వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -170

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
137001 శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచిత భజగోవిందం స్వామి చిన్మయానంద / యం. రామమూర్తి చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు 2003 95 ...
137002 భజ గోవిందమ్ ... ... ... 97 ...
137003 మోహముద్గరః రామోరా విరచిత ‘మృణాళినీవ్యాఖ్యా’ సహితః రావి మోహనరావు శ్రీమతి రావి కృష్ణకుమారీ, మోహనరావు దంపతులు 2022 102 ...
137004 శంకరాచార్య విరచిత మోహ ముద్గరము (స్వేచ్ఛానువాదానుసరణములు) అచ్యుతానంద బ్రహ్మచారి అచ్యుతానంద బ్రహ్మచారి 2021 32 50.00
137005 భ్రాంతి నుండి భగవంతుని దిశగా ... (శంకరాచార్య విరచిత ‘భజగోవింద’ స్తోత్రానికి వ్యాఖ్యానం) స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం 2015 151 ...
137006 అపరోక్షానుభూతిః (పదవిభాగ, ప్రతిపదార్థ, తాత్పర్య విశేషార్థసహితము) శ్రీ వ్యాసాశ్రమము 1991 262 15.00
137007 అపరోక్షానుభూతి యార్లగడ్డ వేంకటసుబ్బారావు యార్లగడ్డ వేంకటసుబ్బారావు 2003 71 30.00
137008 శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత అపరోక్షానుభూతి శ్యామశాస్త్రి రామకృష్ణ మఠం 2013 133 35.00
137009 శ్రీ శంకర భగవత్పాద విరచితములు దృగ్దృశ్య వివేకము బాలప్రియ వ్యాఖ్యా సహితములు పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము 1992 76 8.00
137010 శ్రీ శంకర భగవత్పాద విరచితములు ఆత్మబోధము పరాపూజ బాలప్రియ వ్యాఖ్యా సహితములు పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము 1993 106 ...
137011 శ్రీ శంకర భగవత్పాద విరచితములు ఆత్మసాక్షాత్కారం బాలప్రియ వ్యాఖ్యా సహితములు పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము 1981 84 3.00
137012 శ్రీ శంకర భగవత్పాద విరచితములు దేవికాలోత్కరం బాలప్రియ వ్యాఖ్యా సహితములు పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమము 1981 69 3.00
137013 శ్రీ శంకర హృదయము (శ్రీ విద్యానంద, శ్రీ చక్రార్చనాపరాయణ) నోరి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి నోరి నరసింహ శాస్త్రి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ (రిజిస్టర్డ్) 2005 283 200.00
137014 మాధవ - విద్యారణ్య శ్రీ శంకర విజయము చిలుకూరు వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ రామకృష్ణ తపోవనం 2011 487 60.00
137015 లఘువాక్కవృత్తిః (శ్రీమచ్ఛంకర భగవ త్పూజ్యపాద విరచితం) సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం ... 19 ...
137016 నమామి భగవత్పాదశంకరం లోక శంకరం పరమాత్మి శ్రీదత్త ప్రసాద్ శ్రీ కంచికామకోటి పీఠ హరిహర దత్తక్షేత్రము 2000 106 ...
137017 ఆదిశంకరాచార్య విరచితమ్ యతి పఞ్చకమ్ కాసులనాటి నాగరాజశర్మా కాసులనాటి నాగరాజశర్మా 2016 14 ...
137018 శాంకరాద్వైత విజ్ఞాన చంద్రికలు (అను వ్యాస సంపుటి) అమ్ము అన్నాజీరావు అమ్ము అన్నాజీరావు 2000 195 45.00
137019 శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల రచన శివపద మణిమాలా ఆదిశంకరాచార్యులు / శివభక్తుడు శివలోకం ప్రాజెక్ట్, కొండవీడు 2014 48 30.00
137020 శ్రీ శంకర భగవత్పాద ప్రణీత ప్రబోధ సుధాకరము (శ్రీ కృష్ణానందలహరి) రామానంద భారతీ స్వామి, మారెళ్ళ సుబ్బారావు శ్రీ సీతారామ ఆది శంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2003 200 60.00
137021 సరస్వతీదేవి తత్త్వము, స్తోత్రములు ... రామకృష్ణ మఠం 2008 89 12.00
137022 ప్రతి విద్యార్ధిని విద్యార్ధికి శ్రీ సరస్వతీ నిత్యపూజ ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ ... 24 9.00
137023 విద్యాభివృద్ధి, జ్ఞానాభివృద్ధి, పరీక్షలయందు ఉత్తీర్ణత కొరకు శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రములు ఆదిపూడి ద్వారక శ్రీ సాయికృష్ణ వసుంధర పబ్లికేషన్స్ 2010 80 20.00
137024 సరస్వతీ కటాక్షము హృదయం హృదయానంద ప్రచురణాలయం 1984 32 ...
137025 వాగ్దేవీ స్తుతిః ... వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు ... 8 2.00
137026 శ్రీ శారదాలహరి గంగవరపు శేషాద్రి ... ... 40 ...
137027 శ్రీ సరస్వతీ కళ్యాణము వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు 1992 52 ...
137028 వాసర క్షేత్ర శ్రీ సరస్వతీ మాహాత్మ్యమ్ కొదుమగుళ్ళ పరాంకుశాచార్యులు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ, వాసరక్షేత్రము 1996 65 7.00
137029 అక్షరాభ్యాస పుస్తకం ... ... ... 2 ...
137030 శ్రీ శారదాంబ అక్షరార్చన ఏ. రాహుల్‌రెడ్డి ఏ. రాహుల్‌రెడ్డి ... 23 ...
137031 శ్రీ శృంగేరి శారదాపీఠ వశిష్ఠ్యము ... శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు శంకర సేవాసమితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 24 ...
137032 సరస్వతీ స్తోత్ర కదంబమ్ మాడుగుల నాగఫణిశర్మ అవధాన సరస్వతీ పీఠమ్ 2015 56 ...
137033 భారతీ వైభవం పి. సీతారామాంజనేయులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి ... 48 3.00
137034 శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచితం వివేక చూడామణి (Important quotes) 10
137035 శ్రీ గాయత్రి చాలీసా, అనుష్ఠాన గాయత్రి, గాయత్రీ ఉపాసన, శివ-రామ-గాయత్రి ఎన్.సి. సీతారామాచార్యులు, తుమ్మారి గాయత్రీ పరివార్
137036 గాయత్రీ మహా మంత్రము, గాయత్రీ ఉపాసన, గాయత్రీ చాలీసా, దేవపరివారం, గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము, గాయత్రీ ఉపాసన-బ్రహ్మ సంధ్య పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు ... 328 ...
137037 క్రాంతిధర్మి సాహిత్యం - 20 పుస్తకాలు (5(2) ఉన్నవి, 10,11 లేవు) పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు ... 1045 ...
137038 శ్రీగాయత్రీ శంకర భాష్యము ఆంధ్ర వివరణ సహితము చిదానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆది శంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1997 184 25.00
137039 యుగ యజ్ఞ విధి పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / త్రిపుర సుందరి గుమ్మడి సుబ్బారావు ... 16 3.00
137040 సంక్షిప్త గాయత్రీ హవన - విధి బ్రహ్మవర్చస్ యుగ నిర్మాణ యోజన, ఉత్తర ప్రదేశ్ 2008 56 10.00
137041 యుగ యజ్ఞ విధి పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / త్రిపుర సుందరి యుగ నిర్మాణ యోజన, ఉత్తర ప్రదేశ్ ... 16 2.00
137042 గాయత్రీ రహస్యము పాలడుగు శేషాచల వర్మ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 2000 54 8.00
137043 గాయత్రీ మంత్రము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1991 37 5.00
137044 గాయత్రీ ఉపాసనా ప్రాశస్త్యం ఆలా మహాలక్ష్మీనరసింహం భక్తి స్పెషల్ 2007 15 ...
137045 శ్రీ గాయత్రీ సుప్రభాతమ్ మూలా పేరన్నశాస్త్రి మూలా పేరన్నశాస్త్రి 1993 10 ...
137046 గాయత్రీ మంత్రార్థ వివరణము స్వామి ప్రణవానంద స్వామి ప్రణవానంద ట్రస్ట్ 1992 31 4.00
137047 గాయత్రీ మంత్రార్ధము మహిమ పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య భువనవిజయం పబ్లికేషన్స్ .. 28 10.00
137048 గాయత్రీ మంత్రము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1985 20 2.00
137049 గాయత్ర్యుపాసన (గాయత్రీ స్తవము - వేదమహత్వము) ద్రోణాదులపుల్లయ్యాచార్యులు 1967 28 నయా పైసలు
137050 గాయత్రీ దర్శనము కె. స్వరాజ్యలక్ష్మి ... ... 24 ...
137051 శ్రీ గాయత్రీ యోవరు? శ్రీగాయత్రీబాబా శ్రీ గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము 1991 108 15.00
137052 యుగ శిల్పి సంగీతము దక్షిణ భారత విభాగము శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు 2002 80 8.00
137053 స్త్రీల గాయత్రీ సాధన పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / చామర్తి వేంకట శ్యామలరావు యుగ నిర్మాణ యోజన, గుంటూరు 2015 24 ...
137054 గాయత్రి - స్త్రీలు పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ ... 16 1.50
137055 గాయత్రీ మంత్రము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు శాఖ 2000 38 10.00
137056 శ్రీ గాయత్రీ శంకర భాష్యము చిదానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆది శంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1997 182 25.00
137057 గాయత్రీ మంజరి (పంచకోశ సాధన) (గాయత్రీ మహావిజ్ఞానము 3వ భాగము) పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / విశ్వనాధ్ యుగ నిర్మాణ యోజన, గుంటూరు 1993 367 15.00
137058 శ్రీ గాయత్రీ దివ్యశక్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1998 319 50.00
137059 శ్రీ గాయత్రీ శంకర భాష్యము చిదానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆది శంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1997 184 25.00
137060 శ్రీ గాయత్రీ శంకర భాష్యము చిదానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆది శంకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2004 184 50.00
137061 శ్రీ గాయత్రీ దివ్యశక్తి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1992 274 ...
137062 గాయత్రీ దీపయజ్ఞ విధి, శ్రీ గాయత్రీ నిత్యపూజావిధానము, శ్రీ గాయత్రీ సుప్రభాతము డి.వి.ఎన్.బి. విశ్వనాధ్, పిరాట్ల రామమూర్తి, విష్ణుభట్ల రామకృష్ణశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1995, 1993, 1967 64 2.00
137063 గాయత్రీ చిత్రావళి ... గాయత్రీ ప్రకాశన్ ట్రస్ట్ 1974 156 6.00
137064 గాయత్రీ చిత్రావళి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి, బులుసు ఉదయభాస్కరము, రాచకొండ వెంకటేశ్వర్లు, గ్రంధి సాయివరప్రసాద్ శ్రీ గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము 1981 196 12.00
137065 గాయత్రీ చిత్రావళి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి, రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి, బులుసు ఉదయభాస్కరము, రాచకొండ వెంకటేశ్వర్లు, గ్రంధి సాయివరప్రసాద్ శ్రీ గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము 1987 245 16.00
137066 గాయత్రి యొక్క 24 శక్తిధారలు యంత్రములు వాటి మర్మములు బ్రహ్మవర్ఛస్ శోధ్ సంస్థాన్, తుమ్మూరి వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట్ ... 71 30.00
137067 శ్రీ గాయత్రీ దర్శనము ఆకొండి విశ్వనాథం విశ్వభారతి 1997 156 99.00
137068 గాయత్రి గాన సంధ్య (ఏకాదశ సంస్కృత గేయాలు - ఆంధ్ర టీకా తాత్పర్యంతో) ధర్మర్షి ప్రసాద చైతన్య యూనివర్శల్ లైఫ్ సేవాట్రష్టు ... 40 ...
137069 మహాశక్తి గాయత్రి (ఓ వైజ్ఞానిక ఆధ్యాత్మిక విద్య) తొలి వర్ణము ... ... 2015 176 150.00
137070 శ్రీ గాయత్రీ మంత్రార్థము ప్రసన్నాత్మానన్ద సరస్వతీ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు 2010 40 14.00
137071 శ్రీ గాయత్రీ మంత్రార్థము బ్రహ్మచారి ప్రసన్నచైతన్య సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్టు ... 38 7.00
137072 శ్రీ గాయత్రీ మంత్రార్థము బ్రహ్మచారి ప్రసన్నచైతన్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2004 31 4.00
137073 గాయత్రి గాన సంధ్య (ఏకాదశ సంస్కృత గేయాలు - ఆంధ్ర టీకా తాత్పర్యంతో) ప్రసాద చైతన్య ఋషిమిత్ర సత్సంగం, గుంటూరు 1997 32 ...
137074 గాయత్రీ తీర్ధం శాంతికుంజ్ ... ... ... 6 ...
137075 శారీరక, మానసి సమస్యలు - సమాధానాలు ఆదూరి ఉదయ భాస్కర్ శ్రీ గాయత్రీ పరాలలితాంబ ఆధ్యాత్మిక సంస్థ 2018 64 50.00
137076 గాయత్రి ఐ.కె. తైమిని / శంకర వెంకట్రావు ... ... 143 ...
137077 సకల దేవతా గాయత్రీ మంత్రావళి Sakala Devatha Gayatri Mantravali (English - Telugu) దీవి రామాచార్యులు, దీవి వెంకట హరీష్ శ్రీవారి పబ్లికేషన్స్ 2004 50 20.00
137078 శ్రీశ్రీశ్రీ గాయత్రి మహాక్షేత్రం ఎస్.వి.ఎల్.ఎన్. మూర్తి మన్నవ హరనాధ్ బాబు ... 162 ...
137079 అమృత కలశం రామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి చేతన మరియు ధ్యాన కేంద్రం 2007 200 35.00
137080 కుంభ్ మహా పర్వము 2021 మరియు ఇంటింటా గాయత్రి యజ్ఞము మరియు ఉపాసన ప్రశాంతిశర్మ గాయత్రీ పరివార్ దక్షిణ భారత ప్రధాన కార్యాలయము 2021 64 ...
137081 అందరి కోసము సులభమైన ఉపాసన - సాధన బ్రహ్మవర్చస్ శ్రీ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు 2003 72 10.00
137082 శ్రీ గాయత్రీ కల్పవృక్షము (చతుర్థ భాగము) కల్లూరి సూర్యనారాయణ సాంఖ్యాయన పబ్లికేషన్సు ... 248 25.00
137083 శ్రీ గాయత్రీ కల్పవృక్షము (పంచమ భాగము) కల్లూరి సూర్యనారాయణ సాంఖ్యాయన పబ్లికేషన్సు ... 144 15.00
137084 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ ప్రథమ భాగం పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / ఆకుల వెంకటేశ్వరరావు గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ 1995 244 24.00
137085 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ ద్వితీయ భాగం పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / డి.వి.యన్.బి. విశ్వనాథ్, జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ 1994 240 18.00
137086 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ ప్రథమ భాగం పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / ఆకుల వెంకటేశ్వరరావు వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్ట్ 2003 244 30.00
137087 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ ద్వితీయ భాగం పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / డి.వి.యన్.బి. విశ్వనాథ్, జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్ట్ 2003 240 30.00
137088 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ తృతీయ భాగం పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / డి.వి.యన్.బి. విశ్వనాథ్ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్ట్ 2008 184 42.00
137089 గాయత్రీ ఉచ్చస్థర సాధనలు మఱియు చతుర్వింశతి గాయత్రి పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచర్య గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ ... ... 2.50
137090 శ్రీ గాయత్రీ వరివస్య గాయత్రీమంత్ర పురశ్చరణ యజ్ఞ ప్రసాదము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి సనాతన ధర్మ సేవాశ్రమము, గాయత్రీ వేదస్మార్త శాస్త్ర సనాతన ధర్మపరిషత్ 2009 152 ...
137091 శ్రీ గాయత్రీ వరివస్య - 2 గాయత్రీమంత్ర పురశ్చరణ యజ్ఞ ప్రసాదము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీఆర్షధర్మ పరిషత్ సనాతన ధర్మ సేవాశ్రమము 2011 136 ...
137092 గాయత్రీ-కుండలినీ-సావిత్రీ The Ulimate Knowledge మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ 2005 220 500.00
137093 గాయత్రీ యజ్ఞము ... ... ... 56 ...
137094 శ్రీగాయత్రి - లలిత - భాగవత మరియు విశ్వ ఏకీకరణ మహాయజ్ఞము మరియు శ్రీమహాలక్ష్మీ సాధన ... ... ... 29 ...
137095 కోరుకున్న బిడ్డను తల్లిదండ్రులు పొందవచ్చు రావిపాటి ఇందిరా మోహన్‌దాస్ రావిపాటి ఇందిరా మోహన్‌దాస్ 2010 106 ...
137096 Sri Sathya Sai Sathya Narayana Katha 20
137097 భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి అవతారవాణి రామమోహనరావు ... ... 80 ...
137098 అద్భుతమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి బాబా హవర్డ్ మార్ఫెట్ / అమరేంద్ర MacMillan 1971 107 34.00
137099 భజనావళి ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 186 21.00
137100 జయభేరి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1997 239 17.00
137101 Sai Baba Avatar Howard Murphet Macmillan India Limited 1978 288 15.00
137102 చిన్న కథ (ప్రథమ భాగము) భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1984 156 13.00
137103 మధుమతి స్ఫూర్తిశ్రీ శ్రీ సత్యసాయి భజనమండలి 1991 70 6.00
137104 సర్వదేవతాతీత భగవాన్ శ్రీసత్యసాయి వ్రతకల్పము నాళం లాలా లజపతిరాయ్, విజయలక్ష్మి యన్. విజయలక్ష్మి 2002 69 15.00
137105 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము అమరేంద్ర (చతుర్వేది నరసింహశాస్త్రి) శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్ ... 236 ...
137106 శ్రీ సత్యసాయి వచనామృతము 3 అమరేంద్ర (చతుర్వేది నరసింహశాస్త్రి) శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ పబ్లికేషన్ ఫౌండేషన్ 1979 204 ...
137107 రామకథా రసవాహిని 1 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 365 17.50
137108 రామకథా రసవాహిని 2 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 257 14.00
137109 శ్రీ సత్యసాయి దివ్యబోధ ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1978 182 35.00
137110 రామకథ సాయిసుధ జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1995 284 35.00
137111 Lokanatha Sai M. L. Leela Sri Sathya Sai Mandali Trust 1995 213 55.00
137112 భద్రా కళ్యాణం స్వామి స్ఫూర్తినిచ్చి వ్రాయించిన ప్రబంధం కె.వి. కృష్ణకుమారి డాక్టర్ కాజా వెంకట జగన్నాధరావు మెమోరియల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2003 269 100.00
137113 మహిమాన్వితుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా ... ... 108 ...
