వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -124

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174

[[వర్గం:అన్నమయ్య గ్రంథాలయం]

అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
91001 గణిత విశారద అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 64 25.00
91002 తమాషాయుక్తి లెక్కలు మారిశెట్టి నాగేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1952 51 2.50
91003 క్రీడా గణితం బి. రాజేష్ ఆర్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1997 96 35.00
91004 పదకేళి ... శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 120 9.00
91005 Mathematician's Delight W.W. Sawyer Penguin Books 1949 238 2.50
91006 The Great Book of Math Teasers Robert Muller Orient Paperbacks, New Delhi 1998 96 35.00
91007 Statistics Without Tears Derek Rowntree Penguin Books 1981 199 10.00
91008 Concepts of Modern Mathematics Ian Stewart Penguin Books 1975 315 5.00
91009 Business Mathematics L.W.T. Stafford The English Language Book Society 1983 384 25.00
91010 Men of Mathematics E.T. Bell Penguin Books 1953 321 15.00
91011 Space, Time, and The new Mathematics Robert W. Marks Bantam Books 1964 295 2.50
91012 Mathematics for the Million Lancelot Hogben Pocket Books, Inc. 1965 697 25.00
91013 The Trachtenberg Speed System of Basic Mathematics Ann Cutler and Rudolph McShane Bantam Books 1973 239 5.00
91014 The Dancing Wu Li Masters Gary Zukav Bantam Books 1980 341 25.00
91015 You Can Do the Cube Patrick Bossert Puffin Books 1981 112 3.00
91016 Big Fun Puzzle Master 66 11.00
91017 Teasers & Tests RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1998 63 2.50
91018 Amusing Experiments M. Stoliar and L. Fomin Moscow Prosveshcheniye 1989 62 10.00
91019 Chinese Puzzle K. Kundu, A. Mullick N.E. Publishers 1986 60 25.00
91020 838 Ways To Amuse A child June Johnson Collier Books, New York 1962 220 10.00
91021 Fun and Games with a Pencil Jack Luzzatto Corgi Books 1969 146 2.00
91022 The Pocket Entertainer Shirley Cunninggham Pocket Books, Inc. 1943 238 10.00
91023 Fun and Games Margaret E. Mulac Collier Macmillan Ltd 1970 350 25.00
91024 Word hunt Ronald Ridout Dragon Puzzle Books 1975 67 2.50
91025 Fun With Words Hedwig Lewis 1983 169 20.00
91026 Ramulus New Model Riddles and Puzzles M.S. Ramulu & Co. 25 2.00
91027 New Riddles for Kids Green Book Kirin Vas Shree Book Centre 127 65.00
91028 New Riddles for Kids Blue Book Kirin Vas Shree Book Centre 124 65.00
91029 New Riddles for Kids Red Book Kirin Vas Shree Book Centre 127 65.00
91030 My Book of Riddles and Puzzles C.M. Lal Padu Publications, Delhi 1993 104 25.00
91031 Biggest Riddle Book in The World Joseph Rosenbloom Jaico Publishing House, Mumbai 2007 272 175.00
91032 Riddles in Your Teacup Partha Ghose, Dipankar Home Rupa & Co., New Delhi 2008 173 195.00
91033 Word Search 225 55.00
91034 Short Stories About Numbers Rajnish Kumar Universities Press 2010 191 250.00
91035 Figuring Made Easy Shakuntala Devi Hind Pocket Books Private Ltd 1979 96 25.00
91036 Arithmetic We Use Leo J. Brueckner California State Department of Education 1948 311 25.00
91037 Scooby Doo's fun with Numbers Christine and Bernard Myers Grosset & Dunlap Publishers, New York 1976 64 10.00
91038 Let's Play Maths Michael Holt and Zoltan Dienes Penguin Books 1974 184 25.00
91039 The Great International Math On Keys Book 1976 120 10.00
91040 Tricks & Stunts to fool your friends Sheila Anne Barry Pustak Mahal, Delhi 1992 128 30.00
91041 Tricks and Teasers 30 10.00
91042 A Capsule of Mental Ability Tests M.B. Gaur, R. Dhillon Dhillon Publications, New Delhi 160 25.00
91043 The Book of Mind Benders 32 10.00
91044 Snoopy's Brainteasers and Mindbenders 1979 62 10.00
91045 Mines of Puzzle Kamal Kundu N.E. Publishers 1990 160 25.00
91046 The Five Platonic Solids 251 25.00
91047 Games for the Superintelligent James F. Fixx Frederick Muller Limited 1982 86 25.00
91048 Brain Teasers Ravi Narula Jaico Publishing House, Mumbai 2006 216 75.00
91049 Brain Teasers Galore Carl Proujan Scholstic Book Services 1975 91 2.50
91050 Fun with Brain Puzzlers L.H. Longley Cook A Fawcett Gold Medal Book 1965 128 2.50
91051 Brain Teasers Ravi Narula Jaico Publishing House, Mumbai 1976 216 20.00
91052 Know Your Own H.J. Eysenck Penguin Books 1974 188 10.00
91053 Sullivan's I.Q. Tests Norman Sullivan Tandem Publishing 1976 189 10.00
91054 More Brain Ticklers Charles Booth Jones Beaver Books 1978 109 10.00
91055 Book of Puzzles 63 2.00
91056 Puzzles Keep Busy Books 64 2.00
91057 Puzzles To Puzzle You Shakuntala Devi Orient Paperbacks, New Delhi 1995 144 2.50
91058 Figuring The Joy of Numbers Shakuntala Devi Orient Paperbacks, New Delhi 1996 157 10.00
91059 Shakuntala Devi's Book of Numbers Shakuntala Devi Orient Paperbacks, New Delhi 1993 139 2.50
91060 More Puzzles Shakuntala Devi Orient Paperbacks, New Delhi 2002 199 25.00
91061 World's Toughest Puzzles Charles Barry Townsend Orient Paperbacks, New Delhi 1994 95 10.00
91062 World's Most Baffling Puzzles Charles Townsend Orient Paperbacks, New Delhi 2000 127 40.00
91063 World's Trickiest Puzzles Charles Barry Townsend Orient Paperbacks, New Delhi 1998 126 10.00
91064 Mathematical Puzzles and Diversions Martin Gardner Penguin Books 1966 154 2.50
91065 The Great book of Classical Puzzles Charles Barry Townsend Orient Paperbacks, New Delhi 2004 126 25.00
91066 Magic Stick Puzzle P. Suresh Kumar Navabharati Book House, Vijayawada 114 30.00
91067 Puzzles to Puzzle You Shakuntala Devi Orient Paperbacks, New Delhi 1979 136 10.00
91068 Puzzles Insight Y.R.K. Mahesh 105 60.00
91069 వైజ్ఞానిక హిప్నాటిజం బి.వి. పట్టాభిరామ్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1994 182 40.00
91070 మాయావినోదం స్టూడెంట్ మేజిక్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2011 88 30.00
91071 నకిలీబాబాల మహిమల బండారాలు జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 32 10.00
91072 మేజిక్ సీక్రెట్స్ జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2012 32 10.00
91073 సైన్స్ మేజిక్ ట్రిక్స్ జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2012 32 10.00
91074 నకిలీబాబాల మహిమల బండారాలు జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 32 10.00
91075 మాయావినోదం మేథ్స్ మేజిక్ జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2012 72 30.00
91076 మాయావినోదం సైన్స్ మేజిక్ జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2011 80 30.00
91077 మ్యాజిక్ సైన్స్ మెజిషియన్ యస్. ప్రవీణ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 20 2.00
91078 మహేంద్రజాలం ఉషాపద్మశ్రీ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1987 64 4.50
91079 మాయావినోదం మాజిక్కు బి.వి. పట్టాభిరామ్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 199 10.00
91080 మాయావినోదం బి.వి. పట్టాభిరామ్ ... ... 199 10.00
91081 స్టేజీ మేజిక్ మేజిక్ షో ఇవ్వడమెలా ... మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1996 72 12.00
91082 మాయావినోదం 2 బి.వి. పట్టాభిరామ్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1984 200 15.00
91083 మేజిక్ సీక్రెట్స్ జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2010 32 10.00
91084 మాయాజాలం జాదుశ్రీ ప్రొఫెసర్ యంబారావు యంబారావు, కాకినాడ 1985 126 16.50
91085 మేజిక్ వరల్డ్ మొదటి సంపుటం డి. ప్రసాద్ ... 2002 150 50.00
91086 మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ షేక్ జహీర్ భాషా, టి. రమేష్ జనవిజ్ఞాన వేదిక 2004 64 25.00
91087 తాంత్రిక ప్రపంచం డా. ప్రసాదరాయకులపతి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 211 12.00
91088 మంత్రశక్తి ఎ.యస్. మూర్తి ప్రజాస్తాన్ బుక్ డిపో., మద్రాసు 1952 109 2.00
91089 మహాగారడి జాలరహస్యము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1977 99 4.00
91090 The Mammoth Book of Puzzles Victor Serebriakoff Robinson, London 2001 550 195.00
91091 The Worlds Most Challenging Puzzles Charles Barry Townsend Orient Paperbacks, New Delhi 1995 128 30.00
91092 Math Puzzles And Oddities Robert Arthur Yawin Xerox Education Publications 1972 89 10.00
91093 The New Book of Crossword Puzzles No. 4 P.S.I. & Associates, Inc 1990 113 20.00
91094 The Big Book of Magic Gyles Brandreth A Carousel Book 1981 142 10.00
91095 Magic Secrets 143 10.00
91096 Worlds' Best Magic Tricks Charles Barry Townsend Orient Paperbacks, New Delhi 1996 126 35.00
91097 Magic for Beginners Harry Baron Jaico Publishing House, Mumbai 1983 158 2.00
91098 Indian Magic P.C. Sorcar Orient Paperbacks, New Delhi 130 2.00
91099 Indian Magic Hind Pocket Books Private Ltd 114 2.00
91100 The Magic Manual 108 1.00
91101 Indian Magic Hind Pocket Books Private Ltd 130 2.50
91102 Hoffmann's Modern Magic Professor Hoffmann A Sterling Paperback 1997 563 190.00
91103 Magic for Fun B.V. Pattabhi Ram Family Books Pvt Ltd 1988 120 30.00
91104 Best Magic Tricks Greer Marechal D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1970 162 20.00
91105 Sudoku to Go Michael Mepham The Overlook Press 2005 160 10.00
91106 Times Su Doku The Times of India 2007 197 75.00
91107 Quixy Sudoku for Masters Hendrik Hardeman The Times of India 2007 160 130.00
91108 Sudoku 150 Puzzling Puzzles Priority Publications, India 2007 128 50.00
91109 Super Sudoku Modern Publishing 2005 192 50.00
91110 Times Su Doku for Champs National Geographic Chennai 2005 62 30.00
91111 Dell Easy Fast N Fun Sudoku 114 10.00
91112 Easy Sudoku Puzzles for Juniors 32 20.00
91113 Medium Sudoku Puzzles for Juniors 32 20.00
91114 Hard Sudoku Puzzles for Juniors 32 20.00
91115 Very Easy Sudoku Puzzles for Juniors 32 20.00
91116 Tick Tock I. Stepnova Prosveshcheniy Publishers 44 10.00
91117 Riddles Rhymes Prosveshcheniy Publishers 1981 48 10.00
91118 Figures for Fun Yakov Perelman 151 20.00
91119 Game of Goose, Nine Mens Morris 242 25.00
91120 పిల్లల గణితం ఇ. చంద్రయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2004 26 25.00
91121 ఎంతెంత దూరం బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ విష్ణు ఎంటర్ ప్రైజెస్ ... 36 15.00
91122 సరదా సరదా సంఖ్యలు బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య గాయత్రి విద్యా గ్రంథమాల ... 36 15.00
91123 ఆటలతో గణితం సులభం వంగా సుష్మలత ... 2015 45 45.00
91124 Play with Graphs Amit M Agarwal Arihant Prakashan, Meerut 181 175.00
91125 Logic Problems Alan Duncum and Alec Gresty 66 20.00
91126 Puzzles 20 10.00
91127 Kriss Kross 98 10.00
91128 Puzzler The Puzzler Monthly No. 195 January 1989 42 10.00
91129 Puzzler The Puzzler Monthly No. 217 November 1990 42 10.00
91130 Puzzler The Puzzler Monthly No. 221 March 1991 1991 42 10.00
91131 Puzzled Summer Special 130 10.00
91132 Games and Activities Magic Tricks Vanessa Bailey Pustak Mahal, Delhi 1994 32 48.00
91133 Magic Journey Paul Daniels Piccolo Books 1983 47 25.00
91134 101 Magic Tricks Ivar Utial Pustak Mahal, Delhi 1983 99 20.00
91135 Magic Mystery Secret of The Marsh Macmillan Childrens Books 44 25.00
91136 How to Fool Your Friends Bob Brown Golden Press, New York 1978 80 20.00
91137 Cast కాకతీయ యుగం ఇది కమ్మ చరిత్ర సంపుటి 1 సంచిక 10 సాదినేని రంగారావు, గుజ్జలపూడి సంజయ్ చౌదరి కాకతీయ యుగం, చిలకలూరిపేట 2011 464 100.00
91138 కమ్మవారి చరిత్ర ముప్పాళ్ల హనుమంతరావు కమ్మ సంఘం, హైదరాబాద్ 2007 239 100.00
91139 కమ్మవారి సమగ్ర చరిత్ర మొదటి సంపుటం వెలగా వెంకటప్పయ్య పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2013 538 500.00
91140 కమ్మవారి గోత్ర ప్రవరలు పాలడుగు శేషాచలవర్మ సత్‌పురోహిత సంఘము, కుందేరు 2007 723 250.00
91141 కూర్మ రాజీయము ... ... ... 615 25.00
91142 కమ్మవారి చరిత్ర గోత్రములు కొత్త భావయ్య చౌదరి, పావులూరి వెంకటనారాయణ పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2012 454 250.00
91143 కమ్మవారి చరిత్ర గోత్రములు కొత్త భావయ్య చౌదరి, పత్తిపాటి లక్ష్మీరెడ్డి కిరణ్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1989 328 40.00
91144 కమ్మరాజు తరంగిణి సిహెచ్. వి. వసంతాచార్య ... ... 248 25.00
91145 కమ్మరాజు తరంగిణి సిహెచ్. వి. వసంతాచార్య ... 2000 248 25.00
