వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -82

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
47001 302 బ్రహ్మజిజ్ఞాస అద్వైత బోధ అను తృతీయ భాగము మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి ... 478 75.00
47002 303 బ్రహ్మజిజ్ఞాస అద్వైత బోధ అను చతుర్థ భాగము మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 422 45.00
47003 304 చెంచు నాటకము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 46 20.00
47004 305 బాలకృష్ణ నాటకము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 85 20.00
47005 306 తరిగొండ నృసింహ శతకము బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 104 20.00
47006 307 శివ నాటకము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 284 60.00
47007 308 శ్రీ భాగవతము ద్విపద కావ్యము దశమ స్కంధము ప్రథమ సంపుటము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 224 50.00
47008 309 మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ కృతుల పరిశీలనము బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 395 70.00
47009 310 భక్తకవయిత్రి తరిగొండ వెంగమాంబ బుఱ్ఱ కథ బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 116 27.00
47010 311 భక్తకవయిత్రి తరిగొండ వెంగమాంబ బుఱ్ఱ కథ బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 116 27.00
47011 312 ద్విపద భాగవతము ప్రథమ ద్వితీయ స్కంధములు తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 259 100.00
47012 313 తరిగొండ వేంగమాంబా విజయము బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 79 20.00
47013 314 మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ సంకీర్తన రవళి గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 108 25.00
47014 315 శ్రీరమా పరిణయము బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 42 15.00
47015 316 సాహిత్యోపన్యాస సంకలనం బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 101 25.00
47016 317 ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము మొదటి సంపుటం ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 524 50.00
47017 318 ఆర్ష విజ్ఞాన సర్వస్వము ద్వితీయ సంపుటం ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 458 20.00
47018 319 ఆర్షవిజ్ఞానసర్వస్వము తృతీయ సంపుటం ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 260 20.00
47019 320 సూక్తి వైజయంతి వానమామలై వరదాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 127 35.00
47020 321 నీతి కథామాల జి.ఎస్. రామశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 124 15.00
47021 322 భారతంలో నీతికథలు ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 112 15.00
47022 323 హిందూ ధర్మ పరిచయము ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 216 25.00
47023 324 ధర్మ పరిచయము ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 102 20.00
47024 325 ధర్మ పరిచయము ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 102 15.00
47025 326 ధర్మ ప్రవేశిక ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 160 25.00
47026 327 ధర్మ ప్రవేశిక ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 160 25.00
47027 328 వాసాధికారః మహర్షి భృగు తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 321 60.00
47028 329 పాలమూరు జిల్లా దేవాలయాలు కపిలవాయి లింగమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 400 85.00
47029 330 గృహవైద్యము బాలరాజు మహర్షి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 200 15.00
47030 331 ఆయుర్వేదంలో ఆయిల్ పుల్లింగ్ అందరికీ ఆరోగ్యం ఎ. మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 71 15.00
47031 332 పవిత్రవృక్షాలు పి.ఎస్. శంకర రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 150 15.00
47032 333 వాస్తవము టి. రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి ... 98 10.00
47033 334 వేదవేద్యుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు వేదాన్తం శ్రీవిష్ణుభట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 29 30.00
47034 335 నారాయణీయము కల్లూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యదీక్షితులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 517 45.00
47035 336 సుందర భారతము శంకరంబాడి సుందరాచారి తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 149 20.00
47036 337 భారతం ప్రథమ భాగం ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 324 40.00
47037 338 భారతం ద్వితీయ భాగం ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 503 25.00
47038 339 శ్రీమత్ రామాయణం సుందరకాండ ఉషశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 125 15.00
47039 340 ముకుందమాల టి. లక్ష్మణాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 158 35.00
47040 341 మనగుడి ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 32 10.00
47041 342 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం సూరోజు బాలనరిసంహాచారి ప్రసన్న భారతీ ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2008 34 15.00
47042 343 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం సూరోజు బాలనరిసంహాచారి ప్రసన్న భారతీ ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2008 34 15.00
47043 344 సువర్ణ పుష్పమాల ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 25 0.25
47044 345 శ్రీ వేంకటేశ్వర పూజా విధానము ... ... 2005 84 8.00
47045 346 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2008 64 5.00
47046 347 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2008 64 5.00
47047 348 సకలదేవతా పూజావిధానమ్ ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 58 5.00
47048 349 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రరత్నాకరము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 333 55.00
47049 350 అతిమానుషస్తవము శ్రీకూరేశ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 24 1.00
47050 351 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 124 15.00
47051 352 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 124 15.00
47052 353 కథామంజరి హిందూధర్మ పరిచయము స్తోత్రమంజరి ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 200 15.00
47053 354 భక్తి గీత సుధ బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 100 10.00
47054 355 వివిధ దేవతా అష్టోత్తర శత సహస్ర నామావళి ... తి.తి.దే., తిరుపతి ... 250 20.00
47055 356 వివిధ దేవతా అష్టోత్తర శత సహస్ర నామావళి ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 250 20.00
47056 357 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి గోవింద మాల యర్రగుంట్ల వేంకటాచలమయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 32 2.00
47057 358 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత వైభవము అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య కాట్రగడ్డ ఫౌండేషన్, గుంటూరు ... 12 1.00
47058 359 శ్రీరుద్రగీత మేడసాని మోహన్ కాట్రగడ్డ ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2014 22 1.00
47059 360 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము వేలూరి శివరామశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 48 10.00
47060 361 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రము ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 40 10.00
47061 362 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 140 30.00
47062 363 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 140 30.00
47063 364 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 139 30.00
47064 365 శ్రీ వేంకటేశ్వర కర్ణామృతమ్ సుఖవాసి మల్లికార్జునరాయశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2011 63 20.00
47065 366 శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతకల్పము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాద్ 2005 40 10.00
47066 367 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము చుక్కల సింగయ్య శెట్టి రచయిత, తిరుపతి ... 36 4.50
47067 368 నమో వేంకటేశాయ మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ ... 2012 21 10.00
47068 369 శ్రీ వేంకటేశ ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 15 1.00
47069 370 సదా వేంకటేశమ్ ... శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయం, బృందానవ్ గార్డెన్, గుంటూరు ... 48 2.00
47070 371 శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద నామములు ... ... ... 10 1.00
47071 372 శ్రీవారి భక్తి కుసుమాలు తాడినాడ భాస్కరరావు ... 2009 20 1.00
47072 373 శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర సహస్రనామ స్తోత్రములు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1961 64 0.37
47073 374 శ్రీ గాయత్రీ మంత్రార్థము బ్రహ్మచారి ప్రసన్నచైతన్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 31 10.00
47074 375 మహారాజా స్వాతితురనాళ్ కీర్తనలు డి.వి.ఎస్. శర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 121 15.00
47075 376 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర తాళ్ళపాక చినతిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 86 10.00
47076 377 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర తాళ్ళపాక చినతిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 86 15.00
47077 378 కళ్యాణ సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 82 15.00
47078 379 కళ్యాణ సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 82 15.00
47079 380 జ్యోతి రామలింగస్వామి పి.వి. అరుణాచలం తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 36 10.00
47080 381 యజ్ఞాధికారః మాడంబాకం కృష్ణస్వామి శ్రీనివాసభట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 304 15.00
47081 382 పురుష సూక్తము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 44 5.00
47082 383 ధర్మమంజరి జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 73 12.00
47083 384 ధర్మమంజరి జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 73 12.00
47084 385 భక్తి సారము ప్రథమ తిరువాయిపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 218 25.00
47085 386 భక్తి సారము ప్రథమ తిరువాయిపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 218 25.00
47086 387 భక్తి సారము ద్వితీయ భాగము తిరువాయిపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 214 20.00
47087 388 భక్తి సారము ద్వితీయ భాగము తిరువాయిపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 214 20.00
47088 389 ధర్మదీపికలు కాట్రపాటి సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 127 15.00
47089 390 ధర్మదీపికలు కాట్రపాటి సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 127 15.00
47090 391 ధర్మదీపికలు కాట్రపాటి సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 127 15.00
47091 392 ధర్మదీపికలు కాట్రపాటి సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 127 15.00
47092 393 శ్రీ వేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 270 25.00
47093 394 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తవము కాకర్ల శ్రీరామమూర్తి శ్రీరామ వేంకటేశ్వర, హైదరాబాద్ 2010 98 15.00
47094 395 యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాద్ 2008 72 25.00
47095 396 శ్రీ పద్మావతి పరిణయము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాద్ 2009 55 15.00
47096 397 శ్రీవారి లీలలు లలిత ఋషికేశ్ లలిత ఋషికేశ్ 2010 56 5.00
47097 398 శ్రీవారి లీలలు లలిత ఋషికేశ్ లలిత ఋషికేశ్ 2010 56 5.00
47098 399 అమృత సోపానము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాద్ 2008 30 6.00
47099 400 గీతల జైత్రయాత్ర రాచకొండ వెంకట నరసింహ శర్మ అవ్యయాశ్రమము, దువ్వ 1994 19 5.00
47100 401 శ్రీ వేంకటేశ్వర గానసుధ తోట హైమావతి రచయిత, వరంగల్ 2009 180 25.00
47101 402 తిరుమల లీలామృతం పి.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 183 100.00
47102 403 శ్రీ హృదయారవిందము చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, తిరుపతి 1979 90 15.00
47103 404 శ్రీ హృదయారవిందము చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, తిరుపతి 1979 90 15.00
47104 405 శ్రీ వేంకటేశ ప్రదోషకాల స్తుతిః వంగల రామకృష్ణశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు ... 31 2.00
47105 406 పచ్చతోరణము తిరుమల పంచాంగము వేంకటాచార్యులు రచయిత 1982 72 2.00
47106 407 శ్రీ శ్రీనివాస మహాత్మ్యము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాద్ 2002 142 100.00
47107 408 శ్రీ శ్రీనివాస మహాత్మ్యము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాద్ 2002 142 100.00
47108 409 శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము సి.వి. సుబ్బన్న శతావధాని రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2004 22 6.00
47109 410 గోవిందం పరమానందం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 72 6.00
47110 411 All About Arjitha Sevas T.T.D., Tirupati 22 1.00
47111 412 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఉత్సవాలు జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 66 15.00
47112 413 భారతీయ సంస్కారములు దేవరకొండ శేషగిరిరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 366 50.00
47113 414 భారతీయ సంస్కారములు దేవరకొండ శేషగిరిరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 366 50.00
47114 415 పండుగలు పుణ్యక్షేత్రాల భక్తిగీతాలు తాడాల సత్యనారాయణమ్మ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2007 80 20.00
47115 416 విగ్రహారాధన పరమార్థం దేవరకొండ శేషగిరిరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 120 45.00
47116 417 ఆలయాలు దేవాలయాలు మధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 94 1.00
47117 418 దేవాలయాలు జనార్థన సూరి ప్రజ్ఞయాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 30 15.00
47118 419 హిందువుల పండుగలు పర్వములు తిరుమల రామచంద్ర బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 2004 309 125.00
47119 420 పండుగలు ప్రాశస్త్యము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1986 81 5.00
47120 421 పండుగలు ప్రాశస్త్యము ఆర్.వి.ఎస్. సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 1995 48 6.00
47121 422 పండుగలు ప్రాశస్త్యము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1996 68 10.00
47122 423 పుష్ప చింతామణి కె. ప్రభాకర వర్థన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 72 10.00
47123 424 శ్రీ వేంకటాచల క్షేత్రం పుణ్య తీర్థములు కె.వి. రాఘవాచార్య శ్రీ వేంకటేశ్వర దేవవిశ్వవిద్యాలయము, తిరుపతి 2014 204 150.00
47124 425 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి కైంకర్యాలు అర్చకం రామకృష్ణ దీక్షితులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 92 15.00
47125 426 తిరుమల సమయాచారములు ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 152 50.00
47126 427 తిరుమల సమయాచారములు ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 152 15.00
