వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -7

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ. రిమార్కులు
3001 రామ.1135 294.592 2 సృజన చేతన రామాయణము కల్పవృక్షం భా.2 మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్, హైదరాబాద్ 2009 30 5.0
3002 రామ.1136 294.592 2 శ్రీఃసత్య శోధన యఱ్ఱగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2012 116 60.0
3003 రామ.1137 294.592 2 శ్రీఃసత్య శోధన యఱ్ఱగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2012 116 60.0
3004 రామ.1138 294.592 2 రామోవిగ్రహావాన్ ధర్మః యఱ్ఱగుంట సుబ్బారావు రచయిత, చీరాల 2009 91 30.0
3005 రామ.1139 294.592 2 రామాయణ పర్యాలోచనలు మరియ పాత్రచిత్రణా వైవిధ్యము ఆర్. వి. ఎన్. సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు ... 106 30.0
3006 రామ.1140 294.592 2 రామాయణ పర్యాలోచనలు మరియ పాత్రచిత్రణా వైవిధ్యము ఆర్. వి. ఎన్. సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు ... 106 30.0
3007 రామ.1141 294.592 2 శ్రీరాముడు అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య ఎ. సరోజినీదేవి, తిరుపతి 1993 96 21.0
3008 రామ.1142 294.592 2 రామాయణములో శబరి, ఊర్మిళ, అహల్య, తార అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య ఎ. సరోజినీదేవి, తిరుపతి 1993 47 15.0
3009 రామ.1143 294.592 2 రామాయణములో ఆంజనేయుడు, గుహుడు, జటాయువు అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య ఎ. సరోజినీదేవి, తిరుపతి 1993 53 15.0
3010 రామ.1144 294.592 2 రామాయణములో సోదర ప్రేమ శ్రీనివాసల శేషభట్టరాచార్యులు శ్రీ సత్యసాయి సేవాసమితి, హైదరాబాద్ 1987 69 10.0
3011 రామ.1145 294.592 2 భక్త శబరి అన్నవరపు రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2009 96 60.0
3012 రామ.1146 294.592 2 అహల్య వంగల వేంకటచలపతిరావు రచయిత ... 49 3.0
3013 రామ.1147 294.592 2 గౌతమి చలసాని వసుసతి మాధురి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 128 75.0
3014 రామ.1148 294.592 2 రామాయణములో కొన్ని ఆదర్శపాత్రలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గీతాప్రస్, గోరక్‌పూర్ 1997 160 20.0
3015 రామ.1149 294.592 2 రామాయణము విషవృక్ష ఖండన రంగనాయకమ్మ ... 1977 719 100.0
3016 రామ.1150 294.592 2 రామాయణము విషవృక్షం భా.1 రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 584 60.0
3017 రామ.1151 294.592 2 రామాయణము విషవృక్షం భా.2 రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 682 50.0
3018 రామ.1152 294.592 2 రామాయణము విషవృక్షం భా.3 రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1977 462 15.0
3019 రామ.1153 294.592 2 శ్రీరామ శ్రీకృష్ణ మన ధర్మ కర్మ వీరులు కోట వెంకట సీతారామయ్య శక్తి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2008 302 150.0
3020 రామ.1154 294.592 2 రాముడు - కృష్ణుడు యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు రచయిత, విజయవాడ ... 192 60.0
3021 రామ.1155 294.592 2 శ్రీరాముడు - శ్రీకృష్ణుడు చిలకల వెంకటసుబ్బారెడ్డి ఇంద్రసేణా పబ్లికేషన్స్, బెంగుళూర్ 2000 36 20.0
3022 రామ.1156 294.592 2 రామాయణ పాత్రలు ద్వితీయ సంపుటము షేక్ మౌలా ఆలీ రచయిత , గుంటూరు ... 183 60.0
3023 రామ.1157 294.592 2 రామాయణ పాత్రలు ప్రథమ సంపుటము షేక్ మౌలా ఆలీ రచయిత , గుంటూరు ... 188 60.0
3024 రామ.1158 294.592 2 రామాయణ పాత్రలు కొమరిగిరి కృష్ణమోహన్‌రావు జయప్రద పబ్లి. మచిలీపట్టణం 1982 72 6.0
3025 రామ.1159 294.592 2 విమర్శరామాయణము జి. పోలయ్య రచయిత, వేటపాలెం ... 55 1.0
3026 రామ.1160 294.592 2 సుమంత్ర చింతనము శిష్ట్లా వెంకటేశ్వర్లు రయిత, నిడుబ్రోలు 1971 162 2.0
3027 రామ.1161 294.592 2 శ్రీరామాయణ విమర్శనామృతము నీలకంఠాశాస్త్రి కౌండిన్యశ్రమము, గుంటూరు 1972 190 2.0
3028 రామ.1162 294.592 2 మహర్షి వాల్మీకి చలసాని సుబ్బారావు రచయిత, మచిలీపట్టణం ... 86 4.0
3029 రామ.1163 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కావ్య వైభవము మాదవ పెద్ది నాగేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1981 147 12.0
3030 రామ.1164 294.592 2 రామాయణములోని రసవత్తర ఘట్టాలు గోపరాజు వెంకటానందము రచయిత, నిడదవోలు 1977 199 5.0
3031 రామ.1165 294.592 2 రామాయణము గురించి శ్రీ అరవిందులు ... ఆఖిల భారత పత్రిక 2004 40 15.0
3032 రామ.1166 294.592 2 సాహిత్యసుదర్శిని వాడవల్లి చక్రపాణిరావు రచయిత, అమాలాపురం, 1993 90 20.0
3033 రామ.1167 294.592 2 రాముడికి సీత ఏమవుతుంది ఆరుద్ర నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 157 20.0
3034 రామ.1168 294.592 2 రామాయణము ... ... ... 248 5.0
3035 రామ.1169 294.592 2 హిందూ ధర్మ ప్రతిష్టానమ్ సత్యనంద స్వామి కాంతారావు బ్రదర్స్, ఇచ్చాపురం ... 263 5.0
3036 రామ.1170 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పర్యావలోకనము కుంటిమద్ది శేషశర్మ కాకుమాని వేంకటరత్నయ్య 1979 76 5.0
3037 రామ.1171 294.592 2 రామాయణములో నున్న నిజములు స్వామి బాలానంద రచయిత, ఖమ్మం 2009 39 50.0
3038 రామ.1172 294.592 2 కన్నడములో రామకథ ... ... 83 3.0
3039 రామ.1173 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కావ్య వైభవము మాధవపెద్ది నాగేశ్వరరావు సీతారామ సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1981 147 4.0
3040 రామ.1174 294.592 2 జాతీయ జీవనముపై రామాయణ ప్రభావము కసి రెడ్డి నవభారత ప్రచురణలు 1988 63 5.0
3041 రామ.1175 294.592 2 నా పరిశీలనలో రామాయణం సిహెచ్. గుప్త నాస్తిక యుగం ప్రచురణలు, గుంటూరు 1986 216 10.0
3042 రామ.1176 294.592 2 శ్రీరామాయణ విమర్శనామృతము- పాత్రరచన పొన్నాడ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ మైలవరపు సూర్యప్రకాశరావు 1972 190 10.0
3043 రామ.1177 294.592 2 రామాయణ విమర్శనము కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, తెనాలి 1949 84 1.0
3044 రామ.1178 294.592 2 శ్రీరామాయణ రహస్యాలు కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య రచయిత, బుద్ధాం 1992 20 1.0
3045 రామ.1179 294.592 2 రామాయణ రహస్యాలు సమీక్ష వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి చన్నా ప్రగడ జయలక్ష్మీ పెద్దాపురం 1973 252 5.0
3046 రామ.1180 294.592 2 రామాయణ రహస్యాలు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, తెనాలి 1968 270 5.0
3047 రామ.1181 294.592 2 రామాయణ రహస్యాలు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, తెనాలి 1968 270 5.0
3048 రామ.1182 294.592 2 రామాయణ రహస్యాలు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, తెనాలి 1968 270 5.0
3049 రామ.1183 294.592 2 రామాయణ రహస్యము ఇంద్రకంటి సూర్యనారాయణమూర్తి రచయిత, ఏలూరు 1992 122 2.0
3050 రామ.1184 294.592 2 అపశ్రుతులకు - సుశ్రుతులు కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, తణుకు 1981 107 15.0
3051 రామ.1185 294.592 2 నవతులసీమాలిక స్వామి ప్రణావానంద భారతీ కుమార్ మారుతి బాల ఆశ్రమము 1993 559 330.0
3052 రామ.1186 294.592 2 శ్రీ రామచరిత మానసము యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2002 928 160.0
3053 రామ.1187 294.592 2 శ్రీ రామచరిత మానసము యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2008 432 80.0
3054 రామ.1188 294.592 2 శ్రీ రామచరిత మానసము యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2008 432 80.0
3055 రామ.1189 294.592 2 శ్రీ రామచరిత మానసము తులసీదాస గో స్వామి శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమము, గుంటూరు 1963 662 60.0
3056 రామ.1190 294.592 2 శ్రీ రామచరిత మానసము తులసీదాస గో స్వామి శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమము, గుంటూరు 1985 657 100.0
3057 రామ.1191 294.592 2 శ్రీతులసీ రామాయణము యేలూరుపాటి లక్ష్మీసరస్వతి రచయిత, రాజమహేంద్రవరం 1958 473 12.0
3058 రామ.1192 294.592 2 రామచరిత మానసము(గద్య అనువాదము) ఉన్నవ కమలకుమారి రచయిత ... 408 20.0
3059 రామ.1193 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసమ్ గోస్వామి తులసీదాసు ... 1978 620 60.0
3060 రామ.1194 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసమ్ గోస్వామి తులసీదాసు ... 1978 620 60.0
3061 రామ.1195 294.592 2 శ్రీతులసీ రామాయణము మిట్టపల్లి ఆదినారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1980 469 12.0
