వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -56

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174

[[వర్గం:అన్నమయ్య గ్రంథాలయం]

అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
27501 కవితలు. 2 కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య, రాజమండ్రి 1932 218 1.00
27502 కవితలు. 3 కన్యాశుల్కము హాస్యరసప్రథానమగు నాటకము గురజాడ అప్పారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1943 192 1.25
27503 కవితలు. 4 కన్యాశుల్కము హాస్యరసప్రథానమగు నాటకము గురజాడ అప్పారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1951 192 2.00
27504 కవితలు. 5 కన్యాశుల్కము గురజాడ అప్పారావు కొండపల్లి ప్రచురణలు 1909 198 1.00
27505 కవితలు. 6 గురజాడ రచనలు కన్యాశుల్కము (తొలి కూర్పు) గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 122 18.00
27506 కవితలు. 7 గురజాడ రచనలు కన్యాశుల్కము (రెండవ కూర్పు) గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 280 25.00
27507 కవితలు. 8 గురజాడ రచనలు కన్యాశుల్కము (రెండవ కూర్పు) గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 222 75.00
27508 కవితలు. 9 గురజాడ రచనలు కన్యాశుల్కము (రెండవ కూర్పు) గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 222 60.00
27509 కవితలు. 10 గురజాడ రచనలు కన్యాశుల్కము (రెండవ కూర్పు) గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 280 20.00
27510 కవితలు. 11 కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పారావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 200 40.00
27511 కవితలు. 12 కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పారావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 268 10.00
27512 కవితలు. 13 కన్యాశుల్కం నవలా రూపం గురజాడ అప్పారావు, సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 155 20.00
27513 కవితలు. 14 కన్యాశుల్కం| గురజాడ అప్పారావు, సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 99 12.00
27514 కవితలు. 15 కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పారావు సౌజన్య ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, విజయవాడ 1990 152 15.00
27515 కవితలు. 16 కన్యాశుల్కము తరువాయి భాగము మన్నె సత్యనారాయణ రచయిత, తణుకు 1994 152 27.50
27516 కవితలు. 17 కన్యాశుల్కం టీకా-టిప్పణి గురజాడ అప్పారావు, కె.వి.ఆర్. వెలుగు ప్రచురణ 1991 56 5.00
27517 కవితలు. 18 కన్యాశుల్కం తొలిమలి కూర్పుల తులనాత్మక పరిశీలన నరాల వీరయ్య సునందా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1985 235 40.00
27518 కవితలు. 19 కన్యాశుల్క నాటక కళ సర్దేశాయి తిరుమలరావు ... ... 300 20.00
27519 కవితలు. 20 కన్యాశుల్క నాటక కళ సర్దేశాయి తిరుమలరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 223 40.00
27520 కవితలు. 21 మళ్లీ కన్యాశుల్కం గురించి కేతవరపు రామకోటి శాస్త్రి చరిత ప్రచురణ 1992 119 20.00
27521 కవితలు. 22 నూరేళ్ల కన్యాశుల్కం గురజాడ అప్పరావు, కె.వి.ఆర్. చరిత ప్రచురణ 1992 69 15.00
27522 కవితలు. 23 కన్యాశుల్క కవితోత్సవం రామతీర్థ మొజాయిక్ ప్రచురణలు 2012 104 100.00
27523 కవితలు. 24 కన్యాశుల్కం మరో వైపు శోధన వ్యాసాలు కోవెల సంపత్కుమారాచార్య అభినవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2000 122 40.00
27524 కవితలు. 25 కన్యాశుల్కం ఒక అపూర్వసృష్టి సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 47 6.00
27525 కవితలు. 26 కన్యాశుల్కం ఒక అపూర్వసృష్టి సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 47 6.00
27526 కవితలు. 27 కన్యాశుల్కం సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 99 12.00
27527 కవితలు. 28 కన్యాశుల్కం చివరి దృశ్యం పాఠాంతర కల్పన అరుణ- సౌదా New Syllabus Literature 2004 34 12.00
27528 కవితలు. 29 కన్యాశుల్కం పాత్రల పరిశీలన తెలుగు వెలుగు సభ్యులు తెలుగు వెలుగు ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1978 51 3.00
27529 కవితలు. 30 కన్యాశుల్కం పాత్రల పరిశీలన తెలుగు వెలుగు సభ్యులు తెలుగు వెలుగు ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1978 51 3.00
27530 కవితలు. 31 కన్యాశుల్కంలో వాడుక మాటలు జి.ఎస్. చలం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, హైదరాబాద్ 2014 48 25.00
27531 కవితలు. 32 కన్యాశుల్కం 19వ శతాబ్ధి ఆధునిక భారతీయ నాటకాలు యు.ఎ. నరసింహమూర్తి ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరము 2007 723 375.00
27532 కవితలు. 33 కన్యాశుల్కం నూరేళ్ల సమాలోచనం మొదలి నాగభూషణ శర్మ, ఏటుకూరి ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 933 275.00
27533 కవితలు. 34 గురజాడ రచనలు వ్యాసాల సంకలనం గురజాడ అప్పారావు, సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 212 30.00
27534 కవితలు. 35 గురజాడ రచనలు కవితల సంపుటం గురజాడ అప్పారావు, సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 146 13.00
27535 కవితలు. 36 గురజాడ రచనలు కథానికలు గురజాడ అప్పారావు, సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 75 10.00
27536 కవితలు. 37 గురజాడ రచనలు అసమ్మతి పత్రం గురజాడ అప్పారావు, సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 132 10.00
27537 కవితలు. 38 గురజాడ రచనలు వ్యాసచంద్రిక-1 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1962 140 2.00
27538 కవితలు. 39 కొండుభట్టీయము బిల్హణీయము-2 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1957 183 2.00
27539 కవితలు. 40 గురజాడ రచనలు మహాకవి డైరీలు-3 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1961 248 3.00
27540 కవితలు. 41 గురజాడ రచనలు మాటామంతీ అవీ యివీ-4 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 248 2.75
27541 కవితలు. 42 గురజాడ రచనలు లేఖలు-5 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 258 2.50
27542 కవితలు. 43 గురజాడ రచనలు ముత్యాల సరాలు-6 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1955 114 1.50
27543 కవితలు. 44 గురజాడ రచనలు ముత్యాల సరాలు-6 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1965 114 1.50
27544 కవితలు. 45 గురజాడ రచనలు డిసెంట్ పత్రం-8 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1963 188 4.00
27545 కవితలు. 46 ముత్యాలసరాలు-6, ఆణిముత్యాలు-7,కొండుభట్టీయము బిల్హణీయము-2,వ్యాసచంద్రిక-1, లేఖలు-5, డైరీలు-3 గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1955 1107 19.25
27546 కవితలు. 47 ముత్యాలసరాలు గురజాడ అప్పారావు యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1972 143 2.50
27547 కవితలు. 48 ముత్యాలసరాలు గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1965 114 1.50
27548 కవితలు. 49 ముత్యాలసరాలు చిన్నకథలు గురజాడ అప్పారావు ప్రజాశక్తి ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1947 86 1.00
27549 కవితలు. 50 ముత్యాలసరాలు చిన్నకథలు గురజాడ అప్పారావు ప్రజాశక్తి ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1947 86 1.00
27550 కవితలు. 51 వ్యాసచంద్రిక గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1953 169 1.50
27551 కవితలు. 52 వ్యాసచంద్రిక గురజాడ అప్పారావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1955 171 1.50
27552 కవితలు. 53 అడుగుజాడ-గురజాడ కె. బాబూరావు బాలవిజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 60 13.00
27553 కవితలు. 54 అడుగుజాడల్లో కాకరాల, వి.రామకృష్ణ, దివికుమార్ జనసాహితి ప్రచురణ 1992 68 8.00
27554 కవితలు. 55 గురజాడ శ్రీశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 67 1.25
27555 కవితలు. 56 గురజాడ శ్రీశ్రీ మనసాహితి, హైదరాబాద్ 1959 67 1.25
27556 కవితలు. 57 మహాకవి గురజాడ లత నగారా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 40 1.25
27557 కవితలు. 58 ప్రజాస్వామిక సంస్కృతి శ్రీశ్రీ, కుటుంబరావు, చలసాని ప్రసాద్ సొసైటీ ఫర్ సోషల్ ఛేంజ్, కావలి 1980 70 3.50
27558 కవితలు. 59 కథాకేళి తెలుగు కథానికల సమాహారం ... కథాకేళి ప్రత్యేక సంచిక 2011 98 10.00
27559 కవితలు. 60 గురజాడ వి.ఆర్. నార్ల సాహిత్య అకాదెమి, న్యూ ఢిల్లీ 1983 104 5.00
