వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -46

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
22501 నాటకాలు. 247 కుమ్మరి మొల్ల బి.యల్.యన్. ఆచార్య రచయిత, మద్రాసు 1983 106 10.00
22502 నాటకాలు. 248 శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మముగారి నాటకము ... శ్రీ రాజరాజేశ్వరీనికేతనముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1938 92 0.12
22503 నాటకాలు. 249 శ్రీ మారికాపురి విరాట్పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి నాటకము పాటిబండ్ల సుందరరావు బాలకవి శ్రీనివాస ముద్రాక్షరశాల, పొదిలి 1984 206 12.00
22504 నాటకాలు. 250 సంభవామి యుగే యుగే (నాటకం) కన్నెకంటి రాజమల్లాచారి సరోజ ప్రచురణలు, నరసరావుపేట 1995 51 35.00
22505 నాటకాలు. 251 యఱ్ఱగడ్డపాటి యుద్ధం (నాటకం) ఆరాధ్యుల వెంకట రామరాజు ఆరాధ్యుల వెంకట అప్పారావు యాదవ్, ఎరుకలపూడి 1989 102 13.50
22506 నాటకాలు. 252 విద్యారణ్య వీక్షణం వి.వి.యల్. నరసింహారావు విద్యారణ్య విద్యద్గోష్ఠి, వరంగల్ 1990 90 25.00
22507 నాటకాలు. 253 శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నాటకం కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమణశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1987 83 36.00
22508 నాటకాలు. 254 ఆంధ్రవాణీ సామ్రాజ్యము అను శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పోతుకూచి సుబ్బయ్య కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1944 70 2.00
22509 నాటకాలు. 255 శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అయిదంకముల నాటకము స్ధానం నరసింహారావు శ్రీ భారతీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, ఆలమూరు 1955 96 2.00
22510 నాటకాలు. 256 రాయలు-రంగన్న పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1996 104 20.00
22511 నాటకాలు. 257 విషాద తిమ్మరుసు నాటకముమిత్రద్రోహము దర్భా వేంకటకృష్ణమూర్తికంచర్ల సుబ్బారావు రచయిత, నెల్లూరుఆల్బర్టు పవరు ప్రింటింగ్ వర్క్స్, కాకినాడ 1956 122 2.00
22512 నాటకాలు. 258 మహామంత్రి తిమ్మరుసు నాటకము లల్లాదేవి యోగప్రభా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి ... 72 10.00
22513 నాటకాలు. 259 మహామంత్రి (చారిత్రక నాటకం) అరాల మధు బుక్స్, విశాఖపట్నం ... 112 10.00
22514 నాటకాలు. 260 మహామంత్రి (చారిత్రక నాటకం) అరాల దీపికా ప్రింటర్స్ ప్రెస్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1962 64 1.25
22515 నాటకాలు. 261 హల్లాబోల్ పోలీసు చరిత్ర సప్దర్ హష్మీ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్, విజయవాడ 1989 43 5.00
22516 నాటకాలు. 262 వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన యడ్లపల్లి సీతారామయ్య సీతారామ పబ్లికేషన్స్, మండెపూడి ... 47 2.00
22517 నాటకాలు. 263 కోకిల పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1937 152 1.00
22518 నాటకాలు. 264 కోకిల పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 116 15.00
22519 నాటకాలు. 265 అల్లూరి సీతారామరాజు నాటకం బి.యన్.సూరి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1963 80 2.00
22520 నాటకాలు. 266 పాదుకాపట్టాభిషేకము పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1951 126 2.00
22521 నాటకాలు. 267 రాధాకృష్ణ పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 103 13.00
22522 నాటకాలు. 268 రాధాకృష్ణ నాటకము పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1966 103 3.00
22523 నాటకాలు. 269 శ్రీ వనవాస రాఘవము పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు శ్రీ సౌదామినీ ముద్రాక్షరశాల, తణుకు 1909 188 0.12
22524 నాటకాలు. 270 ముద్రిక పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1943 99 1.00
22525 నాటకాలు. 271 విప్రనారాయణ పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1998 120 15.00
22526 నాటకాలు. 272 విప్రనారాయణీయము నాటకము బి.యల్.యన్. ఆచార్య ఎస్.బి. పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు ... 111 6.00
22527 నాటకాలు. 273 శ్రీవాసవీ కన్యాకుమారి వంగల రామకృష్ణశాస్త్రి శాంతిశ్రీ ప్రెస్, గుంటూరు 1970 78 3.00
22528 నాటకాలు. 274 శ్రీ తిరుపతమ్మ నాటకం కోయలమూడి రామయ్య రచయిత, ఉప్పుమాగులూరు 1999 38 10.00
22529 నాటకాలు. 275 శ్రీ తిరుపతమ్మ కథ పులిచెర్ల సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 1993 82 10.00
22530 నాటకాలు. 276 శాలివాహన విజయము త్రిపురనేని సుబ్రహ్మణ్య కవి ఆంధ్రప్రచారిణీ ముద్రాలయము, కాకినాడ 1949 103 1.00
22531 నాటకాలు. 277 సామ్రాట్ అశోక్ నాటకము తరిగోపుల కోటేశ్వరరావు రచయిత, ఒంగోలు ... 60 10.00
22532 నాటకాలు. 278 సామ్రాట్ అశోక మన్నె శ్రీనివాసరావు సాయికళాస్రవంతి అండ్ యన్.టి.ఆర్. కళాపరిషత్, రేపల్లె 2002 21 20.00
22533 నాటకాలు. 279 ధర్మ పథం గోనుగుంట శేషగిరిరావు కళాతపస్వి కల్చరల్ సొసైటీ, గుంటూరు 2010 76 65.00
22534 నాటకాలు. 280 కరుణాకుమారుఁడు మన్నె నాగేశ్వరరావు రచయిత, అప్పికట్ల 1981 116 8.00
22535 నాటకాలు. 281 బుద్ధావతారము బండ్ల సుబ్రహ్మణ్యము రచయిత, వేటపాలెం 1951 95 1.12
22536 నాటకాలు. 282 శాంతిపథము మలయశ్రీ శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 1973 149 2.50
22537 నాటకాలు. 283 బుద్ధం-శరణం పద్యనాటకం కొమ్మినేని చంద్రశేఖర్ బుద్ధ విరహ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2007 66 10.00
22538 నాటకాలు. 284 వేమన నాటకం మైరెడ్డి నరసింహులు శ్రీ అంబటి గంగయ్య శ్రేష్ఠి, ప్రొద్దుటూరు 1991 117 25.00
22539 నాటకాలు. 285 ప్రకాశ విమర్శీయము టేకుమళ్ల కామేశ్వరరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 277 15.00
22540 నాటకాలు. 286 రాజ కళింగగంగు క్రొత్తపల్లి సూర్యరావు వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు, కాకినాడ 1924 77 0.10
22541 నాటకాలు. 287 ప్రతాపసింహ కోటమర్తి చినరఘుపతిరావు శ్రీ లలితాముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరము 1927 152 1.00
22542 నాటకాలు. 288 తారాబాయి అను పృధ్వీరాజవిజయము దేవినేని వీరరాఘవయ్య రజత ముద్రణాలయము, తెనాలి 1924 93 0.50
22543 నాటకాలు. 289 సామ్రాట్ జయచంద్ర ఘట్రాజు సత్యనారాయణశర్మ హనుమన్నివాసం ప్రచురణలు 1972 84 3.00
22544 నాటకాలు. 290 ఝాన్సీ రాణి ప్రత్తిగొడుపు రాఘవరాజు సుమతీ బ్రదర్సు, తెనాలి 1948 90 1.25
22545 నాటకాలు. 291 సింహగడము సురభి నరసింహము రచయిత, రామచంద్రపురము 1964 96 2.50
22546 నాటకాలు. 292 గోల్కొండ పతనము వాడ్రేవు సీతారామస్వామి శ్రీపతి ప్రెస్, కాకినాడ 1966 100 3.00
22547 నాటకాలు. 293 చంద్రగిరి దుర్గము సోంపల్లి బాపయ్య కవితానిలయం ప్రచురణలు, నూతక్కి 1977 78 4.00
22548 నాటకాలు. 294 చంద్రగుప్త శ్రీపాద కామేశ్వరరావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1926 184 1.25
22549 నాటకాలు. 295 చంద్రగుప్త నండూరి శివరావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1958 144 2.00
22550 నాటకాలు. 296 చంద్రగుప్త ... ఎ.జి. ప్రెస్, బెజవాడ ... 170 2.00
22551 నాటకాలు. 297 ఛత్రపతి శివాజీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్య విజ్ఞాన ప్రభాస, భీమవరం ... 110 2.00
22552 నాటకాలు. 298 శ్రీ ప్రళయభైరవము మంచళ్ళ వేంకటపున్నయ్యశర్మ వాణీ ముద్రాక్షరశాల, విఅయవాడ 1923 102 0.12
22553 నాటకాలు. 299 సంగీతగులో బకావలి చక్రావధానుల మాణిక్యశర్మ స్కేప్ అండ్ కో., కాకినాడ 1923 126 1.00
22554 నాటకాలు. 300 రసపుత్రకదనము కొండపల్లి లక్ష్మణ పెరుమాళ్లు సేతు ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1912 105 0.50
22555 నాటకాలు. 301 శ్రీ మదనకుంభినీ యుద్ధము గోవుల నాగేశ్వరకవి శారదా ప్రెస్, నరసరావుపేట ... 112 15.00
22556 నాటకాలు. 302 మాధవి నాటకం తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 2000 82 12.00
22557 నాటకాలు. 303 విజయ విజయము పప్పు సూర్యనారాయణ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1931 109 1.00