47127 428 సప్తపది ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 48 25.00
47128 429 సప్తపది ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 50 5.00
47129 430 శ్రీ వేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1987 270 6.00
47130 431 శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలలు జాలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 150 11.00
47131 432 శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలలు జాలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 150 10.00
47132 433 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 65 15.00
47133 434 తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల వాహన సేవలు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 31 1.00
47134 435 ఆనందనిలయము ముదవర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 200 35.00
47135 436 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము వేదాన్తం జగన్నాథాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 318 40.00
47136 437 తిరుపతి చరిత్రము దీవి రంగనాథాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 502 45.00
47137 438 శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ్వర దివ్య వైభవము టి. రాఘవయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 109 10.00
47138 439 తిరుపతి శ్రీ వేంకటాద్రిరాముడు తలుపూరు రామ రమేశ్ కుమార్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 125 20.00
47139 440 Tirupati P.V. Amanujasvami C. Anna Rao, Tirupati 1954 51 2.00
47140 441 తిరుపతి తిమ్మప్ప యస్.కె. రామచంద్రరావు కళా జ్యోతి ప్రెస్, హైదరాబాద్ 2012 279 250.00
47141 442 తిరుమల తిరుపతి యాత్ర యం. గోపాలాచార్యులు చెలికాని అన్నారావు 1952 90 2.00
47142 443 ఏడు కొండలు జాలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 56 15.00
47143 444 తిరుమల తిరుపతి క్షేత్రము మాహాత్మ్యము జి.టి. సూరి తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 137 16.00
47144 445 శ్రీవేఙ్కటాచలమాహాత్మ్యమ్ ప్రథమోభాగః ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1959 560 5.00
47145 446 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము సోమదశా శ్రీనివాస్ బుక్ డిపో., తిరుపతి 1962 128 1.25
47146 447 శ్రీ వేంకటేశమాహాత్మ్యము ఆర్. రామమూర్తి శర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 203 14.00
47147 448 తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి దేవాలయము పి. నారాయణ రచయిత, తిరుపతి 2004 226 100.00
47148 449 అముల్ నామా ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 70 20.00
47149 450 శ్రీ భూవరాహ వేంకటేశ్వర వైభవము పి. నారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 163 60.00
47150 451 శ్రీశైలానంతపూరుష దివ్యవైభవము యన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 48 2.00
47151 452 తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి మాహాత్మ్యము చరిత్ర మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1986 66 7.00
47152 453 తిరుమల తిరుపతి క్షేత్రము మాహాత్మ్యము జి.టి. సూరి తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 137 16.00
47153 454 తిరుమల తిరుపతి యాత్ర యం. గోపాలాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1948 119 0.07
47154 455 Tirupati Sri Kshetra Kulabhushana Adya Ramacharya Varadaj Prakashana, Bangalore 1988 134 25.00
47155 456 Hindu Festivals and Sacred Days Swami Harshananda Ramakrishna Math, Bangalore 1999 128 20.00
47156 457 Stotra Malika P. Krishna Moorty T.T.D., Tirupati 2001 121 25.00
47157 458 Moral Fables from Hindu Mythology Kolar Krishna Iyer T.T.D., Tirupati 2009 79 15.00
47158 459 Moral Fables from Hindu Mythology Kolar Krishna Iyer T.T.D., Tirupati 2009 79 15.00
47159 460 The Role of Animals and Birds in The Hindu Mythology Kolar Krishna Iyer T.T.D., Tirupati 2012 198 25.00
47160 461 When I Saw Tirupati Balaji P.V.R.K. Prasad EMESCO Books, Hyd 2013 317 175.00
47161 462 మల్లెమాల రామాయణం మల్లెమాల మల్లెమాల ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 485 250.00
47162 463 ఓం నమో వేంకటేశాయ ఆవుల రామచంద్రయ్య విమల పబ్లికేషన్స్, కడప 2010 128 300.00
47163 464 శ్రీనివాస కల్యాణము టి. సాయికృష్ణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 101 70.00
47164 465 Sri Venkateswara Sachitra Suprabhatam T.T.D., Tirupati 1980 200 25.00
47165 466 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ ... ... ... 16 2.00
47166 467 శ్రీవేంకటేశ్వర భక్తవిజయము ప్రథమ భాగము శ్రీరంగప్రకాశదాస శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2008 216 36.00
47167 468 తోటపనులు తమ్మన్న, పి.టి. శ్రీనివాస్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 305 75.00
47168 469 ధర్మపరిచయము ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 206 25.00
47169 470 ధర్మప్రవేశిక ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2011 206 25.00
47170 471 అక్షరామృతం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 184 100.00
47171 472 The Crown Divine T.T.D., Tirupati 1985 53 10.00
47172 473 సచిత్ర శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము, స్తోత్రము, ప్రపత్తి నీలి వెంకట రమణ, డి.ఎన్. దీక్షిత్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 60 58.00
47173 పుష్కరాలు.1 కృష్ణవేణీ తరంగాలు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 190 150.00
47174 పుష్కరాలు.2 మాతల్లి గోదావరి ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 132 50.00
47175 పుష్కరాలు.3 కృష్ణా పుష్కరాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ యాత్రిక దర్శిని, విజయవాడ 1980 63 5.00
47176 పుష్కరాలు.4 పావన కృష్ణ పుష్కర మహత్యం ఎస్.ఎస్. లక్ష్మి సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1992 36 3.00
47177 పుష్కరాలు.5 పుష్కర వేణి ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 45 0.50
47178 పుష్కరాలు.6 పుష్కర వేణి ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 45 0.50
47179 పుష్కరాలు.7 పుష్కరం అంటే ఏమిటి తూములూరి లక్ష్మీనారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 45 2.00
47180 పుష్కరాలు.8 పుష్కరం అంటే ఏమిటి తూములూరి లక్ష్మీనారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 45 2.00
47181 పుష్కరాలు.9 కృష్ణా పుష్కరాలు 2004 ... సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 2004 64 5.00
47182 పుష్కరాలు.10 కృష్ణాపుష్కర విధి నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి నోరి సత్యనారాయణ శర్మ, తెనాలి ... 60 20.00
47183 పుష్కరాలు.11 కృష్ణా పుష్కర సందేశం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 28 2.00
47184 పుష్కరాలు.12 The Krishna Pushkaram Souvenir 458 20.00
47185 పుష్కరాలు.13 చైతన్యజ్యోతి మాచిరాజు వేణుగోపాల్ ... 2004 86 1.00
47186 పుష్కరాలు.14 శ్రీ కృష్ణవేణి పుష్కర చరిత్ర పసుమర్తి మల్లికార్జున శర్మ ... 2004 15 1.00
47187 పుష్కరాలు.15 కృష్ణా పుష్కరాలు 2004 ... ఎ.పి.యస్.ఆర్.టి.సి, గుంటూరు రీజియన్ 2004 56 15.00
47188 పుష్కరాలు.16 కృష్ణవేణి పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1994 43 30.00
47189 పుష్కరాలు.17 కృష్ణా నది కథ వంక బాలసుబ్రహ్మణ్యం కృష్ణవేణి ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 29 1.00
47190 పుష్కరాలు.18 పుష్కరదర్శనము శ్రీధర చంద్రశేఖర శాస్త్రి ... ... 31 6.00
47191 పుష్కరాలు.19 కృష్ణవేణి అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1980 35 2.00
47192 పుష్కరాలు.20 కృష్ణాపుష్కరము గౌతమి ... ... 22 0.25
47193 పుష్కరాలు.21 కృష్ణాపుష్కరము ... ... .. 24 1.00
47194 పుష్కరాలు.22 కృష్ణా పుష్కరాలు ... సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
47195 పుష్కరాలు.23 పుష్కరదానము ... ఆర్యవైశ్య పుష్కరదాన ప్రతిగ్రహ సమితి 1934 47 1.00
47196 పుష్కరాలు.24 శ్రీ కృష్ణవేణి పుష్కర మహాత్మ్యము జె.పి. శాస్త్రి శ్రీ కృష్ణా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 31 3.00
47197 పుష్కరాలు.25 శ్రీ కృష్ణవేణి పుష్కర మహాత్మ్యము జె.పి. శాస్త్రి శ్రీ కృష్ణా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 31 3.00
47198 పుష్కరాలు.26 శ్రీ కృష్ణవేణి పుష్కర మహాత్మ్యము బాలి వెంకట నారాయణరావు శ్రీ తిరుపతి బుక్ డిపో., విజయవాడ 1968 24 0.30
47199 పుష్కరాలు.27 కృష్ణానదీ పుష్కర మహాత్మ్యము ... ... ... 27 1.00
47200 పుష్కరాలు.28 శ్రీ కృష్ణా పుష్కర మాహాత్మ్యము కాశీభొట్ల సూర్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ 1980 28 1.00
47201 పుష్కరాలు.29 కృష్ణాపుష్కర మహాత్మ్యము ములుకుట్ల నరసింహావధాని గణేశ్ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1957 31 1.00
47202 పుష్కరాలు.30 శ్రీశైలప్రభ ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక వి.యం. చక్రవర్తి జి. కృష్ణమూర్తి, శ్రీశైలం 1992 166 5.00
47203 పుష్కరాలు.31 కృష్ణా పుష్కరాలు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 31 1.00
47204 పుష్కరాలు.32 కృష్ణా పుష్కరాలు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 31 1.00
47205 పుష్కరాలు.33 గోదావరి పుష్కరాలు ... సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1992 46 0.50
47206 పుష్కరాలు.34 గోదావరి పుష్కరాలు ... ... 2003 6 1.00
47207 పుష్కరాలు.35 గోదావరి పుష్కరాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2003 72 10.00
47208 పుష్కరాలు.36 తల్లి గోదావరి ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 2003 44 2.00
47209 పుష్కరాలు.37 గోదావరి తీరం ... సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1991 43 2.00
47210 పుష్కరాలు.38 గోదావరీ మాహాత్మ్యం గోదావరీ పుష్కర ప్రాశస్త్యం కె.ఎస్.ఎన్. శమంతకమణి శ్రీ రామా బుక్ షాప్ 2003 37 8.00
47211 పుష్కరాలు.39 Godavari Pushkarams 2003 36 2.00
47212 పుష్కరాలు.40 పుష్కర మాహత్యం విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1991 36 2.00
47213 పుష్కరాలు.41 గోదావరి పుష్కరమాహాత్మ్యము పిడపర్తి కృష్ణమూర్తి పొన్నాడ పేరయ్య అండ్ సన్సు 1932 62 1.00
47214 పుష్కరాలు.42 గోదావరీ పుష్కర సమాచార దర్శిని ... ... ... 24 1.00
47215 పుష్కరాలు.43 గోదావరీ పుష్కరములు 2003 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ 2003 48 5.00
47216 పుష్కరాలు.44 పుష్కరపుష్పం అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1991 10 1.00
47217 పుష్కరాలు.45 గౌతమీ పుష్కరమహాత్మ్యము ముసునూరి వెంకటశాస్త్రి నాగుమల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి, రాజమండ్రి 1932 24 0.25
47218 పుష్కరాలు.46 పుణ్యగోదావరీ పుష్కర చరిత్ర బొమ్మకంటి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2003 32 2.00
47219 పుష్కరాలు.47 గోదావరి పుష్కరాలు ... ... 1991 26 1.00
47220 పుష్కరాలు.48 గోదావరి పుష్కర చరిత్ర బి.వి. ప్రసాదరావు ... 2003 36 1.00
47221 పుష్కరాలు.49 పుణ్యగోదావరి పుష్కర చరిత్ర బొమ్మకంటి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1991 69 1.00
47222 పుష్కరాలు.50 గౌతమీ అవతరణం కోడూరి రామకృష్ణ జి.యల్. సత్యవతీదేవి, రాజమండ్రి 2003 59 20.00
47223 పుష్కరాలు.51 పుష్కరమహాత్మ్యము అయినాపురపు సుందరరామయ్య నేలకంటి వేంకటభావనారాయణ 1920 30 1.00
47224 పుష్కరాలు.52 పవిత్ర గోదావరినది నే. పార్వతీ కృష్ణమూర్తి ఐ.బి.ఎచ్. ప్రకాశనము, హైదరాబాద్ 1976 52 3.00
47225 పుష్కరాలు.53 గోదావరి పుష్కరాలు ... ... ... 30 1.00
47226 పుష్కరాలు.54 గోదావరీ పుష్కర మాహాత్మ్యము మాణిక్యం వేదవల్లి తాయారమ్మ ... 1967 43 0.60
47227 పుష్కరాలు.55 గోదావరి దేవరాజ్ దినేశ్ సస్తా సాహిత్య మండల ప్రచురణ 1962 24 0.35
47228 పుష్కరాలు.56 గోదావరీ పుష్కర మాహాత్మ్యమ్ ఏలూరి సీతారామ్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1991 39 2.00
47229 పుష్కరాలు.57 గోదావరీ పుష్కరము బులుసు సూర్య ప్రకాశము సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 30 0.35
47230 పుష్కరాలు.58 గౌతమీ పుష్కర మహిమ గోదావరి శ్రీరామమూర్తి రచయిత, సోంపేట 1967 46 2.00
47231 పుష్కరాలు.59 గోదావరి పుష్కర మహిమ వడ్డాది వీర్రాజు సిద్దాంతి ఐ.యన్.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1979 29 2.00
47232 పుష్కరాలు.60 గోదావరినది ఔన్నత్యం అవసరాల రామారావు మోహన్ స్టోర్సు, రాజమండ్రి ... 13 0.15
47233 పుష్కరాలు.61 శ్రీ గౌతమీ పుష్కర మహిమ నోరి భోగీశ్వరశర్మ రచయిత, కొవ్వూరు ... 46 2.00
47234 పుష్కరాలు.62 గోదావరి పుష్కరాలు రాజమహేంద్రి చరిత్ర శాంతిశ్రీ శ్రీ వీరభద్రజ్యోతిర్విద్యానిలయం, రాజమండ్రి ... 32 2.00
47235 పుష్కరాలు.63 శ్రీ గోదావరీ పుష్కర మాహాత్మ్యము వారణాసి వేంకటేశ్వరశాస్త్రి శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠమ్, కొవ్వూరు 1979 82 2.50
47236 పుష్కరాలు.64 గోదావరీ పుష్కర నీరాజనం ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 31 1.00
47237 పుష్కరాలు.65 సద్గురు సతీ గోదావరీమాత శిష్టా సుబ్బారావు శ్రీ ఉపాసనీ కన్యాకుమారి స్థాన్, సాకోరి 2003 124 20.00
47238 పుష్కరాలు.66 గోదావరీ పుష్కరాలకు విచ్చేయండి ... ... 2003 20 1.00
47239 పుష్కరాలు.67 12 పుణ్యనదుల పుష్కరముల చరిత్ర పోతిరెడ్డి సూర్యనారాయణ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 40 2.00
47240 పుష్కరాలు.68 కృష్ణా పుష్కర సంచిక వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1992 112 2.00
47241 పుష్కరాలు.69 ప్రజాశక్తి గోదావరి గైడ్ ... ... 1991 120 10.00
47242 పుష్కరాలు.70 కృష్ణా పుష్కరాల సత్రయాగము ... ... ... 6 1.00
47243 పుష్కరాలు.71 కృష్ణవేణమ్మ కథ శీలా వీర్రాజు సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 48 2.00
47244 పుష్కరాలు.72 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పుష్కర నదులు గోవాడ సత్యారావు సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1990 32 12.00
47245 పుష్కరాలు.73 కృష్ణవేణి టి. శాంతాదేవి జనాభా విద్యావిభాగం, హైదరాబాద్ 1990 19 1.00
47246 పుష్కరాలు.74 భక్తినివేదన (పుష్కర జ్ఞాపిక) తె.కం. గోపాలాచార్యులు ... 1992 30 2.00
47247 పుష్కరాలు.75 కృష్ణాపుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ముక్కామల వెంకటప్పయ్య భూమి ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక 1992 76 25.00
47248 పుష్కరాలు.76 కృష్ణా పుష్కరాలు మంగళగిరి క్షేత్రం సమాహారం అందె నరసింహారావు ... ... 32 1.00
47249 పుష్కరాలు.77 కృష్ణమ్మ సంబరం సన్నిధానం నరసింహ శర్మ అమ్మ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2004 120 120.00
47250 పుష్కరాలు.78 కృష్ణాతీరం భక్తి తరంగం ... ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి 2004 50 1.00
47251 పుష్కరాలు.79 కృష్ణవేణి పాపహారిణి ... ఆదివారం వార్త 2004 46 1.00
47252 పుష్కరాలు.80 ఆర్ష భారతి కందర్ప రామచంద్రరావు భారతీ ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1992 102 5.00
47253 పుష్కరాలు.81 శ్రీ గౌరాంగ ... శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1990 88 10.00
47254 పుష్కరాలు.82 కృష్ణా పుష్కరాలు ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రభ 1992 63 2.00
47255 పుష్కరాలు.83 కృష్ణవేణి ... ఆంధ్రభూమి 2004 196 10.00
