వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -13

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
6001 శివ. 303 294.5 శ్రీ శివ సహస్రనామ రహస్యార్థము నిర్మల శంకరశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 338 25.00
6002 శివ. 304 294.5 శివతత్త్వ రహస్యము నిర్మల శంకరశాస్త్రి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1980 188 16.00
6003 శివ. 305 294.5 శివతత్త్వ రహస్యము నిర్మల శంకరశాస్త్రి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1999 200 30.00
6004 శివ. 306 294.5 శివ సప్తతి దోర్బల విశ్వనాథశర్మ వైఖరి ప్రకాశనము, వరంగల్ 1973 15 1.00
6005 శివ. 307 294.5 సిద్ధాంత శిఖామణి ఈశ్వర సత్యనారాయణ శర్మ సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 2004 348 140.00
6006 శివ. 308 294.5 శ్రీ పాశుపత తంత్రం స్వామి మధుసూదన సరస్వతి మోహన పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 88 30.00
6007 శివ. 309 294.5 బిల్వాష్టరోత్తర స్తోత్రమ్ స్ఫూర్తిశ్రీ సాధన గ్రంధ మండలి, తెనాలి 1998 80 10.00
6008 శివ. 310 294.5 శ్రీ శివస్తోత్ర రత్నాకరము ఏలూరు సీతారామ్ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1988 31 2.00
6009 శివ. 311 294.5 శ్రీకైలాసవాస కరావలంబ స్తోత్రమ్ కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి సాధన గ్రంధ మండలి, తెనాలి 1978 20 1.00
6010 శివ. 312 294.5 శివమహా స్తోత్రమ్ శుద్ధ చైతన్య స్వామి స్వామి కృష్ణానంద సరస్వతి, రుషీకేశ్ 18 2.00
6011 శివ. 313 294.5 శ్రీశివస్తుతి చాడ గోపాలకృష్ణ రచయిత,హైదరాబాద్ 1992 43 4.00
6012 శివ. 314 294.5 శ్రీశివమహిమ్నః స్తవము పాతూరి సీతారామాంజనేయులు బాలసరస్వతి బుక్ డిపో, చెన్నై 1997 32 12.00
6013 శివ. 315 294.5 శ్రీశివలీలార్ణవము చివుకుల వేంకటరమణ శాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు 1981 426 20.00
6014 శివ. 316 294.5 ఆత్మార్పణ స్తుతి వంగవోలు ఆదిశేష శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1966 21 0.50
6015 శివ. 317 294.5 సుందరేశ్వర విలాసము చెరువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి రచయిత, తణుకు 1998 96 15.00
6016 శివ. 318 294.5 శ్రీ శివరాత్రిమహత్యము సచ్చితానందేంద్రసరస్వతీస్వామి వికాస్ ప్రింట్స్, విజయవాడ 1982 88 5.00
6017 శివ. 319 294.5 అపురూప శివలీలలు వేంకట నరసింహారావు జ్ఞానమార్గము, భక్తి టు డే, చెన్నై 2005 162 80.00
6018 శివ. 320 294.5 శ్రీనీలకంఠేశ్వర వైభవము వద్దిపర్తి పద్మాకర్ రచయిత, ఏలూరు 2003 22 30.00
6019 శివ. 321 294.5 శివలీలా విలాసము రావి మోహనరావు స్వప్న పబ్లికేషన్స్, ప్రకాశం జిల్లా 2010 76 40.00
6020 శివ. 322 294.5 ప్రభులింగ లీల 166 2.00
6021 శివ. 323 294.5 శివోహమ్ శ్రీదత్త ప్రసాద్ పరమాత్ముని రచయిత, గుంటూరు 2007 54 30.00
6022 శివ. 324 294.5 శివదేవుని కథ(శివుని పూజా విధానంతో) లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1972 28 0.40
6023 శివ. 325 294.5 భద్రాయువు చరిత్ర అన్నాపంతుల చిరంజీవి శాస్త్రి సాధన గ్రంధ మండలి, తెనాలి 1979 56 3.00
6024 శివ. 326 294.5 శివ కళ్యాణ మహోత్సవమ్ ధూళిపాళ రామకృష్ణ ఋషిపీఠం-సనాతన ధర్మవేదిక ... 32 5.00
6025 శివ. 327 294.5 శ్రీ శివ స్తోత్రావళి మదునూరి వెంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2006 64 3.00
6026 శివ. 328 294.5 పరమ శివుడు ... రామకృష్ణ మఠం , హైదరాబాద్ 2009 120 15.00
6027 శివ. 329 294.5 శ్రీ శివ స్తోత్రములు ... శివకామేశ్వరి గ్రంధమాల, విజయవాడ ... 32 5.00
6028 శివ. 330 294.5 శ్రీ శివమహిమ్నః స్తోత్రమ్ జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2002 64 3.00
6029 శివ. 331 294.5 శివ మహిమ్నః స్తోత్రమ్ ... రామకృష్ణ మఠం , హైదరాబాద్ 2008 47 6.00
6030 శివ. 332 294.5 శ్రీ శివసహస్రనామ స్తోత్రం తంగిరాల ప్రభాకర పూర్ణయ్య గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి ... 112 15.00
6031 శివ. 333 294.5 శ్రీ శివ సహస్రనామము ... శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1987 182 6.00
6032 శివ. 334 294.5 శ్రీ శివకవచ స్తోత్రమ్ ... వావిళ్ళరామశాస్త్రి అండ్ సన్స్, చెన్నై 1984 40 1.00
6033 శివ. 335 294.5 శ్రీ నమశ్శివాయ గేయామృతము సాయంవరదదాసు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1995 24 2.00
6034 Siva. 336 294.5 Siva-Mahimnah Stotram Swami Pavitrananda Advaita Ashrama 1994 83 6.00
6035 Siva. 337 294.5 Siva Sahasranama Stotram Swami Chidbhavananda Sri Ramakrishna Tapovanam 1985 144 7.00
6036 Siva. 338 294.5 Mantras John Blofeld Mandala Books 1977 40 10.00
6037 Siva. 339 294.5 Siva Sahasranama Stotram Swami Chidbhavananda Sri Ramakrishna Tapovanam 1979 145 3.50
6038 Siva. 340 294.5 Lord Shiva B.R. Kishore Diamond Pocket Books (P) LTD, Delhi 48 6.00
6039 Siva. 341 294.5 Spanda Karikas Jaideva Singh Motilal Banarsidass pub., Delhi 1980 209 50.00
6040 Siva. 342 294.5 Siva Sahasranama Stotram R. Anantakrishna Sastri V. Ramaswamy Sastrulu & Sons 1955 77 3.00
6041 Siva. 343 294.5 That Lord Siva To Be Adored K.K. Moorthy Message Pub., Tpty 1995 360 150.00
6042 Siva. 344 294.5 South Indian Devotional Legends on Lord siva S. Swaminathan Sri Saiva Mahapeetam, Vijayawada 101 15.00
6043 Siva. 345 294.5 South Indian Devotional Legends on Lord siva S. Swaminathan Sri Saiva Mahapeetam, Vijayawada 101 15.00
6044 Siva. 346 294.5 Saiva Siddhanta Sangraha Annadevara Subba Rao Sivajnana Lahari, Hyd 168 250.00
6045 शीवा. 347 294.5 శివగీత ... కేమరాజ శ్రీకృష్ణదాసు 2006 215 40.00
6046 शीवा. 348 294.5 శివకథామృత మహాకావ్యము ప్రకాశ శాస్త్రి మెహర్‌చంద్ర లక్ష్మణదాసు ... 123 5.00
6047 शीवा. 349 294.5 Siva Stotravali Sri Kshemarajacarya Sri Krishnananda Sagara 1985 208 45.00
6048 शीवा. 350 294.5 Sivadvaita Nirnayaha Pullela Ramachandrudu Srimad Appayya Deekshitendra, Hyd 2005 305 220.00
6049 शीवा. 351 294.5 శివస్తోత్రరత్నాకర .. గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ ... 248 60.00
6050 Siva. 352 294.5 Siva Sahasranama Stotram R. Anantakrishna Sastri V. Ramaswamy Sastrulu & Sons 1955 77 10.00
6051 దక్షిణ. 1 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ ... 141 25.00
6052 దక్షిణ. 2 294.5 శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్ర రత్నావళి ... సనాతన సుపధ పబ్లికేషన్స్, భీముని పట్టణం 2009 169 100.00
6053 దక్షిణ. 3 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి విలాసాఖ్యం మహాకావ్యం కురుగంటి వేంకటరమణశాస్త్రి ... 1940 72 1.50
6054 దక్షిణ. 4 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు బుశెట్టి రామమోహన్ రావు, కడప 2005 22 12.00
6055 దక్షిణ. 5 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము జె.వి. పూర్ణచంద్రరావు రచయిత, 1984 80 5.00
6056 దక్షిణ. 6 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2001 81 45.00
6057 దక్షిణ. 7 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి దర్శనం అమృతలూరి వీరబ్రహ్మేంద్రరావు అమృత ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 148 75.00
6058 దక్షిణ. 8 294.5 దక్షిణామూర్తి ప్రదక్షిణము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు చిట్టా కృష్ణబ్రహ్మం, విజయవాడ 2004 80 30.00
6059 దక్షిణ. 9 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము ... సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 23 5.00
6060 దక్షిణ. 10 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము ఎల్. విజగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1989 239 16.00
6061 దక్షిణ. 11 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ మండలీకాశ్రమము, తెనాలి 1990 160 10.00
6062 దక్షిణ. 12 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము నుండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1990.2 103 12.00
6063 దక్షిణ. 13 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం స్వామిని ప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2001.3 19 6.00