3062 రామ.1196 294.592 2 శ్రీతులసీ రామాయణము మిట్టపల్లి ఆదినారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1982 485 12.0
3063 రామ.1197 294.592 2 శ్రీతులసీ రామాయణము మిట్టపల్లి ఆదినారాయణ మారుతి బుక్ డిపో, హైదరాబాద్ 1990 487 19.5
3064 రామ.1198 294.592 2 శ్రీతులసీ రామాయణము మిట్టపల్లి ఆదినారాయణ నిర్మలా గ్రాఫిక్స్, గుంటూరు 2013 466 300.0
3065 రామ.1199 294.592 2 రామచరిత మానస్ ముంగర శంకరరాజు తి.తి.దే. 1999 480 31.0
3066 రామ.1200 294.592 2 రామచరిత మానస్ ముంగర శంకరరాజు ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికే. విజయవాడ 1965 667 30.0
3067 రామ.1201 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానస శ్రీ గోస్వామి తులసీ దాస్ ... ... 675 30.0
3068 రామ.1202 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర తులసీరామాయణమ్ అవ్యయానంద స్వామి రచయిత, విశాఖపట్టణము ... 385 30.0
3069 రామ.1203 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర తులసీరామాయణమ్ అవ్యయానంద స్వామి రచయిత, విశాఖపట్టణము ... 376 30.0
3070 రామ.1204 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర తులసీరామాయణము అవ్యయానంద స్వామి రచయిత, విశాఖపట్టణము ... 136 10.0
3071 రామ.1205 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర తులసీరామాయణము అవ్యయానంద స్వామి రచయిత, విశాఖపట్టణము ... 136 10.0
3072 రామ.1206 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర తులసీరామాయణము పతి జగన్నాధ కవి రచయిత, కాకినాడ 1948 80 2.0
3073 రామ.1207 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము,భా.2 ఆర్. ఇందిరాదేవి తి.తి.దే. 1983 312 20.0
3074 రామ.1208 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము బాలకాండము రాగం రామపిచ్చయ్య రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 2000 119 30.0
3075 రామ.1209 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము బాలకాండము కర్పూరపు సూర్యనారాయణ శ్రేష్ఠి రచయిత, గుంటూరు 1957 501 25.0
3076 రామ.1210 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము బాలకాండము కర్పూరపు సూర్యనారాయణ శ్రేష్ఠి రచయిత, గుంటూరు 1957 501 25.0
3077 రామ.1211 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము రాగం రామపిచ్చయ్య రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1983 238 4.0
3078 రామ.1212 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము - అయోధ్యకాండ రాగం రామపిచ్చయ్య రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1984 324 4.0
3079 రామ.1213 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము - అరణ్య, కిష్కింద, సుందర, లంకోత్తర కాండములు రాగం రామపిచ్చయ్య రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1986 278 4.0
3080 రామ.1214 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము - అరణ్య, కిష్కింద, సుందర, లంకోత్తర కాండములు రాగం రామపిచ్చయ్య రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1986 278 4.0
3081 రామ.1215 294.592 2 శ్రీసీతారామ కళ్యాణము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ రచయిత, గుంటూరు ... 494 15.0
3082 రామ.1216 294.592 2 శ్రీసీతారామ కళ్యాణము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ రచయిత, గుంటూరు ... 494 15.0
3083 రామ.1217 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము - బాలకాండము రాగం రామపిచ్చయ్య రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1987 230 4.0
3084 రామ.1218 294.592 2 నామవందనము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ అను. రచయిత, గుంటూరు ... 117 4.0
3085 రామ.1219 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము -అరణ్యకాండము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ అను. రచయిత, గుంటూరు 1976 130 4.5
3086 రామ.1220 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము - కిష్కిందకాండము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ అను. రచయిత, గుంటూరు ... 68 3.0
3087 రామ.1221 294.592 2 శ్రీరామచరిత మానసము - సుందరకాండము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ అను. రచయిత, గుంటూరు 1975 148 4.0
3088 రామ.1222 294.592 2 శ్రీరామ పట్టాభిషేకము ఉత్తరకాండము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ అను. రచయిత, గుంటూరు 1982 310 12.0
3089 రామ.1223 294.592 2 శ్రీరామ పట్టాభిషేకము ఉత్తరకాండము బెజవాడ రామానారాయణ శరణ్ అను. రచయిత, గుంటూరు 1982 310 12.0
3090 రామ.1224 294.592 2 తులసీ రామాయణము (సుందరకాండము) మిట్టపల్లి ఆదినారాయణ తులసీ నికేతన్, గుంటూరు 1981 64 2.0
3091 రామ.1225 294.592 2 తులసీ రామకథాసుధ భా.1 తుర్లపాటి శంభయచార్య రచయిత, గుంటూరు 2000 74 10.0
3092 రామ.1226 294.592 2 ఆంధ్ర తులసీ రామాయణము శిష్టు కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 87 3.0
3093 రామ.1227 294.592 2 తులసీ మంజరి ఇలపావులురి పాండు రంగరావు గోదాగ్రంథమాల, కృష్ణజిల్లా 1983 92 8.0
3094 రామ.1228 294.592 2 శ్రీ తులసీ దళములు వెన్నలగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు శ్రీ శిశుగ్రంథమాల, గుంటూరు 1978 62 1.0
3095 రామ.1229 294.592 2 శ్రీ తులసీ దాసు శ్రీపాద లక్ష్మీనారాయణమూర్తి గోదాగ్రంథమాల, కృష్ణజిల్లా 1968 86 2.0
3096 రామ.1230 294.592 2 తులసీదాస సుందరకాండ సారాంశము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 32 10.0
3097 రామ.1231 294.592 2 తులసీరామాయణము బోడాల రామకోటయ్య క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 443 75.0
3098 రామ.1232 294.592 2 శ్రీ రామచరిత మానస ఇక్కుర్తి కోదండరామయ్య రచయిత, ప్రకాశం 1984 674 100.0
3099 రామ.1233 294.592 2 తులసీదాసు కవితా వైభవము ... .... ... 48 4.0
3100 రామ.1234 294.592 2 తులసీరామాయణం అంటే ఇదేనా యలమంచిలి వేంకటప్పయ్య గాంధీసామ్యవాద పుస్తక మాల, విజయవాడ 1987 44 2.0
3101 రామ.1235 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము ... గీతాప్రెస్, గోరక్‌పూర్ 1998 479 50.0
3102 రామ.1236 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణ విజ్ఞానము,,బాలకాండ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1971 34 0.5
3103 రామ.1237 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము,అరణ్యకాండ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1974 40 1.0
3104 రామ.1238 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము,కిష్కింద కాండ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1974 68 1.0
3105 రామ.1239 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము,కిష్కింద కాండ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1974 68 1.0
3106 రామ.1240 294.592 2 అధ్యాత్మ వీరరాఘవము తూబాటి రాయుడు రచయిత, నరసరావుపేట ... 190 10.0
3107 రామ.1241 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము,బాల,అయోధ్య, సుందర కాండలు జోస్యుల నరసింహమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 170 90.0
3108 రామ.1242 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1992 121 24.0
3109 రామ.1243 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము గుడ్లవల్లేటి వేంకటాచలపతిరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1973 307 10.0
3110 రామ.1244 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము గుడ్లవల్లేటి వేంకటాచలపతిరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1973 307 10.0
3111 రామ.1245 294.592 2 వీరహనుమాన్ చందమామ కథలు విజయ పబ్లి., చెన్నై ... 300 100.0
3112 రామ.1246 294.592 2 సుందర హనుమచ్చరిత్ర ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2009 144 32.0
3113 రామ.1247 294.592 2 సుందర హనుమద్వ్రతం ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2011 64 21.0
3114 రామ.1248 294.592 2 హనుమత్త్పభంజనము పోలంరాజు శ్రీరామముర్తి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1991 64 25.0
3115 రామ.1249 294.592 2 శ్రీ హనుమాన్ లీలా తరంగణి కుంటముక్కల రామారావు రచయిత, కొవ్వూరు ... 477 50.0
3116 రామ.1250 294.592 2 శ్రీ హనుమచ్చరిత్ర ఆకుల శేషారావు శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 1983 384 30.0
3117 రామ.1251 294.592 2 శ్రీ హనుమచ్చరిత్ర ఆకుల శేషారావు శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 1983 384 30.0
