వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -67

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
33001 కవితలు. 5502 ధర్మ దీక్ష ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 55 6.00
33002 కవితలు. 5503 నారాయణమ్మ ముదివర్తి కొండమాచార్యులు రచయిత, తిరుపతి 1985 112 8.00
33003 కవితలు. 5504 మనస్సు రావికంటి వసునందన్ సాహితీ మేఖల ప్రచురణ, నల్లగొండ 2004 68 80.00
33004 కవితలు. 5505 ఆయుధం కవిత్వం రావికంటి వసునందన్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 61 50.00
33005 కవితలు. 5506 మెరుపు మెరిస్తే... రావికంటి వసునందన్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 80 80.00
33006 కవితలు. 5507 కృష్ణం కలయ... రావికంటి వసునందన్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 111 100.00
33007 కవితలు. 5508 మన తెలంగాణతల్లి రావికంటి వసునందన్| నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2014 168 200.00
33008 కవితలు. 5509 ఎందరో మహానుభావులు రావికంటి వసునందన్| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 45 50.00
33009 కవితలు. 5510 సీతమ్మ రావికంటి వసునందన్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2013 107 150.00
33010 కవితలు. 5511 సూరి గుణ గానం రావికంటి వసునందన్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2014 187 150.00
33011 కవితలు. 5512 కలం కదిలితే రావికంటి వసునందన్ జగ్గమాంబ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 108 55.00
33012 కవితలు. 5513 అనుబంధాలు పి. చంద్రశేఖర్ స్పందన సాంస్కృతిక సమాఖ్య, సికింద్రాబాద్ 2001 67 40.00
33013 కవితలు. 5514 మల్లెతీగలు పి. చంద్రశేఖర్ ఆకృతి సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 2002 24 30.00
33014 కవితలు. 5515 కిరణాలు పి. చంద్రశేఖర్ స్పందన సాంస్కృతిక సమాఖ్య, సికింద్రాబాద్ 2001 25 20.00
33015 కవితలు. 5516 అమ్మఒడిలో... పి. చంద్రశేఖర్ ఆకృతి సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 2002 29 20.00
33016 కవితలు. 5517 కుసుమాలు పి. చంద్రశేఖర్ స్పందన సాంస్కృతిక సమాఖ్య, సికింద్రాబాద్ 2002 39 20.00
33017 కవితలు. 5518 తోరణాలు పి. చంద్రశేఖర్ ప్రమీలా ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 2000 25 15.00
33018 కవితలు. 5519 నీటిచుక్క ఈతకోట సుబ్బారావు పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 46 50.00
33019 కవితలు. 5520 నీటిచుక్క ఈతకోట సుబ్బారావు పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 46 50.00
33020 కవితలు. 5521 హృదయలిపి ఈతకోట సుబ్బారావు| రచయిత, నెల్లూరు 2006 72 40.00
33021 కవితలు. 5522 హృదయలిపి ఈతకోట సుబ్బారావు| రచయిత, నెల్లూరు 2006 72 40.00
33022 కవితలు. 5523 అక్షరానికో నమస్కారం ఈతకోట సుబ్బారావు రచయిత, నెల్లూరు 2007 47 30.00
33023 కవితలు. 5524 అక్షరానికో నమస్కారం ఈతకోట సుబ్బారావు| రచయిత, నెల్లూరు 2007 47 30.00
33024 కవితలు. 5525 చీలిన మనిషి ఈతకోట సుబ్బారావు| రచయిత, నెల్లూరు 2011 104 60.00
33025 కవితలు. 5526 చిన్నప్పుడన్నీ ఆశ్చర్యమే దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2001 44 30.00
33026 కవితలు. 5527 చిన్నప్పుడన్నీ ఆశ్చర్యమే దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2001 44 30.00
33027 కవితలు. 5528 నవనవం దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2001 91 30.00
33028 కవితలు. 5529 హంసలదీవి దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 135 30.00
33029 కవితలు. 5530 హంసలదీవి దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 135 30.00
33030 కవితలు. 5531 వైశాఖ సముద్రం దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 51 15.00
33031 కవితలు. 5532 వైశాఖ సముద్రం దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 61 10.00
33032 కవితలు. 5533 మేఘరంజని దీవి సుబ్బారావు భారతీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 34 10.00
33033 కవితలు. 5534 ఎవరున్నా లేకున్నా ముకుంద రామారావు ... ... 59 20.00
33034 కవితలు. 5535 విడనిముడి ముకుంద రామారావు పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 117 60.00
33035 కవితలు. 5536 నిశ్శబ్దం నీడల్లో ముకుంద రామారావు నిశిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 64 50.00
33036 కవితలు. 5537 నిశ్శబ్దం నీడల్లో ముకుంద రామారావు నిశిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 64 50.00
33037 కవితలు. 5538 పంచశతి చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2006 105 20.00
33038 కవితలు. 5539 శాతవాహన చరితము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 1980 143 8.00
33039 కవితలు. 5540 విశ్వనాథాభ్యుదయము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2004 105 50.00
33040 కవితలు. 5541 త్రివేణి చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ రచయిత, కోగంటిపాలెం 1984 80 5.75
33041 కవితలు. 5542 లీలాభిక్షువు చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ శైవ సాహిత్య పరిషత్ శ్రీశైలం, గుంటూరు ... 164 12.00
33042 కవితలు. 5543 వాసిరెడ్డి శ్రీకృష్ణ చరితము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ చేవ లక్ష్మమ్మ, అందుకూరు ... 58 2.00
33043 కవితలు. 5544 శ్రీకృష్ణ విలాసము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ రచయిత, కోగంటిపాలెం 2013 72 40.00
33044 కవితలు. 5545 వనమాలిక చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ ... ... 68 10.00
33045 కవితలు. 5546 నాడు-నేడు చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2012 76 50.00
33046 కవితలు. 5547 కలిమాయ చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2014 51 50.00
33047 కవితలు. 5548 ఋతు వైభవము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2010 40 20.00
33048 కవితలు. 5549 నా స్వామి చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ రచయిత, కోగంటిపాలెం 1970 32 1.00
33049 కవితలు. 5550 చైత్రరథము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ రచయిత, కోగంటిపాలెం 1992 56 10.00
33050 కవితలు. 5551 మణిహారం చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2004 72 35.00
33051 కవితలు. 5552 శృంగార గోవర్ధనము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 1968 198 5.00
33052 కవితలు. 5553 రెప్పలు రాల్చిన స్వప్నాలు బీరం సుందరరావు శ్రీనివాసరావు స్మారక సమితి, ఒంగోలు 1999 36 10.00
33053 కవితలు. 5554 తొలి రేఖలు బీరం సుందరరావు ఎఱ్ఱాప్రగడ సాహితీ సమితి, అద్దంకి 1981 83 6.00
33054 కవితలు. 5555 తొలి రేఖలు బీరం సుందరరావు ఎఱ్ఱాప్రగడ సాహితీ సమితి, అద్దంకి 1981 83 6.00
33055 కవితలు. 5556 భూమి తడవని వర్షం బీరం సుందరరావు జాషువా సాంస్కృతిక సమితి, ఇంకొల్లు 2008 66 50.00
33056 కవితలు. 5557 భూమి తడవని వర్షం బీరం సుందరరావు జాషువా సాంస్కృతిక సమితి, ఇంకొల్లు 2008 66 50.00
33057 కవితలు. 5558 రేపటి ముఖచిత్రం బీరం సుందరరావు జాషువా సాంస్కృతిక సమితి, ఇంకొల్లు 2001 96 40.00
33058 కవితలు. 5559 రేపటి ముఖచిత్రం బీరం సుందరరావు జాషువా సాంస్కృతిక సమితి, ఇంకొల్లు 2001 96 40.00
33059 కవితలు. 5560 చైతన్యం నా చిరునామా బీరం సుందరరావు ఎఱ్ఱాప్రగడ సాహితీ సమితి, అద్దంకి 1988 56 6.00
33060 కవితలు. 5561 అక్షర దేవాలయము చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, బెంగుళూరు 2006 92 70.00
33061 కవితలు. 5562 పురుషోత్తముఁడు చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 244 100.00
33062 కవితలు. 5563 పురుషోత్తముఁడు చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 244 100.00
33063 కవితలు. 5564 మాఘ-మేఘములు చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి రచయిత, దాచేపల్లి 2003 88 50.00
