వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -154

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
121001 The abolition of octroi the levy that has every vice / Direct tax laws and others ….. Forum of free enterprise,mumbai …..
121002 Casteism-the scourge of india/Mind was mindset the grand indian challenge and others Forum of free enterprise,mumbai …. …..
121003 Reflections of enlightened young minds / Corruption in inndian medicine and others …. Forum of free enterprise,mumbai …. ….
121004 భారత చరిత్రలో రైతు/మేలుకో ఓ రైతన్న / భూ సేకరణ చట్టాలు .... .... .... .... ....
121005 పంటలకు న్యాయమైన ధరలు/అనంత కరువుకు అంతమెప్పుడు ..... ..... .... .... .....
121006 మోడీ నాసుగేళ్ల దుష్పరిపాలన/ప్రజలపై భారాల్ని పెంచిన పెద్దనోట్ల రద్దు .... ..... .... ..... ....
121007 Money talks and others …. ….. ….. …. …..
121008 స్థానిక జీవవైవిధ్య నిధి/సాంప్రదాయక పరిజ్ఞానం పదజాలం నిర్వచన,వివరణ .... ..... ..... .... .....
121009 Corruption mockin at liberalisation and others …. …. …. ….. ….
121010 Too much politics too little citizenship and others ….. …. …. ….
121011 District goverments and decentralised planning and others …. ….. …. …. ….
121012 Prerequisites of freedom/The emeging chaleges to civil society and others …. …. ….. …. ….
121013 Liberalism and others …. ….. …. ….
121014 India vision-2020 and others ….. ….
121015 Article&web alert and others …. …. …. …. ….
121016 Article alert/Communal harmony and others …. …. …. …..
121017 Dynamics of rural labour relations in india and others Sankaran chair National institute of rural development and panchayati raj,hydrabad ….
121018 National dialogue on agricultural e-market national agricultural market and others …. ….. …. ….
121019 బాల శిక్ష/అర్చకుల వంశపారంపర్య హక్కులు మొ" ….. …. …. ….
121020 The relevance of rajajis economic thinking today ,రూపాయి పతనం అంటే…and others …. ….. ….
121021 ధర్మ రక్షణ కోసం/ప్రగతికి ప్రతిబంధాలు...మొ ... .... .... ... .....
121022 ప్రజా సామ్య సంస్కృతి నిన్న నేడు రేపు/పార్టీ ఆంతరంగిక పోరాటం మొ .... ..... ..... ... ....
121023 The revolutionary road to socialism Alex callinicos …. 1983 80 50.00
121024 Dialectical materialism Maurice cornforth National book trust,india 1954 467 100.00
121025 The logic of history Viktor neznanov Agency publishig house,mascow 1978 106 50.00
121026 Fundamentals of industrial sociology Pascual gisbert Tata mcgraw hill education private limited,new delhi 1976 369 100.00
121027 Cuba the evaporation of myth Revolutionary communist party,usa 1976 37 10.00
121028 Proceedings of the first all india convention on dalit rights …. …. 2006 63 20.00
121029 Fascism and the politics of power Sadhan mukherjee Communist party publications …. 36 5.00
121030 On contradiction ( mao tsetung ) and others ….. ….
121031 On the paris commune Karl marx and frederick engels Progress publishing ,mascow 1971 357 50.00
121032 Ten years after ( the houngarian revolution ) Tamas aczel Sterling publishers pvt ltd,new delhi 1966 253 100.00
121033 Manifesto of the communist party Karl marx and frederick engels Progress publishing ,mascow 1952 96 50.00
121034 Ugly features of soviet social imperialism …. New book centre,calcutta 1978 81 50.00
121035 The state and repressive culture K ilaiah Swecha prachuranalu,hydrabad 1989 154 20.00
121036 Roots Alex haley Vinatage books,london 1991 688 325.00
121037 Mystery stories for girls J oxenham Hamlyn,london 1967 357 100.00
121038 The return home Sarojini sinha Childrens book trust,new delhi 1987 128 50.00
121039 Modern indian short stories Saros cowasjee Oxford university press,delhi 1983 116 50.00
121040 Girl talk Lucienne pickering Better yourself books,,bombay 1981 107 22.00
121041 100 stories C schmid Better yourself books,,bombay 1988 136 20.00
121042 Ramona and her father Beverly cleary Scholastic,new york 1998 186 30.00
121043 Uncle tom's cabin Harriet beecher stowe ….. 1980 106 50.00
121044 Anton chekhov -vol 2 …. Progress publishing ,mascow 1973 254 50.00
121045 Mixed grill Sputnik Hind pocket books 1978 164 20.00
121046 Edged weapons William goldman Grafton books,london 1985 214 50.00
121047 The hidden words baha 'u ' llah Shoghi effendi Baha I publishing trust,new delhi 1964 50.00
121048 Two thousand familiar quotations James allan mair …. 150 50.00
121049 Quotations for speeches …. Bloomsbury publishing 1991 198 50.00
121050 Bhagavans quotations for integrity,infinity T venkat rajaiah Shweta thatikonda,hydrabad 2005 92 55.00
121051 Golden words sri chandrasekhara bharati …. Jeevananda sarma ,guntur 12 20.00
121052 నీతి శాస్త్రము ( తాత్పర్యసహితము ) పండిత పరిష్కృతం రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2003 56 12.00
121053 గాంధీ మహాత్ముని సూక్తులు ... యువభారతి,హైదరాబాద్ 2018 15 10.00
121054 Quotes therapy G lakshmipathi Nama publications,tamilanadu 2004 133 150.00
121055 నీతివాక్యామృతం ( సోమదేవుని నీతిసూత్రాలు ) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి,హైదరాబాద్ 1995 234 45.00
121056 శ్రీవివేకానందసూక్తిసుధా సముద్రాల లక్ష్మణయ్య .... 2013 43 10.00
121057 సంత్ సమర్థ రామదాసు అమృత వాక్కులు యు నారాయణరావు .... 2015 62 20.00
121058 శ్రీ రామతీర్థ జీవితోపదేశములు కేశవ తీర్థ స్వామి శ్రీ రామ తీర్థ సేవాశ్రమము,గుంటూరు 1960 130 30.00
121059 సూక్తిసౌరభమ్ ముదివర్తి కొండమాచార్యులు రచయిత,విజయవాడ 2018 108 60.00
121060 అమృత వచనములు రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ .... 1995 111 50.00
121061 కరదీపిక మేజళ్ళ నాగేశ్వరరరావు రచయిత 2007 224 50.00
121062 పరమపదం .... శ్రీరమణ సత్సంగం,చిత్తూరు 2016 200 50.00
121063 జ్ఞాన ప్రసూనాలు .... శ్రీరమణ సత్సంగం,చిత్తూరు 2014 160 20.00
121064 అధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి పునాదులు శివానంద స్వామి .... 2016 120 10.00
121065 జయశ్రీ రమణ .... శ్రీరమణ సత్సంగం,చిత్తూరు 2015 160 50.00
121066 సద్గురు దర్శనం .... శ్రీరమణ సత్సంగం,చిత్తూరు 2015 200 50.00
121067 దేవిప్రసాదం .... శ్రీరమణ సత్సంగం,చిత్తూరు 2015 160 50.00
121068 సంకల్ప సుధ .... బ్రహ్మా కుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం,గుంటూరు .... 32 10.00
121069 జ్ఞానసుధ తాటిమాను నారాయణ రెడ్డి రచయిత,తెనాలి 2009 115 50.00
121070 సూక్తి సుధా కలశం యల్లాప్రగడ ప్రభాకరరావు/పంగులూరి హనుమంతురావు కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2014 199 200.00
121071 ఆర్య ( నీతిద్విషష్టిక ) సుందరపాండ్యుడు/పి నాగమల్లీశ్వరరావు .... 2002 75 50.00
121072 అక్షర సత్యామృతం బొమ్మిన వెంకటరమణ .... 2016 136 50.00
121073 భృగు సూత్రములు ( ద్వాదశభావములు ) పేరి భాస్కరరాయ శర్మ మోహన్ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2005 64 50.00
121074 చాణక్య సూత్రం ( శత నీతి ) శ్రీపాద సుబ్రహ్మాణ్యం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1999 78 16.00
121075 చాణక్య నీతి సూత్రాలు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి,హైదరాబాద్ 1996 60 8.00
121076 చాణక్య నీతి మాలికలు యల్లాప్రగడ ప్రభాకరరావు/పంగులూరి హనుమంతురావు కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2013 128 120.00
121077 చాణిక్య నీతులు కూచిబొట్ల జనార్ధన స్వామి సోమానాథ్ పబ్లిషర్స్,రాజమండ్రి 2007 56 15.00
121078 శుక్రనీతి సారము కండ్లకుంట అళహ సింగరాచార్యులు సాహితీ సన్మాన సమితి,నల్లగొండ 2002 519 250.00
121079 విశుద్ధ మనుస్మృతి రెండవ భాగము పి వి రమణారెడ్డి/సురేంద్ర కుమార్ ఆర్షసాహిత్య ప్రచార ట్రస్టు 2001 306 50.00
121080 మనుస్మృతి ఎన్ ఎల్ నరసింహాచార్య శ్రీ గోపాల్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2003 349 150.00
121081 మనుస్మృతి ( మనుధర్మ శాస్త్రము ) ( సవాఖ్యానంధ్ర తాత్పర్యము ) .... టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1928 667 100.00
121082 కర్తవ్యనిష్ఠ అమిరపు నటరాజన్ శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి,బాపట్ల 2009 136 10.00
121083 లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్ మెంట్ టి ఎస్ రావు జె పి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2011 80 25.00
121084 విజయోస్తు శ్రీనివాస మిర్తిపాటి రచయిత,కాకినాడ 2013 188 90.00
121085 గెలుపు నీదే ! అంబడిపూడి జలజ ప్రచురణలు,విజయవాడ .... 100 20.00
121086 మనోవ్యాధికి మందు జాన్ ఎడ్ముండ్ హగ్గయి గుడ్ న్యూస్ లిటరేచర్ సెంటర్,సికింద్రాబాదు ... 59 20.00
121087 శిల-శిల్పం నువ్వే పెద్ది సాంబశివరావు గుళ్లపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2016 196 100.00
121088 ప్రశ్న-ప్రగతికి కీలకం టెడ్ అగాన్/పెద్ది సాంబశివరావు గుళ్లపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు .... 24 20.00
121089 మీ మార్గం-మీ గమ్యం వంగపల్లి విశ్వనాథం పూలబాట ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ ... 16 10.00
121090 12 వారల్లో జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుకుందాం జంధ్యం వెంకటేష్ బాబు ఋషి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2001 79 10.00
121091 నిత్య జీవితంలో ఒత్తిడి-నివారణ పి వి కృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 1864 90 20.00
121092 తావో మార్గం సౌభాగ్య జనహిత ప్రచురణలు,విజయవాడ 2011 56 80.00
121093 జీవనజ్యోతి ( ప్రశాంత జీవితానికి పలు మార్గాలు ) వేమూరి జగపతిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2004 48 25.00
121094 జ్ఞాపక శక్తి-ఏకాగ్రత బి వి పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో 2003 80 25.00
121095 పాజిటివ్ థింకింగ్ బి వి పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో 2002 80 30.00
121096 మానసిక వత్తిడి నుండి విముక్తి పొందండి ! బి వి పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో 2002 80 10.00
121097 జీనియస్ మీరు కూడా.... బి వి పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో 2004 146 60.00
121098 మాస్టర్ మైండ్ బి వి పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో 2004 275 50.00
121099 టర్నింగ్ పాయింట్ బి వి పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో 2006 167 60.00
121100 మనుసు భాష మైండ్ మేజిక్ బి వి పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో 2002 330 125.00
121101 Genius you to…. B v pattabhi ram Master motivation publishers,hydrabad 2007 151 90.00
121102 One book for one life success G somineni Ocean wisdom ,bengaluru 2010 188 50.00
121103 You can win Shiv khera Macmillan 1998 290 50.00
121104 Ways to improve your communication skills instantly Jo condrill&bennie bough Jaico publishing house,hydrabad 32 10.00
121105 How to understand your child …. Jaico publishing house,hydrabad …. 32 10.00
121106 25 ways to motivate people Chndler/ichardson Jaico publishing house,hydrabad …. 32 10.00
121107 The ladder of success …. …. …. 179 50.00
121108 How to be your own best friend Mildred newman Random house,newyork 1971 56 50.00
121109 The silva mind control method Jose silva …. 1977 239 50.00
121110 Energing the 12 powers of your mind E hill Vikas publishing house,bombay 1974 232 50.00
121111 How to win friends Devesh bhikshu Sultan chand&sons,new delhi 28 10.00
121112 Value oriented moral lessons ( 9,10th class ) Swami raghaveshananda Sri ramakrishna math,madras 2001 27 5.00
121113 Mind power study techniques Raj bapna …. 1991 …. 50.00
121114 Secrets of success Yandamoori veerendranath Navasahithi publishers 2005 152 60.00
121115 Contribution of peter f drucker to practice of management Kv rao …. 12 10.00
121116 How plan your career Mr pai …. 1983 24 10.00
121117 Thinking creatively about human relations …. 55 50.00
121118 Test your c skills Yashwanth kanetkar Bpb publications.. 1996 126 50.00
121119 Input and output …. …. 254 25.00
121120 The 21 percepts of the way to happiness …. …. …. 10.00
121121 సంగీతమే సర్వరోగ నివారిణి టి ఆర్ నబీరసూల్ శాస్త్రి రచయిత,కడప 2010 124 100.00
121122 సంకీర్తనావళి యం కృష్ణామాచార్యులు/నండూరి శివశంకర శర్మ గీతా ప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 2009 190 50.00
121123 శ్రీ త్యాగరాజు-భాగవతార్థము ఇలపావులూరి కామేశ్వరరావు రచయిత,నెల్లూరు 2009 52 35.00
121124 అన్నమయ్య-వ్యాసవైజయంతి యస్ చిన్నరెడ్డయ్య రచయిత,చిత్తూరు 2014 171 50.00
121125 శ్రీ త్యాగరాజ పంచరత్న కీర్తనలు ఇలపావులూరి కామేశ్వరరావు రచయిత,నెల్లూరు 1992 100 35.00
121126 అన్నమాచార్య పద్య నాటకం బెల్లంకొండ రత్నం పద్మశ్రీ ఆర్ట్స్,చిత్తూరు 2013 66 54.00
121127 త్రీవేణీ తన్మయం వెంకట్ గరికపాటి .... 2017 398 250.00
121128 Spiritual heritage of annamacharya vol-2 M narasimhachary/ms ra,esh Tirumala tirupathi devasthanams,tirupathi 2008 259 50.00
121129 Spiritual heritage of annamacharya vol-3 Ms ramesh Tirumala tirupathi devasthanams,tirupathi 2010 161 50.00
121130 अन्नमाचार्य और सुरदास Mutnuri sangamesam Ajey kallam,ttd 1976 352 50.00
121131 మహా కవి క్షేత్రయ్య పదముల అవతారిక ( శృంగార రసమంజరి ) ఆర్ రవి శర్మ కళాజ్యోతి సాంస్కృతిక సంస్థ,విజయవాడ 2018 136 50.00
121132 ఘంటసాల సంగీత కళాశాల 9వ భాగం టి శరత్ చంద్ర శరత్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2003 59 50.00
121133 పురందరదాసు ఎ సీతారామయ్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 2000 101 50.00
121134 Sant tyagaraju ( hindi ) Pandu ranga rao …. …. …. 50.00
121135 చరిత్ర పాటలు ( నిదాంపాటి శ్రీలక్ష్మీ అమ్మవారు ) ... ..... .... 88 50.00
121136 త్యాగరాజ కీర్తనలు ( తెలుగు -తమిళం ) ..... .... 1951 250 100.00
121137 బెస్ట్ సెట్ ( డ్రామా,టీవి,సినిమా ) కొత్తపల్లి బంగార రాజు నటాలి ప్రచురణలు,విశాఖపట్నం 2004 56 10.00
121138 Pictures of famous composers,musicians and patrons P sambamoorthy The indian publishing house,chennai 1961 63 50.00
121139 ఓ నిరంతర స్పూర్తి వి వి ఆర్ కృష్ణంరాజు గజల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్టు,హైదరాబాద్ 2006 116 100.00
121140 హరికథా భిక్షువు సాంబమూర్తి అయ్యవారి జీవనదర్శనం యం యస్ సూర్యనారాయణ .... 2018 198 200.00
121141 ఆదర్శమూర్తులు కొత్తపల్లి బంగార రాజు నటాలి ప్రచురణలు,విశాఖపట్నం 2002 89 50.00
121142 సుధాంతరంగం మోదుమూడి సుధాకర్ ఉపద్రష్ట ఫౌండేషన్,గుడివాడ 2018 199 100.00
121143 ఆంధ్ర పదకర్తలు తిమ్మావజ్ఝల కోదండరామయ్య తి తి ది,తిరుపతి 2013 230 50.00
121144 ప్రజాకళాతపస్వి గరికపాటి రాజారావు కె శాంతారావు వనమాలి ముద్రణలు,హైదరాబాద్ 2015 64 50.00
121145 కళా రంగంలో ప్రతిభా మూర్తులు రంజితా అశోక్ అలకనంద ప్రచురణలు,విజయవాడ 2005 118 80.00
121146 నేను-నా రంగస్థల చరిత్ర వెంపటి గంగాధరరావు చౌదరి నటరాజ నాట్యకళాసమితి,తెనాలి 2007 28 10.00
121147 నేను-నా నటజీవితం ఉప్పాల రత్తయ్యగారు రచయిత,గుంటూరు .... 100 50.00
121148 పగటివేషాలు సామాజిక అంశాలు తాతా రమేశ్ బాబు రచయిత,గుడివాడ 2014 128 100.00
121149 భజనమాల ..... రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ ... 396 30.00
121150 త్యాగరాజు/ముత్తుస్వామిదీక్షితులు/శ్యామశాస్త్రి/భక్త రామదాసు/క్షేత్రయ్య/జయదేవుడు/పురందరదాసు ..... ... .... .... ....