3118 రామ.1252 294.592 2 శ్రీ సుందర హనుమత్కథాసుధ శనగల వేంకటప్పయ్యశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1990 960 65.0
3119 రామ.1253 294.592 2 సంపూర్ణ హనుమత్ చరిత్రము (వచన కావ్యము) విశ్వనాథం సత్యనారాయణమూర్తి రామకృష్ణమఠం, హైదరాబాద్ 2011 219 100.0
3120 రామ.1254 294.592 2 ఆంజనేయ చరిత్రము బేతపూడి భగవంతరావు రచయిత, విజయవాడ 1923 56 0.1
3121 రామ.1255 294.592 2 హనుమద్దౌత్యము రామాభట్ల పేరయ్యశాస్త్రి రచయిత, వరంగల్ 1981 55 5.0
3122 రామ.1256 294.592 2 శ్రీ ఆంజనేయ చత్వారింశత్ పప్పు విశాలాక్షి రచయిత, విజయనగరం 1987 40 5.0
3123 రామ.1257 294.592 2 జయ జయ వీరంజనేయ యామినీ సరస్వతి రుషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2001 120 10.0
3124 రామ.1258 294.592 2 భక్త రాజు హనుమంతుడు బులుసు ఉదయభాస్కర్ గీతాప్రస్, గోరక్‌పూర్ 1997 79 3.0
3125 రామ.1259 294.592 2 హనుమద్వైభవము దీవి శింగరాచార్యులు విజయమారుతీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 273 100.0
3126 రామ.1260 294.592 2 హనుమద్విలాసము కుంటిమద్ది శేషశర్మ సింగరాయ సుబ్రహ్మణ్యం బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ ... 90 12.0
3127 రామ.1261 294.592 2 ఆంజనేయ వైభవము పూరాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2003 72 21.0
3128 రామ.1262 294.592 2 శ్రీ ఆంనేయ పూజా విధానము యోగాంజనేయ స్వామి రచయిత, రాజమండ్రి 2002 67 15.0
3129 రామ.1263 294.592 2 ఆంజనేయ వైభవము పూరాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 122 10.0
3130 రామ.1264 294.592 2 హనుమత్ప్రబంధము కొండేపూడి సుబ్బారావు ప్రసన్న భారతి గ్రంథమాల, విశాఖపటృం 1996 111 35.0
3131 రామ.1265 294.592 2 శ్రీ హనుమత్ప్రాభవము నోరి భోగీశ్వర శర్మ రచయిత, కొవ్వూరు 2007 120 40.0
3132 రామ.1266 294.592 2 శ్రీ హనుమత్ప్రాభవము నోరి భోగీశ్వర శర్మ రచయిత, కొవ్వూరు 2007 120 40.0
3133 రామ.1267 294.592 2 శ్రీ హనుమత్ప్రాభవము నోరి భోగీశ్వర శర్మ రచయిత, కొవ్వూరు 2007 120 40.0
3134 రామ.1268 294.592 2 శ్రీ హనుమత్ప్రభ పూరాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1993 214 20.0
3135 రామ.1269 294.592 2 శ్రీ ఆధ్యాత్మ రామాయణము ... .... ... 323 5.0
3136 రామ.1270 294.592 2 ఆధ్యాత్మ రామాయణము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 1989 411 40.0
3137 రామ.1271 294.592 2 ఆధ్యాత్మ రామాయణము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 1998 447 100.0
3138 రామ.1272 294.592 2 ఆధ్యాత్మ రామాయణము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి ... 645-1318 10.0
3139 రామ.1273 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు సుబ్రహ్మణ్యకవి అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1949 162 2.0
3140 రామ.1274 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు సుబ్రహ్మణ్యకవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1952 183 2.0
3141 రామ.1275 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు సుబ్రహ్మణ్యకవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1929 183 2.0
3142 రామ.1276 294.592 2 శ్రీమదధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు సుబ్రహ్మణ్యకవి కాళహస్తి తమ్మారావు,రాజమండ్రి 1957 183 0.5
3143 రామ.1277 294.592 2 శ్రీమదధ్యాత్మ రామాయం విద్యాప్రకాశనందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1985 184 12.0
3144 రామ.1278 294.592 2 శ్రీరామ గీత స్ఫూర్తిశ్రీ రచయిత, గుంటూరు 1991 84 5.0
3145 రామ.1279 294.592 2 శ్రీమదధ్యాత్మ సుందర సప్తశతి మాగంటి శ్రీరామచంద్రశేఖర్ రచయిత, గుంటూరు ... 100 50.0
3146 రామ.1280 294.592 2 ఆంధ్ర యోగ వాసిష్ఠము మద్దూరి సాంబయ్య రచయిత, తెనాలి 1961 488 8.0
3147 రామ.1281 294.592 2 అధ్యాత్మ రామాయణము .... ... ... 256 8.0
3148 రామ.1282 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వచన జ్ఞానవాసిష్ఠము వెన్నెలగంటి సుందరరామశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి, మద్రాసు 1959 734 3.0
3149 రామ.1283 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వచన జ్ఞానవాసిష్ఠము వెన్నెలగంటి సుందరరామశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి, మద్రాసు 1959 690 3.0
3150 రామ.1284 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదము, భా-1 వై.హెచ్.రామక్రిష్ణ కనకదుర్గ , నెల్లూరు 1996 325 45.0
3151 రామ.1285 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదము, భా-2 వై.హెచ్.రామక్రిష్ణ కనకదుర్గ , నెల్లూరు 1994 344 45.0
3152 రామ.1286 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదము, భా.3 వై.హెచ్.రామక్రిష్ణ కనకదుర్గ , నెల్లూరు 1995 343 55.0
3153 రామ.1287 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదము, భా.4 వై.హెచ్.రామక్రిష్ణ కనకదుర్గ , నెల్లూరు 1996 435 70.0
3154 రామ.1288 294.592 2 శ్రీ యోగవాసిష్ఠము సూర్యనారాయణ తీర్ధులు శ్రీ పమ్మి త్యాగరాయ శ్రేష్టి అండ్ సన్స్ 1939 632 0.5
3155 రామ.1289 294.592 2 ఆంధ్ర వాసిష్ఠ రామాయణము భా.1 మల్లావఝుల వేంకట సుబ్బరామ శాస్త్రి రచయిత, వరంగల్ 1984 484 35.0
3156 రామ.1290 294.592 2 యోగవాసిష్ఠ సారము నోరి శ్రీనాథ వేంకట సోమయాజులు రామకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1995 257 85.0
3157 రామ.1291 294.592 2 యోగవాసిష్ఠ రత్నములు యఱ్ఱం చంద్రశేఖర్ తి.తి.దే. 2005 153 53.0
3158 రామ.1292 294.592 2 యోగవాసిష్ఠ రత్నాకరము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1991 1051 100.0
3159 రామ.1293 294.592 2 శ్రీ యోగవాసిష్ఠము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1997 3146-3626 20.0
3160 రామ.1294 294.592 2 శ్రీ యోగవాసిష్ఠము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1997 3627-4242 20.0
3161 రామ.1295 294.592 2 శ్రీ యోగవాసిష్ఠము వోరుగంటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2007 166 50.0
3162 రామ.1296 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదము వై.హెచ్.రామక్రిష్ణ కనకదుర్గ పబ్లిషర్, తిరుపతి 1993 226 45.0
3163 రామ.1297 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ గీత విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1963 315 3.0
3164 రామ.1298 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ గీత విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1956 307 3.0
3165 రామ.1299 294.592 2 ఆంధ్ర యోగ వాసిష్ఠము మద్దూరి సాంబయ్య చంద్రికా ముద్రాక్షర శాల 1945 94 1.0
3166 రామ.1300 294.592 2 జ్ఞాన వాసిష్ఠము చింతలపాటి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ 1985 430 10.0
3167 రామ.1301 294.592 2 షడ్చక్రవర్తులయింద్రజాలపుకథలు పోకల శేషాచలము హిందూ రత్నాకర ముద్రశాల, మద్రాసు 1927 112 0.5
3168 రామ.1302 294.592 2 శ్రీ యోగవాసిష్ఠము ద్వితీయ భాగం పురాణం సూర్యనారాయణ తీర్ధులు శ్రీ పమ్మి త్యాగరాయ శ్రేష్టి అండ్ సన్స్ 1937 744 2.0
3169 రామ.1303 294.592 2 వసిష్ఠ జనక సంవాదము యాముజాల శేషయ కనుపర్తి మార్కండేయశర్మ 1927 88 0.8
3170 రామ.1304 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామాయణము వేంకటరాయశాస్త్రి రచయిత, చెన్నై 1935 234 0.5
3171 రామ.1305 294.592 2 నారద రామాయణము అనుమాల శెట్టి రాఘవరావు శ్రీ వాసుదేవ భక్త సంఘము, గుంటూరు 1987 36 1.0
3172 రామ.1306 294.592 2 వసిష్ఠ రామాయణము ... ... ... 371 2.0
3173 రామ.1307 294.592 2 సంగ్రహ యోగ వాసిష్ఠము ములుకుట్ల నరసింహావధానులు రచయిత, మార్కాపురం 1963 147 2.0
3174 రామ.1308 294.592 2 యోగ వాసిష్ఠము సుముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత, తిరుపతి 1981 128 2.0
3175 రామ.1309 294.592 2 యోగ వాసిష్ఠ కథలు శివానంద స్వామి దివ్య జీవన సంఘము 2007 182 45.0
3176 రామ.1310 294.592 2 వాసిష్ఠ రామాయణము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1990 280 22.0
3177 రామ.1311 294.592 2 వాసిష్ఠ రామాయణము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1990 280 22.0
3178 రామ.1312 294.592 2 వాసిష్ఠ రామాయణము వేంకటరాయశాస్త్రి రచయిత, మద్రాసు 1935 234 2.0
3179 రామ.1313 294.592 2 శ్రీ సీతారామ ఆంజనేయ సంవాదము వజ్ఝల నారాయణశాస్త్రి ఆర్.వెంకటేశ్వర అండ్ కంపెనీ, 1937 958 3.0
3180 రామ.1314 294.592 2 శ్రీ సీతారామ ఆంజనేయ సంవాదము (సారసంగ్రహము) ... ... ... 180 1.0