47256 పుష్కరాలు.84 కృష్ణా పుష్కరాలు ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రభ 1992 63 2.00
47257 పుష్కరాలు.85 పుష్కరకృష్ణ ప్రత్యేక అనుబంధం ... ఆంధ్రజ్యోతి 2004 124 25.00
47258 పుష్కరాలు.86 కృష్ణా పుష్కరాల ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రభ సచిత్ర వారపత్రిక 1992 79 2.00
47259 పుష్కరాలు.87 కృష్ణా పుష్కర దీపిక ... ఈనాడు 1992 63 2.00
47260 పుష్కరాలు.88 పుష్కర కృష్ణవేణి ... ప్రజాశక్తి 2004 151 25.00
47261 పుష్కరాలు.89 కృష్ణా పుష్కర ప్రత్యేకం ... విశాలంధ్ర 2004 200 50.00
47262 పుష్కరాలు.90 పుష్కర కృష్ణ 2004 ముఖేష్ కుమార్ మీనా కృష్ణా పుష్కరాల ప్రత్యేక సంచిక కర్నూలు 2004 72 10.00
47263 పుష్కరాలు.91 కృష్ణా పుష్కర కాంతి దిండి సాయిబాబా అరుణ ప్రాంతీయ దినపత్రిక, గుంటూరు 2004 64 2.00
47264 పుష్కరాలు.92 కృష్ణా పుష్కర ప్రత్యేక అనుబంధం ... ఆంధ్రజ్యోతి 2004 50 2.00
47265 పుష్కరాలు.93 పవిత్ర కృష్ణమ్మ టి.వి. సుబ్బయ్య సెంటర్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్, సికింద్రాబాద్ 2004 64 90.00
47266 పుష్కరాలు.94 కృష్ణ టి. హరనాథ్, బి.వి. సుబ్బారావు గాంధీ విజ్ఞాన పరిషత్, హైదరాబాద్ 1992 57 20.00
47267 పుష్కరాలు.95 కృష్ణవేణీ తరంగాలు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 190 150.00
47268 పుష్కరాలు.96 గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రభూమి 2003 192 20.00
47269 పుష్కరాలు.97 గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక సంచిక ... శుభవార్త ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిష విద్యా వైజ్ఞానిక పత్రిక 1991 80 20.00
47270 పుష్కరాలు.98 గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక సంచిక తుమ్మూరి గాయత్రీ పరివార్ మాస పత్రిక ... 140 10.00
47271 పుష్కరాలు.99 గోదావరి పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠమ్, కొవ్వూరు 1991 85 20.00
47272 పుష్కరాలు.100 గోదావరీ పుష్కర మాహాత్మ్యమ్ స్తోత్రరత్నసహితము ... భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి 1991 75 10.00
47273 పుష్కరాలు.101 ఆర్ష గౌతమి పురాణపండ శ్రీనివాస్ రచయిత, రాజమండ్రి 1991 40 20.00
47274 పుష్కరాలు.102 మాతల్లి గోదావరి ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 132 50.00
47275 పుష్కరాలు.103 గోదావరి మలసాని శ్రీనివాసరావు మలసాని పబ్లికేషన్స్ 2003 139 140.00
47276 పుష్కరాలు.104 పుష్కర జ్ఞాపిక ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1993 193 20.00
47277 పుష్కరాలు.105 తుంగభద్రా పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... శ్రీశైల ప్రభ 2008 59 10.00
47278 పుష్కరాలు.106 పుష్కర తుంగా తరంగిణి ... తుంగభద్ర పుషక్ర కమిటి, కర్నూలు 2008 200 20.00
47279 జీవిత చరిత్ర.1 బీద బ్రతుకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక ప్రచురణ 2009 75 20.00
47280 జీవిత చరిత్ర.2 బీద బ్రతుకు 0 యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక ప్రచురణ 2010 75 20.00
47281 జీవిత చరిత్ర.3 బీద బ్రతుకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1985 137 4.00
47282 జీవిత చరిత్ర.4 ధన్యాత్ముడు సి.వి.ఎన్.ధన్ జీవితం సి.ఎన్. రామచంద్రమూర్తి ఛన్నావఝల ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2012 96 75.00
47283 జీవిత చరిత్ర.5 జయమహాదేవ పోవూరి బాలకృష్ణశాస్త్రి జీవితం తంత్రవహి జోగిరాజు ... ... 22 1.00
47284 జీవిత చరిత్ర.6 తెగని జ్ఞాపకాలు ... యడ్లపల్లి వెంకటేశ్వరరావు 2001 28 2.00
47285 జీవిత చరిత్ర.7 దాశరథి రంగాచార్య రచనలు ఐదవ సంపుటం జీవనయానం దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 508 150.00
47286 జీవిత చరిత్ర.8 తెలుగు వెలుగు టి. రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 27 5.00
47287 జీవిత చరిత్ర.9 కీ.శే. సూర్యదేవర వెంకటసుబ్బయ్య దివాకర్ సూర్యదేవర దివాకర్ సర్యదేవర, గుంటూరు ... 58 2.00
47288 జీవిత చరిత్ర.10 యస్వి రామారావు సంజీవ్ దేవ్ రసరేఖ, హైదరాబాద్ 2005 16 5.00
47289 జీవిత చరిత్ర.11 సదా శివమ్ కాసరనేని సదాశివరావు రచయిత, గుంటూరు 2008 200 50.00
47290 జీవిత చరిత్ర.12 దివి దీపం లంక వెంకటరమణ దివి ఐతిహాసిక పరిశోధక మండలి 2005 229 80.00
47291 జీవిత చరిత్ర.13 సురపురం మెడోస్ టైలర్ ఆత్మకథ ... రాజాచంద్ర ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2011 161 100.00
47292 జీవిత చరిత్ర.14 భారతీయ జ్వలిత చేతన బంకించంద్ర వెలుదండ నిత్యానందరావు శ్రీవర్ష పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 208 125.00
47293 జీవిత చరిత్ర.15 చక్రాల కుర్చీ నసీమా హుర్ జుక్, రాధా మూర్తి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2006 222 60.00
47294 జీవిత చరిత్ర.16 గ్రంథాలయ సేవలో నా స్మృతులు కోదాటి నారాయణరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ 2014 104 100.00
47295 జీవిత చరిత్ర.17 సరస్వతీ పూజారి సన్నిధానం నరసింహ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ 2014 174 150.00
47296 జీవిత చరిత్ర.18 శ్రీ వసంతరావు రామకృష్ణరావు గారి 81 వసంతాల అభినందన వి.వి. సత్యనారాయణ శ్రీ భారతీ తీర్థ విశాఖశాఖ ... 34 3.00
47297 జీవిత చరిత్ర.19 కవిరాజు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా ... ... ... 20 10.00
47298 జీవిత చరిత్ర.20 కులపతి కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1969 159 2.75
47299 జీవిత చరిత్ర.21 యోగిపుంగవుడు చెలసాని నాగేశ్వరరావు కొంగర భాస్కరరావు శ్రీమాతా అరవింద దివ్య జీవన కేంద్రం, అడ్డాడ ... 75 25.00
47300 జీవిత చరిత్ర.22 ధన్యజీవి డా. పూర్ణచందు ... ... ... 16 1.00
47301 జీవిత చరిత్ర.23 కవిరాజు త్రిపురనేని ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 48 50.00
47302 జీవిత చరిత్ర.24 ముఖే ముఖే సరస్వతీ డి. సుజాతాదేవి సాహితీ సమాఖ్య 2013 195 100.00
47303 జీవిత చరిత్ర.25 ఒక విద్యాతపస్వి అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ పంగునూరి ప్రమీలా రామన్న దంపతులు 2007 155 100.00
47304 జీవిత చరిత్ర.26 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు జోళదరాశి కె. దొడ్డన గౌడ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 152 8.00
47305 జీవిత చరిత్ర.27 శంకరంబాడి సుందరాచారి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి వి.ఎన్.ఆర్. బుక్ వరల్డ్ 2011 88 50.00
47306 జీవిత చరిత్ర.28 సాహితీ ప్రస్థానంలో కూచిభొట్ల కె.ఎస్.ఎస్.వి.ఎస్.ఆర్. సోమనాథ్ ... 2008 16 2.00
47307 జీవిత చరిత్ర.29 మూర్తి దర్శనం కపిలవాయి లింగమూర్తి ... ... 24 10.00
47308 జీవిత చరిత్ర.30 మా తోట మరికొన్ని కథలు, కబుర్లు కొత్తింటి సునంద రచయిత, హైదరాబాద్ 2014 220 200.00
47309 జీవిత చరిత్ర.31 తెలుగు గోష్ఠి వింశతి ఉత్సవ సంచిక పెదపాటి నాగేశ్వరరావు తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2004 56 20.00
47310 జీవిత చరిత్ర.32 నూరేళ్ళ పులుపుల పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 81 40.00
47311 జీవిత చరిత్ర.33 సాగుతున్న యాత్ర రెండవభాగం ఆచంట జానకి రామ్ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1963 247 5.00
47312 జీవిత చరిత్ర.34 పరిప్రశ్న ఎక్కిరాల భరద్వాజ ... ... 180 10.00
47313 జీవిత చరిత్ర.35 మహామేధావి మార్క్స్ క్రమ పరిణామం గెన్రిఖ్ వొల్కోవ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 255 10.00
47314 జీవిత చరిత్ర.36 నా బాల్యం మక్సీమ్ గోర్కీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1974 846 100.00
47315 జీవిత చరిత్ర.37 జాషువాతో అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు కె. యాదగిరి జాషువ పరిశోధన కేంద్రం, హైదరాబాద్ 2013 147 65.00
47316 జీవిత చరిత్ర.38 మరియా మాంటిస్సోరి షేక్ అబ్దుల్ హాకీం జాని విద్యార్థి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 40 30.00
47317 జీవిత చరిత్ర.39 మహాకవి దాసు శ్రీరాములు జయంతి సంచిక ... మహాకవి దాసు శ్రీరామ స్మారక సమితి, హైదరాబాద్ 1975 40 10.00
47318 జీవిత చరిత్ర.40 కొమురం భీం భూపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2002 63 25.00
47319 జీవిత చరిత్ర.41 మన ప్రకాశం 140వ జయంతి సంచిక గాడేపల్లి దివాకరదత్ ఆంధ్రకేసరి ప్రకాశం విగ్రహనిర్మాణ మిత్రమండలి 2011 140 100.00
47320 జీవిత చరిత్ర.42 ప్రయాణం పులిపాక సాయినాథ్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2014 260 200.00
47321 జీవిత చరిత్ర.43 రాయలసీమ రచయితల చరిత్ర మొదటి సంపుటం కల్లూరి అహోబలరావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయ గ్రంథమాల, హిందూపురం 1975 143 8.00
47322 జీవిత చరిత్ర.44 రాయలసీమ రచయితల చరిత్ర రెండవ సంపుటం కల్లూరి అహోబలరావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయ గ్రంథమాల, హిందూపురం 1977 175 6.00
47323 జీవిత చరిత్ర.45 రాయలసీమ రచయితల చరిత్ర మూడవ సంపుటం కల్లూరి అహోబలరావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయ గ్రంథమాల, హిందూపురం 1981 190 8.00
47324 జీవిత చరిత్ర.46 రాయలసీమ రచయితల చరిత్ర నాల్గవ సంపుటం కల్లూరి అహోబలరావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయ గ్రంథమాల, హిందూపురం 1986 153 12.00
47325 జీవిత చరిత్ర.47 మహాకవి శ్రీశ్రీ బూదరాజు రాధాకృష్ణ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2006 113 25.00
47326 జీవిత చరిత్ర.48 కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2006 126 25.00
47327 జీవిత చరిత్ర.49 ఆరుద్ర మేడిపల్లి రవికుమార్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 143 40.00
47328 జీవిత చరిత్ర.50 చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం వి.వి.యల్. నరసింహారావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2002 127 25.00
47329 జీవిత చరిత్ర.51 చక్రపాణి వెలగా వెంకటప్పయ్య సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 100 25.00
47330 జీవిత చరిత్ర.52 కొమఱ్ఱాజు వేంకట లక్ష్మణరావు బూదరాజు రాధాకృష్ణ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2004 72 25.00
47331 జీవిత చరిత్ర.53 మానవల్లి రామకృష్ణ కవి యు.ఎ. నరసింహమూర్తి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2013 128 50.00
47332 జీవిత చరిత్ర.54 చాగంటి సోమయాజులు చాగంటి కృష్ణకుమారి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2014 136 50.00
47333 జీవిత చరిత్ర.55 నాయని సుబ్బారావు అనుమాండ్ల భూమయ్య సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 74 40.00
47334 జీవిత చరిత్ర.56 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు జి.యస్. వరదాచారి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 123 40.00
47335 జీవిత చరిత్ర.57 కోలాచలం శ్రీనివాసరావు ఎస్. గంగప్ప సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 104 40.00
47336 జీవిత చరిత్ర.58 పరవస్తు చిన్నయసూరి బూదరాజు రాధాకృష్ణ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2002 62 25.00
47337 జీవిత చరిత్ర.59 బుద్ధదేవ బోస్ ఆవంత్స సోమసుందర్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1981 104 10.00
47338 జీవిత చరిత్ర.60 నామ దేవుడు మాధవ్ గోపాల్ దేశముఖ్, భీమసేన్ నిర్మల్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2004 76 25.00
47339 జీవిత చరిత్ర.61 బాబా ఫరీద్ ముద్దసాని రాంరెడ్డి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2004 63 25.00
47340 జీవిత చరిత్ర.62 మీరాబాయి సి. నారాయణరెడ్డి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1972 67 2.50
47341 జీవిత చరిత్ర.63 వాల్మీకి ఆర్. అనంత పద్మనాభరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 94 25.00
47342 జీవిత చరిత్ర.64 వాల్మీకి ఆర్. అనంత పద్మనాభరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 94 25.00
47343 జీవిత చరిత్ర.65 శ్రీనాథకవిసార్వభౌముడు గడియారము వేంకటశేషశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 52 2.00
47344 జీవిత చరిత్ర.66 పింగళి సూరన పి. దక్షిణామూర్తి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 41 20.00
47345 జీవిత చరిత్ర.67 జాతీయ కవి ఇఖ్బాల్ ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 175 15.00
47346 జీవిత చరిత్ర.68 గిడుగు సీతాపతి జీవితం రచనలు బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 138 7.00
47347 జీవిత చరిత్ర.69 గిడుగు సీతాపతి జీవితం రచనలు బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 138 7.00
47348 జీవిత చరిత్ర.70 గిడుగు రామమూర్తి జీవితం ఉద్యమం అక్కిరాజు రమాపతిరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2006 138 30.00
47349 జీవిత చరిత్ర.71 పరశురామ పంతుల లింగమూర్తి దివాకర్ల వెంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1976 66 2.00
47350 జీవిత చరిత్ర.72 కోలాచలం శ్రీనివాసరావు ఎస్. గంగప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1973 116 4.00
47351 జీవిత చరిత్ర.73 భవభూతి జి.కే. భట్, పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1987 95 15.00
47352 జీవిత చరిత్ర.74 చంద్రగుప్త మౌర్యుడు లల్లన్ జీ గోపాల్, వేమూరి ఆంజనేయ శర్మ నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు, ఇండియా 1991 65 8.00
47353 జీవిత చరిత్ర.75 అశుతోష్ ముఖర్జీ ఎ.పి. దాసుగుప్త ... ... 112 20.00
47354 జీవిత చరిత్ర.76 శ్రీ నారాయణగురు అక్కిరాజు రమాపతిరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు, ఇండియా 1982 93 30.00
47355 జీవిత చరిత్ర.77 నేతాజీ సుభాసు చంద్ర బోస్ అట్లూరి పురుషోత్తం నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు, ఇండియా 1997 189 40.00
47356 జీవిత చరిత్ర.78 అబుల్ కలామ్ అజాద్ అర్ష్ మల్షియాని పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1983 140 11.00
47357 జీవిత చరిత్ర.79 వసుమతీ పథం చలసాని వసుమతి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 216 75.00
47358 జీవిత చరిత్ర.80 మహనీయులు తుమ్మల సీతారామమూర్తి తుమ్మల కళాపీఠం, హైదరాబాద్ 2009 130 10.00
47359 జీవిత చరిత్ర.81 డెంకాల్ వనదేవత కొండమ్మ ఎం.ఎస్.ఆర్. శర్మ ... 2011 64 30.00
47360 జీవిత చరిత్ర.82 లేఖల (మల్లెల) సౌరభం గిరిరాజు విజయలక్ష్మి ... 2014 92 100.00
47361 జీవిత చరిత్ర.83 చీకటి వెలుగులు బేబీ హాల్ దార్ రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్, హైదరాబాద్ 2008 160 50.00
47362 జీవిత చరిత్ర.84 గిడుగు లేఖలు ఎన్.ఎస్. రాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 81 25.00
47363 జీవిత చరిత్ర.85 చరిత్ర సృష్టించిన డైరీలు శ్రీవాసవ్య డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 88 25.00
47364 473 హిమాలయం మహిమాలయం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 224 100.00
47365 474 మా ఉత్తరదేశయాత్ర ఎం. సీతమ్మ ... ... 120 2.00
47366 475 శ్రీకైలాస మానస సరోవర యాత్ర వేదానంద సరస్వతి వేదానంద చారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2005 172 100.00
47367 476 కైలాస మానస సరోవర తీర్థయాత్ర రెంటాల జయదేవ శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2003 138 25.00
47368 477 నా ఉత్తరఖండ యాత్ర చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2001 92 20.00
47369 478 హిమగిరి విహారము తపోవన్ మహరాజ్ జూటూరు వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1989 240 25.00
47370 479 హిమగిరి విహారము తపోవన్ మహరాజ్ జూటూరు వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1989 240 25.00
47371 480 దత్తక్షేత్ర అనుభవాలు వి. హరిహరనాథ్ రచయిత, ఒంగోలు ... 72 25.00
47372 481 తిరుపతి యాత్ర ఆకెళ్ళ విభీషణశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 65 15.00
