వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -37

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
18001 తెలుగు సాహిత్యం.1563 భావ కవిత్వంలో స్త్రీ జయప్రభ చైతన్య - తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 100 20.00
18002 తెలుగు సాహిత్యం.1564 విముక్తి ఉద్యమాలు మహనీయులు మల్లాది వెంకటసుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1980 64 3.50
18003 తెలుగు సాహిత్యం.1565 విముక్తి ఉద్యమాలు మహనీయులు మల్లాది సుబ్బమ్మ| స్త్రీ విమోచన శిక్షణా కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1992 122 20.00
18004 తెలుగు సాహిత్యం.1566 మారుతున్న సమాజం మహిళలు మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1982 114 3.00
18005 తెలుగు సాహిత్యం.1567 లఘు వీరగాథల్లో స్త్రీ విలువలు పి. కోటేశ్వరమ్మ క్రాంతి - కార్తిక్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 96 20.00
18006 తెలుగు సాహిత్యం.1568 సరిహద్దులు లేని సంధ్యలు కల్పన కన్నబిరాన్, ఓల్గా, వసంత కన్నబిరాన్ స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 316 75.00
18007 తెలుగు సాహిత్యం.1569 స్త్రీల పాటలు-ఒక పరిశీలన శిష్టా లక్ష్మీనరసమ్మ జి.వి.ఎస్. ప్రకాశం, కాకినాడ 1989 444 60.00
18008 తెలుగు సాహిత్యం.1570 తెలంగాణా విమోచనోద్యమ నవలలో స్త్రీ చైతన్యం తిరునగరి దేవకీ దేవి తిరునగరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 374 100.00
18009 తెలుగు సాహిత్యం.1571 ప్రాచీన భారత రాజకీయార్థిక నిర్మాణాలను ప్రతిబింబుచిన రచనలు మహిళల జీవితం కాత్యాయనీ విద్మహే స్త్రీ జనాభ్యుదయ అధ్యయన సంస్థ, వరంగల్ 2005 71 40.00
18010 తెలుగు సాహిత్యం.1572 మహిళాభ్యుదయోద్యమ వాఙ్మయ పరిచయం వాసిరెడ్డి కృష్ణారావు చరణ్ పబ్లికేషన్స్ ... 126 20.00
18011 తెలుగు సాహిత్యం.1573 స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమం నాడు నేడు రేపు ... సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 90 20.00
18012 తెలుగు సాహిత్యం.1574 సాహిత్యం నాడు నేడు స్త్రీ స్థానం నాయని కృష్ణకుమారి ఆంధ్ర మహిళా సభ, హైదరాబాద్ 1996 22 10.00
18013 తెలుగు సాహిత్యం.1575 కొరవి గోపరాజు సింహాసన ద్వాత్రింశిక మహిళా జనజీవనం జె. కనకదుర్గ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 67 12.00
18014 తెలుగు సాహిత్యం.1576 కందుకూరి-స్త్రీ పాత్రలు శారదా పావని స్మితా హిమబిందు ప్రచురణలు, గుంటూరు 1994 198 45.00
18015 తెలుగు సాహిత్యం.1577 స్త్రీయే బ్రహ్మ (వైదిక జీవనంలో స్త్రీ) రఘుమన్న రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 42 10.00
18016 తెలుగు సాహిత్యం.1578 భారతదేశంలో స్త్రీ విముక్తి కనకముఖర్జీ ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1993 98 15.00
18017 తెలుగు సాహిత్యం.1579 యుగయుగాల్లో భారతీయ మహిళ జె. వరలక్ష్మి రచయిత, హైదరాబాద్ 1977 436 65.00
18018 తెలుగు సాహిత్యం.1580 భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1996 280 70.00
18019 తెలుగు సాహిత్యం.1581 స్త్రీ భావవీచికలు వాసిరెడ్డి కృష్ణారావు చరణ్ పబ్లికేషన్స్ 1990 20 3.00
18020 తెలుగు సాహిత్యం.1582 కళ్యాణ కల్పవల్లి ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి .... ... 188 25.00
18021 తెలుగు సాహిత్యం.1583 మహిళాభ్యుదయోద్యమ వాఙ్మయ పరిచయం వాసిరెడ్డి కృష్ణారావు చరణ్ పబ్లికేషన్స్ 1989 129 50.00
18022 తెలుగు సాహిత్యం.1584 మహిళా సమాజ వాద సాహిత్య వ్యాసాలు కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి కేతవరపు ఇందిరాదేవి ప్రచురణ, వరంగల్లు 1995 60 15.00
18023 తెలుగు సాహిత్యం.1585 కవయిత్రుల కవిత్వంలో స్త్రీ మనోభావాలు పి. లక్ష్మి శిలాలోలిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 168 40.00
18024 తెలుగు సాహిత్యం.1586 మహిళ ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 164 30.00
18025 తెలుగు సాహిత్యం.1587 ఆంధ్రదేశము - స్త్రీలు అల్లాడి వైదేహి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 68 10.00
18026 తెలుగు సాహిత్యం.1588 తెలుగు సాహిత్యము-మహిళలు ఉపన్యాసాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 35 6.00
18027 తెలుగు సాహిత్యం.1589 తెలుగునాట మహిళలు ఉద్యమం-విమర్శనాత్మక అంచనా కాత్యాయనీ విద్మహే సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 191 125.00
18028 తెలుగు సాహిత్యం.1590 తెలంగాణా సాంఘిక సంక్కరణ ఉద్యమాలు-మహిళల పాత్ర ఎం. వాసంతి చరిత్ర విభాగము, హైదరాబాద్ 2004 116 100.00
18029 తెలుగు సాహిత్యం.1591 ఇమ్మర్ష యం. రత్నమాల నూతన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 236 70.00
18030 తెలుగు సాహిత్యం.1592 మహిళా సాధికారత-సవాళ్ళు సమాజ సాహిత్య స్వభావాలు కాత్యాయనీ విద్మహే స్త్రీ జనాభ్యుదయ అధ్యయన సంస్థ, వరంగల్ 2012 172 120.00
18031 తెలుగు సాహిత్యం.1593 అక్షర యుద్ధాలు ఓల్గా రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్, హైదరాబాద్ 2009 188 60.00
18032 తెలుగు సాహిత్యం.1594 సామాజిక పరిణామంలో స్త్రీ డి.బి.ఎస్.ఆర్.సి.హెచ్.మూర్తి ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1995 108 15.00
18033 తెలుగు సాహిత్యం.1595 స్త్రీవాద వివాదాలు ఎస్వీ సత్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1997 150 25.00
18034 తెలుగు సాహిత్యం.1596 భారత దేశంలో స్త్రీ విద్య వి. కోటీశ్వరమ్మ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, గుంటూరు .... 117 8.00
18035 తెలుగు సాహిత్యం.1597 స్త్రీ చైతన్యం-సాహిత్యం పి. కుసుమ కుమారి రచయిత్రి, తిరుపతి 2002 114 30.00
18036 తెలుగు సాహిత్యం.1598 మన సమాజం-స్త్రీలు వి. కోటీశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1989 158 30.00
18037 తెలుగు సాహిత్యం.1599 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మహిళోద్యమం-మహిళా సంఘాలు మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1985 246 40.00
18038 తెలుగు సాహిత్యం.1600 సామాజిక పరిణామంలో స్త్రీ డి.బి.ఎస్.ఆర్.సి.హెచ్.మూర్తి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1988 157 8.00
18039 తెలుగు సాహిత్యం.1601 సమాజ సాహిత్యాలు సి. ఆనందారామం యం.శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1987 113 10.00
18040 తెలుగు సాహిత్యం.1602 చింతన రమాదేవి దర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1962 102 2.00
18041 తెలుగు సాహిత్యం.1603 తరుణీ తరంగాలు (రేడియో ప్రసారిత వ్యాసములు) కోకా విమలకుమారి రచయిత్రి, విజయవాడ 1992 100 20.00
18042 తెలుగు సాహిత్యం.1604 సంధియుగం (వ్యాస సంకలనం) వాసిరెడ్డి సీతాదేవి దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ ... 192 20.00
18043 తెలుగు సాహిత్యం.1605 సాహిత్యంలో - స్త్రీ (వ్యాస సంకలనం) జాతశ్రీ ఖమ్మంజిల్లా అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1981 153 6.00
18044 తెలుగు సాహిత్యం.1606 మానవతా పథంలో మహిళా పురోగతి ఎస్.ఎస్. లక్ష్మి రాజా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1984 141 8.00
18045 తెలుగు సాహిత్యం.1607 ప్రియజనని రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు భాషా కుటీరం, హైదరాబాద్ 1980 141 6.00
18046 తెలుగు సాహిత్యం.1608 మనుస్మృతిలో మహిళస్థానం ... ... 1996 24 2.00
18047 తెలుగు సాహిత్యం.1609 హిందీ, తెలుగు సాహిత్యాలు-స్త్రీ వాదం టి. విజయలక్ష్మీ శ్రీ దుర్గామల్లేశ్వర సిద్ధార్థ మహిళా కళాశాల 2014 88 100.00
18048 తెలుగు సాహిత్యం.1610 కమ్మూనిజం (మహిళా సమస్యలు ప్రత్యేక సంచిక) ఈడ్పుగంటి నాగేశ్వరరావు ... 1993 116 10.00
18049 తెలుగు సాహిత్యం.1611 Finesse And Fantasy of Telugu Women Varalakshmi Janapathy Anupama Printers, Hyd 1996 166 350.00
18050 తెలుగు సాహిత్యం.1612 1950ల వరకు స్త్రీలు-జీవనయాత్ర ... జాగర్లమూడి కుప్పస్వామి చౌదరి కళాశాల 2009 92 100.00
18051 తెలుగు సాహిత్యం.1613 చైతన్యలహరి యువ భారతి యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1972 223 30.00
18052 తెలుగు సాహిత్యం.1614 వికాసలహరి యువ భారతి యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1973 159 6.00
18053 తెలుగు సాహిత్యం.1615 నవ్యసాహితీలహరి అక్కిరాజు రమాపతిరావు యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1987 104 5.00
18054 తెలుగు సాహిత్యం.1616 ప్రతిభాలహరి పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1974 157 6.00
18055 తెలుగు సాహిత్యం.1617 కవితాలహరి ... యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1976 118 6.00
18056 తెలుగు సాహిత్యం.1618 నవోదయలహరి జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1977 167 8.00
18057 తెలుగు సాహిత్యం.1619 ఆలోచనాలహరి చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1980 128 16.00
18058 తెలుగు సాహిత్యం.1620 ఇతిహాసలహరి చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1982 168 16.00
18059 తెలుగు సాహిత్యం.1621 సంస్కృత సాహితీ లహరి మానా ప్రగడ శేషశాయి యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1983 169 16.00
18060 తెలుగు సాహిత్యం.1622 వ్యాస సాహితీ సంహిత ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1985 240 25.00
18061 తెలుగు సాహిత్యం.1623 కావ్య సందర్శనం దివాకర్ల వేంకటావధాని యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1981 88 3.00
18062 తెలుగు సాహిత్యం.1624 రచన (విలువలు-బాధ్యతలు-దృక్పథాలు) ... యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1970 267 5.00
18063 తెలుగు సాహిత్యం.1625 యువభారతి వార్షికోత్సవ సంచిక ... యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1971 218 16.00
18064 తెలుగు సాహిత్యం.1626 మహతి (స్వాతంత్ర్య యుగోదయంలో తెలుగు తీరుతెన్నులు) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1972 640 20.00