27560 కవితలు. 61 మహాకవి-మహాపురుషుడు గురజాడ అప్పారావు సెట్టి ఈశ్వరరావు ... ... 77 10.00
27561 కవితలు. 62 గురువుజాడ గురజాడ పి. లక్ష్మణ్‌రావ్ అమ్మ పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2012 63 15.00
27562 కవితలు. 63 గురజాడ అప్పారావు ఐదు దశాబ్దాల సమాలోచన గురజాడ అప్పారావు వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, విజయనగరం 1988 127 12.00
27563 కవితలు. 64 మహాకవి మహాపురుషుడు గురజాడ అప్పారావు సెట్టి ఈశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 1945 104 40.00
27564 కవితలు. 65 మహాకవి గురజాడ జీవితవిశేషాలు సాహిత్య సమీక్ష దేవులపల్లి ప్రభాకరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 50 5.00
27565 కవితలు. 66 మహాకవి గురజాడ జీవితవిశేషాలు సాహిత్య సమీక్ష దేవులపల్లి ప్రభాకరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 56 5.00
27566 కవితలు. 67 ఒక శతాబ్ది కిందటి ముందుచూపు ఎన్. వేణుగోపాల్ వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, విజయనగరం 2012 48 20.00
27567 కవితలు. 68 గురజాడ రచనలు-మానవతావాదం బి. భారతి సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 1991 179 25.00
27568 కవితలు. 69 గురజాడ గురుత్వాకర్షణ సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళీ ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2000 71 40.00
27569 కవితలు. 70 మహాకవి గురజాడ జీవితవిశేషాలు సాహిత్య సమీక్ష దేవులపల్లి ప్రభాకరరావు శ్రీ ఆండాళ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 110 200.00
27570 కవితలు. 71 ఆధునిక ధ్రువతార వేదగిరి రాంబాబు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 74 20.00
27571 కవితలు. 72 తెలుగు సంస్కృతికి బహుముఖీన సారధి గురజాడ ఏ.బి.కె. ప్రసాద్ వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, విజయనగరం 2004 28 8.00
27572 కవితలు. 73 గురజాడ తొలి కొత్త తెలుగు కథలు రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి శిల్పి ప్రచురణలు, అనంతపురం 1965 75 25.00
27573 కవితలు. 74 గురజాడ కథలు నాటక రూపాలు గుమ్మా సాంబశివరావు సాహితీ స్రవంతి కృష్ణా జిల్లా కమిటీ 2012 48 10.00
27574 కవితలు. 75 మీ పేరు ఏమిటి గురజాడ అప్పారావు, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 44 1.25
27575 కవితలు. 76 ముత్యాలసరాలు మహాకవి గురజాడ చిట్టిమల్లె శంకరయ్య సాహిత్య సంసత్, జనగామ 1962 72 2.00
27576 కవితలు. 77 ముడుయాభైల గురజాడ ... సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2012 32 25.00
27577 కవితలు. 78 గురజాడ-వెలుగుజాడ జ్వాలాముఖి వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, విజయనగరం 2001 32 10.00
27578 కవితలు. 79 వెలుగుజాడ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గురజాడ విద్యాసంస్థలు, అనకాపల్లి 2006 115 45.00
27579 కవితలు. 80 సాహిత్యోద్యమ ప్రజాపతాక మన గురజాడ ఛాయరాజ్ జనసాహితి ప్రచురణ 2012 64 25.00
27580 కవితలు. 81 ముడుయాభైల మన గురజాడ ... వెలుగు ప్రచురణ 2013 408 200.00
27581 కవితలు. 82 గురజాడ సాహితి అవీ ఇవీ గూడపాటి సాంబశివరావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 136 150.00
27582 కవితలు. 83 గురజాడ యుగం సెట్టి ఈశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 100 15.00
27583 కవితలు. 84 గురజాడ-బెర్నార్డ్ షా మొవ్వ రాజారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 330 60.00
27584 కవితలు. 85 మహోదయం (సంక్షిప్తం) కె.వి. రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 229 70.00
27585 కవితలు. 86 గురజాడ సారంగధర మరికొన్ని వ్యాసాలు పోరంకి దక్షిణామూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 157 36.00
27586 కవితలు. 87 గురజాడ రచనలు వాస్తవికత రేగులగడ్డ సోమేశ్వరరావు, ముదునూరి భారతి వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, విజయనగరం 2002 56 15.00
27587 కవితలు. 88 గురజాడ జీవితంలో బౌద్ధం టి. రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు, బాపట్ల 2012 8 1.00
27588 కవితలు. 89 గురజాడ రచనలు కపిద్ధాకార భూగోళా శిష్ట్లా శ్రీనివాస్ ... 1999 230 120.00
27589 కవితలు. 90 కన్యాశుల్కం ప్రదర్శన శతజయంతి సంచిక ... ప్రజాసాహితి మాస పత్రిక 1992 132 10.00
27590 కవితలు. 91 The Life and Greatness of Sri Gurajada Venkata Apparao Peri Suryanarayana Vignana Sahiti Publications, Vijayawada 1968 104 3.25
27591 కవితలు. 92 A Critical Estimate of Sri G.V. Apparao's Works Peri Suryanarayana Vignana Sahiti Publications, Vijayawada 1968 140 3.25
27592 కవితలు. 93 Gurajada Apparao Telugu Short Stories Srinivas Sistla Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2013 159 200.00
27593 కవితలు. 94 Diaries of Gurajada Pennepalli Gopalakrishna A P Govt. Oriental Manuscripts Library 2009 230 100.00
27594 కవితలు. 95 A brief study of Gurajada's Life & Works Vasantharao Brahmaji Rao N.K. Publications, Vizianagaram 2012 78 100.00
27595 కవితలు. 96 Unilit Gurazada Special Issue Andhra Viswa Sahiti, Secunderabad 1963 128 6.00
27596 కవితలు. 97 వచన రచనా పరిచయం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1985 280 10.00
27597 కవితలు. 98 Gurajada Commemorative Volume M. Chalapathi Rau South Delhi Andhra Association 1976 186 25.00
27598 కవితలు. 99 గురజాడ శతవార్షిక జయంతి సంచిక ... గురజాడ శతవార్షిక జయంతి సంఘము 1962 118 10.00
27599 కవితలు. 100 గురజాడ శతవార్షిక జయంతి విశాఖసంచిక ... ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విడాఖపట్నం 1963 63 1.00
27600 కవితలు. 101 గురజాడ సంస్మరణ సంచిక యం. చలపతిరావు దక్షిణ ఢిల్లీ ఆంధ్ర సంఘం 1976 186 25.00
27601 కవితలు. 102 మార్గదర్శి గురజాడ ఎల్లూరి శివారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 183 75.00
27602 కవితలు. 103 నూరేళ్ల కన్యాశుల్కం ప్రత్యేక సంచిక వెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, విజయనగరం 1992 123 50.00
27603 కవితలు. 104 కన్యాశుల్కము నార్ల వెంకటేశ్వరరావు సాహిత్య అకాదెమి, న్యూ ఢిల్లీ 1976 106 10.00
27604 కవితలు. 105 బాలల బొమ్మల గురజాడ వేదగిరి రాంబాబు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 64 105.00
27605 కవితలు. 106 ఒకటిన్నర శతాబ్దాల గురజాడ యు.ఎ. నరసింహమూర్తి ఉత్సవ నిర్వహణ కమిటి, విజయనగరము 2012 464 200.00
27606 కవితలు. 107 Mahakavi Guruzada AppaRao G.V. Sitapati Sagar Publications, Hyderabad 1978 146 7.50
27607 కవితలు. 108 గురజాడ అప్పారావు గారి జీవిత చరిత్ర వసంతరావు బ్రహ్మాజీరావు సాహితీ మిత్ర సమాఖ్య, విజయనగరం 2001 27 50.00
27608 కవితలు. 109 కొండుభట్టీయము ... ... ... 98 20.00
27609 కవితలు. 110 గురజాడ శతవార్షిక జయంతి సంచిక ... గురజాడ శతవార్షిక జయంతి సంఘము 1962 118 2.00
27610 కవితలు. 111 గురజాడ 150వ జయంతి ప్రత్యేక సంచిక ... ప్రజాసాహితి మాస పత్రిక 2012 120 60.00
27611 కవితలు. 112 ఆరుద్రరచన కవితలు ఆరుద్ర క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 368 15.00
27612 కవితలు. 113 ఆరుద్ర రచనలు వ్యాస పీఠం ఆరుద్ర న్యూస్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1985 304 35.00
27613 కవితలు. 114 ఆరుద్ర రచనలు ప్రజాకళలూ-ప్రగతివాదులూ ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ ... 172 15.00
27614 కవితలు. 115 త్వమేవాహమ్ ఆరుద్ర చందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, సికింద్రాబాద్ 1948 90 2.00
27615 కవితలు. 116 త్వమేవాహమ్ ఆరుద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 164 12.00
27616 కవితలు. 117 సినీవాలి ఆరుద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 100 12.00
27617 కవితలు. 118 సినీవాలి ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1965 113 1.75
27618 కవితలు. 119 గాయాలూ...గేయాలూ ఆరుద్ర ఆరుద్ర ప్రచురణలు,చెన్నై ... 78 2.00
27619 కవితలు. 120 వెన్నెల-వేసవి ఆరుద్ర నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1977 103 8.00
27620 కవితలు. 121 వెన్నెల-వేసవి ఆరుద్ర నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1968 66 5.00