33064 కవితలు. 5565 తరంగిణి చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి సరస్వతీ గ్రంథమాల, గామాలాపాడు 1966 105 2.25
33065 కవితలు. 5566 తరంగిణి చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి సరస్వతీ గ్రంథమాల, గామాలాపాడు 1966 105 2.25
33066 కవితలు. 5567 మధువు-నేను భట్టిప్రోలు కృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 153 55.00
33067 కవితలు. 5568 జీవిత వలయాలు ఎల్. మాలకొండయ్య వివేకానంద ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1972 160 5.00
33068 కవితలు. 5569 జీవిత వలయాలు ఎల్. మాలకొండయ్య వివేకానంద ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 154 5.00
33069 కవితలు. 5570 జీవిత వలయాలు ఎల్. మాలకొండయ్య ... ... 92 6.00
33070 కవితలు. 5571 కాలం వెంటకవి ఎల్. మాలకొండయ్య భాషాకుటీరం, హైదరాబాద్ 1978 136 2.00
33071 కవితలు. 5572 కాలం వెంటకవి ఎల్. మాలకొండయ్య భాషాకుటీరం, హైదరాబాద్ 1978 136 2.00
33072 కవితలు. 5573 పాపా నీకు తెలుసా ఎల్. మాలకొండయ్య భాషాకుటీరం, హైదరాబాద్ ... 82 5.00
33073 కవితలు. 5574 మనిషికి-మనిషి ఎల్. మాలకొండయ్య వంశీ ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 1979 80 6.00
33074 కవితలు. 5575 మనిషికి-మనిషి ఎల్. మాలకొండయ్య వివేకానంద ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1974 142 6.00
33075 కవితలు. 5576 గోడలకు నోళ్ళున్నాయ్ ఛాయా భాస్కర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1983 48 10.00
33076 కవితలు. 5577 మట్టి నన్ను మౌనంగా ఉండనీదు ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ 1999 102 25.00
33077 కవితలు. 5578 రస స్పర్శ ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ 2005 26 10.00
33078 కవితలు. 5579 రస స్పర్శ ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ 2005 26 10.00
33079 కవితలు. 5580 శ్రీకాకుళం ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ 1989 131 12.00
33080 కవితలు. 5581 నిరీక్షణ ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ 1996 24 8.00
33081 కవితలు. 5582 నిరీక్షణ ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ 1996 24 8.00
33082 కవితలు. 5583 ఛాయరాజ్ సమగ్ర రచనలు మొదటి సంపుటి ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ ... 477 300.00
33083 కవితలు. 5584 ఛాయరాజ్ సమగ్ర రచనలు రెండవ సంపుటి ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ ... 623 400.00
33084 కవితలు. 5585 నవనీతము నోరి నరసింహశాస్త్రి నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు 1951 62 1.00
33085 కవితలు. 5586 కవిప్రియ తల్లావజ్ఝల శివ శంకర్ సాహితీ సమితి, తెనాలి 1947 90 1.00
33086 కవితలు. 5587 నోరి కవితలు నోరి నరసింహశాస్త్రి నోరి నరసింహశాస్త్రి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 149 50.00
33087 కవితలు. 5588 నోరి కవితలు నోరి నరసింహశాస్త్రి నోరి నరసింహశాస్త్రి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 149 50.00
33088 కవితలు. 5589 హరివినోదము కవికొండల వేంకటరావు సుమనోహ్లాదిని ప్రచురణలు, గుంటూరు 1949 99 3.50
33089 కవితలు. 5590 హరివినోదము కవికొండల వేంకటరావు సుమనోహ్లాదిని ప్రచురణలు, గుంటూరు 1949 99 3.50
33090 కవితలు. 5591 విశాలవిశ్వము కవికొండల వేంకటరావు రచయిత 1952 146 1.25
33091 కవితలు. 5592 భావమురళి కవికొండల వేంకటరావు రచయిత 1924 33 0.25
33092 కవితలు. 5593 త్రయి కవికొండల వేంకటరావు సీతారామా ముద్రాక్షరశాల, నరసాపురం 1930 82 0.14
33093 కవితలు. 5594 విలాసినీ వైనతేయము కవికొండల వేంకటరావు సుమనోహ్లాదిని ప్రచురణలు, గుంటూరు 1984 25 5.00
33094 కవితలు. 5595 విలాసినీ వైనతేయము కవికొండల వేంకటరావు సుమనోహ్లాదిని ప్రచురణలు, గుంటూరు 1984 25 5.00
33095 కవితలు. 5596 మాతృ దేశ సంకీర్తనము కవికొండల వేంకటరావు కొండకొలఁకు-వికసితోత్పల శీర్షిక సుప్రకాశితము 1969 14 60.00
33096 కవితలు. 5597 కవికొండల వేంకటరావు గేయాలు కవికొండల వేంకటరావు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1960 152 12.00
33097 కవితలు. 5598 కవికొండల వేంకటరావు గేయాలు కవికొండల వేంకటరావు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1961 176 2.50
33098 కవితలు. 5599 కవికొండల వేంకటరావు గేయాలు కవికొండల వేంకటరావు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1961 176 2.50
33099 కవితలు. 5600 పొట్లపల్లి రామారావు సాహిత్యం వచనం పొట్లపల్లి రామారావు (భూపాల్) పొట్లపల్లి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 374 250.00
33100 కవితలు. 5601 పొట్లపల్లి రామారావు సాహిత్యం కవిత్వం పొట్లపల్లి రామారావు (భూపాల్) పొట్లపల్లి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 388 250.00
33101 కవితలు. 5602 అక్షరదీప్తి పొట్లపల్లి రామారావు అజ్ఞాత ప్రచురణలు, తాటికాయల, వరంగల్లు 1993 98 12.00
33102 కవితలు. 5603 అక్షరదీప్తి పొట్లపల్లి రామారావు అజ్ఞాత ప్రచురణలు, తాటికాయల, వరంగల్లు 1993 98 12.00
33103 కవితలు. 5604 ధర్మపత్ని పొట్లపల్లి సీతారామారావు రచయిత, విజయవాడ 1986 47 6.00
33104 కవితలు. 5605 ఊర్వశి పొట్లపల్లి సీతారామారావు రచయిత, విజయవాడ 1981 59 6.00
33105 కవితలు. 5606 ఊర్వశి పొట్లపల్లి సీతారామారావు రచయిత, విజయవాడ 1981 59 6.00
33106 కవితలు. 5607 చుక్కలు పొట్లపల్లి రామారావు మిత్రమండలి ప్రచురణ, దేవీనగర్ 1974 116 5.00
33107 కవితలు. 5608 చైతన్య స్రవంతి రావెళ్ళ వేంకటరామారావు నవ ప్రచురణలు, గోకినేపల్లి| 1977 86 6.00
33108 కవితలు. 5609 అనలతల్పం రావెళ్ళ వేంకటరామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1973 96 4.00
33109 కవితలు. 5610 అనలతల్పం రావెళ్ళ వేంకటరామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1974 96 5.00
33110 కవితలు. 5611 పల్లె భారతి రావెళ్ళ వేంకటరామారావు నవ ప్రచురణలు, గోకినేపల్లి 1989 80 10.00
33111 కవితలు. 5612 తెలుఁగురాజుకృతులు మొదటి భాగము పెనుమచ్చ సత్యనారాయణ రాజు రౌతు బుక్కు డిపో., రాజమండ్రి 1954 497 15.00
33112 కవితలు. 5613 కవిత్రయావేదన పెనుమచ్చ సత్యనారాయణ రాజు పి. యస్. రాజు బ్రదర్సు, తణుకు 1934 69 1.00
33113 కవితలు. 5614 కవిత్రయావేదన పెన్మెత్స సత్యనారాయణరాజు విక్రమ విలాస్, తణుకు 1977 56 5.00
33114 కవితలు. 5615 మన్మథహేల పెన్మెత్స సత్యనారాయణరాజు విక్రమ విలాస్, తణుకు 1973 27 1.00
33115 కవితలు. 5616 తెలుఁగురాజు పెనుమచ్చ సత్యనారాయణ రాజు ... 1958 88 5.00
33116 కవితలు. 5617 తెలుఁగురాజు పెనుమచ్చ సత్యనారాయణ రాజు ... 1958 88 5.00
33117 కవితలు. 5618 కీర్తి తోరణము ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1978 124 9.00
33118 కవితలు. 5619 దక్షారామము ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1971 152 4.50
33119 కవితలు. 5620 దక్షారామము ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి రచయిత, రామచంద్రపురము 1953 58 1.25
33120 కవితలు. 5621 దక్షారామము ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి రచయిత, రామచంద్రపురము 1953 58 1.25
33121 కవితలు. 5622 నిశ్శబ్దం గమ్యం ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1988 128 20.00
33122 కవితలు. 5623 అనుభూతి గీతాలు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1976 71 3.50
33123 కవితలు. 5624 అనుభూతి గీతాలు ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత శర్మ నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1976 71 3.50
33124 కవితలు. 5625 సమతారేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు ... 56 15.00
33125 కవితలు. 5626 సమతారేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు ... 56 15.00
33126 కవితలు. 5627 కవితా రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 1992 46 15.00
