వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -117

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
84000 The Best & the Canon Cutting Papers 300 50.00
84001 Vivitar Makes close up Photography as easy as shooting fish in a barrel Cutting Papers 300 50.00
84002 Practical Photography Photoworld Cutting Papers 300 50.00
84003 Popular Photography 1975 to 1978 Cutting Papers 1978 300 50.00
84004 Popular Photography 1975,76,77,78,81,82 1982 300 50.00
84005 The Indian Magazine Cutting Papers Cutting Papers 1981 300 50.00
84006 Camera 35 Popular Photography And Petersons Photographic Cutting Papers 300 50.00
84007 Photoworld 1983 Cutting Papers 1983 300 50.00
84008 Photoworld 1981-82 Cutting Papers 1982 300 50.00
84009 Modern Photography 1977-1978 1978 300 50.00
84010 Modern Photography 1981-82-1984 1984 300 50.00
84011 Pop & Moder Photography 200 50.00
84012 Readers Queries ((Modern Photography 250 30.00
84013 Cameras 1975-1984 1984 300 50.00
84014 Modern Photography 1975-1976 1976 300 50.00
84015 Modern Photography 1979 & 1980 1980 300 50.00
84016 Art And Architecture of Indian Temples Volume 1 S.K. Ramachandra Rao Kalpatharu Research Academy Bangalore 1993 324 100.00
84017 Panorama of Indian Painting Publications Division 1971 34 10.00
84018 Indian Paintings Through The Ages Vivekananda Kendra Prakashan 1982 196 40.00
84019 Astrology And Religion in Indian Art Swami Sivapriyananda Abhinav Publications 1990 148 150.00
84020 Chitralakshana story of Indian Paintings Mulk Raj Anand National Book Trust, India 1989 94 55.00
84021 Rock Art of India Paintings and Engraving K.K. Chakravarty Arnold Heinemann 1984 286 150.00
84022 Looking Again At Indian Art Vidya Dehejia Publications Division 1978 156 40.00
84023 Introduction to Indian Art Ananda Coomaraswamy Mulk Raj Anand Arnold Publishers Pvt Ltd 1991 136 200.00
84024 The Heritage of Indian Art Vasudeva S. Agrawala Publications Division 1976 186 25.00
84025 A History of Fine Arts in India and the West Edith Tomory Orient Longman 1982 532 85.00
84026 Indian Art and Culture Tara Paramount Publications 1998 159 60.00
84027 Indian Art and Art Crafts Stella Kramrisch Theosophical Publishing House 1923 76 10.00
84028 The Art and Architecture of the Indian Subcontinent J.C. Harle Penguin Books 1990 597 500.00
84029 The Development of Style in Indian Painting Karl Khandalavala The Macmillan Company New York 1974 99 40.00
84030 A Brief History of Indian Painting Lokesh Chandra Sharma Goel Publishing House 1997 176 55.00
84031 Art : The Basis of Education Devi Prasad National Book Trust, India 1998 182 85.00
84032 Indian Painting C. Sivaramamurti National Book Trust, India 1970 130 7.00
84033 Indian Painting C. Sivaramamurti National Book Trust, India 1970 130 11.25
84034 India Art And Architecture Publications Division 1979 123 25.00
84035 Art : The Basis of Education Devi Prasad National Book Trust, India 1998 182 85.00
84036 Fundamentals of Indian Art Surendra Nath Dasgupta Hindustan Cellulose & Paper Co. Ltd 1954 121 2.50
84037 Indian Art Moti Chandra 1974 58 20.00
84038 The Arts of India George C.M. Birdwood Rupa & Co., Calcutta 1988 344 30.00
84039 Facets of Indian Culture R. Srinivasan Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1980 271 8.00
84040 Indian Art Moti Chandra Wales Museum of Western India 1987 58 20.00
84041 Indian Art And The Art of Ceylon Central And South East Asia Francesco Abbate, Jean Richardson Peerage Books 1972 158 55.00
84042 Indian Miniatures Mario Bussagli Paul Hamlyn London 1969 158 60.00
84043 भारतीय कला के आयाम निहररंजन राय पूर्वेदय प्रकाशन 1984 212 2.50
84044 Folk Arts of Andhra Pradesh and Karnataka G.S. Mohan Locana 2002 84 60.00
84045 Conservation of The Ancient Temples in India With Special Reference to Andhra Pradesh K. Lakshmana Murthy Dravidian University, Kuppam 2008 170 100.00
84046 South Indian Images T.N. Srinivasan Tirumalai Tirupati Devasthanams, Tirupati 1982 132 9.00
84047 Album of Indian Paintings Mulk Raj Anand National Book Trust, India 1973 162 28.50
84048 Pahari Paintings of the Nala Damayanti Theme B.N. Goswamy Publications Division 1995 195 500.00
84049 Concerning the Spiritual in Art Rajesh Kumar Shukla Winsome Books India 115 100.00
84050 Art Appreciation Made Simple Barbara Whelpton Made Simple Books 1970 206 100.00
84051 The Philosophy of Art Curt John Ducasse Dover Publications, Inc., New York 1966 345 55.00
84052 Pre Raphaelite Twilight Helen Rossetti Angeli The Richards Press 1954 256 35.00
84053 The Pre Raphaelite Dream William Gaunt The Reprint Society London 1943 294 10.00
84054 John Ruskin Mrs Meynell William Blackwood And Sons 300 15.00
84055 Selected Writings John Ruskin, Philip Davis J.M. Dent London 1995 429 55.00
84056 Mannerism John Shearman Style And Civilization 1981 215 55.00
84057 Realism Linda Nochlin Style And Civilization 1983 283 45.00
84058 The Necessity of Art Ernst Fischer Penguin Books 1963 234 2.50
84059 Primitive Art Leonhard Adam Penguin Books 1954 248 20.00
84060 Reflections on Art Susanne K. Langer Oxford University Press 1961 90 20.00
84061 The Meaning of Art Rabindranath Tagore Lalit Kala Akademi, New Delhi 1983 23 10.00
84062 The Meaning of Art Herbert Read Rupa & Co., Calcutta 1992 280 70.00
84063 The Meaning of Art Herbert Read Penguin Books 1950 191 2.50
84064 What is Art and Essays on Art Tolstoy Oxford University Press 1930 339 5.00
84065 Western Art Erwin O. Christernsen A Mentor Book 1964 479 15.00
84066 Abstract Expressionism Anthony Everitt Thames and Hudson London 1975 60 30.00
84067 Enjoying Modern Art Sarah Newmeyer A Mentor Book 1955 240 55.00
84068 Arts and the Man Irwin Edman A Mentor Book 1951 144 10.00
84069 Tradition And Innovation in Renaissance Italy Peter Burke Fontana Collins 1972 413 15.00
84070 రసరేఖ సంజీవదేవ్ ఎన్.ఆర్. తపస్వి సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 132 95.00
84071 వడ్డాది పాపయ్య సుంకర చలపతిరావు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 94 95.00
84072 సి.యస్.యన్. పట్నాయక్ రావెల సాంబశివరావు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 122 95.00
84073 దామెర్ల రామారావు వి. కలికావతారం సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 97 95.00
84074 శాంతి సాధన దిశగా ఒ చిత్రకారుని పయనం జి. నరసింహారావు ... ... 22 2.00
84075 టి. వెంకట్రావ్ డి. నటరాజ్ చిత్రసూత్ర ప్రచురణలు ... 88 80.00
84076 ప్రముఖ చిత్రకారులు జాతీయోద్యమ నాయకులు శ్రీ గుఱ్ఱం మల్లయ్య గారి జీవిత విశేషాలు కర్పూరపు కోటయ్య, సిద్దగిరి నంజిరెడ్డి ... 1984 80 20.00
84077 వలసరాజ్యములందు భారతీయ శిల్పకళ తలిశెట్టి రామారావు ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి, విశాఖపట్నం 2014 141 120.00
84078 తొలి తెలుగు వ్యంగ్య చిత్రాలు తలిశెట్టి రామారావు ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి, విశాఖపట్నం 2011 119 100.00
84079 తలిశెట్టి రామారావు తొలి తెలుగు వ్యంగ్య చిత్రాలు రెండవ భాగం ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి, విశాఖపట్నం 2012 88 90.00
84080 తలిశెట్టి రామారావు తొలి తెలుగు వ్యంగ్య చిత్రాలు రెండవ భాగం ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి, విశాఖపట్నం 2012 88 90.00
84081 తలిశెట్టి రామారావు తొలి తెలుగు వ్యంగ్య చిత్రాలు (హిందీ) ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి, విశాఖపట్నం 2014 112 100.00
84082 భారతీయ చిత్రకళ తలిశెట్టి రామారావు ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి, విశాఖపట్నం ... 112 80.00
84083 పాతతరం చిత్రకారిణి పిశిపాటి సీతాదేవి పి.వి. శాస్త్రి ... 2013 24 10.00
84084 దామెర్ల రామారావు సుంకర చలపతిరావు చిత్రకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1996 38 30.00
84085 The Waking Dreamer in Colours Vaddadi Papaiah, Sunkara Chalapati Rao 1994 36 15.00
84086 రాజా రవివర్మ సుంకర చలపతిరావు చిత్రకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 2012 48 60.00
84087 కళాలేఖ సంచిక జనవరి 1985 ... అమెచ్యూర్ ఆర్టిర్ట్స్ అసోసియేషన్, నల్లగొండ 1985 30 2.00
84088 కళారత్న ద్వితీయ సంచిక జి. కృష్ణయ్య కళారత్న ప్రచురణ కార్యాలయం 1967 48 1.00
84089 తెలుగు చిత్రకారులు పి. జోగినాయుడు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2012 81 20.00
84090 ఆంధ్ర కళాదర్శిని కళాసాగర్ ... 2004 294 150.00
84091 Artists of Andhra Pradesh Chalasani Prasada Rao Andhra Pradesh State Cultural Council 2002 144 100.00
84092 Art In Andhra B. Sudha Reddy Young Envoys International 1994 152 125.00
84093 కళాకాంతి చలసాని ప్రసాదరావు, యగళ్ల రామకృష్ణ తానా దశమ మహాసభలు 1995 60 20.00
84094 రసరేఖలు సంజీవదేవ్ దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1963 367 10.00
84095 చిత్ర శిల్ప జగత్తు యస్వీ రామారావు రేఖ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 164 50.00
84096 Missing Manohar Agnani Books फांर चेज 2006 153 180.00
84097 Fiery Wheels P. Solomon Raj P. Solomon Raj 2003 122 300.00
84098 Living Flame And Springing Fountain P. Solomon Raj P. Solomon Raj 1993 111 50.00
84099 చిత్రకళా రత్నాలు సుంకర చలపతిరావు ... 1991 160 30.00
84100 పిపాస ద్వివేదుల సోమనాథ శాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1996 162 40.00
84101 తొలి నడకలు యస్వీ రామారావు రేఖ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 131 25.00
84102 కాలాంచలాలు యస్వీ రామారావు ... 2006 114 100.00
84103 య...స్వి యస్వీ రామారావు రేఖ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 134 30.00
84104 చిత్ర శిల్ప జగత్తు యస్వీ రామారావు రేఖ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 164 50.00
84105 డాక్టరు ఆనంద కె. కుమారస్వామి వి. కోటీశ్వరమ్మ ... 1947 16 1.00
84106 నవ్యచిత్రకారుడు యస్వీ రామారావు ... రసరేఖ హైదరాబాద్ 2005 16 5.00
84107 Padmasri S V Rama Rao 20 20.00
84108 Amma 10 20.00
84109 Jugalbandhi Padakandla Srinivasa Rao 2008 20 20.00
84110 శిల్ప రేఖ శీలా వీర్రాజు లేపాక్షి స్కెచ్ బుక్ 1990 76 35.00
84111 Poet Painter Sanjeev Dev Kalapeetham, Guntur 15 25.00
84112 గోల్డన్ పేలట్ ప్రఖ్యాత చిత్రకారులు డా. బి.ఎ. రెడ్డి కళాయానం యన్.వి.పి.యస్.యస్. లక్ష్మి యంగ్ ఎన్వాయస్ ఇంటర్నేషనల్ 2008 106 300.00
84113 Aekka Yadagiri Rao Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 1984 46 25.00
84114 Krishna Reddy 1985 40 20.00
84115 Krishna Reddy 20 10.00
84116 Krishna Reddy A Retrospective Bronx Museum of the Arts 1981 78 25.00
84117 P.T. Reddy A Retrospective Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 1979 60 20.00