27621 కవితలు. 122 వీర తెలంగాణా విరచించిన విప్లవ గీతాలు ఆరుద్ర ప్రజా చైతన్య వేదిక, గుంటూరు ... 15 1.00
27622 కవితలు. 123 పైలాపచ్చిసు ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్నం 1967 52 2.00
27623 కవితలు. 124 ఏటికేడాది కవితా సంకలనం ఆరుద్ర ... ... 99 10.00
27624 కవితలు. 125 ఎంచిన పద్యాలు ఆరుద్ర విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1965 72 2.00
27625 కవితలు. 126 ఎంచిన పద్యాలు ఆరుద్ర విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1965 72 2.00
27626 కవితలు. 127 ఇంటింటి పజ్యాలు ఆరుద్ర నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1969 109 2.50
27627 కవితలు. 128 ఊరు ఊరుకుంది ఆరుద్ర క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1958 85 2.00
27628 కవితలు. 129 రాముడికి సీత ఏమవుతుంది ఆరుద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 132 10.00
27629 కవితలు. 130 రాముడికి సీత ఏమవుతుంది ఆరుద్ర నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1978 157 6.00
27630 కవితలు. 131 కూనలమ్మ పదాలు ఇంటింటి పజ్యాలు ఆరుద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 111 15.00
27631 కవితలు. 132 కూనలమ్మ పదాలు ఆరుద్ర నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 73 4.00
27632 కవితలు. 133 కూనలమ్మ పదాలు ఆరుద్ర జ్యోతి బుక్స్, విజయవాడ 1964 48 1.00
27633 కవితలు. 134 కూనలమ్మ పదాలు రసిక్ రసిక్ సాహితీ సమితి, నెల్లూరు 1972 54 2.00
27634 కవితలు. 135 కూనలమ్మ పదాలు వజ్రపాణి యువ కవితా సమితి, హైదరాబాద్ 1963 46 1.50
27635 కవితలు. 136 కుందుర్తి కృతులు కుందుర్తి కుందుర్తి సన్మాన సంఘం, గుంటూరు 1975 947 40.00
27636 కవితలు. 137 ఇది నా జెండా కుందుర్తి కుందుర్తి సత్యమూర్తి, హైదరాబాద్ 1985 103 10.00
27637 కవితలు. 138 తెలంగాణ (కావ్యం) కుందుర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 87 18.00
27638 కవితలు. 139 తెలంగాణ (కావ్యం) కుందుర్తి కాగడా ప్రచురణలు, కర్నూలు 1956 94 1.25
27639 కవితలు. 140 నగరంలోవాన కుందుర్తి ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్, హైదరాబాద్ 1967 126 4.00
27640 కవితలు. 141 నగరంలోవాన కుందుర్తి ఫ్రీవర్స్ ఫ్రంట్, హైదరాబాద్ 1967 126 4.00
27641 కవితలు. 142 మేఘమాల కుందుర్తి కుందుర్తి సత్యమూర్తి, హైదరాబాద్ 1983 60 5.00
27642 కవితలు. 143 మేఘమాల కుందుర్తి కుందుర్తి సత్యమూర్తి, హైదరాబాద్ 1983 60 5.00
27643 కవితలు. 144 నాలోని నాదాలు కుందుర్తి సుపర్ణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1967 68 1.50
27644 కవితలు. 145 తీరా నేనుకాస్తా ఎగిరిపోయాక... కుందుర్తి కుందుర్తి సత్యమూర్తి, హైదరాబాద్ 1983 83 6.00
27645 కవితలు. 146 తీరా నేనుకాస్తా ఎగిరిపోయాక... కుందుర్తి కుందుర్తి సత్యమూర్తి, హైదరాబాద్ 1983 83 6.00
27646 కవితలు. 147 హంస ఎగిరిపోయింది కుందుర్తి కుందుర్తి షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం 1982 32 5.00
27647 కవితలు. 148 హంస ఎగిరిపోయింది కుందుర్తి కుందుర్తి షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం 1982 32 5.00
27648 కవితలు. 149 యుగే-యుగే కుందుర్తి కాగడా ప్రచురణలు, కర్నూలు 1959 115 1.25
27649 కవితలు. 150 स्वप्न-लिपि पी. आदेश्वर राव मिलिन्द प्रकाशन, हैदराबाद 2009 72 125.00
27650 కవితలు. 151 పులిపంజా పురిపండ అప్పలస్వామి విదేశాంధ్ర ప్రచురణలు, లండన్ 1976 124 15.00
27651 కవితలు. 152 బాపు రెడ్డి గేయాలు జె. బాపు రెడ్డి సుఖేలా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1970 152 5.00
27652 కవితలు. 153 బాపు రెడ్డి గేయాలు జె. బాపు రెడ్డి సుఖేలా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1974 184 10.00
27653 కవితలు. 154 బాపు రెడ్డి గేయాలు జె. బాపు రెడ్డి సుఖేలా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1968 94 3.00
27654 కవితలు. 155 నాదవేదాలు జె. బాపు రెడ్డి నవోదయం సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1981 132 12.00
27655 కవితలు. 156 బాపు రెడ్డి గద్యకావ్యాలు జె. బాపు రెడ్డి సుఖేలా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1975 154 8.00
27656 కవితలు. 157 బాపు రెడ్డి పద్యకావ్యాలు జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 110 25.00
27657 కవితలు. 158 బాపు రెడ్డి గేయనాటికలు జె. బాపు రెడ్డి సుఖేలా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1970 91 3.00
27658 కవితలు. 159 అనంత సత్యాలు జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 122 100.00
27659 కవితలు. 160 అనంత సత్యాలు జె. బాపు రెడ్డి సుఖేలా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1979 136 15.00
27660 కవితలు. 161 అనంత సత్యాలు జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 93 25.00
27661 కవితలు. 162 శ్రీకార శిఖరం జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 110 100.00
27662 కవితలు. 163 శ్రీకార శిఖరం జె. బాపు రెడ్డి రసమయి సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1985 84 25.00
27663 కవితలు. 164 నాదేశం నవ్వుతూంది జె. బాపు రెడ్డి చేతన సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, గుంటూరు 1986 126 25.00
27664 కవితలు. 165 హృదయపద్యం జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 129 60.00
27665 కవితలు. 166 హృదయపద్యం జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 129 100.00
27666 కవితలు. 167 పంచబాణ సంచా జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1989 45 25.00
27667 కవితలు. 168 అక్షరానుభూతులు జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 123 100.00
27668 కవితలు. 169 ఆట పాటలు జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 114 100.00
27669 కవితలు. 170 కాలం మాయాజాలం జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 140 60.00
27670 కవితలు. 171 ప్రేమారామం జె. బాపు రెడ్డి చేతన సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, గుంటూరు 1986 72 20.00
27671 కవితలు. 172 ప్రణవ ప్రణయం జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1989 63 25.00
27672 కవితలు. 173 నాదేశం నవ్వుతూంది జె. బాపు రెడ్డి చేతన సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, గుంటూరు 1986 126 25.00
27673 కవితలు. 174 ప్రగతి పాటల తోట లలిత గీతాలు జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 164 200.00
27674 కవితలు. 175 మన చేతుల్లోనే వుంది జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 147 25.00
27675 కవితలు. 176 ఆత్మీయ రాగాలు జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 141 100.00
27676 కవితలు. 177 జీవన శ్రుతులు జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 86 100.00
27677 కవితలు. 178 వ్యవధి లేదు జె. బాపు రెడ్డి సుఖేలా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1985 64 25.00
27678 కవితలు. 179 ప్రతిభా దర్శనం జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 248 250.00
27679 కవితలు. 180 వాడిపోని వసంతాలు జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 97 30.00
27680 కవితలు. 181 పద్యాల పల్లకి జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 123 100.00
27681 కవితలు. 182 రంగు రంగుల చీకట్లు జె. బాపు రెడ్డి జయం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 84 25.00
27682 కవితలు. 183 నవగీత నాట్యం జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 120 100.00
27683 కవితలు. 184 అజ్ఞాతశక్తి సందేశం జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 102 100.00
27684 కవితలు. 185 లోకాలోకనం జె. బాపు రెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 307 150.00
27685 కవితలు. 186 Glimpses of Life J. Bapu Reddy Jubilee Publications, Hyderabad 2010 203 300.00
27686 కవితలు. 187 Longing for Life J. Bapu Reddy Poets Press India, Madras 1991 55 25.00
27687 కవితలు. 188 ప్రేమ కవితలు ఆలూరి బైరాగి, పి. ఆదేశ్వరరావు పురుగుళ్ళ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 2005 63 80.00