18065 తెలుగు సాహిత్యం.1627 తెలుగులో అచ్చయిన తొలి పుస్తకాలు జోలెపాళెం మంగమ్మ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 2001 93 40.00
18066 తెలుగు సాహిత్యం.1628 సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష పింగళి లక్ష్మీకాంతం మాలికో పబ్లిషర్స్, తిరుపతి 1966 408 15.00
18067 తెలుగు సాహిత్యం.1629 సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష వారణాసి వేంకటేశ్వరులు టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1980 138 9.00
18068 తెలుగు సాహిత్యం.1630 విమర్శ, కళాత్మక శాస్త్రాలు ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 477 185.00
18069 తెలుగు సాహిత్యం.1631 సాహిత్య శిల్ప సందర్శనము వారణాసి వేంకటేశ్వరులు విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1997 363 75.00
18070 తెలుగు సాహిత్యం.1632 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శకులు-ప్రస్థానాలు సిహెచ్. లక్ష్మణ చక్రవర్తి ఆంధ్రవిద్యాలయ స్నాతకోత్తర తెలుగశాఖ 2008 204 150.00
18071 తెలుగు సాహిత్యం.1633 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శకులు-ప్రస్థానాలు సిహెచ్. లక్ష్మణ చక్రవర్తి ఆంధ్రవిద్యాలయ స్నాతకోత్తర తెలుగశాఖ 2008 388 250.00
18072 తెలుగు సాహిత్యం.1634 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ రీతులు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఆంధ్ర విద్యాలయ స్నాతకోత్తర తెలుగు శాఖ 2004 292 250.00
18073 తెలుగు సాహిత్యం.1635 విమర్శ ఒక అన్వేషణ సుమనశ్రీ రమణా సుమనశ్రీ ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 1999 156 50.00
18074 తెలుగు సాహిత్యం.1636 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ-పంచపథాలు వై. పూర్ణచంద్రరావు జయమిత్ర సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక, హైదరాబాద్ 2001 76 50.00
18075 తెలుగు సాహిత్యం.1637 సాహిత్య దృక్పథం వి. చెంచయ్య విరసం నెల్లూరు జిల్లా యూనిట్ 2001 94 25.00
18076 తెలుగు సాహిత్యం.1638 వివేచన వి. చెంచయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2012 128 50.00
18077 తెలుగు సాహిత్యం.1639 తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ ఎస్.వి. రామారావు పసిడి ప్రచురణలు 1989 400 100.00
18078 తెలుగు సాహిత్యం.1640 సత్యానుశీలన ఎస్వీ సత్యనారాయణ కందెన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 182 100.00
18079 తెలుగు సాహిత్యం.1641 విమర్శక వతంసులు (వ్యాస సంపుటి) ఎస్వీ సత్యనారాయణ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2011 133 45.00
18080 తెలుగు సాహిత్యం.1642 ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య విమర్శ - సాంప్రదాయిక రీతి కోవెల సంపత్కుమారాచార్య బాలా బుక్ డిపో., వరంగల్ 1981 343 40.00
18081 తెలుగు సాహిత్యం.1643 అనుశీలన సాహిత్య విమర్శ వడలి మందేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 92 10.00
18082 తెలుగు సాహిత్యం.1644 అలనాటి సాహిత్య విమర్శ జయధీర్ తిరుమలరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ లిఖిత గ్రంథాలయ పరిశోధనాలయం 2008 282 95.00
18083 తెలుగు సాహిత్యం.1645 అముద్రిత గ్రంథ చింతామణి ... శ్రీమత్సరస్వతీనిలయముద్రాక్షరశాల, నెల్లూరు 1997 100 100.00
18084 తెలుగు సాహిత్యం.1646 తెలుగు సాహిత్య విమర్శ సిద్ధాంతాలు వెలమల సిమ్మన్న దళిత సాహిత్య పీఠం, విశాఖపట్నం 2005 680 300.00
18085 తెలుగు సాహిత్యం.1647 తెలుగు సాహిత్య విమర్శ-పాశ్చాత్య ప్రభావం హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద అక్షర ప్రసార ప్రచురణ, అనంతపురం 1984 240 30.00
18086 తెలుగు సాహిత్యం.1648 ఆంధ్ర సాహిత్య విమర్శ-ఆంగ్ల ప్రభావం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1983 382 30.00
18087 తెలుగు సాహిత్యం.1649 జీవియస్ విమర్శదర్శనం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య మూసి సాహిత్య సాంస్కృతిక చారిత్రక మాసపత్రిక 2000 111 60.00
18088 తెలుగు సాహిత్యం.1650 20వ శతాబ్ది విశ్వసాహిత్య విమర్శ జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జీవియస్ సాహితీ కళాపీఠం, హైదరాబాద్ 1999 95 40.00
18089 తెలుగు సాహిత్యం.1651 పాశ్చాత్య సాహిత్య విమర్శ చరిత్ర-సిద్ధాంతాలు వడలి మందేశ్వరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 333 48.00
18090 తెలుగు సాహిత్యం.1652 సాహిత్యం - విమర్శ వడలి మందేశ్వరరావు శ్రీమతి వి. సీతారత్నం, హైదరాబాద్ 1984 165 16.00
18091 తెలుగు సాహిత్యం.1653 స్పందన సాహిత్య విమర్శ వ్యాసాలు వడలి మందేశ్వరరావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 230 100.00
18092 తెలుగు సాహిత్యం.1654 విమర్శ నాటి నుండి నేటికి వడలి మందేశ్వరరావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 132 36.00
18093 తెలుగు సాహిత్యం.1655 సాహిత్య ప్రస్థానం - కొన్ని మజిలీలు వడలి మందేశ్వరరావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 145 50.00
18094 తెలుగు సాహిత్యం.1656 అనుశీలన సాహిత్య విమర్శ వడలి మందేశ్వరరావు కవితా సమితి, విశాఖపట్టణం ... 131 4.00
18095 తెలుగు సాహిత్యం.1657 సాహిత్యతత్త్వ వివేచన వడలి మందేశ్వరరావు తంగిరాల వేంకట సుబ్బారావు ప్రచురణ 1993 116 20.00
18096 తెలుగు సాహిత్యం.1658 అభ్యుదయ వాద సాహిత్య విమర్శన దృక్పథం కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 77 25.00
18097 తెలుగు సాహిత్యం.1659 దృష్టి-దృశ్యం (తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ-పరిశోధన) కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి జిజ్ఞాస ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2005 185 60.00
18098 తెలుగు సాహిత్యం.1660 కావ్య స్వరూపమ్ (ఆంధ్ర వివరణ సమేతము) పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 208 100.00
18099 తెలుగు సాహిత్యం.1661 మహా ప్రభంజనం గన్ను కృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 200 50.00
18100 తెలుగు సాహిత్యం.1662 విమర్శ-ప్రతివిమర్శ సర్దేశాయి తిరుమలరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2002 246 55.00
18101 తెలుగు సాహిత్యం.1663 తెలుగులో ప్రతివిమర్శ-పరమార్శ సి.యస్వీ. అచ్యుతశర్మ కాంతి దుర్గ పబ్లికేషన్స్, కొమ్ముచిక్కాల 1990 119 10.00
18102 తెలుగు సాహిత్యం.1664 మా విమర్శ ప్రస్థానమ్ గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ జీవియస్ సాహితీ కళాపీఠం, హైదరాబాద్ 2000 180 60.00
18103 తెలుగు సాహిత్యం.1665 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ అభిరుచి ధోరణి యం. నాగరాజు యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1991 72 15.00
18104 తెలుగు సాహిత్యం.1666 పరిణతవాణి మొదటి సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1997 122 36.00
18105 తెలుగు సాహిత్యం.1667 పరిణతవాణి రెండవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2000 130 45.00
18106 తెలుగు సాహిత్యం.1668 పరిణతవాణి మూడవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2006 167 60.00
18107 తెలుగు సాహిత్యం.1669 పరిణతవాణి నాల్గవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2008 166 65.00
18108 తెలుగు సాహిత్యం.1670 పరిణతవాణి ఐదవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2009 171 60.00
18109 తెలుగు సాహిత్యం.1671 నేనెందుకు వ్రాస్తున్నాను? అత్తలూరి నరసింహారావు| నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 132 10.00
18110 తెలుగు సాహిత్యం.1672 పాపులర్ రచనలు చేయడం ఎలా? యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 180 30.00
18111 తెలుగు సాహిత్యం.1673 చీకటి నుంచి స్వప్నం వరకు (వ్యాస సంపుటి) తక్కోలు మాచిరెడ్డి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ 2006 153 80.00
18112 తెలుగు సాహిత్యం.1674 రససిద్ధాంతము - ఆంధ్రుల వరివస్య తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి టి.వి.ఎస్. గంగాధరకుమార్, విజయపురిసౌత్ 1981 437 35.00
18113 తెలుగు సాహిత్యం.1675 రసమ-రామణీయకము జి.సి.వి. రమణరావు రచయిత, నెల్లూరు 1984 98 10.00
18114 తెలుగు సాహిత్యం.1676 జి.వి. కృష్ణారావు రచనలు (ఒకటో సంపుటం సాహిత్య విమర్శ) జి.వి. కృష్ణారావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1999 302 100.00
18115 తెలుగు సాహిత్యం.1677 సాహిత్య దర్శనము కాకర్ల వెంకటరామనరసింహం గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 644 35.00
18116 తెలుగు సాహిత్యం.1678 కావ్యాత్మ వెం. రాఘవ అయ్యంగారు ఆంధ్రగ్రంథమాల, చెన్నై 1934 326 6.00
18117 తెలుగు సాహిత్యం.1679 కావ్యాత్మ వెం. రాఘవ అయ్యంగారు ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 324 70.00
18118 తెలుగు సాహిత్యం.1680 సమకాలీన వాదాలు సాహిత్య విమర్శ గుమ్మన్నగారి బాలశ్రీనివాసమూర్తి జయశ్రీ పబ్లిషర్స్, సికింద్రాబాద్ 2002 121 50.00
18119 తెలుగు సాహిత్యం.1681 రసచర్చ ఆధునికత ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి రోహణమ్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2009 92 100.00
18120 తెలుగు సాహిత్యం.1682 కవిత్వ నిజ స్వభావం రోణంకి అప్పలస్వామి రోణంకి అప్పలస్వామి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 2009 112 50.00
18121 తెలుగు సాహిత్యం.1683 సాలభంజిక (సాహిత్య విమర్శ వ్యాసాలు) తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు శ్రీమతి టి. శాంతకుమారి, అనంతపురం 1994 218 60.00
18122 తెలుగు సాహిత్యం.1684 కావ్య స్వరూపమ్ (ఆంధ్ర వివరణ సమేతము) పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 208 4.00
18123 తెలుగు సాహిత్యం.1685 కావ్యదర్శనము భూపతి లక్ష్మీనారాయణరావు 1959 193 2.50
18124 తెలుగు సాహిత్యం.1686 సాహిత్య సోపానములు (కావ్యవిషయ సంగ్రహము) దివాకర్ల వేంకటావధాని| ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 176 8.00
18125 తెలుగు సాహిత్యం.1687 కొన్ని కావ్యాలు కొందరు కవులు రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 214 142.00