22558 నాటకాలు. 304 కాంచనమాల వేలూరి చంద్రశేఖరం వేలూరి సదానందం, మచిలీపట్టణం 1939 132 1.00
22559 నాటకాలు. 305 కనకతార చందాల కేశవదాసు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1965 124 2.00
22560 నాటకాలు. 306 సిరికాకొలను చిన్నది వేటూరి సుందర రామమూర్తి వేటూరి సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 2004 96 60.00
22561 నాటకాలు. 307 తంజావూరు రాజ్య పతనం కలిగొట్ల నరసింహారావు రచయిత, రామచంద్రపురము 1980 132 8.00
22562 నాటకాలు. 308 కౌటిల్యుని నిష్క్రమణం బదరీనాథ్ రచయిత, తణుకు 1999 33 15.00
22563 నాటకాలు. 309 శ్రీ బుద్ధిసాగర విజయము పళ్లె వేంకటసుబ్బారావు బెజవాడ వాణీ ముద్రాక్షరశాల 1923 95 0.12
22564 నాటకాలు. 310 నీలాచలము ... ... ... 164 2.00
22565 నాటకాలు. 311 కలిమహిమ నాటకము బూరుగుపల్లి వెంకట నరసయ్య పంతులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంథాలయం 2009 81 50.00
22566 నాటకాలు. 312 వైశాలిని నాటకము వానమామలై వరదాచార్యులు శ్రీరామా పవర్ ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1975 221 15.00
22567 నాటకాలు. 313 స్త్రీచాతుర్య నాటకము పి. సుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంథాలయం 2009 95 50.00
22568 నాటకాలు. 314 శ్రీకాంత కృష్ణ తాండవం విరియాల లక్ష్మీపతి నవభారతి ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1997 96 20.00
22569 నాటకాలు. 315 మణిహారము బులుసు వెంకటసుబ్బారావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము ... 224 3.00
22570 నాటకాలు. 316 అనార్కలీ వింజమూరి వేంకటనలక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, నరసరావుపేట 1931 160 2.00
22571 నాటకాలు. 317 తిరుపతి వేంకటీయము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఫాలాక్ష ప్రచురణ, గుంటూరు 1997 90 25.00
22572 నాటకాలు. 318 అభయ పదం ఎ.వి. నరసింహారావు సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, వరంగల్లు 2001 107 30.00
22573 నాటకాలు. 319 మాయల మరాటి నాటకం మందపాటి రామలింగేశ్వరరావు ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1968 108 6.00
22574 నాటకాలు. 320 దివోదాసు నాటకము శ్రీరాముల సచ్చిదానందశాస్త్రి రచయిత, బెల్లంకొండ ... 127 6.00
22575 నాటకాలు. 321 రామదాసు రామనారాయణకవులు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1929 132 1.00
22576 నాటకాలు. 322 సురవరం ప్రతాపరెడ్డి నాటకాలు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సాహిత్య వైజయంతి 1987 208 16.00
22577 నాటకాలు. 323 భక్తపురందరదాసు కె. అప్పణ్ణాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 81 12.00
22578 నాటకాలు. 324 తులసీదాసు బండ్ల సుబ్రహ్మణ్యము ... 1972 74 2.50
22579 నాటకాలు. 325 తులసీబాయి రాళ్ళబండి నాగభూషణశాస్త్రి దిగవల్లి శేషగిరిరావు, విజయవాడ 1947 114 6.00
22580 నాటకాలు. 326 భక్తఫిరోజీ వేంకటరత్నము శ్రీ ఫిరోజీ ఋషి మఠము, సత్తెనపల్లి 1968 141 2.50
22581 నాటకాలు. 327 భక్తఫిరోజీ సరికొండ లక్ష్మణరాజు శార్వాణి ప్రెస్, నరసరాపుపేట 1968 123 2.00
22582 నాటకాలు. 328 మహాకవి కాళిదాసు ఆవటపల్లె హనుమంతరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1951 126 2.00
22583 నాటకాలు. 329 రోషనార అను జహ్వారీభాయి కొప్పరపు సుబ్బారావు యస్. అప్పలస్వామి, రాజమహేంద్రవరము 1930 86 1.00
22584 నాటకాలు. 330 కనక్తారా నాటకము చందాల కేశవదాసు కందుల గోవిందం, విజయవాడ 1931 125 1.25
22585 నాటకాలు. 331 విషాదవిజయసేన వీరుభట్ల సదాశివరావు రచయిత, కాకినాడ ... 123 3.00
22586 నాటకాలు. 332 జయంతజయపాలము ... స్కేప్ అండ్ కో., కాకినాడ 1917 59 1.00
22587 నాటకాలు. 333 విచిత్ర రత్నావళీ నాటకము నిడమర్తి సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు ... 112 3.00
22588 నాటకాలు. 334 చమత్కార రత్నావళి, రాగమంజరి, కళ్యాణకల్పవల్లి ... ... ... 220 2.00
22589 నాటకాలు. 335 విచిత్రరత్నావళి నిడమర్తి సుబ్బారావు రాధాముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1913 112 0.12
22590 నాటకాలు. 336 నందకరాజ్యము వావిలాల వాసుదేవశాస్త్రి కవిచంద్రుల పౌత్రులు 2002 111 50.00
22591 నాటకాలు. 337 గురజాడ రచనలు కన్యాశుల్కం సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 122 18.00
22592 నాటకాలు. 338 వరవిక్రయము కాళ్ళకూరి నారాయణరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1978 106 5.00
22593 నాటకాలు. 339 వరవిక్రయము కాళ్ళకూరి నారాయణరావు జనత ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 2004 86 15.00
22594 నాటకాలు. 340 వరవిక్రయము కాళ్ళకూరి నారాయణరావు విక్రమ్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1988 92 5.50
22595 నాటకాలు. 341 వరవిక్రయము కాళ్ళకూరి నారాయణరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 52 3.75
22596 నాటకాలు. 342 చిత్రాభ్యుదయము కాళ్ళకూరి నారాయణరావు సిటీ ముద్రణాలయము, కాకినాడ 1932 98 1.00
22597 నాటకాలు. 343 మూడు నాటికలు అగ్గి గుండెలు, సరిహద్దు సమరం, త్యాగ భూమి చిల్లర భావనారాయణ, గ్రిద్దలూరు గోపాలరావు, కాంక్షశ్రీ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ, హైదరాబాద్ 1963 93 3.00
22598 నాటకాలు. 344 ప్రొఫెసరుగారి పెండ్లి జూలియస్ బెనిడిక్స్ త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1957 32 1.00
22599 నాటకాలు. 345 బొమ్మ ఏడ్చింది జి.వి. కృష్ణరావు శ్రీ అరవింద సాహిత్య సేవాసమితి, తెనాలి 1979 70 5.00
22600 నాటకాలు. 346 దేశం బాగుపడాలంటే ఎస్. గంగప్ప శశి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1997 100 30.00
22601 నాటకాలు. 347 కామ్రేడ్ వెంగమ్మ యడ్లపల్లి కోటయ్య రచయితవి 1944 100 1.50
22602 నాటకాలు. 348 కరుణామయి బాలల నాటిక జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1987 64 10.00
22603 నాటకాలు. 349 తిరుపతి వేంకటీయము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ లక్ష్మీ ప్రెస్, గుంటూరు 1973 91 3.00
22604 నాటకాలు. 350 జీవితమే నాటకరంగం కె. చిరంజీవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 220 16.00
22605 నాటకాలు. 351 ఘరానారౌడి జి.సి. హెచ్. పోలమూర్తి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1944 89 1.00
22606 నాటకాలు. 352 రంగూన్‌రౌడి సోమరాజు రామానుజరావు సరస్వతీ బుక్క్ డిపో., విజయవాడ 1945 98 1.50
22607 నాటకాలు. 353 కలికాల వేదాంతం ఆరుమళ్ళ సుబ్బారెడ్డి అరుణానంద్, విజయవాడ 2002 103 10.00
22608 నాటకాలు. 354 నాతిచరామి నాటకం కొట్టి రామారావు ... 2009 32 30.00
22609 నాటకాలు. 355 జలజూదం నాటిక వి.ఆర్. రాసాని విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 41 20.00
22610 నాటకాలు. 356 సుశీలావిలాసము ... .... .... 102 2.00
22611 నాటకాలు. 357 తిలకం ఘట్రాజు సత్యనారాయణశర్మ విశ్వమందిరం ప్రచురణ, గుంటూరు 1998 88 30.00
22612 నాటకాలు. 358 ఆకలిమంట వేదాంతకవి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1946 100 1.50
22613 నాటకాలు. 359 అన్నసూక్తమ్ సి.యస్. రావ్ సి.యస్.ఆర్. ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 87 80.00
22614 నాటకాలు. 360 కప్పలు - ఆత్రేయసాహితి ... ... ... 230 10.00
22615 నాటకాలు. 361 విశ్వశాంతి నాటకం ఆత్రేయ అరుణరేఖా పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1953 142 2.50
22616 నాటకాలు. 362 మన మతం భారతీయం వై.యస్.సిలార్ కె. రాజరత్నఐజక్, శ్రీమతి కె. జయమణి 1997 56 10.00
22617 నాటకాలు. 363 భారతి నాటకం కె.యల్. నరసింహారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1986 76 2.00
22618 నాటకాలు. 364 తపస్సు పల్లేటి లక్ష్మీకులశేఖర్ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 81 10.00
22619 నాటకాలు. 365 వరుడా నీ వెల ఎంత సి. కనకాంబరరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1976 48 2.00
22620 నాటకాలు. 366 త్రిజాకీయమదర్శనం అబ్బూరి గోపాలకృష్ణ నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1976 58 4.00
