వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -6

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ. రిమార్కులు
2501 రామ.635 294.592 2 రాజాజీ రామాయణం చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి,శ్రీనివాసాచారి వ్యాస ప్రచురణాలయం,హైదరాబాద్ 1993 482 35.0
2502 రామ.636 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పారాయణము ... లిటిల్ ఫ్లవర్ కం. చెన్నై 1990 240 10.0
2503 రామ.637 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పారాయణ మధుసూదన సరస్వతీస్వామి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 200 22.0
2504 రామ.638 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1982 290 12.0
2505 రామ.639 294.592 2 యథార్ధ రామాయణము పాలడుగు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, కృష్ణాజిల్లా 1991 158 10.0
2506 రామ.640 294.592 2 సరస్వతీ రామాయణము చేబ్రోలు సరస్వతీ దేవి రచయిత్రి, నూజివీడు 1934 252 2.0
2507 రామ.641 294.592 2 వేంకటేశ్వర రామాయణము, బుర్రకథ తెల్లాకుల వెంకటేశ్వర్లు గుప్త రచయిత,తెనాలి 1962 346 4.0
2508 రామ.642 294.592 2 శ్రీకోదండ రామాయణము బందా రామయ్య రచయిత, కాకినాడ 1934 74 0.5
2509 రామ.643 294.592 2 శ్రీమద్దేశినేని రామాయణము, బాలకాండ దేశినేని వెంకటరామయ్య రచయిత, పిడుగురాళ్ల 1981 405 15.0
2510 రామ.644 294.592 2 శ్రీమద్దేశినేని రామాయణము, బాలకాండ దేశినేని వెంకటరామయ్య రచయిత, పిడుగురాళ్ల 1981 405 15.0
2511 రామ.645 294.592 2 శ్రీమద్‌ వాల్మీకి రామాయణ సారసంగ్రహస్తవము పులవర్తి నూకాలరావు రచయిత, కాకినాడ 2006 149 30.0
2512 రామ.646 294.592 2 భక్త శబరి శ్రీరామ్ శరణ్ రామశరణ్ సేవా సంఘం, బుద్దాం 2011 60 59.0
2513 రామ.647 294.592 2 శ్రీరామకథా కందము, కిష్కింద కాండ. పద్యములు యడవల్లి వీరరాఘవస్వామి రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 207 25.0
2514 రామ.648 294.592 2 విభీషణ శరణాగతి భాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీ రామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘం, విశాఖపట్టణము 1998 82 15.0
2515 రామ.649 294.592 2 శ్రీరామ చరితమ్ మానూరి వెంకటనారాయణ శ్రీనివాసరావు మజుందార్,గుంటూర్. 1982 111 3.0
2516 రామ.650 294.592 2 పురుషోత్తముడు , శ్రీరాముడు సంధ్యావందనం శ్రీనివాసరావు గాయత్రీ ఆశ్రమము, సికింద్రాబాద్ 1991 139 8.0
2517 రామ.651 294.592 2 శ్రీరామాయణ శతకము(ఉత్తరకాండ సహితం) అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1977 84 3.0
2518 రామ.652 294.592 2 ఆనంద రామాయణం ఆకొండి విశ్వనాథం రచయిత, ఒంగోలు ... 24 5.0
2519 రామ.653 294.592 2 శతక రామాయణము పిసిపాటి సోమయ్య లక్ష్మీశారదలు,నూజివీడు 1936 38 3.0
2520 రామ.654 294.592 2 రామాయణ శతకం పెన్మత్స గోపాలకృష్ణంరాజు ... ... 84 3.0
2521 రామ.655 294.592 2 శ్రీరామ కథా సుధాలహరి అరణ్యకాండ దుర్గా ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 320 40.0
2522 రామ.656 294.592 2 శ్రీరామచంద్ర కధామృతము మామిడెన్న పద్మాక్షమ్మ ఎస్.ఎస్.సింధూ ప్రెస్, పలాస 1973 140 2.0
2523 రామ.657 294.592 2 శ్రీవిద్యా గద్య రామాయణము దివాకర్ల వెంకటావధాని శ్రీవిద్యా సేవాసమితి, సికిందరాబాద్ 1976 287 4.0
2524 రామ.658 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కావ్య వైభవము మాధవపెద్ది నాగేశ్వరరావు సీతారామనామసంకీర్తన సంఘం, గుంటూరు 1981 147 4.0
2525 రామ.659 294.592 2 రామాయణ సృష్టి పడాల రామారావు ... 1959 312 4.0
2526 రామ.660 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ కావ్య వైభవము మాధవపెద్ది నాగేశ్వరరావు సీతారామనామసంకీర్తన సంఘం, గుంటూరు 1981 147 4.0
2527 రామ.661 294.592 2 రఘువంశము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి ... ... 117 2.0
2528 రామ.662 294.592 2 రామ రహస్యము మిన్నికంటి గురునాధశర్మ ... ... 56 2.0
2529 రామ.663 294.592 2 శ్రీసీతారామ కల్యాణ వైభవము ములుకుట్ల నరసింహావధానులు దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 107 6.0
2530 రామ.664 294.592 2 రామరహస్యము మిన్నికంటి గురునాధశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1964 64 2.0
2531 రామ.665 294.592 2 శ్రీరామ సామ్రాజ్య పాదుక తిమ్మరాజు అమరయ్య శ్రీ సీతారామ ప్రెస్, తెనాలి 1970 40 1.0
2532 రామ.666 294.592 2 శ్రీరామస్వామి రామాయణము బండారు వెంకటస్వామి కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1968 268 5.0
2533 రామ.667 294.592 2 హిందూ ధర్మ ప్రతిష్టానము సత్యానంద స్వామి యం.యల్.కాంతారావు బ్రదర్స్ ... 263 20.0
2534 రామ.668 294.592 2 శ్రీరామకల్యాణము,బాలకాండ పరిటి సూర్యసుబ్రహ్మణ్యము రచయిత, విజయనగరం 1988 49 8.0
2535 రామ.669 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ నవనీతము కాశీభట్ల వరాహనరసింహశర్మ కె.రామజోగారావు,కాకినాడ 1978 166 6.0
2536 రామ.670 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పారాయణము ... లిటిల్ ఫ్లవర్ కం.చెన్నై 2000 240 22.0
2537 రామ.671 294.592 2 శ్రీరామాయణ సంగ్రహము ... బుక్ లవర్స్, హైదరాబాద్ 1965 78 1.0
2538 రామ.672 294.592 2 శ్రీరామాయణ సంగ్రహము ... బుక్ లవర్స్, హైదరాబాద్ 1965 80 1.0
2539 రామ.673 294.592 2 శ్రీరామ విప్రవాసనము ... ... ... 115 1.5
2540 రామ.674 294.592 2 శ్రీరామ సుగ్రీవ స్మృతులు శిష్ట్లా వెంకటేశ్వర్లు నాగార్జున ప్రెస్, నిడుబ్రోలు 1970 119 2.0
2541 రామ.675 294.592 2 రామకృష్ణ రామాయణము ... ... 1967 277 4.0
2542 రామ.676 294.592 2 సంజీవకరణి,నిర్వచన రామాయణము కసిరెడ్డి కొండారెడ్డి రాజశేఖర్ బుక్ డిపో, ఆళ్లగడ్డ 1961 64 1.5
2543 రామ.677 294.592 2 శ్రీరామచంద్రమూర్తి జనమంచి సీతారామ స్వామి రామా అండ్ కో. ఏలూరు 1924 96 0.5
2544 రామ.678 294.592 2 ఉపన్యాస రామాయణము పుచ్చా వేంకట్రామయ్య సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 1957 37 0.3
2545 రామ.679 294.592 2 ఉపన్యాస రామాయణము పుచ్చా వేంకట్రామయ్య సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 1957 37 0.3
2546 రామ.680 294.592 2 ఆత్మ రామాయణము ... ఇండియా ప్రింటింగ్ వర్క్సు 1919 229 1.5
2547 రామ.681 294.592 2 ఆనంద రామాయణము(వచనము) రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి యు.యన్.ప్రింటింగ్ ,మారుటేరు ... 56 5.0
2548 రామ.682 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము దేవరకొండ చిన్ని కృష్ణశర్మ శ్రీ మిత్రా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 248 21.0
2549 రామ.683 294.592 2 శ్రీ రామ సంగ్రహ చరిత్రము మోటుపల్లి కృష్ణమాచార్యులు రచయిత, వరంగలో ... 12 1.0
2550 రామ.684 294.592 2 సంగ్రహ రామాయణము వేమూరి విశ్వనాథ శర్మ వేంకట్రామ అండ్ కో. విజయవాడ 1957 42 0.5
2551 రామ.685 294.592 2 సీత పాట లింగమూర్తి గురుమూర్తి మల్లాది వీరరాఘవశాస్త్రి, విజయవాడ 1946 62 1.0
2552 రామ.686 294.592 2 ఆంధ్ర శ్రీమద్రామాయణము పగడాల వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, ముంబై ... 90 5.0
2553 రామ.687 294.592 2 శ్రీరామావతారము గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ శ్రీ సర్వరాయ ధార్మిక విద్యాట్రస్టు, కాకినాడ 1994 212 12.0
2554 రామ.688 294.592 2 జైమినీ రామాయణము తి.గు.వయ్యారి రంగాచార్యులు రచయిత, చెన్నై 1984 142 25.0
2555 రామ.689 294.592 2 ఆశ్చర్య రామాయణం కొప్పరపు గోపాలకృష్ణమూర్తి ... 2001 238 60.0
2556 రామ.690 294.592 2 శ్రీరామ చరిత్రము దేచిరాజు లక్ష్మీనరసమ్మ చంద్రికా పబ్లిషింగ్ కం. గుంటూరు 1937 114 0.6
2557 రామ.691 294.592 2 శ్రీరామ చరిత్రము దేచిరాజు లక్ష్మీనరసమ్మ చంద్రికా పబ్లిషింగ్ కం. గుంటూరు 1937 114 0.6
2558 రామ.692 294.592 2 రామాయణ కౌస్తుభము,నిర్గద్య గీతము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి గోరంట్ల అగ్రహారము, గుంటూరు 1981 242 10.0
2559 రామ.693 294.592 2 గీతారామాయణము ఓరుగంటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ శ్రీ సాయి భక్తి ప్రచార సమితి, విజయవాడ 1991 309 40.0
2560 రామ.694 294.592 2 శ్రీరామచరితామృతము(సుందరకాండ పారాయణ విధానంతో) వేదవ్యాస్ భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సం.స., హైదరాబాద్ 1989 247 15.0
2561 రామ.695 294.592 2 శ్రీరఘురామ కథామృతము పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు మెట్టు చినమల్లారెడ్డి, గుంటూరు 1969 272 6.0
2562 రామ.696 294.592 2 శ్రీరఘురామ కథామృతము పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు మెట్టు చినమల్లారెడ్డి, గుంటూరు 1969 272 6.0
2563 రామ.697 294.592 2 శ్రీరఘురామ కథామృతము పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు మెట్టు చినమల్లారెడ్డి, గుంటూరు 1969 272 6.0
2564 రామ.698 294.592 2 శ్రీసీతారామాయణము కేతరాజు సీతాబాయమ్మ చంద్రికా ముద్రాశాల, గుంటూరు 1939 342 1.5
2565 రామ.699 294.592 2 రామకత నారు నాగనార్య శ్రీ బాలాజీ ప్రెస్, చిత్తూరు 1979 248 4.0
2566 రామ.700 294.592 2 రామాయణ కౌస్తుభము,నిర్గద్య గీతము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి గోరంట్ల అగ్రహారము, గుంటూరు 1981 242 10.0
2567 రామ.701 294.592 2 శ్రీరామ గానామృతము నడింపల్లి వెంకటలక్ష్మి సుందరసుబ్బాయమ్మ రచయిత 1989 35 5.0
2568 రామ.702 294.592 2 శ్రీరామ గానామృతము నడింపల్లి వెంకటలక్ష్మి సుందరసుబ్బాయమ్మ రచయిత 1985 59 4.0
2569 రామ.703 294.592 2 రామాయణము నాయుని కృష్ణమూర్తి విజయవాణి పబ్లి, చిత్తూరు 1980 335 15.0
2570 రామ.704 294.592 2 శ్రీతారకనామ రామాయణము తెన్మటం రంగాచార్యులు ప్రసాద్ అండ్ కం. చెన్నై 1970 183 3.5
2571 రామ.705 294.592 2 శ్రీ రామకథా సంధారసము ... ... ... 182 2.0
2572 రామ.706 294.592 2 తులసీ మానస సుధ దశిక సూర్యప్రకాశరావు సీతారామ భ.ఫ్ర.గ్రంధమాల, నూజివీడు ... 162 ...