18126 తెలుగు సాహిత్యం.1688 పూర్వకవుల కావ్య దృక్పథాలు కోవెల సంపత్కుమారాచార్య అభినవ ప్రచురణ, వరంగల్లు 1990 104 25.00
18127 తెలుగు సాహిత్యం.1689 సాహిత్యధార (జువ్వాడ గౌతమరావు స్వీయ రచనలు) వెల్చాల కొండలరావు సిస్టర్ నివేదిత ఫౌండేషన్ వారి ప్రచురణ 2007 332 200.00
18128 తెలుగు సాహిత్యం.1690 సాహిత్య దర్శనము కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు| కాటూరి కవితా లత ప్రచురణ, విజయవాడ 1967 151 3.00
18129 తెలుగు సాహిత్యం.1691 శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసావళి కొండూరు వీరరాఘవచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 265 31.00
18130 తెలుగు సాహిత్యం.1692 సాహితీ విమర్శ ఆలోచన-ఆలోకన ముదిగొండ వీరభద్రయ్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 150 40.00
18131 తెలుగు సాహిత్యం.1693 సాహితీ విమర్శ సూత్రం-అన్వయం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 173 50.00
18132 తెలుగు సాహిత్యం.1694 అనువర్తిత విమర్శ-విలువల నిర్ణయం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య ... ... 44 10.00
18133 తెలుగు సాహిత్యం.1695 కళాతత్త్వ శాస్త్రం మౌలికాంశ వివేచన ముదిగొండ వీరభద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 1993 122 30.00
18134 తెలుగు సాహిత్యం.1696 సాహిత్య తత్త్వం ఆర్వియార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 141 35.00
18135 తెలుగు సాహిత్యం.1697 కావ్య నిదానము రూపనగుడి నారాయణరావు మహానంది పబ్లికేషన్స్, గుంతకల్లు 1977 40 2.00
18136 తెలుగు సాహిత్యం.1698 కొత్త యుగం ఏ. సూర్యప్రకాశ్ రచన పబ్లిషర్స్, అర్మూరు 1985 74 10.00
18137 తెలుగు సాహిత్యం.1699 లక్ష్మణరేఖ (సాహిత్య విమర్శపై వ్యాసాలు) లక్ష్మణ చక్రవర్తి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2009 18-Apr 100.00
18138 తెలుగు సాహిత్యం.1700 పోస్టు-మోడర్నిజం-ఒక పరామర్శ గూడ శ్రీరాములు జనసాహితీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2001 44 10.00
18139 తెలుగు సాహిత్యం.1701 మిసిమి మాసపత్రిక రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి మిసిమి మాసపత్రిక ప్రచురణ 1999 40 16.00
18140 తెలుగు సాహిత్యం.1702 సాహిత్య విమర్శాదర్శనము పి.వి. చలపతిరావు తిరుమల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 96 15.00
18141 తెలుగు సాహిత్యం.1703 అనువర్తిత విమర్శ-విలువల నిర్ణయం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య శ్రీ సత్యభాస్కర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 46 15.00
18142 తెలుగు సాహిత్యం.1704 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ సూత్రం కొలకలూరి ఇనాక్ మారుతీ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1996 194 99.00
18143 తెలుగు సాహిత్యం.1705 చర్చ (తెలుగు సాహిత్య విమర్శ, పరిశోధనల మీద వ్యాసాలు) రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి శ్రీమతి ఆర్. లక్ష్మి, అనంతపురం 2006 196 65.00
18144 తెలుగు సాహిత్యం.1706 విమర్శ ఒక అన్వేషణ సుమనశ్రీ రమణా సుమనశ్రీ ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 1999 156 50.00
18145 తెలుగు సాహిత్యం.1707 సమీక్షణం (సమీక్షా సంకలనం) కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1987 175 45.00
18146 తెలుగు సాహిత్యం.1708 కావ్యం-కవిస్వామ్యం కోవెల సంపత్కుమారాచార్య శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ 1993 160 30.00
18147 తెలుగు సాహిత్యం.1709 విమర్శా శిల్పం వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 131 50.00
18148 తెలుగు సాహిత్యం.1710 వల్లంపాటి సాహిత్య వ్యాసాలు వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 122 35.00
18149 తెలుగు సాహిత్యం.1711 కావ్య నిదానము రూపనగుడి నారాయణరావు మహానంది పబ్లికేషన్స్, గుంతకల్లు 1977 164 6.00
18150 తెలుగు సాహిత్యం.1712 కవిత్వంలో నిశ్శబ్దం (సాహిత్య వ్యాసాలు) ఇస్మాయిల్ వెంకటలక్ష్మి ప్రింటింగ్ ప్రెస్, కాకినాడ 1987 145 15.00
18151 తెలుగు సాహిత్యం.1713 ముని మాణిక్య దీధితులు రామగిరి మాధవరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1987 310 50.00
18152 తెలుగు సాహిత్యం.1714 కవికి విమర్శకుడు శత్రువు కాదు చందు సుబ్బారావు కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1997 66 25.00
18153 తెలుగు సాహిత్యం.1715 కావ్య జగత్తు (మార్క్సస్టు దృక్పథం) జి.వి. కృష్ణారావు సూతాశ్రమ గ్రంథమాల, తెనాలి 1944 83 1.00
18154 తెలుగు సాహిత్యం.1716 కవిత్వం-చైతన్యం (విప్లవ సాహిత్య వ్యాసాలు) త్రిపురనేని మధుసూదనరావు విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1972 55 1.50
18155 తెలుగు సాహిత్యం.1717 కవితా కళ ఆచార్య తిరుమల కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 197 15.00
18156 తెలుగు సాహిత్యం.1718 రాయలసీమలో ఆధునిక సాహిత్యం సామాజిక సాంస్కృతిక విశ్లేషణ వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 222 100.00
18157 తెలుగు సాహిత్యం.1719 సాలభంజిక (సారస్వత వ్యాస సంపుటి) తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు శ్రీమతి టి. శాంతకుమారి, అనంతపురం 1994 218 60.00
18158 తెలుగు సాహిత్యం.1720 సాహిత్యం-సౌందర్యం బి. సూర్యసాగర్ జనసాహితీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1995 108 40.00
18159 తెలుగు సాహిత్యం.1721 దృష్టి (సాహిత్య వ్యాసాలు) కేతు విశ్వనాథరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 199 60.00
18160 తెలుగు సాహిత్యం.1722 విమర్శకునిగా రాళ్ళపల్లి వి. రమాంజనీ కుమారి ఫ్రెండ్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 91 10.00
18161 తెలుగు సాహిత్యం.1723 నిశాంత (సాహిత్య, తాత్విక వ్యాసాలు) పాపినేని శివశంకర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 140 70.00
18162 తెలుగు సాహిత్యం.1724 సాహిత్యం-మౌలిక భావనలు పాపినేని శివశంకర్ పాపినేని ప్రచురణలు, గుంటూరు 1996 184 45.00
18163 తెలుగు సాహిత్యం.1725 ఆధునికత-అత్యాధునికత (వ్యాసాలు) అఫ్సర్ పొయెట్రీ ఫోరం ప్రచురణ, తెనాలి 1993 89 12.00
18164 తెలుగు సాహిత్యం.1726 భావవీణ (వ్యాస సంకలనం) అమరేంద్ర రాధా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1967 89 2.00
18165 తెలుగు సాహిత్యం.1727 సాహిత్యంలో వస్తు శిల్పాలు త్రిపురనేని మధుసూదనరావు పర్‌స్పెక్టివ్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 186 40.00
18166 తెలుగు సాహిత్యం.1728 చర్చ (తెలుగు సాహిత్య విమర్శ, పరిశోధనల మీద వ్యాసాలు) రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 175 80.00
18167 తెలుగు సాహిత్యం.1729 విమర్శని (పరిశోధన పత్రిక)-1 కె.వి. రామకోటిశాస్త్రి తెలుగు విభాగము స్నాతకోత్తర విద్యా కేంద్రం, వరంగల్ 1976 134 10.00
18168 తెలుగు సాహిత్యం.1730 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-2 కె.వి. రామకోటిశాస్త్రి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1977 427 25.00
18169 తెలుగు సాహిత్యం.1731 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-3 కె.వి. రామకోటిశాస్త్రి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1978 179 10.00
18170 తెలుగు సాహిత్యం.1732 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-4 కె.వి. రామకోటిశాస్త్రి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1979 182 10.00
18171 తెలుగు సాహిత్యం.1733 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-5 ఎ. రాజేశ్వర శర్మ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1980 148 10.00
18172 తెలుగు సాహిత్యం.1734 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-6, 7 కె.వి. రామకోటిశాస్త్రి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1982 174 10.00
18173 తెలుగు సాహిత్యం.1735 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-8 కోవెల సంపత్కుమారాచార్య కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1993 128 25.00
18174 తెలుగు సాహిత్యం.1736 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-9 హెచ్. శివకుమార్ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1994 49 10.00
18175 తెలుగు సాహిత్యం.1737 విమర్శిని (పరిశోధన పత్రిక)-10 అనుమాండ్ల భూమయ్య| కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1996 85 25.00
18176 తెలుగు సాహిత్యం.1738 విమర్శిని-11 అనుమాండ్ల భూమయ్య కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1997 86 40.00
18177 తెలుగు సాహిత్యం.1739 విమర్శిని-12 కె. కాత్యాయని కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1998 94 25.00
18178 తెలుగు సాహిత్యం.1740 విమర్శిని-13 కె. కాత్యాయని కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 1999 94 25.00
18179 తెలుగు సాహిత్యం.1741 విమర్శిని-14 పి. జ్యోతి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2000 88 25.00
18180 తెలుగు సాహిత్యం.1742 విమర్శిని-15 బన్న అయిలయ్య కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2003 88 25.00
18181 తెలుగు సాహిత్యం.1743 విమర్శిని-16 కె. యాదగిరి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2004 93 25.00
18182 తెలుగు సాహిత్యం.1744 విమర్శిని-17 కె. యాదగిరి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2005 50 25.00
18183 తెలుగు సాహిత్యం.1745 విమర్శిని-18 అనుమాండ్ల భూమయ్య కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2006 113 25.00
18184 తెలుగు సాహిత్యం.1746 విమర్శిని-19 అనుమాండ్ల భూమయ్య కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2007 97 50.00
18185 తెలుగు సాహిత్యం.1747 విమర్శిని-20 పి. జ్యోతి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2008 116 25.00