121151 నల్లపిల్ల పాటలు ( జానపద వినోద నృత్య నాటిక ) శ్రీపాద వేంకటరాజం రచయిత,జగిత్యాల 2014 60 50.00
121152 రూపకవేణి ( నాలుగు నృత్య నాటికలు ) పింగళి వేంకట కృష్ణారావు రచయిత,విజయవాడ 2008 133 50.00
121153 బుద్ధ విజయం ( బుర్ఱకథ ) అద్దంకి కేశవరావు .... 2014 102 50.00
121154 ఉమా మహేశ్వరం ( హరికథ ) ఉమా మహేశ్వరం .... 2004 22 20.00
121155 భరతమునిప్రణీతం నాట్యశాస్త్రమ్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు .... 2014 1124 500.00
121156 Understanding bharata natyam Mrinalini sarabhai The maharaja sayjirao university of baroda 1965 166 100.00
121157 అదిధ్వని .... .... 2019 .... ....
121158 Flowers at his feet Pappu venugopala rao Pappus acadamic & cultural trust,chennai 2004 164 300.00
121159 సంగీత సభల కార్యకలాపము .... .... 1982 28 50.00
121160 Sri annamacharya compositions ( 108 sankeerthanas ) …. T.T.D,tirupathi 2014 152 40.00
121161 The science of indian music part-1,2 Nookala chinna satyanarayana …. 2005 439 100.00
121162 Sadguru sri tyagabrahma pushpanjali Pushpa srivatsan T.T.D,tirupathi 1994 366 100.00
121163 గుమ్మడి జైరాజ్ అభినందన సంచిక .... .... .... 168 50.00
121164 ఓ వయోలిన్ కథ ( అన్నవరపు రామస్వామి జీవిత చరిత్ర ) కప్పగంతు రామకృష్ణ ఎస్ ఆర్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2020 104 207.00
121165 Tradition&innovations ….. Sri annamacharya project of north america 2018 50.00
121166 Sri annamacharya project of north america sapna ( 32 ) …. …. 2020 50.00
121167 Bio data of mv simhachala sastry …. …. …. ….
121168 పాలపిట్ట మాసపత్రిక ( నాటకానికి నూతనోత్తేజం ) బొల్లినేని కృష్ణయ్య .... .... 2012 82 30.00
121169 లాయర్ తెలుగు వారపత్రిక ( ఇదీ సాంబమూర్తి గారి కథ ) .... ..... 2015 152 50.00
121170 సంప్రదాయ కీర్తనలు .... సి పి బ్రౌన్ అకాడమి,హైదరాబాద్ 2010 87 50.00
121171 Itc sangeet research academy ….. 12 50.00
121172 Indias contribution to world thought and culture Vivekananda rock memorial committee,madras 1970 705 150.00
121173 The classic fairy tales of andersen and grimm Joyce mercer Bracken books,london 1985 574 100.00
121174 Classics of russian literature Leo tolstoy Foreign languages publishing house,mascow 1854 154 100.00
121175 Classics of russian literature Leo tolstoy Foreign languages publishing house,mascow 1854 154 100.00
121176 Contemporary indian short stories …. Namste magzine 1987 68 50.00
121177 The book of virtues ( moral stories ) J bennett …. 1993 831 100.00
121178 The world around us …. Readers digest 1972 320 100.00
121179 Great mysteries Christopher maynard ….. …. 117 100.00
121180 Indian publicity 1961 …. 1961 160 100.00
121181 The warner bros story Clive hirschhorn 1979 480 100.00
121182 Vivekananda A biography in pictures …. Advaita ashrama 1966 118 10.00
121183 Hindusim an introduction Shakunthala jagannathan ….. 1984 84 70.00
121184 Nepal …. …. ….. …. …..
121185 Na bulganin and ns khrushchov In india …. State fine arts publishing house 1955 …. 50.00
121186 Japan at war …. ….. 208 50.00
121187 The flavours of india …. Namste magzine 1998 80 50.00
121188 The woman in indian art Graw-hill book companey,new york 1970 118 50.00
121189 Drawings by soviet children ….. 1957 …. 100.00
121190 Laxman rekhas …. The times of india 2005 211 400.00
121191 యదార్థ గాథలు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2005 216 90.00
121192 లోపలికి.... రెంటాల శ్రీవెంకటేశ్వరరావు చినుకు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2012 162 64.00
121193 చరిత్ర,సంస్కృతి వ్యాసావళి వకుళాభరణం రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2008 120 50.00
121194 శ్రీ రామతత్వ్తము మేడూరి వెంకట సోమేశ్వర కృష్ణమూర్తి రచయిత,తణుకు 1985 124 10.00
121195 ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో నేను వై కామేశ్వరి శ్రీరామచంద్ర ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1999 259 100.00
121196 తెలంగాణ విమోచనోద్యమం తెలుగు నవల వరవరరావు .... 1983 486 50.00
121197 కాళిదాస భవభూతులు ద్విజేంద్రలాల్ రాయి భారతి ముద్రణాలయము,రాజమంహేంద్రవరము 1965 167 50.00
121198 కవిత్వంలో నిబద్ధత కె వి ఆర్ సృజన పచురణ 1992 104 50.00
121199 ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో విప్లవధోరణులు-ఒక విశ్లేషణ మంచాల గంగాధర్ ప్రాణహిత ప్రచురణలు,వరంగల్ 1994 360 80.00
121200 సమీక్షామాలిక సి ఉమాదేవి జె వి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2019 176 120.00
121201 హైందవ సమాజంలో శృంగారానికి సంకెళ్లు భూనా తెలుగు ప్రజాసమితి ప్రచురణలు,మలికిపురం 2005 94 40.00
121202 కుందుర్తి కవితాదృక్పథం నాలోని నాదాలు టి లక్ష్మినారాయణ .... 1990 90 25.00
121203 కథారామంలో పూల తావులు శీలీ సుభద్రా దేవి రచయిత,హైదరాబాద్ 2021 223 100.00
121204 బ్రహ్మణ భావజాలంపై క్షత్రియుల తిరుగుబాటు భూపతి నారాయణమూర్తి రచయిత,మలికిపురం 2002 94 30.00
121205 కులంతర వివాహాలు-సామాజిక సంఘర్షణలు 2 రేకా కృష్ణార్జునరావు మానవ వికాస మండలి ప్రచురణ 2019 284 250.00
121206 పద్యాల రావి చెట్టు బంగారమే రామడగు వేంకటేశ్వర శర్మ రావి రంగారావు సాహిత్య పీఠం,గుంటూరు 2020 60 50.00
121207 పద్య కిరీటధారి మన బొద్దులూరి బీరం సుందరరావు గుళ్లపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2020 128 50.00
121208 శ్రీ తంగెళ్ళ వేంకట సుబ్బయ్య సాహిత్య సేవ ఆకొండి విశ్వనాథం విశ్వభారతి,ఒంగోలు 2001 50 50.00
121209 ఆణిముత్యాలు నాగభైరవ ఆదినారయణ రచయిత,గుంటూరు 2016 152 100.00
121210 కలాలు-సంకలనాలు టి ఎల్ కాంతారావు విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2007 142 75.00
121211 కలాలు-సంకలనాలు టి యల్ కాంతారావు టి యల్ కాంతారావు లిటరరీ ట్రస్టు ప్రచురణ 2001 137 50.00
121212 కొడుక్కి తండ్రి లేఖ ఎస్ కె నారాయణ Pdsu ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 60 20.00
121213 సాహిత్య చరిత్రను కొత్త చుపూతో తిరగ రాయాలి బి ఎస్ రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 2005 145 50.00
121214 ప్రాచీన భారతీయ సాహిత్యంలో సామాజిక ప్రతిబింబం కె వి ఆర్ విరసం ప్రచురణ 1997 96 50.00
121215 నిశీథిని ( ఆంధ్ర సాహిత్యంలో క్షీణయుగం ) కె వి ఆర్ ఝంఝ ప్రచురణలు 1991 49 10.00
121216 విద్యుల్లత కె ఎస్ ఆర్ మూర్తి సాహితీ మిత్రుమండలి,కరీంనగర్ 1971 52 50.00
121217 కవిత్వంతో ఒక సాయంకాలం-2 ... సాహితీ మిత్రులు,విజయవాడ 2002 58 20.00
121218 కానుక్ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ ఎమ్వీయల్ సాహితీ సమాఖ్య,నూజివీడు 2019 200 100.00
121219 బె రె ట్టా 606824 ( మహాత్మ గాంధీని చంపిన ఆయుధం ) అమిరిశెట్టి గోపాల్ ఇంక్ ఎవాల్యూషన్,హైదరాబాద్ 2020 273 250.00
121220 వర్తమానదేశ పరిస్థితులు వాటి పరిణామాలు ..... గీతా ప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 1996 64 50.00
121221 అన్వేషి పొనుగోటి కృష్ణారెడ్డి విరాట్ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2014 108 100.00
121222 సాహిత్య వ్యాసాలు 2000 జి వి సుబ్రహ్మణ్యం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2003 241 50.00
121223 కలాలు కరవాలాలు ఎబికె ప్రసాద్ ఎమెస్కో 2008 200 100.00
121224 విమర్శకుడిగా కెవి రమణారెడ్డి కొల్లు వెంకటేశ్వరరావు ..... 2004 307 100.00
121225 మధుకశ పి ఎ వి వల్లాభాచార్య ధర్మదీప్తి,రాజమండ్రి 1993 89 25.00
121226 అక్షరాలు-అనుభవాలు తెలకపల్లి రవి సాహితీ స్రవంతి,హైదరాబాద్ 2004 78 40.00
121227 కళలు,సాంఘీక జీవితం జి వి ప్లెహానొవ్ ప్రగతి ప్రచురణఆలయం,మాస్కో 1990 95 50.00
121228 సిరా రచనలు సి రామచంద్రారెడ్డి విప్లవ రచయితల సంఘం 2000 66 20.00
121229 రాబందులూ-రామచిలుకలు ఒకపరిశీలన కాత్యాయనీ విద్మహే శోభ ..... 1975 44 10.00
121230 శేషవాక్యం సుదర్శన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్,నల్లగొండ 1999 188 60.00
121231 కవిత్వం-గతితార్కికత జె సి సృజన పచురణ,హైదరాబాద్ 1991 124 15.00
121232 ఆంటోనియో గ్రాంసీ జీవితం-కృషి సుశీతారు సమీక్ష ప్రచురణలు,విజయవాడ 1996 83 25.00
121233 వచన కవిత్వం-అస్పష్టత యం రవీంద్రారెడ్డి ..... 1987 148 10.00
121234 కథను వెంటాడుతూ.....గతంలోకి జయంతి పాపారావు జపారా పబ్లికేషన్స్,విశాఖపట్నం 2000 114 30.00
121235 కవిత్వంలో నిబద్ధత కె వి ఆర్ సృజన ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1992 104 50.00
121236 పురాణేతిహాసాలు-విశేష విశ్లేశణలు కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి జిజ్ఞాస ప్రచురణ,వరంగల్లు 2008 267 75.00
121237 ప్రజల మనిషి వరవరరావు యుగ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1978 83 12.00
121238 మార్క్సిజము కవిత్వమూ జార్జిథామస్/సోమసుందర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1989 114 20.00
121239 కళలూ సారస్వతం ఎవరి కోసం....? కొడవగంటి కుటుంబరావు విప్లవ రచయితల సంఘం ... 33 50.00
121240 సాహిత్యోపన్యాసములు .... సాహిత్య అకాడమి ప్రచురణ,హైదరాబాద్ 1977 85 20.00
121241 తెలుగు కథ-తెజో రేఖలు వేదగిరి రాంబాబు వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్.హైదరాబాద్ 2003 53 20.00
121242 కొత్త ప్రపంచపు నిర్మాణ కళ అల్లం రాజయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం 2018 47 50.00
121243 దృష్టి-దృశ్యం ( తెలుగు సాహిత్య విమర్శ-పరిశోధన ) కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి జిజ్ఞాస ప్రచురణ,వరంగల్లు 2005 187 50.00
121244 Indira priyadarshini Alaka shankar A cbt publication 1986 142 50.00
121245 Reminiscences Nvr lakshminarayana rao …. 2020 127 100.00
121246 Journey into kashmir and tbet Swami abhedanandas Ramakrishna vednta math,kolkata 1987 166 100.00
121247 Autobiography of omkar vo-1 Swamy omkar The mission of peace sri santi ashram,east godavari 2017 345 100.00
121248 విశిష్ట వ్యక్తిత్వం సి వెంకటకృష్ణ ... 2010 218 150.00
121249 ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ కార్యకలాపములు అధికార నివేదిక ( 11 ఎప్రిల్ 1995 ) .... ..... 1995 292 50.00
121250 నేతాజీ సుభాస్ చంద్రబోస్ పి గోపిరెడ్డి నవయుగ భారతి ప్రచురణలు,భాగ్యనగరం 2010 218 100.00
121251 మున్నలూరి ప్రసాదం బోడేపూడి ప్రసాదరావు రచయిత 2021 376 100.00
121252 హిమగిరి విహారం స్వామి తపోవన్ మహరాజ్ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్,పశ్చిమ గోదావరి 2008 259 50.00
121253 కలగన్నది కనుగొన్నది మొదటి భాగం చెరుకూరి సత్యనారాయణ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ కమిటి,గుంటూరు 2020 216 50.00
121254 కలగన్నది కనుగొన్నది రెండవ భాగం ( నా లా ) చెరుకూరి సత్యనారాయణ తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ కమిటి,గుంటూరు 2020 180 50.00
121255 పోతనామాత్య కింకరుడు బి శంకర్/గుత్తి చంద్రశేఖరరెడ్డి రచయిత,హైదరాబాద్ 2018 123 50.00
121256 సమిధ కరణం సత్యనారాయణ .... 2002 369 100.00
121257 పోలీస్ సాక్షిగా రావులపాటి సీతారాంరావు ఎమెస్కో 2010 262 125.00
121258 ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు రాజీ నరసింహన్ అలకనంద ప్రచురణలు,విజయవాడ 2005 116 60.00
121259 విలియమ్ కేరి శామ్ వెల్ మన్ క్రైస్తవ సత్య గ్రంథశాల,తెనాలి 2013 188 70.00
121260 సీతారామరాజు చరిత్రము ... ..... .... 40 10.00
121261 మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ల జీవిత రేఖలు చే గువేరా సాహితి మిత్రులు,విజయవాడ 2009 72 30.00
121262 జాతీయ కవి గరిమెళ్ల చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ .... 1993 52 10.00
121263 చెరగని స్మృతులు .... సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు,మద్రాసు 1976 72 50.00
121264 పురోగమనం జాషువా హార్న్ జనతా ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1978 168 60.00
121265 యూజీ కృష్ణమూర్తి ఒక జీవితకథ మహేష్/కొర్లిమర్ల చంద్రశేఖర్ .... 1994 212 80.00
121266 ఘాన్సీ లక్ష్మి వై రాధాకృష్ణరావు జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్,గుంటూరు 1979 140 40.00
121267 జూలియస్ ఫ్యూజిక్ ఉషా ఎస్ డానీ సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 1981 97 40.00
121268 ఎల్లి అరుణ .... 1996 263 30.00
121269 లెనిన్ జీవితము,కృషి .... సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు,మద్రాసు 1976 119 30.00
121270 కె యం మున్షి సంక్షిప్త జీవిత గాథ రావినూతల శ్రీరాములు గుంటూరు కేసరి సేవాసమితి,గుంటూరు 2019 44 25.00
121271 మహిమాన్విత యోగి స్వామి సిద్ధేశ్వరానంద మాతాజీ రమ్యాయోగిని రచయిత్రి,గుంటూరు 2016 148 100.00
121272 సిద్ధాశ్రమ యోగులు సిద్ధేశ్వరానంద భారతీస్వామి సిద్ధేశ్వరీపీఠం,తమిళనాడు 2012 419 200.00