47373 482 ఆమ్‌స్టర్ డాంలో అద్భుతం మధురాంతకం నరేంద్ర కథాకోకిల ప్రచురణలు, తిరుపతి 2013 100 60.00
47374 483 ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సభలకు చంద్రిగాడి యాత్ర రవీంద్రనాథ్ గుత్తికొండ రచయిత 2010 102 10.00
47375 484 ఆంధ్ర టు అమెరికా కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు ... ... 81 50.00
47376 485 అమెరికా అనుభవాలు రావెల సాంబశివరావు ... ... 56 20.00
47377 486 పరదేశాల్లో పదనిసలు నాగభైరవ ఆదినారాయణ వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2012 72 60.00
47378 487 పరదేశాల్లో పదనిసలు నాగభైరవ ఆదినారాయణ వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2012 72 60.00
47379 488 నా ఉత్తర దేశ యాత్ర బులుసు వేంకటరమణయ్య రచయిత, చెన్నై 1958 130 1.50
47380 489 నా యాత్ర ప్రాతూరి వేంకట శివరామశర్మ విజయ ముద్రాక్షరశాల, బాపట్ల 1934 238 2.00
47381 490 ట్రావెలాగ్ యూరప్ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 255 50.00
47382 491 నర్మద పరిక్రమ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 160 80.00
47383 492 ప్రథమ సోషలిస్టు దేశంలో పర్యటన పరిశీలన చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1981 40 0.75
47384 493 చత్తీస్‌ఘడ్ స్కూటర్ యాత్ర 2009 పరవస్తు లోకేశ్వర్ గాంధి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 156 100.00
47385 494 చత్తీస్‌ఘడ్ స్కూటర్ యాత్ర 2009 పరవస్తు లోకేశ్వర్ గాంధి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2014 156 100.00
47386 495 స్కూటర్ల పై రోహతాంగ్ యాత్ర దాసరి అమరేంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 91 25.00
47387 496 సిల్క్ రూట్ లో సాహస యాత్ర పరవస్తు లోకేశ్వర్ గాంధి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 234 250.00
47388 497 ప్రతిభా ప్రభాకరుడు చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి రచయిత, ప్రకాశం 2012 49 60.00
47389 498 నా ఉత్తర భారత యాత్రా విశేషాలు పాటిబండ్ల వెంకటపతిరాయలు పాటిబండ్ల ప్రచురణలు 2005 575 175.00
47390 499 నా దక్షిణ భారత యాత్రా విశేషాలు పాటిబండ్ల వెంకటపతిరాయలు పాటిబండ్ల ప్రచురణలు 2005 416 150.00
47391 500 కైలాసగిరి మానస సరోవర యాత్ర శ్రీ ఘటం రామలింగ శాస్త్రి ... 2004 150 20.00
47392 501 యాత్రానందం పాటిబండ్ల దక్షిణామూర్తి క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 56 50.00
47393 502 ప్రయాణానికే జీవితం అజిత్ హరిసింఘాని, కొల్లూరి సోమ శంకర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 168 120.00
47394 503 జంటలు కవికొండల వెంకటరావు సుమనోహ్లాదిని ప్రచురణలు, గుంటూరు 1969 120 2.00
47395 504 నా ఉత్తర దేశ యాత్రానుభూతి పాతూరి రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ దేవీ పద్మజా గ్రంథమాల, రేపల్లె 1987 64 25.00
47396 505 ???? ... ... ... 218 2.00
47397 506 యాత్రిక్ వాసిరెడ్డి శివరామకృష్ణ చైతన్య పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 101 30.00
47398 507 నేను చూసిన మారిషస్ ఎన్. గోపి రచన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 78 30.00
47399 508 తొలగిన స్వర్గం ఆర్వియార్ ఆర్వియార్, హైదరాబాద్ ... 82 35.00
47400 509 మాస్కోలో భారతీయ విద్యార్థి వి.ఎస్. కమల బాబు పబ్లికేషన్స్,చెన్నై 1975 103 2.00
47401 510 మాన్యశ్రీ కల్లూరి చంద్రమౌళి కీర్తిచంద్రిక ... రామినేని శివరామయ్య చౌదరి, గుంటూరు 2011 57 20.00
47402 511 శ్రీ శరణు రామస్వామి చౌదరి వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ శరణు రామస్వామి చౌదరి, అమృతలూరు 2008 84 50.00
47403 512 శ్రీపాటిబండ్ల సీతారామయ్యగారి జీవిత చరిత్ర పాటిబండ్ల రామకృష్ణ రచయిత, గుంటూరు 2011 140 25.00
47404 513 కుటుంబ చరితం అంచే వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఈమని 1995 65 10.00
47405 514 చైతన్య మూర్తి బీశ్వ కిష్టయ్య శ్రీ కె.కె. రెడ్డి షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం 1976 42 3.00
47406 515 నా అనుభవాలు సింహాద్రి శివారెడ్డి ... ... 96 40.00
47407 516 బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2008 126 50.00
47408 517 ధర్మదాత శ్రీపతి వీరారెడ్డి ... శ్రీ మలయాళస్వామి ఆశ్రమం, పాలమూరు 2007 36 6.00
47409 518 రాజకీయ రధ సారధి కొత్త రఘురామయ్య గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య రచయిత ... 108 20.00
47410 519 తెలుఁగు వీరుఁడు బిరుదురాజు రామరాజు విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 123 125.00
47411 520 పెద్ది రెడ్డి తిమ్మా రెడ్డి అభినందన సంచిక ... ... 1960 92 2.00
47412 521 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు కలపాల సూర్యప్రకాశరావు నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 148 25.00
47413 522 పి.సి. జోషి జీవిత చరిత్ర గార్గి చక్రవర్తి, నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వర రావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు, ఇండియా 2009 136 55.00
47414 523 రామ్ మనోహర్ లోహియా ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు రావెల సోమయ్య రామ్ మనోహర్ లోహియా సమతా ట్రస్ట్ 2009 95 20.00
47415 524 ఆరని దివ్వెల కాంతులు అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి కేశవస్మారక సమితి, గుంటూరు 2012 80 40.00
47416 525 సర్వజ్ఞ కె.బి. ప్రభుప్రసాద్, జి. లక్ష్మీనారాయణ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 75 25.00
47417 526 శ్రీ అరవిందులు మనోజ్ దాస్, అమరేంద్ర సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1987 103 5.00
47418 527 పోతన దివాకర్ల వెంకటావధాని సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 78 5.00
47419 528 స్వీయచరిత్ర ఆచంట లక్ష్మీపతి ది అవది ఆరోగ్యాశ్రమ సమితి, చెన్నై 1973 332 6.00
47420 529 మహామానుషం వడ్లమాని సూర్యనారాయణమూర్తి నడింపల్లి సత్యనారాయణరాజు, కోడూరుపాడు 2002 211 100.00
47421 530 నేను హిందువునెట్లయిత కంచ ఐలయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1996 188 80.00
47422 531 పింజారి షేక్ నాజర్ ఆత్మకథ అంగడాల వెంకటరమణ మూర్తి రచయిత, ఉప్పులూరు 2001 93 50.00
47423 532 జరిగిన కథ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 217 120.00
47424 533 ఉన్నవ వెంకటరామయ్య జి. వెంకటరామారావు ఉన్నవ మదనమోహనరావు, హైదరాబాద్ 2011 132 100.00
47425 534 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి భావాలు ప్రభావాలు అచ్యుతరామ్ ... ... 15 1.00
47426 535 కవిరాజు త్రిపురనేని ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 48 50.00
47427 536 అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య 125వ జయంతి వెలగా వెంకటప్పయ్య అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య 125వ జయంతి ప్రచురణ 2014 16 10.00
47428 537 వెలగావారి వేయి పున్నముల హేల డి. పారినాయుడు జట్టు భావసమాఖ్య, పార్వతీపురం 2014 48 40.00
47429 538 శ్రీ మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ ... ... ... 20 1.00
47430 539 ఒక హిజ్రా ఆత్మకథ ఎ. రేవతి, పి. సత్యవతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2014 154 130.00
47431 540 శ్రీమతి ఎలెన్ రాయ్ జాస్తి జవహర్లాల్ ఆదర్శ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2013 67 50.00
47432 541 మండలి వెంకటకృష్ణారావు బుడ్డిగ సుబ్బరాయన్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2007 63 30.00
47433 542 మా నాన్న అవిజ బాలీశ్వరరెడ్డి రచయిత, కర్నూలు 2011 136 20.00
47434 543 స్వారాజ్య సమర వీరనారి వెంపో నవనారీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1998 181 105.00
47435 544 ధీరలలిత కురుగంటి శ్రీలక్ష్మి అలేఖ్యా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 118 50.00
47436 545 విప్లవాగ్ని అల్లూరి గోపరాజు నారాయణరావు సాహిత్య నికేతన్, విజయవాడ 1997 136 20.00
47437 546 వీర తెలంగాణా నా అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు రావి నారాయణ రెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 155 20.00
47438 547 తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం దొడ్డా నరసయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 64 10.00
47439 548 అలీనోద్యమ సారధి నెహ్రు జీవితంభావనలు మండవ శ్రీరామమూర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 124 20.00
47440 549 మన రైతు పెద్ద మాదాల తిమ్మయ్య దరువూరి వీరయ్య రచయిత, ఉదయగిరి 1992 170 15.00
47441 550 స్మృతిపథం కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 27 10.00
47442 551 పురుషోత్తమచరిత్ర పోతరాజు పురుషోత్తమరావు శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 2015 240 150.00
47443 552 గుంటూరు గాంధి వట్టికూటి సాంబశివరావు రాఘవ యాడ్స్, గుంటూరు 2002 173 50.00
47444 553 ఆదర్శరత్న శ్రీ పలకలూరి శివరావు వసంతరావు రామకృష్ణారావు జి. నళిని 2010 85 50.00
47445 554 చంద్రశేఖర ఆజాద్ టి. సాయి వశిష్ట ముద్ర బుక్స్, విజయవాడ 2013 48 25.00
47446 555 కర్మయోగి కోలా కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2005 108 50.00
47447 556 స్వీయ చరిత్ర లోకబంధు జాలయ్య పి. రామకృష్ణమూర్తి, గుంటూరు ... 109 5.00
47448 557 స్వతంత్ర సమరయోధుని జీవిత సంఘర్షణలు ... ప్రజావాణి, గుంటూరు 1979 284 15.00
47449 558 రాణా ప్రతాపసింహ చరిత్ర చిలమకూరు సాలమ్మ వివిఆర్ డిజైనింగ్ ప్రింటింగ్ బైండింగ్, విజయవాడ 2011 143 80.00
47450 559 మదనపల్లె గాంధీ మల్లెల గురవయ్య రచయిత, మదనపల్లె 2013 135 70.00
47451 560 రెండువందల ఏళ్ళ జాన్ కీట్సు సౌభాగ్య ప్రజా ఆలోచనా వేదిక, హైదరాబాద్ 1995 51 20.00
47452 561 వి.ఐ. లెనిన్ సమరశీల జీవితం నుండి కొన్ని పుటలు యూరీ అక్స్యూతిన్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు 1984 86 20.00
47453 562 కాటమరాజు చరిత్ర కనకబండి మోహన్ రావు రచయిత, ఖమ్మం 1997 179 40.00
47454 563 మరపురాని మనీషి రాజన్న జీవితి రేఖలు పాటూరు రాజగోపాల నాయుడు రాజన్న ట్రస్టు, చిత్తూరు 2004 16 5.00
47455 564 మరో మహాత్ముడు మన రాజన్న పాటూరు రాజగోపాల నాయుడు రాజన్న ట్రస్టు, చిత్తూరు 2004 12 1.00
47456 565 స్వాతంత్ర్య సమరంలో ప్రకాశం రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత 2015 95 40.00
47457 566 గద్దె లింగయ్య జీవన రేఖ ... ... 2011 13 1.00
47458 567 ప్రజల మనిషి ప్రకాశం రావినూతల శ్రీరాములు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 79 12.00
47459 568 ప్రకాశం గాథాశతి భండారు పర్వతాలరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 123 12.00
47460 569 మా తాతయ్య మా దైవం నేమాని గౌరీసావిత్ర యుగాంతర్ చేతనా ప్రచురణ 1991 31 3.00
47461 570 కొండపల్లి జగన్నాథ దాసు కొండపల్లి వేంకట రామదాసు కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2010 56 20.00
47462 571 కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లామ్ కవిత్వమూ జీవితమూ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2012 110 30.00
47463 572 మహాశిల్పి జక్కన దాశరథి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., మద్రాసు 1964 102 1.25
47464 573 తనను గురించి నెహ్రూజీ ఛాయేశ్వర్ ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 268 6.00
47465 574 తోడేళ్లపాలు చేశారు ప్యారేలాల్, జి. కృష్ణ గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1969 252 4.00
47466 575 ధన్యజీవి ముదివర్తి రాఘరావు రావినూతల శ్రీరాములు తెలుగు గోష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2005 36 20.00
47467 576 నేనూ నా దేశం దరిశి చెంచయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 390 50.00
47468 577 నేనూ నా దేశం దరిశి చెంచయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 390 50.00
47469 578 స్మృతులు ... ... ... 84 2.00
47470 579 ఇమామ్ కథ నోరి రామశర్మ వేంకట్రామ అండ్ కో., హైదరాబాద్ 1965 131 1.50
47471 580 సర్దార్ భగత్ సింగ్ ఉప్పులూరి మురళీకృష్ణ శ్రీ మిత్రా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 41 5.50
47472 581 జనం మనిషి పెద్ది సత్యనారాయణ పెద్ది కృష్ణ కుమార్, బెంగుళూరు 1994 32 10.00
47473 582 విప్లవ పీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జోలెపాలెం మంగమ్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 134 15.00
47474 583 వీరకిశోరి జోన్ చరిత్ర రామిశెట్టి శౌరయ్య రచయిత, ఫిరంగిపురము 1969 124 1.50
47475 584 ఆత్మకథ మహాత్మాగాంధి ఆంధ్ర గ్రంథమాల, మద్రాసు 1947 370 5.00
47476 585 సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న వంగపండు అప్పలస్వామి శ్రామిక రైతాంగ జనవిజ్ఞాన పీఠం, విశాఖపట్నం 1990 594 75.00
47477 586 కొమ్మారెడ్డి గోపాలకృష్ణయ్య, ఆంజనేయులు, పట్టాభిరామయ్య గార్ల జీవిత విశేషాలు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య గొర్రెపాటి రాధాకృష్ణ, బళ్ళారి 1981 40 1.00
47478 587 డాక్టర్ చెన్నా రెడ్డి తుర్లపాటి కుటుంబరావు రచయిత, విజయవాడ 1989 23 10.00
47479 588 రాజర్షి రాజన్న దరువూరి వీరయ్య కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1999 46 2.00
47480 589 సర్దార్ పృధ్వీసింగ్ చంద్రం జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 104 20.00
47481 590 భగత్ సింగ్ ... భగత్ సింగ్ శత జయంతి నిర్వాహక కమిటి 2007 16 1.00
47482 591 నడిచే దేవుడు నీలంరాజు వెంకట శేషయ్య జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం 2000 330 100.00
47483 592 సమర్ధ సద్గురు శ్రీ జగన్నాధస్వామి వారి దివ్య చరిత్ర ప్రభాకర శ్రీకృష్ణ భగవాన్ బ్రహ్మశ్రీ సద్గురు జగన్నాధస్వామి ఆశ్రమ సేవాసమితి 2004 322 125.00
47484 593 శ్రీ మహర్షి యమ్.ఎస్. కామత్ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2000 52 20.00
47485 594 శ్రీ నారాయణ స్వామి వసంతరావు రామకృష్ణరావు శ్రీ పలకలూరి శివరావు, గుంటూరు ... 76 30.00
47486 595 భక్త కనకదాసు జి.ఎస్. మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 52 15.00
47487 596 మతసంస్కారి జగద్గురువు శంకరాచార్యుడు వి. కోటేశ్వరమ్మ ... ... 11 1.00
47488 597 కడప జిల్లా యోగులు వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ప్రభావం ఎ.కె. వేణుగోపాల్ రెడ్డి ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2012 100 70.00
47489 598 ఓషో జీవిత చరిత్ర -1 స్వామి సంతోషానంద విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 168 80.00
47490 599 భగవాన్ శంకర భగవత్పాదులు ... ... ... 100 10.00
47491 600 పాండురంగ భక్తవిజయము మూడవ భాగం ... ... ... 871 10.00
47492 601 తనువు మొండికేస్తే తల గదమాయిస్తోంది అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, కృష్ణా జిల్లా 1993 184 40.00
47493 602 భక్త విజయం విజయకుమారి న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1991 139 15.00
47494 603 శ్రీమదాంధ్ర మహాభక్త విజయము రెండవ భాగము శ్రీరామానుజులవారు ... 1963 434 25.00
47495 604 కామరాజ్ ఒక అధ్యయనం రావెల సాంబశివరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2010 219 70.00
47496 605 దశ మార్చిన దార్శనికులు ఉదయగిరి జనవిజ్ఞాన వేదిక 2013 88 20.00
47497 606 మేడం హెచ్. పి. బ్లావట్ స్కీ జీవితం తత్త్వం శ్రీవిరించి ప్రాప్తి బుక్స్, చెన్నై 2001 142 35.00
47498 607 ధళవాయి రామప్పయ్య సింగంపల్లి అప్పారావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1985 79 6.00
47499 608 మహా భక్త విజయము అన్నదేవర నాగభూషణరావు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1957 36 1.00
47500 609 శ్రీమదాంధ్ర మహాభక్త విజయము పంగులూరి వీరరాఘవుడు శ్రీ కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్ 2014 324 200.00
