వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -52

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
25501 సంగీతం. 351 కృతిమణిమాల (4వ భాగము) ఆర్. రంగరామానుజ అయ్యంగారు సబర్మతి ఎగ్మూరు, చెన్నై 1948 534 10.00
25502 సంగీతం. 352 సూరదాస పదామృతము సిహెచ్. రాములు సూర స్మారక్ మండల్, ఆగ్రా 1981 169 40.00
25503 సంగీతం. 353 The Spiritual Heritage of Tyagaraja C. Ramanujachari Sri Ramakrishna Math, Chennai 1966 537 14.00
25504 సంగీతం. 354 The Spiritual Heritage of Tyagaraja C. Ramanujachari The Ramakrishna Mission Students Home, Chennai 1957 623 10.00
25505 సంగీతం. 355 Tyagaraja's Naukacaritramu Dr. Y. Bhagavathi Sarvani Sangeetha Sabha Trust, Chennai 1995 320 300.00
25506 సంగీతం. 356 नौकाचरीत्रम् ... ... 1992 175 20.00
25507 సంగీతం. 357 Thyagaraja-Saint And Singer S.Y. Krishnaswamy Orient Longmans,Chennai 1968 200 12.00
25508 సంగీతం. 358 Tyagaraja Krities Visualised N. Srinivasa Rao Kala Bhushan N. Srinivasa Rao, Berhampur 1966 62 10.00
25509 సంగీతం. 359 Tyagaraja Par Excellence (Essays) Challa Radhakrishna Sarma Lakshminaryana Grandhamala, Madurai 1999 111 40.00
25510 సంగీతం. 360 Tyagaraja Par Excellence (Essays) Challa Radhakrishna Sarma Lakshminaryana Grandhamala, Madurai 1999 111 40.00
25511 సంగీతం. 361 Thyagaraaj Geetha Ch. Suryanarayana Rao, Ch. Mallikarjuna Rao All India Vishnusahasranama Federation, Chennai 111 35.00
25512 సంగీతం. 362 A Monograph on Tyagaraja Nookala Chinna Satyanarayana Author, Secunderabad 1995 137 250.00
25513 సంగీతం. 363 Thayagaraja S.K. Ramachandra Rao Bharata Bharati Pustaka Sampada, Bangalore 1980 48 2.00
25514 సంగీతం. 364 Thiagaraja A Great Musician Saint M.S. Ramaswami Aiyar Asian Educational Services, Chennai 2003 238 195.00
25515 సంగీతం. 365 Tyagaraja Life and Lyrics William J. Jackson Oxford University Press, Calcutta 1993 394 150.00
25516 సంగీతం. 366 Tyagaraja And The Renewal of Tradition William J. Jackson Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 1994 304 250.00
25517 సంగీతం. 367 Tyagopanishad E.N. Purushothaman Andhra Pradesh Sangeeta Nataka Akademi 1975 376 20.00
25518 సంగీతం. 368 Tyagopanishad E.N. Purushothaman Andhra Pradesh Sangeeta Nataka Akademi 1975 376 20.00
25519 సంగీతం. 369 Thyagaraja Vaibhavam E.N. Purushothaman Andhra University Press, Visakhapatnam 1992 353 150.00
25520 సంగీతం. 370 Sri Thyagaraja Pancharathna Keerthanalu 50 1.00
25521 సంగీతం. 371 Keerthana Analysis Kotra V. Krishnamurthy 550 200.00
25522 సంగీతం. 372 त्यागराज-कृति-संग्रह ... ... ... 353 5.00
25523 సంగీతం. 373 तुलसीदास ओर त्यागराज कडारु मल्लय्या ति.ति.दे., तिरुपति 1985 136 15.00
25524 సంగీతం. 374 రామదాసు - త్యాగయ్య కె. సర్వోత్తమన్ పారిజాత ప్రచురణలు, తిరుపతి 1984 79 10.00
25525 సంగీతం. 375 Ramadas and Thyagaraja A. Prasanna Kumar Sri Raja-Lakshmi Foundation, Visakhapatnam 2006 123 100.00
25526 సంగీతం. 376 శ్రీ త్యాగరాజ శతవార్షికోత్సవముల ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంద్రగాన కళా పరిషత్తు, రాజమహేంద్రవరము ... 110 20.00
25527 సంగీతం. 377 శ్రీ త్యాగరాజ హృదయము ... ... ... 526 10.00
25528 సంగీతం. 378 శ్రీ త్యాగరాజ హృదయము ... ... ... 508 10.00
25529 సంగీతం. 379 क्रमिक पुस्तक मात्निका विष्णुनारायण् संगीत कार्यालय, हाथरस 1957 762 10.00
25530 సంగీతం. 380 Indian Music : A Perspective Gowry Kuppuswamy, M. Hariharan Sundeep Prakashan, Delhi 1980 262 100.00
25531 సంగీతం. 381 Aspects of Indian Music Publications Division, Hyderabad 1976 103 3.00
25532 సంగీతం. 382 Alaap A Discovery of Indian Classical Music A Creation of Sri Aurobindo Society, Pondicherry 275 100.00
25533 సంగీతం. 383 Sangeetha Laalithya Lahari S. Mukund Smt. Padmapriya Mukund, Bangalore 1989 299 90.00
25534 సంగీతం. 384 Invitation to Indian Music Sakuntala Narasimhan Arnold Publishers, Delhi 1989 95 50.00
25535 సంగీతం. 385 Quiz on Indian Music and Dance Debashis Sarkar Surya Books (p) Ltd.,Chennai 113 25.00
25536 సంగీతం. 386 Hindustani Music Ashok Da. Ranade National Book Trust, India 1993 166 40.00
25537 సంగీతం. 387 Indian Classical Music on LP records & cassettes Sunil Bose Vikas Publishing House Pvt.Ltd.,Delhi 1993 160 75.00
25538 సంగీతం. 388 Mirror is Indian Classical Music Dying ? 1982 223 20.00
25539 సంగీతం. 389 Lectures on Indian Music N. Shanti Educational Publication, Lahore 1945 132 3.00
25540 సంగీతం. 390 Nadhopasana Pravesika Kala Mandhir 91 10.00
25541 సంగీతం. 391 Easy ways to Enjoy Carnatic Music Abirami Prints, Chennai 1989 66 15.00
25542 సంగీతం. 392 Hindu Music from Various Authors Rajah Comm. Sourindro Mohun Tagore I.C. Bose & Co., Kolkata 1882 385 10.00
25543 సంగీతం. 393 గాంధర్వ వేదము చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత,విశాఖపట్నం 1987 260 25.00
25544 సంగీతం. 394 Raga Sudha BRC Iyengar Author, Secunderabad 2003 184 125.00
25545 సంగీతం. 395 An Insight into the Lives and works of the Musical Trinity V. Gowri Rammohan Andhra University, Visakhapatnam 2006 157 180.00
25546 సంగీతం. 396 South Indian Music Book 2 P. Sambamoorthy The Indian Music Publishing House, Chennai 1968 188 20.00
25547 సంగీతం. 397 Indian Aesthetics Music and dance K.S. Ramaswami Sastri Sri Venkateswara University, Tirupathi 1966 74 1.50
25548 సంగీతం. 398 Theory of Indian Ragas Ram Avtar Vir Pankaj Publications, New Delhi 72 50.00
25549 సంగీతం. 399 The Miracle of Music Therapy Rajendar Menen Pustak Mahal, Hyderabad 2002 139 80.00
25550 సంగీతం. 400 The AB Guide to Music Theory Part I Eric Taylor The Associated Board of the Royal Schools of Music 1996 127 100.00
25551 సంగీతం. 401 Music Forms Geoffrey Hodson The Theosophical Publishing House 1976 35 50.00
25552 సంగీతం. 402 Nirvana Mukti Through Music Ganapathi Sachchidananda Swamiji Datta Yoga Centre 1993 44 10.00
25553 సంగీతం. 403 Indian Music 1980 on Records & Music cassettes The Gramophone Company of India Limited 1979 476 25.00
25554 సంగీతం. 404 Pashchatya Sangeet Shikchha Bhagwat Sharan Sharma Sangeet Karyalaya, Hathras 124 6.00
25555 సంగీతం. 405 Sampradaya 84 Michael Nixon Sampradaya Audio Library, Chennai 1984 62 10.00
25556 సంగీతం. 406 Mysore As A Seat of Music M.B. Vedavalli Author, Chennai 2009 270 350.00
25557 సంగీతం. 407 Tanjore as a Seat of Music S. Seetha University of Chennai 1981 654 40.00
25558 సంగీతం. 408 The Madras Quartet Lotus Collection, Roli Books 1999 188 250.00
25559 సంగీతం. 409 Music as History in Tamilnadu T.K. Venkatasubramanian Primus Books, Delhi 2010 157 50.00
25560 సంగీతం. 410 శతరాగరత్న మాలికా నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1964 194 10.00
25561 సంగీతం. 411 తాళప్రస్తారసాగరము ఆకెళ్ల మల్లికార్జున శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1985 67 10.00
25562 సంగీతం. 412 Sruti Vadyas P. Sambamoorthy All India Handicrafts Board, New Delhi 46 10.00
25563 సంగీతం. 413 సంగీతము. తాళలక్షణము వింజమూరి వరాహ నరసింహాచార్యులు కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1934 80 0.50
25564 సంగీతం. 414 Tala Lakshanam Vinjamuri Varaha Narasimhacharya Padmini Printers, Kakinada 1986 56 8.00
25565 సంగీతం. 415 సప్త తాళాత్మక ఈశ్వర విజయము డి. వేణుగోపాల్ Indian Ballet Centre, Chennai 1993 48 30.00