84118 P.T. Reddy Richard Bartholomew Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 1980 26 15.00
84119 P.R. Raju Achanta Janakiram Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 1982 32 10.00
84120 P.R. Raju Art Study Circle 28 25.00
84121 K. Rajaiah A.S. Raman Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 1978 57 25.00
84122 A. Paidiraju S. Sanjiva Dev Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 1978 24 10.00
84123 C.S.N. Patnaik Padmalaya Das Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 1978 40 15.00
84124 Patnaik Art Gallery 13th Aniversary Exhibition 2012 10 20.00
84125 C.S.N. Patnaik Bronze Sculptures and Paintings 1999 20 10.00
84126 C.S.N. Patnaik Bronze Sculptures Ashrafi S. Bhagat Patnaik Art Gallery 2003 72 750.00
84127 B.V. Narasmiha Rao & B. Karuna Rao M.S. Murthi The Andhra Academy of Arts 30 10.00
84128 చిత్త ప్రసాద్ కోసం ... జనసాహితి ప్రచురణ 1989 56 3.50
84129 చిత్ర ప్రసాద్ ... ... ... 30 10.00
84130 The Life and the Dedicated Art of Sri Puppala Rajasimham Kalapeetham, Guntur 24 10.00
84131 The River Underneath Laxman Aelay India Fine Arts 50 20.00
84132 లేపాక్షి కళామండపము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము 1962 57 5.00
84133 చోళుల కళాసేవ పి. కృష్ణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 86 20.00
84134 పల్లవుల కళాసేవ పి. కృష్ణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 174 10.00
84135 భారతదేశ కళలు శిల్పకళలు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 198 25.00
84136 విజ్ఞానశాస్త్రం నాగరకత సంగ్రహావలోకనం దామరాజు సుబ్బారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 74 10.00
84137 తెలుగు జాతి తెలుగు దేశం తుమ్మల చౌదరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 109 10.50
84138 ఇంటర్మీడియట్ పురావస్తు శాస్త్రము బి.ఆర్. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 206 3.50
84139 పురావస్తు శాస్త్రము పి. కృష్ణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 274 14.75
84140 రసన చలసాని ప్రసాదరావు చలసాని ప్రసాదరావు 1989 64 10.00
84141 రష్యన్ చిత్రకళ చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 64 8.00
84142 మన శిల్పకళా సంపద డి. సోమేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ లలిత కలా అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 43 2.50
84143 ఆధునిక చిత్రకళ చలసాని ప్రసాదరావు అనుపమ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 168 8.50
84144 ఆధునిక చిత్రకళ చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 169 15.00
84145 కాకతీయ శిల్పం చలసాని ప్రసాదరావు అనుపమ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1970 115 20.00
84146 కాకతీయ శిల్పం చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 60 15.00
84147 కాకతీయ శిల్ప వైభవము హరి శివకుమార్ ... 2005 32 30.00
84148 ఎనిమిది శతాబ్దాల రామప్ప ద్యావనపల్లి సత్యనారాయణ స్పృహ సాహితీ సంస్థ, హైదరాబాద్ 2013 173 90.00
84149 కాకతీయ శిల్పము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ నండూరి విద్యారణ్య స్వామి, సికింద్రాబాద్ 1979 167 20.00
84150 ఆంధ్ర శిల్పము శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ నండూరి విద్యారణ్య స్వామి, సికింద్రాబాద్ 1979 176 25.00
84151 కవితా పుష్పకం దాశరథి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1966 112 3.00
84152 గాలిబ్ గీతాలు దాశరథి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1981 158 12.00
84153 Tyagaraja Krities Visualised N. Srinivasa Rao N. Srinivasa Rao 1966 62 10.00
84154 శ్రీకృష్ణలీలలు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1984 190 10.00
84155 చిత్రకళ సరోజనీ వరదరాజన్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1975 188 7.50
84156 కళ పుట్టుక ఉదంతం వేలూరి రాధాకృష్ణ ఉదయ భాస్కర్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1963 98 3.00
84157 కళాతత్త్వ శాస్త్రం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1993 122 30.00
84158 చిత్ర శిల్పకళా రామణీయకము కొండపల్లి నీహారిణి కొండపల్లి వేణుగోపాల్ రావు 2009 252 250.00
84159 కాంతి శాంతి కొండిపర్తి శేషగిరిరావు కొండిపర్తి శేషగిరిరావు 1986 248 25.00
84160 సమన్వయ స్వరాలు కొండిపర్తి శేషగిరిరావు కొండిపర్తి శేషగిరిరావు 1993 298 50.00
84161 సమన్వయ స్వరాలు కొండిపర్తి శేషగిరిరావు కొండిపర్తి శేషగిరిరావు 1993 295 50.00
84162 సౌగంధికము (శిల్పకావ్యము) సౌపర్ణ ... ... 84 2.00
84163 వ్యాస వింశతి ... ... ... 182 3.00
84164 చిత్రకళా విమర్శ ... ... ... 100 4.00
84165 భారతీయమూర్తి కళ దాని చరిత్ర దిగవల్లి శేషగిరిరావు శ్రీ దుర్గా గోల్డెన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1962 62 1.00
84166 భారతీయ చిత్రకళ తలిశెట్టి రామారావు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు 1930 200 1.00
84167 భారతీయ కళ చిట్టూరి సత్యనారాయణ కిన్నెర జోన్సు వీధి, మద్రాసు 1955 60 20.00
84168 ప్రాచీనాంధ్ర బౌద్ధశిల్పులు ఈమని శివనాగిరెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్ట్, సికింద్రాబాద్ ... 66 25.00
84169 How to Draw Cartoons B.V. Satyamurty Pustak Mahal, Delhi 1992 160 48.00
84170 కార్టూన్లు గీయడమెలా ... ... ... 30 10.00
84171 అక్షరాలు మరియు నెంబర్లతో కార్టూన్లు గీయడమెలా ... ... ... 32 1.00
84172 Letter & Line Drawing 33 1.00
84173 How to Draw and Paint Henry Gasser A Dell First Edition 1955 240 2.00
84174 Simple Rules for Painting in Oils A.P. Laurie Winsor & Newton Limited 1932 45 2.00
84175 Drawing Self Taught Arthur Zaidenberg Pocket Books Inc New York 1954 60 10.00
84176 Arthur Zaidenbergs Paintings Pocket Books Inc New York 100 10.00
84177 How to Draw Adrian Hill A New Book Specially Written 1963 166 15.00
84178 How to Draw The Human Figure John R. Grabach Laurel Edition 1957 140 20.00
84179 How to Draw and Paint Henry Gasser A Dell First Edition 1955 239 5.00
84180 Painting Kathie Layfield Ladybird Book Loughborough 51 2.00
84181 Painting As a Pastime Winston Churchill Cornerstone Library, New York 1966 32 10.00
84182 Drawing 296 20.00
84183 Printing As a Hobby J. Ben Lieberman A Signet Key Book 1966 172 10.00
84184 How to Draw and Paint Alexander Z. Kruse Barnes & Noble Books 1953 136 25.00
84185 Geometrical Drawing I.H. Morris Orient Longman 1962 187 1.90
84186 You Can Draw Kenneth Jameson Guptill Publications New York 1967 109 25.00
84187 How to Draw Adrian Hill 172 2.00
84188 Geometrical Drawing I.H. Morris Orient Longman 1967 313 20.00
84189 The Thames and Hudson Manual of Rendering With Pen and Ink Robert W. Gill Thames and Hudson London 1992 400 250.00
84190 బొమ్మలు గీయండి ... ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 255 175.00
84191 Painting for All Gopal K. Puri IIMS Publications, New Delhi 1997 94 25.00
84192 How to Draw Anything Mark Linley Clarion 286 100.00
84193 పెయింటింగ్ నేర్చుకోండి టీ.వీ. లిఖిత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 77 45.00
84194 డ్రాయింగ్ నేర్చుకోండి టీ.వీ. లిఖిత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 97 45.00
84195 15 Days Drawing and Painting Course A.H. Hashmi Pustak Mahal, Delhi 1994 136 56.00
84196 Basic Drawing new ways to see and draw Raphael Ellender Doubleday & Company, Inc. New York 1964 127 55.00
84197 Chitralekhanamu T. Rama Row V. Ramaswamy Sastrulu & Sons 1954 56 2.50
84198 Chitralekhanamu T. Rama Row V. Ramaswamy Sastrulu & Sons 1954 53 55.00
84199 Andhra Festivals in Line Drawings Vellaturi Poornananda Sarma Lalit Kala Akademi, New Delhi 1990 107 100.00
84200 రేఖా చిత్రాలలో మన పండుగలు వెల్లటూరి పూర్ణానందశర్మ వెల్లటూరు పూర్ణానందశర్మ, వెల్లటూరు 1990 107 40.00
84201 రేఖాంజలి 1వ భాగము వెల్లటూరి పూర్ణానందశర్మ వెల్లటూరు పూర్ణానందశర్మ, వెల్లటూరు 1977 118 10.00
84202 నఖచిత్ర సంపూర్ణ రామాయణము బాలకాండము శిష్ట్లా రామకృష్ణారావు ... ... 200 20.00
84203 నఖచిత్ర సంపూర్ణ రామాయణము అరణ్యకాండము కిష్కిందకాండము శిష్ట్లా రామకృష్ణారావు ... ... 245 250.00
84204 నఖచిత్రరేఖ పల్ల పరిశినాయుడు పల్ల రోహిణి కుమార్ 2009 50 90.00
84205 Books on Art And Drawing And Painting Materials J.V. Navlakhi & Co 194 15.00
84206 Handy Mans Painting and paper Hanging Guide Alfred P. Morgan 144 10.00
84207 Art of Line Drawing Shakthi Dass Chandrabala Publications Pvt Ltd 48 60.00
84208 రేఖల విచిత్రాలు ... వంశీ ఆర్ట్సు, గుంటూరు ... 36 2.00
84209 చిత్రకళాదీపిక వెల్లటూరి పూర్ణానందశర్మ వెల్లటూరు పూర్ణానందశర్మ, వెల్లటూరు ... 100 100.00
84210 Drawing Course Part 6 Eaglemoss Publications Limited 1985 96 10.00
84211 Painting Robyn Gee Usborne Publishing Ltd 1981 32 20.00
84212 Free Hand Outline And Model Drawing Kancharla Brahmaiah Kancharla Brahmaiah, Madras 1973 126 15.00
84213 Perspective For Artists Edward Laning Pitman Publishing Corporation 1967 48 15.00
84214 Historical Pictures 39 2.50
84215 Art Quiz Srinivas Sistla Drusya Kala Deepika 2012 180 250.00
84216 Care of Paintings V. Jeyaraj Commissioner of Museums 2002 118 120.00
84217 Preservation of Art Objects and Library Materials O.P. Agrawal National Book Trust, India 1993 102 40.00
84218 Preservation of Art Objects and Library Materials O.P. Agrawal National Book Trust, India 1999 112 40.00
84219 The Science of Archives Keeping N. Harinarayana The State Archives ... 84 20.00
84220 Draft model Law on archives : Description and text Salvatore Carbone and Raoul Gueze Usborne Publishing Ltd 1972 225 100.00
84221 Andhra Pradesh State Archives And Research Institute A.L. Kismat Kumar 2008 31 10.00
84222 Introduction to the State Archives of Andhra Pradesh Hyderabad M.V.S. Prasada Rau 1984 27 10.00
84223 Memory Drawing S. Modgekar 1978 20 2.00
84224 Speedball Textbook for Pen and Brush Lettering 96 20.00
84225 Picture Composition J. Nelson Fraser K & J Cooper Publisher 67 2.50
84226 Geometrical Drawing Decorative Lettering Pattern Design Sri Venkateswara Drawing Correspondence Centre 114 10.00
84227 Printing Types India Type Foundry, Madras 28 2.00
84228 B.T.I Art Courses How to Draw Lesson 1 Cleaver Hume Press 24 2.00
84229 B.T.I Art Courses How to Draw Lesson 2 Cleaver Hume Press 24 2.00
84230 B.T.I Art Courses How to Draw Lesson 3 Cleaver Hume Press 24 2.00
84231 B.T.I Art Courses How to Draw Lesson 4 Cleaver Hume Press 24 2.00
84232 Filography an introduction to thread sculpture Douglas K. Dix Pan Books Ltd 1979 64 20.00
84233 Type Specimen Book 184 10.00
84234 How to Draw Object Drawing 176 2.00
84235 How to Paint And Draw Bodo W. Jaxtheimer Thames and Hudson London 1985 408 250.00
84236 How To Draw And Paint A.Z. Kruse Barne & Noble, Inc. New York 1960 136 25.00
84237 Learners Model Drawing Gali 22 1.00
84238 Free Hand Outline And Model Drawing P. Nageswara Rao Rajeswari & Co. Vijayawada 114 85.50