137114 నామస్మరణ విశిష్టత జంధ్యాల సుమన్‌బాబు చి. ప్రొఫెసర్. జంధ్యాల బాలగంగాధర్ తిలక్, న్యూఢిల్లీ, చి. జంధ్యాల నాగేశ్వరరావు 1998 104 18.00
137115 శ్రీ సాయి సుధా మాధురి చతుర్ధ భాగం ఎ.వి.యస్. రాజు ... 2000 191 ...
137116 నీవే దేవుడివి వేగిరాజు నీలాద్రిరాజు వేగిరాజు నీలాద్రిరాజు ... 33 ...
137117 అన్యధా శరణం నాస్తి విజయకుమారి విజయకుమారి ... 299 ...
137118 ప్రేమజ్యోతి Komaragiri Krishna Mohana Rao శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 282 45.00
137119 శ్రీ సత్యసాయి దివ్యచరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథము విద్యా రఘునాథ్ విద్యా రఘునాథ్ 1999 308 60.00
137120 శ్రీ సత్యసాయి గీతామృతము బి. రామరాజు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ .. 312 46.00
137121 పూర్ణావతారి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా నండూరి భాస్కర శ్రీ రామారావు శ్రీ సాయి ప్రదీప్ పబ్లికేషన్స్ 1994 182 40.00
137122 ప్రేమబంధం బి.వి. రామారావు ... ... 114 ...
137123 విద్యా ప్రబోధ సుధ పి.వి. సుబ్బారావు శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2009 193 30.00
137124 సందేహ నివారిణి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2008 118 25.00
137125 సత్యోపనిషత్ కామరాజు అనిల్ కుమార్ శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2006 264 33.00
137126 శ్రీ సత్యసాయి దివ్య అనుగ్రహ కడలి తరంగాలు యన్. విశాలాక్షి యన్. విశాలాక్షి ... 168 ...
137127 Salient Features of Sahaj Marg SMRI SERIES 1 Sahaj Marg Research Institute Shri Ram Chandra Mission 64
137128 The Practice of Sahaj Marg P Rajagopalachari 15
137129 Increasing the Power of Initiative and Other Lecture Sri Sri Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2003 54 15.00
137130 Bhakti-Yoga Swami Vivekananda Advaita Ashrama 1978 110 3.00
137131 Jnana-Yoga Swami Vivekananda Advaita Ashrama 1980 399 7.00
137132 Raja-Yoga Swami Vivekananda Advaita Ashrama 1978 289 6.50
137133 Karma-Yoga Swami Vivekananda Advaita Ashrama 1978 131 3.00
137134 నామ జప మహిమ ఎమ్. కృష్ణమాచార్యులు ... 2007 32 1.00
137135 ఆరోగ్యం యోగాభ్యాసం శశికళామూర్తి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్ 1993 72 20.00
137136 యోగాసనాలు ... భక్తి పత్రిక 2017 33 ...
137137 యోగ పరిపూర్ణత ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / నెల్లుట్ల వేంకటేశ్వరరావు, విజయ సర్వలక్ష్మి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ... 57 ...
137138 ధ్యానం ఏకనాథ్ ఈశ్వరన్ / మధురాంతకం నరేంద్ర సుభాషిణీ ప్రచురణలు 1998 196 40.00
137139 ఉపాసనకు రెండు చరణములు జపం, ధ్యానం (ద్వితీయ భాగము) (Upasana Ke do Charan - Jap aur Dhyan) పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / డి.వి.ఎన్.బి. విశ్వనాథ్ Shri Vedamata Gayatri Trust, Hyderabad 2015 96 20.00
137140 వేదాంత విజ్ఞాన వీచికలు (అను వ్యాస సంపుటి-1) అమ్ము అన్నాజిరావు యోగ వేదాంత విజ్ఞాన అకాడమి ... 64 ...
137141 వేదాంత విజ్ఞాన వీచికలు (అను వ్యాస సంపుటి-2) బుక్ 1 అమ్ము అన్నాజిరావు యోగ వేదాంత విజ్ఞాన అకాడమి ... 64 ...
137142 వేదాంత విజ్ఞాన వీచికలు (అను వ్యాస సంపుటి-2) బుక్ 2 అమ్ము అన్నాజిరావు యోగ వేదాంత విజ్ఞాన అకాడమి ... 64 ...
137143 వేదాంత విజ్ఞాన వీచికలు (అను వ్యాస సంపుటి-3) బుక్ 1 అమ్ము అన్నాజిరావు యోగ వేదాంత విజ్ఞాన అకాడమి ... 64 ...
137144 వేదాంత విజ్ఞాన వీచికలు (అను వ్యాస సంపుటి-3) బుక్ 2 అమ్ము అన్నాజిరావు యోగ వేదాంత విజ్ఞాన అకాడమి ... 64 ...
137145 యోగము నేటి జీవన విధానము యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహాఋషి / కోట అరుణ బాబు గౌతమీ-యోగ స్రవంతి 1995 87 ...
137146 మెడిటేషన్ కె. మాణిక్యేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు 2003 48 16.00
137147 Meditation-The Ultimate Flowering Swami Sukhabodhananda Prasanna Trust, Bangalore 1994 221
137148 నిష్కమ కర్మము - పతంజలి యోగము కె.వి.యన్.కె. కిషోర్ గురూజి శ్రీ ఆంజనేయ ధ్యానయగ మండలి 2013 12 ...
137149 Yoga for Society P. Venkateshwar Goud P. Venkateshwar Goud 2006 95 50.00
137150 మానసిక ఆందోళన నివారణకు యోగము కోట అరుణబాబు ట్రస్ట్ ఆఫ్ యోగ గుంటూరు 2001 58 ...
137151 మనోయోగ సాధన నియమావళి సోమనాథ మహిర్షి శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం 2001 111 ...
137152 భారత ధర్మములు మాదిరాజు రఘునాథరావు మాదిరాజు రఘునాథరావు ... 92 ...
137153 హిందూమతము జటావల్లభుల పురుషోత్తము జటావల్లభుల పురుషోత్తము ... 184 2.00
137154 భారతీయ ఔన్నత్నం ప్రపంచ ప్రముఖుల మనోభావాలు సలీల్ గేవాలి అకడమిక్ పబ్లికేషన్స్ 2013 144 150.00
137155 హిందూధర్మవైభవం మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ 1997 213 45.00
137156 మకరంద బిందువులు (సంస్కృతి, సాంప్రదాయాల వ్యాస సంపుటి) యల్లాప్రగడ మల్లికార్జున రావు గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ 2022 163 108.00
137157 ఉపనయన జ్ఞాపికా చెరుకుపల్లి వేంకట లక్ష్మీనరసింహమూర్తి ... ... 32 ...
137158 పవిత్రవృక్షాలు పి.ఎస్. శంకర రెడ్డి, తమ్మన్న, గోపీకృష్ణ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2003 150 15.00
137159 ప్రదక్షిణల మహత్యం శఠగోపము, దక్షిణ మరియు తీర్థ ప్రసాదాల వెనుక ఉన్న వైజ్ఞానిక రహస్యాలు ... ... 60 ...
137160 దేవాలయ ప్రసాదాల - వంట రహస్యాలు! వేదవ్యాస యోగమిత్రమండలి - మహిళ విభాగం 2003 177 40.00
137161 పంచాగములు - పండుగలు ఒక విశ్లేషణ పిడవర్తి పూర్ణసత్య హరిప్రసాద్ శ్రీ వేద భారతి, హైదరాబాద్ 2010 124 100.00
137162 భారతదేశ పండుగలు పొన్నెకంటి కృష్ణమోహనరావు పొన్నెకంటి కృష్ణమోహనరావు ... 208 ...
137163 మన పండుగలు నాగభైరవ ఆదినారాయణ రవి పబ్లిషర్స్ ... 32 ...
137164 శ్రీరామ నవమి గోపరాజు, తెలికేల్లి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం 2011 24 5.00
137165 పండుగలు - పరమార్థములు ఆండ్ర శేషగిరిరావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2015 600 75.00
137166 నమస్కారం Namaskaram మాధవపెద్ది విజయలక్ష్మి మాధవపెద్ది విజయలక్ష్మి 2017 60 ...
137167 మాతృదేవో భవ! ... ... ... 60 ...
137168 పితృదేవో భవ ... ... ... 48 ...
137169 ధర్మ పరిచయము ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2005 102 ...
137170 Hinduism Its Meaning for the Liberation of the Spirit Swami Nikhilananda Sri Ramakrishna Math 189
137171 An Introduction to Hindu Culture (Ancient & Medieval) Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math 1999 171
137172 Bharat - It's Literature 74
137173 మన ఇతిహాసం కోడూరి సుబ్బారావు గాయత్రీ ఆశ్రమము 2009 224 70.00
137174 హిందూధర్మం అంటే.. అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి ధార్మిక సేవాసమితి ట్రస్ట్ 2013 154 ...
137175 హిందూ మతం ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు వ్యాస సంకలనం సూదనగుంట రాఘవేంద్రప్రసాద్ శ్రీ బృందావన్ వేంకటేశ్వర దేవస్థానం, గుంటూరు 2014 44 ...
137176 లక్ష్మణరేఖలు భారతీయ సదాచార-వ్యవహార కరదీపిక కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి ... 2012 247 ...
137177 ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞానము అతీత దివ్య శక్తులు ప్ర. రామయ్య ప్రత్తిపాటి పబ్లికేషన్స్ 1996 103 50.00
137178 సనాతనధర్మము శ్రీమద్భక్తివిలాసతీర్థగోస్వామి / సనాతనదాస బ్రహ్మచారి శ్రీ గౌడీయ మఠము, గుంటూరు 1983 539 ...
137179 భారతీయ సనాతన ధర్మం అద్దంకి శ్రీనివాస్ శ్రీ పావని సేవాసమితి హైదరాబాదు 2021 289 ...
137180 ధర్మ పరిచయము (సనాతనధార్మికవిజ్ఞానపరీక్షావిభాగము) 6,7 తరగతులకు పాఠ్యాంశములు ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2005 102 ...
137181 ధర్మప్రవేశిక (సనాతనధార్మికవిజ్ఞానపరీక్షావిభాగము) 8,9,10 తరగతులకు పాఠ్యాంశములు ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2005 160 ...
137182 హిందూ సంప్రదాయ వేడుకలు యన్.వి. శ్రీనివాసరావు, యన్.వి. హరిప్రసాదరావు ... ... 162 ...
137183 వైదిక ధర్మము - అమర జీవితము సూర్యదేవర హరినారాయణ సూర్యదేవర హరినారాయణ 2015 439 150.00
137184 భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతము వివేకానంద మిట్టపల్లి విఠలాచార్య రాజయోగి పూర్ణానంద శిష్య బృందము 2010 280 ...
137185 Myths and Legends of India J.M. Macfie Rupa 1993 323 195.00
137186 హిందూ నేషన్ ఇదే హైందవం - 1 ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2022 218 200.00
137187 ఒక ప్రత్యామ్నాయ చరిత్ర హిందువులు వెండీ డోనిగర్ 2016 275 342.00
137188 హిందూ సంస్కృతి ఒక పరిచయం Hindu Culture స్వామి తేజోమయానంద / భ్రమరాంబ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు 2017 169 60.00
137189 హిందూధర్మం ప్రవేశిక సనాతనధర్మం గురించిన సహేతుక విశ్లేషణ సూదనగుంట రాఘవేంద్రప్రసాద్ / మైలవరపు శ్రీనివాసరావు Kalyani Raghavam Publications 2012 204 300.00
137190 మన పండుగలు - ప్రాశస్త్ర్యము ... ... 2016 60 ...
137191 వర్ణాశ్రమ ధర్మ స్వభావము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / నేమాని గౌరీసావిత్రి యుగాంతర చేతన ప్రచురణ 2004 84 20.00
137192 సనాతన ధార్మిక విజ్ఞాన పరీక్షలు ధర్మప్రవేశిక - శుభప్రదం (9, 10, ఇంటర్ తరగతులకు) ... హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్తు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు 2017 252 ...
137193 తీర్థ దేవాలయ స్వభావము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / నేమాని గౌరీసావిత్రి యుగాంతర చేతన ప్రచురణ 2006 48 ...
137194 మన పండుగలు - ప్రాశస్త్ర్యము ... ... 2016 60 ...
137195 శుభప్రదం ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి ... 238 ...
137196 నైతికత, మానవ విలువలు ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ సంవత్సరం ... ... ... 43 ...
137197 హైందవం జొన్నలగడ్డ సుబ్బరామశాస్త్రి ... ... 29 ...
137198 తూర్పుగోదావరి జిల్లా తెలుగు సంబరాలు 4వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు - 2012 నీతూ ప్రసాద్ నీతూ ప్రసాద్ 2012 124 ...
137199 उणादिसूत्राणि प्रथमो भागः The Unadisutras in various Recension Part I The Unadisutras with the Vrtti of Svetavanavasin T.R. Chintamani Navrang, New Delhi 1992 236
137200 उणादिसूत्राणि व्दितीयो भागः The Unadisutras in Various Recensions Part II The Unadisutras with the Prakriyasarvasva of Narayana T.R. Chintamani Navrang, New Delhi 1992 210 ...
137201 औणादिकपदार्णवः पेरुसूरिविरचितः The Unadisutras in Various Recensions Part IV Aunadikapadarnava T.R. Chintamani Navrang, New Delhi 1991 257 ...
137202 उणादिसूत्राणि भोजीयानि दण्डनाथनारायणविरचितवन्तियुतानि च षष्ठो भागः The Unadisutras in Various Recensions Part - VI The Unadisutras of Bhoja with the Vrtti of Dandanatha Narayana and The Unadisutras of the Katantra School with the Vrtti of Durgasimha T.R. Chintamani Navrang, New Delhi 1993 95 ...
137203 न्यासापराख्या काशिकाविवरणपत्र्जिका प्रथमो भागः (1-4 अध्यायाः) Nyasa (Kasikavivaranapanjika) P. Ramachandrudu, V. Sundara Sarma Sanskrit Academy, Hyderabad 1985 782 25.00
137204 न्यासापराख्या काशिकाविवरणपत्र्जिका व्दीतियो भागः (5-8 अध्यायाः) Nyasa (Kasikavivaranapanjika) Sanskrit Academy, Hyderabad 1986 912 25.00
137205 గో సంరక్షణ - ఆవశ్యకత ... గో సంరక్షణశాఖ - రాష్ట్ర ధార్మిక మండలి, వేదవిజ్ఞాన ప్రచార సమితి ... 8 ...
137206 నిత్యజీవితంలో తులసి Tulasi the Holy Basil పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / మాణిక్య ప్రభువు వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు ... 40 3.00
137207 నిత్య జీవితంలో తులసి (Dainik Jeevan Me Tulasi) పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / మాణిక్య ప్రభువు గాయత్రీ జ్ఞాన మందిర్ ట్రస్ట్ 2017 40 2.00
137208 గోవుపాట ... యక్కలి సుబ్బరంగయ్య భార్య బాలకోటమ్మ ... 8 ...
137209 నారాయణ వాక్యము ... ... 2015 10 ...
137210 గోమూత్రం ఒక మహౌషధం ఆరోగ్య రహస్యములు రాజవైద్య రేవాశంకర శర్మ / గోవత్స ... 2015 64 ...
137211 ఆరోగ్య రహస్యములు - 2 గోధన్ ప్రవచనములు ఉత్తమ్ మహేశ్వరి / అనంతకుమార్ అనంతకుమార్ 2015 134 60.00
137212 గో రక్షణ ఎందుకు? ఎలా? ... ... ... 64 ...
137213 ఆవు - ఆరోగ్యము పంచగవ్య చికిత్స ఎన్. గంగాసత్యం విశ్వమంగళ గోగ్రామ యాత్ర ... 48 5.00
137214 గోరక్షశతకమ్ చింతగుంట సుబ్బారావు - రావి మోహనరావు రావి కృష్ణకుమారి 2019 60 30.00
137215 అమరావతి గో సంరక్షణ సేవా సమితి ఆశయాలు, విరాళాలు - దత్తత మరియు గో సేవ వివరములు ... అమరావతి గో సంరక్షణ సేవా సమితి ... 4 ...
137216 గోమహాలక్ష్మీ పూజా విధానము మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ 2005 21 ...
137217 గోమాత ఆవు గురించి సమస్తము మల్లంపల్లి దుర్గామల్లికార్జున ప్రసాద్ శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 104 ...
137218 గో-సంజీవని ఖర్చులేని అద్భుత చికిత్సలు ములగలేటి శివరామ్ రైతునేస్తం పబ్లికేషన్స్ 2017 444 300.00
137219 వందే గోమాతరమ్ Vande Gomataram ఎల్.కె. శర్మ, కలిమిశ్రీ ... 2014 40 15.00
137220 తత్త్వార్థ ప్రకాశిక బొమ్మకంటి లక్ష్మీనరసింహమూర్తి సుసర్ల లక్ష్మీనరసింహమూర్తి 1985 84 8.00
137221 అద్వైతాక్షరమాలిక కుప్పా లక్ష్మావధానులు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2009 125 210.00
137222 నేటి సమస్యలు - రేపటి సమాధానాలు समस्याए आज की समाधान कल के పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య / డి.వి.ఆర్. మూర్తి గాయత్రి చేతనా కేంద్రము ... 43 ...
137223 మంత్రానుష్ఠానవిధిః ... శ్రీ ఉమామహేశ్వరాశ్రమము 2000 134 ...
137224 మలగని దివ్వెలు నిమ్మగడ్డ జనార్దనరావు నిమ్మగడ్డ జనార్దనరావు 2022 160 ...
137225 పరివస్యా రహస్యమ్ భాస్కరాయ / భూషణానందనాధ (అక్కపెద్ది హనుమంతరావు ఎ. హనుమంతరావు 1997 140 75.00
137226 ఆత్మసాక్షాత్కార శాస్త్రం ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ 2018 375 ...
137227 పరమార్థ చింతామణి సచ్చిదానందేంద్ర సరస్వతీ మహాస్వామి / కైవల్యానంద స్వామి అధ్యాత్మ ప్రకాశ కార్యాలయము 2002 283 ...