91146 కమ్మవారి చరిత్ర సూర్యదేవర రాఘవయ్య చౌదరి తుమ్మల సేవ సంఘం, హైదరాబాద్ 2010 180 100.00
91147 కమ్మ వెలుగులు ప్రథమ సంపుటి పావులూరి వెంకట నారాయణ పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2009 104 100.00
91148 కమ్మవారి పవిత్ర చరిత్ర ... ... ... 182 55.00
91149 కమ్మవారి సంగ్రహ చరిత్రము బొమ్మినేని నారాయణస్వామి నాయుడు ... 1976 72 3.50
91150 కమ్మకుల దీప్తి మద్దినేని గంగారావు ... 1991 52 10.00
91151 ప్రాచీనాంధ్ర క్షత్రయులగు కమ్మవారి చరిత్ర చిట్టాబత్తిని పూర్ణచంద్రరావు ... ... 20 10.00
91152 Some Dynasties That Ruled Andhra Desa చిట్టాబత్తిని పూర్ణచంద్రరావు ... ... 20 1.00
91153 కమ్మకులాభ్యుదయము నాగినేని వెంకటకవి తెనాలి రైతు ముద్రాక్షరశాల 1924 37 1.00
91154 కమ్మవారి ఇండ్ల పేర్లు, గోత్రముల పేర్లు ... ... ... 30 2.00
91155 కమ్మ రాష్ట్రము కమ్మనాడుల ఉనికి మద్దినేని గంగారావు ... ... 19 1.00
91156 కమ్మవారి చరిత్ర సూర్యదేవర రాఘవయ్య చౌదరి నరేంధ్రనాథ సాహిత్య మండలి 1973 102 2.50
91157 గండికోట కమ్మవారి కథోలిక చరిత్ర మద్దినేని గంగారావు శ్రీ పూదోట అరుళ్ రాజు, తిరువళ్ళూరు 2011 86 25.00
91158 శ్రీ రాజా వేంకటాద్రి నాయుడు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ భావనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానము, పొన్నూరు 2016 278 300.00
91159 గండికోట సీమ చరిత్ర సంస్కృతి కె. శ్రీనివాసులు ... 1988 146 40.00
91160 ముసునూరు వారి వంశ చరిత్ర తూములూరు శ్రీ దక్షిణామూర్తిశాస్త్రి ... 1994 70 10.00
91161 ముసునూరి నాయకులు ఘనశ్యామల/ మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 64 4.00
91162 ముసునూరి ప్రభువులు తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు తుమ్మల సేవ సంఘం, హైదరాబాద్ 2009 224 100.00
91163 కాకతీయ నాయకులు ఎన్.జి. రంగా కృష్ణదేవరాయ విద్యాసాంస్కృతిక సంఘం, తిరుపతి ... 221 25.00
91164 Pandya Nayaka Rajulu Vidvan T. Sreetharamurthy 1999 187 66.00
91165 కాకతి ప్రోలరాజు వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ శ్రీ నరేంద్రనాధ సాహిత్యమండలి, తణుకు 1962 221 2.50
91166 ప్రోలయవేముడు D.V. Subrahmanyam Indian Publishing House 1965 40 0.75
91167 కవిత వ్రాసిన కమ్మవారు మొదటి సంపుటము సూర్యదేవర రవికుమార్ పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2012 284 150.00
91168 కవిత వ్రాసిన కమ్మవారు రెండవ సంపుటము సూర్యదేవర రవికుమార్ పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2015 225 150.00
91169 అంతా భూదేవి సంతానము వట్టికొండ రామయ్య ... 1998 42 10.00
91170 కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు, గోత్రాలు గుడిపూడి సుబ్బారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య కమ్మ యువత సహాయ 2005 152 75.00
91171 కమ్మవారి ఇళ్ళ పేర్లు గోత్రములు సాదినేని రంగారావు ... ... 60 2.00
91172 కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు గోత్రములు ముక్కామల వెంకటప్పయ్య జెమిని పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 208 10.00
91173 కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు గోత్రములు పావులూరి వెంకట నారాయణ పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2007 202 100.00
91174 కమ్మకుల చరిత్ర గోత్రాలు మద్దినేని గంగారావు ... 2002 136 99.00
91175 కమ్మవారి సంగ్రహ చరిత్రము బొమ్మినేని నారాయణస్వామి నాయుడు రచయిత, మద్రాసు 1976 72 3.50
91176 కమ్మవారి ఇళ్ళ పేర్లు వాడుక గోత్రములు సాదినేని రంగారావు, వెలగా వెంకటప్పయ్య సాదినేని శివరామకృష్ణ 2008 216 300.00
91177 కమ్మవారి ఇంటిపేర్లు గోత్రాలు యలమంచి చిరంజీవిరావు యలమంచి చిరంజీవిరావు 2006 773 220.00
91178 Tummala Directory Venkateswara Rao Tummala Tummalavari Seva Sangham 2005 180 100.00
91179 మాగంటి వారి చరిత్ర మాగంటి బాపినీడు జాతీయ జ్ఞాన మందిరము, మద్రాసు 1956 83 2.50
91180 కొత్తవారి వంశావళి కొత్త భావయ్య చౌదరి ... 1968 32 2.00
91181 మల్లెలవారి చరిత్ర మల్లెల నాగేశ్వరరావు మల్లెల వెంకట సుబ్బయ్య చౌదరి 1968 115 5.00
91182 సాయపనేనివారి చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ 1976 80 2.00
91183 కొత్తూరు వారి వంశవృక్షం కొత్తూరు వెంకటపతి కొత్తూరు సుకుమార్ 1987 69 2.50
91184 తుమ్మలవారు తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు తుమ్మల సేవా సంఘం, హైదరాబాద్ 2004 142 55.00
91185 ప్రథమ కమ్మ మహాజనసభ ... ... 2010 20 10.00
91186 మల్లెలవారి చరిత్ర మల్లెల రవీంద్రనాథ్ ... ... 199 100.00
91187 కమ్మ వారి చరిత్ర యార్లగడ్డ వారి చరిత్ర దేవరకోట సంస్థాన చరిత్ర యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు ... 2012 64 10.00
91188 దీప్తి శ్రీనగర్ కమ్మవారి డైరెక్టరీ తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు దీప్తి శ్రీనగర్ కమ్మవారు, హైదరాబాద్ 2011 216 100.00
91189 పావులూరి (కమ్మ) వారి వంశవృక్షములు పావులూరి వెంకట్రామయ్య, పావులూరి శేషగిరిరావు పావులూరి వారి వంశావళి సమితి, గోవాడ 2001 135 150.00
91190 తుమ్మలవారి సమగ్ర చరిత్ర, దర్శిని తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు తుమ్మల సేవా సంఘం, హైదరాబాద్ 2013 399 500.00
91191 జాస్తి (కమ్మ) వారి వంశ వృక్షములు స్వామి శాంతానంద సరస్వతి శాంతి నిలయం, రామచంద్రపురం 1986 60 50.00
91192 అట్లూరి వారి వంశచరిత్ర ... అట్లూరి వారి సంక్షేమ సంఘం, విజయవాడ 2001 214 55.00
91193 కమ్మ విజయం ... ... ... 277 250.00
91194 కమ్మవారిలో మహామహులు గుత్తికొండ జవహర్‌లాల్ గుత్తికొండ జవహర్‌లాల్, హైదరాబాద్ 2010 204 120.00
91195 విదేశాల్లోని కమ్మ ప్రముఖులు పావులూరి వెంకట నారాయణ పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2007 80 50.00
91196 విదేశాల్లోని కమ్మ ప్రముఖులు పావులూరి వెంకట నారాయణ పావులూరి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2007 80 50.00
91197 కమ్మవారిలో ప్రముఖులు దివి శేషగిరిరావు, యలమంచి వెంకట్రావు ... ... 132 10.00
91198 Kammas and Their Contriution Y.C. Simhadri 2003 7 1.00
91199 దీప్తి త్రైమాసిక పత్రిక సంపుటి 1 సంచిక 1 జనవరి 1990 వి.యస్. దేవభక్తుని ... 1990 200 20.00
91200 కమ్మవారి పెండ్లి ఆచారాలు ... ... ... 61 10.00
91201 కమ్మ వారి సమాచార వాహిని ... ... ... 281 250.00
91202 కాకతీయ అసోసియేషన్ కార్యవర్గము 2006 ... కాకతీయ అసోసియేషన్ 2006 128 25.00
91203 కమ్మ విద్యార్థి సహాయ సంఘము ... ... ... 44 10.00
91204 Kakatiya Student Welfare Society 2003 12 1.00
91205 కమ్మజన సేవా సమితి, గుటూరు ... ... 2011 16 1.00
91206 Kakatiya Association 1984 16 2.50
91207 కమ్మజన సేవాసమితి 2014 ... ... 2014 34 25.00
91208 కమ్మజన సేవాసమితి 2017 ... ... 2017 55 20.00
91209 కోటప్పకొండ కాకతీయ సేవాసమితి గుంటూరు ... ... ... 16 10.00
91210 కమ్మజన సేవాసమితి 2013 ... ... 2013 22 10.00
91211 Kakatiya Student Welfare Society 2003 49 2.05
91212 Kakatiya Student Welfare Society 2003 12 1.00
91213 Kakatiya Student Welfare Society, Guntur Volume 3 2003 55 25.00
91214 Kakatiya Student Welfare Society, Guntur Volume 4 2003 67 25.00
91215 Kakatiya Student Welfare Society, Guntur Volume 5 2003 67 25.00
91216 కమ్మ మహాజన సంఘం, ఖమ్మం ... కమ్మ మహాజన సంఘం, ఖమ్మం 2006 264 250.00
91217 Dr. V. Genguswamy Naidu Matriculation Hr. Sec. Shool Tiruttani Souvenir 2002 250 100.00
91218 అఖిల కర్ణాటక కమ్మ జనాంగ మహా సమావేశ సావనీర్ 2002 ... ... ... 300 120.00
91219 కమ్మజన సేవాసమితి, గుంటూరు విద్యార్ధినుల వసతి గృహము 2003-2013 పదేళ్ళ ప్రగతి సంచిక పెద్ది సాంబశివరావు సామినేని కోటేశ్వరరావు, కార్యదర్శి, గుంటూరు 2013 197 250.00
91220 కమ్యూనిటి హాల్సు ప్రారంభోత్సవ సంచిక ... కమ్మ సంఘం, హైదరాబాద్ ... 250 55.00
91221 కమ్మ సేవా సంఘం, వనస్థలిపురం ... ... ... 48 20.00
91222 వైరా కమ్మజన సేవాసమితి, వైరా, ఖమ్మం జిల్లా ... వైరా కమ్మవారి కల్యాణమండపం, ఖమ్మం 2002 120 25.00
91223 కమ్మ శోభ ... కమ్మవారి అభ్యుదయ సంక్షేమ సంఘం 2000 120 55.00
91224 స్వర్ణభారతి ... కమ్మ మహాజన సంఘం, ఖమ్మం 1999 260 65.00
91225 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని మాసపత్రిక ప్రారంభ సంచిక పోట్ల రామస్వామి చౌదరి ... 1998 250 25.00
91226 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని మాసపత్రిక ద్వితీయ సంచిక పోట్ల రామస్వామి చౌదరి ... ... 300 55.00
91227 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని క్వార్టర్లీ తృతీయ సంచిక పోట్ల రామస్వామి చౌదరి ... ... 160 50.00
91228 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని చతుర్ధ సంచిక పోట్ల రామస్వామి చౌదరి ... ... 200 60.00
91229 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని పంచమ సంచిక పోట్ల రామస్వామి చౌదరి ... ... 350 100.00
91230 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని ఆరవ సంచిక పోట్ల రామస్వామి చౌదరి ... ... 450 100.00
91231 ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ మహాజన సమాచారదర్శిని ఏడవ సంచిక పోట్ల రామస్వామి చౌదరి ... ... 208 75.00
91232 పద్మశాలికుల పురాణమగు శ్రీ భావనాబుషి మాహాత్మ్యము జనమంచి శేషాద్రిశర్మ బహూత్తమ పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ ... 178 6.00
91233 అవ్వారి వంశ చరిత్రము అవ్వారి వీరరాఘవ పాకయాజి ... ... 120 20.00
91234 శ్రీ అఖిల భారత వద్మశాలీయ గోత్ర ప్రవర మరియు నిత్యాను సంధాయని ... ... ... 60 20.00
91235 సంక్షిప్త పద్మశాల వంశచరిత్ర గుంటక నరసయ్య పంతులు శ్రీ శింగరి అంజనయ్య పద్మశాలి ట్రస్ట్ 1977 30 2.50
91236 పుత్తూరు పద్మశాలి సంక్షేమ సంఘం ... ... 2000 15 1.00
91237 The Lingayat Movement A Social Revolution 264 10.00
91238 ద్వైతమతము హరిదాసుల సేవ చేరాల పురుషోత్తమరావు శ్రీ పూర్ణబోధ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 98 3.50
91239 యాదపదీపిక మొదటి భాగము ఆరాద్యుల పిచ్చయ్య ... ... 138 2.50
91240 రాజవంశ ప్రదీపిక బత్తుల లక్ష్మయ్య జానకిరాం ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1958 167 2.50
91241 యాదవదర్శిని 200 ... ... 2000 300 25.00
91242 యాదవులు చరిత్ర సంస్కృతి కుల సంస్కరణ సోమనబోయిన సింహాద్రి, దండెబోయిన రవీందర్ షెప్పర్డ్ రిసెర్చ్ సెంటర్ ప్రచురణ 2006 123 20.00
91243 వీరశైవ డైరక్టరీ ... ఆంధ్ర వీరశైవ మహాసభ, పశ్చిమ గోదావరి ... 95 25.00
91244 వీరశైవ డైరక్టరీ 2004 ... ఆంధ్ర వీరశైవ మహాసభ, పశ్చిమ గోదావరి ... 71 10.00
91245 వీరశైవ డైరక్టరీ III ... ఆంధ్ర వీరశైవ మహాసభ, పశ్చిమ గోదావరి ... 76 15.00
91246 కాపు తెలగ బలిజ కుల కల్ప వృక్షము తనయ ... ... 353 100.00
91247 కాపుల కీర్తి చరిత శీలం నాగేశ్వరరావు, తెనాలి ... 2014 233 125.00
91248 కాపు గర్జన యర్రంశెట్టి రవిచంద్ర ... 2011 198 50.00
91249 ఇంటి పేర్లు గోత్రాలు మారిశెట్టి మురళీ కుమార్ అక్షర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2013 214 150.00
91250 బలిజకుల చరిత్ర ... ... ... 544 10.00
91251 కాపు డైరెక్టరి తన్నీరు నాగమల్లేశ్వరి ... ... 208 75.00
91252 ఆంధ్రదేశము బలిజలు దుమ్ము గురుమూర్తి నాయుడు ... ... 271 3.00
91253 ఎఱ్ఱముశెట్టి, దేశినేనివారల వంశావళీ దేశినేని వేంకటరామయ్య ... 1979 81 2.00
91254 గవరల ప్రాచీన చరిత్ర ప్రథమ సంపుటము పెదకంసెట్టి సీతారామయ్య సర్వ స్వామ్య సంకలితము 1961 238 3.00
91255 రజకుల చరిత్ర దేవరపల్లి మస్తాన్ రావు, శ్రీజూ పెల్లిసత్యనారాయణ తెలుపు విజ్ఞాన సమితి ప్రచురణలు, ఖమ్మం 1994 98 5.00
91256 నగరాల జాతి చరిత్ర ముదిలి వెంకటేశ్వరరావు ... ... 10 1.00
91257 నూర్‌భాషీయులు చరిత్ర సంస్కృతి ఐ. దావూద్ ... 2001 145 50.00
91258 జనుల చరిత్ర తెలుగు ముత్తరాజుల సంగ్రహ చరిత్ర చెట్టి లక్ష్మయ్య ముత్తరాజు ... 1988 186 20.00
91259 భట్టరాజు చైతన్య వాణి బి. ముక్కంటి రాజు ... ... 24 2.00
91260 గీతకులాల ప్రముఖుల డైరెక్టరీ వేండ్ర అప్పారావు, సానబోయిన శుభలక్ష్మి కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 30 2.00
91261 బంజారా చరిత్ర బి. చీనియానాయక్ శ్రీ హాథీరాంబావాజీ పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 2003 606 400.00
91262 గోర్‌వట్ (బంజారా) దేవతల వారసులు బి. చీనియానాయక్ శ్రీ బి. బాలాజీ హరినాథ్ రాఠోడ్ 2013 138 125.00
91263 బంజారా (లంబాడీ) వంశావళి నూన్సావత్ జీవలానాయక్ బాణావత్ రామకృష్ణానాయక్, పిడుగురాళ్ళ 19907 76 20.00
91264 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పెరిక కులం వారి సాంఘిక సాంస్కృతిక జీవన సమీక్ష చింతల రాజేశ్వరరావు పద్మజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, నంబూరు 1988 248 25.00
91265 చరిత్ర వాహినిలో పెరిక కులం కానుగంటి మాధూకర్ వాసిరెడ్డి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2013 192 120.00
91266 యానాది వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య ఆంధ్రరాష్ట్ర ఆదిమజాతి సేవా సంఘము, విజయవాడ ... 224 20.00
91267 రెల్లి చరిత చెన్నా సన్యాసిరావు ధర్మాట్రస్ట్ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1999 111 10.00
91268 కురుచరిత్ర శ్రీరామమాలకొండయ్య ... 2000 108 50.00
91269 తలతోటి వంశము టి.యస్. జయరావు ... ... 148 25.00
91270 గౌడవంశప్రకాశిక బడుగు కృష్ణమూర్తి గౌడు ... ... 59 2.50
91271 నవ గౌడ గీత నారాయణ కౌండిన్య కౌండిన్య ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ 2005 128 50.00
91272 గౌడచరిత్ర వడ్డెంగుంట అంకయ్య గౌడ సేవా సంఘం, పొన్నూరు 1981 25 1.00
91273 గౌడశ్రీ కోసూరి సాంబశివరావుగౌడ్ శ్రీ గౌరీశంకర్ ప్రచురణలు, గుంటూరు ... 34 10.00
91274 శ్రీ రాజా మల్రాజు వంశవైభవము బి. యేలియ ... 1997 176 55.00