33127 కవితలు. 5628 కవితా రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 1992 46 15.00
33128 కవితలు. 5629 మమతా రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2002 103 30.00
33129 కవితలు. 5630 మమతా రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2002 103 30.00
33130 కవితలు. 5631 నవతా రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2004 108 30.00
33131 కవితలు. 5632 మానస రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2009 67 30.00
33132 కవితలు. 5633 చైతన్య రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2007 52 30.00
33133 కవితలు. 5634 జీవన రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2006 54 30.00
33134 కవితలు. 5635 శాంతి రేఖలు వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2007 58 30.00
33135 కవితలు. 5636 వెన్నెల నవ్వింది వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2006 50 30.00
33136 కవితలు. 5637 వెన్నెల నవ్వింది వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2006 50 30.00
33137 కవితలు. 5638 సిరిసిల్ల వాసిరెడ్డి మోహనరావు సమతా పబ్లికేషన్స్, చేబ్రోలు 2010 75 40.00
33138 కవితలు. 5639 శ్రీ నిరుక్తి సుప్రసన్న శ్రీ వాణీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 1998 62 25.00
33139 కవితలు. 5640 స్తుతి ప్రబంధము సుప్రసన్న శ్రీ వాణీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 1988 86 4.00
33140 కవితలు. 5641 కాలస్పృహ సంపత్కుమార అభినవ ప్రచురణలు, వరంగల్ 1997 72 20.00
33141 కవితలు. 5642 శేఫాలిక కోవెల సుప్రసన్నాచార్య శ్రీ వాణీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2003 72 40.00
33142 కవితలు. 5643 కృష్ణరశ్మి కోవెల సుప్రసన్నాచార్య సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, వరంగల్లు 1996 35 20.00
33143 కవితలు. 5644 కన్నీటి కొలను కోవెల సుప్రసన్నాచార్య సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1995 62 20.00
33144 కవితలు. 5645 మణి సేతువు కోవెల సుప్రసన్నాచార్య రచయిత, వరంగల్లు 2003 74 60.00
33145 కవితలు. 5646 కిటికీలోంచి తిరునగరి భారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 37 50.00
33146 కవితలు. 5647 గేయనందిని ఆచార్య తిరుమల చైతన్య కళాశాల, హైదరాబాద్ 1992 292 25.00
33147 కవితలు. 5648 పద్య ప్రభాస ఆచార్య తిరుమల సాధన సాహితీ స్రవంతి, హైదరాబాద్ 1992 266 50.00
33148 కవితలు. 5649 అమృత నేత్రాలు ఆచార్య తిరుమల విప్ల పబ్లికేషన్స్, హైదారాబాద్ 1987 80 20.00
33149 కవితలు. 5650 మాట్లాడే మల్లెలు ఆచార్య తిరుమల నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1979 60 5.00
33150 కవితలు. 5651 అమృతాన్వేషణ ఆచార్య తిరుమల విప్ల పబ్లికేషన్స్, హైదారాబాద్ 1995 110 25.00
33151 కవితలు. 5652 వచన కవితా కాదంబిని ఆచార్య తిరుమల శుభాంగి సాంస్కృతిక సమితి, హైదరాబాద్ 1992 344 50.00
33152 కవితలు. 5653 రుద్రాక్షలు ఆచార్య తిరుమల అనితా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 64 30.00
33153 కవితలు. 5654 అక్షరాగ్ని ఆచార్య తిరుమల నందనం పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 105 15.00
33154 కవితలు. 5655 శిలల పొదలు ఆచార్య తిరుమల శ్రీ కాట్రగడ్డ అభిమాన ప్రచురణ, పెదపాడు 1984 36 5.00
33155 కవితలు. 5656 శిలల పొదలు ఆచార్య తిరుమల శ్రీ కాట్రగడ్డ అభిమాన ప్రచురణ, పెదపాడు 1984 36 5.00
33156 కవితలు. 5657 కావ్య పుష్కరిణి తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య సదర్శనం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 73 70.00
33157 కవితలు. 5658 తెలుగు రుబాయీలు తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1988 80 20.00
33158 కవితలు. 5659 దీపాల చూపులు తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1993 76 30.00
33159 కవితలు. 5660 కొవ్వొత్తి తిరునగరి రామాంజనేయులు శ్రీ కాట్రగడ్డ అభిమాన ప్రచురణ, పెదపాడు 1984 28 6.00
33160 కవితలు. 5661 వసంతంకోసం తిరునగరి రామాంజనేయులు అగ్రగామి ప్రచురణ, జనగామ 1997 26 6.00
33161 కవితలు. 5662 శృంగార నాయికలు తిరునగరి రామాంజనేయులు మంజరీ పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్నం 1966 46 1.25
33162 కవితలు. 5663 రగులుతున్న కొలిమి తిరునగరి రామాంజనేయులు విశాలాంధ్ర బుక్ స్టాల్స్ 1997 131 20.00
33163 కవితలు. 5664 రగులుతున్న కొలిమి తిరునగరి రామాంజనేయులు విశాలాంధ్ర బుక్ స్టాల్స్ 1997 131 20.00
33164 కవితలు. 5665 నివాళి దుగ్గిరాల కవులు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 29 20.00
33165 కవితలు. 5666 నివాళి దుగ్గిరాల కవులు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 29 20.00
33166 కవితలు. 5667 త్రివేణి దుగ్గిరాల కవులు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 32 25.00
33167 కవితలు. 5668 త్రివేణి దుగ్గిరాల కవులు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 32 25.00
33168 కవితలు. 5669 అక్షర పుష్పాలు దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 102 75.00
33169 కవితలు. 5670 దుగ్గిరాల మాట రెండవ భాగం దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 169 80.00
33170 కవితలు. 5671 దుగ్గిరాల మాట మూడవ భాగం దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 72 60.00
33171 కవితలు. 5672 రాష్ట్రశ్రీ దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 68 75.00
33172 కవితలు. 5673 అమృత కలశము దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 99 70.00
33173 కవితలు. 5674 పన్నీటి చినుకులు దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 57 50.00
33174 కవితలు. 5675 పన్నీటి చినుకులు దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 57 50.00
33175 కవితలు. 5676 ఆధునిక వేమన శతకము ఆధునిక గాధావళి బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1995 40 9.00
33176 కవితలు. 5677 పలుకుచిలుక బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1995 82 20.00
33177 కవితలు. 5678 పలుకుచిలుక బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1995 82 20.00
33178 కవితలు. 5679 క్రొత్త గోదావరి బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1991 69 15.00
33179 కవితలు. 5680 క్రొత్త గోదావరి బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1991 69 15.00
33180 కవితలు. 5681 శృంగార శ్రీకంఠము బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1981 55 1.00
33181 కవితలు. 5682 గురుదత్త లహరి బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1995 24 5.00
33182 కవితలు. 5683 ఎర్రపిడికిలి కె.వి. రమణారెడ్డి శ్రీ బాలాజి పబ్లిషర్స్, చిత్తూరు 1972 98 3.00
33183 కవితలు. 5684 సూరీడు మావోడు కె.వి. రమణారెడ్డి ఝంఝ ప్రచురణలు 1986 128 10.00
33184 కవితలు. 5685 అంగారవల్లరి కె.వి. రమణారెడ్డి ఆంధ్ర అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1959 40 1.00
33185 కవితలు. 5686 జైలు కోకిల కె.వి. రమణారెడ్డి ఝంఝ ప్రచురణలు 1977 68 3.00
33186 కవితలు. 5687 జైలు కోకిల కె.వి. రమణారెడ్డి ఝంఝ ప్రచురణలు 1977 68 3.00
33187 కవితలు. 5688 ఒక పువ్వు పూచింది వెలిచాల కొండలరావు వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 38 10.00
33188 కవితలు. 5689 వస్తువులు సముద్రాలు వెలిచాల కొండలరావు వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 42 10.00
33189 కవితలు. 5690 విశ్వాత్మ వెలిచాల కొండలరావు వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 50 10.00
33190 కవితలు. 5691 ఎర్రగన్నేర్లు వెలిచాల కొండలరావు వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 41 10.00
