వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -79

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
44001 నవల. 2962 రేడియో నాటికలు పువ్వాడ శేషగిరిరావు ... 1963 30 1.00
44002 నవల. 2963 మాళవికాగ్ని మిత్రము మోచెర్ల రామకృష్ణకవి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 112 7.00
44003 నవల. 2964 చారుదత్తము జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ అరవింద పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 68 7.00
44004 నవల. 2965 ఆశ్చర్యచూడామణి విష్ణుభట్ల కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి జూపిటర్ పబ్లిషర్స్, మచిలీట్టణం 1985 127 6.00
44005 నవల. 2966 రత్నపాంచాలిక శనగన నరసింహస్వామి రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1984 64 5.00
44006 నవల. 2967 భాస నాటక చక్రము తృతీయ భాగము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 693 20.00
44007 నవల. 2968 పంచరాత్రము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు 1981 101 6.00
44008 నవల. 2969 ప్రతిజ్ఞా యౌగంరాయణం, స్వప్నవాసవదత్తము కాటూరి వేంకటేశ్వరరావు దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ 1972 65 7.00
44009 నవల. 2970 రత్నావలి గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి ... 118 20.00
44010 నవల. 2971 కుందమాల తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు ... ... 140 5.00
44011 నవల. 2972 కౌముదీమహోత్సవము దివాకర్ల వేంకటావధాని ... ... 80 20.00
44012 నవల. 2973 వేణీ సంహారము బులుసు వేంకటేశ్వరులు ... ... 152 10.00
44013 నవల. 2974 ధర్మాభిషేకము తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1984 120 6.00
44014 నవల. 2975 మధుసేవ కాళ్ళకూరి నారాయణరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 112 10.00
44015 నవల. 2976 మాక్బెత్ షేక్స్ పియర్, లక్ష్మీకాంత మోహన్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1997 118 30.00
44016 నవల. 2977 జూలియస్ సీజరు షేక్స్ పియర్, లక్ష్మీకాంత మోహన్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1997 120 28.00
44017 నవల. 2978 నాగానందము పాటిబండ మాధవశర్మ కీ లైన్సు, విజయవాడ ... 112 2.75
44018 నవల. 2979 కనకతారా నాటకము చందాల కేశవదాసు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1984 124 6.90
44019 నవల. 2980 కళాపూర్ణోదయము పరాశరం వేంకటకృష్ణమాచార్యులు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1966 178 2.00
44020 నవల. 2981 ప్రియదర్శిక కూచిభొట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి, గట్టి లక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1956 76 1.50
44021 నవల. 2982 శంబుకవధ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజ సాహిత్య విహారము, గుడివాడ 1988 70 6.00
44022 నవల. 2983 కురుక్షేత్ర సంగ్రామము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజ సాహిత్య విహారము, గుడివాడ 1988 114 6.00
44023 నవల. 2984 ఖూనీ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజ సాహిత్య విహారము, గుడివాడ 1988 72 6.00
44024 నవల. 2985 ప్రతాపరుద్రమదేవి పువ్వాడ శేషగిరిరావు ... ... 76 1.50
44025 నవల. 2986 పాండవుల మెట్ట కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి, యం.ఆర్.బి. నరసింహారావు విశాఖ సాహితి 1985 103 7.50
44026 నవల. 2987 వర విక్రయము కాళ్ళకూరి నారాయణరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 102 8.00
44027 నవల. 2988 రుక్మిణీ పరిణయము ... ... ... 168 2.00
44028 నవల. 2989 వారసురాలు శివం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1952 72 1.25
44029 నవల. 2990 విలాసార్జునము తాపీ ధర్మారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 107 50.00
44030 నవల. 2991 భాస నాటక చక్రము తృతీయ భాగము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 693 4.00
44031 నవల. 2992 ప్రబోధ చంద్రోదయము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1975 124 3.00
44032 నవల. 2993 వృద్ధ మన్మథం తల్లా వజ్ఝల కృత్తి వాసతీర్థులు తల్లా వజ్ఝల వారు, ఒంగోలు 1967 38 1.50
44033 నవల. 2994 కరుణామయి కరుణశ్రీ సాహితీ సమితి, తెనాలి 1946 77 1.00
44034 నవల. 2995 పదకవితా పితామహుడు ఎస్. గంగప్ప ఎస్. పార్వతమ్మ, గుంటూరు 1986 54 6.00
44035 నవల. 2996 కురంగ గౌరీశంకర నాటిక మహాకవి దాసు శ్రీరాములు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారక సమితి 1981 64 6.00
44036 నవల. 2997 ధర్మ చక్రం ఉమ్మెత్తల యజ్ఞరామయ్య సాహిత్య వేదిక, వనపర్తి 1997 95 25.00
44037 నవల. 2998 బౌద్ధయుగపు ఐతిహాసిక నాటిక స్వామి శివశంకర శ్రీ నాట్యకింకిణి ప్రచురణ, విజయవాడ 1965 42 1.00
44038 నవల. 2999 రత్నావళి యరసూరి మల్లికార్జునరావు రచయిత, రాజమండ్రి 1971 95 2.00
44039 నవల. 3000 మయసభ బి.వి.యస్. శాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1973 16 2.00
44040 నవల. 3001 అల్లుడొచ్చాడు బైనబోయిన నవరత్నా బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 39 2.00
44041 నవల. 3002 గ్యాసొచ్చింది వీర్ల వరప్రసాద్ చైతన్య స్రవంతి, విజయవాడ 2006 36 30.00
44042 నవల. 3003 విజయపతాకము సాధన వీరాస్వామినాయుడు ... ... 120 3.00
44043 నవల. 3004 చారుదత్తము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు అరవింద పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1964 70 2.25
44044 నవల. 3005 కామశుద్ధి వి. రాఘవన్ మోచర్ల రామకృష్ణకవి, నెల్లూరు 1951 24 2.00
44045 నవల. 3006 మానిషాదమ్ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 108 5.00
44046 నవల. 3007 శ్రీ బాలసుందరము లేక బలియొక్క ఉపద్రవము స్వామి హంసానందసరస్వతి దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ 1949 128 2.00
44047 నవల. 3008 రేడియో నాటికలు పువ్వాడ శేషగిరిరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1977 30 4.00
44048 నవల. 3009 రేడియో నాటికలు నండూరు సుబ్బారావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1974 136 5.00
44049 నవల. 3010 లా ఒక్కింతయు లేదు డి. ప్రభాకర్ అనుపమ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 59 4.00
44050 నవల. 3011 ప్రహసనములు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 99 20.00
44051 నవల. 3012 ఏరువాక సాగాలి వల్లూరు శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2008 42 25.00
44052 నవల. 3013 రుద్రవీణ యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1982 47 3.00
44053 నవల. 3014 రుద్రవీణ యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1979 47 2.00
44054 నవల. 3015 శ్రీరంగనీతులు వడ్లమూడి సీతారామారావు జాతీయ సాహితీ సదన్, బాపట్ల 1986 79 10.00
44055 నవల. 3016 సాలెగూడు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 46 2.50
44056 నవల. 3017 భాస నాటక చక్రము ప్రథమ భాగము గట్టి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి సాహితీ గ్రంథమాల, తెనాలి 1973 287 6.00
44057 నవల. 3018 యముడు ముందు చలం చలం సౌరీస్ ప్రమోద, విశాఖపట్నం 2001 200 24.00
44058 నవల. 3019 మయసభ ముక్కపాటి వెంకటరత్నం శ్రీరామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1984 15 4.50
44059 నవల. 3020 ఏకాంకికా ద్వయమ్ వేదుల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 2012 32 20.00
44060 నవల. 3021 నటన తిమ్మనచర్ల రాఘవేంద్రరావు కళాబంధు కనుగోలు చెన్నప్ప, బళ్ళారి 2007 68 40.00
44061 నవల. 3022 సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్ మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2014 12 10.00
44062 నవల. 3023 కవనవిజయం అభినందన సంచిక ఎస్. మల్లీశ్వరరావు, పి. శివాంజనేయ ప్రసాద్ రచయిత, వేటపాలెం 1985 108 25.00
44063 నవల. 3024 కవన విజయం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 48 50.00
44064 నవల. 3025 కవన విజయం నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు రచయిత, నెల్లూరు ... 40 1.00
44065 నవల. 3026 ఆమె అడివిని జయించింది గీతాంజలి గోదావరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 171 35.00
44066 నవల. 3027 రాజకీయ కథలు ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు 1993 188 20.00
44067 నవల. 3028 మధురిమలు గోవిందరాజు మాధురి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 110 100.00
44068 నవల. 3029 మధురిమలు గోవిందరాజు మాధురి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 110 100.00
44069 నవల. 3030 శ్రీవిజయం రత్నాకరం రాము విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 53 25.00
44070 నవల. 3031 భారతావతరణము దివాకర్ల వేంకటావధాని తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 32 1.50
44071 నవల. 3032 కవిరాజ విజయము రావెల సాంబశివరావు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి ... 55 5.00
44072 నవల. 3033 సీత జోస్యం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 207 15.00
44073 నవల. 3034 లవంగి కె.వి.ఎల్.ఎన్. శర్మ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 135 100.00
44074 నవల. 3035 కౌటిల్యుని నిష్ర్కమణం బదరీనాథ్ రచయిత, తణుకు 1999 33 15.00
44075 నవల. 3036 విశ్వనాథ రామ కృష్ణ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2014 104 100.00
44076 నవల. 3037 ఛత్రపతి శివాజీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్య కవితాప్రభాస భీమవరమ్ 1947 110 1.00
44077 నవల. 3038 శ్రీకాళహస్తి మాహాత్మ్యము బి.యల్.యన్. ఆచార్య వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1981 108 5.00
44078 నవల. 3039 గిరిజన కళా తరంగిణి ... ఐపాడ్ విద్యా ప్రణాళిక, పార్వతీపురం 1997 127 100.00
44079 నవల. 3040 శ్రుతి దర్శనం భమిడి కమలాదేవి రచయిత, తణుకు 2013 102 50.00
44080 నవల. 3041 పూర్వహరిశ్చంద్ర చరిత్రము తిరుపతి వేంకటీయము ఎ. లక్ష్మణస్వామి నాయుడు, రాజమండ్రి 1946 148 10.00
44081 నవల. 3042 రాధాకృష్ణ పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 103 13.00
44082 నవల. 3043 పాండవ విజయము తిరుపతి వేంకటేశ్వర కవులు దివాకర్ల బ్రహ్మానందం, రాజమండ్రి ... 116 2.00
44083 నవల. 3044 సారంగధర నాటకము విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల 1913 100 0.25
44084 నవల. 3045 ఉత్తర రామ చరితము సామవేదం జానకీ రామశర్మ జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 140 15.00
44085 నవల. 3046 ముద్రారాక్షస నాటకము మారేమళ్ల నాగేశ్వరరావు శ్రీ బొమ్మిడాల బ్రదర్సు ట్రస్టు, గుంటూరు 1989 124 16.00
44086 నవల. 3047 4 కథా నాటికలు కె.వి. నరేందర్ రచయిత, కరీంనగర్ ... 128 60.00
44087 నవల. 3048 గయోపాఖ్యానము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1945 120 6.00
44088 నవల. 3049 లవంగి కె.విఎల్.ఎన్. శర్మ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 135 100.00
44089 నవల. 3050 కౌటిల్యుని నిష్ర్కమణం బదరీనాథ్ రచయిత, తణుకు 1999 33 15.00
44090 నవల. 3051 ఫిరదౌసి నరాలశెట్టి రవికుమార్ రచయిత, గుంటూరు 2011 62 50.00
44091 నవల. 3052 ఫిరదౌసి నరాలశెట్టి రవికుమార్ రచయిత, గుంటూరు 2011 62 50.00
44092 నవల. 3053 వర విక్రయము ... ... ... 52 20.00
44093 నవల. 3054 విశ్వదాత గౌతమ బుద్ధ శ్రీమదాచార్య రఘునాథ చక్రవర్తి చక్రవర్తి ప్రచురణలు 1988 35 10.00
44094 నవల. 3055 పార్వతీ కల్యాణము నేలనూతల విఠల్ రావు రచయిత, కావలి 1997 94 25.00
44095 నవల. 3056 ఎస్తేరు బి. పురుషోత్తం క్రాంతి ప్రెస్, చెన్నై 1972 114 4.00
44096 నవల. 3057 సతీతులసి ... వి.పి. చంద్రా అండు కో., విజయవాడ 1922 90 1.25
44097 నవల. 3058 తరిగొండ వెంగమాంబ వి.ఆర్. రాసాని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 99 50.00
44098 నవల. 3059 భద్రాయురుపాఖ్యానము తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ 1976 124 6.00
44099 నవల. 3060 దేవయాని చుండి వెంకన్నారావు రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 88 6.25
44100 నవల. 3061 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గంగవరపు శేషాద్రి శ్రీనివాస గ్రంథమాల, గుంటూరు 1973 76 2.50
44101 నవల. 3062 దిన దిన గండం కె. రామలక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 47 1.00
44102 నవల. 3063 నిజం తిరస్కృతి విషాదం రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రాచకొండ ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1994 275 50.00
44103 నవల. 3064 తాజమహలు జి. వైదేహి శ్రీనివాస ప్రచురణలు, గుంటూరు 2010 31 50.00
44104 నవల. 3065 పాంచాలి మరియు ప్రమద్వర కొమాండూరు కృష్ణమాచార్యులు కె.వి.వి.యల్. నరసింహాచార్యులు 1962 70 20.00
44105 నవల. 3066 వాసవీ కన్యక ... ... ... 94 10.00
44106 నవల. 3067 అర్థ గౌరవం దీవి సుబ్బారావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2001 105 60.00
44107 నవల. 3068 భాస నాటకములు 13 నాటకముల సంపుటి చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి ... 616 20.00
44108 నవల. 3069 భాసుని భారత నాటకములు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 145 25.00
44109 నవల. 3070 జయం ఎన్. తారక రామారావు నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2015 271 170.00
44110 నవల. 3071 టీకప్‌లో తుఫాను ముద్దు కృష్ణ నవ్య గ్రంధ విక్రయశాల, గుంటూరు 1945 51 6.00
44111 నవల. 3072 నాగానందము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి, దివాకర్ల వేంకటావధాని మేనేజరు, మణిమంజరి, ముక్త్యాల 1954 152 2.00
44112 నవల. 3073 ఒక సూర్యుడు ఆరవీటి విజయలక్ష్మి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2004 196 50.00
44113 నవల. 3074 తేరా నామ్ ఏక్ సహారా నరేష్ నున్నా పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2011 71 50.00
44114 నవల. 3075 మూడో అందం గోటేటి లలితాశేఖర్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 143 90.00
44115 నవల. 3076 ద్వారక అస్తమయం దినకర్ జోషి 2013 2013 112 60.00
44116 నవల. 3077 ఆత్మ సహచరులు రిచ్ఛార్డ్ బాక్ వన్, బి. మహేంద్ర వర్మ పి. ప్రసాద్, హైదరాబాద్ 2009 207 100.00
44117 నవల. 3078 జీవాత్మ సూర్యదేవర రామ్‌మోహన్‌రావు మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయావడ 1999 244 55.00
44118 నవల. 3079 సుహాసిని శ్రీదేవి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 248 19.00
44119 నవల. 3080 ప్రేమవాహిని పాటిబండ్ల విజయలక్ష్మి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 223 22.00
44120 నవల. 3081 త్రివర్ణ పతాక మల్లాది వసుంధర వి.యస్.యన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 218 8.00
44121 నవల. 3082 రాధశ్రీ రత్నశతం రాధశ్రీ రచయిత, హైదరాబాద్ 2005 36 50.00
44122 శతకం ఆంధ్రనాయక శతకము కె. సింగరాచార్యులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1993 40 10.00
44123 శతకం చెన్నప్ప ద్విశతి రాధశ్రీ అమృత లక్ష్మీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 44 20.00
44124 శతకం అమ్మ జోస్యము విద్యాసాగర్ జోస్యము ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2000 86 25.00
44125 శతకం శ్రీ త్రికూటేశ్వర త్రిశతి తూములూరు శ్రీదక్షిణామూర్తి శాస్త్రి రచయిత, పొన్నూరు 2013 80 50.00
44126 శతకం శ్రీ సిద్ధేశ్వరీ శతకము చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2010 40 20.00
44127 శతకం శ్రీ సత్యనారాయణా యల్లాప్రగడ ప్రభాకరరావు శ్రీ కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2013 43 50.00
44128 శతకం శ్రీ వేదాద్రి నరసింహ శతకము ముప్పాళ్ళ గోపాల కృష్ణమూర్తి రచయిత, అచ్చంపేట 1967 58 1.20
44129 శతకం శ్రీ సీతాపతి శతకము పింగళి రామాయామాత్య పింగళి వేంకట కృష్ణారావు 2007 94 30.00
44130 శతకం కమలనాభ శతకము వెలది సత్యనారాయణ రచయిత, చెన్నై 2013 28 10.00