6064 దక్షిణ. 14 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తవము సోమయాజుల పురుషోత్తమ శాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 66 2.00
6065 దక్షిణ. 15 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి కల్పః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 115 40.00
6066 దక్షిణ. 16 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి శృంగేరి శ్రీ విరూపాక్షపీఠము, గుంటూరు 1984 40 2.00
6067 దక్షిణ. 17 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1983 30 1.50
6068 దక్షిణ. 18 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి సహస్రనామ స్తోత్రం జె.వి.వి. సుబ్బారావు రచయిత, అమలాపురం ... 47 3.00
6069 దక్షిణ. 19 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ దువ్వూరి రామకృష్ణరావు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1989 52 16.00
6070 దక్షిణ. 20 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ స్వామినారాయణానంద రచయిత, హృషికేష్ 1988 156 24.00
6071 దక్షిణ. 21 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము నిత్యానందగిరిస్వామి శ్రీ శంకరజయంతీ ప్రచురణలు 1952 58 2.00
6072 దక్షిణ. 22 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము నండూరు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఆర్ష విజ్ఞాన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1983 120 9.00
6073 దక్షిణ. 23 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం స్వామిని శ్రీ శారదా ప్రియానంద చిన్మయారణ్య ప్రచురణ నిధి, గుంటూరు 1992.2 44 8.00
6074 దక్షిణ. 24 294.5 శివపదం సామవేదం షణ్ముఖశర్మ స్వప్న పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1998 145 50.00
6075 దక్షిణ. 25 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... వేంకట్రామ అండ్ కో.,విజయవాడ 1992 101 4.00
6076 వెంకట. 1 294.5 తిరుపతి చరిత్రము దీవి రంగనాథాచార్యులు తి.తి.దే. 1978 502 60.00
6077 వెంకట. 2 294.5 తిరుపతి తిమ్మప్ప గుత్తి (జోళదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి ఆర్ట్స అండ్ లెటర్స్, హైదరాబాద్ 2012 279 250.00
6078 వెంకట. 3 294.5 తిరుమల చరితామృతము పి.వి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 569 200.00
6079 వెంకట. 4 294.5 తిరుపతి చరిత్రము దీవి రంగనాథాచార్యులు తి.తి.దే. 2003 502 45.00
6080 వెంకట. 5 294.5 తిరుమల దర్శనము ... తి.తి.దే. 2003 114 20.00
6081 వెంకట. 6 294.5 తిరుమల తిరుపతి క్షేత్రం మహాత్మ్యం జి.టి. సూరి తి.తి.దే. 2000 137 16.00
6082 వెంకట. 7 294.5 తిరుమల తిరుపతి యాత్ర యం. గోపాలాచార్యులు తి.తి.దే. 1948 119 0.70
6083 వెంకట. 8 294.5 తిరుపతి సంగ్రహ చరిత్రము ... తి.తి.దే. 1965 36 2.00
6084 వెంకట. 9 294.5 తిరుమల తిరుపతి స్థలపురాణం రేవళ్ళ సూర్యనారాయణ తి.తి.దే. 1965 100 1.50
6085 వెంకట. 10 294.5 శ్రీనివాస వైభవం జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2005 223 40.00
6086 వెంకట. 11 294.5 శ్రీనివాస వైభవం జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2005 223 40.00
6087 వెంకట. 12 294.5 శ్రీవేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 1987 270 6.60
6088 వెంకట. 13 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము టి. రాఘవయ్య తి.తి.దే. 1999 109 10.00
6089 వెంకట. 14 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము వేదాన్తం జగన్నాధాచార్యులు తి.తి.దే. 1999 318 65.00
6090 వెంకట. 15 294.5 శ్రీ శ్రీనివాస మహాత్మ్యం తిమ్మరాజు విశ్వకవి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైనర్స్, హైదరాబాద్ 2002 142 100.00
6091 వెంకట. 16 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర చరిత నూతలపాటి వెంకటసుబ్బారావు శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, కూచిపూడి 1995 200 27.00
6092 వెంకట. 17 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర చరిత నూతలపాటి వెంకటసుబ్బారావు శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, కూచిపూడి 1995 200 27.00
6093 వెంకట. 18 294.5 శ్రీనివాస వైభవమ్ వెలమకన్ని శ్రీరామమూర్తి క్షేత్రసాహితీ , రామచంద్రపురం 1982 244 20.00
6094 వెంకట. 19 294.5 సిరికొలువు (తిరాచానూరు శ్రీ క్షేత్రమహిమ) జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2010 202 40.00
6095 వెంకట. 20 294.5 హరి కొలువు జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2000 368 65.00
6096 వెంకట. 21 294.5 హరి కొలువు జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2002 368 60.00
6097 వెంకట. 22 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యం ఆర్. రామమూర్తి శర్మ తి.తి.దే. 1982 203 5.00
6098 వెంకట. 23 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యం ఆర్. రామమూర్తి శర్మ తి.తి.దే. 1982 203 5.00
6099 వెంకట. 24 294.5 శ్రీవేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 1987 270 6.60
6100 వెంకట. 25 294.5 శ్రీవేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2004 270 25.00
6101 వెంకట. 26 294.5 భారతీయ సంస్కారములు దేవరకొండ శేషగిరిరావు తి.తి.దే. 1997 366 36.00
6102 వెంకట. 27 294.5 సంక్షిప్త ఆలయ పూజా విధానము( శైవం) ... తి.తి.దే. ... 28 7.00
6103 వెంకట. 28 294.5 తిరుమల వాసుని కల్యాణోత్సవం కె. సర్వోత్తమరావు తి.తి.దే. 1995 24 7.00
6104 వెంకట. 29 294.5 బ్రహ్మాండ కోటి నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం ... జ్ఞానమార్గము భక్తిటుడే, చెన్నై 2004 34 10.00
6105 వెంకట. 30 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర కల్యాణము-వైభవము కె. రామరత్నం తి.తి.దే. 1957 32 0.60
6106 వెంకట. 31 294.5 తిరుమలలో తిరునాళ్ళు చిట్రాజు గోవిందరాజు శ్రీనివాస ప్రచురణలు, రామసముద్రం 1985 100 12.00
6107 వెంకట. 32 294.5 దేవస్థానవాణి ... తి.తి.దే. 1968 48 2.00
6108 వెంకట. 33 294.5 శనివార వ్రతము బి.వి.ఎన్. శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి ... 40 8.00
6109 వెంకట. 34 294.5 ఓం నమో వేంకటేశాయ ... ... ... 116 30.00
6110 వెంకట. 35 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సహస్రనామ స్తోత్రము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2001 139 30.00
6111 వెంకట. 36 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సహస్రనామ స్తోత్రము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2001 139 30.00
6112 వెంకట. 37 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి పి.రమాదేవి, పి. సీతాపతి వ్యాసప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1982 219 8.00
6113 వెంకట. 38 294.5 తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి మహాత్మ్యం - చరిత్ర మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గోల్లపూడి వీరస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1995 64 14.00
6114 వెంకట. 39 294.5 తిరుపతి శ్రీ వేంకటాద్రిరాముడు తలుపూరు రామ రమేశ్‌కుమార్ తి.తి.దే. 2004 125 20.00
6115 వెంకట. 40 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర కృష్ణమంజరి స్తుతి తరిగొండ వేంగమాంబకృతి తి.తి.దే. 2007 16 8.00
6116 వెంకట. 41 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర దర్శనము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైనర్స్, హైదరాబాద్ 2007 97 50.00
6117 వెంకట. 42 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర కర్ణామృతము ఎం.వి.ఎస్. శర్మ రాయల సాహిత్య పరిషత్తు, ప్రొద్దుటూరు 90 2.50
6118 వెంకట. 43 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రమ్ యామిజాల పద్మనాభస్వామి తి.తి.దే. 1980 156 4.00
6119 వెంకట. 44 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యము-శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము సోమదశా శ్రీనివాస బుక్ డిపో, తిరుపతి 1966 128 2.00
6120 వెంకట. 45 294.5 తిరుమల సమయాచారములు ఎన్.పి.వి. నరసింహాచార్య, టి.ఎ. కృష్ణమాచార్యులు తి.తి.దే. 2012 152 15.00
