వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -50

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
24501 క్షేత్రయ్య. 21 క్షేత్రజ్ఞులు పదసాహితి వేటూరి ఆనందమూర్తి ప్రభాకర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 114 30.00
24502 క్షేత్రయ్య. 22 క్షేత్రయ్య విస్సా అప్పారావు క్షేత్రయ్య పదాభినయ ప్రచార సమితి, విశాఖపట్నం 1956 101 50.00
24503 క్షేత్రయ్య. 23 సాహిత్యోపన్యాసములు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1970 61 1.50
24504 క్షేత్రయ్య. 24 క్షేత్రయ్య పదసాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1974 224 15.00
24505 సారంగపాణి. 1 సారంగపాణి పదములు విస్సా అప్పారావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1963 188 8.00
24506 సారంగపాణి. 2 సారంగపాణి పదములు గల్లా చలపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 1994 288 60.00
24507 సారంగపాణి. 3 వాగ్గేయకార శిరోమణి సారంగపాణి కె.జె. కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 39 10.00
24508 సారంగపాణి. 4 సారంగపాణి పదసాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1980 146 25.00
24509 సారంగపాణి. 5 కార్వేటినగర సారంగపాణి పదములు ఇరువారం లోకనాథం ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2007 309 200.00
24510 సారంగపాణి. 6 మన వాగ్గేయకారులు-తొలి సంకీర్తన కవులు వేటూరి ఆనందమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 93 2.00
24511 సారంగపాణి. 7 వాగ్గేయకారులు-పదకృతి సాహిత్యం పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 67 2.00
24512 సారంగపాణి. 8 తెలుగులో-పదకవిత ... ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1973 67 10.00
24513 సారంగపాణి. 9 కీర్తనా కౌముది పొన్నా లీలావతి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 355 100.00
24514 సారంగపాణి. 10 పదకవితా వైజయంతి పొన్నా లీలావతి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ... 408 80.00
24515 సారంగపాణి. 11 పద కవితా మాధురి పొన్నా లీలావతి రచయిత్రి, బొమ్మూరు 2003 130 60.00
24516 సారంగపాణి. 12 తెలుగులో పదకవిత ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1983 275 30.00
24517 సారంగపాణి. 13 పదసాహిత్య పరిమళం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1994 174 50.00
24518 సారంగపాణి. 14 తెలుగులో భక్తి పదకవులు సి. రమణయ్య రచయిత, మదనపల్లె 1988 48 15.00
24519 సారంగపాణి. 15 రాయలసీమ పదకవులు కె. జనార్దనం జానకి ప్రచురణలు, కార్వేటినగరం 1990 337 40.00
24520 సారంగపాణి. 16 सारंगपाणी का पद साहित्य एस्. गंगप्प 126 10.00
24521 జయదేవ్. 1 శ్రీ జయదేవుని గీతగోవిందము ఆంధ్రీకరణములు వైద్యుల కృష్ణారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 307 60.00
24522 జయదేవ్. 2 శ్రీగీతగోవిందము శ్రీజయదేవకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓరియంట్ మాన్యుస్ర్కప్ట్సు ... 101 3.75
24523 జయదేవ్. 3 గీత గోవింద కావ్యము శ్రీజయదేవకవి అఖిల ఇందియ సాయీ సమాజము, మద్రాసు 1967 56 0.75
24524 జయదేవ్. 4 గీత గోవింద కావ్యము శ్రీజయదేవకవి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., మద్రాసు 1985 112 10.00
24525 జయదేవ్. 5 అష్టపదులు శ్రీజయదేవకవి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 96 15.00
24526 జయదేవ్. 6 జయదేవుని గీతా గోవిందము యస్. రఘునాధాచారి ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 93 30.00
24527 జయదేవ్. 7 ఆంధ్ర గీతగోవిందము యతిశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 150 10.00
24528 జయదేవ్. 8 గీతగోవిందము శ్రీజయదేవకవి రౌతు బుక్ డిపో., రాజమండ్రి ... 80 2.00
24529 జయదేవ్. 9 జయదేవకృతి వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య జయశ్రీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 77 25.00
24530 జయదేవ్. 10 అష్టపదులు ఆలపాటి గుర్నాధం రచయిత, గుంటూరు ... 58 10.00
24531 జయదేవ్. 11 గీతా గోవిందము కె. రాజేశ్వరరావు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1957 106 1.50
24532 జయదేవ్. 12 పీయూష లహరి శ్రీజయదేవకవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 56 10.00
24533 జయదేవ్. 13 గీతగోవిందనామాంకితం శ్రీజయదేవకవి పసల పార్థసాహథి ముద్రాక్షరశాల 1873 72 0.10
24534 జయదేవ్. 14 గీతగోవిందకావ్యము ... బాక్సు ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1938 144 1.50
24535 జయదేవ్. 15 శ్రీ జయదేవ చరిత్ర గూటాల కామేశ్వరమ్మ గూటాల రాధాకృష్ణమూర్తి, సికింద్రాబాద్ 1974 132 10.00
24536 జయదేవ్. 16 గీతగోవింద కావ్యము యమ్.వి. అవధాని యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 135 1.50
24537 జయదేవ్. 17 గీతగోవిందకావ్యము శ్రీజయదేవకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1924 272 1.00
24538 జయదేవ్. 18 గీతగోవిందకావ్యము శ్రీజయదేవకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1993 272 30.00
24539 జయదేవ్. 19 గీతగోవిందకావ్యము శ్రీజయదేవకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1993 272 40.00
24540 జయదేవ్. 20 గీతగోవిందకావ్యము చల్లా పిచ్చయ్యార్య ఓంకార్ ప్రెస్, గుంటూరు 1950 158 2.00
24541 జయదేవ్. 21 గీతగోవింద కావ్యము చల్లా పిచ్చయ్యార్య ఓంకార్ ప్రెస్, గుంటూరు 1950 158 2.00
24542 జయదేవ్. 22 శ్రీ చరణాలు ... ... ... 148 2.00
24543 జయదేవ్. 23 రాధామాధవమ్ జయదేవ గీతగోవిందమ్ రాజ్యశ్రీ కల్చరల్ బుక్ రైటర్స్ అండ్ పబ్లిషర్స్ 1965 169 6.00
24544 జయదేవ్. 24 శ్రీ గీతగోవింద రహస్యము చల్లా పిచ్చయ్యశాస్త్రి శ్రీ రెడ్డిబత్తుల రామిరెడ్డి 1956 108 1.50
24545 జయదేవ్. 25 గీతగోవిందము కూచిభొట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1965 86 10.00
24546 జయదేవ్. 26 గీతాగోవిందం వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య ... ... 109 3.00
24547 జయదేవ్. 27 గీత గోవిందం సాళ్వకృష్ణమూర్తి ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2007 189 200.00
24548 జయదేవ్. 28 శ్రీ గీతగోవిందం శ్రీజయదేవకవి శ్రీమధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 168 50.00
24549 జయదేవ్. 29 జయదేవుడు సునీతికుమార్ ఛటర్జీ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1988 84 10.00
24550 జయదేవ్. 30 Gita Govinda Sri Jayadeva Gowami's 112 50.00
24551 జయదేవ్. 31 गीतगोविन्दकाव्यम् श्रीजयदेवकवि चौखम्बा संस्कुत सीरीज आफीस, वारनासी 1961 68 2.00
24552 జయదేవ్. 32 Gita Govinda with Abhinaya K. Vasudeva Sastri Sarasvati Mahal Library, Thanjavur 1989 156 25.00
24553 జయదేవ్. 33 गीतगोविन्दकाव्यम् श्रीजयदेवकवि निर्णयसागर मुद्रणालयम्, मुंबई 1949 206 10.00
24554 జయదేవ్. 34 గీతగోవింద కావ్యము చెలికాని మురళీ కష్ణారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 65 50.00
24555 జయదేవ్. 35 శ్రీ గీత గోవింద కావ్యము శ్రీజయదేవకవి ప్రజాహిత పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2010 682 1,001.00
24556 జయదేవ్. 36 The Bundi Gita - Govinda Kapila Vatsyayan Bharat Kala Bhavan, Varanasi 1981 172 175.00
24557 జయదేవ్. 37 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుకకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1964 191 5.00
24558 జయదేవ్. 38 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుకకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1929 191 1.00
24559 జయదేవ్. 39 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుకకవి వేమూరు వేంకటకృష్ణమసెట్టి అండ్ సన్స్ 1910 300 10.00
24560 జయదేవ్. 40 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుకకవి ఎ. కణ్ణన్ అన్డ్ కంపెనీ, చెన్నై 1926 300 1.50
24561 జయదేవ్. 41 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుకకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1958 191 10.00
24562 జయదేవ్. 42 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతమ్ బి. రామరాజు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1998 288 50.00
24563 జయదేవ్. 43 కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ వేంకట రామమౌహనరావు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి దేవస్థానం ప్రచురణ, చిన్న తిరుపతి 1998 51 20.00
24564 జయదేవ్. 44 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము మద్దూరి శ్రీరామమూర్తికవి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1935 232 2.00