91275 పద్మనాయక వైజయంతి చరిత్ర విభాగము ప్రథమ సంపుటి కోటగిరి బుచ్చినాయన వెంకట నరసింహ సత్యనారాయణరావు, అంపాపురం 1994 152 125.00
91276 మాదిగ చైతన్యం నాగప్పగారి సుందర్ రాజు మాదిగ సాహిత్య వేదిక, హైదరాబాద్ ... 48 10.00
91277 మాదిగవారి చరిత్ర తాళ్లూరి లాబన్‌బాబు కుసుమాంజలి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 90 50.00
91278 బందరు, దివి తాలూకాలలోని ఆది వెలమ కుటుంబీకులు మాదిరెడ్డి రంగబాబు ... ... 104 2.50
91279 The Adivelama Sreyobhi Vardhani Sangham Souvenri Raghavendra Swami Kalyana Mandapam 160 25.00
91280 దేవతిలకుల సంక్షేమ సంఘము కళ్యాణమండప విశ్రాంతి భవనము ప్రారంభోత్సవ సంచిక ... ... ... 225 25.00
91281 కుటుంబ సమాచార దర్శిని 2008 ... ... ... 144 45.00
91282 గుంటూరు ఆర్యక్షేత్రియ వంశ చరిత్ర ... ఆర్యక్షత్రియ వంశస్థులు, గుంటూరు 2015 88 60.00
91283 Arya Kshatriyulu History and Traditions Kamarushi Satyanarayana Varma Arya Kshatriya Association, Nagpur 1971 162 5.00
91284 క్షత్రియ సేవా సమితి ప్రత్యేక సంచిక 24 జూలై 1977 ... ... ... 60 10.00
91285 శ్రీ ఆంధ్ర క్షత్రియవంశ రత్నాకరము ప్రథమ భాగము బుద్ధరాజు వరహాలరాజు రచయిత, పిఠాపురం 1980 804 100.00
91286 రెడ్డి రాజ్య సర్వస్వము బి.ఎన్. శాస్త్రి శ్రీ కొండా లక్ష్మీకాంతరెడ్డి విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు 1998 598 750.00
91287 రెడ్డి రాజులు చలంచర్ల వెంకారెడ్డి యోగీంద్ర ... 1948 24 2.00
91288 రెడ్డిరాజ్య చరిత్రము తేరాల సత్యనారాయణశర్మ విజయభారతి నిలయం, నల్లగొండ 1973 212 25.00
91289 గుదిబండి వారి దేవరగుడి ... ... ... 14 10.00
91290 రెడ్డిరాజ రత్నాకరము గుర్రాల రమణారెడ్డి శ్రీ లక్ష్మీప్రసన్న పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2011 240 200.00
91291 భక్త మల్లారెడ్డి కథ రామిరెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డి అఖిల భారత రెడ్ల సంక్షేమ సంఘము 1994 56 20.00
91292 బసవలింగపురాణమును రెడ్ల చరిత్రము మూలె విజయలక్ష్మి ఎమ్బి యమ్మార్ ప్రచురణలు, నిడుజువ్వి ... 133 20.00
91293 History of The Reddi Kingdoms M. Somasekhara Sarma Trinethra Publications, Kurnool 1993 563 30.00
91294 విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణ వంశాగమము వడ్డెపాటి నిరంజనశాస్త్రి తెనాలి రామకృష్ణ ముద్రాలయము 1934 339 25.00
91295 విశ్వబ్రాహ్మణ సర్వస్వము విశ్వ బ్రాహ్మణ ప్రముఖులు ప్రథమ భాగము రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు శ్రీ రాపాక రుక్మిణి, హైదరాబాద్ 2012 756 400.00
91296 విరాట్ విశ్వకర్మ గోత్ర నామాల మాల గొర్తి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు గొర్తి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు, విజయవాడ 1999 88 10.00
91297 విశ్వబ్రాహ్మణులకు ప్రథమ సంత్కారార్హత స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్య కవి బ్రహ్మశ్రీ తుమపాల విజయ శేఖరరావు, తెనాలి 1979 164 10.00
91298 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విశ్వకర్మీయులు ఎవరు ఎవరు ... ... ... 60 10.00
91299 శ్రీ విశ్వకర్మాన్వయ ప్రదీపిక గొన్నాభక్తుల వరాహ నరసింహాచార్యులు శ్రీ విశ్వకర్మ ప్రాచీన సాహిత్య ప్రచురణనిలయం, ఒంగోలు 1976 220 10.00
91300 పంచఋషి సంప్రదాయం దీవి సుబ్బారావు భారతీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 128 50.00
91301 స్వర్ణకార్య వ్యవహారము జానపాటి పట్టాభిరామశాస్త్రి చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1918 310 2.50
91302 ప్రబోథిని మహాజన సభాసంచిక 1913 ... ప్రబోధినీ ముద్రణాశాల, దుగ్గిరాల 1913 48 2.50
91303 ప్రబోధ తరంగిణి రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు ... 2005 50 10.00
91304 ప్రబోధ తరంగిణి ప్రథమ వింశతి ప్రత్యేక సంచిక ... విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మపీఠం, హైదరాబాద్ 1994 98 20.00
91305 ప్రబోధ తరంగిణి దశమ తరంగము ... విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మపీఠం, హైదరాబాద్ 1988 71 6.00
91306 సాహిత్య జగత్తులో విశ్వకర్మ పూసపాటి నాగేశ్వరరావు పూర్ణచంద్ర గ్రంథమాల, రావెల 1978 128 10.00
91307 శిల్పశాల ఫణిదపు ప్రభాకరశర్మ ... ... 16 1.00
91308 విశ్వబ్రాహ్మణ సంస్కృతి సాహిత్య చరిత్ర పూసపాటి నాగేశ్వరరావు పూర్ణచంద్ర గ్రంథమాల, రావెల 1976 88 10.00
91309 పలురంగాల్లో విశ్వబ్రాహ్మణ ప్రముఖులు గుంటూరు జిల్లా కంచి గంగాధరశాస్త్రి కంచి గంగాధరశాస్త్రి, గుంటూరు 1995 147 40.00
91310 ఆంధ్రలో సామాజిక ద్వేషం చెర్వుగట్టు రామాచార్యులు చెర్వుగట్టు రామాచార్యులు, పెనుమాక 1995 66 10.00
91311 గోత్రాధ్యాయము క్రొత్తపల్లి సుందరరామవర్యై హేలాపురీ, శ్రీ సీతారామాంజనేయ ముద్రాలయము 1926 48 2.00
91312 మనము మన కుటుంబము చెరువు తిరుపతి శాస్త్రి, చెరువు వెంకట్రామ శాస్త్రి విశ్వ టైపు ఇన్‌స్టిట్యూట్, విజయవాడ ... 137 2.50
91313 ఆంధ్ర విప్రుల గోత్రములు, ఇండ్ల పేర్లు శాఖలు ఎమ్మెస్రాయ్ శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2000 380 45.00
91314 ఇండ్ల పేర్లు విప్రశాఖలు, గోత్రములు ప్రవరలు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి సూరంపూడి వెంకటసుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1973 171 4.00
91315 గోత్రప్రవర సంగ్రహము విక్రాల రామచంద్రాచార్యులు కనుపర్తి మార్కండేయశర్మ 1928 79 1.00
91316 శ్రీ వాదిరాజుల చరిత్ర చౌళూరు రామారావు శ్రీ పూర్ణబోధ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 88 5.00
91317 భమిడి వృంశవృక్షము భమిడి భీమశంకరం ... 1999 30 2.00
91318 శ్రీ ఆర్వేల అమాత్య శేఖరులు యల్లంరాజు విజయరామయ్య ... ... 102 2.50
91319 శ్రీ ఆర్వేల అమాత్య శేఖరులు యల్లంరాజు విజయరామయ్య ... 1954 110 2.00
91320 విప్రుల ఇండ్లపేర్లు శాఖలు గోత్రములు ప్రవరలు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి సూరంపూడి వెంకటసుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1983 211 16.00
91321 1909 సం.న ఓరుగల్లు పట్టణమందు జరిగిన ప్రథమ మహాసభాచారిత్రము ... దుర్గా ముద్రాక్షరశాలయందు, బెజవాడ 1910 12 1.00
91322 గొత్రప్రవరలు చల్లా లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ ప్రెస్, మచిలీపట్నం 1975 33 1.00
91323 నియోగి మహాజనసభామాస పత్రిక 3వ సంపుటము 3వ సంచిక దై. కోటీశ్వరశర్మశాస్త్రి ... ... 16 1.00
91324 నండూరి వారం మా బంధు వర్గం నండూరి గోవిందరావు కౌశిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 125 25.00
91325 అగ్నివంశపు రాజులు కోట వెంకటాచలం రచయిత, పిఠాపురం ... 72 12.00
91326 కాశీనాధుని వంశచరిత్ర కాశీనాధుని వీర మల్లికార్జునుడు కాశీనాధుని పూర్ణ మల్లికార్జునుడు 1996 92 10.00
91327 పోతురాజు వారి వంశ వృక్షము సుబ్బయ్య ... ... 36 10.00
91328 Puduru Dravida Association 14 2.00
91329 గృహనామ గోత్ర ప్రవర పరిశీలనము వజ్ఘలవేంకట సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ... 2008 44 30.00
91330 చయనం వారి వంశవృక్షము ... ... ... 30 10.00
91331 బ్రాహ్మణ సర్వస్వము అను ఆంధ్రదేశ సమగ్ర సంక్షిప్త చరిత్ర ప్రథమ సంపుటము ... అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం, శ్రీశైలం 1994 396 100.00
91332 బ్రాహ్మణ సర్వస్వము అను ఆంధ్రదేశ సమగ్ర సంక్షిప్త చరిత్ర తృతీయ సంపుటము ... అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం, శ్రీశైలం 1997 529 100.00
91333 బ్రాహ్మణ సర్వస్వము అను ఆంధ్రదేశ సమగ్ర సంక్షిప్త చరిత్ర పంచమ సంపుటము ... అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం, శ్రీశైలం 2002 238 100.00
91334 అఖిల భారతీయ బ్రాహ్మణ కరివెన నిత్యాన్నదాన సత్రం దశమ వార్షికోత్సవ సంచిక ... ... 1988 82 20.00
91335 సేవా స్రవంతి సావనీర్ ... బ్రాహ్మణ సేవాసమితి, గుంటూరు 1986 30 10.00
91336 అపరాజిత జి.వి.ఎల్.ఎన్. సంజీవరావు బ్రాహ్మణ సేవాసమితి, గుంటూరు 1995 40 10.00
91337 నియోగ సర్వస్వము నిడదవోలు వేంకట రావు నియోగి మహాసభ, హైదరాబాద్ 1971 109 2.50
91338 శిష్ట్లా వారి వంశవృక్షము శిష్ట్లా వెంకట పూర్ణచంద్ర శేఖర శాస్త్రి ... ... 51 10.00
91339 రాజుగ క్షత్రియుడు ఎట్లాయే మారేపల్లి రామచంద్రరాజా ... ... 85 10.00
91340 రెడ్డి రాజ్యాల చరిత్ర మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మ, ఆర్వియార్ అఖిల భారత రెడ్ల సంక్షేమ సంఘము 2011 523 250.00
91341 నాగలింగము చరిత్ర, రెడ్డిరాజుల కాలము స్వర్ణయుగము, చరిత్రకెక్కిన వెలమలు, మహాత్మా జేససు, నాగార్జుని చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1974 107 5.00
91342 వైశ్యరత్న పాతకోట రంగనాయకులు ఆర్య వైశ్య సంఘం, సత్తెనపల్లి 1984 214 25.00
91343 వైశ్యధర్మప్రకాశికాయాం ఆ. లక్ష్మీనరసింహసోమయాజినా ఆంధ్రగ్రంథాలయ ప్రెస్, విజయవాడ 1922 332 2.00
91344 వైశ్యధర్మ ప్రకాశికా ఆత్మూరి లక్ష్మీ నృసింహ సోమయాజులు పండిత శ్రీ జమిలి నమ్మాళ్వార్ 1974 463 25.00
91345 వైశ్య ధర్మప్రకాశికా ఆత్మూరి లక్ష్మీ నృసింహ సోమయాజులు టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 334 175.00
91346 అథవైశ్యధర్మ ప్రకాశికాయాం ... ... ... 338 2.00
91347 ఆర్యవైశ్య చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... 1976 60 2.00
91348 విజయవాడ వైశ్య మహాసభ ... ... 1930 100 2.00
91349 వైశ్యవేదోక క్రియా విచారవ్యవస్థా కోటిసూర్య ప్రకాశరాయ శర్మణా ... 1926 20 1.00
91350 ఆర్యవైశ్య విధ్యుక్త ధర్మసంగ్రహము ... ... ... 82 2.50
91351 వాసవివాణి ద్వైమాసిక పత్రిక ఎం.ఆర్.కె. మూర్తి గుంటూరు జిల్లా ఆర్య వైశ్య సంఘం, నరసరావుపేట ... 30 10.00
91352 భారతదేశములో వైశ్యులు ప్రథమ భాగము కె.సి. గుప్త ... 1989 128 25.00
91353 102 ఆర్యవైశ్యుల ప్రవర, ఋషి గోత్రములు కొంజేటి శివన్నారాయణమూర్తి ... ... 105 10.00
91354 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైశ్యులు వైశ్య సంస్థలు ప్రథమ భాగము ... ... 1988 104 5.00
91355 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వైశ్యులు వైశ్య సంస్థలు ద్వితీయ భాగము ... ... 1990 106 5.00
91356 వైశ్యశాంఙ్కరీఖండనమ్ ఆత్మూరి లక్ష్మీ నృసింహ సోమయాజులు సేతు ముద్రాక్షరశాల 1910 100 2.50
91357 ఆర్య వైశ్య సేవా సంఘం మంత్రాలయం ... ... 1982 120 10.00
91358 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ విభవ డైరీ ... స్వర్ణోత్సవముల సందర్భమున ప్రచురణ 1991 220 25.00
91359 దేశ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమములో వైశ్యుల కృషి మొదటి భాగము ... వైశ్య స్వాతంత్ర్య సమరయోదుల సంఘం, హైదరాబాద్ 1999 184 20.00
91360 గుంటూరు జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1988 30 10.00
91361 వైశ్యులలో ఆశాచవిషయమై నంబూరి గోపాలకృష్ణారావు ... ... 25 2.00
91362 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ నియమావళి ... ... 1982 10 2.00
91363 ఆర్యవైశ్య మహాసభల సంక్షిప్త చరిత్ర కె.సి. గుప్త ... 1979 10 0.25
91364 వైశ్య అభ్యుదయ పరిషత్ గుంటూరు ... ... 1970 12 1.00
91365 పొట్టి వారి ఘనచరిత్ర ... ... ... 84 10.00
91366 ఆర్యవైశ్య గోత్ర నామావళి ప్రగళ్లపాటి ధనరాజు ... 1957 88 1.00
91367 ఆర్యవైశ్యుల 102 ప్రవర, ఋషి గోత్రములు ... ఆర్య వైశ్య యువజన సంఘం, పెనుగొండక్షేత్రం ... 51 1.50
91368 ఆర్యవైశ్యుల 102 ప్రవర, ఋషి గోత్రములు ... శ్రీ నగరేశ్వర శ్రీ వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరీ దేవస్థానం ... 92 8.00
91369 వైశ్యవీర గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త ... 1986 28 10.00
91370 భారతదేశములో వైశ్యులు పెండ్యాల వెంకటరామారావు అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం 1974 24 2.05
91371 భారతదేశములో వైశ్యులు కె.సి. గుప్త అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం 1974 114 2.00
91372 శ్రీ జగద్గురు లక్ష్మీనృసింహాశ్రము సంఘము విజయవాడ ... ... 1944 28 2.00
91373 ఆర్యవైశ్య యువజన మహాసభ గుంటూరు ... ... 1941 27 1.00
91374 ఆర్యవైశ్యకుల సంభవుడు భక్తసిరాలుని కథ ధారణ కబోది మల్లయ్య నీరుమళ్ళ సుబ్బారావు, పిడుగురాళ్ళ 1978 28 2.50
91375 ఆర్యవైశ్య గోత్రములు ఋషులు ప్రవరులు ఇంటిపేర్లు గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 96 25.00
91376 శ్రీ వాసవీ కన్యకా పురాణము గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త ... ... 204 25.00
91377 వైశ్య విజయం ఎం.ఆర్.కె. మూర్తి ... ... 36 10.00
91378 శ్రీ కోణిజేటి రోశయ్య అభినందన సంచిక దంటు కృష్ణమూర్తి జనమిత్ర వారపత్రిక 1979 30 1.00
91379 శ్రీ కోణిజేటి రోశయ్య సన్మాన సంచిక బి. సుబ్బారావు ... 1979 40 2.00
91380 Avopa Guntur 1983 60 10.00
91381 ఆర్యవైశ్య గోత్రములు .. శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానము 2004 96 25.00
91382 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య యువజన సంఘాల సమ్మేళనము ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1974 70 2.50
91383 శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి దేవాలయ శతసంవత్సరోత్సవ సంచిక ప్రొద్దుటూరు జూటూరు వేమయ్య ... 1990 250 20.00
91384 ఆర్య వైశ్య సంఘం హైదరాబాద్ ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1988 190 20.00
91385 వాసవీప్రభ దశాబ్ది ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 2000 250 25.00
91386 వాసవీప్రభ దశాబ్ది ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 1997 235 35.00
91387 వైశ్య మహాసభల సంక్షిప్త నివేదిక కె.సి. గుప్త ... 1976 184 25.00
91388 అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం ప్రత్యేక సంచిక కె.సి. గుప్త అఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం 1982 188 25.00
91389 భారతీయ వైశ్య రజతోత్సవ సంచిక ... ... .. 402 20.00
91390 వైశ్యదర్శిని ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 1991 600 50.00