6121 వెంకట. 46 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి రత్నమాల వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి తి.తి.దే. 1958 74 6.00
6122 వెంకట. 47 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామ ఎం.వి.ఎస్. ప్రసాద్ తి.తి.దే. 1992 45 2.00
6123 వెంకట. 48 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర కర్ణామృతము సుఖవాసి మల్లికార్జునరాయశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2011 63 42.00
6124 వెంకట. 49 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతకల్పము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైనర్స్, హైదరాబాద్ 2007 40 20.00
6125 వెంకట. 50 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతకల్పము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైనర్స్, హైదరాబాద్ 2010 45 22.00
6126 వెంకట. 51 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు - ఈశ్వరుడు సి.వి. భీమశంకరమ్ ఈరణ్ణ ఆర్. జిందె, ఆదోని 1999 136 20.00
6127 వెంకట. 52 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత గీతములు మరియు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్తోత్రమంజరి బాపట్ల హనుమంతరావు బాపట్ల వేంకట పార్థసారథి 1988 60 10.00
6128 వెంకట. 53 294.5 తిరుమలలో శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయాలు కె. సర్వోత్తమరావు తి.తి.దే. 1991 16 1.25
6129 వెంకట. 54 294.5 ఏడుకొండల ఱేడు- ఏడుగడ జయ (అనువాదము) ఆఖిలభారతీ బ్రహ్మాణ కరివెన, శ్రీశైలం 2001 332 120.00
6130 వెంకట. 55 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర గానామృతము అప్పల బాలరత్నం ... 2008 114 22.00
6131 వెంకట. 56 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రమ్ యామిజాల పద్మనాభస్వామి రచయిత, చెన్నై 1980 156 15.00
6132 వెంకట. 57 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర జీవిత చరిత్ర మహాత్మ్యం సి.ఎన్. విజయకుమార్ శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, తిరుపతి, 1984 80 8.00
6133 వెంకట. 58 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర జీవిత చరిత్ర మహాత్మ్యం పురాణము సి.ఎన్. విజయకుమార్ ఎస్.వి. గోపాల్ అండ్ కో. మద్రాసు ... 66 15.00
6134 వెంకట. 59 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలా మహాత్మ్యం ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, తిరుమల 1960 98 1.40
6135 వెంకట. 60 294.5 కృష్ణమంజరి తరిగొండ వేంగమాంబకృతి ఎఱ్ఱమరెడ్డి అన్నపూర్ణమ్మ 1977 24 0.80
6136 వెంకట. 61 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యం ఆర్.వి. శ్రీనివాసరావు లోటస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1983 72 3.50
6137 వెంకట. 62 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యం ఆర్.వి. శ్రీనివాసరావు లోటస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1983 72 7.50
6138 వెంకట. 63 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యము ఆర్.వి. శ్రీనివాసరావు లోటస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1983 72 7.50
6139 వెంకట. 64 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యము ఆర్.వి. శ్రీనివాసరావు లోటస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1989 75 3.50
6140 వెంకట. 65 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యము వేంకట నరసింహారావు జ్ఞానమార్గము భక్తిటుడే,చెన్నై 2005 130 21.00
6141 వెంకట. 66 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము సోమదశా శ్రీనివాస బుక్ డిపో, తిరుపతి 1961 128 1.25
6142 వెంకట. 67 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహాత్మ్యము టి.సి. పురుషోత్తము పి.రంగనాయకులు, తిరుపతి 1955 32 0.80
6143 వెంకట. 68 294.5 పిలిచితే పలుకుతావట ఏడిద కామేశ్వరరావు తి.తి.దే. 2001 21 7.00
6144 వెంకట. 69 294.5 శ్రీనివాసుని దివ్యవైభవము హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద తి.తి.దే. 2001 15 4.00
6145 వెంకట. 70 294.5 కలియుగ దైవము కేఎస్వీ తి.తి.దే. 1982 118 10.00
6146 వెంకట. 71 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము సోమదశా శ్రీనివాస బుక్ డిపో, తిరుపతి 1962 128 1.25
6147 వెంకట. 72 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర దివ్య దర్శనము టి. రాఘవయ్య తి.తి.దే. 1999 109 10.00
6148 వెంకట. 73 294.5 శ్రీ తిరుమల వెంకన్న వై. శంకరనారాయణ తి.తి.దే. ... 57 11.00
6149 వెంకట. 74 294.5 శ్రీ వేంకటేశ విలాసము (ప్రథమ ఖండము) మల్లెల గురవయ్య రచయిత, చిత్తూరు 1985 60 11.11
6150 వెంకట. 75 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1976 128 2.00
6151 వెంకట. 76 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1995 124 17.00
6152 వెంకట. 77 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం తె.కం. గోపాలాచార్య స్వామి ... 1969 403 8.00
6153 వెంకట. 78 294.5 శ్రీ వేఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1954 133 0.80
6154 వెంకట. 79 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం ఆర్. పార్థసారథి భట్టాచార్యులు తి.తి.దే. 2003 396 35.00
6155 వెంకట. 80 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం మోడేకుర్తి వేంకట సత్యనారాయణ రచయిత, విశాఖపట్నం 1979 195 10.00
6156 వెంకట. 81 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం ఆర్. పార్థసారథి భట్టాచార్యులు తి.తి.దే. 2003 396 35.00
6157 వెంకట. 82 294.5 భర్తృహరి సుభాషితము - నీతి శతకము సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే. 1999 40 10.00
6158 వెంకట. 83 294.5 హిందూ ధర్మ పరిచయము - స్తోత్రమంజరి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే. ... 63 1.50
6159 వెంకట. 84 294.5 ధర్మ దీపికలు కాట్రపాటి సుబ్బారావు తి.తి.దే. 2006 127 15.00
6160 వెంకట. 85 294.5 ధర్మ ప్రవేశిక ... తి.తి.దే. 2007 160 47.00
6161 వెంకట. 86 294.5 భక్తి సారము (ప్రథమ భాగము) తిరువాయపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే. 2004 218 30.00
6162 వెంకట. 87 294.5 భక్తి సారము ద్వితీయ భాగము) తిరువాయపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే. 2004 214 20.00
6163 వెంకట. 88 294.5 శ్రీవేంకటేశ-సుప్రభాతమ్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2008 184 20.00
6164 వెంకట. 89 294.5 శ్రీనివాసుని దివ్యవైభవము హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద తి.తి.దే. 2001 15 4.00
6165 వెంకట. 90 294.5 తిరుమల దర్శని కె. సర్వోత్తమరావు తి.తి.దే. 2010 139 35.00
6166 వెంకట. 91 294.5 అన్నమయ్య పాటలు సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే. 1998 25 6.00
6167 వెంకట. 92 294.5 వివిధ దేవతా అష్టోత్తర - శత - సహస్ర నామావళి ... తి.తి.దే. 2006 250 20.00
6168 వెంకట. 93 294.5 శ్రీ కృష్ణ లీలామృతం స్వామి కృష్ణదాస్‌జీ తి.తి.దే. 1997 110 11.00
6169 వెంకట. 94 294.5 ఆలయ వాస్తు దీపిక వేదాంతం శ్రీవిష్ణుభట్టాచార్య తి.తి.దే. 2004 88 10.00
6170 వెంకట. 95 294.5 తిరుపతి శ్రీగోవిందరాజస్వామి దేవాలయము పి.నారాయణ తి.తి.దే. 2004 226 100.00
6171 వెంకట. 96 294.5 శ్రీనివాస మంగాపురం మరియు మన ఆలయముల చరిత్ర గోపీకృష్ణ తి.తి.దే. 1980 312 10.00
6172 వెంకట. 97 294.5 శ్రీశైలానంత పూరుష దివ్యవైభవము యన్.సి.వి.నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 1992 48 3.50
6173 వెంకట. 98 294.5 శ్రీశైలానంత పూరుష దివ్యవైభవము యన్.సి.వి.నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 1992 48 3.50
6174 వెంకట. 99 294.5 ఏకాదశీ మాహాత్మ్యం యామిజాల పద్మనాభస్వామి తి.తి.దే. 1991 110 4.00
6175 వెంకట. 100 294.5 ఏకాదశీ మాహాత్మ్యం యామిజాల పద్మనాభస్వామి తి.తి.దే. 1991 110 4.00
6176 వెంకట. 101 294.5 దయాశతకము అన్నవరము ఆదిశేషయ్య తి.తి.దే. ... 130 15.00
6177 వెంకట. 102 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. ... 16 2.00
6178 వెంకట. 103 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్రనామము ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 2012 124 15.00
6179 వెంకట. 104 294.5 సాహిత్య వ్యాసావళి యస్. రెడ్డి (భూమన్) తి.తి.దే. 2009 165 35.00
6180 వెంకట. 105 294.5 పుష్ప చింతామణి కె.ప్రభాకర వర్ధన్ తి.తి.దే. 2003 72 10.00