18186 తెలుగు సాహిత్యం.1748 విమర్శిని-21 పి. జ్యోతి కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయము, వరంగల్లు 2009 96 50.00
18187 తెలుగు సాహిత్యం.1749 మధురవాణి (ఊహాత్మక ఆత్మకథ) పెన్నేపల్లి గోపాలకృష్ణ విసు కమ్యూనికేషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 2007 202 125.00
18188 తెలుగు సాహిత్యం.1750 తెలుగు హాస్యము (తెలుగు సాహిత్యములో హాస్యరసము) ముట్నూరి సంగమేశం ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1954 172 2.00
18189 తెలుగు సాహిత్యం.1751 తెలుగు సాహిత్యములో హాస్యరసము మాణిక్యం వేదవల్లి తాయారమ్మ అద్దేపల్లి అండ్ కో., రాజమహేంద్రవరం 1968 243 4.00
18190 తెలుగు సాహిత్యం.1752 ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో హాస్యం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2007 66 60.00
18191 తెలుగు సాహిత్యం.1753 వ్యంగ్య కవనాలు కవన శర్మ వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1994 304 54.00
18192 తెలుగు సాహిత్యం.1754 హాస్యరస లతాంతం-కాంతం ఎం. సీతారమాదేవి రమాప్రసాద్ ప్రచురణలు, తాడేపల్లిగూడెం 1987 147 20.00
18193 తెలుగు సాహిత్యం.1755 గౌరన హాస్యరసం బట్ట మెహనరావు రచయిత, చీరాల 1991 94 20.00
18194 తెలుగు సాహిత్యం.1756 హాస్య భారతి వెలగా వెంకటప్పయ్య హాస్య భారతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1995 256 90.00
18195 తెలుగు సాహిత్యం.1757 గిరీశం లెక్చర్లు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1975 124 4.50
18196 తెలుగు సాహిత్యం.1758 వితండ వాదాలు (సంభాషణలో చమత్కారాలు) మునిమాణిక్యం నరసింహారావు మునిమాణిక్యం ప్రచురణ, మచిలీపట్టణం 1956 124 2.00
18197 తెలుగు సాహిత్యం.1759 స్తుతి ఆత్మస్తుతి మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 92 25.00
18198 తెలుగు సాహిత్యం.1760 తెలుగు హాస్యం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 100 25.00
18199 తెలుగు సాహిత్యం.1761 చల్నేదో బాల్ కిషన్ తెలిదేవర భానుమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 155 30.00
18200 తెలుగు సాహిత్యం.1762 రంగుల రాట్నం (చమత్కారాలు, మిరియాలూ, అల్లంబెల్లం) శ్రీరమణ| నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1990 309 80.00
18201 తెలుగు సాహిత్యం.1763 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సాహిత్యావలోకనం ఎన్. నిర్మలాదేవి సుధాంశు ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 526 130.00
18202 తెలుగు సాహిత్యం.1764 హాస్యతోరణము పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 268 20.00
18203 తెలుగు సాహిత్యం.1765 చమత్కార స్రవంతి పి.వి.యల్. నరసింహారావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 63 25.00
18204 తెలుగు సాహిత్యం.1766 తెలుగు ప్రముఖుల చమత్కార భాషణలు సి. మృణాళిని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 76 30.00
18205 తెలుగు సాహిత్యం.1767 నవ్వండి-నవ్వించండి ఇలపావులూరి సుబ్బరావు రచయిత, అద్దంకి 2008 63 30.00
18206 తెలుగు సాహిత్యం.1768 హ్యస్య కవితలు (తొలి హాస్య కవితా సంకలనం) పన్నాల సుబ్రహ్మణ్యభట్టు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2008 99 50.00
18207 తెలుగు సాహిత్యం.1769 తెలుగు నవలా వికాసం మొదలి నాగభూషణశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1971 381 15.00
18208 తెలుగు సాహిత్యం.1770 తెలుగు నవలా సాహిత్య వికాసము పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1974 652 22.00
18209 తెలుగు సాహిత్యం.1771 మన నవల - పరిశీలన బి. రుక్మిణి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1979 128 12.00
18210 తెలుగు సాహిత్యం.1772 తెలుగు నవలలో సామాజిక చైతన్యం పి. సంజీవమ్మ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, కడప 1985 506 80.00
18211 తెలుగు సాహిత్యం.1773 తెలుగు నవలల్లో కుటుంబజీవన చిత్రణము సి. ఆనందారామం| రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1979 272 20.00
18212 తెలుగు సాహిత్యం.1774 తులనాత్మక సాహిత్యం-నవలా ప్రక్రియ సి. ఆనందారామం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 192 45.00
18213 తెలుగు సాహిత్యం.1775 తెలుగు నవలల్లో వరకట్న సమస్య చిత్రణ రాజేశ్వరి రాజా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1992 306 60.00
18214 తెలుగు సాహిత్యం.1776 తెలుగు నవల హరిజనాభ్యుదయం గద్దల భాను గాయత్రీ ప్రింటర్స్ అండ్ బైండర్స్, తెనాలి 2003 268 250.00
18215 తెలుగు సాహిత్యం.1777 తెలంగాణ విమోచనోద్యమం తెలుగు నవల వరవరరావు పీస్ బుక్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 1983 50 .
18216 తెలుగు సాహిత్యం.1778 తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో మనో విశ్లేషణ కోడూరి శ్రీరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 205 75.00
18217 తెలుగు సాహిత్యం.1779 తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో మనో విశ్లేషణ కోడూరి శ్రీరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1979 272 25.00
18218 తెలుగు సాహిత్యం.1780 తెలుగులో తొలి నవల (శ్రీ రంగరాజు చరిత్ర) కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 2010 116 60.00
18219 తెలుగు సాహిత్యం.1781 మన తెలుగు నవలలు (నూరు నవలల విశ్లేషణ) కడియాల రామమోహన రాయ్ అజో-విభొ-కందాళం-ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2010 435 250.00
18220 తెలుగు సాహిత్యం.1782 సాంఘిక నవల - కథన శిల్పం మృణాళిని తెలుగు పరిశోధన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 258 60.00
18221 తెలుగు సాహిత్యం.1783 నవలా శిల్పం వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 127 17.00
18222 తెలుగు సాహిత్యం.1784 ఆలోకనం నవల సమాలోచనం మాదిరాజు రంగారావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2004 68 25.00
18223 తెలుగు సాహిత్యం.1785 తెలుగు నవలా కథానికా విమర్శన పరిణామం కాత్యాయనీ విద్మహే| చరిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 127 20.00
18224 తెలుగు సాహిత్యం.1786 భారతీయ భాషల్లో నవలా ప్రక్రియ డి. విద్వేశ్వరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 114 35.00
18225 తెలుగు సాహిత్యం.1787 మహాశ్వేతాదేవి కొన్ని నవలలు, కథలు - ఒక పరిశీలన పి.ఎస్. నాగరాజు జనసాహితీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 44 7.00
18226 తెలుగు సాహిత్యం.1788 కన్యాశుల్కం తొలిమలి కూర్పుల తులనాత్మక పరిశీలన నరాల వీరయ్య సునందా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1985 235 40.00
18227 తెలుగు సాహిత్యం.1789 అతడు-ఆమె మనం ఓల్గా నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1983 101 5.00
18228 తెలుగు సాహిత్యం.1790 అతడు-ఆమె మనం ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 77 30.00
18229 తెలుగు సాహిత్యం.1791 తులసిదళం, తులసి-క్షుద్ర, కాల్పనిక సాహిత్యం ఎ. సూర్యనారాయణ రామకృష్ణ అండ్ బ్రదర్స్, కర్నూలు| 1983 68 3.00
18230 తెలుగు సాహిత్యం.1792 ప్రజల మనిషి ఒక పరిచయం వరవరరావు యుగ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 83 12.00
18231 తెలుగు సాహిత్యం.1793 బారిష్టర్ పార్వతీశం (ఒక పరిశీలన) తుమ్మల రామకృష్ణ చంద్రకళ పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 1992 70 20.00
18232 తెలుగు సాహిత్యం.1794 మాలపల్లి అభ్యుదయ మహాకావ్యం అనుమాండ్ల భూమయ్య రస తరంగిణి ప్రచురణ, వరంగల్ 1992 104 25.00
18233 తెలుగు సాహిత్యం.1795 మాలపల్లి విమర్శనాత్మక పరిశీలన సముద్రాల కృష్ణమాచార్య శ్రీమతి ఎస్. రుక్మిణీదేవి, వరంగల్లు 1990 252 65.00
18234 తెలుగు సాహిత్యం.1796 చివరకు మిగిలేది (మానవీయ సామాజిక జీవన స్రవంతి) కాత్యాయనీ విద్మహే రచయిత, వరంగల్ 1987 341 75.00
18235 తెలుగు సాహిత్యం.1797 శ్రీ అడవి బాపిరాజు నవలా సాహిత్యానుశీలనం మన్నవ సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1984 272 30.00
18236 తెలుగు సాహిత్యం.1798 దాశరథి రంగాచార్య రచనల్లో జనపదం (సవిమర్శక పరిశీలనం) డి.ఎమ్. ప్రేమావతి నవయుగ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూచర్స్, హైదరాబాద్ 1988 286 50.00
18237 తెలుగు సాహిత్యం.1799 ఆర్.ఎస్. సుదర్శనం నవలలు-పరిశీలనం యల్లంభట్ల నాగయ్య సారస్వత మిత్రమండలి, వరంగల్లు 2007 227 150.00
18238 తెలుగు సాహిత్యం.1800 వాసిరెడ్డి సీతాదేవి మరీచిక సామాజిక మనోవిశ్లేషణ కె.బి. స్నేహప్రభ స్వాతీ ప్రభవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 133 80.00
18239 తెలుగు సాహిత్యం.1801 తెలుగు సాంఘిక నవలలు-వాస్తవికత పి. భవాని ఈస్ట్ వెస్ట్ రిసర్చ్ సెంటర్ 2004 144 50.00
18240 తెలుగు సాహిత్యం.1802 వీరాజీ నవలలు-కథలపై సమీక్షా సముచ్చయం పి.వి. జైకిరణ్ సంకలనకర్త, విజయవాడ 2000 63 10.00
18241 తెలుగు సాహిత్యం.1803 ఒక కథకుడు నూరుగుర విమర్శకులు తుమ్మేటి రఘోత్తమరెడ్డి సౌభాగ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 576 400.00
18242 తెలుగు సాహిత్యం.1804 రాజన్న సాహిత్యం కథాభారతం పి. రాజగోపాల నాయుడు రచయిత, తిరుపతి 2004 45 20.00
18243 తెలుగు సాహిత్యం.1805 అమరావతి కథలు (ఒక పరిశీలన) కొండవీటి నాగవాణి హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1993 110 60.00
18244 తెలుగు సాహిత్యం.1806 ఉత్తరాంధ్ర నవలా వికాసం-1 కడియాల రామమోహన రాయ్ మైత్రీ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 27 10.00
18245 తెలుగు సాహిత్యం.1807 తెలుగు నవలానుశీలనం సుజాతారెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 238 40.00
18246 తెలుగు సాహిత్యం.1808 సాంఘిక నవల - కథన శిల్పం సి. మృణాలిని తెలుగు పరిశోధన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 258 60.00
18247 తెలుగు సాహిత్యం.1809 తెలుగు నవల-వ్యాపార ధోరణి కాసుల ప్రతాప్ రెడ్డి మానస ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 102 15.00
