వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -54

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
26501 తిరుప్పావై. 301 భగవద్ధ్యాన సోపానమ్ శ్రీవేదాన్త దేశిక తి.తి.దే., తిరుపతి ... 39 12.00
26502 తిరుప్పావై. 302 సుధాస్వాదము న.చ. రఘునాథాచార్యులు సత్సంప్రదాయ పరిరక్షణసభ, వరంగల్ 1993 71 15.00
26503 తిరుప్పావై. 303 ముదలాళ్వార్లు, తిరుమళిశైప్విరాన్ పాశురాలలో శ్రీవేంకటేశ్వరవైభవం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 40 2.00
26504 తిరుప్పావై. 304 ఆరావముతు ది. శ్రీనివాసాచార్యులు పాంచరాత్ర అకాడమీ, చీరాల ... 16 1.00
26505 తిరుప్పావై. 305 శ్రీరఙ్గక్షేత్ర మహాత్మ్యం కాణ్డూరు వెంకటవరదాచార్య స్వామి శ్రీ రామానుజ సుప్రభాత గోష్టి, చెన్నై ... 153 25.00
26506 తిరుప్పావై. 306 చరమశ్లోకటిప్పణీ తిరువాళయణ్ణన్ శ్రీనివాస ముద్రాక్షరశాల, కాఞ్చీపురమ్ 1914 388 1.50
26507 తిరుప్పావై. 307 తత్వత్రయమ్ వేం. నారాయణస్వామి నాయుడు శ్రీనికేనముద్రాక్షరశాలైయిల్, చెన్నై 1904 206 1.00
26508 తిరుప్పావై. 308 Sri Ramanujacampu Ramanujacarya Government Press, Chennai 1942 208 10.00
26509 తిరుప్పావై. 309 సచిత్ర శ్రీ రామానుజ కథామృతము ... పాల్వాయి వెంకటేశ్వరరావు (రిటైర్డ్ టీచర్), విజయవాడ ... 155 60.00
26510 తిరుప్పావై. 310 శ్రీరామానుజ దివ్య వైభవము తిరువాయిపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1977 414 50.00
26511 తిరుప్పావై. 311 రామానుజ వైభవము వేదవ్యాస శ్రీరంగరాజ సుదర్శన భట్టాచార్య వేదిక్ యూనివర్సిటీ 1997 270 30.00
26512 తిరుప్పావై. 312 రామానుజ వైభవము వేదవ్యాస శ్రీరంగరాజ సుదర్శన భట్టాచార్య వేదిక్ యూనివర్సిటీ 1997 270 30.00
26513 తిరుప్పావై. 313 శ్రీమద్రామానుజ సంక్షేప చరిత్రము టి.కె. చూడమణి జీయర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, సీతానగరం 2010 24 10.00
26514 తిరుప్పావై. 314 భగవద్రామానుజులు గేయమాలిక రావికంటి వసునందన్ నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 32 20.00
26515 తిరుప్పావై. 315 శ్రీ ఉడయవర్లు దర్శనం పూనుమల్లి పీతాంబరం రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 116 40.00
26516 తిరుప్పావై. 316 శ్రీరామానుజదర్శనవిశిష్టత గోపాలాచార్య విజయ ప్రెస్, చిత్తూరు 1967 19 0.25
26517 తిరుప్పావై. 317 భగవద్రామానుజప్రణీతం శ్రీ వైకుంఠ గద్యమ్ సముద్రాల వేంకట రంగరామానుజాచార్యులు రచయిత, కొవ్వూరు 1995 22 5.00
26518 తిరుప్పావై. 318 శరణాగతగద్యమ్ భగవద్రామానుజ మెహెర్ చైతన్య నికేతన్ ట్రస్ట్, తాపేశ్వరం 1994 38 10.00
26519 తిరుప్పావై. 319 శ్రీమద్రామానుజ సహస్రనామస్తోత్రము ... శ్రీరంగ రామానుజ సేవా సంఘము, చీరాల 2004 171 40.00
26520 తిరుప్పావై. 320 శ్రీమద్రామానుజ సహస్రనామస్తోత్రము ... శ్రీరంగ రామానుజ సేవా సంఘము, చీరాల 2004 171 40.00
26521 తిరుప్పావై. 321 ఇరామానుశనూత్తంన్దాది తిరువరఙ్గత్తముదనార్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 48 10.00
26522 తిరుప్పావై. 322 ఇరామానుశనూత్తందాది అను భగవద్రామానుజస్తుతి చక్రవర్తి వేంకటనృసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1977 204 8.00
26523 తిరుప్పావై. 323 శ్రీమద్రామానుజ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... శ్రీరంగ రామానుజ సేవా సంఘము, చీరాల ... 32 5.00
26524 తిరుప్పావై. 324 శ్రీయతిరాజవైభవము ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు శ్రీభాష్యకారసిద్ధాన్త పీఠము, భీమవరం 2009 43 25.00
26525 తిరుప్పావై. 325 భగవద్రామానుజ వైభవము కొమాండూరు కృష్ణమాచార్యులు కె.వి.వి.యల్. నరసింహాచార్యులు 1959 56 1.00
26526 తిరుప్పావై. 326 శ్రీ యతిరాజవైభవము శ్రీమదాంధ్రపూర్ణార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 40 10.00
26527 తిరుప్పావై. 327 యతిరాజ వింశతి కె.ఎస్. రామానుజచార్యస్వామి ఉభయ వేదాన్తసభ, పెంటపాడు 2001 132 30.00
26528 తిరుప్పావై. 328 శ్రీలక్ష్మీ గద్యం శ్రీనివాసగద్యం ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు శ్రీరామానుజ సిద్ధాంతసభ, సికింద్రాబాద్ 2013 108 25.00
26529 తిరుప్పావై. 329 భజయతిరాజ స్తోత్రమ్ ధాటీ పఞ్చకమ్ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2005 16 10.00
26530 తిరుప్పావై. 330 రామానుజ దర్శనము కె. సచ్చిదానందమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 1995 39 10.00
26531 తిరుప్పావై. 331 శ్రీ రామానుజ సుప్రభాత గోష్టి రజిత గ్రంథ దీపిక సర్వోపకారి రామానుజదాసు రచయిత, చెన్నై 1998 119 25.00
26532 తిరుప్పావై. 332 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది మొదటి భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1972 324 10.00
26533 తిరుప్పావై. 333 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది మొదటి భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 250 10.00
26534 తిరుప్పావై. 334 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది రెండవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 155 25.00
26535 తిరుప్పావై. 335 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది మూడవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 169 30.00
26536 తిరుప్పావై. 336 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది నాల్గవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 218 30.00
26537 తిరుప్పావై. 337 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది నాల్గవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 218 30.00
26538 తిరుప్పావై. 338 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది ఐదవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1984 228 25.00
26539 తిరుప్పావై. 339 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది ఆఱవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 204 30.00
26540 తిరుప్పావై. 340 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది ఏడవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 229 35.00
26541 తిరుప్పావై. 341 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది ఎనిమిదవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 212 30.00
26542 తిరుప్పావై. 342 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది తొమ్మిదవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 282 30.00
26543 తిరుప్పావై. 343 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పదియవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1990 255 35.00
26544 తిరుప్పావై. 344 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పదకొండవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 279 35.00
26545 తిరుప్పావై. 345 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పండ్రెండవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 288 45.00
26546 తిరుప్పావై. 346 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పదమూడవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1993 294 45.00
26547 తిరుప్పావై. 347 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పదునాల్గవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1994 198 50.00
26548 తిరుప్పావై. 348 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పదునాల్గవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1994 294 50.00
26549 తిరుప్పావై. 349 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పదునైదవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1995 240 60.00
26550 తిరుప్పావై. 350 శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముది పదునాఱవ భాగము ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1996 406 100.00
26551 తిరుప్పావై. 351 Early History of The Vaisnava Faith and Movement in Assam Maheswar Neog Lawyaer's Book Stall, Assam 1998 400 500.00
26552 తిరుప్పావై. 352 ఆళ్వారాచార్య సంగ్రహ చరిత్రలు తిరుమల గుదిమెళ్ళ వేంకట లక్ష్మీనృసింహాచార్య రచయిత, మచిలీపట్టణం 1997 196 60.00
26553 తిరుప్పావై. 353 భక్తి సారము ప్రథమ భాగము తిరువాయిపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 218 75.00
26554 తిరుప్పావై. 354 ఆళ్వార్ల చరితము (భగవద్భక్తుల చరిత్ర) త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ జీయర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, సీతానగరం 2003 72 25.00
26555 తిరుప్పావై. 355 ఆళ్వార్ల చరితము (భగవద్భక్తుల చరిత్ర) త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ జీయర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, సీతానగరం 2003 72 25.00
26556 తిరుప్పావై. 356 ఆళ్వారుల చరిత్రము కృష్ణమాచార్య స్వామి శ్రీ రామానుజవాణి, సీతానగరం ... 108 12.00
26557 తిరుప్పావై. 357 ఆళ్వారుల దివ్య వైభవము తిరువాయిపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 128 2.50
26558 తిరుప్పావై. 358 ఆళ్వారుల ద్వాదశ మాలిక బి.హెచ్. శివరాజు రచయిత, విశాఖపట్నం 2001 170 30.00