44131 శతకం కృష్ణ నమస్కార శతకము కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 2005 18 20.00
44132 శతకం సాయిరాం శతకము కుంచకూరి బుచ్చిలింగం రచతయిత, జడ్చర్ల 2008 31 20.00
44133 శతకం శ్రీ సాయిదేవ త్రిశతి కుంచకూరి బుచ్చిలింగం రచతయిత, జడ్చర్ల 2014 53 25.00
44134 శతకం శ్రీ గిరిజా రమణ శతకము కుంచకూరి బుచ్చిలింగం రచతయిత, జడ్చర్ల 2011 26 20.00
44135 శతకం హనుమచ్ఛతకము వెలుదండ సత్యనారాయణ రచయిత, హైదరాబాద్ 2014 46 25.00
44136 శతకం జీవన వికాసం ఆచార్య కసిరెడ్డి కమలాకర లలిత కళాభారతి మెమోరియల్ ట్రస్టు 2007 32 10.00
44137 శతకం శ్రీ మారుతి శతకాలోకము వేమూరి వెంకటరామయ్య రచయిత, విజయవాడ 1995 143 25.00
44138 శతకం పంచశతి చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ ప్రచురణలు, కోగంటిపాలెము 2006 105 20.00
44139 శతకం మూడు శతకాలు శ్రీరామకృష్ణ భరద్వాజ రచయిత 2008 79 30.00
44140 శతకం మహేశ శతకము మావుళ్ళమ్మ శతకము ఆకొండి అమరజ్యోతి రచయిత 2004 73 25.00
44141 శతకం బాలప్రబోధము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ రచయిత, కోగంటపాలెం 2014 27 30.00
44142 శతకం ఇన్షా అల్లాహ్ దేవిప్రియ సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2009 32 20.00
44143 శతకం జీవేశ్వర శతకము వై. రామకృష్ణారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2001 80 40.00
44144 శతకం శ్రీ కామాక్షీ కవచము రేకపల్లి శ్రీనివాసమూర్తి రచయిత 1997 36 10.00
44145 శతకం శ్రీ పరశు వేదీశ శతకము పొత్తూరి వీరరాఘవ వర ప్రసాదరాయశర్మ రచయిత, సంతమాగులూరు 1999 38 10.00
44146 శతకం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ శతకము తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ రచయిత, చందోలు 2011 40 20.00
44147 శతకం వ్యాసర శ్రీ సరస్వతీ శతకము శేషభట్టర్ సుదర్శనాచార్య రచయిత 2009 47 30.00
44148 శతకం చింతలపాటి సోమేశ్వర శతకము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ రచయిత 2013 67 20.00
44149 శతకం దక్షారామ భీమేశ్వర శతకము వి.యల్.యస్. భీమశంకరం వి.యల్.యస్. విజ్ఞాన సారస్వత పీఠం, హైదరాబాద్ 2011 89 150.00
44150 శతకం శ్రీ కనకదుర్గ శతకము దోనిపర్తి రమణయ్య రచయిత, నెల్లూరు ... 102 20.00
44151 శతకం భక్త రక్షామణి శతకము గాదె లక్ష్మీపతి రచయిత 2011 56 50.00
44152 శతకం శేషగిరి వాణి మరింగంటి శేషగిరాచార్య రచయిత, హైదరాబాద్ 2013 44 30.00
44153 శతకం నాగానంద శతకము ... ... ... 64 20.00
44154 శతకం కాశినాథ శతకము వెలది సత్యనారాయణ రచయిత ... 32 20.00
44155 శతకం వెలుగుబాట శతకము వెలది సత్యనారాయణ రచయిత 2013 24 20.00
44156 శతకం శ్రీమల యాళసద్గురు శతకం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత 2011 36 20.00
44157 శతకం నిర్మమేశ్వర శతకము యల్లంరాజు సుందరరావు రచయిత 2010 32 20.00
44158 శతకం గురుమౌళి శతకము మాణిక్యాంబ పందిరి కృష్ణమోహన్, హైదరాబాద్ 2014 35 20.00
44159 శతకం చౌడమాంబా శతకము కానాల రమామనోహర్ రచయిత, కర్నూలు 2003 44 11.00
44160 శతకం చౌడమాంబా శతకము కానాల రమామనోహర్ రచయిత, కర్నూలు 2003 44 11.00
44161 శతకం గోపికావల్లభా లక్ష్మణమూర్తి జయశ్రీ ప్రచురణ 2003 37 25.00
44162 శతకం స్త్రీ పద్య కావ్యము ఆడెపు చంద్రమౌళి రచయిత ... 35 10.00
44163 శతకం భారతాంబా త్రిశతి కుంచకూరి బుచ్చిలింగం రచయిత, జడ్చర్ల 2014 70 40.00
44164 శతకం కూరెళ్ళాన్వయా విఠ్ఠలా గొబ్బూరి గోపాల్ రావు భువన భారతి, భువనగిరి 2006 31 30.00
44165 శతకం సత్యరుక్కు సవ్వప్ప గారి ఈరన్న కమలా కళానికేతన్ సాహితీ సంస్థ, కర్నూలు 2014 47 20.00
44166 శతకం మల్లికార్జున శతకం మూల మల్లికార్జున రెడ్డి రచయిత, కడప 2009 31 30.00
44167 శతకం పరమహంస శతకము కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 1981 17 2.00
44168 శతకం శంకర శతకము నందికొటుకూరి శంకరయోగి తెలుగు కళాసమితి, కర్నూలు 1994 29 5.00
44169 శతకం రావి శతకం రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2007 40 40.00
44170 శతకం శ్రీ ప్రసన్న రామాయణ శతకము మూగలూరి భవాని వెంకటరమణ రచయిత, ధర్మవరం 2007 30 14.00
44171 శతకం శ్రీ రామగుండేశ్వరా శతకం చెప్యాల రామకృష్ణారావు కళ్లెపు సాగర రావు 2010 26 50.00
44172 శతకం మానవ శతకము ఖండవల్లి అప్పల జగన్నాధమూర్తి రచయిత 1991 18 8.00
44173 శతకం సూర్యదేవ శతకం ముప్పా నరసింహారావు రచయిత, పొందూరు 2004 20 10.00
44174 శతకం ఓ పరమేశా న్నేమని ప్రస్తుతించెదన్ మల్లం రమేష్ రచయిత 2004 60 20.00
44175 శతకం వరలక్ష్మీ త్రిశతి విశ్వనాధ సత్యనారాయణ వి.యస్.యన్. అండ్ కో., విజయవాడ ... 80 4.00
44176 శతకం ఆర్య శతకం కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 2001 64 30.00
44177 శతకం సత్యనారాయణా గొట్టిముక్కల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సూరన సారస్వత సంఘం, నంద్యాల 2004 60 20.00
44178 శతకం శ్రీ వాణీ శతకము మల్లాది నరసింహమూర్తి రచయిత ... 24 10.00
44179 శతకం సూర్యదేవ శతకం ముప్పా నరసింహారావు రచయిత, పొందూరు 2004 20 10.00
44180 శతకం షాహీన్ ప్రబోధ శతకము ఎమ్.డి. జహంగీరు రచయిత 2007 22 15.00
44181 శతకం మనోబోధశతకం కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 2010 21 30.00
44182 శతకం శ్రీ జయ గురుదత్త శతకము మల్లాది నరసింహమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2006 24 10.00
44183 శతకం శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ శతకము మల్లాది నరసింహమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 2005 17 10.00
44184 శతకం రమ్య సుగుణసాంద్ర రామచంద్ర సోమరాజు వేంకట సీతారామచంద్రదాసు రచయిత ... 120 100.00
44185 శతకం భరత సింహ శతకం సూరోజు బాలనరసింహాచారి ప్రసన్న భారతీ ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2009 55 15.00
44186 శతకం నాగపురి శతకము నాగపురి శ్రీనివాసులు భువన భారతి, భువనగిరి 2007 28 30.00
44187 శతకం శరణాగతి శతకము కోగంటి వేంకటాచార్యులు యం.యల్.యన్. గుప్త, నెల్లూరు 1994 51 10.00
44188 శతకం శ్రీ అగస్త్యేశ్వర శతకము నవులూరి రమేశ్ బాబు రచయిత, కపిలేశ్వరపురము 1986 36 15.00
44189 శతకం తాళ్ళపూడి సాయిబాబా త్వరకవి వెంకట నారాయణ రచయిత, నెల్లూరు ... 14 1.00
44190 శతకం సాయి శతకము సి.వి. నారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు ... 14 1.00
44191 శతకం శ్రీ సాయి శతకద్వయం కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 2000 22 15.00
44192 శతకం పరమహంస శతకము కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 1981 12 2.00
44193 శతకం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ శతకము ... ... 2008 20 20.00
44194 శతకం శ్రీ బుద్ధారంగండి ఆంజనేయ శతకం యం.డి. జహంగీర్ రచయిత 2005 44 20.00
44195 శతకం దుర్గాభర్గ శతకములు కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 2006 80 80.00
44196 శతకం శివస్తుతి అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత 2009 60 20.00
44197 శతకం శ్రీ కృష్ణ శతకము సూర్యశ్రీ దైవజ్ఞ సూర్యశ్రీ దైవజ్ఞ, పాలకొల్లు 2002 20 5.00
44198 శతకం శ్రీ మహేశ్వర శతకం సూరోజు బాలనరసింహాచారి ప్రసన్న భారతీ ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2008 55 15.00
44199 శతకం లక్ష్మీనారాయణపుర శ్రీసీతారామ శతకము హరియపురాజు గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత ... 55 25.00
44200 శతకం శ్రీ జయలక్ష్మీ శతకము మల్లాది నరసింహమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 20 20.00
44201 శతకం శ్రీ వాణీ శతకము మల్లాది నరసింహమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 24 20.00
44202 శతకం శ్రీ జానకీ శతకము ఒంటెద్దు రామలింగారెడ్డి రచయిత, కడప 2009 41 10.00
44203 శతకం బాలగోపాలశతకము మోక్షగుండం నాగభూషణయ్య గరుడాద్రి సత్యనారాయణ, కందుకూరు ... 53 20.00
44204 శతకం రంగ రంగ అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ రచయిత 2012 120 100.00
44205 శతకం నాగలింగ శతకం రాధశ్రీ విశ్వనాథం అకాడమీ ఆఫ్ వేద ... 32 50.00
44206 శతకం శ్రీ వృషాధిప శతకము బండారు తమ్మయ్య శ్రీ నిర్మల శైవ సాహితీ గ్రంథమాలిక, కాకినాడ 1969 56 1.00
44207 శతకం సర్వేశ్వర శతకము ముదిగొండ అన్నమయ్య శ్రీరామ సాయి మందిరము, గుంటూరు 2000 24 10.00
44208 శతకం Sumati Satakamu Sistla Srinivas Novodaya Book House, Hyd 2008 151 200.00
44209 శతకం భర్తృహరి సుభాషితము వైరాగ్య శతకము ఏనుఁగు లక్ష్మణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 36 10.00
44210 శతకం భర్తృహరి సుభాషిత రత్నావళి నీతి శతకం పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు 1999 90 15.00
44211 శతకం భర్తృహరి నీతి శతకము తెలుగు పద్యాలు రవ్వా శ్రీహరి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 31 20.00
44212 శతకం భర్తృహరి సుభాషితము నీతిశతకము ఏనుఁగు లక్ష్మణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 34 10.00
44213 శతకం చక్కట్ల దండ దాసు శ్రీరాములు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారక సమితి 1984 22 7.00
44214 శతకం తెలుగు తల్లి మాడుగుల నారాయణ మూర్తి రచయిత, ఆదిలాబాద్ 2008 32 25.00
44215 శతకం తెలుగు తల్లి మాడుగుల నారాయణ మూర్తి రచయిత, ఆదిలాబాద్ 2008 32 25.00
44216 శతకం వినుము తెలుఁగుబాల నన్నపురాజు రమేశ్వర రాజు మిల్డన్ గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ మిడియం స్కూల్ ఆదోని 2004 35 10.00
44217 శతకం తెలుగు సామెతల శతకము రామడుగు వెంకటేశ్వర శర్మ రచయిత, గుంటూరు 2010 51 20.00
44218 శతకం మాతృభాషా శతకము ఆలూరు శిరోమణి శర్మ రచయిత, నెల్లూరు 2007 40 10.00
44219 శతకం తెలుగు బిడ్డ ముళ్ళఫూడి సచ్చిదానందమూర్తి రచయిత 2006 40 5.00
44220 శతకం తెలుగు భాష వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు రచయిత 2003 32 15.00
44221 శతకం ఆంధ్రబాల సి.వి. ఈశ్వర్ శ్రీ వాలేశ్వరాయ పబ్లికేషన్స్, తరిగొప్పల 1976 48 25.00
44222 శతకం హనుమచ్ఛతకము పాటిబండ్ల వీరయ్య రచయిత 2012 27 20.00
44223 శతకం భల్లట శతకము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం చిలకమర్తి పబ్లిషింగ్ హౌస్, కాకినాడ 1973 22 1.00
44224 శతకం రేపాల రాజలింగ శతకం మఠం వీరభద్రయ్య స్వామి రచయిత, కొల్లాపూర్ ... 65 20.00
44225 శతకం శ్రీ అలమేల్మంగ శతకము దండకము పొత్తూరి వీరరాఘవ వర ప్రసాదరాయశర్మ రచయిత, సంతమాగులూరు ... 20 2.00
44226 శతకం నరసింహ శతకము ... ... ... 104 2.00
44227 శతకం శ్రీకృష్ణ శతకము ఆచార్య భువనమూర్తి వసుంధర పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 32 8.00
44228 శతకం శ్రీరఘురామచంద్ర శతకము దేవులపల్లి విశ్వనాథం దేవులపల్లి భానుమతి, గురజాల 1988 22 4.00
44229 శతకం సాగరేశ్వర అర్థశతి మాదల రాజ్యలక్ష్మమ్మ రచయిత ... 26 2.00
44230 శతకం శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ శతకము పొత్తూరి వీరరాఘవ వర ప్రసాదరాయశర్మ రచయిత ... 26 2.00
44231 నవల. 3192 తమిళ విందు చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1986 194 15.00
44232 నవల. 3193 నాగమణి కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత 2013 108 100.00
44233 నవల. 3194 చరిత్ర కందని చిత్ర కథలు తెన్నేటి హేమలత వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1989 48 4.50
44234 నవల. 3195 పులికంటి కృష్ణారెడ్డి కథలు పులికంటి కృష్ణారెడ్డి రచయిత ... 163 9.00
44235 నవల. 3196 గూడుకోసం గువ్వలు పులికంటి కృష్ణారెడ్డి రచయిత ... 160 9.00
44236 నవల. 3197 దేవుళ్లారా మీ పేరేమిటి శ్రీకాంత్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1977 165 19.00
44237 నవల. 3198 నల్లరేగడి పాలగుమ్మి పద్మరాజు సత్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 184 25.00
44238 నవల. 3199 ఇల్లాలి ముచ్చట్లు పురాణం సీత నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 208 12.00
44239 నవల. 3200 మంచంకింద మరచెంబు ఇల్లాలి ముచ్చట్లు సీతా బుక్స్, తెనాలి 1988 204 16.00
44240 నవల. 3201 జల తరంగిణి పురాణం సీత నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1976 191 6.00
44241 నవల. 3202 అంతరంగం ప్రతాప రవిశంకర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 192 20.00
44242 నవల. 3203 చార్ మీనార్ నెల్లూరి కేశవస్వామి ప్రత్యూష ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1981 171 8.00
44243 నవల. 3204 రాకాసి కోర సూరంపూడి సీతారామ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1982 176 6.00
44244 నవల. 3205 మధురస్వప్నం ఆలూరి భుజంగరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 248 17.00
44245 నవల. 3206 శరత్ పూర్ణిమ జలసూత్రం రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 282 14.00
44246 నవల. 3207 శ్రీ శివాజీ చరిత్రము కొమఱ్ఱాజు వేంకటలక్ష్మణరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1966 168 4.00
44247 నవల. 3208 తాతా రమేశ్ బాబు కథలు తాతా రమేశ్ బాబు జనప్రభ ప్రచురణలు, గుడివాడ 2000 92 45.00
44248 నవల. 3209 హర్రర్ కొడాలి సాంబశివరావు వాణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 251 20.00
44249 నవల. 3210 జాతక కథలు బి. యేలియా వేంకటేశ్వర ప్రచురణలు, నరసరావుపేట 1975 60 2.00
44250 నవల. 3211 కాశీ రామేశ్వర మజిలీ కథలు దర్శి వీరరాఘవస్వామి లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1986 30 2.50
44251 నవల. 3212 శ్రీరమణస్థాన్ చలం ... ... 240 20.00
44252 నవల. 3213 భగవాన్ స్మృతులు చలం శ్రీ రమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, తిరువణ్ణామలై 1963 406 20.00
44253 నవల. 3214 వనమాల ... ... ... 92 2.00
44254 నవల. 3215 సుధ చలం శ్రీ రమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, తిరువణ్ణామలై 1967 108 2.00
44255 నవల. 3216 జీసస్ జీవితం చలం శ్రీ రమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, తిరువణ్ణామలై ... 281 5.00
44256 నవల. 3217 చలంగారితో ఇంటర్వ్యూ చలం ... ... 123 10.00
44257 నవల. 3218 చలం మిత్రులు చలం శ్రీ రమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, తిరువణ్ణామలై 1977 116 5.00
44258 నవల. 3219 చలం చలం శ్రీ రమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, తిరువణ్ణామలై 1973 375 10.00
44259 నవల. 3220 స్త్రీ చలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1956 228 3.00
44260 నవల. 3221 కన్యాశుల్కము మన్నె సత్యనారాయణ రచయిత, తణుకు 1994 152 27.50
44261 నవల. 3222 మునిమాణిక్యం నాటికలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1947 94 0.50
44262 నవల. 3223 కాంతం వృద్ధాప్యం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1962 115 1.00
44263 నవల. 3224 తల్లి ప్రేమ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1955 124 1.00
44264 నవల. 3225 రాధబాబు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1958 85 1.00
44265 నవల. 3226 అల్లుళ్ళు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1958 134 1.50
44266 నవల. 3227 జానకీ శర్మ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 65 2.00
44267 నవల. 3228 కాంతం కైఫీయతు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి ... 124 3.00
44268 నవల. 3229 కథానికలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి ... 99 1.00
44269 నవల. 3230 తగూ నెంబరు త్రీ మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1955 79 1.00
44270 నవల. 3231 ఉభయభారతి ... ... ... 124 20.00
44271 నవల. 3232 ఉషోదయం విశ్వనాథ్ యుగ నిర్మాణ యోజన, గుంటూరు 1994 72 2.00
44272 నవల. 3233 కర్పూర ద్వీప యాత్ర నోరి నరసింహశాస్త్రి త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1991 122 8.00
44273 నవల. 3234 షెర్లాక్ హోమ్స్ వేదమూర్తి ... ... ... 65 6.00
44274 నవల. 3235 జనసుధ వైదేహి ఇ.వి. రమణ ... 106 2.00
44275 నవల. 3236 నీలి రంగు హోటలు స్టీవెన్ క్రేన్ ... 1963 44 20.00