27688 కవితలు. 189 నూతిలో గొంతుకలు ఆలూరి బైరాగి గ్లోబ్ ట్రేడర్సు, గుంటూరు 1955 46 1.00
27689 కవితలు. 190 నూతిలో గొంతుకలు ఆలూరి బైరాగి ఏ.బి.సి. ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 47 5.00
27690 కవితలు. 191 నూతిలో గొంతుకలు ఆలూరి బైరాగి మిలింద్ ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 2006 42 75.00
27691 కవితలు. 192 చీకటి నీడలు ఆలూరి బైరాగి ఏ.బి.సి. ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 54 3.50
27692 కవితలు. 193 చీకటి నీడలు ఆలూరి బైరాగి మిలింద్ ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 2006 50 75.00
27693 కవితలు. 194 పాప పోయింది ఆలూరి బైరాగి మిలింద్ ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 2008 167 75.00
27694 కవితలు. 195 ఆగమ గీతి ఆలూరి బైరాగి మిలింద్ ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 2006 258 300.00
27695 కవితలు. 196 ఆగమ గీతి ఆలూరి బైరాగి ఆలూరి బైరాగి సంస్మరణ సంచిక కమిటి, చెన్నై 1981 250 20.00
27696 కవితలు. 197 ఆగమ గీతి ఆలూరి బైరాగి ఆలూరి బైరాగి సంస్మరణ సంచిక కమిటి, చెన్నై 1981 250 20.00
27697 కవితలు. 198 Voices From The Empty Well Aluri Bairagi Purugulla Publications, Visakhapatnam 1996 82 75.00
27698 కవితలు. 199 संशय की संध्या आलूरी बैरागी मिलिन्द प्रकाशन, हैदराबाद 2007 75 125.00
27699 కవితలు. 200 प्रीत और गीत आलूरी बैरागी मिलिन्द प्रकाशन, हैदराबाद 2007 100 125.00
27700 కవితలు. 201 वसुधा का सुहाग आलूरी बैरागी मिलिन्द प्रकाशन, हैदराबाद 2007 120 25.00
27701 కవితలు. 202 फूटा दर्पण आलूरी बैरागी आन्ध्र प्रदेश हिन्दी अकाडमी, हैदराबाद् 1989 171 25.00
27702 కవితలు. 203 అభినవ దాశరథీ శతకము దాశరథి మహాంధ్ర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1985 120 10.00
27703 కవితలు. 204 దాశరథి కవిత దాశరథి మహాంధ్ర ప్రచురణలు, మద్రాసు 1977 440 25.00
27704 కవితలు. 205 ఆలోచనా లోచనాలు దాశరథి మహాంధ్ర ప్రచురణలు, మద్రాసు 1975 112 15.00
27705 కవితలు. 206 గాలిబ్ గీతాలు దాశరథి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1981 158 12.00
27706 కవితలు. 207 ధ్వజమెత్తిన ప్రజ దాశరథి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1981 100 6.00
27707 కవితలు. 208 కవితా పుష్పకం దాశరథి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1966 112 5.00
27708 కవితలు. 209 దాశరథి శతకము దాశరథి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం ... 32 4.00
27709 కవితలు. 210 పునర్నవం దాశరథి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1961 125 3.00
27710 కవితలు. 211 జ్వాలా లేఖిని దాశరథి కిన్నెర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1984 90 5.00
27711 కవితలు. 212 అమృతాభిషేకము దాశరథి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1963 96 2.00
27712 కవితలు. 213 అగ్నిధార దాశరథి ... ... 109 3.00
27713 కవితలు. 214 మహాంధ్రోదయం దాశరథి తెలంగాణా రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ 1955 87 1.50
27714 కవితలు. 215 మహాబోధి దాశరథి కొండా శంకరయ్య ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1959 67 1.00
27715 కవితలు. 216 మహాబోధి దాశరథి తెలంగాణా రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ ... 55 1.00
27716 కవితలు. 217 కవితాశరధి దాశరథి అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ ... ... 32 10.00
27717 కవితలు. 218 ఆమెతళుకులు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1982 75 5.00
27718 కవితలు. 219 ఆమె నీడలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 72 5.00
27719 కవితలు. 220 ఆమె జాడలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 72 5.00
27720 కవితలు. 221 స్వప్నహారము బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1986 70 8.00
27721 కవితలు. 222 సౌదామినీ దీప్తులు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1993 86 20.00
27722 కవితలు. 223 మలయమారుతాలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1985 86 8.00
27723 కవితలు. 224 బృందావన వీథికలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 93 15.00
27724 కవితలు. 225 ప్రసూన మంజరి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 82 10.00
27725 కవితలు. 226 స్వర వల్లరి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1999 79 25.00
27726 కవితలు. 227 సాహిత్యసుందరి బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1980 90 6.00
27727 కవితలు. 228 దీపికలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1988 64 8.00
27728 కవితలు. 229 సాగర సమీరాలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1983 136 10.00
27729 కవితలు. 230 పరిమళ తరంగాలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1982 98 6.00
27730 కవితలు. 231 సౌరభ నీరాజనాలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1992 110 10.00
27731 కవితలు. 232 కళికలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1989 87 20.00
27732 కవితలు. 233 స్ఫులింగాల-తుషారాలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1984 117 8.00
27733 కవితలు. 234 కాలవాహిని బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1979 95 6.00
27734 కవితలు. 235 తాజ్ మహల్ (రవీంద్ర సాహిత్యము) బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1977 101 3.00
27735 కవితలు. 236 ఊర్వశి కాళిదాసు (రవీంద్ర సాహిత్యము) బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1979 161 6.00
27736 కవితలు. 237 వాన చినుకులు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి జనతా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1967 78 1.50
27737 కవితలు. 238 దేవయాని-చిత్రాంగద బెజవాడ గోపాలరెడ్డి గురుదేవ గ్రంథ మండలి, చెన్నై 1944 93 1.25
27738 కవితలు. 239 ఊర్వశి రవీంద్రనాథ ఠాగూరు (బెజవాడ గోపాలరెడ్డి) త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1953 97 1.50
27739 కవితలు. 240 मृत्यु के बाद बी. गोपाल रेड्डी मिलिन्द प्रकाशन, हैदराबाद 2009 138 200.00
27740 కవితలు. 241 కవితాసౌరభాలు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరషత్తు, హైదరాబాద్ 1986 129 12.00
27741 కవితలు. 241 జాషువా కలం చెప్పిన కథ హేమలతా లవణం నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1998 205 60.00
27742 కవితలు. 243 గబ్బిలం (జాషువ రచనలు మొదటి సంపుటం) హేమలతా లవణం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 57 30.00
27743 కవితలు. 244 స్వప్నకథ, పిరదౌసి (జాషువ రచనలు రెండవ సంపుటం) హేమలతా లవణం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 207 80.00
27744 కవితలు. 245 ఖండకావ్య సంపుటి 1-7 సంపుటాలు గుఱ్ఱం జాషువ| జాషువ ఫౌండేషన్, విజయవాడ 1997 378 160.00
27745 కవితలు. 246 ఖండకావ్య సంపుటి 1-7 సంపుటాలు గుఱ్ఱం జాషువ బుక్ లవర్సు ప్రైవేటు లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1961 555 100.00
27746 కవితలు. 247 స్వప్నకథ, గబ్బిలము, పిరదౌసి, కాందిశికుఁడు ఖండకావ్యము గుఱ్ఱం జాషువ వేంకట్రామ అండ్ కో., చెన్నై 1946 282 100.00
27747 కవితలు. 248 ఖండకావ్యము మొదటి భాగము గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1982 69 5.00
27748 కవితలు. 249 ఖండకావ్యము మొదటి భాగము గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1952 74 1.00
27749 కవితలు. 250 ఖండకావ్యము మొదటి భాగము గుఱ్ఱం జాషువ వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు ... 82 1.00
27750 కవితలు. 251 ఖండకావ్యము రెండవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ జాషువ ఫౌండేషన్, విజయవాడ 1994 81 25.00
27751 కవితలు. 252 ఖండకావ్యము మొదటి భాగము గుఱ్ఱం జాషువ జాషువ ఫౌండేషన్, విజయవాడ 1997 59 25.00
27752 కవితలు. 253 ఖండకావ్యము రెండవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు 1946 62 1.00
27753 కవితలు. 254 ఖండకావ్యము రెండవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ చంద్రికా ముద్రాశాల, గుంటూరు 1937 107 0.12
