వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -55

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
27001 రామాయణము. వాల్మీకి రామాయణము బాల కాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 202 70.00
27002 రామాయణము. వాల్మీకి రామాయణము అయోధ్యా కాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 368 70.00
27003 రామాయణము. వాల్మీకి రామాయణము అరణ్యకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 209 70.00
27004 రామాయణము. వాల్మీకి రామాయణము కిష్కింధాకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 209 70.00
27005 రామాయణము. వాల్మీకి రామాయణము సుందరకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 248 70.00
27006 రామాయణము. వాల్మీకి రామాయణము యుద్ధకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 424 70.00
27007 రామాయణము. వాల్మీకి రామాయణము ఉత్తరకాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2013 288 70.00
27008 రామాయణము. రామకథా గానసుధ ... ... ... 250 10.00
27009 రామాయణము. అశోక వనము పంగనామముల రామచంద్రరావు రామచంద్ర కవితా కుటీరము, గుంటూరు 1949 48 1.25
27010 రామాయణము. శంబుకవధ ... ... ... 72 1.00
27011 రామాయణము. అయోధ్య రామాయణము ... ... ... 350 1.50
27012 రామాయణము. సంక్షేప రామాయణము ... శ్రీ వైష్ణవ గ్రంథ విక్రయశాఖ, నడిగడ్డపాలెము 1988 131 8.00
27013 రామాయణము. శ్రీ ప్రసన్న రాఘవము మూలా పేరన్న శాస్త్రి ... ... 92 5.00
27014 రామాయణము. లక్ష్మణీయం సోమంచి కృష్ణశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2011 215 175.00
27015 రామాయణము. శ్రీ రామనామ మాహాత్మ్యము చెంచురామ కవీంద్రులు కొండ ఈశ్వరరాజు, గుండుగొలను 1971 42 1.00
27016 రామాయణము. శ్రీరామ కథా సుథ కొమ్మినేని వెంకటరామయ్య రచయిత, గుంటూరు ... 209 27.00
27017 రామాయణము. శ్రీరామ నామప్రభ సర్వాసీతారామ చిదంబర శాస్త్రి రచయిత, జగ్గయ్యపేట 2013 108 25.00
27018 రామాయణము. రామాయణ కల్పవృక్షం జన్నాభట్ల వాసుదేవ శాస్త్రి గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు 1995 162 10.00
27019 రామాయణము. పాదుకా పట్టాభిషేకము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1992 75 20.00
27020 రామాయణము. శ్రీరామోపనిషత్తులు కుందుర్తి వేంకట నరసయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 128 50.00
27021 రామాయణము. శ్రీ రామ కథా తరంగిణి చక్రాల లక్ష్మీకాంతరాజారావు శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు, విజయవాడ 2011 116 60.00
27022 రామాయణము. గాన రామాయణం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 118 15.00
27023 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము బాలకాండము నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1984 422 50.00
27024 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము అయోధ్యాకాండము-పూర్వభాగము నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 370 50.00
27025 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము అయోధ్యాకాండము-ఉత్తర భాగము నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 336 50.00
27026 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము అరణ్య కాండము నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 392 50.00
27027 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము కిష్కింధా కాండము నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 222 65.00
27028 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము సుందర కాండము నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 237 75.00
27029 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము యుద్ధకాండము-1 నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 223 65.00
27030 రామాయణము. శ్రీరామానుజ రామాయణము యుద్ధకాండము-2 నల్లాన్ చక్రవర్తి రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 231 65.00
27031 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము అయోధ్యాకాండము ప్రథమ శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1993 300 50.00
27032 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము అయోధ్యాకాండము ద్వితీయ శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1994 284 50.00
27033 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము అరణ్యకాండ శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1995 248 50.00
27034 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము కిష్కింధాకాండము శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1996 251 50.00
27035 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము సుందరకాండము శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1996 348 50.00
27036 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము యుద్ధకాండము-1 శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1997 196 50.00
27037 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము యుద్ధకాండము-2 శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం 1997 216 50.00
27038 రామాయణము. ధర్మసార రామాయణము జనమంచి శేషాద్రిశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1937 495 2.00
27039 రామాయణము. శ్రీసంపూర్ణ రామాయణము వి. వెంకట సుబ్బాశాస్త్రి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 292 3.00
27040 రామాయణము. రామనామ మహిమ అన్నంగి వెంకటశేషలక్ష్మి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 67 20.00
27041 రామాయణము. శ్రీ విజయరామ చరిత్రము మడుపు శేషారావు శ్రీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 366 80.00
27042 రామాయణము. సుందరకాండ కనమలూరు వెంకట శివయ్య అన్నపూర్ణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 81 50.00
27043 రామాయణము. ఆదర్శ రామాయణము పోలవరపు జగదీశ్వరరావు, వెలంపల్లి దాశరధి రచయితలు, చీరాల 2012 219 100.00
27044 రామాయణము. నిర్వచనోత్తరరామాయణము ... ... 1968 222 3.00
27045 రామాయణము. దశరథరాజనందన చరిత్ర మరింగంటి సింగరాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 203 4.00
27046 రామాయణము. శ్రీరామోత్సవరత్నాకరే, నవరత్నమాలికాయాం ... ... ... 332 0.50
27047 రామాయణము. సన్మిత్రమ్ పోలేపెద్ది రాజ్యశ్రీ నాగార్జున ముద్రణాలయ ముద్రితమ్, నిడుబ్రోలు 1955 36 2.00
27048 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము ... ... ... 30 2.00
27049 రామాయణము. రామాయణం గుర్తుంచుకోదగిన అంశాలు ముత్తి శ్రీనివాస రామారావు ... 2013 30 10.00
27050 రామాయణము. అర్థ పంచకము శ్రీ రామశరణ్ శ్రీరామశరణ్ సేవా సంఘం, బుద్దాం 2004 64 20.00
27051 రామాయణము. శ్రీరామచంద్ర కధామృతము మామిడెన్న పద్మాక్షమ్మ రచయిత, బరంపురం 1973 140 1.00
27052 రామాయణము. శ్రీరామ కథామృతము మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు ... 137 20.00
27053 రామాయణము. మునిజన మానసము రామచరితము గండు శ్రీనివాసరావు రచయిత, నిడుబ్రోలు 2014 448 225.00
27054 రామాయణము. శ్రీరామాయణమ్ సుందరకాండః శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీరామానుజవాణి, సీతానగరం 1993 703 55.00
27055 రామాయణము. ఆంధ్రయోగవాసిష్ఠము మద్దూరి సాంబయ్య ది ఓరియన్‌ట్ పవర్ ప్రెస్, తెనాలి 1961 488 8.00
27056 రామాయణము. అధ్యాత్మ రామాయణము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1999 479 50.00
27057 రామాయణము. శ్రీ వాల్మీకి రామాయణము బాల, అయోధ్య కాండలు బులుసు వేంకటేశ్వరులు రచయిత, కాకినాడ 1979 415 30.00
27058 రామాయణము. శ్రీరామసేవ త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, సీతానగరము 2011 72 10.00
27059 రామాయణము. పార్వతి కల్యాణము బెజవాడ రామనారాయణశరణ్ రచయిత, గుంటూరు 1977 112 4.00
27060 రామాయణము. వేదమన్త్ర రామాయణమ్ బాలకాణ్డ నీలకణ్ఠాచార్య సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2001 210 40.00
27061 రామాయణము. వేదమన్త్ర రామాయణమ్ ద్వితీయ భాగము నీలకణ్ఠాచార్య సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 160 60.00
27062 రామాయణము. శ్రీ రామచంద్ర సుప్రభాతమ్ పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞానకోశము, నందివెలుగు| 1998 24 2.00
27063 రామాయణము. శ్రీరామ వ్రతకల్పః పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞానకోశము, నందివెలుగు 1970 103 1.50
27064 రామాయణము. శ్రీరామకథా వ్రతము స్వామి సత్యానంద రచయిత, కర్నూలు 1992 12 2.50
27065 రామాయణము. రామాయణములోని రత్నాలు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ ... 124 6.50
27066 రామాయణము. శ్రీరామపూజ ... శ్రీ సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1999 100 20.00
27067 రామాయణము. సంగ్రహ వాల్మీకి సుందరరామాయణము శంకరంబాడి సుందరాచారి తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 217 15.00
27068 రామాయణము. శ్రీరామప్రభ (బాలకాండ) నండూరు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత,విజయవాడ ... 177 2.00