22621 నాటకాలు. 367 సమత, నటన సాంఘిక నాటకాలు కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమణశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 2005 78 90.00
22622 నాటకాలు. 368 ప్రగతి బోయి భీమన్న ... ... 53 2.00
22623 నాటకాలు. 369 పాలేరు బోయి భీమన్న సాహితీనిధి ప్రచురణ 1988 103 21.00
22624 నాటకాలు. 370 ఆదర్శశిఖరాలు జి.వి. కృష్ణరావు ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1963 349 7.50
22625 నాటకాలు. 371 మినిష్టర్ బ్రహ్మరాత నాటకాలు డి. విజయభాస్కర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 91 40.00
22626 నాటకాలు. 372 దాహం ఎమ్.ఎమ్. వినోదిని హేలీ ప్రింట్ మీడియా, కడప 2013 32 50.00
22627 నాటకాలు. 373 శరం సాంఘిక నాటకం తుర్లపాటి బాబ్జీ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2008 80 50.00
22628 నాటకాలు. 374 అద్దాల మేడ కె.ఆర్.కె. మోహన్ శ్రీముఖ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 25 3.00
22629 నాటకాలు. 375 తప్పిపోయిన కుమారుడు కాలమేఘం సలేషియన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1973 63 1.50
22630 నాటకాలు. 376 ప్రసన్నకి..ప్రేమతో నాటకం శంకరమంచి పార్ధసారధి రచయిత, హైదరాబాద్ 2001 75 50.00
22631 నాటకాలు. 377 కాంతామతి గూడూరు కోటీశ్వరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1943 91 1.50
22632 నాటకాలు. 378 శశికళా సుదర్శనీయము గుంటుపల్లి శివానందకవి వి.వి. ప్రసాద్ అండ్ కంపెనీ ముద్రాక్షరశాల 1917 38 0.25
22633 నాటకాలు. 379 రక్తేర్ బంగ్లా వేమూరి హరినారాయణ శర్మ స్నేహాంజలి, హైదరాబాద్ 1972 54 3.00
22634 నాటకాలు. 380 మాయ టి.వి. సత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ 1969 58 1.25
22635 నాటకాలు. 381 న్యాయం బిట్రా ఆంజనేయులు జానికిరాం ప్రెస్, తెనాలి ... 79 1.00
22636 నాటకాలు. 382 అమెరికా టు ఆంధ్ర ... కళావాహిని ప్రచురణ 1980 101 10.00
22637 నాటకాలు. 383 భాగ్యనగరం నార్ల చిరంజీవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1971 168 5.00
22638 నాటకాలు. 384 దేశదాస్ రాయసం వెంకటరమణయ్య యస్.అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1946 86 1.25
22639 నాటకాలు. 385 మనోడు నాటిక మారెళ్ళ స్ఫూర్తి పబ్లికేషన్స్, గూడూరు 1997 44 25.00
22640 నాటకాలు. 386 ధర్మవీరులు వి.వి.యల్. నరసింహారావు విశ్వర్షి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 20.00
22641 నాటకాలు. 387 సంగీత గోపీచందు నాటకము మాదిరెడ్డి గంగాధరరావు శ్రీ మహేశాముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1911 139 0.10
22642 నాటకాలు. 388 నవయుగారంభము అను గాంధీమహోదయము దామరాజు పుండరీకాక్షుడు శ్రీ లక్ష్మీ ప్రింటర్స్, గుంటూరు 1971 62 2.00
22643 నాటకాలు. 389 గాంధి ఉద్యమ విజయాలనే స్వరాజ్య సోపానము దామరాజు పుండరీకాక్షుడు గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1925 106 3.00
22644 నాటకాలు. 390 స్వరాజ్య సౌధము దామరాజు పుండరీకాక్షుడు స్వరాజ్య సోపాన నిలయము, గుంటూరు 1947 50 2.00
22645 నాటకాలు. 391 పంజాబు దురంతములు అను పాంచాల పరాభవము దామరాజు పుండరీకాక్షుడు స్వరాజ్య సోపాన నిలయము, గుంటూరు 1971 56 3.00
22646 నాటకాలు. 392 గాంధీ విజయము అను స్వరాజ్య సోపానం దామరాజు పుండరీకాక్షుడు స్వరాజ్య సోపాన నిలయము, గుంటూరు 1961 116 2.00
22647 నాటకాలు. 393 రణభేరి దామరాజు పుండరీకాక్షుడు స్వరాజ్య సోపాన నిలయము, గుంటూరు 1970 46 2.00
22648 నాటకాలు. 394 A Divine Bolt From The Blueపాంచాల పరాభవము, గాంధీ మహోదయం,స్వరాజ్య సోపానము, స్వరాజ్య సౌధము,గాంధీవిజయము, రణభేరి దామరాజు పుండరీకాక్షుడు స్వరాజ్య సోపాన నిలయము, గుంటూరు 1971 376 2.00
22649 నాటకాలు. 395 క్విట్టిండియా విప్లవంస్వరాజ్యరథము ప్రత్తిగొడుపు రాఘవరాజుసోమరాజు రామానుజరావు దేశకవితామండలిగుంటూరు చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల 19171912 112 1.25
22650 నాటకాలు. 396 గాంధేయ విజయము యడ్లపల్లి కోటయ్య ది మోడరన్ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 1946 91 1.50
22651 నాటకాలు. 397 తెనుఁగుతల్లి వేదాంతకవి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1967 100 2.00
22652 నాటకాలు. 398 ప్రజానాయకుడు ప్రకాశం మొదలి నాగభూషణ శర్మ రసరంజని ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2000 123 30.00
22653 నాటకాలు. 399 నేతాజీ నాటక సప్తాహం పి.వి. కృష్ణమూర్తి యువకళావాహిని ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1998 50 10.00
22654 నాటకాలు. 400 నవ సహస్రాబ్దికి స్వాగతం ... సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 83 50.00
22655 నాటకాలు. 401 గ్రామాలు మేల్కొంటూన్నాయి చెరబండరాజు విప్లవ రచయితల సంఘం 1983 159 8.00
22656 నాటకాలు. 402 ధరణికోట సోమరాజు రామానుజరావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1943 114 1.50
22657 నాటకాలు. 403 ఊర్వశి జంపన చంద్రశేఖరరావు జంపన బుక్ డిపో., ఏలూరు 1948 92 1.00
22658 నాటకాలు. 404 చింతామణి రామనారాయణకవులు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1922 120 1.00
22659 నాటకాలు. 405 సంగీత చిత్రనళీయము శనగల గోపాల కృష్ణకవి రంగా వెంకటరత్నం అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1940 92 0.12
22660 నాటకాలు. 406 పూర్ణిమ .... ... ... 164 2.00
22661 నాటకాలు. 407 మధుసేవ కాళ్ళకూరి నారాయణరావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1947 104 1.50
22662 నాటకాలు. 408 మేనక-విశ్వామిత్ర నాటిక ... ... ... 100 1.00
22663 నాటకాలు. 409 సుభద్రావిజయ నాటకము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, అంగలకుదురు 1976 142 6.00
22664 నాటకాలు. 410 ప్రసన్నమార్కండేయము ఆదివరాహాచార్యులు ... ... 48 1.00
22665 నాటకాలు. 411 ఉషాసుందరి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి సాహిత్య మండలి, ఏలూరు 1936 63 2.00
22666 నాటకాలు. 412 ఆశ్చర్యచూడామణి శక్తిభద్రకవి శ్రీ సీతారామాంజనేయ ప్రెస్, ఏలూరు 1931 85 1.00
22667 నాటకాలు. 413 శ్రీ త్రికోటేశ్వర మహాత్మ్యము ముండ్రు పేరయ్య చౌదరి రచయిత, చిలకలూరిపేట 2003 56 25.00
22668 నాటకాలు. 414 కుమ్మరి భీమన్న అను కురువరతినంబి కథ అల్దీ రామకృష్ణ రచయిత, చిత్తూరు 1999 96 20.00
22669 నాటకాలు. 415 మల్లికామారుతప్రకరణము వడ్డాది సుబ్బారాయకవి రచయిత, రాజమహేంద్రవరము 1920 112 1.00
22670 నాటకాలు. 416 శ్రీశైలీయము పైడి లక్ష్మయ్య శ్రీశైల దేవస్థానము ప్రచురణ 1979 100 2.00
22671 నాటకాలు. 417 వరూధిని అమ్మినశ్రీ శ్రీ బాలగంగాధర తిలక్ ప్రచురణాలయం 1968 72 1.50
22672 నాటకాలు. 418 తెలుగు లెస్స పోలవరపు కోటేశ్వరరావు రచయిత, విజయవాడ 2007 24 2.00
22673 నాటకాలు. 419 శ్రీ పురాణలీలాషట్కము బి.యల్.యన్. ఆచార్య పి. లక్ష్మీకాంతమ్మ, చెన్నై 1985 146 12.00
22674 నాటకాలు. 420 ప్రమదామమోహరము,సావిత్రి నాటకము,శృంగారమాధవము, కచ-దేవయాని, సంపూర్ణభారతం, మహాభారతయుద్ధంఆంధ్రకుందమాల ద్రోణం సీతారామారావుఅయినాపురపు సోమేశ్వరరాయకవివడ్డాది సుబ్బారాయ విద్వశిరోమణివిలాసముద్రాక్షరశాల, చెన్నైసిటీ ప్రెస్, కాకినాడ 191719251932 457 15.00
22675 నాటకాలు. 421 కాంచన మృగం బైరాగి మిలింద్ ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 2008 66 60.00
22676 నాటకాలు. 422 శ్రీ భువన విజయము ఆముజాల నరశింహమూర్తి హిందీ ప్రచారక్, తోలేరు ... 50 1.00
22677 నాటకాలు. 423 భువనవిజయము పోలూరి హనుమజ్జానికిరామశర్మ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 159 15.00
22678 నాటకాలు. 424 భువనవిజయము అనంతపంతుల రామలింగస్వామి యం.ఎస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం 1957 150 2.00
22679 నాటకాలు. 425 భువనవిజయము అంతటి నరసింహం సమతా సాహితి, విశాఖపట్నం 1975 23 1.50
22680 నాటకాలు. 426 భువనవిజయము కాకరపర్తి కృష్ణశాస్త్రి ... ... 34 2.00
22681 నాటకాలు. 427 భువనవిజయము సాహితీ ప్రధాన నాటకము ఉమాపతి బి. శర్మ తేజశ్రీ ప్రచురణలు 2004 46 70.00