121273 విజ్ఞానశాస్త్ర చరిత్రను మలుపు తిప్పిన చిరస్మరణీయులు .... .... ... 26 10.00
121274 గుంటూరు జిల్లా అమరవీరుల చరిత్ర కొల్లా రాజమోహనరావు కొల్లా వెంకయ్య మోమోరియల్ లైబ్రరి,గంటూరు 2006 62 10.00
121275 సామాన్యుల సాహసం ఎగ్నెస్ స్మెడ్లీ .... ... 124 50.00
121276 పగిలిన అద్దం ముక్తవరం పార్థసారధి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2004 76 20.00
121277 తెలుగు తాత్త్వికులు కోటంరాజు శివరామ కృష్ణారావు .... 2008 370 150.00
121278 గ్రీకు తత్త్వవేత్తలు శ్రీవిరించి జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2020 232 125.00
121279 శ్రీ శివరామ బ్రహ్మేంద్రస్వామి చరిత్ర కపిలవాయి లింగమూర్తి అనుమగిరి ఓంకారాచల గురుపీఠం,పామూరు 2020 165 200.00
121280 అవధూత సంత్ శ్రీ నందుబాబా శర్మాజీ ఓమ్ సాయిరామ్ సత్సంగ్,హైదరాబాద్ 2001 50 20.00
121281 ముక్తులైన భక్తులు చల్లా విశ్వనాధశాస్త్రి శ్రీ మహాస్వామి శతాబ్ది ప్రచురణలు,మదరాసు 2003 144 50.00
121282 యతి కులపతి పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ సిద్ధేశ్వరీ పీఠము, తెన్ కాశి 2011 200 50.00
121283 సీతారామంజనేయ సంవాదము ( టీకా తాత్పర్యవివరణ సుహితము ) లింగమూర్తి గురుమూర్తి యన్ పి వి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2007 624 350.00
121284 శ్రీమద్రామాయణము ( వచన కావ్యము ) చిలుకూరు వెంకటేశ్వర్లు రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2019 1059 350.00
121285 Ramayana a great epic of indian culture …. Manoj publications,delhi 2008 160 80.00
121286 రామాయణంలోని రమణీయ రహస్యాలు,విలువ లేని సున్నలో నిలువ యుండు విలువలు ( రెండు పరిశోధనాత్మక ప్రసంగములు ) చక్రహరి వేంకట నరసింహ రాజు ... 2007 154 50.00
121287 శ్రీ మద్వాల్మీకి రామాయణము సుందరకాండము ప్రధమ సంపుటము మైలవరపు సుబ్రహ్మణ్యము/బోయినపల్లి కామేశ్వరరావు రచయిత 2017 480 250.00
121288 శ్రీ మద్వాల్మీకి రామాయణము సుందరకాండము ద్వితీయ సంపుటము మైలవరపు సుబ్రహ్మణ్యము/బోయినపల్లి కామేశ్వరరావు రచయిత 2017 576 250.00
121289 శ్రీ మద్వాల్మీకి రామాయణము సుందరకాండము తృతీయ సంపుటము మైలవరపు సుబ్రహ్మణ్యము/బోయినపల్లి కామేశ్వరరావు రచయిత 2017 620 250.00
121290 శ్రీ మద్వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత సుందరకాండము వచనము .... గీతా ప్రెస్ ,గోరఖ్ పూర్ 2017 300 60.00
121291 Valmiki ramayanam ( english prose ) Yv chalapathi T.T.D,tirupathi 2005 328 100.00
121292 శ్రీ ఆదినారాయణ సంపూర్ణ రామాయణము ఆదినారాయణ చౌదరి కవి బ్రహ్మ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1984 702 100.00
121293 ఉత్తరకాండ వాల్మీకి వచన రామాయణం దేవరకొండ చిన్ని కృష్ణశర్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1990 184 22.00
121294 రుద్రాక్ష మహిమ .... జనచైతన్య గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ 1999 63 10.00
121295 నమామి భగవత్పాదశంకరం లోక శంకరం శ్రీదత్త ప్రసాద్ కంచికామకోటి పీఠ హరిహర దత్తక్షేత్రము,గుంటూరు 2000 106 50.00
121296 ముక్తికి మెట్లు వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ గంగాధర పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1987 186 25.00
121297 శాంతి సూక్తం చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మినారాయణ గ్రంథమాల ప్రచురణ 1988 70 50.00
121298 ప్రారబ్ధప్రాబల్యమ్-తన్నిరాసస్థితిః తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి ..... .... 16 5.00
121299 పరమేశ్వర పునర్దర్శనము మేకల నాగేశ్వరరావు .... 2005 110 40.00
121300 అద్వైతము-బ్రహ్మతత్త్వము కె ఎల్ నారాయణరావు తి తి ది,తిరుపతి 1982 148 50.00
121301 దివ్య సందేశము రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ ..... 1982 91 50.00
121302 మతం ఎందుకు ? ఎక్కిరాల భరద్వాజ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్,ఒంగోలు 2004 75 20.00
121303 శ్రీ గంగా స్తోత్రం తపోవన్ మహరాజ్ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్,పశ్చిమ గోదావరి 1989 130 50.00
121304 ఆత్మ వికాసము స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్ ,ప్రొద్దుటూరు 1991 157 50.00
121305 శ్రీ త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండసారము ( బాలప్రియ వ్యాఖ్యాసహితము ) పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ రమణాశ్రమము 1992 340 50.00
121306 ఓంకారదర్శనం అకొండి విశ్వనాథం రచయిత,ఒంగోలు 1993 104 20.00
121307 ఓంకారము మళయాళస్వామి శ్రీవ్యాసాశ్రమము,చిత్తూరు 1997 344 50.00
121308 అమృత కలశం రామ శర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతన మరియు ధ్యాన కేంద్రం,హైదరాబాద్ 2007 200 35.00
121309 ఇంకొక మాట తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామ కథామృత గ్రంధమాల,చందవోలు 2001 26 50.00
121310 శ్రీ గౌరాంగ వ్యాసావళి విజయ విష్ణు మహారాజ్ .... 2003 187 20.00
121311 త్రిశక్తిః మేఘనాథ్ చౌదరి .... .... 64 20.00
121312 శ్రీకార్తికేయ విజయం ( సనాతన గాథాలహరి-6 ) రావికంటి వసునందన్ జగ్గమాంబ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2015 58 100.00
121313 శ్రీ విలాప కుసుమాంజలి రఘునాథ దాస గోస్వామి విరిచితము .... 2007 40 10.00
121314 గురుదేవుల ఫద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య .... 2004 23 12.00
121315 తత్వ్తార్ధ గీతామంజరి ప్రథమ భాగము,ద్వితీయ భాగము ఆకొండి విశ్వనాథం .... .... .... 50.00
121316 మోక్షం సోమానాథ మహర్షి సోమనాథ క్షేత్రం,హైదరాబాద్ 1998 52 30.00
121317 ఆత్మ దర్శనమ్ రామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత,గుంటూరు 1998 40 20.00
121318 గృహలక్ష్మి ప్రతిష్ఠ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య .... 1995 42 3.00
121319 ఉపదేశామృతం ... .... .... 88 10.00
121320 శ్రీ శివ సూత్రవార్తికమ్ పోతుకూవి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి,తెనాలి 1990 118 50.00
121321 కల్ప సాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగనిర్మాణయోజన.రాజమండ్రి .... 136 7.00
121322 అసంగ సూత్ర రత్నములు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య .... 1995 49 2.00
121323 సత్యము సనాతము .... మాతా అమృతానందమయి మిషన్ ట్రస్టు,కేరళ 2006 64 10.00
121324 మానసిక శక్తులు .... ...... .... 116 20.00
121325 ప్రశ్మోత్తరవాహిని శ్రీ సత్యసాయి బాబ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 68 10.00
121326 చైతన్యలహరి నిర్మలాదేవి ఉపదేశ రత్నావళి .... ... 30 10.00
121327 నిత్య కర్మాష్టకము కనుపర్తి మార్కండేయశర్మ .... 1976 245 20.00
121328 శక్తిపాత మార్గదర్శిని ప్రథమ భాగము శివోంతీద్దజీ మహరాజ్ సిద్దయోగాశ్రమము .... 80 20.00
121329 ప్రేమాలయం నూతలపాటి రాజయ్య దేవి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1990 218 30.00
121330 నామ వందనము గోస్వామితులసీదాసు సాధన గ్రంథమండలి,తెనాలి 1971 88 10.00
121331 అనుభూతి దర్శనమ్ బాలగంగాధర సోమయాజులు .... .... 92 10.00
121332 మేలుకొలుపు తూములూరి లక్ష్మినారాయణ విశ్వహిందూ పరిషత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 1986 28 5.00
121333 ఆహ్లాదినీ శక్తి దివ్వెల సత్యనారాయణ ..... 1994 247 50.00
121334 శ్రీ నాసరుషా వలీగారి జీవితము .... .... ... 94 10.00
121335 అమృతధార/సోము తత్వ్తాలు-భక్తి పాటలు సీతారాందాస్ ఓంకార్ నాథ్ జీ .... .... .... ...
121336 పార్థివులకు పరమార్థం ప్రథమ సంపుటము ప్రసాద చైతన్య ..... 1991 255 50.00
121337 సంతు మార్గము రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ .... 2002 134 50.00
121338 జీవ పరిణామము-డైనోసార్స్ మురళి గోపిచంద్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1999 96 45.00
121339 Lectures on homoeopathic materia medica James tyler kent …. 1932 991 100.00
121340 డీషేన్ హెర్బో మినరల్ గైడు .... .... ..... 148 50.00
121341 హోమియో ఔషధ శారీర గుణ దీపిక ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ కె పబ్లికేషన్స్,విశాఖపట్నం 1990 136 20.00
121342 Electrocardiography formula in clinical practice Kk aggarwal ….. 2009 130 50.00
121343 A question of balance Swami karmananda sarswathi ….. ….. …. ….
121344 సహదేవపశు చికిత్స ... ..... ..... 52 10.00
121345 వైద్య యోగ రత్నావళి ... ..... .... .... 50.00
121346 పులిప్పాణి వైద్యము .... .... .... .... 10.00
121347 భారతభైషజ్యమంజరి చివుకుల సత్యనారాయణ .... 1928 .... ....
121348 ఆయుర్వేదీయ ఔషద సేవన విధి ( కన్నడ ) .... .... ... 170 50.00
121349 నిండూనూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా జీవించడం ఎలా/ఆరోగ్య సప్తపది/దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ ... ..... .... .... ....
121350 పైసా ఖర్చులేని పరమాద్భుత నీటి వైద్యం ... ... ... .... 10.00
121351 గుల్మోక్త చక్రికా.... .... ... .... 26 10.00
121352 ఆరోగ్య రక్షణ-గృహ ఔషధాలు కె యస్ ఆర్ గోపాలన్ స్నిగ్ధ ఆయుర్వేద వైద్యశాల .... 32 50.00
121353 ఆయుర్వేద అనుభవ గృహ చిట్కా వైద్య గ్రంథం గేరా ప్రేమయ్య .... 1991 112 20.00
121354 ఆపో వైభేషజం పుచ్చా వేంకటరామయ్య సత్సాహిత్య సహయోగీ సంఘ్,హైదరాబాద్ 1983 120 6.00
121355 పోస్ట్ మార్టమ్ సైన్స్ అంటు పట్టని వ్యాధులు జి సమరం నవభారత్ బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1991 188 20.00
121356 Safety performance ( 1991-92 ) ( Indian rilways ) Gov of india 16 10.00
121357 ఆకులు-పూలతో చికిత్స అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్,హైదరాబాద్ .... 95 25.00
121358 మతిమరుపు తాతలకోసం ద్వాదశలవణ చికిత్సా విధానం షూస్లెర్ సత్యమేవజయతే పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2019 256 20.00
121359 ఔషధ దర్శనము బాలకృష్ణ మహారాజ్ దివ్య ఫార్మసి,హరిద్వార్ 2006 88 20.00
121360 కంటి సంరక్షణ ... .... .... 48 10.00
121361 నడుము నొప్పి నివారణకు యోగ వ్యాయామం ఇందుశేఖర్ అవగాహన యోగా కేంద్రం 2008 28 10.00
121362 మృతదేహాన్ని పరీక్షించడం ఎలా ( ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ మౌలికా పాఠాలు ) .... ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుహక్కుల సంఘం 1992 60 2.00
121363 Hiv/Aids article&web alert …. 2007 24 10.00
121364 ఆస్తమా-నివారణ హోమియో చికిత్స యస్ పాల్ మార్టిన్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1997 79 25.00
121365 గృహవైద్యము ( 1,2,3,4 భాగములు ) బాలరాజు మహర్షి తి తి ది,తిరుపతి 2003 200 50.00
121366 మానసిక వ్యాధులు ఆధునిక చికిత్స పర్వతనేని కృష్ణమోహన్ జె పి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2001 60 15.00
121367 గ్యాస్ ట్రబుల్ నల్లూరి రాఘవరావు సరస్వతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ ... 96 25.00
121368 స్ర్తీ హిత ( స్త్రీల సంపూర్ణ ఆరోగ్య గ్రంధం ) రామినేని .... .... 139 10.00
121369 ప్రాచీన భారతీయ పశు విజ్ఞానము సూర్యదేవర రవికుమార్ గుళ్లపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2016 98 100.00
121370 సంక్రమణ వ్యాధులు రాఘవ ప్రసాద్/శ్రీహరిరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 2000 199 100.00
121371 పాహిమాం...పాహిమాం పురాణపండ శ్రీనివాస్ ఇంద్రకీలాద్రి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ .... 235 108.00
121372 శ్రీపతి స్తుతిమాల త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు స్వామి జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 2013 482 50.00
121373 భక్తి సుధామాలిక .... .... .... 248 100.00
121374 శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి సహస్రనామ స్తోత్ర మంజరి .... ..... .... 207 50.00
121375 ఏక వింశతి దేవీ దేవతల సహస్ర నామ సుమాలు .... .... 2018 403 50.00
121376 శ్రీ సర్వదేవతా స్తుతిమాల ( నిత్య పారాయణ గ్రంథం ) ..... ..... .... 342 50.00
121377 శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రమ్ .... .... .... 72 50.00
121378 శ్రీ దేవి కటాక్ష స్తోత్ర మకరందం మైథిలి వేంకటేశ్వరరావు సరస్వతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ .... 80 20.00
121379 అఖిలదేవతల అష్టోత్తర శతనామావళులు ( 111 ) పురాణపండ శ్రీరామ చంద్రమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి 2017 120 54.00
121380 రక్షరక్ష మహాబాహో పురాణపండ శ్రీనివాస్ ఇంద్రకీలాద్రి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ .... 104 27.00
121381 కాలీతన్త్రమ్ చింతగుంట సుబ్బారావు .... 2017 24 10.00
121382 శ్రీ బగళామఖి ( స్తోత్ర రత్నావళి ) గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్,విజయవాడ .... 40 10.00
121383 స్తోత్రమాల వివిధ స్తోత్రముల సంకలనము .... వంకినేని రాఘవేంద్రరావు క&సన్స్,ఏలూరు 1994 130 20.00
121384 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమాల/శ్రీ దత్తాత్రేయ వ్రజ కవచమ్ ఆడియో క్యాసెట్ పుస్తకం ... .... ..... ... ...