47501 610 అబ్రహాము లింకను ... ... ... 218 2.00
47502 611 మహారాణా హమీర్ సింహుడు సింగంపల్లి అప్పారావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1985 72 6.00
47503 612 స్మృతికణాలు హ.వా. పింగలే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1983 112 3.00
47504 613 ఛార్లెస్ డార్విన్ 200 జయంతి ... నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 2009 28 10.00
47505 614 రెమ్మలు రమ్మన్నాయి వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాద్ 2011 32 15.00
47506 615 డాక్టర్ జె.సి. బోసు వి. కోటేశ్వరమ్మ ... 1937 19 1.00
47507 616 తెలుగువారి కురియన్ వాసిరెడ్డి వేణుగోపాల్ వాసిరెడ్డి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 87 100.00
47508 617 అబ్రహాం లింకన్ వంగర రంగభాస్కరరావు జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 2014 120 100.00
47509 618 లక్ష్మీరఘురామ్ టి.యస్. కృష్ణానందమ్ సంఘమిత్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 359 20.00
47510 619 సంపూర్ణ భక్త విజయము ... ... 1943 837 25.00
47511 620 అమ్మ ఒడిలోకి పయనం ఒక అమెరికా స్వామి ఆత్మకథ రాధానాథ్ స్వామి S. Chand Publications, New Delhi 347 150.00
47512 621 పారమార్థిక నిధులు బి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2000 200 40.00
47513 622 పావన స్రవంతి శరత్ చంద్ర బెహెర దివ్యజీవన సంఘము, ఇండియా 2001 214 60.00
47514 623 ఆనన్ద సారస్వతమ్ జనార్దనానన్ద సరస్వతీ శ్రీ కామకోటి పరమాచార్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 2003 81 20.00
47515 624 సమర్ధ సద్గురు శ్రీ జగన్నాధస్వామి వారి దివ్య చరిత్ర ప్రభాకర శ్రీకృష్ణ భగవాన్ బ్రహ్మశ్రీ సద్గురు జగన్నాధస్వామి ఆశ్రమ సేవాసమితి 2004 322 105.00
47516 625 బుద్ధ జీవిత సంగ్రహం దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 54 30.00
47517 626 భగవాన్ శ్రీధర గురుచరిత్ర సచ్చిదానందస్వామి విశ్వమందిరం ప్రచురణ, గుంటూరు 1998 886 200.00
47518 627 భగవాన్ శ్రీరమణ మహర్షుల దివ్య జీవిత మకరందము నిమిషకవి పేర్రాజు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1998 499 50.00
47519 628 చిదానంద భారతీ స్వామివారి జీవిత చరిత్రము ... అన్నపూర్ణ పీఠము, విశ్వేశ్వరాశ్రమము ... 103 20.00
47520 629 మహాయోగి కంచర్ల పాండు రంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2006 40 35.00
47521 630 శ్రీ శ్రీరామ శరణ్ దివ్య జీవిత చరిత్ర ధేనుకొండ కంచి వరద రాజు శ్రీరామశరణ్ సేవా సంఘము, బుద్దాం 2004 102 40.00
47522 631 వైకుంఠ మాధురి నల్లూరి హేమకుమారి పరమేశ్వర సేవా సమితి, తూర్పు గోదావరి 2005 320 100.00
47523 632 శ్రీ మాధవ విద్యారణ్యస్వామి చరిత్ర గడియారం రామకృష్ణశర్మ హిందూ ధర్మ ప్రచార మండలి, కర్నూలు ... 168 50.00
47524 633 భరద్వాజ మహర్షి పరిచయము కందూరు సీత పద్మనాభయ్య రచయిత, కొత్తకోట ... 20 1.00
47525 634 రసయోగి పోతరాజు ప్రేమకుమార్ భార్గవ రచయిత, గుంటూరు 2008 206 100.00
47526 635 బుద్ధుడు జీవితం అవగాహన తిరుమల రామచంద్ర జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 104 20.00
47527 636 శ్రీ సద్గురు స్మరణ చోడే వెంకటరమణమ్మ రచయిత, శ్రీవ్యాసాశ్రమము 2009 162 100.00
47528 637 చరాచర సుఖాభిలాషి శ్రీమలయాళస్వామి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య సి. ఉషారాణి, సి. నారాయణరావు, తణుకు 2011 94 50.00
47529 638 శ్రీ మలయాళ మహర్షి విద్యా ప్రకాశానందగిరిస్వామి శ్రీ సద్గురు మహర్షి మలయాళస్వామి, ఏర్పేడు 1985 95 5.00
47530 639 శ్రీ భగవాన్ దత్తావధూత శ్రీరామస్వామి బాబా దివ్యచరితము సర్దార్ బి. శ్రీనివాసరావు మరియు బి. వెంకటేశ్వరరావు 2006 312 70.00
47531 640 భక్త రామదాసు చరిత్రము పాపని పిచ్చయ్య రచయిత, గుంటూరు 2011 112 25.00
47532 641 శ్రీ సర్వేశ్వరానంద బోధామృతము బి.వి. రమణమ్మ తుడిమెళ్ళ నారాయణమ్మ, ఎం. స్వర్ణలత,ఎం. సాయినాథ్ 2004 184 25.00
47533 642 సద్గురు శ్రీరాయ వీరయ్య నాయన జీవిత చరిత్ర కన్నెకంటి రాజమల్లాచారి సద్గురు శ్రీరాయ వీరయ్య మఠం, గోళ్ళవిడిపి 2005 24 30.00
47534 643 మృత్యోర్మా అమృతంగమయ యోగిని సరోజిని కె.వి. రావు, విశాఖపట్నం 2005 175 100.00
47535 644 మాతృసంహిత కొండముది రామకృష్ణ శ్రీ కొండముది రామకృష్ణ ఫౌండేషన్, జిల్లెళ్ళమూడి 1999 704 250.00
47536 645 మాతృశ్రీ జీవిత మహోదధిలో తరంగాలు రెండవ భాగం రహి మాతృశ్రీ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, బాపట్ల 1969 248 5.00
47537 646 అవతారమూర్తి అమ్మ కొండముది రామకృష్ణ శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, గుంటూరు 2006 23 2.00
47538 647 మాతృశ్రీ జీవిత మహోదధిలో తరంగాలు రహి శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, గుంటూరు 2002 493 160.00
47539 648 మహాతపస్వి మైత్రావరుణ వాసిష్ఠ అధ్యయన కేంద్రము, విజయనగరము 1999 373 80.00
47540 649 వివేకానంద జీవితం తాత్వికత జయశ్రీ మల్లిక్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 132 30.00
47541 650 భారత జాతికి ఆశాజ్యోతి మన్నవ గిరిధరరావు ... ... 40 20.00
47542 651 స్వామి వివేకానంద జీవితం సందేశం స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2014 143 5.00
47543 652 మహర్షి వివేకానందుడు కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు రచయిత, ముసునూరు 1971 128 2.00
47544 653 వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1966 432 4.00
47545 654 నార్ల చిరంజీవి విశ్వేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2009 75 25.00
47546 655 బుడ్డా వెంగళరెడ్డి యస్.డి.వి. అజీజ్ అబ్జ క్రియేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 100 50.00
47547 656 శ్రీ శారదామాత శారదా మఠం ... రామకృష్ణ శారదా మిషన్, గుంటూరు 2003 72 25.00
47548 657 శ్రీ మంత్రాలయ మహాత్మ్యం రాఘవేంద్రగురు జీవిత చరిత్ర గాజుల వీరయ్య ఎ.ఎం. కరడి సన్స్, హుబ్లి 1986 108 5.00
47549 658 శ్రీ రాఘవేంద్ర విజయము పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి సేవా సంఘం ... 64 6.00
47550 659 శ్రీ మద్రాఘవేంద్ర విజయము కామేశ్వరరావు మజుందార్ శ్రీ గురురాజ సేవాసమితి, గుంటూరు 1995 232 25.00
47551 660 నాగమహాశయ ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2005 131 25.00
47552 661 శ్రీ శంకరాచార్యుల చరిత్ర వెంపటి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ లలితా విద్యామందిరము, విజయవాడ 2005 20 6.00
47553 662 శ్రీ జగద్గురు ద్వయం విశాఖ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2005 279 80.00
47554 663 జెన్నీ ఆదర్శం మైత్రేయ మైత్రేయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1998 108 25.00
47555 664 పునీత శౌరివారి చరిత్ర రామిశెట్టి శౌరయ్య రచయిత, ఫిరంగిపురము 1993 77 15.00
47556 665 చైతన్య చరితావళి తృతీయ ఖండము కుందుర్తి వెంకటనరసార్య మహోదయులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1983 428 15.00
47557 666 శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు నేలటూరి భక్తవత్సలము శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1970 289 6.00
47558 667 శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు భక్తి వికాస స్వామి కొల్లిమర్ల శ్రీరంగసాయి 2008 132 50.00
47559 668 చైతన్య ప్రభువు గుంటి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 88 8.00
47560 669 అహింసాన్వేషణ వినోబా జీవన రేఖలు వినోబా మాటల్లో వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి సర్వోదయ విచార్ ప్రచార్ ట్రస్ట్ 1995 287 30.00
47561 670 భక్త నరసింహ చరిత్ర మరియు పరమార్ధ బోధ భక్త నరసింహం హెచ్. కృష్ణారావు ... 96 2.00
47562 671 శ్రీ సద్గురు మునీంద్రస్వాముల జీవిత చరిత్ర కార్యమపూడి నాగభూషణం శ్రీ బి.వి. వెంకటస్వాములు, అత్తికుప్పం 1973 53 1.00
47563 672 శ్రీ శంకరాచార్యుల చరిత్ర వెంపటి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ లలితా విద్యామందిరము, విజయవాడ 2005 20 6.00
47564 673 మా గురుదేవులు పి.వి. కొండలరావు సిద్ధయోగి ఆశ్రమం, విజయవాడ 1992 67 10.00
47565 674 అభిమన్యుడు, పురుషోత్తముడు, ఆంధ్రకేసరి, లేపాక్షి ... ... ... 62 20.00
47566 675 మహర్షుల చరిత్రలు నాలుగవ భాగం బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 128 15.00
47567 676 గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ కడియాల రామమోహన రాయ్ ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2008 91 50.00
47568 677 పరిణతవాణి మొదటి సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1997 122 36.00
47569 678 పరిణతవాణి రెండవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2000 130 45.00
47570 679 పరిణతవాణి మూడవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2006 167 60.00
47571 680 పరిణతవాణి నాల్గవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2008 166 65.00
47572 681 పరిణతవాణి ఐదవ సంపుటం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2009 171 60.00
47573 682 అనన్యసామాన్యులు పి.ఎస్. రావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక 2003 95 5.00
47574 683 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1996 94 15.00
47575 684 రాయలసీమ రత్నాలు ఆర్. అనంత పద్మనాభరావు నవోదయా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1994 52 20.00
47576 685 మహాపురుషుల జీవితములు 1,2,3 భాగములు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 368 10.00
47577 686 మహాపురుషుల జీవితములు మూడవ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 136 15.00
47578 687 ప్రసిద్ధ ఉర్దూ కవులు సౌభాగ్య ... 2000 66 30.00
47579 688 ఆధ్యాత్మిక రత్నాలు వెలగా వెంకటరామయ్య వర్మ సంధ్యాజ్యోతి వృద్ధజన సేవాశ్రమము, నారాకోడూరు 1996 103 25.00
47580 689 సద్గుణరత్న స్వతంత్రభారతి నిడమర్తి రామప్రసాద్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2014 145 108.00
47581 690 ఆంధ్రకవయిత్రులు ఊటుకూరి లక్ష్మీకాన్తమ్మ రచయిత, బాపట్ల ... 289 8.00
47582 691 కాకతీయ నాయకులు జక్కంపూడి సీతారామారావు రచయిత, చిలకలూరిపేట 1997 137 40.00
47583 692 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్ర వేత్తలు గుమ్మనూరు రమేష్ బాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 107 8.00
47584 693 దివ్యానుభవమూర్తులు నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ విద్యార్థి మిత్ర ప్రచురణలు, కర్నూలు 2015 132 50.00
47585 694 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లింలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఎంపవర్ ఇండియా ప్రెస్, న్యూఢిల్లీ 2012 70 30.00
47586 695 భక్త సప్త రత్నాలు బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 92 8.00
47587 696 నా వాఙ్మయ మిత్రులు టేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 366 100.00
47588 697 ఆంధ్ర యోగినులు బి. రుక్మిణి శ్రీ సాయి ప్రచురణలు, వరంగల్ 2004 183 80.00
47589 698 శాంతియోధులు దుగ్గిరాల కమలాదేవి రచయిత, విశాఖపట్నం 2010 188 20.00
47590 699 భారతీయ లహరి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి నిశ్చింత ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2012 120 80.00
47591 700 నాయన్మారులు శ్రీపాద జయప్రకాశ్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 94 20.00
47592 701 నాయన్మారులు శ్రీపాద జయప్రకాశ్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2013 94 20.00
47593 702 కలియుగ తీర్థక్షేత్రాలు విద్యారఘునాథ్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1990 157 30.00
47594 703 కలియుగ తీర్థక్షేత్రాలు విద్యారఘునాథ్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1990 157 30.00
47595 704 అవధూత శ్రీ చివటం అమ్మ శారదా వివేక్ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2001 106 35.00
47596 705 నేను దర్శించిన మహాత్ములు-1 ఎక్కిరాల భరద్వాజ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2001 105 30.00
47597 706 భారతీయ వైజ్ఞానికులు వి. వెంకటేశ్వరరావు తులసి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2004 96 48.00
47598 707 గుంటూరు కవులు సూర్యదేవర రవికుమార్ రచయిత, గుంటూరు 2014 146 150.00
47599 708 తొలితరం కమ్యూనిస్టులు ఏటుకూరి ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 114 40.00
47600 709 శాస్త్రవేత్తలు, సాహితీవేత్తలు ఎ.వి. విఠల్ రావు సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 120 40.00
47601 710 ధ్యాన మూర్తుల దివ్య చరిత్రలు డి. కమలాదేవి రచయిత, విశాఖపట్నం 2010 84 10.00
47602 711 ఆంధ్రవేద శాస్త్ర విద్యాలంకారులు గబ్బిట దుర్గా ప్రసాద్ సరసభారతి, ఉయ్యూరు 2010 56 25.00
47603 712 పరిచయాలు ప్రస్తావనలు కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2007 120 50.00
47604 713 పరిపరి పరిచయాలు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 2009 135 100.00
47605 714 తెలుగు కవులు ఆర్వియార్ ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2011 67 45.00
47606 715 ప్రతిభా మూర్తులు క్రీడా రంగంలో రావి శారద అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 131 50.00
47607 716 అరుణోదయం స్మృతులు ఎన్. శివరామరెడ్డి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టి ప్రచురణ 1998 225 50.00
47608 717 అనంతధామం టి. శ్రీరంగస్వామి రచయిత 2009 106 71.00
47609 718 తెలుగు గోష్ఠి వింశతి ఉత్సవ సంచిక పెదపాటి నాగేశ్వరరావు తెలుగు గోష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2004 56 40.00
47610 719 తెలుగు వెలుగులు ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ... 30 10.00
47611 720 తెలుగు వెలుగులు ... తెలుగు విజ్ఞాన పీఠం 1985 20 1.00
47612 721 38వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం ప్రతిభా పురస్కార గ్రహీతలు ... ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2014 24 10.00
47613 722 26వ విజయవాడ పుస్తకమహోత్సవము ... విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్ సోసైటీ 2015 48 15.00
47614 723 రఘునాథీయము మాదిరాజు రఘునాథరావు మిన్నికంటి గురునాథశర్మ 1960 102 2.00
47615 724 దివ్యస్మృతులు ఆవుల సాంబశివరావు, జయప్రదాదేవి కొండవీడు వేంకటకవి 1971 97 2.50
47616 725 వీరభారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ఏ.ఎల్. రెడ్డి అండ్, నెల్లూరు 1966 82 2.00
47617 726 ఆదర్శ వీరులు బోడేపూడి వేంకటరావు ది మోడరన్ బుక్ డిపో., రేపల్లె 1955 103 25.00
47618 727 హైందవ ధర్మవీరులు సురవరము ప్రతాపరెడ్డి అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 96 1.00
47619 728 హైందవ ధర్మవీరులు సురవరము ప్రతాపరెడ్డి అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 96 1.00
47620 729 రాయలసీమ వైతాళికులు భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1998 84 15.00
47621 730 విఖ్యాత పురుషులు జీవిత చిత్రాలు మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 120 6.00
47622 731 బంకిమ్ తిలక్ దయానంద్ గుఱ్ఱం వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం చతుర్వేదుల వేంకటకృష్ణయ్య 1949 78 1.00
47623 732 నవయుగ ఆదర్శమూర్తులు పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2009 32 10.00
47624 733 సాయి భక్తమాల చరణ్ జనమంచి శ్రీసాయి దర్శన్ ప్రచురణ 2008 207 40.00
47625 734 ఆంధ్ర సామ్రాజ్య స్థాపకుడు అనుముల వేంకట శేష కవి సుజాతా పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 1968 82 0.80
47626 735 రాజుల బూజు చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 160 16.00
47627 736 అలెగ్జాండరు ఎమ్.ఎన్. శాస్త్రి జయ నికేతన్, చెన్నై ... 80 12.00