25566 సంగీతం. 416 Taladasa Pranapradeepika K. Vasudeva Sastri S. Gopalan, Tanjore 1950 65 1.50
25567 సంగీతం. 417 సంగీత మార్తాండము తాళాధ్యాయము పుచ్చా వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాహిత్య పరిషత్, సికింద్రాబాద్ 1945 155 10.00
25568 సంగీతం. 418 రాగతాళచింతామణి (భరత శాస్త్రము) పోలూరి గోవింద Government Oriental Manuscripts Library, Chennai 1952 223 25.00
25569 సంగీతం. 419 సంగీతము-తాళలక్షణము వింజమూరి వరాహ నరసింహాచార్యులు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2001 48 20.00
25570 సంగీతం. 420 Permutative Genius in Tala in Indian Music Akella Mallikarjuna Sharma Telugu University, Hyd 1992 238 40.00
25571 సంగీతం. 421 Talavadya Seminar-3 & 4 Bangalore K. Venkataram Percussive Arts Centre, Bangalore 1996 48 25.00
25572 సంగీతం. 422 Theaalavaadya Seminars-5,6 & 7-2001 Bangalore K. Venkataram Percussive Arts Centre, Bangalore 2002 83 150.00
25573 సంగీతం. 423 డోలు విద్యా సుధార్ణవము సి.యం. మునిరామయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 285 25.00
25574 సంగీతం. 424 ఆంధ్రప్రదేశ్ నాదస్వర డోలు కళాకారుల చరిత్ర భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు షేక్ ఖాసి, కరవది 1986 130 30.00
25575 సంగీతం. 425 తబలా బోధిని కావూరి వేదగిరి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1974 175 5.00
25576 సంగీతం. 426 మృదంగబోధిని మహాదేవు రాధాకృష్ణరాజు రచయిత, విజయవాడ 1976 162 20.00
25577 సంగీతం. 427 మృదంగతత్త్వము ధర్మాల రామమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1996 380 20.00
25578 సంగీతం. 428 మృదంగతత్త్వము ధర్మాల రామమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 380 100.00
25579 సంగీతం. 429 The Art of Mridhangam T.R. Hari Hara Sarma Sri Jaya Ganesh Tala Vadya Vidyalaya, Chennai 1969 93 10.00
25580 సంగీతం. 430 सितार वादन सतिशा चन्द्र संगीत सदन प्रकाशन, इलाहाबाद 1973 276 10.00
25581 సంగీతం. 431 How To Play Sitar B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books, New Delhi 75 5.00
25582 సంగీతం. 432 learn to Play on Sitar Ram Avtar Vir Pankaj Publications, New Delhi 56 50.00
25583 సంగీతం. 433 How to Play on Guitar Dan Morgan, Nick Penny Tiny-tot Publications, Delhi 1993 140 40.00
25584 సంగీతం. 434 Guitar Dan Morgan Author 1971 162 75.00
25585 సంగీతం. 435 Guitar Dan Morgan Author 1971 162 45.00
25586 సంగీతం. 436 The Guitar Dale Fradd Dale Fradd River Books press, New Delhi 2002 122 75.00
25587 సంగీతం. 437 Guitar Playing made easy for everyone joseph M. Estella and George Roberts Wm. I. Smith Music Co., 32 75.00
25588 సంగీతం. 438 The Complete Keyboard Player Amsco Publications, New York 1985 48 10.00
25589 సంగీతం. 439 John Thompsons Easiest Piano Course John Thompsons The Willis music Company Cincinnati, Ohio 46 20.00
25590 సంగీతం. 440 The Piano Jane Campion, Jan Chapman Miramax Books, New York 1993 153 100.00
25591 సంగీతం. 441 తెలుగు వారి మంగళవాద్య ప్రాభవం నాదస్వరం భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 2012 145 35.00
25592 సంగీతం. 442 హార్మోనియానుభవ సంగీతరత్నము ఎస్. శివరామలింగము పి.నా. చిదంబరమొదలారి బ్రదర్సు 1930 160 3.00
25593 సంగీతం. 443 New Harmonium & Button Type Banjo Guide 1962 56 10.00
25594 సంగీతం. 444 వైలన్ కె.వి.ఎస్.యం. గీర్మాజీరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 2001 52 20.00
25595 సంగీతం. 445 వైలన్ కె.వి.ఎస్.యం. గీర్మాజీరావు ది హైస్కూల్ ప్రెస్, గుత్తి 1944 62 0.12
25596 సంగీతం. 446 Veena G.N. Subramanyam T.T.D., Tirupathi 1989 91 10.00
25597 సంగీతం. 447 Learn to Play on Veena Tara Balagopal Pankaj Publications, New Delhi 84 45.00
25598 సంగీతం. 448 Physics Education South Asian Publishers Pvt.Ltd., New Delhi 2004 148 125.00
25599 సంగీతం. 449 Physics and Music Gleb Anfilov Mir Publishers, Moscow 1966 252 5.00
25600 సంగీతం. 450 Physics and Music Gleb Anfilov Mir Publishers, Moscow 1966 252 5.00
25601 సంగీతం. 451 భారతదేశపు సంగీత వాద్యాలు దండమూడి తిరుమలేష్ కుమార్ గరుడ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 111 20.00
25602 సంగీతం. 452 భారతదేశపు సంగీత వాద్యాలు దండమూడి తిరుమలేష్ కుమార్ గరుడ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 111 20.00
25603 సంగీతం. 453 సంగీత వాయిద్యాలు బి.సి. దేవ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా, న్యూఢిల్లి 1993 128 10.00
25604 సంగీతం. 454 The Musical Instruments of India Anasuya Ashok Kumar Chengacherial Publishers, Chennai 2001 110 100.00
25605 సంగీతం. 455 Music-Dance and Musical Instrucents K. Kusuma Bai Chaukhambha Sanskrit Bhawan, Varanasi 2000 196 200.00
25606 సంగీతం. 456 Musical Instruments B.C. deva National Book Trust, India 2005 155 40.00
25607 సంగీతం. 457 Musical Instruments B.C. deva National Book Trust, India 1977 106 10.00
25608 సంగీతం. 458 Musical Instruments of India S. Krishnaswami Publications Division, Hyderabad 1993 56 22.00
25609 సంగీతం. 459 Catalogue of Musical Instruments P. Sambamoorthy The Principal Commissioner of Museums, Chennai 1998 27 25.00
25610 సంగీతం. 460 సరస్వతుల వేంకటరావు పల్లి తిరుపతిరావు చైతన్య భారతి ప్రచురణలు, గజపతినగరం 2002 32 5.00
25611 సంగీతం. 461 నల్లాన్ చక్రవర్తి వేంకటనారాయణాచార్యుల జీవిత చరిత్ర ... ... 1963 104 6.00
25612 సంగీతం. 462 పండిత సమ్మానములు-నా అనుభవములు బుగ్గా పాపయ్య శ్రీ చింతామణి ప్రెస్, రాజమండ్రి ... 140 3.00
25613 సంగీతం. 463 నేను-నా ఈలపాట బోడావుల సీతారామయ్య రచయిత, ఇంకొల్లు 1990 62 10.00
25614 సంగీతం. 464 నల్లాన్ చక్రవర్తి వేంకటనారాయణాచార్యుల జీవిత చరిత్ర వి.వి. నరసింహాచార్యులు వెల్‌కం ప్రెస్, గుంటూరు 1948 126 3.00
25615 సంగీతం. 465 సప్తస్వరాలు మంగళంపల్లి సూర్యనారాయణ సాహితీ సంసత్, భీమవరం 1971 403 10.00
25616 సంగీతం. 466 మురళీ మాధురి వి. బందా శ్రీ జవ్వాజి పాండురంగరావు, ఏలూరు ... 164 25.00
25617 సంగీతం. 467 అన్నమాచార్యులు అడపా రామకృష్ణ రావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1991 101 10.00
25618 సంగీతం. 468 ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ టి.ఎల్. వెంకటరామ అయ్యర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా, న్యూఢిల్లి 1996 96 30.00
25619 సంగీతం. 469 పారుపల్లి రామకృష్ణయ్యపంతులవారి జీవిత చరిత్రము కోన వేంకటరాయశర్మ ఆంధ్ర గ్రంథాలయము, బెజవాడ 1940 44 10.00
25620 సంగీతం. 470 నాదసుధార్ణవ శ్రీ అన్నవరపు రామస్వామి పాటిబండ్ల జానకి రచయిత్రి, గుంటూరు 1997 98 35.00
25621 సంగీతం. 471 నాదసుధార్ణవ శ్రీ అన్నవరపు రామస్వామి పాటిబండ్ల జానకి రచయిత్రి, గుంటూరు 1997 98 35.00
25622 సంగీతం. 472 మృదంగ యోగి శింగంశెట్టి శివరామకృష్ణ రచయిత, ఒంగోలు 2007 156 100.00
25623 సంగీతం. 473 పాలగుమ్మి విశ్వనాథం ఆత్మకథ గుడిపూడి శ్రీహరి సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 162 95.00
25624 సంగీతం. 474 ఫిడేలు నాయుడు గారు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వము 1956 42 18.00
25625 సంగీతం. 475 నేనూ-నా రచనలు అవసరాల (వింజమూరి) అనసూయాదేవి వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా, సికింద్రాబాద్ 2003 312 160.00
25626 సంగీతం. 476 గతానికి స్వాగతం అవసరాల (వింజమూరి) అనసూయాదేవి వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా, సికింద్రాబాద్ 2007 264 150.00
25627 సంగీతం. 477 Nedunuri Sangeetha Saurabham K. Subadra Murthy Raga Madhuri, Mumbai 2002 152 120.00
25628 సంగీతం. 478 ఆంధ్రగాయకుల చరిత్రలు మంగిపూడి రామలింగశాస్త్రి విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1957 105 1.00