44276 నవల. 3237 హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము (ద్విపద) ... ... ... 120 2.00
44277 నవల. 3238 సీతావిజయము ... ... ... 80 1.00
44278 నవల. 3239 తారాశశాంకవిజయము, పారిజాతాపహరణము ... ... ... 200 3.00
44279 నవల. 3240 పాంచాలీ పరిణయము ... ... ... 40 1.00
44280 నవల. 3241 హంసవింశతి ... ... ... 370 2.00
44281 నవల. 3242 సత్యవిజయము ... ... ... 130 2.00
44282 నవల. 3243 సుభద్రాకళ్యాణము ... ... ... 53 1.00
44283 నవల. 3244 ఆంధ్ర హర్ష చరిత్ర ... ... ... 140 2.00
44284 నవల. 3245 సనారీవిశ్వేశ్వర సంవాదము ... ... ... 177 3.00
44285 నవల. 3246 శ్రీ కాళహస్త మహాత్మ్యము ... ... ... 140 1.00
44286 నవల. 3247 పురాణోక్త కర్మప్రకాశికాయాం ... ... ... 80 2.00
44287 నవల. 3248 ప్రత్యాబ్దిక ప్రయోగము ... ... ... 180 2.00
44288 నవల. 3249 తీర్థశ్రాద్ద ప్రయోగము ... ... ... 120 2.00
44289 నవల. 3250 దేసింగురాజు చరిత్రము నిడిగంటి వీరయ్య వెస్టువార్డు అండు కంపెని, చెన్నపట్టణం 1936 110 1.00
44290 నవల. 3251 ఊర్మిళాదేవినిద్ర ... కాళహస్తి తమ్మారావు అండు సన్సు, రాజమండ్రి 1945 120 1.00
44291 నవల. 3252 బాలనాగమ్మ కథ ... గోపాల్ అండ్ కం., మదరాసు 1967 124 1.50
44292 నవల. 3253 తెనాలి రామకృష్ణకవి చరిత్రము ... ... ... 83 1.00
44293 నవల. 3254 కాళిదాసు చరిత్రము మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి పట్టెపు అప్పలస్వామి, బెజవాడ 1930 91 1.00
44294 నవల. 3255 కాలజ్ఞానతత్త్వములు .. ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1970 67 1.00
44295 నవల. 3256 మహా మంత్రరహస్యము చంద్రగిరి చిన్నయ్య సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 208 1.00
44296 నవల. 3257 మహా మంత్రరహస్యము మొదటి భాగము చంద్రగిరి చిన్నయ్య సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 228 1.00
44297 నవల. 3258 మలయాళమంత్ర రాజీయము మొదటి భాగము, రెండో భాగము వరచంద్రగిరి చిన్నయ్యనామధేయ పొన్నేరి శొరణమ్మ, చెన్నై 1927 92 1.00
44298 నవల. 3259 సర్వదేవతావశ్యమను మలయాళ మంత్రములు 1,2 భాగములు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 139 3.00
44299 నవల. 3260 సర్వదేవతావశ్యమను మలయాళ మంత్రములు 1,2 భాగములు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1980 136 10.00
44300 నవల. 3261 సర్వదేవతావశ్యమను మలయాళ మంత్రములు 1,2 భాగములు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1980 136 10.00
44301 నవల. 3262 మలయాళ మంత్ర రహస్యములు ... ... ... 160 2.00
44302 నవల. 3263 అత్యద్భుత మాయాజాల మర్మశాస్త్రము మంత్ర విద్యాప్రవీణ శ్రీకృష్ణ సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1961 419 6.00
44303 నవల. 3264 అత్యద్భుత మాయాజాల మర్మశాస్త్రము మంత్ర విద్యాప్రవీణ శ్రీకృష్ణ సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1966 419 6.00
44304 నవల. 3265 మలయాళ మంత్ర రహస్యములు వడ్డాది వీర్రాజు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1953 160 2.00
44305 నవల. 3266 మలయాళ మంత్ర రహస్యములు వడ్డాది వీర్రాజు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1978 160 60.00
44306 నవల. 3267 బాలగ్రహదోష చికిత్స ... ... 1996 16 5.00
44307 నవల. 3268 మహాగారడి జాలరహస్యము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1964 99 1.00
44308 నవల. 3269 కుక్కుటశాస్త్రము పి. శ్రీరామమూర్తి సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 30 1.00
44309 నవల. 3270 సర్పశాస్త్రము అల్లక వీరభద్రకవి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1968 84 5.00
44310 నవల. 3271 విలువిద్య అను ధనుర్విద్య బాలకవి కృష్ణారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1927 28 1.00
44311 నవల. 3272 అశ్వపరీక్ష యేజెళ్ల శ్రీరాములు ... 1943 60 1.00
44312 నవల. 3273 రత్నపరీక్ష నేదునూరి గంగాధరం కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1969 88 3.00
44313 నవల. 3274 అశ్వలక్షణసారము మనుమంచిభట్టు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1917 74 1.00
44314 నవల. 3275 అశ్వలక్షణసారము మనుమంచిభట్టు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1954 74 2.00
44315 నవల. 3276 దస్తావేజుల మతలబు పులికొండ పరబ్రహ్మకవి ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1966 71 1.25
44316 నవల. 3277 దస్తావేజుల మతలబు వడ్డాది వీర్రాజు రాజ్యలక్ష్మీ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1955 80 1.25
44317 నవల. 3278 దస్తావేజుల మతలబు మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి ... 89 1.00
44318 నవల. 3279 దస్తావేజుల సాగర్ శీతయ్య రాయలముద్రణాలయము, తణుకు 1950 184 3.40
44319 నవల. 3280 మహాగారడి జాలరహస్యము ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1964 99 1.50
44320 నవల. 3281 తేలు మంత్రము ... ... ... 66 1.00
44321 నవల. 3282 బైరాగి చిటికలు ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1987 71 4.00
44322 నవల. 3283 గారడీవిద్య మల్లాది లక్ష్మీనరసింహ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1969 60 1.50
44323 నవల. 3284 హిప్నోటిజం విజయప్రియ పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ 79 30.00
44324 నవల. 3285 వైజ్ఞానిక హిప్నాటిజం బి.వి. పట్టాభిరామ్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1990 177 25.00
44325 నవల. 3286 హిప్నాటిజం టి.ఎస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 221 15.00
44326 నవల. 3287 Magic Magic Bijo Balikkulam H&C Publishing House, Thrissur ... 88 10.00
44327 నవల. 3288 మెస్మరిజం దామరాజు శివరామయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1964 118 2.50
44328 నవల. 3289 మంత్ర గ్రంథము మాదిరెడ్డి విజయమోహనరావు ... 2003 154 2.00
44329 నవల. 3290 సంకల్పబలం అంబడిపూడి జలజ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 104 5.00
44330 నవల. 3291 మంత్రశక్తి రహస్యం స్వామి చిదానంద యోగ ప్రభ, ఋషికేశ్ ... 62 2.00
44331 నవల. 3292 తాంత్రిక ప్రపంచం ప్రసాదరాయకులపతి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 211 12.00
44332 నవల. 3293 తాంత్రిక ప్రపంచం ప్రసాదరాయకులపతి డాక్టర్ ప్రసాదరాయ కులపతి షష్టిపూర్తి అభినందన సమితి 1997 184 50.00
44333 నవల. 3294 వశీకరణము సు. శివానంద బాలాజి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1983 120 9.50
44334 నవల. 3295 ప్రపంచ వశీకరణం జొన్నలగడ్డ వేంకట రాధా కృష్ణయ్య కిశోర్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై ... 122 2.00
44335 నవల. 3296 సకలకార్యసిద్ధికి మంత్రసాధన యమ్. సత్యనారాయణ వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1989 84 6.00
44336 నవల. 3297 మంత్రశక్తి ఎ.యస్. మూర్తి దేశ సేవ ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 158 3.00
44337 నవల. 3298 మంత్రశాస్త్రము ఉపాసనావిధానము ప్రథమ భాగము గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి చిదంబర గ్రంథమాల, కాకినాడ 1948 90 1.00
44338 నవల. 3299 మానసిక శక్తులు ఎ.యస్. మూర్తి దేశ సేవ ప్రచురణలు, ఏలూరు 1973 192 5.00
44339 నవల. 3300 శ్రీ సిద్ధనాగార్జున తన్త్రమ్ గుండు వేంకటేశ్వర రావు కొండా వీరయ్య అండ్ సన్సు, సికిందరాబాద్ 1958 328 5.00
44340 నవల. 3301 మనస్తత్త్వ శాస్త్రము డి. శ్రీధర బాబు దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1965 123 2.00
44341 నవల. 3302 మనస్తత్త్వము బుర్రా వేంకటనాంచారయ్య ... ... 83 1.00
44342 నవల. 3303 మనస్తత్త్వ శాస్త్రము ముక్తినూతులపాటి గోపాలకృష్ణశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1940 675 3.25
44343 నవల. 3304 చంద్రహాస పరిమి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ... ... 143 4.00
44344 నవల. 3305 రాజరత్నము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1987 148 14.00
44345 నవల. 3306 సమానతా నువ్వెక్కడ మల్లాది సుబ్బమ్మ స్త్రీ విమోచన శిక్షణా కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1990 64 6.00
44346 నవల. 3307 గణపతి రెండవ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం కె.యల్.యన్. సోమయాజులు, రాజమండ్రి 1924 124 2.00
44347 నవల. 3308 గృహరాజు మేడ మద్దులపల్లి సత్యనారాయణ శాస్త్రి మద్దులపల్లి సత్యనారాయణ శాస్త్రి, నరసరావుపేట ... 32 0.25
44348 నవల. 3309 అరణి రాఘవ బాలకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2015 95 15.00
44349 నవల. 3310 రుద్రరాజపురం గంటి రమాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 15.00
44350 నవల. 3311 ఆదర్శాలు ఆంతర్యాలు వైదేహి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 111 5.00
44351 నిఘంటువులు 1 శబ్ద రత్నాకరము బ. సీతారామాచార్యులు చెన్నపట్టణపు బోధనాభ్యసపాఠశాల, చెన్నై 1981 990 25.00
44352 నిఘంటువులు 2 శబ్ద రత్నాకరము బ. సీతారామాచార్యులు చెన్నపట్టణపు బోధనాభ్యసపాఠశాల, చెన్నై 1969 990 25.00
44353 నిఘంటువులు 3 శబ్ద రత్నాకరము ... ... ... 814 15.00
44354 నిఘంటువులు 4 శబ్ద రత్నాకరము బ. సీతారామాచార్యులు చెన్నపట్టణపు బోధనాభ్యసపాఠశాల, చెన్నై 1988 1131 75.00
44355 నిఘంటువులు 5 శబ్ద రత్నాకరము బ. సీతారామాచార్యులు చెన్నపట్టణపు బోధనాభ్యసపాఠశాల, చెన్నై 1990 1131 85.00
44356 నిఘంటువులు 6 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు ప్రథమ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 934 15.00
44357 నిఘంటువులు 7 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు ద్వితీయ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 770 15.00
44358 నిఘంటువులు 8 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు తృతీయ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 806 15.00
44359 నిఘంటువులు 9 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు చతుర్ధ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 809 15.00
44360 నిఘంటువులు 10 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు అయిదవ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 1176 15.00
44361 నిఘంటువులు 11 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు ఆరవ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 873 15.00
44362 నిఘంటువులు 12 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు ఏడవ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 496 15.00
44363 నిఘంటువులు 13 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు ఎనిమిదవ సంపుటం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 516 15.00
44364 నిఘంటువులు 14 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు ప్రథమ సంపుటం జయంతి రామయ్యపంతులు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ 1936 992 15.00
44365 నిఘంటువులు 15 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు ద్వితీయ సంపుటం జయంతి రామయ్యపంతులు ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ 1939 905 15.00
44366 నిఘంటువులు 16 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు తృతీయ సంపుటం కాశీభట్ట సుబ్బయ్య శాస్త్రి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ 1942 930 15.00
44367 నిఘంటువులు 17 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు చతుర్ధ సంపుటం కాశీభట్ట సుబ్బయ్య శాస్త్రి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ 1944 935 15.00
44368 నిఘంటువులు 18 సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు (శ-హ) ... ... ... 1248 15.00
44369 నిఘంటువులు 19 శ్రీహరి నిఘంటువు ఆచార్య రవ్వా శ్రీహరి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2004 1000 257.00
44370 నిఘంటువులు 20 తెలుగు తెలుగు నిఘంటువు బూదరాజు రాధకృష్ణ, అక్కిరాజు రమాపతిరావు, ఎ. పాండయ్య, ఎ.వి. పద్మాకరరెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 1100 390.00
44371 నిఘంటువులు 21 ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరము ప్రథమ సంపుటం చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1966 1296 25.00
44372 నిఘంటువులు 22 ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరము ద్వితీయ సంపుటం చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1968 1234 25.00
44373 నిఘంటువులు 23 ఆంధ్ర శబ్ద రత్నాకరము తృతీయ సంపుటం చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1987 2367 75.00
44374 నిఘంటువులు 24 వావిళ్ల నిఘంటువు శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, బులుసు వేంకటేశ్వరులు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1949 553 25.00
44375 నిఘంటువులు 25 వావిళ్ల నిఘంటువు రెండవ సంపుటం శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, బులుసు వేంకటేశ్వరులు, వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1951 1242 12.00
44376 నిఘంటువులు 26 వావిళ్ల వారి తెనుగు నిఘంటువు రెండవ సంపుటం శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, బులుసు వేంకటేశ్వరులు, వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1000 15.00
44377 నిఘంటువులు 27 వావిళ్ల వారి తెనుగు నిఘంటువు మూడవ సంపుటం ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 1788 15.00
44378 నిఘంటువులు 28 వావిళ్ల వారి తెనుగు నిఘంటువు నాల్గవ సంపుటం ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 2588 15.00
44379 నిఘంటువులు 29 వావిళ్ల వారి తెనుగు నిఘంటువు నాల్గవ సంపుటం వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి, బులుసు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1969 2740 25.00
44380 నిఘంటువులు 30 ఆంధ్రవాచస్పత్యము ప్రథమ సంపుటము కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ ... 615 150.00
44381 నిఘంటువులు 31 ఆంధ్రవాచస్పత్యము ద్వితీయ సంపుటము కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ 1961 467 150.00
44382 నిఘంటువులు 32 ఆంధ్రవాచస్పత్యము ద్వితీయ సంపుటము కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, చెన్నై 1959 467 12.50
44383 నిఘంటువులు 33 ఆంధ్రవాచస్పత్యము తృతీయ సంపుటము కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, చెన్నై 1959 432 12.50
44384 నిఘంటువులు 34 ఆంధ్రవాచస్పత్యము అను శ్రీ శ్యామల కామశాస్త్రీయము కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి అండ్ సన్స్, కాకినాడ 1936 664 25.00
44385 నిఘంటువులు 35 ఆంధ్రవాచస్పత్యము అను శ్రీ శ్యామల కామశాస్త్రీయము కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి అండ్ సన్స్, కాకినాడ ... 664 25.00
44386 నిఘంటువులు 36 ఆంధ్రవాచస్పత్యము (చివరిది) ... ... 1940 2840 25.00
44387 నిఘంటువులు 37 అచ్చతెలుఁగు కోశము ప్రథమ సంపుటము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1979 326 50.00
44388 నిఘంటువులు 38 అచ్చతెలుఁగు కోశము ద్వితీయ సంపుటము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1979 774 50.00
44389 నిఘంటువులు 39 అచ్చతెలుఁగు కోశము ద్వితీయ సంపుటము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1979 774 50.00
44390 నిఘంటువులు 40 అచ్చతెలుఁగు కోశము తృతీయ సంపుటము పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1979 412 50.00
44391 నిఘంటువులు 41 శబ్దార్థ చంద్రిక అను ఆంధ్రనిఘంటువు మహాకాళి సుబ్బారాయ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1942 886 25.00
44392 నిఘంటువులు 42 శబ్దార్థ చంద్రిక అను ఆంధ్రనిఘంటువు మహాకాళి సుబ్బారాయ, వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 2003 1277 360.00
44393 నిఘంటువులు 43 శబ్దార్థ చంద్రిక అను ఆంధ్రనిఘంటువు మహాకాళి సుబ్బారాయ, వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 936 25.00