47628 737 మహాపురుషులు -2 పెమ్మరాజు భూనుమూర్తి గౌరిశంకర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1991 120 25.00
47629 738 ప్రజాకవులు జి. అప్పారావు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చెన్నై 1974 61 2.00
47630 739 తెలుగు యోధులు బి.సిహెచ్. రంగారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రీడం ఫైటర్స్ కల్చరల్ కమిటి 2006 370 100.00
47631 అన్నమయ్య.1 ఎందరో మహానుభావులు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి వియన్నార్ బుక్ వరల్డ్, చౌడేపల్లి 2013 160 75.00
47632 అన్నమయ్య.2 స్వాతంత్ర్య సమర యోధుల వీరగాథలు బి.సిహెచ్. రంగారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల 15వ మహాసభలు 1996 120 50.00
47633 అన్నమయ్య.3 కవులు, కథకులు నాటక రచయితలు ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 2004 168 80.00
47634 అన్నమయ్య.4 తెలుగు వాగ్గేయకారులు అన్నమయ్య విలక్షణ వ్యక్తిత్వం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2006 207 70.00
47635 అన్నమయ్య.5 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలపై నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ ప్రభావం ఎస్.ఏ.టి. రాజ్యలక్ష్మి రచయిత 2011 228 118.00
47636 అన్నమయ్య.6 అన్నమయ్య పద వైభవం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2010 173 150.00
47637 అన్నమయ్య.7 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సాహిత్య వైశిష్ట్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 116 100.00
47638 అన్నమయ్య.8 తాళ్లపాక అన్నమయ్య సాహిత్యంలో తెలుగునాడు దాశెట్టి శివప్ప జ్యోత్స్నా స్రవంతి పబ్లికేషన్స్, రామాకులపల్లె 1990 240 75.00
47639 అన్నమయ్య.9 సంకీర్తనా సౌరభం పొన్నా లీలావతి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, బొమ్మూరు 2002 210 100.00
47640 అన్నమయ్య.10 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు సయ్యద్ పాచ్చాసాహెబ్ రచయిత, గూటాల 1983 232 20.00
47641 అన్నమయ్య.11 శ్రీ అన్నమయ్య నాధామృత వాహిని గరిమెళ్ళ గోపాలకృష్ణ భారతీ పబ్లిషర్స్ 2001 250 250.00
47642 అన్నమయ్య.12 అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము ప్రథమ, ద్వితీయ భాగములు సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 434 75.00
47643 అన్నమయ్య.13 అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము ప్రథమ భాగము సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత, తిరుపతి 1983 204 15.00
47644 అన్నమయ్య.14 అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము ద్వితీయ భాగం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత, తిరుపతి 1983 208 15.00
47645 అన్నమయ్య.15 అన్నమయ్య సంకీర్తన రత్నావళి గరిమెళ్ళ గోపాలకృష్ణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 109 10.00
47646 అన్నమయ్య.16 తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పాటలు నేదునూరి కృష్ణమూర్తి నాదసుధాతరంగిణి, విశాఖటప్నం 1994 126 25.00
47647 అన్నమయ్య.17 అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనల్లో స్త్రీ ధర్మాలు పొన్నా లీలావతి పొన్నా పబ్లికేషన్స్, పానకం 1994 146 40.00
47648 అన్నమయ్య.18 పదకవితా వైజయంతి పొన్నా లీలావతి పొన్నా పబ్లికేషన్స్, పానకం 1993 408 80.00
47649 అన్నమయ్య.19 అన్నమయ్య సంకీర్తన స్వరమాలిక మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 351 60.00
47650 అన్నమయ్య.20 అన్నమాచార్య సంకీర్తనా త్రిశతి జి. బాలకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 217 25.00
47651 అన్నమయ్య.21 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సౌరభం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 120 80.00
47652 అన్నమయ్య.22 అన్నమయ్య వర ప్రసాద్ ఎన్.సి. శ్రీదేవి మహతీ కళా కేంద్రం, తిరుపతి 2003 151 50.00
47653 అన్నమయ్య.23 అన్నమయ్య సంకీర్తన స్వరమాధురి గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 137 30.00
47654 అన్నమయ్య.24 అన్నమయ్య సంకీర్తన రత్నావళి గరిమెళ్ళ గోపాలకృష్ణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 109 15.00
47655 అన్నమయ్య.25 అన్నమయ్య హనుమత్సంకీర్తనలు కె. సర్వోత్తమన్ పారిజాత ప్రచురణలు, తిరుపతి 1983 76 10.00
47656 అన్నమయ్య.26 అన్నమయ్య అంతరంగంలో అలమేల్మంగ కేసర్ల వాణి తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 53 2.40
47657 అన్నమయ్య.27 బ్రహ్మగాంధర్వము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 312 40.00
47658 అన్నమయ్య.28 అమృతసారము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 312 75.00
47659 అన్నమయ్య.29 అన్నమయ్య ఈ మాసపు పాటలు ... అన్నమాచార్య సంకీర్తనా ప్రచార సమితి 2001 230 20.00
47660 అన్నమయ్య.30 Annamacharya's Sanskrit Lyrics Shree Prakash Cultural Heritage Research Centre .. 48 10.00
47661 అన్నమయ్య.31 తాళ్ళపాకవారి గేయరచనములు శృంగార సంకీర్తనలు రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1956 272 25.00
47662 అన్నమయ్య.32 తాళ్ళపాకవారి గేయరచనములు శృంగార సంకీర్తనలు రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1961 186 25.00
47663 అన్నమయ్య.33 అన్నమాచార్య సాహితీ కౌముది ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 72 10.00
47664 అన్నమయ్య.34 తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్యులు జి.బి. శంకరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 28 10.00
47665 అన్నమయ్య.35 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్రము తాళ్లపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 1978 47 10.00
47666 అన్నమయ్య.36 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్రము తాళ్లపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 1978 47 10.00
47667 అన్నమయ్య.37 తాళ్ళపాక అన్నమయ్య చెల్లపిళ్ళరాయ చరిత్రము ఆశావాది ప్రకాశరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 96 63.00
47668 అన్నమయ్య.38 తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్యుల దినము ద్వాదశి కీర్తన కె. సర్వోత్తమరావు పారిజాత ప్రచురణలు, తిరుపతి 2015 12 1.00
47669 అన్నమయ్య.39 అన్నమాచార్యుల అమృతవర్షిణి ఐ.వి. సీతాపతిరావు అన్నమాచార్య ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1987 159 40.00
47670 అన్నమయ్య.40 అహోబల నారసింహుడు కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు శ్రీ మాలోల గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1999 55 25.00
47671 అన్నమయ్య.41 అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలు కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1978 79 2.00
47672 అన్నమయ్య.42 అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలు కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 79 2.75
47673 అన్నమయ్య.43 తాళ్లపాక అన్నమయ్య బాలకృష్ణ సంకీర్తనలు ఒక పరిశీలన మల్లేల శ్రీహరి సౌమ్యశ్రీ ప్రచురణలు, చిత్తూరు 1985 95 10.00
47674 అన్నమయ్య.44 జానపద సంకీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 15 2.00
47675 అన్నమయ్య.45 సప్తగిరి సంకీర్తనలు తాళ్లపాక అన్నమాచార్య విరచితములు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 15 1.00
47676 అన్నమయ్య.46 Annamacharya's Sankeertana Lakshnamu Tallapaka Chinna Tirumalacharya T.T.D., Tirupati 24 1.00
47677 అన్నమయ్య.47 అన్నమాచార్య సాహితీ కౌముది ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 72 10.00
47678 అన్నమయ్య.48 తెలుగు వాగ్గేయకారులు అన్నమయ్య విలక్షణ వ్యక్తిత్వం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2006 207 70.00
47679 అన్నమయ్య.49 అన్నమయ్య పదమంజరి ప్రథమ సంపుటం ... ... 2008 97 2.00
47680 అన్నమయ్య.50 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర కె. వాణి తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 31 2.00
47681 అన్నమయ్య.51 తాళ్ళపాక తన్మయత్వం పొన్నా లీలావతి పొన్నా పబ్లికేషన్స్, పానకం 2000 60 20.00
47682 అన్నమయ్య.52 అన్నమయ్య అమృతవాణి పొన్నా లీలావతి పొన్నా పబ్లికేషన్స్, పానకం ... 72 2.00
47683 అన్నమయ్య.53 అన్నమాచార్య రసరాగిణి ఎస్. గంగప్ప శ్రీ వేంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిర్, గుంటూరు ... 44 2.00
47684 అన్నమయ్య.54 శ్రీహరి పదార్చన క్రొవ్విడి దుర్గాంబ కె.వి. నరసింహారావు 2006 64 10.00
47685 అన్నమయ్య.55 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులవారి కీర్తనలు చీమకుర్తి చంద్రయ్య శెట్టి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 46 10.00
47686 అన్నమయ్య.56 అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు పొన్నా లీలావతి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1988 181 15.00
47687 అన్నమయ్య.57 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు జంపని సీతారామయ్య, వెంకాయమ్మ రచయిత, చేబ్రోలు ... 64 25.00
47688 అన్నమయ్య.58 శ్రీ అన్నమాచార్యుని మధుర కీర్తనలు ముత్య శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2001 64 12.00
47689 అన్నమయ్య.59 అన్నమాచార్యుని మధురకీర్తనలు ముత్య శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1994 64 7.00
47690 అన్నమయ్య.60 శ్రీ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు పప్పు రవి కల్యాణ చక్రవర్తి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2009 64 15.00
47691 అన్నమయ్య.61 శ్రీ అన్నమయ్య ఆలాపన జయన్తి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1993 72 8.00
47692 అన్నమయ్య.62 శ్రీ అన్నమయ్య 580వ జయంత్యుత్సవ సంచిక ... అభినయ ఆర్ట్స్ అకాడమి, విశాఖపట్నం ... 60 2.00
47693 అన్నమయ్య.63 అన్నమాచార్య 577 జయంత్యుత్సవ సంచిక ... అన్నమాచార్య భావనా వాహిని, హైదరాబాద్ ... 30 20.00
47694 అన్నమయ్య.64 శ్రీ అన్నమాచార్య సంకీర్తన స్వరసంపుటి గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1993 45 12.00
47695 అన్నమయ్య.65 అన్నమయ్య పాటలు సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 16 2.00
47696 అన్నమయ్య.66 అన్నమాచార్య సంకీర్తన దివ్య మాధుర్యం నందనూరు భాస్కరరెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 130 20.00
47697 అన్నమయ్య.67 శృంగారదండకము తాళ్ళపాక పెద తిరుమలాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 40 15.00
47698 అన్నమయ్య.68 అన్నమయ్య సుభాషితాలు రవ్వా శ్రీహరి తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 90 25.00
47699 అన్నమయ్య.69 అన్నమయ్య పదామృతవర్షిణి మహీధర సీతారామశర్మ సుజనరంజని, హైదరాబాద్ 2014 312 300.00
47700 అన్నమయ్య.70 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య జీవిత చరిత్ర మరియు సంకీర్తనలు చెలికాని మురళీ కృష్ణారావు రచయిత, బొబ్బిలి 2006 150 150.00
47701 అన్నమయ్య.71 అన్నమయాచార్య సంకీర్తన సాహిత్య వైశిష్ట్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 116 100.00
47702 అన్నమయ్య.72 క్షేత్రయ్య పదములు శృంగార రసమంజరి విస్సా అప్పారావు ఆంధ్ర గాన కళా పరిషత్తు, రాజమహేంద్రవరము 1950 258 20.00
47703 అన్నమయ్య.73 Kshetrayya B. Rajanikanta Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1981 115 2.00
47704 అన్నమయ్య.74 క్షేత్రయ్య పదాలు శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 120 40.00
47705 అన్నమయ్య.75 క్షేత్రయ్య ... ... 1952 420 25.00
47706 అన్నమయ్య.76 రామదాసు భద్రాద్రి రామకీర్తనలు నేదునూరి కృష్ణమూర్తి అలిమేలుమంగ సర్వయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2014 95 100.00
47707 అన్నమయ్య.77 భక్త రామదాసు భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 2006 80 21.00
47708 అన్నమయ్య.78 రామదాసు కంచర్ల పాండు రంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2007 151 75.00
47709 అన్నమయ్య.79 భక్త రామదాసు చరిత్రము పాపని పిచ్చయ్య రచయిత, గుంటూరు 2011 112 25.00
47710 అన్నమయ్య.80 రామదాసు చరిత్ర పండితులచే పరిష్కృతము కొండపల్లి వీర వెంకయ్య, రాజమండ్రి 1935 148 1.00
47711 అన్నమయ్య.81 శ్రీ భద్రాచల మహాత్మ్యము రామదాసు చరిత్రము పండితులచే పరిష్కృతము ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1985 112 8.00
47712 అన్నమయ్య.82 శ్రీ భద్రాచల రామదాసు చరిత్రము పండితులచే పరిష్కృతము ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1954 115 1.00
47713 అన్నమయ్య.83 శ్రీ భద్రాచల మహాత్మ్యము ... ... ... 108 2.00
47714 అన్నమయ్య.84 శ్రీ భద్రాచల మహాత్మ్యము ... ... ... 300 3.00
47715 అన్నమయ్య.85 రామదాసు చక్రవర్తుల లక్ష్మీనరసమ్మ శ్రీ రాఘవ ప్రచురణలు, భద్రాచలం 1991 70 10.00
47716 అన్నమయ్య.86 భద్రాచల రామదాసు చరిత్రము బులుసు వేంకటరమణయ్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1967 276 3.00
47717 అన్నమయ్య.87 భద్రాచల రామదాసు చరిత్రము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1951 163 2.00
47718 అన్నమయ్య.88 శ్రీభద్రాచల రామదాసు బందిఖానా కీర్తనలు ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి ... 16 2.00
47719 అన్నమయ్య.89 భద్రాచల రామదాసు మధురకీర్తనలు ముత్య శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1988 116 6.00
47720 అన్నమయ్య.90 శ్రీరామదాసు కీర్తనలు పండితులచే పరిష్కృతము మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 80 25.00
47721 అన్నమయ్య.91 ఆంధ్రుల సంగీతకళ మంచాళ జగన్నాధరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1975 92 2.00
47722 అన్నమయ్య.92 ఆంధ్ర వాగ్గేయకార చరిత్రము బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 527 6.00
47723 అన్నమయ్య.93 ఆంధ్ర వాగ్గేయకార చరిత్రము బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1975 488 25.00
47724 అన్నమయ్య.94 సంగీత శాస్త్ర సారము రెండవ భాగము యస్.ఆర్. జానకీ రామన్ రచయిత, చెన్నై 1989 353 50.00
47725 అన్నమయ్య.95 మహారాజా స్వాతితిరునాళ్ కీర్తనలు డి.వి.ఎస్. శర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 121 15.00
47726 అన్నమయ్య.96 Aspects of Indian Music The Publications Division 1960 72 1.00
47727 అన్నమయ్య.97 The Miracle of Music Therapy Rajaendar Menen Pustak Mahal, Hyd 2002 139 80.00
47728 అన్నమయ్య.98 Here's Someone I'd Like You to Meet Sheila Dhar Oxford University Press, Madras 1996 244 150.00
47729 అన్నమయ్య.99 History of Indian Music P. Sambamoorthy The Indian Music Publishing House, Madras 1960 264 6.00
47730 అన్నమయ్య.100 South Indian Music Book I P. Sambamoorthy The Indian Music Publishing House, Madras 1958 120 3.00
47731 అన్నమయ్య.101 South Indian Music Book V P. Sambamoorthy The Indian Music Publishing House, Madras 173 2.00
47732 అన్నమయ్య.102 ఆత్మ విద్యావిలాసము శంకర కింకరుడు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి ... 137 15.00
47733 అన్నమయ్య.103 శ్రీ సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతి గరిమెళ్ళ సోమయాజులుశర్మ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2003 170 60.00
47734 అన్నమయ్య.104 సంగీత వేదాంతం స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1987 54 2.00
47735 అన్నమయ్య.105 సదాశివ బ్రహ్మేంద్రస్వామి కీర్తనలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 160 12.00
47736 అన్నమయ్య.106 సదాశివ బ్రహ్మేంద్రస్వామి కీర్తనలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 142 15.00
47737 అన్నమయ్య.107 సదాశివ బ్రహ్మేంద్రస్వామి కీర్తనలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 11 1.00
47738 అన్నమయ్య.108 హంసధ్వని సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1987 233 25.00