27069 రామాయణము. శ్రీ రామచంద్ర దివ్య కధ ఉత్తరకాండము-ఉత్తరభాగము ఆలపాటి రాధాగోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, చందోలు 1991 86 5.00
27070 రామాయణము. సరస్వతీ రామాయణము ఉత్తరకాండము చేబ్రోలు సరస్వతీదేవి ... 1971 50 1.50
27071 రామాయణము. కుశలవుల కథ శ్రీ నృసింహానంద భారతీ ప్రఖ్య సమీర కుమార దేవ్, సికిందరాబాద్ 1981 89 4.00
27072 రామాయణము. ఆంధ్ర తులసీరామాయణము ఉత్తరకాండము మైలవరపు సూర్యనారాయణమూర్తి రచయిత, కృష్ణంపాలెం ... 132 1.50
27073 రామాయణము. ఏకశ్లోకరామాయణమ్ వాసిష్ఠవంశజ కృష్ణమూర్తి ప్రణీతమ్ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 80 20.00
27074 రామాయణము. శ్రీమదుత్తరకాణ్డః ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1916 254 1.00
27075 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణమ్ ద్వితీయ సంపుటము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1935 872 2.00
27076 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము బాలకాండము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1979 470 25.00
27077 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము అయోధ్యాకాండము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 579 30.00
27078 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణము సుందరకాండము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 800 40.00
27079 రామాయణము. శ్రీమద్రామాయణసుధ యుద్ధకాండ ద్వితీయభాగం దంగేటి అప్పారావుగుప్త రచయిత, మాడుగుల ... 228 20.00
27080 రామాయణము. సీతామహాసాధ్వి కల్లూరి చంద్రమౌళి ... 1979 207 10.00
27081 రామాయణము. सीताचरितम् रेवाप्रसाद व्दिवेदी संस्कृत परीषद्, विशविधालय, सागर 1973 374 20.00
27082 రామాయణము. श्रीरामचरीतमानस सुंन्दरकाण्डा ... गीताप्रेस गोरखपुर ... 63 10.00
27083 రామాయణము. श्रीरामायणासार काव्य तिलकम् मधुरवाणी आन्ध्रप्रदेश साहित्य अकाडमी 1972 192 25.00
27084 రామాయణము. The Ramayana in Hundred Letters आन्ध्रप्रदेश साहित्य अकाडमी 380 10.00
27085 రామాయణము. Sundarakanda Smt. Krishna Kota T.T.D., Tirupathi 2013 163 30.00
27086 రామాయణము. Ramayana Alladi Kuppuswami Author, Hyderabad 2002 155 50.00
27087 రామాయణము. Anjaneya Ramayanam R.M. Chella T.T.D., Tirupathi 1985 397 50.00
27088 రామాయణము. The Ramayana of Valmiki Wasudev Laxman Sastri Pansikar Indological Book House, Delhi 1983 576 95.00
27089 రామాయణము. Rama Songs in Sanskrit Sarasvati Mohan Sanskrit Academy 2008 264 600.00
27090 రామాయణము. శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము (మూలము) బాలకాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1982 147 35.00
27091 రామాయణము. శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము (మూలము) కిష్కింద కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1961 154 8.00
27092 రామాయణము. శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము (మూలము) యుద్ధ కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1961 352 12.00
27093 రామాయణము. శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము (మూలము) ఉత్తర కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1962 199 25.00
27094 రామాయణము. రామ దేవుని కధ ... శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ 1968 24 0.50
27095 రామాయణము. సీతారామ కథామృతము వెన్నా శ్రీరామకృష్ణ భాగవాతార్ రచయిత, గుంటూరు 1985 248 35.00
27096 రామాయణము. వాల్మీకిరామాయణం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 320 35.00
27097 రామాయణము. సుందరకాండము (మూలము) ... బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1972 359 7.00
27098 రామాయణము. బాలల రామాయణం చల్లా రాధకృష్ణ శర్మ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వము 1979 80 8.50
27099 రామాయణము. 1734 Children's Ramayana Mathuram Bhoothalingam Publications Division, Govt., India 1981 70 7.00
27100 రామాయణము. వాల్మీకి వేదుల మీనాక్షీదేవి వేదుల మీనాక్షీదేవి, రాజమండ్రి 1984 120 8.00
27101 శ్రీమద్భాగవతము పురుష మేధము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2011 312 90.00
27102 శ్రీమద్భాగవతము హంసదూతోద్ధవసందేశములు శ్రీమాన్ కృష్ణప్రసాద దాసుడు శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 2003 101 15.00
27103 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ రాసలీలా రహస్యము సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1975 62 3.00
27104 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ రాసలీలా రహస్యము సి.హెచ్. వీరభద్రరావు చతుర్వేదుల పార్థసారథి, గుంటూరు 1975 62 3.00
27105 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీకృష్ణ తత్త్వము ... విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 20 10.00
27106 శ్రీమద్భాగవతము లీలాకృష్ణుడు దశమ స్కంధము ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి ఫౌండేషన్ 1987 126 10.00
27107 శ్రీమద్భాగవతము కృష్ణలహరి ధారారామనాధశాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1989 62 10.00
27108 శ్రీమద్భాగవతము కృష్ణచేతన గోపీకృష్ణ గీతాలు ధారారామనాధశాస్త్రి మైత్రేయ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 21 25.00
27109 శ్రీమద్భాగవతము భక్తిసుధ సుధాతరంగిణ్యాఖ్య ద్వితీయ భాగం జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆర్షభారతి, తెనాలి 1996 350 70.00
27110 శ్రీమద్భాగవతము భక్తిసుధ(శ్రీ రాసలీలారహస్యము) సుధాతరంగిణ్యాఖ్య చతుర్ద భాగము జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆర్షభారతి, తెనాలి 1996 394 80.00
27111 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ కృష్ణావతారతత్త్వము (శ్రీకృష్ణావతార తత్త్వము) వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1994 273 30.00
27112 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ కృష్ణలీలామృతము (మథురలీల) వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1994 251 25.00
27113 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ కృష్ణలీలామృతము (భూభారహరణలీల) వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1994 718 40.00
27114 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ కృష్ణలీలామృతము (భవతారకలీల) వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1994 263 4.50
27115 శ్రీమద్భాగవతము వేణు వాదనము ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవతకథా గ్రంథమాల, బుద్దాం 1970 342 10.00
27116 శ్రీమద్భాగవతము 47వ రచన విరాట్ కృష్ణ హరి రామనాథ్ 68 70.00
27117 శ్రీమద్భాగవతము అటుకులలో-కిటుకులు మేళ్ళచెర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 102 50.00
27118 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ హరివిలాసము వామనావతార చరిత్ర దంగేటి అప్పారావుగుప్త రచయిత, మాడుగుల 1974 104 10.00
27119 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ హరివిలాసము శ్రీపరశురామ శ్రీరామావతారములు దంగేటి అప్పారావుగుప్త రచయిత, మాడుగుల 1974 133 15.00
27120 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ హరివిలాసము శ్రీపరశురామ శ్రీకృష్ణావతార చరిత్ర దంగేటి అప్పారావుగుప్త రచయిత, మాడుగుల 1976 236 15.00
27121 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీకృష్ణచరితామృతము అవ్వారి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, వరగాని 1992 236 35.00
27122 శ్రీమద్భాగవతము నీలమోహనాష్టకమ్ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2013 10 20.00
27123 శ్రీమద్భాగవతము కృష్ణలీల బిహారీసత్‌సఈ ... ... 156 10.00
27124 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీకృష్ణ రాసలీల-యోగత్రయీహేల మేళ్ళచెర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 2014 215 100.00
27125 శ్రీమద్భాగవతము దేవాదిదేవుడు శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఏ.సి. భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, ముంబై 2006 838 200.00
27126 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ మన్యునామక నృసింహస్తుతి మానూరు కృష్ణారావు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞానకోశము, నందివెలుగు 1980 16 1.00
27127 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ లక్ష్మీనృసింహాష్టకము పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞానకోశము, నందివెలుగు 1967 22 0.25
27128 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి సుప్రభాతము అక్కిరాజు వేంకటేశ్వర శర్మ శ్రీ బాలజీ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1995 26 10.50
27129 శ్రీమద్భాగవతము మకారాది శ్రీమత్స్యాష్టోత్తర శతనామస్తోత్ర వ్యాఖ్యా కవితావేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ... 1953 97 50.00