84239 బొమ్మలు గీద్దాం రండి మొదటి భాగం జెస్టిస్ వజ్రగిరి బి.వి. ప్రచురణలు 2011 20 30.00
84240 సరదా సరదా బొమ్మలు కందేపి రాణీ ప్రసాద్ మానేరు రచయితల సంఘం, సిరిసిల్ల 2001 56 60.00
84241 How to Use the Blackboard in Teaching English David Horsburgh Orient Longman 1967 60 10.00
84242 Chalk Talk Parables Gujarat Sahitya Prakash 1986 68 10.00
84243 Nature & Design M. Talreja 24 3.00
84244 కళ ఒకటవ సంపుటి ... ... ... 84 10.00
84245 కళ రెండవ సంపుటి చలసాని ప్రసాదరావు భారత కళాపరిషత్ ప్రచురణ 1968 132 15.00
84246 కళ మూడవ సంపుటి (తెలుగునాట వెలసిన చిత్ర శిల్పకళల పూర్వాపరాలు) చలసాని ప్రసాదరావు భారత కళాపరిషత్ ప్రచురణ ... 138 5.00
84247 కళ నాలుగవ సంపుటి (ప్రాచీనులు నిర్దేశించిన శిల్ప, చిత్రకళా లక్ష్య, లక్షణాలు) చలసాని ప్రసాదరావు భారత కళాపరిషత్ ప్రచురణ 1970 170 5.00
84248 కళ అయిదవ సంపుటి (సమకాలీన చిత్రకళ, కళారంగాల పై చర్చా వేదిక) చలసాని ప్రసాదరావు భారత కళాపరిషత్ ప్రచురణ 1971 178 25.00
84249 కళ ఆరవ సంపుటి (భారతీయ కళా పరిణామ చరిత్ర) చలసాని ప్రసాదరావు భారత కళాపరిషత్ ప్రచురణ 1973 175 20.00
84250 కళ శిల్పచిత్ర కళా పరిణామం చలసాని ప్రసాదరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 528 250.00
84251 Southern India 257 25.00
84252 About India The Publications Division 1950 41 1.50
84253 25 Years of Indian Art Painting Sculpture & Graphics in the Post Independence Era Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1972 60 20.00
84254 Fundamentals of Indian Art S.N. Dasgupta Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 140 2.25
84255 Indian Inheritance Volume 2 Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 256 10.00
84256 Facets of Indian Culture Kalpana Rajaram Spectrum India 1993 307 65.00
84257 Introdution to Indian Art Ananda K. Coomarkaswamy Theosophical Publishing House 1923 141 2.00
84258 Indian Art George Lawrence Tudor Publishing Co. New York 1963 30 10.00
84259 A Coomaraswamy Spectrum A. Ranganathan The Christian Literature Society 1981 41 2.00
84260 Speaking of Siva A.K. Ramanujan Penguin Books 1973 199 5.00
84261 In The Kingdom of Nataraja Chantal Boulanger The South India Saiva Siddhantha Works 1993 141 25.00
84262 With Ananda K. Coomaraswamy At a Study Table S. Durai Raja Singam 1986 113 20.00
84263 Ananda K. Coomaraswamy Jag Mohan Publications Division 1979 118 7.50
84264 The Dance of Shiva Ananda Coomaraswamy Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd 1991 196 25.00
84265 Ananda Coomaraswamy R. Raphael Rayappa Publishers, Madras 1977 229 30.00
84266 The Technical Studies And Theory of Indian Painting Ananda K. Coomarkaswamy 1931 39 2.50
84267 Activity & Log Book 27 2.00
84268 Gods And Goddesses in Art and Legend Herman J. Wechsler Pocket Books Inc New York 1950 111 2.00
84269 The Pocket Book of Great Drawings Paul J. Sachs Pocket Books Inc New York 1951 112 2.00
84270 Constable 80 Colour Plates Giuseppe Gatt Thames and Hudson London 1975 60 10.00
84271 Degas Sandra Orienti Thames and Hudson London 1975 60 10.00
84272 Manet Sandra Orienti Thames and Hudson London 1968 60 10.00
84273 Canaletto Antonio Paolucci Thames and Hudson London 1975 60 10.00
84274 Modigliani Nello Ponente Thames and Hudson London 1975 60 10.00
84275 Gainsborough Giuseppe Gatt Thames and Hudson London 1975 60 10.00
84276 Bosch Mario Bussagli Thames and Hudson London 1974 60 10.00
84277 Gauguin Giuseppe Marchiori Thames and Hudson London 1975 60 10.00
84278 Van Gogh Lara Vinca Masini Thames and Hudson London 1966 60 10.00
84279 Goya Margherita Abbruzzese Thames and Hudson London 1967 60 10.00
84280 I Michelangelo Sculptor Irving and Jean Stone A Signet Key Book 1964 256 2.50
84281 Leonardo Da Vinci Kenneth Clark Penguin Books 1976 185 10.00
84282 Toulouse Lautrec Sam Hunter Harry N. Abrams 1953 28 2.00
84283 Rembrandt A.B. Devries Het Wereldvenster Baarn 1956 93 3.00
84284 Calder mobiles and Stabiles Giovanni Carandente A Mentor Unesco Art Book 1968 32 2.00
84285 Douanier Rousseau Jean Bouret Premier Art Library 1963 45 10.00
84286 Edouard Manet Dario Durbe Premier Art Library 1963 45 10.00
84287 Pieter Bruegel E.R. Meijer Premier Art Library 1962 45 10.00
84288 Turner John Rothenstein Premier Art Library 1962 45 10.00
84289 Vermeer A.B. Devries Collins in association UNESCO 1967 32 10.00
84290 Renoir Michel Drucker Collins in association UNESCO 1967 29 10.00
84291 Miro Jacques Dupin Collins in association UNESCO 1967 32 10.00
84292 Matisse and the Nude Alan Bowness Collins in association UNESCO 1968 30 10.00
84293 Van Dyck David Piper Collins in association UNESCO 1968 32 10.00
84294 Modigliani Corrado Pavolini A Mentor Unesco Art Book 1966 32 10.00
84295 El Greco John F. Matthews Harry N. Abrams 1953 60 10.00
84296 Georges Braque Jean Cassou Harry N. Abrams 1930 60 10.00
84297 Pieter Bruegel Wolfgang Stechow Harry N. Abrams 1954 60 10.00
84298 The Initiators of Surrealism Patrick Waldberg Collins in association UNESCO 1970 32 10.00
84299 Toulouse Lautrec Edouard Julien Methuen And Co Ltd 1958 15 2.00
84300 Toulouse Lautrec Gerald Gassiot Talabot Methuen And Co Ltd 1966 15 2.00
84301 Toulouse Lautrec Gerald Gassiot Talabot Methuen And Co Ltd 1966 48 5.00
84302 Villon Paintings Raymond Cogniat Methuen And Co Ltd 1963 48 5.00
84303 Famous Artists And Their Models Thomas Craven Pocket Books Inc New York 1949 132 5.00
84304 The Pocket Book of Old Masters Herman J. Wechsler Pocket Books Inc New York 1949 112 5.00
84305 50 Great Artists Bernard Myers Bantam Books New York 1953 232 5.00
84306 Great Artists Book 1 Dorothy Aitchison Wills & Hepworth Ltd. 1970 50 0.15
84307 Great Artists Book 2 Dorothy Aitchison Wills & Hepworth Ltd. 1970 50 0.15
84308 The Observers Book of Painting And Graphic Art William Gaunt Frederick Warne London 1980 160 2.50
84309 The Living Land Scape Paul B. Sears Lancer Books New York 1968 222 5.00
84310 17th & 18th Century Painting Michael Levey Dell Publishing Co. Inc., 1968 200 100.00
84311 The Art Book Phaidon Press Limited 2000 503 100.00
84312 Lietuvos TSR Daile V. Zimenko 71 10.00
84313 Ram Kumar Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1968 25 2.00
84314 Ramkinker S.A. Krishnan Lalit Kala Akademi, New Delhi 1961 20 2.00
84315 Sher Gil Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1965 25 2.00
84316 Hebbar R.L. Bartholomew Lalit Kala Akademi, New Delhi 1984 28 2.00
84317 K. Sreenivasulu Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1966 23 2.00
84318 P.V. Janakiram Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1974 24 2.00
84319 Krishna Reddy Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1974 20 2.00
84320 Binode Behari Mukherjee Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1965 23 2.00
84321 Gopal Ghose Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1966 21 2.00
84322 Jamini Roy Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1973 20 2.00
84323 Bhagat Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1964 29 5.00
84324 Devi Prosad Roy Chowdhury Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1983 26 8.00
84325 Chavda Lalit Kala Akademi, New Delhi 28 2.50
84326 Gaganendranath Tagore Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1964 20 2.50
84327 Chintamoni Kar Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1965 20 3.00
84328 Paritosh Sen Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1975 23 5.00
84329 हुसेन विनोद भरव्दाच Lalit Kala Akademi, New Delhi 1986 23 8.00
84330 Bhabesh Chandra Sanyal Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1967 20 5.00
84331 Sailoz Mookherjea Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1966 23 4.00
84332 Satish Gujral S.A. Krishnan Lalit Kala Akademi, New Delhi 1970 39 4.00
84333 Sankho Chaudhuri Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1970 30 4.00
84334 K. Venkatappa Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1968 18 4.00
84335 Chavda Richard Bartholomew Lalit Kala Akademi, New Delhi 1983 28 8.00
84336 Saxena Chitra Kala Samsad, Machilipatnam 1985 9 5.00
84337 Badri Narayan 6 1.00
84338 D.G. Badiger S.N. Chandrasekhar Lalit Kala Akademi, New Delhi 1983 14 6.00
84339 the art of G.R. Santosh Shantiveer Kaul Lustre Press Roli Books 1992 150 10.00
84340 The Handy Book of Hobbies Geoffrey Mott Smith Perma books 1949 245 2.50
84341 How to Recoznize Renaissance Art Penguin Books 1978 64 25.00
84342 Enjoying Modern Art Sarah Newmeyer A Mentor Unesco Art Book 1957 240 15.00
84343 The Approach to Painting Thomas Bodkin Fontana books 1954 190 5.00
84344 The Painters Eye Maurice Grosser A Mentor Unesco Art Book 1956 192 2.50
84345 World of The Maya Victor W. Von Hagen The New American Library 1960 222 2.50
84346 The Pyramids of Egypt I.E.S. Edwards Penguin Books 1947 256 5.00
84347 Cowboy Artist : The Life of Charles Marion Russell 230 5.00
84348 Art Belongs to the People Novosti Press Agency 122 2.50
84349 What is Art Leo Tolstoy The Walter Scott Publishing Co., Ltd 237 5.00
84350 The Philosophy of Modern Art Herbert Read Faber and faber limited 1982 278 55.00
84351 Teach Yourself To Study Art D. Talbot Rice The English Universities Press Ltd 1967 164 25.00
84352 Art In Education K.K. Jeswani Atma Ram & Sons, Lucknow 1967 194 6.50
84353 నందాలాల్ బోస్ పంచానన్ మందల్ ... ... 770 50.00
84354 The Romance of Leonardo Da Vinci Dmitri Merezhkovsky Washington Square Press 1963 561 15.00
84355 లియోనార్డో డావిన్చీ సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు 1986 83 7.00
84356 Honouring National Leaders Statues And Portraits in Parliament Complex S. Gopalan Lok Sabha Secretariat, New Delhi 1998 173 400.00
84357 Through Stone And Canvas Koka Maha Lakshmana Rao Al Publishers, Hyderabad 2000 44 25.00
84358 Sculptor Katuri Venkateswara Rao Fine Sculptures Part 1 Malleswara Rao Katuri Venkateswara Rao 2007 32 290.00
84359 History of World Art Everard M. Upjohn, Paul S. Wingert Oxford University Press 1949 876 25.00
84360 The Story of Painting III Marshall Cavendish Marshall Cavendish Books, London 1970 64 35.00
84361 The Story of Painting II Marshall Cavendish Marshall Cavendish Books, London 1970 64 35.00
84362 Adventures in Painting with Adrian Hill Blandford Press London 1962 88 10.00