44394 నిఘంటువులు 44 శబ్దార్థ చంద్రిక అను ఆంధ్రనిఘంటువు మహాకాళి సుబ్బారాయ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 936 25.00
44395 నిఘంటువులు 45 శబ్దార్థ చంద్రిక అను ఆంధ్రనిఘంటువు మహాకాళి సుబ్బారాయ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1939 886 25.00
44396 నిఘంటువులు 46 శబ్దార్థ చంద్రిక అను ఆంధ్రనిఘంటువు మహాకాళి సుబ్బారాయ, వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 936 25.00
44397 నిఘంటువులు 47 శబ్దార్థ దీపిక తెనుఁగు నిఘంటువు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సన్సు, సికింద్రాబాద్ 1956 1429 25.00
44398 నిఘంటువులు 48 తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 376 20.00
44399 నిఘంటువులు 49 శబ్ద రత్నాకరము బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 1040 450.00
44400 నిఘంటువులు 50 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం ప్రథమ సంపుటం అ-ఔ లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1978 412 60.00
44401 నిఘంటువులు 51 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం రెండో సంపుటం క-ఘ లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1981 455 60.00
44402 నిఘంటువులు 52 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం మూడో సంపుటం చ-ణ లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1981 277 50.00
44403 నిఘంటువులు 53 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం నాలుగో సంపుటం త-న లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1985 440 60.00
44404 నిఘంటువులు 54 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం అయిదో సంపుటం ప-భ లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1987 498 75.00
44405 నిఘంటువులు 55 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం ఆరో సంపుటం మ లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు,విశాఖపట్నం 1987 268 60.00
44406 నిఘంటువులు 56 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం సప్తమ సంపుటం య-వ లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1989 272 75.00
44407 నిఘంటువులు 57 తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం ఎనిమిదో సంపుటం శ-హ లకంసాని చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, విశాఖపట్నం 1989 304 75.00
44408 నిఘంటువులు 58 మందారమాల తెలుగు తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు నల్లాన్ చక్రవర్తుల సీతారామాచార్యులు ఎస్.ఆర్. బుక్స్ లింక్స్, విజయవాడ ... 684 243.00
44409 నిఘంటువులు 59 బ్రౌణ్య తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు + మిశ్రభాషా నిఘంటువు చార్లెస్ ఫిలప్ బ్రౌన్ విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 960 275.00
44410 నిఘంటువులు 60 ఆంధ్రపదావళి బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణులు, గుడివాడ 1993 225 40.00
44411 నిఘంటువులు 61 ఆంధ్రపదకోశము పోతుకుచ్చి అంబరీషశర్మ పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, తెనాలి 1981 428 30.00
44412 నిఘంటువులు 62 ఆంధ్రపదకోశము పోతుకుచ్చి అంబరీషశర్మ పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, తెనాలి 1981 428 30.00
44413 నిఘంటువులు 63 ఆంధ్రదీపిక మామిడి వేంకటార్యులు శ్రీ వాసవీ గ్రంథ ప్రచారణ సమితి, మచిలీపట్టణం 1965 811 12.00
44414 నిఘంటువులు 64 ఆంధ్రదీపిక మామిడి వెంకయ్య బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2014 839 300.00
44415 నిఘంటువులు 65 ఆంధ్రక్రియాస్వరూప మణిదీపిక ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1962 908 10.00
44416 నిఘంటువులు 66 విద్యార్థి కల్పవల్లి ముసునూరి నారాయణరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1999 410 90.00
44417 నిఘంటువులు 67 విద్యార్థి కల్పవల్లి ముసునూరి నారాయణరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 410 125.00
44418 నిఘంటువులు 68 శబ్దార్థ దీపిక తెనుఁగు నిఘంటువు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సన్సు, సికింద్రాబాద్ 1956 1429 25.00
44419 నిఘంటువులు 69 తెలుగు నిఘంటువు (విద్యార్థుల కొరకు) జి.యన్. రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 854 25.00
44420 నిఘంటువులు 70 తెలుగు నిఘంటువు (విద్యార్థుల కొరకు) ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 777 5.00
44421 నిఘంటువులు 71 విద్యార్థి కల్పతరువు ... ... ... 618 20.00
44422 నిఘంటువులు 72 విద్యార్థి కల్పతరువు ... ... ... 684 20.00
44423 నిఘంటువులు 73 విద్యార్థి కల్పతరువు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 2012 1047 460.00
44424 నిఘంటువులు 74 విద్యార్థి కల్పతరువు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1988 830 20.00
44425 నిఘంటువులు 75 విద్యార్థి కల్పతరువు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1967 1044 15.00
44426 నిఘంటువులు 76 నడుపల్లి పాఠశాల నిఘంటువు ఎన్.ఎస్. రాజు తెలుగు భాషా చైతన్య సమితి, హైదరాబాద్ 2005 258 72.00
44427 నిఘంటువులు 77 తెలుగు నిఘంటువు ఆవంచ రమాదేవి విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2007 548 200.00
44428 నిఘంటువులు 78 శబ్దార్థ దీపిక ... ... ... 578 20.00
44429 నిఘంటువులు 79 లఘుకోశము దుగ్గిరాల వేంకట పూర్ణ భుజంగశర్మ ... ... 393 20.00
44430 నిఘంటువులు 80 విద్యార్థి కోశము తాళ్లూరి ఆర్ముగంపిళ్ళ త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1961 483 8.00
44431 నిఘంటువులు 81 విద్యార్థి కోశము తాళ్లూరి ఆర్ముగంపిళ్ళ త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం ... 483 8.00
44432 నిఘంటువులు 82 శబ్ద కౌముది శిరోభూషణము వేంకటరంగాచార్యులు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1952 580 20.00
44433 నిఘంటువులు 83 శబ్ద కౌముది శిరోభూషణము వేంకటరంగాచార్యులు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1989 580 40.00
44434 నిఘంటువులు 84 తెలుగు నిఘంటువు పి.వి. చలపతిరావు డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1998 152 20.00
44435 నిఘంటువులు 85 తెలుగు నిఘంటువు పి.వి. చలపతిరావు డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1998 152 20.00
44436 నిఘంటువులు 86 వాడుకతెలుగు పదకోశం కేతు విశ్వనాథరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 300 120.00
44437 నిఘంటువులు 87 వాడుకతెలుగు పదకోశం కేతు విశ్వనాథరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 300 120.00
44438 నిఘంటువులు 88 ఆంధ్ర నిఘంటువు వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు రచయిత, కర్నూలు 2011 100 60.00
44439 నిఘంటువులు 89 ఆంధ్ర నిఘంటువు వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు రచయిత, కర్నూలు 2011 100 60.00
44440 నిఘంటువులు 90 నిఘంటువు తెలుగు ఇంగ్లీష్ చార్లెస్ ఫిలప్ బ్రౌన్ Asian Educational Services, New Delhi 1986 1416 65.00
44441 నిఘంటువులు 91 శంకరనారాయణ ఇంగ్లీషు-ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు ... విక్రమ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2012 1300 365.00
44442 నిఘంటువులు 92 పురుషోత్తమ కవీయము నాదెళ్ల పురుషోత్తమ కవి శ్రీ ఆర్యానందముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1918 368 20.00
44443 నిఘంటువులు 93 లక్ష్మీనారాయణీయము కొట్ర లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి శ్రీ సకలానంద ముద్రాక్షరశాల 1907 814 20.00
44444 నిఘంటువులు 94 లక్ష్మీనారాయణీయము కొట్ర లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి శ్రీ సకలానంద ముద్రాక్షరశాల 1907 814 20.00
44445 నిఘంటువులు 95 శబ్ద రత్నాపణము ఆకుండి వ్యాసశాస్త్రి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1988 378 20.00
44446 నిఘంటువులు 96 శబ్ద రత్నాపణము ఆకుండి వ్యాసశాస్త్రి శ్రీ సత్యానంద ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1934 488 20.00
44447 నిఘంటువులు 97 శబ్ద భాస్కరము పాలావజ్ఝల రామారావు శ్రీ హరనాథ గ్రంథమండలి, అంగలూరు 1935 300 10.00
44448 నిఘంటువులు 98 శబ్ద భాస్కరము పాలావజ్ఝల రామారావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో., సికింద్రాబాద్ 1949 296 3.00
44449 నిఘంటువులు 99 లెర్నర్స్ డిక్షనరి యర్రా సత్యనారాయణ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1990 76 7.50
44450 నిఘంటువులు 100 తెలుగు పదబంధకోశం పోరంకి దక్షిణామూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 100 15.00
44451 నిఘంటువులు 101 నానార్థ రత్నమాల జి.ఎ.ఎస్.ఎస్. సోమయాజులు శర్మ హరి హర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 210 45.00
44452 నిఘంటువులు 102 నానార్థ రత్నమాల జి.ఎ.ఎస్.ఎస్. సోమయాజులు శర్మ హరి హర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 210 45.00
44453 నిఘంటువులు 103 నానార్థ రత్నమాల ... ... ... 180 1.00
44454 నిఘంటువులు 104 నానార్థ నిఘంటువు కె.యస్.ఆర్.కె.వి.వి. ప్రసాద్ జగన్నాథ పబ్లికేషన్స్, నల్లజర్ల 2002 47 25.00
44455 నిఘంటువులు 105 ఆంధ్ర నానార్థ రత్నమాల బోడెపూడి శ్రీరాములు ... ... 28 2.00
44456 నిఘంటువులు 106 ఆంధ్ర నానార్థ రత్నమాల బోడెపూడి శ్రీరాములు ... ... 28 2.00
44457 నిఘంటువులు 107 నానార్ధ మహేశ నిఘంటువు ఉండెమొదలు వెంకయ్యకవి రచయిత, నందిగామ ... 276 2.00
44458 నిఘంటువులు 108 ఆంధ్ర నామ సర్వస్వము అను తెలుగు నుడి కడలి ఉత్తర భాగము ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1982 316 35.00
44459 నిఘంటువులు 109 ఆంధ్ర నామ సర్వస్వము అను తెలుగు నుడి కడలి ఉత్తర భాగము ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1982 316 35.00
44460 నిఘంటువులు 110 తెలుగు నుడికార సహకారి దళవాయి ప్రాన్జ్ జాషువా సి.ఎల్.ఎస్. తెలుగు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 81 6.00
44461 నిఘంటువులు 111 ఆంధ్ర సాహిత్య సర్వస్వము కోట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ప్రసాద్ అండ్ కంపెనీ, చెన్నై 1970 448 20.00
44462 నిఘంటువులు 112 విద్యార్థి కల్పతరువు ... ... ... 439 20.00
44463 నిఘంటువులు 113 తెలంగాణ పద(బంధ)కోశం నిలమెల భాస్కర్ నయనం ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2003 96 60.00
44464 నిఘంటువులు 114 జాతీయ సంపద ఆరి శివరామకృష్ణయ్య ఉమాదేవి, విజయవాడ 2004 176 80.00
44465 నిఘంటువులు 115 క్రియా పర్యాయపద నిఘంటువు కె. కోదండ రామాచార్యులు జానకీ పతి ప్రచురణలు, ఖమ్మం 2005 76 100.00
44466 నిఘంటువులు 116 తెలుగు వెలుగు రాయప్రోలు రథాంగపాణి జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1991 131 12.50
44467 నిఘంటువులు 117 తెలుగు పదప్రయోగాలు అడుగుల రామయ్య జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1997 219 30.00
44468 నిఘంటువులు 118 తెలుగు జాతీయాల కోశం మూలె విజయలక్ష్మి యమ్బి యమ్మార్ పబ్లికేషన్స్ 1998 237 80.00
44469 నిఘంటువులు 119 జాతీయాలు పుట్టుపూర్వోత్తరాలు మరియు సంస్కృత న్యాయాలు రెంటాల గోపాలకృష్ణ గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 180 25.00
44470 నిఘంటువులు 120 పదబంధ పారిజాతము ప్రథమ సంపుటము నార్ల వెంకటేశ్వరరావు, తిమ్మావజ్ఝల కోదండరామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1959 864 10.00
44471 నిఘంటువులు 121 పదబంధ పారిజాతము ద్వితీయ సంపుటము నార్ల వెంకటేశ్వరరావు, తిమ్మావజ్ఝల కోదండరామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1961 886 10.00
44472 నిఘంటువులు 122 తెలుగు జాతీయాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 512 300.00
44473 నిఘంటువులు 123 తెలుగు జాతీయాల నిఘంటువు పి. రాజేశ్వర రావు ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2012 168 70.00
44474 నిఘంటువులు 124 పదకోశం మీకోసం ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషాసంఘం, హైదరాబాద్ 2008 88 20.00
44475 నిఘంటువులు 125 మాటలూ మార్పులూ బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2001 235 100.00
44476 నిఘంటువులు 126 మాటలూ మార్పులూ బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2001 235 100.00
44477 నిఘంటువులు 127 జాతీయములు పద ప్రయోగాలు సి.వి.ఎల్. నరసింహారావు స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 112 30.00
44478 నిఘంటువులు 128 మాటల వాడుక వాడుక మాటలు అనుభవాలు న్యాయాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2006 249 110.00
44479 నిఘంటువులు 129 తెలుగు జాతీయాలు యం.వి. నరసింహారెడ్డి శ్రీ రమణ బుక్ డిపో., కరీంనగర్ 2012 148 100.00
44480 నిఘంటువులు 130 తెలుగు జాతీయాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2005 184 80.00
44481 నిఘంటువులు 131 మాటతీరు యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 176 80.00
44482 నిఘంటువులు 132 తెలంగాణ జాతీయాలు వేముల పెరుమాళ్ళు విరాట్ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 2011 370 200.00
44483 నిఘంటువులు 133 తెలుఁగు జాతీయములు ప్రథమ భాగము పార్టు 1 నాళము కృష్ణరావు లక్ష్మీ గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1940 347 1.00
44484 నిఘంటువులు 134 తెలుఁగు జాతీయములు ప్రథమ భాగము పార్టు 2 నాళము కృష్ణరావు లక్ష్మీ గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1940 286 1.00
44485 నిఘంటువులు 135 తెలుఁగు భాషా సారూప్య పదకోశము చక్కా చెన్నకేశవరావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 352 150.00
44486 నిఘంటువులు 136 తెలుగు దేశ్య వ్యుత్పత్తి నిఘంటువు ఇరిగేపల్లి ముద్దప్ప ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2003 355 300.00
44487 నిఘంటువులు 137 సమానార్థ పదాలు వ్యతిరేక పదాలు MD. Nafizuddin డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 100 18.00
44488 నిఘంటువులు 138 సమాన వ్యతిరేకార్థ పదనిఘంటువు బోయి భీమన్న, పి.యస్.ఆర్. అప్పారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 363 20.00
44489 నిఘంటువులు 139 తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు జి.యన్. రెడ్డి సత్యశ్రీ ప్రచురణలు, తిరుపతి 1990 558 93.00
44490 నిఘంటువులు 140 తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు జి.యన్. రెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 541 125.00
44491 నిఘంటువులు 141 ఆంధ్ర ధాతుమాల ... కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1930 92 0.50
44492 నిఘంటువులు 142 ఆంధ్ర ధాతుమాల ... కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1930 92 0.50
44493 నిఘంటువులు 143 తెలుగుపదాల ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్షనరీ డి.సి. రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2010 370 160.00
44494 నిఘంటువులు 144 ప్రసాక్షర పదకోశము ముసునూరి నారాయణరావు రచయిత, రాజమండ్రి 1981 196 18.00
44495 నిఘంటువులు 145 ప్రసాక్షర పదకోశము ముసునూరి నారాయణరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1997 195 40.00
44496 నిఘంటువులు 146 తెలుగు ప్రాస పద నిఘంటువు దివాకర్ల రామభాస్కరం ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 1208 750.00
44497 నిఘంటువులు 147 పదకోశం మీకోసం ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషాసంఘం, హైదరాబాద్ 2008 88 20.00
44498 నిఘంటువులు 148 పత్రికా రచయితల పదకోశం పరకాల సూర్యమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 175 30.00
44499 నిఘంటువులు 149 పత్రికా పదకోశం చేకూరి రామారావు, ఒరుగు భాస్కర్, బూదరాజు రాధాకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2004 440 150.00
44500 నిఘంటువులు 150 పత్రికాభాషా నిఘంటువు కె. బాలసుబ్రమణియన్, కాచినేని రామారావు నిఘంటు నిర్మాణ శాఖ 1995 406 100.00