2573 రామ.707 294.592 2 సీతా మహా సాధ్వి కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత, 1979 207 10.0
2574 రామ.708 294.592 2 ఆర్య చరిత్ర రత్నావళి.శ్రీసీతాదేవి చరిత్రము ... కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం.అంగలకుదురు 1955 260 2.0
2575 రామ.709 294.592 2 ఆర్య చరిత్ర రత్నావళి.శ్రీసీతాదేవి చరిత్రము ... కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం.అంగలకుదురు 1955 260 2.0
2576 రామ.710 294.592 2 వాల్మీకి సీత కొండ పార్వతీదేవి శ్రీ కృష్ణ చిత్ర ప్రింటర్స్, చెన్నై 1986 232 10.0
2577 రామ.711 294.592 2 వాల్మీకి సీత కొండ పార్వతీదేవి శ్రీ కృష్ణ చిత్ర ప్రింటర్స్, చెన్నై 1986 232 10.0
2578 రామ.712 294.592 2 జానకీదేవి అద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామి ఆంధ్రజనరల్ స్టోర్, మచిలీపట్టణం 1956 109 1.0
2579 రామ.713 294.592 2 శ్రీశేషరామాయణము, జానకీ పరిణయ కాండలు వంగీపురం వెంకటశేషకవి రచయిత, చెన్నై ... 257 10.0
2580 రామ.714 294.592 2 సీతారామ రామాయణము తూము సీతారామదాసు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1940 268 4.0
2581 రామ.715 294.592 2 శ్రీ సీతారామ సమగ్ర చరితము ఉద్దంటి రంగనాధవర్మ రచయిత, కడప ... 286 6.0
2582 రామ.716 294.592 2 శ్రీసీతారామ రామాయణము తూము సీతారామదాసు వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1940 268 4.0
2583 రామ.717 294.592 2 శ్రీజానకీరామ చరితము ఓరుగంటి భైరవ శాస్త్రి రచయిత, శ్రీకాకుళం ... 172 10.0
2584 రామ.718 294.592 2 సీతారామము కలగర అన్నపూర్ణాదేవి రచయిత్రి, విజయవాడ ... 128 0.8
2585 రామ.719 294.592 2 సీతా మహా సాధ్వి కల్లూరి చంద్రమౌళి రచయిత 1979 207 10.0
2586 రామ.720 294.592 2 సీత దివాకరుని వెంకటసుబ్బారావు శ్రీ వేంకటేశ్వర జ్యోతిష గ్రంథమాల, హైద్రాబాద్ 1968 157 5.0
2587 రామ.721 294.592 2 శ్రీజానకీరామ చరితము ఓరుగంటి భైరవ శాస్త్రి రచయిత, శ్రీకాకుళం ... 172 10.0
2588 రామ.722 294.592 2 శ్రీజానకీరామ చరితము ఓరుగంటి భైరవ శాస్త్రి రచయిత, శ్రీకాకుళం ... 172 10.0
2589 రామ.723 294.592 2 శ్రీజానకీరామ చరితము ఓరుగంటి భైరవ శాస్త్రి రచయిత, శ్రీకాకుళం ... 172 10.0
2590 రామ.724 294.592 2 సీతాకల్యాణము వి.రామసుబ్బారాయుడు,వెంకటనారాయణ రచయిత 1936 123 1.0
2591 రామ.725 294.592 2 జానకీరామము వేదుల వెంకటశాస్త్రి సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 1986 376 25.0
2592 రామ.726 294.592 2 శ్రీ రామచరితమ్ మానూరు వెంకటనారాయణరావు శ్రీనివాసరావు మజుందార్,గుంటూర్. 1982 111 3.0
2593 రామ.727 294.592 2 శ్రీ రామచరితమ్ మానూరు వెంకటనారాయణరావు శ్రీనివాసరావు మజుందార్,గుంటూర్. 1982 111 3.0
2594 రామ.728 294.592 2 శ్రీ జానకీరామము ... తి.తి.దే. 1986 376 25.0
2595 రామ.729 294.592 2 శ్రీరామస్వామి రామాయణము, ద్విపదకావ్యము బండారు వెంకటస్వామి కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి ... 268 5.0
2596 రామ.730 294.592 2 శ్రీరామనామ సుధానిథి యస్.యస్.ప్రసూన రచయిత్రి, తణుకు 1977 86 30.0
2597 రామ.731 294.592 2 రామాయణ కౌస్తుభము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి గోరంట్ల అగ్రహారము, సత్తెనపల్లి 1981 242 40.0
2598 రామ.732 294.592 2 ఆశ్ఛర్య రామాయణము.బాలకాండ లక్కావఝ్ఝల వేంకటకృష్ణశాస్త్రి శ్రీ దుర్గా ప్రింటింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్, విజయవాడ ... 348 4.0
2599 రామ.733 294.592 2 ఆశ్ఛర్య రామాయణము.కిష్కింద కాండ లక్కావఝ్ఝల వేంకటకృష్ణశాస్త్రి శ్రీ దుర్గా ప్రింటింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్, విజయవాడ 1941 352 4.0
2600 రామ.734 294.592 2 ఆశ్ఛర్య రామాయణము.కిష్కింద కాండ లక్కావఝ్ఝల వేంకటకృష్ణశాస్త్రి శ్రీ దుర్గా ప్రింటింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్, విజయవాడ 1959 419 4.0
2601 రామ.735 294.592 2 శ్రీరామచంద్ర దివ్యకథ ఆలపాటి రాధాగోపాలకృష్ణమూర్తి ... 1991 86 4.0
2602 రామ.736 294.592 2 శ్రీయదార్ధ రామాయణము.శ్రీరామ జననం ... ... ... 50 8.0
2603 రామ.737 294.592 2 శ్రీయదార్ధ రామాయణము.యదార్ధ గాథల సంపుటి పాలడుగు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, కృష్ణాజిల్లా 1991 158 10.0
2604 రామ.738 294.592 2 సంపూర్ణ వాల్మీకిరామాయణము ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి ... 308 3.0
2605 రామ.739 294.592 2 అద్భుత రామాయణము వేదుల వెంకటశాస్త్రి సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 1972 305 5.0
2606 రామ.740 294.592 2 సంపూర్ణ రామాయణము ... సి.వి. కృష్ణాబుక్ డిపో. మద్రాసు ... 302 3.0
2607 రామ.741 294.592 2 సంపూర్ణ రామాయణము కలవటాల జయరామారావు సి.వి. కృష్ణాబుక్ డిపో. మద్రాసు ... 302 3.0
2608 రామ.742 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం ... 290 10.0
2609 రామ.743 294.592 2 ఆంధ్ర చంపూ రామాయణము రొంపిచర్ల కృష్ణశాస్త్రి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1976 230 10.0
2610 రామ.744 294.592 2 ఆంధ్ర చంపూ రామాయణము రొంపిచర్ల కృష్ణశాస్త్రి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1976 230 10.0
2611 రామ.745 294.592 2 సుందరకాండ ఘట్రాజు సత్యనారాయణ శర్మ రచయిత, గుంటూరు 2002 74 30.0
2612 రామ.746 294.592 2 రామనామము చారాల నరసింహమూర్తి(అను.) మూలం.గాంధీజీ రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1982 94 2.5
2613 రామ.747 294.592 2 బాపూజీ రామమంత్రము రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 47 21.0
2614 రామ.748 294.592 2 శ్రీసీతోపదేశము వావిలకొలను సుబ్బారావు కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం.అంగలకుదురు 1957 60 0.5
2615 రామ.749 294.592 2 రామాయణ గానామృతము అశేషానంద స్వామి గోపాలాశ్రమము , నల్గొండ 1991 26 3.0
2616 రామ.750 294.592 2 యథార్ధ రామాయణము (జీవయాత్ర శ్రీరామ నృసింహాముర్తి రచయిత, తోలేరు 1959 15 0.5
2617 రామ.751 294.592 2 రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః జి.ఎ.ల్. ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠం,గుంటూరు 1998 30 10.0
2618 రామ.752 294.592 2 శ్రీ రామోపాసనా సర్వస్వము కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య శ్రీరామ శరణ మందిరము, గుంటూరు 1988 316 15.0
2619 రామ.753 294.592 2 శ్రీ రామానందలహరి నారాయణం రామానుజాచార్యులు హయగ్రీవ విద్యా పీఠము, రేపల్లె 1961 252 1.5
2620 రామ.754 294.592 2 శ్రీ రామ పూజ .... రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1963 37 5.0
2621 రామ.755 294.592 2 రామాయణము .... ... ... 165 5.0
2622 రామ.756 294.592 2 నారద రామాయణము అనుమాలశెట్టి రాఘవరావు శ్రీ వాసుదేవ భక్త సంఘము, గుంటూరు ... 36 5.0
2623 రామ.757 294.592 2 శ్రీరామోదంతము ... అమర భారతీ సేవా సమితి, హైదరాబాద్ ... 126 22.0
2624 రామ.758 294.592 2 శ్రీరామోదంతము ... అమర భారతీ సేవా సమితి, హైదరాబాద్ ... 128 22.0
2625 రామ.759 294.592 2 ఏక శ్లోక రామాయణము కృష్ణమూర్తి సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 2002 78 20.0
2626 రామ.760 294.592 2 ఏక శ్లోక రామాయణము కృష్ణమూర్తి సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 2002 78 20.0
2627 రామ.761 294.592 2 శ్రీరామాయణ సార సంగ్రహ స్తోత్రము ... గంగాధర గ్రంధమాల, మచిలీ పట్నం 1973 183 5.0
2628 రామ.762 294.592 2 శ్రీమద్రాయణ పారాయణ మాహాత్మ్యం వెంపటి లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ లలిత విద్యామందిరము, విజయవాడ 1992 32 0.6
2629 రామ.763 294.592 2 రామదర్శనము సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 78 5.0
2630 రామ.764 294.592 2 శ్రీ రామనాస ప్రభావము కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 1951 31 0.6
2631 రామ.765 294.592 2 శ్రీరామ వ్రతకల్పం ... శ్రీ శ్యామసుందర దివ్య జ్ఞానకోశము, నందివెలుగు 1987 87 8.0
2632 రామ.766 294.592 2 శ్రీరామ నామ మహాత్మ్యము వావిలకొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండ రామా సేవక సంఘం, తెనాలి 2003 48 5.0
2633 రామ.767 294.592 2 శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రం పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 30 12.0