91391 శ్రీ వాసవీకన్యక గఱ్ఱె సత్యనారాయణ గుప్త ... ... 128 10.00
91392 ఆర్యవైశ్య స్వర్ణోత్సవ సంచిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 1988 400 25.00
91393 విజయ వైశ్య ప్రత్యేక సంచిక ఎస్. సుందరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 1977 450 55.00
91394 వైశ్యవైభవం వజ్రోత్సవ సంచిక ఎం.ఆర్.కె. మూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 2002 420 25.00
91395 విషయ నివేదిక ఎన్. వెంకటయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 1977 50 10.00
91396 వైశ్యతరంగిణి ప్రత్యేక సంచిక దివ్వెల రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్యవైశ్య మహాసభ, హైదరాబాద్ 1982 45 10.00
91397 Vaish Community through the ages and its contribution to the world International Vaish Federation International Vaish Federation 2014 204 2,500.00
91398 కమ్మరాష్ట్రము కమ్మనాడున ఉనికి మద్దినేని గంగారావు ... ... 19 1.00
91399 విప్రకుల దర్పణము ఆంధ్ర బ్రాహ్మణకుటుంబ చరిత్రము సత్తిరాజు సీతారామయ్య ... 1937 100 1.50
91400 Miscellaneous Cast Cutting 2 Files 200 10.00
91401 భాషలు వంగసాహిత్య చరిత్ర సుకుమార్ సేన్, జవాహర్‌లాల్ నెహ్రూ, కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1972 380 10.00
91402 అస్సామీ సాహిత్య చరిత్ర బిరించి కుమార్ బరూవ, మరుపూరు కోదండరామ రెడ్డి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1974 308 10.00
91403 మలయాళ వాఙ్మయ చరిత్రము పి.కె. పరమేశ్వరన్ నాయర్, దివాకర్ల వేంకటావధాని సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 333 12.00
91404 కన్నడ సాహిత్య చరిత్ర రం.శ్రీ. ముగళి, ఎం.ఎస్. మహాంతయ్య సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 318 12.00
91405 తమిళ వాఙ్మయ చరిత్రము ము. వరదరాజన్, తిమ్మావజ్ఝల కోదండ రామయ్య సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1982 474 25.00
91406 ఆంధ్రసాహిత్య చరిత్ర పింగళి లక్ష్మీకాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 528 20.00
91407 సంస్కృత సాహిత్య చరిత్ర ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి, ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2002 822 100.00
91408 సంస్కృత వాఙ్మయ చరిత్ర లౌకిక వాఙ్మయము మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1961 490 10.00
91409 సంస్కృత వాఙ్మయము ... ... ... 324 20.00
91410 సంస్కృత సాహిత్య చరిత్ర ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి, ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 888 30.00
91411 ఉత్తర భారత సాహిత్యములు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 344 7.00
91412 దక్షిణ భారత సాహిత్యములు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 245 6.00
91413 తమిళ సాహిత్య చరిత్ర చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 136 4.00
91414 కన్నడ సాహిత్య చరిత్ర ఆర్వీయస్. సుందరం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 244 5.00
91415 ఒడియా సాహిత్య చరిత్ర పురిపండా అప్పలస్వామి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 213 6.00
91416 ఉర్దూ సాహిత్య చరిత్ర ఎహతెషామ్ హుస్సేన్, యస్. సదాశివ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1963 350 6.00
91417 పారసీక వాఙ్మయ చరిత్ర బూర్గుల రామకృష్ణరావు, ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 108 11.00
91418 తెలుగు భాషా చరిత్ర భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 529 8.00
91419 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 772 200.00
91420 తెలుగు సాహిత్యము ... తెలుగు శాఖ కాకరపర్తి భావనారాయణ కళాశాల 1987 97 15.00
91421 తెలుగు భాషా చరిత్ర టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1972 438 20.00
91422 ఆంధ్ర సాహిత్య సంగ్రహచరిత్ర వారణాసి వేంకటేశ్వరులు స్టూడెంట్సు ఫ్రండ్సు, నరసరావుపేట 1974 444 18.00
91423 హిందీ సాహిత్య చరిత్ర యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2002 362 150.00
91424 हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल नागरीप्रचारि सभा, काशी ... 528 15.00
91425 ఆంగ్ల సాహిత్య చరిత్ర గోపరాజు సాంబశివరావు నవజీవన్ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ ... 706 20.00
91426 జర్మన్ సంప్రదాయ సాహిత్య దర్పణం మధ్యయుగాల నుండి నేటివరకు బి.వి. సింగరాచార్య, బొ. శ్రీనివాసాచార్యులు దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు 1971 524 15.00
91427 ఆధునిక జర్మన్ సాహితి మార్టిన్ గ్రెగోర్ డెల్లిన్, పాలగుమ్మి పద్మరాజు, డా. దాశరథి దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, మద్రాసు 1980 412 30.00
91428 అమెరికన్ సాహిత్యం మార్కస్ కన్‌లిఫ్, యస్వీ జోగారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1964 524 6.50
91429 గ్రీక్ రోమన్ సాహిత్య శాస్త్రము బి. వేంకటేశం సరోజా పబ్లికేషన్స్, కరీంనగర్ 1994 360 125.00
91430 ప్రాకృత గ్రంథకర్తలూ ప్రజాసేవానూ పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రి ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 116 30.00
91431 మెసొపొటేమియా సాహిత్య సంగ్రహం కృష్ణచైతన్య, వేమరాజు భానుమూర్తి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 134 2.00
91432 హిందీ సాహిత్యావలోకనం అన్నపురెడ్డి శ్రీరామరెడ్డి ... 1989 134 15.00
91433 హిందీ సాహిత్యము బి. గోపాల రెడ్డి, అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి శ్రీ వేంకటేశ్వర హిందీ సాహిత్య పరిషత్తు, తిరుపతి 1956 303 10.00
91434 History of Telugu Literature G.V. Sitapati Sahitya Akademi, New Delhi 1968 314 12.50
91435 A History of Telugu Literature M. Kulasekhara Rao 515 20.00
91436 History of Bengali Literature Sukumar Sen Sahitya Akademi, New Delhi 1960 431 25.00
91437 A History of Nepali Literature Kumar Pradhan Sahitya Akademi, New Delhi 1984 240 25.00
91438 A History of Tamil Literature Mu. Varadarajan, E.Sa. Visswanathan Sahitya Akademi, New Delhi 1988 375 60.00
91439 History of Gujarati Literature Mansukhlal Jhaveri Sahitya Akademi, New Delhi 1978 260 30.00
91440 History of Dogri Literature Shivanath Sahitya Akademi, New Delhi 1976 194 15.00
91441 History of Kannada Literature R.S. Mugali Sahitya Akademi, New Delhi 1975 143 10.00
91442 A Short History of Malayalam Literature K. Ayyappa Paniker Department of Public Relations Government of Kerala 1982 97 2.50
91443 Nationalism And Social Change The Role of Malayalam Literature K.K.N. Kurup Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 1998 142 60.00
91444 Malayalam Literary Survey Silver Jubilee Special Kerala Sahitya Akademi, Thrissur 184 10.00
91445 Bibliography of Malayalam Works Translated into Other Languages A Kerala Sahitya Akademi Publication 39 2.50
91446 Malayalam Literary Survey April June 1982 A Kerala Sahitya Akademi Publication 1982 78 2.00
91447 Malayalam Literary Survey April June 1983 A Kerala Sahitya Akademi Publication 1983 89 2.50
91448 A Perspective of Malayalam Literature Ayyappa Paniker Anu Chithra Publications 1990 144 90.00
91449 మలయాళ భాషా సాహిత్యాలు జొన్నలగడ్డ వెంకటేశ్వరశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 124 3.00
91450 Handbook of Urdu Literature Shaista Akhtar Suhrawardy Indigo Books 2003 316 245.00
91451 Assamese Literature Birinchi Kumar Barua The P.E.N. All India Centre 1941 102 2.00
91452 Bengali Literature Annadasankar and Lila Ray The P.E.N. All India Centre 1942 126 2.00
91453 A Review of Soviet Literature Katherine Hunter Blair Siddhartha Publications, Delhi 1966 174 4.50
91454 A History of Russian Literature 11th - 17th Centuries Raduga Publishers, Moscow 1989 606 100.00
91455 A Survey of Sinhala Literature The Late Hon. James de Alwis Department of National Museums, Ceylon 1966 286 25.00
91456 A Brief History of Chinese Fiction Lu Hsun Foreign Languages Press, Peking 1982 437 30.00
91457 Survey A Short History of Canadian Literature Elizabeth Waterston Methuen Canadian Literature Series 1973 215 20.00
91458 The Literature of United States Penguin Books 384 2.50
91459 Gadaba The Language and the People Vavilala Subba Rao Sri Papayaradhya Sahiti Kendram 1992 161 100.00
91460 Introduction to Arabic T.F. Mitchell and D. Barber British Broadcasting Corporation 1972 79 2.50
91461 Simple Chinese Conversation 1958 52 2.00
91462 Teach Your Self Japanese Anand Ganguly Gyan Sagar Publications 2002 110 70.00
91463 Learn Japanese in a month Rekha Chawla Read Well Publications, New Delhi 192 20.00
91464 Look And Learn French Anna Balakian 1965 320 2.50
91465 French Through Pictures Book 1 Christien M. Gibson Vikas Publishing House Pvt Ltd 1982 187 15.00
91466 Key to the Standard Edition of French Grammar Simplified Hugo's Language Institute, London 24 2.00
91467 French Grammar Simplified An Easy & Rapid Self Instructor Hugo's Language Institute, London 124 2.50
91468 French Pronunciation Simplified Hugo's Language Institute, London 32 1.00
91469 French in Three Months Hugo's Language Institute, London 1987 192 65.00
91470 Mastering French E. Neather The Macmillan Press Ltd 1984 262 100.00
91471 French MadeSimple Eugene Jackson and Antonio Rubio Made Simple Books 1976 310 65.00
91472 Teach Your Self French Anand Ganguly Gyan Sagar Publications 97 25.00
91473 Glossar zu schulz Griesbach Deutsche Sprachlehre fur Auslander B.B. Kulkarni Max Hueber Verlag Munchen 101 25.00
91474 Cours De Langue Et De Civilisation Francaises J. Lamaison, A. Hameau Bibrairie Hachette, Paris 1961 230 10.00
91475 German Through Pictures Vikas Publishing House Pvt Ltd 1976 254 2.50
91476 Getting Along in German Mario Pei, Robert Politzer Bantam Books, New York 1959 182 5.00
91477 Elementary Berman Erika Meyer Houghton Mifflin Company, New York 1952 161 10.00
91478 German Made Simple Eugene Jackson and Adolph Geiger Rupa & Co., London 1984 274 30.00
91479 Useful Swahili A.N. Maclin Evangel Publishing House 1972 161 2.00
91480 Norwegian for Travellers 1983 192 5.00
91481 Colloquial Vietnamese A Complete Language Course Tuan Duc Vuong and John Moore Routledge, London 1994 314 100.00
91482 Let's Learn Esperanto The International Language P.V. Ranganayakulu N.I.G. Publications, Vijayawada 1993 133 20.00
91483 The Waverley Esperanto Course Dundee Printers Limited 1946 95 15.00
91484 Let's Learn experanto P.V. Ranganayakulu Federation for Esperanto in Bharath, Idnia 2004 113 100.00
91485 A Modern Italian Grammar Frederic J. Jones Hodder And Stoughton 1986 392 75.00
91486 Latin For Today Book Two Mason D. Gray and Thornton Jenkins Ginn And Company Ltd 1951 344 2.50
91487 A HandBook of Ecclesiastical Latin John Leoncini St. Ambrose Minor Seminary, Nuzvid 111 10.00
91488 Latin for Americans B.L. Ullman The Macmillan Company, New York 1962 504 100.00
91489 Landmarks in Greek Literature C.M. Bowra Wiedenfeld And Nicolson 1970 284 100.00
91490 From Alpha to Omega Anne H. Groton Focus Publishing / R. Pullins Co. 2000 505 250.00
91491 Malto An Ethnosemantic Study B.P. Mahapatra Central Institute of Indian Languages 1979 235 16.00
91492 భాషాసమస్య రామ్‌మనోహర్ లోహియా, జి. సురమౌళి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 202 11.50
91493 Syntactic Variations in Modern Telugu Prose P. Sivananda Sarma, B. Radhakrishna Telugu Akademi, Hyderabad 1985 58 15.00
91494 భాషాశాస్త్రము శిష్టా రామకృష్ణ శాస్త్రి శిష్టా రామకృష్ణశాస్త్రి, గుంటూరు ... 210 2.50
91495 సామాన్య భాషాశాస్త్రం పాఠ్యక్రమం ఫర్దినా ద ససూర్, కె. నాగభూషణరావు, ఎన్. పార్వతి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 251 9.00
91496 Telugu Language 184 2.50
91497 తెలుగులో వెలుగులు చేకూరి రామారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ ... 260 5.00
91498 మాటలంటే మాటలా ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 58 40.00
91499 Prosody & Poetics Degree Speical Telugu Badi Gurava Reddy City Book House, Nellore 1982 136 7.00
91500 జంటభాషల ఒంటిలిపి నీ. మనోరంజన్ రెడ్డి ... ... 196 2.50
91501 తెలుగు అకాడమి భాష శైలి నియమావళి బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 43 1.25
91502 తెలుగు లిపి సంస్కరణము ముదిగొండ సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ... 1969 19 1.00
91503 ద్రావిడ భాషలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 444 25.00
91504 ద్రావిడ భాషలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2006 448 90.00
91505 ద్రావిడ భాషా సామ్యములు వజ్ఝల చినసీతారామస్వామిశాస్త్రి కాకరపర్తి వేంకటసీతమ్మ, విజయనగరము 1972 182 20.00