25629 సంగీతం. 479 సంగీతమహర్షులు మొదటి భాగము నారుమంచి సుబ్బారావు శివశ్రీ పబ్లిషర్సు, తెనాలి ... 148 9.00
25630 సంగీతం. 480 సంగీతమహర్షులు రెండవ భాగము నారుమంచి సుబ్బారావు శివశ్రీ పబ్లిషర్సు, తెనాలి ... 204 12.50
25631 సంగీతం. 481 తెలుగు సంగీత విద్వాంసులు నారుమంచి సుబ్బారావు శివశ్రీ పబ్లిషర్సు, తెనాలి ... 145 6.00
25632 సంగీతం. 482 దాక్షిణాత్య భక్తులు రావినూతల శ్రీరాములు శ్రీరమణ సత్సంగం, అనంతపురం 1984 131 5.00
25633 సంగీతం. 483 దాక్షిణాత్య భక్తులు రావినూతల శ్రీరాములు తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 88 5.00
25634 సంగీతం. 484 మన సంగీత శిఖరాలు చాగంటి కపాలేశ్వరరావు క్రియేటివ్‌లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 208 150.00
25635 సంగీతం. 485 కళా హృదయం చిక్కాల కృష్ణారావు రచయిత, భీమునిపట్నం 2009 145 60.00
25636 సంగీతం. 486 దక్షిణాది భక్తపారిజాతాలు శ్యామప్రియ అభినందన పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2006 104 30.00
25637 సంగీతం. 487 హంసధ్వని సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1987 233 25.00
25638 సంగీతం. 488 భక్తకవిపుంగవులు పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1981 314 20.00
25639 సంగీతం. 489 మహాభక్తులు వంగూరి నరసింహారావు కమలకుటీర్ ప్రెస్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, నరసాపురము 1949 101 0.10
25640 సంగీతం. 490 లోకాలోకనం టి. ఉడయవర్లు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 1988 319 75.00
25641 సంగీతం. 491 సంగీత శిఖరాలు యస్. సదాశివ రామయ్య విద్యాపీఠం, హైదరాబాద్ 2006 183 80.00
25642 సంగీతం. 492 బి.వి. పట్టాభిరామ్ కళాకారులు ... ... ... 88 15.00
25643 సంగీతం. 493 సంగీత మేరు శిఖరాలు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 134 70.00
25644 సంగీతం. 494 ఎందరో మహానుభావులు... తనికెళ్ళ భరణి హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 174 70.00
25645 సంగీతం. 495 ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు జి. కృష్ణ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వము 1993 30 12.00
25646 సంగీతం. 496 మన గాత్ర, తంత్రీవాద్య సంగీత విద్యానిధులు ముదిగొండ వీరభద్రయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2013 285 120.00
25647 సంగీతం. 497 సుప్రసిద్ధ వాగ్గేయకారులు ద్వారం లక్ష్మి రచయిత, విశాఖపట్నం 1999 110 40.00
25648 సంగీతం. 498 సుప్రసిద్ధ వాగ్గేయకారులు ద్వారం లక్ష్మి రచయిత, విశాఖపట్నం 2007 110 100.00
25649 సంగీతం. 499 భారతదేశంలో తెలుగు కళాకారులు డి.ఆర్. శ్రీనివాసమూర్తి మేలుకలయిక ఫౌంఢేషన్, బెంగుళూరు 1990 250 25.00
25650 సంగీతం. 500 चित् आनंद चिदानंद नागरकर Manmohan Bhatkal, Munbai 1991 160 80.00
25651 సంగీతం. 501 Dr. Maheswar Neog Navamalati Neog Chakraborty Dr. Maheswar Neog Publication Trust, Guwahati 1995 127 20.00
25652 సంగీతం. 502 G N B A Biography T.S. Vedagiri, K.S. Muthuraman… G.B. Duraiswamy, Chennai 1985 108 25.00
25653 సంగీతం. 503 Bal Gandharva The Nonpareil Thespian Mohan Nadkarani National Book Trust, India 1988 77 50.00
25654 సంగీతం. 504 Balgandharva and the Marathi Theatre Dnyaneshwar Nadkarni Roopak Books, Mumbai 1988 159 100.00
25655 సంగీతం. 505 Bhimsen Joshi Mohan Nadkarani An imprint of Harper Collins Publishers 1994 166 100.00
25656 సంగీతం. 506 Sangeetaratna T. Chowdiah S.K. Ramachandra Rao Sree Ramaseva Mandali Trust, Bangalore 1994 96 40.00
25657 సంగీతం. 507 Dr.M.L. Vasantha Kumari Garu as an Excellent Performer, Dedicated Teacher and Great Human Being Dr. Dwaram V.J. Lakshmi Department of Music and Fine Arts 2005 35 50.00
25658 సంగీతం. 508 Ustad Allauddin Khan Anuradha Ghosh Publications Division, Hyderabad 1990 55 30.00
25659 సంగీతం. 509 Kalakshetra-Rukmini Devi S. Sarada Kala Mandir Trust, Chennai 1985 226 125.00
25660 సంగీతం. 510 Speeches & Writings of Rukmini Devi Arundale Vol.II The Kalakshetra Foundation, Chennai 272 100.00
25661 సంగీతం. 511 Memorial Volume Amir Khusrau Publications Division, Hyderabad 1975 208 50.00
25662 సంగీతం. 512 Semmangudi A Mosaic-Portrait N. Pattabhi Raman Publications & Audiovisuals Division, Chennai 1993 144 72.00
25663 సంగీతం. 513 Tyagaraja 30 1.00
25664 సంగీతం. 514 Soordas 30 1.00
25665 సంగీతం. 515 Tansen Dolly Rizvi Amar Chitra Katha The Glorious Heritage of India 1993 32 10.00
25666 సంగీతం. 516 తాన్‌సేన్ గంధర్వగాయకుడు అశోక్‌దావర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా, న్యూఢిల్లి 1994 39 11.50
25667 సంగీతం. 517 The World of Amjad Ali Khan Raghava R. Menon UBS Publishers Distributors Ltd., 1996 96 595.00
25668 సంగీతం. 518 Bismillah Khan Juhi Sinha Niyogi Books 2011 176 795.00
25669 సంగీతం. 519 Bismillah Khan And Benares Rita Ganguly Cosmo Publications, India 1994 156 100.00
25670 సంగీతం. 520 MS A Life in Music T.J.S. George Harper Collins Publishers India, New Delhi 2004 303 495.00
25671 సంగీతం. 521 Music Composers of India T.S. Parthasarathy The C.P. Ramaswami Aiyar Foundation 1982 82 30.00
25672 సంగీతం. 522 Icons From The World of ARTS Ranjitha Ashok Puffin Books 2004 143 175.00
25673 సంగీతం. 523 Great Musicians of India Dolly Rizvi IBH Publishing Company, Mumbai 1981 80 5.00
25674 సంగీతం. 524 Great Composers Book I P. Sambamoorthy The Indian Music Publishing House, Chennai 1950 102 2.00
25675 సంగీతం. 525 Great Composers Gowri Kuppuswamy, M. Hariharan CBH Publications 1994 252 75.00
25676 సంగీతం. 526 Composers V. Raghavan Publications Division, Hyderabad 1979 109 10.25
25677 సంగీతం. 527 The Great Integrators V. Raghavan Publications Division, Hyderabad 1979 161 9.25
25678 సంగీతం. 528 Great Musicians of India Dolly Rizvi India Book House Education Trust,Mumbai 1972 80 3.00
25679 సంగీతం. 529 101 Creative Artists of the world Roopa Gosain Goodwill Publishing House, New Delhi 154 10.00
25680 సంగీతం. 530 Great Masters of Carnatic Music 1930-1965 Indira Menon Indialog Publications Pvt. Ltd., 2007 307 100.00
25681 సంగీతం. 531 Pillars of Hindusthani Music B.R. Deodhar Popular Prakashan,Mumbai 1993 303 225.00
25682 సంగీతం. 532 The Cooking of Music and Other Essays Sheila Dhar Permanent Black, New Delhi 2001 114 195.00
25683 సంగీతం. 533 Soviet Music Tamara Grum Grzhimailo Novosti Press Agency Publishing House 1985 83 2.00
25684 సంగీతం. 534 Heritage of Music ... ... 1985 24 1.00
25685 సంగీతం. 535 The Hindu Folios on Music, Dance & Theater ... The Hindu National Magazine 1998 500 100.00
25686 సంగీతం. 536 Frontline (Fine Arts) Frontline National Magazine 1993 390 100.00
25687 సంగీతం. 537 The Wandering Voice Institute of Asian Studies, Chennai 1987 214 120.00
25688 సంగీతం. 538 Sabdams in Kuchipudi Repertiore Rajyalakshmi Seth Muvva Kuchipudi Dance Training Centre 2012 182 250.00
25689 సంగీతం. 539 Telugu Sosngs for Abhinaya Salva Krishnamurthy Dravidian University, Kuppam 2008 260 200.00
25690 సంగీతం. 540 The Nayikas of Kshetrayya Padam's KVLN Suvarchala Devi Abhinaya Publications, Hyderabad 2007 95 200.00
25691 సంగీతం. 541 Thillanas of Dr. M. Balamurali Krishna M. Balamurali Krishna Author, Chennai 1976 10 10.00
25692 సంగీతం. 542 Musical Compositions Vol. 1 P. Sambamoorthy The Indian Music Publishing House, Chennai 1952 72 10.00
25693 సంగీతం. 543 సంగీత గంగోత్రి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు ... ... 12 10.00
25694 సంగీతం. 544 భక్తవత్సలకృతిమణిమాలిక మొదటి భాగము కుంటిమద్ది భక్తవత్సలమ్ రచయిత, బెంగుళూరు 2008 184 200.00