33191 కవితలు. 5692 నాదేశం వెలిచాల కొండలరావు వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 50 10.00
33192 కవితలు. 5693 నాదేశం వెలిచాల కొండలరావు వివేకానంద పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 50 10.00
33193 కవితలు. 5694 చెరుకూరి చిరుమెరుపులుచెరుకూరి భావనా స్రవంతి చెరుకూరి వీరయ్య రచయిత 2004 120 25.00
33194 కవితలు. 5695 చెరుకూరి చిరుమెరుపులుచెరుకూరి భావనా స్రవంతి చెరుకూరి వీరయ్య రచయిత 2004 120 25.00
33195 కవితలు. 5696 చెరుకూరి విరిజల్లులు చెరుకూరి వీరయ్య రచయిత 1997 60 20.00
33196 కవితలు. 5697 నిశాంతం మరియు నాటకాంతం ఆర్.యస్. సుదర్శనం ఆర్. వసుంధరాదేవి, మదనపల్లి 1994 46 15.00
33197 కవితలు. 5698 నిశాంతం ఆర్.యస్. సుదర్శనం వి.యస్. యన్. అండ్ కో., విజయవాడ 1970 39 1.00
33198 కవితలు. 5699 నిశాంతము ఆర్.యస్. సుదర్శనం ది ఇండియన్ లాంగ్వేజస్ ఫోరమ్ 1976 44 3.00
33199 కవితలు. 5700 రత్నాల రవ్వలు అమూల్యశ్రీ రసజ్ఞ పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1977 115 3.00
33200 కవితలు. 5701 వసంతశోభ అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2002 51 20.00
33201 కవితలు. 5702 కన్నతల్లి గుండెకోత అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1995 103 30.00
33202 కవితలు. 5703 కన్నతల్లి గుండెకోత అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1995 103 30.00
33203 కవితలు. 5704 కృష్ణవేణి అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1980 34 2.00
33204 కవితలు. 5705 శతపత్రము పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి రచయిత 1960 48 1.40
33205 కవితలు. 5706 శుక్లపక్షము పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి తెలుగు యూనివర్సిటి, హైదరాబాద్ ... 139 12.00
33206 కవితలు. 5707 శుక్లపక్షము పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి తెలుగు యూనివర్సిటి, హైదరాబాద్ ... 139 12.00
33207 కవితలు. 5708 జాజి పాటలు పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి రచయిత 1962 64 7.00
33208 కవితలు. 5709 ఋతుప్రబంధము పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి భారతీ నికేతన్, విజయవాడ 1965 80 2.00
33209 కవితలు. 5710 విక్రమ భారతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి భారతీ నికేతన్, విజయవాడ 1963 64 2.00
33210 కవితలు. 5711 జాతీయ భారతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి శ్రీ విష్ణు అండ్ కో., విజయవాడ 1957 130 6.00
33211 కవితలు. 5712 జాతీయ భారతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి శ్రీ విష్ణు అండ్ కో., విజయవాడ 1957 130 6.00
33212 కవితలు. 5713 జాతీయ భారతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి భారతీ నికేతన్, విజయవాడ 1959 69 2.00
33213 కవితలు. 5714 మహారుద్రము పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి పైడపాటి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 80 5.00
33214 కవితలు. 5715 తూణీరం పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి రచయిత ... 22 0.50
33215 కవితలు. 5716 మకరసంక్రాంతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి పైడపాటి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 79 10.00
33216 కవితలు. 5717 మకరసంక్రాంతి పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి పైడపాటి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 79 10.00
33217 కవితలు. 5718 నగరం నీడలు ఏ. సూర్యప్రకాశ్ ఇందూరి భారతి, నిజామాబాద్ 1974 52 1.50
33218 కవితలు. 5719 మళ్ళీ సూర్యోదయం ఏ. సూర్యప్రకాశ్ రచన పబ్లిషర్స్, ఆర్మూర్ 1980 50 3.00
33219 కవితలు. 5720 కాగితం పువ్వు ఏ. సూర్యప్రకాశ్ రచన పబ్లిషర్స్, ఆర్మూర్ 1987 35 4.00
33220 కవితలు. 5721 అలలకు ఓటమి లేదు ఏ. సూర్యప్రకాశ్ రచన పబ్లిషర్స్, ఆర్మూర్ 1987 63 7.00
33221 కవితలు. 5722 సంస్పందన ఏ. సూర్యప్రకాశ్ ఇందూరి భారతి, నిజామాబాద్ 1971 72 1.00
33222 కవితలు. 5723 పత్రహరితం ఏ. సూర్యప్రకాశ్ శైలి సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1994 84 25.00
33223 కవితలు. 5724 పత్రహరితం ఏ. సూర్యప్రకాశ్ శైలి సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1994 84 25.00
33224 కవితలు. 5725 శుభాకాంక్షలు అశోక్ కుమార్ ఆలోచన ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 48 15.00
33225 కవితలు. 5726 తల్లీ! ఎవరు నువ్వు? అశోక్ కుమార్ స్వేచ్చాలోచన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 47 15.00
33226 కవితలు. 5727 గ్లోబలి అశోక్ కుమార్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 63 25.00
33227 కవితలు. 5728 పొద్దు పూసింది అశోక్ కుమార్ ఆలోచన ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 63 20.00
33228 కవితలు. 5729 వ్యూహం అశోక్ కుమార్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2006 63 25.00
33229 కవితలు. 5730 మత ప్రస్థానం అశోక్ కుమార్ సమత గ్రంథాలయం, విజయవాడ 1976 65 1.50
33230 కవితలు. 5731 దాస సంభూతి తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ్ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు 1990 63 20.00
33231 కవితలు. 5732 విశ్వమందిర జ్యోతి తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ్ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు 1993 46 15.00
33232 కవితలు. 5733 వందేమాతరమ్ తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ్ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు ... 42 7.00
33233 కవితలు. 5734 కవితా కర్పూరము తాళ్లూరి సత్యనారాయణ పోలవరపు బిల్హణ కవికిశోర్, హైదరాబాద్ ... 79 40.00
33234 కవితలు. 5735 కవితా కదంబం తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ్ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు 1998 56 10.00
33235 కవితలు. 5736 కవితా కరండము తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ్ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు 1993 78 10.00
33236 కవితలు. 5737 కవితా కరండము తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ్ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు 1993 78 10.00
33237 కవితలు. 5738 వానమబ్బుల కాంతిఖడ్గం లంకా శివరామప్రసాద్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్ 2003 79 50.00
33238 కవితలు. 5739 వానమబ్బుల కాంతిఖడ్గం లంకా శివరామప్రసాద్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్ 2003 79 50.00
33239 కవితలు. 5740 తంగేటి జున్ను లంకా శివరామప్రసాద్ రచయిత, వరంగల్ 2008 124 100.00
33240 కవితలు. 5741 ఆల్కెమీ (ప్రసాధింపులు) లంకా శివరామప్రసాద్ ప్రశాంతి పబ్లికేషన్స్ 2002 158 100.00
33241 కవితలు. 5742 హృదయ స్పందన మలయశ్రీ నవ్య సాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 1998 32 10.00
33242 కవితలు. 5743 స్వీట్ బుల్లెట్లు-హాట్ చాక్లెట్లు మలయశ్రీ నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, కరీంనగర్ 2011 44 30.00
33243 కవితలు. 5744 వజ్రసూచి (బ్రాహ్మణులంటే ఎవరు) మలయశ్రీ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1997 43 25.00
33244 కవితలు. 5745 స్వామినేని హితసూచని-పద్యాలు మలయశ్రీ నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, కరీంనగర్ 2012 40 20.00
33245 కవితలు. 5746 కావ్యద్వయి మలయశ్రీ నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, కరీంనగర్ 2008 54 30.00
33246 కవితలు. 5747 డబ్బు మనిషి లంకా శివరామప్రసాద్ లంకా శివరామప్రసాద్, వరంగల్ 2014 87 100.00
33247 కవితలు. 5748 కర్కాటకం లంకా శివరామప్రసాద్ లంకా శివరామప్రసాద్, వరంగల్ 2015 132 120.00
33248 కవితలు. 5749 ఒక సరస్సు అనేక హంసలు లంకా శివరామప్రసాద్ లంకా శివరామప్రసాద్, వరంగల్ 2015 133 120.00