91506 భాష ఆధునిక దృక్పథం పోరంకి దక్షిణామూర్తి నీల్‌కమల్ పబ్లికేషన్స్ ప్రై. లిమిటెడ్ 1998 174 60.00
91507 ప్రజల భాషలో విద్య పరిపాలన ... జనసాహితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2000 59 15.00
91508 భాషా చారిత్రక వ్యాసావళి తూమాటి దొణప్ప అభినందనసమితి, హైదరాబాద్ 1987 352 60.00
91509 ప్రాకృత భాషోత్పత్తి మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు తెలుగు గోష్ఠి, హైదరాబాద్ 1991 92 20.00
91510 భాషాశాస్త్ర సంగ్రహము టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1977 266 25.00
91511 భాషా నైపుణ్యములు కొంపల్లి ఆంజనేయశాస్త్రి ఇండియన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, వరంగల్ 1972 134 5.00
91512 ఆధునిక భాషాశాస్త్రి సిద్ధాంతాలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1997 374 50.00
91513 ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 352 25.00
91514 భాష సమాజం సంస్కృతి భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి నీల్‌కమల్ పబ్లికేషన్స్ ప్రై. లిమిటెడ్ 2000 300 120.00
91515 ప్రాథమిక విద్యా బోధన ఏ భాషలో డి.ఆర్.కె. ప్రసాద్ జన విజ్ఞాన వేదిక, చల్లపల్లి ... 10 2.00
91516 భాషాపాఠములు విష్ణుభొట్ల సూర్యనారాయణ వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు 1967 303 8.00
91517 భాషాశాస్త్ర సంగ్రహము టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1977 266 25.00
91518 ఆంధ్రాచార్యకము ... ... ... 242 20.00
91519 పారిభాషిక పదకోశం భాషా శాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2008 61 15.00
91520 ఆధునిక తెలుగుభాషా శాస్త్ర విజ్ఞానం నేతి అనంతరామశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్ 2001 289 90.00
91521 ఆంధ్రభాషాబోధన సర్వస్వము రామచంద్రుని వేంకట శేషయ్య రామచంద్రుని రాధాకృష్ణ, సింగరాయకొండ 1976 550 15.00
91522 తెలుగు బోధన పద్ధతులు సర్వేక్షణ బుద్ధిరాజు జ్యోతిర్మయి రాజభూషణ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1994 358 80.00
91523 Language Curriculum D.P. Pattanayak Central Institute of Indian Languages 1977 59 4.00
91524 Indian Linguistics Volume XV Parts III-IV 1956 64 2.00
91525 Common Core Vocabulary in Indian Languages M. Ramappa International Telugu Institute, Hyderabad 1984 120 15.00
91526 The Position And Function of Telugu Moturi Satyanarayana International Telugu Institute, Hyderabad 1981 119 4.50
91527 Consolidated Basic Hindi Vocabulary Classes I to VIII Uday Shanker and Jai Narain Kaushik National Publishing House, New Delhi 1982 281 25.00
91528 Indian Systems of Writing Publications Division 1966 44 1.00
91529 Telugu Its Teaching తెలుగు భాష బోధనము Sreelakshmi Devi 1985 311 21.00
91530 తెలుగు లిపి సంస్కరణము ముదిగొండ సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ... 1969 54 2.50
91531 తెలుగా, ఆంద్రమా వాగరి తెలుగు నానుడి కూటమి, బెజవాడ ... 68 1.00
91532 భాషావ్యాసాలు వెన్నెలకంటి ప్రకాశం ఓంకార్ ప్రచురణలు 1983 80 20.00
91533 భాషోత్పత్తిక్రమము భాషాచరితము కోరాడ రామకృష్ణయ్య కోరాడ నాగేశ్వరరావు 1970 99 3.00
91534 భాషాశాస్త్ర మూలసూత్రాలు కొత్తపల్లి రంగారావు అరుణోదయ ప్రచురణలు 1955 72 2.50
91535 భాషాశాస్త్ర వ్యాసములు లకంసాని చక్రధరరావు ... 1968 202 3.00
91536 ధ్వని లిపి పరిణామం లేక ప్రాచీన వాఙ్మయంలో వ్యావహారిక భాష వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్టు 1955 401 4.00
91537 ఆంధ్రకవిత్వ చరిత్రము బసవరాజు వేంకట అప్పారావు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి ... 307 2.50
91538 ఆంధ్రవాఙ్మయ సంగ్రహము ... ... ... 284 5.00
91539 ఆంధ్రవాఙ్మయ సంగ్రహము ... ... 1928 288 2.00
91540 ఆంధ్రసాహిత్య చరిత్ర సంగ్రహము ... ... ... 288 5.00
91541 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర సంగ్రహము కే. వేంకటనారాయణరావు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1967 304 2.50
91542 తెలుగు వాఙ్మయము సంగ్రహ చరిత్ర కూర్మా వేణుగోపాలస్వామి, గంటి జోగిసోమయాజి, కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి కవిరాజ పబ్లిషర్సు, సికింద్రాబాద్ 1960 312 2.50
91543 General Methods of Teaching Languages Part A Paper IV Usmania University 1972 66 1.50
91544 The Technques of Language Teaching F.L. Billows Longmans 1967 259 20.00
91545 Linguistics David Crystal Penguin Books 1982 267 2.50
91546 Chomsky John Lyons Fontana Collins 1972 120 2.50
91547 Word Economy L.W. Lockhart Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd 1931 94 2.50
91548 Phonetics J.D. O'Connor Penguin Books 1973 314 2.50
91549 Languages in History 232 2.50
91550 Language Edward Sapir A Harvest Book, New York 1949 242 5.00
91551 The Story of Language, What is Language 286 2.50
91552 Language And Learning James Britton Penguin Books 1982 297 3.00
91553 Second Language Learning Myth and Reality Paul Christophersen Penguin Books 1973 110 2.50
91554 Language in The Modern World Simeon Potter Penguin Books 1960 220 2.50
91555 Our Language Simeon Potter Penguin Books 1959 202 2.00
91556 Our Language Simeon Potter Penguin Books 1966 207 2.00
91557 The Making of English Henry Bradley Macmillan, London 1968 203 2.50
91558 Phonetic aspect of Indian Language 204 2.00
91559 Vanishing Voices The Endangered Languages Across The Globe Salonee Priya The ICFAI University Press 2008 197 100.00
91560 The Loom of Language Frederick Bodmer, Lancelot Hogben George Allen & Unwin Ltd 1946 669 5.00
91561 The Origin of Human Speech, Writing And Religion K. Suryanarayana V. Ramaswamy Sastrulu & Sons, Madras 1955 350 8.00
91562 Descriptive Linguistics Revised Edition H.A. Gleason Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1966 503 10.00
91563 Historical Linguistics : an Introduction Winfred P. Lehmann Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1966 297 11.00
91564 Aspects of Applied Linguistics D.P. Pattanayak Asia Publishing House, New York 1969 105 2.50
91565 The Tree of Language Helene and Charlton Laird The World Publishing Company 1957 233 25.00
91566 The Languages of the World Kenneth Katzner Routledge, London 1995 378 55.00
91567 Classification for Linguistics And Languages H.S. Biligiri, C.R. Sulochana Central Institute of Indian Languages 1973 31 2.00
91568 Essays in the Sociology of Language B.R. Bapuji T.R. Publications 1994 91 60.00
91569 An Outline of English Phonetics Daniel Jones Kalyani Publishers, New Delhi 1979 378 25.00
91570 Lectures on Linguistics F.M. Berezin Visalaandhra Publishing House, Vijayawada 1976 175 20.00
91571 Bibliography in Theory And Practice M.L. Chakraborti The World Press Private Limited 1975 448 20.00
91572 Classified Bibliography of Articles in Indian Linguistics K.P. Acharya Central Institute of Indian Languages 1978 106 12.00
91573 Classified Bibliography of Linguistic Dissertations on Indian Languages J. Sakuntala Sharma Central Institute of Indian Languages 1978 288 13.00
91574 Russian V.N. Wagner, Y.G. Ovsienko 643 60.00
91575 Russian V.N. Wagner, Y.G. Ovsienko Peoples Publishing House, New Delhi 1984 655 30.00
91576 Russian Made Simple Eugene Jackson and Elizabeth Bartlett Gordon W.H. Allen, London 1977 304 55.00
91577 We Read Russian N. Fudel Foreign Languages Publishing House, Moscow 246 20.00
91578 Russian as we Speak it S. Khavronina Progress Publishers, Moscow 267 25.00
91579 రష్యన్ - తెలుగు తెలుగు - రష్యన్ సంభాషణ ఓల్గా బరాన్నికొవా, వి.ఆర్. రాళ్లభండి రష్యన్ భాష ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 263 5.00
91580 రష్యన్ - తెలుగు తెలుగు - రష్యన్ సంభాషణ ఓల్గా బరాన్నికొవా, వి.ఆర్. రాళ్లభండి రష్యన్ భాష ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 263 5.00
91581 Learning Russian 1 Nina Potapova Progress Publishers, Moscow 207 25.00
91582 Learning Russian 2 Nina Potapova Progress Publishers, Moscow 170 25.00
91583 Learning Russian 3 Nina Potapova Progress Publishers, Moscow 156 25.00
91584 Russian For Everybody monthly Volume II No. 9 Sept 1976 A Soviet Land Publications 64 10.00
91585 Deutsche Sprachlehre fur Auslander Heinz Griesbach and Dora Schulz Max Hueber Verlag Munchen 1967 150 25.00
91586 Balinese Vocabulary Refine Common Lotus Widya Suari 2005 127 100.00
91587 Sanskrit సంస్కృతం An Essential Guide to Sanskrit for Spiritual Seekers Dennis Waite Black & White, New Delhi 2005 210 195.00
91588 History of Classical Sanskrit Literature Sukumari Bhattacharji Orient Longman 1993 351 65.00
91589 సంస్కృత ప్రహసనసాహిత్యం సూరం శ్రీనివాసులు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 256 20.00
91590 Classical Sanskrit Literature A. Berriedale Keith Oxford University Press 1932 154 2.00
91591 A Short History of Sanskrit Literature T.K. Ramachandra Iyer R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1984 198 2.50
91592 A History of Sanskrit Literature Arthur A. Macdonell Motilal Banarsidass, Delhi 1986 406 45.00
91593 ఆర్ష వాఙ్మయ చరిత్ర వేదాన్తం శ్రీనివాసాచార్యులు వేదాన్తం శ్రీనివాసాచార్యులు, మంచికలపూడి 1979 88 10.00
91594 వైదిక వాఙ్మయచరిత్రము కొ. సత్యనారాయణ చౌదరి ... 1931 423 5.00
91595 Sahityaratnakosah : Kavyanatakasangrahah Prathamo Bhagah Kavyasangrahah Volume 5 Sahitya Akademi, New Delhi 1970 306 2.50
91596 సంస్కృత మార్గదర్శి ప్రథమ భాగము నీలంరాజు వెంకటసుబ్బారావు ... 1979 60 10.00
91597 Sanskritk Text Book 1974 40 1.00
91598 మీరూ సంస్కృతం నేర్చుకోండి నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం, పొన్నూరు 2012 184 70.00
91599 15 రోజుల్లో సంస్కృతం నేర్చుకుందాం ప్రఖ్యా లక్ష్మీ కనకదుర్గ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 120 30.00
91600 కరతల సంస్కృతమ్ పి.టి.జి.వి. రంగాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 86 15.00
91601 తెలుగువారికి సంస్కృతం జాస్తి సూర్యనారాయణ ... 1993 201 60.00
91602 సంస్కృత కరదీపిక ఎం. విజయశ్రీ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 105 30.00
91603 సంస్కృత వ్యవహార సుబోధిని ... విజ్ఞాన విహార, గుడిలోవ 2000 52 10.00
91604 మీరూ సంస్కృతం నేర్చుకోండి నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం, పొన్నూరు 1985 29 5.00
91605 Samskrita Vyavahara Sahasri Samskrita Bharati, Bangalore 59 10.00
91606 సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ ... సంస్కృత భారతీ, భాగ్యనగరమ్ ... 64 12.00
91607 సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ ... సంస్కృత భారతీ, విజయవాడ ... 64 12.00
91608 సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ ... సంస్కృత భారతీ, విజయవాడ ... 64 12.00
91609 సంస్కృతం నేర్చుకొందాం రండి యస్.ఎల్. సత్యనారాయణ శర్మ ... 2008 230 27.00
91610 Samskrita Vyavahara Sahasree Hindi Siva Prathistanam 58 3.00
91611 సంస్కృత వ్యవహార సాహస్రీ ... సంస్కృత ప్రచార పరిషత్, తిరుపతి ... 62 4.00
91612 पत्रालयव्दारा संस्कृतम् 1 ... ... ... 100 10.00
91613 पत्रालयव्दारा संस्कृतम् 5 ... ... ... 60 1.00
91614 Sanskrit Michael Coulson Teach Yourself Books 493 25.00
91615 Sanskrit An introduction ot the Classical Language Michael Coulson Teach Yourself Books 1985 504 100.00
91616 అమృతవాణీపరిచయః ప్రథమ భాగము అమృతవాక్కుల శేషకుమార్ ... 1997 24 2.50
91617 गीतसंस्सृतम् ... संस्कृतभारती ... 30 4.00
91618 సంస్కృత భాష ... ... ... 102 2.00
91619 సంస్కృతవాణి సముద్రాల వేంకట రంగ రామానుజాచార్యులు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2006 190 45.00
91620 लघुवृत्तरत्नाकरः T.K. Ramachandra Iyer R.S. Vadhyar & Sons, Palghat 1987 69 10.00
91621 भाषाशारत्नप्रवेशिनी ... ... ... 243 2.50
91622 గీర్వాణ భాషా స్వబోధినీ చిర్రావూరి అనంతపద్మనాభశాస్త్రి దేవరాజు లక్ష్మీనరసమ్మ ... 84 0.50
91623 अनुवाद अभ्यास भाग 3 అనువాద అభ్యాసములు 3వ భాగము ... दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 1976 79 1.40
91624 Saral Sanskrit Balbodh Jayantkrishna H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1973 36 1.00
91625 भाषाशास्रसग्रहः Primer on The Science of Language S.T.G. Varadacharyulu 1933 39 1.00
91626 Sanskrit Vishal Publication 36 1.00
91627 15 రోజులలో సంస్కృత భాష జె.పి. ఎకడమిక్ సిరీస్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 104 15.00
91628 సంస్కృత పాఠమాల 1,2,3,4 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2005 54 15.00
91629 సంస్కృత పాఠమాల 5,6 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2005 54 40.00
91630 సంస్కృత పాఠమాల 7,8,9,10 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2007 150 60.00