6181 వెంకట. 106 294.5 పుష్ప చింతామణి కె.ప్రభాకర వర్ధన్ తి.తి.దే. 2003 72 10.00
6182 వెంకట. 107 294.5 తి.తి.దే. అముల్ నామా ... తి.తి.దే. 1975 70 20.00
6183 వెంకట. 108 294.5 సకల దేవతా పూజా విధానమ్ యస్. పి.రఘునాధాచార్య తి.తి.దే. 1991 52 2.00
6184 వెంకట. 109 294.5 వకుళ భూషణ నాయకి(నమ్మాళ్వారుల జీవితము) కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే. 1992 52 2.00
6185 వెంకట. 110 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర మంగళం, సుప్రభాతము ... డాబర్, న్యూఢిల్లీ ... 36 12.00
6186 వెంకట. 111 294.5 తిరుమల తిరుపతి శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి మాహాత్త్వము- చరిత్రము మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి,రాజమండ్రి ... 63 20.00
6187 వెంకట. 112 294.5 శ్రీవెంకటేశ్వరుడు .ఈశ్వరుడు సి.వి.భీమశంకరమ్ రచయిత, అధోని 1999 136 20.00
6188 వెంకట. 113 294.5 శ్రీపాంచరాత్ర అర్చక రక్ష లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1993.2 107 40.00
6189 వెంకట. 114 294.5 శ్రీ పాంచరాత్ర నిధి ,ద్వితీయ భాగం లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1999 88 60.00
6190 వెంకట. 115 294.5 శ్రీవైఖానస మహిమ మంజరి సుందరరాజ భట్టాచార్య తి.తి.దే. 1998 99 18.00
6191 వెంకట. 116 294.5 శ్రీపద్మావతీ శ్రీనివాసము జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్, హైదరాబాద్ 1991 127 16.00
6192 వెంకట. 117 294.5 శ్రీపద్మావతీ శ్రీనివాసము జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్, హైదరాబాద్ 1993 127 25.00
6193 వెంకట. 118 294.5 శ్రీఅలమేలు మంగా పరిణయము తూము రామచంద్ర తూము రామకృష్ణారెడ్డి దేశముఖ్ 1949 122 1.00
6194 వెంకట. 119 294.5 వైఖానసాగమ విద్యార్ధుల కరదీపిక యన్.టి.వి.శ్రీనివాస దీక్షిత అయ్యంగార్ రచయిత, గుంటూరు 1996 122 20.00
6195 వెంకట. 120 294.5 వైఖానస మహిమ మంజరి సుందరరాజ భట్టాచార్య తి.తి.దే. 1998 99 18.00
6196 వెంకట. 121 294.5 శ్రీవైఖానస శాస్త్రోక్త అర్చనా తిలకమ్ భారధ్వాజ నృసింహాచార్యైః తి.తి.దే. 1997 79 15.00
6197 వెంకట. 122 294.5 శ్రీవిఖనస స్తోత్రములు సనాతన పండిట్స్ శ్రీమరీచి గ్రంధమాల, తిరుపతి 1998 33 12.00
6198 వెంకట. 123 294.5 ఆగమ మణి మంజరి( వైఖానసాగమం) వేదాన్తం శ్రీవిష్ణు భట్టాచార్య తి.తి.దే. 2005 62 10.00
6199 వెంకట. 124 294.5 ఆగమ మణి మంజరి( వైఖానసాగమం) వేదాన్తం శ్రీవిష్ణు భట్టాచార్య తి.తి.దే. 2005 62 10.00
6200 వెంకట. 125 294.5 శ్రీస్తవరాజ పంచశతి వానమామలై వరదాచార్యులు తి.తి.దే. 2007 193 20.00
6201 వెంకట. 126 294.5 శ్రీకృష్ణాలహరి మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి తి.తి.దే. 1992 56 3.00
6202 వెంకట. 127 294.5 శ్రీకృష్ణాలహరి మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి తి.తి.దే. 1992 56 3.00
6203 వెంకట. 128 294.5 తిరుమలలో తిరుప్పావై జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2005 42 5.00
6204 వెంకట. 129 294.5 శ్రీవెంకటేశ సుప్రభాతం, స్తోత్రము, ప్రపత్తి, మంగళమ్ ... తి.తి.దే. 2011 40 10.00
6205 వెంకట. 130 294.5 శ్రీవైకుంఠ స్తవము ... తి.తి.దే. 2012 40 15.00
6206 వెంకట. 131 294.5 శ్రీయతిరాజ వైభవము ... తి.తి.దే. 2012 40 15.00
6207 వెంకట. 132 294.5 గరుడ పంచాశత్ ... తి.తి.దే. 2012 40 15.00
6208 వెంకట. 133 294.5 టి.టి.డి. వివాదాలకు సంబంధించిన వాస్తవాలు-వివరాలు ... తి.తి.దే. ... 32 6.00
6209 వెంకట. 134 294.5 తరిగొండ నృసింహశతకము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 104 12.00
6210 వెంకట. 135 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర కల్యాణము ఆచార్య ఉషశ్రీ రచయిత, విజయవాడ 2007 31 100.00
6211 వెంకట. 136 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రరత్నాకరము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 2012 333 55.00
6212 వెంకట. 137 294.5 తరిగొండ నృసింహశతకము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 104 27.00
6213 వెంకట. 138 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర కృష్ణ మంజరి కె.జె.కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 2007 16 10.00
6214 వెంకట. 139 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర కృష్ణ మంజరి కె.జె.కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 2007 16 10.00
6215 వెంకట. 140 294.5 చెంచు నాటకము (యక్షగానము) కె.జె.కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 2007 46 22.00
6216 వెంకట. 141 294.5 చెంచు నాటకము (యక్షగానము) కె.జె.కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 2007 46 22.00
6217 వెంకట. 142 294.5 బాలకృష్ణ నాటకము (యక్షగానము) తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 85 30.00
6218 వెంకట. 143 294.5 బాలకృష్ణ నాటకము (యక్షగానము) తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 85 30.00
6219 వెంకట. 144 294.5 శ్రీరమా పరిణయము(ద్విపద కావ్యము) తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 42 20.00
6220 వెంకట. 145 294.5 శ్రీరమా పరిణయము(ద్విపద కావ్యము) తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 42 20.00
6221 వెంకట. 146 294.5 వేంకటాచల మహాత్మ్యము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2004 473 40.00
6222 వెంకట. 147 294.5 సాహిత్యోపన్యాస సంకలనం(తరిగొండ వెంగమాంబ) తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 101 15.00
6223 వెంకట. 148 294.5 సాహిత్యోపన్యాస సంకలనం(తరిగొండ వెంగమాంబ) తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 101 15.00
6224 వెంకట. 149 294.5 భక్తి గీత సుధ(108 సంకీర్తనలు) తరిగొండ వేంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 100 14.00
6225 వెంకట. 150 294.5 భక్తి గీత సుధ(108 సంకీర్తనలు) తరిగొండ వేంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 100 14.00
6226 వెంకట. 151 294.5 అమృత సారము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే. 1992 312 25.00
6227 వెంకట. 152 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర సంకీర్తనలు , పంచమ భాగము మల్లాది పద్మావతి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, భాగ్యనగర్ 2010 451 50.00
6228 వెంకట. 153 294.5 విష్ణు పారిజాతము (యక్షగానము) బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే. 2008 184 27.00
6229 వెంకట. 154 294.5 జలక్రీడావిలాసము (యక్షగానము) తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2008 182 27.00
6230 వెంకట. 155 294.5 శివ నాటకము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2009 284 60.00
6231 వెంకట. 156 294.5 మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ సంకీర్తన రవళి గుంటి నాగేశ్వరరావు తి.తి.దే. 2007 108 10.00
6232 వెంకట. 157 294.5 తరిగొండ వెంగమాంబ విజయము బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే. 2009 79 20.00
6233 వెంకట. 158 294.5 తరిగొండ వెంగమాంబ పౌరాణిక నాటకం వి.ఆర్. రాసాని తి.తి.దే. 2008 99 50.00
6234 వెంకట. 159 294.5 తరిగొండ వెంగమాంబ జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. ... 32 8.00
6235 వెంకట. 160 294.5 వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్య గ్రంథః ప్రయాగదాసజీ ఆనంద ముద్రాక్షర శాల, మద్రాసు 259 0.50
6236 వెంకట. 161 294.5 వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యమ్( ప్రథమ భాగం) ... తి.తి.దే. 1959 560 15.00
6237 వెంకట. 162 294.5 వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యమ్( ద్వితీయ భాగం) ... తి.తి.దే. 1961 480 10.00
6238 వెంకట. 163 294.5 వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్య గ్రంథః పువ్వాడ వేంకట్రాయ వర్తమానతరఙ్గిణీ ముద్రాక్షర శాల 1902 259 1.00
6239 వెంకట. 164 294.5 వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1954 136 0.50
6240 వెంకట. 165 294.5 వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1949 136 0.50
6241 వెంకట. 166 294.5 వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము మోడేకుర్తి వేంకట సత్యనారాయణ రచయిత, విశాఖపట్నం 1979 195 10.00