27130 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత చతుశ్శ్లోకీ మేళ్ళచెర్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 64 20.00
27131 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ స్కందము ద్వితీయ భాగం కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 258 75.00
27132 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ స్కందము తృతీయ భాగము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 248 75.00
27133 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ స్కందము చతుర్థ భాగము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 208 75.00
27134 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము చతుర్థ , పంచమ స్కంధములు కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 315 110.00
27135 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము పంచమ స్కంధము, ద్వితీయ భాగం కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 280 120.00
27136 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము షష్ఠ స్కంధము, ప్రథమ భాగం కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 220 80.00
27137 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము షష్ఠ స్కంధము, ద్వితీయ భాగము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 183 65.00
27138 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము షష్ఠ స్కంధము, తృతీయ భాగము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2006 200 70.00
27139 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత సుధాలహరి ద్వితీయ సంపుటము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 397 20.00
27140 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత సుధాలహరి తృతీయ సంపుటము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 434 21.00
27141 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత సుధాలహరి చతుర్థ సంపుటము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 373 23.50
27142 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత సుధాలహరి పంచమ సంపుటము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 560 50.00
27143 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత సుధాలహరి ద్వితీయ స్కంధము, ప్రథమ సంపుటము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 367 16.00
27144 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత సుధాలహరి ద్వితీయ స్కంధము, ద్వితీయ సంపుటము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1993 446 21.00
27145 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ మహాభాగవతము మొదటి భాగము బమ్మెర పోతనామాత్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1975 776 25.00
27146 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ మహాభాగవతము రెండవ భాగము బమ్మెర పోతనామాత్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1975 643 25.00
27147 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము బమ్మెర పోతనామాత్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1952 539 10.00
27148 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమాదాంధ్ర మహాభాగవతము ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ స్కంధములు బమ్మెర పోతనామాత్య వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1967 458 15.00
27149 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమాదాంధ్ర మహాభాగవతము చతుర్థ, పంచమ, షష్ఠ స్కంధములు బమ్మెర పోతనామాత్య వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1947 965 15.00
27150 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమాదాంధ్ర మహాభాగవతము దశమ, ఏకాదశ, ద్వాదశ స్కంధములు బమ్మెర పోతనామాత్య వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1969 648 5.00
27151 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము సప్తమస్కంధము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1968 186 4.00
27152 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము సప్తమస్కంధము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1948 336 3.50
27153 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవతము ... ... ... 335 2.00
27154 శ్రీమద్భాగవతము అనంత దర్శనం కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్టు టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1984 55 5.00
27155 శ్రీమద్భాగవతము భాగవతకథ ... ... ... 278 2.00
27156 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ కృష్ణభగవన్మహాశయము ... ... 1948 88 2.00
27157 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీకృష్ణ చరితము ... ... ... 8 0.25
27158 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్ భాగవత పంచరత్నములు బాలగంగాధర్ పట్నాయక్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 240 20.00
27159 శ్రీమద్భాగవతము राजश्यान पुरातन ग्रन्यमाला सुश्री श्रद्धाकुमारी चोहान राजशान प्रयविधा प्रतीष्टान, चोधपुर 1969 60 2.50
27160 శ్రీమద్భాగవతము అభినవభాగవతము ... ... ... 64 0.25
27161 శ్రీమద్భాగవతము భాగవతంలోని రత్నాలు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1981 144 8.00
27162 శ్రీమద్భాగవతము కేశవ నామములు-ముక్తిసోపానములు పి. నారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 66 30.00
27163 శ్రీమద్భాగవతము భాగవత చంపూ ప్రబంధము గట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 205 4.00
27164 శ్రీమద్భాగవతము గీతోత్తర భాగవతము, షష్ఠస్కంధము కల్లూరి వేంకటనారాయణరావు ... 1975 39 1.00
27165 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీగీతోత్తర భాగవతము ద్వితీయ భాగం కల్లూరి వేంకటనారాయణరావు ... 1974 92 3.00
27166 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ గర్గభాగవతము చివుకుల అప్పయ్య శాస్త్రి గుంటూరు కన్యకా ముద్రాక్షరశాల 1926 547 3.00
27167 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవతే, సవ్యాఖ్యానే ప్రథమ దిన పారాయణ గ్రంథః శ్రీవ్యాసమహర్షి కుప్పా శివరామ బైరాగిశాస్త్రి 1990 988 100.00
27168 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణమ్ అష్టమస్కన్దః రావి మోహనరావు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2007 280 125.00
27169 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణమ్ అష్టమస్కన్దః రావి మోహనరావు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2007 280 3.00
27170 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమద్భాగవతమహాపురాణమ్ ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2005 763 20.00
27171 శ్రీమద్భాగవతము श्रीमद्भागवतमापुराणम् ... गीताप्रेस गोरखपुर ... 691 7.50
27172 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ దేవీ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ... ... 188 10.00
27173 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ విద్యా గద్య దేవీ భాగవతము దివాకర్ల వేంకటావధాని శ్రీ విద్యా సేవాసమితి ప్రచురణము 1984 274 6.00
27174 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీ విద్యా గద్య దేవీ భాగవతము దివాకర్ల వేంకటావధాని శ్రీ విద్యా సేవాసమితి ప్రచురణము 1983 146 5.00
27175 శ్రీమద్భాగవతము श्रीमहेवीभागवतम् ... ठाकुर प्रसाद एण्ड सन्स बुक्सेलर ... 850 24.00
27176 శ్రీమద్భాగవతము మణిద్వీప వర్ణన ... ఋషిపీఠం ప్రచురణ, సికిందరాబాద్ 2013 40 10.00
27177 శ్రీమద్భాగవతము देवीपुराण (महाभागवत)-शाक्तिपीठाक्डं ... गीताप्रेस गोरखपुर ... 500 80.00
27178 శ్రీమద్భాగవతము Bhagavata A Study Swami Harshananda Ramakrishna Math, Bangalore 2000 56 6.00
27179 శ్రీమద్భాగవతము The Heart of Bhagavatam Susarla Srinivasa Rao T.T.D., Tirupathi 1980 172 3.00
27180 శ్రీమద్భాగవతము The Nectar of Devotion New York, London The Bhaktivedanta Book Trust 1970 439 20.00
27181 శ్రీమద్భాగవతము श्रीमद्भागवतमापुराणम् महर्षिवेदव्यास जालानोपाहेन घनश्यामदासेन गीताप्रेस ... 765 3.00
27182 శ్రీమద్భాగవతము श्रीमद्भागवतमापुराणम् महर्षिवेदव्यास गीताप्रेस गोरखपुर ... 642 25.00
27183 శ్రీమద్భాగవతము భాగవతమ్ 1, 2, 3 ... खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई 2004 450 450.00
27184 శ్రీమద్భాగవతము భాగవతమ్ 4, 5 ... ... ... 300 200.00
27185 శ్రీమద్భాగవతము భాగవతమ్ 7, 8,9 ... ... ... 300 200.00
27186 శ్రీమద్భాగవతము భాగవతమ్ 10 ... ... ... 400 200.00
27187 శ్రీమద్భాగవతము భాగవతమ్ 11, 12 ... ... ... 250 200.00
27188 శ్రీమద్భాగవతము मस्त्यमहापुराण ... गीताप्रेस गोरखपुर ... 1074 150.00
27189 శ్రీమద్భాగవతము कूर्मपुराण ... गीताप्रेस गोरखपुर ... 486 80.00
27190 శ్రీమద్భాగవతము Brahmavaivartapurana J.L. Shastri Motilal Banarsidass, Varanasi 1973 244 50.00