18248 తెలుగు సాహిత్యం.1810 వందేమాతరం పరిశీలన పి. జ్యోతి భరత్ పబ్లికేషన్స్, హన్మకొండ 1989 185 60.00
18249 తెలుగు సాహిత్యం.1811 బలివాడ కాంతారావు నవలలు పరిశీలన గజ్జా మోహన్‌బాబు దీప్తేజ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్టణం 1995 332 90.00
18250 తెలుగు సాహిత్యం.1812 రావిశాస్త్రి నవలానుశీలన తాటి శ్రీకృష్ణ బసవపూర్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 212 100.00
18251 తెలుగు సాహిత్యం.1813 మాలపల్లి నవలపై ప్రభుత్వ నిషేధాలు బంగోరె బంగోరె ప్రచురణ 1936 111 0.50
18252 తెలుగు సాహిత్యం.1814 కొల్లాయి గట్టితేనేమి ? నేనెందుకు రాశాను? మహీధర రామమెహనరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 16 4.00
18253 తెలుగు సాహిత్యం.1815 శ్రీ మహీధర రామమెహనరావుగారి నవలలు-సామాజిక పరివర్తనం ఎ. కొమరయ్య శ్రీ చక్ర పబ్లికేషన్స్, హన్మకొండ 1989 256 60.00
18254 తెలుగు సాహిత్యం.1816 రంగనాయకమ్మ నవలల్లో స్త్రీ పాత్రలు టి. పద్మలోచనాదేవి దివ్యా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1991 302 40.00
18255 తెలుగు సాహిత్యం.1817 నవలామాలతీయం ఓల్గా నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2006 251 75.00
18256 తెలుగు సాహిత్యం.1818 స్వాతంత్ర్యానంతర తెలుగు నవల తుర్లపాటి రాజేశ్వరి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1991 340 50.00
18257 తెలుగు సాహిత్యం.1819 నూరేళ్ళ తెలుగు నవల సహవాసి పర్‌స్పెక్టివ్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 230 100.00
18258 తెలుగు సాహిత్యం.1820 వెలుగు-వెన్నెల (సాహిత్య వ్యాస సంపుటి) కోడూరి శ్రీరామమూర్తి తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1986 235 25.00
18259 తెలుగు సాహిత్యం.1821 రత్నమాల వేమరాజు నరసింహారావు నవ్యసాహితీ సమితి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ 1982 121 10.00
18260 తెలుగు సాహిత్యం.1822 కథకు శతమానం (కథానికా సాహిత్య వ్యాసాలు) జి. గిరిజామనోహరబాబు గన్నమరాజు ఫౌండేషన్, హనుమకొండ 2012 424 200.00
18261 తెలుగు సాహిత్యం.1823 కథానిక స్వరూప స్వభావాలు పోరంకి దక్షిణామూర్తి శ్రీమతి పి. వరలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 1988 638 120.00
18262 తెలుగు సాహిత్యం.1824 తెలుగులో మాండలిక కథా సాహిత్యం ఎ.కె. ప్రభాకర్ సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2002 254 50.00
18263 తెలుగు సాహిత్యం.1825 50 ఏళ్ళ తెలుగు కథ తీరు తెన్నులు బి.ఎస్. రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమి ప్రచురణ 2003 277 250.00
18264 తెలుగు సాహిత్యం.1826 భారతీయ సాహిత్యం తెలుగు కథలు బి. ఎస్. రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమి ప్రచురణ 2003 302 250.00
18265 తెలుగు సాహిత్యం.1827 కథాంశం (తెలుగు కథానికా సాహిత్య విమర్శ) రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి సెంట్రల్ ఇనిస్ట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా 2006 258 93.00
18266 తెలుగు సాహిత్యం.1828 దీపధారులు (20వ శతాబ్ది తెలుగు కథకులు) కేతు విశ్వనాథరెడ్డి సాహితీ స్రవంతి, హైదరాబాద్ 2004 46 20.00
18267 తెలుగు సాహిత్యం.1829 స్వాతంత్ర్యానంతర సాహిత్యంలో తెలుగు కథ మేరువ వేంకటేశ్వరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1993 149 30.00
18268 తెలుగు సాహిత్యం.1830 తెలుగు కథానిక పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 160 20.00
18269 తెలుగు సాహిత్యం.1831 కథల బడి కథాసాహిత్య అలంకార శాస్త్రం బి.ఎస్. రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమి ప్రచురణ 1998 175 80.00
18270 తెలుగు సాహిత్యం.1832 తెలుగు కథానిక వికాసం ... ... ... 206 20.00
18271 తెలుగు సాహిత్యం.1833 స్త్రీవాద కథలు స్త్రీల జీవిత చిత్రణ ఎ. సీతారత్నం వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 2007 282 200.00
18272 తెలుగు సాహిత్యం.1834 తొలితరం తెలుగు కథా రచయితలు స్త్రీ సమస్యల చిత్రణ ఎన్. రజని రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 2007 111 30.00
18273 తెలుగు సాహిత్యం.1835 కథాకథన శిల్పము చన్నాప్రగడ సత్యవేంకట రమణీకుమారి శ్రీ సూర్యనారాయణ గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 1987 134 20.00
18274 తెలుగు సాహిత్యం.1836 సంవిధానం (కథాసాహిత్య వ్యాసాలు) గుడిపాటి పాలపిట్ట బుక్స్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2008 162 50.00
18275 తెలుగు సాహిత్యం.1837 తెలుగు కథ వెలుగులు రేచర్ల మురళీమోహనరావు కథా వేదిక ప్రచురణ, బెంగుళూరు 1995 159 40.00
18276 తెలుగు సాహిత్యం.1838 తెలుగు కథా సమాలోచనమ్ ... సమాలోచన ప్రచురణ, విజయవాడ 2002 108 40.00
18277 తెలుగు సాహిత్యం.1839 ఉత్తరాంధ్ర కథా వెలుగు వి.ఎస్.ఎన్. మూర్తి వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 2006 143 25.00
18278 తెలుగు సాహిత్యం.1840 కాలువ మల్లయ్య కథలు తెలంగాణా జనజీవితం బన్న అయిలయ్య నానీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2010 194 100.00
18279 తెలుగు సాహిత్యం.1841 తెలంగాణ కథకులు కథన రీతులు బి.ఎస్. రాములు సామాజిక తాత్విక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2008 151 65.00
18280 తెలుగు సాహిత్యం.1842 ఉత్తర తెలంగాణ మూడు దశాబ్ధాల కథ ఆకునూరు విద్యాదేవి విద్యానంద ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2012 303 150.00
18281 తెలుగు సాహిత్యం.1843 కథా శిల్పం వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 139 35.00
18282 తెలుగు సాహిత్యం.1844 కథావరణం సింగమనేని నారాయణ పెన్నేటి పబ్లికేషన్స్, కడప 2013 221 145.00
18283 తెలుగు సాహిత్యం.1845 సంభాషణం (సాహిత్య వ్యాసాలు) సింగమనేని నారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 115 50.00
18284 తెలుగు సాహిత్యం.1846 కథావలోకనం కె.పి. అశోక్‌కుమార్ పాలపిట్ట బుక్స్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2008 140 50.00
18285 తెలుగు సాహిత్యం.1847 తెలుగు కథానికకు వందేళ్లు వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 174 100.00
18286 తెలుగు సాహిత్యం.1848 కథా రచన కొత్త కదలిక వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 224 25.00
18287 తెలుగు సాహిత్యం.1849 నూరేళ్ళ తెలుగు కథ మహ్మమ్మద్ ఖదీర్‌బాబు కావలి ప్రచురణలు 2011 375 190.00
18288 తెలుగు సాహిత్యం.1850 తొంభై ఏళ్ళ తెలుగు కథ - కథ పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1999 27 5.00
18289 తెలుగు సాహిత్యం.1851 తెలుగు కథకులు కథన రీతులు-1 మధురాంతకం రాజారాం, సింగమనేని నారయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 267 75.00
18290 తెలుగు సాహిత్యం.1852 తెలుగు కథకులు కథన రీతులు-2 మధురాంతకం రాజారాం, సింగమనేని నారయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 259 85.00
18291 తెలుగు సాహిత్యం.1853 తెలుగు కథకులు కథన రీతులు-3 సింగమనేని నారయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 237 75.00
18292 తెలుగు సాహిత్యం.1854 తెలుగు కథకులు కథన రీతులు-4 సింగమనేని నారయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 240 100.00
18293 తెలుగు సాహిత్యం.1855 దళిత కథాసాహిత్యం మాండలిక భాషా పరిశీలన పి. కుమారి నీరజ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2014 593 230.00
18294 తెలుగు సాహిత్యం.1856 అందాల తెలుగు కథ కోడూరి శ్రీరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 211 120.00
18295 తెలుగు సాహిత్యం.1857 మునపటి కథకులు ముప్ఫయ్ ముగ్గురు కప్పగంతుల మల్లిఖార్జునరావు వి.వి.యన్. ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 66 20.00
18296 తెలుగు సాహిత్యం.1858 ప్రాచీన భారతీయ సాహిత్యంలో కథ ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు జనసేవా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 2001 60 25.00
18297 తెలుగు సాహిత్యం.1859 నేలతల్లి విముక్తికోసం జనజీవన పోరాట కథలు ... విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1990 428 40.00
18298 తెలుగు సాహిత్యం.1860 అమవిలో వెన్నెల (గిరిజన పోరాట కథలు) జరుపుల రమేష్ విశాల సాహిత్య అకాడమి ప్రచురణ 2011 117 70.00
18299 తెలుగు సాహిత్యం.1861 అందాల తెలుగు కథ ... నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1980 106 9.00
18300 తెలుగు సాహిత్యం.1862 తొలి తెలుగు కథ (ఏడు అభిప్రాయాలు) ... కథానిలయం ట్రస్ట్, శ్రీకాకుళం 2006 60 15.00
18301 తెలుగు సాహిత్యం.1863 కథా సందర్భం ఎన్. వేణుగోపాల్ స్వేచ్ఛా సాహితీ పబ్లికేషన్స్ 2000 105 25.00
18302 తెలుగు సాహిత్యం.1864 కాశీ మజిలీ కథలు (ఒక అనుశీలన) గంధం సుబ్బారావు సెంట్రల్ ఇనిస్ట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా 2005 444 250.00
18303 తెలుగు సాహిత్యం.1865 తెలుగు కథారచయితలు (పరిశీలనాత్మక వ్యాస సంకలనం) ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 264 5.50
18304 తెలుగు సాహిత్యం.1866 కథావేదిక కథా వేదిక (కథ కళలకు కేంద్రబిందువు) ఉప్పల నరసింహం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 150 50.00
18305 తెలుగు సాహిత్యం.1867 కథానికా లక్ష్యము-లక్షణాలు (వివిధ రచయితల వ్యాసాలు) వేదగిరి రాంబాబు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2000 115 50.00
18306 తెలుగు సాహిత్యం.1868 కథను వెంటాడుతూ...గతంలోకి జయంతి పాపారావు 2000 114 30.00
18307 తెలుగు సాహిత్యం.1869 రావిశాస్త్రిగారి ధర్మేతిహాసం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1995 107 35.00
18308 తెలుగు సాహిత్యం.1870 కె. సభాకథానికల అనుశీలన వి. ప్రభాకరరెడ్డి శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1992 108 15.00
18309 తెలుగు సాహిత్యం.1871 కథాకథనం కాళీపట్నం రామారావు స్వేచ్ఛా సాహితీ పబ్లికేషన్స్ 1990 82 10.00
18310 తెలుగు సాహిత్యం.1872 కథాయజ్ఞం కాళీపట్నం రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1982 212 10.00