44501 నిఘంటువులు 151 Dictionary of Media and Journalism Chandrakant P. Singh I.K. International Pvt., Ltd., New Delhi 2004 331 150.00
44502 నిఘంటువులు 152 వార్త పలుకుబడి ఎ.బి.కె ప్రసాద్, సతీష్ చందర్ ఎబికె పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 317 50.00
44503 నిఘంటువులు 153 జర్నలిస్టుల పదకోశం పరకాల సూర్యమోహన్ ... ... 216 60.00
44504 నిఘంటువులు 154 ఈనాడు వ్యవహారకోశం ... ఉషోదయా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 233 50.00
44505 నిఘంటువులు 155 ఆధునిక వ్యవహార కోశం బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 390 150.00
44506 నిఘంటువులు 156 Oxford Telugu English Dictionary J.P.L. Gwynn Oxford University Press 2009 569 495.00
44507 నిఘంటువులు 157 నిఘంటు తెలుగు ఇంగ్లీష్ యం. వెంకటరత్నమ్ Asian Educational Services, New Delhi 1985 1416 57.00
44508 నిఘంటువులు 158 తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు యం. వెంకటరత్నం Asian Educational Services, New Delhi 2006 1416 265.00
44509 నిఘంటువులు 159 తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు పావులూరి శంకరనారాయణ Asian Educational Services, New Delhi 2008 1300 285.00
44510 నిఘంటువులు 160 A Telugu=English Dictionary పావులూరి శంకరనారాయణ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1964 1372 20.00
44511 నిఘంటువులు 161 బాలసరస్వతి తెలుగు ఇంగ్లీషు డిక్షనరి దాశరథి, ఎన్.సి.ఎస్. పార్థసారథి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1979 1024 75.00
44512 నిఘంటువులు 162 శంకరనారాయణ తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు పావులూరి శంకరనారాయణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 960 450.00
44513 నిఘంటువులు 163 నిఘంటువు తెలుగు ఇంగ్లీష్ చార్లెస్ ఫిలప్ బ్రౌన్ Asian Educational Services, New Delhi 1985 1416 65.00
44514 నిఘంటువులు 164 తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు విలియం బ్రౌన్ Asian Educational Services, New Delhi 2001 378 50.00
44515 నిఘంటువులు 165 తెనుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు విలియం బ్రౌన్ అపూర్వ గ్రంథమాల 1953 378 20.00
44516 నిఘంటువులు 166 తెలుగు ఇంగ్లీషు డిక్షనరి బి. సుదర్శన్ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1982 128 5.00
44517 నిఘంటువులు 167 ఎమెస్కో పోకెట్ తెలుగు ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1991 149 10.00
44518 నిఘంటువులు 168 విజయవాణి తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు నాయుని కృష్ణమూర్తి విజయవాణి పబ్లిషర్స్, చౌడేపల్లి 1994 127 15.00
44519 నిఘంటువులు 169 పుష్పవృష్టి సప్రయోగ తెలుగు ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ ... ... 1978 231 50.00
44520 నిఘంటువులు 170 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 1310 20.00
44521 నిఘంటువులు 171 బ్రౌణ్య ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు ... తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 1367 90.00
44522 నిఘంటువులు 172 బ్రౌణ్య ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు ... పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2000 1367 250.00
44523 నిఘంటువులు 173 English English Telugu Modern Dictionary ... విక్రమ్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 984 300.00
44524 నిఘంటువులు 174 శంకరనారాయణ ఇంగ్లీషు-ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు పావులూరి శంకరనారాయణ ఎస్.ఆర్. బుక్స్ లింక్స్, విజయవాడ 2013 1704 425.00
44525 నిఘంటువులు 175 శంకరనారాయణ ఇంగ్లీషు-ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు ఆవంచ సత్యనారాయణ విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2010 1575 400.00
44526 నిఘంటువులు 176 శంకరనారాయణ ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 1344 450.00
44527 నిఘంటువులు 177 Medium Dictionary English-English-Telugu N.C.S. Acharya, M. Venkateswara Rao S.R. Agencies, Vijayawada 1995 664 68.00
44528 నిఘంటువులు 178 నిఘంటు ఇంగ్లీష్ తెలుగు చార్లెస్ ఫిలప్ బ్రౌన్ Asian Educational Services, New Delhi 1983 1367 57.00
44529 నిఘంటువులు 179 నిఘంటు ఇంగ్లీష్ తెలుగు చార్లెస్ ఫిలప్ బ్రౌన్ Asian Educational Services, New Delhi 1983 1367 57.00
44530 నిఘంటువులు 180 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు చార్లెస్ ఫిలప్ బ్రౌన్ Asian Educational Services, New Delhi 2002 1367 235.00
44531 నిఘంటువులు 181 Standard Dictionary English-English-Telugu ఎన్.సి.ఎస్. ఆచార్య S.R. Agencies, Vijayawada ... 1776 300.00
44532 నిఘంటువులు 182 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు పావులూరి శంకరనారాయణ Asian Educational Services, New Delhi 2006 1600 265.00
44533 నిఘంటువులు 183 The Great Lifco Dictionary (Egnlish-English-Telugu) ... The Little Flower Co., Chennai 2006 1350 230.00
44534 నిఘంటువులు 184 ఇంగ్లీషు తెలుగు డిక్షనరీ బి. లక్ష్మయ్యసెట్టి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, పొదిలి 1982 124 6.00
44535 నిఘంటువులు 185 Illustrated Dictionary English-Telugu ... J.S. Sant Singh & Sons, Delhi ... 473 15.00
44536 నిఘంటువులు 186 ది లిటిల్ లిఫ్ కో డిక్షనరీ ... ... ... 600 20.00
44537 నిఘంటువులు 187 తెలుగు ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు ... ... ... 894 20.00
44538 నిఘంటువులు 188 Link's Gemoxford Concise Dictionary C. Chalapati Rao Link Publications 2008 778 126.00
44539 నిఘంటువులు 189 Link's New Gem Oxford Concise Dictionary V. Sathyanarayana, C. Chalapati Rao Link Publications ... 632 25.00
44540 నిఘంటువులు 190 Medium Dictionary English-Telugu పావులూరి శంకరనారాయణ వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1982 1168 34.00
44541 నిఘంటువులు 191 Medium Dictionary English-Telugu పావులూరి శంకరనారాయణ ... ... 1168 34.00
44542 నిఘంటువులు 192 The Swastik Dictionary Egnlish-Telugu-Hindi ... ... ... 822 20.00
44543 నిఘంటువులు 193 The Little Lifco Dictionary Egnlish-English-Telugu ... The Little Flower Co., Chennai 1971 663 5.50
44544 నిఘంటువులు 194 The Little Lifco Dictionary Egnlish-English-Telugu ... The Little Flower Co., Chennai 1974 663 6.00
44545 నిఘంటువులు 195 The Little Lifco Dictionary Egnlish-English-Telugu ... The Little Flower Co., Chennai 2008 694 95.00
44546 నిఘంటువులు 196 The Little Lifco Dictionary Egnlish-English-Telugu ... The Little Flower Co., Chennai 1955 624 3.50
44547 నిఘంటువులు 197 Pictorial Gem Dictionary English-English-Telugu Mallampalli Somasekhara Sarma Bala Saraswathy Book Depot, Kurnool 1982 592 22.00
44548 నిఘంటువులు 198 English English Telugu Dictionary ... ... ... 834 25.00
44549 నిఘంటువులు 199 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు పి.వి.కె. ప్రసాదరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1990 343 35.00
44550 నిఘంటువులు 200 The Haris Handy Dictionary Hari Publications, Vijayawada 1973 284 2.25
44551 నిఘంటువులు 201 తెలుగు ఇంగ్లీషు డిక్షనరి పి.వి. చలపతిరావు డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1994 144 16.50
44552 నిఘంటువులు 202 తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు నాయుని కృష్ణమూర్తి విజయవాణి పబ్లిషర్స్, చౌడేపల్లి 1984 111 5.00
44553 నిఘంటువులు 203 ప్రజాహిత ఇంగ్లీషు తెలుగు డిక్షనరీ వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2005 142 50.00
44554 నిఘంటువులు 204 ఇంగ్లీషులో ఒకలాగే ఉండి వేర్వేరు అర్థాలనిచ్చే పదాలు టి. రవి కుమార్ సరస్వతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 80 25.00
44555 నిఘంటువులు 205 తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు ... ... ... 146 20.00
44556 నిఘంటువులు 206 తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 371 5.00
44557 నిఘంటువులు 207 తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 480 2.00
44558 నిఘంటువులు 208 ఆంధ్రనామ సంగ్రహమను నిఘంటువు పైడిపాటి లక్ష్మణకవి నేలటూరి సుబ్రహ్మణ్యం 1860 22 0.10
44559 నిఘంటువులు 209 నాంధ్రనామ సంగ్రహంబనియెడు నిఘంటువు పైడిపాటి లక్ష్మణకవి సరస్వతీ నిలయముద్రాక్షరశాల 1874 46 0.10
44560 నిఘంటువులు 210 ఆంధ్ర నిఘంటుత్రయము నేదునూరి గంగాధరం కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1962 308 10.00
44561 నిఘంటువులు 211 ఆంధ్ర నిఘంటుత్రయము ... వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1953 135 2.00
44562 నిఘంటువులు 212 ఆంధ్ర నిఘంటుత్రయము ... వేంకట్రామ అండ్ కో., ఏలూరు 1937 303 3.00
44563 నిఘంటువులు 213 ఆంధ్ర నిఘంటుత్రయము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి మారుతిరాం అండ్ కో., బెజవాడ 1926 279 6.00
44564 నిఘంటువులు 214 ఆంధ్రనామ సంగ్రహము ఆంధ్రనామ శేషము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 303 1.12
44565 నిఘంటువులు 215 ఆంధ్రనామ సంగ్రహము ఆంధ్రనామ శేషము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1919 295 1.25
44566 నిఘంటువులు 216 ఆంధ్రనామ సంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1975 128 3.00
44567 నిఘంటువులు 217 ఆన్ధ్రనామ సంగ్రహంబను నిఘంటువు పైడిపాటి లక్ష్మణకవి జనరంజనీముద్రాక్షరశాల 1879 76 0.10
44568 నిఘంటువులు 218 ఆంధ్రనామ సంగ్రహము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1966 119 0.75
44569 నిఘంటువులు 219 ఆంధ్రనామ సంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 98 35.00
44570 నిఘంటువులు 220 ఆంధ్రనామ సర్వస్వము అను తెలుఁగు నుడికడలి ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1982 316 35.00
44571 నిఘంటువులు 221 తప్పులు దిద్దుకుందాం ఆర్వీ రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 2005 89 50.00
44572 నిఘంటువులు 222 నానార్ధ మహేశ నిఘంటువు ఉండెమొదలు వెంకయ్యకవి రచయిత, నందిగామ ... 277 20.00
44573 నిఘంటువులు 223 ఆంధ్ర నానార్ధ రత్నమాల బోడెపూడి శ్రీరాములు రచయిత ... 28 1.00
44574 నిఘంటువులు 224 తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 284 20.00
44575 నిఘంటువులు 225 తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు ... ... ... 128 2.00
44576 నిఘంటువులు 226 పద విపంచి బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణులు, గుడివాడ 1971 56 2.00
44577 నిఘంటువులు 227 పద విపంచి బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణులు, గుడివాడ 1986 133 10.00
44578 నిఘంటువులు 228 అకారాది అమరనిఘంటువు సంస్కృతము తెలుగు మొదటి భాగము క్రొత్తపల్లి సుందరరామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం 2007 229 150.00
44579 నిఘంటువులు 229 అమరకోశము అను ప్రసిద్ధమైన నామలింగానుశాసనము, సటీకము శ్రీమదమరసింహ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1911 396 1.00
44580 నిఘంటువులు 230 అమరకోశము అను ప్రసిద్ధమైన నామలింగానుశాసనము, సటీకము ... ... ... 171 1.00
44581 నిఘంటువులు 231 నామలిఙ్గానుశాసనము అను నామాంతరము గల అమరకోశము శ్రీమదమరసింహ ఆనందాశ్రమ గ్రంథరత్నమాల,చెన్నై 1927 424 2.00
44582 నిఘంటువులు 232 నామలింగానుశాసనము అను సటీకామరకోశము అమరసింహ ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి ... 422 6.00
44583 నిఘంటువులు 233 నామలింగానుశాసనమను నిఘంటువు అమరసింహ శ్రీనివాస ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1902 360 1.00
44584 నిఘంటువులు 234 నామలిఙ్గానుశాసనము అను నామాన్తరముగల అమరకోశము సటీకము ... Asian Educational Services, New Delhi 1988 424 35.00
44585 నిఘంటువులు 235 నామలిఙ్గానుశాసనము అను నామాన్తరముగల అమరకోశము సటీకము ... Asian Educational Services, New Delhi 1988 424 35.00
44586 నిఘంటువులు 236 నామలింగానుశాసనము అను సటీకామరకోశము అమరసింహ వేంకటరామ్ అండ్ కో., ఏలూరు 1929 422 1.12
44587 నిఘంటువులు 237 నామలింగానుశాసనము అను సటీకామరకోశము అమరసింహ వేంకటరామ్ అండ్ కో., ఏలూరు 1928 422 1.12
44588 నిఘంటువులు 238 అమరకోశము చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు, హైదరాబాద్ 1989 416 100.00
44589 నిఘంటువులు 239 నామలింగానుశాసనము అను అమరకోశము లింగాభట్టీయ హరిహర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 1007 220.00
44590 నిఘంటువులు 240 నామలింగానుశాసనము అను అమరకోశము ... శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు, హైదరాబాద్ 1996 1007 300.00
44591 నిఘంటువులు 241 The Namalinganusasana of Amarasimha Krishnaji Govind Oka Law Printing Press, Poona 1913 346 3.50
44592 నిఘంటువులు 242 The Haridas Sanskrit Series 30 Haragovinda Sastri Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1968 696 3.00
44593 నిఘంటువులు 243 The Haridas Sanskrit Series 30 Haragovinda Sastri Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1968 712 6.00
44594 నిఘంటువులు 244 అమరకోశము ... ... ... 396 20.00
44595 నిఘంటువులు 245 అమరకోశము చెన్నుభట్ల వెంకటకృష్ణ శర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు 2006 450 126.00
44596 నిఘంటువులు 246 వైజయన్తీ బులుసు వేంకటరమణార్య, భాష్యం అప్పలాచార్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1958 765 20.00
44597 నిఘంటువులు 247 అమరకోశము ప్రథమకాండము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 95 2.00
44598 నిఘంటువులు 248 విశ్వకోశము మొదలి అప్పన్న శాస్త్రులు శ్రీ సుజనరంజనీ ముద్రణాలయము, కాకినాడ 1913 510 2.50
44599 నిఘంటువులు 249 నానార్థరత్నమాల ఇరుగపదండనాథ అమెరికన్ డైమెండ్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1916 210 45.00
44600 నిఘంటువులు 250 సంస్కృతాన్ధ్రశబ్దరూప రహస్యాదర్శమ్ చింతా సుందర రామశాస్త్రి కేశవరాజు సమూహీవారి స్వధర్మప్రకాశిని ముద్రాక్షరశాల 1877 120 0.25
44601 నిఘంటువులు 251 శబ్దార్థకల్పతరువు మామిడి వేంకటార్యులు శ్రీ వాసవీ గ్రంథ ప్రచారణ సమితి, మచిలీపట్టణం 1961 1655 20.00
44602 నిఘంటువులు 252 ఆంధ్ర సంస్కృత కోశము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు, కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 538 15.00
44603 నిఘంటువులు 253 ప్రజాహిత డిక్షనరీ తెలుగు సంస్కృతం ఇంగ్లీషు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2009 222 110.00
44604 నిఘంటువులు 254 జనార్దనకోశము కానుకొల్లు జనార్దనశర్మ కానుకొల్లు జనార్ధనశర్మ, మచిలీపట్టణం ... 64 1.00
44605 నిఘంటువులు 255 ఆంధ్ర సంస్కృత నిఘంటుః కాశీ కృష్ణాచార్యః ... 1949 147 2.00
44606 నిఘంటువులు 256 సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు వెత్సా వెంకట శేషయ్య ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 387 60.00
44607 నిఘంటువులు 257 సంస్కృత లఘు శబ్దకోశము భాగవతుల రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ సరస్వతి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1988 117 15.00
44608 నిఘంటువులు 258 సంస్కృత శబ్దకోశము భాగవతుల రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ విఘ్నేశ్వర ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 100 20.00
44609 నిఘంటువులు 259 సంస్కృత లఘు శబ్దకోశము భాగవతుల రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ సరస్వతి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1986 68 6.00