3181 రామ.1315 294.592 2 శ్రీరామభక్త మహావీర హనుమాన్ మంచిరాజు హనుమంతరావు హిందూ ధర్మ ప్రచారణి, రాజమహేంద్ర వరం ... 66 3.0
3182 రామ.1316 294.592 2 హనుమచ్చరిత్ర ... ... ... 472 2.0
3183 రామ.1317 294.592 2 ఆంజనేయ చరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి ... ... 219 4.0
3184 రామ.1318 294.592 2 శ్రీ హనుమద్విలాసము శిష్ట్లా చంద్రమౌళి శాస్త్రి రచయిత, ప.గో. 1981 398 25.0
3185 రామ.1319 294.592 2 శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు జిల్లా 1997 224 20.0
3186 రామ.1320 294.592 2 శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు జిల్లా 1988 155 8.0
3187 రామ.1321 294.592 2 శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు జిల్లా 1988 110 8.0
3188 రామ.1322 294.592 2 శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు జిల్లా 2001 120 8.0
3189 రామ.1323 294.592 2 శ్రీ హనుమంతుని చరిత్ర బిరుదురాజు వెంకటప్పల రాజు రచయిత, గుంటూరు 1987 78 5.0
3190 రామ.1324 294.592 2 హనుమంతునకు పెండ్లి ఆయినది అను సువర్చలా హనుమత్కల్యాణము ఆన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి హనుమదాధ్యాత్మిక కేంద్రము, గుంటూరు జిల్లా 1998 36 5.0
3191 రామ.1325 294.592 2 శ్రీ సువర్చలాహనుమత్ కల్యాణ వైభవమ్ ... శ్రీ సుదర్శనపీఠం,గుంటూరు 1995 194 2.0
3192 రామ.1326 294.592 2 శ్రీ సువర్చలాహనుమత్ కల్యాణ వైభవమ్ ... శ్రీ సుదర్శనపీఠం,గుంటూరు 1995 194 2.0
3193 రామ.1327 294.592 2 శ్రీ హనుమచ్చరిత్ర కె. శివసత్యనారాయణ రచయిత, ప.గో. 1984 204 7.0
3194 రామ.1328 294.592 2 మహావీరహనుమాన్, శ్రీహనుమత్ చరిత్ర కె.శివసత్యనారాయణ రచయిత, ప.గో. 1990 202 10.0
3195 రామ.1329 294.592 2 హనుమత్ చరిత్ర పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 1990 198 10.0
3196 రామ.1330 294.592 2 హనుమత్ చరిత్ర పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 2000 219 28.0
3197 రామ.1331 294.592 2 సుందర హనుమత్ వైభవము శిష్ట్లా చంద్రమౌళి శాస్త్రి శిష్ట్లా హనుమత్ శాస్త్రి 1993 610 105.0
3198 రామ.1332 294.592 2 శ్రీహనుమత్ భాగవతము మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త మట్టుపల్లి జగన్నాథం, గుంటూరు 1985 300 15.0
3199 రామ.1333 294.592 2 శ్రీహనుమత్ భాగవతము మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త మట్టుపల్లి జగన్నాథం, గుంటూరు 1985 300 15.0
3200 రామ.1334 294.592 2 శ్రీహనుమన్మహా విద్యా ప్రకాశిక లంకా వేంకటేశ్వర శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1971 530 20.0
3201 రామ.1335 294.592 2 హనుమత్ప్రభ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1997 214 20.0
3202 రామ.1336 294.592 2 హనుమాన్ చాలీసా స్వామి తేజోమయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 2011 55 23.0
3203 రామ.1337 294.592 2 శ్రీఅంజనేయ పూజావిధానము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 31 3.0
3204 రామ.1338 294.592 2 హనుమద్వ్రత జయంతి శిష్ట్లా చంద్రమౌళి శాస్త్రి రచయిత, ఏలూరు 1949 198 2.0
3205 రామ.1339 294.592 2 శ్రీవీరాంజనేయము ప్రతాప హనుమయ్య ప్రతాప సుబ్బయ్య పంతులు, బాపట్ల 1964 56 2.0
3206 రామ.1340 294.592 2 హనుమద్వైభవము రామనారయణ శరణ్ రచయిత, గుంటూరు 1987 88 5.0
3207 రామ.1341 294.592 2 శ్రీఆంజనేయం శిరసానమామి మైలవరపు శ్రీనివాసరావు తి.తి.దే. ... 204 15.0
3208 రామ.1342 294.592 2 హనుమత్ప్రభ శనగల వేంకటప్పయ్య శాస్త్రి శ్రీకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 75 2.0
3209 రామ.1343 294.592 2 హనుమత్ప్రభ శనగల వేంకటప్పయ్య శాస్త్రి శ్రీకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 75 2.0
3210 రామ.1344 294.592 2 హనుమత్ప్రభ శనగల వేంకటప్పయ్య శాస్త్రి శ్రీకర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 75 2.0
3211 రామ.1345 294.592 2 శ్రీ సుందర హనుమత్తత్వము చింతలపాటి వీరభద్రరావు రచయిత, విజయవాడ 1986 249 20.0
3212 రామ.1346 294.592 2 శ్రీ సుందర హనుమత్సేవ టి. గురుమూర్తి రచయిత, హిందుపురం 1968 47 1.3
3213 రామ.1347 294.592 2 శ్రీ సుందర హనుమత్తత్వము చింతలపాటి వీరభద్రరావు రచయిత, విజయవాడ 1986 249 20.0
3214 రామ.1348 294.592 2 శ్రీ హనుద్విజయము కొత్త సచ్చిదానంమూర్తి రచయిత, చామర్లపురి 1938 72 1.0
3215 రామ.1349 294.592 2 బాలల హనుమంతుడు రామనారాయణ శరణ్ రచయిత, గుంటూరు 1989 92 25.0
3216 రామ.1350 294.592 2 హనుమద్భక్తి ప్రాశస్త్యము మాగులూరు రామకోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు ... 118 5.0
3217 రామ.1351 294.592 2 హనుమదనుగ్రహము గుండవరపు నరసింహారావు రచయిత, బాపట్ల ... 40 2.0
3218 రామ.1352 294.592 2 శ్రీసుందరవీరహనుమాన్,అభయరత్నత్రయము ఘట్రాజు సత్యనారాయణ శర్మ రచయిత, గుంటూరు 1987 40 3.0
3219 రామ.1353 294.592 2 శ్రీసుందర హనుమత్తత్వము చింతలపాటి వీరభద్రరావు రచయిత, విజయవాడ 1986 249 20.0
3220 రామ.1354 294.592 2 శ్రీహనుమద్విషయ సర్వస్వము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి హనుమదధ్యాత్మిక కేంద్రం, గుంటూరు 1987 105 6.0
3221 రామ.1355 294.592 2 హనుమల్లీలా తరంగిణి ... శిరిపురపు పరదేశి,రాజమండ్రి 1989 174 18.0
3222 రామ.1356 294.592 2 శ్రీహనుమద్విషయ సర్వస్వము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి హనుమదధ్యాత్మిక కేంద్రం, గుంటూరు 1994 96 8.0
3223 రామ.1357 294.592 2 హనుమద్వైభవము రామనారాయణ శరణ్ రచయిత, గుంటూరు 1987 86 5.0
3224 రామ.1358 294.592 2 శ్రీహనుమాన్ సుప్రభాతము ఘట్రాజు సత్యనారాయణ శర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 20 0.3
3225 రామ.1359 294.592 2 శ్రీహనుమద్వ్రతమ్ ... శ్రీ ఆంజనేయ భక్త సమాజము ... 44 2.0
3226 రామ.1360 294.592 2 శ్రీహనుమదవతారము జయంతి సూర్యనారాయణ శాస్తి రచయిత, పిఠాపురం ... 48 2.0
3227 రామ.1361 294.592 2 మహావీర బజరంగ్ రామనారాయణ శరణ్ రచయిత, గుంటూరు ... 68 2.0
3228 రామ.1362 294.592 2 శ్రీహనుమదాది స్తోత్రనవకం నృసింహానంద భారతి హనుమద్భక్త బృందం, ... 64 2.0
3229 రామ.1363 294.592 2 శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణవైభవము ... ... 1995 194 10.0
3230 రామ.1364 294.592 2 శ్రీహనుమన్మండల దీక్షా వ్రతకల్పము శంకరమంచి నాగేశ్వరశర్మ శ్రీ లలితా నిఖేతనము, గుంటూరు 1994 192 10.0
3231 రామ.1365 294.592 2 ఆంజనేయ పూజా విధానము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 44 5.0
3232 రామ.1366 294.592 2 శ్రీ ఆంజనేయం శిరసా నమామి మైలవరపు శ్రీనివాసరావు తి.తి.దే. ... 204 15.0
3233 రామ.1367 294.592 2 హనుమాన్ చాలీసా వెంకటలక్ష్మీ నరసింహారావు భారతీ వర్క్స్, గుంటూరు ... 40 10.0
3234 రామ.1368 294.592 2 శ్రీహనుమన్మండల దీక్షా వ్రతకల్పము శంకరమంచి నాగేశ్వరశర్మ శ్రీ లలితా నిఖేతనము, గుంటూరు 1994 192 10.0
3235 రామ.1369 294.592 2 రామాయణ పావని జానకీజాని సాహితీ ప్రచురణలు 1991 104 20.0
3236 రామ.1370 294.592 2 మూడు కావ్యాలు వీరరాఘవాచార్యులు ఆంధ్ర శిల్పకళాపరిషత్తు, తెనాలి ... 145 2.0
3237 రామ.1371 294.592 2 యోగవాశిష్ఠ సారము భగవత్పాదరేణువు రమణ భక్తమండలి, బెంగుళూరు 2013 1293 600.0
3238 రామ.1372 294.592 2 లఘుయోగ వాశిష్ఠము భగవత్పాదరేణువు రమణ భక్తమండలి, బెంగుళూరు 2013 28 20.0
3239 రామ.1373 294.592 2 యోగవాసిష్ఠం (ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ) సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత 1998 286 75.0
3240 రామ.1374 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠగీత విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1982 1360 35.0
3241 రామ.1375 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, తిరుపతి 1993 226 45.0
3242 రామ.1376 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 1994 344 45.0
3243 రామ.1377 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 1995 343 55.0
3244 రామ.1378 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 2003 348 100.0
3245 రామ.1379 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 1997 459 80.0
3246 రామ.1380 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 1998 816 125.0
3247 రామ.1381 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 2002 768 140.0
3248 రామ.1382 294.592 2 శ్రీ వసిష్ఠ రామ సంవాదం వై.హెచ్.రామకృష్ణ కనకదుర్గా పబ్లిషర్స్, నెల్లూరు 2003 904 150.0