121385 వివిధ దేవతా హృదయమాల మల్లంపల్లి దుర్గామల్లికార్జున ప్రసాద్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి .... 24 10.00
121386 సర్వదేవతాఅష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమంజరి బొమ్మకంటి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి 1990 100 10.00
121387 సకలదేవతా పూజావిధానమ్/దేవి నవరాత్రోత్సవములు/కనకధరాస్తవము ... .... .... ... ....
121388 గోవింద దామోదర స్తోత్రమ్/ఆంధ్రస్తోత్ర మణిత్రయి/శరవణభవ తారావళి/ఆశీర్వచనదీపిక ... .... ... .... ....
121389 ఉన్మత్త దీక్షితము/శ్రీ మాలా/ఆనందసాగరస్తవము/లక్ష్మిమాలా/లక్ష్మీనారాయణ కరాలంబ స్తోత్రమ్ ... ..... .... ... ....
121390 పూజాకదంబము స్వామిని శీలానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్,పశ్చిమ గోదావరి 2008 233 67.00
121391 శ్రీ మహన్యాసమ్ దశశాంతియుతమ్ పాలావజ్ఝుల శ్రీరామశర్మణా విరిచిత శ్రీ రామా పవర్ ప్రస్,సికింద్రాబాద్ .... 110 5.00
121392 గీతావళి ... శ్రీ రామానంద గౌడీయమఠము 1991 20 106.00
121393 శ్రీ వల్లభరాయదేవ స్తోత్రమ్ నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామిభి వల్లభరాయ దేవస్థానార్చకబృందేన ప్రకాశితమ్ .... 58 10.00
121394 సర్వదేవతా నిత్య పూజ విధానము .... .... .... .... ....
121395 వీరభద్రస్తుతి/స్తోత్ర నక్షత్రమాల/శ్లోక రుద్రమ్ .... .... .... ... ....
121396 శ్రీ దేవి సుప్రభాతము/చిన్మయ స్తోత్ర భజనమాల 2 భాగము .... .... .... .... ....
121397 శ్రీస్తుతి/సంధ్యా వందనము/శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రావళి .... .... .... ... ....
121398 నిత్య స్తుతి ... .... .... ... ...
121399 సౌందర్య లహరి/పంచ రంగుల హనుమాన్ చాలీసా/నారద భక్తి సూత్రాలు ... ..... ... .... ...
121400 భవిఘ్ని మహాశాంతి యజ్ఞం/అనంత పద్మనాభ వ్రత కల్పము/లక్షవర్తి వ్రతం .... ..... ..... .... ....
121401 నామ జప మహిమ/స్తోత్ర రత్నావళి/జోగుళాంబా మహాశక్తి ..... .... .... .... ....
121402 భారత దర్శిని యస్పిచారి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1999 328 100.00
121403 కలియుగ తీర్థక్షేత్రాలు సరళాజోషి .... 1990 157 50.00
121404 పంచారామములు-విశిష్టతలు మరియు అష్టాదశ శక్తి పీఠములు కోడిదాసు సుబద్ర ఎమ్ ఎస్ ఆర్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2010 56 20.00
121405 పంచ భూత క్షేత్రాలు మట్టెగుంట రాధాకృష్ణ మనివాసగర్ పదిప్పగం,చెన్నై 2004 80 25.00
121406 శ్రీశైల చరిత్ర .... .... .... .... ...
121407 శ్రీ రామనామ క్షేత్రచరిత్ర కంభంపాటి రామా/జాగు గోపాలరావు సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘుం,గుంటూరు 1981 282 50.00
121408 శ్రీ రామ నామక్షేత్ర స్థాపక చరిత్ర ... ..... 1992 124 10.00
121409 గుంటూరు తిరుపతి/కోనసీమ తిరుపతి/చిలుకూరి బాలాజి/చిలుకూరు తిరుగుబాటు .... .... ... .... ....
121410 శ్రీ అనంతపద్మనాభ స్వామి దేవాలయం/వల్లి దేవలేన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దేవాస్థానము ... .... .... .... ...
121411 శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము/అన్నవరక్షేత్ర చరిత్ర .... .... .... .... .....
121412 శ్రీ సోమేశ్వర మహాత్మ్యము/వేంకటేశ్వర స్వామి వారి 7 శనివారముల వ్రతము/కుబేర వ్రత కల్పము/సంతోషిమాత వ్రతం .... ..... .... .... ....
121413 అమరావతి క్షేత్రము ... ..... .... .... ....
121414 రాయలసీమ పవిత్ర ఆంజనేయస్వామి క్షేత్రములు-వాటి చరిత్ర/అర్ధగిరి వీరాంజనేయ స్వామి క్షేత్రమహత్యము ..... .... .... .... ....
121415 కొల్లూరు శ్రీమూకాంబికా విలాసం/నందవర చౌడేశ్వరీ చరిత్ర/వీర్ల అంకమ్మ తల్లి దేవాస్థానం/మాధుర్యకాదంబనీ ... ..... .... .... ...
121416 శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి వ్రతము/కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానము ... ..... ... ... ....
121417 వెంకయ్య స్వామి వారి చరిత్ర/వెంకయ్య లీలామృతము .... .... ..... .... ...
121418 భద్రాచలక్షేత్ర మహాత్మ్యము/శ్రీ రామ పదార్చన .... ..... .... .... ....
121419 శ్రీ సరస్వతి మహాత్మ్యము/కన్యాకుమరి/మదురై .... .... .... .... .....
121420 శ్రీ మావుళ్ళమ్మ అమ్మవారు/లక్ష్మి తిరపతాంబ భజన సంకీర్తనలు/ద్వారక మహాత్మ్యము/రాధా మానస తంత్రము/మూకాంబికా క్షేత్ర మహాత్మ్యము ... .... ..... .... ....
121421 శ్రీ పానకాల లక్ష్మి నరసింహస్వామి వారి క్షేత్ర మహత్యము .... .... ..... ... .....
121422 శ్రీ మట్టపల్లి మహాక్షేత్ర చరిత్ర/శ్రీ మదహోబిల క్షేత్రము/అహోబిల నృసింహ చరిత్ర ... .... .... ... ...
121423 అయ్యప్ప భక్తిమాల .... వి జి యస్ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ .... 114 12.00
121424 శ్రీ అయ్యప్ప పూజాకల్పము ..... మణికంఠ భక్త బృందము,విజయవాడ .... 205 50.00
121425 శ్రీ అయ్యప్ప చరిత్ర పి వి కృష్ణమూర్తి .... .... 180 50.00
121426 అరసవల్లి సూర్యనారాయణస్వామి వారి క్షేత్ర మహాత్య్మము .... .... .... 16 10.00
121427 Sri raghoothama theertha life history,sevakarma …. ….. 2001 63 25.00
121428 జయ జగన్నాథ్ ! …. అంతర్జాతీయ శ్రీ కృష్ణచైతన్య సంఘము,నెల్లూరు 2010 150 50.00
121429 శ్రీ శనేశ్వరదేవత మహత్యము మహాజన్ స్వామిరావు .... 1991 90 20.00
121430 శ్రీ యాదవాచల మాహాత్మ్యము ( మేలుకోట తిరునారాయణపుర వైభవము ) జగ్గు వేంకటాచార్యస్వామి రచయిత,మేలుకోట .... 47 50.00
121431 శ్రీ లక్ష్మీచెన్నకేశవస్వామి వారి దేవస్థానము,మాచర్ల చింతనగండ్ల సోమేశ్వరరావు .... 2014 53 50.00
121432 శ్రీ పట్టిసాచల క్షేత్ర స్థల పురాణం ర్యాలి సూర్యనారాయణమూర్తి .... .... 24 10.00
121433 ద్రాక్షారామ శ్రీ భీమేశ్వర క్షేత్ర మహాత్మ్యము ... .... .... 10 5.00
121434 రామేశ్వరం కథా .... శ్రీ రామ్ ఆర్ట్ పబ్లికేషన్స్ ,రామేశ్వరం ... 32 10.00
121435 రామేశ్వరం కథా .... .... .. 32 10.00
121436 శ్రీ భైరవకోన క్షేత్రం కపిలవాయి లింగమూర్తి .... .... 16 10.00
121437 అరుణాచల వైభవం ఆకునూరి సాంబశివరావు శ్రీ రమణ భక్తమండలి 1998 44 5.00
121438 శ్రీ భవానీ ముక్తీశ్వర క్షేత్రమహాత్మ్యము శంకరమంచి రామమోహమ శర్మ భవానీ ముక్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానము,ముక్త్యాల 2004 41 10.00
121439 శ్రీ కపోతేశ్వర స్వామి వారి చరిత్ర ( స్థల పురాణము ) .... .... 1999 32 10.00
121440 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర మహాత్మ్యము శేషయ్య యన్ వి గోపాల్ అండ్ కొ ,మదరాసు 1915 100 17.00
121441 శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రము మహాత్మ్యము జి తిరువేంగడ సూరి శ్రీ కాళహస్తీశ్వరస్వామి దేవస్థానము,శ్రీ కాళహస్తి 1998 96 8.00
121442 శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్రము మహాత్మ్యము జి తిరువేంగడ సూరి శ్రీ కాళహస్తీశ్వరస్వామి దేవస్థానము,శ్రీ కాళహస్తి 1978 70 10.00
121443 శ్రీ కాళహస్తి క్షేత్ర మహిమ .... శ్రీ కాళహస్తీశ్వరస్వామి దేవస్థానము,శ్రీ కాళహస్తి .... 20 10.00
121444 కోటప్పకొండ క్షేత్రమహాత్మ్యము పోలేపెద్ది వెంకట హనుమచ్ఛాస్త్రి .... 1989 24 20.00
121445 కోటప్పకొండ చరిత్ర-క్షేత్ర వైభవం పోలేపెద్ది వెంకట హనుమచ్ఛాస్త్రి .... 2015 21 25.00
121446 శ్రీ చార్ ధామ యాత్ర మహాత్యము/శ్రీ బదరీ నారాయణ మాహాత్మ్యము ... ..... 1996 24 20.00
121447 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు రఘురామ కుమార్ వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ,విశాఖపట్నం 1986 88 7.00
121448 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు చరిత్ర వొంగవోలు నాగేశ్వరరావు వీరబ్రహ్మేంద్ర పబ్లికేషన్స్,సత్తెనపల్లి .... 48 10.00
121449 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రములు ఆమోల్ పాశా,విజయ్ మోహన్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్,రాజమండ్రి .... 54 8.00
121450 శ్రీ క్షేత్ర గోకరణ స్థల పురాణము/క్షేత్ర గోకర్ణ స్థళ చరిత్ర ... .... ..... .... ....