26559 తిరుప్పావై. 359 Lord Venkateswara and Alwars G.T. Gopalakrishna Naidu T.T.D., Tirupathi 1979 52 1.00
26560 తిరుప్పావై. 360 ఆళ్వారుల భక్తి స్రవంతి వి. రంగస్వామి రచయిత, పుత్తూరు 1985 26 2.00
26561 తిరుప్పావై. 361 శ్రీ పరకాల విలాసము దోమా వేంకటస్వామి గుప్త ది బి.ఎన్.కె. ప్రెస్, చెన్నై 1950 181 2.00
26562 తిరుప్పావై. 362 శ్రీ తిరుమంగయాళ్వారుచరిత్రము నల్లూరి రంగాచార్యులు నల్లూరి వేంకట సీతారామాచార్యులు 1993 150 2.00
26563 తిరుప్పావై. 363 ఆళ్వారుల మంగళాశాసనములు తిరువేఙ్గడముడైయాన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 35 3.00
26564 తిరుప్పావై. 364 ఆళ్వార్ల వైభవము గాదె రంగారావు శ్రీ గోల్కొండవ్యాపారి శ్రీవైష్ణవ సమాజము, బరంపురం 1984 61 2.00
26565 తిరుప్పావై. 365 ద్వాదశసూరి చరిత్ర కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 328 30.00
26566 తిరుప్పావై. 366 ద్వాదశసూరి చరిత్ర కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 328 30.00
26567 తిరుప్పావై. 367 దివ్యసూరి కథాసారము శ్రీ రామానుజదాసుడు శ్రీ గోదాగ్రంథమాల, ముసునూరు 1985 172 12.00
26568 తిరుప్పావై. 368 దివ్యసూరిచారిత్రము మొదటి సంపుటి శ్రీనివాసపురం అనంతాచార్యులు యస్. రమాదేవి, తిరుపతి 1999 174 40.00
26569 తిరుప్పావై. 369 దివ్యసూరిచారిత్రము ద్వితీయ సంపుటి శ్రీనివాసపురం అనంతాచార్యులు యస్. రమాదేవి, తిరుపతి 1999 206 40.00
26570 తిరుప్పావై. 370 అభిరామ వరాధీశుల వైభవము ... శ్రీ రామానుజం, విజయవాడ 2006 40 10.00
26571 తిరుప్పావై. 371 ఆలయములు-ఆళ్వారులు నల్లాన్‌చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు రచయిత, విజయవాడ 1983 90 10.00
26572 తిరుప్పావై. 372 శ్రీవరదరాజ పంచాశత్ సర్వంకషా వ్యాఖ్య కే.వి. రాఘవాచార్యులు తిరుమల ఛారిటబుల్ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2012 308 100.00
26573 తిరుప్పావై. 373 నవవిధ భక్తులు కుందుర్తి వేంకట నరసయ్య శ్రీ సీతారామనామసంకీర్తన సంఘం, గుంటూరు 1986 304 10.00
26574 తిరుప్పావై. 374 పన్నిద్దురాళ్వారులు ... ... ... 304 10.00
26575 తిరుప్పావై. 375 ఆళ్వారులు దివ్య ప్రబంధములు ధనకుదరం వరదాచార్యులు కమలా బాలవాణి, గుంటూరు 1971 384 10.00
26576 తిరుప్పావై. 376 ఆళ్వారులు దివ్య ప్రబంధములు ధనకుదరం వరదాచార్యులు శ్రీ రామానుజ కీర్తి కౌముదీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1970 384 10.00
26577 తిరుప్పావై. 377 ఆళ్వారులు దివ్య ప్రబంధములు ధనకుదరం వరదాచార్యులు కమలా బాలవాణి, గుంటూరు 1971 384 10.00
26578 తిరుప్పావై. 378 శ్రీ పదులు శొంఠి శ్రీపతి శాస్త్రి రచయిత, చెన్నై 1967 266 10.00
26579 తిరుప్పావై. 379 తిరునామములు కిడాంబి నరసింహాచార్య రచయిత, ఆర్మూరు 1983 434 50.00
26580 తిరుప్పావై. 380 ఆచార్య సూక్తి ముక్తావళి శ్రీమాన్ నంబూరికేశవాచార్యులు శ్రీ జమిలి నమ్మళ్వార్ ధర్మనిధి, గుంటూరు 1972 632 50.00
26581 తిరుప్పావై. 381 పరమయోగి విలాసం విశిష్టాద్వైత తత్త్వం డా. లక్ష్మణచక్రవర్తి ఆకృతి ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2010 120 75.00
26582 తిరుప్పావై. 382 వ్యాసచక్రం వైష్ణవ సాహిత్య వ్యాసాలు డా. లక్ష్మణచక్రవర్తి ఆకృతి ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2010 128 75.00
26583 తిరుప్పావై. 383 నిత్యపూజా విధానము భాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 2003 110 10.00
26584 తిరుప్పావై. 384 శ్రీ దివ్య ప్రబంధామృతమ్ ప్రతివాది భయంకర కృష్ణమాచార్యులు తిరువేంగళ కృష్ణమాచార్యులు, కాకినాడ 1999 89 25.00
26585 తిరుప్పావై. 385 The Process of Creation in Dasa Sahitya V. Badarayana Murthy T.T.D., Tirupathi 1999 316 25.00
26586 తిరుప్పావై. 386 తత్వత్రయమ్ శ్రీమణవాళ మామునికళ్ వర్తమానతరఙ్గిణీ ముద్రాక్షరశాల ... 194 1.50
26587 తిరుప్పావై. 387 కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తామ్బు మూలముమ్ ప్పెరుమాళ్ నాయనారరుళిచ్చెయ్ శ్రీ సరస్వతీ భణ్డారముద్రాక్షరశాలైయిల్, చెన్నై 1886 108 0.10
26588 తిరుప్పావై. 388 శ్రీ భగవచ్ఛాస్త్రాన్తర్గత జితన్తాస్తోత్రమ్ పెరియవాచ్చాన్బిళ్ళై యరుళిచ్చెయ్ శ్రీనికేతన ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్టణము 1919 45 0.25
26589 తిరుప్పావై. 389 శఱియతిరుమడల్ పెరియవాచ్చాన్బిళ్ళై యరుళిచ్చెయ్ శ్రీనికేతన ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్టణము ... 74 0.50
26590 తిరుప్పావై. 390 యతీన్ద్ర ప్రవణ ప్రభావమ్ పుదుప్పట్టు తిరువేఙ్కటాచార్య శ్రీనివాస ముద్రాక్షరశాల, కాఞ్చీపురమ్ ... 193 1.00
26591 తిరుప్పావై. 391 గోదాదేవి అనుగ్రహించిన తిరుప్పావై ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 48 5.00
26592 తిరుప్పావై. 392 తిరుప్పావు దామోర రాజగోపాలరావు ... ... 30 2.00
26593 తిరుప్పావై. 393 ధనుర్మాస వ్రతం తిరుప్పావై తెలుగు గీత గోపాలం ఆచ్చి వేణుగోపాలాచార్యులు 1994 62 12.00
26594 తిరుప్పావై. 394 తిరుప్పావై ... ఎన్. శ్రీకాంతరావు, బెంగుళూరు 2000 60 10.00
26595 తిరుప్పావై. 395 తిరుప్పావు గీతమాలిక నల్లాన్‌చక్రవర్తుల వేంకట రంగనాథ్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1994 80 10.00
26596 తిరుప్పావై. 396 శ్రీసూక్తిమాలిక నల్లాన్‌చక్రవర్తుల వేంకట రంగనాథ్ ... ... 100 10.00
26597 తిరుప్పావై. 397 శ్రీ ఆండాళ్ సంకీర్తన వైభవం తెలికిచర్ల కందాడై సీతమ్మ అజంతా ఫైన్ ఆర్ట్స్, తిరుపతి 2001 17 10.00
26598 తిరుప్పావై. 398 శ్రీ ఆండాళ్ అనుగ్రహించిన తిరుప్పావై ... కె. గోదాదేవి, నెల్లూరు 2002 51 10.00
26599 తిరుప్పావై. 399 శ్రీ వ్రతతాత్తర్యమ్ తిరుప్పావు మహేంద్రాడ వేంకట జగన్నాథస్వామి ... ... 41 10.00
26600 తిరుప్పావై. 400 తిరుప్పావై ... ... ... 52 10.00
26601 తిరుప్పావై. 401 శ్రీ గోదాస్తుతిః ... బూర్గుల రంగనాథరావు, హైదరాబాద్ 1999 16 10.00
26602 తిరుప్పావై. 402 భగవద్విషయమ్ (ఐన్దామ్‌పత్తు) శ్రీకాంచీ ప్రతివాదిభఙ్కరమ్ అణ్ణఙ్గరాచార్యర్గాల్ రచయిత,చెన్నై 1944 126 2.00
26603 తిరుప్పావై. 403 తిరువాయ్‌మొళి-నాలామ్‌పత్తు ముతల్ తిరువాయ్‌మొ ఒరునాయకమాయ్‌ ప్రవేశమ్ శ్రీకాంచీ ప్రతివాదిభఙ్కరమ్ అణ్ణఙ్గరాచార్యర్గాల్ లిబర్టి ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1944 147 2.00
26604 తిరుప్పావై. 404 భగవద్విషయమ్ ప్రతివాది భయంకర కృష్ణమాచార్యులు లిబర్టి ముద్రాక్షరశాల, మద్రాసు 1940 706 4.00
26605 తిరుప్పావై. 405 తిరువాయ్‌మొ వ్యాఖ్యానమ్-భగవద్విషయమ్ పేరరుతాళ్ పెరున్దేవిత్తాయార్ లిబర్టి ముద్రాక్షరశాల, మద్రాసు ... 420 4.00
26606 తిరుప్పావై. 406 భగవద్విషయమ్ అణ్ణఙ్గరాచార్యులు P.B. Annangarachariar, Kancheepuram 1950 212 2.00
26607 తిరుప్పావై. 407 శ్రీవైష్ణవసమయాచార నిష్కర్షమ్ శ్రీమత్ పిళ్ళైలోకంజీయర్ ఆనంద ముద్రాక్షరశాలైయిల్, చెన్నై 1909 411 2.00
26608 తిరుప్పావై. 408 తిరుప్పావై వి. చౌదరి జంపాల వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా, సికింద్రాబాద్ ... 30 10.00
26609 తిరుప్పావై. 409 తిరుప్పల్లాండు-తిరుప్పళియెచ్చి తిరుప్పావై-కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు సంపన్ముడుంబై వరదాచార్య రచయిత, వరంగల్ 2009 42 20.00
26610 తిరుప్పావై. 410 గోపీహృదయం రెహనాత్యాబ్జీ సురుచి ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 119 3.00
26611 తిరుప్పావై. 411 నీలివెన్నెలలు ముత్తీవి లక్ష్మణదాసు సురుచి ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 60 2.00
26612 తిరుప్పావై. 412 క్వణత్కింకిణి ముత్తీవి లక్ష్మణదాసు సురుచి ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 76 2.00
26613 తిరుప్పావై. 413 తెనుగు మీరా రామచంద్ర కౌండిన్య ఆంధ్ర హిందీ పరిషత్, హైదరాబాద్ 1956 90 1.25
26614 తిరుప్పావై. 414 మీరా మాధురి ఇలపావులూరి పాండురంగారావు శ్రీ గోదాగ్రంథమాల, ముసునూరు 1980 37 6.00
26615 తిరుప్పావై. 415 మీరా మాధురి ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 65 3.00
26616 తిరుప్పావై. 416 మీరా గీతామృతధార కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 71 60.00
26617 తిరుప్పావై. 417 కృష్ణాభిసారిక-మీరా కోడూరు పుల్లారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 115 70.00
26618 తిరుప్పావై. 418 శ్రీ మోహన రంగనాయక శతకము మరియు ఆళ్వారుల దివ్య వైభవము తుళ్ళూరు సత్యనారాయణ ఆర్.వి.యస్. దీక్షితులు, గుంటూరు 2000 40 10.00
26619 తిరుప్పావై. 419 ధనుర్మాస వ్రతకల్పము శ్రీరామానుజవాణి రచయిత, విజయవాడ 1993 58 5.00
26620 తిరుప్పావై. 420 ధనుర్మాస వ్రత కల్పము శ్రీ రామానుజ వాణి రచయిత, విజయవాడ 1988 54 2.00
26621 తిరుప్పావై. 421 ధనుర్మాస వ్రత కల్పము రొంపిచర్ల శ్రీనివాసాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 48 8.00
26622 తిరుప్పావై. 422 రాధికాసాంత్వనము బెంగుళూరు నాగరత్నము వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 176 1.50
26623 తిరుప్పావై. 423 తిరువాయ్ మొ అను శ్రీ శఠకోపవాక్సుధ షష్ఠ ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1981 131 10.00
26624 తిరుప్పావై. 424 తిరువాయ్ మొ అను శ్రీ శఠకోపవాక్సుధ సప్తమ ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1981 147 10.00