84363 Awful Art Michael Cox Scholastic Childrens Books 1997 187 25.00
84364 Art And Meditation Anagarika B. Govinda The Allahabad Block Works 1936 109 10.00
84365 The Principles of Art R.G. Collingwood 347 25.00
84366 Ways of Seeing John Berger British Broadcasting Corporation 1987 166 55.00
84367 Learning To Look A Handbook for the Visual Arts Joshua C. Taylor Phoenix Book 1961 152 10.00
84368 Byzantium Its Triumphs And Tragedy Rene Guerdan George Allen & Unwin Ltd 1956 228 15.00
84369 Raphael Eugene Muntz Chapman And Hall, Ld. London 1896 236 15.00
84370 A Mystic Link With India R.K. Raju Allied Publishers Limited 1991 71 55.00
84371 Whistler T. Martin Wood T.C. & E.C. Jack New York 79 2.50
84372 Arshile Gorky Harold Rosenberg Grove Press, Inc. New York 1962 144 20.00
84373 Raja Kumari Hazlitt Nath 270 2.00
84374 Turner Five Letters And A Postscript C. Lewis Hind T.C. & E.C. Jack New York 78 2.00
84375 Charles Louis Fabri His Lif and works Geza Bethlenfalvy Sterling Publishers Pvt Ltd 1980 173 75.00
84376 Portrait of Vincent Lawrence & Elisabeth Hanson Chatto & Windus With Secker & Warburg 1955 308 15.00
84377 Flautrec Henri Perruchot The World Publishing Company 1958 317 25.00
84378 Life And Letters of William Bewick Volume 1 Thomas Landseer EP Publishing Limited 1978 262 200.00
84379 Turner Graham Reynolds Thames and Hudson London 1997 216 250.00
84380 Art Book Rembrandt Dorling Kinderlsey, London 140 150.00
84381 Fifty Russian Artists A. Dmitrenko, E. Kuznetsova Raduga Publishers Moscow 1985 247 300.00
84382 Paintings From America John Walker Penguin Books 1951 45 10.00
84383 Artistic and Cultural Landscapes in the Federal Republic of Germany Inter Nationes 78 25.00
84384 Chinese Art & Culture Rene Grousset Andre Deutsch London 1959 331 15.00
84385 Japanese Art And Korean Art Francesco Abbate Octopus Books 1972 158 250.00
84386 ??? L. Zinger The Art of Soviet Azerbaijan 200 20.00
84387 The World of Art Mezhdunarodnaya Kniga 88 25.00
84388 Tour of A German Artist in England M. Passavant EP Publishing Limited 1978 312 100.00
84389 The Way of Chinese Painting Its Ideas And Techniques Mai Mai Sze Random House, New York 1959 456 25.00
84390 The Pocket History of American Painting James Thomas Flexner Pocket Books Inc New York 1957 118 2.00
84391 The Pocket History of American Painting James Thomas Flexner Pocket Books Inc New York 1956 118 2.00
84392 Great Artists of America Lillain Freedgood Pyramid Books New York 1966 128 3.00
84393 Modern American Painting and Sculpture Sam Hunter Dell Publishing Co. Inc., 1959 206 2.00
84394 అమెరికన్ చిత్రకళ జేమ్స్ థామస్ ఫ్లెక్సనర్, పిలకా నరసింహమూర్తి ప్రతిమా బుక్స్, మద్రాసు 1964 119 10.00
84395 Mexican Wall Paintings Ignacio Bernal Collins Unesco 1963 28 2.50
84396 Modern French Painting Sam Hunter Dell Publishing Co. Inc., 1956 256 10.00
84397 The Pocket Book of Greek Art Thomas Craven Pocket Books Inc New York 1950 120 2.50
84398 The Essential Vasari Betty Burrough Unwin Books 1962 223 2.50
84399 Far Eastern Art Volume Vi H. Hetl Kuntze Dell Publishing Co. Inc., 1967 149 55.00
84400 Egyptian Wall Paintings The New American Library 1964 28 10.00
84401 Contemporary British Art Herbert Read Penguin Books 1951 47 2.50
84402 Byzantine Frescoes David Talbot Rice The New American Library 1963 28 10.00
84403 Western European Painting 16 10.00
84404 Soviet Writers 12 10.00
84405 Czechoslovakian Miniatures Jan Kvet The New American Library 1964 28 5.00
84406 Japanese Art And Korean Art Alain Lemiere Methuen And Co Ltd 1959 15 1.00
84407 బందరు కలంకారి కె. శ్రీలక్ష్మి ... 1991 92 35.00
84408 తెలుగు స్త్రీల చిత్రలిపి రావి ప్రేమలత రావి ప్రేమలత, హైదరాబాద్ 1991 154 60.00
84409 తెనాలి శిల్పకళ జంపని పూర్ణచంద్ర ప్రసాద్, వెలగా వెంకటప్పయ్య వజ్రాల రామలింగాచారి, తెనాలి ... 64 20.00
84410 భారతీయ శిల్పకళ సి. శివరామమూర్తి, కొప్పన వెంకట కొండలరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2002 106 45.00
84411 లేపాక్షి వాస్తు శిల్ప చిత్రలేఖనాలు సి. పూర్ణచంద్ చైతన్య పబ్లికేషన్స్, మదనపల్లె 1985 199 27.00
84412 రూప దర్శని సంజీవదేవ్ చిత్రకళా సంసద్, మచిలీపట్నం 1988 159 15.00
84413 చిత్రకళ కాశీభట్ల విశ్వనాధం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ... 196 40.00
84414 భారతీయ చిత్రకళ తలిశెట్టి రామారావు ముల్లంగి వెంకటరమణారెడ్డి, విశాఖపట్నం ... 112 80.00
84415 భారతీయ చిత్రకళ సి. శివరామమూర్తి, సంజీవ దేవ్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1997 124 48.00
84416 చిత్రకళ చరిత్ర టి. వెంకట్రావ్ చిత్రకళా పరిషత్, విశాఖపట్నం 1993 116 50.00
84417 రాజమహేంద్రి క్షేత్ర పటాలు శిష్ట్లా శ్రీనివాస్ దశ్య కళాదీపిక, విశాఖపట్నం 2001 242 295.00
84418 రాజమహేంద్రి రామాయణ పటాలు శిష్ట్లా శ్రీనివాస్ దశ్య కళాదీపిక, విశాఖపట్నం 2003 248 200.00
84419 Rajamahendri Ramayana Paintings శిష్ట్లా శ్రీనివాస్ దశ్య కళాదీపిక, విశాఖపట్నం 2005 279 395.00
84420 తరతరాల తెలుగు జాతి ... వి. కృష్ణమూర్తి నాయుడు 1975 110 5.00
84421 తరతరాల తెలుగు జాతి మ్యూజియం చిత్రాలలో చరిత్ర డి.ఆర్. రాజు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2006 106 50.00
84422 The International Journal of Museum Mana Gement And Curatorship Dec & Mar 1986 Quarterly by Butterworths 1986 416 20.00
84423 The Museums of India S.F. Markham The Museums Association, London 1936 229 35.00
84424 Madras Government Museum F.H. Gravely The Prinicipal Commissioner of Museums 1999 50 25.00
84425 Museology Some Cute Points D.K. Roy Kalpaz Publications, Delhi 2006 259 750.00
84426 Present Trends in Museology K. Lakshminarayanan The Commissioner of Museums, Chennai 2004 203 210.00
84427 An Illustrated Guide to Museums of India Shobita Punja The Guide Book Company Limited 1990 307 310.00
84428 Care of Museum Objects N. Harinarayana The Commissioner of Museums, Chennai 2002 93 30.00
84429 Khajuraho Your Latest Guide Kanwar Lal Asia Press, Delhi 1967 74 3.00
84430 A Guide to Khajuraho Temple M. Umamaheswara Rao 1972 48 2.50
84431 Latest Khajuraho Guide Romantic & Hilarious 80 5.00
84432 Khajuraho Krishna Deva The Director General Archaeological Survey 1987 43 4.50
84433 Konarak Debala Mitra The Director General Archaeological Survey 1986 124 15.00
84434 Konarak Debala Mitra The Director General Archaeological Survey 2003 96 99.00
84435 Sergei Mikhalkov in The Lenin Museum Progress Publishers Moscow 30 10.00
84436 Bhubaneswar Fifth Debala Mitra The Director General Archaeological Survey 1984 79 25.00
84437 Bhubaneswar Debala Mitra The Director General Archaeological Survey 1958 67 20.00
84438 Directory of Museums in India C. Sivaramamurti Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs 1959 135 100.00
84439 The Museum Mumbai Guidebook Kalpana Desai & Joseph St. Anne Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya 2008 108 100.00
84440 Victoria Memorial Hall D.C. Ganguly General Printers & Publishers Ltd 1953 164 55.00
84441 Government Museum Chennai The Prinicipal Commissioner of Museums 1998 14 10.00
84442 A Guide to The Jaigarh Fort of Amber The Jaigarh Public Charitable Trust 2003 40 20.00
84443 Thanjai Rajarajesvaram Kudavayil Balasubramaniam Anjana Pathippagam, Thanjavur 2003 63 25.00
84444 The Mysore Palace A Visitors Guide M.S. Nagaraja Rao Directorate of Archaeology & Museums 1996 30 10.00
84445 In Mysore Stay at Hotel Indra Bhavan Dhanvanthri Road Mysore S. Gopalan M. Mallikarjunappa 54 10.00
84446 Frans Hals 20 10.00
84447 Padmanabhapuram Palace A Guide Book J.H. Cousins The Superintendent, Government Press 1946 29 2.00
84448 Taj Museum Z.A. Desai and H.K. Kaul The Director General Archaeological Survey 1997 27 21.00
84449 Fatehpur Sikri W.H. Siddiqi The Director General Archaeological Survey 1998 19 2.50
84450 Mummy of Taentmerperneb Department of Archaeology And Museums 10 10.00
84451 Tutankhamens Treasure Howard Carter Sphere Books Ltd London 1972 139 2.50
84452 The Pyramids of Egypt I.E.S. Edwards Penguin Books 1947 256 10.00
84453 పిరమిడ్‌లు చరిత్ర విశేషాలు శ్రీవాసవ్య డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 96 30.00
84454 Discover the secrets of Belum Caves 10 10.00
84455 Salar Jung Museum Guide Book M.L. Nigam The Salar Jung Museum, Hyderabad 1978 47 6.00
84456 Salar Jung Museum Guide Book M.L. Nigam The Salar Jung Museum, Hyderabad 1983 51 10.00
84457 SJM Research Journal Volume III Satya Prakash The Salar Jung Museum, Hyderabad 1972 54 2.75
84458 SJM Research Journal Volume VI & VII Satya Prakash The Salar Jung Museum, Hyderabad 1975 133 25.00
84459 Guide Book Salar Jung Museum 76 20.00
84460 A.P. State Museum Hyderabad P. Joginaidu The Government of Andhra Pradesh 2000 22 2.50
84461 శ్రీ రాళ్లబండి సుబ్బారావు ప్రభుత్వ పురావస్తు ప్రదర్శనశాల, రాజమండ్రి ఏ. రామలక్ష్మణ్ పురావస్తు ప్రదర్శన శాలల శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2003 8 10.00
84462 The Inscription Gallery Companion Guide Book J. Kedareswari The Department of Archaeology 2006 16 10.00
84463 The Buddhist Gallery Companion Guide Book J. Kedareswari The Department of Archaeology 2005 16 10.00
84464 Kondapalli Fort A Companion Guide J. Kedareswari The Department of Archaeology 2004 16 5.00
84465 The Victoria Jubilee Museum A Companion Guide J. Kedareswari The Department of Archaeology 18 20.00
84466 Guide Book To Victoria Jubilee Museum Vijayawada V.V.S. Avadhani The Government of Andhra Pradesh 1976 8 1.00
84467 Select Monuments of Hyderbad V.V. Krishna Sastry The Director General Archaeology & Museums 1990 44 10.00
84468 గోల్కొండ చరిత్ర ... ... ... 48 10.00
84469 Golconda Fort Guide Map & Colour Pictures Owais Firdos Khan Hyderabad 16 10.00
84470 The Qutb Shahi Tombs J. Kedareswari The Department of Archaeology 2003 31 20.00
84471 Sultan Mohd Qutaub Shah Golconda Fort Guide Map 16 1.00
84472 గండికోట తవ్వా ఓబుల్‌రెడ్డి తెలుగు సమాజం మైదుకూరు 2012 111 100.00
84473 చంద్రగిరి బి.వి. రమణ మొజాయిక్ అడ్వంచర్ కమ్యూన్ 2005 119 40.00
84474 Treasures From Sussex Houses Bronzino to Boy George 1985 124 55.00
84475 Peterhof The Great Palace 34 20.00
84476 Whats On (June July 205) National Galleries of Scotland 2005 30 10.00
84477 Whats On (March April May 2005) National Galleries of Scotland 2005 30 10.00
84478 The National Gallery June 2005 8 1.00
84479 June + July 2005 64 10.00