33249 కవితలు. 5750 విప్రలబ్ధ చెరుపు సత్యనారాయణ శాస్త్రి రచయిత, తణుకు 1996 29 20.00
33250 కవితలు. 5751 విప్రలబ్ధ చెరుపు సత్యనారాయణ శాస్త్రి రచయిత, తణుకు 1996 29 20.00
33251 కవితలు. 5752 శ్రీమదుమా కళ్యాణము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి రచయిత, తణుకు ... 82 58.00
33252 కవితలు. 5753 శ్రీమదుమా కళ్యాణము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి రచయిత, తణుకు ... 82 58.00
33253 కవితలు. 5754 రాజవాహన విజయము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి కల్పవల్లి ప్రచురణలు 2000 28 10.00
33254 కవితలు. 5755 రాజవాహన విజయము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి కల్పవల్లి ప్రచురణలు 2000 28 10.00
33255 కవితలు. 5756 కవితా మయూఖాః చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి చెరువు లక్ష్మీదేవి, తణుకు 2007 55 15.00
33256 కవితలు. 5757 కవితా మయూఖాః చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి చెరువు లక్ష్మీదేవి, తణుకు 2007 55 15.00
33257 కవితలు. 5758 సుందరేశ్వర విలాసము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి కల్పవల్లి ప్రచురణలు 1998 96 15.00
33258 కవితలు. 5759 సుందరేశ్వర విలాసము చెఱువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి కల్పవల్లి ప్రచురణలు 1998 96 15.00
33259 కవితలు. 5760 బోజ కవితలు బోయ జంగయ్య బోజ పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 2001 109 40.00
33260 కవితలు. 5761 మనం మారాలి బోయ జంగయ్య బోయ జంగయ్య, రైటర్ అండ్ పబ్లిషర్ 2005 33 30.00
33261 కవితలు. 5762 టి.వి. ముచ్చట్లు బోయ జంగయ్య బోజ పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 2003 51 34.00
33262 కవితలు. 5763 పల్నాటి భారతము కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి ... 1996 197 100.00
33263 కవితలు. 5764 పల్నాటి భారతము కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 204 150.00
33264 కవితలు. 5765 పల్లెకు దండం పెడతా బి. హనుమారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2002 54 50.00
33265 కవితలు. 5766 పల్లెకు దండం పెడతా బి. హనుమారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2002 54 50.00
33266 కవితలు. 5767 వెన్నెల పువ్వు బి. హనుమారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2001 65 40.00
33267 కవితలు. 5768 వెన్నెల పువ్వు బి. హనుమారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2001 65 40.00
33268 కవితలు. 5769 కవితా పుష్పకం ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 5828 150.00
33269 కవితలు. 5770 కవితా పుష్పకం ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 5828 150.00
33270 కవితలు. 5771 విలపించే ఉత్తరం ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి నందనమ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 58 20.00
33271 కవితలు. 5772 కాంతి చక్రాలు ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1959 104 1.50
33272 కవితలు. 5773 మొగలి రేకులు ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి నందనమ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1981 83 10.00
33273 కవితలు. 5774 మొగలి రేకులు ఉండేల మాలకొండా రెడ్డి నందనమ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1981 83 10.00
33274 కవితలు. 5775 హృదయశైలి ముకురాల రామారెడ్డి చంద్రభూషణ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 126 20.00
33275 కవితలు. 5776 నవ్వేకత్తులు ముకురాల రామారెడ్డి చంద్రభూషణ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 84 15.00
33276 కవితలు. 5777 మల్లెమాల నిత్యసత్యాలు మల్లెమాల మల్లెమాల ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 83 50.00
33277 కవితలు. 5778 మల్లెమాల వేణుగోపాలరెడ్డి మల్లెమాల వేణుగోపాల రెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2011 119 50.00
33278 కవితలు. 5779 సామాన్యుని సందేశం బి.యన్. రెడ్డి సుకృత పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 113 6.00
33279 కవితలు. 5780 కవితాసంపుటి బి.యన్. రెడ్డి ... 1976 170 50.00
33280 కవితలు. 5781 బి.యన్. భాషితాలు మొదటి భాగము బి.యన్. రెడ్డి సుకృత పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 96 20.00
33281 కవితలు. 5782 మెరుపుతీగలు ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ అవ్వారి నారాయణ సాహిత్య సంస్థానము 2006 76 50.00
33282 కవితలు. 5783 మెరుపుతీగలు ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ అవ్వారి నారాయణ సాహిత్య సంస్థానము 2006 76 50.00
33283 కవితలు. 5784 ప్రత్యూష పవనాలు ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ ఇనుగుర్తి మనోహర్, మడకసిర 2006 32 2.00
33284 కవితలు. 5785 అంతరంగ తరంగాలు ఆశావాది ప్రకాశరావు నవ్య సాహిత్య సమితి, ప్రొద్దుటూరు ... 50 8.00
33285 కవితలు. 5786 నడిచే పద్యం నండూరి ఆశావాది ప్రకాశరావు నండూరి శోభనాద్రి, విశాఖపట్నం ... 32 6.00
33286 కవితలు. 5787 లోక లీలా సూక్తము ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ కళామంజరి, షాద్ నగర్ 2005 32 15.00
33287 కవితలు. 5788 ఆత్మతత్త్వ ప్రబోధము ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ పి. శివకేశవరెడ్డి, అనంతపురం 2007 30 15.00
33288 కవితలు. 5789 అంతరంగ తరంగాలు ఆశావాది ప్రకాశరావు జి. బాల మద్దయ్య, కర్నూలు 2005 70 50.00
33289 కవితలు. 5790 అంతరంగ తరంగాలు ఆశావాది ప్రకాశరావు జి. బాల మద్దయ్య, కర్నూలు 2005 70 50.00
33290 కవితలు. 5791 వెలిగించే దీపాలు మానేపల్లి సత్యనారాయణ బాలగంగాధర తిలక్ గ్రంథాలయం, మెంటేపూడి ... 71 6.00
33291 కవితలు. 5792 మెదడు మొక్క మానేపల్లి సత్యనారాయణ బుక్స్ అండ్ బుక్స్, విజయనగరం 1983 119 6.00
33292 కవితలు. 5793 విశాఘపట్ణమ్ మానేపల్లి సత్యనారాయణ బుక్స్ అండ్ బుక్స్, విజయనగరం 1975 17 1.25
33293 కవితలు. 5794 యోధుడా కౌగిలించుకోనీ మానేపల్లి సత్యనారాయణ బుక్స్ అండ్ బుక్స్, విజయనగరం 1995 112 25.00
33294 కవితలు. 5795 లావా హెచ్చార్కె నాట్యకళ ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1984 97 3.00
33295 కవితలు. 5796 అబద్ధం హెచ్చార్కె స్వంత ప్రచురణ 1993 50 13.00
33296 కవితలు. 5797 కనురెప్పల కిటికీరెక్కల మధ్య... రవూఫ్ సమీ ప్రచురణలు 1992 75 25.00
33297 కవితలు. 5798 కనురెప్పల కిటికీరెక్కల మధ్య... రవూఫ్ సమీ ప్రచురణలు 1992 75 25.00
33298 కవితలు. 5799 ముఖచిత్రం రవూఫ్ సమీ ప్రచురణలు 1990 16 5.00
33299 కవితలు. 5800 గీతార్చన వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 73 20.00
33300 కవితలు. 5801 గీతార్చన వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 73 20.00
33301 కవితలు. 5802 సాగరం లింగం వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 143 30.00
33302 కవితలు. 5803 సాగరం లింగం వీరభద్రకవి నవరత్నా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 143 30.00
33303 కవితలు. 5804 ప్రభులింగలీల పాటిబండ వేంకటప్పయామాత్య శ్రీ పాటిబండ వేంకటప్పయ్య, గుంటూరు 1974 350 10.00
33304 కవితలు. 5805 కాలవిశేషం నూతక్కి వేంకటప్పయ్య చైతన్య భారతి, గుంటూరు 2003 77 35.00
33305 కవితలు. 5806 స్వగతం స్వఅనుభవం నూతక్కి వేంకటప్పయ్య చైతన్య భారతి, గుంటూరు 2003 77 35.00
33306 కవితలు. 5807 విప్లవ జ్వాల వట్టికొండ రంగయ్య రచయిత, వీరులపాడు 1942 47 2.00
33307 కవితలు. 5808 విప్లవ జ్వాల వట్టికొండ రంగయ్య రచయిత, వీరులపాడు 1942 47 2.00
33308 కవితలు. 5809 అభ్యుదయకవి వట్టికొండ రంగయ్య రచయిత, వీరులపాడు ... 38 0.50
33309 కవితలు. 5810 అభ్యుదయకవి వట్టికొండ రంగయ్య రచయిత, వీరులపాడు ... 38 0.50
33310 కవితలు. 5811 రంగయ్య కవితా రమణీయం వట్టికొండ రంగయ్య రచయిత, వీరులపాడు 1998 70 20.00
33311 కవితలు. 5812 రంగయ్య కవితా రమణీయం వట్టికొండ రంగయ్య రచయిత, వీరులపాడు 1998 70 20.00