44610 నిఘంటువులు 260 సంస్కృతాంధ్ర పదార్ణవము విక్రాల శేషాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 233 8.00
44611 నిఘంటువులు 261 సంస్కృతాంధ్ర పదార్ణవము విక్రాల శేషాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 233 8.00
44612 నిఘంటువులు 262 సంస్కృతాంధ్ర పదార్ణవము విక్రాల శేషాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 216 5.00
44613 నిఘంటువులు 263 సంస్కృతాంధ్ర పదార్ణవము విక్రాల శేషాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 216 5.00
44614 నిఘంటువులు 264 క్రియా పర్యాయపద నిఘంటువు కె. కోదండ రామాచార్యులు జానకీ పతి ప్రచురణలు, ఖమ్మం 2005 76 100.00
44615 నిఘంటువులు 265 బీజ తంత్రం మేళ్లచెర్వు వేఙ్కట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రా మో రా, చీరాలు 2005 48 20.00
44616 నిఘంటువులు 266 సంస్కృతనిఘంటుః శబ్దరూపరహస్యాదర్శమ్ ద్విరూపాదికోశమ్ చింతా సుందర రామశాస్త్రి రా మో రా, చీరాలు 2005 88 30.00
44617 నిఘంటువులు 267 సంస్కృతనిఘంటుః శబ్దరూపరహస్యాదర్శమ్ ద్విరూపాదికోశమ్ చింతా సుందర రామశాస్త్రి రా మో రా, చీరాలు 2005 88 30.00
44618 నిఘంటువులు 268 సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1943 571 20.00
44619 నిఘంటువులు 269 సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 490 20.00
44620 నిఘంటువులు 270 లఘుకోశము సంస్కృతాంధ్రపదనిఘంటువు దుగ్గిరాల వేంకట పూర్ణ భుజంగశర్మ ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, హైదరాబాద్ 1950 429 30.00
44621 నిఘంటువులు 271 డీలక్స్ సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు కాశ్యప డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 260 50.00
44622 నిఘంటువులు 272 సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు చలమచర్ల వేంకట శేషాచార్యులు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు, హైదరాబాద్ 1987 306 25.00
44623 నిఘంటువులు 273 విశ్వకోశము సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు మహేశ్వర సూరి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1996 348 75.00
44624 నిఘంటువులు 274 విశ్వకోశము సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు మహేశ్వర సూరి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1996 348 75.00
44625 నిఘంటువులు 275 సంస్కృతాంధ్ర నిఘంటువు పి. సూర్యనారాయణ శ్రీ లలితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 236 45.00
44626 నిఘంటువులు 276 The Students Sanskrit English Dictionary Vaman Shivram Apte Motilal Banarsidass, Madras 1988 664 65.00
44627 నిఘంటువులు 277 The Students Sanskrit English Dictionary Vaman Shivram Apte Motilal Banarsidass, Madras 1965 664 6.00
44628 నిఘంటువులు 278 A Dictionary, English And Sanskrti Monier Williams Motilal Banarsidass, Madras 1971 858 60.00
44629 నిఘంటువులు 279 పూర్వగాథాలహరి వేమూరి శ్రీనివాసరావు వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1976 532 20.50
44630 నిఘంటువులు 280 పురాణనామ చంద్రిక యెనమండ్రం వెంకటరామయ్య ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 237 87.00
44631 నిఘంటువులు 281 పురాణనామ సంగ్రహము సాధు లక్ష్మీనరసింహ శర్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 416 80.00
44632 నిఘంటువులు 282 పురాణనామ సంగ్రహము సాధు లక్ష్మీనరసింహ శర్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 416 80.00
44633 నిఘంటువులు 283 Indian Mythology Jan Knappert An Imprint of Harper Collins Publishers India 1992 288 95.00
44634 నిఘంటువులు 284 పారమార్థిక పదకోశం పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 440 175.00
44635 నిఘంటువులు 285 భావార్థ ప్రకాశిక ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం ... 215 50.00
44636 నిఘంటువులు 286 A Dictionary of Advaita Vedanta Nirod Baran Chakraborty The Ramakrishna Mission Institute of Culture 2003 256 70.00
44637 నిఘంటువులు 287 వేదాంత పరిభాషా వివరణము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు రచయిత, విజయవాడ ... 278 120.00
44638 నిఘంటువులు 288 వేదాంత శబ్దార్థములు టి.వి. దక్షిణామూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 173 60.00
44639 నిఘంటువులు 289 వేదాంత శబ్దార్థ దీపిక అగస్త్యరాజు సర్వేశ్వరరావు రచయిత, కావలి 2004 132 100.00
44640 నిఘంటువులు 290 వేదాంత నిఘంటువు ... సెయింట్ జాన్స్ ప్రచురణలు 1977 222 20.00
44641 నిఘంటువులు 291 Vedanta Glossary Gade Ankayya Author, Guntur 1978 190 5.00
44642 నిఘంటువులు 292 Vedanta Glossary Gade Ankayya Author, Guntur 1965 108 3.00
44643 నిఘంటువులు 293 వేదాన్త పద పరిజ్ఞానము ఎల్. విజయగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1990 124 12.00
44644 నిఘంటువులు 294 వేదాన్త పద పరిజ్ఞానము ఎల్. విజయగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1990 124 12.00
44645 నిఘంటువులు 295 A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature John Dowson Rupa & Co., Kolkata 1984 411 30.00
44646 నిఘంటువులు 296 A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature John Dowson D.K. Printworld (P) Ltd., New Delhi 2005 430 150.00
44647 నిఘంటువులు 297 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారత నామ సర్వస్వం పుత్తా పుల్లారెడ్డి రచయిత, కడప 2010 515 300.00
44648 నిఘంటువులు 298 భారత నామానుక్రమణిక మొదటి భాగము పురాణపండ శ్రీచిత్ర ... 1981 114 20.00
44649 నిఘంటువులు 299 భారత నామానుక్రమణిక మొదటి భాగము పురాణపండ శ్రీచిత్ర ... 1981 114 20.00
44650 నిఘంటువులు 300 శ్రీమహాభారత దర్శిని శాతవాహన శ్రీగాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 244 50.00
44651 నిఘంటువులు 301 భాగవత నామకోశం ఉప్పలధడియం రామమూర్తి జనని ప్రచురణ, చెన్నై 2013 160 200.00
44652 నిఘంటువులు 302 భువన కోశము ... శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 104 16.00
44653 నిఘంటువులు 303 శ్రీ సూర్య వంశము మన్యం కుప్పుస్వామి రచయిత 1999 56 15.00
44654 నిఘంటువులు 304 Important Technical Words P. Shashirekha Author, Hyd 2010 204 250.00
44655 నిఘంటువులు 305 దివ్యజ్యోతి పోతిరెడ్డి సూర్యనారాయణ రచయిత 1997 768 250.00
44656 నిఘంటువులు 306 సద్విషయ సంగ్రహము విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య సలక్షణ ఘనపాఠీ శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి దేవస్థానం, విజయవాడ ... 48 10.00
44657 నిఘంటువులు 307 సద్విషయ సంగ్రహః ... శ్రీ కంచీ కామకోటి పీఠం, కంచీపురమ్ ... 36 10.00
44658 నిఘంటువులు 308 సంస్కృతీ సౌరభం చిర్రావూరి శివరామకృష్ణశర్మ రచయిత 1997 49 10.00
44659 నిఘంటువులు 309 ప్రాణి రహస్యము బోదు రామమూర్తి రచయిత ... 22 1.00
44660 నిఘంటువులు 310 తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 120 10.00
44661 నిఘంటువులు 311 Who's Who of The Mahabharat Chander Kanth Suri Books for All, Delhi 104 20.00
44662 నిఘంటువులు 312 Classical Dictionary of India John Garrett Oriental Publishers, Delhi 793 100.00
44663 నిఘంటువులు 313 Sree Madandhara Mahabharatha Nama Sarvasva Vemireddy Sulochana Devi Author 2013 449 300.00
44664 నిఘంటువులు 314 Puranic Encyclopaedia Vettam Mani Motilal Banarsidass, Chennai 2006 922 1,395.00
44665 నిఘంటువులు 315 A Vedic Concordance Maurice Bloomfield Motilal Banarsidass, Madras 1996 1078 1,200.00
44666 నిఘంటువులు 316 మహా బౌద్ధ విజ్ఞాన సర్వస్వ నిఘంటువు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 504 500.00
44667 నిఘంటువులు 317 प्रशासन शब्दकोश ... भाषा विभाग, भोपाल 1964 373 100.00
44668 నిఘంటువులు 318 नृत्यरत्नकोश व्दितीय भाग रसिकलाल छोटालाल परीख राजस्यान प्राच्यविधा प्रतीष्ठान, चोधपुर 1968 200 20.00
44669 నిఘంటువులు 319 संस्कृत हिन्दी कोश वामन शिवराम आप्टे मेतीलाल बनारसीदास, वारनासी 1966 1364 200.00
44670 నిఘంటువులు 320 భారతీ విజ్ఞాన సంగ్రహము నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య రచయిత, గుంటూరు 2013 40 10.00
44671 నిఘంటువులు 321 వాణిజ్య పదకోశం జి. చెన్న కేశవ రెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 360 20.00
44672 నిఘంటువులు 322 పారిభాషిక పదకోశము ... ... ... 816 20.00
44673 నిఘంటువులు 323 శాసన మండలి పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1976 28 1.00
44674 నిఘంటువులు 324 శాసన మండలి పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1976 28 1.00
44675 నిఘంటువులు 325 ఓడ రేవుల శాఖ పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1977 4 1.00
44676 నిఘంటువులు 326 పరిపాలన, న్యాయ పదకోశం (ఇంగ్లీషు-తెలుగు) ముకురాల రామారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 430 22.50
44677 నిఘంటువులు 327 ప్రభుత్వపాలనశాస్త్ర నిఘంటువు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 265 35.00
44678 నిఘంటువులు 328 ప్రభుత్వపాలనశాస్త్ర నిఘంటువు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 264 35.00
44679 నిఘంటువులు 329 పారిభాషిక పదకోశం ప్రభుత్వ పాలనశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 82 20.00
44680 నిఘంటువులు 330 प्रशासनिक पदावली ... ఆంధ్రా బ్యాంక్, హైదరాబాద్ 1987 62 2.00
44681 నిఘంటువులు 331 కార్యాలయ పదావళి (ఇంగ్లీషు తెలుగు) ... ... ... 32 2.00
44682 నిఘంటువులు 332 పట్టణ ప్రణాళిక శాఖ పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1977 4 1.00
44683 నిఘంటువులు 333 అర్థ గణాంక శాఖ పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1978 5 1.00
44684 నిఘంటువులు 334 రోడ్లు భవనముల శాఖ పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1976 6 1.00
44685 నిఘంటువులు 335 పురావస్తు శాఖ పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1978 6 1.00
44686 నిఘంటువులు 336 రాజకీయ పదాల డిక్షనరీ బి.ఆర్. బాపూజీ రమేష్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 128 50.00
44687 నిఘంటువులు 337 రాజకీయ పారిభాషిక పదకోశం బోరిస్ పుత్రిన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 104 8.00
44688 నిఘంటువులు 338 రాజకీయ పారిభాషిక పదకోశం బోరిస్ పుత్రిన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 104 8.00
44689 నిఘంటువులు 339 రాజకీయ పారిభాషిక పదకోశం బోరిస్ పుత్రిన్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు 1979 104 2.00
44690 నిఘంటువులు 340 कार्यालय सहयिका ... केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परीषद, नई दिल्ली 1966 264 2.00
44691 నిఘంటువులు 341 कार्यालय सहयिका हरि बाबू कंसाल केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परीषद, नई दिल्ली 1989 308 6.00
44692 నిఘంటువులు 342 कार्यालय सहयिका हरि बाबू कंसाल केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परीषद, नई दिल्ली ... 320 11.00
44693 నిఘంటువులు 343 कार्यालय सहयिका हरि बाबू कंसाल केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परीषद, नई दिल्ली 1987 319 8.00
44694 నిఘంటువులు 344 న్యాయపద కోశము కె. గురుమూర్తి కాకులపాటి గురుమూర్తి, హైదరాబాద్ 1989 141 40.00
44695 నిఘంటువులు 345 న్యాయశాస్త్ర పరిచయ నిఘంటువు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 86 2.00
44696 నిఘంటువులు 346 సాంకేతిక విద్యా శాఖ పదకోశము ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1976 14 1.00
44697 నిఘంటువులు 347 కార్యాలయ వాణిజ్య పదకోశము రావి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1989 180 12.00
44698 నిఘంటువులు 348 కార్యాలయ వాణిజ్య పదకోశము రావి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 176 12.00
44699 నిఘంటువులు 349 కార్యాలయ పదావళి (ఇంగ్లీషు తెలుగు) ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1983 56 1.00
44700 నిఘంటువులు 350 Abbreviations ... National Shorthand School, Visakhapatnam ... 64 2.00
44701 నిఘంటువులు 351 సాంకేతిక పదకోశం కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1971 236 6.00
44702 నిఘంటువులు 352 సాంకేతిక పదకోశం కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 236 6.00
44703 నిఘంటువులు 353 Compilation of Technical Terms ... Hindi Equivalents ... 64 1.00
44704 నిఘంటువులు 354 శాస్త్ర పరిభాష ... ... ... 234 6.00
44705 నిఘంటువులు 355 శాస్త్ర పరిభాష దిగవల్లి వేంకట శివరావు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ప్రెస్, బెజవాడ 1934 238 1.00
44706 నిఘంటువులు 356 పారిభాషిక నిఘంటువు ఇంగ్లీషు-తెలుగు దిగవల్లి వేంకట శివరావు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ప్రెస్, బెజవాడ 1934 238 1.00
44707 నిఘంటువులు 357 Abbreviations ... P.S. Sastry, Kakinada 1986 39 1.00
44708 నిఘంటువులు 358 విద్యాపారిభాషిక పదకోశము మరియు విద్యాసంకేతాక్షరములు కొల్లు మధుసూదన రావు Sves Publications Surya-pet, Surya-pet 2004 91 35.00
44709 నిఘంటువులు 359 శాస్త్రనామ నిఘంటువు ఆర్.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2000 146 35.00
44710 నిఘంటువులు 360 తత్త్వశాస్త్ర నిఘంటువు ఎమ్. రాజగోపాలరావు, వి. మధుసూదన్ రెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 86 2.75
44711 నిఘంటువులు 361 తత్త్వశాస్త్ర నిఘంటువు ఎమ్. రాజగోపాలరావు, వి. మధుసూదన్ రెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 103 15.00
44712 నిఘంటువులు 362 మానవ శాస్త్రము ఎమ్. సూర్యనారాయణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 141 7.75
44713 నిఘంటువులు 363 పారిభాషిక పదకోశము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 108 6.00
44714 నిఘంటువులు 364 పారిభాషిక పదకోశము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 108 3.00
44715 నిఘంటువులు 365 పారిభాషిక పదకోశం చరిత్ర రాజనీతిశాస్త్రం, ప్రభుత్వ పాలనాశాస్త్రం, పౌరశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1995 57 5.00
44716 నిఘంటువులు 366 పారిభాషిక పదకోశం భూవిజ్ఞాన, భూగోళశాస్త్రాలు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 110 5.00
44717 నిఘంటువులు 367 పారిభాషిక పదకోశం వైద్యశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2000 71 20.00
44718 నిఘంటువులు 368 బాటనీ డిక్షనరీ ... ... ... 196 2.00
44719 నిఘంటువులు 369 వృక్ష శాస్త్రం ఇంగ్లీషు తెలుగ నిఘంటువు కె. రామకృష్ణ న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1994 196 40.00
44720 నిఘంటువులు 370 పారిభాషిక పదకోశం వృక్షశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1998 98 15.00
44721 నిఘంటువులు 371 పారిభాషిక పదకోశం వృక్షశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 72 6.00
44722 నిఘంటువులు 372 వృక్షశాస్త్రం ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు కె. రామకృష్ణ న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1994 196 40.00
44723 నిఘంటువులు 373 వృక్ష శాస్త్రము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 52 2.00
44724 నిఘంటువులు 374 జీవశాస్త్రాల నిఘంటువు ఆర్.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 136 35.00
44725 నిఘంటువులు 375 Dictionary of Zoology Jammi Koneti Rao Navaratna Book House, Vijayawada 2008 656 300.00
44726 నిఘంటువులు 376 జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు జమ్మి కోనేటి రావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 433 53.00