84480 Picture Gallery Dresden Old Masters The General Management of the Public Art Collections 1962 131 35.00
84481 विश्व हिन्दी सम्मेलन 1975 ... ... 1975 15 1.00
84482 Guide Book To Kolanupaka Site Museum S. Ramakantham The Government of Andhra Pradesh 1976 20 11.90
84483 Kondapur The Director of Archaeology Government of Hyderabad 1953 10 2.00
84484 Jain Sculptural Gallery A Companion Guide Sri Jain Seva Sangh, Hyderabad 2004 47 20.00
84485 Spiritual Art Gallery Literature Department, Mount Abu 1998 60 10.00
84486 A Hallelujah in Stone 45 2.50
84487 The Postal Museum 1980 16 10.00
84488 Schniraltare um den herengrund Walter Grundmann 16 10.00
84489 Jehangir Art Gallery 10 2.00
84490 A Guide To Elephanta 52 2.00
84491 మహాబలిపురం దేవరపల్లి లక్ష్మి కుమారి ఆర్ట్ ధియేటర్స్, గుంటూరు ... 21 2.00
84492 రామప్ప గుడి శిల్ప కళా హృదయము మందల మల్లారెడ్డి మందల మల్లారెడ్డి, వరంగల్ 2002 38 15.00
84493 లేపాక్షి దేవాలయం వేమూరు కామేశ్వరరావు శ్రీ జయలక్ష్మీ ప్రచురణలు 1987 69 10.00
84494 The Chola Temples C. Sivaramamurti The Director General Archaeological Survey 1992 48 10.00
84495 A Short Guide to the Central Museum Nagpure V.P. Rode 1960 43 10.00
84496 A Brief Guide Maharaja Banaras Vidya Mandir Museum Vinod P. Dwivedi 48 15.00
84497 Nalanda A. Ghosh The Director General Archaeological Survey 1986 58 3.00
84498 Poompuhar Art Gallery The Director of Information & Public Relations 42 10.00
84499 Colosseum Guide Gail Swerling Electa 2008 54 25.00
84500 Hampi D. Devakunjari The Director General Archaeological Survey 1992 77 12.00
84501 Hampi Ruins A.H. Longhurst Asian Educational Services 1998 141 60.00
84502 Monuments of Kerala H. Sarkar The Director General Archaeological Survey 1978 76 25.00
84503 Kusinagara D.R. Patil The Director General Archaeological Survey 1981 31 2.25
84504 Sarnath Pandit Sheo Narain Maha Bodhi Society 68 10.00
84505 Sarnath Shanti Swaroop Bauddh Samyak Prakashan 2003 112 80.00
84506 History And Palaeography of The Sanchi Stupa Epigraphs Lakshmi Devi Upadrasta 2000 48 75.00
84507 Understanding Harappa Shereen Ratnagar Tulika, New Delhi 2001 165 220.00
84508 బౌద్ధ (వర్ణ చిత్రాలు) ... ... ... 150 20.00
84509 Guide to Ajanta Frescoes The Archaeological Department Hyderabad 1949 42 15.00
84510 అజంతా కుడ్య చిత్రములకు మార్గసూచిక ... హైదరాబాదు గవర్నమెంటు ఆర్షశాఖ వారిచే 1952 16 2.00
84511 Ajanta Debala Mitra The Director General Archaelogocial Survey of India 1980 80 2.75
84512 Ajanta Volume 1 The Special Authority of His Exalted Highness 16 2.00
84513 నాగార్జునకొండ నాగార్జునసాగర్ R. Subrahmanyam Sriranga Enterprises 1970 63 10.00
84514 నాగార్జునకొండ సముద్రాల ఆంజనేయులు ... ... 152 25.00
84515 నాగార్జునకొండ సంక్షిప్త చరిత్ర సుమేధ విమలాక్ష, ధనకుధరం వెల్‌కమ్ ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ 1966 46 10.00
84516 Nagarjunakonda Sumedha Vimalaksha వెల్‌కమ్ ప్రెస్ ప్రయివేట్ లిమిటెడ్ 1966 45 2.00
84517 అమరావతి క్రొత్త శాతవాహన శిల్పాలు పి. సీతాపతి, ఎస్. నారాయణరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము 1988 21 25.00
84518 అమరావతి ఆలయ చరిత్ర పురాణం రాధాకృష్ణప్రసాద్ శ్రీ మాచిరాజు శ్రీరామమూర్తి, అమరావతి 1989 49 6.00
84519 Dhanyakataka Souvenir R.V.V.N. College, Dharanikota 1987 77 10.00
84520 అమరావతి భట్టిప్రోలు ఆంజనేయశర్మ భారతీయ పురాతత్వ సర్వేక్షణ హైదరాబాద్ 2008 52 10.00
84521 Amaravati H. Sarkar and S.P. Nainar The Director General Archaeological Survey 1980 49 2.25
84522 Amaravati H. Sarkar and S.P. Nainar The Director General Archaeological Survey 2003 49 25.00
84523 Amaravati H. Sarkar and S.P. Nainar The Director General Archaeological Survey 1972 46 10.00
84524 Ajanta & Ellora Samarth Udyog, Aurangabad 2006 96 50.00
84525 Aurangabad Daultabad Ellora & Ajanta Umendra Verma Jayna Publishing Co. Delhi 47 7.00
84526 Aurangabad Daultabad Ellora & Ajanta Umendra Verma Jayna Publishing Co. Delhi 47 5.00
84527 సచిత్ర గైడ్ పుస్తకం ఔరంగాబాద్ దౌలతాబాద్ ఎల్లోరా అజంతా ఇతర ప్రదేశాల గైడు ... మిత్తల్ పబ్లికేషన్స్, న్యూఢిల్లీ ... 63 30.00
84528 సచిత్ర గైడ్ పుస్తకం ఔరంగాబాద్ దౌలతాబాద్ ఎల్లోరా అజంతా ఇతర ప్రదేశాల గైడు ... మిత్తల్ పబ్లికేషన్స్, న్యూఢిల్లీ ... 48 50.00
84529 అజంతా ఎల్లోరా ... లాల్ చంద్ అండ్ సన్స్, న్యూఢిల్లీ ... 47 80.00
84530 A Pictorial Guide S. Siddiqui A.H.S. Mohamedbhoy 1969 43 2.50
84531 ఎల్లోరా షిర్డీ శని శంగ్నాపూర్ దౌల్తాబాద్ ఔరంగాబాద్ గరికపాటి రెస్టారెంట్ ... 33 30.00
84532 Aurangabad Daultabad Ellora & Ajanta Illustrated Guide Tourist Publication, Delhi 39 10.00
84533 Pictorial Tourist Guide Daulatabad P.S. Deshpande Ramesh Sawant Samarth Udyog, Aurangabad 32 15.00
84534 నాగార్జునకొండ ... సమాచార పౌరసంబంధాలశాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 14 1.00
84535 Nagarjunakonda H. Sarkar and S.P. Nainar The Director General Archaelogocial Survey of India 1972 83 20.00
84536 Nagarjunakonda H. Sarkar and S.P. Nainar The Director General Archaelogocial Survey of India 1987 83 25.00
84537 The Cathedral of Turin And The Shroud 100 50.00
84538 Birmingham Museum & Art Gallery 51 25.00
84539 A Summary Guide to the Exhibition Galleries of the British Museum The Trustees of the British Museum London 1961 38 10.00
84540 A Gallery of Fine Glass Holiday Gift Catalogue L.H. Selman Ltd 2000 15 10.00
84541 Albums From The USSR 20 10.00
84542 The Art Treasures From Moscow Museums Boris Brodsky Izobrazitelnoye Iskusstvo Publishers Moscow 1980 374 250.00
84543 The Tretyakov Gallery A Short Guide Foreign Languages Publishing House 1955 56 10.00
84544 The Tretyakov Gallery in Moscow Painting Aurora Art Publishers 1979 145 15.00
84545 Central V.I. Lenin Museum A Guide M. Derzhavina Progress Publishers Moscow 1979 108 10.00
84546 The Lenin Museum At Gorki Raduga Publishers Moscow 1984 101 25.00
84547 V.I. Lenin Memorial Places in the USSR Raduga Publishers Moscow 1983 188 50.00
84548 Museums of Kiev Raduga Publishers Moscow 1984 248 60.00
84549 The Hermitage Yuri Shapiro Progress Publishers Moscow 1976 206 25.00
84550 The Hermitage Arnold Heinemann Aurora Art Publishers 1980 190 55.00
84551 Art Treasures of the Hermitage L. Voronikhina The State Hermitage Publishing House 1961 170 20.00
84552 Le Louvre C. De Chabannes Editions des musees nationaux paris 1977 95 20.00
84553 The Louvre Museum Editions L Indispensable 1980 292 100.00
84554 National Geographic Magazine 1971 100 20.00
84555 The National Gallery Summer Highlights The National Gallery 2005 14 10.00
84556 The National Gallery Summer 2005 Exhibitions Talks Events The National Gallery 2005 15 10.00
84557 కాకతీయ శిల్ప వైభవము హరి శివకుమార్ హరి శివకుమార్, వరంగల్ 2005 32 30.00
84558 The National Archaeological Museum, Naples Microfiche By Mindata Ltd 5 1.00
84559 Highlights Audio Tours 10 1.00
84560 Telugu Saamskruthika Niketanam 25 10.00
84561 Hand Book of the Madras Government Museum S.T. Satyamurti Government of Madras 1964 154 55.00
84562 Mahabalipuram 20 10.00
84563 The Metropolitan Museum of Art 1997 1997 99 25.00
84564 The Metropolitan Museum of Art 2012 23 2.00
84565 A Brief Guide To The Lahore Museum Saifur Rahman Dar 1984 26 4.00
84566 The Metropolitan Museum of Art Store 2012 99 25.00
84567 Art of the Aegean Bronze Age Sean Hemingway The Metropolitan Museum of Art 2012 48 55.00
84568 Recent Acquisitions A Selection 2010-2012 The Metropolitan Museum of Art 2012 88 55.00
84569 Art and Anatomy in Renaissance Italy Domenico Laurenza The Metropolitan Museum of Art 2012 48 55.00
84570 Art Museum Summer 2015 Magazine 2015 23 25.00
84571 Herakleion Museum Illustrated Guide J.A. Sakellarakis Ekdotike Athenon S.A. 2003 144 100.00
84572 Madame Tussauds 40 20.00
84573 Madame Tussauds 32 30.00
84574 Annual Report 1976-77 V.V. Krishna Sastry Government of Andhra Pradesh 1978 67 20.00
84575 National New Delhi Number 2 P. Banerjee The National Museum New Delhi 1970 36 5.00
84576 National New Delhi Number 3 P. Banerjee The National Museum New Delhi 1972 32 5.00
84577 Churchill Museum and Cabinet War Rooms 34 100.00
84578 The Department of Archaeology & Museums Andhra Pradesh V.V. Krishna Sastry The Government of Andhra Pradesh 1985 24 25.00
84579 National Museum Bulletin Nos. 4, 5 and 6 National Museum New Delhi 1983 151 75.00
84580 Bulletin of The Madras Government Museum F.H. Gravely Commissioner of Museums 2002 144 50.00
84581 Scripts in And Around India V. Kannaiyan The Superintendent, Government Press 1960 44 30.00
84582 Bulletin of The Madras Government Museum C. Sivaramamurti The Director of Stationery And Printing Madras 1977 376 25.00
84583 List of Museums in the Department of Archaeology & Museums 20 20.00
84584 Chitrakala Art & Cultural Monthly News Letter 2002 30 10.00
84585 Drawing Gali Arts Nellore 71 10.00
84586 Notes for Drawing Examinations Part I Sri Venkateswara Drawing Correspondence Centre 50 10.00
84587 Lord Krishnas Own Coloring Book Bhakta Perry Das The Bhaktivedanta Book Trust 1973 50 10.00
84588 Vikas Learn Pencil Shading Portraits II Subodh Narvekar Navneet Publications Limited 40 35.00
84589 Black Beauty Activity Book World Distributors 20 10.00
84590 Lets Draw and Paint Book 30 10.00
84591 Navneet Paint Fun Colouring Year Book 2001-2002 Archana Kadam Navneet Publications Limited 30 30.00
84592 Geet Govind 50 10.00
84593 Jayadevas Geet Govindam A. Chakravarty Crest Publishing House 1998 62 20.00
84594 శ్రీకృష్ణలీలలు ... యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ 1984 189 12.00
84595 ఏ.వి.ఎమ్. కార్టూన్లు ... మల్లెతీగ సకుటుంబ మాసపత్రిక 2007 48 10.00
84596 శృంగార తిలకం నాగభైరవ ఆదినారాయణ ... 2005 71 25.00
84597 Eminent Indians : Ten Great Artists M.L. Ahuja Rupa & Co., New Delhi 2007 104 25.00
84598 Biography Series World Famous Artists Archana Srinivasan Surya Books Pvt Ltd 2004 92 30.00
84599 ఆంధ్ర చిత్ర శిల్పులు సుంకర చలపతిరావు సుంకర చలపతిరావు 1987 103 15.00
84600 Memory Drawing Nature Painting Still Life Painting for Art Students Sri Venkateswara Drawing Correspondence Centre 96 10.00
84601 నీవు నేను కాణిపాకం లింగన్న సాహితీ క్షేత్రం, చిత్తూరు 1994 112 25.00
84602 కళారత్న ద్వితీయ సంచిక జి. కృష్ణయ్య కళారత్న ప్రచురణ కార్యాలయం 1967 48 1.00
84603 సౌగంధికము సౌపర్ణ విజయభూషణశర్మ విశాఖ సాహితి 1980 80 6.00
84604 Tyagaraja Krities Visualised N. SrinivasaRao N. Srinivasa Rao 1966 62 10.00