33312 కవితలు. 5813 వచన కవితా శతమంజరి ప్రథమ భాగం వట్టికొండ వెంకటనర్సయ్య ... ... 73 10.00
33313 కవితలు. 5814 వట్టికొండ మాట వట్టికొండ రామకోటయ్య నవీన సాహితీ కళాసమితి, కొత్తగూడెం 1985 23 5.00
33314 కవితలు. 5815 రెక్కల గుర్రం మాధవీ సనారా రానాస ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2007 10 16.00
33315 కవితలు. 5816 రెక్కల గుర్రం మాధవీ సనారా రానాస ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2007 10 16.00
33316 కవితలు. 5817 అధరం మధురం మాధవీ సనారా సాహితీ వేదిక, అనకాపల్లి 2007 30 15.00
33317 కవితలు. 5818 అధరం మధురం మాధవీ సనారా సాహితీ వేదిక, అనకాపల్లి 2007 30 15.00
33318 కవితలు. 5819 అధరం మధురం మాధవీ సనారా సాహితీ వేదిక, అనకాపల్లి 2007 30 15.00
33319 కవితలు. 5820 నడక అను మనిషి నుంచి మనీషికి మాధవీ సనారా రానాస ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2011 108 60.00
33320 కవితలు. 5821 నిప్పు బొమ్మ మాధవీ సనారా రానాస ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2009 80 40.00
33321 కవితలు. 5822 మనో గవాక్షం మాధవీ సనారా బాల సేవా సంఘం, ఖరగ్ పూర్ 2006 36 20.00
33322 కవితలు. 5823 మనో గవాక్షం మాధవీ సనారా బాల సేవా సంఘం, ఖరగ్ పూర్ 2006 36 20.00
33323 కవితలు. 5824 అమ్మమ్మ చేతి కడియాలు మాధవీ సనారా రానాస ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2007 100 50.00
33324 కవితలు. 5825 అమ్మమ్మ చేతి కడియాలు మాధవీ సనారా రానాస ప్రచురణలు, అనకాపల్లి 2007 100 50.00
33325 కవితలు. 5826 మిణుగురులు నరేష్ నున్నా సుపర్ణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 95 25.00
33326 కవితలు. 5827 ప్రాణహిత నందిని సిధారెడ్డి మంజీరా రచయితల సంఘం 1995 79 18.00
33327 కవితలు. 5828 అగ్నివీణ అనిసెట్టి సుబ్బారావు అభ్యుదయ ప్రచురణ 1949 92 1.00
33328 కవితలు. 5829 అగ్నివీణ అనిసెట్టి సుబ్బారావు అభ్యుదయ ప్రచురణ 1949 92 1.00
33329 కవితలు. 5830 భరోసా అమ్మంగి వేణుగోపాల్ జయమిత్ర సాహితీ సాంస్కృతిక వేదిక, హైదరాబాద్ 2008 69 15.00
33330 కవితలు. 5831 భరోసా అమ్మంగి వేణుగోపాల్ జయమిత్ర సాహితీ సాంస్కృతిక వేదిక, హైదరాబాద్ 2008 69 15.00
33331 కవితలు. 5832 మిణుగురు అమ్మంగి వేణుగోపాల్ నవయుగ బుక్ హౌజ్, హైద్రాబాద్ 1980 55 4.00
33332 కవితలు. 5833 సంఘర్షణ రెంటాల గోపాలకృష్ణ సాహితీ స్రవంతి, విజయవాడ 1950 62 0.50
33333 కవితలు. 5834 ఉదయిని గంగినేని వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రరాష్ట్ర అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1950 85 1.50
33334 కవితలు. 5835 ఉదయిని గంగినేని వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్రరాష్ట్ర అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1950 85 1.50
33335 కవితలు. 5836 రుధిరజ్యోతి శ్రీరంగం నారాయణబాబు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1972 164 6.00
33336 కవితలు. 5837 రుధిరజ్యోతి శ్రీరంగం నారాయణబాబు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1976 188 9.00
33337 కవితలు. 5838 శిష్‌ట్లా ఉమామహేశ్వరరావ్ కవిత్వం-సమాలోచనం ఏటుకూరి ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1998 141 45.00
33338 కవితలు. 5839 పాదముద్ర జూలూరు గౌరీశంకర్ పొయెట్రీఫోరం, తెనాలి 1993 22 8.00
33339 కవితలు. 5840 పొలికట్టె జూలూరు గౌరీశంకర్ స్పృహ సాహితి, కోదాడ 1995 33 5.00
33340 కవితలు. 5841 దివ్వె నేత్రాలు సంగనభట్ల నరసయ్య ఆనందవర్ధన ప్రచురణలు, ధర్మపురి 2012 92 90.00
33341 కవితలు. 5842 సమాంతర రేఖలు సంగనభట్ల నరసయ్య ఆనందవర్ధన ప్రచురణలు, ధర్మపురి 2012 56 50.00
33342 కవితలు. 5843 గాయపడ్డ గుండెకేక సంగునభొట్ల సాయిప్రసాద్ సాంఖ్యాయన ప్రచురణలు 2002 63 20.00
33343 కవితలు. 5844 గాయపడ్డ గుండెకేక సంగునభొట్ల సాయిప్రసాద్ సాంఖ్యాయన ప్రచురణలు 2002 63 20.00
33344 కవితలు. 5845 స్తబ్ధ చలనం సంగునభొట్ల సాయిప్రసాద్ సాంఖ్యాయన ప్రచురణలు 2002 68 20.00
33345 కవితలు. 5846 అంచులేని దృశ్యం సంగునభొట్ల సాయిప్రసాద్ సాంఖ్యాయన ప్రచురణలు 2001 76 20.00
33346 కవితలు. 5847 శారదానందలహరి పేరాల భరతశర్మ 1997 35 20.00
33347 కవితలు. 5848 ఇయం స్వతంత్ర భారతీ పేరాల భరతశర్మ కాదంబరీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1998 99 60.00
33348 కవితలు. 5849 శ్రీ వేంకటేశ్వర కృపావర్షిణి పేరాల భరతశర్మ 1998 25 10.00
33349 కవితలు. 5850 శ్రీ వేంకటేశ్వర కృపావర్షిణి పేరాల భరతశర్మ కాదంబరీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1998 25 10.00
33350 కవితలు. 5851 మానస హిమాంశు పేరాల భరతశర్మ కాదంబరీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1998 84 60.00
33351 కవితలు. 5852 మానస హిమాంశు పేరాల భరతశర్మ కాదంబరీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1998 84 60.00
33352 కవితలు. 5853 బంగారు పిచ్చుకలు షేక్ ఖాసిం అభిషేక్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 117 15.00
33353 కవితలు. 5854 కోడి కూసింది షేక్ ఖాసిం అభిషేక్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1994 40 15.00
33354 కవితలు. 5855 గాలిగోపురం జాతి వైభవం షేక్ ఖాసిం అభిషేక్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1994 63 15.00
33355 కవితలు. 5856 ఆమ్రపాలి కరుటూరి సత్యనారాయణ రచయిత, రాజమండ్రి 1980 154 15.00
33356 కవితలు. 5857 తిష్యరక్షిత కరుటూరి సత్యనారాయణ రచయిత, రాజమండ్రి 1967 188 5.00
33357 కవితలు. 5858 రసమంజరి కరుటూరి సత్యనారాయణ రచయిత, రాజమండ్రి 1964 65 1.00
33358 కవితలు. 5859 రసమంజరి కరుటూరి సత్యనారాయణ రచయిత, రాజమండ్రి 1964 65 1.00
33359 కవితలు. 5860 కరుణాసౌగతము కరుటూరి సత్యనారాయణ విజయమోహన పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 1969 104 3.00
33360 కవితలు. 5861 కరుణాసౌగతము కరుటూరి సత్యనారాయణ విజయమోహన పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 1973 104 4.00
33361 కవితలు. 5862 జయించిన జనత చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, చెన్నై 1972 84 2.50
33362 కవితలు. 5863 శ్రమలో స్వర్గం చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, చెన్నై 1984 85 5.00
33363 కవితలు. 5864 వాన కురిసింది చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, చెన్నై 1967 32 0.75
33364 కవితలు. 5865 శాంతిసూక్తం పఠిస్తూ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల,చెన్నై 1995 64 16.00
33365 కవితలు. 5866 ఆర్తి గీతాలు చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, చెన్నై 1980 44 3.00
33366 కవితలు. 5867 ఆర్తి గీతాలు చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల, చెన్నై 1980 44 3.00
33367 కవితలు. 5868 చింతా దీక్షితులు కథలు చింతా దీక్షితులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 90 7.00
33368 కవితలు. 5869 నివేదన చింతా దీక్షితులు శ్రీ రమణ సత్సంగము, అనంతపురం ... 47 2.00
33369 కవితలు. 5870 లక్క పిడతలు చింతా దీక్షితులు కల్చరల్ బుక్స్ లిమిటెడ్, చెన్నై ... 63 1.00
33370 కవితలు. 5871 లక్క పిడతలు చింతా దీక్షితులు కల్చరల్ బుక్స్ లిమిటెడ్, చెన్నై ... 63 1.00
33371 కవితలు. 5872 శబరి చింతా దీక్షితులు వరూధినీ కావ్యావళి, తెనాలి 1926 166 3.00
33372 కవితలు. 5873 శంపాలత చింతా దీక్షితులు కల్చరల్ బుక్స్ లిమిటెడ్,చెన్నై 1955 44 0.50
33373 కవితలు. 5874 ప్రజా వాఙ్మయము చింతా దీక్షితులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 65 16.00
33374 కవితలు. 5875 చింతా దీక్షితులు సాహిత్యం వెలగా వెంకటప్పయ్య చింతా దీక్షితులు శతజయంతి ఉత్సవ సమితి 1996 339 50.00
33375 కవితలు. 5876 అడివి బాపిరాజు సమగ్ర కవితా సంకలనం సంపుటి-1 అడివి బాపిరాజు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 1995 156 60.00