24565 జయదేవ్. 45 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము ... కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1968 170 5.00
24566 జయదేవ్. 46 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము బాపట్ల హనుమంతరావు రచయిత, చిన్నగంజాము ... 87 10.00
24567 జయదేవ్. 47 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము బాపట్ల హనుమంతరావు బాపట్ల వేంకట పార్థసారధి, చెరువు 2004 67 26.00
24568 జయదేవ్. 48 శ్రీకృష్ణకర్ణామృతవ్యాఖ్య సిహెచ్. స్వరాజ్యలక్ష్మి రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 2001 326 125.00
24569 జయదేవ్. 49 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుకకవి సి. మరేగౌడు, బెంగుళూరు 2006 143 100.00
24570 జయదేవ్. 50 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుకకవి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1991 251 20.00
24571 జయదేవ్. 51 Sri Krishna Karnamritam Lila-Suka Vilvamangala Sree Gaudiya Math, Chennai 1978 238 10.00
24572 నారా.తీర్థులు.1 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి శ్రీనారాయణతీర్థులు సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్ధ ట్రస్ట్, కాజ 2008 704 200.00
24573 నారా.తీర్థులు.2 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి శ్రీనారాయణతీర్థులు శ్రీ గుండపల్లి ఆదినారాయణ, ఒంగోలు 2000 534 100.00
24574 నారా.తీర్థులు.3 శ్రీకృష్ణలీలాతరంగణీ శ్రీనారాయణతీర్థులు అమెరికన్ డైమండు ముద్రాక్షరశాల 1932 80 0.12
24575 నారా.తీర్థులు.4 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి శ్రీనారాయణతీర్థులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 332 3.00
24576 నారా.తీర్థులు.5 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి శ్రీనారాయణతీర్థులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 332 3.00
24577 నారా.తీర్థులు.6 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి ... శ్రీ చింతామణీప్రెస్, రాజమండ్రి 1936 282 3.00
24578 నారా.తీర్థులు.7 శ్రీ కృష్ణలీలా తరంగిణి శ్రీనారాయణతీర్థులు సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్ధ ట్రస్ట్, కాజ 2004 104 20.00
24579 నారా.తీర్థులు.8 శ్రీ కృష్ణలీలా తరంగిణి శ్రీనారాయణతీర్థులు సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్ధ ట్రస్ట్, కాజ 2004 104 20.00
24580 నారా.తీర్థులు.9 మన నారాయణతీర్థులు యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు కాట్రగడ్డ ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2014 16 25.00
24581 నారా.తీర్థులు.10 శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణి ఆర్. రవికుమార్ కళాజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 32 15.00
24582 నారా.తీర్థులు.11 శ్రీ కృష్ణరుక్మిణీ కల్యాణము ... శ్రీ జె.ఎస్. ఈశ్వరప్రసాద్, సికింద్రాబాద్ ... 32 3.00
24583 నారా.తీర్థులు.12 శ్రీ కృష్ణలీలాతరఙ్గిణి ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1996 334 10.00
24584 నారా.తీర్థులు.13 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1967 332 10.00
24585 నారా.తీర్థులు.14 శ్రీమురళీధర బాలగోపాల చరితము దోమకొండ వేంకటరామ శేషాచలపతి శ్రీ నారాయణతీర్థ యతీంద్ర సద్గురుస్వామి, విజయవాడ 1986 204 6.00
24586 నారా.తీర్థులు.15 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి శ్రీనారాయణతీర్థులు శ్రీ నారాయణతీర్ధ ఆరాధన కమిటి, విజయవాడ 1994 186 20.00
24587 నారా.తీర్థులు.16 సద్గురు శ్రీ నారాయణతీర్ధ సంక్షిప్త చరిత్ర వి. స్వామినాధ సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్ధ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2004 27 1.00
24588 నారా.తీర్థులు.17 श्रीकृष्णलीला तरंगिणी श्री नारायणानन्दतीर्य यतीन्द्र साहीतीसमीतीः, रेपल्ले 1969 287 6.00
24589 నారా.తీర్థులు.18 బాలగోపాలతరంగము పుచ్చా వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1950 16 1.00
24590 నారా.తీర్థులు.19 శ్రీకృష్ణలీలా తరంగ ప్రకాశిని ఆలూరి శ్రీరామమూర్తి శ్రీ నారాయణ తీర్ధ సద్గురు సమితి, ఒంగోలు 2011 120 100.00
24591 నారా.తీర్థులు.20 శ్రీ కృష్ణ లీలా తరంగిణి ఆలూరి శ్రీరామమూర్తి శ్రీ మారెళ్ళ విశ్వనాథ ప్రసాద్, గుంటూరు 2007 72 50.00
24592 సంగీతం. 1 శ్రీ రామకర్ణామృతము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1972 192 6.00
24593 సంగీతం. 2 శ్రీ రామకర్ణామృతము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1921 192 1.00
24594 సంగీతం. 3 శ్రీ రామకర్ణామృతము చేకూరి సిద్దకవి శ్రీ జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 208 60.00
24595 సంగీతం. 4 శ్రీ రామకర్ణామృతము చేకూరి సిద్దకవి శ్రీ జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 208 60.00
24596 సంగీతం. 5 శ్రీ రామకర్ణామృతము శ్రీశంకర భగవత్పాద భువన విజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 136 25.00
24597 సంగీతం. 6 శ్రీ రామకర్ణామృతము చేకూరి సిద్దకవి ఏ. కణ్ణన్ సెట్టి అండ్ కంపెనీ, మదరాసు 1929 176 1.50
24598 సంగీతం. 7 శ్రీ రామకర్ణామృతము శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదులు శాస్త్రసంజీవినీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1903 116 0.04
24599 సంగీతం. 8 శ్రీ రామకర్ణామృతము మల్లాది లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1937 218 1.00
24600 సంగీతం. 9 శ్రీ కృష్ణలీలామృతం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 384 11.50
24601 సంగీతం. 10 శ్రీ కృష్ణ లీలామృతము వావిలికొలను సుబ్బరాయ విరచితము శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1987 718 25.00
24602 సంగీతం. 11 శ్రీ కృష్ణలీలామృతం అ. రాఘవరావు శ్రీ వాసుదేవ భక్తసంఘము, గుంటూరు 1993 150 20.00
24603 సంగీతం. 12 శ్రీ కృష్ణలీలామృతము వావిలికొలను సుబ్బరాయ విరచితము బ్రిటిష్ మాడెల్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై ... 760 2.00
24604 సంగీతం. 13 శ్రీ కృష్ణలీలామృతము వావిలికొలను సుబ్బరాయ విరచితము ... 762-1039 3.00
24605 సంగీతం. 14 కృష్ణలహరి ధారారామనాధశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1989 86 10.00
24606 సంగీతం. 15 శ్రీకృష్ణ తాండవము గోపికా లాస్యము మైనంపాటి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము యోగప్రభ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1975 167 12.00
24607 సంగీతం. 16 సంగీత శ్రీ కృష్ణలీలలు చెన్నాప్రగడ హనుమంతరావు లక్ష్మీసునీత ప్రచురణలు, పాల్వంచ 1988 190 25.00
24608 సంగీతం. 17 శ్రీ వేంకటేశ్వర కర్ణామృతమ్ సుఖవాసి మల్లికార్జునరావు భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2011 63 50.00
24609 సంగీతం. 18 శ్రీ శివ కర్ణామృత స్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశాస్త్రి శ్రీ విశ్వేశ్వరాశ్రమము, రామాయంపేట 2001 160 30.00
24610 సంగీతం. 19 శ్రీ శివకర్ణామృత స్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 144 30.00
24611 సంగీతం. 20 భావప్రకాశనము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 733 30.00
24612 సంగీతం. 21 భావప్రకాశనము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 733 30.00
24613 సంగీతం. 22 శృంగారప్రకాశము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ అభినవభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు 1962 314 10.00
24614 సంగీతం. 23 శృంగారప్రకాశము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ అభినవభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు 1962 314 10.00
24615 నాట్యం. 1 నాట్యవేదము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ అభినవభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు ... 528 10.00
24616 నాట్యం. 2 నాట్యవేదము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 528 10.00
24617 నాట్యం. 3 నాట్యవేదము ద్వితీయ భాగం జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ అభినవభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు ... 750 5.00
24618 నాట్యం. 4 నాట్యవేదము ద్వితీయ భాగం జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ అభినవభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు ... 750 5.00
24619 నాట్యం. 5 నాట్యవేదము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ అభినవభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు ... 58 3.00