18311 తెలుగు సాహిత్యం.1873 అంబల్ల జనార్దన్ కథలు-సవిమర్శక పరిశీలన ఆంజనేయులు గుడుగుంట్ల విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 109 100.00
18312 తెలుగు సాహిత్యం.1874 మన నవలలు మన కథానికలు రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి సెంట్రల్ ఇనిస్ట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా 2010 178 69.00
18313 తెలుగు సాహిత్యం.1875 ఎవరీ పనిపిల్ల? ఠాకూర్ రాంసింగ్ మట్టి ముద్రణలు, ఆలగడప 2003 133 50.00
18314 తెలుగు సాహిత్యం.1876 ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర పింగళి లక్ష్మీకాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 528 15.00
18315 తెలుగు సాహిత్యం.1877 1994 తెలుగు కథా సమీక్ష వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 256 50.00
18316 తెలుగు సాహిత్యం.1878 1995 తెలుగు కథా సమీక్ష వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 236 50.00
18317 తెలుగు సాహిత్యం.1879 1996 తెలుగు కథా సమీక్ష వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 175 50.00
18318 తెలుగు సాహిత్యం.1880 1997 తెలుగు కథా సమీక్ష వేదగిరి రాంబాబు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 148 50.00
18319 తెలుగు సాహిత్యం.1881 తెలుగు కథ విమర్శనాత్మక నాల్గవ సంపుటి పాలగుమ్మి పద్మరాజు ఆంధ్రసారస్వత సమితి, మచిలీపట్టణం 1977 122 6.00
18320 తెలుగు సాహిత్యం.1882 కథలు వ్రాయడం ఎలా శార్వరీ శ్రీ పబ్లికేషన్స్, మదరాసు 1963 205 5.00
18321 తెలుగు సాహిత్యం.1883 కథలు రాయడమెలా? శొంఠి కృష్ణమూర్తి యశోధర ప్రచురణ, వరంగల్ 1955 100 1.50
18322 తెలుగు సాహిత్యం.1884 ఒకే కథ అనేకరకాలు పోలవరపు శ్రీహరిరావు బిజలీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1955 86 1.50
18323 తెలుగు సాహిత్యం.1885 కథలు రాసే టెక్నిక్స్ ఎమ్.ఎ. మూర్తి కల్పన బుక్స్, విజయవాడ 1980 120 8.00
18324 తెలుగు సాహిత్యం.1886 కథలెలా రాస్తారు? శార్వరీ వసు బుక్‌లింక్స్, మద్రాసు 1975 143 6.00
18325 తెలుగు సాహిత్యం.1887 చక్కని తెలుగు రాయడమెలా వి. లక్ష్మణరెడ్డి జనహిత పబ్లికేషన్స్, గన్నవరం ... 136 6.00
18326 తెలుగు సాహిత్యం.1888 కథ-కమామిషు (కథ రాయడమెలా) ఐతా చంద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 2013 88 90.00
18327 తెలుగు సాహిత్యం.1889 కథలెలా రాస్తారు? శార్వరీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 291 60.00
18328 తెలుగు సాహిత్యం.1890 కథానిక ... ప్రాప్తి బుక్స్, మద్రాసు 1989 96 10.00
18329 తెలుగు సాహిత్యం.1891 కథా (వార్షిక) రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి మధురాంతకం రాజారాం సాహితీ సంస్థ, తిరుపతి 2000 32 10.00
18330 తెలుగు సాహిత్యం.1892 మాటల వాడుక వాడుక మాటలు అనుభవాలు-న్యాయాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2001 249 110.00
18331 తెలుగు సాహిత్యం.1893 భాషాశాస్త్ర వ్యాసాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 207 60.00
18332 తెలుగు సాహిత్యం.1894 మాటల మూటలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 240 60.00
18333 తెలుగు సాహిత్యం.1895 సాహితీ వ్యాసాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 123 30.00
18334 తెలుగు సాహిత్యం.1896 వ్యావహారిక భాషా వికాసం బూదరాజు రాధాకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 170 50.00
18335 తెలుగు సాహిత్యం.1897 భాష సమాజం సంస్కృతి భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి నీల్‌కమల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 284 150.00
18336 తెలుగు సాహిత్యం.1898 భాషోత్పత్తిక్రమము-భాషా చరితము కోరాడ రామకృష్ణయ్య కోరాడ నాగేశ్వరరావు 1967 99 3.00
18337 తెలుగు సాహిత్యం.1899 తెలుగు సాహిత్యం చారిత్రక నేపథ్యం డి. చంద్రశేఖరరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1994 204 150.00
18338 తెలుగు సాహిత్యం.1900 తెలుగు భాష, సంస్కృతీ చైతన్యయాత్రలు వెన్నా వల్లభరావు, గుమ్మా సాంబశివరావు లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్, విశాఖపట్నం 2009 223 100.00
18339 తెలుగు సాహిత్యం.1901 వర్తమాన తరంగిణి తెలుఁగోడు ... ఎమెస్కో బుక్, విజయవాడ 2006 148 40.00
18340 తెలుగు సాహిత్యం.1902 భాష ఆధునిక దృక్పథం పోరంకి దక్షిణామూర్తి నీల్‌కమల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 224 110.00
18341 తెలుగు సాహిత్యం.1903 తెలుగు భాష ప్రాచీనత, విశిష్టత మండలి బుద్ధప్రసాద్ కృష్ణా జిల్లా రచయితల సంఘం 2008 239 150.00
18342 తెలుగు సాహిత్యం.1904 తెలుగు (40 సంవత్సరాల భాషా సాహిత్యాల ప్రత్యేక సంచిక) జె. ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2009 607 155.00
18343 తెలుగు సాహిత్యం.1905 భాషా చారిత్రకవ్యాసములు కోరాడ రామకృష్ణయ్య కోరాడ ప్రచురణాలయము, చెన్నై 1954 240 3.00
18344 తెలుగు సాహిత్యం.1906 భాషా శాస్త్ర మూలసూత్రాలు కొత్తపల్లి రంగారావు అరుణోదయ ప్రచురణలు 1955 72 0.50
18345 తెలుగు సాహిత్యం.1907 శతాబ్దాలుగా తెలుగు భాషాస్వరూపం కె.ఆర్.కె. మోహన్ శ్రీ ముఖ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 164 15.00
18346 తెలుగు సాహిత్యం.1908 వాఙ్మయ మహాధ్యక్షుని పరిశోధనావాఙ్మయం జాను తెనుగు వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య కళాకృష్ణులు అండ్ ప్రోజెని, హైదరాబాద్ 1972 196 24.00
18347 తెలుగు సాహిత్యం.1909 తెలుగు సాహిత్య మరో చూపు కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 215 8.00
18348 తెలుగు సాహిత్యం.1910 సాహిత్య భాషగా తెలుగు ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 74 6.00
18349 తెలుగు సాహిత్యం.1911 వాడుక తెలుగులో అపప్రయోగాలు ఆర్. శ్రీహరి వరరుచి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 163 50.00
18350 తెలుగు సాహిత్యం.1912 తెలుగు భాషా సాహిత్యాలు-కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు పాలకుర్తి మధుసూదనరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1984 232 45.00
18351 తెలుగు సాహిత్యం.1913 లక్ష్మణరాయ వ్యాసావళి (ప్రథమ) కొమ్మఱ్ఱాజు వేంకటలక్ష్మణరావు విజ్ఞానచంద్రికామండలి, చెన్నపట్టణము 1923 324 5.00
18352 తెలుగు సాహిత్యం.1914 లక్ష్మణరాయ వ్యాసావళి (ప్రథమ) కొమ్మఱ్ఱాజు వేంకటలక్ష్మణరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1965 324 8.00
18353 తెలుగు సాహిత్యం.1915 లక్ష్మణరాయ వ్యాసావళి (ద్వితీయ) కొమ్మఱ్ఱాజు వేంకటలక్ష్మణరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1986 315 18.00
18354 తెలుగు సాహిత్యం.1916 నల్లగొండజిల్లా ప్రజల భాష ఆర్. శ్రీహరి ఆర్. అనంతలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 1986 44 8.00
18355 తెలుగు సాహిత్యం.1917 తెలంగాణా మాండలికాలు కావ్య ప్రయోగాలు ఆర్. శ్రీహరి పతంజలి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 90 16.00
18356 తెలుగు సాహిత్యం.1918 మద్రాసు తెలుగు-సామాజిక పరిశీలన కె. మెహర్‌మణి శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 1999 188 20.00
18357 తెలుగు సాహిత్యం.1919 తెలుగువారికి సంస్కృతం ... ... ... 201 10.00
18358 తెలుగు సాహిత్యం.1920 ఆధునిక భాషా శాస్త్ర సిద్ధాంతాలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 1997 374 50.00
18359 తెలుగు సాహిత్యం.1921 ఆధునిక భాషా శాస్త్ర సిద్ధాంతాలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 352 25.00
18360 తెలుగు సాహిత్యం.1922 సాహిత్య సమస్యలు కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమణశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్టణం 1990 196 45.00
18361 తెలుగు సాహిత్యం.1923 మితాక్షరి (తెలుగు పోటీ పరీక్షలకు పాఠ్యగ్రంథం) పులిచెర్ల సాంబశివరావు రచయిత, గుంటూరు 2004 148 100.00
18362 తెలుగు సాహిత్యం.1924 తెలుగు అకాడమి భాషా-శైలి నియమావళి బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 43 2.00
18363 తెలుగు సాహిత్యం.1925 భాష ఆధునిక దృక్పథం పోరంకి దక్షిణామూర్తి శ్రీమతి పి. వరలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 1992 149 15.00
18364 తెలుగు సాహిత్యం.1926 శారదాకాంచిక చతుర్ధకింకిణి, అనఁగా గ్రామ్యభాషా ప్రయెగనిబంధనము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్,చెన్నై 1934 64 0.50
18365 తెలుగు సాహిత్యం.1927 తెలుగు మఱుగులు (తెలుగు గోష్ఠి చర్చాసంహిత) చీమకుర్తి శేషగిరిరావు తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 64 5.00
18366 తెలుగు సాహిత్యం.1928 భాషాశాస్త్రం-లా-ఎంకి కుంటముక్కల లక్ష్మీనారాయణశర్మ పుష్పవల్లీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 136 12.00
18367 తెలుగు సాహిత్యం.1929 భాషాశాస్త్ర విమర్శసూత్రములు దివాకర్ల వేంకటావధాని మాధవి బుక్ సెంటర్, హైదరాబాద్ ... 59 6.00
18368 తెలుగు సాహిత్యం.1930 భాషా చారిత్రక వ్యాసావళి తూమాటి దొణప్ప విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 352 25.00
18369 తెలుగు సాహిత్యం.1931 భాషా సమస్య రామ్‌మనోహర్ లోహియా తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 202 55.00
18370 తెలుగు సాహిత్యం.1932 సాహిత్య బోధన పద్ధతులు హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 78 25.00
18371 తెలుగు సాహిత్యం.1933 భాష-పరిభాష సాహిత్యం-సంస్కృతి .... ... ... 312 25.00
18372 తెలుగు సాహిత్యం.1934 తెలుగు సాహిత్యంలో మాండలికాల ప్రయోగం మైనేని కేశవ దుర్గాప్రసాద్ కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయ ప్రచురణ, మచిలీపట్టణం 2011 232 225.00
18373 తెలుగు సాహిత్యం.1935 తెలుగులో ఛందోరీతులు గిడుగు వేంకటసీతాపతి విశాలా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1961 256 6.00
18374 తెలుగు సాహిత్యం.1936 నీతి చంద్రిక-బాలవ్యాకరణము (లక్షలక్ష్య పరిశీలనము) వెంపటి నాగేశ్వర శర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 488 400.00