121451 ప్రయాగ మాహాత్మ్యం చందూరి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం రాఖీ ప్రకాశన్,గయా ... 24 10.00
121452 శ్రీ గయా క్షేత్ర మహాత్యం కథా .... .... .... 16 10.00
121453 శ్రీబదరీనారాయణస్వామియొక్క చరిత్ర ... .... ..... 67 10.00
121454 ఉత్తరఖణ్డ సంపూర్ణ చారోంధాసు సప్తపురీ మాహాత్త్యము ... రాంధీర్ ప్రకాషన్,హరిద్వార్ ... 67 10.00
121455 ఉత్తరఖణ్డ సంపూర్ణ చారోంధాసు సప్తపురీ మాహాత్త్యము తీన్ మూర్తి ప్రకాశన్ .... .... 67 10.00
121456 శ్రీ లేములవాడ రాజరాజేశ్వరి సుప్రభాతము మామిడి పల్లి సాంబశివశర్మ .... 1974 60 10.00
121457 శ్రీ తలకోన సిద్ధేశ్వరస్వామివారి ప్రతిష్టాపనము శ్రీవనము అప్పాస్వామివారి చరిత్రాంశము అమరవాది శేషయ్య అమరవాది పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2013 50 10.00
121458 పార్వతీ పరమేశ్వరుల గుట్ట శనిఘాట్ దేవస్థానం,మందాపురం లక్కాకుల నరసింగరావు .... ... 11 5.00
121459 శ్రీరామలింగేశ్వరస్వామి దివ్య మహత్యం ( మొదటి భాగం ) జానపాటి పరమేశ్వర రావు రచయిత,వినుకొండ 2017 96 50.00
121460 పంచగాన్ని నమ్మడమెలా?-ఒక ఆలోచన వరిగొండ కాంతరావు సహృదయ సాహిత్య సంస్కృతిక సంస్థ,వరంగల్లు 2014 179 50.00
121461 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర మహత్య్మము లక్ష్మినరసమ్మ శ్రీ రాఘవ ప్రచురణలు,ఖమ్మం 2009 83 80.00
121462 శ్రీ ఉపనిషత్కథాభారతి పద్యకావ్యము చిల్లర భావనరాయణ రావు రచయిత,చెన్నై 2005 129 95.00
121463 భారద్వాజ సంహితా రేజేటి వేంకట వేణుగోపాలచార్యులు ఆంధ్ర పాంచరాత్ర గ్రంథ ప్రచురణలు,రాజమండ్రి 2013 62 30.00
121464 ఆధ్యాత్మిక జీవనము వచన గ్రంథము నరాల చిన్న చెన్నారెడ్డి కృషీవల ప్రచురణలు,ప్రకాశం జిల్లా 2013 130 100.00
121465 చింతనామృతం ( భక్తిగేయ సంపుటి ) కొటికలపూడి కూర్మనాథం రచయిత,విజయనగరం 2013 240 100.00
121466 చిత్తూరు జిల్లా తిరునాళ్ల గేయాలు పాడాల మౌలాన పైడాల పబ్లికేషన్స్,తిరుపతి 1989 176 40.00
121467 శ్రీ మధుకేశ్వర క్షేత్ర మహాత్య్మం ( పద్యకావ్యము ) బొంగు సూర్యనారాయణ రచయిత,శ్రీకాకుళం 2013 136 100.00
121468 చక్రవాళ మంజరి తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య తి తి ది,తిరుపతి 2014 40 15.00
121469 శ్రీపాదుకా సత్యదేవమ్ కొల్లూరు అవతార శర్మ రచయిత,కాకినాడ 2012 184 100.00
121470 సీతమ్మ రావికంటి వసునందన్ తి తి ది,తిరుపతి 2013 107 150.00
121471 Muhurtha and allied topics Tm rao …. 2005 87 50.00
121472 The philosophy of akhyata& its nature part-1 Vedula subrahmanyam …. 1990 142 50.00
121473 The philosophy of akhyata& its nature part-2 Vedula subrahmanyam …. 1990 206 50.00
121474 Dayasatakam K parthasarathi ….. 2005 312 100.00
121475 The dayasatakam of sri vedanta desika a setailed study Mythili raghavan …. 2010 208 100.00
121476 The position of women during vijayanagara period N saraswathi nanaiah …. 1992 250 145.00
121477 The contribution of the teluu nayaka kings of madurai towards religion&temple worship K raja sekhar …. 2011 63 50.00
121478 Alankara sangraha of amrtananda yogin K bhaskara rao T.T.D,tirupathi 1951 223 100.00
121479 Brahmanical deities of the gupta coins P reddy rama mohan Leela mohan publication 1988 62 25.00
121480 Sanskrit education in orissa Gangadhar panda Nag publisher,delhi 1995 160 150.00
121481 The concept of social service in the philosophy of sri svami narayana Svaminarayana …. 2003 172 100.00
121482 Sri vadiraja's theertha prabandha …. ….. 1997 104 30.00
121483 Sri vadiraja's sarasa bharathi vilasa …. …. 1999 108 30.00
121484 Purvamimamsa bhashyavartikayormatabhaeda-namadhyayanam A yagna ramulu …. 1993 122 40.00
121485 Studies in indology Sb raghunathacharya Padmasri publications,tirupathi 1992 72 100.00
121486 Arthapatti : a critical and compararative study of the views of purva mimamsa advita vedanta and nyaya-vaisesika systems G prathapa simha Sri venkateswara univercity,tirupati 1991 207 100.00
121487 Bhatta prabhakara mimamsa S ramulu Sri rama nama ksetram,medak 1990 142 25.00
121488 Temples of kadiri,tanakallu,nallacheruvu and gutibayalu N adinarayana …. 2008 74 100.00
121489 A lunar encyclopaedia …. 2000 253 216.00
121490 Sripada saptathi Pr kannan 2011 106 60.00
121491 History of tirupathi as glaned from kaifiyyats P rajani kumari T.T.D,tirupathi 2007 70 40.00
121492 Endowments to templesin andhra under vijayanagara G eswara reddy …. 2011 161 225.00
121493 The minor works o sri vadikesari saumyajamatrimuni Ptgy sampathkumarcharyulu Haripriya publications,tirupati 2007 124 150.00
121494 Arthasangraha C ranganatham T.T.D,tirupathi 1998 109 50.00
121495 Sri gunaratnkosa Parasarabhatta The academy of sanskrit research,mclkote 1991 52 15.00
121496 Vedanga siksa part-1 K hayagreeva sarma Madhavi publications,tirupati 2001 201 50.00
121497 Vedanga siksa part-2 K hayagreeva sarma Madhavi publications,tirupati 2002 156 150.00
121498 Temples of keelapatla,kurmayi and yadamari-a study N adinarayana T.T.D,tirupathi 2005 84 100.00
121499 Purnatrayisastotras …. 2011 57 50.00
121500 The sun and the moon K subramaniam Aathirai publications,coimbatore 2002 254 100.00
121501 రామనాటక విమర్శనము పంగనాల బాలకృష్ణమూర్తి తి తి ది,తిరుపతి 2013 435 95.00
121502 బసవపురాణము పాల్కూరి సోమనాథుడు/వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 246 100.00
121503 ఆంధ్రకామందకము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2014 228 55.00
121504 చాటుపద్య మణిమంజరి మొదటి భాగము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 369 85.00
121505 చాటుపద్య మణిమంజరి రెండవ భాగము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 465 105.00
121506 వ్యాస స్రవంతి ముడుంబ వెంకటాచార్యులు రచయిత,కాకినాడ 2014 79 60.00
121507 సృష్టి-మానవుడు-మానవజన్మ చేవూరి వేంకట సోమసుందరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 1998 224 100.00
121508 The sanskrit poet in ottur C sereekumaran Arshaprakasam prasidheekarana samithi,calicut 2002 138 100.00
121509 World-wide hinduculture and vaishnava bhakti S venugopalacharya …. 1997 172 100.00
121510 The benediction of lord sri venkateswara Ch v sailesh T.T.D,tirupathi 2013 342 175.00
121511 The glory that is tirumala Kk moorthy Message publication,tirupathi 2005 108 10.00
121512 Surrender unto sri ramakrishna H kanaka lakshmi …. 1995 178 70.00
121513 A critical study of sanskrit compounds vol-2 Chintalapati purnananda sastry …. 2003 224 75.00
121514 Hindi poetical dictionary Raghavans Vasantha book trust …. 178 50.00
121515 A study of select temples of chittoor district Pn naidu New era publications …. 219 50.00
121516 Sri bhutat azhwar's irandam thiruvandhadhi N rajagopalan …. 2002 123 80.00
121517 Hindu ethos in capsules vol-2 Kk moorthy Message publication,tirupathi 1989 75 15.00
121518 Srimadananda tirtha bhagavadpadacarya vol-1 K narasimhan/Rg bhasyam …. 1996 220 50.00
121519 Sri poigal azhwar's mudhal thiruvandhadhi N rajagopalan …. 1999 71 50.00
121520 An epic for the young An sarma T.T.D,tirupathi 2011 151 100.00
121521 Psychological considerations in ayurveda Arv murthy Varthaluru publications,tirupathi 2002 124 50.00
121522 Brahma vijnana parichayam Stv raghavacharyulu …. 1993 148 25.00
121523 Saiva siddhanta with special reference to sivaprakasam S gangadaran Angayarkanni agam,madurai 1992 228 60.00
121524 శ్రీ సోమశైలేశ్వరీయము ఉప్పల నరసింహశర్మ రచయిత,నెల్లూరు 2013 160 75.00
121525 The metaphysics and the mysticism of shri nijaguna shivayogi P siddhashrama Siddha prakashana,bangalore 1992 228 200.00
121526 The abodes of gods as piligrim sees Kk moorthy Message publication,tirupathi 1989 113 30.00
121527 Universe and man ( hindi+eng ) S krishnamurthi …. 2002 156 70.00
121528 Jaiva dharma Bhakti vinode Gaudiya math,madras 1994 550 50.00
121529 Gopura sandesah Bommakanti srinivasacharyulu …. 1995 43 30.00
121530 The history of the cult of narasimha in royalaseema N adinarayana T.T.D,tirupathi 2008 220 300.00
121531 Mimamsa paribhasa krsnayajvan/dt tatacarya Dt swamy publications,tirupathi 2000 238 150.00
121532 శ్రీ సద్గురు మలయాళస్వామి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి తి ది,తిరుపతి 2012 65 50.00
121533 భక్తి నందనార్ కే సర్వోత్తమరావు తి తి ది,తిరుపతి 2012 49 50.00
121534 భక్త తిన్నడు లగడపాటి భాస్కర్ తి తి ది,తిరుపతి 2012 57 50.00
121535 Dhananjaya Adya ramachar/ keshav mutalik Jaya satyapramoda nidhi trust,bangalore 1966 71 50.00
121536 Sri shiva chidambara charithre Saligrama subbaramaiah T.T.D,tirupathi 2012 170 40.00
121537 Life and works of vazhakunnam vasudevan nambudiri C sreekumaran Arshaprakasam prasidheekarana samithi,calicut 1999 274 100.00
121538 Harischandra Venkateswar rao T.T.D,tirupathi 1999 52 10.00
121539 Jagannath dasa ( his life and works ) M mutalik Somaiya publications ,new delhi 1990 44 40.00
121540 The voice of varavara muni M varadarajan Ananth publications,tirupathi 2007 112 40.00
121541 శ్రీ విజయదాసుల చిత్రకథా మాలిక కే శ్రీధరన్ .... .... 58 40.00
121542 జీవనరాగంలో మధురశ్రుతులు కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి క్వాలిటి పబ్లిషర్స్ 1980 292 50.00
121543 సంసార వాహిని ఆదిమధ్యం రమణమ్మ పద్మ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1980 151 50.00
121544 మనిషికెంతభూమి కావాలి ? టాల్ స్టాయ్/అడ్సుమిల్లి మహేశ్ చేతనసాహితి,విజయవాడ 1962 87 50.00
121545 ఉషోదయం భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1986 112 50.00
121546 స్మృతి పోతుకూచి వెంకటేశ్వర్లు రచయిత,తెనాలి 1983 90 20.00
121547 ముగింపు లేదు ! చావా శివకోటి చిత్ర మాసపత్రిక 2014 104 30.00
121548 చేదుపాట అక్కినేని కుంటుంబరావు స్వాతి మాసపత్రిక 1990 66 20.00
121549 రాగాల పల్లకిలో... పెబ్బిలి హైమావతి స్వాతి మాసపత్రిక 2020 98 20.00
121550 మూడు..మూడు...ఆరుముళ్ళు ఎన్ శివనాగేశ్వరరావు స్వాతి మాసపత్రిక 1998 95 25.00
121551 ఆనందహేల గండ్రకోట సూర్యనారాయణ శర్మ స్వాతి మాసపత్రిక 2020 98 25.00
121552 యాగం చిత్రా వెంకటేష్ స్వాతి మాసపత్రిక 2020 98 25.00
121553 జీవన సమరంలో పెబ్బిలి హైమావతి స్వాతి మాసపత్రిక 2020 98 25.00
121554 నగరం నీడలో... వి రాజారామమోహనరావు స్వాతి మాసపత్రిక 2021 98 25.00
121555 డ్యూటీలో 72గంటలు ! రావులపాటి సత్యమాధవి స్వాతి మాసపత్రిక 2018 98 25.00
121556 డాలర్ కోడలు సుధామూర్తి/జి జగదీశ్వరి స్వాతి మాసపత్రిక 2001 96 25.00
121557 బ్రతుకు కె వి ప్రసాదు స్వాతి మాసపత్రిక 2009 128 25.00
121558 అహాల నీడలు సర్వజిత్ స్వాతి మాసపత్రిక 2020 98 25.00
121559 ఉత్సవం సింహప్రసాద్ స్వాతి మాసపత్రిక 2020 98 25.00
121560 ప్రేమసాగర మధనం దుగ్గరాజు శ్రీనివాసరావు స్వాతి మాసపత్రిక 2020 98 25.00
121561 మమజీవన హేతునా.... తటవర్తి నాగేశ్వరి స్వాతి మాసపత్రిక 2019 98 25.00
121562 ప్రేమ్ చంద్ కథలు చావలి రామచంద్రరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1956 150 50.00
121563 తుల్యశీల ( నవల ) ఆకొండి విశ్వనాథం .... 2010 200 50.00
121564 హృదయ వేదం రావులపాటి సీతారాంరావు ఎమెస్కో,విజయవాడ 1993 176 50.00
121565 కామోత్సవ్ గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ రచయిత,గుంటూరు 2021 198 50.00
121566 తెనాలి రామిలింగ కవి హస్య కధలు వడ్డాది వీర్రాజు యన్ వి గోపాల్ అండ్ కొ ,మదరాసు ... .... ....