25695 సంగీతం. 545 సంగీత రత్నాకరము గంధం శ్రీరామమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1966 87 12.00
25696 సంగీతం. 546 Narthaki A Directory of Classical Indian Dances Swati Bukshi Anita R Ratnam for Arangham Trust 1997 419 450.00
25697 సంగీతం. 547 Music, Dance and Drama Krishnava International Press, Hyderabad 357 20.00
25698 సంగీతం. 548 తెలుగు సాంస్కృతిక వైభవం వై.కె. నాగేశ్వరరావు కనకరాజు కళావాహిని, సికింద్రాబాద్ 1995 257 40.00
25699 సంగీతం. 549 పున్నయ్యచౌదరి కృతులు ఇనగంటి పున్నయ్యచౌదరి ఇనగంటి చల్లమాంబ, అప్పికట్ల 1972 194 3.00
25700 సంగీతం. 550 శ్రీ వేంకటాద్రిస్వామి కీర్తనలు అల్లూరి వేంకటాద్రిస్వామి ఆర్.వేంకటేశ్వర్ అండ్ కంపెని,చెన్నై 1916 128 0.50
25701 సంగీతం. 551 తూము-నృసింహదాసు చరిత్రము ... అమెరికన్ డైమండ్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1928 74 0.25
25702 సంగీతం. 552 శ్రీ రాజా తూము లక్ష్మీనరసింహదాసు సంకీర్తనలు ... శ్రీ రాజా తూము లక్ష్మీనరసింహదాసు ట్రస్ట్, భద్రాచలం ... 96 25.00
25703 సంగీతం. 553 బొమ్మరాజు సీతారామదాసు కృతులు ... బొమ్మరాజు పాండురంగారావు, ఒంగోలు 1983 62 2.00
25704 సంగీతం. 554 తెనుగు మీరా రామచంద్ర కౌండిన్య ఆంధ్ర హిందీ పరిషత్, హైదరాబాద్ 1956 92 1.25
25705 సంగీతం. 555 శ్రీ చిరుమామిళ్ళ సుబ్బదాసు కవి కృతులు పులిచెర్ల సాంబశివరావు కోట వెంకయ్య, రామయ్య, పల్నాడు 1978 280 15.00
25706 సంగీతం. 556 వింజమూరి గోపాలకృష్ణమాచార్య కృతులు వింజమూరి గోపాలకృష్ణమాచార్యులు శ్రీమతి రంగమణీ దేవి ప్రచురణం 1990 56 10.00
25707 సంగీతం. 557 మాలి సుబ్బారావు పాటలు స్త్రీల వేడుక పాటలు ఘాలి సుబ్బారావు తెనాలి రైతు ముద్రాక్షరశాల 1924 98 0.12
25708 సంగీతం. 558 తల్పగిరి రంగనాధుని కీర్తనలు నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు వెల్‌కం ప్రెస్, గుంటూరు 1961 58 3.00
25709 సంగీతం. 559 శ్రీ పరిమి వేంకటాచల కవి రచనలు నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు పరిమి వేంకట శివకామేశ్వరశర్మ, విజయవాడ 1995 58 3.00
25710 సంగీతం. 560 బతుకమ్మ పాటలు ... శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి రిలీజియస్ సొసైటీ, గుంటూరు ... 28 10.00
25711 సంగీతం. 561 కీరపాండురంగ భజన కీర్తనలు బూతం పున్నయ్య రచయిత, తెనాలి ... 24 0.25
25712 సంగీతం. 562 సంకీర్తన మాల ... సొలస విజ్ఞాన మందిర 31వ వార్షికోత్సవం ప్రచురణ ... 48 10.00
25713 సంగీతం. 563 శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ దేవి చరిత్ర, పాటలు ... శ్రీ వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరి దేవస్థానం, పెనుగొండ ... 99 10.00
25714 సంగీతం. 564 శ్రీ వేంకటేశ్వర సంప్రదాయ భజనకీర్తనలు ప్రయాగ నరసింహశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 31 2.00
25715 సంగీతం. 565 హంసతత్త్వ కందార్ధ దరువులు పానుగంటి కోటేశ్వరజంగమదేవ హృషీకేశాశ్రమము, గుడివాడ 1958 100 1.00
25716 సంగీతం. 566 లక్ష్మీపతికృతులు రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, పిడుగురాళ్ల ... 42 2.00
25717 సంగీతం. 567 శుద్ధనిర్గుణతత్త్వ-కందార్థదరువులు ... అమెరికన్ డైమండ్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1933 44 1.00
25718 సంగీతం. 568 శ్రీనాగభూషణ పదావళి పినపాల నాగభూషణము రచయిత, పొన్నూరు 2001 23 15.00
25719 సంగీతం. 569 తల్లీ ! లంకమ్మ భక్తి గీతాలు గుడిసేవ విష్ణుప్రసాద్ భారతీ ప్రచురణలు, అవనిగడ్డ 2000 32 10.00
25720 సంగీతం. 570 గీతగుచ్ఛము ముక్కామల కామేశ్వరశర్మ సుగుణా ప్రింటర్స్, గుంటూరు 2000 87 10.00
25721 సంగీతం. 571 గీతమాల సత్యం రాజ గోపాల్ మురళీధరమ్ ఇంటర్ నేషనల్ బుక్స్ సెంటర్, తిరుపతి 1997 128 20.00
25722 సంగీతం. 572 భక్తిమాల ... సాయికృష్ణ సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 1982 76 6.00
25723 సంగీతం. 573 పాండురంగ సుప్రభాతము, గోపికాగీతలు ... శ్రీ పాండురంగ విఠల్ టెంపుల్ ఇంప్రూవుమెంట్, విఠల్‌నగర్ 1944 25 3.00
25724 సంగీతం. 574 నూతన రామాయణ భజన కీర్తనలు బల్లా స్వామి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1956 78 0.12
25725 సంగీతం. 575 శ్రీ దేవీ నవకళ హృదయ అనుబంధము మల్లిపెద్ది రామమూర్తి శ్రీ దేవీ ఆశ్రమం, గుంటూరు ... 136 10.00
25726 సంగీతం. 576 శ్రీ అనుభవజ్ఞానదీపిక వల్లభాపురపు కామదాసు ఆర్యానంద ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1916 36 0.02
25727 సంగీతం. 577 స్వాగతప్రశంసాపద్యములు రామకృష్ణ సీతారామ సౌదరకవులు శ్రీనివాసాశ్రమం, అగరం ... 31 1.25
25728 సంగీతం. 578 ఏకాంతసేవాప్రకరణం తెలికపల్లి రామలింగకవీంద్రుడు వాణీ ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1917 15 0.02
25729 సంగీతం. 579 అడవిగోవిందనామములు ఆలమూరి ఆదిశేషారావు ఆలమూరి ఆదిశేషారావు పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1955 33 0.25
25730 సంగీతం. 580 త్యాగరాజస్వామి భక్తి కవితా వైభవం ఆకెళ్ల అచ్యుతరామమ్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1982 56 10.00
25731 సంగీతం. 581 భక్తి-ముక్తి రామకృష్ణ భాగవతార్ శ్రీరామకృష్ణ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1983 100 15.00
25732 సంగీతం. 582 ఆత్మబోధామృతతత్త్వము నాలుగు భాగములు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1972 32 0.50
25733 సంగీతం. 583 రామరాజ సంకీర్తనము సందెపూడి రామచంద్రరావు శ్రీ సీతారామ సేవా మాధురి, సికింద్రాబాద్ 1991 124 12.00
25734 సంగీతం. 584 తారకామృతసారము గుజ్జుల నారాయణదాసు ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 104 15.00
25735 సంగీతం. 585 శ్రీ రాజయోగానుభవ కందార్ధములు చెన్నుపల్లి బ్రహ్మయార్యులు ... 1947 32 1.00
25736 సంగీతం. 586 భక్తి సుమాంజలి రమణ సుబ్రహ్మణ్యం ... ... 24 5.00
25737 సంగీతం. 587 అవిరళబోధ చుట్టుకందార్థదరువులు కొమ్మినేని వెంకట సుబ్బయ్య రచయిత, విశిదల 1974 158 2.00
25738 సంగీతం. 588 శుద్ధనిర్గుణతత్త్వ-కందార్థదరువులు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో.,చెన్నై 1984 70 5.00
25739 సంగీతం. 589 బాబా పాటలు (స్వరములతో) నాలుగవ భాగము పెండ్యాల సీతారామయ్య శివాజీ ముద్రాక్షరశాల, సికింద్రాబాద్ ... 32 1.00
25740 సంగీతం. 590 సుందర స్తోత్ర భజనావళి బ్రహ్మచారి సుందరరాజన్ రచయిత, నెల్లూరు 1982 158 2.00
25741 సంగీతం. 591 శ్రీరాజయోగాసుసభవార్ధ తత్వములు తమ్మినేని పేర్రెడ్డి స్వామి శ్రీ కైలాసాశ్రమము, వేజండ్ల 2002 110 10.00
25742 సంగీతం. 592 శ్రీ పాండురంగ విఠల్ భగవాన్ భజన కీర్తనలు ... మినర్వా ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1934 37 0.25
25743 సంగీతం. 593 శ్రీ పాండురంగ బృందావన సంకీర్తనలు ... ... ... 80 1.00
25744 సంగీతం. 594 శ్రీకన్యకామ్మవారి పాటలు ... కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1957 60 1.00
25745 సంగీతం. 595 శ్రీరామభజన కీర్తనలు బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1963 24 0.25
25746 సంగీతం. 596 భజన కీర్తనలు ... శారదా ప్రెస్, నరసరావుపేట ... 43 0.25
25747 సంగీతం. 597 స్వర్గమాత కందార్ధముల గ్రంధరాజము .... వెంకటేశ్వర గురువు ప్రచురణ 1993 56 10.00
25748 సంగీతం. 598 భక్తి కుసుమ మాల కొర్రపాటి నగరాజ కుమారి రచయిత్రి, చదలవాడ ... 16 1.00
25749 సంగీతం. 599 భగవన్నామ సంకీర్తన అవధూతేంద్ర సరస్వతీ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 75 3.00
25750 సంగీతం. 600 ప్రభాత సేవ ... శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1984 63 1.50
25751 సంగీతం. 601 శ్రీ నరహరి సంకీర్తనలు పాలపర్తి నరసింహదాసు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము 1980 58 2.00
25752 సంగీతం. 602 దేవీస్తుతి తాడేపల్లి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సేవానికేతన ప్రచురణ, పెరవలి 1980 33 1.00
25753 సంగీతం. 603 శ్రీదేవి సంకీర్తనావళి ప్రథమ భాగము తాడేపల్లి శ్రీదేవి రామకథామృత గ్రంథమాల, చందవోలు 1985 55 2.00
25754 సంగీతం. 604 గోవిందరాం భజన కీర్తనలు ... గోవిందరాం భజన కీర్తనల ప్రచార సంఘము 1986 97 2.00
25755 సంగీతం. 605 శ్రీ భక్త కర్ణామృతము స్వ. ఆదిపూడి సోమనాథరావు పోలం వీరమల్లయ్య, సికిందరాబాద్ 1971 35 0.50
