వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -12

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
5501 లలిత. 175 294.5 దేవీ మాహాత్మ్యము కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణమఠం, చెన్నై 1976 170 2.00
5502 లలిత. 176 294.5 దుర్గాదేవీ స్తోత్ర రత్నావళి ... శ్రీ గణపతి బుక్ స్టాల్, గుంటూరు ... 52 8.00
5503 లలిత. 177 294.5 నవదుర్గ అమ్మ అనంతరూపాలు కళ్యాణీ కాంతారావు రచయిత, ... 32 40.00
5504 లలిత. 178 294.5 నవదుర్గలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1997 40 5.00
5505 లలిత. 179 294.5 నవదుర్గలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 40 15.00
5506 లలిత. 180 294.5 నవదుర్గ ... గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2003 18 10.00
5507 లలిత. 181 294.5 నవదుర్గలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1999 60 35.00
5508 లలిత. 182 294.5 సచిత్ర వ్యాస రత్నాలతో నవ దుర్గలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 40 12.00
5509 లలిత. 183 294.5 శ్రీ విజయ దుర్గా నిత్య పూజా విధానం ... శ్రీ విజయదుర్గ ప్రచురణలు, తూ.గో. ... 48 15.00
5510 లలిత. 184 294.5 శ్రీ విజయదుర్గా వైభవమ్ వెలమకన్ని శ్రీరామమూర్తి శ్రీ విజయదుర్గ ప్రచురణలు, తూ.గో. 1994 214 45.00
5511 లలిత. 185 294.5 శ్రీదుర్గాదేవీ నిత్యపూజ ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 32 5.50
5512 లలిత. 186 294.5 శ్రీ దేవీ పూజ కూచిభట్ల చంద్రశేఖర శర్మ శ్రీ అవధూత దత్తపీఠం శాఖ, విజయవాడ ... 48 12.00
5513 లలిత. 187 294.5 శరన్నవరాత్ర వైశిష్ఠ్యము ... శ్రీ శృంగేరీ శంకర మఠమ్, గుంటూరు ... 16 5.00
5514 లలిత. 188 294.5 దేవి నవరాత్రోత్సవములు ... ... ... 25 10.00
5515 లలిత. 189 294.5 శ్రీదేవి నవరాత్రుల విశిష్టత ... ... ... 31 12.00
5516 లలిత. 190 294.5 శ్రీ విజయ దశమి గుండు విఘ్నేశ్వరశాస్త్రి వాడ్రేవు వెంకప్పారావు, రాజమండ్రి 1983 24 10.00
5517 లలిత. 191 294.5 దేవీనవరాత్రగాథ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1972 74 1.00
5518 లలిత. 192 294.5 స్తోత్రచతుష్టయమ్ ... ... ... 24 2.00
5519 లలిత. 193 294.5 దేవీ వైభవం యిమ్మడిశెట్టి కోటేశ్వర్రావు ... ... 31 4.00
5520 లలిత. 194 294.5 శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ భావసుమమాల బోయపాటి లక్ష్మీ ఆండాళ్లమ్మ రచయిత్రి, తిరుపతి ... 34 6.00
5521 లలిత. 195 294.5 శ్రీ విజయదుర్గా సహస్రనామావళి ... శ్రీ విజయ దుర్గాలయము, గుంటూరు ... 96 6.00
5522 లలిత. 196 294.5 శ్రీ దేవీ లీలామృతం ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 218 54.00
5523 లలిత. 197 294.5 దుర్గానందలహరి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 81 200.00
5524 లలిత. 198 294.5 దేవీ మాహాత్మ్యము కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణమఠము, చెన్నై 1999 170 25.00
5525 లలిత. 199 294.5 దుర్గాదేవీ స్తోత్ర రత్నావళి ... శ్రీ గణపతి బుక్ స్టాల్, గుంటూరు ... 52 10.00
5526 లలిత. 200 294.5 శ్రీ దుర్గాదేవీ మాహాత్మ్యము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 56 20.00
5527 లలిత. 201 294.5 శ్రీదుర్గాస్తుతికదంబము బొడ్డపాటి ఆనందరావు రచయిత, గుంటూరు 2013 48 20.00
5528 లలిత. 202 294.5 రాజరాజేశ్వరీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... భాగవతుల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి ... 106 25.00
5529 లలిత. 203 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ త్రిశతీ ఖడ్గమాలా అష్టోత్తర శతనామావళిః జి. జనార్థనరావు రచయిత, గుంటూరు ... 120 30.00
5530 లలిత. 204 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 24 12.00
5531 లలిత. 205 294.5 శ్రీ గుణనికా- శ్రీ దేవీరహస్యనామ ... శ్రీ శృంగేరీ శ్రీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠం,గుంటూరు 1986 64 5.00
5532 లలిత. 206 294.5 శ్రీ లలితాదేవి పూజా విధానము ... మాస్టర్ ఈ.కె. ఆధ్యాత్మిక సేవా సంస్థ, ఖమ్మం 1998 65 12.00
5533 లలిత. 207 294.5 శ్రీ గుణనికా శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం శివకల్యాణానంద భారతమహాస్వామి ... ... 26 2.00
5534 లలిత. 208 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... ... ... 44 10.00
5535 లలిత. 209 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము శ్రీ విద్యానంద శ్రీ రామకృష్ణమఠం, చెన్నై 1990 104 6.00
5536 లలిత. 210 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్ర రామణీయకము ... ... ... 86 16.00
5537 లలిత. 211 294.5 శ్రీ లలితామృతలహరి వేంకటరామయ్య రచయిత, శ్రీకాళహస్తి 1989 57 5.00
5538 లలిత. 212 294.5 లలితానందలహరి మేళ్ళచెర్వు వెంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి బి. విజయకుమారి ... 56 10.00
5539 లలిత. 213 294.5 ఋషి ప్రణాలికలో సంధ్యా వందనము, శ్రీ విద్యారహస్యనామలాలిత్యనుగ్రహ దీపిక ... సమర్ధ సద్గురు వేదపీఠం,తెనాలి ... 40 6.00
5540 లలిత. 214 294.5 శ్రీ లలితానామార్థ మంజూష వడ్లమూడి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2008 297 200.00
5541 లలిత. 215 294.5 శ్రీలలితా సహస్రనామభాష్యమ్ పె. సూర్యనారాయణ శర్మ రచయిత 1994 519 120.00
5542 లలిత. 216 294.5 శ్రీ లలితామృతలహరి ... ... ... 132 100.00
5543 లలిత. 217 294.5 శ్రీ లలితామృతలహరి ... ... ... 132 100.00
5544 లలిత. 218 294.5 శ్రీలలితా-విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రాలు పురాణపండ శ్రీచిత్ర మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2007 86 54.00
5545 లలిత. 219 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రము ... ... ... 17 10.00
5546 లలిత. 220 294.5 నవదేవీ సహస్రనామ స్తోత్రములు ... మైథిలీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 347 35.00
5547 శ్రీ చక్రం. 1 294.5 శ్రీ చక్రం పూజావిధానము యమ్. సత్యనారాయణ సిద్ధాన్తి వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1987 84 6.00
5548 శ్రీ చక్రం. 2 294.5 శ్రీ చక్ర రహస్య విజ్ఞానమ్ యమ్. సత్యనారాయణ సిద్ధాన్తి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 80 20.00
5549 శ్రీ చక్రం. 3 294.5 శ్రీ చక్రార్చనాక్రమః వేమూరి లక్ష్మీనారాయణ ఆర్ష భారతి, తెనాలి 1996 116 12.00
5550 శ్రీ చక్రం. 4 294.5 శ్రీ చక్ర లీల, కామకళ హేళ గుండు వేంకటేశ్వరరావు సిధ్దేశ్వరా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 108 30.00
5551 శ్రీ చక్రం. 5 294.5 శ్రీ చక్ర రహస్య విజ్ఞానమ్ యమ్. సత్యనారాయణ సిద్ధాన్తి వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1998 112 15.00
5552 శ్రీ చక్రం. 6 294.5 శ్రీ చక్ర విలసనము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1985 210 25.00
5553 శ్రీ చక్రం. 7 294.5 శ్రీ చక్ర విలసనము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1985 210 25.00
5554 శ్రీ చక్రం. 8 294.5 యంత్ర మంత్ర తంత్ర అంబడిపూడి బాల సన్యాసమ్మ అంబడిపూడి మానవ చైతన్య వికాస కేంద్రం ... 96 25.00
5555 శ్రీ చక్రం. 9 294.5 శ్రీ చక్ర సామ్రాజ్యం మల్లంపల్లి దుర్గామల్లికార్జున ప్రసాద్ గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2008 288 120.00
5556 శ్రీ చక్రం. 10 294.5 చైతన్య క్రియా యోగము పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత 2000 72 50.00
5557 శ్రీ చక్రం. 11 294.5 కామకలావిలాసము సింహంభట్ల రామమూర్తిశాస్త్రి భువనవిజయము పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 263 200.00
5558 శ్రీ చక్రం. 12 294.5 శ్రీ చక్ర విశేష పూజాః కొలిచిన అద్వైత పరబ్రహ్మ శాస్త్రి జై భారత్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 205 40.00
5559 శ్రీ చక్రం. 13 294.5 శ్రీమాత, శ్రీవిద్య, శ్రీచక్రం ప్రసూన రచయిత, తిరుపతి 1994 224 50.00
5560 శ్రీ చక్రం. 14 294.5 శ్రీ చక్రవిలాసనము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు త్రివేణి పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1974 224 7.50
5561 శ్రీ చక్రం. 15 294.5 శ్రీ విద్యా దర్శనము క్రోవి పార్థసారథి దేవీ ఫౌండేషన్ సంఘం, విజయవాడ 1997 101 30.00
5562 శ్రీ చక్రం. 16 294.5 విశిష్ట శ్రీ చక్రము నోరి హనుమచ్ఛాస్త్రి శ్వామలా కృష్ణమండలి, హైదరాబాద్ 2000 197 150.00
5563 శ్రీ చక్రం. 17 294.5 శ్రీ చక్రపూజా విధానమ్ తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1985 147 25.00
5564 శ్రీ చక్రం. 18 294.5 శ్రీ చక్రపూజా విధానమ్ తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1985 147 25.00