44727 నిఘంటువులు 377 పారిభాషిక పదకోశం అర్థశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2001 44 10.00
44728 నిఘంటువులు 378 సమాజశాస్త్రం సంఘ సంక్షేమశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2000 82 15.00
44729 నిఘంటువులు 379 పారిభాషిక పదకోశం (సమాజ, సంఘ సంక్షేమ, మానవశాస్త్రాలు) ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1998 58 10.00
44730 నిఘంటువులు 380 సమాజ, సంఘ సంక్షేమ, మానవ శాస్త్రాలు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 57 1.00
44731 నిఘంటువులు 381 2001 Computer Words & Usages Jana Chemikala Chemikala Rama Mohana Reddy 2001 66 12.00
44732 నిఘంటువులు 382 గణితశాస్త్ర నిఘంటువు సి. సదాశివశాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2006 71 20.00
44733 నిఘంటువులు 383 గణిత, సాంఖ్యక శాస్త్రాలు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 72 2.00
44734 నిఘంటువులు 384 గణిత శాస్త్రము ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 168 3.00
44735 నిఘంటువులు 385 గణిత నిఘంటువు కె.వి. నాగేశ్వరరావు లక్ష్మీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 96 32.00
44736 నిఘంటువులు 386 గణిత సచిత్ర పదకోశం బొర్రా గోవర్ధన్, వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 128 50.00
44737 నిఘంటువులు 387 గణిత నిఘంటువు ఆర్.ఆర్. రావు ఆర్.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 96 39.00
44738 నిఘంటువులు 388 భౌతిక శాస్త్ర నిఘంటువు పి.వి.యస్. ముక్తేశ్వరం ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ 1979 364 30.00
44739 నిఘంటువులు 389 పారిభాషిక పదకోశం భౌతికశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2008 143 25.00
44740 నిఘంటువులు 390 పారిభాషిక పదకోశము భౌతికశాస్త్రము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 143 2.25
44741 నిఘంటువులు 391 భౌతికశాస్త్ర నిఘంటువు డి. శ్రీధర్, ఎస్. రమణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2000 80 20.00
44742 నిఘంటువులు 392 రసాయనశాస్త్ర నిఘంటువు ఇ.వి. శేషావతారం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2000 118 30.00
44743 నిఘంటువులు 393 రసాయనశాస్త్రము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 104 2.00
44744 నిఘంటువులు 394 పారిభాషిక పదకోశం రసాయనశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2006 146 40.00
44745 నిఘంటువులు 395 సాంకేతిక పదకోశం కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1971 236 20.00
44746 నిఘంటువులు 396 పారిభాషిక పదకోశం (వృక్షశాస్త్రము, మానవ శాస్త్రము, భౌతికశాస్త్రము, వ్యాపారం, పరిపాలన, లేఖలు, రాజకీయం) ... ... ... 384 20.00
44747 నిఘంటువులు 397 Words of Our Environment P. Sankara Pitchaiah Education & Personality Development Program 2008 110 20.00
44748 నిఘంటువులు 398 పారిభాషిక పదకోశము వాతావరణశాస్త్రము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 31 0.75
44749 నిఘంటువులు 399 పారిభాషిక పదకోశము వాతావరణశాస్త్రము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 31 0.75
44750 నిఘంటువులు 400 పారిభాషిక పదకోశం గృహ విజ్ఞానశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 47 6.00
44751 నిఘంటువులు 401 శాస్త్రీయ కమ్యూనిజం విజ్ఞాన దీపిక ... ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 440 100.00
44752 నిఘంటువులు 402 ఆంగ్ల భాషా సాహిత్య నిఘంటువు శ్రీవాసవ్య శ్రీ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 145 60.00
44753 నిఘంటువులు 403 సాహిత్య విమర్శ పదాల డిక్షనరీ ఎస్.ఎస్. నళిని రమేష్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 232 75.00
44754 నిఘంటువులు 404 పారిభాషిక పదకోశం భాషా శాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 61 20.00
44755 నిఘంటువులు 405 పారిభాషిక పదకోశం భాషా శాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2008 61 15.00
44756 నిఘంటువులు 406 గ్రంథాలయ భాష ... ... 1975 67 20.00
44757 నిఘంటువులు 407 Dictionary of Library And Information Science P. Vijaya Kumar Sri Harsha Publications 1992 52 28.00
44758 నిఘంటువులు 408 గ్రంథాలయ విజ్ఞాన సర్వస్వకోశం వెలగా వెంకటప్పయ్య Neelkamal Publications Pvt.Ltd., Hyd 2000 268 98.00
44759 నిఘంటువులు 409 గ్రంథాలయ విజ్ఞాన సర్వస్వకోశం వెలగా వెంకటప్పయ్య Neelkamal Publications Pvt.Ltd., Hyd 2000 268 98.00
44760 నిఘంటువులు 410 సమాచార విజ్ఞాన సర్వస్వకోశం వెలగా వెంకటప్పయ్య Neelkamal Publications Pvt.Ltd., Hyd 2000 246 98.00
44761 నిఘంటువులు 411 ఆధ్యాత్మిక సంపద ... ... 2008 35 20.00
44762 నిఘంటువులు 412 సంఖ్యావాచక పదకోశము బి. అనంతరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1980 804 75.00
44763 నిఘంటువులు 413 సంకేత పదకోశము ఆర్. శ్రీహరి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1973 308 10.00
44764 నిఘంటువులు 414 ధ్వన్యనుకరణ పదకోశం ఎ. ఉషాదేవి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2001 75 20.00
44765 నిఘంటువులు 415 దేవాలయ వాస్తు శిల్పప్రతిమా శిల్ప పదకోశము భీశెట్టి అనంతరావు శ్రీ మహాలక్షి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 2007 144 170.00
44766 నిఘంటువులు 416 వాస్తు శిల్పపరిభాషాది విజ్ఞాన సర్వస్వం స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్యకవి షణ్ముఖ మహేశ్వరరావు, హైదరాబాద్ 2011 280 160.00
44767 నిఘంటువులు 417 A Glossary of Sanskrit Terms in The Synthesis of Yoga ... Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1969 85 20.00
44768 నిఘంటువులు 418 Yoga Illustrated Dictionary Harvey Day Jaico Publishing House,Muimbai 1971 185 20.00
44769 నిఘంటువులు 419 పోలీసు పదాలు అసలు అర్థాలు ఆర్. ఈశ్వర రెడ్డి సంఘమిత్ర పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1997 176 170.00
44770 నిఘంటువులు 420 బీజాక్షర నిఘంటువు నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి నోరి నరసింహ శాస్త్రి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ... 108 100.00
44771 నిఘంటువులు 421 నిరాశావాది నిఘంటువు పెన్నా శివరామకృష్ణ స్పృహ సాహితీ సంస్థ, హైదరాబాద్ 2006 61 25.00
44772 నిఘంటువులు 422 Biblical Dictionary Paul Prakasa Rao 1994 242 30.00
44773 నిఘంటువులు 423 पारिभाषिक कला-कोश ... वाणी प्रगाशन, नई दल्ली 1988 252 125.00
44774 నిఘంటువులు 424 జ్యోతిష పదార్ణవము పుచ్చా శ్రీనివాసరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1997 292 50.00
44775 నిఘంటువులు 425 తెలుగు సంక్షిప్తలిపి బోధిని కీలకము ఎన్. వేణుగోపాలనాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1981 258 94.00
44776 నిఘంటువులు 426 మాండలిక వృత్తి పదకోశం ప్రథమ సంపుటం, వ్యవసాయ పదాలు భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 405 40.00
44777 నిఘంటువులు 427 మాండలిక వృత్తి పదకోశం సంపుటః15 (కళలు) బూదరాజు రాధాకృష్ణ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1997 303 110.00
44778 నిఘంటువులు 428 మాండలిక వృత్తి పదకోశం పోరంకి దక్షిణామూర్తి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 324 60.00
44779 నిఘంటువులు 429 మాండలిక వృత్తి పదకోశం మత్స్య పరిశ్రమ తూమాటి దొణప్ప తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1991 460 70.00
44780 నిఘంటువులు 430 మాండలిక వృత్తి పదకోశం లోహకార వృత్తి జి. నాగయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1991 286 60.00
44781 నిఘంటువులు 431 మాండలిక వృత్తి పదకోశం చతుర్థ సంపుటం వాస్తుపదజాలం బూదరాజు రాధాకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1968 574 50.00
44782 నిఘంటువులు 432 శాసన శబ్దకోశము కందూరి ఈశ్వరదత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 454 32.00
44783 నిఘంటువులు 433 మాండలిక పదకోశం అక్కిరాజు రమాపతిరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 129 7.50
44784 నిఘంటువులు 434 మాండలిక పదకోశం అక్కిరాజు రమాపతిరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 129 7.50
44785 నిఘంటువులు 435 మాండలిక పదకోశము మరుపూరు కోదండరామ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1970 400 7.50
44786 నిఘంటువులు 436 ప్రాంతీయ మాండలిక పదకోశం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 104 20.00
44787 నిఘంటువులు 437 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జిల్లాల జనపదాలు పదకోశము భీశెట్టి అనంతరావు మహాలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, , అనకాపల్లి 2013 92 150.00
44788 నిఘంటువులు 438 రాయలసీమ మాండలికం ఎస్. గంగప్ప రాజరాజేశ్వరి ఆర్ట్స్ అకాడమీ, తిరుపతి 2007 99 70.00
44789 నిఘంటువులు 439 తెలంగాణ పద(బంధ)కోశం నలిమెల భాస్కర్ నయనం ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2003 98 60.00
44790 నిఘంటువులు 440 రాయలసీమ పలుకుబడులు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహితి, కడప 1979 149 15.00
44791 నిఘంటువులు 441 రాయలసీమ పలుకుబడులు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహితి, కడప 1979 149 15.00
44792 నిఘంటువులు 442 తెలుగు మాండలికాలు (అనంతపురం జిల్లా) బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 96 10.00
44793 నిఘంటువులు 443 తెలుగు మాండలికాలు (కడప జిల్లా) బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 260 5.00
44794 నిఘంటువులు 444 A Monograph on the Guntur Dialect of Telugu S. Sankara Mohan Rao Telugu Akademi, Hyderabad 1983 201 10.00
44795 నిఘంటువులు 445 తెలుగు మాండలికాలు (గుంటూరు జిల్లా) బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 181 5.00
44796 నిఘంటువులు 446 తెలుగు మాండలికాలు (గుంటూరు జిల్లా) బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 181 5.00
44797 నిఘంటువులు 447 రాయలసీమ మాండలికం-అనంతపురం ప్రాంతీయత కల్లూరు నాగభూషణరావు శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం, అనంతపురం 1972 70 4.00
44798 నిఘంటువులు 448 తెలుగు మాండలికాలు తూర్పుగోదావరి జిల్లా చిరువోలు శ్రీవిద్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 193 30.00
44799 నిఘంటువులు 449 తెలుగు మాండలికాలు చిత్తూరు జిల్లా బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1983 95 10.00
44800 నిఘంటువులు 450 విజయనగరం జిల్లా ప్రజలభాష జక్కు రామకృష్ణ స్వాతి ప్రచురణలు, విజయనగరం 1988 35 12.00
44801 నిఘంటువులు 451 తెలుగు మాండలికాలు ఆదిలాబాదు జిల్లా బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 144 20.00
44802 నిఘంటువులు 452 తెలుగు మాండలికాలు నిజామాబాద్ జిల్లా బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 131 45.00
44803 నిఘంటువులు 453 తెలుగు మాండలికాలు కరీంనగర్ జిల్లా బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 128 5.00
44804 నిఘంటువులు 454 తెలుగు మాండలికాలు కరీంనగర్ జిల్లా బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 181 5.00
44805 నిఘంటువులు 455 తెలుగు మాండలికాలు ఖమ్మం జిల్లా కె. లక్ష్మీనారాయణ శర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1996 101 20.00
44806 నిఘంటువులు 456 తెలుగు మాండలికాలు ఖమ్మం జిల్లా కె. లక్ష్మీనారాయణ శర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1996 101 15.00
44807 నిఘంటువులు 457 తెలుగు మాండలికాలు నల్గొండ జిల్లా ఎస్.ఎస్. మోహనరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2007 139 40.00
44808 నిఘంటువులు 458 నల్లగొండ జిల్లా మాండలిక పదకోశం ఆర్. శ్రీహరి పతంజలి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 227 40.00
44809 నిఘంటువులు 459 తెలుగు మాండలికాలు (విశాఖపట్టణం జిల్లా) బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 186 5.00
44810 నిఘంటువులు 460 తెలుగు మాండలికాలు వరంగల్ జిల్లా ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 102 5.00
44811 నిఘంటువులు 461 తెలుగు మాండలికాలు వరంగల్ జిల్లా బూదరాజు రాధాకృష్ణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 102 5.00
44812 నిఘంటువులు 462 A Monigraph on The Warangal Dialect P. Sivananda Sarma Telugu Akademi, Hyderabad 1986 229 10.00
44813 నిఘంటువులు 463 ఆంధ్ర వాఙ్మయ సూచిక కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 506 480.00
44814 నిఘంటువులు 464 ఆంధ్ర వాఙ్మయ సంగ్రహ సూచిక పాతూరి నాగభూషణం, వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1962 263 20.00
44815 నిఘంటువులు 465 ఆంధ్రగ్రంథములు మొదటి జాబితా ... ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, బెజవాడ 1945 36 0.25
44816 నిఘంటువులు 466 జాతీయ గ్రంథసూచి బళ్ళారి శ్యామణ్ణ కేశవన్, కరణం రంగనాథరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1968 444 4.00
44817 నిఘంటువులు 467 గ్రంథసూచిక వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1972 318 6.00
44818 నిఘంటువులు 468 భారతీయ గ్రంథసూచి కరణం రంగనాథరావు, ఉపాధ్యాయుల హరనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1975 348 10.00
44819 నిఘంటువులు 469 శాస్త్రీయ వాఙ్మయ సూచిక వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సైన్సు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1967 304 5.00
44820 నిఘంటువులు 470 ఆలోకన (వార్షిక వాఙ్మయ సూచి) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు సాహితి, హైదరాబాద్ 1987 468 100.00
44821 నిఘంటువులు 471 తెలుగు రెఫరెన్సు గ్రంథాల వివరణాత్మక సూచి ... ... ... 614 100.00
44822 నిఘంటువులు 472 తెలుగులో రెఫరెన్సు గ్రంథాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 116 12.00
44823 నిఘంటువులు 473 తెలుగులో రెఫరెన్సు గ్రంథాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 116 12.00
44824 నిఘంటువులు 474 వాఙ్మయ సూచీకరణము పాతూరి నాగభూషణం గ్రంథాలయ పుస్తకశాల, విజయవాడ 1982 60 6.00
44825 నిఘంటువులు 475 భారతిసూచి యం. శంకరరెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1997 406 190.00
44826 నిఘంటువులు 476 గ్రాంథిక వ్యావహారిక వాదసూచిక అక్కిరాజు రమాపతిరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 103 4.50
44827 నిఘంటువులు 477 Guide to Indian Periodical Literature Vijay Kumar Jain Indian Documentation Service, India 1981 228 425.00
44828 నిఘంటువులు 478 దస్త్రమ్ సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ తెలంగాణ రిసర్చి అండ్ రిఫరల్ సెంటర్ 2004 96 50.00
44829 నిఘంటువులు 479 తెలుగు కథాకోశం కాళీపట్నం రామారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 605 140.00
44830 నిఘంటువులు 480 బాల సాహితీ మాల వి.పి. నారాయణరెడ్డి, పి.యన్. దేవదాసు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1963 636 10.00
44831 నిఘంటువులు 481 సాహిత్య పదకోశము సన్నిధానము సూర్యనారాయణశాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 401 13.00
44832 నిఘంటువులు 482 వ్యాకరణ పదకోశము దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 592 20.25
44833 నిఘంటువులు 483 ఆంధ్ర మహాభారత నిఘంటువు రెండవ సంపుటం అబ్బరాజు సూర్యనారాయణ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 491 27.50
44834 నిఘంటువులు 484 నన్నయపదప్రయోగకోశము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1960 795 10.00
44835 నిఘంటువులు 485 శ్రీనాథ పద ప్రయోగ కోశము ప్రథమ భాగము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1966 504 80.00