2634 రామ.768 294.592 2 రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః జి.ఎ.ల్. ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠం,గుంటూరు 1998 30 10.0
2635 రామ.769 294.592 2 శ్రీరామనామము ... ... 2001 40 10.0
2636 రామ.770 294.592 2 భక్తి సుధ ... ... ... 40 10.0
2637 రామ.771 294.592 2 రామ మంత్రము - రామకథ రామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1992 40 8.0
2638 రామ.772 294.592 2 శ్రీరామనామమాహాత్మ్యము ... ... ... 48 5.0
2639 రామ.773 294.592 2 శ్రీరామ నామ ప్రభావము శ్రీరామ చరణ్ ... ... 43 5.0
2640 రామ.774 294.592 2 రఘవీర గద్యమ్ ఈ.ఏ. శింగరాచార్యులు చైతన్య తపోవనం, గుంటూరు 2005 55 10.0
2641 రామ.775 294.592 2 శ్రీరామ దర్శనమ్ ... రామ్‌కో గ్రూప్, రాజపాలయము ... 20 10.0
2642 రామ.776 294.592 2 శ్రీరామనామమాహాత్మ్యము వావి కొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండ రామా సేవక సంఘం, తెనాలి 2003 48 5.0
2643 రామ.777 294.592 2 శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 24 3.0
2644 రామ.778 294.592 2 శ్రీరామ పూజా విధానము కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య రచయిత, బాపట్ల ... 31 6.0
2645 రామ.779 294.592 2 రామకృష్ణ విలోమ కావ్యమ్ వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి 2003 48 20.0
2646 రామ.780 294.592 2 పారాయణ రామాయణము(పద్యాలు) గాడేపల్లి సుబ్బాయమ్మ రచయిత, రాజమండ్రి ... 23 2.0
2647 రామ.781 294.592 2 శ్రీరామ కృష్ణ విలాసము మూలా పేరన్న శాస్త్రి శ్రీ బాపట్ల వేంకట పార్ధసారధి, గుంటూరు 1990 35 8.0
2648 రామ.782 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ యజ్ఞము చిన్మయానంద చిన్మయ మిషన్, గుంటూరు ... 13 4.0
2649 రామ.783 294.592 2 శ్రీరామ పూజ ... శ్రీరామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1981 159 4.0
2650 రామ.784 294.592 2 శ్రీరామ పూజ ... శ్రీరామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1963 37 0.3
2651 రామ.785 294.592 2 శ్రీరామ పూజ ... శ్రీ రామా బుక్ డిపో., సికింద్రాబాద్ 1979 239 18.0
2652 రామ.786 294.592 2 శరీరాలు రెండైనా ప్రాణం ఒక్కటే( ఆదర్శ దాంపత్యము) శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య యుగ పరివర్తన మిషన్ 2011 45 10.0
2653 రామ.787 294.592 2 రామమంత్రము రామకథ వి. రామకృష్ణభాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1992 40 10.0
2654 రామ.788 294.592 2 రామకథాగానసుధ గరిగిపాటి వెంకట సూర్యసత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ ... 250 20.0
2655 రామ.789 294.592 2 రామకథాగానసుధ గరిగిపాటి వెంకట సూర్యసత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ ... 250 20.0
2656 రామ.790 294.592 2 రామాయణము పులిచెర్ల సాంబశివరావు ... ... 46 8.0
2657 రామ.791 294.592 2 శ్రీరామ విప్రవాసనము తెన్నేటి విశ్వనాథము రచయిత 1971 115 2.5
2658 రామ.792 294.592 2 శ్రీరామ జననము, పాదుకా పట్టాభిషేకము.పద్యకావ్యము పోలోజు నాదబ్రహ్మాచారి ... ... 45 8.0
2659 రామ.793 294.592 2 శ్రీరామ ఘట్టములు, పద్యకావ్యము పోలోజు నాదబ్రహ్మాచారి ... ... 45 8.0
2660 రామ.794 294.592 2 రామాయణం, చెప్పుకొండి చూద్దాము, మాదిరి ప్రశ్నలు బి.కె.విశ్వేశ్వరరావు ఆనందబాల , గుంటూరు ... 32 15.0
2661 రామ.795 294.592 2 రామరాజ్యము తె.కం.గోపాలాచార్యులు విశిష్టాద్వైత ప్రచారక సంఘం, నడిగడ్డపాలెం ... 36 0.3
2662 రామ.796 294.592 2 చిరుతల రామాయణము కల్పగురు కృష్ణదాసు దాచేపల్లి కిష్టయ్య, హైదరాబాద్ 2004 103 24.0
2663 రామ.797 294.592 2 యదార్ధ రామాయణము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య,సన్స్,రాజమండ్రి ... 234 1.0
2664 రామ.798 294.592 2 శ్రీరామశరణు రామాయణము.అను.శరణాగతి రామాయణము నరసింహదేవర సుబ్రహ్మణ్యము మహాలక్ష్మి పబ్లి. తణుకు 1984 96 10.0
2665 రామ.799 294.592 2 బాలరామాయణము తిరుపతి వేంకటేశ్వర కవులు చెళ్లపిళ్ల వెంకటశాస్త్రి , కడియం 1955 210 6.0
2666 రామ.800 294.592 2 సచిత్ర బాలరామాయణము నడిమింటి సర్వమంగళేశ్వర శాస్త్రి సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 60 2.5
2667 రామ.801 294.592 2 శ్రీరఘు చరితము వెన్నెలగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు శిశుగ్రంథమాల, అచ్చమ్మపేట 1976 44 10.0
2668 రామ.802 294.592 2 ఉత్తర రామాయణం మారేళ్ల నాగేశ్వరరావు బొమ్మిడాల శ్రీ కృష్ణమూర్తి, గుంటూరు 1984 106 9.0
2669 రామ.803 294.592 2 గీతారామాయణము ఓరుగంటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ ప్రగతి ఎజెన్సీస్, విజయవాడ 1977 335 12.0
2670 రామ.804 294.592 2 చతుర్ముఖీ కంద పద్య రామాయణము నాదెళ్ల పురుషోత్తం పావని ముద్రాక్షర శాల, మచిలీపట్టణం 1926 42 0.5
2671 రామ.805 294.592 2 శ్రీరామాయణ సారామృతము టంకాల సత్యనారాయణ రచయిత, శ్రీకాకుళం 1965 46 1.0
2672 రామ.806 294.592 2 శ్రీరామ జయరామ జయజయరామ ముచ్చిమిల్లి రామకృష్ణరావు రచయిత, విశాఖపట్నం 2005 24 2.0
2673 రామ.807 294.592 2 రామం వందే జగత్ర్పభుం ముచ్చిమిల్లి రామకృష్ణరావు రచయిత, విశాఖపట్నం 2002 32 10.0
2674 రామ.808 294.592 2 కదంబ రామాయణము ... తెలుగు సాహితీ సమితి, మచిలీపట్టణం 1963 67 2.0
2675 రామ.809 294.592 2 స్వర్ణభారతం ముచ్చిమిల్లి రామకృష్ణరావు రచయిత, విశాఖపట్నం 2003 24 8.0
2676 రామ.810 294.592 2 శ్రీరామనామావళి పోలిశెట్టి శ్రీహరిప్రసాదరావు శ్రీ శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానము, గుంటూరు ... 64 10.0
2677 రామ.811 294.592 2 శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామములు - విశేషార్ధములు ఎ.వి.కె. సూర్యనారాయణ 54 12.0
2678 రామ.812 294.592 2 రామాయణ తనిశ్లోకి చిలకపాటి వేంకటరామానుజ శర్మ శ్రీ గోదా గ్రంధమాల, ముసునూరు 1982 93 10.0
2679 రామ.813 294.592 2 శ్రీమహోదయరామాయణము కడియాల గోవిందదాసు ... 1985 235 10.0
2680 రామ.814 294.592 2 శ్రీరామచంద్రస్య జననకాల నిర్ణయము ... ... ... 64 0.2
2681 రామ.815 294.592 2 నారదరామాయణము సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1990 76 6.0
2682 రామ.816 294.592 2 లక్ష్మణమూర్చ ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 1960 64 0.1
2683 రామ.817 294.592 2 శ్రీ శ్రవణానంద రామాయణము అనుపోజు లక్ష్మణరావు రచయి, విశాఖపట్టణము 1951 13 0.3
2684 రామ.818 294.592 2 శ్రీరామాయణ శతకము - ఉత్తరకాండ సహితము అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1977 84 3.0
2685 రామ.819 294.592 2 వేంకటేశ్వర రామాయణము, బుర్రకథ తెల్లాకుల వెంకటేశ్వర్లు గుప్త రచయిత, తెనాలి 1962 346 4.0
2686 రామ.820 294.592 2 విచిత్ర రాఘవము నాటకము ... ... ... 102 10.0
2687 రామ.821 294.592 2 శ్రీ మనువంశ పురాణము పండితారాజ్యుల సాంబమూర్తి ... ... 82 10.0
2688 రామ.822 294.592 2 రాయలవారు ఈజిప్టు దేశము ఫెరో కిడాంబి వెంకటశేషాచార్యులు ... ... 53 10.0
2689 రామ.823 294.592 2 రామాయణ పారిజాతము మల్లెమాల ... ... 30 10.0
2690 రామ.824 294.592 2 శ్రీవిశ్వనాథ రామకథ జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2003 62 12.0
2691 రామ.825 294.592 2 రామాయణ కల్ప వృక్షావతరణం జె. వెంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2011 87 80.0
2692 రామ.826 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణములో ఆంధ్రాయణము స్వర్ణ రాజహనుమంతరావు శ్రీశారదా సాహితీ సంసద్,మచిలీపట్టణం 2007 112 60.0
2693 రామ.827 294.592 2 సరసవినోదినీ రామాయణము పోలేపెద్ది రాధాకష్ణమూర్తి రచయిత, నరసరావుపేట 1995 34 15.0
2694 రామ.828 294.592 2 కవితా గోష్ఠి, శ్రీరామస్తుతి ... భక్తివేదన పత్రికా కార్యాలయము, నడిగడ్డిపాలెం 1964 80 10.0
2695 రామ.829 294.592 2 శ్రీరామ పూజ పీఠిక ... ... ... 149 12.0
2696 రామ.830 294.592 2 జానపద గేయ రామాయణము యస్.గంగప్ప నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1983 40 5.0
2697 రామ.831 294.592 2 ఆత్మ రామాయణము,కథాగానము అడవి అన్నపూర్ణమ్మ రచయిత్రి, బాపట్ల 1964 18 5.0
2698 రామ.832 294.592 2 రామాయణము పర్వతనేని బుద్ధభగవాన్ రచయిత,కావూరు ... 46 20.0
2699 రామ.833 294.592 2 రామాయణ క్విజ్ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత,కావూరు 2001 105 30.0
