 595.00
140818 How To Attain Enlightenment : The Vision Non-Duality James Swartz Seatleat Publications 2009 317 15.95dollars
140819 The Ask And The Answer Patrick Ness Candlewick Press 2009 519 18.99dollars
140820 Robin Readers Level -3 The Key Denise Key Orient Black Swan Private Ltd. 2011 55 73.00
140821 The Jungle Book : The Strength Of The Wolf Is The Pack Scott Peterson Disnep Press, Los Angeles 2016 324 12.99dollars
140822 The Falls Ian Rankin Orion 2005 475 6.99pounds
140823 Fish : Aremarkable Way To Boost Morale And Improve Results Stephen C. Lundin Hodder & Stoughton 2001 5.99 pounds
140824 The Miracle Of Being Awake: A Manual On Meditation For The Use Of Young Activists Thich Nhat Hanh / Mobi Quynh Hoa Buddhist Publication Society 1976 74
140825 Man's Search For Meaning : The classic Tribute To Hope From The Holocaust Viktor E. Frankl Rider 2004 154 299.00
140826 Predictably Irrational : The Hidden Forces That Shape Our Decisions Dan Ariely Harper Collins Publishers 2008 280 399.00
140827 The Psychology Of Money : Timeless Lessons On Wealth, Greed And Happiness Morgan Housel Jaico Publishing House, Bombay 2022 242 399.00
140828 Business Battles (Family Feuds That Changed Indian Industry) Shyamal Majumdar BS Books,An Imprint Of Business Standard Limited, New Delhi 2014 176 350.00
140829 The Power Of Now A Guide To Spiritual Enlightment Eckhart Tolle Yogi Impressions 2001 193 295.00
140830 Will Will Smith Century 412 14.99pounds
140831 Intellectuals Paul Johnson Phoenix 1988 385 395.00
140832 Grow Younger Live Longer : Ten Steps To Reverse Ageing Deepak Chopra Rider 2001 289 250.00
140833 What Doctors Don't Get To Study In Medical School BM Hegde Paras Medical Publisher 2017 553 475.00
140834 Steve Jobs Walter Isaacson Abacus 2021 581 699.00
140835 Fit For Life Harvey And Marilyn Diamond Warner Books 1987 316 7.99dollars
140836 The Golem : What You Should Know About Science 2nd edition Harry Collins And Trevor Pinch Cambridge University Press 1993 192 225.00
140837 Breath : The New Science Of A Lost Art James Nestar Penguin Life 2020 280 699.00
140838 Megaliving : From The Monk Sold His Ferari Robin Sharma Jaico Publishing House, Bombay 2012 163 195.00
140839 The World Of FATWAS Of The Shariah In Action Arun Shourie Harper Collins Publishers, India 2012 757 699.00
140840 Eminent Historians : Their Technology, Their Line, Their Fraud Arun Shourie Harper Collins Publishers, India 2014 388 599.00
140841 Grow Younger Live Longer : Ten Steps To Reverse Ageing Deepak Chopra Rider 2002 289 3.50pounds
140842 The Seven Spiritual Laws Of Success : A Practical Guide To The Fulfilment Of Your Dreams Deepak Chopra Excel Books 2000 112 125.00
140843 What Doesn't Kill Us Scott Carney Rodale 2017 237 499.00
140844 Please Don't Just Do What I Tell You! Bob Nelson Vermilion , London 2001 105 150.00
140845 One Indian Girl Chetan Bhagat Rupa Publication India Pvt.Ltd. 2016 272 195.00
140846 How To Do What You Want To Do Paul Hauck Sudha Publications Pvt.Ltd. 1990 96 40.00
140847 2 States : The Story Of My Marriage Chetan Bhagat Rupa Publication India Pvt.Ltd. 2009 269 95.00
140848 Who Will Cry When You Die ? Robin Sharma Jaico Publishing House, Bombay 2018 225 175.00
140849 Timeless Thoughts For Today Napoleon & Judith Williamson The Napolean Hill Foundation, Jaico Publishing House 2009 175 195.00
140850 How To Talk So People Listen : The Real Key To Job Success Sonya Hamlin Universal Book Stall , New Delhi 1995 265 85.00
140851 The Land Of Stories : The Wishing Spell Chris Colfer Little,Brown And Compant, Newyork 2013 438 8.99dollars
140852 సప్తవర్ణ - మానవ వృక్షం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 91 100.00
140853 పంచతత్త్వ సాధన మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 105 130.00
140854 ఫోహట్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 54 60.00
140855 డైనమిక్ సైలెన్స్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 72 90.00
140856 డెత్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 48 70.00
140857 జన్మాష్టమి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 52 80.00
140858 మానవుడు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 72 180.00
140859 సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్ నెస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 229 250.00
140860 అగ్నిస్వత్తాస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 63 80.00
140861 గ్రహములు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 76 90.00
140862 యూనవర్సిటీ ఆఫ్ సిరీస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 59 70.00
140863 గాయత్రి సావిత్రి కుండలిని మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 72 90.00
140864 కాస్మిక్ అవతార్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 83 90.00
140865 రూట్ రేసెస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 39 50.00
140866 కల్కి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 55 60.00
140867 ద్రష్ట మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 46 50.00
140868 సైన్స్ ఆఫ్ కాన్షస్ నెస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 359 350.00
140869 మనస్సు బుద్ధి ఆత్మ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 69 90.00
140870 బుధ గ్రహం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 54 70.00
140871 వికాస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 127 150.00
140872 9నెలలు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 60 40.00
140873 ధ్యాన లక్ష్యం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 26 30.00
140874 సూత్రధారులు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 29 30.00
140875 ధ్యానస్థితి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 45 50.00