6242 వెంకట. 167 294.5 శ్రీ వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1976 128 2.00
6243 వెంకట. 168 294.5 శ్రీ వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1995 124 12.00
6244 వెంకట. 169 294.5 శ్రీ వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1995 124 12.00
6245 వెంకట. 170 294.5 శ్రీ వేంఙ్కటాచలమాహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1962 132 1.00
6246 వెంకట. 171 294.5 తిరుపతి శ్రీ వేంకటాద్రిరాముడు తలుపూరు రామ రమేశ్‌కుమార్ తి.తి.దే. 2004 125 20.00
6247 వెంకట. 172 294.5 తిరుమలేశుని దివ్యకాంతులు వేంకట కాళీకృష్ణ గురుమహారాజ్ శ్రీ విశ్వమాత ఆదిపరాశక్తి పీఠం, గుంటూరు 2003 67 12.00
6248 వెంకట. 173 294.5 శ్రీనివాస తత్త్వ రహస్యము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 2012 28 12.00
6249 వెంకట. 174 294.5 శ్రీ వేంకటేశ శరణాగతి దీక్ష ... ... ... 32 2.00
6250 వెంకట. 175 294.5 శ్రీ వేంకటేశ శరణాగతి దీక్ష ... ... ... 32 2.00
6251 వెంకట. 176 294.5 శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రలహరి ఇ.ఎ. శింగరాచార్యులు తి.తి.దే. 2007 142 10.00
6252 వెంకట. 177 294.5 శ్రీ వేంకటేశ స్తోత్రలహరి ఇ.ఎ. శింగరాచార్యులు తి.తి.దే. 2007 142 10.00
6253 వెంకట. 178 294.5 శ్రీ వేంకటేశ- సుప్రభాతం ... శ్రీ కృష్ణానందమఠం, హైదరాబాద్ 2008 184 20.00
6254 వెంకట. 179 294.5 వేంకటేశ్వర సుప్రభాత గీతములు బాపట్ల హనుమంతరావు బాపట్ల వెంకటపార్థసారథి, చెర్వు 1991 65 10.00
6255 వెంకట. 180 294.5 శ్రీనివాస కథామృతము దండు వేంకటరామరాజు తి.తి.దే. 1968 244 6.00
6256 వెంకట. 181 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పి.రమాదేవి, పి. సీతాపతి వ్యాసప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1982 217 8.00
6257 వెంకట. 182 294.5 శ్రీ ప్రసన్న వేంకట దాసులు వక్కంతం సూర్యనారాయణరావు తి.తి.దే. ... 30 4.00
6258 వెంకట. 183 294.5 నచికేతుడు డి. భారతి తి.తి.దే. 1999 18 2.00
6259 వెంకట. 184 294.5 శ్రీ పద్మావతీ శ్రీనివాసము రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి తి.తి.దే. 1979 32 0.20
6260 వెంకట. 185 294.5 ఘోష ఎస్.ఎస్. రామచంద్రమూర్తి తి.తి.దే. 1999 18 2.00
6261 వెంకట. 186 294.5 దేవాలయములు కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే. 1979 30 0.20
6262 వెంకట. 187 294.5 మతము - భౌతిక శాస్త్రం కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే. 1980 34 0.50
6263 వెంకట. 188 294.5 ఆచారములు - ఆడంబరములు కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే. 1979 32 0.20
6264 వెంకట. 189 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం యం.వి.ఆర్. కృష్ణశర్మ ప్రాచీన గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1962 32 0.50
6265 వెంకట. 190 294.5 సువర్ణపుష్పమాల ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే. 1980 25 0.25
6266 వెంకట. 191 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుమంగళ గీతమ్ వెన్నెలగంటి లక్ష్మీనరసింహరావు రచయిత, గుంటూరు 1967 20 2.00
6267 వెంకట. 192 294.5 శ్రీమద్వేంకటేశ్వర స్తోత్రలహరి గోనెల సన్యాసిరాట్కవి రచయిత, గొల్లప్రోలు 1990 144 12.00
6268 వెంకట. 193 294.5 మేలుకొలుపు శ్రీశంకర ప్రసాద్ లలిత కళాసమితి,కాకరపఱ్ఱు.ప.గో. 1971 24 1.50
6269 వెంకట. 194 294.5 ఏడుకొండలు- ఏడుకాండలు శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం, విశాఖపట్నం 2001 64 10.00
6270 వెంకట. 195 294.5 ఏడుకొండలు- ఏడుకాండలు శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం, విశాఖపట్నం 2001 64 10.00
6271 వెంకట. 196 294.5 స్తుతిమాల మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 1993 32 3.00
6272 వెంకట. 197 294.5 హిందూ ధర్మ పరిచయము - స్తోత్రమంజరి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే. ... 62 1.50
6273 వెంకట. 198 294.5 అలమేలు మంగా వైభవము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 2011 26 2.00
6274 వెంకట. 199 294.5 శ్రీనివాసతత్త్వ రహస్యము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 2012 28 2.00
6275 వెంకట. 200 294.5 ధ్యాన సరస్సు మేడసాని మోహన్ నవలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2012 166 200.00
6276 వెంకట. 201 294.5 ప్రసన్న వేంకటేశ్వర తారావళి మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 2013 16 8.00
6277 వెంకట. 202 294.5 ప్రసన్న వేంకటేశ్వర తారావళి మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 2013 16 8.00
6278 వెంకట. 203 294.5 శ్రీ వైఖానస శాస్త్రోక్త అర్చనా తిలకమ్ భారధ్వాజ నృసింహాచార్యైః తి.తి.దే. 1997 79 15.00
6279 వెంకట. 204 294.5 వైఖానసాగమము పి.యస్. అప్పారావు తి.తి.దే. 2003 291 25.00
6280 వెంకట. 205 294.5 గోవిందరాజీయము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. 2011 63 100.00
6281 వెంకట. 206 294.5 భక్తిగీత సుధ తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 100 5.00
6282 వెంకట. 207 294.5 భక్తిగీత సుధ తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 100 5.00
6283 వెంకట. 208 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర కళ్యాణ చరితము మద్దిపాటి శ్రీనివాసశర్మ రచయిత, నెల్లూరు 2011 337 250.00
6284 వెంకట. 209 294.5 అష్టాదశ రహస్యఙ్గశ్ శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యర్ తిరువాయ్‌మలర్ న్దరుళియ తి.తి.దే. 1953 422 100.00
6285 వెంకట. 210 294.5 అష్టాదశ రహస్యఙ్గశ్ శ్రీపిళ్ళైలోకాచార్యర్ తిరువాయ్‌మలర్ న్దరుళియ తి.తి.దే. 1954 320 100.00
6286 వెంకట. 211 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి రత్నమాల (ద్వితీయ) సి.అన్నారావు తి.తి.దే. 1952 88 50.00
6287 వెంకట. 212 294.5 మంగళాశాసన పాశురములు సుదర్శనాచార్య స్వామి తి.తి.దే. 1957 290 50.00
6288 వెంకట. 213 294.5 శ్రీనివాస విలాస సేవధి శ్రేష్టలూరి వేంకటాచార్య తి.తి.దే. 1954 376 50.00
6289 వెంకట. 214 294.5 తిరుమల క్షేత్రము భగవద్రామానుజులవారు చేసిన సంస్కరణలు అనంతాచార్యులు జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ 2008 224 100.00
6290 వెంకట. 215 294.5 తిరుపతి చరిత్రము వేంకట వీరరాఘవచార్య స్వామి తి.తి.దే. 1978 501 100.00
6291 వెంకట. 216 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర గానామృతము అప్పల బాలరత్నం రచయిత, ఏలూరు ... 114 30.00
6292 వెంకట. 217 294.5 సువర్ణపుష్పమాల ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే. 1980 25 0.25
6293 వెంకట. 218 294.5 భగవత్ స్తోత్రరత్నమాల ... తి.తి.దే. 1979 68 10.00
6294 వెంకట. 219 294.5 శ్రీ వేంకటేశ ... తి.తి.దే. 1992 43 5.00
6295 వెంకట. 220 294.5 శ్రీ వేంకటేశ ... తి.తి.దే. 1992 43 5.00
6296 వెంకట. 221 294.5 ప్రభో వేంకటేశ చిన్నం వేంకటలక్ష్మీ సత్యనారాయణరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 2000 36 5.00
6297 వెంకట. 222 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము-శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రము ... తి.తి.దే. 2011 40 12.00
6298 వెంకట. 223 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము-శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రము ... తి.తి.దే. 2011 40 12.00
6299 వెంకట. 224 294.5 శ్రీనివాసుని దివ్యవైభవము ఆచార్య హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద తి.తి.దే. 2001 16 5.00
6300 వెంకట. 225 294.5 తిరుమల అభివృద్ధి గురించి వస్తున్న విమర్శల పై ఒక సమగ్ర వివరణ ... శ్రీ వైఖాసన పీఠము, తిరుమల ... 16 5.00
6301 వెంకట. 226 294.5 తిరుమల అభివృద్ధి గురించి వస్తున్న విమర్శల పై ఒక సమగ్ర వివరణ ... శ్రీ వైఖాసన పీఠము, తిరుమల ... 16 5.00
6302 వెంకట. 227 294.5 తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానపు మహాప్రాకారం అభివృద్ధా-విధ్వంసమా ... శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్తమండలి, సికింద్రాబాద్ ... 16 5.00
6303 వెంకట. 228 294.5 మనగుడి ... తి.తి.దే. 2013 32 5.00
6304 వెంకట. 229 294.5 ఇవిగో నిజాలు... ... తిరుమల తిరుపతి సంరక్షణ సమితి 2006 25 5.00