5565 శ్రీ చక్రం. 19 294.5 శ్రీ చక్రపూజా విధానమ్ తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్ని 1983 147 18.00
5566 శ్రీ చక్రం. 20 294.5 శ్రీ చక్రము క్రోవి పార్థసారథి రచయిత, విజయవాడ 2002 32 12.00
5567 శ్రీ చక్రం. 21 294.5 శ్రీ చక్రం నిత్య పూజా విధానము కోలలపూడి కామేశ్వర శర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 94 26.00
5568 శ్రీ చక్రం. 22 294.5 శ్రీ చక్రం లీలా వైభవ తరంగణి కోలలపూడి కామేశ్వర శర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 119 50.00
5569 శ్రీ చక్రం. 23 294.5 శ్రీ చక్రనగర సామ్రాజ్ఞి గురజాడ సత్యకుమారి, పర్సా జానకీదేవి అనంతానంద ప్రకాశన్, చెన్నై 1993 85 30.00
5570 శ్రీ చక్రం. 24 294.5 శ్రీ చక్రనగర వర్ణనము కె. వేంకటరామ శ్రీవిద్యానందనాథ బోడపాటి అగ్నిశర్మ, హైదరాబాద్ 2010 25 15.00
5571 శ్రీ చక్రం. 25 294.5 శ్రీ చక్రశాస్త్ర విజ్ఞానము ఖరిడేహాల్ వేంకటరావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2011 144 150.00
5572 శ్రీ చక్రం. 26 294.5 శ్రీ చక్ర రహస్య విజ్ఞానమ్ యమ్. సత్యనారాయణ సిద్ధాన్తి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 80 20.00
5573 శ్రీ చక్రం. 27 294.5 శ్రీ యంత్ర రహస్యాలు జోస్యుల రామచంద్ర శర్మ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2000 172 50.00
5574 శ్రీ చక్రం. 28 294.5 శ్రీ విద్యా రత్నమాలా అరిపిరాల విశ్వం పరంపర విశ్వంభర, హైదరాబాద్ 1998 344 250.00
5575 శ్రీ చక్రం. 29 294.5 శ్రీ చక్రదర్శనము వడ్లమూడి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1994 192 150.00
5576 శ్రీ చక్రం. 30 294.5 సమగ్రయంత్ర రత్నాకరము శ్రీధర వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి జె.పి.పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2003 125 30.00
5577 శ్రీ చక్రం. 31 294.5 సుదర్శనోపాసన పరాశరం నరసింహాచార్యులు రచయిత, ఒంగోలు 2007 137 50.00
5578 శ్రీ చక్రం. 32 294.5 శ్రీ విజయ ప్రతిష్ఠా ప్రకరణమ్ ఆమంచి విజయభాస్కర శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 2003 563 400.00
5579 శ్రీ చక్రం. 33 294.5 శ్రీ ప్రతిష్ఠా కల్పః సాగి నరసింహమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1994 296 100.00
5580 శ్రీ చక్రం. 34 294.5 జీవబ్రహ్మయోగం ఉప్పులూరి వేంకటరమణారావు రచయిత, గుంటూరు ... 82 20.00
5581 శ్రీ చక్రం. 35 294.5 శ్రీ ప్రతిష్ఠా కల్పః సాగి నరసింహమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1994 296 100.00
5582 శ్రీ చక్రం. 36 294.5 శ్రీ సూక్తమ్ భాష్య, న్యాస, యంత్ర సహితము అద్వైత పరబ్రహ్మ శాస్త్రి శ్రీ మాతా పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2003 157 60.00
5583 శ్రీ చక్రం. 37 294.5 విజ్ఞాన భైరవతంత్రం దేవరకొండ శేషగిరిరావు విజ్ఞాన మంజూష, హైదరాబాద్ 2010 170 100.00
5584 శ్రీ చక్రం. 38 294.5 వరివస్యా రహస్యము వేదాంతం సుబ్రహ్మణ్యము రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1995 86 25.00
5585 శ్రీ చక్రం. 39 294.5 శ్రీ విజ్ఞానభైరవతన్త్ర మేళ్ళచెర్వు వెంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి మోహన్ రావు, చీరాల 2012 136 100.00
5586 శ్రీ చక్రం. 40 294.5 వరివస్యా రహస్యము కవుతా నరసింహశాస్త్రి కోట లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి, అమోరికా 1996 199 60.00
5587 శ్రీ చక్రం. 41 294.5 సౌందర్య లహరి టి.వి.ఎ.ఎ.ఎస్. శర్మ రచయిత, విజయవాడ 2007 351 195.00
5588 శ్రీ చక్రం. 42 294.5 త్రిపురా విలాసము విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ అవధూత దత్తపీఠం శాఖ, విజయవాడ 2000 280 120.00
5589 శ్రీ చక్రం. 43 294.5 శ్రీ చక్రార్చన లఘు విథిః మాడా నాగలింగం రచయిత, రాజమండ్రి 1985 148 20.00
5590 శ్రీ చక్రం. 44 294.5 శ్రీ విద్యా శ్రీ చక్ర పూజా విధిః చైతన్యానందా బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, మద్రాసు 2004 625 175.00
5591 శ్రీ చక్రం. 45 294.5 శ్రీ యంత్ర రహస్యాలు జోస్యుల రామచంద్ర శర్మ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 204 60.00
5592 శ్రీ చక్రం. 46 294.5 శ్రీ విద్యా దర్పణము క్రోవి పార్థసారథి రచయిత, విజయవాడ 1997 158 60.00
5593 శ్రీ చక్రం. 47 294.5 శ్రీ విద్యా దర్పణము క్రోవి పార్థసారథి రచయిత, విజయవాడ 1997 158 60.00
5594 శ్రీ చక్రం. 48 294.5 శ్రీ విద్యా రహస్యము క్రోవి పార్థసారథి రచయిత, విజయవాడ 1998 126 60.00
5595 శ్రీ చక్రం. 49 294.5 శ్రీ విద్యా సర్వస్వము క్రోవి పార్థసారథి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 1998 156 75.00
5596 శ్రీ చక్రం. 50 294.5 శ్రీ విద్యా ప్రకాశము దివాకర్ల సీతారామశర్మ రచయిత 2005 182 125.00
5597 శ్రీ చక్రం. 51 294.5 శ్రీ లలితానామార్థ మంజూష వడ్లమూడి వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1999 244 100.00
5598 శ్రీ చక్రం. 52 294.5 కుండలినీ సాధనానుభవము శ్రియానందనాథ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1971 149 3.00
5599 శ్రీ చక్రం. 53 294.5 శ్రీ మహావిద్య ముట్టుపల్లి శివ సుబ్బరాయగుప్త రచయిత, గుంటూరు 1999 312 100.00
5600 శ్రీ చక్రం. 54 294.5 కుండలినీ సాధనానుభవము శ్రియానందనాథ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1971 149 3.00
5601 శ్రీ చక్రం. 55 294.5 కుండలినీ సిద్ధమహా యోగము శివోమ్ తీర్ధజీ మహారాజ్ కళ్యాణ కృష్ణయోగి, తిరుపతి 1990 302 25.00
5602 శ్రీ చక్రం. 56 294.5 కుండలిని శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికింద్రాబాద్ 1996 140 50.00
5603 శ్రీ చక్రం. 57 294.5 ఆత్మస్థాన నిరూపణము ... ఉమా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1968 136 5.00
5604 శ్రీ చక్రం. 58 294.5 క్రియా యోగము గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి రాగరాగిణీ ట్రస్ట్, మైసూరు 2006 132 100.00
5605 శ్రీ చక్రం. 59 294.5 మనశ్శక్తి భావతీత ధ్యానం అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 56 4.00
5606 శ్రీ చక్రం. 60 294.5 కుండలిని శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికింద్రాబాద్ 2001 140 60.00
5607 శ్రీ చక్రం. 61 294.5 అక్షరగణపతి-కుండలినీపతి జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1995 24 6.00
5608 శ్రీ చక్రం. 62 294.5 కుండలినీయోగ రహస్యము భాస్కరానంద సరస్వతీస్వామి శ్రీ సత్యానందాశ్రమ సభ్యులు, కొవ్వూరు ... 69 3.00
5609 శ్రీ చక్రం. 63 294.5 కుండలినీ మహా విజ్ఞానము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ ... 144 20.00
5610 శ్రీ చక్రం. 64 294.5 కుండలినీయోగ రహస్యము భాస్కరానంద సరస్వతీస్వామి యోగప్రభ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి ... 98 5.00
5611 శ్రీ చక్రం. 65 294.5 కుండలిని సులభ యోగ సాధన వైదిక్ విశ్వ వైదిక్ విశ్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 116 25.00
5612 శ్రీ చక్రం. 66 294.5 కుండలినీశక్తి యమ్. సత్యనారాయణ సిద్ధాన్తి జనప్రియ పబ్లికేషన్స్,తెనాలి 1992 103 10.00
5613 శ్రీ చక్రం. 67 294.5 సారస్వత సిద్ధ కుండలినీ మహాయోగము పి. నరశింహాచార్యులు శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 1999 169 35.00
5614 శ్రీ చక్రం. 68 294.5 సప్తశతీ రహస్యాలు జి.వి.ఎల్.ఎన్. విద్యాసాగరశర్మ నోరి రాజగోపాలశాస్త్రి 1994 47 10.00
5615 Sri Chakra. 69 294.5 Akshara Ganapathi Kundalinipati Ambika Ananth The World Teacher Trust, Gnt 2000 35 30.00
5616 Sri Chakra. 70 294.5 The Chakras and Esoteric Healing F. Lansdowne Motilal Banarsidass pub., Delhi 1996 144 130.00
5617 Sri Chakra. 71 294.5 Your Aura & Your Chakras Karla McLaren Motilal Banarsidass pub., Delhi 2000 291 150.00
5618 Sri Chakra. 72 294.5 Sri Chakaa S. Shankaranarayan Samatha books, Chennai 1998 122 150.00
5619 Sri Chakra. 73 294.5 Chakra Workout Blawyn and Jones Pustak Mahal, Delhi 1999 230 75.00
5620 Sri Chakra. 74 294.5 Sri Chakra S.K. Ramachandra Rao Sri Satguru Pub., Delhi 1989 96 40.00
5621 Sri Chakra. 75 294.5 Sri Chakra S.K. Ramachandra Rao Kalpatharu Research Academy, Bangalore 1982 91 40.00
5622 Sri Chakra. 76 294.5 The Chakras C.W. Leadbeater Theosophical Pub., Chennai 1947 102 20.00
5623 Sri Chakra. 77 294.5 Sri Chakra Pisipati Subramanyam Srividya, Gnt 2000 86 100.00
5624 Sri Chakra. 78 294.5 Sri Chakra Pisipati Subramanyam Srividya, Gnt 2000 86 100.00
5625 Sri Chakra. 79 294.5 Sakti and Sakta John Woodroffe Ganesh & Company,Chennai 1987 467 100.00