27754 కవితలు. 255 ఖండకావ్యము మూడవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1952 44 1.00
27755 కవితలు. 256 ఖండకావ్యము నాల్గవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1980 60 1.00
27756 కవితలు. 257 ఖండకావ్యము ఐదవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ బుక్ లవర్సు ప్రైవేటు లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1963 70 1.00
27757 కవితలు. 258 ఖండకావ్యము నాల్గవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 80 1.50
27758 కవితలు. 259 ఖండకావ్యము ఆరవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ బుక్ లవర్సు ప్రైవేటు లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1962 76 1.50
27759 కవితలు. 260 ఖండకావ్యము ఏడవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ బుక్ లవర్సు ప్రైవేటు లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1965 64 1.25
27760 కవితలు. 261 ఖండకావ్యము ఏడవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ ... 53 2.00
27761 కవితలు. 262 నా కథ (మూడు భాగాలు) గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1992 155 5.00
27762 కవితలు. 263 జాషువ రచనలు మొదటి సంపుటం గుఱ్ఱం జాషువ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 57 25.00
27763 కవితలు. 264 జాషువ రచనలు రెండవ సంపుటం గుఱ్ఱం జాషువ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 207 80.00
27764 కవితలు. 265 నా కథ (మూడు భాగాలు) గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1976 221 6.00
27765 కవితలు. 266 నా కథ ప్రథమ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ బుక్ లవర్సు ప్రైవేటు లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ ... 73 1.50
27766 కవితలు. 267 నా కథ రెండవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ బుక్ లవర్సు ప్రైవేటు లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ ... 72 3.50
27767 కవితలు. 268 నా కథ తృతీయ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ ... ... 53 2.00
27768 కవితలు. 269 నా కథ మూడు భాగాలు గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1996 155 35.00
27769 కవితలు. 270 ముంటాజమహలు గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1981 36 3.50
27770 కవితలు. 271 ముంతాజమహలు గుఱ్ఱం జాషువ బుక్ లవర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ ... 40 3.00
27771 కవితలు. 272 తాజమహలు జి. వైదేహి శ్రీనివాస ప్రచురణలు, గుంటూరు 2010 31 50.00
27772 కవితలు. 273 ముసాఫరులు గుఱ్ఱం జాషువ బుక్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ 1963 50 1.25
27773 కవితలు. 274 ముసాఫరులు గుఱ్ఱం జాషువ ... ... 45 2.00
27774 కవితలు. 275 కొత్త లోకం గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1996 62 20.00
27775 కవితలు. 276 కొత్తలోకము గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1991 62 10.00
27776 కవితలు. 277 నేతాజి గుఱ్ఱం జాషువ బుక్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ ... 50 1.25
27777 కవితలు. 278 నేతాజి గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1978 43 3.00
27778 కవితలు. 279 నేతాజి గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 43 2.00
27779 కవితలు. 280 స్వప్నకథ గుఱ్ఱం జాషువ జాషువ ఫౌండేషన్, విజయవాడ 1995 66 15.00
27780 కవితలు. 281 స్వప్నకథ గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1954 46 2.00
27781 కవితలు. 282 స్వప్నకథ గుఱ్ఱం జాషువ ... ... 57 2.00
27782 కవితలు. 283 పిరదౌసి గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1993 62 15.00
27783 కవితలు. 284 పిరదౌసి గుఱ్ఱం జాషువ వెల్‌కం ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్, గుంటూరు 1969 50 2.00
27784 కవితలు. 285 పిరదౌసి గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1952 38 1.00
27785 కవితలు. 286 పిరదౌసి గుఱ్ఱం జాషువ ఆంధ్రా యూనివర్సిటి ప్రెస్స్, విశాఖపట్నం 1971 39 2.00
27786 కవితలు. 287 పిరదౌసి గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1996 63 20.00
27787 కవితలు. 288 బాపూజీ గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 48 1.50
27788 కవితలు. 289 నాగార్జునసాగర్ గుఱ్ఱం జాషువ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1966 31 2.00
27789 కవితలు. 290 గబ్బిలము మొదటి భాగము గుఱ్ఱం జాషువ వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు 1946 18 1.00
27790 కవితలు. 291 గబ్బిలము రెండవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు 1946 46 1.00
27791 కవితలు. 292 గబ్బిలము 1,2 భాగాలు గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1981 77 5.00
27792 కవితలు. 293 గబ్బిలము 1,2 భాగాలు గుఱ్ఱం జాషువ వెల్‌కం ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్, గుంటూరు ... 46 2.00
27793 కవితలు. 294 గబ్బిలము రెండవ భాగము గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 46 1.00
27794 కవితలు. 295 గబ్బిలం గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1999 77 25.00
27795 కవితలు. 296 వచన గబ్బిలం చార్వాక రామకృష్ణ పాయసి ప్రచురణలు, పోరంకి 2013 43 40.00
27796 కవితలు. 297 స్వయంవరం గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 64 1.50
27797 కవితలు. 298 స్వయంవరం గుఱ్ఱం జాషువ వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు 1950 67 1.00
27798 కవితలు. 299 రాష్ట్రపూజ గుఱ్ఱం జాషువ ... ... 19 2.00
27799 కవితలు. 300 కాందిశీకుఁడు గుఱ్ఱం జాషువ ... ... 43 1.00
27800 కవితలు. 301 కాందిశీకుఁడు గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1991 48 10.00
27801 కవితలు. 302 కాందిశీకుఁడు గుఱ్ఱం జాషువ హేమలతా లవణం, విజయవాడ 1980 48 4.00
27802 కవితలు. 303 కాందిశీకుఁడు గుఱ్ఱం జాషువ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 43 1.00
27803 కవితలు. 304 కాందిశీకుఁడు గుఱ్ఱం జాషువ బుక్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ ... 59 1.50
27804 కవితలు. 305 క్రీస్తు చరిత్ర గుఱ్ఱం జాషువ I.S.P.C.K. Madras 1963 125 25.00
27805 కవితలు. 306 నవయుగ కవిచక్రవర్తి గుర్రం జాషువా ... జిల్లా సాక్షరతా సమితి, గుంటూరు ... 14 2.00
27806 కవితలు. 307 శ్రీ జాషువకవి సన్మాన సంచిక ... శ్రీ జాషువకవి సన్మాన సంఘము, గుంటూరు 1953 34 3.00
27807 కవితలు. 308 మా నాన్న గారు హేమలతా లవణం రచయిత, విజయవాడ 1995 75 15.00
27808 కవితలు. 309 గురుపూజ బొడ్డు ప్రకాశం షష్టిపూర్తి ప్రచురణము 1977 32 2.00
27809 కవితలు. 310 విశ్వనరుఁడు కంచర్ల పాండురంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2005 120 100.00
27810 కవితలు. 311 జాషువ బి. భాస్కర చౌదరి సాహిత్య అకాదెమి, న్యూ ఢిల్లీ 1996 102 15.00
27811 కవితలు. 312 ప్రవాసము ఊర్వశి శ్రీకృష్ణశాస్త్రి వరూధినీ కావ్యావళి, తెనాలి ... 67 2.00
27812 కవితలు. 313 భావగీతాలు ఎ. అనసూయాదేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత అకాడమి ... 191 35.00
27813 కవితలు. 314 కృష్ణశాస్త్రి కృతులు బహుకాల దర్శనం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి విశ్వోదయ ప్రచురణ 1965 96 3.00
27814 కవితలు. 315 కృష్ణశాస్త్రి కృతులు అప్పుడు పుట్టి ఉంటే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి విశ్వోదయ ప్రచురణ 1965 99 3.00
27815 కవితలు. 316 కృష్ణశాస్త్రి కృతులు పుష్పలావికలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి విశ్వోదయ ప్రచురణ 1965 101 3.00
27816 కవితలు. 317 కృష్ణశాస్త్రి కృతులు పుష్పలావికలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1993 70 10.00
27817 కవితలు. 318 కృష్ణశాస్త్రి సాహిత్యం రెండవ సంపుటం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 122 50.00
27818 కవితలు. 319 మహతి భక్తి గీతములు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ప్రార్థనా సమాజము, గుంటూరు 1949 93 1.25
27819 కవితలు. 320 గీతావళి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రాజమహేంద్రవర సమాజ ప్రచురణ 1938 62 1.00