22682 నాటకాలు. 428 కవిత్రయ భువన విజయము కరణం బాలసుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళె మదనపల్లె రచయితల సంఘం 2007 25 55.50
22683 నాటకాలు. 429 భువన విజయము ప్రసాదరాయ కులపతి మనికొండ కాశీవిశ్వనాథం, విజయవాడ 1996 60 20.00
22684 నాటకాలు. 430 భువనవిజయ సాహితీరూపకము ... .... ... 52 10.00
22685 నాటకాలు. 431 భువన విజయము ఎఱ్ఱోజు మాధవాచార్యులు ఆంధ్ర నలంద, గుడివాడ 1966 14 1.50
22686 నాటకాలు. 432 షట్పది అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య కాసుల శ్రీనివాసులు, వెంకటగిరి 1974 100 3.50
22687 నాటకాలు. 433 రామాయణ కల్పవృక్షావతరణం రూపకం జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటురు 2007 56 25.00
22688 నాటకాలు. 434 భారతావతరణము దివాకర్ల వేంకటావధాని తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 32 1.00
22689 నాటకాలు. 435 కవన విజయము నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 48 50.00
22690 నాటకాలు. 436 కవన విజయం-అభినందన సంచిక ఎస్. మల్లీశ్వరరావు, పి. శివాంజనేయప్రసాద్ రచయిత, వేటపాలెం 1985 104 20.00
22691 నాటకాలు. 437 కవన విజయం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు వెంకటరమణ ప్రింటర్స్, గుంటూరు ... 40 6.00
22692 నాటకాలు. 438 రాయల విజయము ... శ్రీ భావనారాయణస్వామి ఓరియంటల్ పబ్లికేషన్స్ ... 57 10.00
22693 నాటకాలు. 439 కవిరాజ విజయము రావెల సాంబశివరావు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి ... 56 5.00
22694 నాటకాలు. 440 పురవైభవం రత్నాకరం రాము రచయిత, నరసరావుపేట 2006 48 30.00
22695 నాటకాలు. 441 అమరాంధ్ర కవి సమ్మేళనము కాళూరి హనుమంతరావు సుపథ ప్రచురణలు 2004 35 30.00
22696 నాటకాలు. 442 శ్రీవిజయం రత్నాకరం రాము విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 53 25.00
22697 నాటకాలు. 443 నన్నయభట్టు పోలూరి హనుమజ్జానికిరామశర్మ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1984 106 6.00
22698 నాటకాలు. 444 ఆంధ్రభోజుడు కాకాని నరసింహారావు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1973 33 2.00
22699 నాటకాలు. 445 సరస్వతీ సామ్రాజ్య వైభవము ఊటుకూరి లక్ష్మీకాన్తమ్మ ... ... 64 2.00
22700 నాటకాలు. 446 శ్రీ దేవేంద్రసభ మానూరు వేంకటరమణయ్య రచయిత, గుంటూరు ... 68 2.00
22701 నాటకాలు. 447 తిరుపతి వేంకటీయము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ శ్రీనివాస పబ్లిషర్సు, విశాఖపట్నం 1975 91 3.50
22702 నాటకాలు. 448 బ్రౌణ్య విజయం మల్లాది హనుమతంరావు సాహితి స్రవంతి సాహిత్య పత్రిక 2011 39 10.00
22703 నాటకాలు. 449 శ్రీనాథ విజయము ఆకొండి విశ్వనాథ వార్త ఉచిత ప్రచురణ 1996 27 2.00
22704 నాటకాలు. 450 అమ్మఒడి నాటిక ఎ.వి. మల్లేశ్వరరావు నవజ్యోతి ఆర్ట్స్, కావలి 2010 37 30.00
22705 నాటకాలు. 451 మహాత్మా జిందాబాద్ పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1995 30 5.00
22706 నాటకాలు. 452 కుట్ర కానూరి వెంకటేశ్వరరావు విమోచన ప్రచురణలు, వరంగల్ 1974 28 1.00
22707 నాటకాలు. 453 బహురూపి శిష్ట్లా చంద్రశేఖర్ శ్రీ సద్గురు కళానిలయం, గుంటూరు 2004 48 20.00
22708 నాటకాలు. 454 తెలుగు సామెత నాటికలు తెన్నేటి సుధారామరాజు వంశీ కృష్ణ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1986 128 25.00
22709 నాటకాలు. 455 పిలువని పేరంటం (తెలుగు సామెత నాటికలు రెండవభాగం) తెన్నేటి సుధారామరాజు వంశీ కృష్ణ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1987 140 25.00
22710 నాటకాలు. 456 తెలుగు సామెత నాటికలు మూడవ భాగం తెన్నేటి సుధారామరాజు వంశీ కృష్ణ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 118 25.00
22711 నాటకాలు. 457 కనువిప్పు పి. నాసరయ్య నవ్యసాహిత్య పరిషత్ - కరీంనగర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2006 130 50.00
22712 నాటకాలు. 458 నేను సైతం మరో మూడు నాటికలు ముత్తరాజు సుబ్బారావు మధుర మనీష తరంగిణి 1989 190 30.00
22713 నాటకాలు. 459 శనిదేవత రధచక్రం చామర్తి దుర్గాప్రసాద్ రచయిత, విజయనగరం ... 164 30.00
22714 నాటకాలు. 460 4 నాటికలు టి. వేణుగోపాలరావు రచయిత, విశాఖపట్నం 2004 68 20.00
22715 నాటకాలు. 461 బ్రహ్మచారిణీ సమాజం...ఇతర నాటికలు మెట్టా ఆంజనేయులు రచయిత, హుస్సేన్ పూర్, కోల్‌కతా ... 106 25.00
22716 నాటకాలు. 462 ప్రగతి పంచకం బాలల నాటికలు పరాశరం రత్నమాచార్యులు రచయిత, కనగాల 2003 70 10.00
22717 నాటకాలు. 463 పూలజల్లు మధురాంతకం రాజారాం, యస్. మునిసుందరం ఆర్ట్ లవర్స్ యూనియన్, చిత్తూరు 1979 79 4.00
22718 నాటకాలు. 464 పెళ్ళిచూపులు (నాటికల సంపుటి) విజయకుమారి శ్రీ హరీష్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 104 25.00
22719 నాటకాలు. 465 సులతానీ, గులాబీ అత్తరు, మల్లమదేవి, ఉసురు, ద్రోహం వేలూరి శివరామశాస్త్రి, శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, ఆమంచర్ల గోపాలరావు, నార్ల వెంకటేశ్వరరావు ... ... 63 10.00
22720 నాటకాలు. 466 బొడ్రాయి పిన్నమనేని పాములయ్య విజయ సాహితి ప్రచురణలు 1998 27 50.00
22721 నాటకాలు. 467 సూదిలోంచి ఏనుగు తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1999 40 12.00
22722 నాటకాలు. 468 భానుమతి రావూరి భరద్వాజ ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి 1952 80 1.00
22723 నాటకాలు. 469 రుద్రాక్షపిల్లి మహీధర నళినీమోహన్ ... ... 102 3.00
22724 నాటకాలు. 470 సోనార్ బాంగ్లా ఇక్కడ పెళ్లి చేయబడును కె. చిరంజీవి హైదరాబాద్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1976 66 2.00
22725 నాటకాలు. 471 వీధి వీధిన వీధి నాటికల సంకలనం ... ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్, విజయవాడ 1993 142 5.00
22726 నాటకాలు. 472 రాజభక్తి చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, చెన్నై 1963 104 1.00
22727 నాటకాలు. 473 ప్రతిబింబం మిధ్యాబింబం ఎమ్వీయల్ ఫీనిక్స్ బుక్స్, నూజివీడు 1973 67 1.50
22728 నాటకాలు. 474 మోతీమహల్ శ్రవ్యనాటికల సంపుటి క్రొవ్విడి రామం రచయిత, విజయనగరం 1982 119 20.00
22729 నాటకాలు. 475 కొయ్యగుర్రం పి. సీతారాజ్యలక్ష్మి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1956 96 0.75
22730 నాటకాలు. 476 మహిళలేకళ్ళు తెరిస్తే... వాణీ రంగారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1984 43 4.00
22731 నాటకాలు. 477 ప్రాణం ఖరీదు సి.యస్. రావు ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1978 38 2.00
22732 నాటకాలు. 478 త్రిశంకుస్వర్గం నాటిక విడియాల చంద్రశేఖరరావు కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1959 43 0.75
22733 నాటకాలు. 479 పంతులుగారూ నన్ను క్షమించండి అయినాల మల్లేశ్వరరావు రచయిత, కొల్లిపర 1998 48 6.00
22734 నాటకాలు. 480 సి.ఐ.డి. రాజు కర్పూరపు ఆంజనేయులు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 32 1.00
22735 నాటకాలు. 481 రంగం ... ... ... 32 1.00
22736 నాటకాలు. 482 ఇదే నా పరిష్కారం ఎస్. మునిసుందరం రచయిత, తిరుపతి 1995 28 2.00
22737 నాటకాలు. 483 సంక్రాంతి బిహెచ్. విశ్వనాథం, పి. నారాయణమూర్తి విశ్వహిందూ పరిషత్, అనకాపల్లి 1970 36 6.00
22738 నాటకాలు. 484 దిలీప గుఱ్ఱము వేంకటసుబ్రహ్మణ్యము సాహితీ సమితి గ్రంథ మాలిక, నెల్లూరు 1973 19 0.50
22739 నాటకాలు. 485 వైకుంఠపాళీ జి. సావిత్రి సకల సాహితీ స్రవంతి ప్రచురణలు, ఏలూరు 1997 20 5.00
22740 నాటకాలు. 486 చెత్తకుండి యం. బాష పిడుగురాళ్ల నవీన సాహితీ ప్రచురణ 1979 10 1.00
22741 నాటకాలు. 487 అంధకారంలో ఆశాజ్యోతి యం. కన్నబాబు శ్రీ అనూరాధా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 36 2.00
22742 నాటకాలు. 488 చదువుల చదరంగం లింగా వెంకటరత్నం రచయిత, దైవాలరావూరు 1986 46 5.00
22743 నాటకాలు. 489 రేపటి మార్పు రామదాసు అమరనాథ్ సరోజా ప్రచురణలు, నరసరాపుపేట 1990 48 5.00
22744 నాటకాలు. 490 రూట్స్ ఆఫ్ ఈవిల్ కన్నెకంటి రాజమల్లాచారి అసిస్ట్ ఇండియా ప్రచురణ, రాయవరం 1993 34 2.00