2700 రామ.834 294.592 2 రామాయణ క్విజ్ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి రచయిత,కావూరు 2001 105 30.0
2701 రామ.835 294.592 2 రామాయణ క్విజ్ ఆర్. సీతాలక్ష్మి శ్రీ మిత్రా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 55 12.0
2702 రామ.836 294.592 2 సీతారామా కల్యాణము మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2012 48 50.0
2703 రామ.837 294.592 2 ఉత్తరరామచరిత నాటకము వేంకటరాయ శాస్త్రి వేంకటరాయ శాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై ... 96 6.0
2704 రామ.838 294.592 2 శ్రీమద్రారామాయణము గేయ కావ్యము ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి ... ... 59 20.0
2705 రామ.839 294.592 2 శ్రీమద్రారామాయణము గేయ కావ్యము ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి ... ... 59 20.0
2706 రామ.840 294.592 2 మోక్షగుండ రామాయణము హరికథ తాళ్ళూరి నారాయణ సత్కవి తి.తి.దే. 1979 443 5.0
2707 రామ.841 294.592 2 స్త్రీల రామాయణపు పాటలు కష్ణశ్రీ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1986 408 36.0
2708 రామ.842 294.592 2 ఆంధ్రభూమి వార పత్రిక, భాగాలు ... ... 1993 500 100.0
2709 రామ.843 294.592 2 పౌలస్త హృదయం- దాశరథి విజయం శోభిరాల బాల త్రిపురసుందరి విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రచురణ, విజయవాడ 2011 259 120.0
2710 రామ.844 294.592 2 శ్రీరామ స్మరణమ్ సామవేధం షణ్ముక శర్మ శ్రీ ఉపద్రష్ట శివ ప్రసాద్ 2006 71 10.0
2711 రామ.845 294.592 2 శ్రీ గాయత్త్రీ రామాయణము ... ... ... 58 8.0
2712 రామ.846 294.592 2 సచిత్ర బాలరామాయణము ... సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 60 8.0
2713 రామ.847 294.592 2 శ్రీ రామచరిత మానసము సుందరకాండము .... గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 1996 64 3.0
2714 రామ.848 294.592 2 శ్రీ దాసగాన రామాయణము, గేయ కావ్యము పప్పు చిట్టిదాసు రచయిత, శ్రీకాకుళం 1987 75 10.0
2715 రామ.849 294.592 2 నా ఆనందము (రామాయణము) ... ... ... 105 12.0
2716 రామ.850 294.592 2 జ్యోతిష్య రామాయణము కొలచల సీతారామాయణము రచయిత, విజయవాడ 1998 116 24.0
2717 రామ.851 294.592 2 జ్యోతిష్య రామాయణము కొలచల సీతారామాయణము రచయిత, విజయవాడ 1998 116 24.0
2718 రామ.852 294.592 2 అయోథ్య రాజకుమారుడు దాసు వామనరావు. నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, విజయవాడ 1991 62 30.0
2719 రామ.853 294.592 2 బాలనంద బొమ్మల రామాయణము పురాణపండ రంగనాధ్ నవరత్న పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 120 10.0
2720 రామ.854 294.592 2 బాలనంద బొమ్మల రామాయణము పురాణపండ రంగనాధ్ నవరత్న పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 120 10.0
2721 రామ.855 294.592 2 రామాయణం బొమ్మల బాపు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ తి.తి.దే. ... 71 20.0
2722 రామ.856 294.592 2 రామాయణం బొమ్మల బాపు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ తి.తి.దే. 2007 38 25.0
2723 రామ.857 294.592 2 బాలల రామాయణము శ్రీ జ్ఞానానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు. ... 44 15.0
2724 రామ.858 294.592 2 బాలల రామాయణము శ్రీ జ్ఞానానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు. ... 44 15.0
2725 రామ.859 294.592 2 శ్రీరామ చంద్రుడు ఎం. కృష్ణమాచార్యులు, గోలి వేంకటరామయ్య గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2005 34 15.0
2726 రామ.860 294.592 2 శ్రీరామ చంద్రుడు ఎం. కృష్ణమాచార్యులు, గోలి వేంకటరామయ్య గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2005 34 15.0
2727 రామ.861 294.592 2 రఘునాధ రామాయణము. భా. 1 ... ఆంధ్ర సాహిత్య ప్రచురణ, కాకినాడ 98 40.0
2728 రామ.862 294.592 2 దొడ్డ రామాయణము- పూర్వ కాండ, బాల కాండ ... ... ... 69 30.0
2729 రామ.863 294.592 2 దొడ్డ రామాయణము- అయోధ్య కాండ ... ... ... 168-343 100.0
2730 రామ.864 294.592 2 దొడ్డ రామాయణము- అరణ్య కాండ, కిష్కింద కాండ ... ... ... 346-429 60.0
2731 రామ.865 294.592 2 దొడ్డ రామాయణము- సుందర కాండ (Xerox copy) ... ... ... 529-623 60.0
2732 రామ.866 294.592 2 దొడ్డ రామాయణము- యుద్ధ కాండ (Xerox copy) ... ... ... 626-849 150.0
2733 రామ.867 294.592 2 దొడ్డ రామాయణము- ఉత్తర కాండ (Xerox copy) ... ... ... 852-944 60.0
2734 రామ.868 294.592 2 శతకంఠ రామాయణము, సీతా విజయము (Xerox copy) మర్దన కవి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, మద్రాసు 1954 219 200.0
2735 రామ.869 294.592 2 శ్రీ రామనామ స్తోత్రమ్ ... గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2005 25 2.0
2736 రామ.870 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ దర్శనము రంగుడు వేంకటరమణమూర్తి గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ ... 48 1.5
2737 రామ.871 294.592 2 నామజప మహిమ ఎం. కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2004 32 1.0
2738 రామ.872 294.592 2 సీతాదేవి శ్రీధర్‌బాబు తి.తి.దే. 1982 88 1.0
2739 రామ.873 294.592 2 రామకథాగానసుధ గరిగిపాటి వెంకట సూర్యసత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ ... 16 1.0
2740 రామ.874 294.592 2 రామాయణము పులిచెర్ల సాంబశివరావు ... ... 46 10.0
2741 రామ.875 294.592 2 శ్రీరామ గుణకోశము ... శ్రీరంగనాయకాచార్య అండాల్, చీరాల ... 28 8.0
2742 రామ.876 294.592 2 శ్రీరామ గుణకోశము ... శ్రీరంగనాయకాచార్య అండాల్, చీరాల ... 28 8.0
2743 రామ.877 294.592 2 సప్తర్షి రామాయణం డి. లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు ... 8 1.0
2744 రామ.878 294.592 2 శ్రీరామకోటి లేఖన మహాత్మ్యం ... రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1999 82 6.0
2745 రామ.879 294.592 2 శ్రీరామనామ మహాత్మ్యం ... వెంకట సుబ్బమ్మ 1967 34 2.0
2746 రామ.880 294.592 2 సంక్షిప్త రామాయణము ... శ్రీ సీతారామ క్షేత్రము, తెనాలి 2002 48 1.0
2747 రామ.881 294.592 2 సంకీర్తన రామాయణము ... రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1979 22 0.5
2748 రామ.882 294.592 2 శ్రీరామ కథ ... ... ... 20 1.0
2749 రామ.883 294.592 2 ఓరామ నీనామమేమీరుచిరా ... ... 2008 104 30.0
2750 రామ.884 294.592 2 సచిత్ర బాలరామాయణము ... సాధన గ్రంధమండలి,తెనాలి ... 60 1.0
2751 రామ.885 294.592 2 గాయత్రీ రామాయణము తంగిరాల నాగేశ్వరశర్మ రచయిత, గుంటూరు ... 40 2.0
2752 రామ.886 294.592 2 గేయ రామాయణము ... శ్రీ కోదండ రామా సేవక సంఘం, తెనాలి 2004 20 2.0
2753 రామ.887 294.592 2 శ్రీ ప్రసాద రామాయణము మొదలి శ్రీరామ ప్రసాదు ... ... 35 2.0
2754 రామ.888 294.592 2 సంక్షిప్త రామాయణము సందెపూడి రామచంద్రరావు గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2003 60 10.0
2755 రామ.889 294.592 2 సప్తర్షి రామాయణం ... గుండా వెంకటరత్నము అండ్ సన్స్, విజయవాడ ... 31 2.0
2756 రామ.890 294.592 2 శ్రీ నామరామాయణమ్ ... ఆర్ష సాహితి 1973 28 2.0
2757 రామ.891 294.592 2 శ్రీ సుందరకాండ చాడ గోపాలకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 105 20.0
2758 రామ.892 294.592 2 శ్రీమత్‌సుందరకాండ ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు జనసేవ పబ్లికే,.విశాఖపట్నం 1988 234 120.0
2759 రామ.893 294.592 2 సుందరకాండము యం,కృష్ణమాచార్యులు, గోలి వెంకట్రామయ్య గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2004 314 55.0
2760 రామ.894 294.592 2 సుందరకాండ (వచన గ్రంధం) పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1998 180 50.0
2761 రామ.895 294.592 2 సుందరకాండ (వచన గ్రంధం) పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1998 180 50.0
2762 రామ.896 294.592 2 సుందరకాండ వెలగా వెంకటప్పయ్య అన్నపూర్ణ ప్రచురణలు. తెనాలి 2006 160 116.0
2763 రామ.897 294.592 2 సుందరకాండ వెలగా వెంకటప్పయ్య అన్నపూర్ణ ప్రచురణలు. తెనాలి 2006 160 116.0
2764 రామ.898 294.592 2 తులసీదాస సుందరకాండ సారాంశమునకు అనువాదం పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత , రాజమండ్రి ... 32 10.0
2765 రామ.899 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ సుందరకాండ(రామకథా గానం) సూరంపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి ... 1982 78 5.0