47739 అన్నమయ్య.109 భారతీయ వాగ్గేయకారులు ఆర్. రవిశర్మ కళాజ్యోతి కల్చరల్ ఆర్గ్ నైజెషన్, హైదరాబాద్ 2014 80 30.00
47740 అన్నమయ్య.110 నాదోపాసనలో నామ పారాయణ గోటేటి గౌరీ సరస్వతి, డి. విద్యేశ్వరి రచయిత 2004 110 60.00
47741 అన్నమయ్య.111 నాదబ్రహ్మోపాసన మైత్రేయ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2006 138 54.00
47742 అన్నమయ్య.112 లలిత సంగీత చరిత్ర పాలగుమ్మి విశ్వనాథం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2000 100 40.00
47743 అన్నమయ్య.113 మలయ మారుతాలు ఎస్. సదాశివ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2001 165 50.00
47744 అన్నమయ్య.114 స్వరలయలు సామల సదాశివ చెలిమి ఫౌండేషన్ ప్రచురణ 2009 170 150.00
47745 అన్నమయ్య.115 ఎందరో మహానుభావులు తనికెళ్ళ భరణి హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 176 25.00
47746 అన్నమయ్య.116 సంగీత మేరు శిఖరాలు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 134 70.00
47747 అన్నమయ్య.117 వాగ్గేయకారులు పదకృతి సాహిత్యం పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1975 67 2.00
47748 అన్నమయ్య.118 మన సంగీత శిఖరాలు చాగంటి కపాలేశ్వరరావు క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 208 150.00
47749 అన్నమయ్య.119 భారతదేశపు సంగీత వాద్యాలు దండమూడి తిరుమలేష్ కుమార్ గరుడ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 112 25.00
47750 అన్నమయ్య.120 సంగీత వాయిద్యాలు మర్ల సూర్యనారాయణమూర్తి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1993 128 30.00
47751 అన్నమయ్య.121 Musical Instrument of India S. Krishnaswami Publications Division 1977 52 5.00
47752 అన్నమయ్య.122 త్యాగయ్య రమణ విజయ, చెన్నై ... 106 10.00
47753 అన్నమయ్య.123 గానమంజరి నూకల సత్యనారాయణ శాస్త్రి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1994 56 20.00
47754 అన్నమయ్య.124 త్యాగరాజు పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయ ప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు 1982 24 1.00
47755 అన్నమయ్య.125 శ్రీ త్యాగరాజ చరిత్రము నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు రచయిత, విజయవాడ 1955 63 1.00
47756 అన్నమయ్య.126 త్యాగరాయకృతులు ... యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1946 64 2.00
47757 అన్నమయ్య.127 శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనలు భావరాజు నరసింహారావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1981 81 10.00
47758 అన్నమయ్య.128 శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనలు తూములూరి సత్యనారాయణమూర్తి పూర్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 64 10.00
47759 అన్నమయ్య.129 శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనలు భావరాజు నరసింహారావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1983 79 5.00
47760 అన్నమయ్య.130 త్యాగరాజ కీర్తనలు బొమ్మరాజు గోపాలకృష్ణమూర్తి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1994 192 20.00
47761 అన్నమయ్య.131 శ్రీ త్యాగరాజ మధుర కీర్తనలు ముత్య శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1990 64 6.00
47762 అన్నమయ్య.132 త్యాగరాయకృతులు ... ... ... 14 1.00
47763 అన్నమయ్య.133 త్యాగరాజ కీర్తనలు విశేష వివరణము ప్రథమ, ద్వితీయ కల్లూరి వీరభద్రశాస్త్రి స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘము, చెన్నై 1978 744 50.00
47764 అన్నమయ్య.134 Sri Thyagabrahama Mahotsava Sabha 146th Aradhana Celebrations 1993 42 1.00
47765 అన్నమయ్య.135 శ్రీ త్యాగరాజు భక్తి సంగీతముల స్వరూపము హరి నాగభూషణం యం. రామచంద్ర అప్పారావు బహద్దరు ... 18 1.00
47766 అన్నమయ్య.136 త్యాగరాజు రామకథాసుధ ఇలపావులూరి కామేశ్వరరావు రచయిత, నెల్లూరు 1993 79 2.00
47767 అన్నమయ్య.137 నాదయోగి త్యాగయ్య తిరుమూరు సుధాకర్ రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 48 2.00
47768 అన్నమయ్య.138 శ్రీ త్యాగరాజీయము దర్భా వేంకటశాస్త్రి శ్రీ తాడిమళ్ల జగన్నాధరావు 1962 119 2.00
47769 అన్నమయ్య.139 శ్రీ త్యాగరాజ సద్గురు సమారాధనమ్ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1992 84 10.00
47770 అన్నమయ్య.140 త్యాగరాజస్వామి భక్తి కవితా వైభవం ఆకెళ్ల అచ్యుతరామమ్ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1982 56 10.00
47771 అన్నమయ్య.141 Sadguru Tyagarajasvami S. Lakshminarasimha Sastri Kalluri Ramamurti Sastrulu, Guntur 2 1.00
47772 అన్నమయ్య.142 Tyagaraja Par Excellence Challa Radhakrishna Sarma Lakshminaryana Grandhamala, Madurai 1999 111 40.00
47773 అన్నమయ్య.143 Sri Thiyagabrahma Mahotsava Sabha 151th Aradhana Celebrations 1998 36 2.00
47774 అన్నమయ్య.144 Thyagaraja Music is Virtually Formless 159 20.00
47775 అన్నమయ్య.145 Tyagopanishat E.N. Purushothaman The Telugu University, Hyd 1991 416 40.00
47776 అన్నమయ్య.146 శ్రీ త్యాగబ్రహ్మ ప్రత్యేక సంచిక ... శ్రీ త్యాగరాజ సాంస్కృతిక సంఘము, గుంటూరు 2012 84 15.00
47777 అన్నమయ్య.147 సంగీత జగద్గురువు శ్రీ త్యాగరాజస్వామివారి 168వ ఆరాధన సంగీత మహోత్సవములు ... శ్రీ త్యాగరాజ సాంస్కృతిక సంఘము, గుంటూరు 2015 108 20.00
47778 అన్నమయ్య.148 ప్రత్యేక సంచిక 2015 18వ వార్షికోత్సవము ... గాయత్రీ మహిళా సంగీత సన్మండలి, గుంటూరు 2015 48 25.00
47779 అన్నమయ్య.149 Sri Thyagabrahama Mahotsava Sabha Festival Souvenir 1997 T.S. Parthasarathy Madras 1997 98 20.00
47780 అన్నమయ్య.150 శ్రీ త్యాగరాజ సంగీత కళాసమితి 20వ వార్షికోత్సవ సంచిక ... ... 1987 100 20.00
47781 అన్నమయ్య.151 శ్రీ త్యాగరాజ సంగీత కళాసమితి 21వ వార్షికోత్సవ సంచిక ... ... 1988 100 20.00
47782 అన్నమయ్య.152 శ్రీ త్యాగరాజ పంచరత్నములు ... శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 16 2.00
47783 740 ఘనరాగ పంచరత్నములు త్యాగరాజ టి. సూర్యకాంతం ప్రచురణ 2001 30 20.00
47784 741 సాయి శృతిమాల ... సాయి శృతి మ్యూజిక్ అకాడమీ, గుంటూరు 2005 159 25.00
47785 742 శివశక్తి తత్త్వము, సంగీత సాహిత్య ప్రాశస్త్యము వంక లలిత అన్నప్పారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 275 90.00
47786 743 శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షిత కృతి మణిదీపిక నిరాఘాటం శ్రీరామకృష్ణశాస్త్రి రచయిత,రేపల్లె ... 692 125.00
47787 744 Shanmathamum Muthuswamy Dikshitarum N. Pardahasardhy 24 2.00
47788 745 ముత్తుస్వామి దీక్షితులు అనంత పద్మనాభరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 52 10.00
47789 746 ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తనలు ... ... ... 202 10.00
47790 747 ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తనలు భావరాజు నరసింహారావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1984 202 10.00
47791 748 శ్యామశాస్త్రి కీర్తనలు ... ... ... 48 6.00
47792 749 శ్యామశాస్త్రి కీర్తనలు భావరాజు నరసింహారావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 1976 48 6.00
47793 750 శ్యామశాస్త్రి స్తోత్ర కదంబము ... శ్రీ సీతారామ గానసభ, తెనాలి ... 20 1.00
47794 751 శ్రీ వాసుదేవ కీతన మంజరి ద్వితీయ భాగం కె. వాసుదేవాచార్యులు రచయిత, చెన్నై 1956 232 200.00
47795 752 గీతగోవిందకావ్యము జయదేవ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1947 331 2.50
47796 753 గీతగోవిందకావ్యము జయదేవ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1967 272 2.50
47797 754 గీతగోవిందకావ్యము జయదేవ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1993 272 2.50
47798 755 గీతగోవిందకావ్యము జయదేవ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1994 118 15.00
47799 756 గీతగోవిందకావ్యము చల్లా పిచ్చయ్యార్య శ్రీ రాజా వాసిరెడ్డి వేంకట లక్ష్మీనరసమాంబ 1950 157 2.00
47800 757 శ్రీ గీతగోవింద రహస్యము చల్లా పిచ్చయ్యార్య రెడ్డి బత్తుల రామిరెడ్డి 1956 108 2.00
47801 758 రాధామాధవమ్ జయదేవ కల్చరల్ బుక్ రైటర్స్ అండ్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1965 168 2.00
47802 759 గీతగోవిందకావ్యము (తమిళం) ... ... ... 261 2.00
47803 760 గీతగోవిందం (సంస్కృతం, తమిళం) ... ... ... 179 15.00
47804 761 శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతము కల్లూరు అహోబలరావు శ్రీకృష్ణదేవరాయ గ్రంథమాల, హిందూపురము 1985 143 12.00
47805 762 శ్రీనారాయణతీర్థ యతీశ్వరాయ సంక్షిప్త చరిత్ర బెహరా సాహితి శ్రీ నారాయణ తీర్థ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2004 27 5.00
47806 763 సిద్దేంద్ర యోగీశ్వరాష్టోత్తర శతనామ పూజా విధానము దివ్య చరితము జంధ్యాల వేంకట శాస్త్రి ... ... 100 2.00
47807 764 శ్రీ మురళీధర బాలగోపాల చరితము దోమకొండ వేంకట రామ శేషాచలపతి శ్రీ నారాయణ తీర్థ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1986 239 25.00
47808 765 శ్రీకృష్ణ లీలాతరఙ్గిణి ప్రథమ ... ... ... 328 10.00
47809 766 శ్రీకృష్ణ లీలాతరఙ్గిణి ప్రథమ ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1952 336 2.00
47810 767 శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణి ఆర్. రవికుమార్ కళాజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ ... 32 15.00
47811 768 శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణి ఆర్. రవికుమార్ కళాజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ ... 32 15.00
47812 769 శ్రీ నారాయణతీర్థ యతీశ్వరాయ సంక్షిప్త చరిత్ర బెహరా సాహితి శ్రీ నారాయణ తీర్థ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2004 27 5.00
47813 770 మన నారాయణతీర్థులు యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు కాట్రగడ్డ లక్ష్మీనరసింహారావు 2014 16 25.00
47814 771 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి టి.యస్. రామచంద్రరావు శ్రీనారాయణ తీర్థ తరంగిణి, కాకినాడ 2012 208 60.00
47815 772 శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణి ... శ్రీ నారాయణ తీర్థ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2004 104 20.00
47816 773 శ్రీ నారాయణ తీర్ధ యతీంద్ర సద్గురు స్వామివారి ఆరాధనోత్సవము ... ... ... 100 10.00
47817 774 శ్రీకృష్ణ లీలా తరఙ్గిణి దామోదర కృష్ణదాసు గుండ్లవల్లి ఆదినారాయణ 2000 534 100.00
47818 775 సుప్రసిద్ధ వాగ్గేయకారులు ద్వారం లక్ష్మి రచయిత, విశాఖపట్నం 1999 110 40.00
47819 776 కృష్ణమాచార్య కృతులు యన్.సిహెచ్. కృష్ణమాచార్యులు రచయిత, విజయవాడ 1993 30 10.00
47820 777 సంగీతము సాహిత్యము శ్రీ ఉమామహేశ్వర శతకము ... కాశీనాథుని సాంబశివరావు 2005 95 100.00
47821 778 సింహగిరి వచనములు కృష్ణమాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 48 2.50
47822 779 కాలజ్ఞానతత్త్వములు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 98 2.00
47823 780 శ్రీ శివపురాణ గాన తరంగిణి అడ్డాడ ఆనందరావు శ్రీ గిరి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 388 123.00
47824 781 నిగమాంతసార సంగ్రహము టి. శ్రీరంగస్వామి ఆశావాది సాహితీ కుటుంబము, అనంతపురం 2007 26 10.00
47825 782 భక్తిసుధ మొదటి భాగము అచ్యుతానందగిరిస్వామి శ్రీరామతీర్థ సేవాశ్రమము 1995 100 15.00
47826 783 భక్తి రంగ జన్నాభట్ల వేణుగోపాల కృష్ణమూర్తి ... ... 153 20.00
47827 784 సంగీత శ్రీకృష్ణలీలలు చెన్నాప్రగడ హనుమంతరావు లక్ష్మీ సునీత ప్రచురణలు, పాల్వంచ 1988 190 25.00
47828 785 శ్రీకృష్ణతాండవము గోపికాలాస్యము మైనంపాటి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము రచయిత, కడప జిల్లా 1990 167 25.00
47829 786 గీతారాధన వెలుగోటి భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర రచయిత 1988 203 25.00
47830 787 సారంగపాణి పదసాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1980 146 8.00
47831 788 సారంగపాణి పదములు ఇరువారం లోకనాథం ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, చిత్తూరు 2007 309 200.00
47832 789 సంగీత శ్రీకృష్ణలీలలు చెన్నాప్రగడ హనుమంతరావు లక్ష్మీ సునీత ప్రచురణలు, పాల్వంచ 1988 190 25.00
47833 790 చిరుమామిళ్ళ సుబ్రహ్మణ్యకవి కీర్తనలు ... ... ... 84 2.00
47834 791 గాంధర్వవాణి రమా మోహిని సాహితీ సదనము, తిరుపతి ... 176 25.00
47835 792 శ్రీ దేవీ గానసుధ ఓగిరాల వీరరాఘవశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 202 25.00
47836 793 గాంధర్వ వేదామృతము నల్లాన్ చక్రవర్తి వేంకట నారాయణాచార్యులు ... 1957 98 25.00
47837 794 శ్రీహరిదాస సంకీర్తనములు శిష్ట్లా శ్రీరామచంద్రమూర్తి రచయిత 1991 324 50.00
47838 795 శ్రీ తులసీ దళము దాసశేష ... 1935 160 2.00
47839 796 దసరా కీర్తనలు కుందుర్తి వేంకటనరసదాసు శ్రీ రామకృష్ణ విద్యాలయము, గుంటూరు ... 20 2.00
47840 797 ప్రపంచ చిత్రము ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 8 2.00
47841 798 రేడియోపాటలు గిడుగు అన్నపూర్ణమ్మ కొండపల్లి వీర వెంకయ్య, రాజమండ్రి ... 18 2.00
47842 799 భక్తి గీత సుధలు బృందావనం రామకృష్ణమాచార్యులు రచయిత, కర్లపాలెం 1996 30 5.00
47843 800 శ్రీ కృష్ణాశ్రమ భజన కీర్తనావళి ... ముముక్షుజన గ్రంథమాల, శ్రీకృష్ణాశ్రమము 1953 118 1.00
47844 801 శ్రీ నరహరి సంకీర్తనలు పాలపర్తి నరసింహదాసు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1980 58 1.00
47845 802 శ్రీవాసుదాస కీర్తనలు వాసుదాసస్వామి శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు ... 120 1.00
47846 803 శ్రీవాసుదాస కీర్తనలు వాసుదాసస్వామి శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1980 120 2.00
47847 804 శ్రీమదధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు ... ... ... 182 2.00
47848 805 నామసంకీర్తనము ... ... ... 72 2.00
47849 806 నామసంకీర్తనము ... శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1951 102 2.00
47850 807 నామసంకీర్తనము ... శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1960 102 2.00
47851 808 నామసంకీర్తనము ... శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1968 102 2.00
47852 809 స్వర్ణబాల భావలహరి స్వర్ణబాల స్వర్ణబాల ప్రచురణలు, పొన్నూరు ... 108 36.00
47853 810 నామకుసుమార్చన ములుకుట్ల సదాశివ శాస్త్రి మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 38 1.00
47854 811 స్వర్గీయ పద్మశ్రీ ఘంటసాల భగవద్గీత దివ్యగానం పి. భాస్కర్ భాస్కర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 51 2.50
47855 812 సంగీత మహర్షులు మొదటి భాగము నారుమంచి సుబ్బారావు శివశ్రీ పబ్లిషర్స్, తెనాలి ... 148 9.00
47856 813 సంగీత మహర్షులు రెండవ భాగము నారుమంచి సుబ్బారావు శివశ్రీ పబ్లిషర్స్, తెనాలి ... 204 12.50
47857 814 తెలుగు సంగీత విద్యాంసులు నారుమంచి సుబ్బారావు శివశ్రీ పబ్లిషర్స్, తెనాలి ... 145 6.00
47858 815 సంవాదాల పాటలు అవసరాల అనసూయాదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 123 30.00
47859 816 శాహజి పదసాహిత్యం ఎస్. జయప్రకాశ్ ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2007 102 100.00
47860 817 వర్ణమాలిక రామచంద్ర వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1934 163 25.00
47861 818 చత్రపురీ జావళీలు ... ... ... 23 1.00
47862 819 జావళీలు పదములు మహాకవి దాసు శ్రీరామలు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారక సమితి, హైదరాబాద్ 1991 35 20.00
47863 820 Javalis K. P. Kittappa Kumari Padmini Rao, Bangalore 55 8.50
47864 821 కృతులు పదములు జావళీలు మహాకవి దాసు శ్రీరామలు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారక సమితి, హైదరాబాద్ 2010 126 300.00