84605 Tipu Sultan Daccan Chronicle Holdings Limited 2009 100 10.00
84606 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్ తాత్పర్యము ... ... 1981 32 2.50
84607 ప్రాచీనాంధ్ర బౌద్ధశిల్పులు ఈమని శివనాగిరెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార ట్రస్ట్, సికింద్రాబాద్ ... 66 25.00
84608 శాంతి సాధన దిశగా ఒ చిత్రకారుని పయనం జి. నరశింహారావు జి. నరశింహారావు ... 22 1.00
84609 రామాయణం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 71 10.00
84610 Ramayana The Story of Rama Bapu Inter Culture Associates 1974 70 10.00
84611 శిల్ప రేఖ శీలా వీర్రాజు లేపాక్షి స్కెచ్ బుక్ 1990 76 35.00
84612 The Jumblies & The Dong With a Luminous Nose Edward Lear 1969 50 25.00
84613 5వ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సభలు లాస్ ఏంజిలిస్ ... ... 1985 10 1.00
84614 రంగుల రారాజు వడ్డాది పాపయ్య సుంకర చలపతిరావు సుంకర చలపతిరావు 1994 56 20.00
84615 యాత్రికుడు భాస్కరాచార్య రామచంద్రస్వామి ... ... 48 10.00
84616 Nayikas of Kalidas N.S. Bendre Philips India Limted 8 1.00
84617 Dialogues with Nature R.S. Shakya 20 10.00
84618 Amma Iconart Gallery 20 10.00
84619 అడివి బాపిరాజు శత వార్షిక ప్రత్యేక కళా సాహిత్య సంచిక ... ... 1995 200 25.00
84620 Geet Govind 20 1.00
84621 గీతగోవింద కావ్యము చెలికాని మురళీకృష్ణారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 65 25.00
84622 భాగవత చిత్రాలు మొక్కపాటి కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ లలితకళా అకాడమీ ప్రచురణ ... 95 15.00
84623 Krishnam Vande Jagadgurum Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1981 158 10.00
84624 తిరుమల కొండ పద చిత్రాలు పున్నా కృష్ణమూర్తి Surya Publications 2002 128 100.00
84625 Laxman Aelay Exhibition of Paintings 1999 20 10.00
84626 జామిని రాయా (కన్నడ పుస్తకం) ... కర్ణాటక లలికళా అకాడమి ... 10 1.00
84627 Nandalal Bose Centenary (1882-1966) Exhibition National Gallery of Modern Art 19 2.00
84628 Nandalal Bose C.H. Prahlada Rao Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1975 47 1.50
84629 Nandalal Bose Centenary (1882-1966) Exhibition Jaya Appasamy National Gallery of Modern Art 248 250.00
84630 Rathindranath Tagore Exhibition of Paintings Wood Works 1965 9 1.00
84631 कल्याण चित्रावलि नं 2 ... गिताप्रेस गोरखपुर् ... 30 10.00
84632 భగవంతుడు శ్రీ విశ్వకర్మ కథా మహిమ ... Pidilite Industries Ltd 2001 26 10.00
84633 Shree Tirupati Balajis Life Story in Pictures Chukkala Singaiah Chetty 15 1.00
84634 Like A Skull in the Sky (గదిలో తోకచుక్క) ... జనసాహితి ప్రచురణ 1994 30 20.00
84635 Krishnaleela Manu Desai 20 10.00
84636 The Life and the Dedicated Art of Sri Puppala Rajasimham Dasari Naga Vardhana Rao Kalapeetham, Guntur 24 10.00
84637 Sai Love the story of sai baba for children 50 10.00
84638 వివేకానంద చెప్పిన కథలు జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1998 32 10.00
84639 The World of Satish Gujral UBS Publishers Distributors Ltd 1993 144 100.00
84640 Amrita Sher Gil Mulk Raj Anand National Gallery of Modern Art 1989 87 55.00
84641 Sailoz Mookherjea A.S. Raman Dhoomi Mal Dharam Das 39 6.00
84642 The Art of Graham Sutherland John Hayes Phaidon Oxford 1980 190 100.00
84643 Lord Arundel and his Circle David Howarth New Haven and London 1985 254 250.00
84644 Nudeniks Howard Kandel and Don Safran Belmont Books 1963 120 10.00
84645 The Nude Kenneth Clark Penguin Books 1970 407 100.00
84646 Civilisation A Personal View Kenneth Clark Penguin Books 1982 268 25.00
84647 Art Treasures of The World Paul Hamlyn The Hamlyn Publishing Group Ltd 1968 287 250.00
84648 The Worlds Greatest Royal Palaces Marcello Morelli White Star Publishers 300 500.00
84649 Indian Interiors Angelika Taschen Taschen London 319 500.00
84650 Early Christian Mosaics Ricarda Huch, W.F. Volbach B.T. Batsford Ltd 1943 14 100.00
84651 India and the Daniells (Oil Paintings of India and the East and etc) Thomas Daniell Inchcape & Co Limited 1979 144 150.00
84652 The Spectacle of Empire Jan Morris Faber and faber limited 1982 255 255.00
84653 Chughtaps Paintings 100 100.00
84654 Muraqqa I Chughtai Sir Muhammad Iqbal Urdu Academy Andhra Pradesh 2009 250 1,500.00
84655 Nikolay Roerich Masters of World Painting Aurora Art Publishers 1976 60 50.00
84656 The Human Figure Charles Wentinck, Eva Cooper Abbott Universal Ltd 160 500.00
84657 Concise Encyclopeida of The Arts Theodore Rowland Entwistle Purnell Books 1979 256 250.00
84658 The Complete Book of Babycrafts Cavendish Books Limited 1984 184 250.00
84659 Arts in the Rumanian Peoples Republic Gheorghe Saru 1957 107 100.00
84660 Dust Jacket Photo and Design Photo et Design de la Jaquette foto and Gestaltung Rotovision sa 1989 307 500.00
84661 The World of Harlequin Allardyce Nicoll Cambridge University Press 1976 242 250.00
84662 Tubod The Heart of Bohol Ramon N. Villegas National Commission for Culture and The Art 184 550.00
84663 Black Images The Art of West Africa Penelope Naylor Doubleday & Company, Inc. New York 1973 95 100.00
84664 Royal Artists Jane Roberts Grafton Books 1987 234 550.00
84665 Feudal Society and Its Culture Progress Publishers Moscow 1988 305 400.00
84666 The Art of Simon Palmer Elspeth Moncrieff Oblong Creative Ltd 1988 144 600.00
84667 Sigmund Freud And Art (His Personal Collection of Antiquites) Lynn Gamwell and Richard Wells, Peter Gay State University of New York 1989 192 500.00
84668 Mystic India Through Art Sass Brunner Elizabeth Farkas 130 100.00
84669 अभित्याक्ति एक प्रयास ICG 2005 100 100.00
84670 Northern Landscapes on Roman Walls The Frescoes of Matthijs and Paul Bril Carla Hendriks, Bert W. Meijer Centro Di 2003 206 600.00
84671 The Earthen Drum Pupul Jayakar National Museum New Delhi 304 300.00
84672 The Earth Mother Pupul Jayakar Penguin Books 1990 229 55.00
84673 Larousse Encyclopedia of Modern Art From 1800 to the Present Day Rene Huyghe Paul Hamlyn, London 1969 444 500.00
84674 The Story of Modern Art Norbert Lynton Phaidon Oxford 1980 382 550.00
84675 The Illustrated Reference Book of Art James Mitchell Windward 183 250.00
84676 The Art of Colour Michel Jacobs Doubleday & Doran & Company, Inc. 1931 90 100.00
84677 Painting Techniques of the Masters Hereward Lester Cooke Watson Guptill Publication 1975 269 300.00
84678 Deer in Rock Art of India And Europe Giacomo Camuri, Angelo Fossati Indira Gandhi National Centre For the Arts 1993 150 250.00
84679 Sublime Delight Through Works of Art Jagdish Mittal Jagdish And Kamla Mittal Museum of Idnian Art 2007 255 1,000.00
84680 Guler Painting Mohinder Singh Randhawa and Doris Schreier Randhawa Publication Division 1982 60 100.00
84681 The Art of Russia Helen Rubissow Philosophical Library Ne York 1946 163 500.00
84682 Houselayouts Aug Sep 1996 Issue 9 Volume II Suresh Nair Suresh Nair 1996 74 15.00
84683 Out of This World Perrott Phillips BPC Publishing Ltd 1978 120 200.00
84684 Collage Elizabeth Ashurst Linda Doeser Marshall Cavendish Books, London 1976 104 100.00
84685 శ్రీ విష్ణుధర్మోత్తర మహాపురాణము తృతీయ ఖడము ఆంధ్రానువాద సహితము కల్లూరి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆర్షభారతీ ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1988 743 72.00
84686 The Usborne Book of Art Ideas Fiona Watt Scholastic Inc. New York 96 100.00
84687 Our Heritage A Souvenir Shri Vallabhacharya Vidya Sabha Madras 1968 80 20.00
84688 Nala And Damayanti Mrinalini Sarabhai Tata Press Limited 1976 28 15.00
84689 Islamic Heritage of India National Museum New Delhi 1981 63 21.00
84690 Why Cast Paint Heather Busch, Burton Silver Ten Speed Press Berkeley 1994 96 100.00
84691 Spell of the South South Zone Cultural Centre Thanjavur 1987 144 225.00
84692 Andhra Sculptures O.C. Gangoly The Government of Andhra Pradesh 1994 102 100.00
84693 Sculptural Heritage of Andhradesa M.L. Nigam Booklinks Corporation, Hyderabad 1975 60 70.00
84694 Andhra Dance Sculpture N.S. Krsnamurti Andhra Pradesh Sangeeta Nataka Akademi 1975 301 50.00
84695 Marwar Murals R.A. Agarawala Agam Prakashan, Delhi 1977 124 25.00
84696 Finesse And Fantasy of Telugu Women Varalakshmi Janapathy Varalakshmi Janapathy 1996 166 350.00
84697 India Through The Ages Madan Gopal Publication Division 1990 244 200.00
84698 Ananta The Ancient India (Diary) 250 20.00
84699 The Critical Vision A.S. Raman Lalit Kala Akademi, New Delhi 1993 162 250.00
84700 Tibet A Souvenir Raghu Vira Afro Asian Convention on Tibet 1960 79 20.00
84701 Mapping The South Vinnyasa Premier Art Galery 2005 200 500.00
84702 The Critical Vision Jaya Appasamy Lalit Kala Akademi, New Delhi 1985 103 50.00
84703 Invitation to Asia G. Venkatachalam The Hosali Press, Bangalore 167 25.00
84704 The Bombay Art Annual 1935 D.B. Taraporevala Sons & Co., 1935 84 25.00
84705 The Nations And Britain Greece And Britain W.J. Turner 111 100.00
84706 Iconography of Southern India G. Jouveau Dubreuil Bharati Bharati, Varanasi 1978 135 50.00
84707 Investment in Art A New Asset Class Amrita Chakraborty The Icfai University Press 2008 162 250.00
84708 Seminar on Art Education 1956 Lalit Kala Akademi, New Delhi 1956 153 100.00
84709 Aku Aku Thor Heyerdahl George Allen & Unwin Ltd 1958 367 55.00
84710 Puri Paintings J.P. Das Arnold Heinemann Publishers 1982 200 100.00
84711 Sasian Journeys A South Asian Inter Medial Festival 2012 114 100.00
84712 Roland Collection Films and Videos on art 78 20.00
84713 Nhduuckar Kehwuha 114 55.00
84714 ధ్యానబుద్ధ రూపశిల్పి శ్రీ ఆర్. మల్లికార్జునరావు అభినందన సంచిక వావిలాల సుబ్బారావు తక్షశిల ప్రచురణలు, మంగళగిరి 2006 109 25.00
84715 Discover India Contents Volume 13 No. 3 March 2001 Discover India Magazine 2001 14 100.00
84716 Art and Cultural Heritage of Patiala S.P. Srivastava Sundeep Prakashan Delhi 1991 173 100.00
84717 New India A Bi Monthly Magazine Volume III Numbe 1 S.K. Saksena The Publications Division 97 25.00
84718 Two Decades of Cholamandal Artists Village S. Ravi Shankar Lalit Kala Akademi, New Delhi 30 20.00
84719 Whos Who in The Bible Aaron to Zophar and Everyone in The Bible and Credits And Acknowledgments 480 25.00
84720 Dasara Cultural Festivities 1981 Souvenir 102 10.00
84721 Directory of Protected Monuments & Archaeological Sites in Karnataka K.R. Ramakrishna Department of Archaeology And Museums 2003 146 135.00
84722 Timeless Treasures of Karnataka 100 100.00