27191 శ్రీమద్భాగవతము श्रीश्रीविष्णुपुराण श्रीमुनिलाल गुप्त गीताप्रेस गोरखपुर ... 608 60.00
27192 శ్రీమద్భాగవతము Brahmanda Purana J.L. Shastri Motilal Banarsidass, Varanasi 1983 295 130.00
27193 శ్రీమద్భాగవతము श्कन्दमहापुराणाम् Vol.1 Nag Sharan Singh Nag Publishers, Delhi 1982 505 300.00
27194 శ్రీమద్భాగవతము श्कन्दमहापुराणाम् Vol.2 Nag Sharan Singh Nag Publishers, Delhi 1982 418 300.00
27195 శ్రీమద్భాగవతము श्कन्दमहापुराणाम् Vol.3 Nag Sharan Singh Nag Publishers, Delhi 1982 466 300.00
27196 శ్రీమద్భాగవతము महोभारत-खिलभाग हरिवंश रामनारायणदत्त शास्त्री गीताप्रेस गोरखपुर ... 1403 150.00
27197 శ్రీమద్భాగవతము नारायणीय ... मुद्रित कराकर प्रकाशित कीया 1959 247 2.00
27198 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమన్నారాయణీయము 1వ భాగము శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు ఆర్ష సాహితి, విజయనగరం 1973 54 3.00
27199 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమన్నారాయణీయము శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2003 384 100.00
27200 శ్రీమద్భాగవతము నారాయణీయము శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు శ్రీ బులుసు వేంకటసూర్యసుబ్రహ్మణ్యశర్మ 1977 484 25.00
27201 శ్రీమద్భాగవతము నారాయణీయము మేల్పుత్తూరు నారాయణభట్ట అజంతా ప్రింటర్స్, సికిందరాబాద్1958 ... 238 10.00
27202 శ్రీమద్భాగవతము నారాయణీయం శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు శ్రీమద్ భాగవత సేవా సమాజం 1978 320 10.00
27203 శ్రీమద్భాగవతము నారాయణీయము శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 517 45.00
27204 శ్రీమద్భాగవతము నారాయణీయమ్ శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు భాగవత సేవా సమాజ ప్రచురణం 1985 160 20.00
27205 శ్రీమద్భాగవతము నారాయణీయం శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 300 10.00
27206 శ్రీమద్భాగవతము సంక్షిప్త నారాయణీయమ్ నైషధం జనార్దన భానుమూర్తి రచయిత, గుంతకల్లు ... 275 60.00
27207 శ్రీమద్భాగవతము నారాయణీయము శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 159 10.00
27208 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమన్నారాయణీయమ్ శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2007 182 15.00
27209 శ్రీమద్భాగవతము శ్రీమన్నారాయణీయము శ్రీనారాయణభట్టతిరిపాదులు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2011 388 45.00
27210 శ్రీమద్భాగవతము श्रीस्कांदमहापुराणांदर्गतचतुर्यकाशिखंडपूर्वार्धी ... ... ... 372 100.00
27211 జీవిత చరిత్రలు. 2975 మోహన మకరందం అనుభవాలూ-జ్ఞాపకాలూ మోహన్ కందా రచయిత, హైదరాబాద్ 2014 252 200.00
27212 జీవిత చరిత్రలు. 2976 బాబా...పని పూనిన మనిషి కె. బాలాజి సునయన క్రియేషన్స్, బెంగుళూరు 2011 155 180.00
27213 జీవిత చరిత్రలు. 2977 ఆత్మకథ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పావని శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1979 65 5.00
27214 జీవిత చరిత్రలు. 2978 మా నాయన గారు విశ్వనాథ అచ్యుత దేవరాయలు అజో-విభొ-కందాళం ఫౌండేషన్ 2012 95 60.00
27215 జీవిత చరిత్రలు. 2979 పదండి ముందుకు విజ్ఞాన్ రత్తయ్య జీవన కెరటాలు అరుణ పప్పు విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్ లిమిటెడ్, వడ్లమూడి 2014 212 200.00
27216 జీవిత చరిత్రలు. 2980 ఆరుపదుల బాలమోహన్‌దాస్ వసంత బాలమోహన్‌దాస్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 160 100.00
27217 జీవిత చరిత్రలు. 2981 వాఙ్మయ తపస్వి చిలుకూరి నారాయణరావు అవధానం నాగరాజా రావు రచయిత, అనంతపురం 2004 62 50.00
27218 జీవిత చరిత్రలు. 2982 జైల్లో మూణ్ణెల్ల ముచ్చట కె.వి.ఆర్. ఝంఝ ప్రచురణలు ... 202 12.00
27219 జీవిత చరిత్రలు. 2983 అమ్మమ్మ చదువు సుధామూర్తి సుధామూర్తి అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 167 80.00
27220 జీవిత చరిత్రలు. 2984 ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాయని లతామంగేష్కర్ పురాణపండ రంగనాథ్ శ్రీ గణేష్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 40 15.00
27221 జీవిత చరిత్రలు. 2985 రచనాస్వాదనం ఆర్వీయస్. సుందరం చింతల పద్మావతి హోం లైబ్రరీ, రాజమండ్రి 1994 86 20.00
27222 జీవిత చరిత్రలు. 2986 మహాసంస్కర్త శ్రీ ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహసోమయాజి జీవిత చరిత్ర పి. లక్ష్మీకాంతంశ్రేష్ఠి శ్రీ ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహసోమయాజి వైశ్యసమాజం, మచిలీపట్టణం 2001 82 60.00
27223 జీవిత చరిత్రలు. 2987 అమూల్యశ్రీ అమ్ములయ్య కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు స్వతంత్రవాణి, గుంటూరు 2000 109 15.00
27224 జీవిత చరిత్రలు. 2988 తొలి తెలుగు నైఘంటికులు శ్రీ మామిడి వేంకటార్యులు జీవిత చరిత్ర పి. లక్ష్మీకాంతంశ్రేష్ఠి శ్రీ ఆత్మూరి లక్ష్మీనరసింహసోమయాజి వైశ్యసమాజం, మచిలీపట్టణం 2001 74 50.00
27225 జీవిత చరిత్రలు. 2989 నా జీవితపు వెండి బంగరు పుటలు పోపటి రామచంద్ హీరానందాణీ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 88 60.00
27226 జీవిత చరిత్రలు. 2990 మహాకవి ఆదిభట్ట నారాయణదాస చరిత్రము యం.వి.ఆర్. కృష్ణశర్మ శ్రీ కర్రా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1975 200 6.50
27227 జీవిత చరిత్రలు. 2991 కులపతి గుదిమెళ్ల వరదాచార్యులవారి జీవితం కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2014 120 50.00
27228 జీవిత చరిత్రలు. 2992 కులపతి గుదిమెళ్ల వరదాచార్యులవారి జీవితం కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2014 120 50.00
27229 జీవిత చరిత్రలు. 2993 కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి జీవితం-సాహిత్యం కట్టమంచి (దేవిరెడ్డి)మహాలక్ష్మీ సాయి ప్రచురణలు, తిరుపతి 1991 351 60.00
27230 జీవిత చరిత్రలు. 2994 కట్టమంచి సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డిగారి సంక్షేప చరిత్రము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ... 1927 23 2.00
27231 జీవిత చరిత్రలు. 2995 పద్మనాభం ఆత్మకథ పద్మనాభం హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 47 20.00
27232 జీవిత చరిత్రలు. 2996 విస్మృతికవి-విస్తృతసేవ నాళము కృష్ణరావు నారిశెట్టి వేంకట కృష్ణారావు రచయిత, నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2014 64 30.00
27233 జీవిత చరిత్రలు. 2997 శ్రీతాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్రము తాళ్ళపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 173 25.00
27234 జీవిత చరిత్రలు. 2998 సీసామృతము మొదటి భాగము ... శ్రీ ప్రభాకర మిత్ర మండలి, తిరుపతి 2014 96 50.00
27235 జీవిత చరిత్రలు. 2999 ప్రజల శాస్త్రవేత్త డా. యలవర్తి నాయుడమ్మ జీవిత చరిత్ర కాటా చంద్రహాస్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 208 100.00
27236 జీవిత చరిత్రలు. 3000 త్యాగమే ఊపిరిగా బాధలే బాటలుగా... పిల్లుట్ల హనుమంతరావు పి. రామ మోహన్ శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 2010 92 50.00
27237 జీవిత చరిత్రలు. 3001 ప్రజలు.. ప్రభుత్వం.. ఒక ఐ.ఎ.ఎస్. చీకోలు సుందరయ్య ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 208 100.00
27238 జీవిత చరిత్రలు. 3002 మార్గదర్శి మన పంతులుగారు కె. బాలాజి మనసు ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2011 48 20.00
27239 జీవిత చరిత్రలు. 3003 అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు మువ్వల పెరుమాళ్ళు నవశక్తి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 88 50.00
27240 జీవిత చరిత్రలు. 3004 పలనాడులో సహాయ నిరాకరణోద్యమము లేక కన్నెగంటి హనుమంతు జీవిత చరిత్ర షేక్ అబ్దుల్ సలామ్ షేక్ మస్తాన్ వలీ ... 318 100.00
27241 జీవిత చరిత్రలు. 3005 ఏడు పదుల రావెల రావెల సోమయ్య, జొన్నలగడ్డ రామారావు సంజీవదేవ్ సాహితి, తెనాలి 2011 70 50.00
27242 జీవిత చరిత్రలు. 3006 పూజ్యశ్రీ చెలసాని నాగేశ్వరరావు (సంస్మరణ) కొంగర భాస్కరరావు శ్రీమాతారవింద దివ్య జీవన కేంద్రం, అడ్డాడ ... 75 10.00
27243 జీవిత చరిత్రలు. 3007 నేను-నా ప్రాంతం సి.వి.కె. రావు గౌతమీ నవ్య సాహితీ ప్రచురణ, చర్ల 2005 145 100.00
27244 జీవిత చరిత్రలు. 3008 తెలుగు ముద్దుబిడ్డ శంకరంబాడి సుందరాచారి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విఎన్‌ఆర్. బుక్ వరల్డ్, చిత్తూరు 2011 88 50.00
27245 జీవిత చరిత్రలు. 3009 సంపాదకవర్గంలో యాభై యేళ్ళ అనుభవాలు-జ్ఞాపకాలు పరకాల పట్టాభిరామారావు సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 239 50.00
27246 జీవిత చరిత్రలు. 3010 రజనీ భావతరంగాలు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2011 184 125.00
27247 జీవిత చరిత్రలు. 3011 బతుకుబాటలో కొండగుర్తులు భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఆత్మకథ భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 214 100.00