47865 822 భక్తమంజరి పుల్లూరి ఉమ అపర్ణా ప్రచురణలు,చెన్నై 1986 127 15.00
47866 823 జావళీలు పదములు ఎన్.సి. పార్థసారధి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1980 280 17.50
47867 824 జావళీలు పదములు ఎన్.సి. పార్థసారధి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1980 280 17.50
47868 825 శృంగారపదములు కె. వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఓరియంటల్ మాన్యుస్క్రిప్ట్ ... 61 20.00
47869 826 ఆంధ్రప్రదేశ్ నాదస్వర డోలు కళాకారుల చరిత్ర భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు షేక్ ఖాసి, కరవది 1986 130 30.00
47870 827 ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు జి. కృష్ణ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1990 30 12.00
47871 828 బడేగులామ్ ఆలీఖాన్ మహావైద్యనాధ శివన్ కర్ణాటక హిందుస్థాని సంగీత మహామహుల స్వల్ప పరిచయాలు, భరతనాట్యం అల్లారఖా, గడియారం ప్రముఖులు, పట్నం సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యార్, లేఖలు వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు, మైత్రీమ్ భజతా ... ... 100 20.00
47872 829 కర్నాటక సంగీత విద్యాంసులు ... ... ... 50 10.00
47873 830 Ustad Bade Ghulam Ali Khan Malti Gilani, Quratulain Hyder Harman Publishing House, New Delhi 2003 292 25.00
47874 831 Souvenir of the occasion of shastipurthi celebrations of kala praveen sri m.n. padma rao 1982 100 20.00
47875 832 అభినందనభారతి బుఱ్ఱా శివరామకృష్ణశర్మ శ్రీరామా విశ్వవిద్యాలయం, విజయవాడ 1992 60 20.00
47876 833 కళా కౌముది ... శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు ... 79 20.00
47877 834 నా పరిశోధన నటరాజ రామకృష్ణ ఆంధ్రనాట్యం ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2007 140 200.00
47878 835 స్మృతి తరంగాలు సావిత్రి ఘంటసాల కె.వి. రావు, వి.ఎస్.ఆర్. మూర్తి సావిత్రి ఘంటసాల, చెన్నై 2002 78 100.00
47879 836 75 సంవత్సరాల జీవనయానం 60 వసంతాల రంగస్థల ప్రస్థానం నూతలపాటి సాంబయ్య ... ... 288 25.00
47880 837 My Name is Gauhar Jaan Vikram Sampath Rupa and Co., 2010 318 535.00
47881 838 నేను నా ఈల పాట బోడావుల సీతారామయ్య రచయిత, తెనాలి 1990 62 2.00
47882 839 నేను చిందుల ఎల్లమ్మను కె. ముత్యం దృష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2006 104 50.00
47883 840 కర్నాటికి కలికితురాయి కర్నాటి లక్ష్మీనరసయ్య రచయిత, విజయవాడ 2014 94 100.00
47884 841 తెరిచిన పుస్తకం కె.యస్.టి. శాయి రచయిత 2007 346 100.00
47885 842 నా నట జీవితం వేమూరి రామయ్య రచయిత, గుంటూరు 2003 99 50.00
47886 843 రంగస్థలి అనుభవాల తోరణాలు తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2013 184 120.00
47887 844 శ్రీ గుంటుపల్లి ఆంజనేయ చౌదరి గారి అభినందన సంచిక తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి కళాతపస్వి కల్చరల్ సొసైటి 2008 68 15.00
47888 845 క్షేత్రయ్య ఎస్. గంగప్ప సమాచార పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 17 2.00
47889 846 సంగీత వేదాంతం స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 62 10.00
47890 847 మన నారాయణతీర్థులు యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు కాట్రగడ్డ లక్ష్మీనరసింహారావు 2014 16 25.00
47891 848 శ్రీ నారాయణతీర్థ యతీశ్వరాయ సంక్షిప్త చరిత్ర బెహరా సాహితి శ్రీ నారాయణ తీర్థ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2004 27 5.00
47892 849 సిద్ధేంద్రయోగి ఎస్. గంగప్ప పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1998 36 2.00
47893 850 ముత్తుస్వామి దీక్షితులు ఆర్. అనంత పద్మనాభరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 52 1.00
47894 851 శ్రీ శ్యామశాస్త్రి కృతులు భావరాజు నరసింహారావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1976 48 4.00
47895 852 నాదయోగి త్యాగయ్య తిరుమూరు సుధాకర్ రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 48 1.00
47896 853 స్వర సామ్రాట్ తాన్ సేన్ సి.వి. కొండయ్య ఉదయం వీక్లీ ... 96 5.00
47897 854 నటస్థానం స్థానం నరసింహారావు స్థానం హనుమాయమ్మ, తెనాలి 1974 484 25.00
47898 855 నవరస నటన చక్రవర్తి స్థానం నరసింహారావు స్థానం హనుమాయమ్మ, తెనాలి ... 160 20.00
47899 856 ఆంధ్ర నాటక పితామహుఁడు దివాకర్ల వేంకటవధాని రచయిత, హైదరాబాద్ 1972 220 4.00
47900 857 ఆంధ్ర నాటక పితామహుఁడు దివాకర్ల వేంకటవధాని రచయిత, హైదరాబాద్ 1972 220 4.00
47901 858 ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు ... ... 119 20.00
47902 859 శ్రీ అన్నవరపు రామస్వామి పాటిబండ్ల జానకి రచయిత, గుంటూరు 1997 60 35.00
47903 860 మురళీమాధురి వి. బందా జవ్వాజి పాండురంగారావు, ఏలూరు ... 164 25.00
47904 861 మురళీమాధురి వి. బందా భారతీ పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు 2003 164 100.00
47905 862 ప్రథమ ఆంధ్రనాటక కర్తలు పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 368 75.00
47906 863 Nataraja Ramakrishna 7 1.00
47907 864 తరిగొండ వెంగమాంబ జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే., తిరుపతి ... 32 5.00
47908 865 Siddhendra Yogi Mahaotsav 2006 Kuchipudi Art Academy 2006 10 1.00
47909 866 వాగ్గేయకారులు తిరుపతి అనంతపద్మనాభరావు టైపు రైటింగ్ లో చేసిన పుస్తకం ... 236 20.00
47910 867 నాగార్జున కొండ వేమూరి వేంకట రామనాధం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1978 87 10.00
47911 868 శకుంతలాదుష్యంతం సౌందరనందం బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 2004 56 25.00
47912 869 కృష్ణవేణి పోలవరపు కోటేశ్వరరావు రచయిత, విజయవాడ 2009 69 10.00
47913 870 కృష్ణవేణి పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1994 43 10.00
47914 871 పద్మావతీ పరిణయము చింతలపూడి వెంకటేశ్వర్లు ఆర్ష భారతి ప్రచురణలు, ప్రక్కిలంక 1979 28 3.00
47915 872 శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య శ్రీ భీంసెట్టి శ్రీధర్, సికింద్రాబాద్ 1995 40 30.00
47916 873 నృత్య హేల ఊటుకూరి సుహాసిని క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 176 30.00
47917 874 హేమాబ్జనాయికాస్వయంవరము మన్నారు దేవి తంజావూర్ సరస్వతీ మహల్ 1956 87 1.50
47918 875 బసవ కల్యాణము శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం 2012 54 50.00
47919 876 భద్రాద్రి రామాయణము యక్షగానము పరశురాముని నరసింహదాసు కవి పరశురాముని పద్మావతీ సుబ్రహ్మణ్యము దంపతులు 2002 292 75.00
47920 877 సీతాకల్యాణము శాహ మహారాజ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంటు ఓరియంటల్ మాన్యుస్క్రిప్టు ... 60 3.75
47921 878 రక్తతర్పణము పువ్వాడ శేషగిరిరావు రచయిత 1977 22 1.00
47922 879 రుక్మిణీ కల్యాణము జవంగుల యల్లమందదాసు రచయిత, ఒంగోలు 1986 21 1.00
47923 880 రైతు (హరి కథ) ఏటుకూరి వేంకట నరసయ్య ఏటుకూరి వేంకట నరసయ్య కవితాప్రభాస, గుంటూరు ... 60 25.00
47924 881 శ్రీనివాసకల్యాణం వంగల పట్టాభి భాగవతార్ తి.తి.దే ., తిరుపతి 2001 34 6.00
47925 882 శ్రీశ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా లీలలు రావి హరిచౌదరి భాగవతార్ రచయిత, ప్రకాశం 2000 48 30.00
47926 883 దయానంద మహర్షి హరికథ సూర్యదేవర రవికుమార్ రచయిత,గుంటూరు 2007 16 10.00
47927 884 నర్తనవాణి నటరాజ రామకృష్ణ నృత్య నికేతనము, హైదరాబాద్ 1970 221 14.00
47928 885 నాట్యశాస్త్రము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1988 192 30.00
47929 886 నాట్య శాస్త్ర దర్పణము డి. వేణుగోపాల్ రచయిత, చెన్నై 2002 207 90.00
47930 887 రాయలసీమలో నృత్యకళ నేడు కే. శ్యామలమ్మ శ్యామలాకళాక్షేత్ర, తిరుపతి 1982 139 6.00
47931 888 కూచిపూడి నాట్య విశిష్టత చింతా రామనాథం సాహితీసుధ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 196 350.00
47932 889 మనము మననృత్యాలు పోలవరపు కోటేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 147 30.00
47933 890 కూచిపూడి మేళకర్తలు ... వేదాన్తమ్ పార్వతీశమ్ 1990 108 8.00
47934 891 కూచిపూడి నాట్యకళా వికాసం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2003 110 40.00
47935 892 ధూర్జటి కలాపం వేదాంతం పార్వతీశం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1996 120 24.00
47936 893 నాట్యశాల ... ... ... 79 2.00
47937 894 ఆంధ్ర నాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ ... ... 31 2.00
47938 895 ఆంధ్ర నాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1984 116 10.00
47939 896 ఆంధ్ర నాట్యం అభినయం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 32 5.00
47940 897 ఆంధ్ర నాట్యం కూచిపూడి నాట్యం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 31 5.00
47941 898 ఆంధ్ర నాట్యం ఆలయ నృత్యాలు నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 32 5.00
47942 899 ఆంధ్ర నాట్యం ఆలయాలు నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 30 5.00
47943 900 ఆంధ్ర నాట్యం ఆస్థాన నర్తనాలు నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 27 5.00
47944 901 ఆంధ్ర నాట్యం అమర నర్తకులు నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 28 5.00
47945 902 ఆంధ్ర నాట్యం పేరిణి నవజనార్దనం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 29 5.00
47946 903 ఆంధ్ర నాట్యం ప్రజా నర్తనాలు నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 29 5.00
47947 904 ఆంధ్ర నాట్యం పరిశోధన నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 100 15.00
47948 905 నృత్యకళ నటరాజ రామకృష్ణ నృత్య నికేతనము, హైదరాబాద్ 1971 98 3.00
47949 906 రుద్రగణిక నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1987 156 20.00
47950 907 భరత శాస్త్రం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1988 162 25.00
47951 908 ఆంధ్రులు నటరాజ రామకృష్ణ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1968 60 2.00
47952 909 భరతనాట్యము త. బాలసరస్వతి, వే. రాఘవన్ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 165 12.65
47953 910 నివేదిక పసల సూర్యచంద్రరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1964 19 2.00
47954 911 వార్షిక నివేదిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమీ 1965 33 2.00
47955 912 Natyayoga Kallakuri Uma Vyjayanthimala Kallakuri Suresh & Uma, USA 2010 328 50.00
47956 913 Dancing Bells Nataraja Ramakrishna Katyayani Arts 2007 76 200.00
47957 914 నర్తనబాల ... ... ... 174 25.00
47958 915 సిరిమువ్వలు సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ నటరాజ నృత్య నికేతన్, రాజమండ్రి 1986 50 20.00
47959 916 పిల్లలకు నాట్య విద్య కనకదుర్గా రామచంద్రన్ దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, చెన్నై 1962 45 1.40
47960 917 The Dancing Foot Mulk Raj Anand Publications Division 1969 35 2.50
47961 918 నృత్యమంజరి నటరాజ రామకృష్ణ రచయిత 1961 172 2.50
47962 919 ఆంధ్ర రసమంజరి దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 76 100.00
47963 920 ఆంధ్ర నాట్యం సదస్సు ... సేంట్ డోమినిక్స్ నటరాజ రామకృష్ణ, హైదరాబాద్ 1994 75 10.00
47964 921 ఆంధ్ర నాట్యం సదస్సు శారదా రామకృష్ణ రామకృష్ణ నృత్య కళాక్షేత్రం, విజయవాడ 1994 80 10.00
47965 922 పేరిణి శివతాండవం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1984 120 40.00
47966 923 కూచిపూడి నృత్యం మూర్తిత్రయం చింతా రామనాథం ... ... 15 2.00
47967 924 సుజన రంజని నాట్యమంజరి ... సిలికానంధ్ర తెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంప్రదాయ స్ఫూర్తి 2010 232 100.00
47968 925 Kalakshetra Festival Hyderabad 1966 70 10.00
47969 926 తెలుగు సంస్కృతి మేలట్టూరు భాగవతమేళ నాటకములు ఉమారామారావు కాత్యాయని ఆర్ట్స్, హైదరాబాద్ 2005 17 50.00
47970 927 అన్నమాచార్య రసరాగిణి 13వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... ... 2000 50 20.00
47971 928 అఖండ అన్నమయ్య సంకీర్తనా నృత్యాభినయ యజ్ఞం ప్రత్యేక సంచిక కాచా వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం ... 2005 51 20.00
47972 929 Sri Vedantham Jagannadha Sarma Sanmana Sangham Nirmala Seshadri 1975 40 10.00
47973 930 Buddham Sharanam Gacchaami Temple of Fine Arts International 1998 50 20.00
47974 931 Nalli's Natyaniali 2010 34th National Level Dance Drama Festival 2010 50 25.00
47975 932 Kerala Kala Mandalam Kerala Kalamandalam, Cheruthuruthy, Kerala 33 10.00
47976 933 Andhra Pradehs Sangeeta Nataka Akademi Souvenir on Hindustani Music Festival and Seminar 1962 71 20.00
47977 934 Mamatha Gogineni Bhamakalapam నటరాజ రామకృష్ణ Nataraja Nritya Niketan ... 15 1.00
47978 935 శ్రీ నారాయణ తీర్థ యతీంద్ర సద్గురు స్వామివారి ఆరాధనోత్సవము ... ... 1983 50 25.00
47979 936 Siddhendra Yogi 30 10.00
47980 937 Gateway to Koochipoodi Munukuntla Sambasiva Nishumbitha Publications, India 2010 368 2,400.00
47981 938 Hastabhinayam Munukuntla Sambasiva Nishumbitha Publications, India 2014 127 600.00
47982 939 Pulse South Asian Dance in the uk Chitra Sudnaram Pulse Maxain 2005 50 20.00
47983 940 Galina Ulanova the making of a ballerina Foreign Languages Publishing House 30 20.00
47984 941 The Bolshoi Ballet Yuri Slonimsky Foreign Languages Publishing House 1960 173 100.00
47985 942 A Treasury of Grand Opera Henry W. Simon Simon and Schuster New York 1946 403 100.00
47986 943 The Bolshoi Theatre History Opera Ballet Stanislav Lushin Planeta Publishers 1987 300 300.00
47987 944 మన జానపద సంగీతం పుట్టు పూర్వోత్తరాలు వింజమూరి సీతాదేవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2004 42 12.00
47988 945 జాతి జీవితం కళాపరిణామం నాజర్ రచయిత, గుంటూరు 1998 208 55.00
47989 946 శాస్త్ర కళారూపాలు ... రాష్ట్ర నిర్వహణా మండలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 107 25.00
47990 947 ఆంధ్రప్రదేశ్ జానపద కళారూపాలు అర్జా శ్రీకాంత్ సాంస్కృతిక శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 156 100.00
47991 948 ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక పర్యాటక రంగం మార్కెటింగ్ వినియోగం జానపద కళల పాత్ర ఒక అధ్యయనం అర్జా శ్రీకాంత్ సాంస్కృతిక శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2009 377 225.00
47992 949 ప్రజా నాట్యమండలి ప్రజాకళారూపాలు చింతపల్లి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 320 150.00
47993 950 జానపద కళారూపం మందరహెచ్చులు దొంతులపల్లి కృష్ణారెడ్డి అనిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 199 100.00
47994 951 జానపద కళారూపాలు సవ్వప్పగారి ఈరన్న కమలా కళానికేతన్ సాహితీ సంస్థ, కర్నూలు 2010 84 50.00
47995 952 తెలంగాణా జనపదాలు లక్ష్మణ్ రావు పతంగే రచయిత, ఖమ్మం 1998 124 60.00
47996 953 తెలంగాణా పల్లెపాటలు బి. రామరాజు ఆచార్య ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం శతజయంతి ప్రచురణ 2008 137 50.00
47997 954 చారిత్రక గేయ గాథలు జయధీర్ తిరుమలరావు, ఎ.కె. ప్రభాకర్ సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1996 128 40.00
47998 955 జానపద సాహిత్య స్వరూపం ఆర్వీయస్. సుందరం జానపద విజ్ఞాన సమితి, బెంగుళూరు 1976 92 4.00
47999 956 జానపదకళాసంపద ప్రథమ సంపుటం తూమాటి దొణప్ప నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1975 208 10.00
48000 957 తెలుగు జానపద గేయగాథలు ... ... 1969 489 100.00