6305 వెంకట. 230 294.5 ఇవిగో నిజాలు... ... తిరుమల తిరుపతి సంరక్షణ సమితి 2006 25 5.00
6306 వెంకట. 231 294.5 టి.టి.డి. వివాదాలకు సంబంధించిన వాస్తవాలు-వివరాలు ... వైష్ణవ ప్రతిష్టాన్, హైదరాబాద్ ... 32 5.00
6307 వెంకట. 232 294.5 టి.టి.డి. వివాదాలకు సంబంధించిన వాస్తవాలు-వివరాలు ... వైష్ణవ ప్రతిష్టాన్, హైదరాబాద్ ... 32 5.00
6308 వెంకట. 233 294.5 దాన సంస్కృతి పరిరక్షణ దేవాదాయ చట్ట సవరణ కాట్రగడ్డ బసవ పున్నయ్య రచయిత, తెనాలి 2005 62 20.00
6309 వెంకట. 234 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్త సంఘము ... తి.తి.దే. ... 24 5.00
6310 వెంకట. 235 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మాహాత్మ్యం పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1962 132 10.00
6311 వెంకట. 236 294.5 శ్రీ వేంకటాచల మహాత్మ్యము మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే. ... 16 5.00
6312 వెంకట. 237 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర చరిత్ర ముక్తినూతలపాటి వేంకటసుబ్బారావు శారదా పబ్లికేషన్స్, కృష్ణజిల్లా 1995 200 50.00
6313 వెంకట. 238 294.5 శ్రీ వేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 1987 270 6.60
6314 వెంకట. 239 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జీవిత చరిత్ర- మహాత్మ్యము సిఎస్. విజయకుమార్ లక్ష్మివేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, తిరుపతి 1986 68 7.00
6315 వెంకట. 240 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర కర్ణామృతమ్ సుఖవాసి మల్లికార్జునరాయశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2011 63 25.00
6316 వెంకట. 241 294.5 విశ్వం వేంకటేశం చిన్నం వేంకటలక్ష్మీ సత్యనారాయణరావు వేంకటేశ్వర దేవస్థానం, మచిలీపట్టణం 1998 48 10.00
6317 వెంకట. 242 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర కర్ణామృతమ్ సుఖవాసి మల్లికార్జునరాయశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2011 63 25.00
6318 వెంకట. 243 294.5 శ్రీనివాస కల్యాణం కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు తి.తి.దే. 1984 55 3.00
6319 వెంకట. 244 294.5 శ్రీ పద్మావతీ వైభవము హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద తి.తి.దే. 2000 31 4.00
6320 వెంకట. 245 294.5 శ్రీ పద్మావతీ వైభవము హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద తి.తి.దే. 2006 31 5.00
6321 వెంకట. 246 294.5 పుష్కరపుష్పం అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య తి.తి.దే. 1991 10 2.00
6322 వెంకట. 247 294.5 వాస్తవము టి. రాఘవయ్య తి.తి.దే. 2004 98 10.00
6323 వెంకట. 248 294.5 శ్రీ వేంకటేశాది పూజా పంచరత్నమాల మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1961 237 0.75
6324 వెంకట. 249 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్త సంఘము ... తి.తి.దే. ... 22 5.00
6325 వెంకట. 250 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్త సంఘము ... తి.తి.దే. ... 22 5.00
6326 వెంకట. 251 294.5 శ్రీమన్నారాయణ అష్టాక్షరి సుదర్శన అద్భుత శాంతి మహాయజ్ఞము ... తి.తి.దే. ... 10 2.00
6327 వెంకట. 252 294.5 బ్రహ్మాండ కోటి నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం ... జ్ఞానమార్గము భక్తిటుడే, చెన్నై 2004 34 5.00
6328 వెంకట. 253 294.5 శ్రీనివాస తేజము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే. 2009 347 65.00
6329 వెంకట. 254 294.5 తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవం ... తి.తి.దే. 2000 12 4.00
6330 వెంకట. 255 294.5 తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవములు ... తి.తి.దే. ... 20 5.00
6331 వెంకట. 256 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర వ్రతకల్పము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైనర్స్, హైదరాబాద్ 2005 40 20.00
6332 వెంకట. 257 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శతనామ పద్మపుష్పార్చనము. సోమాసి బాలగంగాధరశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2010 24 8.00
6333 వెంకట. 258 294.5 గోవింద తత్వాలు ఏ.నాగశ్రీలక్ష్మి తి.తి.దే. 2004 18 1.00
6334 వెంకట. 259 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర మానసవూజ వాడ్రేవు గవర్రాజు (స్వామి) రచయిత, సికింద్రాబాద్ ... 16 2.00
6335 వెంకట. 260 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర మానసవూజా స్తోత్రము దోర్బల ప్రభాకర శర్మ వాడ్రేవు గవర్రాజు (స్వామి).సికిందరాబాద్ ... 36 12.00
6336 వెంకట. 261 294.5 స్తోత్ర రత్నములు తి.తి.దే. 1980 96 2.00
6337 వెంకట. 262 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రములు యన్.సి.వి.నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2003 139 30.00
6338 వెంకట. 263 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రములు యన్.సి.వి.నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2001 139 30.00
6339 వెంకట. 264 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర సహస్రనామ స్తోత్రములు యన్.సి.వి.నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2003 139 30.00
6340 వెంకట. 265 294.5 దర్శిని అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య తి.తి.దే. 1991 26 7.00
6341 వెంకట. 266 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర ప్రార్ధన మణిమంగళం పద్మనాభం రచయిత, చెన్నై 1969 38 0.62
6342 వెంకట. 267 294.5 శరణాగతి రత్నాకరం శ్రీనివాసాచార్యులు తి.తి.దే. 1960 65 0.30
6343 వెంకట. 268 294.5 శ్రీవేంకటేశాది పూజాపంచరత్నమాల మళయాళ స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1961 237 0.75
6344 వెంకట.269 294.5 గోవిందం- పరమానందం తి.తి.దే. 2012 72 17.00
6345 Venkata.270 294.5 108 Vaishnavite divya desams, vol. 1 M.S.Ramesh T.T.D. 1992 166 33.00
6346 Venkata.271 294.5 108 Vaishnavite divya desams, vol. 2 M.S.Ramesh T.T.D. 1994 262 33.00
6347 Venkata.272 294.5 108 Vaishnavite divya desams, vol. 3 M.S.Ramesh T.T.D. 1995 236 60.00
6348 Venkata.273 294.5 108 Vaishnavite divya desams, vol. 4 M.S.Ramesh T.T.D. 1996 310 60.00
6349 Venkata.274 294.5 108 Vaishnavite divya desams, vol. 5 M.S.Ramesh T.T.D. 1997 375 70.00
6350 Venkata.275 294.5 108 Vaishnavite divya desams, vol. 6 M.S.Ramesh T.T.D. 1998 89 19.00
6351 Venkata.276 294.5 108 Vaishnavite divya desams, vol. 7 M.S.Ramesh T.T.D. 2000 314 30.00
6352 Venkata.277 294.5 Temples of Tirumala , Tiruupathi and Tiruchanur M.Rama rao T.T.D. 1982 84 27.00
6353 Venkata.278 294.5 Sri Venkateswara swamy, Tirumala Prabhata seva C.Sita rama murty T.T.D. 1983 152 10.00
6354 Venkata.279 294.5 Sri Venkateswara swamy, Tirumala Prabhata seva C.Sita rama murty T.T.D. 1983 152 10.00
6355 Venkata.280 294.5 The process of Creation in Dasa Sahitya V.Badarayana murty T.T.D. 1999 316 25.00
6356 Venkata.281 294.5 Vision of Aryan Glory E.Ananta charya T.T.D. ... 71 1.50
6357 Venkata.282 294.5 Roots on high Urdhva mula A.S.Ramachandran T.T.D. 1990 280 75.00
6358 Venkata.283 294.5 Acharya Hridayam G.Damodaran T.T.D. 1976 144 12.00
6359 Venkata.284 294.5 History of Tirupati T.K.T. Veera raghavacharya T.T.D. 1982 128 4.50
6360 Venkata.285 294.5 History of Tirupati T.K.T. Veera raghavacharya T.T.D. 1962 123 3.00
6361 Venkata.286 294.5 History of Tirupati T.K.T. Veera raghavacharya.vol.1 T.T.D. 1997 386 37.00
6362 Venkata.287 294.5 History of Tirupati T.K.T. Veera raghavacharya.vol.2 T.T.D. 1997 389-820 30.00
6363 Venkata.288 294.5 History of Tirupati T.K.T. Veera raghavacharya.vol.2 T.T.D. 1954 557-1157 30.00
6364 Venkata.289 294.5 Sri Vaishnava Sampradaya in Tirumala T.A. Krishnamacharya swamy T.T.D. 1991 13 1.25
6365 Venkata.290 294.5 High Profile. TTD.info. Magazine.iss-1 T.T.D. ... 126 20.00
6366 Venkata.291 294.5 The Sacred names of lord Srinivasa T.K. Gopalaswamy Iyyengar T.T.D. ... 30 2.00