25756 సంగీతం. 606 అమృతధారావాహిని సంకా సత్యవతమ్మ శ్రీ విజయ ప్రింటర్స్, గుంటూరు 1972 40 2.00
25757 సంగీతం. 607 శ్రీమద్భజనామృతము జి. సంజీవిభాగవతర్ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ప్రెస్, ఏలూరు 1974 392 10.00
25758 సంగీతం. 608 ప్రభాత సేవ ... శ్రీ సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1999 56 5.00
25759 సంగీతం. 609 బ్రహ్మానందకీర్తనలు తురగా సుబ్బారావు విజయ ముద్రాక్షరశాల, బాపట్ల 1925 36 0.50
25760 సంగీతం. 610 నిరుపమానందప్రకాశిక ప్రతాప రామాభిదాను సేతు ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1911 132 0.25
25761 సంగీతం. 611 శ్రీకృష్ణపవళింపు సేవ లంక గోపాలరావు ... 28 1.00
25762 సంగీతం. 612 భజనలు-కీర్తనలు ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, శ్రీకాళహస్తి 1986 303 25.00
25763 సంగీతం. 613 సంకీర్తనారవళి మోటుమర్రి లీలామనోహరరావు రచయిత, ఇంటూరు 1992 135 16.00
25764 సంగీతం. 614 శ్రీ ఆత్మారామతత్వామృతము సాయం వరదదాసు భారతీ ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1932 64 0.25
25765 సంగీతం. 615 శ్రీ పెదకాకాని మల్లేశ్వర నామ సంకీర్తనము సరికొండ లక్షణరాజు జీవన్ ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1940 26 0.03
25766 సంగీతం. 616 నామకుసుమార్చన ములుకుట్ల సదాశివశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి ... 36 1.00
25767 సంగీతం. 617 భక్తి గీతాలు ... ... 1973 42 0.25
25768 సంగీతం. 618 కొరుట్ల శివకోటిపూజా మహోత్సవాభివర్ణనము మోరపల్లి ఆంజనేయరాజకవి శైపప్రచారిణీ ముద్రణాలయము, వరంగల్ 1930 7 0.08
25769 సంగీతం. 619 హరినామ భజన మాలిక శ్రీమాన్ నందగోపాల్ దాస్ భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2003 88 10.00
25770 సంగీతం. 620 పి. సుశీల భక్తిగీతాలు వేమూరి సుబ్రహ్మణ్యం మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 24 10.00
25771 సంగీతం. 621 నిత్యభజనావళి ... వావిళ్ల ప్రెస్సు, చెన్నై 1955 280 1.00
25772 సంగీతం. 622 నామకుసుమార్చన ములుకుట్ల సదాశివశాస్త్రి మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు, తెనాలి ... 38 1.00
25773 సంగీతం. 623 సర్వనామ సంకీర్తనావళి గడ్డం రామమోహనరావు శ్రీ రాఘవేంద్ర గన్నీ మర్చంట్సు, విజయవాడ 1992 128 15.00
25774 సంగీతం. 624 సద్గురు సేవా సంకీర్తనలు కొంజేటి వెంకటేశ్వర్లు ... 2010 128 30.00
25775 సంగీతం. 625 శ్రీమద్ భజనామృతం ... భగవన్నామ సంకీర్తన ప్రచార ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1988 604 50.00
25776 సంగీతం. 626 కోలాటం పాటలు వలిపె సురేందర్ రావు జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, పాలమూర్ 1991 168 30.00
25777 సంగీతం. 627 సింహగిరి వచనములు కృష్ణమాచార్య శ్రీ సింహాచల దేవస్థానము, విశాఖపట్నం ... 83 10.00
25778 సంగీతం. 628 నలచక్రవర్తి నాటకముశశిరేఖా పరిణయము పదము శ్రీమాల్యాద్రి లక్ష్మీనృసింహస్వామి వెస్టువార్డు అండు కంపెని, చెన్నై 1937 280 2.00
25779 సంగీతం. 629 త్రివేణి బి. రామరాజు, శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 366 10.00
25780 సంగీతం. 630 శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర సార్వభౌముల భజన పద్ధతి ఆరట్ల ధర్మారావు A Visakha Sahithi Publication 1999 28 25.00
25781 సంగీతం. 631 సర్దార్ భగత్ సింగ్ బుర్రకథ మురారి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 23 2.00
25782 సంగీతం. 632 బుఱ్ఱకథలు నదీరా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1975 47 2.00
25783 సంగీతం. 633 భళాభళిరా తమ్ముడా స్వరాజ్యం రామకృష్ణ సౌత్ కోస్టల్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1999 48 25.00
25784 సంగీతం. 634 మాణిక్యప్రభు చరిత్ర బుర్రకథ నీలా జంగయ్య శ్రీ దేవీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 28 2.00
25785 సంగీతం. 635 తందానతాన బుర్రకథలు పాలడుగు నాగయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 66 5.00
25786 సంగీతం. 636 పాంచజన్యం కె. సభ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ, హైదరాబాద్ ... 62 25.00
25787 సంగీతం. 637 గణపతి చరిత్ర బుఱ్ఱకథ గంగా సీతారామశర్మ ... 1984 39 1.00
25788 సంగీతం. 638 నవ సహస్రస్రాబ్దికి స్వాగతం ... సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 82 100.00
25789 సంగీతం. 639 అస్పృశ్యతా నివారణము బుఱ్ఱకథ ఓ. సుబ్బరాయశర్మ ఆదిహిందూ సాంఘిక సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 1955 71 2.00
25790 సంగీతం. 640 కనువిప్పు అస్పృశ్యతా నివారణము బుఱ్ఱకథ ఆవుల జయప్రదాదేవి హరిజన సేవక్ సంఘము, గుంటూరు 1957 32 1.00
25791 సంగీతం. 641 భారతజాతి వైతాళికుడు బుఱ్ఱకథ లంకపల్లి జాకబ్ రచయిత, పామర్రు ... 48 2.00
25792 సంగీతం. 642 నందికొండ (బుఱ్ఱకథ) మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు నవ్య భారతి ప్రెస్, నరసరావుపేట 1953 24 0.50
25793 సంగీతం. 643 కాంగ్రెసు చరిత్ర (బుఱ్ఱ కథ) గోగిరెడ్డి లింగారెడ్డి ... 1945 58 1.00
25794 సంగీతం. 644 కష్టజీవి-తెలంగాణా బుర్రకథలు సుంకర సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 68 12.00
25795 సంగీతం. 645 కష్టజీవి బుర్రకథ సుంకర సత్యనారాయణ నేషనల్ ప్రెస్, హైదరాబాద్ ... 37 0.25
25796 సంగీతం. 646 జైప్రకాశ నారాయణ జీవితం బుర్రకథ వేజండ్ల వెంకటసుబ్బయ్య రచయిత, నందిగామ ... 30 0.25
25797 సంగీతం. 647 శ్రీ ధ్రువ విజయము (బుఱ్ఱ కథ) శ్రీ కేశవతీర్థస్వామి శ్రీరామతీర్థ సేవాశ్రమము, పిడుగురాల 1956 32 0.50
25798 సంగీతం. 648 హరిజనజ్యోతి భక్తనందనార్ (బుఱ్ఱకథ) శ్రీ కేశవతీర్థస్వామి శ్రీరామతీర్థ సేవాశ్రమము, పిడుగురాల ... 29 1.00
25799 సంగీతం. 649 అన్నమాచార్య హరికథ రాజశేఖరుని లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 35 1.00
25800 సంగీతం. 650 రైతు (హరికథ) ఏటుకూరి వేంకట నరసయ్య ఏటుకూరి వేంకట నరసయ్య కవితాప్రభాస, గుంటూరు 1945 60 25.00
25801 సంగీతం. 651 శ్రీ లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలకుహరికధ చెరుకువాడ వేంకటరామయ్య మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు 1921 50 0.08
25802 సంగీతం. 652 హరికథామృతసారం జగన్నాథదాసులు శ్రీ పరాయతం నారాయణాచార్యులు, ఏలూరు 2005 67 6.00
25803 సంగీతం. 653 శ్రీ గోస్వామి భక్తతులసీదాసు హరికథ శ్రీమత్కేశవ తీర్థస్వామి శ్రీ పూడి మోహనరావు, జగతి ... 40 5.00
25804 సంగీతం. 654 చిరుగజ్జెలు (నృత్యనాటికలు) ఏడిద కామేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 123 8.00
25805 సంగీతం. 655 శ్రీకృష్ణ లీలలు మాన్యం జగన్మోహనరావు శారదా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 31 10.00
25806 సంగీతం. 656 రాధామాధవ రస తాండవం మధుసూదన భార్గవ శ్రీనివాస గీతా సంత్సంగ్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1995 47 20.00
25807 సంగీతం. 657 శతరూప ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య ... ... 51 2.00
25808 సంగీతం. 658 శ్రుతిలయలు (నృత్య నాటికల సంపుటి) నన్నపనేని మంగాదేవి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1989 92 25.00
25809 సంగీతం. 659 ద్రౌపదీవస్త్రాపహరణ నాటకము బెడుచూరు రామాచార్యకవి గీర్వాణభాషారత్నాకర ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1900 56 1.00
25810 సంగీతం. 660 విరాటపర్వ నాటకము ... ... ... 134 2.00
25811 సంగీతం. 661 బతుకుబడి (కళారూపాలు) రౌతు వాసుదేవరావు జట్టు ట్రస్టు - (కేర్ స్టెప్ ప్రోగ్రాం) 2005 60 30.00
25812 సంగీతం. 662 శకుంతలాదుష్యంతం సంగీత నృత్య రూపకం బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 2004 56 10.00
25813 సంగీతం. 663 భారతభారతి ఎన్. నిర్మలాదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 96 30.00
25814 సంగీతం. 664 గౌతమబుద్ధ (సంగీత నృత్య రూపకము) పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 60 20.00
25815 సంగీతం. 665 సుగ్రీవ విజయము కందుకూరి రుద్రకవి ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు, కడప 1981 26 5.00
25816 సంగీతం. 666 వెలుగు బాట, మారినతీరు, చక్కర్ ఖేళి శీలా వీర్రాజు జట్టు ట్రస్టు, పార్వతీపురం 2001 32 10.00