5626 Sri Chakra. 80 294.5 Sri Chakra S. Shankaranarayan Dipti Pub., Pondicherry 1973 122 47.00
5627 Sri Chakra. 81 294.5 The Chakras C.W. Leadbeater The Theosophical pub., Chennai 2006 132 125.00
5628 Sri Chakra. 82 294.5 The Great Liberation John Woodroffe Ganesh & Company,Chennai 1993 454 250.00
5629 Sri Chakra. 83 294.5 Tantra Vidya V.M. Bedekar Motilal Banarsidass pub., Delhi 1979 116 30.00
5630 Sri Chakra. 84 294.5 The Manual of Sex and Tantra B.R. Kishore Diamond Pocket Books (P) LTD, Delhi 125 40.00
5631 Sri Chakra. 85 294.5 The Garland of Letters John Woodroffe Ganesh & Company, Chennai 1989 318 60.00
5632 Sri Chakra. 86 294.5 The Serpent Power John Woodroffe Ganesh & Company, Chennai 1989 500 100.00
5633 Sri Chakra. 87 294.5 Chakra Energy Massage Marianne Uhl New Age Books 2000 117 95.00
5634 Sri Chakra. 88 294.5 On Healing K. Parvathi Kumar Dhanishta Pub. 1995 162 150.00
5635 Sri Chakra. 89 294.5 We Heal Ourselves Spiritual India, Hyd 115 150.00
5636 Sri Chakra. 90 294.5 Auras See Them in only 60 Sec., Mark Smith Pustak Mahal, Delhi 1997 112 60.00
5637 Sri Chakra. 91 294.5 The Mysterious Kundalini Vasant G. Rele D.B. Taraporevala Sons & Co., 89 25.00
5638 Sri Chakra. 92 294.5 Introduction to Tantra Sastra John Woodroffe Ganesh & Company, Chennai 1990 157 30.00
5639 Sri Chakra. 93 294.5 Sidelights on the tantra T.V. Kapali Sastr Dipti Pub., Pondicherry 1971 93 3.00
5640 Sri Chakra. 94 294.5 Tantra Sastra or The Tantrabhidhan Ram Kumar Rai Prachya Prakashan, Varanasi 1978 157 50.00
5641 Sri Chakra. 95 294.5 Tantra The Erotic Cult F.D. Colaabavala Orient Paper Backs 1976 142 20.00
5642 Sri Chakra. 96 294.5 Sri Kundalini Sakthi - Serpent Power Y. Subbaraya Sharma Avadhoota Datta Peetam, Mysore 1994 102 25.00
5643 Sri Chakra. 97 294.5 Yantra-Mantra-Tantra and Occult Sciences Ramesh Dwivedi Diamond Pocket Books (P) LTD, Delhi 2008 216 195.00
5644 Sri Chakra. 98 294.5 Kundalini Gopi Krishna An Orient Paper Back 1976 203 6.00
5645 Sri Chakra. 99 294.5 Kundalini Gopi Krishna An Orient Paper Back 1997 203 10.00
5646 Sri Chakra. 100 294.5 Kundalini Yoga Swami Sivananda The Divine Life Society,Sivanand Nagar,U.P. 1971 272 6.00
5647 Sri Chakra. 101 294.5 The Mysterious Kundalini Vasant G. Rele D.B. Taraporevala Sons & Co., 1960 92 6.00
5648 Sri Chakra. 102 294.5 Kundalini Yoga Swami Sivananda The Divine Life Society,Sivanand Nagar,U.P. 1971 272 7.00
5649 Sri Chakra. 103 294.5 Kundalini G.S. Arundale The Theosophical pub., Chennai 1938 107 4.00
5650 Sri Chakra. 104 294.5 Kundalini Yoga M.P. Pandit Ganesh & Company, Chennai 1979 74 10.00
5651 Sri Chakra. 105 294.5 All About Tantric Sex Tann Anand Goodwill Pub., New Delhi 144 75.00
5652 Sri Chakra. 106 294.5 Kundalini Jagran Baba Kalyandasji Kalyanika Prakashan 72 40.00
5653 Sri Chakra. 107 294.5 The Mysterious Kundalini Vasant G. Rele D.B. Taraporevala Sons & Co., 1939 81 2.00
5654 Sri Chakra. 108 294.5 The Hidden Mysteries of Kundalini Rudrabhayananda B.Jain Pub., India 2007 440 199.00
5655 Sri Chakra. 109 294.5 The Chakra-Handbook Shalila Sharamon, J. Baginski Motilal Banarsidass pub., Delhi 1991 190 150.00
5656 Sri Chakra. 110 294.5 Studies on the Tantras The Ramakrishna Mission, Calcutta 2002 162 70.00
5657 Sri Chakra. 111 294.5 Chakra & Kundalini Jonn Mumford Pustak Mahal, Delhi 264 110.00
5658 Sri Chakra. 112 294.5 Tantrasara of Abhinavagupta Mahamahopadhyaya Bani Prakashan, Delhi 1983 208 70.00
5659 Sri Chakra. 113 294.5 Chakra - Darshanam Chakreswar Bhattacharyya Author 322 60.00
5660 Sri Chakra. 114 294.5 Chakra Kaumudi Jeeveshwar Jha 1979 85 24.00
5661 లలిత. 221 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ అబ్బరాజు సీతారామకృష్ణమూర్తి సీతంరాజు పద్మావతి, అబ్బరాజు ప్రేమకుమార్ 2001 91 60.00
5662 లలిత. 222 295.5 గూఢార్థ దీపిక రాచకొండ వేంకట కోటేశ్వరరావు రాచకొండ దుర్గాప్రసాద్, హైదరాబాద్ 1995 492 116.00
5663 శంకర.313 181.48 శ్రీమదాంధ్ర శంకర విజయము పిశుపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శ్రీ శారదా పీఠము, శృంగేరి ... 117 30.00
5664 Sankara.314 181.48 Sankara the missionary Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1978 217 120.00
5665 Sankara.315 181.48 Vakya varitti of Adi Sankara Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1981 93 26.00
5666 Sankara.316 181.48 Aparoksanubhuri Swami Vimuktananda Advaita Ashrama 1982 78 5.90
5667 Sankara.317 181.48 Aparoksanubhuri Shankaracharya Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1985 153 120.00
5668 Sankara.318 181.48 Vakyavaritti of Sankaracharya Swami Jagadananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1979 58 4.00
5669 Sankara.319 181.48 Vakyavaritti of Sankaracharya Swami Jagadananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1973 52 2.50
5670 Sankara.320 181.48 The Date of Birth of Sankaracharya U.V. Ramana Rao Uppuluri Pub., Gnt 1993 92 30.00
5671 Sankara.321 181.48 The Traditional age of sri Sankaracharya and The Maths A. Nataraja Aiyer Sri KanchiKamakoti mutt, Kanchi 1992 193 45.00
5672 Sankara.322 181.48 The Traditional age of sri Sankaracharya and The Maths A. Nataraja Aiyer Sri KanchiKamakoti mutt, Kanchi 1992 193 45.00
5673 Sankara.323 181.48 Sankara's Concept of GOD P. Krishna Mohan Nelanutala Pub., 1978 126 15.00
5674 Sankara.324 181.48 Sankara's Concept of GOD P. Krishna Mohan Nelanutala Pub., 1978 131 15.00
5675 Sankara.325 181.48 Sanatsujatiya Swami Amritananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1988 94 25.00
5676 Sankara.326 181.48 Sadhana Panchakam Adi Sankara Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 27 15.00
5677 Sankara.327 181.48 Sri Sankara Bhagavatpadacharya Jnanananda Bharati 68 0.50
5678 Sankara.328 181.48 Yogataaraavali of Adisankaracharya K.V.Krishna Murthy I-Serve, Hyd 2007 158 125.00
5679 Sankara.329 181.48 Upadesa Sahasri of Sankaracharya Swami Jagadananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1984 315 85.00
5680 Sankara.330 181.48 Adi Sankara : His Life & Times T.M.P. Mahadevan Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1988 177 20.00
5681 Sankara.331 181.48 Sankara-Dig-Vijaya Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1986 195 14.00
5682 Sankara.332 181.48 Sri Sankara Bhagavatpadacharya N. Ramesam Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1971 189 3.50
5683 Sankara.333 181.48 Prabodhasudhakara Samvid Samatha books, Chennai 1984 94 40.00
5684 Sankara.334 181.48 Kamamoti Shathakoti B. Venkatarama Sastry Ganga - Tunga Prakashan, BNG 196 25.00
5685 Sankara.335 181.48 Advaita - Faith and Practice D.V. Gundappa Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1975 75 9.00
5686 Sankara.336 181.48 Kanakadhara Stotra of Sankaracharya S. Kameswaran Author, Mumbai 1989 32 9.00
5687 Sankara.337 181.48 Talks on Sankaras Vivekachoodamani Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1977 593 120.00
5688 Sankara.338 181.48 Prasnottara-ratna-malika of Sankaracharya Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1996 45 7.00
5689 Sankara.339 181.48 Prasnottara-ratna-malika of Sankara Bhagavatpada Mahadevan Foundation, Chennai 1997 8 0.50
5690 Sankara.340 181.48 Adi Sankaracharya 12 1.00
5691 शन्कारा. 341 181.48 Sri Sankaracharya Virachita H.R.Bhagavat Oriental Books Agency, Pune 1952 574 12.50
5692 शन्कारा. 342 181.48 Sri Sankaracharya and His Connection with kanchipuram 74 15.00