137228 శ్రీరామ చంద్రుని సంపూర్ణ రచనలు సంపుటి 1 రామచంద్ర శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ 2001 376 120.00
137229 జనన మరణ సిద్ధాంతము ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు ప్రబోధ సేవాసమితి, జ్ఞాన విజ్ఞాన వేదిక 2009 96 35.00
137230 పూర్ణాత్మ (Spiritual Growth) సనయ రోమన్ / వి. రాధ పిరమిడ్ పబ్లికేషన్స్ 2012 197 150.00
137231 ఆముష్మిక సోపానాలు గ్రంథ సంకలనం వేమూరి సీతారామయ్య వేమూరి రామమోహనరావు ... 576 500.00
137232 పంచామృతమ్ (సృష్టి, స్థితి, లయ, తిరోభావము, అనుగ్రహములు) అమృతలూరి వీరబ్రహ్మేంద్రరావు (బ్రహ్మాజీ) బ్రహ్మాజీ 2022 96 ...
137233 మనఃశాంతి 100% గ్యారంటీ ప్రవీణ్‌ కుమార్. జి ... ... 20 ...
137234 క్లేశాపహారిణీ (శ్రీ సురేశ్వరాచార్య విరచిత నైష్కర్మ్యసిద్ధి గ్రంథపు వ్యాఖ్యానము) సచ్చిదానందేంద్ర సరస్వతీ స్వామి / కైవల్యానంద సరస్వతీ స్వామి ఆధ్యాత్మ ప్రకాశ కార్యాలయము 1999 696 ...
137235 సాహిత్య వాస్య రింఛోళి చేకూరి రామారావు Chera Publishers 2001 267 100.00
137236 తెలుగు సాహిత్యంలో భక్తి ఉద్యమం వి. చెంచయ్య విరసం నెల్లూరు జిల్లా శాఖ 2009 28 10.00
137237 మో స్మారకోపన్యాసం మో బ్రతికిన క్షణాలు : Intimations After Death డి. వెంకట్రావు సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ 2012 15 ...
137238 వేశ్యమాత క్షేమేంద్రుని సమయమాతృకా అనువాదం వడ్డేపల్లి శ్రీనివాసరావు శ్రీ వడ్డేపల్లి చినపుల్లయ్య గ్రంథాలయ ప్రచురణలు, జగ్గయ్యపేట 2023 112 225.00
137239 తెలుగు పద్యాలలో ఆంగ్లోచ్చారణ విధి విధానములు సీకాయపట్టెడ కె. సుదర్శనం ఎమెస్కో బుక్స్ 2015 290 200.00
137240 తెలుగునాట నాల్కలపై నడయాడిన నాటక పద్యాలు విహారి యువభారతి ప్రచురణ 2019 53 50.00
137241 చంద్రావతీ సారస్వత సదస్సు - 1997 సంపుటము - 1 పరిశోధన పత్రములు - చర్చలు వేమూరి వేంకట రామనాథం, నాయని కృష్ణకుమారి, రవ్వా శ్రీహరి వేమూరి చంద్రావతి రామనాథం ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము 1998 136 30.00
137242 నిత్య జీవితంలో నమ్మకాలు - వాస్తవాలు కె.యల్. కాంతారావు జనవిజ్ఞాన వేదిక 2005 86 25.00
137243 ఇరువది యారవ ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ మహాసభ క్యాతూరు (తెలంగాణము) 1946 మార్చి 1,2,3 ... ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు 2021 125 100.00
137244 ఇరవైలో అరవై అభ్యుదయ సాహిత్య చరిత్ర మందలపర్తి కిషోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 200 175.00
137245 కవేరా కలం - కాలం (కణుగుల వేంకటరావు రచనలు) కె. సుధీర్ సిక్కోలు బుక్ ట్రస్ట్ 2017 296 150.00
137246 విస్మృత కళింగాంధ్ర సాహితీ ప్రభ గార రంగనాథం రాజాం రచయితల వేదిక 2023 320 300.00
137247 మనవి మాటలు మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2015 149 80.00
137248 ప్రశ్న ఎందుకు? టెడ్ అగాన్ / పి. హరిపద్మరాణి, పెద్ది సాంబశివరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2023 132 100.00
137249 నిన్నటి పరిమళాలు శ్రీరమణ శ్రీరమణ / మోదుగుల రవికృష్ణ వి.వి.ఐ.టి. 2022 192 180.00
137250 పితృదేవో భవ ... గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ ... 48 ...
137251 తెలుగు దీప్తి మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం తెలుగుశాఖ కరదీపిక మాడభూషి సంపత్ కుమార్ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2019 192 100.00
137252 Essay on the Language and Literature of the Telugus Originally included in the Madras Journal of Literature and Science Charles Philip Brown Asian Educational Services 1991 44 36.00
137253 ప్రసిద్ధ తెలుగు పద్యాలు (భావం తో) పి. రాజేశ్వరరావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 91 30.00
137254 తెలుగు పద్యమూ - మానాన్న కోట పురుషోత్తం ... ... 48 ...
137255 హృదయమైన భావం - పద్యమైన వేళ (నేపథ్యంతో...) గోపు చంద్రరావు (బోస్) ... ... 35 ...
137256 పద్య పారిజాతాలు ... దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్ 2021 24 20.00
137257 సుగుణాఢ్య శతకము మనీష వ్యాఖ్య ఆచార్య అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ, వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి వివేక సర్వీస్ సొసైటీ ప్రచురణ 2022 190 200.00
137258 దువ్వూరి రామిరెడ్డి కావ్యవిశ్లేషణ కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2021 70 100.00
137259 శ్రీమద్రామాయణ, మహాభారత, భాగవత పదప్రహేళికలు నండూరు గోవిందరావు నండూరు గోవిందరావు 2020 215 120.00
137260 అక్షర ఊయల మక్కెన శ్రీను మక్కెన శ్రీను 2020 162 180.00
137261 ఉదయ వీచికలు రాజాబాబు కంచర్ల ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2022 136 150.00
137262 విశ్వవిజేత జాషువ వేదయ్య బిళ్ళా వేదయ్య బిళ్ళా 2022 144 100.00
137263 మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి కథలు (సిద్ధాంత వ్యాసం) గుమ్మా శంకరరావు నేషనల్ బుక్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ 1987 282 90.00
137264 కొన్ని సమయాలు ... కొందరు పెద్దలు! మోదుగుల రవికృష్ణ అనల్ప బుక్ కంపెనీ 2022 169 180.00
137265 ఆలోకనం సాహిత్య వ్యాసాలు కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి సాహితీ సుధ ప్రచురణలు 2012 96 90.00
137266 శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము శబరి పాత్ర - ఒక పరిశీలన జి. కుమారస్వామి నాయుడు యువ భారతి కార్యాలయం 1990 103 18.00
137267 రావి రంగారావు పద్య కవితలు (ఒక పరిశీలన) ఓలేటి ఉమాసరస్వతి ఓలేటి ఉమాసరస్వతి 2021 128 50.00
137268 బోధనాంతరంగం రావి రంగారావు సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ 2013 112 200.00
137269 ప్రమిద ఒక భిన్నమైన పత్రిక సంచిక 76 రావి రంగారావు సాహిత్య స్వర్ణోత్సవ సంచిక బులుసు వెంకట కామేశ్వరరావు ప్రమిద మాసపత్రిక 2022 191 50.00
137270 పద్యాల ‘రావి’ చెట్టు బంగారమే డా. ‘రావి’ రంగారావు పద్యగ్రంథాల గురించి సహృదయ విశ్లేషణ రామడుగు వేంకటేశ్వర శర్మ రావి రంగారావు సాహిత్య పీఠం, గుంటూరు 2020 60 50.00
137271 ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్యము - నారదుడు రామినేని పద్మావతి రామినేని పద్మావతి 2011 321 అమూల్యం
137272 అభినవ తిక్కన - తెనుఁగులెంక శ్రీ తుమ్మల సీతారామమూర్తి అజరామర కవిత్వము - జీవితము సుప్రసిద్ధ కవి పండితుల రచన తుమ్మల కళాపీఠము, గుంటూరు 2022 280 50.00
137273 వివేచన వి. చెంచయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం 2012 128 50.00
137274 మురళి రవళి కోగంటి సీతారామాచార్యులు / పొన్నపల్లి శ్రీరామారావు డా. కె.వి. శ్రీరంగనాయకి .. 24 ...
137275 కవిత్వానుభవం చేకూరి రామారావు చేకూరి రామారావు 2001 238 75.00
137276 నన్నయ్య భట్టారకుఁడు దివాకర్ల వేంకటావధాని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1983 118 ...
137277 నన్నయ్య వ్యాస పీఠము ... ... ... 343 ...
137278 కవిత్రయ విరచిత శ్రీమదాంధ్ర మమాభారతము భీష్మ నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య ... ... 64 30.00
137279 సరస్వతీమహల్ గ్రంథాలయం: మార్గదర్శి A Guide Book of Sarasvati Mahal Library ( In Telugu) S. Gopalan, M. Adilakshmi, D. Ravi Sarasvati Mahal Library & Research Centre, Thanjavur 2019 96 100.00
137280 కథాస్రవంతి తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 99 70.00
137281 కథాస్రవంతి కె. సభా కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 104 70.00
137282 కథాస్రవంతి జాతశ్రీ కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 112 70.00
137283 కథాస్రవంతి డాక్టర్ ఎం. హరికిషన్ కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 94 70.00
137284 కథాస్రవంతి కుప్పిలి పద్మ కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 120 70.00
137285 కథాస్రవంతి నక్కా విజయ రామరాజు కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 95 70.00
137286 కథాస్రవంతి షేక్ హుసేన్ సత్యాగ్ని కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 96 70.00
137287 కథాస్రవంతి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి కథలు వల్లూరి శివప్రసాద్, రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2023 102 70.00
137288 నలచరిత్రము బీ. బాలీజీదాసు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్ 1949 32 0.80
137289 భూమి గుండ్రంగానే ఉండాలి వసంతరావు దేశపాండే పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2015 110 70.00
137290 మొదటి చీమ నవల రామా చంద్రమౌళి మాధురీ బుక్స్, వరంగల్లు 2018 110 80.00
137291 మమతల కోవెల సి. ఆనందారామం సి. ఆనందారామం 1975 187 6.00
137292 బరిలో ... దాట్ల దేవదానం రాజు Chaaya Resources Centre 2022 229 180.00
137293 నల్లని పువ్వు (నవల) అలెగ్జాండర్ డ్యూమా / కె.బి. గోపాలం క్రియేటివ్‌లింక్స్ పబ్లికేషన్స్ 2016 252 150.00
137294 స్వర్ణసీమకు స్వాగతం మధురాంతకం మహేంద్ర అమరావతి పబ్లికేషన్స్ 2020 96 100.00
137295 మైరావణ మైలపిల్లి మైరావుడి వీరగాథ ప్రసాద్ సూరి Chaaya Resources Centre 2022 178 225.00
137296 యుగపురుషుడు హెచ్.ఎస్. పార్వతి / వేలూరి కృష్ణమూర్తి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2020 216 150.00
137297 కోనసీమ కథలు చాగంటి ప్రసాద్ సాహితి ప్రచురణలు 2020 184 90.00
137298 మచ్చు తునకలు (జీవితపు లోగిళ్ళకు అద్దం పట్టే కథల సంపుటి) ... కవిత పబ్లికేషన్స్, ప్రొద్దుటూరు 2015 272 150.00
137299 రైతే రాజు (పిల్లల కథలు) వాణిశ్రీ సిహెచ్. శివరామ ప్రసాద్ 2023 140 99.00
137300 పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్యకథలు పొత్తూరి విజయలక్ష్మి శ్రీ రిషిక పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2020 148 125.00
137301 మంచుకింద ఉక్కపోత జడా సుబ్బారావు జడా సుబ్బారావు 2022 160 200.00
137302 కథాచిత్రాలు బతుకు పాఠాలు! చిలకపాటి రవీంద్రకుమార్ దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్ 2021 51 40.00
137303 న్యూ బాంబే టైలర్స్ ఇతర కథలు మహమ్మద్ ఖదీర్‌బాబు Kavali Prachuranalu 2012 210 160.00
137304 దేవుడమ్మ మరో 10 కథలు ఝాన్సీ పాపుదేశి Naanna Prachurana 2022 131 150.00
137305 లోపలి దారి యూదు, హిందు, బౌద్ధ, తావో, జెన్, సూఫి, ఓషో తాత్విక కథలు సౌభాగ్య / ఏ. గంగారెడ్డి ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్ ప్రై.లి. హైదరాబాదు 2022 286 250.00
137306 25వ గంట! కథలు ఉమా నూతక్కి / ఎ.కె. ప్రభాకర్ పర్‌స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాదు 2023 147 150.00
137307 అధూరె ముస్లిం కథలు స్కైబాబ నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2016 130 100.00
137308 క్షమార్పణం కథలు గోపరాజు నారాయణరావు Kalhana Publications 2008 138 50.00
137309 కథల గోదారి దాట్ల దేవదానం రాజు శిరీష ప్రచురణలు 2018 147 120.00
137310 కుట్ర (కథల సంపుటి) జాతశ్రీ సాహితీ స్రవంతి, ఖమ్మం 2007 122 50.00
137311 The Most Sacred Hill Temple Tirupati Tirumala Tirupathi Devasthanams, Tirupati 1954 52 1.00
137312 లేపాక్షి దేవాలయ చరిత్ర కె.సి. చౌడప్ప ... ... 16 5.00
137313 భద్రాచల క్షేత్ర మహాత్మ్యం పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 96 21.00
137314 శ్రీమదొంటిమిట్ట కోదండరామ మాహాత్మ్యము వాసుదాస ... 1925 126 10 అణాలు
137315 శ్రీ సాక్షి భావదేవుఁడు జొన్నలగడ్డ జానకిరామయ్య ఆలపాటి ఆదిసూర్యప్రకాశరావు 2001 25 10.00
137316 మదురై (యదురై) ... ... ... 31 ...
137317 శ్రీరామ నామక్షేత్ర స్థాపక చరిత్ర రాగం ఆంజనేయులు / బెల్లంకొండ వెంకటలీలాసుందరి ... 1992 124 8.00
137318 భవఘ్ని పీఠం పరమాత్మకు ప్రతిరూపం ... భవఘ్ని మర్మయోగ విద్యాలయం ... 25 ...
137319 శ్రీ కనక పుట్టలమ్మ వారి కథామృతము ఆళ్ళ నాగేశ్వరరావు ఆళ్ళ నాగేశ్వరరావు ... 104 ...
137320 స్థల పురాణ సహిత సంపూర్ణ శ్రీశైల చరిత్ర (శివదీక్ష, శివరాత్రి మహాత్మ్యములతో) పి.బి. వీరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 64 24.00
137321 శ్రీశైల చరిత్ర నూతలపాటి పేరరాజు కవితా కుటీరము, అనంతపురము 1968 138 1.50
137322 శ్రీ కంచికామకోటి పీఠ శ్రీ మారుతి దేవాలయ సంఘము జీవ ధ్వజ పునఃప్రతిష్ఠా మహోత్సవములు ... ... 2023 6 ...
137323 శ్రీ సాక్షి భావనారాయణ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవములు ఆహ్వానము ... ... 2008 16 ...
137324 శ్రీ శృంగేరీ శ్రీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠ చరిత్ర (శ్రీ విద్యాశంకర శ్రీవిద్యారణ్య భారతీ ప్రతిష్ఠాపితము) సరిపల్లె వేంకట సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజి శ్రీ శృంగేరీ శ్రీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠము 2014 84 ...
137325 శ్రీరంగ క్షేత్ర వైభవము పరాశర సుదర్శన భట్టర్ స్వామి, పాల్వాయి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ శ్రీనివాస సుప్రభాత గోష్ఠి, శ్రీ రంగనాథ ఆర్యవైశ్య శ్రీశ్రీనివాస సుప్రభాత గోష్ఠి ట్రస్టు 2005 92 ...
137326 కైలాస మానస సరోవర తీర్థయాత్ర స్వామి ఆత్మేశానంద / రెంటాల జయదేవ రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాదు 2007 138 40.00
137327 మాచర్ల శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి వారి ఆలయ చరిత్ర పావులూరి సతీష్ బాబు పల్నాటి సాహిత్య పీఠం, మాచర్ల 2021 174 200.00
137328 శ్రీ వీక్షారణ్య క్షేత్రమాహాత్మ్యమ్ ... శ్రీ వీరరాఘవ స్వామి దేవస్థానం, తిరుపళ్ళూరు 2017 174 75.00
137329 విజయవాడ పాత శివాలయ స్థల పురాణము (శ్రీ భమరాంబా మల్లేశ్వరస్వామి వార్ల దేవస్థానం) రాచకొండ కామేశ్వర శర్మ శ్రీ భ్రమరాంబామల్లేశ్వరస్వామివార్ల దేవస్థానము ... 147 60.00
137330 పరమ శివ నందీశ్వరమూర్తి రూప విగ్రహ ప్రతిష్ఠ అరిశెట్టి శివన్నారాయణ అరిశెట్టి శివన్నారాయణ ... 24 ...
137331 గుంటూరు జిల్లాలోని పొన్నూరు దేవాలయాలు పి.వి.ఆర్. అప్పారావు పి.వి.ఆర్. అప్పారావు 2002 52 15.00
137332 శ్రీ కోటిలింగ మహాశివ క్షేత్రం (కరపత్రము) ... ... ... 4 ...
137333 అష్టాదశ పురాణములు (18 పురాణాల సారము) కొంపెల్ల వేంకటరామశాస్త్రి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2017 520 250.00
137334 పురాణ దర్శనం (మొదటి సంపుటం) భగవాన్ వేదవ్యాస మహర్షి / జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ పావని సేవాసమితి హైదరాబాదు 2021 503 ...
137335 పురాణ దర్శనం (రెండవ సంపుటం) భగవాన్ వేదవ్యాస మహర్షి / జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ పావని సేవాసమితి హైదరాబాదు 2021 543 ...
137336 పురాణ దర్శనం (మూడవ సంపుటం) భగవాన్ వేదవ్యాస మహర్షి / జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ పావని సేవాసమితి హైదరాబాదు 2021 536 ...
137337 శ్రీ వాయు మహాపురాణం (వచనం) వేదవ్యాస మహర్షి / ఆవంచ సత్యనారాయణ ఇమ్మడిశెట్టి అక్కేశ్వరరావు ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2007 814 200.00
137338 శ్రీ అగ్ని మహాపురాణం (వచనం) వేదవ్యాస మహర్షి / ఆవంచ సత్యనారాయణ ఇమ్మడిశెట్టి అక్కేశ్వరరావు ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2008 910 200.00
137339 గరుడ పురాణము (ప్రాచీన ప్రతి సారోద్ధారము) పండిత పరిష్కృతము భరణి పబ్లికేషన్స్ 2012 95 40.00
137340 దేవాంగ పురాణం దోగుపర్తి బుచ్చయ్య దోగుపర్తి బుచ్చయ్య 2017 234 ...
137341 ఆంధ్ర శ్రీవిష్ణు పురాణము వెన్నలకంటి సూరనార్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1955 389 ...