18375 తెలుగు సాహిత్యం.1937 తెలుగు ఛందస్సులో వెలుగులు కోవెల సంపత్కుమారాచార్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2011 286 130.00
18376 తెలుగు సాహిత్యం.1938 తెలుగులో దేశిచ్ఛందస్సు (ప్రారంభ వికాస దశలు) సంగనభట్ల నరసయ్య ఆనంద వర్ధన ప్రచురణలు, కరీంనగర్ 2009 596 250.00
18377 తెలుగు సాహిత్యం.1939 తెలుగులో దేశిచ్ఛందస్సు (ప్రారంభ వికాస దశలు) సంగనభట్ల నరసయ్య ఆనంద వర్ధన ప్రచురణలు, కరీంనగర్ 1991 566 120.00
18378 తెలుగు సాహిత్యం.1940 ఇగురం (తెలుగు భాష-సంస్కృతి వ్యాసాలు) నందిని సిధారెడ్డి తెలంగాణా రచయితల వేదిక ప్రచురణ 2007 78 25.00
18379 తెలుగు సాహిత్యం.1941 తెలంగాణా సాహిత్యం తెలుగు సాహితీ మూర్తులు డి. రామలింగం, దేవరాజు మహరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 96 50.00
18380 తెలుగు సాహిత్యం.1942 కొప్పరపు సోదర కవుల కవిత్వము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ కొప్పరపు కవుల కళాపీఠము, విశాఖపట్నం 2003 334 150.00
18381 తెలుగు సాహిత్యం.1943 కొప్పరపు సోదర కవులు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2003 146 50.00
18382 తెలుగు సాహిత్యం.1944 ఆంధ్ర సాహిత్యములో జంటకవులు జంధ్యాల సుమన్ బాబు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 424 60.00
18383 తెలుగు సాహిత్యం.1945 తిరుపతి కవుల సాహిత్య సమీక్ష శిష్టా లక్ష్మీకాంతశాస్త్రి శ్రీ అరుణా బుక్ హౌస్, చెన్నై 1980 372 36.00
18384 తెలుగు సాహిత్యం.1946 తిరుపతి కవుల సాహిత్య సమీక్ష శిష్టా లక్ష్మీకాంతశాస్త్రి నిర్మలా ప్రింటర్స్, విజయవాడ 1963 488 10.00
18385 తెలుగు సాహిత్యం.1947 పల్నాటి సోదర కవుల జీవితము-సాహిత్యము చిటిప్రోలు సుబ్బారావు వికాస్ పబ్లిషర్స్, చిలకలూరిపేట 1990 797 160.00
18386 తెలుగు సాహిత్యం.1948 తెలుగు పౌరాణిక నాటకాలు హేతువాద దృక్పథం తోటకూర ప్రభాకరరావు థింకర్స్ పబ్లికేషన్స్ 1989 480 100.00
18387 తెలుగు సాహిత్యం.1949 పౌరాణిక రూపకాలు భావ విప్లవం కొండపల్లి సుదర్శనరాజు భావవిప్లవ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1990 320 25.00
18388 తెలుగు సాహిత్యం.1950 పౌరాణిక రూపకాలు భావ విప్లవం కొండపల్లి సుదర్శనరాజు భావవిప్లవ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1990 320 25.00
18389 తెలుగు సాహిత్యం.1951 ఆధునిక నాటక రంగం-ప్రయోగాలు కొత్తపల్లి బంగారరాజు నటాలి ప్రచురణలు 2006 55 40.00
18390 తెలుగు సాహిత్యం.1952 ఆత్రేయ నాటకాలు-పూర్వాపరాలు పి.ఎస్.రెడ్డి (పైడిపాల) శ్రీ మహాలక్ష్మి బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1985 159 20.00
18391 తెలుగు సాహిత్యం.1953 తెలుగు భాషా నాటక విలాసము ఘట్రాజు సత్యనారాయణశర్మ శ్రీ సుందర వీరంజనేయ భారతీయ కళా పరిషత్ 2002 75 30.00
18392 తెలుగు సాహిత్యం.1954 పడమటి గాలి పాటిబండ్ల ఆనందరావు ... 2001 79 30.00
18393 తెలుగు సాహిత్యం.1955 ఆధునిక తెలుగు నాటకం గండవరం సుబ్బరామిరెడ్డి ప్రవీణ్ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1991 256 90.00
18394 తెలుగు సాహిత్యం.1956 సాహితీమూర్తి కట్టమంచి బి. భాస్కరచౌదరి ఆంధ్రశాఖ, ప్రభుత్వ కళాశాల, చిత్తూరు 1983 124 12.00
18395 తెలుగు సాహిత్యం.1957 వ్యాసమంజరి కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఆంధ్రవిశ్వ కళాపరిషత్, విశాఖపట్నం 1947 232 2.50
18396 తెలుగు సాహిత్యం.1958 కవిత్వతత్త్వవిచారము-భావనాశక్తి వివేచనము చిటిప్రోలు వేంకటరత్నం రచయిత, మిర్యాలగూడ 1988 36 4.00
18397 తెలుగు సాహిత్యం.1959 వేమన-సి.ఆర్.రెడ్డి బంగోరె ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, వాల్తేరు 1981 103 15.00
18398 తెలుగు సాహిత్యం.1960 డా.సి.ఆర్. రెడ్డి పీఠికలు బి. భాస్కరచౌదరి చిత్తూరు జిల్లా రచయితల సహకార సంఘం 1983 316 24.00
18399 తెలుగు సాహిత్యం.1961 కట్టమంచి ముసలమ్మ మరణం-పరిశీలన కె. దామోదర్ రెడ్డి ఫ్రెండ్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 71 10.00
18400 తెలుగు సాహిత్యం.1962 కవిత్వతత్త్వవిచారము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి సదానంద నిలయము ప్రెస్, చెన్నై 1914 319 1.50
18401 తెలుగు సాహిత్యం.1963 కవిత్వతత్త్వవిచారము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, వాల్తేరు 1973 211 8.00
18402 తెలుగు సాహిత్యం.1964 కవిత్వతత్త్వవిచారము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, వాల్తేరు 1941 248 1.50
18403 తెలుగు సాహిత్యం.1965 ఆద్యుడు కట్టమంచి అనుమాండ్ల భూమయ్య వాగ్వాదినీ ప్రచురణలు, వరంగల్లు 1992 95 25.00
18404 తెలుగు సాహిత్యం.1966 పంచమి (రంగనాథ రామాయణాదిక వ్యాసములు) కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, వాల్తేరు 1954 112 2.00
18405 తెలుగు సాహిత్యం.1967 Exxays And Addresses C.R. Reddy K.R. Srinivasa Iyengar Andhra University Press, Visakhapatnam 1997 292 150.00
18406 తెలుగు సాహిత్యం.1968 వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యం సమాజ శ్రేయస్సు రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి| రా.రా. స్మారక సమితి, ప్రొద్దుటూరు 1991 300 50.00
18407 తెలుగు సాహిత్యం.1969 తెలుగు సాహిత్య విమర్శలో రా.రా. మార్గం యాకూబ్ శిలాలోలిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 160 40.00
18408 తెలుగు సాహిత్యం.1970 అనువాద సమస్యలు రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 239 50.00
18409 తెలుగు సాహిత్యం.1971 సారస్వత వివేచన రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1976 171 6.00
18410 తెలుగు సాహిత్యం.1972 రా.రా. లేఖలు రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి రా.రా. స్మారక సమితి, ప్రొద్దుటూరు 1990 278 50.00
18411 తెలుగు సాహిత్యం.1973 కె.వి.ఆర్. సాహిత్య వ్యాసాలు మొదటి భాగం కె.వి. రమణారెడ్డి కె.వి.ఆర్., శారదాంబ స్మారక కమిటీ 2013 798 300.00
18412 తెలుగు సాహిత్యం.1974 కె.వి.ఆర్. సాహిత్య వ్యాసాలు రెండవ భాగం కె.వి. రమణారెడ్డి కె.వి.ఆర్., శారదాంబ స్మారక కమిటీ 2014 678 250.00
18413 తెలుగు సాహిత్యం.1975 కె.వి.ఆర్. సాహిత్య వ్యాసాలు మూడవ భాగం కె.వి. రమణారెడ్డి కె.వి.ఆర్., శారదాంబ స్మారక కమిటీ 2014 598 250.00
18414 తెలుగు సాహిత్యం.1976 మహోదయం (జాతీయ పునరుజ్జీవనంలో గురజాడ స్థానం) కె.వి. రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 546 15.00
18415 తెలుగు సాహిత్యం.1977 కవిత్వంలో నిబద్ధత (ఇతర వ్యాసాలు) కె.వి. రమణారెడ్డి సృజన ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1992 104 10.00
18416 తెలుగు సాహిత్యం.1978 జైల్లో మూణ్ణెల్ల ముచ్చట (విరసం-ముందు వెనుకలు) కె.వి. రమణారెడ్డి ఝంఝ ప్రచురణలు 1974 182 12.00
18417 తెలుగు సాహిత్యం.1979 అక్షరతూణీరం కె.వి. రమణారెడ్డి విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1999 235 50.00
18418 తెలుగు సాహిత్యం.1980 శ్రీ కె.వి. రమణారెడ్డి సాహిత్య రచనలు-సామాజిక రాజకీయ దృక్పథం లక్ష్మీ సుహాసిని రచయిత్రి, గూడూరు 1989 214 50.00
18419 తెలుగు సాహిత్యం.1981 ఉదయం (కె.వి.ఆర్. సంపాదకత్వంలో నడిచిన లిఖిత పత్రక) ... నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2003 25 10.00
18420 తెలుగు సాహిత్యం.1982 తెలంగాణా పోరాటం సాహిత్యం కె.వి. రమణారెడ్డి విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1984 50 2.00
18421 తెలుగు సాహిత్యం.1983 విమర్శలు-ఆత్మవిమర్శ కె.వి. రమణారెడ్డి రచయిత, నెల్లూరు 1973 34 0.40
18422 తెలుగు సాహిత్యం.1984 ప్రాచీన భారతీయ సాహిత్యంలో సామాజిక ప్రతిబింబం కె.వి. రమణారెడ్డి విరసం ప్రచురణ 1997 96 10.00
18423 తెలుగు సాహిత్యం.1985 కె.వి.ఆర్. సాహిత్య లేఖలు కె.వి. రమణారెడ్డి విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1995 217 25.00
18424 తెలుగు సాహిత్యం.1986 ఆధునిక యుగంలో కవిలోకం కె.వి. రమణారెడ్డి మాక్జింగోర్కి ప్రచురణాలయం, నెల్లూరు 1984 135 25.00
18425 తెలుగు సాహిత్యం.1987 నిశీథిని (ఆంధ్రసాహిత్యంలో క్షీణయుగం) కె.వి. రమణారెడ్డి ఝంఝ ప్రచురణలు 1991 49 8.00
18426 తెలుగు సాహిత్యం.1988 సురవరం ప్రతాపరెడ్డి వ్యాసాలు మొదటి భాగం సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సాహిత్య వైజయంతి 1988 216 25.00
18427 తెలుగు సాహిత్యం.1989 సురవరం ప్రతాపరెడ్డి వ్యాసాలు రెండవ భాగం సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సాహిత్య వైజయంతి 1988 188 25.00
18428 తెలుగు సాహిత్యం.1990 జన చైతన్య దీపం సురవరం సి. రాఘవాచారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 95 25.00
18429 తెలుగు సాహిత్యం.1991 యువజన విజ్ఞానము సురవరం ప్రతాపరెడ్డి శ్రీ సురవరం రంగారెడ్డి గారి షష్టిపూర్తి ప్రచురణ 1951 321 3.00
18430 తెలుగు సాహిత్యం.1992 తెలుగులో కొత్తవెలుగులు తూమాటి దొణప్ప ప్రవర్ధనా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 212 25.00
18431 తెలుగు సాహిత్యం.1993 ఆకాశ భారతి తూమాటి దొణప్ప సుధారా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 286 30.00
18432 తెలుగు సాహిత్యం.1994 తెలుగు హరికథా సర్వస్వం తూమాటి దొణప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 608 50.00
18433 తెలుగు సాహిత్యం.1995 ఆంధ్ర హరికథా వాఙ్మయము వాడరేవు సీతారామాంజనేయ భాగవతార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 214 10.00
18434 తెలుగు సాహిత్యం.1996 ద్వైతమతము హరిదాసుల సేవ చేరాల పురుషోత్తమరావు శ్రీ పూర్ణబోధ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ .... 98 3.50
18435 తెలుగు సాహిత్యం.1997 భట్టారక భారత భారతి శలాక రఘునాథ శర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, అనంతపురం 1982 89 6.00
18436 తెలుగు సాహిత్యం.1998 ఆర్ష భావనా వీచికలు శలాక రఘునాథ శర్మ శలాక రాజేశ్వరి, రాజమహేంద్రి 2008 86 60.00
18437 తెలుగు సాహిత్యం.1999 ఆర్షభావనా చంద్రికలు శలాక రఘునాథ శర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, అనంతపురం 2003 121 60.00