33376 కవితలు. 5877 అడివి బాపిరాజు సమగ్ర కవితా సంకలనం సంపుటి-2 అడివి బాపిరాజు అడివి బాపిరాజు శతవార్షిక ఉత్సవ కమిటీ 1996 144 60.00
33377 కవితలు. 5878 అడివి బాపిరాజు సమగ్ర కవితా సంకలనం సంపుటి-2 అడివి బాపిరాజు అడివి బాపిరాజు శతవార్షిక ఉత్సవ కమిటీ 1996 144 60.00
33378 కవితలు. 5879 సుకృతమ్ చేలనా శాస్త్రి ... 2010 134 25.00
33379 కవితలు. 5880 గాండీవం కడిమిళ్ళ వరప్రసాద్ ... 2012 72 40.00
33380 కవితలు. 5881 ఏడు చేపలు కడిమిళ్ళ వరప్రసాద్ కడిమిళ్ళ శ్రీవిరించి, నరసాపురం 2007 139 70.00
33381 కవితలు. 5882 కాదంబిని రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్ సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, వరంగల్లు 1996 55 25.00
33382 కవితలు. 5883 కాదంబిని రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్ సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, వరంగల్లు 1996 55 25.00
33383 కవితలు. 5884 దోసిట్లో భూమండలం రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్ సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2000 92 50.00
33384 కవితలు. 5885 సప్తగిరిధామ కలియుగసార్వభౌమ రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 120 100.00
33385 కవితలు. 5886 విశ్వభారతి మహావాది వేంకటరత్నము విశ్వసాహితి, గుంటూరు 1956 91 1.50
33386 కవితలు. 5887 విశ్వభారతి మహావాది వేంకటరత్నము విశ్వసాహితి, గుంటూరు 1956 91 1.50
33387 కవితలు. 5888 విక్రమాదిత్య మహావాది వేంకటరత్నము భాషా కుటీరము, అమరావతి 1963 279 5.00
33388 కవితలు. 5889 మధురకవితలు ఎల్లోరా విజయ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 541 10.00
33389 కవితలు. 5890 మధురకవితలు ఎల్లోరా విజయ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 541 10.00
33390 కవితలు. 5891 రేపటి వసంతం ఎల్లోరా శ్రీనివాస ప్రచురణలు, చెన్నై 1974 128 6.00
33391 కవితలు. 5892 అక్షర పుష్పకం ఎల్లోరా దీప్తి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 251 60.00
33392 కవితలు. 5893 అగ్నిపుష్పం ఎల్లోరా దీప్తి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 65 30.00
33393 కవితలు. 5894 నిశ్శబ్ద తరంగాలు ఎల్లోరా శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1976 158 6.00
33394 కవితలు. 5895 జ్వాలాతోరణాలు ఎల్లోరా దీప్తి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 103 10.00
33395 కవితలు. 5896 జ్వాలాతోరణాలు ఎల్లోరా దీప్తి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 103 10.00
33396 కవితలు. 5897 మరో సూర్యోదయం ఎల్లోరా దీప్తి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 116 20.00
33397 కవితలు. 5898 షరా మామూలే కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1979 115 10.00
33398 కవితలు. 5899 చిలక్కొయ్య శిఖామణి శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ 1993 90 30.00
33399 కవితలు. 5900 చిలక్కొయ్య శిఖామణి శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ 1993 90 30.00
33400 కవితలు. 5901 కిర్రు చెప్పుల భాషా శిఖామణి మిలింద ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2000 103 40.00
33401 కవితలు. 5902 మువ్వల చేతికర్ర శిఖామణి శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ 1987 112 15.00
33402 కవితలు. 5903 సాగర సంగీతం పేర్వారం జగన్నాథం సాహితీ బంధు బృందం, వరంగల్లు 1981 60 8.00
33403 కవితలు. 5904 వృషభపురాణం పేర్వారం జగన్నాథం సాహితీ బంధు బృందం, వరంగల్లు 1984 76 15.00
33404 కవితలు. 5905 సాంబశివానందలహరి పోతుకూచి సాంబశివరావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1976 20 1.00
33405 కవితలు. 5906 చైతన్య కిరణాలు పోతుకూచి సాంబశివరావు విశ్వసాహితి ప్రచురణ, గుంటూరు 1984 60 6.00
33406 కవితలు. 5907 వైరాటి కలుగోట్ల విజయాత్రేయ రచయిత, గని 1993 72 36.00
33407 కవితలు. 5908 భారత భారతి కలుగోట్ల విజయాత్రేయ రచయిత, గని 1982 181 15.00
33408 కవితలు. 5909 ఊర్వశి కలుగోట్ల విజయాత్రేయ రచయిత, గని 1977 68 9.00
33409 కవితలు. 5910 దాశకన్య కలుగోట్ల విజయాత్రేయ రచయిత, గని 1976 38 5.00
33410 కవితలు. 5911 విజయ కాహళి కలుగోట్ల విజయాత్రేయ రచయిత, గని ... 32 1.00
33411 కవితలు. 5912 సమ్రాట్ సుయోధన కలుగోట్ల విజయాత్రేయ రచయిత, గని ... 49 1.75
33412 కవితలు. 5913 భారతి నా అమ్మణ్ణి చిత్రకవి ఆత్రేయ సహృదయ ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1992 88 15.00
33413 కవితలు. 5914 చెమట చిత్తడి నేల బండ్ల మాధవరావు దృష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1988 54 20.00
33414 కవితలు. 5915 చెమట చిత్తడి నేల బండ్ల మాధవరావు దృష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1988 54 20.00
33415 కవితలు. 5916 ఇవాళ అఫ్సర్ రవళి ప్రచురణలు, ఖమ్మం 1990 90 5.00
33416 కవితలు. 5917 వలస అఫ్సర్ విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 178 60.00
33417 కవితలు. 5918 గోపీకావ్యం అంబటిపూడి వెంకటరత్నం స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణము సాహితీమేఖల ... 78 4.00
33418 కవితలు. 5919 గోపీకావ్యం అంబటిపూడి వెంకటరత్నం స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణము సాహితీమేఖల ... 78 4.00
33419 కవితలు. 5920 శాంతి తీరాలకు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం సాహితీ మేఖల, చండూరు ... 131 6.00
33420 కవితలు. 5921 విప్రలబ్ధ వానమామలై వరదాచార్యులు ... 1970 138 3.00
33421 కవితలు. 5922 మణిమాల వానమామలై వరదాచార్యులు రసతరంగిణీ ముద్రాక్షరశాల, విజయవాడ 1945 122 2.00
33422 కవితలు. 5923 విప్రలబ్ధ వానమామలై వరదాచార్యులు ... 1970 138 3.00
33423 కవితలు. 5924 కూలిపోయే కొమ్మ వానమామలై వరదాచార్యులు రచయిత, చెన్నూరు 1977 97 6.00
33424 కవితలు. 5925 భీమన్నా అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 2005 54 50.00
33425 కవితలు. 5926 కవితాశరధి దాశరధి అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 32 75.00
33426 కవితలు. 5927 కవితాశరధి దాశరధి అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 32 75.00
33427 కవితలు. 5928 రంగరంగ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 2012 120 60.00
33428 కవితలు. 5929 శంకర నారాయణీయం అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 2012 45 20.00
33429 కవితలు. 5930 గగనం వరిగొండ కాంతారావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 2004 148 60.00
33430 కవితలు. 5931 గగనం వరిగొండ కాంతారావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 2004 148 60.00
33431 కవితలు. 5932 ప్రణవం వరిగొండ కాంతారావు శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2012 168 100.00
33432 కవితలు. 5933 భరత సుతుడా మేలుకో వరిగొండ కాంతారావు దీప్తి ప్రింటర్స్, హనుమకొండ 2010 20 10.00
33433 కవితలు. 5934 ఝరి వరిగొండ కాంతారావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 2002 54 50.00
33434 కవితలు. 5935 ఝరి వరిగొండ కాంతారావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 2002 54 50.00
33435 కవితలు. 5936 అనలానిలయ వరిగొండ కాంతారావు సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, వరంగల్లు 2007 124 80.00
33436 కవితలు. 5937 అనలానిలయ వరిగొండ కాంతారావు సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, వరంగల్లు 2007 124 80.00
33437 కవితలు. 5938 సంద్రం వరిగొండ కాంతారావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 2003 70 50.00
33438 కవితలు. 5939 స్వీయ ప్రకటనమ్ వరిగొండ కాంతారావు దీప్తి ప్రింటర్స్, హనుమకొండ 2011 24 10.00
33439 కవితలు. 5940 స్వీయ ప్రకటనమ్ వరిగొండ కాంతారావు దీప్తి ప్రింటర్స్, హనుమకొండ 2011 24 10.00
33440 కవితలు. 5941 శాంతి-సమత నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1989 31 10.00