2766 రామ.900 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ సుందరకాండ(గేయకవిత) సూరంపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ రామాంకిత పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 123 20.0
2767 రామ.901 294.592 2 శ్రీనివాస రామాయణము(సుందరకాండ) శేషభట్టరు వేంకటశ్రీనివాసాచార్యులు తి.తి.దే. 1982 88 10.0
2768 రామ.902 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము, సుందరకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1988 176 25.0
2769 రామ.903 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము, సుందరకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1988 176 25.0
2770 రామ.904 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము, సుందరకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1990 176 25.0
2771 రామ.905 294.592 2 శ్రీరామకథామృతము, సుందరకాండ తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి శ్రీరామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 1990 176 25.0
2772 రామ.906 294.592 2 సుందరకాండము(సుబోధిని వివరణ సమేతము) మైలవరపు సుబ్రహ్మణ్యము, బోయనపల్లి కామేశ్వరరావు రచయిత,కామరాజు పేట 1982 291 20.0
2773 రామ.907 294.592 2 సుందరకాండము(సుబోధిని వివరణ సమేతము) ద్వితీయ మైలవరపు సుబ్రహ్మణ్యము, బోయనపల్లి కామేశ్వరరావు రచయిత,కామరాజు పేట 1983 403 20.0
2774 రామ.908 294.592 2 సుందరకాండ వైభవము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 90 21.0
2775 రామ.909 294.592 2 శ్రీమత్ సుందరకాండ ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు జనసేవ పబ్లికే,.విశాఖపట్నం 2002 312 60.0
2776 రామ.910 294.592 2 శ్రీసుందర కందము పెద్దాడ వెంకట రాజగోపాల స్వామి రచయిత, చర్ల 2002 12 12.0
2777 రామ.911 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము, సుందరకాండ తెన్మట్టం వెంకటనరసింహాచార్యులు సర్వారాయ ధార్మిక ట్రస్ట్,కాకినాడ 2005 925 180.0
2778 రామ.912 294.592 2 శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము, సుందరకాండ తెన్మట్టం వెంకటనరసింహాచార్యులు సర్వారాయ ధార్మిక ట్రస్ట్,కాకినాడ 2005 925 180.0
2779 రామ.913 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము, సుందరకాండ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 936 100.0
2780 రామ.914 294.592 2 సుందరకాండ.చేతి వ్రాత ప్రతి యామిజాల పద్మనాభస్వామి ... ... 846 30.0
2781 రామ.915 294.592 2 సుందరకాండ, ప్రసంగములు శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు విశ్వహిందూ పరిషత్తు, పెద్దాపురం 1997 216 40.0
2782 రామ.916 294.592 2 సుందరకాండ, ప్రసంగములు శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు విశ్వహిందూ పరిషత్తు, పెద్దాపురం 1978 224 40.0
2783 రామ.917 294.592 2 శ్రీరామాయణమ్, సుందరకాండః శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు శ్రీ దేవి అండ్ కో. , కాకినాడ 1978 482 100.0
2784 రామ.918 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము, సుందరకాండ శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులు రామాయణ ప్రవచన మహాయజ్ఞ నిర్వహణ సంఘము, విశాఖపట్టణము 2001 348 120.0
2785 రామ.919 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము, వచనము,సుందరకాండ ... ఆర్.వెంకటేశ్వరన్ అండ్ కో.చెన్నై 1947 996-1268 3.0
2786 రామ.920 294.592 2 సుందరకాండము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు 1998 242 50.0
2787 రామ.921 294.592 2 సుందరకాండము.పద్య కావ్యము జె.యస్.మూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 264 100.0
2788 రామ.922 294.592 2 వచన రామాయణము తిరుమల పెద్దింటి వెంకటసీతమ్మ రాధాకృష్ణమాచార్యులు,విజయవాడ 2000 250 75.0
2789 రామ.923 294.592 2 సుందర కాండము. చంపూ కావ్యము గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి రచయిత, అద్దంకి ... 57 30.0
2790 రామ.924 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణాంతర్గత సుందర కాండము పోతుకూచి లక్ష్మీనరసింహమూర్తి రచయిత, తెనాలి 2002 180 75.0
2791 రామ.925 294.592 2 సుందరకాండము ఆత్మకూరి వెంకటరత్నం శ్రీ వాణి ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్, మచిలీపట్టణము 2009 348 200.0
2792 రామ.926 294.592 2 సుందరకాండము ఆత్మకూరి వెంకటరత్నం శ్రీ వాణి ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్, మచిలీపట్టణము 2009 348 200.0
2793 రామ.927 294.592 2 సుందరకాండము ఆత్మకూరి వెంకటరత్నం శ్రీ వాణి ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్, మచిలీపట్టణము 2009 348 200.0
2794 రామ.928 294.592 2 సుందరకాండము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత ... 293 30.0
2795 రామ.929 294.592 2 సుందరకాండము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు ... 307 100.0
2796 రామ.930 294.592 2 సుందరకాండము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు ... 307 100.0
2797 రామ.931 294.592 2 సుందరకాండము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు ... 307 100.0
2798 రామ.932 294.592 2 సుందరకాండము ఉప్పలూరి కామేశ్వరరావు శ్రీ జయలక్ష్మీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 183 100.0
2799 రామ.933 294.592 2 సుందరకాండ .మూలం పారాయణ ప్రతి ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 2000 361 80.0
2800 రామ.934 294.592 2 సుందరకాండ .మూలం పారాయణ ప్రతి ... శ్రీమత్ ఉపనిషత్ సిద్ధాంత ఆచార్య పీఠము, కాకినాడ 2000 361 80.0
2801 రామ.935 294.592 2 రామాయణ సౌరభము,సుందరకాండ ... ... ... 184 20.0
2802 రామ.936 294.592 2 సుందరకాండ.మూలము వావిలకొలను సుబ్బారావు శ్రీకోదండరామ సేవక సమాజము. అంగలకుదురు 2003 167 40.0
2803 రామ.937 294.592 2 సుందరకాండ.మూలము వావిలకొలను సుబ్బారావు శ్రీకోదండరామ సేవక సమాజము. అంగలకుదురు 2003 167 40.0
2804 రామ.938 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పారిజాతము, సుందరకాండము కొలిపాక మధుసూదనరావు రచయిత, ఖమ్మం 1997 460 135.0
2805 రామ.939 294.592 2 సుందరకాండము (తత్త్వదీపిక) అప్పలాచార్యస్వామి జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2000 703 75.0
2806 రామ.940 294.592 2 శ్రీ మత్సుందరకాండః ... శ్రీ శ్వామసుందర దివ్యజ్ఞానకోశము, నందివెలుగు 1990 126 40.0
2807 రామ.941 294.592 2 సుందరకాండము, గేయకవిత సూరంపూడి వెంకటసత్యనారాయణ వసుంధర పబ్లికేషన్స్, భానూరు 2002 131 35.0
2808 రామ.942 294.592 2 సుందరకాండము, గేయకవిత సూరంపూడి వెంకటసత్యనారాయణ వసుంధర పబ్లికేషన్స్, భానూరు 2002 131 35.0
2809 రామ.943 294.592 2 సంక్షిప్త సుందరకాండము ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2008 40 20.0
2810 రామ.944 294.592 2 సంక్షేప సుందరకాండము కె.యస్.ఆర్.కె.శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 23 10.0
2811 రామ.945 294.592 2 సుందరకాండ,( వాల్మీకి రామాయణము ననుసరించి) పామరుడు ఆర్. శ్రీధర్, విజయవాడ 2001 190 30.0
2812 రామ.946 294.592 2 సుందరకాండము సిట్రా సరోజినీ శ్రీనివాసులు రచయిత, కర్నూలు 2012 157 70.0
2813 రామ.947 294.592 2 శ్రీ వాల్మీకి రామాయణమునందలి సుందరకాండము గట్టుపల్లి శేషా చార్యులు శశిముద్రాక్షరశాల, 1905 765 1.5
2814 రామ.948 294.592 2 సుందరకాండము చదలవాడ సుందరరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై 1905 735 2.0
2815 రామ.949 294.592 2 సుందరకాండము బ్రహ్మశ్రీ చిలుకూరి పాపయ్యశాస్త్రి వేంకట్రామ గ్రంథమాల, చెన్నై 1963 687 6.5
2816 రామ.950 294.592 2 సుందరకాండము బ్రహ్మశ్రీ చిలుకూరి పాపయ్యశాస్త్రి వేంకట్రామ గ్రంథమాల, చెన్నై 1963 687 6.5
2817 రామ.951 294.592 2 సుందరకాండము ... గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ ... 64 3.0
2818 రామ.952 294.592 2 శ్రీసుందర కందము పెద్దాడ వెంకట రాజగోపాల స్వామి రచయిత, ఖమ్మం 2002 74 12.0
2819 రామ.953 294.592 2 సుందర కథ- మధుర సుధ పాటిబండ సుబ్రహ్మణ్యము రచయిత, గుంటూరు ... 130 60.0
2820 రామ.954 294.592 2 సుందరకాండ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత , రాజమండ్రి ... 50 12.0