6367 Venkata.292 294.5 Tirupati Sri Ven. Balaji story P.M. Muniswamy chetty Chukkala singaiah chetty ,Tpt. ... 70 20.00
6368 Venkata.293 294.5 Sri Venkatesa Mahatyam P.Ramachandran Lotus pub. House, madras 1986 80 6.50
6369 Venkata.294 294.5 A study of TTD Edu. Institutions p.Krishna murty Author, Tirupati 1984 103 15.00
6370 Venkata.295 294.5 Temples of Tirumala , Tiruupathi and Tiruchanur M.Rama rao T.T.D. 1999 84 17.00
6371 Venkata.296 294.5 T.T.D. Controversies, A glimpse ... ... ... 32 4.00
6372 Venkata.297 294.5 The Tirumala Temple N.Ramesan T.T.D. 1981 608 75.00
6373 Venkata.298 294.5 Balaji Srivenkateswara Muniswamy Chukkala singaiah chetty ,Tpt. ... 136 35.00
6374 Venkata.299 294.5 Tirupati sri Venkateswara Sadhu Subramanya sastry T.T.D. 1981 404 120.00
6375 Venkata.300 294.5 The Tirumala Temple N.Ramesan T.T.D. 1999 608 75.00
6376 Venkata.301 294.5 The Tirumala Temple N.Ramesan T.T.D. 2009 608 100.00
6377 Venkata.302 294.5 Tirupati sri Venkateswara Sadhu Subramanya sastry T.T.D. 1981 404 40.00
6378 Venkata.303 294.5 T.T.D Diary with quotes ... T.T.D. 2007 365 100.00
6379 వెంకట. 304 294.5 సచిత్ర శ్రీనివాస కళ్యాణము డి.యన్.దీక్షిత్ రమణ ఆర్ట్స్, విజయవాడ ... 56 58.00
6380 వెంకట. 305 294.5 సచిత్ర శ్రీనివాస కళ్యాణము డి.యన్.దీక్షిత్ రమణ ఆర్ట్స్, విజయవాడ ... 56 58.00
6381 వెంకట. 306 294.5 శ్రీ లక్ష్మి వేంకటేశ్వర బొమ్మల మహాత్మ్యము ... తి.తి.దే. ... 8 20.00
6382 వెంకట. 307 294.5 తిరుచానూరు-పద్మావతీదేవి కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు తి.తి.దే. 1995 12 2.00
6383 వెంకట. 308 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మంగళం, సుబ్రభాతము ... డాబర్, న్యూఢిల్లీ ... 36 2.00
6384 వెంకట. 309 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్మ్యము ఆర్.వి. శ్రీనివాసరావు లోటస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1983 72 9.00
6385 వెంకట. 310 294.5 తిరుమల-తిరుపతి వేంకటేశ్వరస్వామి మహాత్మ్యము-చరిత్ర మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి,రాజమండ్రి ... 64 8.00
6386 వెంకట. 311 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలలు ... ... ... 160 12.00
6387 వెంకట. 312 294.5 బాలల బొమ్మల బాలాజీ దాసరథి రంగాచార్యులు శ్రీ రామా బుక్ డిపో 1976 148 6.60
6388 వెంకట. 313 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము వేదవ్యాస వేదవిశ్వ విద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1997 228 10.00
6389 వెంకట. 314 294.5 శ్రీనివాస కల్యాణం టి. సాయికృష్ణ తి.తి.దే. 2001 101 70.00
6390 వెంకట. 315 294.5 బొమ్మల శ్రీనివాస చరితం ... తి.తి.దే. ... 53 12.00
6391 వెంకట. 316 294.5 బాలల బొమ్మల శ్రీనివాస చరితం బాపూ-రమణ తి.తి.దే. 2009 47 20.00
6392 వెంకట. 317 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి చిత్ర కథ టి. ఉత్తమ కుమార్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2005 32 30.00
6393 వెంకట. 318 294.5 బ్రహ్మోత్సవాల ఆదివారం సంచికలు ... ... 2006 30 2.00
6394 వెంకట. 319 294.5 శ్రీ వేంకటేశ ప్రదోషకాల స్తుత్తి వంగల రామకృష్ణశాస్త్రి తి.తి.దే. ... 31 2.00
6395 వెంకట. 320 294.5 శ్రీ వేంకటేశ మంగళం-సుప్రభాతము ... డాబర్, న్యూఢిల్లీ ... 36 2.00
6396 వెంకట. 321 294.5 శ్రీ వేంకటేశ, అష్టోత్తర - సహస్రనామ స్తోత్రములు ... తి.తి.దే. 1982 67 1.00
6397 వెంకట. 322 294.5 శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రములు ... తి.తి.దే. 1992 15 1.00
6398 వెంకట. 323 294.5 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాత అష్టోత్తర సహస్రనామ స్తోత్రములు ... శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, తిరుమల 1962 71 2.00
6399 వెంకట. 324 294.5 శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర - సహస్రనామ స్తోత్రములు ... తి.తి.దే. 1962 63 0.37
6400 వెంకట. 325 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత మంజరి తేకుమళ్ల రామచంద్రరావు విజ్ఞాన పరిషత్, మచిలీపట్టణం 1969 20 1.00
6401 వెంకట. 326 294.5 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతము దివి లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు బ్రహ్మాండం సుబ్రహ్మణ్యం, గుంటూరు ... 34 2.00
6402 వెంకట. 327 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత సంగీతలహరి మాసంద్రం కృష్ణ తి.తి.దే. ... 64 6.00
6403 వెంకట. 328 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం తాత్పర్య సహితం ... లోటస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1962 32 2.00
6404 వెంకట. 329 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం పం. బాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1984 48 0.50
6405 వెంకట. 330 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం పం. బాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1960 48 0.50
6406 వెంకట. 331 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం పం. బాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1984 48 0.50
6407 వెంకట. 332 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం మేదునూరి గంగాధరం గొల్లపూడి వీరాస్వామి,రాజమండ్రి ... 42 2.00
6408 వెంకట. 333 294.5 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతం పం. బాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 2003 48 5.00
6409 వెంకట. 334 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం మేదునూరి గంగాధరం ... 1994 42 6.00
6410 వెంకట. 335 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం ... విఘ్నేశ్వర పబ్లికేషన్స్, తిరుమల ... 10 5.00
6411 వెంకట. 336 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం స్తోత్రం ప్రపత్తి ... చుక్కల సింగయ్య శెట్టి, తిరుపతి ... 32 3.75
6412 వెంకట. 337 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం ... తి.తి.దే. 1967 67 0.50
6413 వెంకట. 338 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే. 1981 124 4.00
6414 వెంకట. 339 294.5 శ్రీనివాస బాల భారతి కథామంజరి-3 ... తి.తి.దే. 1987 438 10.00
6415 Venkata. 340 294.5 Golden Jubilee Celebrations Souvenir T.T.D. 1984 360 100.00
6416 Venkata. 341 294.5 Tirupathi History & Album S. Chandramouli guru swamy Chukkala singaiah chetty ,Tpt. 87 60.00
6417 Venkata. 342 294.5 Sri Balaji of Tirupathi Tattvaloka, Chennai 2011 120 125.00
6418 Venkata. 343 294.5 Tirumala The Panorama of Seven Hills T. Varadachary T.T.D. 2000 56 10.00
6419 Venkata. 344 294.5 Balaji Srivenkateswara Muniswamy Chukkala singaiah chetty ,Tpt. 136 22.00
6420 Venkata. 345 294.5 Shree Thiruupathi Balajis Life Story in Picture 20 20.00
6421 Venkata. 346 294.5 Tirupathi and its Environs Gopi Krishna T.T.D. 1991 50 20.00
6422 Venkata. 347 294.5 Shree Thiruupathi Balajis Life Story in Picture 20 20.00
6423 Venkata. 348 294.5 Sri Venkateswara Swamy vari Temple Tirumala Brahmotsavams Special T.T.D. 26 10.00
6424 Venkata. 349 294.5 The Crown Divine T.T.D. 61 20.00
6425 Venkata. 350 294.5 Srivari Brahmotsavam The Hindu 94 50.00
6426 Venkata. 351 294.5 Proceedings of The National Conference On Vedas and Sastras S.B. Raghunathacharya T.T.D. 2004 335 125.00
6427 वेँकाटा. 352 294.5 Golden Jublee Celebrations Souvenir T.T.D. 1983 600 200.00
6428 वेँकाटा. 353 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర సచిత్ర సుప్రభాతము వేంకటేశ్వరాజీ తి.తి.దే. 1980 300 11.00
6429 वेँकाटा. 354 294.5 ధర్మ సంగ్రహ పి.వి. రామానుజస్వామి తి.తి.దే. 1951 94 2.00
6430 वेँकाटा. 355 294.5 శ్రీ వేంకటేశ కావ్య కల్ప డి.టి. తాతాచార్య తి.తి.దే. 1943 340 4.00
6431 वेँकाटा. 356 294.5 భావ ప్రకాశిక రంగరామానుజ ముని తి.తి.దే. 1953 948 60.00
6432 वेँकाटा. 357 294.5 వేంకటాచల మహాత్మ్యము ... తి.తి.దే. 1959 559 40.00