26625 తిరుప్పావై. 425 తిరువిరుత్తము అను శ్రీ శఠారివాక్సుధ ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1984 155 12.00
26626 తిరుప్పావై. 426 తిరువాశిరియము పెరియతిరువందాది అను శ్రీ శఠారి సూక్తిసుధ ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1984 134 30.00
26627 తిరుప్పావై. 427 యథార్థ సంప్రదాయప్పడి గుదిమెళ్ళ వేంకటరంగాచార్యస్వామి, అంతర్వేది నరసింహాచార్యులు శ్రీమదుభయవేదాన్తాచార్య పీఠము 1983 120 10.00
26628 తిరుప్పావై. 428 పండిత ఉపన్యాససార సంగ్రహము తె.కం. గోపాలాచార్యులు ... 1946 46 5.00
26629 తిరుప్పావై. 429 శ్రీవైష్ణవుడవు కాగోరుదువా? గోపాలాచార్య ... 1967 19 2.00
26630 తిరుప్పావై. 430 శ్రీ ఆళవన్దార్ స్తోత్రమ్ మేడూరి మల్లిఖార్జునరావు రచయిత, గుంటూరు 2005 72 10.00
26631 తిరుప్పావై. 431 శ్రీగోదా సహస్ర కమల మాలికా కే.ఎస్. రామానుజాచార్యః శ్రీగోదా గ్రన్ధమాల, ముసునూరు 1991 55 8.00
26632 తిరుప్పావై. 432 కవితాశారద కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1973 56 1.50
26633 తిరుప్పావై. 433 భక్తి అంటే...? తిరుప్పావై కోకిల మంజులశ్రీ సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 117 50.00
26634 తిరుప్పావై. 434 శ్రీమదనన్తస్తవః ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు ఉభయ వేదాన్తసభ, పెంటపాడు 2002 62 10.00
26635 తిరుప్పావై. 435 శ్రీరంగనాథుని అభిషేక చూర్ణికలు శ్రీరంగనాథ స్తోత్రమ్-శ్రీరంగరాజ వింశతి ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 176 60.00
26636 తిరుప్పావై. 436 శ్రీరంగనాథుని అభిషేక చూర్ణికలు శ్రీరంగనాథ స్తోత్రమ్-శ్రీరంగరాజ వింశతి ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 176 60.00
26637 తిరుప్పావై. 437 జగన్నాథ సుధాలహరీ ఈమని వేఙ్కట సత్యనారాయణమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 74 20.00
26638 తిరుప్పావై. 438 జగన్నాథ సుధాలహరీ ఈమని వేఙ్కట సత్యనారాయణమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 74 20.00
26639 తిరుప్పావై. 439 దివ్యప్రబంధత్రయి ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1979 87 5.00
26640 తిరుప్పావై. 440 అమలనాదిపిరాన్ ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 148 50.00
26641 తిరుప్పావై. 441 జీవకర్తృత్వవిచారము గోపాలాచార్య ... 1967 33 0.30
26642 తిరుప్పావై. 442 మఠగురుపరంపర తనియన్లు ... ... 1949 78 40.00
26643 తిరుప్పావై. 443 శ్రీవచన భూషణము పిళ్ళై లోకాచార్యులు శ్రీ వైష్ణవ గ్రంథ విక్రయశాఖ, నడిగడ్డపాలెము 1987 130 10.00
26644 తిరుప్పావై. 444 ఆళ్వార్ గీతావళి పద్యప్రబంధము గుదిమెళ్ళ వెంకట రంగ రామానుజరాచార్యులు శ్రీ ఆండాళ్ విద్యా పీఠము, తిరువూరు ... 126 35.00
26645 తిరుప్పావై. 445 ఆళ్వార్ గీతావళి పద్యప్రబంధము గుదిమెళ్ళ వెంకట రంగ రామానుజరాచార్యులు శ్రీ ఆండాళ్ విద్యా పీఠము, తిరువూరు ... 126 35.00
26646 తిరుప్పావై. 446 శ్రీ ఆండాళ్లు తిరుప్పావు దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణ 1975 147 8.00
26647 తిరుప్పావై. 447 తంత్రచర్చా గుదిమెళ్ల వెంకటరంగాచార్యస్వామి అంతర్వేది నరసింహాచార్య దాసానుదాసేన 1987 62 8.00
26648 తిరుప్పావై. 448 రత్నత్రయి ప్రథమ భాగం ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1976 150 8.00
26649 తిరుప్పావై. 449 గద్యత్రయము శ్రీకృష్ణయతీంద్ర రామానుజ జీయరు శ్రీ విశిష్టాద్వైత పీఠం, గీతా ఆశ్రమం 2005 88 30.00
26650 తిరుప్పావై. 450 గద్యత్రయము కె.వి.ఆర్. నరసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1987 121 12.00
26651 తిరుప్పావై. 451 దివ్య ప్రబంధత్రయి కారంచేటి తిరుమల వేంకటరాఘవాచార్యులు శ్రీ మాలోల గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2002 59 30.00
26652 తిరుప్పావై. 452 దివ్యప్రబంధత్రయి కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 80 10.00
26653 తిరుప్పావై. 453 దివ్యప్రబంధ మాధురి కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1980 68 6.00
26654 తిరుప్పావై. 454 ఉపదేశ రత్నమాల ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1985 100 10.00
26655 తిరుప్పావై. 455 తత్త్వత్రయము ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1984 84 10.00
26656 తిరుప్పావై. 456 శ్రీ గుణరత్నకోశము నల్లాన్ రామకృష్ణ అయ్యంగార్ శ్రీ శింగంశెట్టి యతీంద్రులు శెట్టి చారిటీసు, మదరాసు 1957 188 10.00
26657 తిరుప్పావై. 457 పెరియతిరువన్దాతి పెరియవాచ్చాన్బిళ్ళైయరుళిచ్చెయ్ శ్రీనికేతన ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై ... 104 1.50
26658 తిరుప్పావై. 458 అమృతవర్షిణి న.చ. రఘునాథాచార్యులు సత్సంప్రదాయ పరిరక్షణసభ, వరంగల్ 1996 138 65.00
26659 తిరుప్పావై. 459 ధనుర్దాసుఁడు గుదిమెళ్ల రామానుజాచార్య స్వామి గుదిమెళ్ల బదరీనాథ్, నడిగడ్డపాలెం 2004 52 10.00
26660 తిరుప్పావై. 460 దివ్యప్రబంధ మాధురి కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1994 48 6.00
26661 తిరుప్పావై. 461 ధనుర్మాసమాహాత్మ్యము చల్లా నాగలింగశాస్త్రి చంద్రకళా ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1955 28 0.25
26662 తిరుప్పావై. 462 తిరుప్పల్లాణ్డు తిరుప్పళ్ళియెజుచ్చి-నీరాట్టమ్ గుదిమెళ్ళ వేంకట లక్ష్మీనృసింహాచార్యులు ... ... 71 5.00
26663 తిరుప్పావై. 463 సప్తతి రత్న మాలికా వంగీపురం రంగస్వామి అయ్యంగారు వంగీపురం రంగస్వామి అయ్యంగారు, తిరుచానూరు 1981 20 1.50
26664 తిరుప్పావై. 464 తిరువాయ్‌మొ ప్రథమ శతకము నేలటూరి భక్తవత్సలము P.B. Annangarachariar, Kancheepuram 1963 112 1.00
26665 తిరుప్పావై. 465 తిరువాయ్‌మొ సప్తమ శతకము నేలటూరి భక్తవత్సలము P.B. Annangarachariar, Kancheepuram 1964 94 10.00
26666 తిరుప్పావై. 466 శఠకోపగీతామృతము నల్లాని చక్రవర్తుల వేంకట రాఘవాచార్యులు ... 1942 203 1.20
26667 తిరుప్పావై. 467 శఠకోపవిన్నపములు దీవి కృష్ణమాచార్యులు ... ... 92 1.00
26668 తిరుప్పావై. 468 పెరుమాళ్ తిరుమొళి ... శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1986 149 13.00
26669 తిరుప్పావై. 469 తిరుప్పావై గోపాలాచార్య ... 1996 134 15.00
26670 తిరుప్పావై. 470 The Divine Story of Lord Venkateswara H.S. Brahmananda T.T.D., Tirupathi 2003 38 10.00
26671 తిరుప్పావై. 471 Sri Vaisnavism Through The Ages Swami Harshananda Sri Ramakrishna Ashrama, Bangalore 1990 48 2.00
26672 తిరుప్పావై. 472 తిరుప్పావై (తమిళం) ... ... 1980 20 10.00
26673 తిరుప్పావై. 473 విష్ణుచిత్తుడు కె.వి. రాఘవాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 47 3.00
26674 తిరుప్పావై. 474 శ్రీ విష్ణుచిత్తుల చరిత్ర ... మంగళతరంగిణి జీయరు ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ ... 64 2.00
26675 తిరుప్పావై. 475 ఆండాళ్ కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 86 3.00
26676 తిరుప్పావై. 476 ఆండాళ్ కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 86 3.00
26677 తిరుప్పావై. 477 తిరుప్పావై నిత్య అనుష్ఠానం ఆకుల ఏడుకొండలు రచయిత, గుంటూరు 2005 40 10.00
26678 తిరుప్పావై. 478 తిరుప్పావు సారము కందాడై రామానుజాచార్య వనమాలి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 119 25.00
26679 తిరుప్పావై. 479 కృష్ణదాసి (వెన్నుని వినతుల వినుకవి) సముద్రాల జూనియర్ శ్రీ కోదండ రామాలయము, గుంటూరు ... 64 10.00
26680 తిరుప్పావై. 480 Thiruppavai Rath Yathra H.H. Sri Sri Satakopa Ramanuja Jeeyar 2008 66 10.00
26681 తిరుప్పావై. 481 తిరుప్పావై (తెలుగు) మిట్టపల్లి రామనాథమ్ మిట్టపల్లి తాత్త్విక గ్రంథమాల, గుంటూరు 2006 32 10.00
26682 తిరుప్పావై. 482 తిరుప్పావు శ్రీనివాస తాతాచార్య స్వామి శ్రీనికేతన ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 2005 148 10.00
26683 తిరుప్పావై. 483 తిరుప్పావు శ్రీనివాస తాతాచార్య స్వామి శ్రీనికేతన ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 2005 148 10.00
26684 తిరుప్పావై. 484 తిరుప్పావు అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రములు మాధవరం కిషన్‌రావు మాధవరం లక్ష్మీబాయి, కూకట్‌పల్లి 2002 107 10.00
26685 తిరుప్పావై. 485 తిరుప్పావై పురాణపండ శ్రీనివాస్ జ్ఞానమహాయజ్ఞ కేంద్రం, హైదరాబాద్ ... 40 10.00
26686 తిరుప్పావై. 486 తిరుప్పావై ఎన్. విజయరాఘవాచార్యులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 2000 90 8.00
26687 తిరుప్పావై. 487 తిరుప్పావై యస్. విజయరాఘవాచార్యులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1978 48 0.60
26688 తిరుప్పావై. 488 తిరుప్పావై ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, సీతానగరము 2001 47 5.00
26689 తిరుప్పావై. 489 శ్రీ గోదాదేవ్యష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ మరింగంటి శ్రీరంగాచార్యులు శ్రీ ఆండాళ్ సేవా సంఘం, హైదరాబాద్ ... 120 5.00
26690 తిరుప్పావై. 490 తిరుప్పావై ఎన్. విజయరాఘవాచార్యులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1997 90 7.00
26691 తిరుప్పావై. 491 తిరుప్పావై, శ్రీమద్భగవద్గీత (మూలము) ... ... ... 191 5.00