27248 జీవిత చరిత్రలు. 3012 కృష్ణమాచార్య కృపానందలహరి ధారా రామనాథ శాస్త్రి రచయిత, ఒంగోలు 2013 56 25.00
27249 జీవిత చరిత్రలు. 3013 తెనుఁగులెంక శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూర్తి జీవిత చరిత్ర తాళ్ళూరి సత్యనారాయణ శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూర్తి సాహితీ, చీరాల 1996 66 10.00
27250 జీవిత చరిత్రలు. 3014 నా సాహితీయాత్ర కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు భావవీణ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2013 80 50.00
27251 జీవిత చరిత్రలు. 3015 నాజీవితం, నా సాహితీయాత్ర-స్త్రీవాద సాహిత్యమే నా రచనలు మల్లాది సుబ్బమ్మ మల్లాది సుబ్బమ్మ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 72 40.00
27252 జీవిత చరిత్రలు. 3016 ఎంత చీకటి ఎన్ని దీపాలు బోయి భీమన్న భీమన్న సాహితీ నిధి, హైదరాబాద్ 1994 56 30.00
27253 జీవిత చరిత్రలు. 3017 కాణ్వీయప్రముఖుల ప్రశంస ప్రథమ భాగము వంగిపురపు చలపతిదాసు భారత స్వాతంత్ర్య శకమ్‌-4 1950 88 10.00
27254 జీవిత చరిత్రలు. 3018 సాహిత్యరంగంలో ప్రతిభామూర్తులు అత్తలూరి నరసింహారావు అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 166 100.00
27255 జీవిత చరిత్రలు. 3019 స్వతంత్ర సమరయోధుని జీవిత సంఘర్షణలు ... ప్రజావాణి ప్రచురణ, గుంటూరు 1979 284 15.00
27256 జీవిత చరిత్రలు. 3020 చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు-చెరిగిపోని అనుభవాలు ఏటుకూరి కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంస్థ 2010 159 50.00
27257 జీవిత చరిత్రలు. 3021 డాక్టర్ చెలికాని రామారావు జీవితం బి.వి.వి బాలకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 58 15.00
27258 జీవిత చరిత్రలు. 3022 కామ్రేడ్ ఐదుకల్లు సదాశివన్ జీవిత విశేషాలు పి. దస్తగిరి ఐదుకల్లు సదాశివన్ మెమోరియల్, అనంతపురం ... 115 15.00
27259 జీవిత చరిత్రలు. 3023 బాబు తారపాద ముఖర్జీ జీవితం ... ఆలిండియా పోస్టల్ 2009 120 25.00
27260 జీవిత చరిత్రలు. 3024 బద్దం ఎల్లారెడ్డి శ్రీమతి బద్దం విజయ రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 2006 252 100.00
27261 జీవిత చరిత్రలు. 3025 బద్దం ఎల్లారెడ్డి శ్రీమతి బద్దం విజయ రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 2006 252 100.00
27262 జీవిత చరిత్రలు. 3026 నేను, ఫూలన్‌దేవిని నవత హైద్రాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1996 304 75.00
27263 జీవిత చరిత్రలు. 3027 ఉద్యమకారుని డైరీ కె. నారాయణ వ్యాసాలు ఘటన ముద్రన, నల్గొండ 2014 110 75.00
27264 జీవిత చరిత్రలు. 3028 భగత్‌సింగ్ మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1993 80 15.00
27265 జీవిత చరిత్రలు. 3029 జూలియస్ ఫ్యూజిక్ ఉషా యస్ డానీ సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2013 87 60.00
27266 జీవిత చరిత్రలు. 3030 నేస్తమా... బి పాజిటివ్ ఎ.జి. కృష్ణమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2005 147 60.00
27267 జీవిత చరిత్రలు. 3031 మన ఆంధ్రరత్న కరణం సుబ్బారావు అజో-విభొ-కందాళం ఫౌండేషన్ 2007 193 120.00
27268 జీవిత చరిత్రలు. 3032 ఒక దళారీ పశ్చాత్తాపం జాన్ పెర్కిన్స్ వీక్షణం పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 172 50.00
27269 జీవిత చరిత్రలు. 3033 నిర్జన వారధి కొండపల్లి కోటేశ్వరమ్మ హైద్రాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2012 179 100.00
27270 జీవిత చరిత్రలు. 3034 మార్క్స, ఎంగెల్సు ఆత్మీయుల స్మృతులు రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి .... ... 224 35.00
27271 జీవిత చరిత్రలు. 3035 అనంతరాముని శాంతి యాత్ర వేములపాటి అనంతరామయ్య ... 2006 68 30.00
27272 జీవిత చరిత్రలు. 3036 మానవీయుడు మావో క్వాన్ యాంచీ ... ... 232 20.00
27273 జీవిత చరిత్రలు. 3037 విప్లవపథంలో నా పయనం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 330 100.00
27274 జీవిత చరిత్రలు. 3038 ఉగ్గుపాలు ఉద్యమాలు స్వీయ చరిత్ర చుక్కపల్లి రామకోటయ్య భారతి పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2011 168 50.00
27275 జీవిత చరిత్రలు. 3039 శ్రీ యేడిది సూర్యనారాయణమూర్తి సంక్షిప్త పవిత్ర చరిత్ర కుప్పా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ యేడిది రామనాథ శాస్త్రి, హైదరాబాద్ 2003 38 20.00
27276 జీవిత చరిత్రలు. 3040 నిష్కళంక దేశభక్తుడు శ్రీ టి.కె. రామస్వామి ... సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 68 20.00
27277 జీవిత చరిత్రలు. 3041 మేనమామ ఆత్మీయత పెద్ది సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1994 20 10.00
27278 జీవిత చరిత్రలు. 3042 నేనూ మా నాన్న పెద్ది సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1984 39 20.00
27279 జీవిత చరిత్రలు. 3043 స్వాతంత్రోద్యమంలో ఖిలాషాహపురం పెర్మాండ్ల యాదగిరి సారస్వత వికాస సమితి, ఖిలాషాహవురం 1988 134 20.00
27280 జీవిత చరిత్రలు. 3044 శ్రీరాజా వేంకటాద్రి నాయఁడు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ శ్రీభావనారాయణస్వామి దేవస్థానము, పొన్నూరు 1963 278 6.00
27281 జీవిత చరిత్రలు. 3045 ఉద్యోగ విజయాలు పోలీస్ సాక్షిగా రావులపాటి సీతారాంరావు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 262 150.00
27282 జీవిత చరిత్రలు. 3046 ఆదర్శరత్న శ్రీ పలకలూరి శివరావు వసంతరావు రామకృష్ణారావు శ్రీమతి జి. నళిని 2010 86 50.00
27283 జీవిత చరిత్రలు. 3047 ఆంధ్రకేసరి యోగానంద నరసింహాచార్యులు శ్రీ వెంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ 1996 124 17.00
27284 జీవిత చరిత్రలు. 3048 దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్ పదోతరగతి తెలుగు ఉపవాచకం ఏ. లక్ష్మీరమణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1988 57 3.00
27285 జీవిత చరిత్రలు. 3049 విశ్వమాత-థెరిసా పదో తరగతి తెలుగు ఉపవాచకము దామ కిష్టయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 67 3.00
27286 జీవిత చరిత్రలు. 3050 ఇనుపతెర వెనుక... రావూరి భరద్వాజ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 172 8.00
27287 జీవిత చరిత్రలు. 3051 ఇనుపతెర వెనుక... రావూరి భరద్వాజ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 242 15.00
27288 జీవిత చరిత్రలు. 3052 కంచి మీదుగా నా అరుణాచలయాత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు సుపథ ప్రచురణలు 2004 44 20.00
27289 జీవిత చరిత్రలు. 3053 సంపూర్ణ ఉత్తర భారతదేశ యాత్ర వూర మస్తాన్ రావు రచయిత, చీరాల ... 56 10.00
27290 జీవిత చరిత్రలు. 3054 పాకిస్తాన్‌లో పదిరోజులు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ లోక్‌నాయక్ ఫౌండేషన్, విశాఖపట్నం 2011 92 75.00
27291 జీవిత చరిత్రలు. 3055 శ్రీకాశీ విశ్వనాథ అంతర్ గృహ యాత్ర మరియు పంచక్రోశి దేవయాత్ర చతుర్వేదుల మురళీమోహన శాస్త్రి కాన్‌సెప్ట్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 60 20.00
27292 జీవిత చరిత్రలు. 3056 కాశ్మీర దీపకళిక నాయని కృష్ణకుమారి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 127 15.00
27293 జీవిత చరిత్రలు. 3057 అమెరికాలో మరోసారి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 285 25.00
27294 జీవిత చరిత్రలు. 3058 శ్రీ వేగుంట కనక రామబ్రహ్మం వ్యక్తిత్వ పరిశీలనం కాట్రగడ్డ రేణూకిరణ్ కవితా జ్వాల పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు 1993 44 5.00
27295 జీవిత చరిత్రలు. 3059 అవచిదేవయతిప్ప తడికమళ్ల కోటీశ్వరగుప్త రచయిత, గుంటూరు 1949 11 0.25
27296 జీవిత చరిత్రలు. 3060 పురుషోత్తముడు తడికమళ్ల కోటీశ్వరగుప్త రచయిత, గుంటూరు 1949 16 1.00
27297 జీవిత చరిత్రలు. 3061 దయా వీరులు, పెద్దల సూక్తులు అందరికి ఆదర్శాలు, ఆశాజ్యోతి చల్లా రాధకృష్ణ శర్మ, చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 44 10.00
27298 జీవిత చరిత్రలు. 3062 సాహితీ సుమాలు నవిమెల భాస్కర్ నయనం ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2000 95 25.00
27299 జీవిత చరిత్రలు. 3063 సాంభిక విప్లవ రచయితలు ... ... ... 142 5.00
27300 జీవిత చరిత్రలు. 3064 ఉరుదూ సాహిత్యంలో ఉన్నత శిఖరాలు సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి పబ్లికేషన్స్, పిఠాపురం 2005 107 50.00
27301 జీవిత చరిత్రలు. 3065 చిట్టగాంగ్ విప్లవ వనితలు చైతన్య పింగళి జనహర్ష పబ్లిషర్స్ ప్రై.లి., హైదరాబాద్ 2013 179 80.00
27302 జీవిత చరిత్రలు. 3066 ఆణిముత్యాలు వడ్డికృష్ణమూర్తికవి ఓం ప్రకాశ్ ప్రచురణాలయం, మచిలీపట్టణం 1987 100 10.00
27303 జీవిత చరిత్రలు. 3067 వెలుగు దారులు నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి ఎన్.టి.ఆర్. ఎడ్యుకేషనల్ సోసైటీ, హైదరాబాద్ 2006 196 100.00
27304 జీవిత చరిత్రలు. 3068 వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య స్ఫూర్తి పతక గ్రహీతలు ... ఆం.ప్ర. గ్రంథాలయ సంఘం, విజయనగరం 2014 120 50.00
27305 జీవిత చరిత్రలు. 3069 వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య స్ఫూర్తి పతక గ్రహీతలు ... ఆం.ప్ర. గ్రంథాలయ సంఘం, విజయనగరం 2014 120 50.00