3249 రామ.1383 294.592 2 విశిష్ట రామాయణము బాల కాండము బుడ్డిగ ఆదినారాయణమూర్తి గౌడ్ శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1984 330 30.0
3250 రామ.1384 294.592 2 జై హనుమాన్ కె.వి. రాఘవన్ గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 1998 34 12.0
3251 రామ.1385 294.592 2 సుందర కాండము ... గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2010 64 6.0
3252 రామ.1386 294.592 2 మనాచీ శ్లోకములు రాగం వేంకటేశ్వర్లు రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1982 102 20.0
3253 రామ.1387 294.592 2 శ్రీ వాసిష్ఠ సప్త శతి మార్కండేయ శర్మ కపాలి ముద్రాక్షర శాల 1908 150 0.5
3254 రామ.1388 294.592 2 నారద రామాయణము అనుమాల శెట్టి రాఘవరావు శ్రీ వాసుదేవ భక్త సంఘము, గుంటూరు ... 36 10.0
3255 రామ.1389 294.592 2 శ్రీమదుత్తర రామాయణము నాగపూడి కుప్పు స్వామయ్య వేంకటకృష్ణమ సెట్టి ఆర్ట్ సన్న్, చెన్నై 1915 377 2.5
3256 రామ.1390 294.592 2 తులసీ రామాయణము ప్రథమ శతపతి రుక్మణమ్మ పతి వేణుగోపాల శర్మ, ఎలమంచిలి 1980 346 13.0
3257 రామ.1391 294.592 2 తులసీ రామాయణము ద్వితీయ శతపతి రుక్మణమ్మ పతి వేణుగోపాల శర్మ, ఎలమంచిలి 1988 282 13.0
3258 రామ.1392 294.592 2 శ్రీరామాయణ వైభవము టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితీ, వరంగల్లు 2011 119 80.0
3259 రామ.1393 294.592 2 శ్రీరామాయణ వైభవము టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితీ, వరంగల్లు 2011 119 80.0
3260 రామ.1394 294.592 2 శ్రీరామతత్త్వము షేక్ మౌలా ఆలీ గోల్డెన్ ప్రింటర్స్ 2007 138 80.0
3261 రామ.1395 294.592 2 సర్వఫలదాయని రామాయణ మహాత్మ్యమ్ ఆలూరి విజయరామ కిషోర్ ఆలూరి అన్నపూర్ణ విశాలాక్షి, ఖమ్మం 1998 34 15.0
3262 రామ.1396 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ సుధా స్రవంతి (బాల, అయోద్య కాండలు) మల్లాది పున్నయ్య మాస్టర్ ఇ.కే. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణము 2012 248 100.0
3263 రామ.1397 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము సమగ్ర సమీక్ష తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణులు, పొన్నూరు 1985 393 30.0
3264 రామ.1398 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము ఉప్పులూరి కామేశ్వరరావు కళాజ్యోతి ప్రాసెస్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 2013 306 100.0
3265 రామ.1399 294.592 2 రామాయణ కల్పవృక్షం అధ్యాత్మ రామాయణ ప్రభావం వారణాసి భిక్షమయ్య వి. అనంత లక్ష్మి, నల్లగొండ 1989 208 60.0
3266 రామ.1400 294.592 2 సుందరకాండలోని సౌందర్యము సత్యసాయిబాబా ఆర్షభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 310 30.0
3267 రామ.1401 294.592 2 తెలుగు - హిందీ రామకావ్యాలలో సీత పుట్టపర్తి నాగపద్మిని అంకుష్ డిజైనర్స్ అండ్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2013 181 90.0
3268 రామ.1402 294.592 2 శ్రీ విష్ణు సహస్రనాస వైభవ సహిత సంక్షేప రామాయణము ... ... ... 118 15.0
3269 రామ.1403 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణ శ్లోక రత్నాలు ఎస్. నాగయ్య తి.తి.దే. 1985 103 20.0
3270 రామ.1404 294.592 2 రామ కథా సుథ కొమ్మినేని వెంకటరామయ్య రచయిత, గుంటూరు ... 209 27.0
3271 రామ.1405 294.592 2 ఉషశ్రీ రామాయణం ఉషశ్రీ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రై., విజయవాడ 1988 344 25.0
3272 రామ.1406 294.592 2 రామాయణము ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1992 359 20.0
3273 రామ.1407 294.592 2 సరస వినోధిని రామాయణము పోలేపెద్ది రాధాకష్ణమూర్తి రచయిత, నరసరావుపేట 1995 34 15.0
3274 రామ.1408 294.592 2 శ్రీరామాయణ కావ్యమాల శబరి గుదిమెళ్ళ రామానుజా చార్యులు శ్రీ వాసుదాస ఆశ్రమము, నడిగడ్డపాలెం 1996 24 10.0
3275 రామ.1409 294.592 2 శ్రీరామ విజయం ములుకుట్ల సూర్యనారాయణ శాస్త్రి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2005 188 60.0
3276 రామ.1410 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పరిష్కారాలు కొత్తపల్లి హనుమంతరామయ్య రుషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2001 176 40.0
3277 రామ.1411 294.592 2 సత్యశోధన యర్రగుంట సుబ్బారావు వై. సుబ్బారావు చీరాల 2012 116 60.0
3278 రామ.1412 294.592 2 రామావతార రహస్యం యర్రగుంట సుబ్బారావు వై. సుబ్బారావు చీరాల 2012 95 60.0
3279 రామ.1413 294.592 2 రామాయణ రత్నాకరము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1997 747 100.0
3280 రామ.1414 294.592 2 సుందర రామము జోష్యుల రాధాకృష్ణ రాజారాం ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 350 150.0
3281 రామ.1415 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి తెలుగు అధ్యాపకులు తి.తి.దే. 1984 189 8.0
3282 రామ.1416 294.592 2 రామచరితయే మానవ చరిత గుండు కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 100 40.0
3283 రామ.1417 294.592 2 రామాయణ పరమార్థం ఇలపావులురి పాండు రంగరావు తి.తి.దే. 1985 56 10.0
3284 రామ.1418 294.592 2 రామాయణ లఘుకావ్య రమణీయకము ఎం. రవిప్రసాద్ విజయిని ప్రచురణలు, నందిగామ 1995 312 75.0
3285 రామ.1419 294.592 2 రామకథా రసవాహిని సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ , అనంతపురం 1999 226 40.0
3286 రామ.1420 294.592 2 తులసీ రామకథాసుధ ప్రథమ తుర్లపాటి శంభయాచార్య రచయిత, గుంటూరు 2000 74 10.0
3287 రామ.1421 294.592 2 శ్రీరామ చరిత మానసము జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి ... 1975 148 4.0
3288 రామ.1422 294.592 2 రామాయణ కౌస్తుభము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి గోరంట్ల అగ్రహారము, గుంటూరు 1981 242 10.0
3289 రామ.1423 294.592 2 రామాయణ విమర్షామృతము పొన్నాడ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ లక్ష్మీగణపతి ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, గుంటూరు 2010 160 60.0
3290 రామ.1424 294.592 2 రామాయణ గానామృతము స్వామి అశేషానంద గోపాలకృష్ణ ఆశ్రమము, నల్లగొండ 1991 26 10.0
3291 రామ.1425 294.592 2 శనివార శ్రీరామ పూజ మేలనాతూరు నాగరాజశర్మ వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు ... 56 5.0
3292 రామ.1426 294.592 2 రామాయణం గుర్తుంచుకోదగిన అంశాలు శ్రీనివాస రామారావు శ్రీ లక్ష్మీ ప్రెస్, గుంటూరు 2013 30 20.0
3293 రామ.1427 294.592 2 శబరి బాలశౌరిరెడ్డి శ్రీ వేణు పబ్లికేషన్స్ 1961 287 6.0
3294 రామ.1428 294.592 2 రామాయణ ప్రసంగములు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1983 106 6.5
3295 రామ.1429 294.592 2 రామాయణ కల్పవృక్షము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ శక్తిపీఠము, నారాకోడురు 1995 162 18.0
3296 రామ.1430 294.592 2 సంక్షేప రామాయణము ... ... ... 62 2.0
3297 రామ.1431 294.592 2 సంక్షిప్త రామాయణము స్వామి సుందరచైతన్యానంద రచయిత, ధవళేశ్వరం 1988 80 5.0
3298 రామ.1432 294.592 2 శ్రీరామ చరితామృతము వేదవ్యాస భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సం.స., హైదరాబాద్ 1989 247 15.0
3299 రామ.1433 294.592 2 ఆధ్యాత్మ రామాయణ కీర్తనలు సుబ్రహ్మణ్యకవి పూర్ణపబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 160 36.0
3300 రామ.1434 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము సుందరకాండ బి. విజయకుమార్ వెంపటి లక్ష్మీనారాయణ, ఖమ్మం 1999 42 10.0
3301 రామ.1435 294.592 2 శ్రీ వాల్మీకి రామాయణే సుందరకాండః ... జానకీ సేవా సంఘము 1999 348 50.0
3302 రామ.1436 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (1వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1980 132 6.0
3303 రామ.1437 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (2వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1980 136 6.0
3304 రామ.1438 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (3వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1980 143 5.0
3305 రామ.1439 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (4వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1980 128 5.0
3306 రామ.1440 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (5వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1980 151 5.0
3307 రామ.1441 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (6వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణము 1980 160 5.0