140876 సంకల్పం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 32 30.00
140877 సైన్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 34 40.00
140878 త్రిపురాంతకం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 42 40.00
140879 సమాధి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 71 70.00
140880 గ్లామర్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 71 70.00
140881 గాయత్రి స్మృతి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 51 50.00
140882 పదార్థ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 69 90.00
140883 ద గ్రేట్ జర్నీ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 55 90.00
140884 సౌండ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 48 60.00
140885 అంతర్యాగం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 62 90.00
140886 సృష్టి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 81 50.00
140887 కాన్షష్ నెస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 61 80.00
140888 లక్ష్యం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 35 30.00
140889 లెమూరియన్స్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 59 90.00
140890 ప్రేమ ధ్యానము మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 24 20.00
140891 తత్త్వాస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 45 50.00
140892 మధువిద్య మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in
140893 అకల్ట్ కెమిస్ట్రీ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 137 150.00
140894 అకల్ట్ మెడిటేషన్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 69 90.00
140895 మౌనం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 73 90.00
140896 కారణ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 92 100.00
140897 ఇగో మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 81 90.00
140898 శ్వాస మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 73 100.00
140899 చేతనత్వం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 32 40.00
140900 న్యూ ఎరా ఎడ్యుకేషన్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 106 120.00
140901 జడ్జ్ మెంట్ డేస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 55 60.00
140902 బిందువు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 45 50.00
140903 ప్రాణ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 63 70.00
140904 పౌర్ణమి ధ్యానం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 36 40.00
140905 క్లీం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 219 200.00
140906 సప్తసప్త మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 94 100.00
140907 సాయి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 177 180.00
140908 అదృశ్య సహోయకులు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 137 120.00
140909 అశ్వినీ సూక్తమ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 72 80.00
140910 సుపర్ణ సూక్తమ్ (Discovering The Vedas) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 94 100.00
140911 అగ్నిచైతాన్స్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 121 120.00
140912 అగ్ని మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2018 92 90.00
140913 తంత్ర మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 65 60.00
140914 ఈథరిక్ డబుల్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 77 80.00
140915 థాట్ ఫామ్స్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 91 170.00
140916 వైట్ మాజిక్ (A Treatise On White Magic) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 114 130.00
140917 నూతన యుగం (New Era) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 61 70.00
140918 ఇన్నర్ గవర్నమెంట్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 47 60.00
140919 శబ్ద బ్రహ్మ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 57 70.00
140920 థియోసఫీ అండ్ ద హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 80 100.00
140921 ఆయుధి (ఆయుధము కలవాడు) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 35 35.00
140922 అష్ట వసువులు (The Elemental Forces) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 23 25.00
140923 అవతార్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2019 155 150.00
140924 ఆజ్ఞ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) www.theosophyrk.net 2012 137 70.00
140925 ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 67 80.00
140926 గాయత్రి రామాయణం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 105 110.00
140927 ఎక్ట్సర్నలైజేషన్ ఆఫ్ ద హైరార్కీ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 191 200.00
140928 నేచర్ ఈజ్ అల్వేస్ రైట్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 66 90.00
140929 రీ అప్పియరెన్స్ ఆఫ్ ద అవతార్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 129 130.00
140930 ఋషి దర్శనం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 53 80.00
140931 పరమగురు చరణ సన్నిధి (At the feet of the master) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 79 80.00
140932 చక్ర ధ్యానం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2019 61 60.00
140933 యోగం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 51 50.00
140934 గుప్తవిద్య (ఈసోటెరిక్ యాస్ట్రాలజీ) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 76 70.00
140935 స్పందన మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 67 60.00
140936 శాంతి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 73 70.00
140937 లైఫ్ డివైన్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 112 100.00
140938 యోగి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 64 60.00
140939 పంచకోశ సాధన మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2019 50 50.00
140940 హైరార్కీ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 53 50.00
140941 సాధన మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 37 40.00
140942 విశ్వఏకీకరణ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 80 70.00