27306 జీవిత చరిత్రలు. 3070 తిరిగి పొందిన ఆత్మాభిమానం యం.యస్. రాజగోపాలన్ సార్థక మానవ్ కుష్టాశ్రమ్, జైపూర్ 2012 140 50.00
27307 జీవిత చరిత్రలు. 3071 ఆంధ్రరమణీమణులు ఆండ్రశేషగిరి రావు ఆంధ్రభూమి బుక్ డిపో., ముక్కామల 1999 225 95.00
27308 జీవిత చరిత్రలు. 3072 సిద్ధాశ్రమ యోగులు శ్రీ సిద్ధేశ్వరానందభారతీస్వామి శ్రీ సిద్ధేశ్వరీపీఠం, కుర్తాళం 2012 419 200.00
27309 జీవిత చరిత్రలు. 3073 మహాభక్తులు ముక్కామల రాఘవయ్య శారదా గ్రంథమండలి, తెనాలి 1959 59 0.59
27310 జీవిత చరిత్రలు. 3074 దక్షిణాది భక్తపారిజాతాలు శ్యామప్రియ ఆర్. శ్రీరాములు, హైదరాబాద్ 2003 104 3.00
27311 జీవిత చరిత్రలు. 3075 జాతిజ్యోతులు (మూడవ భాగం) వి. కోటేశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1990 169 15.00
27312 జీవిత చరిత్రలు. 3076 తెలుగు వైతాళికులు సంపుటం-4 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 225 15.00
27313 జీవిత చరిత్రలు. 3077 తెలుగు వెలుగులు తొలిసంపుటము పువ్వాడ శేషగిరిరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1976 106 5.00
27314 జీవిత చరిత్రలు. 3078 గుంటూరు జిల్లా కమ్యూనిస్టు వీరులు సి.హెచ్. హరిబాబు, బి. సుధాకిరణ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 642 300.00
27315 జీవిత చరిత్రలు. 3079 గుంటూరు జిల్లా కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ వైతాళికులు ఏటుకూరి కృష్ణమూర్తి ఆం.ప్ర. స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంస్థ, హైద్రాబాద్ 2004 256 50.00
27316 జీవిత చరిత్రలు. 3080 సమారాధన ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2007 59 60.00
27317 జీవిత చరిత్రలు. 3081 ధర్మప్రవేశిక ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 160 20.00
27318 జీవిత చరిత్రలు. 3082 సంస్కృతాంధ్ర ప్రాచీన కవులు మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 91 18.00
27319 జీవిత చరిత్రలు. 3083 చిత్రపటం శంకర వెంకట నారాయణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 44 15.00
27320 జీవిత చరిత్రలు. 3084 తెలుగు ఉపవాచకం ఆరో తరగతి జి. వేంకటస్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1996 66 2.00
27321 జీవిత చరిత్రలు. 3085 ఆంధ్ర వీరులు రెండవభాగము ... ... ... 194 2.00
27322 జీవిత చరిత్రలు. 3086 తెనుఁగుసీమ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి జయలక్ష్మి అండ్ కంపెని, నెల్లూరు ... 96 0.14
27323 జీవిత చరిత్రలు. 3087 ఐకమత్యమే జీవన సూత్రం ... ... ... 125 2.00
27324 జీవిత చరిత్రలు. 3088 ఆంధ్రకేసరి ... ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 123 20.00
27325 జీవిత చరిత్రలు. 3089 పల్నాటి స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సంగ్రహచరిత్ర నాళంమట్టుపల్లి మోటమఱ్ఱి వేంకట నాగలక్ష్మి, సత్తెనపల్లి 1977 89 3.00
27326 జీవిత చరిత్రలు. 3090 స్తోత్రమంజరి మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 224 5.00
27327 జీవిత చరిత్రలు. 3091 స్తోత్రమంజరి మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 224 5.00
27328 జీవిత చరిత్రలు. 3092 భక్తకవిపుంగవులు పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1981 314 25.00
27329 జీవిత చరిత్రలు. 3093 పతివ్రతల చరిత్రము ... ... ... 352 10.00
27330 జీవిత చరిత్రలు. 3094 దక్షిణాంధ్ర వీరులు తిరుమల రామచంద్ర నవభారత్ పబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1963 92 2.00
27331 జీవిత చరిత్రలు. 3095 తెలుగు వాచకము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 70 2.00
27332 జీవిత చరిత్రలు. 3096 తెలుగు రచయితల డైరక్టరీ మద్దాళి రఘురామ్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 264 300.00
27333 జీవిత చరిత్రలు. 3097 ప్రాక్-పశ్చిమములు కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2008 268 85.00
27334 జీవిత చరిత్రలు. 3098 నవభారత సందర్శనం కె.వి. సుబ్బయ్య యువకర్షక ప్రచురణలు, గుంటూరు 1957 254 3.00
27335 జీవిత చరిత్రలు. 3099 శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారి జీవిత చరిత్ర ... ... 1965 409 5.00
27336 జీవిత చరిత్రలు. 3100 శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వాములవారి సంపూర్ణ చరిత్ర నాగశ్రీ ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1963 326 4.00
27337 జీవిత చరిత్రలు. 3101 చారిత్రక దృక్పథములో శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1978 57 2.00
27338 జీవిత చరిత్రలు. 3102 సర్వవ్యాపకమూర్తి నాన్న రసమణి శ్రీరాధా మహలక్ష్మి ఆశ్రమం, ధామం 2004 101 25.00
27339 జీవిత చరిత్రలు. 3103 శ్రీ శంకరానందగిరి గురువరచరిత్ర బ్రహ్మచారి సత్యానందస్వామి శ్రీ ఉమామహేశ్వరాశ్రమము, గుంతకల్లు ... 412 100.00
27340 జీవిత చరిత్రలు. 3104 ఒక యోగి ఆత్మకథ పరమహంస యోగానంద ది ఫిలసాఫికల్ లైబ్రరి, న్యూయార్స్ 2007 489 100.00
27341 జీవిత చరిత్రలు. 3105 శ్రీ జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మతో నా మధురస్మృతులు రాణీసంయుక్త వ్యాస్ భారతీయ సంస్కృతి విద్యా సముద్ధరణ సంస్థ 2011 69 2.00
27342 జీవిత చరిత్రలు. 3106 స్వామి రంగనాథానంద ... శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2005 30 5.00
27343 జీవిత చరిత్రలు. 3107 బృందావనేశ్వరి శ్రీ రాధాదేవి రాధికా ప్రసాద్ (రాళ్ళబండి వీరభద్రరావు) శ్రీ రాధామహలక్ష్మీ ఆశ్రమము, ధామం 1990 200 50.00
27344 జీవిత చరిత్రలు. 3108 బృందావనేశ్వరి శ్రీ రాధాదేవి తృతీయ భాగం రాధికా ప్రసాద్ (రాళ్ళబండి వీరభద్రరావు) శ్రీ రాధామహలక్ష్మీ ఆశ్రమము, ధామం 1999 250 50.00
27345 జీవిత చరిత్రలు. 3109 శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి చరిత్ర డా. వేదవ్యాస వేదవ్యాసభారతీ ప్రచురణలు 1990 165 15.00
27346 జీవిత చరిత్రలు. 3110 శ్రీవిద్యారణ్యులు కోపల్లె రామమూర్తి రచయిత, విశాఖపట్నం 1992 64 3.00
27347 జీవిత చరిత్రలు. 3111 విద్యారణ్య చరిత్ర పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1978 75 2.00
27348 జీవిత చరిత్రలు. 3112 మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే., తిరుపతి ... 31 2.00
27349 జీవిత చరిత్రలు. 3113 శ్రీ బంగ్లాదేశ్ అమ్మ సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర ... ... ... 24 1.00
27350 జీవిత చరిత్రలు. 3114 సేవాయోగంలో పుష్కరం ... శ్రీ గాయత్రీ సేవా హృదయ్ ... 54 10.00
27351 జీవిత చరిత్రలు. 3115 శ్రీ భగవాన్ శ్రీపెద్ది బాలయోగీశ్వరుల చరిత్ర అమూల్యశ్రీ భగవాన్ శ్రీ ఓం బాలయోగీశ్వర తపో ఆశ్రమ కమిటీ 2001 163 80.00
27352 జీవిత చరిత్రలు. 3116 ప్రేమమయి మీరా వీరేంద్ర్ సేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ 2008 143 120.00
27353 జీవిత చరిత్రలు. 3117 మిట్టపాళెం నారాయణస్వామి జీవిత చరిత్ర తెల్లాకుల వేంకటేశ్వరగుప్త భాగవతులు రచయిత, తెనాలి 2003 69 20.00
27354 జీవిత చరిత్రలు. 3118 శ్రీ సద్గురు దివ్యలీలామృతమ్ బాలాత్రిపురసుందరి రాగరాగిణీ అవధూత దత్తపీఠం, మైసూరు 2007 443 100.00
27355 జీవిత చరిత్రలు. 3119 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస మొదటి సంపుటం శ్రీ శారదానందస్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 664 80.00
27356 జీవిత చరిత్రలు. 3120 శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస రెండవ సంపుటం శ్రీ శారదానందస్వామి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 616 80.00
27357 జీవిత చరిత్రలు. 3121 శ్రీ శారదాదేవి చరితామృతం స్వామి జ్ఞానాదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 391 60.00
27358 జీవిత చరిత్రలు. 3122 స్వామి వివేకానంద సమగ్ర, సప్రామాణిక జీవిత గాథ 1 స్వామి జ్ఞానాదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 559 60.00
27359 జీవిత చరిత్రలు. 3123 స్వామి వివేకానంద సమగ్ర, సప్రామాణిక జీవిత గాథ 2 స్వామి జ్ఞానాదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 508 60.00
27360 జీవిత చరిత్రలు. 3124 శ్రీల సరస్వతీఠాకూరు ... శ్రీ రామానంద గౌడీయమఠము, కొవ్వూరు ... 50 2.00
27361 జీవిత చరిత్రలు. 3125 మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ అబూ సలీమ్ అబ్దుల్ హై తెలుగు ఇస్లామిక్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 237 28.00
27362 జీవిత చరిత్రలు. 3126 భక్తనరసింహచరిత్ర మరియు పరమార్ధ బోధ ... హెచ్. కృష్ణారావు ... 96 10.00
27363 జీవిత చరిత్రలు. 3127 శ్రీ సీతారామదాస్ ఓంకార్‌నాధ్‌స్వామి జీవిత చరిత్ర చక్రవర్తి వరదరాజన్ శ్రీ రామనామక్షేత్రము, గుంటూరు 1985 90 3.00
27364 జీవిత చరిత్రలు. 3128 భక్తనామదేవుడు హరిరామనాధ్ బాలయోగి కె. శివసత్యనారాయణ, నర్సాపురం 1985 64 1.00
27365 జీవిత చరిత్రలు. 3129 భక్త ఉద్ధవ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2003 48 4.00
27366 జీవిత చరిత్రలు. 3130 అవతారమూర్తి అమ్మ కొండముది రామకృష్ణ శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి 2004 23 10.00
27367 జీవిత చరిత్రలు. 3131 తథాగతుని కథ నెట్యం రతన్‌బాబు లుంబిని ఎడ్యుకేషనల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 140 15.00