91631 సంస్కృత పాఠమాల 11,12 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2005 108 40.00
91632 సంస్కృత పాఠమాల 13,14,15 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2005 185 60.00
91633 సంస్కృత పాఠమాల 16,17,18 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2005 187 60.00
91634 సంస్కృత పాఠమాల 19,20,21,22 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2005 240 60.00
91635 సంస్కృత పాఠమాల 23,24 భాగములు శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 2005 70 40.00
91636 సంస్కృత భారతీ ప్రథమా చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 1984 86 2.50
91637 సంస్కృత భారతీ ద్వితీయా పుల్లెల శ్రీరామచంద్ర, చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 1985 100 3.00
91638 సంస్కృత భారతీ ప్రవేశికా పుల్లెల శ్రీరామచంద్ర, చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్ 1979 40 1.50
91639 సంస్కృత భారతీ ప్రథమా చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్య సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్ 1979 86 3.00
91640 సంస్కృత భారతీ ద్వితీయా (పూర్వభాగ) డా. దివాకర్ల వెంకటావధానీ, సి. మార్కండేయ శాస్త్రి సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్ 1979 48 2.50
91641 సంస్కృత భారతీ ద్వితీయా (ఉత్తర భాగ) డా. దివాకర్ల వెంకటావధానీ, సి. మార్కండేయ శాస్త్రి సరస్వతీ విద్యా పరిషత్, హైదరాబాద్ 1979 52 3.00
91642 సంస్కృత పాఠమాల ప్రథమ భాగము శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ ... 64 2.00
91643 సంస్కృత పాఠమాల చతుర్ధ భాగము శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు గీతాప్రచారక పరిషత్ సంస్కృత పాఠశాల ... 58 1.00
91644 సంస్కృత పాఠమాల సప్తమ భాగము శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు గీతాప్రచారక పరిషత్ సంస్కృత పాఠశాల 1969 63 1.00
91645 సంస్కృత పాఠమాల అష్టమ భాగము శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు గీతాప్రచారక పరిషత్ సంస్కృత పాఠశాల 1969 52 1.00
91646 సంస్కృత పాఠమాల నవమ భాగము శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 1970 52 1.00
91647 సంస్కృత పాఠమాల దశమ భాగము శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 1970 64 1.00
91648 సంస్కృత పాఠమాల ద్వాదశ భాగము శ్రీపాద దామోదర సాత్వలేకర్, గడ్డమణుగు మోహనరావు సంస్కృతభాషా సేవా మండలి, హైదరాబాద్ 1970 66 1.00
91649 సంస్కృత బోధినీ 2 అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 62 2.00
91650 సంస్కృత బోధినీ 3 అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 72 3.50
91651 First Book of Sanskrt 36th Edition (मागोपदोशिका) Ramkrishna Gopal Bhandarkar Karnatak Publishing House, Bombay 1971 224 10.00
91652 First Book of Sanskrt (संस्कृतमन्दिरान्तः प्रवेशिका) Ramkrishna Gopal Bhandarkar Karnatak Publishing House, Bombay 1947 295 10.00
91653 Learn Sanskrit in 30 Days K. Srinivasachari Balaji Publications, Madras 1989 212 14.00
91654 30 రోజులలో సంస్కృత భాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు Balaji Publications, Madras 1988 208 9.50
91655 బాలబోధిని ... ... ... 50 2.00
91656 బాలబోధిని ప్రథమ భాగం కాశీ. కృష్ణాచార్య ... 2002 54 6.00
91657 బాలబోధిని ద్వితీయ భాగం కాశీ. కృష్ణాచార్య ... 1995 18 20.00
91658 బాలబోధిని ద్వితీయ భాగము కాశీకృష్ణాచార్య, ముదిగొండ వెంకటవిశ్వేశ్వరశాస్త్రి చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1944 100 2.50
91659 బాలబోధిని ద్వితీయ భాగము కాశీ కృష్ణాచార్య ... 1966 100 1.50
91660 బాలబోధిని తృతీయ భాగము కాశీ కృష్ణాచార్య ... 1980 150 36.00
91661 బాలబోధిని తృతీయ భాగము కాశీ కృష్ణాచార్య చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గర్తపురీ 1927 240 1.50
91662 బాలబోధిని ప్రథమ భాగం కాశీ కృష్ణాచార్య చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గర్తపురీ 1934 240 2.00
91663 संस्कृत सामान्य ज्ञानम् भाग 2 महेशचन्द्र शास्त्री भारतीय विधा भावन् ... 78 2.50
91664 Saral Sanskrit Shikshak Part 4 Jayantkrishna H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 48 0.50
91665 सरल संस्कृत शिक्षक भाग 5 Jayantkrishna H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay ... 50 1.00
91666 सरल संस्कृत शिक्षक भाग 6 Jayantkrishna H. Dave Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay ... 35 1.00
91667 సంస్కృతం వదతు (సంస్కృతం మాట్లాడండి) ... సంస్కృత భారతీ ... 38 2.00
91668 संस्कृत वदतु ... సంస్కృత భారతీ 1998 32 1.00
91669 శబ్దమఞ్యరీ ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1966 176 2.00
91670 ధాతుముక్తావలిః ... ... ... 182 2.00
91671 30 రోజులలో అరబి భాష నా.సు.రా. గణాత్తే బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1997 168 16.00
91672 30 రోజులలో ఆంగ్ల భాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1971 284 3.75
91673 30 రోజులలో బెంగాళి భాష నా.సు.రా. గణాత్తే బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 2006 120 60.00
91674 30 రోజులలో హిందీ భాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1989 151 8.00
91675 30 రోజులలో కన్నడ భాష సి. సీతాదేవి బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1988 160 8.00
91676 30 రోజులలో మలయాళభాష సి.వి. మోహన్ బోస్, కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1998 166 15.00
91677 30 రోజులలో పంజాబి భాష నా.సు.రా. గణాత్తే బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1980 152 6.00
91678 30 రోజులలో సంస్కృత భాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1991 208 10.00
91679 30 రోజులలో తమిళభాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1989 185 8.50
91680 30 రోజులలో తమిళభాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 2000 184 15.00
91681 30 రోజులలో ఉర్దూ భాష నా.సు.రా. గణాత్తే బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1992 160 9.00
91682 30 दिन में कन्नड भाषा కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 2009 222 25.00
91683 Learn Arabic in 30 Days N.S.R. Ganathe బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 2002 168 22.00
91684 Learn Gujarati in 30 Days N.S.R. Ganathe బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1973 180 3.50
91685 Learn Malayalam in 30 Days C.L. Meenakshi Amma బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1980 164 4.50
91686 Learn Sanskrit in 30 Days కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1976 212 6.00
91687 Teach Yourself Books Swahili D.V. Perrott Teach Yourself Books 1971 214 25.00
91688 Teach Yourself Books Dutch H. Koolhoven Teach Yourself Books 1970 223 20.00
91689 Teach Yourself Books Spanish N. Scarlyn Wilson The English Universities Press Ltd 1969 242 25.00
91690 Colloquial Arabic T.F. Mitchell Teach Yourself Books 1977 240 15.00
91691 Japanese C.J. Dunn, S. Yanada Teach Yourself Books 1973 310 15.00
91692 Teach Yourself Turkish G.L. Lewis The English Universities Press Ltd 1963 175 10.00
91693 Teach Yourself Chinese 528 5.00
91694 మైనంపాటి వారి మరాఠీ, సంస్కృతం, పంజాబి, ఇంగ్లీషు, తమిళం, బెంగాలీ, ఉర్దూ, మలయాళం మైనంపాటి మైనంపాటి ... 1000 100.00
91695 సులభ అంకలిపి 20 1.00
91696 ఇంగ్లీషు కన్నడ A Guide To Learn English 52 2.00
91697 కన్నడ స్వయంబోధిని లింగదేవరు హళెమనె, జి.ఎస్. మోహన్ కన్నడ అభివృద్ధి ప్రాధికారం, బెంగుళూరు 2003 210 25.00
91698 సులభంగా కన్నడం నేర్చుకో వీర భోగ వసంత్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 80 25.00
91699 Learn Kannada in Ten Days N.P. Publications, Bangalore 50 10.00
91700 अमिनव मराठी वाचन के. नारश्वडे किंमत चार आणे ... 20 2.00
91701 Let's Learn Urdu Gopi Chand Narang National Council for Promotion of Urdu Language 2000 111 60.00
91702 వయోజన ఉరుదు తెలుగు భాషాస్వబోధిని శ్రీధర్ చందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, సికింద్రాబాద్ 1947 117 1.25
91703 Urdu Self Taught S.A. Moiz Hindustani Kitab Ghar, Patna 144 3.00
91704 Bengali Self Caught Suniti Kumar Chatterji E. Marlborough & Co., Ltd 1927 260 10.00
91705 నెల రోజుల్లో తమిళం నేర్చుకోండి యం. కిషోర్ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2001 120 60.00
91706 30 రోజుల్లో తమిళం మాట్లాడండి ... ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 2006 192 25.00
91707 ఆంధ్రద్రావిడ బాలశిక్ష ఆన్‌దిర ది రావిడ బాలశిక్షై సోమంతి గురుస్వామిశాస్త్రులు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు 1952 64 2.00
91708 నవ్యాంధ్ర ద్రావిడ బాలశిక్ష పుదియ ఆన్‌దిర దిరావిడ బాలశిక్షై ఎన్.వి.డి. ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 32 6.00
91709 మీరు అరవంలోనే మాట్లాడండి అంబడిపూడి జలజ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 82 2.50
91710 తమిళ తెలుగు స్వబోధిని యు.వి.ఆర్. ఆచార్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., మద్రాసు 1979 122 4.00
91711 Tamil Self Taught Don M. de Zilva Wickremasinghe E. Marlborough & Co., Ltd 96 1.00
91712 Gujarati Self Taught N.M. Dhruva E. Marlborough & Co., Ltd 1921 113 2.50
91713 Learn Punjabi Through English in One Month Dinesh Chander Kapoor Convent Book Co., Jalandhar 1979 134 2.00
91714 Learn Hindi Through English Ajay Kumar Bhalla Goodwill Publishing House, New Delhi 275 60.00
91715 హిందీ తెలుగు స్వబోధిని మోటూరి సత్యనారాయణ, పండిత అవధనందన్ ... 1982 216 10.00
91716 హిందీ ... ... ... 56 2.00
91717 హిందీ ... ... ... 34 1.00
91718 30 రోజుల్లో హిందీ భాష మాట్లాడండి ... ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 2006 216 30.00
91719 Anglo Saxon Reader James R. Hulbert Henry Holt And Company 1951 395 5.00
91720 30 రోజులలో ఆంగ్ల భాష కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1973 348 4.25
91721 బాలాజి సులభముగా ఇంగ్లీషు నేర్చుకోండి బలరామ్ బాలాజి బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 55 4.00
91722 ఇంగ్లీషు సంభాషణ కళ యం.వి. రామా రెడ్డి ... 1992 203 20.00
91723 చక్కని ఇంగ్లీషు మాట్లాడటం ఎలా ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ, డి. నాగేశ్వరరావు డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1992 64 6.90
91724 ఇంగ్లీషు వాడకం అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 64 5.00
91725 ఇంగ్లీష్ తెలుగు స్వబోధిని యం. విశ్వనాథ రాజు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 144 20.00
91726 English Primary Reader 32 1.00
91727 ఆంగ్లో తెలుగు ప్రైమరు ఎ. రామయ్య శెట్టి ఆర్.ఆర్. ఏజన్సీస్, మదరాసు 1991 63 3.60
91728 రౌతు ఇంగ్లీషు స్వబోధకుడు Nurjehan Begum యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 56 0.50
91729 ఆంగ్ల భాషా బోధిని ఎల్.బి. ఫెర్నాండిస్, టి.యస్. రామచంద్రరావు ... 1964 112 1.25
91730 అశోక ఆంగ్లేయబోధిని ... ... ... 552 20.00
91731 ఆంగ్లభాషామంజరి ... ... ... 642 10.00
91732 ఆనంద ఆంగ్ల భాషాబోధిని ... ... ... 694 10.00
91733 లిఫ్‌కో ఆంగ్ల స్వబోధిని ... ... ... 488 2.50
91734 Hindi English Self Instructor Satyanarayana and Avadhanandan Hindi Prachar Sabha, Madras 1961 224 2.00
91735 Academys Golden Guide for A.P. Open University First Year English M. Pratapa Rao Academy's Publications, Hyderabad 1986 450 18.00
91736 English Through Pictures I.A. Richards and Christine M. Gibson Pocket Books, Inc. 1954 286 10.00
91737 Everyday Basic Examples of Basic English L.W. Lockhart Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd 1939 133 2.00
91738 Telugu Without Tutor H.R. Rao D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 298 2.00
91739 తెలుగు భాషా బోధిని ఎస్. కృష్ణారావు దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్ 1981 60 1.75
91740 ఆరుమాసాలలో అఁదరికి చదువు డి.జె. సుందరరావు నాస్తిక కేంద్రము, విజయవాడ 1977 92 2.00
91741 తెలుగు సిక్‌బ అదిబసి ఒడియ పొతి 1 Y. Balagangadhara Rao సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, పాడేరు 1996 190 20.00
91742 తెలుగు సిక్‌బ అదిబసి ఒడియ పొతి 1 Y. Balagangadhara Rao సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, పాడేరు 1981 88 10.00
91743 తెలుగు సిక్‌బ అదిబసి ఒడియ పొతి 2 Y. Balagangadhara Rao సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థ, పాడేరు 1994 131 20.00
91744 తెలుగు చాల తేలిక వెలగా వెంకటప్పయ్య ... ... 11 1.00
91745 తెలుగు పరిచయ వాచకం పి. దక్షిణామూర్తి, ఎం. రామారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1988 182 5.00
91746 హిందీ తెలుగు ప్రైమరు కృష్ణంరాజు, శ్రీ రాఘవేంద్ర శ్రీ రాఘవేంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 68 2.00
91747 శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 1 ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 28 5.00
91748 శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 2 ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 27 5.00