22745 నాటకాలు. 491 పద్మవ్యూహం ఎల్.బి. శ్రీరామ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 52 4.00
22746 నాటకాలు. 492 బుద్ధం శరణం గచ్చామి ఎం. జానకిరామ్ రచయిత, కడప 1988 32 5.00
22747 నాటకాలు. 493 సిద్థచక్ర చల్లా రామగణపతి ప్రసాద శాస్త్రి జైన్ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రము, రాజమండ్రి ... 36 2.00
22748 నాటకాలు. 494 రాజకీయ కురక్షేత్రం బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ జనసాహితి, తెనాలి 1955 44 0.10
22749 నాటకాలు. 495 పులీ! మేక లోస్తున్నాయ్ జాగ్రత్త డీన్ బద్రూ శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1979 44 3.00
22750 నాటకాలు. 496 పెద్దబాలశిక్ష ఆకెళ్ళ సత్యనారాయణమూర్తి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 48 4.00
22751 నాటకాలు. 497 పిల్లిపోరు...పిల్లిపోరు... యస్. వివేకానంద వసుంధరా పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1993 42 10.00
22752 నాటకాలు. 498 కట్నాలు మతుకుమల్లి ప్రభాకర్ శ్రీ గీతానృత్యకళానికేతన్, గుంటూరు 1972 32 1.00
22753 నాటకాలు. 499 పెళ్ళికొడుకులు శ్రీమతి కళ్యాణి తరుణ సాహితి, కాకినాడ 1950 32 1.00
22754 నాటకాలు. 500 చిరంజీవులు ఇంటూరి నారాయణరావు జనశక్తి ప్రచురణలు, గొట్టిపాడు 1953 24 0.25
22755 నాటకాలు. 501 మారినతరం ఎం. జానకిరామ్ రచయిత, కడప 1988 23 3.00
22756 నాటకాలు. 502 అభినయం నడకుదిటి సరోజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 48 1.00
22757 నాటకాలు. 503 ప్రత్యేకాంధ్ర వినోదవిజ్ఞానము ఆంధ్ర శ్రీ శ్రీ కొడాలి దామోదరయ్య, విజయవాడ ... 48 1.00
22758 నాటకాలు. 504 టామీ-టామీ-టామీ అత్తిలి కృష్ణ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 52 1.00
22759 నాటకాలు. 505 పుస్తక ప్రపంచం వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 48 4.00
22760 నాటకాలు. 506 తేనెటీగలూ పగబడ్తాయ్ కె.కె.ఎల్. స్వామి అరుణా 1986 48 5.00
22761 నాటకాలు. 507 రాణీస్వయంవరం యస్.వి. రామారావు రత్న గర్భ బుక్స్, ఏలూరు 1973 72 4.00
22762 నాటకాలు. 508 కళ్ళు తెరండిరా సి.యస్. రావు ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1977 34 2.00
22763 నాటకాలు. 509 చినబాబు ఎ. లక్ష్మీనారాయణ ఎ.వి. పబ్లికేషన్స్, దొప్పలపూడి 1990 51 3.00
22764 నాటకాలు. 510 సిఫార్సు వాడ్రేవు గవర్రాజు శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1978 52 2.00
22765 నాటకాలు. 511 పడిపోతున్న అడ్డుగోడలు బోయి భీమన్న హరిజన సేవక సంఘము, విజయవాడ 1958 32 1.00
22766 నాటకాలు. 512 మంత్రోదకం శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 28 1.00
22767 నాటకాలు. 513 కనువిప్పు సుంకర సత్యనారాయణ సుంకర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 48 2.00
22768 నాటకాలు. 514 తపస్సు పల్లేటి లక్ష్మీకులశేఖర్ మేనక పబ్లిషర్స్, చిత్తూరు 1991 46 6.00
22769 నాటకాలు. 515 గొయ్యి తనికెళ్ల భరణి ధర్మ విజయం, సికింద్రాబాద్ 1982 32 1.00
22770 నాటకాలు. 516 పద్మవ్యూహం ఎల్.బి. శ్రీరామ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 52 8.00
22771 నాటకాలు. 517 పెళ్లి చూపులు నండూరి సూర్యనారాయణమూర్తి విశ్వసాహితి ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ ... 33 10.00
22772 నాటకాలు. 518 అగ్గిమీద గుగ్గిలం ఎ.బి. సుబ్బారావు కాళహస్తి తమ్మారావు సన్సు, రాజమహేంద్రవరము 1972 40 5.00
22773 నాటకాలు. 519 కీచురాళ్లు ఎ.బి. సుబ్బారావు కాళహస్తి తమ్మారావు సన్సు, రాజమహేంద్రవరము 1972 32 4.00
22774 నాటకాలు. 520 గ్రంథాలయము మొవ్వ సుబ్బారావు శ్రీ వేంకటరమణ ప్రెస్, తెనాలి 1982 36 3.00
22775 నాటకాలు. 521 మతిలేని మహారాజు కె.యల్. నరసింహారావు జనపద ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ ... 23 3.00
22776 నాటకాలు. 522 మంచంమీద మనిషి వింత మనుషులు అప్పలాచార్య శ్రీరామా ప్రింటింగ్ ప్రెస్, విజయవాడ 1996 64 15.00
22777 నాటకాలు. 523 పిచ్చివాళ్ల సోషలిజం కర్పూరపు ఆంజనేయులు శ్రీ అనూరాధా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 39 2.50
22778 నాటకాలు. 524 అణుగీత వెంపటి రాధాకృష్ణ ప్రభాత్ అండ్ కో., తెనాలి 1970 40 1.50
22779 నాటకాలు. 525 వర్ణాంతర వివాహాలు తలమర్ల కళానిధి విశ్వనాథ పవర్ ప్రెస్, అనంతపురం .... 47 1.00
22780 నాటకాలు. 526 పూజకు వేళాయెరా శంకరమంచి పార్ధసారధి శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1988 47 5.00
22781 నాటకాలు. 527 ధర్మ విజయం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణ శర్మ ఉదయ శంకర్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1963 38 1.00
22782 నాటకాలు. 528 రామరాజ్యం కోన గోవిందరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1970 56 2.00
22783 నాటకాలు. 529 డబ్బు మతుకుమల్లి ప్రభాకర్ ... 1970 28 0.75
22784 నాటకాలు. 530 ఆశాజీవి చిట్టూరి లక్ష్మణమూర్తి వి.జి.యస్. పబ్లిషర్సు, అమలాపురం 1968 40 1.25
22785 నాటకాలు. 531 తీరని కోరిక ప్రభు శ్రీ తిరుపతి బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 59 2.00
22786 నాటకాలు. 532 శాపం యస్. వివేకానంద వసుంధరా పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1993 50 10.00
22787 నాటకాలు. 533 తీర్పు మీదే యస్. వివేకానంద వసుంధరా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1984 55 3.00
22788 నాటకాలు. 534 దేవుడే దిక్కు యస్. వివేకానంద వసుంధరా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1984 37 3.00
22789 నాటకాలు. 535 నిజం నిద్రలేచింది జి.యల్. సత్యబాబు శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1973 48 1.50
22790 నాటకాలు. 536 ప్రతిబింబాలు శ్రీరంగం శ్రీధరాచార్య సుమన బుక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 36 3.00
22791 నాటకాలు. 537 మానవతా మేలుకో కె.వి. రంగారావు కె.వి. రంగారావు, మారెళ్ళ 2001 47 10.00
22792 నాటకాలు. 538 చరితార్థుఁడు అత్తలూరి నాగభూషణము ... ... 19 1.00
22793 నాటకాలు. 539 ధర్మయజ్ఞం బీనీడి కృష్ణయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 48 10.00
22794 నాటకాలు. 540 చైతన్య స్రవంతి యస్.వి. రామారావు ... 1998 42 25.00
22795 నాటకాలు. 541 శుభాశీస్సులు బి.హెచ్. తాతిరెడ్డి ఉదయసాహితీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 50 2.50
22796 నాటకాలు. 542 హాలికులు సేమమా జరుగుల రామారావు, కొమ్మా ప్రసాద్ ఆంధ్ర ప్రజా నాట్యమండలి, గుంటూరు 1998 32 10.00
22797 నాటకాలు. 543 నేటి విద్యార్థులు వెంకట్రమణ వెంకటేశ్వరరావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1971 86 2.50
22798 నాటకాలు. 544 ప్రతీకారం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు ... ... 34 2.00
22799 నాటకాలు. 545 రేపేంది దివాకర్ బాబు శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1981 40 3.00
22800 నాటకాలు. 546 కుందేటి కొమ్ము దివాకర్ బాబు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1994 48 6.00
22801 నాటకాలు. 547 పుటుక్కు జరజర-డుబుక్కుమే దివాకర్ బాబు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1996 56 7.50
22802 నాటకాలు. 548 శ్రీవిద్యాంధ తమోభాస్కరం తత్వానందస్వామి ది ఓరియన్‌ట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, తెనాలి ... 48 0.06
22803 నాటకాలు. 549 ఓ మనిషీ ఏది నీ గమ్యం ఆర్. శ్రీనివాసరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 46 8.00
22804 నాటకాలు. 550 కళాయోగి శంకర శ్రీరామారావు లక్ష్మీప్రెస్, ఏలూరు 1957 16 1.00
22805 నాటకాలు. 551 మాయ కళ్ళజోడు బెల్లంకొండ రామదాసు ఉదయ సాహితీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 40 1.00
22806 నాటకాలు. 552 విజయబాల ... ... ... 29 1.00
22807 నాటకాలు. 553 నూకాలమ్మ బాబు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1985 44 10.00
22808 నాటకాలు. 554 నీరుపొయ్ యం.ఎస్. రావ్ శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1973 34 2.50