26692 తిరుప్పావై. 492 ధనుర్మాస వ్రత కల్పము శ్రీరామానుజవాణి రచయిత, గుంటూరు 1991 72 5.00
26693 తిరుప్పావై. 493 శ్రీ ఆండాళ్ సుప్రభాతము, అష్టోత్తర శతనామావళి ... ... ... 144 10.00
26694 తిరుప్పావై. 494 శ్రీగోదారంగనాథసుప్రభాతములు గుదిమెళ్ళ వెంకట రంగ రామానుజరాచార్యులు శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 32 6.00
26695 తిరుప్పావై. 495 శ్రీ గోదా రంగనాథ అష్టోత్తర శతనామావళి చిల్లర లక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, గుంటూరు 2000 26 2.00
26696 తిరుప్పావై. 496 శ్రీ లక్ష్మీ-శ్రీరంగనాధ-శ్రీగోదా అష్టోత్తరశతనామత్రయమ్ దిట్టకవి లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1981 32 1.00
26697 తిరుప్పావై. 497 అష్టోత్తర శతనామావళులు మరింగంటి శ్రీరంగాచార్యులు రచయిత, మచిలీపట్టణం ... 76 2.00
26698 తిరుప్పావై. 498 ఆండాళ్ ఆనతిచ్చిన వారణమాయిరమ్ ... ... ... 16 1.00
26699 తిరుప్పావై. 499 వైభవ-సఙ్గ్రహము ... ... ... 21 0.50
26700 తిరుప్పావై. 500 శ్రీ సూక్తి చింతామణి ... ... 1963 525 1.00
26701 తిరుప్పావై. 501 ధనుర్మాస వ్రత కల్పము రామానుజ వాణి శ్రీ రామానుజ వాణి, విజయవాడ ... 54 10.00
26702 తిరుప్పావై. 502 ధనుర్మాస వ్రతం తిరుప్పావై తెలుగు గీత గోపాలం ఆచ్చి వేణుగోపాలాచార్యులు 1994 66 12.00
26703 తిరుప్పావై. 503 తిరుప్పావై పూదండ చిత్రకవి ఆత్రేయ విశాఖ సారస్వత వేదిక, విశాఖపట్నం 2001 52 2.00
26704 తిరుప్పావై. 504 ధనుర్మాస వ్రతము ... ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 2004 25 2.00
26705 తిరుప్పావై. 505 ఆండాళ్ తిరుప్పావు కె.ఎమ్. రాజలక్ష్మమ్మ విజ్ఞాన్ కంపూటర్స్, నరసరావుపేట ... 30 10.00
26706 తిరుప్పావై. 506 తిరువెంబావై శివ సన్నిధి తుమ్మాపూడి కోటీశ్వరరావు జె. వెంకటేశ్వరరావు 2015 32 30.00
26707 తిరుప్పావై. 507 తిరుప్పావై మేలుకొలుపులు ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2015 64 10.00
26708 తిరుప్పావై. 508 తెలుగులో తిరుప్పావై జె. వెంకటేశ్వరరావు ... ... 48 20.00
26709 తిరుప్పావై. 509 తిరుప్పావై (గోదా పాశురాలు) ... ... ... 10 2.00
26710 తెలుగు సాహిత్యం 3793 శ్రీ హర్షనైషధము (ద్వితీయ భాగము) ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1976 463 18.00
26711 తెలుగు సాహిత్యం 3794 శ్రీ హర్షనైషధము (తృతీయ భాగము) ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1977 471 12.00
26712 తెలుగు సాహిత్యం 3795 శ్రీ హర్షనైషధము (చతుర్ధ భాగము) ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1981 580 26.50
26713 తెలుగు సాహిత్యం 3796 శ్రీ హర్షనైషధము (పంచమ సంపుటము) ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1982 399 10.00
26714 తెలుగు సాహిత్యం 3797 శ్రీ హర్షనైషధము (ఆరవ సంపుటము) ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1983 780 26.00
26715 తెలుగు సాహిత్యం 3798 శ్రీ హర్షనైషధము (ఏడవ సంపుటము) ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1984 666 23.00
26716 తెలుగు సాహిత్యం 3799 భట్ట నారాయణస్య వేణీ సంహారమ్ బేతవోలు రామబ్రహ్మం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 512 30.00
26717 తెలుగు సాహిత్యం 3800 శ్రీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము వఘ్ఝల నారాయణ శాస్త్రి, దేవరాజ సుధీమణీ ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1924 840 3.50
26718 తెలుగు సాహిత్యం 3801 శ్రీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము వఘ్ఝల నారాయణ శాస్త్రి, దేవరాజ సుధీమణీ ఆర్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1924 958 3.50
26719 తెలుగు సాహిత్యం 3802 దశకుమార చరితమ్ మహాకవి దండి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1965 200 6.00
26720 తెలుగు సాహిత్యం 3803 దశకుమారచరితమ్ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1977 102 4.50
26721 తెలుగు సాహిత్యం 3804 దశకుమారచరితమ్, ఆంధ్ర-దశమకుమారచరితము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్,చెన్నై 1912 299 1.00
26722 తెలుగు సాహిత్యం 3805 రాఘవయాదవీయమ్ వింజమూరి సోమేశకవి వింజమూరి వెంకన్న పంతులు, కాకినాడ 1950 210 1.00
26723 తెలుగు సాహిత్యం 3806 అనులోమ-విలోమ రాఘవయాదవీయమ్ శ్లేషయమకచక్రవర్తి శ్రీ వేంకటాధ్వరి శ్రీ గరిమెళ్ళ అచ్యుత సత్య శేషగిరి సోమయాజి శర్మ 2012 104 50.00
26724 తెలుగు సాహిత్యం 3807 ముక్తిద్వార స్తవరత్నరాజము మేళ్లచెఱ్వు వేఙ్కటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహనరావు, చీరాల 2006 32 10.00
26725 తెలుగు సాహిత్యం 3808 బిల్హణ చరిత్రము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1951 104 5.00
26726 తెలుగు సాహిత్యం 3809 శుకసన్దేశః కస్వా రంగాచార్యః సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1994 128 24.00
26727 తెలుగు సాహిత్యం 3810 శ్రీ శివవిలాసకావ్యమ్ పళ్లెపూర్ణప్రజ్ఞాచార్య హేమలంబి మార్గశీర్ష కృష్ణదశమీ, గుంటూరు 1957 30 1.00
26728 తెలుగు సాహిత్యం 3811 మదాలసాచరిత్రము చుక్కా అప్పలస్వామి శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1958 136 8.00
26729 తెలుగు సాహిత్యం 3812 సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యాలలో శాకుంతలము ఉప్పల వరలక్ష్మి శ్రీ లక్ష్మీ ప్రెస్, బాపట్ల 2002 304 75.00
26730 తెలుగు సాహిత్యం 3813 సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యాలలో శాకుంతలము ఉప్పల వరలక్ష్మి శ్రీ లక్ష్మీ ప్రెస్, బాపట్ల 2002 304 75.00
26731 తెలుగు సాహిత్యం 3814 తెలుగు సాహిత్యంలో మృచ్ఛకటికం అమళ్ళదిన్నె వేంకటరమణ ప్రసాద్ భాగరథీ ప్రచురణలు, హనుమాన్‌జంక్షన్ 1993 431 85.00
26732 తెలుగు సాహిత్యం 3815 సంస్కృత మాఘ కావ్యము-ఆంధ్రీకృతులు అనుశీలనము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తిశాస్త్రి, పొన్నూరు 2011 568 200.00
26733 తెలుగు సాహిత్యం 3816 ఆంధ్రమున ప్రబంధ రూపమునొందిన సంస్కృత నాటకములు సి. రాజేశ్వరి శ్రీ మాధవీ ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1981 598 50.00
26734 తెలుగు సాహిత్యం 3817 అధర్వణుని కృతులు-సమీక్ష సజ్జా మోహనరావు లావణ్య ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1992 312 70.00
26735 తెలుగు సాహిత్యం 3818 బాణుని కాదంబరి దాని వైశిష్ట్యము వేదము వేంకటరామన్ వి.ఆర్. సంయుక్త, నెల్లూరు 1980 304 32.00
26736 తెలుగు సాహిత్యం 3819 శ్రీ బాణుని కాదంబరి-అద్దాని విశిష్టత ఉమ్మడి నరసింహారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1979 169 15.00
26737 తెలుగు సాహిత్యం 3820 సంస్కృతభారతీ విద్యా సాంస్కృతిక త్రైమాసిక పత్రిక ప్రత్యేక సంచిక జి. పుల్లారెడ్డి సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1985 92 4.00
26738 తెలుగు సాహిత్యం 3821 నైషథతత్వ జిజ్ఞాస అక్కిరాజు ఉమాకాంతం సుపథ ప్రచురణలు 2002 54 25.00
26739 తెలుగు సాహిత్యం 3822 శ్రీహర్షనైషధంలో శృంగార రసగుళికలు సంగుభొట్ల సాయిప్రసాద్ సాంఖ్యాయన ప్రచురణలు 2003 46 10.00
26740 తెలుగు సాహిత్యం 3823 హరచరితము జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ అజంతా పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1994 332 60.00
26741 తెలుగు సాహిత్యం 3824 భూషణ కిరణావళి శ్రీరామరాజభూషణ శ్రీరామరాజుభూషణ సాహిత్య పరిషత్తు, భీమవరం 1972 210 20.00
26742 తెలుగు సాహిత్యం 3825 కాళిదాస కవిత బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం యమ్.యస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం 1960 79 2.00
26743 తెలుగు సాహిత్యం 3826 కాళిదాస కవిత బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1978 207 10.00
26744 తెలుగు సాహిత్యం 3827 కాళిదాస భవభూతులు గొడవర్తి సూర్యనారాయణ ముత్యాలశాలా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1965 166 3.50
26745 తెలుగు సాహిత్యం 3828 బాణుని కాదంబరి పరిశీలనం ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి, గోపాలరెడ్డి రచయితలు, హైదరాబాద్ 1980 169 12.00
26746 తెలుగు సాహిత్యం 3829 సంస్కృత మహాభారత విశేషములు గరికిపాటి కృష్ణమూర్తి ... ... 454 10.00
26747 తెలుగు సాహిత్యం 3830 పరమపురుషులు (ఆదిముని వ్యాసుడు) కసిరెడ్డి వెంకటపతిరెడ్డి గోపాల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 118 45.00
26748 తెలుగు సాహిత్యం 3831 మహర్షి వేదవ్యాసుడు చలసాని సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 143 30.00
26749 తెలుగు సాహిత్యం 3832 మహర్షి వాల్మీకి చలసాని సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి ... 86 12.00
26750 తెలుగు సాహిత్యం 3833 నైషధీయచరితామృతం పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
26751 తెలుగు సాహిత్యం 3834 భవభూతి వాగ్విభూతి పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 88 25.00
26752 తెలుగు సాహిత్యం 3835 ఆర్షభావనా చంద్రికలు శలాక రఘునాథ శర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 2003 121 60.00
26753 తెలుగు సాహిత్యం 3836 జ్ఞాన భూమికలు కె. కోదండరామాచార్యులు కె. జానకి, ఖమ్మం 2004 105 100.00
26754 తెలుగు సాహిత్యం 3837 గుప్తసుధాస్వాదనము కె. కోదండరామాచార్యులు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2003 117 100.00