27820 కవితలు. 321 ఋగ్వీథి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రౌతు వారు, రాజమహేంద్రవరము 1944 80 2.00
27821 కవితలు. 322 శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి కృతులు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రౌతు వారు, రాజమహేంద్రవరము 1950 158 2.00
27822 కవితలు. 323 శుక్లపక్షము అనంతపంతుల రామలింగస్వామి రచయిత, రాజమహేంద్రవరము 1933 107 3.00
27823 కవితలు. 324 మేఘమాల దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 175 8.00
27824 కవితలు. 325 కృష్ణపక్షము దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 150 8.00
27825 కవితలు. 326 శ్రీ ఆండాళ్లు తిరుప్పావై కృష్ణశాస్త్రి కీర్తనలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 148 8.00
27826 కవితలు. 327 పల్లకీ కృష్ణశాస్త్రి పద్యాలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 99 8.00
27827 కవితలు. 328 శర్మిష్ఠ కృష్ణ శాస్త్రి నాటికలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 186 8.00
27828 కవితలు. 329 ధనుర్దాసు కృష్ణశాస్త్రి నాటికలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సన్మానసంఘ ప్రచురణము 1975 95 8.00
27829 కవితలు. 330 అమృత వీణ కృష్ణశాస్త్రి గేయ సంహిత-1 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రాజహంస ప్రచురణ, మద్రాసు 1982 222 20.00
27830 కవితలు. 331 మంగళ కాహళి కృష్ణశాస్త్రి గేయ సంహిత-2 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రాజహంస ప్రచురణ, మద్రాసు 1982 116 12.50
27831 కవితలు. 332 కృష్ణశాస్త్రి కృష్ణపక్షము దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1992 154 27.00
27832 కవితలు. 333 కృష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి-1 కవిపరంపర దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1992 117 29.00
27833 కవితలు. 334 కృష్ణశాస్త్రి అప్పుడు పుట్టి ఉంటే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1993 74 25.00
27834 కవితలు. 335 కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ ఆండాళ్ళు తిరుప్పావు కీర్తనలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1993 133 38.00
27835 కవితలు. 336 కృష్ణశాస్త్రి గోరింట దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1996 81 36.00
27836 కవితలు. 337 కృష్ణశాస్త్రి యక్షగానాలు అతిథిశాల దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1996 106 45.00
27837 కవితలు. 338 కృష్ణశాస్త్రి శ్రవ్యనాటికలు శర్మిష్ఠ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1993 133 48.00
27838 కవితలు. 339 కృష్ణశాస్త్రి గేయసంహిత-2 మంగళ కాహళి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1992 116 29.00
27839 కవితలు. 340 కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ విద్యాపతి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1994 140 29.00
27840 కవితలు. 341 కృష్ణశాస్త్రి కొత్తకోవెల దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఓరియంట్ లాఙ్మన్, హైదరాబాద్ 1994 111 20.00
27841 కవితలు. 342 కృష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి-1 కవిపరంపర దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రాజహంస ప్రచురణ, మద్రాసు 1982 117 12.50
27842 కవితలు. 343 కష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి-2 కవితా ప్రశస్తి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రాజహంస ప్రచురణ, మద్రాసు 1982 112 12.50
27843 కవితలు. 344 కృష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి-3 మహావ్యక్తులు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రాజహంస ప్రచురణ, మద్రాసు 1982 88 12.50
27844 కవితలు. 345 కృష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి-3 అమూ ల్యాభిప్రాయాలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రాజహంస ప్రచురణ, మద్రాసు 1982 104 12.50
27845 కవితలు. 346 అడివి బాపి రాజు సమగ్ర కవితా సంకలనం అడివి బాపిరాజు కిన్నెర ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ ... 156 60.00
27846 కవితలు. 347 అడివి బాపి రాజు సమగ్రర కవితా సంకలనం అడివి బాపిరాజు అడివి బాపిరాజు శతవార్షిక ఉత్సవ కమిటీ ... 144 60.00
27847 కవితలు. 348 అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1968 150 5.00
27848 కవితలు. 349 నాగభైరవం సంపుటం-1 పద్యగేయ కావ్యాలు, సాహితీ రూపకం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2011 416 166.00
27849 కవితలు. 350 నాగభైరవం సంపుటం-2 కవితా సంకలనాలు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2011 447 166.00
27850 కవితలు. 351 సంస్కృతి స్మృతి సంచిక నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2011 94 166.00
27851 కవితలు. 352 నాగభైరవ కవితా కదంబం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు నాగభైరవ ప్రచురణలు, రావినూతల 1988 391 60.00
27852 కవితలు. 353 నాగభైరవ కథాకావ్యాలు వొలుకుల శివశంకరరావు మాధవీ ప్రచురణలు, నీలకంఠపురం 1992 226 99.00
27853 కవితలు. 354 రంగాజమ్మ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు ... ... 144 2.00
27854 కవితలు. 355 తూర్పు వాకిళ్లు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు చైతన్య భారతి ప్రచురణ, రావినూతల 1982 51 3.00
27855 కవితలు. 356 ఒయాసిస్ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శాంతా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1969 64 1.50
27856 కవితలు. 357 కన్నీటిగాధ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శాంతా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1969 70 2.00
27857 కవితలు. 358 గుండ్లకమ్మ చెప్పిన కథ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు నాగభైరవ ప్రచురణలు, రావినూతల 1989 34 5.00
27858 కవితలు. 359 దగ్ధగీతం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శ్రీ నాగభైరవ కళాపీఠం, గుళ్ళాపల్లి 1996 44 10.00
27859 కవితలు. 360 వెలుతురుస్నానం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శాంతా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1981 68 9.00
27860 కవితలు. 361 కవన విజయం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు ... ... 40 2.00
27861 కవితలు. 362 రుబాయీలు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు ... 2011 40 50.00
27862 కవితలు. 363 నాతో పది మంది నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శ్రీ నాగభైరవ కళాపీఠం, గుళ్ళాపల్లి 1996 24 8.00
27863 కవితలు. 364 నది చెప్పిన కథ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శ్రీ నాగభైరవ కళాపీఠం, గుళ్ళపల్లి 1996 64 20.00
27864 కవితలు. 365 నా ఉదయం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు శ్రీ కాట్రగడ్డ అభిమాన ప్రచురణ, పెదపాడు 1983 66 6.00
27865 కవితలు. 366 కన్నెగంటి హనుమంతు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 96 15.00
27866 కవితలు. 367 పతాక శీర్షిక నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు నాగభైరవ ప్రచురణలు, రావినూతల 1992 70 20.00
27867 కవితలు. 368 వెన్నెల నీడలు వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 179 100.00
27868 కవితలు. 369 పద పారిపోదాం వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ పొయిట్రీ ఫోరం ప్రచురణ, తెనాలి 1993 14 5.00
27869 కవితలు. 370 మో నిషాదం వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ విరి వాల్యూమ్స్, విజయవాడ 2010 186 100.00
27870 కవితలు. 371 సౌంధ్య భాష వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ విరి వాల్యూమ్స్, విజయవాడ 1999 126 50.00
27871 కవితలు. 372 కరచాలనం వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ విరి వాల్యూమ్స్, విజయవాడ 1999 240 100.00
27872 కవితలు. 373 బతికిన క్షణాలు వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ కవిత్వం ప్రచురణలు 1990 54 10.00
27873 కవితలు. 374 పునరపి వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ రచయిత, విజయవాడ 1993 144 40.00
27874 కవితలు. 375 చితి-చింత వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ కవి సంధ్య విరి వాల్యూమ్స్ 2000 120 50.00