22809 నాటకాలు. 555 రెండు నాటికలు చల్లా సీతారామిరెడ్డి రచయిత, కొత్తరెడ్డిపాలెం ... 30 1.00
22810 నాటకాలు. 556 అమెరికాలో ఆముదాల వలస మీర్ అబ్దుల్లా ... ... 32 10.00
22811 నాటకాలు. 557 జ్యోతి కనపర్తి వరలక్ష్మమ్మ శ్రీ చింతామణి ముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరము 1929 28 0.50
22812 నాటకాలు. 558 చీకటి-వెలుగులు ఆళ్ల రత్నారెడ్డి రచయిత, మున్నంగి 1957 26 0.06
22813 నాటకాలు. 559 వనితా మేథం సుంకర కోటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 42 4.00
22814 నాటకాలు. 560 ది డెవిల్స్ పి.వి. రావు పి.వి. రావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1999 36 20.00
22815 నాటకాలు. 561 తెలుగు గడ్డ మరణాంతకము అభినవకురక్షేత్రము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య ఎన్.వి. చక్రవర్తి, సికిందరాబాద్ 1978 48 3.00
22816 నాటకాలు. 562 ప్రగతి ఆత్రేయ ఉదయ సాహితీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 56 2.00
22817 నాటకాలు. 563 మీనాంబిక అంబటిపూడి బాలసుబ్రహ్మణ్యం విద్యోదయ పబ్లికేషన్స్, కడప 1958 48 1.50
22818 నాటకాలు. 564 కుసుమగుప్త నాగశ్రీ జమిలి నమ్మాళ్వారు, గుంటూరు 1969 28 1.00
22819 నాటకాలు. 565 కళోపాసన వింజమూరి శివరామరావు నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు 1946 43 0.50
22820 నాటకాలు. 566 చీకటింట్లో నల్ల పిల్లి ... ... 1966 74 2.00
22821 నాటకాలు. 567 ఛాయ భీశెట్టి లక్ష్మణరావు నవీన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1969 62 2.00
22822 నాటకాలు. 568 శ్రీమండలి-గాలిగోపురము తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1970 110 2.00
22823 నాటకాలు. 569 రంగస్థలి పాతూరి వేంకటరామశాస్త్రి శ్రీ అభినవ జయదేవ బాలవిహార్, గుంటూరు 1978 42 1.00
22824 నాటకాలు. 570 నటనాలయం మోదుకూరి జాన్సన్ ... ... 105 1.00
22825 నాటకాలు. 571 కొత్తలోకాలు చందూరి నాగేశ్వరరావు ప్రతిమా బుక్స్, ఏలూరు 1945 83 0.25
22826 నాటకాలు. 572 త్రిశూలము ఆత్రేయ వడ్లమూడి రామయ్య, నెల్లూరు ... 45 0.50
22827 నాటకాలు. 573 కొత్తలోకాలు ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 92 1.00
22828 నాటకాలు. 574 న్యాయానికి సమాధి బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 30 10.00
22829 నాటకాలు. 575 (అవి)నీతీ నీకుదిక్కెవరు బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 38 6.00
22830 నాటకాలు. 576 అల్లుడొచ్చాడు బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 30 10.00
22831 నాటకాలు. 577 దొంగా బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 30 5.00
22832 నాటకాలు. 578 కనువిప్పు బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 30 10.00
22833 నాటకాలు. 579 సినిమా పిచ్చోచళ్ళు బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 32 10.00
22834 నాటకాలు. 580 ఇచ్చట ఉద్యోగాలు అమ్మబడును బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 30 10.00
22835 నాటకాలు. 581 ఇచ్చట పెళ్లి చేయబడును బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 32 10.00
22836 నాటకాలు. 582 ఈ బ్రతుకు మాకొద్దు బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 31 10.00
22837 నాటకాలు. 583 నగ్నసత్యం బైనబోయిన వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 34 10.00
22838 నాటకాలు. 584 భూలోక స్వర్గం తొగురు అగస్టీన్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 30 10.00
22839 నాటకాలు. 585 అన్‌సీజన్‌లో అల్లుడు పాయల మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 38 10.00
22840 నాటకాలు. 586 పెళ్లిగోల పాయల మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 31 10.00
22841 నాటకాలు. 587 మూర్కులొస్తున్నారూ జాగ్రత్త పాయల మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 42 10.00
22842 నాటకాలు. 588 టైలర్ అప్పారావు పాయల మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 32 10.00
22843 నాటకాలు. 589 సత్యనిష్ఠ, పంతులుగారూ క్షమించండి, ఇంటర్వ్యూ, ఫోటో పడింది జొన్నలగడ్డ శ్రీరామచంద్రమూర్తి ... ... 48 10.00
22844 నాటకాలు. 590 సంచలనం మంతెన సూర్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 43 8.00
22845 నాటకాలు. 591 తండ్రి ప్రేమ కాండ్రు బసవయ్య ... 1978 34 2.00
22846 నాటకాలు. 592 ఊహాజీవులు రత్నగిరి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1995 48 10.00
22847 నాటకాలు. 593 అనగనగా ఒక రాజు దాడి వీరభద్రరావ్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 51 3.00
22848 నాటకాలు. 594 ఇప్పుడు వీస్తున్న గాలి సి.యస్. రావు ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1985 32 4.00
22849 నాటకాలు. 595 తులసితీర్థం అప్పలాచార్య అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 44 2.00
22850 నాటకాలు. 596 తుగ్లక్ మంత్రి కర్పూరపు ఆంజనేయులు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 40 4.00
22851 నాటకాలు. 597 నరకంలో లంచం కర్పూరపు ఆంజనేయులు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 32 1.25
22852 నాటకాలు. 598 గ్రామ చావిడి వంగపండు అప్పలస్వామి రచయిత, పార్వతీపురం 1966 67 2.00
22853 నాటకాలు. 599 ఊహాజీవులు రత్నగిరి జగన్నాధం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 40 4.00
22854 నాటకాలు. 600 ప్రొడ్యూసర్లొస్తున్నారు జాగ్రత్త కర్పూరపు ఆంజనేయులు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 32 5.00
22855 నాటకాలు. 601 మంచంమీద మనిషి వింత మనుషులు అప్పలాచార్య అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 83 3.00
22856 నాటకాలు. 602 మంచంమీద మనిషి వింత మనుషులు అప్పలాచార్య అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1985 28 2.00
22857 నాటకాలు. 603 ప్రతిధ్వనులు శ్రీరంగం శ్రీధరాచార్య అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 50 2.00
22858 నాటకాలు. 604 దేశమంటే ఎన్.ఎన్.యం. రాజు ... ... 51 2.00
22859 నాటకాలు. 605 గ్యాసొచ్చింది వీర్ల వరప్రసాద్ చైతన్య స్రవంతి, విజయవాడ 2006 36 30.00
22860 నాటకాలు. 606 నాటికా గుచ్ఛము బి.జె. రావు అకల్టు పబ్లిషింగ్ హౌస్, విశాఖపట్నం 1976 70 3.00
22861 నాటకాలు. 607 బాబా బాబా పన్నీరు టి. ఫణీంద్ర అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1991 48 6.00
22862 నాటకాలు. 608 వశీకరణం డి.వి. రమణమూర్తి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1994 44 2.00
22863 నాటకాలు. 609 కలహాల కాపురం సుఖమంచి కోటేశ్వరరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1996 60 9.00
22864 నాటకాలు. 610 పెళ్ళిసందడి టి.బి.డి. మధుసూదనరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 52 3.00
22865 నాటకాలు. 611 నాకీ పెళ్ళొద్దు మానస అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 52 4.00
22866 నాటకాలు. 612 నవ్వించే నాటికలు జి.వి. విశ్వనాథం ... ... 91 10.00
22867 నాటకాలు. 613 బావా కలాపం తిమ్మన శ్యామ్ సుందర్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2000 119 30.00
22868 నాటకాలు. 614 నవ్వులాటలు ఎన్.వి.కె. ప్రసాదు ... ... 200 30.00
22869 నాటకాలు. 615 వృద్ధవివాహము గోమఠం వేంకటరంగాచార్యులు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1932 104 0.50
22870 నాటకాలు. 616 స్వయంవరం యుస్సేరావ్ యశోదా గ్రాఫిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 74 40.00
22871 నాటకాలు. 617 నవనాటికా మాలిక ... అజో-విభో-కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2004 331 150.00
22872 నాటకాలు. 618 చిన్నారి మనసు నండూరి సుబ్బారావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1992 56 10.00
22873 నాటకాలు. 619 బూరెల మూకుడు శ్రావణ భాద్రపదాలు అన్నయ్య-అక్కయ్య న్యాయపతి రాఘవరావు, న్యాయపతి కామేశ్వరి బాల గ్రంథమాల, ప్రచురణ ... 32 2.00