5693 शन्कारा. 343 181.48 Sri Sankara Sankara Bhashy Vimarsha Bellamkonda Ramaraya Author, Narasaraopet 2010 371 116.00
5694 शन्कारा. 344 181.48 Sri Sankara Sankara BhashyVimarsha Bellamkonda Ramaraya Author, Narasaraopet 1953 371 12.00
5695 విష్ణు. 1 294.5 విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము యస్,కె.జయచంద్ర విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1994 143 28.00
5696 విష్ణు. 2 294.5 విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి రచయిత, పొన్నూరు ... 80 50.00
5697 విష్ణు. 3 294.5 విష్ణు సహస్ర నామము ,శ్రీరామశతకం నారాయణం బాబాహరగోపాలాచార్యులు రచయిత, ఖాజీపాలెం 1996 276 45.00
5698 విష్ణు. 4 294.5 విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము గోపాలాచార్య ... 1984 336 15.00
5699 విష్ణు. 5 294.5 శ్రీవిష్ణు స్తుతి కదంబం మాడుగుల నాగఫణి శర్మ తి.తి.దే. 1991 27 7.00
5700 విష్ణు. 6 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 236 45.00
5701 విష్ణు. 7 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు 1997 236 45.00
5702 విష్ణు. 8 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము శుద్ధచైతన్య స్వామి నందిగం వీరమ్మ, వేలివెన్ను, ప.గో. 1960 178 12.00
5703 విష్ణు. 9 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము పోలూరి కృష్ణ కౌండిన్య విక్టరీ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2007.2 96 16.50
5704 విష్ణు. 10 294.5 విష్ణు దివ్య మహానామ స్తోత్ర మహామంత్ర మచ్ఛంకర భగవత్పాద డి.వి.కె.ఆచార్యులు, జగ్గయ్యపేట 2001 80 45.00
5705 విష్ణు. 11 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము వేదవ్యాస్ వేదవ్యాస భారతీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 128 16.00
5706 విష్ణు. 12 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము వేదవ్యాస్ వేదవ్యాస భారతీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 128 20.00
5707 విష్ణు. 13 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవళేశ్వరం 1999 491 60.00
5708 విష్ణు. 14 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సర్వజ్ఞ కల్చరల్ ట్రస్ట్, ధవళేశ్వరం 1999 491 60.00
5709 విష్ణు. 15 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామము స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1991 488 30.00
5710 విష్ణు. 16 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము పెమ్మరాజు రాజారావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 1997 317 60.00
5711 విష్ణు. 17 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్, నామావళి రవ్వా శ్రీహరి శ్రీ గోపాల్ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 72 60.00
5712 విష్ణు. 18 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము ... శ్రీ యస్. రమణ, గుంటూరు 2010 75 60.00
5713 విష్ణు. 19 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 16 10.00
5714 విష్ణు. 20 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ రామోరా రచయిత,చీరాల ... 26 10.00
5715 విష్ణు. 21 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ వేదవ్యాస వేద విశ్వ విద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1996 74 25.00
5716 విష్ణు. 22 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ ... ... ... 20 10.00
5717 విష్ణు. 23 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ పోలూరి కృష్ణ కౌండిన్య విక్టరీ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2007 98 16.50
5718 విష్ణు. 24 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు ... 71 25.00
5719 విష్ణు. 25 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రం ... నిరాడంబర సమితి,గుంటూరు ... 16 2.00
5720 విష్ణు. 26 294.5 స్తోత్ర మాల ... ... ... 44 10.00
5721 విష్ణు. 27 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ మాదల సుధాకర్ జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర, హైదరాబాద్ ... 56 20.00
5722 విష్ణు. 28 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ పురాణపండ శ్రీనివాస్ ... ... 24 8.00
5723 విష్ణు. 29 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ కె.వి.యల్.యన్.అప్పలాచార్యులు ... ... 30 10.00
5724 విష్ణు. 30 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ ... గద్దె రామతులసమ్మ,గుంటూరు 1994 47 12.00
5725 విష్ణు. 31 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ గోవిందరాజుల రామమోహన్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి ... 47 10.00
5726 విష్ణు. 32 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ మాదల సుధాకర్ జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర, హైదరాబాద్ ... 56 20.00
5727 విష్ణు. 33 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ మాదల సుధాకర్ జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర, హైదరాబాద్ ... 56 20.00
5728 విష్ణు. 34 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ ... ... ... 20 6.00
5729 విష్ణు. 35 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ ... ... ... 20 6.00
5730 విష్ణు. 36 294.5 విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ఎస్.కె. జయచంద్ర విజ్ఞాన పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1984 143 28.00
5731 విష్ణు. 37 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము వేదవ్యాస వేద విశ్వ విద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1998 74 30.00
5732 విష్ణు. 38 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1999 124 10.00
5733 విష్ణు. 39 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము పి.వి. శ్రీనివాసమూర్తి బడి. వేంకటముని 1990 82 10.00
5734 విష్ణు. 40 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర తాత్త్విక సమీక్ష ఆసూరు వరదరాజన్ రచయతి, చిత్తూరు 1986 264 25.00
5735 విష్ణు. 41 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ శాంకర భాష్యార్ధ సంగ్రహ శ్లోకములు చింతలపాటి సోమయాజి శర్మ రచయిత, బెల్లంకొండ ... 186 60.00
5736 విష్ణు. 42 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర భాష్యము గుండిమెడ రాజారావు జి.వి. రమణమ్మ 2005 612 450.00
5737 విష్ణు. 43 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1999 124 10.00
5738 విష్ణు. 44 294.5 సహస్రధార ఇలపావులూరి పాండురంగారావు ఎమోస్కో 2007 307 125.00
5739 విష్ణు. 45 294.5 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రం స్వామి కృష్ణదాస్ జీ తి.తి.దే. 2002 115 15.00
5740 విష్ణు. 46 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ గీతలు బి. రామకృష్ణమాచార్యులు రచయిత, కర్లపాలెం 1997 306 50.00
5741 విష్ణు. 47 294.5 శేషి-శేష మల్లాప్రగడ సుగుణమణి రచయిత్రి, విశాఖపట్నం 1998 132 50.00
5742 విష్ణు. 48 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర కమలము జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి రచయిత 1988 200 120.00
5743 విష్ణు. 49 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ మేళ్లచెరువు వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కొలసాని వేణు, తిమ్మసముద్రం, ప్ర.జి. 2011 256 200.00
5744 విష్ణు. 50 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ జి.వి.యస్. సుబ్రహ్మణ్య శర్మ శ్రీకృష్ణ ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1985 364 50.00
5745 విష్ణు. 51 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము శ్రీశుద్ధచైతన్య స్వామి శ్రీరామతీర్ధ సేవాశ్రమం, పిడుగురాళ్ల 1960 178 12.00
5746 విష్ణు. 52 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ సరస్వతి వేంకట సుబ్బరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1999 176 50.00
5747 విష్ణు. 53 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ సరస్వతి వేంకట సుబ్బరామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1999 176 50.00
5748 విష్ణు. 54 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమ్ కుప్పా నటరాజ శర్మ రచయిత, అమరావతి 2009 233 150.00
5749 విష్ణు. 55 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ నిర్వచన స్తోత్ర ముక్తావళి పంగులూరు వీరరాఘవులు రచయిత, అప్పికట్ల 1930 282 1.00