2821 రామ.955 294.592 2 సుందరకాండ, సంక్షిప్త పారాయణ గ్రంధము జోస్యుల రామకృష్ణ శర్మ రచయిత, విజయవాడ 2003 84 20.0
2822 రామ.956 294.592 2 శ్రీ సుందరకాండము పి. వి. సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ సద్గురు శ్రీ సాయినాథ సేవా సంఘ్, నరసరావుపేట 2007 134 40.0
2823 రామ.957 294.592 2 శ్రీ సుందరకాండము పి. వి. సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి శ్రీ సద్గురు శ్రీ సాయినాథ సేవా సంఘ్, నరసరావుపేట 2007 134 40.0
2824 రామ.958 294.592 2 సుందర కాండము కొత్త రామకోటయ్య రచయిత, గుంటూరు 2003 150 30.0
2825 రామ.959 294.592 2 సుందరకాండ పారాయణము మైథిలి వేంకటేశ్వరరావు జె.యస్.ఎన్. పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2001 132 25.0
2826 రామ.960 294.592 2 సుందర కాండము చదలవాడ సుందరరామశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు, చెన్నై ... 728 50.0
2827 రామ.961 294.592 2 సున్దరకాణ్డే ... ... ... 280 6.3
2828 రామ.962 294.592 2 సుందరసప్తశతి కవిరాయని వెంకట రమణమూర్తి రచయిత, 1991 148 20.0
2829 రామ.963 294.592 2 సుందర కాండము (ఆంధ్ర పద్యానువాదము) పి.వి. శ్రీనివాసమూర్తి పి. లీలావతి, తిరుపతి 1994 64 10.0
2830 రామ.964 294.592 2 శ్రీ పాండురంగ రామాయణము కంచర్ల పాండురంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2005 207 75.0
2831 రామ.965 294.592 2 శ్రీ పాండురంగ రామాయణము కంచర్ల పాండురంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2005 207 75.0
2832 రామ.966 294.592 2 రామాయణకల్పవృక్షము (సుందరకాండము) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి.ఎస్.ఎన్. అండ్ కో., విడయవాడ 1970 352 40.0
2833 రామ.967 294.592 2 శ్రీ సుందరకాండము(తెనుగు) రాయప్రోలు సుబ్బారావు ... ... 507 45.0
2834 రామ.968 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ సుందరకాండము (గేయకావ్యము) బి. విజయకుమార్ వెంపటి లక్ష్మీనారాయణ, ఖమ్మం 1999 42 16.0
2835 రామ.969 294.592 2 సుందరకాండము యం.వి.ఆర్. కృష్ణశర్మ జయలక్ష్మీ పుస్తక ప్రచురణాలయము 1981 227 30.0
2836 రామ.970 294.592 2 గణపతి రామాయణసుధ (సుందరకాండము) చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1983 260 30.0
2837 రామ.971 294.592 2 సంగ్రహ రామాయణము నందు సుందర కాండము వెంకట సుబ్బారావు జ్యోతిష్య ముద్రణశాల, చెన్నై 1910 130 2.0
2838 రామ.972 294.592 2 శ్రీ రామకృష్ణ రామాయణము చిర్విరాల ఆదినారాయణ శ్రీనివాస ప్రింటింగ్ ప్రెస్, నరసరావుపేట ... 61 4.0
2839 రామ.973 294.592 2 శ్రీ నిర్వచన సుందరకాండము తిరుమల వింజమూరు పార్థసారధి రచయిత, కొవ్వూరు 1949 54 0.1
2840 రామ.974 294.592 2 శ్రీ నిర్వచన సుందరకాండము సోమంచి వాసుదేవరరావు రచయిత, శ్రీకాకుళం ... 326 30.0
2841 రామ.975 294.592 2 తుర్లపాటి గాయత్రి సుందర కాండము తుర్లపాటి దాశరథి రచయిత, విజయనగరం ... 467 30.0
2842 రామ.976 294.592 2 శ్రీసుందర కాండము (వచన పారాయణ గ్రంథం) ఇసుకపల్లి సంజీవశర్మ రచయిత, చందలూరు ... 295 51.0
2843 రామ.977 294.592 2 సుందరకాండము బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతం, మేడవరం రామబ్రహ్మశాస్త్రి ... 1981 439 50.0
2844 రామ.978 294.592 2 గంగారామాయణము హనుమద్విజయము గంగారాజేశ్వరరావు గంగా తరంగణీ సారస్వత సమితి 2000 123 30.0
2845 రామ.979 294.592 2 సుందర కాండము(ఆంధ్ర పద్యానువాదము) పి.వి. శ్రీనివాసమూర్తి లీలావతి, తిరుపతి 1994 64 10.0
2846 రామ.980 294.592 2 సుందరకాండ గుమ్మనూరి రమైశ్‌బాబు భగీరథ పబ్లిషర్స్, మహబుబ్ నగర్ 2001 114 45.0
2847 రామ.981 294.592 2 శ్రీ సీతాన్వేషణ (సుందరకాండము) వాడేల వేంకటశాస్త్రి మేకా వెంకటరత్నం, కూచిపూడి ... 109 5.0
2848 రామ.982 294.592 2 శ్రీమత్‌సుందరపారిజాతము జోస్యం దక్షిణామూర్తి శ్రీ షిరిడి సాయి ప్రేమ మందిరం, హైదరాబాద్ 1982 74 10.0
2849 రామ.983 294.592 2 సుందరకాండము( నవరత్న మాల) రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 2006 26 9.0
2850 రామ.984 294.592 2 శ్రీరామకృష్ణ రామాయణము (సుందరకాండము) చిర్విరాల ఆదినారాయణ శ్రీనివాస ప్రింటింగ్ ప్రెస్, నరసరావుపేట ... 60 4.0
2851 రామ.985 294.592 2 సుందరహనుమంత (గేయగాథ) గుండ వరపు నరసింహారావు రచయిత, బాపట్ల ... 43 10.0
2852 రామ.986 294.592 2 సుందరకాండ సారాంశము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1992 40 5.0
2853 రామ.987 294.592 2 శ్రీ గాయత్రీ సుందరకాండము కల్లూరి సూర్యనారాయణ సాంఖ్యాయన విద్యాపరిషత్, హైదరాబాద్ 1996 160 54.0
2854 రామ.988 294.592 2 సుందరకాండము పవని నిర్మన ప్రభావతి రచయిత, ప్రకాశం 1994 100 10.0
2855 రామ.989 294.592 2 సుందరకాండము (గేయకావ్యము) మారేమండ శ్రీరామచంద్రమూర్తి రచయిత, ఫిరంగిపురం 1982 45 5.0
2856 రామ.990 294.592 2 శ్రీరామ గానామృతము (సుందర వాల్మీకము) నడింపల్లి వెంకటలక్ష్మి సుందరసుబ్బాయమ్మ రచయిత్రి 1985 59 4.0
2857 రామ.991 294.592 2 శ్రీ సీతాన్వేషణ (కిష్కంద కాండము) రసప్రియ పోతేదార్ కేశవాచార్య తి.తి.దే. 1988 343 25.0
2858 రామ.992 294.592 2 సుందరకాండము కాశీభొట్ల సత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ 1996 174 40.0
2859 రామ.993 294.592 2 శ్రీ సుందర కాండము ఉషశ్రీ శ్రీ రాజ్యలక్ష్మీ ఫౌండేషన్, చెన్నై 1986 177 15.0
2860 రామ.994 294.592 2 సుందరకాండమ్ ఉషశ్రీ శ్రీ మహలక్ష్మీ బుక్ కార్పోరేషన్, విజయవాడ 2005 152 25.0
2861 రామ.995 294.592 2 శ్రీమత్ రామాయణము సుందరకాండము ఉషశ్రీ తి.తి.దే. 1979 156 2.5
2862 రామ.996 294.592 2 సుందరకాండము (గేయకావ్యము) మారేమండ శ్రీరామచంద్రమూర్తి రచయిత, సత్తేనపల్లి 1982 45 5.0
2863 రామ.997 294.592 2 సుందర హనుమంతము భైరవ వేంకట రామబ్రహ్మశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 31 2.0
2864 రామ.998 294.592 2 శ్రీ సుందర కాండము దివాకరుని వెంకటసుబ్బారావు వేంకటేశ్వర జ్యేతిష్య గ్రంథమాల, చెన్నై 1976 336 10.0
2865 రామ.999 294.592 2 శ్రీరామ కథ సుందరకాండము(పద్య కావ్యము) యడవల్లి వీరరాఘవస్వామి రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 222 20.0
2866 రామ.1000 294.592 2 శ్రీమధు వనము దివాకర్ల వెంకటావధాని రచయిత, హైదరాబాద్ ... 86 2.0
2867 రామ.1001 294.592 2 శ్రీ సుందర సందేశము దివాకర్ల వెంకటావధాని ... 1978 459 6.0
2868 రామ.1002 294.592 2 శ్రీమత్సుందరకాండ పారాయణ విధానములు కస్తూరి రాఘవ రామచంద్ర శర్మ రచయిత, ... 45 0.8
2869 రామ.1003 294.592 2 సుందరకాండము సీతారామ యతీంద్రులు శ్రీ యతీంద్రీ ప్రచురణలు, కాకినాడ 1976 72 2.0
2870 రామ.1004 294.592 2 సుందరకాండము సీతారామ యతీంద్రులు శ్రీ యతీంద్రీ ప్రచురణలు, కాకినాడ 1976 72 2.0
2871 రామ.1005 294.592 2 శ్రీరామ గానామృతము నడింపల్లి వెంకటలక్ష్మి సుందరసుబ్బాయమ్మ ఎన్.ఎస్.ఆర్. పంతులు , గుంటూరు 1985 59 10.0
2872 రామ.1006 294.592 2 సుందరకాండము పామరుడు(ఆర్.శ్రీధర్) రచయిత, విజయవాడ 2006 192 50.0
2873 రామ.1007 294.592 2 సుందర హనుమద్వైభవము శిష్ట్లా చంద్రమౌళి శాస్త్రి రచయిత, ఏలూరు 1962 455 30.0
2874 రామ.1008 294.592 2 ఆంధ్ర తులసీ రామాయణము శిష్ట్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 87 3.0
2875 రామ.1009 294.592 2 సుందరకాండము వాల్మీకి రామాయణము ... ... ... 198 4.0
2876 రామ.1010 294.592 2 సుందర కాండము (మధురామాయణము) ... ... ... 28 1.0
2877 రామ.1011 294.592 2 సుందరకాండము (నవరత్న మంత్రమాల) రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 28 18.0
2878 రామ.1012 294.592 2 సుందరకాండము (నవరత్న మంత్రమాల) రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 28 20.0
2879 రామ.1013 294.592 2 శ్రీమద్రాయణ తత్త్వ దర్శని జీ రెడ్డి బాల చెన్నారెడ్డి రచయిత 1979 112 4.0
2880 రామ.1014 294.592 2 సుందర కాండము (గీతికలలో) పి. దుర్గారావు రచయిత, నల్గోండ 1993 116 15.0
2881 రామ.1015 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ సుధ (సుందరకాండము) దంగేటి అప్పారావు గుప్త రచయిత, మాడుగుల 1971 126 15.0
2882 రామ.1016 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ సుధ (సుందరకాండము) దంగేటి అప్పారావు గుప్త రచయిత, మాడుగుల 1971 127 15.0
2883 రామ.1017 294.592 2 పావని సుందర గానసుధ (సుందరకాండము) పంతుల లక్ష్మీనారాయణరావు విశాఖ సాహితి ప్రచురణలు 1992 199 45.0
2884 రామ.1018 294.592 2 పావని సుందర గానసుధ (సుందరకాండము) పంతుల లక్ష్మీనారాయణరావు విశాఖ సాహితి ప్రచురణలు 1992 199 45.0