22874 నాటకాలు. 620 బాల గమ్మత్తు నాటికలు న్యాయపతి రాఘవరావు బాల గ్రంథమాల, ప్రచురణ 1978 32 2.00
22875 నాటకాలు. 621 పెద్ద-చిన్న అలపర్తి వెంకటసుబ్బారావు దీప్తి పబ్లికేషన్స్, అంగలకుదురు ... 44 2.00
22876 నాటకాలు. 622 అబద్దాలు అనర్ధాలు వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 40 10.00
22877 నాటకాలు. 623 పాలిష్ భయ్యా జె. పూర్ణచంద్రరావు ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 68 10.00
22878 నాటకాలు. 624 బడి తనిఖీ యామర్తి గోపాలరావు అధ్యాపక వృత్తి పాటవాభివర్ధక సంఘము, గుంటూరు ... 35 1.50
22879 నాటకాలు. 625 బాల నాటికలు జి. నారాయణరావు ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1978 123 6.00
22880 నాటకాలు. 626 మందారాలు నార్ల చిరంజీవి వినోదా పబ్లికేషన్స్ 1957 82 1.00
22881 నాటకాలు. 627 బాలనాటికలు జె. పూర్ణచంద్రరావు ... ... 78 2.00
22882 నాటకాలు. 628 బాలనాటికలు జి. నారాయణరావు ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1967 1213 5.00
22883 నాటకాలు. 629 సన్యాసం ఉన్నవ సేతుమాధవరావు ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు ... 24 1.00
22884 నాటకాలు. 630 పిల్లల నాటికలు న్యాయపతి రాఘవరావు, న్యాయపతి కామేశ్వరి బాల గ్రంథమాల, ప్రచురణ 1978 32 1.00
22885 నాటకాలు. 631 నిన్ను నువ్వు దిద్దుకో వల్లూరు శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1998 44 15.00
22886 నాటకాలు. 632 పిల్లల నాటికలు వల్లూరు శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2008 104 35.00
22887 నాటకాలు. 633 కరుణామయి కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 40 15.00
22888 నాటకాలు. 634 బాల జాగృతి ... బుక్‌లెట్ పబ్లికేషన్స్ 1996 53 10.00
22889 నాటకాలు. 635 మలుపు ఎస్. విజయకుమార్, వల్లభాపురం జనార్దన్ జాతీయ బాలల కార్మిక పథకం, హైదరాబాద్ 2000 107 15.00
22890 నాటకాలు. 636 గిరిసీమ ఆరోగ్య కళాతరంగిణి పూనం మాలకొండయ్య సమగ్ర గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, విజయనగరం ... 88 25.00
22891 నాటకాలు. 637 స్వతంత్రభారతి నన్నపనేని మంగాదేవి న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1990 124 18.00
22892 నాటకాలు. 638 పొట్టిబావ మద్దిపట్ల వెంకటరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 129 10.00
22893 నాటకాలు. 639 ఆణిముత్యాలు స్వరాజ్యం రామకృష్ణ సత్యసాహితి ప్రచురణ 1997 17 18.00
22894 నాటకాలు. 640 పసిడి తెర న్యాయపతి రాఘవరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 158 20.00
22895 నాటకాలు. 641 భోగిపళ్ళు వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 172 8.00
22896 నాటకాలు. 642 మూడు నాటికలు సముద్రాల జూనియర్ సముద్రాల పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 92 10.00
22897 నాటకాలు. 643 ఆనంద మందిరం ఏడిద కామేశ్వరరావు కరుణా పబ్లికేషన్స్, కొడాలి 1998 60 24.00
22898 నాటకాలు. 644 తాయిలాలు పనసాల చిల్డ్రన్ ఆర్ట్ థియేటర్ 2007 108 100.00
22899 నాటకాలు. 645 పిలల్ల హాస్య నాటికలు న్యాయపతి రాఘవరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 29 40.00
22900 నాటకాలు. 646 పౌరాణిక నాటికలు న్యాయపతి రాఘవరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 32 40.00
22901 నాటకాలు. 647 ఆత్రేయ నాటికలు ఆత్రేయ దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1955 410 5.00
22902 నాటకాలు. 648 వాస్తవం ఆత్రేయ అరుణరేఖా పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1952 70 0.50
22903 నాటకాలు. 649 అశోక సామ్రాట్ ఆత్రేయ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1957 92 1.25
22904 నాటకాలు. 650 అనంతం గొల్లపూడి మారుతీరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1966 118 2.00
22905 నాటకాలు. 651 ప్రశ్న ప్రేమలో చైతన్యం గొల్లపూడి మారుతీరావు రాఘవ కళానిలయం, నిడదవోలు 1971 92 3.00
22906 నాటకాలు. 652 పాపం- రెండు రెళ్లు ఆరు గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1968 52 2.00
22907 నాటకాలు. 653 అనంతం గొల్లపూడి మారుతీరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1959 51 0.75
22908 నాటకాలు. 654 పగ-కాలం వెనక్కి తిరిగింది గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1969 40 2.00
22909 నాటకాలు. 655 లావాలో ఎర్రగులాబి గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1975 103 3.00
22910 నాటకాలు. 656 సత్యంగారిల్లెక్కడ గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 104 3.50
22911 నాటకాలు. 657 మహానటుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు నవభారత్ ప్రచురణ, విజయవాడ ... 111 3.00
22912 నాటకాలు. 658 ఓ-చెట్టూ రెండేపువ్వలూ గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1969 88 2.00
22913 నాటకాలు. 659 భారత నారీ నీ మాంగల్యానికి మరోముడి వెయ్యి గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 80 4.00
22914 నాటకాలు. 660 కళ్ళు గొల్లపూడి మారుతీరావు నవభారత్ ప్రచురణ, విజయవాడ 1971 67 2.00
22915 నాటకాలు. 661 కరుణించని దేవతలు గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 115 2.50
22916 నాటకాలు. 662 మరో మొహెంజొదారో ఎన్. ఆర్. నంది నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1970 168 3.00
22917 నాటకాలు. 663 అరణి ఎన్. ఆర్. నంది అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1969 148 3.00
22918 నాటకాలు. 664 అరణి ఎన్. ఆర్. నంది అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1969 148 3.00
22919 నాటకాలు. 665 తిరపతి మనిషి చావకూడదు ఎన్. ఆర్. నంది నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1973 103 3.50
22920 నాటకాలు. 666 ఆశ్రయం ఆదివిష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1969 98 2.50
22921 నాటకాలు. 667 ఆశ్రయం ఆదివిష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1969 92 2.50
22922 నాటకాలు. 668 చూడు చూడు నీడలు ఆదివిష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 48 4.00
22923 నాటకాలు. 669 అతిథి దేవుళ్ళొస్తున్నారు ఆదివిష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 48 2.00
22924 నాటకాలు. 670 మంచుతెర ఆదివిష్ణు స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటరు, విజయవాడ 1970 94 20.00
22925 నాటకాలు. 671 బొమ్మా బొరుసు ఆదివిష్ణు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 84 2.00
22926 నాటకాలు. 672 పాపం సోకని పతనం సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1970 64 2.00
22927 నాటకాలు. 673 న్యాయం సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1955 75 1.00
22928 నాటకాలు. 674 మహానుభావులు సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1957 197 1.50
22929 నాటకాలు. 675 హద్దులు-సరిహద్దులు సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1970 76 5.00
22930 నాటకాలు. 676 రంగభూమి సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1955 119 1.00
22931 నాటకాలు. 677 ఓ మనిషి నూతిలో పడితే సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి అనంత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 185 10.00
22932 నాటకాలు. 678 కళ్యాణి సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి యువ బుక్ డిపో., మద్రాసు 1947 64 0.50
22933 నాటకాలు. 679 విశ్వం పెళ్లి సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము ... 106 3.00
22934 నాటకాలు. 680 లోకులు కాకులు సోమంచి యజ్ఞన్నశాస్త్రి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1954 75 1.00
22935 నాటకాలు. 681 నాటికలు ముద్దుకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1964 247 3.50
22936 నాటకాలు. 682 ఆడవాళ్ల తెలివి ముద్దుకృష్ణ ఉమా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1954 135 1.50