26755 తెలుగు సాహిత్యం 3838 భాసుడు వి. వెంకటాచలం సాహిత్య అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1991 203 45.00
26756 తెలుగు సాహిత్యం 3839 విశిష్ట సభ్యుల ప్రశంస దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 152 5.00
26757 తెలుగు సాహిత్యం 3840 భాసుని రామనాటకమూలములు జీరెడ్డి చెన్నారెడ్డి రచయిత, తిరుపతి 1962 390 7.50
26758 తెలుగు సాహిత్యం 3841 శ్రీశారదావ్యాసమణిహారము గరికపాటి లక్ష్మీకాంతయ్య రచయిత, హైదరాబాద్ 1976 154 8.00
26759 తెలుగు సాహిత్యం 3842 భవభూతి భారతి యన్.సి.వి. నరసింహాచార్య సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1994 80 16.00
26760 తెలుగు సాహిత్యం 3843 మహాశ్వేత మహాగవేషణ చిల్లరిగె స్వరాజ్యలక్ష్మి సిహెచ్. స్వరాజ్యలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 1990 222 25.00
26761 తెలుగు సాహిత్యం 3844 సంస్కృత సాహిత్య చరిత్ర ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి, గోపాలరెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 1997 822 100.00
26762 తెలుగు సాహిత్యం 3845 వైదిక వాఙ్మయ చరిత్ర సంగ్రహం పేరి భాస్కరరావు శ్రీమతి పి. సుబ్బలక్ష్మి, విశాఖజిల్లా 1992 103 10.00
26763 తెలుగు సాహిత్యం 3846 వైదిక సాహిత్య చరిత్ర ఆర్. ఎస్. వేంకటరామ శాస్త్రి చింతామణి బుక్ కంపెనీ, చెన్నై ... 264 6.00
26764 తెలుగు సాహిత్యం 3847 ప్రాచీన సాహిత్య దర్శనం మువ్వల సుబ్బారామయ్య మువ్వల పెరుమాళ్లు అండ్ సన్స్, విజయవాడ 2011 243 100.00
26765 తెలుగు సాహిత్యం 3848 సంస్కృత కావ్యసంగ్రహము వేలూరి సుబ్బారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ, విశాఖపట్నం 1978 79 5.00
26766 తెలుగు సాహిత్యం 3849 సంస్కృత నాటక కథాసారము కె. సూర్యరావు అర్యన్ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1950 106 1.12
26767 తెలుగు సాహిత్యం 3850 కావ్యనాటకాదిపరిశీలనము ... శ్రీ చింతామణీ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1931 90 2.00
26768 తెలుగు సాహిత్యం 3851 మహాకవి సందేశము జటావల్లభుల పురుషోత్తము రచయిత, కాకినాడ ... 148 2.50
26769 తెలుగు సాహిత్యం 3852 సంస్కృత పంచకావ్య పరిచయము అల్లూరి వేంకట నరసింహరాజు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, ఏలూరు 1997 48 15.00
26770 తెలుగు సాహిత్యం 3853 పంచకావ్యకథానిధి పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ గోరంగి ఆయుర్వేదీయముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1934 94 0.10
26771 తెలుగు సాహిత్యం 3854 అమృత వర్షము యు.ఎ. నరసింహమూర్తి అజో-విభొ-కందాళం ఫౌండేషన్ 2011 168 70.00
26772 తెలుగు సాహిత్యం 3855 ఆంధ్రులు సంస్కృతము పోచంచర్ల శ్రీరామమూర్తి ... ... 208 3.00
26773 తెలుగు సాహిత్యం 3856 తెలుగుకవుల సంస్కృతానుకరణలు ఆర్. శ్రీహరి సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1987 89 12.00
26774 తెలుగు సాహిత్యం 3857 తెలుగువారికి సంస్కృతం జాస్తి సూర్యనారాయణ శ్రీమతి జె. సరోజిని, తిరుపతి 1993 201 60.00
26775 తెలుగు సాహిత్యం 3858 ఆధునిక భారతీయ భాషల్లో సంస్కృతం తులనాత్మక విశ్లేషణ జాస్తి సూర్యనారాయణ శ్రీమతి జె. సరోజిని, తిరుపతి 1992 138 25.00
26776 తెలుగు సాహిత్యం 3859 తెలుగుకవుల సంస్కృత ప్రయోగాలు జాస్తి సూర్యనారాయణ జాస్తి ప్రచురణలు, తిరుపతి 1981 66 6.00
26777 తెలుగు సాహిత్యం 3860 తెలుగుకవుల సంస్కృత ప్రయోగాలు జాస్తి సూర్యనారాయణ తెలుగు విజ్ఞానపీఠం, హైదరాబాద్ 1985 234 10.00
26778 తెలుగు సాహిత్యం 3861 తెలుగు వ్యాకరణాలు సంస్కృతంలో ఎందుకు వ్రాసినట్లు ఆకురాతి పున్నారావు పద్మా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1994 100 10.00
26779 తెలుగు సాహిత్యం 3862 సంస్కృతంలోని ప్రసిద్ధాంధ్రవ్యాకరణాలు ఆ. పున్నారావు పద్మా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1982 478 40.00
26780 తెలుగు సాహిత్యం 3863 తెలుగు వ్యాకరణాలపై సంస్కృత ప్రాకృత వ్యాకరణాల ప్రభావం బేతవోలు రామబ్రహ్మం నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము 1983 194 25.00
26781 తెలుగు సాహిత్యం 3864 Contribution of Andhra to Samskrit Literature B. Ramaraju Sanathana Dharma Charitable Trust 2002 797 112.00
26782 తెలుగు సాహిత్యం 3865 అమరవాణీ ప్రసారములు పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1970 324 5.00
26783 తెలుగు సాహిత్యం 3866 हरिदास संस्कृत ग्रंन्थमाला हरीहर झा चेखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 1962 62 1.50
26784 తెలుగు సాహిత్యం 3867 Sri Vedanta Desika's Hamasasandesa S. Narayana Iyenger Ramaswamy Sastrulu & Sons, Chennai 1955 126 3.00
26785 తెలుగు సాహిత్యం 3868 प्रचीनसंस्कृतरूपकेषु अप्रधानरसानुशिलनम् ईमनि वेक्कंट सत्यनारायणमूर्तिः ... 2006 364 225.00
26786 తెలుగు సాహిత్యం 3869 శివతాండవ స్తోత్రమ్ శ్రీదశకంఠ రావణ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1993 16 3.00
26787 తెలుగు సాహిత్యం 3870 శివతాండవము బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2005 60 25.00
26788 తెలుగు సాహిత్యం 3871 శివతాండవస్తోత్రమ్ శంకరకింకరుడు అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2007 16 2.00
26789 తెలుగు సాహిత్యం 3872 శాసనపద్యమంజరి ప్రథమ భాగం జయంతి రామయ్యపంతులు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల 1930 114 1.00
26790 తెలుగు సాహిత్యం 3873 శాసనపద్యమంజరి ద్వితీయ భాగం జయంతి రామయ్యపంతులు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల 1937 38 0.80
26791 తెలుగు సాహిత్యం 3874 తెలుగులో పాళీపదాలు చీమకుర్తి శేషగిరిరావు తెలుగు గోష్ఠి, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
26792 తెలుగు సాహిత్యం 3875 ప్రాకృత గ్రంథకర్తలూ ప్రజాసేవానూ ఆదినారాయణ శాస్త్రి ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 116 30.00
26793 తెలుగు సాహిత్యం 3876 ప్రాకృత గ్రంథకర్తలూ ప్రజాసేవానూ ఆదినారాయణ శాస్త్రి ... 1933 224 5.00
26794 తెలుగు సాహిత్యం 3877 శ్రీ జయదేవుని గీతగోవిందము ఆంధ్రీకరణములు వైద్యుల కృష్ణారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1985 312 50.00
26795 తెలుగు సాహిత్యం 3878 గంగాలహరి మోచెర్ల రామకృష్ణకవి రచయిత, నెల్లూరు 1971 24 1.00
26796 తెలుగు సాహిత్యం 3879 గంగాలహరి రామచంద్ర కౌండిన్య వెల్‌కం ప్రెస్, గుంటూరు 1962 61 1.50
26797 తెలుగు సాహిత్యం 3880 వాణీవిలాసము మూలా పేరన్న శాస్త్రి .... 1981 32 2.00
26798 తెలుగు సాహిత్యం 3881 పండితరాజ పంచామృతము బూర్గుల రామకృష్ణరావు ఆంధ్ర రచయితల సంఘము, హైదరాబాద్ 1959 118 2.50
26799 తెలుగు సాహిత్యం 3882 పండిత రాయల భావతరంగాలు మహీధర నళినీమోహనరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1985 346 25.00
26800 తెలుగు సాహిత్యం 3883 ప్రాస్తావికవిలాసము వాసిరెడ్డి వెంకట సుబ్బయ్య భారతీ ప్రెస్, తెనాలి ... 64 2.50
26801 తెలుగు సాహిత్యం 3884 ఆంధ్రభామినీవిలాసము దంటు సుబ్బావధానికవి కవి తిలక గ్రంథమాల, 1937 100 1.00
26802 తెలుగు సాహిత్యం 3885 భామినీ విలాసమము వాసిరెడ్డి వెంకట సుబ్బయ్య వాసిరెడ్డి గ్రంథమాల, గుంటూరు 1957 104 0.75
26803 తెలుగు సాహిత్యం 3886 భామినీ విలాసమము శాంతివిలాసము వాసిరెడ్డి వెంకట సుబ్బయ్య వాసిరెడ్డి గ్రంథమాల, గుంటూరు ... 7 0.75
26804 తెలుగు సాహిత్యం 3887 భామినీ విలాసము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1980 166 5.00
26805 తెలుగు సాహిత్యం 3888 గాథాసప్తశతి వాసిరెడ్డి వెంకట సుబ్బయ్య భారతీ ప్రెస్, తెనాలి 1968 309 15.00
26806 తెలుగు సాహిత్యం 3889 గాథాసప్తశతి సారము రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1964 201 4.00
26807 తెలుగు సాహిత్యం 3890 గాథాత్రిశతి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2013 366 300.00
26808 తెలుగు సాహిత్యం 3891 రాయప్రోలు వాఙ్మయజీవితసూచిక కాత్యాయనీ విద్మహే ... 1980 45 2.00
26809 తెలుగు సాహిత్యం 3892 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వాఙ్మయజీవితసూచిక కాత్యాయనీ విద్మహే నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1986 112 25.00
26810 తెలుగు సాహిత్యం 3893 ప్రాంతీయ చైతన్యం తెలంగాణ సాహిత్యం కాత్యాయనీ విద్మహే పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 304 150.00
26811 తెలుగు సాహిత్యం 3894 ప్రాచీన సాహిత్యం-మరో చూపు కాత్యాయనీ విద్మహే| జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2008 198 70.00
26812 తెలుగు సాహిత్యం 3895 నైమిశము కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1961 176 3.00
26813 తెలుగు సాహిత్యం 3896 కవిత్వం (అనుభవము-అవగాహన) కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2014 190 150.00
26814 తెలుగు సాహిత్యం 3897 కావ్య జిజ్ఞాస కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2007 120 40.00
26815 తెలుగు సాహిత్యం 3898 పురాణేతిహాసాలు-విశేష విశ్లేషణలు కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2003 267 75.00