137342 శివ పురాణము పొక్కులూరి సుబ్బారావు వసుందర పబ్లికేషన్స్ ... 96 50.00
137343 సంక్షిప్త భాగవత పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 76 25.00
137344 సంక్షిప్త వాయు పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137345 సంక్షిప్త వరాహ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137346 సంక్షిప్త భవిష్య పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137347 సంక్షిప్త అగ్ని పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137348 సంక్షిప్త మత్స్య పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137349 సంక్షిప్త కూర్మ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137350 సంక్షిప్త నారద పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 92 25.00
137351 సంక్షిప్త గరుడ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 92 25.00
137352 సంక్షిప్త బ్రహ్మ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137353 సంక్షిప్త పద్మ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 92 25.00
137354 సంక్షిప్త విష్ణు పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 92 25.00
137355 సంక్షిప్త బ్రహ్మవైవర్త పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137356 సంక్షిప్త మార్కండేయ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137357 సంక్షిప్త బ్రహ్మాండ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137358 సంక్షిప్త స్కాంద పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137359 సంక్షిప్త లింగ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137360 సంక్షిప్త శివ పురాణమ్ భారతుల ఫణిరాజ శర్మ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2015 84 25.00
137361 లక్ష్మీ పురాణము (గురువార వ్రతము) మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2004 24 6.00
137362 వైశాఖ పురాణము మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 96 6.00
137363 మాఘ పురాణము మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 96 6.00
137364 మాఘ మహాత్మ్యము వడ్లపూడి పెద్దయ కవి ప్రణీతము సూర్యదేవర రవికుమార్, మిక్కిలినేని రామకోటేశ్వరరావు రావి కృష్ణకుమారీ మోహనరావు దంపతులు 2016 244 150.00
137365 కార్తిక మహత్యం ... భక్తి పత్రిక 2017 33 ...
137366 కార్తీక పురాణము మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 100 6.00
137367 కార్తీక పురాణము నెలరోజుల నిత్యవిధుల పట్టిక - కేదారేశ్వర, క్షీరాబ్ధి వ్రతములతో మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 74 14.00
137368 కార్తీక పురాణము (స్కాందము) ... ... ... 216 ...
137369 కార్తీక పురాణము ... శ్రీ కృష్ణ జ్యోతిషాలయం ... 72 ...
137370 మార్కండేయ పురాణము మారన కవి / శేషాద్రి రమణ కవులు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1955 268 ...
137371 బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం ... పద్మజ పబ్లికేషన్స్ ... 72 ...
137372 శ్రీమదాంధ్ర బ్రహ్మవైవర్త మహాపురాణము బ్రహ్మఖండము మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త శ్రీ మట్టుపల్లి జగన్నాథం 1978 146 ...
137373 భార్గవ పురాణము తిరుమల రామచంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం, పరిశోధనాలయం 1986 490 95.00
137374 వరాహ పురాణము అష్టఘంటావధాన పరమేశ్వర హరిభట్ట ప్రణీతము (సంశోధిత ముద్రణము) దేవళ్ల చిన్ని కృష్ణయ్య ప్రదీప ప్రచురణం, మదరాసు 1978 192 22.00
137375 మణిద్వీప వైభవము (దేవీ భాగవతాంతర్గతము), శ్రీ మణిద్వీప వర్ణనము, మణిద్వీప వర్ణన మేడసాని మోహన్, కుర్రి ధనలక్ష్మి పకీరారెడ్డి, పురాణపండ పార్థసారధి నవలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2015 48 ...
137376 శ్రీ దేవీ భాగవతము రొంపిచర్ల శ్రీనివాసాచార్యులు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2009 312 54.00
137377 శ్రీ దేవీ భాగవతము (తెలుగు వచనం - యథామూలం) బేతవోలు రామబ్రహ్మం వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్ 2015 956 480.00
137378 రామాయణ సందేశము ... హిందూధర్మ ప్రచారపరిషత్తు 2016 61 ...
137379 Some Ideal Characters of Ramayana 1284 Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 2008 156 8.00
137380 రామాయణ విశేషములు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ... ... 350 ...
137381 శ్రీ గేయరామాయణము సింహాచల వరాహ లక్ష్మీనృసింహస్వామి చింతలపూడి సన్న్యాసిరావు 1985 36 ...
137382 శ్రీ రామ గానామృతము సుందర వాల్మీకము నడింపల్లి వెంకట సుందర సుబ్బాయమ్మ నడింపల్లి వెంకట సుందర సుబ్బాయమ్మ 1985 59 ...
137383 రామాయణం - సమాజ దర్పణం తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి ... ... 100 ...
137384 ధనకుధర స్తోత్ర రామాయణము ధనకుధరం సీతారామానుజాచార్యులు ... 2016 98 ...
137385 శ్రీ మదాంధ్ర శ్రీనివాస రామాయణము మొదటి సంపుటము (బాల, అయోధ్య, అరణ్య, కిష్కింద కాండములు) శేషభట్టరు వేంకట శ్రీనివాసాచార్యులు కనమర్లపూడి సత్యనారాయణ విజయవాడ బాటిల్ సప్లయర్స్ అండ్ కో ... 405 ...
137386 శ్రీ మదాంధ్ర శ్రీనివాస రామాయణము సుందర యుద్ధకాండములు (రెండవ సంపుటము) శేషభట్టరు వేంకట శ్రీనివాసాచార్యులు కనమర్లపూడి సత్యనారాయణ విజయవాడ బాటిల్ సప్లయర్స్ అండ్ కో ... 484 ...
137387 వాల్మీకి రామాయణము ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు టి.ఎల్.పి. పబ్లిషర్స్ 2015 229 ...
137388 శ్రీరామాయణము పులిచెర్ల సాంబశివరావు పులిచెర్ల సాంబశివరావు 2010 387 500.00
137389 శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రమ్ టీకా తాత్పర్యసహితం పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భద్రాచలం - శ్రీ సీతారామ చంద్రస్వామి దేవస్థానం 2001 58 15.00
137390 మతము - భౌతికశాస్త్రము కల్లూరి చంద్రమౌళి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు 1980 34 0.50
137391 ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ (భారత జాతీయ సైన్యం) ముస్లిం పోరాట యోధులు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ 2019 484 400.00
137392 మహాత్మాగాంధీ ముస్లిం సహచరులు - అనుచరులు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ 2019 32 25.00
137393 Saviour of Ganthiji Bataq Miya Ansari Syed Naseer Ahamed / BVK Purnanandam Azad House of Publications, Undavalli 2019 24 25.00
137394 Pandit Ramprasad Bismil Ashfaqullah Khan (Epitomes of Hindu - Muslim Unity) Syed Naseer Ahamed / BVK Purnanandam Azad House of Publications, Undavalli 2017 24 25.00
137395 పండిత రాంప్రసాద్ బిస్మిల్ అష్ఫాఖుల్లా ఖాన్ (హిందూ - ముస్లిం ఐక్యతకు ప్రతిరూపాలు) సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ ఆజాద్ హౌస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్స్ 2017 24 25.00
137396 అడవి నుండి అడవికి యత్రానుభాల సంపుటి జయతి లోహితాక్షన్ మట్టి ముద్రణలు 2018 206 120.00
137397 విశ్వ విహారం ప్రకృతి ప్రయాణ గాథలు కంభంపాటి సీత 2022 341 300.00
137398 అతడొక ధిక్కారం పురుషోత్తం జ్ఞాపకాలు పౌరహక్కుల సంఘం, పురుషోత్తం బంధుమిత్రలు 2020 300 100.00
137399 నేను, ఫూలన్ దేవిని ఫూలన్ దేవి / నవత హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2017 304 275.00
137400 Avatar Meher Baba's Prayers and Artis with Phonetic Transcription Avatar Meher Baba P.P.C. Trust 12
137401 My Master Parthasarathi Rajagopalachari Shri Ram Chandra Mission, USA 1993 172 60.00
137402 స్మృతికిణాంకం చేకూరి రామారావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాదు 2000 217 60.00
137403 విరించినై ... విరచించితిని .... (ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూలు) ఉంగుటూరి శ్రీలక్ష్మి సాహితి ప్రచురణలు 2013 96 40.00
137404 డాక్టర్ కొమ్మారెడ్డి రాజారామమోహనరావు జీవనచిత్రం 1922 -2008 ... ... ... 12 ...
137405 కైవారం నారాయణతాత టి. నారాయణ ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం 2008 109 50.00
137406 పితృదేవో భవ ... గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ ... 48 ...
137407 కాశీయాత్ర (మరికొన్ని రచనలు) చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రి / మోదుగుల రవికృష్ణ అన్నమయ్య గ్రంథాలయం, గుంటూరు 2012 176 100.00
137408 మరపురాని గురుజాడలు సి.హెచ్. రాజేశ్వరరావు ఆచారి, కె. గోపాలకృష్ణ, రోణంకి శ్రీనివాసరావు నూటయాభైఏళ్ళ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల 2012 92 30.00
137409 లైఫీజ్ లైక్ దట్ డి.ఎ. సుబ్రహ్మణ్య శర్మ అనుపమ పబ్లికేషన్స్ 2021 476 400.00
137410 నిక్ అంటే ప్రేరణ నికోలస్ జేమ్స్ వుయిచిచ్ విజయ గాధ సమ్మెట ఉమాదేవి కవీర్ణ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2022 128 250.00
137411 Dreams to Reality A Biography of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Srinivas Laxman Navneet Publications India Limited 2008 112 80.00
137412 కథానికా జీవి డా. వేదగిరి రాంబాబు స్ఫూర్తి పథం ... Sri Vedagiri Communications 2018 182 ...
137413 మన ఆచారాలలోని ధర్మసందేహాలకు శాస్త్రీయ సమాధానాలు దీక్షితుల రామకృష్ణశాస్త్రి ... ... 272 54.00
137414 ఉపనయన సంస్కారం అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి, ముత్య వీర వేంకట దీక్షితులు ... ... 32 ...
137415 నిత్యజీవితంలో పూజా పుష్పములు (పుష్ప ఆరాధన) ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2007 56 50.00
137416 ఏ దేవునికి ఏ విధముగా దీపారాధన చెయ్యాలి? ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2008 64 25.00
137417 సకలదేవతల నైవేద్యాల వంటలు, దీపారాధనలు బుట్టే నాగఅచ్చమాంబ వసుంధర పబ్లికేషన్స్ ... 96 25.00
137418 నిత్యజీవితములో ఏ దేవునికి ఎన్ని ప్రదక్షిణాలు చేయాలి? ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2010 120 25.00
137419 ఏ దేవునికి ఏ ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టాలి? ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2008 104 25.00
137420 ఉండ్రాళ్ళ తద్ది - అట్లతద్ది నోములు (పూజా విధానము - కథలు) వారణాసి సత్యనారాయణ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 32 24.00
137421 మన పండుగలు - మన కర్తవ్యము వెంపటి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి వెంపటి లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి 1985 232 15.00
137422 The Scientific Basis of Krishna Consciousness H.H. Bhaktisvarupa Damodara Swami The Bhaktivedanta Book Trust 2013 60
137423 The Symbolism of Hindu Gods and Rituals A. Parthasarathy Vedanta Life Institute 2000 158
137424 Geology in the Ancient Vedic Literature Y.S. Sahasrabuddhe Bhandarkar Oriental Research Institute 2006 103 150.00
137425 Human Rights Bharatiya Values M. Rama Jois Bharatiya Vidya Bhavan 2015 147 190.00
137426 Ancient Vedic Culture Gautama Manicoms 1998 110 80.00
137427 Sense Perception in Science & Sastras T.M. Srinivasan, B.G. Sreelakshmi Vidya Bharati Press 2014 164 50.00
137428 మాతృవందనం ... ... ... 210 ...
137429 అమ్మ పి. సతీష్ కుమార్ కల్వరి బుక్ సెంటర్ 2020 62 50.00
137430 దైవము, భక్తి ఆచార, వ్యవహారాలు పర్వతనేని సుబ్బారావు పర్వతనేని సుబ్బారావు 2013 48 30.00
137431 ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞానము అతీత దివ్య శక్తులు ప్రత్తిపాటి రామయ్య ప్రత్తిపాటి పబ్లికేషన్స్ 1996 103 ...
137432 యజ్ఞములు (నిజమా-అబద్ధమా) ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు ఇందూ జ్ఞాన వేదిక 2012 64 35.00
137433 శాస్త్రీయత - ఆధ్యాత్మికత భిక్షమయ్య గురూజీ ధ్యానమండలి 2004 41 ...
137434 ప్రాచీన భారతదేశంలో వైజ్ఞానిక ప్రగతి ముక్కామల నాగభూషణం ... 1987 123 ...
137435 హిందూమతం పై సైన్సు పరిశోధన వేదవ్యాస వేదవ్యాస భారతి ప్రచురణలు 1991 120 19.00
137436 సనాతన ధర్మం ప్రవచనం చాగంటి కోటేశ్వరరావు శర్మ ఎమెస్కో బుక్స్ 2015 160 70.00
137437 నిత్యోత్సవము (మహిమాన్విత మాసాలు) కె. రామకృష్ణ శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2016 104 75.00
137438 మాసాలు - పర్వాలు సి. అనిల్ కుమార్ శ్రీశైల దేవస్థానం ప్రచురణ 2014 124 40.00
137439 హిందూ సంప్రదాయాలు (శుభకార్యాలు - ఆచరణ - సంస్కార విధానాలు) గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్ 2011 80 27.00
137440 ఇందూ సాంప్రదాయములు ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు ప్రబోధ సేవాసమితి, జ్ఞాన విజ్ఞాన వేదిక 2010 136 40.00
137441 మన ఆచారములు మన సంప్రదాయములు వజ్రపాణి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 152 44.00
137442 బ్రహ్మచర్య జయము ... ... ... 96 ...
137443 హిందూ సంప్రదాయ వేడుకలు Guide to Cultures 80
137444 మన పండుగలు (ఎలా చేయాలో తెలుసా) ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు ప్రబోధ సేవాసమితి, జ్ఞాన విజ్ఞాన వేదిక 2008 88 35.00
137445 నిత్య దీపారాధన ఫలం ఫలితం గౌరీ విజయ ప్రకాష్ సరస్వతి పబ్లికేషన్ 2001 82 20.00
137446 దీపం విశిష్టత వజ్రపాణి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 80 39.00
137447 దీపారాధన(ల) దీపావళి మహిమ తోటపల్లి బాలకృష్ణ శర్మ తోటపల్లి బాలకృష్ణ శర్మ 2012 361 201.00
137448 మన ఆచారములు మన సంప్రదాయములు వజ్రపాణి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2007 152 44.00
137449 సర్వ దేవతా నైవేద్యపు వంటలు మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు / గుడిపాటి ఇందిరా కామేశ్వరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2007 80 21.00
137450 తెలుగు వారి సంప్రదాయ వేడుకలు గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్ 2011 88 27.00
137451 నిత్య పూజావిధానం అనంత పద్మశేఖర్ జాస్తి మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2023 264 ...
137452 ప్రదక్షిణల మహత్యం శఠగోపము, దక్షిణ మరియు తీర్థ ప్రసాదాల వెనుక ఉన్న వైజ్ఞానిక రహస్యాలు ... ... 2011 61 24.00
137453 దేవుని ప్రసాదములు ఎం.ఎల్. రాఘవేంద్రరావు, సి.ఎల్. రామకుమార్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 104 30.00
137454 పూజలు ఎందుకు చేయాలి ..!? నిత్యం మనం ఎందుకు పూజలు చేయాలో చక్కని వివరణ వై. వసంత ఋషి ప్రచురణలు 2008 96 30.00
137455 భారతీయ విజ్ఞాన లహరి 1000 ప్రశ్నలు - సమాధానాలు భారత సంస్కృతి సంరక్షణ సమితి భారత సంస్కృతి సంరక్షణ సమితి, ఒంగోలు 2016 41 ...
137456 దేవతార్చన - వైశిష్ఠ్యం (హైందవ ఆచారాలు శాస్త్రీయత - 2) పాటీలు నారాయణరెడ్డి విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1999 176 5.00
137457 అగ్నిహోత్రం 100% వైజ్ఞానికం సుమ్మార్థి (కోడూరి సుబ్బారావు) గాయత్రీ ఆశ్రమ ట్రస్టు 2013 96 70.00
137458 వైదిక ధర్మము - అమర జీవితము సత్యవ్రత సిద్ధాంతాలంకార/ సూర్యదేవర హరినారాయణ సూర్యదేవర హరినారాయణ 2015 439 150.00
137459 విశ్వ విజ్ఞాన స్వరాలు కొసరాజు వెంకట్రావు కొసరాజు వెంకట్రావు ... 150 ...
137460 ప్రాచీన తాళపత్ర నిధులలోని సాంప్రదాయక శాస్త్ర పీఠం ఆచార, ధర్మములు - ఆలోచనలు గుత్తికొండ వేంకటేశ్వర శర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2010 352 ...