3308 రామ.1442 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (7వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1981 144 5.0
3309 రామ.1443 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (8వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1981 143 5.0
3310 రామ.1444 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (9వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1981 132 5.0
3311 రామ.1445 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (10వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1981 136 5.0
3312 రామ.1446 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (11వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1981 136 5.0
3313 రామ.1447 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (12వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణం 1981 144 5.0
3314 రామ.1448 294.592 2 ఎమెస్కో వచన రామాయణము (13వ సంపుటము) కోట వీరాంజనేయ శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కం. మచిలీపట్టణము 1982 160 5.0
3315 రామ.1449 294.592 2 శ్రీ రఘునాథ రామాయణము రఘునాథ భూపాలుడు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్, కాకినాడ 1957 98 0.8
3316 రామ.1450 294.592 2 వాల్మీకృత ఆనంద రామాయణము దేవరకొండ శేషగిరిరావు రచయిత, కాకినాడ ... 214 10.0
3317 రామ.1451 294.592 2 ఆంజనేయ రామాయణము ధర్మవరపు సీతారామాంజనేయులు రచయిత, గుంటూరు 1969 344 8.0
3318 రామ.1452 294.592 2 తత్త్వరేఖలు షేక్ మౌలా ఆలీ రచయిత, గుంటూరు 1996 104 35.0
3319 రామ.1453 294.592 2 శ్రీరామనామావళి పోలిశెట్టి శ్రీహరిప్రసాదరావు శ్రీ శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానము, గుంటూరు ... 64 10.0
3320 రామ.1454 294.592 2 భక్త రాజు హనుమంతుడు బులుసు ఉదయభాస్కర్ గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2006 79 6.0
3321 రామ.1455 294.592 2 శ్రీ రామాశ్వమేధ ఘట్టము కింకర కృష్ణానంద దాసుడు రచయిత, అంగలకుదురు 1981 231 12.0
3322 రామ.1456 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము ప్రథమ చందూరి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యము కాశ్యప స్వాధ్యాయ కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1992 403 30.0
3323 రామ.1457 294.592 2 రామాయణ రహస్యాలు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1968 270 4.0
3324 రామ.1458 294.592 2 శ్రీ యథార్థ రామాయణము ఆదిభట్ట నారాయణదాసు దాసభారతీ ప్రచురణలు ... 262 120.0
3325 రామ.1459 294.592 2 రామాయణములో మహిళలు చెళ్ళపిళ్ళ సీతారామమూర్తి శ్రీ సర్వారాయ ధార్మిక విద్యా ట్రస్టు, కాకినాడ 1995 267 30.0
3326 రామ.1460 294.592 2 ప్రభుదత్త రామాయణము -1 ... భాగవత గ్రంథమాల 1966 422 1.0
3327 రామ.1461 294.592 2 మీ సమస్యలకు శ్రీమద్రామాయణ పరిష్కారాలు కొత్తపల్లి హనుమంతరావు రుషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2001 176 40.0
3328 రామ.1462 294.592 2 ఉత్తర రామాయణ విమర్శ యం. పాండు రంగారావు రచయిత, గుంటూరు 1981 641 50.0
3329 రామ.1463 294.592 2 చిన్ని రాముడు ... గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2005 34 15.0
3330 రామ.1464 294.592 2 శ్రీవిద్యా గద్య రామాయణము దివాకర్ల వేంకటావధాని శ్రీ విద్యా సేవా సమితి 1976 287 4.0
3331 రామ.1465 294.592 2 శ్రీ రామాయణము జె.వి. సుబ్బారాయుడు సరస్వతీ మహల్, తంజావూర్ 1991 304 50.0
3332 రామ.1466 294.592 2 వాసిష్ఠ రామాయణము ద్విపద కావ్యము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2008 349 65.0
3333 రామ.1467 294.592 2 వాసిష్ఠ రామాయణము ద్విపద కావ్యము తరిగొండ వెంగమాంబ తి.తి.దే. 2008 349 65.0
3334 రామ.1468 294.592 2 హనుమత్‌ప్రభ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 144 10.0
3335 రామ.1469 294.592 2 హనుమత్‌ప్రభ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1989 78 5.0
3336 రామ.1470 294.592 2 శ్రీ మదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము( సుందర కాండము) వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి 1972 167 5.0
3337 రామ.1471 294.592 2 శ్రీ మదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము( యుద్ధ కాండము) వావిలికొలను సుబ్బారావు జానకీరాం , తెనాలి 1961 352 5.0
3338 రామ.1472 294.592 2 శ్రీ మదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము( ఉత్తర కాండము) వావిలికొలను సుబ్బారావు జానకీరాం , తెనాలి 1962 299 5.0
3339 రామ.1473 294.592 2 శ్రీ మదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము( బాల, అయోద్య, అరణ్య, కిష్కింద కాండలు) వావిలికొలను సుబ్బారావు జానకీరాం , తెనాలి ... 704 5.0
3340 రామ.1474 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము మందరము - బాలకాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి 1952 991 12.5
3341 రామ.1475 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము మందరము - అయోధ్య కాండము -1 వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి 1953 651-1263 8.0
3342 రామ.1476 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము మందరము - అరణ్య కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి ... 702 8.0
3343 రామ.1477 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము మందరము - కిష్కంద కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి 1939 558 6.0
3344 రామ.1478 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము మందరము - కిష్కంద కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి 1939 554 6.0
3345 రామ.1479 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము - సుందర కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి ... 670 6.0
3346 రామ.1480 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము - యుద్ధ కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి 1953 625-1287 6.0
3347 రామ.1481 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణము - మందరము - ఉత్తర కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండ రామ సేవక సమాజము, తెనాలి 1952 581 6.0
3348 రామ.1482 294.592 2 ఆంధ్యాత్మ రామాయణమ్ (ఆంధ్రటీకా, తాత్పర్యముతో) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీ సౌభాగ్య, హైదరాబాద్ 2000 1132 250.0
3349 రామ.1483 294.592 2 శ్రీమత్సీతారామాయణము (ప్రథమ) రావి సీతాదేవి, రావి గౌరీనాగేశ్వరీదేవి రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 467 200.0
3350 రామ.1484 294.592 2 అచ్చ తెలుఁగు రామాయణము (పద్యము) బాలకాండము కుచిమంచి తిమ్మకవి తి.తి.దే. 2007 366 125.0
3351 రామ.1485 294.592 2 అచ్చ తెలుఁగు రామాయణము అయోధ్యారణ్య కాండములు కుచిమంచి తిమ్మకవి తి.తి.దే. 2007 294 150.0
3352 రామ.1486 294.592 2 అచ్చ తెలుఁగు రామాయణము కిష్కింద, సుందర కాండమలు కుచిమంచి తిమ్మకవి తి.తి.దే. 2007 336 150.0
3353 రామ.1487 294.592 2 అచ్చ తెలుఁగు రామాయణము యుద్ధ కాండము కుచిమంచి తిమ్మకవి తి.తి.దే. 2008 622 250.0
3354 రామ.1488 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము కె. ఎస్. రంగశాయి భక్తి వికాశ ట్రస్ట్, సూరత్ 2008 556 150.0
3355 రామ.1489 294.592 2 శ్రీ రామాయణ తరంగణి పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీ సత్యానంద సేవా సమితి, నెల్లూరు 2004 639 400.0
3356 రామ.1490 294.592 2 ఆంధ్రాధ్యాత్మ రామాయణము పీశుపాటి నారాయణశాస్త్రి రచియత, పొన్నూరు ... 450 10.0
3357 రామ.1491 294.592 2 శ్రీ రామ చరిత్రము రావి కృష్ణ కుమారి రచయిత, చీరాల 2010 136 50.0
3358 రామ.1492 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము అయోధ్య కాండము (1వ సం.) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1990 848 80.0
3359 రామ.1493 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము బాల కాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1987 887 60.0
3360 రామ.1494 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము అయోధ్య కాండము (2వ సం.) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1991 823 80.0
3361 రామ.1495 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము అరణ్య కాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1993 947 80.0