27875 కవితలు. 376 చితి-చింత వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్నం 1969 119 3.50
27876 కవితలు. 377 రహస్తంత్రి వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ కవి సంధ్య విరి వాల్యూమ్స్ 2000 174 100.00
27877 కవితలు. 378 మో సారాంశం వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ విరి వాల్యూమ్స్, విజయవాడ 2012 327 150.00
27878 కవితలు. 379 పంచవటి మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు ... 44 0.50
27879 కవితలు. 380 పంచవటి మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు 1942 36 0.50
27880 కవితలు. 381 మృత్యుంజయస్తవం మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1951 31 1.00
27881 కవితలు. 382 మృత్యుంజయస్తవం మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి గూడూరు నమశ్శివాయ, బెజవాడ 1946 18 0.50
27882 కవితలు. 383 బృందావనము మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి ... 1937 94 1.00
27883 కవితలు. 384 బృందావనము మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి ఎ.వి.రాం అండ్ కో., నరసాపురం 1937 48 1.00
27884 కవితలు. 385 శబరి మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు ... 26 0.75
27885 కవితలు. 386 సుభాషితము మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామ శాస్త్రి శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1951 36 3.00
27886 కవితలు. 387 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి న్యూస్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 525 40.00
27887 కవితలు. 388 ఉదయశ్రీ ప్రథమ భాగము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి న్యూస్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1986 105 16.00
27888 కవితలు. 389 ఉదయశ్రీ పంచమ భాగము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి న్యూస్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1979 525 40.00
27889 కవితలు. 390 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ... ... 99 2.00
27890 కవితలు. 391 ఉదయశ్రీ ప్రథమ భాగము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1955 101 5.00
27891 కవితలు. 392 ఉదయశ్రీ ప్రథమ భాగము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1959 100 1.50
27892 కవితలు. 393 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1962 123 2.00
27893 కవితలు. 394 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1973 122 2.50
27894 కవితలు. 395 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు ... 122 2.50
27895 కవితలు. 396 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు ... 123 2.50
27896 కవితలు. 397 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి రజతోత్సవ ప్రచురణ ... 97 2.00
27897 కవితలు. 398 ఉదయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1951 99 2.00
27898 కవితలు. 399 ఉదయశ్రీ ద్వితీయ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1956 72 1.25
27899 కవితలు. 400 ఉదయశ్రీ ద్వితీయ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1958 72 1.25
27900 కవితలు. 401 ఉదయశ్రీ తృతీయ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1968 93 0.50
27901 కవితలు. 402 ఉదయశ్రీ నాల్గవ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1969 101 1.50
27902 కవితలు. 403 ఉదయశ్రీ ప్రథమ భాగము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1951 99 2.00
27903 కవితలు. 404 విజయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి సుందరరాం అండ్ సన్స్, తెనాలి 1947 68 1.25
27904 కవితలు. 405 విజయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి సుందరరాం అండ్ సన్స్, తెనాలి 1948 68 1.25
27905 కవితలు. 406 విజయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1950 67 1.00
27906 కవితలు. 407 విజయశ్రీ వీర కావ్యము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1950 72 1.00
27907 కవితలు. 408 విజయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1968 73 1.50
27908 కవితలు. 409 విజయశ్రీ కురక్షేత్ర వీర కావ్యము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1956 74 1.25
27909 కవితలు. 410 విజయశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1948 73 2.00
27910 కవితలు. 411 కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి సత్యనారాయణ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, రాజమహంద్రవరం 1948 72 1.50
27911 కవితలు. 412 కరుణశ్రీ ప్రథమ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1951 88 1.25
27912 కవితలు. 413 కరుణశ్రీ ప్రథమ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు ... 87 1.50
27913 కవితలు. 414 కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1967 130 1.25
27914 కవితలు. 415 కరుణశ్రీ బుద్ధ చరిత్రము ప్రథమ భాగము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు ... 91 3.00
27915 కవితలు. 416 కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు ... 91 1.50
27916 కవితలు. 417 కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1966 92 1.50
27917 కవితలు. 418 కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కల్యాణ భారతి, గుంటూరు ... 140 45.00
27918 కవితలు. 419 కరుణశ్రీ ప్రథమ భాగం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1986 77 12.00
27919 కవితలు. 420 విశ్వకరుణ ... విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1992 74 20.00
27920 కవితలు. 421 A Posy of Compassion S.P.R Babu R. Vadlamudi, New York 1993 72 10.00
27921 కవితలు. 422 కల్యాణ కల్పవల్లి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కల్యాణ భారతి, గుంటూరు 1985 256 10.00
27922 కవితలు. 423 కల్యాణ కల్పవల్లి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1956 160 3.00
27923 కవితలు. 424 కరుణశ్రీ సాహిత్యం 2 జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 376 200.00
27924 కవితలు. 425 అరుణ కిరణాలు జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు ... 70 3.00
27925 కవితలు. 426 అరుణ కిరణాలు జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ... 1946 64 1.00
27926 కవితలు. 427 శ్రీనివాసోదాహరణము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ... ... 11 0.50
27927 కవితలు. 428 తెలుగుబాల జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 24 8.00
27928 కవితలు. 429 తెలుగుబాల జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1951 25 1.00
27929 కవితలు. 430 తెలుగుబాల జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ఆనందబాల ప్రచురణలు, గుంటూరు ... 20 10.00
27930 కవితలు. 431 తెలుగుబాల జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కల్యాణ భారతి, గుంటూరు ... 32 2.00
27931 కవితలు. 432 చందమామలోకుందేలు జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కిరణ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1979 55 4.00
27932 కవితలు. 433 వీరభారతి ఉపవాచకము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ఏ.ఎల్. రెడ్డి అండ్ కో., నెల్లూరు 1966 82 1.00
27933 కవితలు. 434 మందారము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1961 48 0.75
27934 కవితలు. 435 మందారము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1968 48 1.00
27935 కవితలు. 436 మహతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1978 44 1.00
27936 కవితలు. 437 పద్మావతీ శ్రీనివాసము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1991 127 16.00
27937 కవితలు. 438 కల్యాణ దంపతులు జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, మద్రాసు ... 52 1.00
27938 కవితలు. 439 వసంత సేన జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1967 50 1.00
27939 కవితలు. 440 మత్స్యయంత్రం జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 47 3.50
27940 కవితలు. 441 బంగాలు ముంగిస జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 45 2.00