137461 తాళపత్ర నిధి మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2013 408 240.00
137462 The Scientific Basis of Krishna Consciousness Svarupa Damodara Dasa The Bhaktivedanta Book Trust 62
137463 Vedic Theory of Creation Science Sakamuri Siva Rambabau I-Serve Publications 12
137464 International Conference on Indian Sciences in the Pre - Adi Sankara Period (December 14th - 2007) Kuppa Venkata Krishna Murthy Institutte of Scientific Research on Vedas 2007 220
137465 కథాస్రవంతి కె. వరలక్ష్మి కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, పి. సత్యవతి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2019 110 60.00
137466 కథాస్రవంతి వల్లూరు శివప్రసాద్ కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2019 104 60.00
137467 కథాస్రవంతి ఆర్. వసుంధరాదేవి కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, మధురాంతకం నరేంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2016 104 50.00
137468 కథాస్రవంతి కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 111 65.00
137469 కథాస్రవంతి పెద్దింటి అశోక్‌కుమార్ కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 119 70.00
137470 కథాస్రవంతి సన్నపురెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, ఎమ్వీ రామిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 111 70.00
137471 కథాస్రవంతి బలివాడ కాంతారావు కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, జి.ఎస్. చలం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 96 65.00
137472 కథాస్రవంతి శాంతి నారాయణ కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 104 65.00
137473 కథాస్రవంతి శశి శ్రీ కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 104 65.00
137474 కథాస్రవంతి వి.ఆర్. రాసాని కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, పి.సి. వెంకటేశ్వర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 102 65.00
137475 కథాస్రవంతి కరుణకుమార కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, చిట్రాజు గోవిందరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 117 70.00
137476 కథాస్రవంతి తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, కె. శరచ్చంద్ర జ్యోతిశ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 111 70.00
137477 కథాస్రవంతి సతీష్ చందర్ కథలు వల్లూరు శివప్రసాద్, పాపినేని శివశంకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2022 104 65.00
137478 మనదేవతలు జనామద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి శ్రీశైల దేవస్థానం ప్రచురణ 1988 174 80.00
137479 Eternally Talented India 108 Facts J. Chandra Sekhar, M. Gangadhar Prasad Adhyaksha Ramakrishna Math, Hyderabad 2013 408 250.00
137480 We, the People The Story of The United States Capitol 1981 143 100.00
137481 Nagarjuna Sagar M. Gopal Rao Bharatiya Vidya Bhavan 1979 380 75.00
137482 Reader's Digest Looking after your Body An Owner's Guide to Successful Aging Marianne Wait Reader's Digest 2001 416 180.00
137483 Change One for Diabetes Pat Harper, R.D., Richard Laliberte, William A. Petit Jr., M.D. Reader's Digest 2004 256 175.00
137484 Long Life for Your Stuff Don Earnest Reader's Digest, Nailhaus Publications 2006 368 250.00
137485 Life before Man Zdenek V. Spinar Thames and Hudson 1974 228 E. 2.95
137486 The End of The Game John C. Wiloughby Paul Hamlyn, London 1965 256 150.00
137487 Kaleidoscopic South India Destinations Galore Ramakrishna V Achanta, Manoj Chandrasekhar Kernell Primetime Media Associates Private Limited 2004 206 1500.00
137488 The Traveler's Atlas A global guide to the places you must see in your lifetime John Man, Chris Schuler Reader's Digest 2005 224 500.00
137489 1001 Easy ways for Earth - Wise Living Tracy Tucker, Sue Grose-Hodge, Sarath Baker, Helen Cooney, Scott Forbes, Carol Natsis Reader's Digest 2006 336 500.00
137490 Extraordinary Uses for Ordinary Things Pat Kramer, Don Earnest Nailhaus Publications, Inc. 2005 384 495.00
137491 Guide to Places of the World Reader's Digest 1987 735 500.00
137492 discovering the Wonders of our World A Guide to Nature's Scenic Marvels Noel Buchanan The Reader's Digest Association Limited 2006 456 500.00
137493 Nama Sivaya Bhaskaran Geetha, Dhinnathaialu Anballagan Sri Sivan Temple 2008 189 200.00
137494 నన్నేలు నా స్వామి (శ్రీ ఆంజనేయ ఉపాస్య విశేష సంచిక) పురాణపండ శ్రీనివాస్ పురాణపండ శ్రీనివాస్ 2020 525 500.00
137495 అమ్మాణ్ణి పురాణపండ శ్రీనివాస్ Temple India Communications 2015 287 200.00
137496 Harry Potter Poster Book Hogwarcs Through the Years Warner Bros. Entertainment Inc. 2007 89 275.00
137497 Emergence of Materialism in India Ramkrishna Bhattacharya Centre for Scientific Socialism 2013 56 40.00
137498 Reason and Unreason Ravipudi Venkatadri Hema Publications 2004 88 50.00
137499 Reincarnation Trutz Hardo Jaico Publishing House 2003 234 150.00
137500 Atheism A Very Short Introduction Julian Baggini Oxford University Press 2003 119 145.00
137501 The Heritage of Dalits Harish Ramachandran, Dinesh Kashikar, Manikantan Menon Vyakti Vikas Kendra, India 2001 111 100.00
137502 చార్వాక కేలండర్ ... చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 2021 8 ...
137503 భారత జాతీయ పునరుజ్జీవనం సి.వి. ... ... 256 10.00
137504 ఆంధ్రలో సాంఘిక తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1981 134 5.00
137505 స్వయం సంపూర్ణ గ్రామీణ వ్యవస్థ: మార్క్స్ సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1983 91 5.00
137506 హేతువాద నాస్తికోద్యమం రంగనాయకమ్మకి మళ్ళీ సమాధానం సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1981 171 6.50
137507 మనుధర్మ శాస్త్రం శూద్ర - దళిత బానిసత్వం సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1993 136 12.00
137508 సివి రచనలు కారు చీకట్లో కాంతి రేఖ సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2015 144 80.00
137509 సివి రచనలు డార్విన్ పరిణామవాదం సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2015 143 80.00
137510 సివి రచనలు ఊళ్ళోకి స్వాములవారు వేంచేశారు సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2015 144 80.00
137511 సివి రచనలు ప్రాచీన భారతంలో చార్వాకం సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2015 103 70.00
137512 సివి రచనలు కావాలి మనకూ ఒక సాంస్కృతిక విప్లవం సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2015 31 25.00
137513 సివి రచనలు నరబలి సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2015 120 75.00
137514 సింధు నాగరికత సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1982 150 8.00
137515 వర్ణవ్యవస్థ సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1979 175 8.00
137516 హేతువాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1980 85 4.00
137517 ప్రాచీన భారతంలో చార్వాకం సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1983 132 8.00
137518 లోకాయత చార్వాకం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్ 2022 87 100.00
137519 హేతువాదం - మానవవాదం మేడూరి సత్యనారాయణ హేమా పబ్లికేషన్స్ 2017 149 150.00
137520 హేతువాదము ప్రతివాదము ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు ఇందూ జ్ఞాన వేదిక 2013 448 220.00
137521 హేతువాదం - భావవిప్లవం గుమ్మా వీరన్న ... ... 87 5.00
137522 హేతువాద నాస్తికోద్యమం రంగనాయకమ్మకి సమాధానం సి.వి. విశాఖ హేతువాద సంఘం, విశాఖపట్టణం 1980 84 4.00
137523 మతజాడ్యాల మచ్చు తునకలు అయోధ్య - ఆలయ రాజకీయం బైబిలు గణాచారం ఇస్లాం-ఒక అంచనా రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్ 1994 165 30.00
137524 మత మౌఢ్యంపై అక్షరాయుధం (వ్యాసావళి) పెన్మెత్స సుబ్బరాజు పెన్మెత్స సుబ్బరాజు 2019 166 150.00
137525 కుల వ్యవస్థ నూతక్కి అబ్రహాము నూతక్కి అబ్రహాము 1994 88 25.00
137526 కులమేది? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక ప్రచురణ 2011 67 20.00
137527 కులవ్యవస్థ పరిణామ క్రమం భవిష్యత్తు వేములపల్లి వెంకట్రామయ్య ప్రజాపంథా ప్రచురణలు 2011 48 20.00
137528 కులం (వివిధ సామాజిక, మానవ శాస్త్రవేత్తల దృష్టిలో తులనాత్మక అధ్యయనం) ఉర్సులా శర్మ , యం. సంజీవరెడ్డి లెప్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్ 2005 111 35.00
137529 The Caste System Rammanohar Lohia Rammanohar Lohia Samata Vidyalaya Nyas 1979 144 6.00
137530 సివి రచనలు మధ్య యుగాలలో కుల వ్యవస్థ సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2015 159 90.00
137531 The Radical Humanist Movement in Andhrapradesh ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మానవవాద ఉద్యమము N. Innaiah ఎన్. ఇన్నయ్య Humanist Publications 2012 63 5.00
137532 ఇండియాలో మానవవాద ఉద్యమం నరిసెట్టి ఇన్నయ్య సాహితి ప్రచురణలు 2020 152 125.00
137533 లోకాయతవాద పరిశీలన ప్రాచీన భారతీయ పదార్ధవాద సమర్ధన దేవిప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ / బి.ఎస్.ఎల్. హనుమంతరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1989 112 22.00
137534 సాహసించండి! మారండి!! (మానవ వాదం) పాల్ కజ్ / ఎన్. ఇన్నయ్య హేమా పబ్లికేషన్స్ 1998 119 30.00
137535 నాస్తికత్వం ఒక పరిశీలన రంగనాయకమ్మ స్వీట్‌హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1977 80 2.00
137536 నాస్తికత్వం ( లేక దవుడు లేదు) గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1989 176 10.00
137537 గ్రుడ్డినమ్మకాలు - నిర్మూలన మదన్ రహేజా / శ్రీనివాసరాయ వెన్నమనేని ఆర్యసమాజం, ఆర్యనగర్ ... 154 120.00
137538 మూఢనమ్మకాలపై నా పోరాటం కందుకూరి వీరేశలింగం / తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2012 76 35.00
137539 కపట ప్రపంచం బోస్ Rushi Book House 2002 84 20.00
137540 మతతత్త్వంపై బాలగోపాల్ బాలగోపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2010 302 150.00
137541 కులం వర్గం బొజ్జా తారకం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2002 87 20.00
137542 జీవోత్పత్తి - జీవ పరిణామం మేడూరి సత్యనారాయణ హేమా పబ్లికేషన్స్ 2018 94 100.00
137543 రాడికల్ హ్యూమనిజం తత్వం - ఆచరణ ఎం.ఎస్. రాయ్ / సి.హెచ్. రాజారెడ్డి హేమా పబ్లికేషన్స్ 1996 41 10.00
137544 జీవమంటే ఏమిటి? రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1951 110 1.25
137545 హిత సూచని సామినీన ముద్దు నరసింహం సి. వేదవతి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2008 111 50.00
137546 ఉత్పత్తి - తెలుగు సాహిత్య వారసత్వం కంచ ఐలయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2003 40 10.00
137547 దేవుడు పుట్టిన కథ ఎస్.ఎ. పెరుమాళ్ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2011 32 20.00
137548 పెరియార్ జీవితం - ఉద్యమం వి.ఎస్. నైపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2018 26 20.00
137549 సైన్స్ - హేతువాదం భానుప్రసాద్, ఐ.వి. ... 2022 42 20.00
137550 హేతువాది రావిపూడి వెంకటాద్రి రావిపూడి వెంకటాద్రి 2015 63 30.00
137551 భావవిప్లవం - వర్గచైతన్యం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేతువాద ప్రచురణలు, గుడివాడ 1980 61 2.50
137552 శాకాహారమే శ్రేయస్కరము రత్నాకరం శ్రీనివాసాచార్య స్నేహశ్రీ ఆర్గనైజేషన్ .. 40 10.00
137553 అహింసా - శాకాహార మహాయజ్ఞం శాకాహారం - ధ్యానం ద్వారా ఆరోగ్యం - ఆనందం .. పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీస్ మూవ్‌మెంట్ 2016 52 ...
137554 శ్యామలా దండకము (తెలుగు అనువాదము) జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము - గుంటూరు శాఖ 2008 40 ...
137555 కాళిదాసు రామకథ సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు 2012 117 20.00
137556 బాలసాహిత్యం కాళిదాసు కవుల కథలు నండూరి విఠల్‌బాబు చిన్నారి ప్రచురణ 1957 35 0.50
137557 Studies in Kalidasa Vajjhala Gopalam 2009 125 50.00
137558 కాళిదాస కవిత శ్రీ అరవిందులు: శ్రీ రవీంద్రులు / బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తము గిరిజా ప్రచురణలు 1957 183 ...
137559 కాళిదాసు కవితా వైభవం పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు యువభారతి ప్రచురణ 1976 40 2.00
137560 శ్రీకాళీదాస కవితా వైభవము తృతీయ భాగము పిసుపాటి విశ్వేశ్వరశాస్త్రి పిసుపాటి విశ్వేశ్వరశాస్త్రి 1988 308 50.00
137561 కాలచక్రం నవల భరతన హళ్ళి / వేలూరి కృష్ణమూర్తి Palapitta Books 2021 248 150.00
137562 కణ్వమహర్షి జె. రామకృష్ణ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1999 16 5.00
137563 దుష్యంతోపాఖ్యానం (సరళ వ్యాఖ్యాన సహితం) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2018 92 15.00
137564 Shakuntala and Other Timeless Tales from Ancient India Adithi Rao Scholastic 2007 172 150.00
137565 సతీ శకుంతల (బాల సాహిత్యం) కర్పూరపు ఆంజనేయులు సూర్యప్రకాస్ బుక్ సెంటర్ ... 40 2.00
137566 శాకుంతలము రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి ... ... 60 4.00
137567 శాకుంతలము రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి ... ... 56 1.00
137568 శకుంతల (అచ్చ తెనుఁగు) నారు నాగనార్య నారు నాగనార్య 1971 47 0.50
137569 శకుంతల టి. భాస్కరరావు టి. భాస్కరరావు 1957 109 1.25
137570 శకున్తలా సత్యనారాయణ చౌదరి సత్యనారాయణ చౌదరి 1974 33 1.50
137571 శకుంతల రావికంటి వసునందన్ జగ్గమాంబ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 33 30.00
137572 కాళిదాసు శకుంతల రాయప్రోలు మారుతి పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1993 114 11.25
137573 శకుంతల (కాళిదాస మహాకవి కృతికి గద్యానువాదం) జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ 1963 79 1.50
137574 అభిజ్ఞాన శాకుంతలం (ద్వితీయ భాగం) వి.ఆర్. శర్మ వి.ఆర్. శర్మ 1996 40 15.00
137575 మహాకవి శ్రీ కాళిదాస కృతికి (అనువాదము) ఆంధ్రాభిజ్ఞాన శాకుంతము ముళ్లపూడి నారాయణశాస్త్రి ముళ్లపూడి నారాయణశాస్త్రి ... 110 2.00
137576 శ్రీ అభిజ్ఞాన శాకుంతలము (అచ్చతెనుఁగు అనువాదము) శ్రీ దాసు శ్రీరాములు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారకసమితి 2014 154 200.00
137577 అభిజ్ఞాన శాకున్తలమ్ కాళిదాసు / శ్రీనివాసాచార్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1926 319 10.00
137578 The Abhijnana Sakuntala of Kalidasa अभिज्ञानशाकुन्तलमू Srinivasacharya, Raghavabhatta V. Ramaswamy Sastrulu & Sons 1938 392 10.00
137579 అభిజ్ఞాన శాకున్తలమ్ కాళిదాసు / శ్రీనివాసాచార్య వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1967 319 4.00
137580 కాళిదాస అభిజ్ఞాన శాకుంతలమ్ బేతవోలు రామబ్రహ్మం శ్రీ రాఘవేంద్ర బుక్ లింక్స్ 2020 348 288.00
137581 కాళిదాసు రఘువంశం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 2014 200 80.00
137582 శ్రీ నవ్యాంధ్ర రఘువంశము (పద్యకావ్యము, ప్రథమ భాగము) శిష్ట్లా పార్థసారధి ... ... 68 2.00
137583 శ్రీమదాంధ్ర రఘువంశము దురిశేటి వేంకట రామాచార్యులు అప్పరాయ గ్రంథమాల 1966 71 2.00
137584 శ్రీమదాంధ్ర రఘువంశము దురిశేటి వేంకట రామాచార్యులు అప్పరాయ గ్రంథమాల 1966 71 2.00
137585 रघुवंशे आ. वरदराजनू सस्कृतभाषाप्रचारिणी सभा, चितूरु 1991 55 6.00
137586 రఘు వంశము ప్రథమసర్గము పాటిబండ మాధవశర్మ ఆంధ్ర బుక్ హౌస్ 1966 86 1.25
137587 రఘువంశము ద్వితీయ సర్గ చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్సు ... 102 6.00
137588 రఘువంశ మహాకవ్యే ... ... ... 260 ...
137589 రఘువంశము సవ్యాఖ్యానము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1937 262 ...
137590 మహాకవి కాళిదాసకృత రఘువంశము మొదటి భాగము కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు 1988 424 14.50
137591 రఘువంశము (వచనానువాదము) ప్రథమ ద్వితీయ భాగములు మహాకవి కాళిదాస పద్య కావ్యము / అక్కిరాజు వేంకటేశ్వరశర్మ ... ... 117 ...
137592 మహాకవి కాళిదాస కృత రఘువంశ మహాకావ్యము ... జ్ఞానశ్రీ ఆర్షవిద్యాగురుకులము 2008 810 300.00
137593 कुमारसंभवमू पं. गग्डाधरशास्त्री भारव्दाज, पं. कान्तानाथशास्त्री तेलंग चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन ... 102 ...
137594 కుమార సంభవము మానపల్లి రామకృష్ణ ... 1909 206 ...
137595 कुमारसभ्भवमू Kumarsambhava पं. प्रधुग्त्रपाणडेय. Pradyumna Pandey Chowkhamba Vidyabhawan 1970 340 50.00
137596 కుమార సంభవము పద్యకావ్యము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1953 468 ...
137597 Kalidasa Kumarasambhavam the Origin of the Young God Hank Heifetz Penguin Books 2014 216 399.00
137598 కుమారసంభవము తృతీయ సర్గము చింతగుంట సుబ్బారావు ... 2013 80 60.00
137599 కుమార సంభవము సంస్కృత వ్యాఖ్యానాంధ్ర టీకా సహితము ... ... ... 272 120.00
137600 కుమార సంభవము సంస్కృతాంధ్ర టీకాసహితము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1957 270 ...
137601 కుమారసమ్భవమ్ మహాకావ్యం - 1 రామోరా విరచిత మృణాళినీ వ్యాఖ్య 1,2,3,4 రావి మోహనరావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్ ... 376 ...
137602 కుమారసమ్భవమ్ మహాకావ్యం - 2 రామోరా విరచిత మృణాళినీ వ్యాఖ్య 5,6,7,8 రావి మోహనరావు మోహన్ పబ్లికేషన్స్ ... 264 ...
137603 ఆంధ్రఋతు సంహారము గుఱ్ఱం వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము ... 41 ...
137604 ఋతు సంహారము (కాలదాస మహాకవి విరచిత కృతికి ఆంధ్రానువాదము) కోగంటి సీతారామాచార్యులు / రామడుగు వేంకటేశ్వర శర్మ డా. కోగంటి వేంకట శ్రీరంగనాయకి 2021 156 100.00
137605 మేఘదూత (పూర్వ మేఘము) పిచ్చయ్యశాస్త్రి ... ... 61 ...
137606 కాళిదాసుని మేఘ దూతమ్ పెమ్మరాజు భానుమూర్తి శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్ 1967 129 3.00
137607 యక్ష విరహము (కాళిదాసు మేఘదూత కావ్యమునకు స్వేచ్ఛానువాదము) పి. విజయభూషణశర్మ ... 1973 43 3.50
137608 మేఘ సందేశము (కాళిదాసకృతికిఁ దెనుగు) దివాకర్ల వేంకటావధాని ... 1965 50 1.50
137609 దూతమత్తేభము మహాకవి మేఘదూతకు తెనుగు రాయప్రోలు ... ... 33 1.00
137610 మేఘసందేశము పూర్వార్థము దివాకర్ల వేంకటావధాని ... 1965 50 ...
137611 మేఘ సందేశము (కాళిదాసకృతికిఁ దెనుగు) మన్నవ వేంకట రాధాకృష్ణశర్మ దేవీ పబ్లిషర్స్ 1963 48 2.25
137612 మేఘసందేశము దామెర రాజగోపాలరావు ... 1952 126 1.00
137613 కాళిదాసు మేఘసందేశం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 2014 76 30.00
137614 మేఘ సందేశము పంచాంగం వేంకట నరసింహాచార్యులు ... 1968 70 1.50
137615 గీత మేఘదూతము కాళిదాసు / శేషగిరి సర్వేశ్వరులు ... ... 31 ...