2885 రామ.1019 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పారాయణము ... ది లిటిల్ ప్లవర్ కంపెనీ, చెన్నై 1995 240 22.0
2886 రామ.1020 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ పారాయణము ... ది లిటిల్ ప్లవర్ కంపెనీ, చెన్నై 2008 240 35.0
2887 రామ.1021 294.592 2 హనుమత్ సందేశము (సుందరకాండము - గేయ కావ్యము) అయనంపూడి గురునాధారావు తి.తి.దే. ... 157 10.0
2888 రామ.1022 294.592 2 కౌసల్యా సుప్రజ రామ (సుందరకాండము) రావూరి వేంకట సత్యనారాయణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1980 74 5.0
2889 రామ.1023 294.592 2 శ్రీ తులసీ దాసుని సుందరకాండ ... ... ... 64 2.0
2890 రామ.1024 294.592 2 అశోక వనము పంగనామముల రామచంద్రరావు రచయిత, గుంటూరు 1949 48 1.0
2891 రామ.1025 294.592 2 అశోక వనము పంగనామముల రామచంద్రరావు రచయిత, గుంటూరు 1949 48 1.3
2892 రామ.1026 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణం కాశీభొట్ల సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2008 58 40.0
2893 రామ.1027 294.592 2 శ్రీ సుందరకాండ ప్రాశస్త్యము - పారాయణ విధానము గోపరాజు వెంకటానందము రచయిత, నిడదవోలు 1984 97 10.0
2894 రామ.1028 294.592 2 సుందరకాండము సీతారామ యతీంద్రులు శ్రీ యతీంద్రీ ప్రచురణలు, కాకినాడ 1976 72 10.0
2895 రామ.1029 294.592 2 శ్రీ సీతారామ కథ సుందర కాండము సుందరదాసు ఎమ్మస్. రామారావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 308 10.0
2896 రామ.1030 294.592 2 కౌసల్యా సుప్రజ రామ (సుందరకాండము) రావురి వేంకట సత్యనారాయణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1980 74 5.0
2897 రామ.1031 294.592 2 కల్ప తరువు వేదాంత కవి రచయిత 1952 106 2.0
2898 రామ.1032 294.592 2 సుందరకాండము సీతారామ యతీంద్రులు శ్రీ యతీంద్రీ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2000 73 25.0
2899 రామ.1033 294.592 2 సుందరకాండము సీతారామ యతీంద్రులు శ్రీ యతీంద్రీ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2000 73 25.0
2900 రామ.1034 294.592 2 సుందరకాండము (లక్ష్మణకవి ప్రణీతము) జె.సి.శాస్త్రి జె.యల్. బి. ప్రసాదు, హైదరాబాద్ 2007 47 15.0
2901 రామ.1035 294.592 2 సుందరకాండ గానామృతము (నిత్యపారాయణ గ్రంథం) శాంతిశ్రీ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 172 16.0
2902 రామ.1036 294.592 2 సుందరాకాండము మల్లాది గోపాలకృష్ణ వి.జి.యస్.పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 2004 1172 120.0
2903 రామ.1037 294.592 2 సుందర హనుమద్వైభవము శిష్ట్లా చంద్రమౌళి శాస్త్రి రచయిత, పెద్దపాడు 1993 608 105.0
2904 రామ.1038 294.592 2 సుందరాకాండము ... బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో. మద్రాసు 1991 360 22.0
2905 రామ.1039 294.592 2 సుందరాకాండము ... గీతా ప్రెస్ , గోరక్ పూర్ 2001 416 17.0
2906 రామ.1040 294.592 2 శ్రీ సుందరకాండము చాడ గోపాలకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 105 5.0
2907 రామ.1041 294.592 2 సుందరాకాండము భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం నవరత్త బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2007 648 200.0
2908 రామ.1042 294.592 2 సీతారాముల దాంపత్యవైభవము జె.వెంకటేశ్వరరావు రచయిత,గుంటూరు 2005 126 80.0
2909 రామ.1043 294.592 2 రామాయణకల్పవృక్షము పండిత శ్రీ రామశర్మ రచయిత,గుంటూరు 1995 162 18.0
2910 రామ.1044 294.592 2 రామాయణంలో దాంపత్య ఆదర్శము,ఆచరణము పండిత శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ, 1994 23 2.0
2911 రామ.1045 294.592 2 అచ్చతెలుగు రామాయణములో భాషా విశేషాలు కె.వి.సుందరాచార్యులు కె.వి. లక్ష్మణస్వామి , హైదరాబాద్ 1993 104 60.0
2912 రామ.1046 294.592 2 శ్రీరామనవమి వ్యాసతోరణం మలయవాసిని అండ్ర శేషగిరిరావు, విశాఖపట్టణము 1992 144 25.0
2913 రామ.1047 294.592 2 శ్రీరామనవమి వ్యాసతోరణం మలయవాసిని అండ్ర శేషగిరిరావు, విశాఖపట్టణము 1992 144 25.0
2914 రామ.1048 294.592 2 ఆధ్యాత్మ రామాయణములు చల్లా శ్రీరామచంద్రమూర్తి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 392 200.0
2915 రామ.1049 294.592 2 ఆధ్యాత్మ రామాయణములు చల్లా శ్రీరామచంద్రమూర్తి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 392 200.0
2916 రామ.1050 294.592 2 రామాయణము యోగరహస్యము వైదిక్ విశ్వ వైదిక విశ్వ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 192 50.0
2917 రామ.1051 294.592 2 ఆంధ్రవాఙ్మయము రామాయణము కోలవెన్ను మలయవాసి రచయిత, విశాఖపట్టణము 1989 529 100.0
2918 రామ.1052 294.592 2 తెలుగురో రామాయణాలు మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 54 10.0
2919 రామ.1053 294.592 2 తెలుగు సాహిత్యము రామ కథ రావూరి దొరస్వామి త్రివేణి పబ్లిషర్స్,మచిలీపట్టణం 1972 352 10.0
2920 రామ.1054 294.592 2 తెలుగు సాహిత్యములో రామ కథ కుమారి పండా శమంతకమణి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1972 431 8.0
2921 రామ.1055 294.592 2 రామాయణములో పురుషార్థాలు వేదుల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్టణము 2008 217 60.0
2922 రామ.1056 294.592 2 రామాయణములో రహస్యములు, సాయి భగవానుని ధర్మ వివరణలు ఓరుగంటి సీతారామశాస్త్రి సత్యసాధనా ట్రస్ట్, బెంగుళూరు 2010 164 30.0
2923 రామ.1057 294.592 2 జానపద రామాయణము మనోవిశ్లేషణము కె. శ్రీలక్ష్మీ తెలుగు పరిశోధనా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 144 30.0
2924 రామ.1058 294.592 2 రామాయణ సర్వస్వము దివాకర్ల వెంకటావధాని, పుల్లేల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృత భాష ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1985 303 20.0
2925 రామ.1059 294.592 2 ఉత్తరరామాయణము (కావ్య శిల్పం) గడియారం వేంకటశేష శాస్త్రి ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 156 3.5
2926 రామ.1060 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము శాపములు-వరములు ముట్నూరి సంగమేశం జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 440 90.0
2927 రామ.1061 294.592 2 నిరోష్ఠ్య రచన-దాశరథి చరిత్ర వుందేకోడు రత్తయ్య మనోహర ప్రచురణలు, నల్గోండ 1989 400 70.0
2928 రామ.1062 294.592 2 రామాయణ విశిష్ట స్త్రీలు - ఆధునిక దృక్పథాలు అద్దేపల్లి సుగుణ రచయిత, రాజమండ్రి 2001 344 125.0
2929 రామ.1063 294.592 2 అనేక రామాయణాలలో సుందరకాండ దేవరకొండ శేషగిరిరావు విజ్ఞాన మంజూష, హైదరాబాద్ 2009 224 100.0
2930 రామ.1064 294.592 2 సుందరకాండ మెందుకు సుదరమైనది అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ హనుసత్సే వాసమితి, విజయవాడ ... 99 4.0
2931 రామ.1065 294.592 2 సుందరకాండము తెన్మఠం రంగాచార్యులు, దేవరాజసుధీమణి ప్రసాద్ అండ్ కం. మద్రాసు 1972 24 10.0
2932 రామ.1066 294.592 2 సుందరకాండలోని సౌందర్యము సత్యసాయిబాబా ఆర్ష భారతీ, హైదరాబాద్ 1993 310 65.0
2933 రామ.1067 294.592 2 షోడశిరామాయణము రహస్యము గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ తి.తి.దే. 1981 210 5.0
2934 రామ.1068 294.592 2 మొల్లమ్మ తీర్పులోని సీతమ్మ వి.వి. రాఘవమ్మ సిహెచ్. అన్నపూర్ణమ్మ, బాపట్ల 1988 148+8 25.0
2935 రామ.1069 294.592 2 రామాయణ వైభవము మల్లాది గోపాలకృష్ణ ఆర్ష భారతీ ప్రకాశన్, గుంటూరు 19741 723 20.0
2936 రామ.1070 294.592 2 భాష్కర రామాయణము- విమర్శాత్మక పరిశీలన ఆర్. శ్రీహరి ఉస్మానియా విశ్వ విధ్యాలయము 1988 354 45.0
2937 రామ.1071 294.592 2 రంగనాధరామాయణము(అనుశీలనము) సుంకర వెంకమాంబ రచయిత, బళ్ళారి 2002 416 200.0
2938 రామ.1072 294.592 2 రంగనాధభాస్కర రామాయణములు తారతమ్య పరిశీలనములు సరిపల్లి వసుంధరాదేవి తెలుగు పరిశోధనా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1989 372 60.0
2939 రామ.1073 294.592 2 ద్విపద రామాయణ భారతి జె.వి. సుబ్బారాయుడు రచయిత, నెల్లూరు 1981 364 30.0
2940 రామ.1074 294.592 2 రామాభ్యదయ పర్యాలోకనము బూదురు కుసుమాంబ రచయిత్రి, తిరుపతి 1981 229 20.0
2941 రామ.1075 294.592 2 శ్రీరామ కథామృతము (సమగ్ర సమీక్ష) తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1985 400 80.0