5750 విష్ణు. 56 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామావళి రోహిణీ వెంకట సుందర వరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1983 104 25.00
5751 విష్ణు. 57 294.5 భీష్మ గీత ఖరిడేహాల్ వెంకట్రావు జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర, హైదరాబాద్ 1991 304 120.00
5752 విష్ణు. 58 294.5 భీష్మ గీత ఖరిడేహాల్ వెంకట్రావు జనచైతన్య ఆధ్యాత్మిక కేంద్ర, హైదరాబాద్ 1991 304 120.00
5753 విష్ణు. 59 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామావళి ధూళిపాళ్ల రామమూర్తి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 316 20.00
5754 విష్ణు. 60 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమహామంత్రం స్వామి కృష్ణదాస్ జీ తి.తి.దే. 2004 115 15.00
5755 విష్ణు. 61 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2002 71 10.00
5756 విష్ణు. 62 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము సంక్షేప రామాయణము ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ ... 123 30.00
5757 విష్ణు. 63 294.5 శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రము తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి ... ... 76 45.00
5758 విష్ణు. 64 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామావళి రోహిణీ వెంకట సుందర వరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1983 104 25.00
5759 విష్ణు. 65 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమహామంత్రం కృష్ణ దాస్ జీ తి.తి.దే. 1982 146 3.50
5760 విష్ణు. 66 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్,భగవద్గీత సారం అనుమాలశెట్టి రాఘవరావు వాసుదేవ భక్త సంఘం, గుంటూరు 1985 46 12.00
5761 విష్ణు. 67 294.5 శ్రీవిష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రము ... శ్రీ రామకృష్ణమఠం, మద్రాసు 1988 58 4.00
5762 విష్ణు. 68 294.5 శ్రీవిష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రము .... ... ... 142 22.00
5763 విష్ణు. 69 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్రనామము ... 138వ జ్ఞాన యజ్ఞము ... 16 10.00
5764 విష్ణు. 70 294.5 గాథావళి తావరగిరి నాగేశ్వరరావు పలకలూరి శివరావు 1994 50 18.00
5765 విష్ణు. 71 294.5 శ్రీవిష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమ్ శంకరగ్రంథరత్నావళి వారణాసి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1983 429 20.00
5766 విష్ణు. 72 294.5 సహస్రాధిక సూక్తి మూక్తావళి ... ... ... 182 12.00
5767 విష్ణు. 73 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామావళి స్వామి నారాయణానంద సరస్వతి రచయిత, హృషికేష్ ... 56 4.00
5768 విష్ణు. 74 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము రామానుజదాసుడు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1983 135 9.00
5769 విష్ణు. 75 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర రత్నావళి మల్లాది చన్ద్రశేఖర శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 118 12.00
5770 విష్ణు. 76 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమహామంత్రం కృష్ణ దాస్ జీ తి.తి.దే. 1982 146 3.50
5771 విష్ణు. 77 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రమహామంత్రం ముసునూరి వేంకశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1984 162 15.00
5772 విష్ణు. 78 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్ అనుమాలశెట్టి రాఘవరావు వాసుదేవ భక్త సంఘం, గుంటూరు 1985 46 16.00
5773 విష్ణు. 79 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి త్రిదండిస్వామి, గుంటూరు 1981 142 21.00
5774 విష్ణు. 80 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర మాహాత్మ్యము కె.జి.సి.హరి విఠల్ సర్వోదయా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 40 12.00
5775 విష్ణు. 81 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామావళి నారాయణానంద సరస్వతి చైతన్యకుటీర్, స్వర్గాశ్రమం, రుషీకేశ్ ... 56 6.00
5776 విష్ణు. 82 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామావళి వివరణ రోహిణీ వెంకట సుందర వరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1983 104 25.00
5777 విష్ణు. 83 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్ర మహత్యము కె.జి.సి.హరి విఠల్ వెంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1990 40 3.00
5778 విష్ణు. 84 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ చలమచర్ల వేంకటశేషాచార్యులు జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 52 12.00
5779 విష్ణు. 85 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము శుద్ధచైతన్య స్వామి తి.తి.దే. 1997 179 84.00
5780 విష్ణు. 86 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామములు(బొమ్మల కధ) తిప్పరాజు రమేష్ బాబు తి.తి.దే. ... 64 17.00
5781 విష్ణు. 87 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ చిదానంద భారతీస్వామి భువనవిజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 244 39.00
5782 విష్ణు. 88 294.5 సంక్షేప రామాయణం,విష్ణుసహస్రనామాలు, లక్ష్మీ అష్టోత్తరం ... వాసుదాసాశ్రమం, నడిగడ్డపాలెం, గుం. 1968 160 1.50
5783 విష్ణు. 89 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ చిర్రావూరు వెంకట్రావు రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1981 104 2.00
5784 విష్ణు. 90 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము సంక్షేప రామాయణము ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ ... 123 30.00
5785 విష్ణు. 91 294.5 రసావాలము చింతగుంట సూర్యనారాయణరావు విష్ణుసహస్ర ఫిడరేషన్ పబ్లి.., 1998 59 20.00
5786 విష్ణు. 92 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము దేసు గురవయ్య దేసు గురవయ్య అండ్ కో., గుంటూరు ... 200 66.00
5787 విష్ణు. 93 294.5 శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్త శతనామ స్తోత్రము ... ఉపనిషత్ సిద్ధాంత పీఠము ... 16 1.00
5788 విష్ణు. 94 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ... మోహన్ ఆధ్యాత్మిక గ్రంధ నిలయం,రాజమండ్రి 1991 64 6.00
5789 విష్ణు. 95 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము న.చ.రఘునాధాచార్యస్వామి సత్సంప్రదాయ పరిరక్షణ సభ,వరంగల్ 2002 1170 600.00
5790 విష్ణు. 96 294.5 సచిత్ర శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము కరిడేహాల్ వేంకట భీమారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 274 750.00
5791 విష్ణు. 97 294.5 వివర్ణాది విష్ణుసహస్రనామావళి వ్యాఖ్య ... ... ... 105 65.00
5792 విష్ణు. 98 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు ప్రాగ్భారతి పబ్లికేషన్స్,చెన్నై 1978 196 3.50
5793 విష్ణు. 99 294.5 శ్రీవిష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ కోగంటి సీతారామాచార్యులు వాసుదేవ భక్త సంఘం, గుంటూరు 64 14.00
5794 విష్ణు. 100 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ... ... ... 256 4.00
5795 वीष्णु. 101 294.5 Sri Vishnu Sahasranama Bhashyam K.G. Kalkoti R. Nagaraja Rao, Tiruchirapalli 1972 120 2.00
5796 वीष्णु.102 294.5 Sri Vishnu Sahasranam Sri Sankaracharya 279 10.00
5797 वीष्णु. 103 294.5 Sri Vishnu Maha Puranam Sri Sankaracharya Getha Press, Gorakhpur 268 30.00
5798 वीष्णु. 104 294.5 Sri Vishnu Sahashra Nama Stotram Tarakabrahmanandasaraswaty Oriental Research Institute 1961 869 13.25
5799 वीष्णु. 105 294.5 Sri Vishnu Sahashra Nama Stotram The Little Power Co., 63 5.00
5800 वीष्णु. 106 294.5 Sri Vishnu Sahashra Nama Stotram The Little Power Co., 2005 65 15.00
5801 वीष्णु. 107 294.5 Sri Vishnu Sahashra Nama Sri Sankaracharya Getha Press, Gorakhpur 268 45.00
5802 Vishnu. 108 294.5 Sri Vishnu Sahashra Nama Sri Sankaracharya Sri Ramakrishna Math, Madras 1987 216 20.00
5803 Vishnu. 109 294.5 Sri Vishnu Sahashra Nam PSK Prasad Cupertion, CA95014, USA 2000 408 150.00
5804 वीष्णु. 110 294.5 Visnusahasranama stotram Tarakabrahmanandasaraswaty Oriental Research Institute 1961 869 13.25
5805 वीष्णु. 111 294.5 Lalita Sahasranamam raghunadha charya T.T.D. 1985 372 18.00
5806 वीष्णु. 112 294.5 Sri Vishva Guru Charitra A.V. Ram Narayana Vishva Mandir, Gnt., 338 100.00