24620 నాట్యం. 6 నాట్యవేదము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ అభినవభారతి ప్రచురణ, గుంటూరు ... 560 10.00
24621 నాట్యం. 7 నాట్యశాస్త్రము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు శ్రీ పి.వి.ఆర్. కె. రవిప్రసాద్, హైదరాబాద్ ... 964 45.00
24622 నాట్యం. 8 నాట్యశాస్త్రము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు శ్రీ పి.వి.ఆర్. కె. రవిప్రసాద్, హైదరాబాద్ ... 964 45.00
24623 నాట్యం. 9 నృత్యశాస్త్ర ప్రయోగ దర్శిని డి. జనార్థనశర్మ రచయిత, బెంగుళూరు 1987 162 30.00
24624 నాట్యం. 10 భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యాలు అరుణాభిక్షు నాట్యవేద అకాడమి 1999 82 90.00
24625 నాట్యం. 11 నాట్య శాస్త్ర బుఱ్ఱా సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కళాజ్యోతి కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్, హైదరాబాద్ 2013 64 50.00
24626 నాట్యం. 12 నందీశ్వరభరతము ముట్నూరు సూర్యనారాయణశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 57 1.00
24627 నాట్యం. 13 Abhinaya Darpanamu T.V. Subba Rao Government Oriental Manuscripts 1951 57 1.00
24628 నాట్యం. 14 శ్రీనందికేశ్వరప్రోక్తం అభినయదర్పణమ్ ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1934 173 6.00
24629 నాట్యం. 15 Abhinaya Darpanam of Nandikeswara P.S.R. Appa Rao Author, Hyd 1997 535 175.00
24630 నాట్యం. 16 Nandikesvara's Abhinayadarpanam Manomohan Ghosh Manisha Granthalaya Private Ltd., 1975 141 20.00
24631 నాట్యం. 17 నన్దికేశ్వరప్రోక్తాభినయదర్పణమ్ ... ... ... 92 10.00
24632 నాట్యం. 18 భరతసారమ్ లంకా సూర్యనారాయణశాస్త్రి వెల్‌కంప్రెస్, గుంటూరు 1955 126 5.00
24633 నాట్యం. 19 భరతసార సంగ్రహము టి.వి. సుబ్బారావు Government Oriental Manuscripts 1956 76 3.00
24634 నాట్యం. 20 భరతసప్రకరణము నీడామంగలం తిరువేంకటాచార్యులు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1932 82 1.00
24635 నాట్యం. 21 Naatya Saastra P.S.R. Appa Rao A Naatya Maalaa Publication 1967 186 15.00
24636 నాట్యం. 22 భరతనాట్యము సి.ఆర్. ఆచార్య ... 1968 214 6.00
24637 నాట్యం. 23 నృత్య తరంగిణి ... ... ... 232 2.00
24638 నాట్యం. 24 నృత్తరత్నావళి రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 448 25.00
24639 నాట్యం. 25 నృత్తరత్నావళి రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 2007 448 105.00
24640 నాట్యం. 26 నృత్తరత్నావళి ప్రథమ భాగము జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ శ్రీ నరేంద్రనాధ సాహిత్యమండలి, తణుకు 1971 485 18.00
24641 నాట్యం. 27 నాట్యశాస్త్రము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు పి.ఎస్.ఆర్. అప్పారావు, హైదరాబాద్ 1988 192 30.00
24642 నాట్యం. 28 ఉత్తమాంగాభినయం పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు పి.వి.ఆర్.కె. రవిప్రసాద్, హైదరాబాద్ 1993 207 40.00
24643 నాట్యం. 29 నాట్యశాస్త్రము-పొయెటిక్స్-తారతమ్యాలు ఎన్.ఎస్. కామేశ్వరరావు ఎన్.ఎస్.కె. పబ్లికేషన్స్, న్యూఢిల్లీ 2009 258 120.00
24644 నాట్యం. 30 నాట్య శాస్త్ర దర్పణము డి. వేణుగోపాల్ డి. వేణుగోపాల్, చెన్నై 2002 207 90.00
24645 నాట్యం. 31 నాట్య శాస్త్ర దర్పణము డి. వేణుగోపాల్ డి. వేణుగోపాల్, చెన్నై 2002 207 90.00
24646 నాట్యం. 32 హస్తలక్షణ పదాలు ఆరుద్ర స్త్రీశక్తి ప్రచురణలు, చెన్నై 1999 65 50.00
24647 నాట్యం. 33 హస్తలక్షణ పదాలు ఆరుద్ర స్త్రీశక్తి ప్రచురణలు, చెన్నై 1999 65 50.00
24648 నాట్యం. 34 ఆలయ నృత్యం సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 138 80.00
24649 నాట్యం. 35 తెలుగు సాహిత్యం-నృత్యకళా ప్రస్తావన విశ్వనాధం సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 151 100.00
24650 నాట్యం. 36 తెలుగు నృత్యకళా సంస్కృతి కె. కుసుమారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 283 300.00
24651 నాట్యం. 37 ఆంధ్రుల నృత్యకళావికాసం మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి ... 36 5.00
24652 నాట్యం. 38 మనము-మననృత్యాలు పోలవరపు కోటేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్, విజయవాడ 1992 147 30.00
24653 నాట్యం. 39 రాయలసీమలో నృత్యకళ-నేడు కే. శ్యామలమ్మ శ్యామలాకళాక్షేత్ర, తిరుపతి 1982 140 6.00
24654 నాట్యం. 40 నాట్యదర్పణం ఎం.ఎస్. రామాచారి ఎం.ఎస్. రామాచారి, హైదరాబాద్ 1975 76 3.00
24655 నాట్యం. 41 దాక్షిణాత్యనాట్యము ముట్నూరి సంగమేశం రచయిత, తిరుపతి 1981 192 21.00
24656 నాట్యం. 42 సిద్దేంద్ర యోగి ఎస్. గంగప్ప తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 43 3.00
24657 నాట్యం. 43 కూచిపూడి సిద్ధేంద్ర యోగీశ్వరాష్టోత్తర శతనామ పూజా విధానము జంధ్యాల వేంకట శాస్త్రి రచయిత, కూచిపూడి ... 104 10.00
24658 నాట్యం. 44 నృత్యారాధన హిందూ దేవతలు పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1998 28 15.00
24659 నాట్యం. 45 కూచిపూడి నాట్యం రూపాను రూపం సిహెచ్. అజయ్ కుమార్ హంసధ్వని కూచిపూడి నృత్యాలయ 2013 48 100.00
24660 నాట్యం. 46 కూచిపూడి నృత్యదర్పణము వేదాన్తమ్ పార్వతీశమ్ రచయిత, కూచిపూడి 1979 216 10.00
24661 నాట్యం. 47 కూచిపూడి నృత్యదర్పణము వేదాన్తమ్ పార్వతీశమ్ రచయిత, కూచిపూడి 1979 216 10.00
24662 నాట్యం. 48 కూచిపూడి-భాగవతులు చింతలపాటి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి రచయిత, కృష్ణాజిల్లా 1983 362 230.00
24663 నాట్యం. 49 తెలుగు మువ్వలు మాస్టర్ రమణ ఇండియన్ బాలే ధియేటర్, తిరుపతి 1991 184 30.00
24664 నాట్యం. 50 బి.ఏ. కూచిపూడి నృత్యం పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 260 34.00
24665 నాట్యం. 51 కూచిపూడి నాట్య విశిష్టత చింతా రామనాధం తి.తి.దే., తిరుపతి 1993 183 40.00
24666 నాట్యం. 52 కూచిపూడి నృత్యనాటకముల సంపుటి టి.పి. ఆత్మ పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగ విశ్వవిద్యాలయం ... 246 10.00
24667 నాట్యం. 53 కూచిపూడి నృత్యనాటకముల సంపుటి-2 టి.పి. ఆత్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 150 80.00
24668 నాట్యం. 54 కూచిపూడి నృత్యనాటకముల సంపుటి-2 టి.పి. ఆత్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 150 80.00
24669 నాట్యం. 55 కూచిపూడి నృత్యరూపకములు వేంకట భుజంగరాయశర్మ స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘము, చెన్నై 1986 164 45.00
24670 నాట్యం. 56 కూచిపూడి ఆరాధన నృత్యములు సి.ఆర్. ఆచార్య కేంద్ర ప్రభుత్వ సంగీత నాటక అకాదేమీ 1969 216 12.00
24671 నాట్యం. 57 కూచిపూడి నాట్యకళా వికాసం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగ విశ్వవిద్యాలయం 2003 111 40.00
24672 నాట్యం. 58 కూచిపూడి నాట్యాచార్యుల చరిత్ర పుటలు చింతా రామనాధం అఖిల భారత కూచిపూడి నాట్య కళామండలి 1988 114 20.00
24673 నాట్యం. 59 కూచిపూడి నాట్య కళ చింతా రామనాధం అఖిల భారత కూచిపూడి నాట్య కళామండలి ... 16 2.00
24674 నాట్యం. 60 తెలుగులో కూచిపూడి నాటక వికాసము వేదాంతం రామలింగశాస్త్రి రచయిత, కూచిపూడి 2006 292 200.00
24675 నాట్యం. 61 తెలుగులో కూచిపూడి నాటక వికాసము వేదాంతం రామలింగశాస్త్రి రచయిత, కూచిపూడి 2006 292 252.00
24676 నాట్యం. 62 కూచిపూడి కళాసాగరము హేమాద్రి చిదంబరదీక్షితులు శ్రీరాజరాజేశ్వరి కూచిపూడి నృత్య కళాశాల 1989 451 116.00
24677 నాట్యం. 63 Kuchipudi Dance in Textual Form Patinjarayil Rama Devi Patinjarayil Publications, Secunderabad 2001 172 180.00
24678 నాట్యం. 64 Kuchipudi Dance in Textual Form Patinjarayil Rama Devi Patinjarayil Publications, Secunderabad 2001 172 180.00
24679 నాట్యం. 65 కావ్యసౌరభాలు యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 19 1.50
24680 నాట్యం. 66 భామా కలాపము నా. విశ్వనాథం సరస్వతీమహలు గ్రంథాలయము, తంజావూరు 2002 171 52.00
24681 నాట్యం. 67 భామా కలాపము పి. జయమ్మ ప్రభుత్వ ప్రాచ్య లిఖిత భాండాగారం, చైన్నై 1999 103 39.00
24682 నాట్యం. 68 భామా కలాపము ... మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు 1906 74 0.06
24683 నాట్యం. 69 కూచిపూడి భామా కలాపము వేదాన్తమ్ పార్వతీశమ్ రచయిత, కూచిపూడి 1982 95 6.00
24684 నాట్యం. 70 కూచిపూడివారి భామాకలాపము వేదాన్తమ్ పార్వతీశమ్ రచయిత, కూచిపూడి 1964 80 2.00
24685 నాట్యం. 71 ఆత్మయజ్ఞము భాగవతుల రామయ్య చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు 1986 93 20.00
24686 నాట్యం. 72 ఆత్మయజ్ఞము-గొల్లకలాపము యేలేశ్వరపు హనుమ రామకృష్ణ యేలేశ్వరపు ప్రశాంత్, బెంగుళూరు 2011 172 70.00