33441 కవితలు. 5942 అక్షర చిత్రాలు నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1987 52 15.00
33442 కవితలు. 5943 అక్షరాలో అనంతం నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1990 28 6.00
33443 కవితలు. 5944 అక్షరాలో అనంతం నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1990 28 6.00
33444 కవితలు. 5945 యువస్వరం నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు సాంస్కృతీ సమాఖ్య, వరంగల్ 1981 47 5.00
33445 కవితలు. 5946 శిలలు వికసిస్తున్నాయి రామా చంద్రమౌళి యువ సాహితీ సమాఖ్య, వరంగల్ 1979 48 5.00
33446 కవితలు. 5947 రత్నాకరము మహేశ్వరం రత్నాకర్‌రావు శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2007 46 40.00
33447 కవితలు. 5948 కులం-ధనం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1984 104 18.00
33448 కవితలు. 5949 ఉషస్సు మహేశ్వరపు నరేందర్ రెడ్డి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2002 40 20.00
33449 కవితలు. 5950 రాగ పంక్తులు పల్లె సీను శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 1999 95 30.00
33450 కవితలు. 5951 నిరంతరం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 1996 36 10.00
33451 కవితలు. 5952 మధుర టి. శ్రీరంగస్వామి సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1984 30 10.00
33452 కవితలు. 5953 మధుర టి. శ్రీరంగస్వామి సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1984 30 10.00
33453 కవితలు. 5954 కళ్యాణవీణ పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు ... 97 6.00
33454 కవితలు. 5955 కళ్యాణవీణ పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు ... 97 15.00
33455 కవితలు. 5956 ప్రణామవల్లరి పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు 1998 54 20.00
33456 కవితలు. 5957 ది మిర్రర్ ఆఫ్ ఈనాడు మందపాటి సత్యనారాయణరెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 150 40.00
33457 కవితలు. 5958 ప్రేమ ప్రసూనాలు ప్రేమకుమార్ భార్గవ శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 2012 92 50.00
33458 కవితలు. 5959 మాచిరాజు దేవీప్రసాద్ పారడీలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ శ్రీశ్రీ స్మారక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1986 70 10.00
33459 కవితలు. 5960 తెలుగు పేరడీలు మాచిరాజు దేవీప్రసాద్ నవయుగ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1987 88 10.00
33460 కవితలు. 5961 తెలుగు పేరడీలు మాచిరాజు దేవీప్రసాద్ నవయుగ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1987 88 10.00
33461 కవితలు. 5962 జరుక్ శాస్త్రి పేరడీలు ఇతర కవితలు కె.వి. రమణారెడ్డి నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1982 117 7.50
33462 కవితలు. 5963 గుండె గోదారి తల్లావజ్ఝల పతంజలిశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి ... 102 15.00
33463 కవితలు. 5964 గుండె గోదారి తల్లావజ్ఝల పతంజలిశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి ... 102 15.00
33464 కవితలు. 5965 ఉగ్రభారతి కొమరవోలు వెంకట సుబ్బారావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1993 96 35.00
33465 కవితలు. 5966 ఉగ్రభారతి కొమరవోలు వెంకట సుబ్బారావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1993 96 35.00
33466 కవితలు. 5967 మృత్యులగ్నము కొమరవోలు వెంకట సుబ్బారావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1996 86 50.00
33467 కవితలు. 5968 ఆంధ్ర గీతాంజలి అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత, అద్దంకి 1981 119 15.00
33468 కవితలు. 5969 పూచిన పూలు అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత, అద్దంకి 1981 56 4.00
33469 కవితలు. 5970 పూచిన పూలు అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత, అద్దంకి 1981 56 4.00
33470 కవితలు. 5971 తంత్రీ నిస్వనం అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత, అద్దంకి 2002 41 15.00
33471 కవితలు. 5972 పుష్పాంజలి అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత, అద్దంకి 2008 63 20.00
33472 కవితలు. 5973 కొప్పరపు సోదర కవులు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2003 146 50.00
33473 కవితలు. 5974 కొప్పరపు సోదర కవులు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2004 165 50.00
33474 కవితలు. 5975 కొప్పరపు సోదర కవులు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2004 165 50.00
33475 కవితలు. 5976 కొప్పరపు సోదర కవుల కవిత్వము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ కొప్పరపు కవుల కళాపీఠము, విశాఖపట్నం 2003 334 150.00
33476 కవితలు. 5977 తిరుపతి వేంకటీయము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఫాలాక్ష ప్రచురణ, గుంటూరు 1997 90 25.00
33477 కవితలు. 5978 కళాకేళి గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1992 94 20.00
33478 కవితలు. 5979 కళాకేళి గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1992 94 20.00
33479 కవితలు. 5980 మాలతీమాల ప్రథమ భాగం కంకణాల వెంకట్రావు జనరల్ ప్రింటర్స్, గుంటూరు 1953 40 0.50
33480 కవితలు. 5981 లోయలో మనిషి సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య| విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, తాడేపల్లిగూడెం 1997 48 15.00
33481 కవితలు. 5982 తదేకగీతం సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 43 30.00
33482 కవితలు. 5983 తదేకగీతం సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 43 30.00
33483 కవితలు. 5984 చల్లకవ్వం సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 64 30.00
33484 కవితలు. 5985 చల్లకవ్వం సోమేపల్లి వెంకట సుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 64 30.00
33485 కవితలు. 5986 నౌకాభంగము వజ్ఝల వేంకటేశ్వరకవి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1933 87 0.50
33486 కవితలు. 5987 కల్యాణి తమ్మన వేంకటేశ్వరరావు సాహితీ సంసత్, భీమవరం ... 140 3.00
33487 కవితలు. 5988 ధూమపానము పిడపర్తి ఎజ్రా రచయిత, పిడపర్రు ... 32 6.00
33488 కవితలు. 5989 కృష్ణవేణి ముదిగొండ సుబ్రహ్మణ్య కవి రచయిత, తెనాలి 1957 26 0.50
33489 కవితలు. 5990 వివేకానంద విజయం అవధానం కృష్ణయ్య శర్మ ... 1988 34 2.00
33490 కవితలు. 5991 ధ్యానమురళి పెమ్మరాజు రాజగోపాలము ... ... 31 2.00
33491 కవితలు. 5992 బహిరంగం-అంతరంగం వడ్డమాను వేంకట రామారావు శ్రీమతి వడ్డమాను రాజేశ్వరీదేవి, అమరావతి 1997 88 5.00
33492 కవితలు. 5993 కృతిత్రయి పాతూరి నాగభూషణశాస్త్రి, పాతూరి రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ దేవీ పద్మజా గ్రంథమాల, సజ్జావారిపాలెం ... 94 10.35
33493 కవితలు. 5994 కాళిదాసవాణి అనిపిండి వరాహనరసింహమూర్తి రచయిత, రాయఘర్ 1983 36 4.00
33494 కవితలు. 5995 స్వప్న వైభవము ఉట్రవడియం కృష్ణ శాస్త్రి చంద్రికా ప్రెస్సు, చెన్నై 1955 36 0.50
33495 కవితలు. 5996 సర్వదేవ స్తోత్ర కదంబము సంకా సత్యవతమ్మ ... 1962 18 1.00
33496 కవితలు. 5997 కవితా సుమమాల విజయరామ గోవింద్ ప్రసాద్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1993 70 10.00
33497 కవితలు. 5998 స్వేచ్ఛా ప్రసూనాలు బెల్లంకొండ సూర్యప్రకాశరావు శ్రీ బెల్లంకొండ సూర్యప్రకాశరావు, నాగార్జునసాగర్ ... 79 2.00
33498 కవితలు. 5999 తత్త్వవలరాజీయము చావలి పురుషోత్తమశాస్త్రి సి. సాంబశివరావు, తెనాలి 1977 81 10.00
33499 కవితలు. 6000 శృంగార వీణ మారేళ్ల మోహన రెడ్డి కవిశ్రీ పబ్లికేషన్స్, కొల్లిపర 1973 107 2.00
33500 కవితలు. 6001 త్యాగమయి జంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి జంధ్యాల నాగేశ్వరరావు, తాడేపల్లిగూడెం 1979 51 5.00