5807 वीष्णु. 113 294.5 Lakshmi Tantram Sudhakar Malaviya Chowkhamba Sanskrit Series office, Varanasi 2003 800 450.00
5808 वीष्णु. 114 294.5 Vishnu Sahasra nama Sahita 118 12.00
5809 वीष्णु. 115 294.5 Sri Vishnu Sahashranama Stotram Getha Press, Gorakhpur 94 3.00
5810 లక్ష్మి. 1 294.5 శ్రీ లక్ష్మీ హృదయము ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1967 246 2.50
5811 లక్ష్మి. 2 294.5 శ్రీ లక్ష్మి కటాక్షం జి.టి. సూరి తి.తి.దే. 1982 24 0.70
5812 లక్ష్మి. 3 294.5 దేవిస్తుతి సుందర రాజన్ రచయిత 1984 52 2.00
5813 లక్ష్మి. 4 294.5 శ్రీ లక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం ... ఉపనిషత్ సిద్ధాంత పీఠము 1999 10 1.00
5814 లక్ష్మి. 5 294.5 శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రరత్నాత్రయము ... వావిళ్ళ రామస్వామి సన్స్,చెన్నై 1993 111 5.00
5815 లక్ష్మి. 6 294.5 శ్రీ స్తుతి కదంబము డి.ఎన్. దీక్షిత్ పి. గౌరీప్రసాద్, గుంటూరు 2002 76 5.00
5816 లక్ష్మి. 7 294.5 శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆరాధన మల్లంపల్లి దుర్గామల్లికార్జున ప్రసాద్ వినయకస్వామి పబ్లి.,హైదరాబాద్ 2007 208 41.00
5817 లక్ష్మి. 8 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము ... గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2007 46 4.00
5818 లక్ష్మి. 9 294.5 శ్రీ లక్ష్మి ఆరాధన ఆదిపూడి వేంకటశివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 241 54.00
5819 లక్ష్మి. 10 294.5 త్రయీమయి పుల్లమాంబ ... ... 54 2.00
5820 లక్ష్మి. 11 294.5 లక్ష్మీసహస్రము ఎన్. హేమాబ్జవల్లి ఉభయవేదాంతసభ, పెంటపాడు 1999 168 80.00
5821 లక్ష్మి. 12 294.5 లక్ష్మీసహస్రము భునగిరి విజయరామశాస్త్రి రచయిత 1957 224 2.80
5822 లక్ష్మి. 13 294.5 లక్ష్మీమాల పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్య రచయిత 1963 28 0.50
5823 లక్ష్మి. 14 294.5 శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం పేరి భాస్కరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 1996 96 7.50
5824 లక్ష్మి. 15 294.5 లక్ష్మీదేవి, తత్త్వము, స్తోత్రములు ... రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 84 12.00
5825 లక్ష్మి. 16 294.5 లక్ష్మీ సూక్తము గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1985 15 1.50
5826 శివ. 128 294.5 శ్రీ శివార్చనము- కోటప్పకొండ చరిత్ర ... భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1999 396 20.00
5827 శివ. 129 294.5 శివమయం మాచిరాజు వేణుగోపాల్ రచయిత, అమరావతి ... 104 10.00
5828 శివ. 130 294.5 శివజ్ఞానమ్ సామవేదం శణ్ముఖశర్మ ఋషిపీఠం ప్రచరణలు 2014 146 60.00
5829 శివ. 131 294.5 శివార్పణం నిడదవోలు శివసుందరేశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1995 124 40.00
5830 శివ. 132 294.5 శివలింగస్వరూప రహస్యము జ్ఞానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి కనుపర్తి రాధాకృష్ణ , బద్వేలు 2013 68 30.00
5831 శివ. 133 294.5 నమశ్శివాయ ఫీరోజి ఋషీంద్రులు రచయిత, గుంటూరు 2000 54 20.00
5832 శివ. 134 294.5 శ్రీ శివారాధనం బొల్లేపల్లి సత్యనారాయణ భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2000 80 10.00
5833 శివ. 135 294.5 శ్రీ శివారాధనం బొల్లేపల్లి సత్యనారాయణ భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2000 80 22.00
5834 శివ. 136 294.5 శ్రీ దక్షిణామూర్తి దర్శనమ్ అమృతలూరి వీరబ్రహ్మేంద్రరావు అమృతా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 148 75.00
5835 శివ. 137 294.5 శివపూజా రహస్యములు వేదవ్యాస వేదిక్ యూనివర్సిటీ ... 130 10.00
5836 శివ. 138 294.5 శ్రీ శివసహస్రనామ స్తోత్రమ్ నుదురపాటి సత్యనారాయణశాస్త్రి గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2008 90 8.00
5837 శివ. 139 294.5 శ్రీ శివపంచాక్షరీ భాష్యమ్ నోరి భోగీశ్వరశర్మ రచయిత, ప.గో., 2000 76 20.00
5838 శివ. 140 294.5 శివమాహత్మ్య (ఖండ)ము పాలావజ్ఘల శ్రీరామశర్మ శ్రీ శివమహత్మ్య ఖండ ప్రచురణలు, భద్రాచలం 1977 240 6.50
5839 శివ. 141 294.5 శివస్తుతి మఞ్జరీ నీలకంఠ కుటుంబరామశాస్త్రి గుంటూరు రామశాస్త్రి, ప్రకాశం 1981 76 2.00
5840 శివ. 142 294.5 శ్రీ సుందరేశ్వర విలాసము చెరువు సత్యనారాయణశాస్త్రి రచయిత, ప.గో., 1998 96 15.00
5841 శివ. 143 294.5 శ్రీ శివకళ్యాణోత్సవ ప్రకరణమ్ ఆమంచి వీరరాఘవ శ్రీ నికేతనము, గుంటూరు 1993 175 30.00
5842 శివ. 144 294.5 శ్రీ త్రిపురామహిమ్నస్తోత్రమ్ మేళ్లచెరువు వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2001 96 15.00
5843 శివ. 145 294.5 శ్రీ శివసహస్రనామ స్తోత్రమ్ నుదురపాటి సత్యనారాయణశాస్త్రి శివపంచాయతన దేవతా మందిర సమితి 2005 72 15.00
5844 శివ. 146 294.5 శ్రీ శివసహస్రనామావళి వివరణ రోహిణీ వెంకట సుందర వరదరాజేశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1987 307 20.00
5845 శివ. 147 294.5 శ్రీ శివసహస్రనామ రహస్యార్థము నిర్మల శంకరశాస్త్రి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1985 337 21.00
5846 శివ. 148 294.5 శ్రీ శివకర్ణామృత స్తోత్రము గరిమెళ్ళ సోమయాజుల శర్మ శ్రీ విశ్వేశ్వర ఆశ్రమం, మెదక్ 2001 160 30.00
5847 శివ. 149 294.5 శివస్తోత్ర కదంబము ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 130 15.00
5848 శివ. 150 294.5 శ్రీ శివార్చనము ... భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 155 10.00
5849 శివ. 151 294.5 శ్రీ శివమహిమ్నా స్తోత్రము పుష్పదంతాచార్య శంకరానందగిరి స్వామి 1995 104 10.00
5850 శివ. 152 294.5 శ్రీ శివార్చనమ్ ... భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 152 10.00
5851 శివ. 153 294.5 శ్రీ శివలీలామృతము వేంకట సూర్యనారాయణమూర్తి వేంకటేశ్వర ప్రింటింగ్ ప్రెస్, ఆలమూరు 1971 376 8.00
5852 శివ. 154 294.5 సనారీ విశ్వేశ్వర సంవాదము కొండపల్లి పెదసంగయ్య ఎస్. వి. గోపాల్ అండ్ కో., 1986 252 60.00
5853 శివ. 155 294.5 సనారీ విశ్వేశ్వర సంవాదము సనారీ విశ్వేశ్వరులు ఎస్. వి. గోపాల్ అండ్ కో., 1968 224 5.00
5854 శివ. 156 294.5 శ్రీ శివస్తోత్రమాల ... పోలిశెట్టి శ్రీహరిప్రసాదరావు దంపతులు ... 16 2.00
5855 శివ. 157 294.5 శివారాధన జి. ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 2006 21 3.00
5856 శివ. 158 294.5 శివగీత వి. రామకృష్ణ రచయిత, గుంటూరు 1994 58 4.00
5857 శివ. 159 294.5 శ్రీ శివ మహాస్తోత్రమ్ శుద్ధచైతన్య స్వామి శ్రీ వాసవీ జయంతి ... 8 1.00
5858 శివ. 160 294.5 శ్రీ బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 80 10.00
5859 శివ. 161 294.5 గౌతమీ అవతరణం కోడూరి రామకృష్ణ అంజనీ కుమార్, రాజమండ్రి 2003 59 20.00
5860 శివ. 162 294.5 శ్రీ శివ కవచం శంకరానందగిరిస్వామి ... 1985 40 10.00
5861 శివ. 163 294.5 శివ-శంకరుల తారతమ్యం ... ఈశ్వరీయ విశ్వి విద్యాలయము, విజయవాడ 2000 32 2.00
5862 శివ. 164 294.5 అపురూప శివలీలలు వేంకట నరసింహారావు జ్ఞానమార్గం భక్తిటూడే, మద్రాసు 2005 162 25.00
5863 శివ. 165 294.5 శివలింగార్చన రహస్యము బులుసు ఉదభాస్కరము సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2003 202 35.00
5864 శివ. 166 294.5 శ్రీమదనన్తస్తవః కె.ఎస్. రామానుజాచార్య స్వామి ఉభయవేదాన్తసభ, పెంటపాడు 2002 67 10.00
5865 శివ. 167 294.5 శివదీక్షాభక్తిమాల ... శ్రీ హనుమాన్ పబ్లి., విజయవాడ 1997 68 12.00
5866 శివ. 168 294.5 శివ స్తోత్ర రత్నాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భరద్వాజ బైండింగ్ వర్క్, రాజమండ్రి 2001 40 10.00
5867 శివ. 169 294.5 శివలీలా విలాసము కూచిమంచి తిమ్మకవి స్వప్న పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2010 76 40.00
5868 శివ. 170 294.5 పార్వతీ కళ్యాణము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భరద్వాజ బైండింగ్ వర్క్, రాజమండ్రి 2003 96 15.00
5869 శివ. 171 294.5 శ్రీ శివమహిమ్నః స్తోత్రము జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు జయభారతీ ప్రచురణము, రాజమండ్రి 1986 44 10.00
5870 శివ. 172 294.5 కార్తిక పురాణము ఏలూరి సీతారామ్ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి ... 96 12.50
5871 శివ. 173 294.5 కార్తిక పురాణము మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి ... 74 15.00
5872 శివ. 174 294.5 శివోహమ్ శ్రీ దత్తప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు 2007 54 20.00
5873 శివ. 175 294.5 మహారుద్ర లింగార్చనా పద్ధతి వడ్లమూటి వేంకటేశ్వరరావు తంత్ర విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1985 116 6.00