121567 ఆణిముత్యాలు .... ఇంజేటి-సాకం కుటుంబం,తిరుపతి 2018 80 20.00
121568 అష్టోత్తర శత కధా సుమమాల ఆదూరి హైమావతి శ్రీనివాసరావు అచ్చాంగా తెలుగు ప్రచురణ,హైదరాబాద్ 2020 296 50.00
121569 కవనశర్మ కథలు కవన శర్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2011 136 65.00
121570 రుక్కు కథలు ( కథల సంపుటి ) రామిశెట్టి రోశయ్య రచయిత,ఖమ్మం 2015 128 80.00
121571 శిథిలాలయం ( కించుకోట,జ్వాలాద్వీపం ) దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2020 336 275.00
121572 మాయా సరోవరం ( భల్లూక మాంత్రికుడు ,ముగ్గురు మాంత్రికులు ) దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2020 352 275.00
121573 పాతాళదుర్గం ( రాతిరథం,యక్షపర్వతం ) దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2020 336 275.00
121574 రాకాసిలోయ ( తోకచుక్క,మకరదేవత ) దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం క్లాసిక్ బుక్స్,విజయవాడ 2020 336 275.00
121575 నేరస్థులు మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్,గుంటూరు 1974 244 50.00
121576 రాక్షసి శైల కుమార్ శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ .... 256 50.00
121577 శ్రీ మద్భగవద్గీత మహాత్మ్యమ్ ... ..... .... 712 50.00
121578 గోవింద నామాల భగవద్గీత విన్నకోట వెంకటరత్న శర్మ కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్,రాజమండ్రి 1882 131 4.00
121579 గీతార్థసార కీర్తనము .... వ్యాసాశ్రమము,చిత్తూరు 2002 31 5.00
121580 అష్టాదశశ్లోకి భగవద్గీత శ్రీ కృష్ణబోధామృతము శివానంద సరస్వతి అమృతవర్షిణి,విజయవాడ 1996 16 5.00
121581 శ్రీమద్భగవద్గీత యదార్ద సందేశము .... ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము,రాజస్థాన్ .... 152 20.00
121582 శ్రీ సర్వాంతర్యామి గీత ( ప్రథమషట్కము ) .... భగవాన్ సర్వాంతర్యామి పీఠము,మచిలీట్టణము ) 1972 422 50.00
121583 శ్రీ భగవద్గీత దండి స్వామి రచయిత,తెనాలి 2020 551 50.00
121584 శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము ..... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్,గుంటూరు 2014 78 50.00
121585 శ్రీమద్భగవద్గీత వైభవం ( గీతారాధన-గీతా జయంతి ) .... భవిఘ్ను ఆరామం,వైకుంఠపురం .... 14 5.00
121586 మీ సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలు పరమేశ్వర్ ఋషి ప్రచురణలు,విజయవాడ 1999 80 20.00
121587 మానసిక వైరాగ్యమునకు పరమౌషధము భగవద్గీత సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి ... 2020 72 50.00
121588 శ్రీమద్భగవద్గీత సజ్జా వేంకటరత్నము రచయిత,గుంటూరు 2020 133 50.00
121589 శ్రీమద్భాగవతమహాత్మ్యము .... .... .... 27 10.00
121590 మహాభాగవత కల్ప కుసుమమాల పి యశోదా రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 1982 136 50.00
121591 శ్రీ మదాంధ్ర భాగవతము ( సప్తమ.అష్టమ,నవమ ) బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతము వేంకట్రామ అండ్ కో,మద్రాసు .... 406 50.00
121592 శ్రీమద్భాగవతసప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞము కీసర పార్థసారధీ శర్మ రచయిత,గుంటూరు 2016 232 150.00
121593 శ్రీ మద్భాగవతము ( 1 భాగం ) ఏల్చూరి మురళీధరరావు శ్రీ రామకృష్ణ మఠము,హైదరాబాద్ ... 566 150.00
121594 శ్రీ మద్భాగవతము ( 2 భాగం ) ఏల్చూరి మురళీధరరావు శ్రీ రామకృష్ణ మఠము,హైదరాబాద్ ... 570 150.00
121595 శ్రీ మద్భాగవతము ( 3 భాగం ) ఏల్చూరి మురళీధరరావు శ్రీ రామకృష్ణ మఠము,హైదరాబాద్ ... 569 150.00
121596 శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణము ( మొదటి భాగము ) ప్రథమ స్కందము-అష్టమ స్కంధము ఎం కృష్ణమాచార్యులు/గోలి వేంకటరామయ్య గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2016 1071 280.00
121597 శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణము ( రెడవ భాగము ) 9వ స్కందము-12వ స్కంధము ఎం కృష్ణమాచార్యులు/గోలి వేంకటరామయ్య గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2016 1056 280.00
121598 మహా భారతము రెంటాలగోపావకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1983 396 50.00
121599 భారతంలో రసవత్ ఘట్టాలు జి వి సుబ్రహ్మణ్యం స్పూర్తి పబ్లిషింగ్ హౌస్,గుంటూరు 2014 248 150.00
121600 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-సరళవచనం భాగం-1 (ఆది-సభా పర్వములు ) పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ కె ఎస్ పబ్లిషర్స్,అమలాపురం 2017 183 180.00
121601 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-సరళవచనం భాగం-2 (అరణ్య పర్వము) పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ కె ఎస్ పబ్లిషర్స్,అమలాపురం 2018 260 225.00
121602 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-సరళవచనం భాగం-3 (విరాట-ఉద్యోగ పర్వములు ) పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ కె ఎస్ పబ్లిషర్స్,అమలాపురం 2018 200 180.00
121603 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-సరళవచనం భాగం-4 (భీష్మ,ద్రోణ,కర్ణ పర్వములు ) పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ కె ఎస్ పబ్లిషర్స్,అమలాపురం 2019 278 225.00
121604 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం-సరళవచనం భాగం-5 (శల్య,సౌప్తిక,స్త్రీ,శాంతి పర్వములు ) పుత్సా కృష్ణ కామేశ్వర్ కె ఎస్ పబ్లిషర్స్,అమలాపురం 2020 322 270.00
121605 Charles darwin his life and impact …. …. 2009 96 10.00
121606 A businessman in public life murarji j.vaidya j.vaidya/m r pai M&j services,mumbai 2001 48 60.00
121607 my journey transforming dreams into actions A p j abdul kalam Rupa publications,new delhi 2013 147 50.00
121608 డీయర్ ప్రొఫెసర్ ఐన్ స్టీన్ ఎలీస్ కాలప్రీస్/రావెల సాంబశివరావు అలకనంద ప్రచురణలు,విజయవాడ 2011 160 120.00
121609 50 years of medical journey Alaparthy chitti babu …. …. 96 50.00
121610 Goal an autobiography with hockey hints Dhyan chand Sportstar the hindu group,chennai 2018 261 299.00
121611 ద్రోహి నారాయణ సాన్యాల్/పి వి రంగనాయకులు పాంజియ ప్రచురణలు,తిరుపతి 2019 136 50.00
121612 బాలల బొమ్మల వీర వనితలు పిళ్లా సుబ్బారావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి,విజయవాడ 1959 115 10.00
121613 పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి రావినూతన శ్రీరాములు ఎమెస్కో,విజయవాడ 2019 44 40.00
121614 మంటో జీవిత చరిత్ర నరేంద్ర మోహన్/టి సి వసంత ఛాయ రీసోర్స్ సెంటర్,హైదరాబాద్ 2020 232 150.00
121615 నా జ్ఞాపకాలు యాగా వేణుగోపాలరెడ్డి ఎమెస్కో,విజయవాడ 2017 360 175.00
121616 రామయ్య జ్ఞాపకాలు జూలూరు గౌరీశంకర్ స్పృహ సాహీతీ సంస్థ,హైదరాబాద్ 2005 89 50.00
121617 నేను నమ్మిన దారిలో మార్ని రామకృష్ణరావు సంస్కార్ సేవా కేంద్రం,నిజామాబాద్ 2019 184 100.00
121618 రైతు బిడ్డడు గెరిల్లాగా... కొండపల్లి సీతారామయ్య జీవితం కె అనురాధ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2021 191 250.00
121619 సత్యపథం అల్లూరి సత్యనారాయణరాజు జీవిన గాథ ఎమ్మెస్ సూర్యనారాయణ రచయిత,నర్సాపురం 2021 132 50.00
121620 ప్రజా ఉద్యామాలే ఊపిరిగా..... నాగబోయిన రంగారావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ ... 160 50.00
121621 అల్లూరి సీతారామరాజు మన్య విప్లవం 1922-24 అట్లూరి మురళి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 2010 112 30.00
121622 నా జీవిన రేఖలు మేళ్ళ చెర్వు వీరాంజనేయులు .... 2019 149 100.00
121623 శ్రీ కాశినాయన అనుగ్రహ జీవనము కాశినాయన పాదరేణువులు ..... 2001 350 60.00
121624 ఆరని దివ్వెల కాంతులు ( దివ్వెల కృష్ణమూర్తి జీవన రేఖలు ) అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి కేశవస్మారక సమితి,గుంటూరు 2012 80 50.00
121625 భగవాన్ శ్రీరమణమహర్షుల దివ్య జీవిత మకరందము నిమిషకవి పేర్రాజు శ్రీ రమణాశ్రమము,తిరువణ్ణామలై 1989 360 300.00
121626 విమలానందుల విలక్షణ జీవితము రఘుపతిరావు ..... .... 24 20.00
121627 జ్ఞాన జ్యోతి మధ్వాచార్య గోపికా ప్రసాద్ ఎమెస్కో,విజయవాడ 2010 200 90.00
121628 సాయి మాస్టర్ పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ నామధారకుడు శ్రీ భరద్వాజ పబ్లికేషన్స్,విశాఖపట్నం 2002 38 20.00
121629 భక్త నరసింహచరిత్ర మరియు పరమార్థబోధ ( పూర్వభాగము ) ... .... ... 77 10.00
121630 అవధూత శ్రీ చివటం అమ్మ శారదా వివేక్ .... 1998 106 50.00
121631 జయ పాండురంగ విఠల ! పండరీనాథునీ సేవలో తరించిన భక్తుల గాథలు దేవరకొండ శేషగిరిరావు రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2010 200 30.00
121632 అమ్మ...ఒక దీపవృక్షం ..... .... 2019 115 50.00
121633 నా 90 వసంతాల జీవనయానం చెరుకూరి వీరయ్య రచయిత,హైదరాబాద్ 2020 84 100.00
121634 ఒదిగినకాలం స్వీయ ఆత్మకథ నోరి దత్తాత్రేయుడు అరుణ పప్పు సాహితి మిత్రులు,విజయవాడ 2020 232 600.00
121635 ఆలపాటి వెంకటరామయ్య జీవన సాఫల్యం .... అలపాటి శతజయంతి ఉత్సవసంఘం,తెనాలి 2017 83 100.00
121636 Storm over hyderabad S yadav reddy ….. …. 163 50.00
121637 The room on the roof Ruskin bond Students stores,delhi 1981 160 50.00
121638 Inqilab Khwaja ahmad abbas …. 392 50.00
121639 The d.a.takes a chance Erle stanley gardner Pan books ltd,london 1956 188 50.00
121640 Too high for rivalry Muriel wasi Pearl publications pvt ltd,bombay 1967 206 50.00
121641 Mr twiddle fetches polly and other stories Enid blyton Award publications limited,london 2003 191 50.00
121642 Twelve silver cups other stories Enid blyton Award publications limited,london 1985 192 50.00
121643 The time of my life Cecelia ahern Harpercollins publishers,london 2011 391 50.00
121644 Other gods I buck The world publishing company,newyork 1947 381 100.00
121645 Women in love David herbert lawrence Sahni publications,delhi 2008 432 125.00
121646 The world of jeeves P g wodehouse Arrow books,london 2008 774 700.00
121647 The world's best fairy tales Belle becker sideman/ fritz kredel The reader's digest association,new york 1967 448 200.00
121648 The world's best fairy tales Belle becker sideman/ fritz kredel The reader's digest association,new york 1967 383 200.00
121649 The archer Paulo coelho Penguin random house,india 2003 130 50.00
121650 The alchemist Paulo coelho Harpercollins publishers,london 1988 177 50.00
121651 Go set a watchman Harper lee William heinemann,london 2015 278 100.00
121652 Imprint ( August magzine ) ….. 1974 104 50.00
121653 యోగ పరుపూర్ణత నెల్లుట్ల వేంకటేశ్వరరావు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్టు,హైదరాబాద్ .... 57 10.00
121654 ధ్యాన తరంగం టి వీరజగదీశ్వరీ వెంకటరెడ్డి ..... 2004 24 5.00
121655 శ్రీ రాజయోగ రత్నాకరము వై దొరసామయ్య బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో,కర్నూలు 1924 204 20.00
121656 సిద్ధ సమాధి యోగ ..... ఋషి సంస్కృతి విద్యా కేంద్రం,బెంగళూరు ... .... ....
121657 యోగశాస్త్రం కె వి యన్ డి ప్రసాద్ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్,తెనాలి 1996 150 22.00
121658 ధ్యానము దాని పద్ధతులు స్వామి వివేకానంద రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2010 106 15.00
121659 రాజయోగమునందు పదునాలుగు పాఠములు ఆర్ రాధాకృష్ణయ్య దివ్యజీవన సంఘము,ఉత్తరప్రదేశ్ 1986 112 2.00
121660 యోగ .... .... ..... 62 ....
121661 యోగ -ఒక విశ్లేషణ భిక్షమయ్య గురూజి ధ్యానమండలి ప్రచురణలు,విడయవాడ .... 32 20.00
121662 యోగం-అమృతం భిక్షమయ్య గురూజి ధ్యానమండలి ప్రచురణలు,విడయవాడ 2003 256 50.00
121663 చైతన్య క్రియా యోగము పిశిపాటి గోపాలకృష్ణమూర్తి ..... 2000 72 50.00
121664 వేదోక్త యోగానుశాసనము ..... .... .... 96 50.00
121665 ఆనంద యోగం రామకృష్ణ చైతన్య ... 2010 74 40.00
121666 దేహము-యోగము సివి రావు కపిలమహర్షి రిసెర్చ్ ఫర్ రిసోర్సెస్.హైదరాబాద్ 2010 97 100.00
121667 జపయోగము దిగపల్లి శేషగిరిరావు దివ్యజీవన సంఘము,ఉత్తరప్రదేశ్ 2018 96 20.00
121668 జపయోగము దిగపల్లి శేషగిరిరావు దివ్యజీవన సంఘము,ఉత్తరప్రదేశ్ 2018 96 20.00
121669 సహజ యోగము నిర్మలాదేవి సహజయోగ సోసైటి,హైదరాబాద్ 1993 166 50.00
121670 సహజయోగము మరియు దాని యొక్క సాధన నిర్మలాదేవి సహజయోగ సోసైటి,హైదరాబాద్ ... ... ...
121671 సహజయోగము మరియు దాని యొక్క సాధన నిర్మలాదేవి సహజయోగ సోసైటి,హైదరాబాద్ ... ... ...
121672 ఆసనాలు యోగవిజ్ఞానం .... భారతీయ యోగ సంస్థాన్ 1996 206 100.00
121673 నీలోకి నీపయనం-క్రియాయోగం మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయగుప్త రచయిత 2002 272 50.00
121674 యోగ సాధన హిమలయ యోగ దర్శనము సి యస్ రాయుడు శ్రీకృష్ణ యోగశ్రమము,ఆనంతపురం 2005 464 50.00
121675 పాతంజల యోగదర్శనము తిరువేంగడాచార్యులు వ్యాసాశ్రమము,చిత్తూరు 2005 370 100.00
121676 యోగ-అవగాహన .... అనగాహన యోగా కేంద్రం,గుంటూరు 2001 88 50.00
121677 యోగ టుడే కె మాణిక్కేశ్వర రావు ఋషి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2003 320 50.00
121678 సత్యాత్మజ్ఞానయోగ సాధన మోక్ష గ్రంథము పెనుమత్స మహాయోగిని మహాయోగిని ఆశ్రమము,కృష్ణజిల్లా 2003 429 100.00
121679 శ్రీ సత్యసాయి ధ్యానమండలి సమాచార దర్శిని ... ..... ... 16 10.00
121680 శ్రీ కుబేర సాధన జప-హోమ విధానం జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో,విజయవాడ 2012 100 50.00
121681 యోగ దర్శిని .... స్వామి సత్యానంద యోగాశ్రమం,గుంటూరు 2004 56 20.00
121682 ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞానమ యోగ .... డిస్కవరి మాసపత్రిక-జూన్ 2007 61 10.00
121683 Yoga in daily life K s joshi Orient paperbacks,hydrabad 1968 208 50.00
121684 Yoga for u Ps venkateswaran Jaico publishing house,hydrabad …. 32 10.00
121685 Patanjali yoga B ardhanareeswarar Kadalangudi publications,chenni 2008 192 50.00
121686 Practical meditation …. …. 1985 59 50.00
121687 The practice of tibetan meditation Dagsay tulku rinpoche …. 2002 164 50.00
121688 Jane fonda's workout book Jane fonda …. 1981 254 100.00
121689 సనత్సుజాతీయము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ కె పబ్లికేషన్స్,విశాఖపట్నం 1995 274 50.00
121690 చాటుపద్య మణిమంజరి - మొదటి భాగము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 369 85.00
121691 చాటుపద్య మణిమంజరి- రెండవ భాగము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 465 105.00
121692 రాజయోగి శ్రీ రామకోటయ్య జీవిత చరిత్ర పోచిరాజు శేషగిరిరావు మాస్టర్ ఇ కె పబ్లికేషన్స్,విశాఖపట్నం 2000 215 100.00
121693 అమృతపు జల్లులు పోచిరాజు శేషగిరిరావు రచయిత,హైదరాబాద్ 2009 74 50.00
121694 గురుపదార్చన చాగంటి కల్పవల్లి/చాగంటి విజయశ్రీ రచయిత,హైదరాబాద్ 2009 93 100.00
121695 ప్రజ్ఞా వికాసము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి మాస్టర్ సి వి వి సత్యయోగ సాధక ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2010 330 105.00
121696 అమ్మయ్య చాగంటి సాంబశివరావు రచయిత,విశాఖపట్నం 2018 202 50.00
121697 తాతగారి విభూతి సూర్యం రచయిత,గుంటూరు ... 144 50.00
121698 మా అమ్మగారు .... ప్రభాకర ధ్యాన మండలి,గుంటూరు 2014 214 50.00
121699 సమ్మోహనం ( శ్రీ కొత్త రామోకోటయ్యగారి యోగ ప్రభ ) లంకా విజయసారథి లంకా రాధాకృష్ణమూర్తి,గుంటూరు 2007 283 80.00
121700 ప్రేమకు పెన్నుధి/మా తాతగారు/మా తాతయ్య/తాతగారు వి నరసింహరాజు .... .... .... ...