24687 నాట్యం. 73 ధూర్జటికలాపం వేదాంతం పార్వతీశం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1996 117 24.00
24688 నాట్యం. 74 మూడుతరాల కళాసౌరభం సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ నటరాజ నృత్య నికేతన్, రాజమండ్రి 2009 118 50.00
24689 నాట్యం. 75 నర్తన బాల నటరాజ రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ ... 174 5.00
24690 నాట్యం. 76 నర్తన బాల నటరాజ రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1992 174 40.00
24691 నాట్యం. 77 స్వర్గధామంలో-స్వర్ణకమలాలు నటరాజ రామకృష్ణ ఆంధ్రనాట్యం ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 78 75.00
24692 నాట్యం. 78 స్వర్గధామంలో-స్వర్ణకమలాలు నటరాజ రామకృష్ణ ఆంధ్రనాట్యం ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 78 75.00
24693 నాట్యం. 79 Kuchipudi Mahotsav Souvenir N.V. Subba Rao, M. Sivarama Prasad Andhra Association, Calcutta 1986 168 25.00
24694 నాట్యం. 80 Kuchipudi Mahotsav Souvenir N.V. Subba Rao, M. Sivarama Prasad Andhra Association, Calcutta 1986 168 25.00
24695 నాట్యం. 81 Kuchipudi Natyam 1966 32 10.00
24696 నాట్యం. 82 కూచిపూడి నాట్య సదస్సు ఉత్సవ సంచిక ... కూచిపూడి నాట్య సెమినార్, హైదరాబాద్ 1959 111 20.00
24697 నాట్యం. 83 Dance Traditions of Andhra Arudra Sthree Sakthi Publications, Hyderabad 2011 190 200.00
24698 నాట్యం. 84 Andhranatyam K.V.L.N. Suvarchala Devi Abhinaya Publications, Hyderabad 2002 291 500.00
24699 నాట్యం. 85 నాట్య శాస్త్రము ఆంధ్రభారతి మొదటి సంపుటం పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాహితీ సమితి, తెనాలి 1966 224 8.00
24700 నాట్యం. 86 నాట్య శాస్త్రము ఆంధ్రభారతి తాండవ లక్షణము పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాహితీ సమితి, తెనాలి 1966 126 4.00
24701 నాట్యం. 87 ఆంధ్రులు-నృత్యకళ నాట్యశాస్త్ర గ్రంథం సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 140 36.00
24702 నాట్యం. 88 తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నృత్యకళ నటరాజ రామకృష్ణ నృత్యనికేతనము, హైదరాబాద్ 1971 110 10.00
24703 నాట్యం. 89 ఆంధ్రనాట్యం శారదా రామకృష్ణ రామకృష్ణ నృత్య కళాక్షేత్రం, విజయవాడ 1994 74 15.00
24704 నాట్యం. 90 ఆంధ్రనాట్యం శారదా రామకృష్ణ రామకృష్ణ నృత్య కళాక్షేత్రం, విజయవాడ 1994 74 15.00
24705 నాట్యం. 91 అర్ధశతాబ్ది-ఆంధ్రనాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ నటరాజ రామకృష్ణ ఆంధ్రనాట్యం ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 184 200.00
24706 నాట్యం. 92 నవజనార్దనం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1984 79 40.00
24707 నాట్యం. 93 పేరిణి-శివతాండవం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1984 120 40.00
24708 నాట్యం. 94 దాక్షిణాత్యుల నాట్యకళాచరిత్ర నటరాజ రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 348 80.00
24709 నాట్యం. 95 దాక్షిణాత్యుల నాట్యకళాచరిత్ర నటరాజ రామకృష్ణ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1968 322 25.00
24710 నాట్యం. 96 దక్షిణదేశములు-నాట్యము తుమ్మలపల్లి సీతారామారావు ఉమా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1956 230 100.00
24711 నాట్యం. 97 నేటి సమాజం-కళలు ... ఎనాలిసిస్ పబ్లికేషన్స్ ... 185 70.00
24712 నాట్యం. 98 పసిడిమువ్వలు-పారాణి నటరాజ రామకృష్ణ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1967 280 8.00
24713 నాట్యం. 99 నృత్యమంజరి నటరాజ రామకృష్ణ ఆంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1961 172 2.50
24714 నాట్యం. 100 నృత్యాంజలి నటరాజ రామకృష్ణ వేంకట్రామ్ పవర్ ప్రెస్, ఏలూరు 1956 221 5.00
24715 నాట్యం. 101 నృత్యకళ నటరాజ రామకృష్ణ నృత్యనికేతనము, హైదరాబాద్ 1971 94 3.00
24716 నాట్యం. 102 రుద్రగణిక నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 156 20.00
24717 నాట్యం. 103 నర్తనవాణి నటరాజ రామకృష్ణ నృత్యనికేతనము, హైదరాబాద్ 1970 221 20.00
24718 నాట్యం. 104 భరత శాస్త్రం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1988 170 25.00
24719 నాట్యం. 105 నృత్యజ్యోతి నటరాజ రామకృష్ణ నృత్యనికేతనము, హైదరాబాద్ 1970 228 15.00
24720 నాట్యం. 106 నాట్యరాణి నటరాజ రామకృష్ణ శ్రీముఖ పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్టణం 1966 155 10.00
24721 నాట్యం. 107 నృత్యరేఖ నటరాజ రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1957 106 1.25
24722 నాట్యం. 108 దేవనర్తకి-ఆలయనృత్యములు నటరాజ రామకృష్ణ నృత్యనికేతనము, హైదరాబాద్ ... 138 5.00
24723 నాట్యం. 109 అమ్మ శివరాత్రి - శివతాండవము నటరాజ రామకృష్ణ ... 2002 33 25.00
24724 నాట్యం. 110 ఆంధ్ర నాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1984 116 10.00
24725 నాట్యం. 111 ఆంధ్ర నాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 100 15.00
24726 నాట్యం. 112 ఆంధ్ర నాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ .. 32 2.00
24727 నాట్యం. 113 ఆంధ్రనాట్యం ఆస్థాన నర్తనాలు నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 30 5.00
24728 నాట్యం. 114 ఆంధ్రనాట్యం ప్రజా నర్తనాలు నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 29 20.00
24729 నాట్యం. 115 ఆంధ్రనాట్యం పేరిణి-నవజనార్దనం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 29 5.00
24730 నాట్యం. 116 ఆంధ్రనాట్యం పరిచయం, పరిశోధన, నాట్యశాస్త్రాలు,ఆలయాలు, ఆలయనృత్యాలు, అభినయం, ఆస్థానరసాలు, అమరనర్తకులు,జానపద, గిరిజన నృత్యాలు,నవజానార్దనం, ప్రజానర్తనాలు, కూచిపూడి నాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్‌నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 426 15.00
24731 నాట్యం. 117 నా పరిశోధన నటరాజ రామకృష్ణ ఆంధ్రనాట్యం ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 140 200.00
24732 నాట్యం. 118 Dancing Bells Nataraja Ramakrishna Katyayani Arts, Hyderabad 2007 76 200.00
24733 నాట్యం. 119 Dancing Bells Nataraja Ramakrishna Visalaandhra Publishing House, Vijayawada 1959 166 5.00
24734 నాట్యం. 120 ఆత్మ నివేదన నటరాజ రామకృష్ణ శ్రీ సర్వారాయ హరికథా పాఠశాల, కపిలేశ్వరం 2007 106 200.00
24735 నాట్యం. 121 Golden Jubilee 1990 Souvenir Sri Lakshmi Narashimha JayantiBhagavata Natya Nataka Sangam 1990 79 30.00
24736 నాట్యం. 122 నటరాజ రామకృష్ణ వకుళాభరణం లలిత, కాశి సువర్చలాదేవి ఎమెస్కో బుక్స్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2008 228 100.00
24737 నాట్యం. 123 నటరాజ రామకృష్ణ వకుళాభరణం లలిత, కాశి సువర్చలాదేవి ఎమెస్కో బుక్స్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2008 228 100.00
24738 నాట్యం. 124 స్మృతి పరిమళం సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ నటరాజ నాట్య నికేతన్, రాజమండ్రి 2011 87 50.00
24739 నాట్యం. 125 తాండవ నక్షత్రం (నేటి నిజం పత్రికలో) నటరాజ రామకృష్ణ నేటినిజం తెలుగు దిన పత్రిక, హైదరాబాద్ 2007 58 15.00
24740 నాట్యం. 126 సిరిమువ్వలు సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ నటరాజ నృత్య నికేతన్, రాజమండ్రి 1986 60 20.00
24741 నాట్యం. 127 కూచిపూడి యక్షగానత్రయము హేమాద్రి చిదంబరదీక్షితులు శ్రీ వరలక్ష్మీ కూచిపూడి నాట్యకళాశాల, రాజమండ్రి 1981 64 5.00
24742 నాట్యం. 128 Dr. Vempati Maestro with a Mission Andavilli Satyanarayana Pemmaraju Surya Rao S S V Associates 1994 158 300.00
24743 నాట్యం. 129 పిల్లలకు నాట్యవిద్య మృణాళినీ సారభాయి దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, చెన్నై 1962 45 1.40
24744 నాట్యం. 130 29వ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడెమి శావనీర్ ... కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడెమి, చెన్నై 1992 34 10.00
24745 నాట్యం. 131 48 గంటల నిర్విరామనటన ... శ్రీ నీరజ కూచిపూడి నాట్య అకాడమి, ఏలూరు 1987 40 10.00
24746 నాట్యం. 132 శ్రీ సిద్ధేంద్ర కళాక్షేత్రం కూచిపూడి ... ... 1961 8 1.00
24747 నాట్యం. 133 మహామంజీరనాదం మోదుగుల రవికృష్ణ శ్రీ సాయిమంజీర కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమి 2013 190 200.00
24748 నాట్యం. 134 శ్రీ తిరుమల ఆర్ట్ అకాడమి, గుంటూరు మహంకాళీ సూర్యనారాయణ శ్రీ తిరుమల ఆర్ట్ అకాడమి, గుంటూరు ... 140 30.00
24749 నాట్యం. 135 రాధామాధవ రసరంజని రాధామాధవ రసరంజని 15వ వార్షికోత్సవం రాధామాధవ సంగీత నృత్య కళాశాల, గుంటూరు 2011 121 50.00