84723 భారతీయ చిత్రకళ ఎమ్.ఆర్. అప్పారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ, విశాఖపట్నం 1987 56 26.00
84724 Panorama of Indian Painting Publication Division 1971 34 20.00
84725 Looking Again At Indian Art Vidya Dehejia Publication Division 1978 156 40.00
84726 A Bandbook of Sculptures National Gallery of Modern Art 1974 30 20.00
84727 An Album of Indian Sculpture C. Sivaramamurti National Book Trust, India 1975 78 25.00
84728 Indian Sculpture Mostly Southern F.H. Gravely and C. Sivaramamurti The Principal Commissioner of Museums 1999 45 25.00
84729 Bulletin of the Madras Government Museum F.H. Gravely The Principal Commissioner of Museums 1999 17 10.00
84730 an introduction to Modern Indian Sculpture Jaya Appasamy Indian Council For Cultural Relations 1970 88 25.00
84731 A Guide to the Indian Miniature Pramod Ganpatye National Museum New Delhi 1997 64 105.00
84732 Guide to The Arts 80 20.00
84733 Readings in Cultural Heritage of India Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 176 25.00
84734 Vanchi Prepares for Festival 1968 50 10.00
84735 Art Heritage Season 1983-84 E. Alkazi Roshan Alkazi, New Delhi 1984 94 55.00
84736 Sculpture Techniques in Clay Wax Slate Frank Eliscu Pitman Publishing 1970 192 100.00
84737 Heritage of Tibet W. Zwalf Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 144 100.00
84738 Persia History and Heritage John A. Boyle Henry Melland London 1978 120 90.00
84739 India The Country We Live In G H Jambotkar S Panandikar Hamlyn Macmillan Company of India Limited 1979 46 20.00
84740 il fascino di Roma Edizioni Enzo Pinci Roma 60 10.00
84741 Celebrate India 2000 300 25.00
84742 Culture Culture a Magazine from the German Democratic Republic 71 20.00
84743 Seven Days Leonid Volynsky Progress Publishers Moscow 1979 111 55.00
84744 Wokadine Stars Foretell 1992 30 10.00
84745 Aries Derek & Julai Parker 21 March 19 April Derek and Julia Parker A Mitchell Beazley Book 48 10.00
84746 Sagittarius Derek & Julai Parker 22 Nov 21 Dec Derek and Julia Parker A Mitchell Beazley Book 48 20.00
84747 Gemini Derek & Julai Parker 22 May 20 June Derek and Julia Parker A Mitchell Beazley Book 48 10.00
84748 The Story of Dataman 24 10.00
84749 Contract Board for Student Publications 30 10.00
84750 A Day in My Life Mitsubishi Impression Galler 25 25.00
84751 These Times Gods preview of the future 32 10.00
84752 Shankars Childrens Art Number 1962 1962 240 15.00
84753 Shankars Childrens Art Number Volume 17 K. Shankar Pillai K.V. Shambhu 196 25.00
84754 Shankars Childrens Art Number Volume 23 Yamuna Shankar Yamuna Shankar 218 20.00
84755 Shankars Childrens Art Number Volume 30 Yamuna Shankar Yamuna Shankar 278 40.00
84756 Shankars Childrens Art Number Volume 32 Yamuna Shankar Yamuna Shankar 246 40.00
84757 Shankars Childrens Art Number Volume 37 Yamuna Shankar Yamuna Shankar 252 40.00
84758 Shankars Childrens Art Number Volume 44 Yamuna Shankar Yamuna Shankar 266 100.00
84759 Art for Children Michael Hoyland Macmillan And Co Ltd 1970 128 25.00
84760 Talents of Indian Children 1971-72 L.S. Babjie 1974 58 25.00
84761 Maggi Zine Volume Two Maggi Club Reporter 11 10.00
84762 A White Mans Crime 100 10.00
84763 Discovery of the World 30 10.00
84764 The 8th Kanagawa Biennail World Childrens Art Exhibition 1995 1995 50 50.00
84765 Line Drawings of God & Puranic Stories 60 10.00
84766 Line Drawings of God & Puranic Stories 300 20.00
84767 Velikonocni Cesta Ceska Katolicka Charita 1982 54 15.00
84768 రసన చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 64 10.00
84769 ఆధునిక చిత్రకళ చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 169 15.00
84770 మనవాస్తు సంపద గడియారం రామకృష్ణ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ లలితకళా అకాడమీ ప్రచురణ 1975 70 2.50
84771 రష్యన్ చిత్రకళ చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 64 8.00
84772 కాకతీయశిల్పం చలసాని ప్రసాదరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 55 15.00
84773 మన శిల్పకళా సంపద డి. సోమేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ లలితకళా అకాడమీ ప్రచురణ 1975 44 2.50
84774 శిల్పకళ ... ... ... 30 10.00
84775 Monograph on Temples of Mukhalingam N.S. Ramaswami The Government of Andhra Pradesh 1976 28 10.00
84776 ఈజిప్షియన్ మమ్మి పి. జోగినాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1983 22 10.00
84777 History of The Deccan Volume 1 Oxford University Press 1953 51 20.00
84778 Mulagandhakuti Vihara Frescoes 20 10.00
84779 The Way Out E.M. Meleen The Oriental Watchman Publishing House 1948 306 15.00
84780 Silkwinds September October 2011 Silkwinds Magazine 2011 50 50.00
84781 An Everning By The Fire Place V. Meister Tallinn Perioodika 1981 93 25.00
84782 Petite Histoire De Lart Et Des Artistes Frernand Nathan 159 60.00
84783 Made in China Cornelia Spencer George G. Harrap & Co. Ltd 1947 178 25.00
84784 Palekh - Village of Artists V. Kotov and A. Krasnovsky 60 20.00
84785 Gulbadan Rumer Godden A Studio Book The Viking Press New York 1980 153 100.00
84786 Poems on A Boys Paintings Bu Di, Ke Yan Foreign Languages Press, Beijing 1981 150 15.00
84787 Edinburgh College of Art Heriot Watt University 1999 132 100.00
84788 German Expressionist Paintings National Gallery of Modern Art 1982 44 10.00
84789 Kalanjali Selected Works of Tamil University Camp Artists 60 10.00
84790 Folk Art And Folk Artists Karoly Gink, Ivor Sandor Kiss Corvina Press 1971 200 100.00
84791 Intellectual and Literary Life The Fine Arts Music 172 100.00
84792 The art of Oceania Unesco Travelling Exhibition 46 50.00
84793 Pre Columbain Art Grace Morley National Museum New Delhi 1968 58 10.00
84794 The Great Art Cities of Italy (Rome, Venice, Florence, Naples, Spmpell) Lozzi Roma 1996 128 100.00
84795 Sharaku Interpreted by Japans Contemporary Artist Masanobu Ito The Japan Foundation 1996 55 20.00
84796 Portraits of A Country Barbican Art Gallery 80 20.00
84797 Wrath of The Serfs Foreign Languages Press, Beijing 1976 100 20.00
84798 China Art Book (China Language) 1970 80 20.00
84799 Silver Jubilee Souvenir The Hyderabad Art Society 1968 43 20.00
84800 The Diamond Jubilee Digest (The Guntur Medical Association) 2004 60 100.00
84801 Over The Drawing Board Robert Forman Cleaver Hume Press Ltd London 1949 110 100.00
84802 సారె తిప్పు సాలు దున్ను కంచ ఐలయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2007 104 80.00
84803 Sketches and work concerning copper reliefs for Oikoumene 1968 10.00
84804 Indian metalware Jamila Brij Bhushan The All India handicrafts board 1961 88 50.00
84805 Chaurapanchasika Leela Shiveshwarkar Publication Division 1994 55 200.00
84806 Kalighat Drawings W.G. Archer Marg Publications, Bamboy 1962 30 20.00
84807 Indian Art Charles Fabri Information Service of India 46 20.00
84808 Art India (Hindu Collection) Nov. 1993 1993 50 10.00
84809 Art Mosaic (A Gold Flake Presentation) Purnima Productions 1990 150 100.00
84810 The Arter, Music, Literature Richard Schickel The Rockefeller Foundation 56 20.00
84811 Colorchips Color Chips India Pvt Ltd 94 25.00
84812 Alma Mater Studiorum Saecularia Non Umberto Eco Amilcare Pizzi, Milan 60 50.00
84813 The Bombay Art Society Centenary Invitees Show 1989 Jehangir Art Galler Mahindra & Mahindra Limited 1989 80 50.00
84814 Important Chinese Snuff Bottles Sothebys 1985 100 60.00
84815 Christies Winter Issue 2011 268 250.00
84816 Debretts International Collection 1994 Rex Berry And Anna Mccorquodale Sterling Publications Limited 1994 175 100.00
84817 Fine Chinese Decorative Works of Art Paintings and Furniture Sothebys 1985 300 200.00
84818 Masterpieces From The Robert Von Hirsch Sale At Sothebys Sir John Pope Hennessy Sotheby Parke Bernet 1978 160 100.00
84819 Giridhar Gowd Sakshi Gallery 10 10.00
84820 Exhibition of Paintings S. Vijaya Kumar T. Subba Rao 10 5.00
84821 The Life And Art of Shri B.V. Narasimha Rao & Smt B. Karuna Rao The Andhra Academy of Arts, Vijayawada 50 10.00
84822 The Visual Melody G. Narasimha Rao 12 1.00
84823 P.R. Raju Art Study Circle, Hyderabad 30 10.00
84824 Art Gallery of Telugu University Telugu University 1988 20 10.00
84825 మన చరిత్ర సంస్కృతి దేవులపల్లి రామానుజరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ 1969 30 10.00
84826 Andhra Pradesh A Radiant Cultural Heritage 30 10.00
84827 Contemporary Art of Andhra Pradesh Andhra Pradesh Lalit Kala Akademi 30 10.00
84828 Andhra Pradesh India 12 1.00
84829 కాకతీయ బెనర్జీనాథ్ కాకతీయ సంచిక 19-1-2006 2006 20 10.00
84830 Drawings India 1991 Lalit Kala Akademi, New Delhi 52 10.00
84831 India Foundation for the Arts 2011 30 15.00
84832 St. Anthony : Doer of Gods Word 20 10.00
84833 Africa : Make Them Craftsmen Heinz Edgar Kiewe Art Needlework Industries Limited 1969 147 25.00
84834 The Little Magazine Gopi Gajwani 2002 30 10.00
84835 The Art Magazine of State Lalit Kala Akademi, Tamilnadu 60 20.00
84836 शत दर्शन ... ... ... 20 10.00
84837 Arts & Crafts Exhibition Pratibha Bharati 25 10.00
84838 Perspective of Japan An Atlanitc Supplement 1954 172 10.00
84839 Art For Spastics Taj Coromandel, Chennai 1999 77 100.00
84840 The End of Silence 1997 47 25.00
84841 Art in Advertising David K. Stone Pitman Publishing Corporation 1961 30 10.00
84842 Contemporary Indian Art Fair 1999 96 25.00
84843 Priority Pages Volume iX April 2007 2007 15 10.00
84844 Indian Mythology Veronica Ions Paul Hamlyn, London 1967 139 25.00
84845 Art of God Symbolism Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust 46 2.00
84846 Hinduism And Art Satish K. Kapoor 2012 34 10.00
84847 Hinduism An Introduction Shakunthala Jagannathan Vakils, Feffer and Simons Ltd 1992 84 100.00
84848 Alayam The Hindu Temple G. Venkataramana Reddy Sri Ramakrishna Math, Chennai 2010 128 110.00
84849 ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాలయ దర్శిని ... విశ్వసాయి పబ్లికేషన్స, హైదరాబాద్ 2003 168 100.00
84850 The Divinity Within India Book House Education Trust 1978 56 10.00
84851 Tamil Magazine B. Viswanatha Reddi Dolton Publications, Madras 160 15.00
84852 नवभारत टाइम्स ... ... ... 166 6.00
84853 Pushpanjali 191 100.00
84854 Vrushabha I Rayana Giridhar Gowd 2007 20 10.00