3362 రామ.1496 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము కిష్కంద కాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1993 745 80.0
3363 రామ.1497 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము సుందర కాండము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1991 1101 80.0
3364 రామ.1498 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము యుద్ధ కాండము (1వ సం.) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 904 80.0
3365 రామ.1499 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము యుద్ధ కాండము (2వ సం.) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 904 80.0
3366 రామ.1500 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము ఉత్తర కాండము (1వ సం.) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1994 764 80.0
3367 రామ.1501 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము ఉత్తర కాండము (2వ సం.) పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 719 80.0
3368 Rama.1502 294.592 2 The life of a Text Philip Lutgendorf Oxford University 1994 469 450.0
3369 Rama.1503 294.592 2 The Story of Ramayana Y.Sundararao Author, Hyd. 2002 319 100.0
3370 Rama.1504 294.592 2 My Studies in Ramayana P.H.Gupta Author, Visakhapatnam 1968 240 6.0
3371 Rama.1505 294.592 2 Ramanaya at a glance Keshavadas ji Dasashrama Int.Centre, Bangalore 1978 184 20.0
3372 Rama.1506 294.592 2 Bharat Milap C.Rajagopalachari Publications, Div. New Delhi 1955 40 0.5
3373 Rama.1507 294.592 2 Bharat Milap C.Rajagopalachari Publications, Div. New Delhi 1955 40 0.5
3374 Rama.1508 294.592 2 My Studies in Ramayana P.H.Gupta Author, Visakhapatnam 1968 240 6.0
3375 Rama.1509 294.592 2 Ramayana (Balakanda) A. Kasthuri Rangachari 1986 179 10.0
3376 Rama.1510 294.592 2 Studies on Ramayana C.Seetha rama murti T.T.D. 2000 246 35.0
3377 Rama.1511 294.592 2 Studies on Ramayana C.Seetha rama murti T.T.D. 2000 246 35.0
3378 Rama.1512 294.592 2 Valmki Ramayana V.Sitaramayya Sahitya Academy, New Delhi 1972 186 8.0
3379 Rama.1513 294.592 2 Valmiki Ramayana Darshan Panduranga V.Athavale Vallabhdas J.Jhaveri, Bombay 1994 231 30.0
3380 Rama.1514 294.592 2 Kamba Ramayana - A study B.V.S. Aiyar Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1965 342 2.5
3381 Rama.1515 294.592 2 The Ramayana R.K.Narayan Indian Thought Pubs, Mysore 1973 171 4.0
3382 Rama.1516 294.592 2 The Light of Ramayana P.Kodanda ramaiah Arsha Vignana Trust,Hyd. 1997 315 27.0
3383 Rama.1517 294.592 2 Ramayana C.Rajagopalachari Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1986 320 20.0
3384 Rama.1518 294.592 2 Ramayana C.Rajagopalachari Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1957 337 2.0
3385 Rama.1519 294.592 2 Anjaneya Ramayanam R.M.Challa T.T.D. 1985 397 37.0
3386 Rama.1520 294.592 2 Anjaneya Ramayanam R.M.Challa T.T.D. 1985 397 37.0
3387 Rama.1521 294.592 2 Srimad Ramayana D.S.Sarma Ramakrisna Mutt 1980 384 13.0
3388 Rama.1522 294.592 2 The Ramayana Ramesh C. Dutta Jaico Publishing, Bombay 1976 178 30.0
3389 Rama.1523 294.592 2 The Story of Rama and Sita J.C.Rollo B.G.Paul & Co.Madras 1954 54 0.5
3390 Rama.1524 294.592 2 The Ramayana Ramesh C. Dutta Orient Papers Backs 190 4.0
3391 Rama.1525 294.592 2 The Ramayana and the Mahabharata Romesh C. Dutt J.M.Dent &sons,Ltd, London 1936 334 2.0
3392 Rama.1526 294.592 2 Ramayana for the Modern World S.L.N.Simha Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1984 163 20.0
3393 Rama.1527 294.592 2 Raamaayana T.R.A.Narayana Better Yourself Books, 1977 148 10.0
3394 Rama.1528 294.592 2 The song of Valmiki, Book-1 Y.G.Rama murty Valmiki Pubs, Hyd. 137 3.0
3395 Rama.1529 294.592 2 Kamba Ramayana - A study B.V.S. Aiyar Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1965 342 2.5
3396 Rama.1530 294.592 2 Ramayana C.Rajagopalachari Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1965 304 7.5
3397 Rama.1531 294.592 2 Gems From Ramayana T. Srinivasa Raghavacharya Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1964 108 2.5
3398 Rama.1532 294.592 2 Ramayana for the Modern World S.L.N.Simha Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1965 117 2.5
3399 Rama.1533 294.592 2 Sri Ramachandra P. Sankaranarayana Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1965 42 1.0
3400 Rama.1534 294.592 2 Sri Ramachandra- The ideal king Annie Besant Thesophical Soc, Madras 1905 186 1.0
3401 Rama.1535 294.592 2 The Quintessence of the Ramayana M.V.Narayanarao Kinnera Art Theatres,Hyd. 1985 165 20.0
3402 Rama.1536 294.592 2 Essence of Ramayana Sivananda (swamy) The Yoga vedanta Forest Academy 1959 302 3.0
3403 Rama.1537 294.592 2 Beauties of Ramayana Sivananda (swamy) The Divine Life Soc, Sivanand nagar 1983 239 15.0
3404 Rama.1538 294.592 2 The Legend of Ram,Prince of India Amir Raza Hussain Raymond 108 100.0
3405 Rama.1539 294.592 2 The Living Rama Media Features Publicatiion, Hyd. 2005 36 20.0
3406 Rama.1540 294.592 2 The Ramayana Periyar E. V. Ramaswami Periyar Institute, Trichi 1959 68 1.0
3407 Rama.1541 294.592 2 Bala Ramayana P.S.AnantaNarayana Sastry R.S.Vadhyar,sons, Palghat 1984 128 8.0
3408 Rama.1542 294.592 2 Rama is only a Human Personality C. Sitaramamurthi Sri Ramayana Pravachana Mahayajnaya, Visakhapatnam 1990 43 15.0
3409 Rama.1543 294.592 2 Sri Ramayana Darshanam Kuvempu Sahitya Academy 2007 684 250.0
3410 Rama.1544 294.592 2 The Ramayana in Telugu and Tamil( comp.study) C .R.Sarma Lakshminarayana Grandhamala 1973 177 50.0
3411 Rama.1545 294.592 2 Ramayan Circuit 2003 20 10.0
3412 Rama.1546 294.592 2 Ramayan Quiz Murthy & Kumar 2002 115 50.0
3413 Rama.1547 294.592 2 The Story of Ramayana Y.Sundararao Author, Ongole 2002 319 100.0
3414 Rama.1548 294.592 2 The Story of Ramayana Y.Sundararao Author, Ongole 2002 319 100.0
3415 Rama.1549 294.592 2 Folk Ramayanas in Telugu &Kannada T.Gopalakrishnarao Saroja Pubs, Nellore 1984 195 50.0
3416 Rama.1550 294.592 2 The Ramayana in Telugu and Tamil( comp.study) C .R.Sarma Lakshminarayana Grandhamala 1994 177 50.0
3417 Rama.1551 294.592 2 Rhapsodic Ramayan Vinayak rao vaidya Author, Hyd. 2003 107 90.0
3418 Rama.1552 294.592 2 The Kalyana - Kalpataru 1992 380 40.0
3419 Rama.1553 294.592 2 The Kalyana - Kalpataru 1996 380 50.0
3420 Rama.1554 294.592 2 The Hidden Gems in Sundara Kandam K. Lakshman Arulmigu Amman Pathippagam, tpty 2011 256 190.0
3421 Rama.1555 294.592 2 Lord Sri Rama T.T.D. 186 27.0
3422 Rama.1556 294.592 2 Sundara kanda B.S.Murthy JAICO 2005 290 150.0
3423 Rama.1557 294.592 2 The Valmiki Ramayana, Sundara kanda N.S.Mani Author, Madras 1966 175 5.0
3424 Rama.1558 294.592 2 Sankshipta Valmiki Sundarakandam Kasarabad Kamaraju Charitable Trust Author, Hyd. 2000 75 10.0
3425 Rama.1559 294.592 2 Prasannanjaneyam D.Arka Somayaji Author, Hyd. 1980 320 30.0
3426 Rama.1560 294.592 2 Srimat Sitaramanjaneyam D.Arka Somayaji T.T.D. 1984 355 50.0
3427 Rama.1561 294.592 2 Ramayana Myth or Reality? H.D.sankalia People's Pub. House, New Delhi 1973 86+12 15.0
3428 Rama.1562 294.592 2 Lectures on Valmiki Ramayana.Bala kanda C.Sitaramamurty Madras Samskrit Academy 1977 477 15.0
3429 Rama.1563 294.592 2 A Critical Inventory of Ramayana Studies in The World K. Krishnamoorthy Sahithya Akademi 1993 127 150.0