2942 రామ.1076 294.592 2 రామాభ్యదయ వైభవము కొత్తపల్లి విశ్వేశ్వరయ్యశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంటు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1985 376 60.0
2943 రామ.1077 294.592 2 పౌలస్య్తహృదయము- దాశరథి విజయము శోభిరాల బాల త్రిపురసుందరి విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రచురణ, విజయవాడ 2011 259 120.0
2944 రామ.1078 294.592 2 రాజనీతి తత్త్వం నేతి అనంత రామ శాస్త్రి అరుణా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2002 247 120.0
2945 రామ.1079 294.592 2 రాజనీతి తత్త్వం నేతి అనంత రామ శాస్త్రి అరుణా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2002 247 120.0
2946 రామ.1080 294.592 2 కల్ప వృక్ష కండనము కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి భాషాపోషక గ్రంథమండలి, నిడుబ్రోలు 1972 368 10.0
2947 రామ.1081 294.592 2 రామాయణ విశేషములు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సాహిత్య వైజయంతి 1987 287 30.0
2948 రామ.1082 294.592 2 రామాయణము వాస్తవికత యస్. జయరామరెడ్డి భు ప్రజాసాహితీనిలయము, అనంతపురం 1997 134 38.0
2949 రామ.1083 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ అనువాద వైశిష్ట్యము అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ విజ్ఞాన దీపిక, హైదరాబాద్ 1989 212 60.0
2950 రామ.1084 294.592 2 తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణము సమాలోచనము ఆవంచ వీరాంజనేయులు శ్రీ కృష్ణవేణమ్మ, అనంతపురం 1989 392 50.0
2951 రామ.1085 294.592 2 రామానాటక విమర్శనము పంగనామముల బాలకృష్ణ తి.తి.దే. 1959 352 50.0
2952 రామ.1086 294.592 2 రామాయణ లఘుకావ్య రమణీయకము ఎం. రవిప్రసాద్ విజయని ప్రచురణలు 1995 560 150.0
2953 రామ.1087 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ హితోపదేశము గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ కామేశ్వరి ప్రచురణలు, కొత్తగూడెం 1987 210 25.0
2954 రామ.1088 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ హితోపదేశము గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ కామేశ్వరి ప్రచురణలు, కొత్తగూడెం 1987 210 25.0
2955 రామ.1089 294.592 2 రామాయణకాలంలో భారతీయ సంస్కృతి బాలశౌరిరెడ్డి జి.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 2001 282 150.0
2956 రామ.1090 294.592 2 భావాంబర వీథిలో రామాయణ రాజహంస ... భారత్ వికాస్ పరిషత్, విశాఖపట్టణం 1988 42 20.0
2957 రామ.1091 294.592 2 రామాయణరసవాహిని ... శ్రీ సత్యసాయి కళాశాల, అనంతపురం 1976 160 30.0
2958 రామ.1092 294.592 2 రామాయణ ప్రసంగములు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1975 107 0.5
2959 రామ.1093 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము- సమాలోచనము టి.జె.పి.ఎస్. కళాశాల టి.జె.పి.ఎస్. కళాశాల, గుంటూరు 1986 96 20.0
2960 రామ.1094 294.592 2 సాహిత్యోపన్యాసములు 13 ... ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 97 2.0
2961 రామ.1095 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి ... యువభారతీ, హైదరాబాద్ 1976 120 8.0
2962 రామ.1096 294.592 2 రామాయణోపన్యాస మంజరి ఆధ్యాత్మిక విద్యా కేంద్రము తి.తి.దే. 2007 299 40.0
2963 రామ.1097 294.592 2 రామాయణోపన్యాస మంజరి ఆధ్యాత్మిక విద్యా కేంద్రము తి.తి.దే. 2007 299 40.0
2964 రామ.1098 294.592 2 రామాయణ ఉపన్యాసములు వెలంపాటి లక్ష్మీనరసయ్య రచయిత, నెల్లూరు 1982 355 25.0
2965 రామ.1099 294.592 2 రామాయణ ఉపన్యాసములు వెలంపాటి లక్ష్మీనరసయ్య రచయిత, నెల్లూరు 1981 278 25.0
2966 రామ.1100 294.592 2 రామాయణ వైజయంతి కందాడై రామానుజాచార్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 430 100.0
2967 రామ.1101 294.592 2 రామాయణ వైజయంతి కందాడై రామానుజాచార్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 430 100.0
2968 రామ.1102 294.592 2 ఘటరామాయణ రహస్య సారం ఘడియారం సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, కడప 1992 116 35.0
2969 రామ.1103 294.592 2 ఘటరామాయణ రహస్య సారం ఘడియారం సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, కడప 1992 116 35.0
2970 రామ.1104 294.592 2 స్త్రీల పాటలు పౌరాణిక పురంధ్రలు కోలవెన్ను మలయవాసి తి.తి.దే. 2009 160 35.0
2971 రామ.1105 294.592 2 ఆర్షభావనా చంద్రికలు శలాక రఘనాథశర్మ ఆనంద గ్రంథమాల, రాజమహేంద్రవరం 2003 121 60.0
2972 రామ.1106 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణ గోవింద వ్యాసమాల పి.వి.గోవిందరావు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, గుంటూరు 2006 160 30.0
2973 రామ.1107 294.592 2 శ్రీమదాంధ్ర కందరామాయణములో ఆధ్యాత్మిక అంశములు ... ... ... 108 10.0
2974 రామ.1108 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము మహాకావ్యము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1992 100 15.0
2975 రామ.1109 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణము మహాకావ్యము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1992 100 15.0
2976 రామ.1110 294.592 2 శ్రీరామ రసవాహిని పవని నిర్మల ప్రభావతి తి.తి.దే. 1990 180 20.0
2977 రామ.1111 294.592 2 తులసీదాసు కవితా వైభవము భీమ్‌సేన్ నిర్మల్ యువభారతీ, హైదరాబాద్ 1976 48 2.0
2978 రామ.1112 294.592 2 తులసీ రామాయణము అంటే ఇదేనా యలమంచిలి వేంకటప్పయ్య గాంధీసామ్యవాద పుస్తక మాల, విజయవాడ 1987 42 6.0
2979 రామ.1113 294.592 2 రామాయణము యథార్థ పరిశీలనము గురుకుల మిత్ర హైదరాబాద్ బుక్‌ ట్రస్ట్ 1995 44 8.0
2980 రామ.1114 294.592 2 వాల్మీకి వాణి తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1991 64 8.0
2981 రామ.1115 294.592 2 వాల్మీకి వాణి తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1991 64 8.0
2982 రామ.1116 294.592 2 రామచరితయే మానవ చరిత గుండు కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 100 25.0
2983 రామ.1117 294.592 2 రామాయణమేళ రామమనోహరలోహియా సమాతా ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1992 59 20.0
2984 రామ.1118 294.592 2 రామాయణ స్వస్వరూపము స్వర్ణ వాచస్పతి రచయిత, గుంటూరు 2003 57 25.0
2985 రామ.1119 294.592 2 రామాయణ సారస్వత దర్శనము అల్లంశెట్టి అప్పయ్య ఆదర్శ కళా మందిరము, పొందూరు 1995 108 35.0
2986 రామ.1120 294.592 2 రామాయణ రమణీయము కట్టమూరి లక్ష్మీనారాయణ కొండలరావు కర్రి సూర్య శంకరం, విజయనగరం 1995 15 1.0
2987 రామ.1121 294.592 2 ఆంధ్ర జానపాద సాహిత్యము రామాయణము మోలమవాసిని రచయిత, విశాఖపట్టణము 1986 276 25.0
2988 రామ.1122 294.592 2 జానపద రామాయణము ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1983 40 5.0
2989 రామ.1123 294.592 2 పల్లె పదాలలో శ్రీరామ కథ, కృష్ణ కథ రామ సుబ్బారెడ్డి శ్రీ శౌరీస్ ప్రచురణలు, చదిపిరాళ్ళ 1990 72 20.0
2990 రామ.1124 294.592 2 శ్రీరామయణ వైభవం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితీ 2011 119 80.0
2991 రామ.1125 294.592 2 రామాయణం-సమాజదర్పణం తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1988 102 8.0
2992 రామ.1126 294.592 2 రామాయణం-సమాజదర్పణం తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1988 100 8.0
2993 రామ.1127 294.592 2 రామాయణం-సమాజదర్పణం 2వ భాగము తూములూరి శ్రీ దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి శివశ్రీ ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1989 100 8.0
2994 రామ.1128 294.592 2 వాల్మీకి హదయము బొక్కా శ్రీరాములు రచయిత, విజయవాడ 1994 204 115.0
2995 రామ.1129 294.592 2 వాల్మీకి రామాయణ సౌరభాలు స్వర్ణ వాచస్పతి రచయిత, గుంటూరు 1995 262 60.0
2996 రామ.1130 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి ... యువభారతీ, హైదరాబాద్ 1976 110 8.0
2997 రామ.1131 294.592 2 రామాయణ సుధాలహరి ఉపన్యాసమంజరి ... తి.తి.దే. 1984 189 8.0
2998 రామ.1132 294.592 2 రామాయణ వ్యాసాలు చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, మధుర 1992 207 35.0
2999 రామ.1133 294.592 2 శ్రీరామాయణ దర్శనము పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీశ్యామ్ ట్రస్టు, నంద్యాల 1993 120 20.0
3000 రామ.1134 294.592 2 శ్రీమద్రామాయణము మానవ ధర్మము మోపిదేవి కృష్ణస్వామి ఇంద్రాణి, విజయవాడ 1997 54 25.0