137616 మహాకవి కాళిదాస విరచిత మేఘదూత బందా వేంకట వీర రాఘవేంద్రరావు ... 2007 56 20.00
137617 మేఘదూత దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి కా. నాగేశ్వరరావు 1931 61 0.12
137618 మేఘదూతము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు పుట్టపర్తి 1972 88 6.00
137619 మేఘసందేశము (మహాకవి కాళిదాస కృతికి అనువాదము) సూర్యదేవర రవికుమార్ సూర్యదేవర రవికుమార్ 2022 63 50.00
137620 శ్రీ కాళిదాసకృతి మేఘదూతము ఆంధ్రీకృతి జొన్నవిత్తుల రామకృష్ణ శర్మ జొన్నవిత్తుల రామకృష్ణ శర్మ 1995 76 10.00
137621 మేఘ సందేశము తాత్త్విక దర్శనము తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య 2003 52 25.00
137622 మహాకవి కాళిదాస విరచిత మేఘసందేశము కోసూరు వెంకటనరసింహరాజు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి 1995 228 45.00
137623 మేఘ సందేశము (ఆంధ్రీకృతి) శంకర శ్రీరామారావు శ్రీ కాద కనక సుబ్రహ్మణ్యాచార్యులు షష్టిపూర్తి మహోత్సవాహ్వాన సంఘము 1990 26 ...
137624 మహాకవి కాళిదాసు మేఘసందేశమ్ కె. అళహ సింగరాచార్యులు ఎమెస్కో బుక్స్ 2012 104 50.00
137625 మేఘసందేశము ... ... .... 41 ...
137626 శ్రీ కాళిదాసకృతి మేఘదూతము ఆంధ్రీకృతి జొన్నవిత్తుల రామకృష్ణ శర్మ జొన్నవిత్తుల రామకృష్ణ శర్మ 1995 76 ...
137627 మహాకవి కాళిదాస విరచిత మేఘసందేశము కోసూరు వెంకటనరసింహరాజు సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి 1995 228 25.00
137628 మేఘసందేశము Megha Sandesam of Kalidasa కాళిదాసు / వేదం వేంకటరాయ శాస్త్రి vedam Venkataraya Sastry & Bros., 1927 239 2.80
137629 మహాకవి కాళిదాసు మేఘసందేశమ్ కె.ఏ. సింగరాచార్యులు ఎమెస్కో బుక్స్ 2014 104 50.00
137630 శ్రీ కాళిదాస విరచితమ్ మాలవికాగ్నిమిత్రమ్ జి.వి.యస్. సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ఆర్.సి. శాస్త్రి 2002 135 ...
137631 మహాకవి భారవి విరచిత కిరాతార్జునీయము ఆంధ్ర టీకా తాత్పర్యాది సమేతము తృతీయ సర్గము సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి 2000 72 20.00
137632 भासनाटकचक्रमू संस्कूत-हिन्दीटीकादूयोपेतमू आचर्य बलदेव उपध्याय चौखम्बा विधाभवन, वारानासी 1943 479 4.00
137633 దండి దశకుమార చరితమ్ జటావల్లభుల పురుషోత్తము ... ... 110 ...
137634 प्रतिज्ञा यौगन्धराणमू Pratijna Yaugandharayanam C.R. Devadhar Oriental Book Agency 1939 106
137635 प्रतिज्ञा यौगन्धराणमू Pratijna Yaugandharayanam Kapildeva Giri The Chowkhamba Vidyabhawan 1977 132 5.00
137636 ఉత్తరరామచరితమ్ (ప్రథమభాగః) కాశీ వ్యాసాచార్య కాశీ వ్యాసాచార్య 1956 210 2.00
137637 सौन्दरनन्दं महाकाव्यमू हिन्दीभाषानुवादोपेतमू सूर्यनाराण चौधरो मोतीलाल बनारसीदास 1986 268 50.00
137638 भोजप्रबन्धः पं. केदारनाथ शर्म, डाँ. भोलशक्कर व्यास चौखम्बा विधाभवन, वारानासी 1961 272 1.50
137639 दूतघटोत्कचमू पं. श्रीरामजीमिश्रः चौखम्बा विधाभवन, वारानासी 1960 42 1.25
137640 मृच्छकटिकमू महाप्रभुलाल गोस्वामी, रमाकान्त व्दिवेदी, रामानुज चौखम्बा विधाभवन, वारानासी 1972 606 10.00
137641 శూద్రక మహాకవి మృచ్ఛకటికం జి.ఎస్. చలం పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2019 144 120.00
137642 అనామయమ్ మహాకవి దండి విరచితమ్ కాసులనాటి నాగరాజశర్మ కాసులనాటి నాగరాజశర్మ 2015 35 50.00
137643 చన్ద్రాపీడ చరితమ్ లంక వేంకట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ లంకా మాధవి 2015 116 75.00
137644 सागरिका त्रयस्त्रिशवर्षे चतुर्थेक्रः सागरिका - समितिः ... 51 ...
137645 బాణభట్టః కాదంబరీ - శుకనాసోపదేశః లంక వేంకట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ లంక వేంకట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ 2015 36 40.00
137646 శ్రీ కవిరాజకవిరాజేన విరచితమ్ శ్రీరాఘవపాణ్డవీయకావ్యమ్ రావి మోహనరావు రావి మోహనరావు 2021 344 200.00
137647 పుత్ర సంజీవనమ్ ముళ్ళపూడి నారాయణశాస్త్రి ముళ్ళపూడి నారాయణశాస్త్రి 1986 234 50.00
137648 వేణీసంహార నాటకమ్ (తెలుగు వ్యాఖ్యాన సహితము) బేతవోలు రామబ్రహ్మం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు 1988 512 30.00
137649 నైషధ మహాకావ్యము టీకా తాత్పర్య విశేషాంశ సహితము ప్రథమ సర్గము విఠలదేవుని సుందర శర్మ విజయ భాస్కర పబ్లికేషన్స్ 1972 124 3.00
137650 श्रीहर्षनैषधमू - दर्शनपरामर्शः The Elements of Darsanas Sriharsha's Naishadha Jaya Seeta Rama Sastry G. Venkata Rama Sastry 1987 176 75.00
137651 శిశుపాల వధము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1969 280 7.00
137652 మాఘకావ్యము సంస్కృతాంధ్ర వ్యాఖ్యాన శబ్దసమాస సహితము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1967 344 5.00
137653 శిశుపాల వధము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1969 280 7.00
137654 శిశుపాలవధ మహాకావ్యము (ఆంధ్రమాఘము) గోపినాథ వేంకటకవీంద్ర ... 1975 317 15.00
137655 మాఘ మహాకవి శిశుపాల వధ చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి 2017 304 300.00
137656 Brahmagnanaanam Sagi Sathyanarayana Sri Sathya Sai Vedic Trust 2008 628 300.00
137657 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారి సప్తాహ పారాయణము ... శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, గుంటూరుజిల్లా ... 63 5.00
137658 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా నిత్య పూజా కుసుమాంజలి తాత మురళీ కృష్ణారావు, తాత వెంకట అరుణకుమారి ... 2017 106 10.00
137659 శ్రీ సత్యసాయి జన్మ రహస్యం శ్రీ సత్య సాయి బాల్య లీలలు ... ... ... 88 10.00
137660 Prema Vahini The Stream of Divine Love Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 86 9.50
137661 సూత్ర వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 55 5.00
137662 సందేహ నివారిణి (పదునెనిమిది ప్రబోధలు) భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 136 10.50
137663 భాగవత వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 256 14.00
137664 సూత్ర వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 55 13.00
137665 జ్ఞాన వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 80 7.00
137666 విద్యా విధానం భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 90 9.00
137667 ఉపనిషత్ వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 88 6.00
137668 రామకథా రసవాహిని (ప్రథమ భాగము) భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 365 13.00
137669 రామకథా రసవాహిని (ద్వితీయ భాగము) భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 257 8.00
137670 భగవాన్ శ్రీసత్యసాయి నామ మణిమాల బి. రామరాజు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1988 158 5.00
137671 భగవాన్ శ్రీసత్యసాయి నామ మణిమాల బి. రామరాజు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 158 5.00
137672 ప్రశాంతి నిలయ సమాచార దర్శిని పౌర సంబంధాల కార్యాలయము శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2004 75 10.00
137673 ఆత్మారామమ్ భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1977 438 60.00
137674 ఆత్మజ్ఞాన దర్శిని చుక్కపల్లి కృష్ణమూర్తి చుక్కపల్లి కృష్ణమూర్తి ... 74 5.00
137675 సాయి భజనామృతం ఒబిలిశెట్టి వెంకట రమణ వేణు గోపాలరావు Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 2010 56 15.00
137676 భజనావళి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 186 21.00
137677 శ్రీ భగవాన్ సత్య సాయిబాబా ప్రశాంతి నిలయం వేమూరి వేంకటేశ్వర్లు ... ... 82 5.00
137678 భజనావళి ... శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2010 84 45.00
137679 Prema Dhaara J. Venkatraman Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 2001 79 18.00
137680 సాయి మాట సాయి బాట 2 శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ 1983 134 45.00
137681 మహిమాన్వితుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా ... ... 108 ...
137682 ‘సాయిశ్రుతి’లో సాయివాణి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా ... 1999 128 35.00
137683 సత్యసాయి వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2009 203 58.00
137684 సచ్చిదానందమయమూర్తి (స్వామి విభూతి సృష్టించి ప్రోక్షించిన పద్యసుమాలు) తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి 2012 55 50.00
137685 శ్రీ సత్యసాయి ప్రేమ సుథా స్రవంతి ఎన్. కస్తూరి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 428 50.00
137686 శ్రీ సత్యసాయి సహస్రనామ స్తోత్రమ్ నామావళి సహితమ్ స్ఫూర్తిశ్రీ స్ఫూర్తిశ్రీ 1986 44 3.00
137687 కవితాంజలి జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ సత్యసాయి భక్త సేవాసంఘ ట్రస్టు 1995 144 35.00
137688 చైతన్య స్రవంతి కామరాజు అనిల్‌ కుమార్ / కామరాజు విజయలక్ష్మి ... 2000 144 30.00
137689 శ్రీ సత్యసాయి దేవుని దివ్య సూక్తులు బాట్టం శ్రీ రామమూర్తి బాట్టం శ్రీ రామమూర్తి 1999 289 50.00
137690 అన్యధా శరణం నాస్తి విజయకుమారి ... 1998 299 65.00
137691 చైతన్య స్రవంతి కామరాజు అనిల్‌ కుమార్ / కామరాజు విజయలక్ష్మి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2008 159 30.00
137692 తపోవనము భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి సచ్చరిత్ర నిత్య పారాయణ గ్రంథము జంధ్యాల వేంకటేశ్వరశాస్త్రి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2001 211 50.00
137693 ప్రేమే దైవం కమలమ్మ ... ... 218 ...
137694 కలియుగ పాతాళ భువనేశ్వరుడు జి. జగదీశ్వరీదేవి ... 1995 124 30.00
137695 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి మధురోపన్యాసాలు ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1998 192 40.00
137696 దసరా యజ్ఞ సప్తకం ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1997 133 27.00
137697 శ్రీ సాయిగీత ... శ్రీ వేద భారతి, హైదరాబాద్ 2001 480 100.00
137698 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి శతవసంతం రాధ శ్రీ శ్రీ కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్ 2010 40 20.00
137699 లీలా కైవల్య వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2009 28 15.00
137700 సత్సంగము తూములూరు కృష్ణమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం ... 59 15.00
137701 శ్రీ సత్యసాయి మార్గంలో పిల్లల పెంపకం రీటా బ్రూస్ / గరిమెళ్ళ కృష్ణమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2010 285 55.00
137702 ప్రశ్నోత్తర వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2011 59 15.00
137703 దశావతారం కర్నల్. ఎస్.కె. బోస్ / కె. పద్మిని శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2015 64 15.00
137704 సత్యసాయి తత్త్వజ్ఞానామృతము కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2010 267 36.00
137705 దైవం గురురూపేణ వరలక్ష్మి అనంతభొట్ల శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2007 160 68.00
137706 శ్రీ సత్యసాయి ప్రబోధ మాధురి (పర్వదిన ప్రవచనములు) ఆర్. సీతాలక్ష్మి ఆర్. సీతాలక్ష్మి 2011 332 35.00
137707 నిత్య జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక సాధన ... శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2010 366 100.00
137708 ప్రశాంతి వాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2009 100 25.00
137709 గైర్వాణీ సోత్ర కదంబః సరిపల్లి వసుంధరాదేవి శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2006 184 30.00
137710 సత్యసాయిస్మరణం భమిడిపల్లి సత్యమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం ... 488 60.00
137711 మానస భజరే గురు చరణం ... శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2005 379 55.00
137712 అనుగ్రహానందము చోడే వెంకటరమణమ్మ శ్రీ సత్యసాయి సాధనా ట్రస్టు పబ్లికేషన్స్ విభాగం 2000 24 5.00
137713 సాయి చమత్కారవాణి కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు ... 2000 57 20.00
137714 ప్రభాత పారిజాతములు కామరాజు విజయలక్ష్మి శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1998 166 40.00
137715 శ్రీ సత్యసాయి దివ్యబోధ 1993 ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1993 179 23.00
137716 శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ గురువులకు సూచనలు ... శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు 1996 152 20.00
137717 దైవం మానుషరూపేణా వరలక్ష్మీ అనంతభొట్ల ... 2006 138 40.00
137718 సాయిమాట సాయిబాట పండుగలు ... ... ... 251 ...
137719 సత్యసాయి విన్నపములు బి. రామరాజు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 37 17.00
137720 శ్రీ షిరిడీ సాయిబాబా భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారి దివ్యప్రసంగముల నుండి సంకలితము పి.వి. సుబ్బారావు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 79 22.00
137721 ప్రేమ ఇహము - పరము శ్రీరామచంద్రమూర్తి నాయని శ్రీరామచంద్రమూర్తి నాయని 2004 58 20.00
137722 శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేర్ విశ్వశాంతి - సంతోషాలకు మార్గం జె. హేమలత శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2002 46 8.00
137723 సాయియుగం కె. బాలామనోహరరావు శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, గుంటూరుజిల్లా ... 49 ...
137724 శ్రీ సాయి సచ్చరిత పారాయణ అంతరార్థం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య సత్యసాయి సేవాసమితి, హైదరాబాద్ 1999 52 20.00
137725 శ్రీ సత్య సాయి దివ్యచరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథము విద్యారఘునాథ్ శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1999 308 6.00
137726 My Baba and I John S. Hislop Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 282 18.50
137727 The Lotus Parth Walking with Sai Easwaramma Women's Selfare Trust 2007 202 ...
137728 Times Kakuro Times Editorial Bennett, Coleman & Co. Ltd 2006 218 75.00
137729 Gymnastics B.K. Chaturvedi Diamond Pocket Books 71 5.00
137730 Encyclopaedia of Sports and Games with Special Supplement on ASIAD 1982 R G Goel Tarang Paperbacks a division of Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1983 726 35.00
137731 Rules & Principles of Games & Sports G.A. Sportswala, Jagat S. Bright, C.L. Proudfood A universal Publication 1980 272 13.75
137732 వ్యాయామ దీపిక డిప్లొమో ఇన్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వితీయ సంవత్సరం చిట్టమూరు శ్రీనివాసులు రెడ్డి గిరిజ పబ్లికేషన్స్ & డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 2017 504 330.00
137733 A Study of Physical Education Mao Tsetung Purvaiya Prakashan 2005 16 5.00
137734 World Cup Ticket Book 4 World Cup 1987 Britannia 1999 32 ...
137735 Tell Me Why Olympics Manorama M.M. Publications Ltd. 2008 98 15.00
137736 ద్వితీయ సోపాన్ సబ్బన రమణయ్య భారత్ స్కౌట్స్ & గైడ్స్ 2012 82 15.00
137737 Family and Party Games HarperCollins Publishers 2003 242 216.45
137738 Great Games for Great Parties Andrea Campbell Orient Paperbacks 2001 143 50.00
137739 The Monypoly Companion The Players Guid Monopoly / Philip Orbanes adams Media Corporatino 207 100.00
137740 Sports Mania Nestle Milo 14 5.00
137741 Teach your Child to Swim Geoffrey Budworth Paperfronts 126 10.00
137742 క్రికెట్ నడమల గంగాధర రెడ్డి నవరత్న బుక్ హౌస్ 2013 80 50.00
137743 క్రికెట్ ముకరమ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2006 35 15.00
137744 The Business of Cricket The Story of Sports Marketing in India Shyam Balasubramanian, Vijay Santhanam HarperCollins Publishers 2011 193 299.00
137745 Is it Cricket ? (Power, Money & Politics in Cricket Since 1945) Michael Down Macdonald & Co (Publishers) Ltd. 1985 160 E.8.95
137746 Gamblers Handbook E. Lenox Figgis F.C.A. The Hamlyn Publishing Group Limited 1976 240 70.00
137747 Secrets of Chinese Karate Ed Parker Funk & Wagnalls 1968 238 80.00
137748 Japanese Martial Art Judo Karate (Along with Jojutsu and Boxing S.C. Kapoor Pustak Mahal, Delhi 1996 126 48.00
137749 కబడ్డీ నడమల గంగాధర రెడ్డి నవరత్న బుక్ హౌస్ 2016 80 50.00
137750 Football Play it forward Mac Millar Live out Load Publishing 2014 87 30.00
137751 Games Mary Hohenstein Asian Trading Corporation, Bangalore 2000 298 120.00
137752 ఒలింపిక్స్ క్రీడల్లో భారత్ ఎ. పండరీనాథ్ ఎ. పండరీనాథ్ 2005 224 150.00
137753 Table Tennis Harold Myers Faber and Faber Limited 1977 121 80.00
137754 Tennis (101 Essential Tips) Paul Douglas Dorling Kindersley 1995 72 175.00
137755 Love Thirty Three Decades of Champions Rex Bellamy Simon & Schuster Ltd. 1992 210 E.7.99
137756 The Filed story of Wimbledon Jeremy Alexander 1986 78 E.2.50
137757 Tennis (Wills Book of Excellence) David McMahon Orient Longman 1985 191 135.00
137758 చదరంగం అంతర్జాతీయ విధానం ఆరుద్ర న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్ 1983 272 30.00
137759 చదరంగం (చెస్) శ్యాంబాబు వాణి పబ్లికేషన్స్ 1990 96 8.00
137760 చదరంగం చక్రవర్తి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్ 2006 136 35.00
137761 చదరంగం మెళకువలు జి. ప్రభాకర్ ఋషి బుక్ హౌస్ 2007 191 60.00
137762 చతురంగ శాస్త్ర సంగ్రహం బొమ్మిరెడ్డిపల్లి భీమరావు Padma Mahalakshmi Publications 2003 205 130.00
137763 Chess Book for Beginners A. Gopalaratnam Sura Books (Pvt) Ltd. 2005 385 120.00
137764 Carrom with Latest Amendments AP Publishers 16 10.00
137765 Beginer's Bidding G. Govardhana rao Bidge Foundation 54 5.00
137766 బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆదెళ్ళ శివకుమార్ ఋషి బుక్ హౌస్ 2002 119 30.00
137767 అపనే ఖేల్ రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1973 76 1.25
137768 మన ఆటలు (వ్యక్తిగత ఉపయోగార్ధములు) సాహిత్యనికేతన్, హైదరాబాద్ 2003 91 15.00
137769 Jumpstar! Drama Games & Activities for Ages 5-11 First Indian Reprint 2010 102 175.00
137770 పిల్లలకు ఆటలు - పాటలు మీనాస్వామినాథన్ / ఎన్. మంగాదేవి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్ 1988 139 25.00
137771 క్రీడారంగ పర్వము గాజుల సత్యనారాయణ ... ... 27 ...