3430 Rama.1564 294.592 2 A Critical Inventory of Ramayana Studies in The World K. Krishnamoorthy Sahithya Akademi 1991 515 325.0
3431 Rama.1565 294.592 2 Lectures on Valmiki Ramayana.Bala kanda C.Sitaramamurty Madras Samskrit Academy 1980 122 8.0
3432 Rama.1566 294.592 2 Women in Valmiki Ramayana C.Sitaramamurty Author , Kakinada 1982 144 15.0
3433 Rama.1567 294.592 2 Random walk in Ravana vana Chalasani Koti ravi kiran Author, Vijawada 2004 128 250.0
3434 Rama.1568 294.592 2 Voyage through the Ramayana Mathram Bhootalingam Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1980 121 20.0
3435 Rama.1569 294.592 2 The Ramayana Tradition in Asia V. Raghavan Sahitya Akademi 1980 727 75.0
3436 Rama.1570 294.592 2 Asian Variations in Ramayana K.R.Srinivasa iyengar,Ed Sahitya Academy 1983 358 100.0
3437 Rama.1571 294.592 2 The Ramayana in Historical Perspective H.D.sankalia Macmillan India Ltd, Madras 1982 205 50.0
3438 Rama.1572 294.592 2 The Epic Beautiful K.R.Srinivasa iyengar Sahitya Academy 1983 512 120.0
3439 Rama.1573 294.592 2 The Epic Beautiful K.R.Srinivasa iyengar Sahitya Academy 1983 512 120.0
3440 Rama.1574 294.592 2 Valmiki Ramayana Prathibha nath, Suresh nath S.Chand &co, New Delhi 1993 137 18.0
3441 Rama.1575 294.592 2 Ramayana R. Rajaram Sri Sri Sita Ram Seva Trust 2005 146 18.0
3442 Rama.1576 294.592 2 The Ramayana of Tulasidas F.S.Growse Ram Narain Lal, Allahabad 1937 671 20.0
3443 Rama.1577 294.592 2 Folk Ramayanas in Telugu &Kannada T.Gopalakrishnarao Saroja Pubs, Nellore 32 4.0
3444 Rama.1578 294.592 2 Hanumat Vibhutin Chinmaya Miss. Trust.Bombay 178 60.0
3445 Rama.1579 294.592 2 The Ramayana Ramananand Sagar Arnold Publishers 1989 45 30.0
3446 Rama.1580 294.592 2 Ramayana Part 3 T. R. Bhanot Dreamland Publications, Delhi 24 15.0
3447 Rama.1581 294.592 2 Ramayana Part 7 T. R. Bhanot Dreamland Publications, Delhi 24 7.0
3448 Rama.1582 294.592 2 ABC Ramayana Janaki Ramachandran Bharateeya Vidya Bhavan,Bombay 1993 16 50.0
3449 Rama.1583 294.592 2 Glory of Rama Chinmayananda swamy Chinmaya Miss. Trust.Bombay 1983 414 100.0
3450 Rama.1584 294.592 2 Adhyatma Ramayana Tapasyananda Swamy Sri Ramakrishna Math, Madras 376 70.0
3451 Rama.1585 294.592 2 Bala Ramayanam Chinmaya & Bharathi Chinmaya Miss. Trust.Bombay 1987 154 70.0
3452 Rama.1586 294.592 2 Ramayana-An Asian Cultural Confluence 98 100.0
3453 Rama.1587 294.592 2 Ramayana-An Asian Cultural Confluence 98 100.0
3454 Rama.1588 294.592 2 Ramayana (GEO magazine.Oct.2011) 160 100.0
3455 Rama.1589 294.592 2 Problems of the Ramayana D.C.Sircar Govt. of A.P. 1979 35 20.0
3456 Rama.1590 294.592 2 Problems of the Ramayana D.C.Sircar Govt. of A.P. 1978 35 20.0
3457 Rama.1591 294.592 2 Bala Ramayanam Chinmaya & Bharathi Chinmaya Miss. Trust.Bombay 154 30.0
3458 Rama.1592 294.592 2 Valmeeki Ramayana(review) P.Krantikumar Smt. K.B.S. Sundari 20 30.0
3459 Rama.1593 294.592 2 Valmeeki Ramayana(review) P.Krantikumar Smt. K.B.S. Sundari 20 30.0
3460 Rama.1594 294.592 2 Ramayana for Children Raghavesananda swamy Ramakrisna Mutt 44 10.0
3461 Rama.1595 294.592 2 Finding the Mother Mydavolu Satyanarayana Author, Nellore 2013 239 100.0
3462 Rama.1596 294.592 2 Sundara kanda Tapasyananda swamy Ramakrisna Mutt 1983 286 40.0
3463 Rama.1597 294.592 2 Sri Ramacharitha Manas Geetha Press, Gorakhpur 1968 886 10.0
3464 Rama.1598 294.592 2 Valmiki Ramayana L.Anantha Ramarao Smt. K.B.S. Sundari 2004 784 600.0
3465 Rama.1599 294.592 2 Sree Seetharamalayam Sri Rama Navami Souvenir Temple Construction Committee, Kurnool 1975 304 40.0
3466 Rama.1600 294.592 2 Adhyatma Ramayana Tapasyananda swamy Ramakrisna Mutt 1988 376 55.0
3467 Hindi.1601 294.592 2 रामायणमु -2 वासुदेव लक्ष्मशास्त्रि Indological Book House, varanasi 1983 1121 50.0
3468 Hindi.1602 294.592 2 Srimad Valmaki Ramayanam Subrhamanya Sasthri Rama Ratnam 1958 1096 12.0
3469 Hindi.1603 294.592 2 श्रीमद्वाल्सीकीय रामायण-1 ... गीताप्रोस गोराखपुर 846 10.0
3470 Hindi.1604 294.592 2 श्रीमद्वाल्सीकीय रामायण-2 ... गीताप्रोस गोराखपुर 1680 10.0
3471 Hindi.1605 294.592 2 Rama Charitha Manas - Bala Kanda 1122 10.0
3472 Hindi.1606 294.592 2 Rama Charitha Manas Rameswara Bhatt Indian Pree Ltd., Prayaga 1936 1207 10.0
3473 Hindi.1607 294.592 2 Sri Rama Charitha Manas Hanuman Prasad Mothilall Jalan 1002 4.0
3474 Hindi.1608 294.592 2 Rama Charitha Manas Babu Ram Misra Hindi Pusthak Egency, Kalakatta 1020 12.0
3475 Hindi.1609 294.592 2 Srimad Ramayanam and All Round Success The Llittle Flower Comp. Madras 1963 531 20.0
3476 Hindi.1610 294.592 2 Ramacharitha Manas - Ayodya Kanda Ramalochan Simha 342 10.0
3477 Hindi.1611 294.592 2 Tulasidas Ramayanam Bhakthibavan B. Venkata Ramana Author 1986 201 60.0
3478 Hindi.1612 294.592 2 Manthra Ramayanam Ramkumar Rai Prachya Prakashan, Varanasi 1988 104 15.0
3479 Hindi.1613 294.592 2 Samskiptha Ramayan Brezbushan Sarma Rashtriya Rakshak Anusandhan 122 3.3
3480 Hindi.1614 294.592 2 Sri Rama Charitha Manas Sundara Kanda Gita Press Gorakhpur 63 6.0
3481 Hindi.1615 294.592 2 Tulasidas Ramayanam Gulabrai Bharat Satkar 1967 44 0.8
3482 Hindi.1616 294.592 2 Camp Ramayanam RamaChandra Misra Chowkhamba Vidya Bhavan, Varanasi 1984 120 30.0
3483 Hindi.1617 294.592 2 Ramayana Bala Kandam 500 30.0
3484 Hindi.1618 294.592 2 Sita Ramayan Sitarama Sastri 1948 168 3.0
3485 Hindi.1619 294.592 2 Sri Rama Charitha Manas Geetha Press, Gorakhpur 680 0.8
3486 రామా.1620 294.592 2 సీతారామాంజనేయ సంవాదము లింగముర్తి గురుమూర్తి శ్రీ అరుణా బుక్ హౌస్, మద్రాసు 1982 752 50.0
3487 రామా.1621 294.592 2 గోపినాథ రామాయణము (ద్వీతీయ) చెదలువాడ సుందరరామ శాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1923 869 2.0
3488 రామా.1622 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము ప్రథమ భాగము చలమర్ల వేంకటశేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 374 600.0
3489 రామా.1623 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము ద్వితీయ భాగము చలమర్ల వేంకటశేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 787 600.0
3490 రామా.1624 294.592 2 రామాయణము పై ఉత్తర కాండ (ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వార పత్రిక) ... ... 1974 18 0.6
3491 రామా.1625 294.592 2 నవతులసీ మాలిక ప్రణవానంద భారతీ కుమార్ రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 1993 561 100.0
3492 రామా.1626 294.592 2 హనుమత్ ప్రభావము శ్రీరామకథామృతము నుండి తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల 1988 46 2.0
3493 రామా.1627 294.592 2 పురుషార్థి శ్లోకాలు బూరుగడ్డ నరసింహాచార్యులు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 2006 108 60.0
3494 రామా.1628 294.592 2 హనుమస్థవము గాత్రం వేంకటేశ్వర శ్రీ పాండురంగ ముద్రాక్షర శాల, చీరాల 1949 20 0.5
3495 రామా.1629 294.592 2 శ్రీమత్ హనుమద్దివ్యతత్త్వము రామనారాయణ శరణ్ ... 1993 34 7.5
3496 రామా.1630 294.592 2 శ్రీ హనుమన్మండల దీక్షార్సన విధానమ్ ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి కంచికామకోటిపీఠ శ్రీమారుతీ దేవాలయము 2000 66 12.0
3497 రామా.1631 294.592 2 సీతారామాంజనేయమ్ గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ డాన్ బాస్కో, గుంటూరు 1990 16 2.0
3498 రామా.1632 294.592 2 వాల్మీకి వాణి ... భక్తి స్పెషల్ బుక్ 2005 100 25.0
3499 రామా.1633 294.592 2 Lord Rama Dr. B.R. Kishore Diamond Pocket Books, New Delhi 56 6.0
3500 రామా.1634 294.592 2 Raamaayana Quiz Sai books & Pub., Prasanti nilayam 44 10.0