24750 నాట్యం. 136 శ్రీ నటరాజ కళామండలి రజతోత్సవ సంచిక యం.వి. రావ్ శ్రీ నటరాజ కళామండలి, విజయవాడ 1981 264 30.00
24751 నాట్యం. 137 ఆంధ్రదశరూపకము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 125 1.00
24752 నాట్యం. 138 ఆంధ్ర రసమంజరి దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 76 100.00
24753 నాట్యం. 139 Bharata The Natyasastra Kapila Vatsyayan Sahitya Akademi, New Delhi 2011 218 150.00
24754 నాట్యం. 140 Bharatanatyam Davesh Soneji Oxford University Press 2012 410 450.00
24755 నాట్యం. 141 Chandralekha Rustom Bharucha Harper Collins Publishers, India 1995 355 250.00
24756 నాట్యం. 142 Sangeet Natak Bala Saraswati Sangeet Natak Akademi, New Delhi 1984 84 15.00
24757 నాట్యం. 143 Nartanam Bala Saraswati Kuchipudi Kala Kendra, Mumbai 2009 189 250.00
24758 నాట్యం. 144 Balasaraswati Narayana Menon Inter National Cultural Centre, New Delhi 32 10.00
24759 నాట్యం. 145 భరతనాట్యము త. బాలసరస్వతి, వే. రాఘవన్ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 165 4.00
24760 నాట్యం. 146 Kalanidhi Narayanan's Triveni V.A.K. Ranga Rao Abhinaya Sudha Trust, Chennai 2008 149 250.00
24761 నాట్యం. 147 Krishnanattom Gutuvayur Devaswom Publications 1986 42 8.00
24762 నాట్యం. 148 A Guide to Kathakali David Bolland Paico Publishing House, Chchin 1980 149 60.00
24763 నాట్యం. 149 The Art of Kathakali Gayanacharya Avinash C. Pandeya Kitabistan, Allahabad 1943 169 10.00
24764 నాట్యం. 150 నాట్యావధానం ధారా రామనాథ శాస్త్రి అజో-విభో-కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2005 153 100.00
24765 నాట్యం. 151 Dance Legacy of Patliputra Shovana Narayan Publications Division 1999 75 80.00
24766 నాట్యం. 152 Kalakshetra Vol.II No.4 38 2.00
24767 నాట్యం. 153 Dances of India Vivekananda Kendra Prakashan, Madras 1981 145 30.00
24768 నాట్యం. 154 Invitation to Indian Dances Susheela Mishra Arnold Publishers 1988 111 50.00
24769 నాట్యం. 155 The Dancing Foot Mulk Raj Anand Publications Division 1969 35 2.50
24770 నాట్యం. 156 Indian Dance The Publications Division 1957 48 1.00
24771 నాట్యం. 157 Indian Dancing for the young Mrinalini Sarabhai Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1967 44 5.00
24772 నాట్యం. 158 The Dance In India The Tourist Division, New Delhi 24 3.00
24773 నాట్యం. 159 Dances of India B.R. Kishore Diamond Pocket Books 1988 164 25.00
24774 నాట్యం. 160 Natya Vol.VII, No.1 B. Naaraayan Bharatiya Natya Sangh, New Delhi 1963 70 10.00
24775 నాట్యం. 161 Natya Vol.VI, No.4 B. Naaraayan Bharatiya Natya Sangh, New Delhi 1962 126 1.50
24776 నాట్యం. 162 Shanmukha Vol.XXXVI. No.4 Shanmukhananda Fine Arts & Sangeetha Sabha 2010 132 50.00
24777 నాట్యం. 163 Know India Dance Festival of India 1986 23 10.00
24778 నాట్యం. 164 Kuchipudi A tribute to Indian Cultural Heritage JNV Krishna Jawahar Navodaya Vidyalaya 16 10.00
24779 నాట్యం. 165 Dharani Kalotsav 2008 A Festival of Dance & Music At Kerala Fine Arts Hall, Ernakulam 2008 96 100.00
24780 నాట్యం. 166 Dance Matters Pratima Sagar Natya Kala Conference, Chennai 2009 131 100.00
24781 నాట్యం. 167 Ramayana in Performing arts Pratima Sagar Sri Krishna Gana Sabha, Chennai 2008 200 100.00
24782 యక్షగానం. 1 ఆంధ్ర యక్షగాన వాఙ్మయ చరిత్ర యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1961 502 10.00
24783 యక్షగానం. 2 శహాజీ యక్షగాన ప్రబంధాలు ఉమా రామారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2006 281 250.00
24784 యక్షగానం. 3 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.1 గంటి జోగిసోమయాజి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1955 192 2.50
24785 యక్షగానం. 4 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.2 గంటి జోగిసోమయాజి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1956 236 2.50
24786 యక్షగానం. 5 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.3 గంటి జోగిసోమయాజి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1957 268 2.50
24787 యక్షగానం. 6 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.4 గంటి జోగిసోమయాజి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1959 317 2.50
24788 యక్షగానం. 7 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.5 గంటి జోగిసోమయాజి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్,విశాఖపట్నం 1960 301 2.50
24789 యక్షగానం. 8 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.6 గంటి జోగిసోమయాజి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1964 196 2.50
24790 యక్షగానం. 9 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.6 గంటి జోగిసోమయాజి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1964 196 2.50
24791 యక్షగానం. 10 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.7 కాకర్ల వెంకటరామనరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1972 181 12.00
24792 యక్షగానం. 11 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.8 కాకర్ల వెంకటరామనరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్,విశాఖపట్నం 1973 148 12.00
24793 యక్షగానం. 12 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.9 కాకర్ల వెంకటరామనరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1974 121 12.00
24794 యక్షగానం. 13 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.10 కాకర్ల వెంకటరామనరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1974 80 12.00
24795 యక్షగానం. 14 యక్షగానములు (తంజావూరు) సం.11 కాకర్ల వెంకటరామనరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1976 200 20.00
24796 యక్షగానం. 15 విష్ణుమాయా విలాసము వజ్ఝల వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2011 119 60.00
24797 యక్షగానం. 16 కూచిపూడి నృత్య రూపకములు వేంకట భుజంగరాయశర్మ స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘము,చెన్నై 1986 164 35.00
24798 యక్షగానం. 17 యక్షగాన నృత్యనాటికలు హేమాద్రి చిదంబరదీక్షితులు శ్రీ వరలక్ష్మీ కూచిపూడి నాట్యకళాశాల, రాజమండ్రి 1981 64 5.00
24799 యక్షగానం. 18 శ్రీ తాండవమదనుడు నల్లదీగ శ్రీనివాసరావు ... 1980 132 10.00
24800 యక్షగానం. 19 తెలుగు తల్లి కోకా విమల కుమారి వీణా ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 10 10.00
24801 యక్షగానం. 20 పీయూష లహరి జయదేవ కవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 56 9.50
24802 యక్షగానం. 21 కృష్ణవేణి పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1994 43 30.00
24803 యక్షగానం. 22 కృష్ణవేణి పోలవరపు కోటేశ్వరరావు రచయిత, విజయవాడ 2009 69 20.00
24804 యక్షగానం. 23 శకుంతలాదుష్యంతం బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 2004 56 25.00
24805 యక్షగానం. 24 శ్రీ గొడ్రాలికొండ తిరుమలనాధస్వామి స్థల పురాణం పరశురాముని శ్రీరాములు రచయిత, యర్రగొండపాలెం ... 30 2.00
24806 యక్షగానం. 25 సముద్రమథనము తంగెడ లక్షీకాంతయ్య తంగెడ నీలకంఠేశ్వర ప్రసాదరావు, మోర్జంపాడు ... 64 1.00
24807 యక్షగానం. 26 శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి నృత్యనాటిక నండూరి రామకృష్ణమాచార్య శ్రీ భీంసెట్టి శ్రీధర్, సికింద్రాబాద్ 1995 40 30.00
24808 యక్షగానం. 27 శ్రీ వేంకటేశ్వర కల్యాణం ఆచారి ఉషశ్రీ శ్రీ శ్రీ ప్రింటర్స్, విజయవాడ 2007 50 100.00
24809 యక్షగానం. 28 శ్రీసంతవేలూరు రామనాటకము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1981 144 6.00
24810 యక్షగానం. 29 శ్రీ శివపార్వతి కళ్యాణ మహోత్సవమ్ చల్లా మాధవశాస్త్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహా ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 2012 53 35.00
24811 యక్షగానం. 30 కింకర్తవ్యం పి. సాలమన్‌రాజు A Mruthavani Publishers, Secunderabad 1976 78 10.00
24812 యక్షగానం. 31 మహిషాసుర (యక్షగానం) హేమాద్రి చిదంబరదీక్షితులు శ్రీ దుర్గావెంకటరమణారావు కళ్యాణ మండపము 1984 53 10.00