140943 జీవాత్మ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 56 50.00
140944 సప్తపది మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 53 50.00
140945 అగ్నిసూక్తమ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 43 40.00
140946 కుండలిని జాగృతి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 40 35.00
140947 శ్రీవిద్య మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 128 140.00
140948 పురుష సూక్తమ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 144 150.00
140949 వేద మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 78 80.00
140950 దీక్ష మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 92 100.00
140951 గురువు ముచ్చట్లు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) www.theosophyrk.net 2011 154 100.00
140952 సూర్యశోషణ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 33 30.00
140953 చేతన మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 40 40.00
140954 అగ్నిసూర్యాన్స్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 47 50.00
140955 సాధన మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2019 37 40.00
140956 కిరణ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 100 100.00
140957 రిచ్ నెస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 50 80.00
140958 అనంత పద్మనాభ వ్రతం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 96 90.00
140959 గాయత్రి ఉపనిషత్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 107 100.00
140960 మంత్ర పుష్పము మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 94 80.00
140961 హీలింగ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com 2022 164 150.00
140962 సంజీవని మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 87 100.00
140963 వర్ణ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 48 50.00
140964 మొనాడ్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 36 40.00
140965 సూర్య విజ్ఞాన్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 91 90.00
140966 గ్రంధి బేధన మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 37 40.00
140967 బ్రాహ్మీ స్థితి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 62 60.00
140968 సమన్వయం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 40 40.00
140969 రమణమహర్షి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 38 30.00
140970 ఆలోచనలు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 95 100.00
140971 కలలు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 44 60.00
140972 టైమ్ మేనేజ్ మెంట్ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 44 50.00
140973 చిత్తం మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 47 70.00
140974 సింథసిస్ ఆఫ్ యోగ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 131 150.00
140975 శ్రీమహాలక్ష్మీ మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 119 120.00
140976 మౌనవాణి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2018 152 150.00
140977 నాగ గంధర్వ యక్ష మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2019 36 35.00
140978 స్మృతి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2012 250 150.00
140979 కఠోపనిషత్తు మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 187 200.00
140980 ఇంటింటా సాయి మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 145 140.00
140981 సాయి లలిత మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 123 130.00
140982 సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ Volume - 1 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 117 120.00
140983 న్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ Volume - 2 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 220 200.00
140984 న్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ Volume - 2 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 219 200.00
140985 కర్మ (The Universal Law Of Cause And Effect) Volume - 1 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 134 130.00
140986 కర్మ (The Universal Law Of Cause And Effect) Volume - 2 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 211 200.00
140987 విశ్వ అగ్ని (A T reatise On Cosmic Fire) Volume - 1 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 303 300.00
140988 విశ్వ అగ్ని (A T reatise On Cosmic Fire) Volume - 2 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 276 280.00
140989 విశ్వ అగ్ని (A T reatise On Cosmic Fire) Volume - 3 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 289 300.00
140990 విశ్వ అగ్ని (A T reatise On Cosmic Fire) Volume - 4 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 335 350.00
140991 సంస్కార్ (The art of living) మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 130 130.00
140992 ఈసోటెరిక్ సైకాలజీ Volume 1 of 1 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 212 200.00
140993 ఈసోటెరిక్ సైకాలజీ Volume 1 of 2 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 160 160.00
140994 సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ Volume - 3 మాస్టర్ ఆర్.కె.(మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 280 250.00
140995 The Detiny Of The Nations Master R.K. ( Marella Sriramakrishna) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 253 250.00
140996 Soul And Its Mechanism Master R.K. ( Marella Sriramakrishna) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 66 90.00
140997 Chitragupta Master R.K. ( Marella Sriramakrishna) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 53 60.00
140998 Yogic Sadhana Master R.K. ( Marella Sriramakrishna) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 78 100.00
140999 Power Of Thinking Master R.K. ( Marella Sriramakrishna) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 43 60.00
141000 Samadhi (Patanjali Yoga Sutras) Master R.K. ( Marella Sriramakrishna) manitheosophydatta@gmail.com, mani_missionrk@yahoo.co.in 2014 307 300.00