26816 తెలుగు సాహిత్యం 3899 గీతాంజలి కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2012 152 75.00
26817 తెలుగు సాహిత్యం 3900 నాటక విశ్లేషణ కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 1993 243 50.00
26818 తెలుగు సాహిత్యం 3901 శాస్త్రీయ సమీక్షలు-ముందుమాటలు కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2013 350 150.00
26819 తెలుగు సాహిత్యం 3902 సాహిత్య సామాజికతావాదం కొన్ని ప్రతిపాదనలు కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2008 81 40.00
26820 తెలుగు సాహిత్యం 3903 నాచన సోముడు కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2000 74 25.00
26821 తెలుగు సాహిత్యం 3904 సంఘర్షణ-సంవాదం కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2004 51 35.00
26822 తెలుగు సాహిత్యం 3905 భారతీయ సాహిత్య శాస్త్రం కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 1999 188 60.00
26823 తెలుగు సాహిత్యం 3906 సాహిత్య సంభావన కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2011 88 120.00
26824 తెలుగు సాహిత్యం 3907 దృష్టి-దృశ్యం తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ-పరిశోధన కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి (సం. కాత్యాయనీ విద్మహే) జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్ 2005 186 50.00
26825 తెలుగు సాహిత్యం 3908 వ్యాసలహరి-2 (సాహిత్య-సాంస్కృతిక-చారిత్రక వ్యాసములు) ఆచార్య హరి శివకుమార్ శ్రీకృష్ణ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2002 166 100.00
26826 తెలుగు సాహిత్యం 3909 నన్నెచోడుని కవిత్వము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1959 228 10.00
26827 తెలుగు సాహిత్యం 3910 తెలుగు సాహిత్యం హేతువాద భావాలు-ప్రభావాలు కనుపర్తి విజయలక్ష్మి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 309 175.00
26828 తెలుగు సాహిత్యం 3911 రచనా సమయం ముక్తవరం పార్థసారథి తెలుగు ప్రింట్, హైదరాబాద్ 2013 90 49.00
26829 తెలుగు సాహిత్యం 3912 కథానుశీలన కిన్నెర శ్రీదేవి ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2012 189 120.00
26830 తెలుగు సాహిత్యం 3913 సమీక్షణ కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1963 163 3.60
26831 తెలుగు సాహిత్యం 3914 కిరాతార్జునీయమ్ (భారవి) కె.వి. సుందరాచార్యులు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 544 300.00
26832 తెలుగు సాహిత్యం 3915 సాహితీసమరాంగణ సార్వభౌమ మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2013 239 180.00
26833 తెలుగు సాహిత్యం 3916 కవిత్వంలో సమాంతరరేఖలు-సంక్షోభాలు దేవరాజు మహారాజు జీవన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2014 110 110.00
26834 తెలుగు సాహిత్యం 3917 ప్రతిబింబం అధవిమర్శ వ్యాసాలు లక్ష్మణ చక్రవర్తి ఆముక్త ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 2014 190 150.00
26835 తెలుగు సాహిత్యం 3918 వ్యాసచక్రం వైష్ణవ సాహిత్య వ్యాసాలు లక్ష్మణ చక్రవర్తి నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2010 128 75.00
26836 తెలుగు సాహిత్యం 3919 అగ్నిశిఖ ప్రరవే స్పందన కె. సుభాషిణి, నళిని, కొండేపూడి నిర్మల ప్రరవే ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2014 132 80.00
26837 తెలుగు సాహిత్యం 3920 సాహిత్యవారధి (వ్యాస సంపుటి) వెన్నా వల్లభరావు చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 148 125.00
26838 తెలుగు సాహిత్యం 3921 అభ్యుదయ అరసం ఏడుపదుల ఉద్యమ ప్రస్థానం కె. శరచ్చంద్ర జ్యోతిశ్రీ, వల్లూరు శివప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 311 175.00
26839 తెలుగు సాహిత్యం 3922 దివ్య ప్రబంధ మాధురి కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1994 48 6.00
26840 తెలుగు సాహిత్యం 3923 షట్పది అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య కాసుల శ్రీనివాసులు ప్రచురణ, కావలి 1967 100 2.00
26841 తెలుగు సాహిత్యం 3924 సువర్ణ గోపురం (వ్యాస వాటిక) ఆశావాది ప్రకాశరావు జయంత్ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 2008 92 80.00
26842 తెలుగు సాహిత్యం 3925 బాలబంధు అలపర్తి వెంకట సుబ్బారావు రచనలు-పరిశీలన రావెళ్ళ శ్రీనివాసరావు రచయిత, విజయవాడ 2014 256 150.00
26843 తెలుగు సాహిత్యం 3926 కత్తి పద్మారావు సాహితీ సాక్షాత్కారం మొయిలి శ్రీరాములు రచయిత, వాడడ, శ్రీకాకుళం 2006 269 150.00
26844 తెలుగు సాహిత్యం 3927 రాగం భూపాలం పి. సత్యవతి నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2012 104 50.00
26845 తెలుగు సాహిత్యం 3928 సాహిత్య విమర్శ వ్యాసాలు పి. సంజీవమ్మ కడపజిల్లా అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2004 178 90.00
26846 తెలుగు సాహిత్యం 3929 సాహిత్యం-వాస్తవికత మార్క్సిస్టు పరిశీలన వై. విజయకుమార్ శ్రీశ్రీ స్మారక సంస్థ 1986 104 10.00
26847 తెలుగు సాహిత్యం 3930 సాహితీ సౌరభం పి.వి. సుబ్బారావు శ్రీమతి పి. విజయలక్ష్మి, చిలకలూరిపేట 2008 128 100.00
26848 తెలుగు సాహిత్యం 3931 తెలుగు స్వతంత్రకథాకావ్యాలు-స్త్రీజనజీవన చిత్రణ జంధ్యాల కనకదుర్గ రచయిత, కొత్తగూడెం 1995 228 50.00
26849 తెలుగు సాహిత్యం 3932 భక్తి సాహిత్యం ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు ... ... 78 5.00
26850 తెలుగు సాహిత్యం 3933 ద్వైతమతము హరిదాసుల సేవ చేరాల పురుషోత్తమరావు శ్రీ గురురాజ సేవా సమితి, గుంటూరు ... 98 3.50
26851 తెలుగు సాహిత్యం 3934 సింగరేణి సాహిత్యం-శ్రమశక్తుల జీవనం జె. కనకదుర్గ రచయిత, కొత్తగూడెం 2005 180 50.00
26852 తెలుగు సాహిత్యం 3935 బింబాలు-ప్రతిబింబాలు రావెల సాంబశివరావు సృజన ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 175 70.00
26853 తెలుగు సాహిత్యం 3936 కావ్య నిదానము రూపనగుడి నారాయణరావు మహానంది పబ్లికేషన్స్, గుంతకల్లు 1977 164 10.00
26854 తెలుగు సాహిత్యం 3937 ఆంధ్రసాహితి గీతి ప్రతిపత్తి బూదరాజు వేంకట శారద వైష్ణవీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 216 50.00
26855 తెలుగు సాహిత్యం 3938 శ్రీనాధయుగసాహితి సంగీత ప్రతిపత్తి బూదరాజు వేంకట శారద వైష్ణవీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 107 40.00
26856 తెలుగు సాహిత్యం 3939 ప్రాచీనాంధ్ర మహాకవుల సంగీత ప్రతిపత్తి బూదరాజు వేంకట శారద వైష్ణవీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 107 40.00
26857 తెలుగు సాహిత్యం 3940 డాక్టర్ దక్షిణామూర్తి వ్యాసాలు పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి తెనాలి ప్రచురణలు, తెనాలి 2014 248 150.00
26858 తెలుగు సాహిత్యం 3941 చెరుకూరి సత్యాన్వేషణ సాకం నాగరాజు, కోట పురుషోత్తం చెరుకూరి మిత్రులు, తిరుపతి 2014 304 200.00
26859 తెలుగు సాహిత్యం 3942 చింతన (వ్యాసావళి) మల్లెమాల వేణుగోపాల రెడ్డి రచయిత, కడప ... 64 40.00
26860 తెలుగు సాహిత్యం 3943 భాషావ్యాసాలు ఎస్. గంగప్ప ... ... 112 10.00
26861 తెలుగు సాహిత్యం 3944 పూర్వాంగ్ల కవుల ముచ్చట్లు గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ సరసభారతి ప్రచురణ, ఉయ్యూరు 2014 280 200.00
26862 తెలుగు సాహిత్యం 3945 సాహిత్య విమర్శ అప్పల్ల సోమేశ్వర శర్మ, కె.వి. రాఘవాచార్య సాహిత్య అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 2011 116 120.00
26863 తెలుగు సాహిత్యం 3946 సీమ సంప్రదాయ కవుల వాఙ్మయ చరిత్ర యన్. రామచంద్ర సాహితీ మిత్ర మండలి, ప్రొద్దుటూరు 2007 741 500.00
26864 తెలుగు సాహిత్యం 3947 దళిత సాహిత్యం కలేకూరి ప్రసాద్ బి.ఎం. లీలాకుమారి, విజయవాడ 1993 22 4.00
26865 తెలుగు సాహిత్యం 3948 దళిత సాహిత్య చరిత్ర పిల్లి శాంసన్ స్వీయ ప్రచురణ, గుంటూరు 2000 275 80.00
26866 తెలుగు సాహిత్యం 3949 బ్రౌనుదొర ప్రచురించిన రెండు మంచి పుస్తకాలు ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంత సాహితి, హైదరాబాద్ 2000 119 40.00
26867 తెలుగు సాహిత్యం 3950 తెలంగాణ పోరాట నాటకాలు-నాటికలు బి.ఎస్. కామేశ్వరి రచయిత, వరంగల్ 2001 218 70.00
26868 తెలుగు సాహిత్యం 3951 మూడు ప్రసిద్ధ నాటకాలు గండవరం సుబ్బ రామిరెడ్డి నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 76 20.00
26869 తెలుగు సాహిత్యం 3952 అప్పుడు-ఇప్పుడు జి. కృష్ణ రచన జర్నలిజం కళాశాల, హైదరాబాద్ 2001 192 70.00
26870 తెలుగు సాహిత్యం 3953 ఈనాడు భాషాస్వరూపం ... ఉషోదయా పబ్లికేషన్స్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1981 78 25.00
26871 తెలుగు సాహిత్యం 3954 శ్రీ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్త్వం చివరకు మిగిలేది నవల ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 55 6.00
26872 తెలుగు సాహిత్యం 3955 ఎఱ్ఱన్న, నాచన సోమన్నల కవితా తారతమ్య పరిశీలన తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 81 5.00
26873 తెలుగు సాహిత్యం 3956 విలక్షణ నేత్రం-సమీక్ష కంభం వోచిమేన్ ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2010 116 75.00
26874 తెలుగు సాహిత్యం 3957 నార్ల జీవితం సాహిత్యం నార్ల లావణ్య చేతన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2014 304 250.00
26875 తెలుగు సాహిత్యం 3958 నవమేధావి నార్ల గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1975 326 30.00