24813 యక్షగానం. 32 చిరుతల మైరావణ చరిత్రము ఆమిదాల రామస్వామికవి శ్రీ మల్లికార్జున పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 50 2.50
24814 యక్షగానం. 33 చిరుతల సుగ్రీవ విజయము చెర్విరాల భాగయ్య కవి శ్రీ మల్లికార్జున పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 48 2.50
24815 యక్షగానం. 34 చిరుతల లవకుశ నాటకము వేంకటశం సి.యన్. శ్రేష్ఠి, హైదరాబాద్ 1975 58 2.00
24816 యక్షగానం. 35 శ్రీనివాసకల్యాణం కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 55 3.00
24817 యక్షగానం. 36 ఎర్రగులాబి యన్. మంగాదేవి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1983 44 5.00
24818 యక్షగానం. 37 చిరుగజ్జెలు ఏడిద కామేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 126 8.00
24819 యక్షగానం. 38 నృత్యభారతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి భారతీ నికేతన్, విజయవాడ 1960 31 3.00
24820 యక్షగానం. 39 నృత్యనాట్య చిత్రాంగద కావ్యమాల రవీంద్రనాథ ఠాగూర్ స్వకీయ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1961 78 3.00
24821 యక్షగానం. 40 శ్రీశైల మల్లికార్జునమహాత్మ్యము పైడి లక్ష్మయ్య శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం 1965 29 0.50
24822 యక్షగానం. 41 శ్రీకృష్ణ సత్య గుండాల నరసింహారావు రచయిత, హనుమకొండ 2002 63 50.00
24823 యక్షగానం. 42 భద్ర పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 64 50.00
24824 యక్షగానం. 43 గౌతమబుద్ధ పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 60 20.00
24825 యక్షగానం. 44 వేములపల్లె ఉషాపరిణయనాటకము వేములపల్లె వేంకటసుబ్బసత్కవి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1947 50 0.60
24826 యక్షగానం. 45 కుమారత్వ చ్యుతి-ప్రాప్తి బి. యేలియ రచయిత, నరసరాపుపేట 2001 90 25.00
24827 యక్షగానం. 46 పద్మావతి పరిణయము చింతలపూడి వెంకటేశ్వర్లు ఆర్షభారతి ప్రచురణలు, ప్రక్కిలంక 1979 28 3.00
24828 యక్షగానం. 47 విశ్వవీణ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు చంద్రకుమార ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1964 160 3.00
24829 యక్షగానం. 48 వాగ్గేయకార కళావైభవము వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి బాలకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, పెద్దాపురం 2005 24 40.00
24830 యక్షగానం. 49 పురాణలీలాషట్కము బి.యల్.యన్. ఆచార్య పి. లక్ష్మీకాంతమ్మ, చెన్నై 1985 143 12.00
24831 యక్షగానం. 50 సురాభాండేశ్వరీయము కేసానపల్లి సుబ్బారాయ బెజవాడ వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1915 45 1.00
24832 యక్షగానం. 51 సహస్రార వర్ణన అనే వేదాంత యక్షగానము ... ... ... 96 1.00
24833 యక్షగానం. 52 నృత్యరూపక ద్వయి గణపతి సచ్చిదానంద స్వామిజీ అవధూత దత్తపీఠం, మైసూరు 2002 102 20.00
24834 యక్షగానం. 53 తరతరాల తెలుగు వెలుగు నృత్యగేయరూపకం సి. నారాయణరెడ్డి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1975 58 3.00
24835 యక్షగానం. 54 ప్రకృతి శరణం గచ్ఛామి నన్నపనేని మంగాదేవి బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1996 69 25.00
24836 యక్షగానం. 55 శ్రుతిలయలు నన్నపనేని మంగాదేవి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1989 92 25.00
24837 యక్షగానం. 56 చిరుగజ్జెలు ఏడిద కామేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 126 8.00
24838 యక్షగానం. 57 శ్రీమదజ్జాడదిభట్ట నారాయణదాస శారదా దరహాస రూపకము బూదరాజు వేంకట శారద వెంకట సంతేష్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 326 150.00
24839 యక్షగానం. 58 నాగార్జున కొండ గేయ నాటికలు వేమూరి వేంకట రామనాథం ... ... 1987 10.00
24840 యక్షగానం. 59 శ్రీ త్యాగరాజ సద్గురు సమారాధనమ్ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1992 84 10.00
24841 యక్షగానం. 60 మహాభారతము పరిమి సుబ్రహ్మణ్యకవి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1947 283 3.00
24842 యక్షగానం. 61 శ్రీహనుమద్వివాహనము బాలకవి సత్యనారాయణాచార్యులు శ్రీరామా ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరం 1930 34 1.00
24843 యక్షగానం. 62 శశిరేఖాపరిణయము వడ్లమూడి కామేశ్వరరాయ రజత ముద్రణాలయము, తెనాలి 1924 44 1.00
24844 యక్షగానం. 63 కూచిపూడి ప్రహ్లాదనాటకము వేదాన్తమ్ పార్వతీశమ్ రచయిత, కూచిపూడి 1981 135 6.00
24845 యక్షగానం. 64 శ్రీ శైలీయము పైడి లక్ష్మయ్య రచయిత, అనంతపురం 1983 30 1.00
24846 యక్షగానం. 65 శ్రీకృష్ణ లీలామృతము ప్రహ్లాద చరిత్ర చిరుమామిళ్ల సుబ్రహ్మణ్యం సిటీ ప్రెస్, గుంటూరు 1948 112 1.00
24847 యక్షగానం. 66 Markandeya Charitramu Venkatarama Sastri Bhagavatha Mela Natya Vidya Sangam, Melattur 1995 118 60.00
24848 యక్షగానం. 67 మైరావణచరిత్ర కాచన ఎస్. గోపాలన్, తంజావూరు 1950 76 2.00
24849 యక్షగానం. 68 హేమాబ్జనాయికాస్వయంవరము మన్నారుదేవ ఎస్. గోపాలన్, తంజావూరు 1956 87 1.50
24850 యక్షగానం. 69 రాజపాళయం రాజకవుల యక్షగానములు తిమ్మావజ్ఝల కోదండరామయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, రాజపాళయం 1981 128 6.00
24851 యక్షగానం. 70 మైరావణచరిత్ర యక్షగానము .... ... ... 45 2.00
24852 యక్షగానం. 71 विप्रनारायणजरित्रमु ... ఇవి తమిళం పుస్తకాలు 2001 180 45.00
24853 యక్షగానం. 72 శ్రీ మేత్రేయ సంగీత, నృత్య రూపకాలు ... న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1993 96 15.00
24854 యక్షగానం. 73 తెలుగు గంగ కొడాలి గోపాలరావు తెలుగు దేశ ప్రచురణలు ... 28 2.00
24855 యక్షగానం. 74 నృత్య నాటికలు నండూరి రామకృష్ణమాచార్య ఎన్.వి. చక్రవర్తి, సికిందరాబాద్ ... 29 1.50
24856 యక్షగానం. 75 నృత్యహేల ఊటుకూరి సుహాసిని క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 176 30.00
24857 యక్షగానం. 76 తమసోమాజ్యోతిర్గమయ యం.వి. నారాయణాచార్య పద్మా ఎకాడమీ పబ్లిషర్స్, రాజమండ్రి 1987 29 4.00
24858 యక్షగానం. 77 శ్రీ వేంకటేశ్వర సాక్షాత్కారము గాలి వెంకట సుబ్బారెడ్డి గాలి వెంకట సుబ్బారెడ్డి, యం.డి. పుత్తూరు 1988 126 10.00
24859 యక్షగానం. 78 నృత్య భారతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 30 3.00
24860 యక్షగానం. 79 లీలామాధవమ్ జి.ఎల్.ఎన్.శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1995 40 9.00
24861 యక్షగానం. 80 గరుడాచలము-యక్షగానము అహోబలకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1954 63 0.40
24862 యక్షగానం. 81 అప్సరస యస్వీ. జోగారావు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1961 70 1.00
24863 యక్షగానం. 82 అజంతా సుందరి సి. నారాయణరెడ్డి అరుణశ్రీ గ్రంథమాల, సికింద్రాబాద్ ... 24 0.12
24864 యక్షగానం. 83 కూరత్తాళ్వారు చరిత్ర తిరుమెక్కొళ తిరువెంగళాచార్యుడు తెలుగు విద్యాలయం, రాజపాళయం 1987 44 5.00
24865 యక్షగానం. 84 నాఁచ్చారు పరిణయం నందవర భాష్కర శేషాచలామాత్యుడు తెలుగు విద్యాలయం, రాజపాళయం 1987 56 6.00
24866 యక్షగానం. 85 శ్రీనటరాజ ఆనంద తాండవ గాథ మట్టెగుంట రాధాకృష్ణ శ్రీ నటరాజ భక్త బృందం, చెన్నై 2003 48 20.00
24867 యక్షగానం. 86 కింకర్తవ్యం యక్షగాన సంపుటి పి. సాలమన్‌రాజు రచయిత, విజయవాడ 2001 82 60.00
24868 యక్షగానం. 87 దశావతారములు చల్లా యల్లమండ నాయుడు చంద్రికాముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1913 34 0.20
24869 యక్షగానం. 88 రాజ జామాత శివ శంకర శాస్త్రి కల్యాణీ ప్రెస్, తెనాలి 1973 72 3.00
24870 యక్షగానం. 89 సీతాకల్యాణము శాహ మహారాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1971 67 3.75
24871 యక్షగానం. 90 కృష్ణదాసి సముద్రాల జూనియర్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 72 10.00
24872 యక్షగానం. 91 గీతాదర్శనం మన్నవ గంగాధరప్రసాద్ ... ... 20 10.00
24873 యక్షగానం. 92 మన్నారుదాసవిలాసనాటకము ... బ్రిటిష్ మాడెల్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1926 53 0.12
24874 యక్షగానం. 93 A Peep into Yaksagana And Sanskrit Dramaturgy G.S. Hegde Parimal Publications, Delhi 2003 76 250.00
24875 హరికథ. 1 శ్రీహరిదాస సంకీర్తనములు శిష్ట్లా శ్రీరామచంద్రమూర్తి రచయిత, విజయవాడ 1991 324 50.00
24876 హరికథ. 2 శ్రీహరిదాస సంకీర్తనములు శిష్ట్లా శ్రీరామచంద్రమూర్తి రచయిత, విజయవాడ 1991 324 50.00
24877 హరికథ. 3 చంద్రాంగదుచరిత్ర శనగల గోపాలకృష్ణకవి గుంటూరు వేంకటేశ్వరముద్రాక్షరశాల 1929 28 1.00
24878 హరికథ. 4 వేమనయోగి హరికథ ములుకుట్ల పున్నయ్యశాస్త్రి సరస్వతీ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1949 24 1.00