18438 తెలుగు సాహిత్యం.2000 సహృదయ భావ లహరి శలాక రఘునాథ శర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, అనంతపురం 1996 82 40.00
18439 తెలుగు సాహిత్యం.2001 కదంబవనం శలాక రఘునాథ శర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, రాజమహేంద్రి 2009 97 60.00
18440 తెలుగు సాహిత్యం.2002 వల్లంపాటి సాహిత్య వ్యాసాలు వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 122 35.00
18441 తెలుగు సాహిత్యం.2003 అనుశీలన సాహిత్య వ్యాసాలు వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1985 85 12.00
18442 తెలుగు సాహిత్యం.2004 కోవెల సుప్రసన్నాచార్యులు - వాఙ్మయ జీవిత సూచిక టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీ లేఖసాహితి, వరంగల్లు 1991 40 15.00
18443 తెలుగు సాహిత్యం.2005 సహృదయ చక్రము సాహిత్య సంపుటి కోవెల సుప్రసన్నాచార్య శ్రీ వాణీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 1983 238 25.00
18444 తెలుగు సాహిత్యం.2006 అంతరంగం పీఠికా సముచ్చయం కోవెల సుప్రసన్నాచార్య సృజన ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2006 326 150.00
18445 తెలుగు సాహిత్యం.2007 అధ్యయనం కోవెల సుప్రసన్నాచార్య శ్రీ వాణీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2000 157 60.00
18446 తెలుగు సాహిత్యం.2008 భావుకసీమ (సాహిత్య వ్యాస సంపుటి) కోవెల సుప్రసన్నాచార్య యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1993 163 40.00
18447 తెలుగు సాహిత్యం.2009 దర్పణం కోవెల సుప్రసన్నాచార్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 2004 169 80.00
18448 తెలుగు సాహిత్యం.2010 సమర్పణ కోవెల సుప్రసన్నాచార్య సృజన ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2004 204 100.00
18449 తెలుగు సాహిత్యం.2011 సమర్చన కోవెల సుప్రసన్నాచార్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 2004 156 80.00
18450 తెలుగు సాహిత్యం.2012 కావ్యం - కవి స్వామ్యం కోవెల సుప్రసన్నాచార్య శ్రీ లేఖసాహితి, వరంగల్లు 1993 160 30.00
18451 తెలుగు సాహిత్యం.2013 సాహితీ సంపద కోవెల సుప్రసన్నాచార్య షష్టిపూర్తి అభినందన సమితి, వరంగల్లు 1993 375 125.00
18452 తెలుగు సాహిత్యం.2014 సమీక్షణం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1987 175 45.00
18453 తెలుగు సాహిత్యం.2015 సాహిత్య దర్శని వ్యాస సంపుటి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1985 139 30.00
18454 తెలుగు సాహిత్యం.2016 సాహిత్య వ్యాసాలు కొలకలూరి ఇనాక్ సి.ఎల్.ఎస్.బుక్‌షాప్, హైదరాబాద్ 1974 128 6.00
18455 తెలుగు సాహిత్యం.2017 తొలి తెలుగు పరిశోధకులు ఎన్. గోపి జిష్ణు ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 44 30.00
18456 తెలుగు సాహిత్యం.2018 వ్యాసనవమి ఎన్. గోపి చైతన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 112 20.00
18457 తెలుగు సాహిత్యం.2019 గవాక్షం (వ్యాస సంపుటి) ఎన్. గోపి చైతన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 101 50.00
18458 తెలుగు సాహిత్యం.2020 గోపి కవితానుశీలన ద్వా.నా. శాస్త్రి రచయిత, అమలాపురం 2001 66 20.00
18459 తెలుగు సాహిత్యం.2021 గోపి సాహిత్య దర్శనం (దృక్కోణాలూ సమీక్షలూ) ఎస్వీ. సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 217 50.00
18460 తెలుగు సాహిత్యం.2022 చేరాతలు (సాహిత్య విమర్శ - పరామర్శ) చేకూరి రామారావు చరిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 228 35.00
18461 తెలుగు సాహిత్యం.2023 సౌభద్రభద్ర కవితావైవిధ్యం (నాయని కవితానుశీలనం) చేకూరి రామారావు శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2006 64 50.00
18462 తెలుగు సాహిత్యం.2024 వచన రచన - తత్త్వాన్వేషణ చేకూరి రామారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2002 203 150.00
18463 తెలుగు సాహిత్యం.2025 భాషాపరివేషం (భాషానుభవ వ్యాసాలు) చేకూరి రామారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2003 242 150.00
18464 తెలుగు సాహిత్యం.2026 సాహిత్య వ్యాస రింఛోళి చేకూరి రామారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2007 267 100.00
18465 తెలుగు సాహిత్యం.2027 తెలుగు వాక్యం చేకూరి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 112 3.00
18466 తెలుగు సాహిత్యం.2028 ముత్యాల సరాలు ముచ్చట్లు... చేకూరి రామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 171 45.00
18467 తెలుగు సాహిత్యం.2029 స్మృతికిణాంకం చేకూరి రామారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2000 217 60.00
18468 తెలుగు సాహిత్యం.2030 భాషానువర్తనం చేకూరి రామారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2000 189 75.00
18469 తెలుగు సాహిత్యం.2031 తెలుగులో వెలుగు చేకూరి రామారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1982 256 25.00
18470 తెలుగు సాహిత్యం.2032 రసోల్లాసము (సాహిత్య వ్యాస మంజరి) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 272 7.00
18471 తెలుగు సాహిత్యం.2033 సంస్కృతి విన్యాసం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2007 72 10.00
18472 తెలుగు సాహిత్యం.2034 ఉన్నత సంప్రదాయం-అల్పసంప్రదాయాలు స్వామి అగేహానంద భారతి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 207 8.00
18473 తెలుగు సాహిత్యం.2035 వాఙ్మయ నిర్వహణ నియంత్రణ యల్.యస్. రామయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1996 218 20.00
18474 తెలుగు సాహిత్యం.2036 తెలుగు కవిత సాంఘిక సిద్ధాంతాలు ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 164 5.00
18475 తెలుగు సాహిత్యం.2037 అనుశీలన సాహిత్య విమర్శ వడలి మందేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 92 10.00
18476 తెలుగు సాహిత్యం.2038 విశ్వనాథ సాహిత్య వ్యక్తిత్వం-విద్యను గురించి విశ్వనాథజిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్త్వం చివరకు మిగిలేది ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 158 50.00
18477 తెలుగు సాహిత్యం.2039 వేయిపడగలు-సమకాలీనత, సార్వకాలీనత కె.వి. నరసింహరాఘవన్ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 197 10.50
18478 తెలుగు సాహిత్యం.2040 సహృదయభిసరణం మరికొన్ని వ్యాసాలు మల్లంపల్లి శరభేశ్వర శర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 100 6.50
18479 తెలుగు సాహిత్యం.2041 రాయలసీమ రాగాలు కె. మునయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 230 21.00
18480 తెలుగు సాహిత్యం.2042 హైదరాబాద్-నాలుగు శతాబ్దాల సాహిత్య వికాసం ఎస్వీ రామారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 192 12.50
18481 తెలుగు సాహిత్యం.2043 సాహిత్యభావలహరి ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 202 100.00
18482 తెలుగు సాహిత్యం.2044 సహజీవనం-సన్నిహితత్వం మల్లాది సుబ్బమ్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 164 40.00
18483 తెలుగు సాహిత్యం.2045 ఆధునికాంధ్ర కవిత్వము సంప్రదాయముల ప్రయోగములు సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1977 680 50.00
18484 తెలుగు సాహిత్యం.2046 వ్యాస వాహిని సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1965 121 2.50
18485 తెలుగు సాహిత్యం.2047 ఆధునికాంధ్ర కవిత్వం (భావకవిత్వ యుగంవరకు) సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 60 2.00
18486 తెలుగు సాహిత్యం.2048 తెలుగు కవిత లయాత్మకత సి. నారాయణరెడ్డి యువభారతి రజతోత్సవ సంఘం, హైదరాబాద్ 1992 78 25.00
18487 తెలుగు సాహిత్యం.2049 సినారె కవిత లయాత్మకత ఎం.కె.రాము హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 174 80.00
18488 తెలుగు సాహిత్యం.2050 కర్పూర వసంతరాయలు కథా కళా ఝంకృతులు అనుమాండ్ల భూమయ్య శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2000 155 65.00
18489 తెలుగు సాహిత్యం.2051 చైతన్య శిఖరం (మంటలూ-మానవుడూ కావ్య సమీక్ష) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం నవోదయం సాహితీ సాంస్కృతిక సమితి 1975 93 5.00
18490 తెలుగు సాహిత్యం.2052 వెన్నెల తెరచాప నారాయణరెడ్డి రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు వంశీ ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైద్రాబాద్ 1981 88 10.00
18491 తెలుగు సాహిత్యం.2053 మట్టీ మనిషీ ఆకాశం వస్తు సంవిధానం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య క్రాంతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1998 100 30.00
18492 తెలుగు సాహిత్యం.2054 విశ్వకవి సి. నారాయణరెడ్డి సందినేని రవీందర్ ఎస్.కె. పిళ్ళె స్మారక ప్రచురణలు, కరీంనగర్ 2010 58 50.00
18493 తెలుగు సాహిత్యం.2055 ఆధునికాంధ్ర కవిత్వంలో మానవతావాదం విశ్వంభర విలక్షణత రావికంటి వసునందన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 168 40.00
18494 తెలుగు సాహిత్యం.2056 విశ్వంభర అనుశీలన జి. రామశేషయ్య జి. సుజాత, మిర్యాలగూడ 1992 87 40.00
18495 తెలుగు సాహిత్యం.2057 నారాయణ చక్రం (సి.నా.రె. కవిత్వ సమాలోచనం) ఆవంత్స సోమసుందర్ మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 82 30.00
18496 తెలుగు సాహిత్యం.2058 సినారె సాహిత్యసమాలోచన దేవులపల్లి రామానుజరావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1990 144 24.00
18497 తెలుగు సాహిత్యం.2059 నిలువెత్తు తెలుగు సంతకం సినారె వ్యక్తిత్వం ఎన్. గోపి హృదయభారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1991 102 30.00
18498 తెలుగు సాహిత్యం.2060 సి. నారాయణరెడ్డి కృతులు (సాహిత్య జీవితం) యం.యల్. గురప్ప చౌదరి ఎం. శశికళాదేవి, హైదరాబాద్ 1993 395 95.00
18499 తెలుగు సాహిత్యం.2061 నారాయణరెడ్డి సాహితీమూర్తి తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1981 383 30.00
18500 తెలుగు సాహిత్యం.2062 సినారె కవితారీతి వెన్నెలకంటి ప్రకాశం ఓంకార్ ప్రచురణలు, తెలుగురాయపురం 1988 142 25.00