26876 తెలుగు సాహిత్యం 3959 కాళ్ళకూరి నారాయణరావు జీవితం-సాహిత్యం వేమూరి శ్రీనివాసమూర్తి రచయిత, వరంగల్ 1986 160 22.00
26877 తెలుగు సాహిత్యం 3960 చొక్కనాథ చరిత్ర-సమగ్ర పరిశీలన వడ్లూరి ఆంజనేయరాజు మాతృవత్సల ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 313 120.00
26878 తెలుగు సాహిత్యం 3961 పాండవ నాటక చక్రం-పరిశీలనం మీగడ రామలింగస్వామి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 252 90.00
26879 తెలుగు సాహిత్యం 3962 శ్రీ భీమేశ్వర పురాణము వేదవ్యాస మహర్షి తిరుమల పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2012 175 45.00
26880 తెలుగు సాహిత్యం 3963 నవ సాహితి కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2014 128 50.00
26881 తెలుగు సాహిత్యం 3964 ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణగారి మాలపల్లి కోడూరి శ్రీరామమూర్తి సాహిత్య అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 2013 172 140.00
26882 తెలుగు సాహిత్యం 3965 కొరవి గోపరాజు సింహాసన ద్వాత్రింశిక మహిళా జన జీవనం జె. కనకదుర్గ రచయిత, కొత్తగూడెం 1992 67 12.00
26883 తెలుగు సాహిత్యం 3966 శ్రీ రాఘవ యాదవీయమ్ - శ్రీ భావనాలోచనం కాకుమాను భూలక్ష్మి ఉమా రామానుజం ఇయ్యుణ్ణి, ఫ్లోరిడా 2014 627 320.00
26884 తెలుగు సాహిత్యం 3967 తెలుగు సాహిత్యంలో విప్రనారాయణ కథ-తులనాత్మక పరిశీలన ... ... 1985 112 5.00
26885 తెలుగు సాహిత్యం 3968 రావణ జోస్యం డి.ఆర్. ఇంద్ర రచయిత, రాజమండ్రి 2011 84 60.00
26886 తెలుగు సాహిత్యం 3969 తెలుగు విప్లవ కవిత్వంలో ప్రతీక తాతిరెడ్డి ప్రభాకరరెడ్డి ప్రభాకర్ ప్రచురణలు, అనంతపురం 1987 298 45.00
26887 తెలుగు సాహిత్యం 3970 తెలుగు సాహిత్యం-నృత్యకళ కె. కుసుమాబాయి రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 153 100.00
26888 తెలుగు సాహిత్యం 3971 మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ కృతుల పరిశీలనము కె.జె. కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 395 50.00
26889 తెలుగు సాహిత్యం 3972 శ్రీ దాశరధీ శతకము తత్త్వ దీపిక శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు రామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1997 103 30.00
26890 తెలుగు సాహిత్యం 3973 Introduction to Encyclopaedia Making 176 10.00
26891 తెలుగు సాహిత్యం 3974 ఫస్ట్ పోయిటికల్ రీడర్ వాల్టర్ జాయిస్ దొర, న.చ. శేషాచార్యులు కొం. రంగయ్య, రామానుజయ్య, చెన్నపట్టణం 2008 64 50.00
26892 తెలుగు సాహిత్యం 3975 జానపద గేయ సాహిత్యం ... ... ... 284 10.00
26893 తెలుగు సాహిత్యం 3976 తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం ప్రజాసాహిత్యం జయధీర్ తిరుమలరావు సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1988 272 80.00
26894 తెలుగు సాహిత్యం 3977 దాశరథి శతకము దాశరథి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ ... 77 1.00
26895 తెలుగు సాహిత్యం 3978 రామాయణ వ్యాస తరంగిణి ... ... ... 56 2.00
26896 తెలుగు సాహిత్యం 3979 వ్యాససుందరం వెలమకన్ని సుందరరామశాస్త్రి పి. కన్యాకుమారి, గుంటూరు 2014 108 100.00
26897 తెలుగు సాహిత్యం 3980 వక్రోక్తిసారము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవ భారతి, గుంటూరు ... 64 2.50
26898 తెలుగు సాహిత్యం 3981 ఏకావళి జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవ భారతి, గుంటూరు ... 60 2.50
26899 తెలుగు సాహిత్యం 3982 కావ్య పంచమి గాదంశెట్టి శ్రీరాములు జి. గోవిందలక్ష్మి, గూడూరు 1977 124 5.00
26900 తెలుగు సాహిత్యం 3983 క్రాంతిపురుష బసవన్న జోళదరాశి జి. చంద్రశేఖర రెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 179 25.00
26901 తెలుగు సాహిత్యం 3984 ఆశారాజు కవితా వైభవం సౌభాగ్య కవి సంధ్య గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2011 117 80.00
26902 తెలుగు సాహిత్యం 3985 శివారెడ్డి కవిత్వం పరిణామ వికాసాలు పెన్నా శివరామకృష్ణ ప్రవాహినీ ప్రచురణలు 2001 136 40.00
26903 తెలుగు సాహిత్యం 3986 సాహిత్యాభినివేశం చందు సుబ్బారావు అరసం విశాఖ శాఖ, హైదరాబాద్ 2008 151 50.00
26904 తెలుగు సాహిత్యం 3987 కస్తూరి (కన్నడ సాహిత్య సౌరభం) జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి ... 1983 140 12.00
26905 తెలుగు సాహిత్యం 3988 కన్నడ కస్తూరి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి బసవేశ్వర ప్రచురణలు, ఎమ్మిగనూరు 2008 176 100.00
26906 తెలుగు సాహిత్యం 3989 శరత్ వ్యాసాలు లవణం, నీలకంఠం శరత్ గ్రంథమాల, విజయవాడ 1960 267 3.50
26907 తెలుగు సాహిత్యం 3990 ఉరుదు భాషాకవిత్వ సౌందర్యం ఎస్. సదాశివ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 220 80.00
26908 తెలుగు సాహిత్యం 3991 ఆంగ్లకవులు మునిపల్లె రామారావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1973 24 1.00
26909 తెలుగు సాహిత్యం 3992 కవోష్ణబాష్పం-కమనీయహాసం ఆచార్య ధనకుధరం చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1972 69 1.00
26910 తెలుగు సాహిత్యం 3993 ఎదురుతిరిగిన ఆత్మలు ఆచార్య ధనకుధరం చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1974 37 2.50
26911 తెలుగు సాహిత్యం 3994 మహాదార్శనికుడు ఆచార్య ధనకుధరం ... 1977 108 7.00
26912 తెలుగు సాహిత్యం 3995 షేక్స్పియర్ సాహిత్య వైభవం పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి తరుణ సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 1994 244 48.00
26913 తెలుగు సాహిత్యం 3996 సాహిత్య జగత్తు రవీంద్రనాథ టాగూరు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1959 172 7.50
26914 తెలుగు సాహిత్యం 3997 శరత్ సాహిత్యం శివరామకృష్ణ దేశీబుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1971 368 3.00
26915 తెలుగు సాహిత్యం 3998 ఉదాత్త సాహిత్య వ్యాసములు బొడ్డపాటి లీలాజ్యోతి ... 1966 229 5.00
26916 తెలుగు సాహిత్యం 3999 సాహిత్యము-ఉద్దేశము ప్రేమచంద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1966 162 2.50
26917 తెలుగు సాహిత్యం 4000 సాహిత్యము-ఉద్దేశము ప్రేమచంద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1966 162 2.50
26918 తెలుగు సాహిత్యం 4001 ప్రేమ్‌చంద్ సాహిత్యంలో వర్గ దృక్పథం రామ్‌విలాస్‌శర్మ, కుర్రా చారుమతి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1991 63 10.00
26919 తెలుగు సాహిత్యం 4002 సాహిత్య వ్యాసాలు ప్రేమచంద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 116 7.00
26920 తెలుగు సాహిత్యం 4003 రచయితా-శిల్పమూ ఇల్యాఎహ్రెన్‌బర్గ్ , తుమ్మల వెంకటరామయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 66 4.00
26921 తెలుగు సాహిత్యం 4004 నవల - ప్రజలు రాల్ఫ్‌ఫాక్స్ , వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 140 16.00
26922 తెలుగు సాహిత్యం 4005 ప్రపంచ సాహిత్యంలో తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు నిఖిలేశ్వర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 141 32.00
26923 తెలుగు సాహిత్యం 4006 కళలు-సాహిత్యం మావో విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1994 128 12.00
26924 తెలుగు సాహిత్యం 4007 కళలూ-సారస్వతం ఎవరికోసం? మావో-సే-టుంగ్ క్రాంతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 1983 39 1.50
26925 తెలుగు సాహిత్యం 4008 మహాశ్వేతాదేవి కొన్ని నవలలు, కథలు-ఒక పరిశీలన పి.ఎస్. నాగరాజు జనసాహితి ప్రచురణ 1997 44 7.00
26926 తెలుగు సాహిత్యం 4009 కవిత్వం-సమాజం కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1998 53 10.00
26927 తెలుగు సాహిత్యం 4010 భారతి వచనరచనలు ... ... ... 148 10.00
26928 తెలుగు సాహిత్యం 4011 తెలుగు వాక్యం పద వర్ణ సహితం చేకూరి రామారావు చిరునవ్వు ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 127 45.00
26929 తెలుగు సాహిత్యం 4012 అభ్యుదయ రచన నాగభైరవ శివరామకృష్ణయ్య కవితావనం, బెజవాడ ... 51 2.00
26930 తెలుగు సాహిత్యం 4013 అపశ్రుతులకు-సుశ్రుతులు కొండేపూడి సూర్యనారాయణ రచయిత, తణుకు 1981 107 15.00
26931 తెలుగు సాహిత్యం 4014 సింహావలోకనము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 145 35.00
26932 తెలుగు సాహిత్యం 4015 తెలుఁగు మెఱుఁగులు వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 166 25.00
26933 తెలుగు సాహిత్యం 4016 భాష-సంస్కృతి-ఉద్యమం ... జనసాహితి ప్రచురణ 2003 34 8.00
26934 తెలుగు సాహిత్యం 4017 కొసరాజు కవితా వైభవం నల్లూరి రామారావు స్నేహ ప్రచురణ, నరసరావుపేట 1997 184 75.00
26935 తెలుగు సాహిత్యం 4018 కర్రి నాగార్జునశ్రీ వ్యాసాలు ... ... ... 133 10.00
26936 తెలుగు సాహిత్యం 4019 పంజాదేబ్బ వేదాంతకవి రచయిత, విజయవాడ 1948 56 1.00
26937 తెలుగు సాహిత్యం 4020 ఆధునిక సాహిత్య ప్రస్థానములు స్ఫూర్తిశ్రీ ... ... 140 10.00
26938 తెలుగు సాహిత్యం 4021 శ్రీవిజయం (సాహితీ రూపకం) రత్నాకరం రాము విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 53 25.00
26939 తెలుగు సాహిత్యం 4022 ప్రతిభా మూర్తి పురస్కారోత్సవ సదస్సుల ప్రసంగపత్రాలు బేతవోలు రామబ్రహ్మం, నెమలికంటి తారక రామారావు అజో-విభొ-కందాళం ఫౌండేషన్ ... 96 10.00