24879 హరికథ. 5 సుబ్రహ్మణ్యదాస సంకీర్తనలు హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద రచయిత, తిరుపతి 2012 168 100.00
24880 హరికథ. 6 శ్రీహరి కీర్తనా మహిమ హరికథ కొమ్ము సుబ్రహ్మణ్య వరప్రసాద్ రచయిత, ఆకివీడు 2010 26 10.00
24881 హరికథ. 7 పరీక్షిన్మోక్షము శ్రీమత్కేశవ తీర్థస్వామి, రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు శ్రీ బావన గున్నమ్మగారు, శ్రీకాకుళం ... 40 10.00
24882 హరికథ. 8 శకుంతల (హరికథా ప్రబంధము) దూడం నాంపల్లి తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 59 9.00
24883 హరికథ. 9 వేదశిరోమణి హరికథ యార్లగడ్డ రాఘవయ్య శ్రీ విశ్వజననీపరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి 2006 28 6.00
24884 హరికథ. 10 అభినందన సంచిక-శ్రీహరికథారాధన పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయ ప్రసాద్ గుంటూరు శ్రీనాథ పీఠం వారి ప్రచురణ ... 80 10.00
24885 హరికథ. 11 శ్రీనివాస కల్యాణం వంగల పట్టాభి భాగవతార్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 34 10.00
24886 హరికథ. 12 హరికథామృతసారం జగన్నాథదాసులు శ్రీ పరాయతం నారాయణాచార్యులు 2005 67 15.00
24887 హరికథ. 13 శ్రీ కబీరుదాసు చరిత్రము బాబు పి.యస్. నౌషర్ వాన్ జి కొండాశంకరయ్య, సికింద్రాబాద్ 1952 132 1.50
24888 హరికథ. 14 శ్రీ గోస్వామి భక్త తులసీదాసు హరికథ శ్రీమత్కేశవ తీర్థస్వామి, రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు శ్రీ పూడి మోహనరావు, శ్రీకాకుళం ... 40 10.00
24889 హరికథ. 15 నేతాజీ బోసు హరికథ ములుకుట్ల పున్నయ్యశాస్త్రి సుందరరాం అండ్ సన్సు, తెనాలి 1947 50 10.00
24890 హరికథ. 16 హేరామకథాగానం శిష్ట్లా సత్యనారాయణరాజశేఖరం రచయిత, బాపట్ల 1989 74 10.00
24891 హరికథ. 17 రౌండ్ టేబుల్ రాయబారం రావిపాటి కామేశ్వరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1991 98 20.00
24892 హరికథ. 18 శ్రీ హయగ్రీవ విజయము పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షితులు డా. రత్నాకరం శ్రీనివాసాచార్య, తెనాలి 1982 48 10.00
24893 హరికథ. 19 హరికథావళి కందాళ చిదంబరస్వామి శ్రీరామభక్త శ్రీ చిదంబరదాసు సాహిత్య ప్రచురణ 1976 220 15.00
24894 హరికథ. 20 శ్రీకృష్ణచరితామృతం దావులూరి నారాయణరావు రాణీభవానీ మెమోరియల్ ట్రస్ట్, చల్లపల్లి ... 110 6.50
24895 హరికథ. 21 శిరిడీ సాయిబాబా హరికథ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 81 5.00
24896 హరికథ. 22 భక్తప్రహ్లాద (హరికథ) రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు బల్లెడ రాంప్రసాద్, శ్రీకాకుళం ... 29 6.00
24897 హరికథ. 23 వామనావతారము హరికథ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1992 40 10.00
24898 హరికథ. 24 గురుభక్తి లేక ఏకలవ్య హరికథ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1992 12 1.00
24899 హరికథ. 25 భక్తకుచేల హరికథ కేశవతీర్థస్వామి, రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు శ్రీ పూడి మోహనరావు, శ్రీకాకుళం ... 28 5.00
24900 హరికథ. 26 జగద్గురు శ్రీ శంకరాచార్యస్వామి హరికథ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1992 54 10.00
24901 హరికథ. 27 దయానంద మహర్షి హరికథ సూర్యదేవర రవికుమార్ రచయిత, గుంటూరు 2007 16 10.00
24902 హరికథ. 28 శ్రీమత్కేశవతీర్థస్వామి హరికథ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 34 2.00
24903 హరికథ. 29 ఆదికవి వాల్మీకి మహర్షి హరికథ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు బుఱ్ఱా భాస్కరశర్మ, విజయవాడ 1990 33 5.00
24904 హరికథ. 30 కుమార సంభవం రాంపల్లి శ్రీరామచన్ద్రమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి ... 43 2.00
24905 హరికథ. 31 శ్రీవిరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి జీవితము హరికథ కోళ్ళపూడి మల్లికార్జునరావు రచయిత, నిడుబ్రోలు 1952 88 0.12
24906 హరికథ. 32 భక్తరామదాసు పి.ఎ.వి.ఎల్.ఎస్.ఎస్. దీక్షితదాసు రచయిత, నర్సాపురం 1935 67 3.00
24907 హరికథ. 33 బుఱ్ఱకథలు నదీరా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 47 2.00
24908 హరికథ. 34 ఉత్తరగోగ్రహణము బుఱ్ఱకథ చిట్టెపు వేమారెడ్డి రచయిత, కొరిటెపాడు 1949 18 1.00
24909 హరికథ. 35 వీరనారి దుర్గ బుఱ్ఱకథ నిడమర్తి నిర్మలాదేవి సుధాంశ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 14 10.00
24910 హరికథ. 36 క్రైస్తవ బుర్రకథలు పెద్దీటి యోహాను రచయిత, దుగ్గిరాల 2005 26 20.00
24911 హరికథ. 37 మోషే చరిత్ర బుఱ్ఱకథ గేరా ప్రేమయ్య క్రైస్తవ వాఙ్మయ సమాజము 1968 54 0.90
24912 హరికథ. 38 అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు బుర్రకథ నిడమర్తి నిర్మలాదేవి రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 14 15.00
24913 హరికథ. 39 యతిరాజవిజయము గుదిమెళ్ల రామానుజాచార్య గుదిమెళ్ల బదరీనాధ్, నడిగడ్డపాలెం 2004 24 10.00
24914 హరికథ. 40 మహాయోగిని శేషమాంబగారి జీవిత చరిత్ర పరశురాముని శ్రీరాములు శ్రీ సచ్చిదానంద జొన్నాడ వెంకటేశంగారు 1996 100 20.00
24915 హరికథ. 41 మదర్ థెరిస్సా బుర్రకథ పెద్దీటి యోహాను రచయిత, దుగ్గిరాల 2008 25 12.00
24916 హరికథ. 42 కష్టజీవి-తెలంగాణా బుర్రకథలు సుంకర సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 68 12.00
24917 హరికథ. 43 తెలంగాణా వీరయోధులు టి. రామాంజనేయులు అరుణా జ్యోతి ప్రచురణలు, సూర్యపేట ... 24 0.60
24918 హరికథ. 44 సర్దార్ భగత్‌సింగ్ బుర్రకథ మురారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 23 6.00
24919 హరికథ. 45 ఆంధ్రకేసరి బుర్రకథ రెడ్డి చిన వెంకటరెడ్డి పద్మా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 35 1.50
24920 హరికథ. 46 గుత్తిచరిత్ర భాస్కర బ్రహ్మయ్య రాయలకళాగోష్ఠి, అనంతపురం 1983 44 10.00
24921 హరికథ. 47 బొబ్బిలియుద్ధం నాజర్ జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1959 48 0.50
24922 హరికథ. 48 వైశ్యరత్నం బుర్రకథ నందిగామ శేషకవి సిటీ శ్లాబ్ కంపెనీ, గుంటూరు ... 30 10.00
24923 హరికథ. 49 కన్నెగంటి హనుమంతు బుర్రకథ తిరునగరి రామాంజనేయులు స్వతంత్ర ఆర్టు ప్రింటర్స్, విజయవాడ 1981 33 1.50
24924 హరికథ. 50 కూలీ బుర్రకథ లక్ష్మికాంత మోహన్ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1954 40 0.06
24925 హరికథ. 51 అమరజీవి (చలపతిరావు) జీవితము కానూరి వెంకటరంగదాసు రచయిత, గుడివాడ 1969 30 0.60
24926 హరికథ. 52 త్యాగరాజు పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయ ప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు 1982 24 2.00
24927 హరికథ. 53 సంపూర్ణరామాయణము (బుర్రకథ) నదీరా రామమోహన్ బుక్ డిపో., సికింద్రాబాద్ 1978 200 2.00
24928 హరికథ. 54 శంకర విజయము వారణాసి వేంకటనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామకృష్ణ ప్రింటర్స్, మిర్యాలగూడ 1988 76 6.00
24929 హరికథ. 55 శ్రీకృష్ణలీలలు బుర్రకథ వారణాసి వేంకటనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామకృష్ణ ప్రింటర్స్, మిర్యాలగూడ 1991 198 15.00
24930 హరికథ. 56 వీరశివాజీ (బుర్రకథ) కవుల ఆంజనేయ శర్మ రామాబాలానంద సంఘం పబ్లికేషన్స్, అనకాపల్లి 1970 18 0.60
24931 స్త్రీల పాటలు. 1 పొగడ పూలు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 88 10.00
24932 స్త్రీల పాటలు. 2 స్త్రీల పాటలు ... లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1986 124 8.00
24933 స్త్రీల పాటలు. 3 గొల్లపూడి స్త్రీల పాటలు ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 176 36.00
24934 స్త్రీల పాటలు. 4 స్త్రీల పాటలు పౌరాణిక పురంధ్రులు కోలవెన్ను మలయవాసిని తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 160 35.00
24935 స్త్రీల పాటలు. 5 పండుగలు-పబ్బాలు వింజమూరి సీతాదేవి రచయిత, చెన్నై 1989 178 35.00
24936 స్త్రీల పాటలు. 6 పండుగలు పూజలు పాటలు ఎ. అనసూయాదేవి స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘ ట్రస్ట్ ... 111 10.00
24937 స్త్రీల పాటలు. 7 స్త్రీల పాటలు పెళ్ళి పాటలు అవసరాల అనసూయాదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 157 30.00
24938 స్త్రీల పాటలు. 8 స్త్రీల పాటలు పెళ్ళి పాటలు అవసరాల అనసూయాదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 157 30.00
24939 స్త్రీల పాటలు. 9 లాలి పాటలు అవసరాల అనసూయాదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 152 25.00
24940 స్త్రీల పాటలు. 10 లాలి పాటలు అవసరాల అనసూయాదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 152 25.00
24941 స్త్రీల పాటలు. 11 స్త్రీల పాటలు రెండవ సంపుటం అవసరాల అనసూయాదేవి స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘ ట్రస్ట్ ... 144 40.00