5874 శివ. 176 294.5 100వ శ్రీ శివకోటి జప యజ్ఞము పరిశుద్ధానంద స్వామి శ్రీముకుందాశ్రమము 1993 166 10.00
5875 శివ. 177 294.5 కైవల్యనవనీతము విద్యానందనాధ సదాశివ బ్రహ్మేంద్రాశ్రమము, చిలకల్లు 2010 496 200.00
5876 శివ. 178 294.5 కల్యాణచమ్పూః ములుగు పాపయ్యారాధ్య సంస్కృత భాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2006 176 50.00
5877 శివ. 179 294.5 శివఃకేవలోహామ్ కొల్లూరు అవతార శర్మ ఐశ్వర్యభారతి ఆధ్యాత్మికమాసపత్రిక ... 85 60.00
5878 శివ. 180 294.5 శ్రీ శివపంచాక్షరీ భాష్యమ్ నోరి భోగీశ్వరశర్మ రచయిత, కొవ్వూరు ... 76 20.00
5879 శివ. 181 294.5 మకుటోత్తరము అను దివ్యాగమము ముదిగొండ నాగలింగశాస్త్రి శివలంకతాయన్న, తెనాలి 1928 46 1.50
5880 శివ. 182 294.5 శ్రీ శివకర్ణామృత వ్యాఖ్య సిహెచ్. స్వరాజ్యలక్ష్మి రచయిత్రి, హైదరాబాద్ 2004 288 200.00
5881 శివ. 183 294.5 భగవానుడైన శివుడు అతని అర్చన స్వామి శివానంద రచయత, విశాఖపట్టణం 2006 230 60.00
5882 శివ. 184 294.5 శివదర్శనము చందూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యం చన్నావఝుల ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2003 168 90.00
5883 శివ. 185 294.5 శ్రీ శివమాహాత్మ్య ఖండం ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య అనంత సాహితీ, గుంటూరు 1982 116 6.00
5884 శివ. 186 294.5 శివసహస్రనామసోత్ర భాష్యము గుండిమెడ రాజారావు గుండిమెడ హరనాథ్, గుంటూరు 2009 531 125.00
5885 శివ. 187 294.5 లీలాభిక్షువు చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ అరుళానంద ట్రస్ట్, చీరాల 2007 100 20.00
5886 శివ. 188 294.5 లీలాభిక్షువు చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ అరుళానంద ట్రస్ట్, చీరాల 2007 100 20.00
5887 శివ. 189 294.5 భద్రాయువు చరిత్ర శివ భక్తుని కథ అన్నాపంతుల చిరంజీవి శాస్త్రి, అనందనాధుడు సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1979 56 3.00
5888 శివ. 190 294.5 శ్రీ శివ కర్ణామృత స్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము, శృంగేరి 2002 192 30.00
5889 శివ. 191 294.5 శివలింగార్చన రహస్యము బులుసు ఉదభాస్కరము సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 202 35.00
5890 శివ. 192 294.5 పార్వతీ కల్యాణము గోస్వామి తులసీ దాసు రచయిత, గుంటూరు 1994 44 8.00
5891 శివ. 193 294.5 శ్రీ శివమహాపూరాణ భూమిక జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి సజల శ్రద్ధ పబ్లి., 1994 50 3.00
5892 శివ. 194 294.5 శ్రీ శివ మానసిక పూజా స్తుతిః సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1993 111 10.00
5893 శివ. 195 294.5 శ్రీ శివలీలామృతము వేంకటసూర్యనారాయణమూర్తి రచయిత, తూ.గో., 1971 376 12.00
5894 శివ. 196 294.5 ఆదిశైవమూ-శివాచార్యపరంపర సోమరాజుపల్లి వెంకటరామయ్య రచయిత, తెనాలి ... 254 30.00
5895 శివ. 197 294.5 శంకర చైతన్యం-10 స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 68 10.00
5896 శివ. 198 294.5 శివ పూజ, సహస్ర లింగార్చన వేదాంతం సుబ్రహ్మణ్యావధానులు శ్రీ రామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1992 768 50.00
5897 శివ. 199 294.5 ఋభుమాల ములకలూరి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి శ్రీ రమణ కేంద్రం, తిరుపతి 2007 114 30.00
5898 శివ. 200 294.5 శ్రీ శివ గీత శంకరానందగిరి స్వామి రచయిత, పెనమలూరు 2008 222 35.00
5899 శివ. 201 294.5 శ్రీ శివ గీత మేళ్ళ చెఱ్వు వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2012 260 150.00
5900 శివ. 202 294.5 శివ గీత ... వావిళ్ళరామశాస్త్రి అండ్ సన్స్, చెన్నై 1972 107 3.00
5901 శివ. 203 294.5 శివ గీత ... వావిళ్ళరామశాస్త్రి అండ్ సన్స్, చెన్నై 1972 107 3.00
5902 శివ. 204 294.5 శివ గీత స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 76 20.00
5903 శివ. 205 294.5 శ్రీ శివ గీత శ్రీ శంకరానందగిరి స్వామి రచయిత, పెనమలూరు 1997 22 30.00
5904 శివ. 206 294.5 మహాన్యాస మంత్ర వ్యాఖ్య పాతూరి సీతారామాంజనేయులు టాగూర్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 320 125.00
5905 శివ. 207 294.5 సువర్ణ బిల్వార్చనము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, 2010 40 20.00
5906 శివ. 208 294.5 శివ శరణాగతి కొమ్మాలపాటి కోటయ్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 20 5.00
5907 శివ. 209 294.5 నమ శ్శివాయ (పరమార్థ తత్త్వము) ఫీరోజి ఋషీంద్రులు రచయిత, గుంటూరు 2000 54 20.00
5908 శివ. 210 294.5 శ్రీ శివ పంచస్తవి పాతూరి సీతారామాంజనేయులు ఆర్షవిజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1998 324 60.00
5909 శివ. 211 294.5 శివప్రియం (రుద్రాక్ష-విభూతి-బిల్వం) దాసరి మునిదాస్ దాసరి మునిదాస్ సన్స్, శ్రీశైలం 1998 29 12.00
5910 శివ. 212 294.5 శ్రీ శివార్చనమ్ కోటప్పకొండ చరిత్ర ... భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1999 396 20.00
5911 శివ. 213 294.5 శ్రీ శివగీతా తత్త్వచింతామణి సలివేంద్ర సోమేశ్వరస్వామి రచయిత, హైదరాబాద్ 2010 473 300.00
5912 శివ. 214 294.5 శివలీలలు పురాణపండ రంఘనాథ్ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1984 92 8.00
5913 శివ. 215 294.5 శ్రీ శివలీలలు మడిపల్లి భద్రయ్య రచయిత, నిర్మల్ 2012 127 50.00
5914 శివ. 216 294.5 శివానందలహరి హంస శలాక రఘునాథశర్మ ఆనందవల్లి గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 2003 102 30.00
5915 శివ. 217 294.5 శివరాత్రి-శివమహాత్మ్యము-శివ తత్వము ... బరాటం నీలకంటస్వామి చారిటబుల్ ట్రస్ట్, శ్రీకాకుళం 2005 88 30.00
5916 శివ. 218 294.5 శివభక్త చరితామృతం పవని నిర్మల ప్రభావతి రచయిత్రి, మొగిలిచర్ల ... 81 25.00
5917 శివ. 219 294.5 బాల భక్త విజయము బి.హెచ్.ఎస్. గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 2005 56 16.50
5918 శివ. 220 294.5 శివ స్తోత్రాణి ... వినయాక స్వామి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 208 41.00
5919 శివ. 221 294.5 శివదృష్టి చొప్ప వీరభద్రప్ప రచయిత, అనంతపూర్ 2000 91 18.00
5920 శివ. 222 294.5 శివగాథలు వేమూరి వేంకటేశ్వరశర్మ భవానిశంకర ప్రచురణలు 1998 86 30.00
5921 శివ. 223 294.5 శివ స్తోత్రమంజరి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 48 15.00
5922 శివ. 224 294.5 శివ దర్శనము దువ్వూరి ప్రసాదరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 96 20.00
5923 శివ. 225 294.5 శివ పురాణము సన్నిధానం నరసింహశర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి ... 96 16.00
5924 శివ. 226 294.5 శ్రీ లింగ పురాణం ... పద్మజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 80 20.00
5925 శివ. 227 294.5 ఓం నమః శివాయః గుఱ్ఱం కనకదుర్గ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 96 25.00
5926 శివ. 228 294.5 ఆదిశంకరులు అయిదు ప్రకరణాలు వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సీతారామ సేవా సదన్, కరీంనగర్ 2012 141 75.00
5927 శివ. 229 294.5 శఙ్కరాద్వైతమ్ -11 ప్రశ్నోత్రరీ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2003 76 20.00
5928 శివ. 230 294.5 శివ తత్త్వమ్ మేడవరపు సంపత్‌కుమార్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2006 384 175.00
5929 శివ. 231 294.5 శివలింగ ప్రభేదములు ఆసూరి శ్రీనివాస అయ్యంగార్ తి.తి.దే. 1981 140 10.00
5930 శివ. 232 294.5 శంకరులు - ఆద్వైత సిద్ధాంతము ఒక అవగాహన బులుసు లక్ష్మీప్రసన్న సత్యనారాయణశాస్త్రి అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2007 44 60.00
5931 శివ. 233 294.5 శివ స్తోత్రరత్నమాల ... విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 271 48.00
5932 శివ. 234 294.5 శివ స్తోత్రరత్నమాల ... విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 271 48.00
5933 శివ. 235 294.5 శ్రీ వేదసార శివస్తోత్రమ్ ... ... ... 36 4.00
5934 శివ. 236 294.5 ఉత్పల దేవుని శివ స్తోత్రావళి దేవరకొండ శేషగిరిరావు ఋషి పీఠము, హైదరాబాద్ 2010 132 60.00
5935 శివ. 237 294.5 స్వయంవర కళాస్తోత్రమ్ నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యమ్ సదాశివా బ్రహ్మేంద్రాశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 52 10.00
5936 శివ. 238 294.5 శివ గేయామృతము ... ... ... 36 4.00
5937 శివ. 239 294.5 శ్రీ శివ సహస్రనాస స్తోత్రము నుదురుమాటి సత్యనారాయణశాస్త్రి గీతాప్రెస్, గోరక్‌పూర్ 2010 89 8.00
5938 శివ. 240 294.5 శ్రీ శివ సహస్రనాస స్తోత్రము రామోరా రచయిత, చీరాల 1992 28 5.00