91749 శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 3 ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 27 5.00
91750 శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 4 ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 32 5.00
91751 శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 6 ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 24 5.00
91752 శబ్దసంపద పరిశీలన ప్రశ్నావళి తరగతి 7 ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 24 5.00
91753 తెలుగు అమ్మా నేనూ చదువుకుంటా ... ... ... 14 1.00
91754 పాలనాభాష సమాచారనేత్రం 31 ... ... 2009 20 2.00
91755 ఆడుతూ పాడుతూ 7 రోజుల్లో తెలుగు గోటేటి బాలకృష్ణమూర్తి ... 1998 25 10.00
91756 జనవాచకం 1 భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1979 122 1.60
91757 సాక్షర భారత్ చదువుకుందాం 2వ భాగం పి.వి. సుబ్బారెడ్డి, బి. నాగలక్ష్మి రాష్ట్ర సాక్షరతా మిషన్ అథారిటి 2011 92 10.00
91758 స్నేహలత నెం. 1 ఇంగ్లీషు ... ... ... ... 28.00
91759 జనప్రియ ఆంగ్లభాష బ్రిలియంట్ ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ కోర్స్ యర్రా సత్యనారాయణ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1995 120 16.00
91760 Everyday English Part 1 M. Ramadas 1984 86 2.50
91761 సులభంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకో యం. విశ్వనాథ రాజు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 96 25.00
91762 Hindi English Central Directorate 120 10.00
91763 Vivekanandha Institute English Telugu 100 10.00
91764 బాలాజీస్ ఈసీవే టుస్పీక్ ఇంగ్లీష్ ... ... ... 368 15.00
91765 Rapidex Language Learning Series 4 హిందీ తెలుగు లెర్నింగ్ కోర్స్ ఆర్. గుప్తా, ఎం.వి. శాస్త్రి Pustak Mahal, Delhi 1988 256 15.00
91766 Rapidex Language Learning Series తెలుగు హిందీ లెర్నింగ్ కోర్స్ ఆర్. గుప్తా, ఎం.వి. శాస్త్రి Pustak Mahal, Delhi 2006 256 100.00
91767 రేపిడెక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కోర్స్ ... Pustak Mahal, Delhi 1976 408 20.00
91768 Vivekanandha Institute English Telugu English Course 1 100 10.00
91769 Vivekanandha Institute ఆంగ్లభాషాభ్యాసము విభాగము 2 ... ... ... 100 10.00
91770 శక్తి కాలేజ్ ఆంగ్ల భాషాభ్యాసము విభాగము 1 ... ... ... 500 25.00
91771 Looking into English Book 1 Peter Emmens Collins Educational 1984 144 50.00
91772 Looking into English Book 2 Peter Emmens Collins Educational 1984 144 50.00
91773 Looking into English Book 3 Peter Emmens Collins Educational 1982 144 50.00
91774 Looking into English Book 4 Peter Emmens Collins Educational 1982 160 50.00
91775 Russells Spoken English Study Material Grammar Russell's Institute of Spoken English 214 100.00
91776 Russells Spoken English Study Material Personality Development Russell's Institute of Spoken English 183 100.00
91777 English Language Made Simple National School of Banking Publications Division 1990 140 10.00
91778 You too can Speak in English మీరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలరు అరవింద్ నూతలపాటి ... ... 160 124.00
91779 Moment Mal Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache Arbeitsbuch 1 Langenscheidt 1996 176 100.00
91780 Moment Mal A German Course Langenscheidt 2001 48 10.00
91781 Training Programme for College Lecturers in Linguistics & Culture 141 20.00
91782 Apsche Sponsored National Seminar on Relevance of Languages at U.G. Level 2010 P. Vijayalakshmi Devi 2010 81 20.00
91783 Indian Language Highway For All Adeltha P. Sitaa Devi The Adyar Library And Research Centre, Madras 1967 427 100.00
91784 Language Testing L.S. Ramaiah, S.R. Ganguly, N. Satish Ramesh Mohan Library, Hyderabad 241 100.00
91785 అంగ్రేజీ మేడీజి అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2009 198 80.00
91786 Improve Your English 112 1.00
91787 How to Learn uptodate English Yogesh Gupta Sushil Prakashan 40 2.50
91788 5 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ వూటుకూరి సుబ్బారావు ... ... 32 1.00
91789 The Modern English Teacher 336 10.00
91790 The Macmillan Handbook of English John M. Kierzek and Walker Gibson The Macmillan Company, New York 1960 489 100.00
91791 Read, Write and Spell it Right Samuel Smith, Gail Kredenser Greenwich House, New York 1982 489 250.00
91792 Words and Their Ways in English Speech James Bradstreet Greenough The Macmillan Company, New York 1931 431 55.00
91793 How to Double Your Vocabulary S. Stephenson Smith Jaico Publishing House, Mumbai 1947 360 15.00
91794 The Kings English H.W. Fowler Oxford At the Clarendon Press 1949 383 3.00
91795 Historical Manual of English Prosody George Saintsbury Macmillan And Co., Limited, London 1930 347 25.00
91796 Teach Yourself To Study is one of The E.U.P. Books English Universities Press 235 2.50
91797 The Making of English Henry Bradley Macmillan And Co., Limited, London 1957 245 25.00
91798 The Kings English H.W. Fowler and F.G. Fowler Oxford At the Clarendon Press 1947 160 10.00
91799 A Dictionary of Modern English Usage H.W. Fowler Oxford University Press 1975 725 100.00
91800 How to Build A Better Vocabulary Maxwell Nurnberg and Morris Rosenblum Popular Library, New York 1961 382 10.00
91801 Symbolism Charles Chadwick Methuen & Co Ltd 1973 71 10.00
91802 Romanticism Lilian R. Furst Methuen & Co Ltd 1976 84 10.00
91803 Realism Damian Grant Methuen & Co Ltd 1970 86 10.00
91804 Literary Essays Volume II B.R. Mullik S. Chand & Company Ltd 137 2.50
91805 The Rudiments of Criticism E.A. Greening Lamborn Oxford At the Clarendon Press 1925 198 10.00
91806 Growth And Structure of The English Language Otto Jespersen Oxford University Press 244 2.50
91807 The Quick & Easy Way To Effective Speaking Dale Carnegie 1962 220 20.00
91808 1001 Ways To Improve Your Conversation & Speeches Herbert V. Prochnow Jaico Publishing House, Mumbai 1980 359 10.00
91809 The Spell Well Word Books C.J. Ridout Blackie & Son Limited 64 2.05
91810 The Use and Misuse of Language S.I. Hayakawa Fawcett Publication 240 2.50
91811 The English We Use R.A. Close Longmans 1968 166 4.00
91812 New Patterns of Contemporary Prose P.N. Keshava Kurup Macmillan And Co., Limited, London 1978 194 5.00
91813 English Usage 205 10.00
91814 Notes on English Usage B.R. Sistla S. Chand & Company Ltd 223 6.25
91815 Correct Everyday English P.L. Stephen D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1983 155 25.00
91816 Read Well And Remember Owen Webster Pan Books Limited 1965 282 20.00
91817 Arun's Objective Type English Tests L.N. Gupta Young Man & Co., 1973 151 4.50
91818 Strengthen Your English S.N. Rao Sura College of Competition 222 40.00
91819 An ABC of English Usage H.A. Treble, G.H. Vallins Oxford University Press 1978 192 25.00
91820 Good Reading Atwood H. Townsend A Mentor Books 226 10.00
91821 The Making of English Henry Bradley Macmillan And Co., Limited, London 1968 203 25.00
91822 Languages and The Lingustic Chatterji Oxford University Press 1943 31 2.00
91823 The Writer's Art C. Henry Warren George Newnes Limited 154 2.00
91824 A Writer's Notes on His Trade C.E. Montague Penguin Books 1952 192 2.50
91825 Reading For Meaning M.L. Tickoo, Paul Gunashekar S. Chand & Company Ltd 164 7.50
91826 How To Study Harry Maddox Pan Books Limited 1967 240 2.05
91827 Speed Reading N.H. Atthreya Orient Paperbacks, New Delhi 1983 194 20.00
91828 Words Most Often Misspelled And Mispronounced Ruth Gleeson and James Colvin Pocket Books, Inc. 1963 226 2.50
91829 Words Confused & Misused Abul Hashem Ranee Publications, New Delhi 432 60.00
91830 Common Errors in English K.V. Raghava Rao 1977 52 2.00
91831 The English Errors of Indian Students T.L.H. Smith Pearse Oxford University Press 1976 76 2.50
91832 A Hand Book of English Pronunciation M.V.S. Sarma Prakash Book Depot 1999 78 25.00
91833 Silent Talk Nonverbal Communication M.S. Thirumalai Central Institute of Indian Languages 1987 304 35.00
91834 కామన్ ఎర్రర్స్ యర్రా సత్యనారాయణ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1995 76 15.00
91835 Common Mistakes in English Sam Phillips Godwill Publishing House 280 90.00
91836 Rapid Reading Geoffrey A. Dudley Jaico Publishing House, Mumbai 1983 160 20.00
91837 Translation Series Part III Nirnaya Sagar Press 120 2.50
91838 Better Thesis Writing Tejinder Singh Kalyani Publishers, New Delhi 1998 84 25.00
91839 Explaining Deconstruction Kathleen Wheeler, C.T. Indra Macmillan And Co., Limited, London 1997 80 50.00
91840 Double Your Learning Power Geoffrey A. Dudley Gaurav Publishing House, New Delhi 192 55.00
91841 Special English Word Book United States Information Agency 1984 173 25.00
91842 Tiger's Eye Alan McConnell Duff Oxford University Press 1992 201 100.00
91843 Essay and Letter Writing L.G. Alexander Orient Longman 137 10.00
91844 Structural Essentials of English H. Whitehall Orient Longman 1970 154 10.00
91845 Guide to Patterns And Usage in English A.S. Hornby The English Language Book Society 1980 238 25.00
91846 A Short Guide to English Style Alan Warner The English Language Book Society 1964 198 25.00
91847 Exposition Combining Various Methods 355 2.50
91848 Writing with a Purpose 144 2.50
91849 A Course in Written English R.N. Ghosh, K.W. Moody, S.R. Inthira National Council for Promotion of Urdu Language 1978 159 17.00
91850 A Hand Book of Communication Skills Prof. Seshaiah Kashyapa Academy of Leadership 2007 116 20.00
91851 Study Skills Fr. Udumula Bala Shoury Reddy St. Xavier's Publications, Hyderabad 2004 103 48.00
91852 Improve Your Memory, Study And Reading Skills Creatively V. Tucker Better Yourself Books 1998 172 25.00
91853 Writing with a Purpose 144 25.00
91854 Strengthen Your Writing V.R. Narayanaswami Orient Longman 1988 152 25.00
91855 Strengthen Your English M. Bhaskaran, D. Horsburgh Oxford University Press 1978 154 35.00
91856 Improve Your Spoken English Js. Bright Streamlines Publishers Pvt Ltd 1987 198 25.00
91857 Spoken English A Self Learning Guide to Conversation Practice V. Sasikumar, P.V. Dhamija Tata McGraw Hill Publishing Company 1997 202 55.00
91858 Bakhtin Dialogics of Language V.K. Tewari Books Plus 149 500.00
91859 Enrich Your Communication in English Sujatha Mukiri Lorven Publications, Hyderabad 2002 174 35.00
91860 Creative English for Communication N. Krishnaswamy & T. Sriraman Macmillan And Co., Limited, London 2000 156 25.00
91861 Effective Communication in English A. Subba Rao Commonwealth Publishing House 1993 224 24.50
91862 Improve Your Written English Marion Field Jaico Publishing House, Mumbai 2006 185 150.00
91863 Smart's Handbook of Effective Writing Walter K. Smart and Daniel R. Lang Jaico Publishing House, Mumbai 1966 404 3.00
91864 The art of writing effectively 88 2.50
91865 A wriiter's Notebook How to write Poetry Scholastic Inc. 2002 112 25.00
91866 448 Institute of Correspondence Education University of Madras, Madras 228 2.00
91867 International Education Year Teaching of English 146 2.50
91868 English Language Teaching Theory and Practice M. Tarinayya T.R. Publications 1992 265 250.00
91869 The Bridge Intensive Course Brendan J. Carroll Oxford University Press 1969 143 15.00
91870 American English Course The Linguaphone Institute 1971 213 15.00
91871 Methods of Teaching V.P. Gupte 1997 69 25.00
91872 Teaching English as a Foreign Language K. Prabhavathi Ratna Publications, Guntur 1980 380 25.00
91873 Teaching English as a Second Language J.A. Bright and G.P. McGregor English Language Book Society 1978 283 55.00
91874 What is worth Teaching Krishna Kumar Orient Longman 1992 74 25.00
91875 The Teaching of English D. Suryaprakasa Rao Digavalli Publishers, Rajamundry 1988 242 24.00
91876 English for Engineers and Technologists Orient Longman 2001 177 90.00
91877 The Teaching of Structural Words and Sentence Patterns A.S. Hornby The English Language Book Society 1973 300 50.00
91878 The Art of Teaching English As A Living Language I. Morris The English Language Book Society 1967 170 25.00