25817 సంగీతం. 667 ప్రకృతి శరణం గచ్ఛామి నన్నపనేని మంగాదేవి బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1996 69 25.00
25818 సంగీతం. 668 వీరతెలంగాణ సాంఘిక యక్షగానం సుద్దాల హన్మంతు, సుద్దాల అశోక్ వెలుగు కళావేదిక, మేడిపల్లి 1988 148 20.00
25819 సంగీతం. 669 రాయలు-రంగన్న పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1996 104 20.00
25820 సంగీతం. 670 Devendra Kuravanji Serfoji Rajah S. Gopalan, Tanjore 1950 83 18.00
25821 సంగీతం. 671 सीताकल्याणमु మేలట్టూరు వెంకటరామశాస్త్రి ... 1993 178 30.00
25822 సంగీతం. 672 బోధనలో బొమ్మలాట ... Puppet Resource Centre, 39 10.00
25823 సంగీతం. 673 బాలచంద్రిక (నృత్య, గీత రూపకములు) యిక్కుర్తి నరసింహారావు మిత్ర సాహితి, ప్రక్కిలంక ... 54 6.00
25824 సంగీతం. 674 అమ్మ (సంగీత నృత్యరూపకాలు) కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1999 57 21.00
25825 సంగీతం. 675 శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి నృత్య నాటిక నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య శ్రీ భీంసెట్టి శ్రీధర్, సికిందరాబాద్ 1995 40 30.00
25826 సంగీతం. 676 హరిజనాభ్యుదయము యక్షగానము అత్తోట రత్నకవి సర్వోదయ ప్రింటర్స్, తెనాలి 1981 67 5.00
25827 సంగీతం. 677 ఆటపాటలతో అభినయగేయాలు అత్తోట కిరణ్ కుమార్ వేద పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2008 234 75.00
25828 సంగీతం. 678 అభినయ గేయాలు చంద్రబోసు ... ... 40 1.00
25829 సంగీతం. 679 రంగస్థలి అనుభవాల తోరణాలు తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2013 184 120.00
25830 సంగీతం. 680 నటన దీక్షాపరుడు డా. చంద్రశేఖరం కృష్ణానంద్ రంగజ్యోతి బుక్స్, చెన్నై 1988 248 40.00
25831 సంగీతం. 681 నడుస్తున్న నాటకం రామనాథం జీవితం గంధం నాగసుబ్రహ్మణ్యం గురజాడ కళాసమితి, రాజమండ్రి 1999 250 50.00
25832 సంగీతం. 682 నడుస్తున్న నాటకం రామనాథం జీవితం గంధం నాగసుబ్రహ్మణ్యం గురజాడ కళాసమితి, రాజమండ్రి 1999 250 50.00
25833 సంగీతం. 683 కళావిరాట్ కర్నాటి కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2004 228 100.00
25834 సంగీతం. 684 కళావిరాట్ కర్నాటి కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2004 228 100.00
25835 సంగీతం. 685 కర్నాటి వ్యాసవిపంచిక కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2000 120 50.00
25836 సంగీతం. 686 కర్నాటి వ్యాసవిపంచిక కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2006 115 50.00
25837 సంగీతం. 687 కర్నాటి వ్యాసవిపంచిక కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2011 128 50.00
25838 సంగీతం. 688 కళాదర్శనమ్ కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2003 367 250.00
25839 సంగీతం. 689 కళాదర్శనమ్ కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2003 367 250.00
25840 సంగీతం. 690 కళారంగంలో కర్నాటి ... క్షేత్రయ్య కళాక్షేత్రం, విజయవాడ 1983 186 20.00
25841 సంగీతం. 691 ప్రజా నటుడు కర్నాటి డి.ఎం.కె. గాంధి గౌతమి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 116 30.00
25842 సంగీతం. 692 ప్రజా నటుడు కర్నాటి డి.ఎం.కె. గాంధి గౌతమి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 116 30.00
25843 సంగీతం. 693 కర్నాటి లక్ష్మీనరసయ్య కళా జీవిత సంగ్రహమ్ ... కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ ... 26 10.00
25844 సంగీతం. 694 కర్నాటి లక్ష్మీనరసయ్య కళాజీవిత సంగ్రహం ... కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2000 23 10.00
25845 సంగీతం. 695 కర్నాటి లక్ష్మీనరసయ్య కళాజీవిత సంగ్రహమ్ ... కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2007 27 10.00
25846 సంగీతం. 696 కర్నాటికి కలికితురాయి ... కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2011 120 80.00
25847 సంగీతం. 697 కర్నాటికి కలికితురాయి ... కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2011 120 80.00
25848 సంగీతం. 698 మనసులో మాట కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2001 219 100.00
25849 సంగీతం. 699 మనసులో మాట కర్నాటి కళాసాహితీ మిత్రులు ప్రచురణ 2001 219 100.00
25850 సంగీతం. 700 స్మృతి పరిమళం సప్పా దుర్గాప్రసాద్ నటరాజ నృత్య నికేతన్, రాజమండ్రి 2011 87 50.00
25851 సంగీతం. 701 జాతి జీవితం-కళాపరిణామం నాజర్ రచయిత, గుంటూరు 1997 208 55.00
25852 సంగీతం. 702 చిందుల హంస గడ్డం రామమోహనరావు చిందు పబ్లికేషన్స్, హాజీపూర్ 2013 101 120.00
25853 సంగీతం. 703 నటరాజ రామకృష్ణ వకుళాభరణం లలిత, కాశి సువర్చలాదేవి ఎమెస్కో బుక్స్ ప్రచురణ 2008 228 100.00
25854 సంగీతం. 704 కోగంటి ప్రతిభా ప్రభాస, జనం మనం అడ్సుమిల్లి పుర్ణచంద్రరావు, కోగంటి గోపాలకృష్ణయ్య శ్రీ కోగంటి సాహితి-సాంస్కృతిక స్వర్ణోత్సవ సంఘం, విజయవాడ ... 157 30.00
25855 సంగీతం. 705 ఆంధ్ర నాటక పితామహుఁడు దివాకర్ల వేంకటావధాని రచయిత, హైదరాబాద్ 1972 220 4.00
25856 సంగీతం. 706 నేరెళ్ళ వేణు మాధవ్ జీవిత కథ పురాణం సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1987 204 20.00
25857 సంగీతం. 707 ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమి ... ... 1983 20 10.00
25858 సంగీతం. 708 తొలినాటి గ్రామఫోన్ గాయకులు మొదలి నాగభూషణశర్మ క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 56 80.00
25859 సంగీతం. 709 తొలినాటి గ్రామఫోన్ గాయకులు మొదలి నాగభూషణశర్మ క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 56 80.00
25860 సంగీతం. 710 కర్ణాటక హరిదాస పంచకం వక్కంతం సూర్యనారాయణరావ్ సార్వభౌమ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1983 143 10.00
25861 సంగీతం. 711 దక్షిణాది భక్తపారిజాతాలు శ్యామప్రియ అభినందన పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2006 104 30.00
25862 సంగీతం. 712 బళ్ళారి రాఘవ జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 50 3.00
25863 సంగీతం. 713 బళ్ళారి రాఘవ చార్యుల కళాలోకపు అవలోకనం ... రాఘవ మెమోరియల్ అసోసియేషన్, బళ్ళారి 2002 8 1.00
25864 సంగీతం. 714 Bellary Raghava The Legendary Indian Actor Thimmanacherla Raghavaendra Rao Ragahava Memorial Association, Bellary 2006 26 35.00
25865 సంగీతం. 715 Bellary Raghava Prince of Players Modali Nagabhushana Sarma Sharath & Anand, Hyderabad 1982 135 40.00
25866 సంగీతం. 716 Angin Wayang Ghulam-Sarwar Yousof Ministry of Culture, Arts and Tourism MALAYSIA 1997 92 100.00
25867 సంగీతం. 717 పల్నాటి సీమలో కోలాటం బిట్టు వేంకటేశ్వర్లు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 476 24.00
25868 సంగీతం. 718 తెలుగువారి జానపద కళారూపాలు మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 792 130.00
25869 సంగీతం. 719 ప్రజల్లో విప్లవ జ్వాలలు రేకెత్తించిన అలనాటి ప్రజానాట్యమండలి మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి సీతారత్నం గ్రంథమాల, విజయవాడ 2006 212 125.00
25870 సంగీతం. 720 ప్రజా పోరాటాల రంగస్థలం ఆంధ్ర ప్రజానాట్యమండలి మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి రేణుకా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 252 125.00
25871 సంగీతం. 721 ప్రజా నాట్యమండలి ప్రజాకళారూపాలు చింతపల్లి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 320 150.00
25872 సంగీతం. 722 ప్రజా నాట్యమండలి ప్రజాకళారూపాలు చింతపల్లి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 320 150.00
25873 సంగీతం. 723 భారతీయ జానపద నృత్యాలు ఒకటవ భాగం కపిలా వాత్స్యాయన్, సచ్చిదానంద వాత్స్యాయన్ హంస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1960 177 2.40
25874 సంగీతం. 724 పగటి వేషాలు-వాటి ప్రాచీనత విభూతి భవానీలింగం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 1999 266 65.00
25875 సంగీతం. 725 జానపద కళారూపాలు పూరాణపండ రంగనాథ్ విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2004 12 8.00
25876 సంగీతం. 726 ప్రజా వాఙ్మయము చింతా దీక్షితులు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1955 107 1.50