5939 శివ. 241 294.5 శివాపరాదక్షమాపణ స్తోత్రము ఎం. రామూర్తి చిన్మారణ్యమ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2007.3 20 10.00
5940 శివ. 242 294.5 భైరవ స్తోత్రమ్ శ్రిష్టి లక్ష్మీకుమార శర్మ బ్రహ్మేంద్రశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 16 10.00
5941 శివ. 243 294.5 బిల్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ స్ఫూర్తిశ్రీ సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 80 10.00
5942 శివ. 244 294.5 శివతాండవ స్తోత్రమ్ శంకరకింకరుడు సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 16 3.00
5943 శివ. 245 294.5 శివతాండవ స్తోత్రమ్ శంకరకింకరుడు సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 16 3.00
5944 శివ. 246 294.5 శివతాండవ స్తోత్రమ్ శంకరకింకరుడు అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 16 3.00
5945 శివ. 247 294.5 శివతాండవ స్తోత్రమ్ శంకరకింకరుడు అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 16 3.00
5946 శివ. 248 294.5 స్వయంవర కళాస్తోత్రమ్ నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యమ్ సదాశివా బ్రహ్మేంద్రాశ్రమము, చిల్లకల్లు 2009 52 15.00
5947 శివ. 249 294.5 శ్రీ శివ మహిమ్నఃస్తోత్రము జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు జయభారతీ ప్రచురణము, రాజమండ్రి 1986 44 10.00
5948 శివ. 250 294.5 శ్రీ శివ మహిమ్నఃస్తోత్రము జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు జయభారతీ ప్రచురణము, రాజమండ్రి 1986 44 10.00
5949 శివ. 251 294.5 శ్రీ శంకర రత్నావళిః శ్రీ మాతృస్తవః ముల్లపూడి జయసీతారామశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ ... 10 0.50
5950 శివ. 252 294.5 శ్రీ శివపంచాక్షరీ భాష్యమ్ నోరి భోగేశ్వర శర్మ శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, కొవ్వూరు 2006 76 20.00
5951 శివ. 253 294.5 శివ సహస్రనామాలు దేవరకొండ శేషగిరిరావు తి.తి.దే. 2004 108 10.00
5952 శివ. 254 294.5 శివ సహస్రనామాలు దేవరకొండ శేషగిరిరావు తి.తి.దే. 2004 108 10.00
5953 శివ. 255 294.5 శివ సహస్రనామము పవని సీతారామయ్య రచయిత, చెన్నై 1997 164 60.00
5954 శివ. 256 294.5 శివ సహస్రనామ వివరణము రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రం, రాజమండ్రి 1989 156 15.00
5955 శివ. 257 294.5 అహమ్ పదనిర్వచనము ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2006 44 10.00
5956 శివ. 258 294.5 ఈశ్వరార్చనము మూలా పేరన్నశాస్త్రి కఱ్ఱాఈశ్వరరావు, గుంటూరు ... 28 8.00
5957 శివ. 259 294.5 శివ శరణాగతి కొమ్మాలపాటి కోటయ్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 20 2.00
5958 శివ. 260 294.5 శివ పరివార దేవతా పూజలు పూజ్యం వీరభద్ర శర్మ రచయిత, విజయవాడ 2002 54 20.00
5959 శివ. 261 294.5 అమృత ధార పూరాణపండ శ్రీనివాస్ అలమేలు మంగ బుక్ కార్పోరేషన్,హైదరాబాద్ ... 175 20.00
5960 శివ. 262 294.5 శివ స్తోత్ర కదంబము ... సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 130 15.00
5961 శివ. 263 294.5 శివ స్తోత్ర కదంబము ... సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 130 15.00
5962 శివ. 264 294.5 శివ సహస్రనామ నిరుక్తి వేదవ్యాస తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి 1998 213 60.00
5963 శివ. 265 294.5 శివ సహస్రనామ నిరుక్తి వేదవ్యాస తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి 1998 213 60.00
5964 శివ. 266 294.5 శివ పదం మణిమాల శంకరకింకరుడు సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1997 32 4.00
5965 శివ. 267 294.5 శివ పదం మణిమాల శంకరకింకరుడు సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1997 32 4.00
5966 శివ. 268 294.5 తప్పులు లేని శివ సహస్రనామములు వేదవ్యాస తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి 1997 40 10.00
5967 శివ. 269 294.5 శివ సహస్రనామములు వేదవ్యాస తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి 1997 40 10.00
5968 శివ. 270 294.5 శ్రీ శివ కవచము శంకరానందగిరి శ్రీ ఉమామహేశ్వర ఆశ్రమము, నంద్యాల 1988 47 8.00
5969 శివ. 271 294.5 శ్రీ శివ పంచాక్షరి మంత్రభాష్యమ్ శంకరానందగిరి రచయిత, పెనమలూరు 1998 68 10.00
5970 శివ. 272 294.5 శివ స్తోత్రాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి భరద్వాజ బైండింగ్ వర్క్, రాజమండ్రి 1992.2 70 5.00
5971 శివ. 273 294.5 శ్రీ శివ మానసిక పూజా స్తుతిః సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1993 111 10.00
5972 శివ. 274 294.5 శ్రీ శివ మానసిక పూజా స్తుతిః సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1993 111 10.00
5973 శివ. 275 294.5 శ్రీ శివపంచాక్షరీ మంత్ర భాష్యమ్ శంకరానందగిరి స్వామి రచయిత, పెనమలూరు 1998 68 10.00
5974 శివ. 276 294.5 శివలింగార్చన రహస్యము బులుసు ఉదభాస్కరము సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 202 35.00
5975 శివ. 277 294.5 శివలింగార్చన రహస్యము బులుసు ఉదభాస్కరము సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 202 35.00
5976 శివ. 278 294.5 శ్రీ శివపంచాక్షరీ జచ పరాయణ క్రమము ... భువనవిజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 37 10.00
5977 శివ. 279 294.5 శివారాధన జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2008 24 10.00
5978 శివ. 280 294.5 శివరాత్రి వేదవ్యాస వేదవ్యాసభారతీ ప్రచురణ 1991 36 5.00
5979 శివ. 281 294.5 శ్రీ శివార్పణము అమరవాది శేషయ్య ఎస్.వి. గోపోల్ అండ్ కో. మద్రాసు ... 32 5.00
5980 శివ. 282 294.5 శివ పూజా విధానము సన్నిధానం నరసింహశర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1989 24 2.00
5981 శివ. 283 294.5 శివదీక్షా ... ఎస్.వి.ఎస్.ఎస్. పబ్లిషర్స్, శ్రీశైలం 1996 48 10.00
5982 శివ. 284 294.5 శివమీడేస్తవః దోర్బల విశ్వనాథశర్మ సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 60 8.00
5983 శివ. 285 294.5 శివమీడేస్తవః దోర్బల విశ్వనాథశర్మ సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 60 8.00
5984 శివ. 286 294.5 శివ కర్ణామృత స్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 144 30.00
5985 శివ. 287 294.5 శ్రీ హలాయుధ శివ స్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ సాధనగ్రంథ మండలి, తెనాలి 2000 112 20.00
5986 శివ. 288 294.5 శ్రీ శివమహిమ్న స్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ శ్రీ విశ్వేశ్వరాశ్రమము, రామాయంపేట 2003 144 15.00
5987 శివ. 289 294.5 శ్రీ శివమహిమ్న స్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ శ్రీ విశ్వేశ్వరాశ్రమము, రామాయంపేట 2003 144 15.00
5988 శివ. 290 294.5 శ్రీ శివా శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రద్వయము మూలా పేరన్నశాస్త్రి రచయిత, విజయనగరం ... 7 1.00
5989 శివ. 291 294.5 శ్రీ శివస్తోత్రమాల ... శ్రీ పోలిశెట్టి శ్రీహరిప్రసాద్ 2003 16 4.00
5990 శివ. 292 294.5 శ్రీ శివమహిమ్న స్తోత్రం స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మారణ్యమ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1995 68 18.00
5991 శివ. 293 294.5 శ్రీ శివమహిమ్న స్తోత్రం స్వామిని శారదా ప్రియానంద చిన్మారణ్యమ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్, భీమవరం 2006.2 47 16.00
5992 శివ. 294 294.5 శ్రీ శివమహిమ్న స్తోత్రం శంకరానందగిరి స్వామి రచయిత, శ్రీకాళహస్తి 1991.2 104 7.00
5993 శివ. 295 294.5 శ్రీ శివ కవచము మూలా పేరన్నశాస్త్రి టి. వేంకటసింహాద్రి శాస్త్రి, గుంటూరు ... 16 4.00
5994 శివ. 296 294.5 శివ తత్త్వ సుధా నిధి అనుమల రామనాథశాస్త్రి ముదికొండ బుచ్చయ్య ... 128 4.00
5995 శివ. 297 294.5 కల్యాణ కైవర్తకము అను శివలీలము తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి రామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1987 156 12.00
5996 శివ. 298 294.5 శ్రీ శివ సహస్రనామావళి రోహిణి వెంకట సుందర వరద రాజశ్వరి రచయిత్రి, గుంటూరు 1987 307 50.00
5997 శివ. 299 294.5 పంచాక్షరి పంచామృతం శ్రీ కంఠం వెంకటకృష్ణమూర్తి రచయిత, కావలి 2003 35 5.00
5998 శివ. 300 294.5 శ్రీ శివార్చనమ్ ... భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 155 10.00
5999 శివ. 301 294.5 శ్రీ శివార్చనమ్ ... భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1996 155 10.00
6000 శివ. 302 294.5 శ్రీ పరాశంభుమహిమ్నఃస్తోత్రమ్ దోర్బల విశ్వనాథశర్మ శ్రీశైల దేవస్థానం, కర్నూలు 1998 256 40.00