121701 ప్రభాకర యోగకిరణములు రావి వినతి రామ్మూర్తి రచయిత,గుంటూరు 2019 308 170.00
121702 ప్రజ్ఞాప్రభాకరము-గురుపూజ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2011 261 100.00
121703 గురుస్తుతి .... .... ... 32 10.00
121704 గురుస్తుతి వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి ప్రభాకర ధ్యాన మండలి,గుంటూరు 2016 51 10.00
121705 గురుదేవుల సన్నిధి-యోగ పెన్నధి యం శ్యామల ప్రభాకర ధ్యాన మండలి,గుంటూరు 2013 111 70.00
121706 నాటి శాస్త్రిగారు-నేటి శాస్త్రిగారు కొత్త రామకోటయ్య ప్రభాకర ధ్యాన మండలి,గుంటూరు 2015 92 30.00
121707 వేటూరివారి పీఠికలు - మొదటి భాగము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2012 308 80.00
121708 వేటూరివారి పీఠికలు - రెండవ భాగము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2012 453 105.00
121709 వ్యాసమంజరి ( మధుర కవితలు ) వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి మణిమంజరి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1988 290 50.00
121710 గాలికబుర్లు వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2015 60 50.00
121711 శ్రీ ప్రభాకర ప్రవచనములు .... ప్రభాకర మిత్ర మండలి,తిరుపతి 2004 88 50.00
121712 శ్రీ వేంకటేశ్వర లఘుకృతులు వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 187 45.00
121713 శ్రీ వేంకటేశ్వర వచనములు తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్యులు/వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 77 50.00
121714 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతిరత్నమాల వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2012 74 50.00
121715 క్రీడాభిరామము వల్లభరాయ/వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2015 2015 55.00
121716 శృంగారామరుకావ్యము తాళ్లపాక తిరువేంగళప్ప తి తి ది,తిరుపతి 2013 25 10.00
121717 భజగోవిందం వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2015 14 15.00
121718 సుగ్రీవవిజయము కందుకూరి రుద్రకవి/వేటూరు ప్రభకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 47 25.00
121719 సుభద్రాకల్యాణము తాళ్ళపాక తిమ్మక్క/వేటూరు ప్రభకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 47 20.00
121720 ఆంధ్రకామందకము జక్కారాజు వేంకటకవి/వేటూరు ప్రభకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2014 228 55.00
121721 కేయూరబాహుచరిత్ర మంచెనకవి/వేటూరు ప్రభకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2012 154 50.00
121722 ఉద్భటారాధ్య చరిత్రము తెనాలి రామలింగకవి/వేటూరు ప్రభకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2015 204 60.00
121723 బసవపురాణము పాల్కూరి సోమనాథుడు/వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2013 246 100.00
121724 రంగనాధరామాయణము గోన బుద్ధారెడ్డి/వేటూరు ప్రభకరశాస్త్రి తి తి ది,తిరుపతి 2015 870 220.00
121725 బౌద్ధ సమాగమం ( 2014 ప్రత్యేక సంచిక ) .... .... 2014 80 50.00
121726 Buddhist stories Amar chitra katha pvt ltd,mumbai 2011 …. 100.00
121727 A pictorial bigraphy of sakyamuni buddha ….. …. ….
121728 బుద్ధ జంయంతి సంచిక .... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పర్యాటక శాఖ 2017 249 100.00
121729 బొమ్మలలో శాక్యముని బుద్ధుని చరిత్ర .... ..... .... 254 50.00
121730 బుద్ధుని అంగుత్తుర సంభాషణలు-1 అన్నపరెడ్డి బుద్ధఘోషుడు శివానంద సుపథ ఫౌండేషన్ 2016 254 100.00
121731 బుద్ధుని అంగుత్తుర సంభాషణలు-2 అన్నపరెడ్డి బుద్ధఘోషుడు లతా రాజా ఫౌండేషన్ 2016 218 100.00
121732 భావవీణ ( సాహిత్య మాసపత్రిక ) .... కాలచక్ర ప్రత్యేక సంచిక 2006 192 50.00
121733 వినయ పీటకము మోక్షానంద స్వామి మోక్షానందాశ్రమము,నిజామాబాద్ 2010 530 20.00
121734 బుద్ధ చరిత్రము ( అశ్వఘోషుడి బుద్ధచరిత్ర ) తిరుపతి వేంకటకవులు Reem publicaton pvt ltd,new delhi 2016 150 100.00
121735 సిద్ధార్థ గౌతమి .... ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు,సికింద్రాబాద్ 1997 48 50.00
121736 గౌతమబుద్ధుని చరిత్ర ఎమ్ రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి,గుంటూరు 2009 244 100.00
121737 యశోధరా-గౌతమబుద్ధులు పిన్నమనేని వెంకటపున్నయ్య రాజయోగి సాధన మండలి,గుంటూరు .... 158 100.00
121738 బుద్ధుని మహాపరినిర్వాణం ( బుద్ధుని చివరి రోజులు ) ఈమని శివనాగిరెడ్డి ధర్మదీపం ఫౌండేషన్,హైదరబాద్ 2016 60 10.00
121739 మనం మరిణించినప్పుడు.... స్వామి అచాలానంద సరస్వతి .... 2006 28 10.00
121740 బుద్ధుడు-బౌద్ధధమ్మము యొక్క ఔన్నత్యము ఆనందమిత్ర మహాథేర ఆనంద బుద్ధ విహార,సికింద్రాబాద్ 2006 34 10.00
121741 మహోన్నత బుద్ధుడు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి .... 2006 32 10.00
121742 ఖేమా భిక్షుని నోరి నరసింహ శాస్త్రి రతయిత,రెపల్లే 1960 64 50.00
121743 త్రిరత్నాలు ( బుద్ధుడు,ధమ్మము,సంఘము ) శిన్ యున్ ... .... 20 10.00
121744 మేలైన త్రోవ ( సౌందర నందం ) మాతా శుకవాణి సాయివాణీ ప్రచురణలు 2015 62 12.00
121745 విశిష్ఠ అష్ఠాంగ మార్గం పి ఎల్ ఎన్ ప్రసాద్ రాయలసీమ థియొసాఫికల్ ఫెడరేషన్,హైదరాబాద్ 2011 56 20.00
121746 బుద్ధుని సూక్తులు కూచిభొట్ల జనార్దన స్వామి సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ ... 48 20.00
121747 తథాగతుడు బోస్ Bose magic centre,vijayawada 2005 93 50.00
121748 తథాగతుని అడుగాజాడలు రాణీశర్మ ఈమని/ఉణుదుర్తి సుధాకర్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2019 194 50.00
121749 గౌతమ బుద్ధుని సాంఘిక విప్లవం ఎమ్ రాజగోపాలరావు బౌద్ధసాహితి,గుంటూరు 2011 166 75.00
121750 బౌద్ధ ధర్మములో సన్యాస విధినియమములు మోక్షానంద స్వామి మోక్షానందాశ్రమము,నిజామాబాద్ 2007 52 30.00
121751 ఆంధ్రప్రదేశంలో జైన,బౌద్ధ మతాలు బి యస్ యల్ హనుమంతురావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1994 176 100.00
121752 గౌతమ బుద్ధుడు లీలా జార్జి/బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యలు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్,ఇండియా 1984 63 50.00
121753 Gautama buddha Leela george National book trust,india 1982 63 50.00
121754 యువకులకు బుద్ధుని బోధ డి నటరాజ్ రచయిత,విశాఖపట్నం 2009 112 40.00
121755 నేటి ప్రపంచానికి బౌద్ధం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి మంగళగిరి బుద్ధవిహార ట్రస్టు,మంగళగిరి 2009 116 50.00
121756 నేనొక ప్రవాహాన్ని అన్నపరెడ్డి బుద్ధఘోషుడు మంగళగిరి బుద్ధవిహార ట్రస్టు,మంగళగిరి 2013 79 50.00
121757 బౌద్ద చింతన దొమ్మేటి సత్యనారాయణ ధర్మదీపం ఫౌండేషన్,హైదరబాద్ 2013 146 100.00
121758 డార్విన్ ( బుద్ధుడు,అంబేడ్కర్ ) కత్తి పద్మారావు లోకాయత ప్రచురణలు,పోన్నూరు 2016 393 150.00
121759 అంబేడ్కర్ హరిశ్చంద్రుడు యలమంచలి .... .... 89 50.00
121760 అంబేడ్కర్ సిద్ధాంత భూమిక కోట ప్రసన్న లోకాయత ప్రచురణలు,పోన్నూరు 1993 64 12.00
121761 మిలింద ప్రశ్నలు బోధచైతన్య ధర్మదీపం ఫౌండేషన్,హైదరబాద్ 2011 252 150.00
121762 జాతకమాల బోధచైతన్య ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు,సికింద్రాబాద్ 2000 185 100.00
121763 కాలచక్రసాధన ఈమని శివనాగిరెడ్డి భగవాన్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2006 50 50.00
121764 మానవాళికి మార్గదాత గౌతమ బుద్ధుడు సరెళ్ళ వేంకటరత్నం బౌద్ధధమ్మ అధ్యయన కేంద్రం,అమలాపురం 2010 50 20.00
121765 ధమ్మపదం మోక్షానంద స్వామి మోక్షానందాశ్రమము,నిజామాబాద్ 2009 81 50.00
121766 భట్టిప్రోలు మహా స్తూపము భట్టిప్రోలు ఆంజనేయశర్మ భారతీయ పురాతత్వ అధీక్షకులు,హైదరాబాద్ 2008 43 50.00
121767 తెలుగు నాట ప్రసిద్ధ బౌద్ధ క్షేత్రాలు వీపూరి సుదర్శన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖ 2012 121 50.00
121768 Amaravati …. Archaeological survey of india 2003 48 20.00
121769 ఆది బౌద్ధాన్ని అంతం చేసిన బ్రాహ్మణీయ మహాయానం భూపతి నారాయణమూర్తి .... .... 48 25.00
121770 భౌద్ధం ఎందుకుయ....? వావిలాల సుబ్బారావు .... 2006 32 10.00
121771 బౌద్ధ ధర్మ విశిష్ఠ లక్షణాలు సింగ్ యున్/యెండ్లూరి చిన్నయ్య .... .... 28 10.00
121772 బోధిశ్రీ నాగార్జునాచార్యుని సుహృల్లేఖ .... .... .... 15 10.00
121773 ఆచార్య నాగార్జున గెనిసెట్టి .... 2010 228 100.00
121774 మహాయాన దర్శనములు పోతూకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్ర్తి సాధన గ్రంథ మండలి,తెనాలి 2001 380 100.00
121775 బుద్ధుడు-కార్ల్ మార్క్స్ బి ఆర్ అంబేడ్కర్ అంబేడ్కర్ సాహిత్య పరిషత్,హైదరాబాద్ .... 91 12.00
121776 ఔదార్యము పి హనుమయ్య యస్ వి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1962 38 10.00
121777 A monk's guide to a clean house and mind Shoukei mastsumoto Penguin random house,india 2018 129 50.00
121778 Our buddha Moni bagachee …. 1999 147 50.00
121779 What is buddhism ? …. …. 1994 56 20.00
121780 The buddha and his message & the buddha and his dhamma Bhikkhu bodhi 2001 43 20.00
121781 Jataka tales ( birth stories of buddha ) Ethel beswick Piligroms publishing,varanasi 2007 105 100.00
121782 The message of the buddha Bhikkhu dhammavuddho …. …. 49 50.00
121783 Dhammapada Vimalaksha …. 1965 95 50.00
121784 Life of buddha ….. 24 10.00
121785 Brahmavani gandhi-charkha and sudarsana chakra V veerabrahmam Sri veerabrahmendra mission,Cuddapah 1989 108 50.00
121786 Karuna sri the compassionate one V lalitha kumari …. 2000 106 50.00
121787 The surangama sutra B I publication,bombay 1978 262 100.00
121788 Zen buddhism …. Doubleday anchor books,new york 1956 294 50.00
121789 Buddhism Henry clarke warren Harvard univesity press,new york 1969 496 50.00
121790 Vipassana Mvs appa rao 2009 60 50.00
121791 The portable nietzsche Walter kaufmann The viking press,new york 1954 687 250.00
121792 Ambedkar towards on enlightened india Gail omvedt Penguin random house,india 2004 167 100.00
121793 మిళింద ప్రశ్నలు బోధచైతన్య ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్టు,సికింద్రాబాద్ 2001 252 100.00
121794 Meditation the first and last freedom Osho Osho international foundation,india 1988 285 100.00
121795 Flowers on the path Sadhguru Isha foundation 2007 170 50.00
121796 Awareness the key to living in balance Osho St martin's grillin,newyork 2009 194 50.00
121797 Be oceanic Osho Fusion books 2008 137 50.00
121798 అతీషా:ప్రజ్ఞావేదం ( సప్త సూత్రాల మనో శిక్షణ ) ఓషో Pyramid publications 2000 244 100.00
121799 ఓషో ధ్యానయోగం ఓషో ..... 2003 230 100.00
121800 సాక్షి సాధన ఓషో ... 2005 123 50.00
121801 యోగ-2 పతంజలి యోగదర్శనం ఓషో/గుఱ్ఱాల కృష్ణారెడ్డి .... 2007 158 50.00
121802 మౌనానందంలో రవి శంకర్ .... 2004 210 130.00
121803 సంభోగం నుండి సమాధి వరకు ఓషో .... 2001 188 60.00
121804 సంభోగం నుండి సమాధి వరకు-4 జీవన క్రాంతి సూత్రాలు ఓషో .... 2001 114 40.00
121805 భవష్యత్తు కృష్ణుడిదే ( కృష్ణ తత్త్వం-1 ) ఓషో మంత్ర పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2006 202 50.00
121806 భయం ....ధైర్యానికి మృత్యువు ఓషో/భరత్ ధ్యానజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,సికింద్రాబాద్ 2016 116 180.00