25877 సంగీతం. 727 ప్రజా వాఙ్మయము చింతా దీక్షితులు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1997 65 16.00
25878 సంగీతం. 728 తెనుగు సంస్కృతీ తరంగాలు ... సమాచార, పౌర సంబంధశాఖ, హైదరాబాద్ 1993 48 10.00
25879 సంగీతం. 729 తెలుగు నాటక రంగం జానపద కళారూపాలు చిట్టినేని శివకోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2011 376 200.00
25880 సంగీతం. 730 మన జానపద సంగీతం-పుట్టు పూర్వోత్తరాలు వింజమూరి సీతాదేవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 42 12.00
25881 సంగీతం. 731 తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటం ప్రజా సాహిత్యం జయధీర్ తిరుమలరావు సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1988 272 80.00
25882 సంగీతం. 732 జానపద సాహిత్యం-మానవతా దృక్పథం గరికపాటి చంద్రశేఖర్ తెలుగు సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 2007 272 150.00
25883 సంగీతం. 733 జానపద నృత్యకళ చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపద యువకళాకారుల సంఘం, ధర్మవరం 1989 224 75.00
25884 సంగీతం. 734 జానపద గేయ వాఙ్మయ పరిచయము హరి ఆదిశేషువు నవ్య విజ్ఞాన ప్రచురణలు 1967 358 10.00
25885 సంగీతం. 735 తరగని గని ప్రజల పాటల పుట్టు పూర్వోత్తరాలు గద్దర్ జననాట్యమండలి ప్రచురణ 1992 289 20.00
25886 సంగీతం. 736 తూర్పు గోదావరి జిల్లా జానపద ఆటలు యన్. భక్తవత్సల రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 178 100.00
25887 సంగీతం. 737 ప్రకాశం జిల్లా జానపదకళలు జ్యోతి చంద్రమౌళి జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2006 144 100.00
25888 సంగీతం. 738 అనంత జానపద కళారూపాలు అమళ్ళదిన్నె గోపీనాథ్ అమళ్ళదిన్నె గోపినాథ్, అనంతపురం 2005 176 100.00
25889 సంగీతం. 739 చిత్తూరుజిల్లా వీధినాటకాలు-ఒక పరిశీలన వి. గోవిందరెడ్డి రాజరాజేశ్వరి ఆర్ట్స్ అకాడమీ, తిరుపతి 2001 256 150.00
25890 సంగీతం. 740 జననాట్యమండలి పాటలు ... క్రాంతి ప్రచురణలు 1990 190 10.00
25891 సంగీతం. 741 జానపద గేయాలు ఎల్లోరా విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1955 123 1.50
25892 సంగీతం. 742 వీర తెలంగాణ జానగామ జనపోరాటం జి.వై. గిరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 39 10.00
25893 సంగీతం. 743 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చిందు, జోగుల నృత్యరీతులు నటరాజ రామకృష్ణ ... ... 20 10.00
25894 సంగీతం. 744 ఆంధ్రదేశపు జానపద పాటలు ఆర్. పార్థసారథి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆర్కైవ్స్, హైదరాబాద్ 1982 56 50.00
25895 సంగీతం. 745 ప్రజాసాహితి సాహిత్యోద్యమ మాసపత్రిక జయధీర్ తిరుమలరావు జనసాహితీ ప్రచురణ 2012 224 200.00
25896 సంగీతం. 746 ఆంధ్రప్రదేశ్ జానపద కళారూపాలు సాంస్కృతిక శాఖ అర్జా శ్రీకాంత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక శాఖ, హైదరాబాద్ ... 157 200.00
25897 సంగీతం. 747 శాస్త్ర కళారూపాలు భారత జన జ్ఞాన విజ్ఞాన జాత 92 ... రాష్ట్ర నిర్వహణా మండలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 107 15.00
25898 సంగీతం. 748 Traditional Folk Media in India Shyam Parmar Geka Books, New Delhi 1975 176 45.00
25899 సంగీతం. 749 Ancient Ballads & Legends of Hindustan A. N. Dwivedi Prakash Book Depot, Barelly 1976 227 50.00
25900 సంగీతం. 750 Folk Arts of Andhra Pradesh and Karnataka G.S. Mohan Locana Publications 2002 84 60.00
25901 సంగీతం. 751 Folk Performing Arts of Andhra Pradesh M. Nagabhushana Sarma Telugu University, Hyd 162 100.00
25902 సంగీతం. 752 Folk-Dances of South India Hildegard L. Spreen Oxford University Press, Calcutta 1945 134 4.50
25903 సంగీతం. 753 Folk Dance & Music of Orissa Koraput Kala Vikash Kendra, Cuttack 1963 32 5.00
25904 సంగీతం. 754 Folk Dances of India The Publication Division, Govt., India 1956 35 10.00
25905 సంగీతం. 755 Folk Music of Andhra Pradesh Vinjamuri Seetha Devi Central Sangeet Natak Akademi, New Delhi 1985 132 60.00
25906 సంగీతం. 756 Folk Arts and Social Communication Durgadas Mukhopadhyay Publications Division, Hyderabad 2006 168 125.00
25907 సంగీతం. 757 Folk Tales of South India Andhra Pradesh N. Bhakthavathsala Reddy Folklore Society of South Indian Languages, Kerala 2005 189 100.00
25908 సంగీతం. 758 An outline of Indian folklore Durga bhagwat Popular Book depot, Mumbai 1958 69 10.00
25909 సంగీతం. 759 Burrakatha of Andhra Pradesh Kajal Kumar Das Indian Institute of Mass Communication 1980 41 5.00
25910 సంగీతం. 760 చిట్టి బొమ్మలాట ... ఏకలవ్య పుస్తక వాహిని పథకం ప్రచురణ 2004 32 8.00
25911 సంగీతం. 761 తోలుబొమ్మలాట ప్రదర్శనం బిట్టు వేంకటేశ్వర్లు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1993 162 40.00
25912 సంగీతం. 762 Puppetry in orissa an introduction Dhiren Dash Padmini Dash, Orissa 1983 10 5.00
25913 సంగీతం. 763 Tolu Bommalata M. Nagabhushana Sarma Sangeet Natak Akademi, New Delhi 1985 65 60.00
25914 సంగీతం. 764 Tolu Bommalata M. Nagabhushana Sarma Sangeet Natak Akademi, New Delhi 1985 65 60.00
25915 సంగీతం. 765 Bommalata-2005 National Convention on Puppetry Buddiga Subbarayan APPA & Childrens Educational Academy 2005 60 100.00
25916 సంగీతం. 766 Bommalata-2005 National Convention on Puppetry Buddiga Subbarayan APPA & Childrens Educational Academy 2005 60 100.00
25917 సంగీతం. 767 జానపద రంగస్థలం దీసిన్ ... 1985 500 100.00
25918 సంగీతం. 768 Kerala Folk Literature Chummar Choondal Kerala Folklore Academy, Trichur 1980 103 100.00
25919 సంగీతం. 769 Kentucky Folklore R. Gerald Alvey The University Press of Kentucky 1989 61 50.00
25920 సంగీతం. 770 ఇది బుద్ధునిపై అపవాదుకాదా? పరకాల పట్టాభి రామారావు సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2000 56 20.00
25921 సంగీతం. 771 అభినయ కౌముది గరికపాటి సుబ్బనరసింహ శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 262 180.00
25922 సంగీతం. 772 మూడుతరాల కళాసౌరభం సప్పా దుర్గాప్రసాద్ నటరాజ నృత్య నికేతన్, రాజమండ్రి 2009 118 50.00
25923 సంగీతం. 773 రాధామధవ రసరంజని ... రాధామాధవ సంగీత నృత్యకళాశాల 2011 121 100.00
25924 సంగీతం. 774 Sri Tirumala Arts Academy Mahankali Suryanarayana Sarma 200 200.00
25925 సంగీతం. 775 నాట్యరామణీయకం అనుమాండ్ల భూమయ్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2009 94 50.00
25926 సంగీతం. 776 స్వరఘురి సావనీరు రజతోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... స్వరఘురి ప్రచురణ, విజయవాడ 2013 92 75.00
25927 సంగీతం. 777 Sangitha Vidwath Sabha Diamond Jumble Celebrations 2006 Souvenir 2006 56 100.00
25928 సంగీతం. 778 త్యాగరాజ దివ్యనామ సంకీర్తనలు ఉత్సవ సంప్రదాయ కీర్తనలు వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1979 167 10.00
25929 సంగీతం. 779 Abhinayamkuram Gopinath And Nagabhushan Natana Niketan Publications, Chennai 1946 54 1.50
25930 సంగీతం. 780 Natyotsava Sangeet Natak Akademi, Delhi 1995 30 20.00
25931 సంగీతం. 781 Nehru Shatabdi Natya Samaroh Sangeet Natak Akademi, Delhi 1989 52 5.00
25932 సంగీతం. 782 Histrionic Expressions in Kuchipudi Dance P. Rama Devi Padinjarayil Publication, Hyderabad 2011 304 300.00
25933 సంగీతం. 783 Teyyam a ritual dance of Kerala K.K.N. Kurup Department of Public Relations, Govt., Kerala 1986 64 10.00
25934 సంగీతం. 784 Hand Gestures on Hasthalakshanadeepika in Mohiniyattam Nirmala Paniker Natanakairali, Thrissur, Kerala State 2007 272 200.00
25935 సంగీతం. 785 Nangiar Koothu Nirmala Paniker Natanakairali, Thrissur, Kerala State 2005 196 200.00
25936 సంగీతం. 786 Andhranatyam K.V.L.N. Suvarchala Devi Abhinaya Publications, Hyderabad 2001 291 500.00