26940 తెలుగు సాహిత్యం 4023 ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్ ద్వా.నా. శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 55 20.00
26941 తెలుగు సాహిత్యం 4024 పాతికేళ్ళ ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్ బహుమతులు కుందుర్తి వేంకట నరసయ్య ... 1992 20 2.00
26942 తెలుగు సాహిత్యం 4025 ప్రస్థానంలో ఓ పదేళ్ళు దూసి ధర్మారావు శ్రీ రాజా-లక్ష్మీ ఫౌండేషన్, చెన్నై 2003 52 10.00
26943 తెలుగు సాహిత్యం 4026 వేయి నవలల రచయిత-ఒకే ఒక్కడు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు ద్వా.నా. శాస్త్రి కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 16 1.00
26944 తెలుగు సాహిత్యం 4027 బెజవాడ గోపాలరెడ్డి కవితా సౌరభాలు అమూల్యశ్రీ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1986 129 12.00
26945 తెలుగు సాహిత్యం 4028 తెలుగు సాహిత్య వ్యాసములు వేమూరి ఆంజనేయశర్మ దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్ 1980 192 5.00
26946 తెలుగు సాహిత్యం 4029 విమర్శక మేధావి డా.సి.ఆర్. రెడ్డి అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి డా. సి.ఆర్. రెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్, చిత్తూరు 2005 137 225.00
26947 తెలుగు సాహిత్యం 4030 వేమన-సి.ఆర్.రెడ్డి బంగోరె విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 83 125.00
26948 తెలుగు సాహిత్యం 4031 ముసలమ్మ మరణము-నవయామిని కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి శ్రీ కొండా లక్ష్మీకాంతరెడ్డి, హైదరాబాద్ 2005 96 125.00
26949 తెలుగు సాహిత్యం 4032 సి.ఆర్.రెడ్డి పీఠికలు బి. భాస్కర చౌదరి శ్రీ కొండా లక్ష్మీకాంతరెడ్డి, హైదరాబాద్ 1983 353 400.00
26950 తెలుగు సాహిత్యం 4033 సాహితీమూర్తి కట్టమంచి బి. భాస్కర చౌదరి సమతా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1980 124 12.00
26951 తెలుగు సాహిత్యం 4034 చే (a primate) విశ్వేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2012 112 50.00
26952 తెలుగు సాహిత్యం 4035 సోవియట్ సమీక్ష జి.యల్. కొలొకొలోవ్ సోవియట్ భూమి కార్యాలయం, చెన్నై 1969 46 4.00
26953 తెలుగు సాహిత్యం 4036 మక్సీమ్ గోర్కీ సాహిత్య వ్యాసాలు ... రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1985 303 100.00
26954 తెలుగు సాహిత్యం 4037 వి.ఐ. లెనిన్ సాహిత్యం మీద వ్యాసాలు ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1974 89 10.00
26955 తెలుగు సాహిత్యం 4038 లెనిన్-సాహిత్య వివేచన పరుచూరి రాజారామ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1984 115 12.00
26956 తెలుగు సాహిత్యం 4039 భాషాశాస్త్రం జె.వి. స్టాలిన్ జనసాహితి ప్రచురణ ... 41 3.00
26957 తెలుగు సాహిత్యం 4040 టాల్ స్టాయి సాహిత్యము, మత బహిష్కరణ మిక్కిలినేని అక్యయ్య అరవింద పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1991 215 16.00
26958 తెలుగు సాహిత్యం 4041 రచయితల స్వాతంత్ర్యం శ్రీ గోపాల మిత్తల్, సింగరాచార్య కళ్యాణీ ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1958 184 1.50
26959 తెలుగు సాహిత్యం 4042 కళ-జీవితము కాకా కాలేల్కర్, వేమూరి ఆంజనేయశర్మ విశ్వసాహిత్య గ్రంథమండలి, బెజవాడ 1946 80 1.00
26960 తెలుగు సాహిత్యం 4043 మూడు తరాలు, ప్రయోగం ఒక పరిశీలన ... మహిళామార్గం ప్రచురణలు 2000 42 10.00
26961 తెలుగు సాహిత్యం 4044 నోబెల్ సాహిత్య పురస్కారోపన్యాసాలు యు.ఏ. నరసింహమూర్తి ఎమ్.ఎస్.ఎస్. ప్రచురణలు, విజయనగరం 2004 129 100.00
26962 తెలుగు సాహిత్యం 4045 అభిప్రాయాలు-అనుభవాలు లింగం వీరభద్రయ్యచౌదరి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1972 144 5.00
26963 తెలుగు సాహిత్యం 4046 రావణ జోస్యం డి.ఆర్. ఇంద్ర అలేమాయనా ప్రచురణ 2000 32 5.00
26964 తెలుగు సాహిత్యం 4047 ప్రశ్నార్థకమైన... ప్రసన్నకథ కరణం సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2014 62 80.00
26965 తెలుగు సాహిత్యం 4048 ప్రాచీన నవీన వ్యాస మంజరి అన్నంగి శేషలక్ష్మీ రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 2002 60 10.00
26966 తెలుగు సాహిత్యం 4049 వజ్ర శకలాలు సౌభాగ్య రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 152 40.00
26967 తెలుగు సాహిత్యం 4050 ఆంధ్రమహాభారతంలో సూర్యుడు ప్రాతూరి అరుణకుమారి శ్రీలక్ష్మీ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2006 188 100.00
26968 తెలుగు సాహిత్యం 4051 తెలుగు వ్యాకరణాలపై సంస్కృత ప్రాకృత వ్యాకరణాల ప్రభావం బేతవోలు రామబ్రహ్మం నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయము 1983 194 25.00
26969 తెలుగు సాహిత్యం 4052 రమణాయన కావ్య రామణీయకము సర్వా సీతారామ చిదంబర శాస్త్రి రచయిత, జగ్గయ్యపేట 2013 631 300.00
26970 తెలుగు సాహిత్యం 4053 తెలుగు సాహిత్యం హేతువాద భావాలు-ప్రభావాలు కనుపర్తి విజయలక్ష్మి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 309 175.00
26971 తెలుగు సాహిత్యం 4054 సాహిత్య సౌరభం కనుపర్తి విజయబక్ష్ సిద్ధార్థ ప్రచురణలు, మండపేట 2011 96 70.00
26972 తెలుగు సాహిత్యం 4055 వ్యాసమంజరి కర్ణ రాజశేషగిరిరావు ఆంధ్ర భారతీయ ప్రకాశన మందిరము, విశాఖపట్నం ... 139 10.00
26973 తెలుగు సాహిత్యం 4056 సజీవాంశాలు-నిర్జీవ ధోరణులు దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1997 161 60.00
26974 తెలుగు సాహిత్యం 4057 దాము-మునికృష్ణ ప్రవాహగానంపై 6 నెల్లుగా సాగుతోన్న సన్‌మార్గ దుర్‌మార్గ చర్చల సర్వస్వమ్‌-1 ... ... 1997 80 10.00
26975 తెలుగు సాహిత్యం 4058 కొనసాగుతున్న విప్లవం-లెనిన్ అడుగుజాడల్లో ... సోవియట్ భూమి కార్యాలయం,చెన్నై 1988 85 20.00
26976 తెలుగు సాహిత్యం 4059 కళలు-కథలు వ్యాసాలు ... కళాకేళీ ప్రచురణలు 1951 48 1.00
26977 తెలుగు సాహిత్యం 4060 పదార్చన చిట్రాజు గోవిందరాజు శ్రీనివాస ప్రచురణలు, కర్నూలు 1993 109 30.00
26978 తెలుగు సాహిత్యం 4061 దృక్సూచి వ్యాస సంపుటి ననుమాస స్వామి ఉదయశ్రీ ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 1988 58 10.00
26979 తెలుగు సాహిత్యం 4062 మెదడు-మేథ-మనసు యలవర్తి సూర్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2010 356 200.00
26980 తెలుగు సాహిత్యం 4063 చారిత్రక వ్యాసాలు జ్యోతి చంద్రమౌళి జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2011 96 50.00
26981 తెలుగు సాహిత్యం 4064 రాచకొండ చరిత్రము తేరాల సత్యనారాయణశర్మ విజయభారతి నిలయం, నల్లగొండ 1970 159 5.00
26982 తెలుగు సాహిత్యం 4065 బాజీరాయనిచరిత్ర రాచకొండ అన్నయ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1923 190 1.00
26983 తెలుగు సాహిత్యం 4066 శ్రీ ధర్మపురి క్షేత్ర చరిత్ర సంగనభట్ల నరసయ్య నివేదిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 298 180.00
26984 తెలుగు సాహిత్యం 4067 శ్రీ కొండవీటి సామ్రాజ్యము మద్దులపలి గురుబ్రహ్మశర్మ రాజ్యరామా ముద్రాక్షరశాల, నరసరావుపేట 1935 232 1.50
26985 తెలుగు సాహిత్యం 4068 కంగుంది సంస్థాన చరిత్ర ఎస్. వేణుగోపాలన్ భారతీయ గ్రామ పునర్నిర్మాణోద్యమము, బెంగళూరు 1981 87 5.00
26986 తెలుగు సాహిత్యం 4069 వ్యంగ్యాస్త్రం భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 128 60.00
26987 తెలుగు సాహిత్యం 4070 వెలుగు పూలు భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని అచ్చంగా తెలుగు ప్రచురణ ... 127 100.00
26988 తెలుగు సాహిత్యం 4071 రాయలసీమ రాగాలు కె. మునయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 230 21.00
26989 తెలుగు సాహిత్యం 4072 హైదరాబాద్ నాలుగు శతాబ్దాల సాహిత్యవికాసం ఎస్వీ రామారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 192 12.50
26990 తెలుగు సాహిత్యం 4073 The Andhra Association Delhi Golden Jubilee Celebrations 1987 73 15.00
26991 తెలుగు సాహిత్యం 4074 ఆంధ్ర సంగీత సాంస్కృతిక మహోత్సవ విశేష సంచిక ... సనాతధర్మ ఛారిటబుల్ ట్రస్టు, సికింద్రాబాద్ 2001 282 100.00
26992 తెలుగు సాహిత్యం 4075 శ్రీ త్యాగరాజు నారాయణదాస సేవాసమితి ... రాజమహేంద్రవరం రజితోత్సవ సంచిక 1976 61 20.00
26993 తెలుగు సాహిత్యం 4076 శారదా కళాశాల పత్రిక పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు వై. పూర్ణచంద్రరావు 1993 112 20.00
26994 తెలుగు సాహిత్యం 4077 శారదా కళాశాల దశాబ్ది ఉత్సవ సంచిక ... ... 1991 196 25.00
26995 తెలుగు సాహిత్యం 4078 దాంపత్యోపనిషత్తు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 192 35.00
26996 తెలుగు సాహిత్యం 4079 తెలుగు హాస్యం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 100 25.00
26997 తెలుగు సాహిత్యం 4080 స్తుతి ఆత్మస్తుతి మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 92 25.00
26998 తెలుగు సాహిత్యం 4081 కాంతం కథలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 136 30.00
26999 తెలుగు సాహిత్యం 4082 మాణిక్య వచనాలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 116 25.00
27000 తెలుగు సాహిత్యం 4083 హాస్యకుసుమావళి మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 88 25.00