121807 జీవితం....? మరణం…? ఓషో .... 2011 32 10.00
121808 జీవితాన్ని పండగ చేసుకో.... ఓషో .... 2002 72 25.00
121809 ధ్యానం ఏమిటి ? ఎందుకు ? మరియు ఎలా? ఓషో .... 1998 97 25.00
121810 ప్రభును పొందే పిల్లదార్లు ఓషో ... 2004 188 50.00
121811 Tantra vision beyond the barriers of wisdom Osho Diamond pocket books 1991 166 15.00
121812 A taste of te divine Osho …. 2006 132 50.00
121813 The forgotten language of the heart Osho Diamond pocket books 1992 168 50.00
121814 The cessation of mind Osho Diamond pocket books 1992 176 50.00
121815 The eternal quest Rajneesh Orient paperbacks,new delhi 1980 174 50.00
121816 The beginning of the beginning Rajneesh Vikas publishing house,new delhi 1979 111 50.00
121817 Vedanta: the first star in the evening Osho Diamond pocket books 1991 121 50.00
121818 Krishna-absolute joy Ravi shankar …. 2006 106 45.00
121819 Source of life Ravi shankar …. 2005 104 45.00
121820 Buddha-the manifestation of silence Ravi shankar …. 2006 76 45.00
121821 The lighthouse of sai omnipresence …. Sri sathya sai books & publications,mumbai 2005 80 50.00
121822 Spirit and the mind H sandweiss Sri sathya sai books & publications,mumbai 1985 320 31.00
121823 Spirit and the mind H sandweiss Sri sathya sai books & publications,mumbai 2000 320 100.00
121824 His message ( diary-2014 ) …. Sri sathya sai books & publications,mumbai 2014 …. ….
121825 Vibhuti …. Sri sathya sai books & publications,mumbai 2010
121826 Sri sathya sai baba a yugavatar K hanumanthappa Sri sathya sai sadhana trust,prasanthi nilayam 2008 287 55.00
121827 The tenth avatar K bose Sri sathya sai sadhana trust,prasanthi nilayam 2013 64 50.00
121828 Sathyam sivam sundaram part-1 N kasturi Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam …. 232 50.00
121829 Sathyam sivam sundaram part-1 N kasturi Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 1989 232 50.00
121830 Leela kaivalya vahini Sathya sai baba Sri sathya sai sadhana trust,prasanthi nilayam 2011 28 50.00
121831 Sathyam sivam sundaram part-2 N kasturi Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 266 50.00
121832 Sathyam sivam sundaram part-2 N kasturi Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 266 50.00
121833 Sathyam sivam sundaram part-3 N kasturi Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 286 50.00
121834 Sathyam sivam sundaram part-3 N kasturi Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 1988 286 50.00
121835 Sathyam sivam sundaram part-4 N kasturi Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam …. 216 50.00
121836 Celebrating 75 years of love walking two feet …. Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 2000 17 10.00
121837 Africa for sai baba Dare ogunkolati Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam …. 36 10.00
121838 The divine leelas of bhagawan sri sathya sai baba Nagamani purnaiya …. …. 208 100.00
121839 Sai avatar vol-2 Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 1976 449 25.00
121840 ఆత్మారామమ్ ( 1977 వేసవి తరగతులు ) .... సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు,అనంతపురం 2009 380 100.00
121841 తపోవనము ( సత్యసాయి చరిత్ర జంధ్యాల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 2001 211 100.00
121842 శ్రీ సత్యసాయి అవతాక వైభవము ఘండికోట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు,అనంతపురం 2004 89 50.00
121843 అక్షర పూజ వెంకటలక్ష్మినరసింహారావు రతయిత,హైదరాబాద్ 1992 27 10.00
121844 శ్రీ సాయి మహిమలు ఎ.చిందబర కృష్ణన్ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు,అనంతపురం 2009 89 50.00
121845 శ్రీ సాయి సుధా మాధురి ( 16part -558 గేయాలు ) ఎ.వి.యస్..రాజు Sri sathya sai books & publications,prasanthi nilayam 2004 156 50.00
121846 శాంతి ప్రేమదాయి....సత్యసాయి విశ్వంజీ మహరాజ్ సత్యసాయి ధ్యానమండలి,విజయవాడ 2015 48 50.00
121847 శ్రీ సత్యసాయి వ్రతం .... ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,హైదరాబాద్ 2017 104 50.00
121848 సాయి లీలలు స్వామి మహేశ్వరానంద్ ..... 1991 56 10.00
121849 శ్రీ సత్యసాయి ధ్యానమండలి సమాచార దర్శిని .... ..... .... 16 10.00
121850 సాయి స్రవంతి .... ..... 1995 24 10.00
121851 ఏకం సత్ జి.ఎస్.ఆర్.సి.వి.ప్రసాదరావు సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు,అనంతపురం 2013 14 10.00
121852 నేను నేనే ( దసరా దివ్యోపన్యాసాలు ) సత్యసాయి బాబా సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు,అనంతపురం 2009 80 50.00
121853 ప్రత్యక్ష దైవం ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ బాలసాయిబాబా బుక్ ట్రస్టు,కర్నూలు 1988 187 50.00
121854 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము-1 దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్,అనంతపురం 1964 314 50.00
121855 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము-2 చతుర్యేది నరసింహశాస్త్రి సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్,అనంతపురం 1979 228 50.00
121856 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము-3 చతుర్యేది నరసింహశాస్త్రి సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్,అనంతపురం 1979 204 50.00
121857 ధర్మ వాహిని .... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 105 50.00
121858 ఉపనిషత్ వాహిని .... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం ..... 88 20.00
121859 ధ్యాన వాహిని .... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 95 20.00
121860 విద్యా వాహిని .... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 90 20.00
121861 జ్ఞాన వాహిని .... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 80 20.00
121862 ప్రశ్నోత్తర వాహిని .... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 68 20.00
121863 సందేహ నివారిణి .... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 136 50.00
121864 చిన్న కథ ( తృతీయ భాగము ) ఆర్.సీతాలక్ష్మి సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు,అనంతపురం .... 115 50.00
121865 సత్యోపదేశము జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ .... 1991 72 20.00
121866 శరణాగతి స్ఫూర్తిశ్రీ ..... 1991 40 10.00
121867 మధుమతి స్ఫూర్తిశ్రీ .... 1991 70 10.00
121868 సాయి దర్శన్ యం.దివాన్ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు,అనంతపురం 2010 355 100.00
121869 Econoic reforms to continue P.v.narasimha rao ….. 1993 11 10.00
121870 Tarlok singh memorial lecture R.radhakrishna Indian association of social science institutions …. 18 20.00
121871 Is india ready for the global stage/ globalisation and the indian people …. ….. ….. …. ….
121872 సామ్రాజ్యవాదమూ-స్వచ్ఛంద సంస్థలు .... .... ... .... ...
121873 Judicial activism boon or bane ? ….. …. …. ….
121874 The fundamental rights case ….. …. …..
121875 సమాచార హక్కు-సదస్సు సూత్రాలు .... ...... .... .... ....
121876 Our india …. Common cause magzine 2002 42 50.00
121877 Information folder on corruption …. …. 2011 172 50.00
121878 The world is watching …. The economist magzine …. …. ….
121879 Historic landmarks …. Forum of free enterprise& the a.d.shoroff memorial trust …. 16 10.00
121880 Summary of the year ( L.S.E ) …. London school of economics and political science,london …. ….
121881 Experts 1995 …. London school of economics and political science,london …. 173 50.00
121882 Centenary programme …. London school of economics and political science,london …. ….
121883 Student guide …. London school of economics and political science,london ….
121884 Undergraduate prospectus-1996/97 London school of economics and political science,london …. 176 150.00
121885 Alumni centenary events London school of economics and political science,london …. …. 100.00
121886 The decline of the male breadwinner …. Suntory-toyota international centre for economics and related disciplines ….
121887 Famin prevention in india Jean dreze London school of economics and political science,london 1988 143 100.00
121888 On the recent increase in death rates in china …. London school of economics and political science,london …..
121889 Economic mobility and agricultural labour in rural india:a case study London school of economics and political science,london 1992 …. ….
121890 The world bank and the study of stabilization and structuraal adjustment in ldcs …. London school of economics and political science,london 1992 ….
121891 Tax reform in india Robin burgess and nicholas stern London school of economics and political science,london 1993 …..
121892 The leslie sawhny programme with file ( y.sivaji ) …. …. …. ….
121893 Population of india K.premi National book trust,india 2006 303 75.00
121894 What indian needs a new path …. Freedom frist indian liberal group 2003 75 50.00
121895 Secret of creating high performing knowledge institutions Tushaar shah Agro economic research centre 2014 93 50.00
121896 సోవియట్ ఒప్పందాల కబంద హస్తాల్లో భారతదేశం .... తిరుగుబాటు ప్రచురణలు .... .... ....
121897 పోలుసు కస్టడీలో మరణాలు .... ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుహక్కుల సంఘం 1985 48 10.00
121898 రామజన్మభూమి - బాబ్రి మసీదు సి.వి ప్రగతి సాహితి,విజయవాడ 1990 180 10.00
121899 ముల్కి వేముల ఎల్లయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2005 257 100.00
121900 మతోన్మాదం సామ్రాజ్యవాదం భారత పాలకులు .... సిపిఐ ప్రచురణ 2014 112 75.00
121901 అమ్మకానికి భారతదేశం ... సిపిఐ ప్రచురణ 2015 152 75.00
121902 అమరావతి ఖ్యాతి-మాదిగల స్ఠితి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2016 71 100.00
121903 భూస్వామ్య విధానం రద్దుకై రైతులవీరోచిత తిరుగుబాటు రాజేశ్వరరావు/రామచంద్రా రెడ్డి/కృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిస్టు సమితి,హైదరాబాద్ 1973 .... ....
121904 విప్లవోద్యమంపై విషం కక్కుతున్న విద్యార్ధి పరిషత్ ప్రచారాన్ని ఎండగట్టండి .. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాడికల్ విద్యార్థి సంఘం 1984 71 10.00
121905 నాలుగవ మరియు ఐదవ రాష్ర్ట మహాసభలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ రాడికల్ విద్యార్థి సంఘం …. ….
121906 భారతీయ సంస్కృతి అపోహలు,వాస్తవాలు/ముప్ఫయి వసంతాలు ముప్ఫయి శిశిరాలు మీదుగా... ... .... ... .... ...
121907 దళిత కె.బాలగోపాల్ పర్ స్పెక్టివ్స్ ప్రచురణలు 1999 209 100.00
121908 అధ్యాపక జ్వాల .... డెమోక్రటిక్ టీచర్స్ పెడరేషన్,గుంటూరు 2004 101 50.00
121909 బహుజన సాంస్కృతిక విప్లవం భూపతి నారాయణమూర్తి తెలుగు ప్రజా సమితి 2014 94 50.00
121910 నందిగ్రామ్ మరో జలియన్ వాలాబాగ్ .... .... ... 70 50.00
121911 కామ్రేడ్ మాదాల నారాయణస్వామి రచనలు-ప్రసంగాలు .... సిపిఐ న్యూడెమోక్రసీ 2013 136 50.00
121912 ఏది దేశభక్తి ఏది జాతీయత ఏదీ దేశాభియానము ఏది దేశద్రోహము ఏది రాజద్రోహము .... లౌకికవాద పరిరక్షణావేదిక,గుంటూరు .... 72 50.00
121913 మంద్రస్థాయి యుద్ధం రివేరా విప్లవ రచయితల సంఘం 2014 183 100.00
121914 శ్మశానశాంతి ( కశ్మీర్ నిర్భంధ కథనాలు ) అథర్ జియా/జావైద్ ఇక్బాల్ భట్ మలుపుబుక్స్,హైదరాబాద్ 2020 247 100.00
121915 కశ్మీర్ బహిరంగ చెరసాల ఎస్.ఎ.డేవిడ్ మలుపుబుక్స్,హైదరాబాద్ 2019 215 170.00
121916 కశ్మీర్ ఆగ్రహ కారణాలు గౌహర్ గిలానీ/రమాసుందరి మలుపుబుక్స్,హైదరాబాద్ 2020 291 100.00
121917 కశ్మీర్ లో నిషిద్ధరాత్రి బషారత్ పీర్/యార్లగడ్డ నిర్మల మలుపుబుక్స్,హైదరాబాద్ 2014 210 100.00
121918 గాంధీ అనంతర భారతదేశం రామచంద్ర గుహా/కాకాని చక్రపాణి ఎమెస్కో,విజయవాడ 2010 906 350.00
121919 బందీ కాని గొంతుక కమిటీ ఫర్ ది రిలీజ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ప్రజినర్స్,ఎ.పి.చాప్టర్ 2013 52 50.00
121920 ఏనాడూ ఒకే పాలనలో లేని ఆంధ్రులు .... .... .... ..... ....
121921 జనరల్ స్టడీస్ కె.నాగేశ్వర్ ..... .... 548 150.00
121922 పల్లెకు పట్టాభీషేకం యలమంచలి శివాజీ రైతునేస్తం పబ్లికేషన్స్ 2019 391 100.00
121923 గాంధీ పథంలో కర్షక ప్రధాని యలమంచలి శివాజీ .... 2018 207 100.00
121924 సంక్షోభంలో వ్యవసాయం యలమంచలి శివాజీ ... .... 284 100.00
121925 రైత-నేల-నోరు చెరుకూరి వీరయ్య కె.శ్రీరామకృష్ణయ్య స్మారక సేవాసమితి,హైదరాబాద్ 2008 123 50.00
121926 చరిత్రాత్మక ఆంధ్ర రైతు రక్షణ యాత్ర 1937-1938 వకుళాభరణం రామకృష్ణ ... .... 79 50.00
121927 Swatantra party …. …. …. 140 100.00
121928 6 నెలలు స్వర్ణాంధ్ర సాధనలో .... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ... 46 50.00
121929 అమరావతి ఆక్రందన .... ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి .... 70 50.00
121930 Stop the undoing of amaravati ….. 2020 …. ….
121931 Economic survey …. …. ….
121932 Thirteenth finance commission …. …. …. ….
121933 Budget …. …. …..
121934 Socio economic survey …. …. …. …. ….
121935 Indusrtial man power recruitment organisation S.m.roy choudari Nalanda institute of engineering 2010 86 ….
121936 Authentication and sales management of seeds& fertilizers …. Rvr&jc college of engineering 2007 86 ….
121937 RNS groups project report V.punnarao Nalanda institute of engineering 2010 57 ….
121938 Rural development-bundle …. …. ….
121939 Agriculture-bundle …. …. …. …. ….
121940 Economic intelligence agriculture-9/1998 CMIE 1998 366 100.00
121941 Survey of indian agriculture-2000-2004 …. ….. …. ….
121942 National policy for farmers-2007 ex… …. …. …. …. ….
121943 Agricultural marketing …. …. …. 46 50.00
121944 Framers suicides in ap …. …. …. ….
121945 Agriculture-1 box file …. …. …. ….
121946 Budget-ap …. …. …. ….
121947 General elections-ap …. …. …. ….
121948 Indian economie …. ….
121949 Parliament of india …. …. …. …. ….
121950 Tobacco …. ….
121951 papers-y.sivaji …. ….. …. ….
121952 Tax laws …. ….
121953 Reforms in insurance sector Gov of india 150 ….
121954 Paper cuttings-y sivaji ….. …. ….
121955 Patent laws …. …. …. ….
121956 W.p.no.6802 of 2020 …. …. …. ….
121957 Institute for development syudies at amaravathi …. …. …. …. ….
121958 Other institute ….. …. …. ….
121959 Demonetisation and its impact ….. …. ….
121960 Hr&adminstration …. …. …. ….
121961 Student -teacher ratio …. …. …. …. ….
121962 Krishi vigyan kendras in ap …. …. ….. …. ….
121963 Industrial coastal corridor across kgpg belt …. ….. ….. ….
121964 The world bank child health in india …. …. …. ….
121965 Cities as dynamos …. …. …. ….
121966 Finance-social sector reform ….. …. 62
121967 Mcx-commodites market …. ….
121968 Economic education-Disscution papers …. …. 52 50.00
121969 Chai golden jubilee-catholic hospital ….. ….
121970 National health service-first 30 years ….. …. 66 ….
121971 Malaria rescue ….. 30 ….
121972 అక్షర సాక్షి ఉమ్మారెడ్డి వేంకటేశ్వర్లు ఫ్రెండ్స్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2019 414 200.00
121973 Tsundur-చుండూరు .... Human rights forum publications 70 50.00
121974 Home science ( hindi ) ….. …. 395 20.00
121975 గృహ వైద్యము సామవేదం శ్రీరామమూర్తి వివేకానంద పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1974 172 50.00
121976 డ్రగ్ రిలేషన్ షిప్ సామవేదం శ్రీరామమూర్తి కృష్ణా హూమియో స్టోర్సు,కొవ్వూరు 1968 166 10.00
121977 హోమియో గృహ వైద్యబోధిని ( హోమియోపతి తత్వశాస్త్రము ) కూరపాటి సరస్వతి పబ్లికేషన్స్,ఏలూరు ... 96 10.00
121978 హోమియో వైద్యం నేర్చుకొనండి యం.వెంకటపతి జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1993 136 20.00
121979 Homoeo home doctor N.kodandaramaiah ….. 42 10.00
121980 The theory of biochemistry Schusslera 126 50.00
121981 Materia medica&therapeutics …. …. ….. 188 50.00
121982 The ghmc lectures part-1 to 8 …. …. ….
121983 The ghmc lectures part-9 to 37 …. …. ….
121984 The ghmc lectures …. …. ….
121985 The ghmc lectures …. …. ….
121986 The ghmc lectures …. ….
121987 హానిమాన్ హోమియో కాలేజి ... .... ... .... ....
121988 Weight loss Rajeshwari Pustak mahal 1999 128 50.00
121989 అమృతాహార 64 రకాల వండని వంటకాలు ..... .... ... 48 10.00
121990 రోగ నిదానము జగన్ మోహన్ జె పి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2007 38 10.00
121991 హార్మోన్సు కె రామలక్ష్మి దీప్తి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2003 39 20.00
121992 జీవుల సహజీవనం మైనేని కేశవదుర్గాప్రసాద్ యుగసృష్టి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1984 64 10.00
121993 ప్రకృతి సూత్రాలు ఎ.రామచంద్రయ్య .... 2005 80 20.00
121994 మానవాళిపై వైరస్ ప్రభావం మన్నే సుబ్బారావు .... 2020 63 50.00
121995 ప్రజల ఆరోగ్యం ప్రజల చేతుల్లోకి వి బ్రహ్మారెడ్డి/ఎన్.రమాదేవి ... 1998 719 100.00
121996 అందరికి ఆయుర్వేదం ( 2001-2003 ద్వైవార్షిక సంచిక ) .... .... .... 300 100.00
121997 వనమూలికావేదం పండిత వేల్చూరి .... 2008 284 300.00
121998 Understanding diabetes Peter chase …. 2008 118 100.00
121999 పుష్పాయుర్వేదము/ప్రకృతి వైద్యరంగంలో తెలుగువారి కృషి కె ప్రభాకరవర్థన్/గజ్జల రామేశ్వరం సహజ జీవన కేంద్రం,హైదరబాద్/నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు 2012 90 25.00
122000 Just a moment …. Brahma kumaris ishwariya vishwa vidyalaya,rajstan 1983 76 50.00