27941 కవితలు. 442 ఆనందలహరి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి జాతీయ సాహితీ సదన్, బాపట్ల 1986 78 10.00
27942 కవితలు. 443 ఆనందలహరి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి కరుణశ్రీ కావ్యమాల, గుంటూరు 1961 100 1.00
27943 కవితలు. 444 పూజాపుష్పాలు జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1966 48 1.00
27944 కవితలు. 445 సాయిసుధాలహరి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 64 10.00
27945 కవితలు. 446 ఆర్ష భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 64 15.00
27946 కవితలు. 447 వినోద భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 64 15.00
27947 కవితలు. 448 ఆదర్శ భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
27948 కవితలు. 449 ప్రతిభా భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
27949 కవితలు. 450 కల్యాణ భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
27950 కవితలు. 451 చమత్కార భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
27951 కవితలు. 452 ఉపదేశ భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
27952 కవితలు. 453 విశ్వభారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 64 20.00
27953 కవితలు. 454 భవ్య భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 64 20.00
27954 కవితలు. 455 పురాణ భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
27955 కవితలు. 456 వీర భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
27956 కవితలు. 457 దళిత భారతి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 64 15.00
27957 కవితలు. 458 విశ్వసందేశలహరి జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 56 20.00
27958 కవితలు. 459 కరుణశ్రీ కవితా కౌస్తుభము జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 123 30.00
27959 కవితలు. 460 కరుణశ్రీ కవితా శ్రీ గొల్లపూడి ప్రకాశరావు ... 1974 88 3.00
27960 కవితలు. 461 కరుణశ్రీ కవితా సౌరభం జంధ్యాల సుమన్‌బాబు రచయిత, విజయవాడ 1990 211 50.00
27961 కవితలు. 462 కరుణశ్రీ కవితా విజయశ్రీ మహతీశంకర్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 68 25.00
27962 కవితలు. 463 శబ్దచిత్రం ఉప్పల అప్పలరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1998 79 20.00
27963 కవితలు. 464 వాసవదత్త, ఉత్తర రామ చరిత్ర, బంగారు పద్మం, ఆదికవి వాల్మీకి, అదృష్టమిచ్చిన అద్బుత దీపం, సింహం మెచ్చిన చిట్టి ఏలుక, పూజా పుష్పాలు, మన చుట్టూ ఉన్న గాలి మొహమ్మదు ఖాసింఖా ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1961 442 10.00
27964 కవితలు. 465 రుధిరజ్యోతి శ్రీరంగం నారాయణబాబు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1972 164 4.00
27965 కవితలు. 466 శ్రీనటరాజు ఆనందతాండవదర్శనము శ్రీపాద వేంకటేశ్వర్లు శ్రీ దర్భా సూర్యనారాయణ, చిదంబరము 1970 70 1.00
27966 కవితలు. 467 శివతాండవము బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2005 65 25.00
27967 కవితలు. 468 శివతాండవ స్తోత్రమ్ శ్రీదశకంఠ రావణ విరచితమ్ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1993 16 3.00
27968 కవితలు. 469 శివతాండవము బ్రహ్మాండం వేంకట లక్ష్మీనారాయణరావు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 92 1.00
27969 కవితలు. 470 శివతాండవస్తోత్రమ్ శ్రీదశకంఠ రావణ విరచితమ్ అరుళానంద పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2007 16 10.00
27970 కవితలు. 471 మేఘదూతము పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు యం.వి. రమణారెడ్డి, ప్రొద్దుటూరు ... 82 5.00
27971 కవితలు. 472 మేఘదూతము పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు పుట్టపర్తి, కడప 1972 88 3.00
27972 కవితలు. 473 సాక్షాత్కారము పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు శ్రీ జూటూరు రమణయ్య, పుట్టపర్తి 1991 71 10.00
27973 కవితలు. 474 పెనుగొండలక్ష్మి పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు రచయిత, హైదరాబాద్ 2010 40 40.00
27974 కవితలు. 475 శివతాండవము పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు రవి ఎకడమిక్ సొసైటి, గుంటూరు 1985 79 25.00
27975 కవితలు. 476 శివతాండవము పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు ఆంధ్రసంసత్, గుంటూరు 1955 54 1.25
27976 కవితలు. 477 శివతాండవము పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు రచయిత, కడప 1971 72 4.00
27977 కవితలు. 478 శివతాండవం ఇతర రచనలు పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు శ్రీ రంగనాథ పబ్లికేషన్స్, కడప 1966 344 7.00
27978 కవితలు. 479 సిపాయి పితూరి పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు ఆదర్శ సాహిత్యమాల, హైదరాబాద్ 1957 54 0.62
27979 కవితలు. 480 పాద్యము పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు రచయిత, కడప ... 52 5.00
27980 కవితలు. 481 షాజీ పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు ... 1937 44 1.00
27981 కవితలు. 482 షాజీ పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు Wisdom Educational Bureau, Vijayawada 1972 48 3.00
27982 కవితలు. 483 కావ్యద్వయి పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులు Wisdom Educational Bureau, Vijayawada 1972 132 7.00
27983 కవితలు. 484 నవరసతరంగిణి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా శ్యామలాదేవి, గుంటూరు 1979 742 80.00
27984 కవితలు. 485 కచ్ఛపీశ్రుతులు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కర్రా ఈశ్వరరావు, తడవర్తి బసవయ్య, గుంటూరు 1974 150 10.00
27985 కవితలు. 486 హరికథలు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు సరస్వతీ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1949 294 2.00
27986 కవితలు. 487 శ్రీ యథార్థ రామాయణము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1982 254 20.00
27987 కవితలు. 488 శ్రీహరికథామృతమ్ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు తి.తి.దే., తిరుపతి 2002 99 20.00
27988 కవితలు. 489 పంచశతి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు రామక్రిష్ణా ఇండస్ట్రీస్ 1976 86 5.00
27989 కవితలు. 490 शतकव्दयम् आदिभट्ट नारायण दास कर्या ईक्षरराव, गुंटूरु 1976 177 7.00
27990 కవితలు. 491 సూర్యనారాయణ శతకము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు దాసభారతి, గుంటూరు 2009 32 40.00
27991 కవితలు. 492 ఉపాయనలు వావిలాల సోమయాజులు శ్రీ నారాయణదాస సాహిత్య పీఠం, గుంటూరు 1991 100 20.00
27992 కవితలు. 493 మన్కి మిన్కు (ఆయుర్వేదము) కుదురు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు రచయిత కమిటీ సభ్యులు 1961 94 3.00
27993 కవితలు. 494 తారకమ్ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు జూపిటర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, గుంటూరు 1929 248 125.00
27994 కవితలు. 495 తారకమ్ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు జూపిటర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, గుంటూరు 1929 248 125.00
27995 కవితలు. 496 తల్లివిన్కి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1975 267 25.00
27996 కవితలు. 497 ఉమర్ ఖైయామ్ అమర గేయాలు ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కఱ్ఱా శ్యామలాదేవి, గుంటూరు 1982 58 8.00
27997 కవితలు. 498 బుక్సంగ్రహః మొక్కుబడి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల, విజయనగరము 1929 107 2.00
27998 కవితలు. 499 వ్యాసపీఠము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కర్రా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1974 358 20.00
27999 కవితలు. 500 మేలుబంతి (చాటు ప్రబంధము) ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కర్రా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు 1974 248 12.00
28000 కవితలు. 501 దశవిధరాగ నవతి కుసుమ మంజరి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు కర్రా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు ... 42 5.00