25937 సంగీతం. 787 The Language of Kathakali G. Venu Natanakairali, Thrissur, Kerala State 2000 327 300.00
25938 సంగీతం. 788 Kuchipudi Bharatam or Kuchipudi Dance K. Uma Rama Rao Sri Satguru Publications, Delhi 1992 80 300.00
25939 సంగీతం. 789 Odissi Kendra Delhi Celebrates Rajat Parva Odissi Kendra, New Delhi 2003 55 50.00
25940 సంగీతం. 790 Odissi What, Why & How… Madhumita Raut B.R. Rhythms, Delhi 2007 124 1,495.00
25941 సంగీతం. 791 Beyond Performing art and Culture V.P. Dhananjayan B.R. Rhythms, Delhi 2007 314 1,195.00
25942 సంగీతం. 792 Hand Book on Ragas Ready Reference Kannan Nalli Kuppuswami Chetti 2001 164 2.00
25943 సంగీతం. 793 Tamil Music Book 1947 386 3.50
25944 సంగీతం. 794 Tamil Music Book 1949 224 3.00
25945 సంగీతం. 795 Tamil Music Book 1947 484 10.50
25946 సంగీతం. 796 సంగీతం (వివిధ పత్రిక సేకరణ) ఆంధ్రప్రభ సచిత్రవారపత్రిక సేకరణ ఆంధ్రప్రభ సచిత్రవార పత్రిక, హైదరాబాద్ 1987 262 100.00
25947 సంగీతం. 797 Sunday mail Magazine Special Sunday Mail Magazine Collection Sunday Mail Magazine, Hyd 1989 500 100.00
25948 సంగీతం. 798 ప్రథమోపలబ్ధస్వరసహితసంకీర్తనశిలాలేఖము ఐ.వి. సుబ్బారావు T.T.D., Tirupathi 1999 403 300.00
25949 సంగీతం. 799 తెలుగు నాటక సాహిత్యం ... ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1986 55 4.00
25950 సంగీతం. 800 Made for each other 1992 Hindustan Thompson Associates Ltd., Kolkata 1992 300 100.00
25951 సంగీతం. 801 Music Academy Chennai TT.Maps & Publications Pvt.Ltd., Chennai 1988 300 50.00
25952 సంగీతం. 802 Dance Matters Pratima Sagar Natya Kala Conference, Chennai 2009 131 100.00
25953 సంగీతం. 803 Nehru Shatabdi Natya Samaroh, Suno Janmejaya B.M. Shah A Kalamandir, Presentation 1989 12 10.00
25954 సంగీతం. 804 Stratford Festival 1982 30th Anniversary John Hirsch Bradbury Tamblyn and Boorne, Toronto 1982 100 10.00
25955 సంగీతం. 805 The Times of India Magazine 1988 The Times of India Culture, New Delhi 1943 126 10.00
25956 సంగీతం. 806 Encounters and Celebrations Georges Fradier Unesco Publications 1963 82 3.50
25957 సంగీతం. 807 In-Flight Magazine of Paramount Airways Paramount Airways 2007 90 75.00
25958 సంగీతం. 808 India Foundation for the Arts 2007 IFA, Bangalore 2007 24 20.00
25959 సంగీతం. 809 Swagat Magazine 2006 Swagat Magazine 2006 252 200.00
25960 సంగీతం. 810 Gentleman Magazine 1999 Gentleman Magazine 2009 2009 113 10.00
25961 సంగీతం. 811 India Perspectives June 2002 Bharat Bhushan India Perspectives, New Delhi 2002 44 20.00
25962 సంగీతం. 812 MUSIC Namaste the Welcomgroup Magazine Monisha Mukundan Dileep Rao, New Delhi 1997 84 10.00
25963 సంగీతం. 813 The Eternal Solutions Magazine 2003 Music Therapy Healing Harmonices AN RKV Publications, New Delhi 2003 72 30.00
25964 సంగీతం. 814 Special Diwalil Issue RAVE 100 Years of Indian Rock Bands Hindi Film Music Literature Painting Indipop Theater Dance Rave's Tribute to Indian Artistes 2003 192 50.00
25965 సంగీతం. 815 తెలుగు గిరిజనుల గీతాలు పిరాట్ల శివరామకృష్ణ శక్తి ప్రచురణ, రంప చోడవరం 1991 375 80.00
25966 సంగీతం. 816 జానపద కథా స్రవంతి కె. సుమతి జానపద విజ్ఞాన భారతి, మైసూరు 1984 74 25.00
25967 సంగీతం. 817 మౌఖికసాహిత్యం జి.వి.బి. నరసింహారావు గరికిపాటి ప్రచురణలు, బోడపాడు 1991 150 15.00
25968 సంగీతం. 818 ప్రజాకళా రూపాలు జయధీర్ తిరుమలరావు సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1995 104 25.00
25969 సంగీతం. 819 జానపద వచన వాఙ్మయం పేపరు-v ... స్కూల్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్, వాల్తేరు 2002 308 100.00
25970 సంగీతం. 820 Girish Karnad's Tughlaq : A Study Satlsh Kumar Student Store, Bareilly 1987 155 15.00
25971 సంగీతం. 821 Danda Nata of Orissa Dhiren Dash Orissa Sangeet Natak Akademi, Bhubaneswar 20 1.00
25972 సంగీతం. 822 Folk Epics of Tulunad U.P. Upadhayaya The Regional Resources Centre 1986 54 15.00
25973 సంగీతం. 823 Dappu Dance J.N.V. Krishna Navodaya Vidyalaya Samiti, Govt. India 8 1.00
25974 సంగీతం. 824 దృశ్యం గుంటూరు కళాపరిషత్ పదేళ్ళ ప్రత్యేక సంచిక పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, పాపినేని శివశంకర్ గుంటూరు కళాపరిషత్, గుంటూరు 2006 212 50.00
25975 సంగీతం. 825 చైతన్య స్రవంతి తెలుగునాట తానా కార్యక్రమాల సంచిక చాపలమడుగు ఉదయకుమార్ జానపద కళోత్సవాలు, గుంటూరు 2006 136 50.00
25976 సంగీతం. 826 చైతన్య స్రవంతి తెలుగునాట తానా కార్యక్రమాల సంచిక చాపలమడుగు ఉదయకుమార్ జానపద కళోత్సవాలు, గుంటూరు 2006 136 50.00
25977 సంగీతం. 827 జాగృతి 1984 దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక పి. వేణుగోపాల్ రెడ్డి జాగృతి సంచిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1984 267 8.00
25978 సంగీతం. 828 డా. గరికిపాటి రాజారావు సుంకర సత్యనారాయణలపై ప్రత్యేక సంచిక కొత్తపల్లి రవిబాబు ప్రజా సాహితి సంచిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2001 136 10.00
25979 సంగీతం. 829 Wings of Worship Lea Vail Black Herald Publishing House, America 1968 226 50.00
25980 సంగీతం. 830 Tughlaq Girish Karnad Oxford University Press, Kolkata 1979 86 9.00
25981 సంగీతం. 831 The Fire and the Rain Girish Karnad Oxford University Press, Kolkata 1998 74 145.00
25982 సంగీతం. 832 The Rainmaker N. Richard Nash Samuel French, INC., London 1955 102 5.00
25983 సంగీతం. 833 Urubhangam Bharat Bhushan Meghdoot Open Air Theatre Annexe 1985 15 2.00
25984 సంగీతం. 834 Shivaji (A Play in three acts) Lata Narain Kalidasa Theatres, Bangalore 96 3.00
25985 సంగీతం. 835 Before The Footlights M.G. Nayar Macmillan India Limited, Delhi 1982 136 6.50
25986 సంగీతం. 836 Spotlight (An Anthology of one act plays) M.L. Tickoo, Jaya Sasikumar Orient Longman, Mumbai 1995 204 29.00
25987 సంగీతం. 837 The Little Clay Cart Dramatic Circle Hyderabad 1983 12 1.00
25988 సంగీతం. 838 Aazar ka Khwab Begum Qudsia Zaidi National School of Drama 30 3.00
25989 సంగీతం. 839 आइन्श्टाइन मोहन महर्षि वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली 1996 63 70.00
25990 సంగీతం. 840 प्रतिकार लक्षमण देशपांडे सूर्यकान्त प्रकाशन, औंरागाबाद 1979 50 25.00
25991 సంగీతం. 841 Matti Gari Kala Sangam Bharitya Nritya Kala Mandir, Patna 1986 21 4.00
25992 సంగీతం. 842 కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావు కళాతవస్వి క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 239 170.00
25993 సంగీతం. 843 అభినయ రంగస్థలి డి.బి.జి. తిలక్ శ్రీ సరస్వతీ విద్యాపీఠం ప్రచురణలు 1989 26 2.75
25994 సంగీతం. 844 కళాపూర్ణోదయము పరాశరం వేంకట కృష్ణమాచార్యులు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1965 178 2.50
25995 సంగీతం. 845 చూడు చూడు నీడలు యల్లంరాజు సరోజానిర్మల క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1991 250 40.00
25996 సంగీతం. 846 సంగీత నాపసాని ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ| శైలజ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1958 42 0.50
25997 సంగీతం. 847 మహాభక్త శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు నాటకము రంగరాజు సుదర్శన భట్టాచార్య ... 1982 104 5.00
25998 సంగీతం. 848 మాళవికాగ్ని మిత్రము మల్లంపల్లి శరభయ్య రచయిత, రాజమహేంద్రవరము ... 89 3.00
25999 సంగీతం. 849 ఛ... నోర్ముయ్ వి. బ్రహ్మారెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 56 30.00
26000 సంగీతం. 850 కంఠే బథ్నామి శుభగే... ఉసులుమర్తి ప్రభాకరరావు రచయిత, మడికొండ 2007 62 25.00