84855 Elite for the International Indian Aug Sept 1995 Volume 2 No. 4 1995 75 25.00
84856 The Craft of The Potter Michael Casson, Anna Jackson Barrons Educational Series 128 25.00
84857 Prospectus 2001 Kent Institute of Art & Design 2001 96 100.00
84858 The Artist Circle Taj Coromandel, Chennai 30 10.00
84859 Medieval Studies Summer School 28 July 17 August 1996 University of Cambridge 1996 30 10.00
84860 Summer School in Art History 7-27 July 1996 University of Cambridge 1996 20 10.00
84861 Summer School in Art History 7-27 July 1996 University of Cambridge 1996 20 10.00
84862 Student Opportunities The London Institute 1996 30 10.00
84863 Bulletin of the Madras Government Museum C. Sivaramamurti The Government Press, Madras 1976 200 100.00
84864 Art Exhibition Gallery Books 1 100 10.00
84865 Art Exhibition Gallery Books 2 100 10.00
84866 Art Exhibition Gallery Books 3 100 10.00
84867 Art Exhibition Gallery Books 4 100 10.00
84868 Line Drawings 60 2.00
84869 Line Drawings 175 10.00
84870 కనుమాయ ప్రసాద్ జాదూగర్ మేజిక్ వరల్డ్ ప్రచురణ 2007 32 10.00
84871 Optical Tricks Keith Kay Orient Paperbacks 2002 11 45.00
84872 ??? 114 5.00
84873 భ్రమా వాస్తవమా ... జన విజ్ఞాన వేదిక 2008 44 10.00
84874 भारत की चित्रकला राय कृष्णदास नागरीप्रचागि सभा काशी 1996 268 2.50
84875 ??? 30 2.00
84876 चित्र और चिन्तन शान्तिप्रिय व्दिवेदी चौखम्बा विधाभवन 1964 95 2.00
84877 మన ప్రాచీన కళలు పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఎల్లోరా ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 192 3.00
84878 భారతీయ కళ చిట్టూరి సత్యనారాయణ ... ... 50 10.00
84879 Heart Charlotte and Ben W.H. Allen, London 1984 60 10.00
84880 Bhram Chhote Bharany Macmillan Company of India Limited 1977 136 45.00
84881 Dyslipidemia Miniatlas 2006 188 10.00
84882 The Human Body Paul Lewis Hamlyn Publishing Group Limited 1977 159 2.50
84883 Art And Anatomy Heidi Lenssen Barnes & Noble, Inc 1968 80 10.00
84884 Stubborn Steroid Responsive Dermatoses 30 10.00
84885 May & Baker Products for Paediatric Use 20 1.00
84886 Bombay Mine 15 1.00
84887 Chromographs of Clinical Symptomatology / Infertility Parkedavis / Cipla 20 1.00
84888 Animal Welfare and Nature : Hindu Scriptural Perspectives G. Naganathan The Theosophical Publishing House 2000 40 10.00
84889 Birds and Animals in Indian Art Cralts Raja Dinkar Kelkar Museum 30 2.00
84890 Santi Arts 2002 20 10.00
84891 Chart Book Social Reformers and Teachers of India 10 10.00
84892 Religious Ideas in Craftsmanship 30 10.00
84893 The Fourth Southern Region Art Foundation Art Exhibition 2002 Camlin Art Foundation 2002 15 10.00
84894 Camel Crylin Fabric Painting An Advanced Course 24 10.00
84895 Alpana Publication Division 1967 40 10.00
84896 Folk Arts of New China The Foreign Languages Press 1954 50 10.00
84897 Shopping in India Behalf of Department of Tourism 1966 99 25.00
84898 Indias Craft Tradition Kamaladevi Chattopadhyay Publication Division 1980 83 10.00
84899 Paper Folding with a Smile Book 5 Holy Faith International 24 10.00
84900 The Craftsmanship of Ecstasy in Art, Story & Life Margaret Shams Schneider Seven Mirrors 1991 27 15.00
84901 Orissa A Langauage of Handicrafts, in timeless harmony 50 10.00
84902 ??? 24 10.00
84903 National Awards for Master Craftsmen 1974 All India Handicrafts Board 22 10.00
84904 Come and Play with Me Max Mueller Bhavan, New Delhi 20 10.00
84905 బొమ్మలు చేయడం అబ్బూరి ఛాయాదేవి విశాలా గ్రంథశాల, హైదరాబాద్ 1996 41 30.00
84906 Kandirrafts of Andhra Pradesh 1957 10 2.00
84907 Crafts and Craftsmen of Andhra Pradesh 62 10.00
84908 The Craft Heritage Trails of Western North Carolina Jay Fields and Brad Campbell Handmade in America, Inc. 1998 145 25.00
84909 Indian Handicrafts The Development Commissioner 30 10.00
84910 Indian Folk Art ABC Thoson Press (India) Limited 1973 10 2.50
84911 American Crafts and folk arts Erwin O. Christensen Robert B. Luce, Inc. Washington 1964 90 10.00
84912 Indian Handicrafts R.V. Rao Booklovers Private Limited 1969 107 15.00
84913 Indian Folk Arts And Crafts Jasleen Dhamija National Book Trust, India 1970 115 7.25
84914 Handicrafts of Andhra Pradesh The Directorate of Industries & Commerce 1958 42 10.00
84915 Indian Handicrafts Publication Division 1972 72 5.50
84916 బాదామి పట్టిదశలో ఐమాలి (కన్నడ పుస్తక) ... ... 2002 48 15.00
84917 భారతీయ శిల్పి (కన్నడ పుస్తకం) ... బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయం, బెంగళూరు ... 147 15.00
84918 Andhra Pradesh A Radiant Cultural Heritage 30 10.00
84919 Indian Handicrafts R.V. Rao Booklovers Private Limited 1969 107 15.00
84920 Celebrating the Crafts of India The Galleries at the INA Metro Station, New Delhi 66 20.00
84921 Arts and Crafts of Andhra Pradesh Lepakshi 36 55.00
84922 Hand Shadows Louis Nikola C. Arthur Pearson 1913 109 1.00
84923 Games And Activities Shadow Tricks Denny Robson And Vanessa Bailey Pustak Mahal, Patna 1994 32 10.00
84924 Easy to Make Puppets Alan and Brenda Stockwell Ladybird Books Ltd 1973 50 2.00
84925 Joy of Making Indian Toys Sudarshan Khanna National Book Trust, India 1993 125 40.00
84926 Chinese Puzzle Shapes Game K. Kundu, A. Mullick N.E. Publishers 1986 132 5.50
84927 Fun with Seeds 30 2.50
84928 Padam Plastic Industries P.V.C. Inflated toys 40 10.00
84929 How to Make Lino Cuts A. Stewart Mackay W. Foulsham & Co., Ltd 64 2.50
84930 ఆకులతో జూ అరవింద గుప్తా జన విజ్ఞాన వేదిక ... 29 2.50
84931 Bamboos and Canes S.K. Kallapur Khadi And Village Industries Commssion, Bombay 1979 88 10.00
84932 The Toy Bag Arvind Gupta Eklavya, Bhopal 30 10.00
84933 ఆటల సరదాలో కొన్ని సరళమైన, ఆకర్షణీయమైన విజ్ఞాన ప్రయోగాలు అరవింద గుప్తా జన విజ్ఞాన వేదిక 1989 48 10.00
84934 Origami Japanese Paper folding Fuji Book 10 10.00
84935 Paper Folding with a Smile Book 1 / Shapes Monica Malhotra Holy Faith International 24 2.50
84936 Japan Paper Cutting 50 10.00
84937 The ABCs of Origami Paper Folding For Children Claude Sarasas Charles E. Tuttle Company, Inc. 1964 55 15.00
84938 Paper Toy Making Margaret W. Campbell Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd. 1936 78 15.00
84939 Fun Papers Keep Busy Books 1986 10 10.00
84940 Paper Sculpture / Patterns Emu Books 48 15.00
84941 Lego 20 10.00
84942 Models for Outfit 80 15.00
84943 Lets Look At Castles Alan R. Warwick Albert Whitman & Company 1965 63 15.00
84944 A Select Colour Guide Castles 1993 192 15.00
84945 The Wonders of the ancient World Readers Digest 1983 51 10.00
84946 Wonders of The World Madhulatha Krishnan Vasan Publications, Bangalore 1998 116 25.00
84947 The L.M. Kaganomich Metropolitan Railway of Moscow Z. Troitskaya Foreign Languages Press, Beijing 1955 50 10.00
84948 Anfiteatro G. Ripostelli 30 2.50
84949 Mosques of India Ziyaud Din A. Desai Publication Division 1979 36 7.50
84950 Global Flows Readers Digest 2003 30 10.00
84951 The Lamplighter 20 10.00
84952 Expressions Group of Artists Madhu Guptha 30 10.00
84953 A Raaga of Colours Srinivas Logishetty 45 10.00
84954 Frank Writing 20 10.00
84955 Greeting Card Catalogue 2000 Round Table India 20 10.00
84956 Kindle a ray of Hope 34 10.00
84957 Freedom Through Education 2001 20 10.00
84958 Bells Arts & Gifts Collection of Dreams 23 15.00
84959 Lepakshi an endless Collection Andhra Pradesh Handicrafts Development 2005 20 20.00
84960 Indian Stone Handicrafts 32 15.00
84961 A Preview To Some of The Most Splendid Paintings 10 1.00
84962 Something new, to share with you (A Research Preview on Mentat) The Himalaya Drug Co. 24 15.00
84963 50 years of Himalaya, The Himalaya Drug Co. 50 10.00
84964 Memories oare special moments that tells your story bornart studios 6 1.00
84965 Indira Gandhi National Centre for the Arts 32 10.00
84966 Books on India United States 20 1.00
84967 A Theme Presentation New Delhi World Book Fair 2013 An Annotated Catalogue of Books on Indias Folk and Tribal Literature National Book Trust, India 2013 305 100.00
84968 A Tin of Paint Gwen Cross Longmans, Green And Co Ltd 1964 15 1.50
84969 Roli Books 2005 Lustre Press 72 25.00
84970 Classics on Indian Art P.R. Ramachandra Rao Akshara, Hyderabad 12 1.00
84971 Books And Periodicals From China in English and Hindi current Book Depot, Kanpur 30 1.00
84972 Books and Prints on Indian Art Lalit Kala Akademi, New Delhi 1959 43 10.00
84973 All India Art Exhibition The Hyderabad Art Society 1955 20 1.20
84974 A Bibliography of Folklore of Bhiar Harishcandra Prasad and Gita Sen Gupta Indian Publications 1971 96 15.00
84975 Reliables Publicity Review Lalit Bakshi H.H. Desai 1975 30 1.00
84976 Hacker Art Books 20 2.50
84977 Peacock Our National Bird Ajit Kumar Mukherjee Publication Division 1979 48 10.00
84978 Newsletter, british Challenge At the 1984 Olympics Kevin Whitney Frederick Muller London 50 10.00
84979 Mirror Magazine Art Collection 1 Mirror Magazine 1983 500 50.00
84980 Mirror Magazine Art Collection 2 N.S. Ramaswami Mirror Magazine 1976 450 50.00
84981 Treasure Art Collection Treasure Magazine 1985 400 50.00
84982 Great Artists Bhavans Journal Magazine 1977 300 50.00
84983 The Readers Digest Art Collection 1 The Readers Digest 500 50.00
84984 The Readers Digest Art Collection 2 The Readers Digest 500 50.00
84985 The Readers Digest Art Collection 3 The Readers Digest 500 50.00
84986 The Readers Digest Art Collection 4 The Readers Digest 300 40.00
84987 The Readers Digest Art Collection 5 The Readers Digest 250 35.00
84988 The Readers Digest Art Collection 6 The Readers Digest 350 45.00
84989 The Readers Digest Art Collection 7 The Readers Digest 500 55.00
84990 The Readers Digest Art Collection 8 The Readers Digest 400 40.00
84991 The Readers Digest Art Collection 9 The Readers Digest 100 25.00
84992 The Readers Digest Art Collection 10 The Readers Digest 100 25.00
84993 The Readers Digest Art Collection 11 The Readers Digest 100 25.00
84994 Sputnik Art Collection 1 Sputnik Magazine 500 50.00
84995 Sputnik Art Collection 2 Sputnik Magazine 250 45.00
84996 Sputnik Art Collection 3 Sputnik Magazine 350 40.00
84997 Sputnik Art Collection 4 Sputnik Magazine 300 45.00
84998 Sputnik Art Collection 5 Sputnik Magazine 320 40.00
84999 Sputnik Art Collection 6 Sputnik Magazine 280 25.00