24942 స్త్రీల పాటలు. 12 సంవాదాలు సాంప్రదాయపు పాటలు స్త్రీల పాటలు నాల్గవ భాగము అవసరాల అనసూయాదేవి స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘ ట్రస్ట్ ... 129 30.00
24943 స్త్రీల పాటలు. 13 జానపద గేయాలు అవసరాల అనసూయాదేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1983 200 15.00
24944 స్త్రీల పాటలు. 14 భావగీతాలు అవసరాల అనసూయాదేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 191 35.00
24945 స్త్రీల పాటలు. 15 ప్రేమ-విరహం వింజమూరి సీతాదేవి రచయిత, హైదరాబాద్ 1992 159 40.00
24946 స్త్రీల పాటలు. 16 గోపాల కృష్ణుడు వింజమూరి సీతాదేవి రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 127 25.00
24947 స్త్రీల పాటలు. 17 ఆటపాటలతో అభినయగేయాలు అత్తోట కిరణ్‌కుమార్ వేద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 234 75.00
24948 స్త్రీల పాటలు. 18 సంగీత లలిత గేయాలు జ్యోతర్మయి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1981 190 12.00
24949 స్త్రీల పాటలు. 19 స్వరస్వరాజ్యం లలిత సంగీత గీతాలు స్వారాజ్యం వెంకటరమణమ్మ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 34 25.00
24950 స్త్రీల పాటలు. 20 గృహలక్ష్మి గీతాలు జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 172 30.00
24951 స్త్రీల పాటలు. 21 స్త్రీల పాటలు జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 443 55.00
24952 స్త్రీల పాటలు. 22 లాలి లాలమ్మ లాలి జోలపాటలు-లాలిపాటలు వింజమూరి సీతాదేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 22 3.00
24953 స్త్రీల పాటలు. 23 తోటతల్లి బాలల గేయ కదంబం ఏడిద కామేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 23 4.00
24954 స్త్రీల పాటలు. 24 తందానతాన బుర్రకథలు పాలడుగు నాగయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 58 3.00
24955 స్త్రీల పాటలు. 25 స్త్రీల పాటలు మూడవ భాగము నందిరాజు చలపతిరావు మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు 1922 278 1.00
24956 స్త్రీల పాటలు. 26 మంగళహారతులు-జోలపాటలు-లాలిపాటలు-తత్త్వాలు-మేల్కొలుపులు ఆర్. కమల మహాలక్ష్మి దేవాలయము, మంథని 2000 173 40.00
24957 స్త్రీల పాటలు. 27 సాంప్రదాయ కీర్తనలు-మంగళ హారతులు నల్లాన్ చక్రవర్తుల సీతారామాచార్యులు ఎన్నీ ఛారిటీస్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2009 79 60.00
24958 స్త్రీల పాటలు. 28 మంగళ హారతులు సినిమా పాటలు భైరవఖొట్ల వెంకట నారాయణరావు బాలజి బుక్ డిపో., విజయవాడ 1990 56 5.00
24959 స్త్రీల పాటలు. 29 మంగళ హారతులు ఎస్. వెంకటరత్న కమల లక్ష్మీనారాయణబుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1986 80 4.25
24960 స్త్రీల పాటలు. 30 శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లిఖార్జునస్వామి మంగళహారతులు ... శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర పబ్లికేషన్స్, సత్తెనపల్లి 1998 24 4.00
24961 స్త్రీల పాటలు. 31 మన పిల్లల పాటలు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు బాలల రచయితల సంఘం, విజయవాడ 2002 191 130.00
24962 స్త్రీల పాటలు. 32 మన పిల్లల పాటలు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు బాలల రచయితల సంఘం, విజయవాడ 2002 191 130.00
24963 స్త్రీల పాటలు. 33 మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ సంకీర్తన రవళి గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 108 30.00
24964 స్త్రీల పాటలు. 34 సామవేద స్వరార్ణవము సామవేదం వేంకటమురళీకృష్ణ సామవేదం శివానందిని 2009 209 75.00
24965 స్త్రీల పాటలు. 35 గీతారాధన వెలుగోటి భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర రచయిత, నెల్లూరు 1988 203 20.00
24966 స్త్రీల పాటలు. 36 గీతారాధన వెలుగోటి భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర రచయిత, నెల్లూరు 1988 203 20.00
24967 స్త్రీల పాటలు. 37 శ్రీ చిరుమామిళ్ల సుబ్బదాసు జీవిత చరిత్ర కన్నెకంటి వీరభద్రాచార్యులు శ్రీ దుర్గాపవర్ ప్రెస్, మాచర్ల 1981 100 10.00
24968 స్త్రీల పాటలు. 38 శ్రీనివాస సంకీర్తనలు ప్రసన్న వెంకటదాసు తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 174 40.00
24969 స్త్రీల పాటలు. 39 భక్తిగానామృతలహరి బొమ్మరాజ గోపాలకృష్ణమూర్తి బొమ్మరాజు గోపాలకృష్ణమూర్తి, చెన్నై 1989 280 10.00
24970 స్త్రీల పాటలు. 40 రామభక్తి పరిపూర్ణుడు తూము నృసింహ దాసు మంగళగిరి పూర్ణచంద్ తూము నృసింహదాస పీఠం, షావుకారుపేట 2005 42 50.00
24971 స్త్రీల పాటలు. 41 బొమ్మరాజు సీతారామదాసు కీర్తనలు మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి పద సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 2005 82 50.00
24972 స్త్రీల పాటలు. 42 పున్నయ్యచౌదరి కృతులు ఇనగంటి పున్నయ్యచౌదరి ఇనగంటి సుభాస్‌చంద్రబోస్, విశాఖపట్నం 1995 194 25.00
24973 స్త్రీల పాటలు. 43 శ్రీ తులసీదళము శ్రీవాసుదాస శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1962 30 0.50
24974 స్త్రీల పాటలు. 44 శ్రీ వాసుదాస కీర్తనలు శ్రీవాసుదాస శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 2007 120 15.00
24975 స్త్రీల పాటలు. 45 శ్రీ వాసుదాస కీర్తనలు శ్రీవాసుదాస శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి ... 120 7.00
24976 స్త్రీల పాటలు. 46 శ్రీ వాసుదాస కీర్తనలు 1,2 భాగాలు శ్రీవాసుదాస శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1985 120 4.00
24977 స్త్రీల పాటలు. 47 శ్రీ వాసుదాస కీర్తనలు 1,2 భాగాలు శ్రీవాసుదాస శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1980 120 3.00
24978 స్త్రీల పాటలు. 48 గోవిందరామ భజన కీర్తనలు బలజేపల్లి రామమూర్తి శాస్త్రి ... ... 97 10.00
24979 స్త్రీల పాటలు. 49 శ్రీ నరహరి సంకీర్తనలు పాలపర్తి నరసింహదాసు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1980 58 3.00
24980 స్త్రీల పాటలు. 50 కీర్తనలసుధాలహరి యాసం రామకృష్ణ మందాకినీ ప్రెస్, నెల్లూరు 1964 108 2.00
24981 స్త్రీల పాటలు. 51 వేంకటాద్రిస్వామి రచించిన హరినామసంకీర్తనలు వేంకటాద్రిస్వామి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 108 5.00
24982 స్త్రీల పాటలు. 52 శ్రీ కృష్ణదాస కృతులు ... శ్రీ రాణీగారు, బొబ్బిలి రాజభవనము 1965 156 3.00
24983 స్త్రీల పాటలు. 53 చోడవరపు రంగనాయకమ్మ కీర్తనలు పాటలు చోడవరపు రంగనాయకమ్మ ... ... 86 1.00
24984 స్త్రీల పాటలు. 54 శ్రీ సీతారాముల వసంతాద్యుత్సవ సేవలు ములుకుట్ల నరసింహావధానులు రచయిత, విజయవాడ ... 101 3.00
24985 స్త్రీల పాటలు. 55 అక్షర హంసలు మొదటి భాగము గోపరాజు వేంకట సుబ్బారావు మూర్తి గ్రాఫిక్స్ నందు, హైదరాబాద్ ... 195 81.00
24986 స్త్రీల పాటలు. 56 అక్షర హంసలు మొదటి భాగము గోపరాజు వేంకట సుబ్బారావు మూర్తి గ్రాఫిక్స్ నందు, హైదరాబాద్ ... 195 81.00
24987 స్త్రీల పాటలు. 57 శ్రీ వసంతోత్సవ భజన వద్ధతి ... భగవన్నామ సంకీర్తనా ప్రచార ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2004 128 100.00
24988 స్త్రీల పాటలు. 58 భక్తి గీతములు అంగర రాధాదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 100 22.00
24989 స్త్రీల పాటలు. 59 మధురం శ్రీకృష్ణం లలిత సంగీత గీతాలు స్వారాజ్యం రామకృష్ణ రచయిత ... 16 5.00
24990 స్త్రీల పాటలు. 60 భక్తి గానలహరి గంటి రమణిమూర్తి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2000 70 20.00
24991 స్త్రీల పాటలు. 61 సుమరాగమాలిక ములుకుట్ల హనుమత్ త్రిపురసుందరి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 39 2.00
24992 స్త్రీల పాటలు. 62 మనోహర సుమహారం సూర్యకుమారి మాతాజీ ... ... 108 10.00
24993 స్త్రీల పాటలు. 63 సప్తస్వర గీతమాలిక కళావాచస్పతి అనంతరాములు రచయిత, నిజామాబాద్ 1990 71 20.00
24994 స్త్రీల పాటలు. 64 భక్త మంజరి కుమారి పుల్లూరి ఉమ 1986 127 10.00
24995 స్త్రీల పాటలు. 65 భక్తి కుసుమాలు కమలకుమారి శానంపూడి రచయిత్రి ... 229 30.00
24996 స్త్రీల పాటలు. 66 పదార్చన బులుసు లక్ష్మీప్రసన్న సత్యనారాయణ అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2002 31 25.00
24997 స్త్రీల పాటలు. 67 భక్తి గీత సుధ తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 100 50.00
24998 స్త్రీల పాటలు. 68 సంకీర్తన సుమాంజలి మాడెం వేంకటేశ్వరరావు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ప్రెస్, ఏలూరు 1980 108 4.00
24999 స్త్రీల పాటలు. 69 సర్వనామ సంకీర్తనావళి గడ్డు రామమోహనరావు శ్రీ రాఘవేంద్ర గన్నీ మర్చంట్సు, విజయవాడ 1992 128 15.00
25000 స్త్రీల పాటలు. 70 గీతాలహరి అనుముకొండ తులసీరావు ... ... 82 10.00