22937 నాటకాలు. 683 అడయిక్కప్పపిళ్ళె ముద్దుకృష్ణ ఉమా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1955 109 2.00
22938 నాటకాలు. 684 భీమావిలాపంలో భామాకలాపం ముద్దుకృష్ణ నవ్యగ్రంథ విక్రయశాల, గుంటూరు ... 64 1.00
22939 నాటకాలు. 685 విచిత్ర వైద్యుడు ముద్దుకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 118 2.00
22940 నాటకాలు. 686 టీకప్‌లో తుఫాను ముద్దుకృష్ణ నవ్యగ్రంథ విక్రయశాల, గుంటూరు 1945 51 2.00
22941 నాటకాలు. 687 కీర్తిశేషులు భమిడిపాటి రాధాకృష్ణ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1977 104 4.00
22942 నాటకాలు. 688 మనస్తత్వాలు భజంత్రీలు భమిడిపాటి రాధాకృష్ణ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1962 84 1.50
22943 నాటకాలు. 689 కాలక్షేపం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1946 138 1.50
22944 నాటకాలు. 690 రెండు రెళ్లు భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము ... 155 11.00
22945 నాటకాలు. 691 ఈడూ జోడూ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1958 112 1.00
22946 నాటకాలు. 692 బాలకేసరి భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1959 88 3.00
22947 నాటకాలు. 693 ముని మాణిక్యం నాటికలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1963 92 1.00
22948 నాటకాలు. 694 యథార్థదృశ్యాలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు చిళ్ళ సుబ్బరాయ సిద్ధాంతి 1945 64 5.00
22949 నాటకాలు. 695 నాలుగిళ్లచావిడి రావి కొండలరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1964 93 2.00
22950 నాటకాలు. 696 పట్టాలు తప్పిన బండి రావి కొండలరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1969 143 4.00
22951 నాటకాలు. 697 నాటకం డి.వి. నరసరాజు దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1951 105 2.00
22952 నాటకాలు. 698 వాపస్ అంతర్వాణి డి.వి. నరసరాజు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 63 4.00
22953 నాటకాలు. 699 ఈ యిల్లు అమ్మబడును డి.వి. నరసరాజు శ్రీకాంత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 87 2.50
22954 నాటకాలు. 700 ఏక్ దిన్ కా సూల్తాన్ జంధ్యాల శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1984 79 6.00
22955 నాటకాలు. 701 ఆత్మాహుతి జంధ్యాల శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1972 60 1.50
22956 నాటకాలు. 702 సంధ్యారాగంలో శంఖారావం జంధ్యాల శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1974 122 3.00
22957 నాటకాలు. 703 గుండెలు మార్చబడును జంధ్యాల శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1978 84 4.00
22958 నాటకాలు. 704 కాలాతీత వ్యక్తులు, కొమ్మ సంపెంగ.... గోరాశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, చెన్నై ... 164 3.00
22959 నాటకాలు. 705 సెలవుల్లో... గోరాశాస్త్రి కుబేరా ఎంటర్ ప్రైసెస్ లిమిటెడ్, చెన్నై 1953 105 3.00
22960 నాటకాలు. 706 ఆశ ఖరీదు అణా, ఆమె నవ్వింది, రాగ ద్వేషాలు గోరాశాస్త్రి ... ... 141 2.00
22961 నాటకాలు. 707 తిరస్కృతి రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1974 103 6.00
22962 నాటకాలు. 708 నిజం రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1968 199 2.00
22963 నాటకాలు. 709 గులకరాళ్లూ గులాబిముళ్లూ యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1979 47 2.50
22964 నాటకాలు. 710 మనీ+ష=మనీషి యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1976 60 2.50
22965 నాటకాలు. 711 పుట్ట ... ... ... 96 2.00
22966 నాటకాలు. 712 డామిట్! కథ అడ్డంతిరిగింది యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1979 116 7.00
22967 నాటకాలు. 713 కుక్క యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1976 43 2.00
22968 నాటకాలు. 714 శ్రీమంతులు కొడాలి గోపాలరావు ఉదయ సాహితీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 108 3.00
22969 నాటకాలు. 715 రైతుబిడ్డలు కొడాలి గోపాలరావు రామం పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1953 104 1.00
22970 నాటకాలు. 716 విశ్వనాథ విజయం కొడాలి గోపాలరావు రమణశ్రీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 112 6.00
22971 నాటకాలు. 717 లంకెల బిందెలు కొడాలి గోపాలరావు రఘు బుక్ షాపు, తెనాలి 1980 79 5.00
22972 నాటకాలు. 718 కొడుకూలూ-కోడళ్లూ కొడాలి గోపాలరావు ప్రభాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1966 63 1.50
22973 నాటకాలు. 719 పేద రైతు కొడాలి గోపాలరావు ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1966 84 2.00
22974 నాటకాలు. 720 కొత్తగడ్డ కొడాలి గోపాలరావు రమణశ్రీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1974 99 3.00
22975 నాటకాలు. 721 చైర్మన్ కొడాలి గోపాలరావు రఘు బుక్ షాపు, తెనాలి 1973 88 4.00
22976 నాటకాలు. 722 చేసినపాపం కాశీకివెళ్ళినా కొడాలి గోపాలరావు శ్రీ వేంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1960 86 1.50
22977 నాటకాలు. 723 నటశ్రీ కొడాలి గోపాలరావు బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1972 74 2.00
22978 నాటకాలు. 724 కన్నెగంటి హనుమంతు కొర్రపాటి గంగాధరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1967 78 2.00
22979 నాటకాలు. 725 ఇదా మన చరిత్ర కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1972 79 2.50
22980 నాటకాలు. 726 కలత-స్వయంవరం సన్మతి దే భగవాన్ కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1959 100 3.00
22981 నాటకాలు. 727 ఈ రోడ్డు ఎక్కడికి కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1967 80 1.50
22982 నాటకాలు. 728 నా బాబు కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు కళావనీ ప్రచురణలు, బాపట్ల 1954 84 1.25
22983 నాటకాలు. 729 యథాపుజా-తథారాజా కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1985 100 3.00
22984 నాటకాలు. 730 వాళ్లు ఆరుగురూ చలం ఓల్గా ఫెమినిస్టు స్టడీ సర్కిల్, హైద్రాబాద్ 1995 40 10.00
22985 నాటకాలు. 731 ధర్మజ్యోతి కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 159 3.00
22986 నాటకాలు. 732 శబరి చింతా దీక్షితులు వరూధినీ కావ్యావళి, తెనాలి ... 166 1.00
22987 నాటకాలు. 733 శ్రీ బౌద్ధయుగపు ఐతిహాసిక నాటిక ధారా రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ నాట్యకింకిణి ప్రచురణ, విజయవాడ 1965 42 1.00
22988 నాటకాలు. 734 సుప్తశిల బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1967 44 2.00
22989 నాటకాలు. 735 పన్నీరు-కన్నీరు నారాయణరావు దాసరి యన్.ఆర్. పబ్లిషింగ్ హోమ్, హైదరాబాద్ 1968 86 2.00
22990 నాటకాలు. 736 ఇనుప తెరలు కొప్పరపు సుబ్బారావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1931 100 6.00
22991 నాటకాలు. 737 విశ్వంతర ఆమంచర్ల గోపాలరావు శ్రీ వాణీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1962 120 2.25
22992 నాటకాలు. 738 విజయ తోరణము మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1969 152 4.00
22993 నాటకాలు. 739 అంకితం పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి భారతీ నికేతన్, విజయవాడ 1959 118 1.50
22994 నాటకాలు. 740 జ్యోతి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1985 68 15.00
22995 నాటకాలు. 741 అభ్యుదయం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1985 80 18.00
22996 నాటకాలు. 742 సుబ్బయ్య తిరుణాళ్లు వి.ఏ. నాయుడు రచయిత, నాగార్జునసాగర్ 1967 111 35.00
22997 నాటకాలు. 743 పల్లెటూళ్ళ పట్టుదలలు ... ... ... 80 2.00
22998 నాటకాలు. 744 కలం పోటు శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కలాభివర్ధనీ పరిషత్తు, రాజమహేంద్రవరం 1955 115 5.00
22999 నాటకాలు. 745 త్రిశూలము ... ... ... 152 2.00
23000 నాటకాలు. 746 ధ్వంసరచన వల్లూరి శివప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 31 15.00