27368 జీవిత చరిత్రలు. 3132 జయమహాదేవ బ్రహ్మశ్రీ పోవూరి బాలకృష్ణశాస్త్రి జీవితము తంత్రవహి జోగిరాజు ... ... 22 1.00
27369 జీవిత చరిత్రలు. 3133 టిబెట్ యోగి మిలా రేపా చరిత్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ గురుపాదుక పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1996 243 25.00
27370 జీవిత చరిత్రలు. 3134 Mrs. Indira Gandhi and the Indian Women in the Annals of History Pothuraju Venkatarao Chandrakanthi Publications, Guntur 308 25.00
27371 జీవిత చరిత్రలు. 3135 श्रेयाथै जमनालालजी हरीभाउ उपाध्याय दक्षीण भारत हिन्दी प्रचार सभा 1981 100 5.50
27372 జీవిత చరిత్రలు. 3136 श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी का जीवन जरीत्र शिवानन्दनसहाय व्दारा बाबू चाराडीप्रसाद सिंह व्दारा मुद्रित 1916 432 1.00
27373 జీవిత చరిత్రలు. 3137 భద్రాచల రామదాసు చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1977 36 2.00
27374 తెలుగు సాహిత్యం. 1 నూరేళ్ల తెలుగు నాడు కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1984 155 12.00
27375 తెలుగు సాహిత్యం. 2 మన తెలంగాణ కర్ర ఎల్లారెడ్డి మన తెలంగాణ త్రైమాసిక 2007 120 5.00
27376 తెలుగు సాహిత్యం. 3 తెలంగాణ ప్రాచీన సాహిత్య కరదీపిక ఎస్వీ రామారావు ఎస్వీ రామారావు, హైదరాబాద్ 2014 40 40.00
27377 తెలుగు సాహిత్యం. 4 తెలంగాణా విద్యాసాంస్కృతికరంగాల చరిత్ర జి. వెంకటరామారావు రచయిత ... 58 2.00
27378 తెలుగు సాహిత్యం. 5 చిత్తూరు జిల్లా సాహిత్యచరిత్ర విమర్శనము శ్రీనివాసపురం నరసింహాచార్యులు నవ్యాంధ్ర భారతి, పుంగనూరు 1969 183 4.00
27379 తెలుగు సాహిత్యం. 6 హైదరాబాద్ నగర తెలుగు భాషా సాహిత్య వికాస చరిత్ర ఓగేటి అచ్యుతరామశాస్త్రి ఓగేటి అచ్యుతరామశాస్త్రి, హైదరాబాద్ 1985 148 25.00
27380 తెలుగు సాహిత్యం. 7 కరీంనగర్ జిల్లా తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర మలయశ్రీ సత్యార్థి పబ్లికేషన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1997 734 295.00
27381 తెలుగు సాహిత్యం. 8 తెలుగు సాహిత్యంపై మహాకవి శ్రీశ్రీప్రభావం కడియాల రామమోహనరాయ్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2012 63 30.00
27382 తెలుగు సాహిత్యం. 9 నారాయణ దర్శనము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్ర విశ్వ కళాపరిషత్తు 1983 568 22.00
27383 తెలుగు సాహిత్యం. 10 కృష్ణశాస్త్రి కృతులు ... విశ్వోదయ ప్రచురణ 1965 99 3.00
27384 తెలుగు సాహిత్యం. 11 నవ్యాలోకనం చందు సుబ్బారావు మొజాయిక్ ప్రచురణలు 2015 165 150.00
27385 తెలుగు సాహిత్యం. 12 ఆధునిక సాహిత్య విమర్శ సూత్రం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2010 186 120.00
27386 తెలుగు సాహిత్యం. 13 జానపదుల సాహిత్య విమర్శ కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2010 205 150.00
27387 తెలుగు సాహిత్యం. 14 పత్రత్రయి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2013 101 75.00
27388 తెలుగు సాహిత్యం. 15 మిసిమి వ్యాసాలు నరిసెట్టి ఇన్నయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 230 125.00
27389 తెలుగు సాహిత్యం. 16 విశ్వకల్యాణి నేతి అనంతరామశాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2009 169 90.00
27390 తెలుగు సాహిత్యం. 17 వ్యాసపూర్ణిమ నేతి అనంతరామశాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 160 10.00
27391 తెలుగు సాహిత్యం. 18 చిలకమర్తీయం ... చిలకమర్తి ఫౌండేషన్, రాజమహేంద్రి 2010 79 30.00
27392 తెలుగు సాహిత్యం. 19 హరివిల్లు మల్లాది సూరిబాబు ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, మచిలీపట్టణం 2002 194 80.00
27393 తెలుగు సాహిత్యం. 20 హసవిలాసం వెలుదండ నిత్యానందరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 112 90.00
27394 తెలుగు సాహిత్యం. 21 సమూహ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2008 110 80.00
27395 తెలుగు సాహిత్యం. 22 ఒక ఊరి కథ యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 171 45.00
27396 తెలుగు సాహిత్యం. 23 అంతర్వీక్షణ సార్వభౌమం చేకూరి రామారావు శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2003 328 200.00
27397 తెలుగు సాహిత్యం. 24 సమారాధన ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2007 59 60.00
27398 తెలుగు సాహిత్యం. 25 ఆశావాది రచనాదృక్పథం యన్. శాంతమ్మ పూర్ణచంద్రోదయ ప్రచురణలు, కర్నూలు 2008 112 80.00
27399 తెలుగు సాహిత్యం. 26 ఆశావాది గ్రంథావలోకనం ఆర్. రంగస్వామి గౌడ్ సుగుణాలయ ప్రచురణలు, కర్నూలు 2008 78 50.00
27400 తెలుగు సాహిత్యం. 27 ఆశావాది ప్రకాశరావు సాహిత్యానుశీలనం మంకాల రామచంద్రుడు శ్రీకళామంజరి, షాదనగర్ 2008 340 180.00
27401 తెలుగు సాహిత్యం. 28 నెల నెల నందివర్థనం ... ... 2014 16 2.00
27402 తెలుగు సాహిత్యం. 29 వరవరరావు జైలురాతలు ... ములాఖత్ ముద్ర 2006 176 50.00
27403 తెలుగు సాహిత్యం. 30 సమయమూ సందర్భమూ సింగమనేని నారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 132 50.00
27404 తెలుగు సాహిత్యం. 31 కథా సందర్భం ఎన్. వేణుగోపాల్ స్వేచ్ఛా సాహితి 2000 105 25.00
27405 తెలుగు సాహిత్యం. 32 ప్రజాసాహితి లో సమరశీల కలం యోధుడు సి.వి. జనసాహితి ప్రచురణ 2015 240 120.00
27406 తెలుగు సాహిత్యం. 33 పరామర్శ నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2012 176 80.00
27407 తెలుగు సాహిత్యం. 34 శివారెడ్డి పీఠికలు పెన్నా శివరామకృష్ణ, గుడిపాటి పాలపిట్ట ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 500 400.00
27408 తెలుగు సాహిత్యం. 35 ఎరుక పెన్నా శివరామకృష్ణ చుక్కా రామయ్య విద్యాపీఠం, హైదరాబాద్ 2005 119 50.00
27409 తెలుగు సాహిత్యం. 36 చరిత్ర చర్చ కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి ... ... 264 25.00
27410 తెలుగు సాహిత్యం. 37 శ్రమ వీరులు ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞాన వేదిక, తెనాలి 2008 87 50.00
27411 తెలుగు సాహిత్యం. 38 దివ్యజీవనము దుగ్గిరాల బలరామకృష్ణయ్య రామకృష్ణ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1968 180 5.00
27412 తెలుగు సాహిత్యం. 39 ఏటుకూరు బలరామమూర్తి వ్యాసావళి ఏటుకూరు పంకజమ్మ శ్రీ పొన్నం వీరరాఘవయ్య, విజయవాడ 2002 324 75.00
27413 తెలుగు సాహిత్యం. 40 ఏకావళి మధునాపంతుల సత్యనారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 44 2.00
27414 తెలుగు సాహిత్యం. 41 నిలువెత్తు తెలుగు సంతకం సినారె వ్యక్తిత్వం ఎన్. గోపి హృదయ భారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1991 102 30.00
27415 తెలుగు సాహిత్యం. 42 ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం రాజహంస ... ఇంటర్మీడియట్ విద్యామండలి, హైదరాబాద్ 2003 192 30.00
27416 తెలుగు సాహిత్యం. 43 సాహిత్య సోపానములు దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2008 162 80.00
27417 తెలుగు సాహిత్యం. 44 వాల్మీకి విశ్వనాథ దర్శించిన సీతారాముల దాంపత్య వైభవము జె. వెంకటేశ్వరరావు జె. వెంకటేశ్వరరావు, గుంటూరు 2005 126 80.00
27418 తెలుగు సాహిత్యం. 45 భారతీయ ప్రాచీన విజ్ఞానం రాణీ శ్రీనివాస శాస్త్రి భారతీయ రసాయన శాలా, విజయవాడ ... 216 20.00
27419 తెలుగు సాహిత్యం. 46 భారతీయ ప్రాచీన విజ్ఞానం రెండవ భాగం రాణీ శ్రీనివాస శాస్త్రి భారతీయ రసాయన శాలా, విజయవాడ 1984 184 32.00
27420 తెలుగు సాహిత్యం. 47 సామాజికం వి. చెంచయ్య సాహితీ నిలయం, కావలి 2014 79 30.00
27421 తెలుగు సాహిత్యం. 48 ఆధునిక తెలుగు సామాజిక కవిత్వ ఉద్యమాలు కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి జిజ్ఞాస ప్రచురణ, వరంగల్లు 2002 253 65.00
27422 తెలుగు సాహిత్యం. 49 వ్యాస భారతి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 182 50.00
27423 తెలుగు సాహిత్యం. 50 రేనాటి సూర్యచంద్రులు రెండవ సంపుటము తంగిరాల వెంకటసుబ్బారావు శ్రీ కృష్ణదేవరాయ రసజ్ఞ సమాఖ్య, బెంగుళూరు 2000 747 100.00
27424 తెలుగు సాహిత్యం. 51 సృష్టి దృష్టి సూరపరాజు రాధాకృష్ణమూర్తి జనని, హైదరాబాద్ 2011 91 60.00
27425 తెలుగు సాహిత్యం. 52 నమిలికొండ బాలకిషన్ రావ్ కవితాదర్పణం ... సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1985 36 10.00
27426 తెలుగు సాహిత్యం. 53 గౌతమీ కోకిల వేదుల సాహిత్య వసంతం పంపన సూర్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 326 80.00
27427 తెలుగు సాహిత్యం. 54 రచన రసన ... సౌమ్య పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2001 88 25.00
27428 తెలుగు సాహిత్యం. 55 వల్లభనేని అశ్వినికుమార్ వ్యాసాలు అంతర్వీక్షణం వి. అశ్వినికుమార్, విజయవాడ 2005 155 100.00
27429 తెలుగు సాహిత్యం. 56 తెలుగు సాహిత్య విమర్శ బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు హిమకర్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 368 200.00
27430 తెలుగు సాహిత్యం. 57 వ్యాసరాజి జె. సూర్యనారాయణ జె. సూర్యనారాయణ 1969 133 4.50