6433 వెంకట. 358 294.5 భక్తి గీత సుధ తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2007 100 15.00
6434 వెంకట. 359 294.5 యతీంద్రమత దీపికా బూరుగడ్డ నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే. 2012 315 200.00
6435 వెంకట. 360 294.5 శ్రీ వేంకటచల మహాత్మ్యము ఆర్. పార్థసారథి భట్టాచార్యులు తి.తి.దే. 2012 396 50.00
6436 వెంకట. 361 294.5 శ్రీ వేంకటచల మహాత్మ్యము ఆర్. పార్థసారథి భట్టాచార్యులు తి.తి.దే. 2012 396 50.00
6437 వెంకట. 362 294.5 శ్రీరామానుజ దివ్య వైభవము తిరువాయపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే. 2007 414 50.00
6438 వెంకట. 363 294.5 శ్రీరామానుజ దివ్య వైభవము తిరువాయపాటి రాఘవయ్య తి.తి.దే. 2007 414 50.00
6439 వెంకట. 364 294.5 అక్షారార్చన ... తి.తి.దే. 2010 152 80.00
6440 వెంకట. 365 294.5 అక్షారార్చన ... తి.తి.దే. 2010 152 80.00
6441 వెంకట. 366 294.5 ఆనంద నిలయము జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 150 20.00
6442 వెంకట. 367 294.5 ఆనంద నిలయము జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 150 20.00
6443 వెంకట. 368 294.5 తిరుపతి శ్రీ వేంకటాద్రిరాముడు తలుపూరు రామ రమేశ్‌కుమార్ తి.తి.దే. 2004 125 20.00
6444 వెంకట. 369 294.5 తిరుపతి శ్రీ వేంకటాద్రిరాముడు తలుపూరు రామ రమేశ్‌కుమార్ తి.తి.దే. 2004 125 20.00
6445 వెంకట. 370 294.5 మానస మాధవం కొటికలపూడి కూర్మనాథం తి.తి.దే. 2010 303 100.00
6446 వెంకట. 371 294.5 మానస మాధవం కొటికలపూడి కూర్మనాథం తి.తి.దే. 2010 303 100.00
6447 వెంకట. 372 294.5 స్తోత్ర రత్నములు ... తి.తి.దే. 2006 112 15.00
6448 వెంకట. 373 294.5 స్తోత్ర రత్నములు ... తి.తి.దే. 2006 112 15.00
6449 వెంకట. 374 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర కృష్ణ మంజరి కె.జె.కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 2007 16 10.00
6450 వెంకట. 375 294.5 శ్రీవేంకటేశ్వర కృష్ణ మంజరి కె.జె.కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 2007 16 10.00
6451 వెంకట. 376 294.5 కపిల తీర్థం జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 152 30.00
6452 వెంకట. 377 294.5 కపిల తీర్థం జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 152 30.00
6453 వెంకట. 378 294.5 సిరికొలువు (తిరాచానూరు శ్రీ క్షేత్రమహిమ) జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 202 30.00
6454 వెంకట. 379 294.5 సిరికొలువు (తిరాచానూరు శ్రీ క్షేత్రమహిమ) జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 202 30.00
6455 వెంకట. 380 294.5 హరి కొలువు జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 368 55.00
6456 వెంకట. 381 294.5 హరి కొలువు జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తి.తి.దే. 2012 368 55.00
6457 వెంకట. 382 294.5 కేశవాది రూపాలు కె. అప్పణ్ణాచార్య తి.తి.దే. 2010 55 100.00
6458 వెంకట. 383 294.5 కేశవాది రూపాలు కె. అప్పణ్ణాచార్య తి.తి.దే. 2010 55 100.00
6459 వెంకట. 384 294.5 శ్రీ వేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2012 270 25.00
6460 వెంకట. 385 294.5 శ్రీ వేంకటాచలేతిహాసమాల ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2012 270 25.00
6461 వెంకట. 386 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము-జాతీయసదస్సు బి.ఎస్. రెడ్డి తి.తి.దే. 2007 392 120.00
6462 వెంకట. 387 294.5 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము-జాతీయసదస్సు బి.ఎస్. రెడ్డి తి.తి.దే. 2007 392 120.00
6463 వెంకట. 388 294.5 శ్రీశైలానంత పూరుష దివ్యవైభవము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2010 48 30.00
6464 వెంకట. 389 294.5 శ్రీశైలానంత పూరుష దివ్యవైభవము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2010 48 30.00
6465 వెంకట. 390 294.5 అరుంధతీ వసిష్ఠము బులుసు వేంకటేశ్వరులు తి.తి.దే. 2007 78 10.00
6466 వెంకట. 391 294.5 అరుంధతీ వసిష్ఠము బులుసు వేంకటేశ్వరులు తి.తి.దే. 2007 78 10.00
6467 వెంకట. 392 294.5 శ్రీవేంకటాచల మహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1995 124 12.00
6468 వెంకట. 393 294.5 శ్రీవేంకటాచల మహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజాస్వామి తి.తి.దే. 1995 124 12.00
6469 వెంకట. 394 294.5 తిరుమల సమయాచారములు ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2012 152 15.00
6470 వెంకట. 395 294.5 తిరుమల సమయాచారములు ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్య తి.తి.దే. 2012 152 15.00
6471 వెంకట. 396 294.5 కాశ్యపజ్ఞానకాండః వేదాన్తం శ్రీవిష్ణు భట్టాచార్య తి.తి.దే. 2011 385 160.00
6472 వెంకట. 397 294.5 కాశ్యపజ్ఞానకాండః వేదాన్తం శ్రీవిష్ణు భట్టాచార్య తి.తి.దే. 2011 385 160.00
6473 వెంకట. 398 294.5 వకుళ భూషణ నాయకి(నమ్మాళ్వారుల జీవితము) కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే. 2009 52 18.00
6474 వెంకట. 399 294.5 వకుళ భూషణ నాయకి(నమ్మాళ్వారుల జీవితము) కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే. 2009 52 18.00
6475 వెంకట. 400 294.5 శ్రీనివాస సంకీర్తనలు వక్కంతం సూర్యనారాయణరావు తి.తి.దే. 2006 131 10.00
6476 వెంకట. 401 294.5 శ్రీనివాస సంకీర్తనలు వక్కంతం సూర్యనారాయణరావు తి.తి.దే. 2006 131 10.00
6477 Venkata. 402 294.5 The Tirumala Temple N. Ramesan T.T.D. 2009 608 155.00
6478 Venkata. 403 294.5 The Tirumala Temple N. Ramesan T.T.D. 2009 608 155.00
6479 వేదాంతం. 1 181.48 శివ పంచస్తవి చిదిరెమఠము వీరభద్రశర్మ శివ ధర్మ గ్రంథమాల, సికింద్రాబాదు 1943 246 15.00
6480 వేదాంతం. 2 181.48 ఆదిశైవమూ-శివాచార్యపరంపర సోమరాజుపల్లి వెంకటరామయ్య ... ... 254 44.00
6481 వేదాంతం. 3 181.48 శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రమ్ రామకృష్ణ కవి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 32 10.00
6482 వేదాంతం. 4 181.48 శ్రీ శివస్తుతి ... చాడ గోపాలకృష్ణ, హైదరాబాద్ ... 43 12.00
6483 వేదాంతం. 5 181.48 శ్రీ శివపంచాక్షరీ మంత్ర భాష్యమ్ శంకరానందగిరి స్వామి రచయిత, పెనమలూరు 1998 68 10.00
6484 వేదాంతం. 6 181.48 హాలాస్య ఖండమునుండి కల్యాణ కైవర్తకము అను శివలీల తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1987 156 12.00
6485 వేదాంతం. 7 181.48 హాలాస్య ఖండమునుండి కల్యాణ కైవర్తకము అను శివలీల తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1987 156 12.00
6486 వేదాంతం. 8 181.48 నిత్యసాధన చంద్రిక ... విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆం.ప్ర. 1991 56 4.00
6487 వేదాంతం. 9 181.48 శోకశాంతికి ఉపాయాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భాగవత మందిరం, రాజమండ్రి ... 33 10.00
6488 వేదాంతం. 10 181.48 అమృత వాహిని ... సర్వోదయాశ్రమం, సర్వేలు 1969 596 4.00
6489 వేదాంతం. 11 181.48 అమృత వాహిని ... సర్వోదయాశ్రమం, సర్వేలు 1969 412 2.50
6490 వేదాంతం. 12 181.48 అమృత వాహిని ... సర్వోదయాశ్రమం, సర్వేలు 1969 437 2.50
6491 వేదాంతం. 13 181.48 హరోం హర పురాణపండ శ్రీనివాస్ జ్ఞానమహాయజ్ఞ కేంద్రం, రాజమండ్రి ... 80 60.00
6492 వేదాంతం. 14 181.48 అమృత వాహిని ... సర్వోదయాశ్రమం, సర్వేలు 1969 695 4.00
6493 వేదాంతం. 15 181.48 షాతత్వము హుస్సేన్‌షా విజ్ఞాన విద్యా పీఠము, పిఠాపురము 1978 382 15.00
6494 వేదాంతం. 16 181.48 ధర్మతత్త్వము న.చ.రఘునాధాచార్య ఆర్ష వాఙ్మయ ప్రచార సమితి, వరంగల్ 1996 48 10.00
6495 వేదాంతం. 17 181.48 ఆత్మ విజ్ఞానము స్వామి యోగేశ్వరానంద సరస్వతిజీ మహారాజ్ శ్రీ శారదా యోగమందిర్, విజయవాడ 1989 472 120.00
6496 వేదాంతం. 18 181.48 భగవంతుడే ఆత్మీయుడు మదునూరి వేంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2000 48 2.00
6497 వేదాంతం. 19 181.48 శాస్త్రీయత-ఆధ్యాత్మికత భిక్షమయ్య గురూజీ ధ్యానమండలి, విజయవాడ 2004 41 12.00
6498 వేదాంతం. 20 181.48 విశిష్టాద్వైతము అబ్బరాజు సీతారామచంద్రమూర్తి రాఘవాంబ ప్రచురణ, గుంటూరు 1997 234 35.00
6499 వేదాంతం. 21 181.48 అనుభవ మంటపం రెవరెండ్. సి.డి. ఉత్తంగి అఖిలభారత శరణ సాహిత్య పరిషత్, బెంగుళూర్ 2001 16 10.00
6500 వేదాంతం. 22 181.48 వేదార్థోపన్యాసములు ... ... ... 700 20.00