91879 The Principles of Teaching W.M. Ryburn Oxford University Press 1957 244 2.50
91880 Suggestions for The Teaching of The Mother Tongue W.M. Ryburn Oxford University Press 1950 186 2.50
91881 Teaching English as a Foreign Language P. Gurrey The English Language Book Society 1968 199 25.00
91882 The Art of Teaching English As A Living Language I. Morris The English Language Book Society 1967 170 25.00
91883 Teaching English To Beginners L.R.H. Chapman The English Language Book Society 1965 139 5.00
91884 Aims and Methods of Teaching English in India Balwant Singh Anand Sahitya Sangam, Ludhiana 1956 364 6.14
91885 The Pronunciation of English Daniel Jones Cambridge at the University Press 1914 153 2.50
91886 Everyday English Book 1 M. Ramadas and Rajesree Thoroughly Revised and Enlarged 1980 56 3.00
91887 Write Better English Dav D. Bose & Bros., Hyderabad 1991 94 6.90
91888 The Oxford Essential Guide to Writing Thomas S. Kane Oxford University Press 2003 451 250.00
91889 Communication Skills in English The Department of English Oxford University Press 1990 172 12.00
91890 English Conversation Practice Oxford University Press 2000 42 10.00
91891 The Language of Communication Adrian Soar The Macmillan Company, New York 1976 139 3.95
91892 English Conversation for All Occasions Gopal K. Puri Competition Review Pvt Ltd 184 15.00
91893 Spoken English Grammar Made Easy స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ Hany Babu, N. Manohar Reddy Tasco Institute of English, Hyderabad 60 25.00
91894 Sura's Warm Up Your Vocabulary J.V. Subbramaniyam Sura College of Competition 95 12.00
91895 The Lifco's Good English How to Master It The Little Flower Co., Madras 1958 108 1.25
91896 The Students Companion Wilfred D. Best Rupa & Co., Calcutta 1981 186 10.00
91897 A Survey of General English Book I & II Triloki Nath Mehrotra Kashmiri Publishing House, Agra 1947 450 2.50
91898 Primer of Rhetoric And Prosody 210 2.00
91899 An Anthology of Modern Prose Margaret Flower The English Language Book Society 1965 273 25.00
91900 New Patterns of Contemporary Prose P.N. Keshava Kurup Macmillan And Co., Limited, London 1978 194 20.00
91901 Mosaic : Modern English Prose V.A. Shahane Macmillan And Co., Limited, London 1978 180 15.00
91902 Prose for Communication C.T. Thomas S. Chand & Company Ltd 1977 226 4.75
91903 Prose for Language Learning George Andrews Paico Publishing House 1972 154 10.00
91904 Representative Selections From Indian Prose S.P. Appasamy and C.D. Govinda Rao Macmillan And Co., Limited, London 1979 126 25.00
91905 Prose Selections from Modern Writing C. Paul Verghese Macmillan And Co., Limited, London 1982 122 25.00
91906 On The Heights S. Krishnamurthy Orient Longman 1971 144 2.50
91907 Contemporary English Prose Harisingh and T.C. Balakrishna Menon Blackie & Son Publishers Pvt Limited 1975 142 5.00
91908 Prose for Pleasure and Comprehension H.G. Suryanarayana Rao Oxford University Press 1981 168 15.00
91909 Works of Prose Art K.P.K. Menon Johnson Publishing House, Guntur 1972 160 3.00
91910 A Representative Anthology English Essays C.R. Sundar Raj Blackie & Son Publishers Pvt Limited 1982 150 5.00
91911 On the Threshold D.K. Barua Oxford University Press 1976 186 7.00
91912 Gleanings From English Prose N. Dhavale Orient Longman Limited 1967 137 2.50
91913 Contemporary English Prose T.C. Balakrishna Menon Blackie & Son Publishers Pvt Limited 1967 146 2.50
91914 Contemporary English Prose A.C. Rao Galaxy Publications, Tirupathi 148 15.00
91915 A Mirror of Modern Life M. Manuel and M.S. Samuel Macmillan And Co., Limited, London 1964 176 10.00
91916 New Horizons in English Prose Keith F. McKean Blackie & Son Publishers Pvt Limited 1983 136 2.50
91917 Literary Selections From Newman A. Sister of Notre Dame Orient Longman Limited 1951 210 20.00
91918 Adventures in English R.A. Dave Orient Longman Limited 1976 158 5.00
91919 Adventures in Reading L. Brander Oxford University Press 1949 149 10.00
91920 To English Prose & Verse 230 1.87
91921 Modern English Prose C. SubbaRao Maruthi Book Depot, Hyderabad 1984 34 6.50
91922 Modern English Prose C. SubbaRao Maruthi Book Depot, Hyderabad 1976 136 3.50
91923 Selections From Eighteenth Nineteenth Century English Prose A. Chalapati Rao Maruthi Book Depot, Hyderabad 140 3.00
91924 A Choice of Essays D.V.K. Raghavacharyulu Aravinda Publishing House, Guntur 1974 197 3.75
91925 Twentieth Century Prose V. Sachithanandan Macmillan And Co., Limited, London 1977 176 4.50
91926 English Prose Selections Shiv Kumar and M.M. Bhalla Orient Longman Limited 1968 177 2.50
91927 Pleasure And Profit Prabhat Nalini Das Oxford University Press 1979 185 2.50
91928 Prelude To Prose Selections V.K. Ayappan Pillai Blackie & Son Publishers Pvt Limited 1964 162 15.00
91929 Selected Prose for Degree Classes K.P.K. Menon Macmillan And Co., Limited, London 1978 183 4.50
91930 Gateways to Prose R.S. Macnicol Oxford University Press 1959 152 2.50
91931 A Choice of Twentieth Century English Prose H.H. Annaih Gowda Oxford University Press 1978 174 5.75
91932 English Essays W. Cuthbert Robb Blackie & Son Publishers Pvt Limited 239 2.50
91933 English Essays 237 5.00
91934 Modern English Prose Fourth Series Guy Boas Macmillan And Co., Limited, London 1969 147 5.00
91935 Prose For Our Time V.A. Shahane Orient Longman Limited 1977 168 2.00
91936 Prose for Pleasure A.K. Srivastava Blackie & Son Publishers Pvt Limited 1977 127 2.50
91937 A Pageant of Modern English Prose B.V. Hara Jagannadh Globe Publishers, Hyderabad 1984 36 6.00
91938 Modern English Prose for College Classes K.R. Chandrasekharan Macmillan And Co., Limited, London 1965 156 10.00
91939 Readers Delight R. Sundara Raju The National Publishing Co., Madras 1978 160 4.75
91940 Contemporary Prose V. Gopalan Nair, S. Velayudhan Oxford University Press 1980 152 6.50
91941 Contemporary Prose V. Gopalan Nair, S. Velayudhan Oxford University Press 1979 173 7.00
91942 Twentieth Century Essays Hari Singh Commonwealth Publishing House 1970 105 2.75
91943 Twentieth Century Essays Hari Singh Commonwealth Publishing House 1971 132 6.50
91944 Elements of Interview Rau's Bookhive Publishers & Booksellers 1975 118 8.00
91945 My Talks Essays Rau's Bookhive Publishers & Booksellers 1977 449 25.00
91946 Advanced General Studies C.S. Bedi 630 100.00
91947 An English Miscellany R.K. Tongue, Shiv K. Kumar Oxford University Press 1980 186 25.00
91948 Contemporary English An Anthology Chandra Mohan, Vinay Sood Oxford University Press 125 15.00
91949 Selections From English Prose P.K. Thaker Oxford University Press 2007 106 21.00
91950 Superior Contemporary Essays I.S. Handa Forward Book Depot, Delhi 1980 108 10.00
91951 Expected Essays for Competitive and Academic Examinations Competition Review Pvt Ltd 152 25.00
91952 Prize Winning Essays Sudha Publications Pvt Ltd 200 10.00
91953 Topical Essays A.S. Natarajan Balaji Publications, Madras 1993 216 15.00
91954 Top Essays for I.A.S. and Allied Cadres Exam Bharat Mohan Banerjee Khanna Brothers Publishers 1964 399 6.00
91955 Modern Essays And Letters 880 100.00
91956 English Grammar And Composition Rajendra Pal and Prem Lata Suri Sultan Chand & Sons, New Delhi 1983 600 30.00
91957 English Grammar Composition And Correspondence M. Alderton Pink and S.E. Thomas Cassell, London 1981 408 100.00
91958 A Hand Book of English Grammar R.W. Zandvoort The English Language Book Society 1975 349 150.00
91959 English Grammar A Linguistic Study of its Classes and Structures F.S. Scott The English Language Book Society 1976 244 120.00
91960 A Contemporary English Grammar Rao & Jagan C.L. Suneetha 1994 184 40.00
91961 A Practical English Grammar A.J. Thomson and A.V. Martinet Oxford University Press 2004 383 25.00
91962 Intermediate English Grammar V. Prakasam Emesco Books, Vijayawada 2003 214 39.00
91963 Contemporary English Grammar Structures And Composition David Green Macmillan And Co., Limited, London 1972 338 10.00
91964 Modern English Grammar and Composition V.S. Srinivasa Sarma Andhra Pradesh Book Distributors 1997 256 35.00
91965 Kakanis New English Grammer 83 8.25
91966 Combined Exercises Volume 1 A.J. Thomson and A.V. Martinet The English Language Book Society 1975 239 15.00
91967 Frank's English Grammar Thro' Structures Dayananda New Students Book Centre 1978 239 6.00
91968 The Teaching of Structural Words and Sentence Patterns A.S. Hornby The English Language Book Society 1975 140 55.00
91969 Grammar for Competitive Examinations O.P. Gulati Sudha Publications Pvt Ltd 208 10.00
91970 Steps to English Grammar 185 10.00
91971 English Grammar And Composition Dr. Ramachandra Rao Commonwealth Publishing House 1989 272 12.75
91972 English Grammar And Composition Dr. Ramachandra Rao Commonwealth Publishing House 1991 272 12.75
91973 Mohan's English Exercises Class VIII M.I. Mullan Mohan Binding Works, Vijayawada 1969 180 1.00
91974 English Grammar Composition & Letter Writing J.V. Ramaniah Sri Venkateswara Book Depot, Vijayawada 1961 508 21.00
91975 J.V.R. English Grammar Composition & Letter Writing J.V. Ramaniah Victory Publishers, Vijayawada 520 45.00
91976 Situational Grammar M.I. Dubrovin Prosveshcheniye, Moscow 388 65.00
91977 High School English Grammar And Composition P.C. Wren, H. Martin S. Chand & Company Ltd 1991 419 32.00
91978 Lifco's Typical Key to Exercises in Wren & Martin's High School English Grammar & Composition The Little Flower Co., Madras 1976 582 10.00
91979 High School English Grammar And Composition P.C. Wren, H. Martin S. Chand & Company Ltd 1980 680 14.00
91980 Key to Wren & Martin's High School English Grammar and Composition S.S. Mubaruk & Bros Pte Ltd 1991 289 16.00
91981 Swastik English Grammar And Composition M. Hanumantha Rao Swastik Books, Rajahmundry 1993 676 35.00
91982 Examine Your English Margaret M. Maison Orient Longman Limited 1966 247 3.50
91983 Aids to English Composition B. Ramachandra Rao Published By The Author 224 3.50
91984 College Composition G.K. Chettur Orient Longman Limited 1958 426 3.00
91985 A Guide to English Composition J.O. Bartley, G.C. Bannerjee Oxford University Press 1953 192 2.50
91986 English Composition 104 2.00
91987 Progressive English Composition Percival Christopher Wren K & J Cooper Educational Publishers 337 15.00
91988 A Guide to English Composition J.O. Bartley, G.C. Bannerjee Oxford University Press 1957 220 10.00
91989 College Composition Vysya Press, Neoore 118 10.00
91990 Elementary English Grammar And Composition Book II N.K. Aggarwala Goyal Brothers Prakashan, New Delhi 1987 128 25.00
91991 A Hand Book of A to Z High School English Grammar P. Eswara Chary Swathi Book House, Vijayawad 2011 88 35.00
91992 Aruna's Junior Inter English Grammer 56 10.00
91993 English Grammar Book Shaik Ismail 2012 110 55.00
91994 ఆంగ్లాంధ్ర వ్యాకరణము గడ్డం అమ్మారావు గడ్డం అమ్మారావు 2006 152 60.00
91995 ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ A.S. Natarajan Balaji Publications, Madras 1991 172 10.00
91996 Easy Grammar U. Seshacharyulu మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 79 5.50
91997 ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సులభంగా ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ, డి. నాగేశ్వరరావు డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1989 64 10.00
91998 English Grammar Made Easy Part 1 ఇంగ్లీష్ గ్రామర్‌ను అతి సులభంగా నేర్చుకోండి ఎన్. మనోహర్ రెడ్డి ... ... 46 10.00
91999 The Coronation English Grammar & Composition Book II R. Patrick B.G. Paul & Co., 1953 111 1.50
92000 Tenses and Titbits English Grammar / How to Use Tenses A. Sivarama Krishna 1999 77 25.00