27431 తెలుగు సాహిత్యం. 58 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర సంగ్రహము కే. వేంకటనారాయణరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 304 2.00
27432 తెలుగు సాహిత్యం. 59 సామాన్యుని సణుగుడు వీరాజీ మారుతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 224 10.00
27433 తెలుగు సాహిత్యం. 60 విద్యార్థులు ఈతరం ప్రతినిధులు వేలూరి సహజానంద తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు 1986 104 10.00
27434 తెలుగు సాహిత్యం. 61 వ్యాసవాణి జాస్తి వేంకటనరసయ్య భారతీ సన్మాన సంఘము, పామఱ్ఱు 1955 30 2.00
27435 తెలుగు సాహిత్యం. 62 వ్యాసవాణి రెండవ భాగము జాస్తి వేంకటనరసయ్య భారతీ సన్మాన సంఘము, పామఱ్ఱు ... 70 2.00
27436 తెలుగు సాహిత్యం. 63 వ్యాసవాణి మూడవ భాగము జాస్తి వేంకటనరసయ్య భారతీ సన్మాన సంఘము, పామఱ్ఱు 1961 92 5.00
27437 తెలుగు సాహిత్యం. 64 జీవనజ్యోతి వేమూరి జగపతిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 64 15.00
27438 తెలుగు సాహిత్యం. 65 ఉద్యోగము ముదగంటి జగ్గన్నశాస్త్రి పల్లెటూరు గ్రంథమండలి, తణుకు 1953 106 3.00
27439 తెలుగు సాహిత్యం. 66 భాషాసమస్య వాసమూర్తి వాసమూర్తి, అమలాపురం 1968 148 5.00
27440 తెలుగు సాహిత్యం. 67 ఊహలు సైతం అంతమయ్యే వేళ అరుంధతీ రాయ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 38 6.00
27441 తెలుగు సాహిత్యం. 68 ప్రత్యూషపవనాలు ... ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 1996 44 2.00
27442 తెలుగు సాహిత్యం. 69 జీవన పథము లిలీ.ఎల్. ఎలన్ రామకృష్ణ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1988 82 5.00
27443 తెలుగు సాహిత్యం. 70 మంచంకింద మరచెంబు పురాణం సీత సీతా బుక్స్ తెనాలి 1988 204 16.00
27444 తెలుగు సాహిత్యం. 71 శ్రీ వీరరాఘవవ్యాసావళి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు, తెనాలి 1978 300 10.00
27445 తెలుగు సాహిత్యం. 72 ఇంద్రచాపం డి.ఎ.ఎ.ఎస్. నారాయణరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1988 196 15.00
27446 తెలుగు సాహిత్యం. 73 పిశాన సందర్శనము ... ... ... 157 5.00
27447 తెలుగు సాహిత్యం. 74 సాహిత్యం కళలు ఎవరికోసం నమ్ము నూతన ప్రచురణలు 1983 39 1.50
27448 తెలుగు సాహిత్యం. 75 జాషువ జీవిత కవితా ప్రస్థానం బి. భాస్కర చౌదరి ... ... 120 10.00
27449 తెలుగు సాహిత్యం. 76 హేతువాది జాషువ తేళ్ల సత్యవతి హారిక ప్రచురణ, గుంటూరు 2001 93 35.00
27450 తెలుగు సాహిత్యం. 77 గురుపూజ బొడ్డు ప్రకాశం షష్టిపూర్తి ప్రచురణము ... 32 2.00
27451 తెలుగు సాహిత్యం. 78 జాషువా సాహిత్యం ఎండ్లూరి సుధాకర్ గుర్రం జాషువా 120వ జయంతి ఉత్సవ కమిటీ 2015 167 100.00
27452 తెలుగు సాహిత్యం. 79 మహాకవి జాషువా ప్రగతిశీలత కళాత్మకత అద్దేపల్లి రామమోహనరావు గుర్రం జాషువా 120వ జయంతి ఉత్సవ కమిటీ 2015 64 40.00
27453 తెలుగు సాహిత్యం. 80 జాషువా స్వప్నం సందేశం రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి గుర్రం జాషువా 120వ జయంతి ఉత్సవ కమిటీ 2015 71 45.00
27454 తెలుగు సాహిత్యం. 81 దళిత సాహిత్యవాదం జాషువ కత్తి పద్మారావు గుర్రం జాషువా 120వ జయంతి ఉత్సవ కమిటీ 2015 173 100.00
27455 తెలుగు సాహిత్యం. 82 మహాకవి గుఱ్ఱం జాషువా శతజయంతి ఉత్సవములు ప్రత్యేక సంచిక ... మహాకవి జాషువా జయంతి సమితి, నరసాపురం ... 100 20.00
27456 తెలుగు సాహిత్యం. 83 వావిలాల సోమయాజులు సాహితీ సమాలోచనము ఫణిహారం వల్లభాచార్య వావిలాల సాహితీ లత, హైదరాబాద్ 2002 144 150.00
27457 తెలుగు సాహిత్యం. 84 మూడు అరవైల దొణప్ప ... అభినంద సమితి 1987 200 20.00
27458 తెలుగు సాహిత్యం. 85 ఆరుద్ర అభినందన సంచిక ... ఆరుద్ర షష్టిపూర్తి ఉత్సవ సంఘం, మదరాసు 1985 250 30.00
27459 తెలుగు సాహిత్యం. 86 విశ్వనాథ సాహిత్య వ్యక్తిత్వం కోవెల సంపత్కుమారాచార్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 108 10.00
27460 తెలుగు సాహిత్యం. 87 అరుణ కవిత్వం అవలోకనం నీరజ జవ్వాజి అభవ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 207 200.00
27461 తెలుగు సాహిత్యం. 88 నోబెల్ సాహిత్య పురస్కారోపన్యాసాలు యు.ఏ. నరసింహమూర్తి ఎమ్.ఎస్.ఎన్. ప్రచురణలు, విజయనగరం 2004 129 100.00
27462 తెలుగు సాహిత్యం. 89 విశ్వాసం రుస్తుం భారూచ, జ్యోత్స్న ఇలియాస్ ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1993 90 10.00
27463 తెలుగు సాహిత్యం. 90 వినవోయీ అల్పజీవి ధియోడార్ పి. ఊల్ఫ్, సుంకర రామచంద్రరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 147 75.00
27464 తెలుగు సాహిత్యం. 91 A Comparative Study of Early Novels in Hindi and Telugu A.B. Sai Prasad Girisha Publications, Chennai 1991 228 50.00
27465 తెలుగు సాహిత్యం. 92 Telugu Literature and Culture G.N. Reddy G.N. Reddy Sixtieth Birthday Felicitation 1988 156 35.00
27466 కవితలు. 1 వ్లదీమిర్ ఇల్యీచ్ లెనిన్ శ్రీశ్రీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 121 2.00
27467 కవితలు. 2 వ్లదీమిర్ ఇల్యీచ్ లెనిన్ శ్రీశ్రీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 109 10.00
27468 కవితలు. 3 మంగళ కాహళి, విజయభారతి ... ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ ... 115 29.00
27469 కవితలు. 4 శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి కృతులు ... రౌతు చంద్రయ్య అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరం 1967 151 2.00
27470 కవితలు. 5 కృష్ణపక్షము దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 150 8.00
27471 కవితలు. 6 కృష్ణశాస్త్రి గేయసంహిత-2 మంగళ కాహళి బాలాంత్రపు నళినీకాంతరావు రాజహంస ప్రచురణ, చెన్నై 1982 116 12.50
27472 కవితలు. 7 కృష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి-2 కవితా ప్రశస్తి బాలాంత్రపు నళినీకాంతరావు రాజహంస ప్రచురణ, చెన్నై 1982 112 12.50
27473 కవితలు. 8 కృష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి-4 అమూల్యాభిప్రాయాలు బాలాంత్రపు నళినీకాంతరావు రాజహంస ప్రచురణ, చెన్నై 1982 104 12.50
27474 కవితలు. 9 కృష్ణపక్షము కృష్ణశాస్త్రి తొలిపద్యకృతుల సంపుటి ... రాజహంస ప్రచురణ, చెన్నై 1983 154 12.50
27475 కవితలు. 10 శర్మిష్ఠ దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 186 8.00
27476 కవితలు. 11 ధనుర్దాసు దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 95 8.00
27477 కవితలు. 12 పల్లకీ దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 99 8.00
27478 కవితలు. 13 మహతి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ప్రార్థనా సమాజము, గుంటూరు ... 93 1.00
27479 కవితలు. 14 తరిగొండ వెంగమాంబ కృతులు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 85 2.00
27480 కవితలు. 15 ప్యాసా తనికెళ్ళ భరణి సౌందర్యలహరి 2014 58 100.00
27481 కవితలు. 16 దీపాల వారి కావ్యావళి దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి, ఉన్నం జ్యోతివాసు ... 2011 335 250.00
27482 కవితలు. 17 ఒక అసంబద్ధ నిజం శీలా వీర్రాజు శీలా సుభద్రాదేవి, హైదరాబాద్ 2014 80 80.00
27483 కవితలు. 18 నెలబాల రత్నమాల పాలపిట్ట ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 99 50.00
27484 కవితలు. 19 ఎగరాల్సిన సమయం బాలసుధాకర్ మౌళి చంపావతి ప్రచురణలు 2014 159 80.00
27485 కవితలు. 20 ఒక రాత్రి మరొక రాత్రి కవిత్వం కోడూరి విజయకుమార్ కృష్ణప్రియ ప్రచురణలు 2014 123 50.00
27486 కవితలు. 21 ఎదురుమతం షేక్ కరీముల్లా ముస్లిం రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2015 86 50.00
27487 కవితలు. 22 వాయుగానం తాళ్లూరి బాలన్ బాబు పాలపిట్ట ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 151 100.00
27488 కవితలు. 23 నేత్రం సుమనశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 68 2.00
27489 కవితలు. 24 నిద్రాభంగం శివశంకర్ విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 1991 23 2.50
27490 కవితలు. 25 నెత్తురోడుతున్న పదచిత్రం అరణ్యకృష్ణ నవ్య ప్రచురణ 1994 69 15.00
27491 కవితలు. 26 నాలుగు శతాబ్దాల సాక్షిగా నా మహానగరం నిఖిలేశ్వర్ ... 1991 72 10.00
27492 కవితలు. 27 నిశ్శబ్దం ద్విపద కలువకొలను రాంమోహన్ రాజు ... 1988 26 10.00
27493 కవితలు. 28 నిశ్శబ్దం నా మాతృక పెన్నా శిరాకృ ... 1987 64 10.00
27494 కవితలు. 29 బండ్ల మాధవరావు కవిత్వం అనుపమ బండ్ల మాధవరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2014 112 100.00
27495 కవితలు. 30 పాఠం ఉప్పలధఢియం వెంకటేశ్వర జనని ప్రచురణలు, చెన్నై 2015 72 60.00
27496 కవితలు. 31 అజరామం ఎమ్వీ రామిరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 102 80.00
27497 కవితలు. 32 మాటల మడుగు మెర్సీ మార్గరేట్ ... 2014 140 100.00
27498 కవితలు. 33 లోపలిస్వరం రేణుక అయోల పాలపిట్ట ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 119 60.00
27499 కవితలు. 34 జాతి నేతలు బోయ జంగయ్య బోజ పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 2004 31 24.00
27500 కవితలు. 1 మొట్టమొదటి కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావు శ్రీవిజయరామవిలాస ముద్రాక్షరశాల, కొంకిపూడి 1897 173 0.10