137772 The Best of Expressport Ramesh Krishnan 1986 124 7.50
137773 The Test of My Life from Cricket to Cancer and Back Yuvraj Singh, Sharda Ugra & Nishant Jeet Arora Random House India 2013 189 120.00
137774 భారత రత్నం క్రీడా విరామం వట్టికూటి సాంబశివరావు రీతిక పబ్లికేషన్స్చ హైదరాబాద్ 2015 68 100.00
137775 Active Games and Contests Bernard S. Mason, Elmer D. Mitchell A.S. Barnes and Company 1935 330 45.00
137776 Pointing at the close of play Ricky Ponting HarperCollins Publishers 2013 700 999.00
137777 Sachin Tendulkar Playing It My Way My Autobiography Sachin Tendulkar Hodder & Stoughton 2014 486 899.00
137778 Swagat Little Big Man Media Transasia India Ltd. 2001 118 30.00
137779 Sachin Tribute to a Legend P. Krishnan, S. Ram Mahesh, Arun Venugopal The Hindu 2012 132 50.00
137780 Sport Star (4), Cricket World (4), Cricket Today, Wisdom Cricket (8), Cricket Talk (30) 2000 25.00
137781 Cricket Paper Cutting Bound 91
137782 అన్నమయాచార్య సంకీర్తన యజ్ఞం 200 సంకీర్తనల సంపుటి ఎన్.పి. శ్రీదేవి ఎన్.పి. శ్రీదేవి ... 201 80.00
137783 శ్రీ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు పొన్నా లీలావతమ్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో 2003 201 35.00
137784 అన్నమాచార్యుని సంకీర్తనలు తూములూరి సత్యనారాయణమూర్తి పూర్ణ పబ్లికేషన్స్ 1994 63 8.00
137785 శ్రీ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు పప్పు రవి కల్యాణ చక్రవర్తి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 64 12.00
137786 శ్రీ తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్యులు జి.బి. శంకరరావు జి.బి. శంకరరావు ... 28 ...
137787 అంతర్యామి అన్నమయ్య సంకీర్తనావళి ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ భజన గీతాలు ... ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, గుంటూరు 2010 13 2.00
137788 మహాభక్త శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు నాటకము రంగరాజ సుదర్శన భట్టాచార్య ... 1982 105 30.00
137789 శ్రీ అన్నమయ్య దివ్యశక్తి సంకీర్తనలు గురు కొండవీటి జ్యోతిర్మయి గురు కొండవీటి జ్యోతిర్మయి 2008 240 75.00
137790 అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలు కామిశెట్టి శ్రీనివాసుల శెట్టి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1978 79 5.00
137791 అవే పదాలు (అన్నమయ్య సంకీర్తనల స్ఫూర్తే వేమన్న కృతి కీర్తికాంతులు) పరిశోధనా వ్యాసం యానాద్రి యానాద్రి 2015 235 100.00
137792 తెలుగు వాగ్గేయకారులు అన్నమయ్య విలక్షణ వ్యక్తిత్వం ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 2006 207 70.00
137793 తాళ్ళపాక పదకవులు - ఒక పరిశీలన డా. వేటూరి ఆనందమూర్తి వ్యాస సంపుటి వెలుగోటి భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర పదరాగిణి ప్రచురణ 2016 136 అమూల్యం
137794 అన్నమాచార్య సంకీర్తనములలోని వర్ణనలు గుమ్మా సాంబశివరావు గుమ్మా సాంబశివరావు 1990 340 80.00
137795 అన్నమయ్య పదామృతం (అన్నమాచార్య సంకీర్తనలకు సరళవ్యాఖ్యానం) బి. కృష్ణకుమారి, బి. సైదులు రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాదు 2019 240 75.00
137796 ఆరుపదులు అన్నమయ్య కృతులు ... ... ... 37 5.00
137797 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సాహిత్యం రాయలసీమ మాండలికం ఎస్. గంగప్ప ఎస్. గంగప్ప 2007 99 70.00
137798 శ్రీ తాళ్లపాక చిన తిరుమలాచార్యుల ఆధ్యాత్మిక సంకీర్తనలు (అర్ధ భావ వివరణలతో) గార్లపాటి దామోదర నాయుడు గార్లపాటి దామోదర నాయుడు 2021 212 85.00
137799 అన్నమయ్య శృంగార నవగీతిక (తాళ్ళపాక అన్నమయ్య విరచిత 58 శృంగార సంకీర్తనలకు వ్యాఖ్యానం) వెంకట్ గరికపాటి వెంకట్ గరికపాటి 2019 250 150.00
137800 అన్నమాచార్యుల అమృతవర్షిణి ఐ.వి. సీతాపతిరావు అన్నమాచార్య ట్రస్టు 1987 160 40.00
137801 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర తాళ్ళపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు / కేసర్ల వాణి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1990 94 30.00
137802 అన్నమయ్య నాదామృత వాహిని గరిమెళ్ల గోపాలకృష్ణ గరిమెళ్ల గోపాలకృష్ణ 2001 135 250.00
137803 అన్నమయ్య పద సౌరభం రెండవ భాగం నేదునూరి కృష్ణమూర్తి నాదసుధాతరంగిణి 1997 126 50.00
137804 తాళ్లపాక సాహిత్యము అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటము 1 గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1980 368 5.00
137805 తాళ్లపాక సాహిత్యము అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటము 3 గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1986 420 13.00
137806 తాళ్లపాక సాహిత్యం శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటము 30 గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 1983 431 14.00
137807 Tirupati Devasthanam Tallapakam Telugu - Works Vol. III Sringara Sankirtanalu Annamacharya / V. Vijayaraghavacharya Tirumala Tirupathi Devasthanams, Tirupati 1937 454 5.00
137808 తాళ్లపాక సంకీర్తనలు (పరిశోధనలో కొత్తగా వెలుగు చూస్తున్న తాళ్లపాక కవుల పదసాహిత్యం) వేటూరి ఆనందమూర్తి, గంధం బసవ శంకరరావు, కె.ఐ. వరప్రసాద్‌రెడ్డి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2022 369 120.00
137809 సంకీర్తనావైభవం కంపల్లె రవిచంద్రన్ క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్ 2008 72 80.00
137810 శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు ఈదర వేంకట్రావు పంతులు ఈదర వేంకట్రామయ్య 1965 64 3.00
137811 శ్రీ భద్రాచల మాహాత్మ్యము రామదాసు చరిత్రము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., 1975 115 3.00
137812 శ్రీ భద్రాచల మాహాత్మ్యము రామదాసు చరిత్రము ... ... ... 128 3.00
137813 అంతా రామమయం కంపల్లె రవిచంద్రన్ కంఠంనేని వేంకటేశ్వరరావు 2016 120 120.00
137814 శ్రీ భద్రాచల రామదాసు చరిత్ర - కీర్తనలు (కీర్తనలపై విపులమైన పరిశీలనతో) ఆకొండి శ్రీనివాస రాజారావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 136 50.00
137815 శ్రీ రామదాసు కీర్తనలు పప్పు రవి కల్యాణ చక్రవర్తి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 64 12.00
137816 సారంగపాణి పదసాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప ఎస్. గంగప్ప 1980 146 8.00
137817 సారంగపాణి పదములు గల్లా చలపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2013 392 85.00
137818 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి ఆంధ్ర తాత్పర్యసహితము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 2006 334 80.00
137819 శ్రీకృష్ణలీలాతరంగిణీ ... వం. కృష్ణస్వామి శెట్టి అండ్ సన్స్ 1916 80 4 అణాలు
137820 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి ... ... ... 336 30.00
137821 శ్రీకృష్ణలీలా తరఙ్గిణి (సంస్కృత మూలము) సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్థులు సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్థ ట్రస్ట్ 2009 142 40.00
137822 శ్రీ కృష్ణలీలా తరంగిణి (శ్రీ నారాయణ తీర్ధుల వారి కొన్ని ప్రసిద్ధ తరంగముల సంకలనము) ... సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్థ ట్రస్ట్ 2004 104 20.00
137823 శ్రీ కృష్ణ లాలా తరంగ ప్రకాశిని ఆలూరు శ్రీరామమూర్తి శ్రీశ్రీశ్రీ నారాయణ తీర్థ సద్గురు సమితి 2011 120 100.00
137824 శ్రీకృష్ణశ్శరణం మమ (డా. టి. శ్రీరంగస్వామి విరచిత నీలమోహనాష్టకానికి వ్యాఖ్యానం) కంపల్లె రవిచంద్రన్ అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం 2020 118 150.00
137825 సంగీత వేదాంతం (శ్రీ సదాశివ బ్రహ్మేంద్రుల కీర్తనలు) స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ 1987 54 3.00
137826 సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర కీర్తనలు ... సుందర చైతన్య ఆశ్రమం ... 22 2.00
137827 సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర కీర్తనలు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం 1994 142 15.00
137828 సదాశివ బ్రహ్మేంద్రస్వామి కీర్తనలు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం 1989 160 12.00
137829 శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్ర సరస్వతీ కీర్తనలు నోరి భోగీశ్వర శర్మ శ్రీ నారాయణ శంకర భగవత్పాద సరస్వతి 2007 96 40.00
137830 సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర కీర్తనలు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం 2002 142 15.00
137831 కేళీగోపాలమ్ మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి సంస్కృతి, గుంటూరు 2020 208 160.00
137832 శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము (శ్రీలీలాశుక విరచితము) టి.కె. చూడామణి టి.కె. యల్. నరసింహాచార్యులు 2011 787 125.00
137833 శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము వెల్గపూడి పెద్దామాత్య వెంగ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 2015 228 200.00
137834 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము వెలగపూడి వెంగనామాత్య ... 1884 216 3.00
137835 శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం 2009 312 100.00
137836 క్షేత్రయ పదములు (1,2 భాగములు) మువ్వ గోపాలం వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1950 130 3.50
137837 క్షేత్రయ్య పదములు విస్సా అప్పారావు ఆంధ్ర గాన కళా పరిషత్తు 1950 258 4.00
137838 క్షేత్రయ్య పదములు ... ... ... 569 ...
137839 గీతగోవింద కావ్యము (అష్టపదులు) దాశరథి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో 1987 112 12.00
137840 జయదేవుని అష్టపదములు కోట రవికుమార్ సరస్వతి పబ్లికేషన్ 2003 107 30.00
137841 గీతా గోవిందం ఫోల్డర్ ... ...
137842 శ్రీ సదాశివబ్రహ్మేంద్రయోగి ఆధ్యాత్మిక కీర్తనలు / ఆత్మవిద్యా విలాసము ముక్తినూతలపాటి వేంకటసుబ్బారావు / స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం 2011 / 2001 59 / 112 ...
137843 శ్రీకృష్ణకర్ణామృతము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1943 191 1.50
137844 శ్రీరాకర్ణామృతము ... ... 1958 192 5.00
137845 శ్రీరామకర్ణామృతము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు 2011 208 60.00
137846 The Gita Govinda (The Spirit of Oriental Poerty) 70
137847 శ్రీ జయదేవ కవి కృత గీతగోవింద కావ్యం చెలికాని మురళీకృష్ణారావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2014 65 50.00
137848 శ్రీ తిమ్మమాంబ (హరికథ) జోస్యుల సదానంద శాస్త్రి తిమ్మమ్మ మర్రిమాను అభివృద్ధి మండలి 2004 55 20.00
137849 తిమ్మమ్మ బుర్రకథ ఎద్దుల రామానందరెడ్డి, నందిరెడ్డి ఎద్దుల చంద్రశేఖర్ & రాం నరేశ్ బ్రదర్స్ 2012 96 25.00
137850 రక్తతిలకం (ముఖ్యమైన మూడ బుఱ్ఱకథలు) తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు ఆచార్య తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు 2021 134 120.00
137851 భజనావళి ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ ... 197 13.00
137852 సర్వనామ సంకీర్తనావళి గడ్డం రామమోహనరావు శ్రీ రాఘవేంద్ర గన్నీ మర్చంట్సు 1992 128 15.00
137853 గీతరచనా దీపిక కొణతం నాగేశ్వరరావు కొణతం నాగేశ్వరరావు 2023 122 120.00
137854 మా నాయిన పాట సుంకర గోపాలయ్య Horu Publishers 2022 103 100.00
137855 నవతరం పాట ... నవయువ సమాఖ్య (NYS), ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 47 3.00
137856 కర్నాటి వ్యాస విపంచిక ... కళా సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2000 120 50.00
137857 శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి వారి ఘనరాగ ‘పంచరత్న’ కీర్తనలు రాంభట్ల నృసింహశర్మ శాంతా - వసంతా ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2017 27 ...
137858 అంతా రామమయం కంపల్లె రవిచంద్రన్ కంఠంనేని వేంకటేశ్వరరావు 2016 120 120.00
137859 అభినయ గేయాలు (విద్య, విజ్ఞానం, వినోదం - Action Songs) ఆటలు, పాటలు, కథలు కందా నాగేశ్వరరావు కందా నాగేశ్వరరావు ... 40 3.00
137860 పిల్లల పాటలు మురిపించే చిట్టి, పొట్టి పాటలు తిరువీథుల జగన్మోహన రావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 56 5.00
137861 రెక్క సాచిన ఊహలు గేయ సంపుటి వోలేటి పార్వతీశం కిన్నెర పబ్లికేషన్స్ 2017 112 150.00
137862 బాలల గేయాలు ... దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్ 2013 22 2.00
137863 గాంధర్వవేదము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య / మల్లాది పున్నయ్య మాస్టర్ ఇ.కె. పబ్లికేషన్స్ 2014 100 55.00
137864 సుమధుర కంపల్లె రవిచంద్రన్ VVIT, Namburu 2021 80 60.00
137865 గురుశిష్య సంవాదములు ఆకెళ్ల మల్లికార్జున శర్మ ఆకెళ్ల మల్లికార్జున శర్మ 2013 178 200.00
137866 భక్తి గీత సుధ తరిగొండ వెంగమాంబ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2007 100 40.00
137867 సంగీతం (తమిళం) (నౌకా చరితం) ... ... 2014 180 200.00
137868 సంగీతం (తమిళం) ... ... 2016 384 210.00
137869 శ్రీ త్యాగరాజ పంచరత్న కీర్తనలు ఇలపావులూరి కామేశ్వరరావు ఇలపావులూరి కామేశ్వరరావు 1999 100 35.00
137870 వాగ్గేయకారులు ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ జీవితం - విశేషాలు మాధవపెద్ది విజయలక్ష్మి మాధవపెద్ది విజయలక్ష్మి 2016 130 ...
137871 సంకీర్తనావళి 1029 యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1029 2001 158 10.00
137872 సంకీర్తనావళి 1029 యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1029 2017 190 30.00
137873 సంకీర్తనా గానామృతము లంకలపల్లి ప్రసాదరావు లంకలపల్లి ప్రసాదరావు ... 144 30.00
137874 గేయ కథలు కవిరావు బాల సాహితి 1958 107 2.00
137875 రజని మోదుగుల రవికృష్ణ బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ 2016 54 40.00
137876 పట్రాయని సంగీతరావుగారి రచనలు (స్వగతం - చింతాసక్తి వ్యాసాలు, కథలు, ఇతర రచనలు) ... పట్రాయని వేణు గోపాలకృష్ణ 2021 458 500.00
137877 స్వాభిమాన ప్రతీక విద్యాసుందరి బెంగుళూరు నాగరత్నమ్మ జీవితం, కొన్ని రచనలు మోదుగుల రవికృష్ణ సఱ్ఱాజు బాలచందర్, సంస్కృతి గుంటూరు 2014 132 100.00
137878 త్యాగరత్న ‘విశ్వసుందరి’ బెంగుళూరు నాగరత్నమ్మ జీవితాధారిత నవల మలెయూరు గురుస్వామి / రంగనాథ రామచంద్రరావు సఱ్ఱాజు బాలచందర్, సంస్కృతి గుంటూరు 2018 296 250.00
137879 శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షిత కృతి సర్వస్వమ్ ప్రతిపదార్థ, తాత్పర్యములతో (ప్రథమ భాగము) తాడేపల్లి పతంజలి సామగానలహరి సాంస్కృతిక సంస్థ 2021 595 750.00
137880 ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు భూసురపల్లి వెంకటేశ్వర్లు అమరావతి పబ్లికేషన్స్ 2016 104 100.00
137881 శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ కృతిసర్వస్వమ్ (ప్రతిపదార్థ విశేషములతో) ద్వితీయ భాగము తాడేపల్లి పతంజలి సామగానలహరి సాంస్కృతిక సంస్థ 2023 256 600.00
137882 శ్రీ ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ కృతిసర్వస్వమ్ (ప్రతిపదార్థ విశేషములతో) ద్వితీయ భాగము తాడేపల్లి పతంజలి సామగానలహరి సాంస్కృతిక సంస్థ 2023 256 600.00
137883 ఫిడేలు నాయుడుగారు మోదుగుల రవికృష్ణ VVIT, Namburu 2019 166 200.00
137884 సంగీత సౌరభము (నాలుగవ సంపుటము) శ్రీపాద పినాకపాణి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి ... 585 150.00
137885 Dance Traditions of Andhra Arudra Sthree Sakthi Publications 2011 190 200.00
137886 నాట్యశాల (వ్యాస సంపుటి) శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1963 102 1.50
137887 తెలుగు నృత్యకళా సంస్కృతి కె. కుసుమారెడ్డి కె. కుసుమారెడ్డి 2011 283 300.00
137888 కూచిపూడి నాట్య కౌముది (సర్టిఫికెట్ కోర్స్) పసుమర్తి శ్రీనివాస శర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 167 300.00
137889 నాట్యభారతీయం నటరాజ పాద నీరాజితం కోసూరి ఉమాభారతి వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2018 144 100.00
137890 ఆంధ్రనాట్యం సదస్సు 24-25 సెప్టెంబరు 1994 ... ... 1994 58 2.00
137891 మహామంజీరనాదం (నాట్య వ్యాస సంకలనం) మోదుగుల రవికృష్ణ శ్రీ సాయిమంజీర కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమి 2013 190 200.00
137892 నవజనార్దనం నటరాజ రామకృష్ణ పేరిణీ ఇంటర్ నేషనల్, హైదరాబాద్ 1984 79 40.00
137893 1818 పద్దెనిమిదొందల పద్దెనిమిది శ్రీరామ్ పుప్పాల శ్రీరామ్ పుప్పాల 2022 46 ఉచితం
137894 మట్టి బండి (దీర్ఘ కవిత) నాగభైరవ ఆదినారాయణ ఎన్.జి. రంగ ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2022 42 100.00
137895 శ్యామ కవితా సంపుటి రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ / కందిమళ్ళ శివప్రసాద్ కందిమళ్ళ శివప్రసాద్ 2023 143 100.00
137896 ఇష్ట కవిత్వం అనిల్ బత్తుల బోధి ఫౌండేషన్ 2023 475 500.00
137897 వలస పిట్ట (కొల్లేటి దీర్ఘ కవిత) జి. మాల్యాద్రి సాహితీ మిత్రులు, కృష్ణాజిల్లా 2004 36 15.00
137898 శేషమంజరి గుండ్లపల్లి లక్ష్మి నర్సింహ్మరావు గుండ్లపల్లి లక్ష్మి నర్సింహ్మరావు 1994 25 2.00
137899 చకోర సందేశము మోటూరి వేంకటరావు శారదా పబ్లికేషన్సు, విశాఖపట్టణం 1964 62 3.00
137900 వేమన (పద్య కావ్యము) కడెము వేంకట సుబ్బారావు కడెము వేంకట సుబ్బారావు 2015 72 30.00
137901 చాగంటి తులసి కూనలమ్మ పదాలు మరికొన్ని వచన కవితలు చాగంట తులసి చాసో స్ఫూర్తి ప్రచురణలు, విజయనగరం 2023 102 200.00
137902 నాగేటి సాళ్ళలో కవితా సంపుటి బంగారు వి.బి. ఆచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఏలూరు జిల్లా శాఖ 2023 203 180.00
137903 యాలై పూడ్సింది పల్లిపట్టు నాగరాజు కవిసంగమం బుక్స్ ప్రచురణ 2020 136 150.00
137904 భోజన్నగారి కవితామంజూష భోజన్నగారి అనసూయ భోజన్నగారి అనసూయ 2022 53 100.00
137905 ఆగినచోటు నుంచే మళ్ళీ రేఖాజ్యోతి రేఖాజ్యోతి వాకిలి 2021 89 100.00
137906 తెల్లవారుజాము కల కవిత్వం శిఖామణి కవిసంధ్య గ్రంథమాల 2021 124 80.00
137907 కవిత 2018 విశ్వేశ్వర రావు సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ 2019 174 150.00
137908 కల్లంచుల బువ్వ ధీర్ఘ కవిత ఈ. రాఘవేంద్ర ఈ. రాఘవేంద్ర 2022 91 100.00
137909 కాలం సాక్షిగా ... కవిత్వం పోతురాజు దుర్గాదేవి శ్రీశ్రీ కళావేదిక ... 100 100.00
137910 సమాంతర ఛాయలు మువ్వా శ్రీనివాసరావు సాహితీమిత్రులు, ఖమ్మం 2013 276 200.00
137911 మధ్యయుగ ఆంధ్ర తెలంగాణాలలో ... శైవ, వైష్ణవ క్షేత్రాలు - రెడ్ల సేవ వి.వి. సుబ్బారెడ్డి అఖిల భారత రెడ్ల సంక్షేమ సమాఖ్య 2018 38 5.00
137912 నిన్నటి పరిమళాలు శ్రీరమణ మోదుగుల రవికృష్ణ వివిఐటి, నంబూరు 2022 192 180.00
137913 ‘మనసు’ బయటి మాట ... అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం 2017 32 ...
137914 ప్రశ్న ఎందుకు? టెడ్ అగాన్ / పి. హరిపద్మరాణి, పెద్ది సాంబశివరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2023 132 100.00
137915 విమర్శక వతంసులు (వ్యాస సంపుటి) ఎస్వీ రామారావు, ఎల్లూరి శివారెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు 2011 133 45.00
137916 సర్వోదయగానామృతం సిహెచ్. బాబావలిరావు తుమ్మల కళాపీఠం, గుంటూరు 2016 32 25.00
137917 గురజాడ ‘దేశభక్తి’ గురించి జి.ఎస్. చలం అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, విజయనగరం 2022 120 100.00
137918 నన్నయ్య (భారత రచన) తలారి వాసు ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయం, రాజమహేంద్రి 2015 207 100.00
137919 సాహిత్య సాగరంలో ఏఱినముత్యాలు టి.వి.కె. సోమయాజులు, తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు అజో-విభో-కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2023 317 300.00
137920 తెలంగాణం తెలుగు మాగాణం (తెలంగాణ సాహిత్య సాంస్కృతిక చరిత్ర) జి. బాలశ్రీనివాసమూర్తి Neelkamal Publications Pvt. Ltd. 2016 177 175.00
137921 తెలుగు సాహిత్యవిమర్శ బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు హిమకర్ పబ్లికేషన్స్ 2014 395 200.00
137922 నాగ్నజితీ పరిణయము వేమూరి (దాసు) శారదాంబ మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారకసమితి 2019 120 150.00
137923 కథా రచన కె. దశరధ్, మామిడి హరికృష్ణ భాషా సాంస్కృతి శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2022 134 330.00
137924 భక్తిమాల తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక కుప్పా వేంకట కృష్ణమూర్తి శ్రీ భక్తిమాల ట్రస్టు (రి), శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమము 2023 335 100.00
137925 మరో ఆ - ప్రస్తుత ప్రసంగాలు రత్నాకరం రాము రత్నాకరం రాము 2020 96 35.00
137926 గగన కవితా కుసుమం సాధించిన ప్రేమర్షి! కంపల్లె రవిచంద్రన్ మోహన వంశీ ప్రచురణలు 2023 50 80.00
137927 శర్మగారి సీసపద్యాలు కోడూరి శేషఫణి శర్మ సూరన సారస్వత సంఘము, నంద్యాల 2023 40 50.00
137928 వచన రచన తత్త్వాన్వేషణ చేకూరి రామారావు చేకూరి రామారావు 2002 203 150.00
137929 లోకాలోకనం టి. ఉడయవర్లు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 1988 319 75.00
137930 మరపురాని మధురగాథ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు పుట్టపర్తి నాగపద్మిని 2009 267 150.00
137931 గీతరచనా దీపిక Lamp of Lyricist కొణతం నాగేశ్వరరావు కొణతం నాగేశ్వరరావు 2023 122 120.00
137932 ప్రచ్ఛన్న వస్తుశిల్పాలు సాగర్ శ్రీ రామకవచం నవ్యాంధ్ర రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2020 135 200.00
137933 ఎన్. గోపి సాహిత్య స్ఫూర్తి వ్యాసమాలిక మోదుగుల రవికృష్ణ బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్ 2017 112 50.00
137934 తృతీయ శక్తి (అహింసా శక్తి) (వెనుకబడిన తరగతుల సాధికారత సంస్థ, సామాజిక చేతనా వేదిక, గుంటూరు, జన జాగృతి పాంప్లెట్స్) ఆచార్య వినోబా / చాపరాల సీతారామదాసు, చర్ల జనార్దనస్వామి సర్వ సేవాసంఘ ప్రచురణ ... 426 7.00
137935 ఆర్ ఎస్ ఎస్ లోతుపాతులు దేవనూరు మహాదేవ / అజయ్ వర్మ అల్లూరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2022 40 40.00
137936 భారత చరిత్రలో కులం ఆర్.ఎస్. శర్మ, ఇర్ఫాన్ హబీబ్ ఖమ్మం స్టడీ సర్కిల్ 1998 32 8.00
137937 కార్పోరేట్లకే తప్ప సామాన్యులకు మేలు చేయని మోడీ పాలన వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు ... 2023 24 ...
137938 గుజరాత్ ఫైల్స్ దుర్మార్గ పాలనపై రహస్యనేత్రం రానా అయ్యూబ్ / ఎన్. రవి మలుపు, హైదరాబాద్ 2022 182 170.00
137939 కశ్మీర్‌పై బాలగోపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2016 140 120.00
137940 కరణీకం శతాబ్దాల చీకటి వెలుగు ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ విజ్ఞాన వేదిక, తెనాలి 2023 304 250.00
137941 ఇది స్వాతంత్ర్యమా? బానిసత్వమా? శ్రీరాజీవ్ దీక్షిత్, అనంతకుమార్ సాహిత్యనికేతన్, హైదరాబాద్ 2014 296 120.00
137942 మనం మరచిన మోటుపల్లి చారిత్రక వ్యాసాలు కె. రామచంద్రారెడ్డి మోటుపల్లి హెరిటేజ్ సొసైటీ, 2023 2023 172 200.00
137943 గండికోట A Guide to Gandikota Fort తవ్వా ఓబుల్‌ రెడ్డి తెలుగు సమాజం, మైదుకూరు 2019 132 100.00
137944 సాంస్కృతిక జాతీయవాదం కొప్పర్తి వెంకటరమణ మూర్తి డా. గరిగిపాటి రుద్రయ్య చౌదరి స్మారకోపన్యాసం - 23 2021 29 20.00
137945 అసమ్మతి స్వరం రోమిలా థాపర్ / కొప్పర్తి వెంకటరమణమూర్తి సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ 2021 24 10.00
137946 అమరావతి వివాదాలు - వాస్తవాలు కందుల రమేష్ పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్, ఇండియా 2022 315 300.00
137947 నా రాజీనామా (సిపిఐ (యం) ప్రధాన కార్యదర్శిత్వానికి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యత్వానికి) కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య కర్నాటి వెంకట రామ్ కామ్రేడ్ గుర్రం కోటయ్య మెమోరియల్ కమిటి 2022 126 100.00
137948 Climb A Lofty Ladder Walter and Marion Havighurst Pyramid Books, Inc. .. 128 1.00
137949 Great Women Teachers Alice Fleming Pyramid Books, Inc. 1967 124 1.00
137950 Ignited Minds unleashing the Power within India APJ Abdul Kalam Penguin Books 2003 205 125.00
137951 Classic Short Stories Leo Tolstoy, Guy de Maupassant, Gharles Dickens Ashok Mahadevan for Reader's Digest 2004 192 85.00
137952 For Those Who hurt Chuck Swindoll Multnomah Press 1977 46 5.00
137953 Suzanne Collins Gregor and the Prophecy of Bane Book 2 in The Underland Chronicles Suzanne Collins Scholastic 2004 312 $. 6.99
137954 Dew Drops Speaks About You Vemuri Balaram Vasan Publications 2005 160 60.00
137955 Falling Flowers and Rusted Chains A Collection of Poems and Essays Neeharika Bandlapalli Parvathi Publications 2021 76 200.00
137956 Why I am A Hindu Shashi Tharoor Aleph Book Company 2018 302 699.00
137957 Total Recall My Unbelievably True Life Story Arnold Schwarzenegger Simon & Schuster Ltd. 2012 646 699.00
137958 సూర్య చంద్ర గ్రహణములు ఆదిపూడి వేంకటశివ సాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2010 88 36.00
137959 విజ్ఞాన విశేషాలు కొండముది హనుమంతరావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1997 34 12.00
137960 Life Sciences Made Easy Jwahar Sharma, Shikha Sharma Subhash Bros., 280 6.50
137961 శ్రీః దోనయామాత్య విరచిత సస్యానందము (వర్షశాస్త్రము) సంగ శేషాచలశాస్త్రి, ఉన్నం జ్యోతివాసు శ్రీమతి రావి కృష్ణకుమారి 2016 100 60.00
137962 పాడి పరిశ్రమ (పశు, గొర్రెల వ్యాధులు - హోమియో చికిత్స) రిపెర్టరితో సహా దంటు సత్యనారాయణ దంటు సత్యనారాయణ 2018 225 200.00
137963 మహిళల ఆరోగ్య సమస్యలకు హోమియో ట్రీట్‌మెంట్ ... వండర్ వరల్డ్ ఫిబ్రవరి ప్రత్యేక అనుబంధం 2000 32 2.00
137964 హోమియో వైద్య విధానము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. పబ్లికేషన్స్ 1990 130 10.00
137965 ప్రాథమిక హోమియో వైద్య విధానము ఓగిరాల రామచంద్రరావు ఓగిరాల రామచంద్రరావు 1990 128 10.00
137966 The Home Prescriber A. Dwight Smith B. Jain Publishers, New Delhi 1971 42 2.00
137967 అందరికి హోమియోపతి నాల్గవ కూర్పు వేపకొమ్మ రాధాకృష్ణమూర్తి వేపకొమ్మ రాధాకృష్ణమూర్తి 1999 275 75.00
137968 హోమియో వైద్య చికిత్సలో మెళకువలు కావూరి పూర్ణచంద్రరావు నీరజా పబ్లికేషన్స్ 1993 364 75.00
137969 హోమియో చికిత్స పరిచయ గ్రంథము ఎన్. అశ్వర్థరెడ్డి సర్వోదయ హోమియో వైద్యశాల, అనంతపురం 2002 345 120.00
137970 Homoeopathic Medicines Adel Germany 69 2.00
137971 Hand Book on How to Control Diabetes and Hypertension మధుమేహం, రక్తపోటుని అదుపులో ఉంచటం ఎలా? కొసరాజు కళాధర్ ... ... 42 2.00
137972 స్నిగ్ధ ఆయుర్వేద వైద్యశాల మల్టీ స్పెషాలిటీ విభాగము ... ... ... 16 ...
137973 మన దేశం - మన వైద్యం ... స్నిగ్ధ ఆయుర్వేద వైద్యశాల ... 12 ...
137974 హెచ్‌ఐవి / ఎయిడ్స్ - ఆరోగ్యానికి పెనుసవాలు ప్రధాన మంత్రి ప్రసంగాలు ... ... 2011 6 ...
137975 మతిమరపు తాతలకోసం ద్వాదశ లవణ చికిత్సా విధానం విల్‌హెల్మ్ హెన్‌రిచ్ ఘాస్లెర్ / బచ్చు జగన్నాథ గుప్తా, గడ్ వీరరాఘవరావు సత్యమేవజయతే పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2019 256 ...
137976 షుగర్ పేషంట్ల ‘స్వీట్ లైఫ్’ కు 100 సూచనలు కె. కళ్యాణ చక్రవర్తి హెల్ప్ హాస్పటల్, గుంటూరు ... 21 ...
137977 పర్యావరణ యాగము ఈదర రత్నారావు భువన చంద్ర పర్యావరణ పరిరక్షణ సమితి, గుంటూరు 2018 96 20.00
137978 మానవాళిపై వైరస్ ప్రభావం మన్నె సుబ్బారావు మన్నె సుబ్బారావు 2020 63 100.00
137979 కోవిడ్ ... ఎయిడ్స్ ... నేను ... యనమదల మురళీకృష్ణ యనమదల మురళీకృష్ణ 2022 164 200.00
137980 Brain Wave Sasikanth C Amar Chitra Katha Private Limited 2014 48 48.00
137981 శ్రీమద్భగవత్ గీతారహస్యము కర్మయోగ శాస్త్రము ప్రథమ సంపుటము లోకమాన్య శ్రీ బాలగంగాధర తిలక కృతము / నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2012 466 45.00
137982 శ్రీమద్భగవత్ గీతారహస్యము కర్మయోగ శాస్త్రము ద్వితీయ సంపుటము లోకమాన్య శ్రీ బాలగంగాధర తిలక కృతము / నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2003 605 45.00
137983 శ్రీమద్భగవద్గీత (పారాయణం) పారాయణ గీత (మూలశ్లోకములు, ఆంధ్రవచనరూపార్థము మాత్రము కలది) కందుకూరి మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణ మఠం ... 161 15.00
137984 శ్రీమద్భగవద్గీత వచనామృతము సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి 2023 87 ...
137985 నిత్య సాధన చైతన్యం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, సుందర చైతన్యాశ్రమం 2002 337 100.00
137986 శ్రీమద్భగవద్గీత గీతా తాత్పర్యబోధిని వ్యాఖ్యాసమేతము విద్యారణ్యుల గురువర్యులు, శంకరానంద మునివరేణ్యులు / శుద్ధచైతన్యస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము 1972 468 50.00
137987 శ్రీభగవద్గీతా శాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి ... 778 50.00
137988 భగవద్గీతాహృదయము ... ... ... 72 20.00
137989 భగవద్గీత / భాగవద్గీతా ప్రవేశము జటావల్లభుల పురుషోత్తమశాస్త్రి ... ... 32 / 128 20.00
137990 కర్మ సిద్ధాన్తము మలయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము 1993 118 13.00
137991 జనన మరణాలకు అతీతంగా .... ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు, విజయకుమార్ దాస భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ 2015 60 10.00
137992 ఆర్షకుటుంబము వాసిరెడ్డి దుర్గాసదాశివేశ్వర ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం, పరిశోధనాలయం 1983 182 47.00
137993 కబీర్ గీతావళి స్వామి సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, సుందర చైతన్యాశ్రమం 2005 54 20.00
137994 కొలనులో కోనేరు నున్న తేజ శ్రీ రాఘవ అచంచల పబ్లికేషన్స్ 2023 48 40.00
137995 జ్ఞాన దీపికలు స్వామి సుందర చైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, సుందర చైతన్యాశ్రమం 2000 40 10.00
137996 భారత నిరుక్తి ఎఱ్ఱన ధర్మోక్తి ఆరణ్య పర్వ శేష కథా సూత్రంతో తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి, సూరం శ్రీనివాసులు ... 1989 102 20.00
137997 ఎందుకు చేయాలి మనము ... (భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు) స్వామిని విమలానంద, రాధికా కృష్ణకుమార్ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు 2010 86 14.00
137998 Vedanta Biotechnology T.D. Singh Bhaktivedanta Institute, Kolkata 2009 70 $. 5
137999 ఆనంద యోగము I & II భాగములు యశ్‌పాల్ / ముక్తేవి పాండురంగ విఠల్ ప్రసాద్ Akhila Bharatiya Santmat Satsang 2002 227 80.00
138000 Discourses Meher Baba Meher Mownavani Publications 2002 431 120.00