44836 నిఘంటువులు 486 శ్రీనాథ పద ప్రయోగ కోశము ద్వితీయ భాగము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 1149 150.00
44837 నిఘంటువులు 487 అన్నమయ్య పదకోశం రవ్వా శ్రీహరి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 640 140.00
44838 నిఘంటువులు 488 తాళ్లపాకవారి పలుకుబళ్లు రామలక్ష్మీ ఆరుద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1971 553 12.00
44839 నిఘంటువులు 489 తాళ్లపాకవారి పలుకుబళ్లు రామలక్ష్మీ ఆరుద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 553 12.00
44840 నిఘంటువులు 490 Raja Tarangini Kosa Ramkumar Rai Chowkhamba Vidyabhawan, Varanasi 1967 250 15.00
44841 నిఘంటువులు 491 మెడికల్ డిక్షనరి కె.వి.ఎన్.డి. ప్రసాద్ జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 2004 64 12.00
44842 నిఘంటువులు 492 ఆంధ్రవైద్య నానార్ధ నిఘంటువు చెలికాని పాపయ్యప్పారావు పి.శి.ఏ. అండు కంపెని, పెరిదేపి ... 25 1.00
44843 నిఘంటువులు 493 కన్‌సైజ్ మెడికల్ డిక్షనరి ఓ.ఎ. శర్మ Neelkamal Publications Pvt.Ltd., Hyd 2004 461 99.00
44844 నిఘంటువులు 494 ఓషధి నిఘంటువు పి. లక్ష్మీనారాయణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 58 15.00
44845 నిఘంటువులు 495 ఆంగ్ల ఆంధ్ర వైద్య నిఘంటువు వేమవరపు వేంకటరమణశర్మ విజ్ఞాన ప్రచార నిలయము, తూ.గో 1983 360 15.00
44846 నిఘంటువులు 496 ఆంగ్ల ఆంధ్ర వైద్య నిఘంటువు వేమవరపు వేంకటరమణశర్మ విజ్ఞాన ప్రచార నిలయము, తూ.గో 1965 257 5.00
44847 నిఘంటువులు 497 విజ్ఞాన సర్వస్వ వైద్య నిఘంటువు జమ్మి కోనేటి రావు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2003 454 180.00
44848 నిఘంటువులు 498 వైద్యక పరిభాష శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 100 60.00
44849 నిఘంటువులు 499 వైద్యక పరిభాష శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1948 256 4.00
44850 నిఘంటువులు 500 ధన్వంతరి నిఘంటువు సింగరాజు కామాశాస్త్రులు కొండా శంకరయ్య, హైదరాబాద్ ... 430 15.00
44851 నిఘంటువులు 501 ధన్వంతరీ నిఘంటువు సింగరాజు కామాశాస్త్రులు ఎ.బి.సి. పబ్లిషర్సు, రాజమండ్రి 2003 280 72.00
44852 నిఘంటువులు 502 ధన్వంతరి నిఘంటువు సింగరాజు కామాశాస్త్రులు పిడుగు వేంకటకృష్ణారావు, చెన్నపరి 1936 280 2.00
44853 నిఘంటువులు 503 ఆయుర్వేదీయ శారీర శబ్ద సంగ్రహము ముక్కామల వెంకటశాస్త్రి ఆంధ్రాయుర్వేద పరిషత్తు, విజయవాడ 1960 70 1.00
44854 నిఘంటువులు 504 పిల్లల బొమ్మల తెలుగు నిఘంటువు జి.వి.బి. నరసింహారావు న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1989 200 55.00
44855 నిఘంటువులు 505 లఘు విజ్ఞాన సర్వస్వము అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 221 65.00
44856 నిఘంటువులు 506 బాలవిజ్ఞాన సర్వస్వము మొహమ్మద్ ఖాసింఖాన్ ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, హైదరాబాద్ 1963 296 7.50
44857 నిఘంటువులు 507 బాలల విజ్ఞాన సర్వస్వము బుడ్డిగ సుబ్బరాయన్ అభినందన పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1990 360 150.00
44858 నిఘంటువులు 508 బాలల శబ్దరత్నాకరం తూమాటి దొణప్ప అభినందన పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1991 172 50.00
44859 నిఘంటువులు 509 చిల్డ్రన్స్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ వాల్యూమ్ 1 యం.వి. శాస్త్రి, సునీతా గుప్త, నీనా అగర్వాల్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1983 231 30.00
44860 నిఘంటువులు 510 చిల్డ్రన్స్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ వాల్యూమ్ 2 యం.వి. శాస్త్రి, సునీతా గుప్త, నీనా అగర్వాల్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1995 224 96.00
44861 నిఘంటువులు 511 చిల్డ్రన్స్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ వాల్యూమ్ 3 యం.వి. శాస్త్రి, సునీతా గుప్త, నీనా అగర్వాల్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1990 203 56.00
44862 నిఘంటువులు 512 చిల్డ్రన్స్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ వాల్యూమ్ 4 యం.వి. శాస్త్రి, సునీతా గుప్త, నీనా అగర్వాల్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1993 238 56.00
44863 నిఘంటువులు 513 చిల్డ్రన్స్ నాలెడ్జ్ బ్యాంక్ వాల్యూమ్ 5 యం.వి. శాస్త్రి, సునీతా గుప్త, నీనా అగర్వాల్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1993 224 56.00
44864 నిఘంటువులు 514 తెలుగు సాహిత్య కోశము నల్లపాటి శివనారయ్య, బి. విజయభారతి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 1281 20.00
44865 నిఘంటువులు 515 తెలుగు సాహిత్యకోశం ప్రచీన సాహిత్యం నల్లపాటి శివనారయ్య, బి. విజయభారతి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 1108 250.00
44866 నిఘంటువులు 516 తెలుగు సాహిత్య కోశము నల్లపాటి శివనారయ్య, బి. విజయభారతి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1986 1320 69.50
44867 నిఘంటువులు 517 తెలుగు రచయితల రచనలు నేలనూతల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 1066 60.00
44868 నిఘంటువులు 518 వ్యాసరచనల సూచి నేలనూతల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 1663 100.00
44869 నిఘంటువులు 519 విజ్ఞాన దీపిక యన్. సరోత్తమరెడ్డి, వి.యల్.యస్. భీమశంకరం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 1386 100.00
44870 నిఘంటువులు 520 విజ్ఞాన దీపిక II యన్. సరోత్తమరెడ్డి, వి.యల్.యస్. భీమశంకరం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 1386 60.00
44871 నిఘంటువులు 521 విజ్ఞాన దీపిక ... ... ... 436 10.00
44872 నిఘంటువులు 522 ఆంధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్వము ... ... ... 596 100.00
44873 నిఘంటువులు 523 ఆంధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్వము ... ... ... 575 50.00
44874 నిఘంటువులు 524 శ్రీకృష్ణరాయాంధ్ర సాహిత్య విజ్ఞాన సర్వస్వము నాళం కృష్ణరావు, నందిపాటి దీనబంధు ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ, బాపట్ల 1973 709 30.00
44875 నిఘంటువులు 525 శ్రీకృష్ణరాయాంధ్ర సాహిత్య విజ్ఞాన సర్వస్వము నాళం కృష్ణరావు, నందిపాటి దీనబంధు ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ, బాపట్ల 1973 709 30.00
44876 నిఘంటువులు 526 ఆంధ్రసర్వస్వము మొదటి భాగము ... ... ... 574 30.00
44877 నిఘంటువులు 527 ఆంధ్రదేశ చరిత్ర భూగోళ సర్వస్వము రెండవ సంపుటం ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్ర రచయితల సంఘము, హైదరాబాద్ 1974 631 25.00
44878 నిఘంటువులు 528 ఆంధ్రదేశ చరిత్ర భూగోళ సర్వస్వము మూడవ సంపుటం ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్ర రచయితల సంఘము, హైదరాబాద్ 1976 605 40.00
44879 నిఘంటువులు 529 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము మొదటి సంపుటము మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1958 800 20.00
44880 నిఘంటువులు 530 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము రెండవ సంపుటం మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1960 803 20.00
44881 నిఘంటువులు 531 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము మూడవ సంపుటం మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1962 819 20.00
44882 నిఘంటువులు 532 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము నాలుగవ సంపుటము మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1964 752 20.00
44883 నిఘంటువులు 533 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము ఐదవ సంపుటము మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1966 719 20.00
44884 నిఘంటువులు 534 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము ఆరవ సంపుటము మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1969 677 20.00
44885 నిఘంటువులు 535 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము ఏడవ సంపుటము మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1970 660 20.00
44886 నిఘంటువులు 536 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము ఎనిమిదవ సంపుటము మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ 1971 776 20.00
44887 నిఘంటువులు 537 విజ్ఞాన సర్వస్వము మొదటి సంపుటము చరిత్ర రాజనీతి గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు, గిడుగు వేంకటసీతాపతి, మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1967 957 35.00
44888 నిఘంటువులు 538 విజ్ఞాన సర్వస్వము రెండవ సంపుటము భౌతిక, రసాయనిక శాస్త్రములు గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు, వసంతరావు వేంకటరావు తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1964 820 35.00
44889 నిఘంటువులు 539 విజ్ఞాన సర్వస్వము మూడవ సంపుటము తెలుగు సంస్కృతి మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ, మామిడిపూడి వెంకట రంగయ్య తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1959 717 30.00
44890 నిఘంటువులు 540 విజ్ఞాన సర్వస్వము నాలుగవ సంపుటము తెలుగు సంస్కృతి 2 మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ, మామిడిపూడి వెంకట రంగయ్య తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1961 1624 30.00
44891 నిఘంటువులు 541 విజ్ఞాన సర్వస్వము ఐదవ సంపుటము ఆర్థిక, వాణిజ్య, భూగోళ శాస్త్రములు వేమూరి వేంకటరామనాథము, వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, మేడేపల్లి వరాహ నరసింహస్వామి తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1961 964 35.00
44892 నిఘంటువులు 542 విజ్ఞాన సర్వస్వము ఆరవ సంపుటము విశ్వసాహితి దివాకర్ల వేంకటావధాని తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1961 823 35.00
44893 నిఘంటువులు 543 విజ్ఞాన సర్వస్వము ఏడవ సంపుటము దర్శనములు, మతములు కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1962 842 35.00
44894 నిఘంటువులు 544 విజ్ఞాన సర్వస్వము ఎనిమిదవ సంపుటము వ్యవసాయ, పశుపాలన, అటవీ శాస్త్రములు మాగంటి బాపినీడు, మోడేకుర్తి బుచ్చి వేంకట నరసింగరావు తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1964 844 50.00
44895 నిఘంటువులు 545 విజ్ఞాన సర్వస్వము తొమ్మిదవ సంపుటము గణిత, ఖగోళ శాస్త్రములు ఆ. నరసింగరావు, వి. తిరువేంకచార్య, మేడేపల్లి వరాహ నరసింహస్వామి తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1965 726 50.00
44896 నిఘంటువులు 546 విజ్ఞాన సర్వస్వము పదియవ సంపుటము సాంఘిక శాస్త్రములు సి.జె. జయదేవ్, బి. కుప్పుస్వామి, మేడేపల్లి వరాహ నరసింహస్వామి తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1965 853 50.00
44897 నిఘంటువులు 547 విజ్ఞాన సర్వస్వము పదకొండవ సంపుటము న్యాయ, పరిపాలనా శాస్త్రములు జి.సి. వేంకటసుబ్బారావు, వ. బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1968 756 50.00
44898 నిఘంటువులు 548 విజ్ఞాన సర్వస్వము పన్నెండవ సంపుటము ఇంజనీరింగు, టెక్నాలజీ కె.ఎల్. రావు, వి.వి.ఎల్. రావు, బుడ్డిగ సుబ్బరాయన్ తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1970 935 50.00
44899 నిఘంటువులు 549 విజ్ఞాన సర్వస్వము పదమూడవ సంపుటము జీవశాస్త్రములు ఆర్.వి. శేషయ్య, జె. వెంకటేశ్వరులు తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1975 813 50.00
44900 నిఘంటువులు 550 విజ్ఞాన సర్వస్వము పదునాలుగవ సంపుటము లలిత కళలు పాకాల వెంకట రాజమన్నార్, పి. సాంబమూర్తి తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1979 912 50.00
44901 నిఘంటువులు 551 విజ్ఞాన సర్వస్వం ఎనిమిదవ సంపుటము నాటక విజ్ఞాన సర్వస్వం పి.వి. రమణ, జి.ఎస్. ప్రసాద రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2008 761 250.00
44902 నిఘంటువులు 552 విజ్ఞాన సర్వస్వం ఐదవ సంపుటం విశ్వసాహితి కొత్తపల్లి వీరభద్ర రావు, డి.వి.కె. రాఘవాచార్యులు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 830 100.00
44903 నిఘంటువులు 553 విజ్ఞాన సర్వస్వం ఆరవ సంపుటము భారతభారతి ఇలపావులూరి పాండురంగరావు, చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1999 1120 100.00
44904 నిఘంటువులు 554 తెలుగు సంస్కృతి మొదటి సంపుటము దేశము చరిత్ర రాయప్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం, పుచ్చా వాసుదేవ పరబ్రహ్మశాస్త్రి తెలుగు భాషా సమితి, మద్రాసు 1983 924 100.00
44905 నిఘంటువులు 555 విజ్ఞాన సర్వస్వము తెలుగు సంస్కృతి రెండవ సంపుటము బిరుదురాజు రామరాజు, పుచ్చా వాసుదేవ పరబ్రహ్మశాస్త్రి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 954 100.00
44906 నిఘంటువులు 556 वाचस्पत्यम् Vol.1 Taranatha Tarkavachaspati Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1969 826 125.00
44907 నిఘంటువులు 557 वाचस्पत्यम् Vol.2 Taranatha Tarkavachaspati Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1970 767 125.00
44908 నిఘంటువులు 558 वाचस्पत्यम् Vol.3 Taranatha Tarkavachaspati Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1970 887 125.00
44909 నిఘంటువులు 559 वाचस्पत्यम् Vol.4 Taranatha Tarkavachaspati Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi ... 959 125.00
44910 నిఘంటువులు 560 वाचस्पत्यम् Vol.5 Taranatha Tarkavachaspati Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1970 959 125.00
44911 నిఘంటువులు 561 वाचस्पत्यम् Vol.6 Taranatha Tarkavachaspati Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1970 1039 125.00
44912 నిఘంటువులు 562 Paniniyadhatupatha N.V. Venkatasubrahmanya Sastri S. Gopalan, Thanjavur 1960 136 3.00
44913 నిఘంటువులు 563 శబ్దార్థకల్పతరువు మామిడి వేంకటార్యులు శ్రీ వాసవీ గ్రంథ ప్రచురణ సమితి, మచిలీపట్టణం 1961 1631 20.00
44914 నిఘంటువులు 564 The Students Sanskrit English Dictionary Vaman Shivaram Apte Motilal Banarsidass, Madras 1963 664 60.00
44915 నిఘంటువులు 565 कृदन्त रूपमाला चतुर्थभागत्मिका S. Ramasubba Sastri The Samskrit Education Society, Madras 2005 341 100.00
44916 నిఘంటువులు 566 कृदन्त रूपमाला पच्चमभागात्मिका S. Ramasubba Sastri The Samskrit Education Society, Madras 2005 280 100.00
44917 నిఘంటువులు 567 Krdantarupamala Vol. One S. Ramasubba Sastri The Samskrit Education Society, Madras 1989 148 50.00
44918 నిఘంటువులు 568 Krdantarupamala Vol. Two S. Ramasubba Sastri The Samskrit Education Society, Madras 2005 240 100.00
44919 నిఘంటువులు 569 Krdantarupamala Vol. Three S. Ramasubba Sastri The Samskrit Education Society, Madras 2005 400 100.00
44920 నిఘంటువులు 570 Sanskrit Idioms, Phrases and Suffixational Subtleties पुल्लेल श्रीरामचन्र्दः राष्ट्रिय संस्कृत विघापीटम्, तिरुपति 2002 177 100.00
44921 నిఘంటువులు 571 श्रीघरभाषाकोष ... नवलकिशोर प्रेस में मुद्रीत होकर 1919 744 1.00
44922 నిఘంటువులు 572 Visvaprakasa of Sri Mahesvara Suri Silaskandha Sthavira Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1983 193 100.00
44923 నిఘంటువులు 573 भार्गव त्र्प्रादर्श हिन्दी शब्दकोश रामचन्द्र पाटक भर्गव बुकडिपो, चौग, वाराणसी 1986 951 60.00
44924 నిఘంటువులు 574 महाभारतकी नामानुक्रमणिका ... गीताप्रेस, गोरखपुर ... 408 10.00
44925 నిఘంటువులు 575 चिञमय बाल कोश भोलानंथ तिवारी मुकुल प्रियदर्शिनी ग्रंथ अकाडमी, नई डिल्ली 1991 428 90.00
44926 నిఘంటువులు 576 హిందీ తెలుగు డిక్షనరీ ... ... ... 750 10.00
44927 నిఘంటువులు 577 रघुकोशः रघुनाथदत्त भन्धुः मोतीलाल बनारसीदास, वारनासी 1962 508 3.00
44928 నిఘంటువులు 578 हिन्दी तेलुगु कोष पं. शिवन्न शास्त्री हिन्दी साहीत्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय 1976 465 2.25
44929 నిఘంటువులు 579 జ్యోతిహిందీ తెలుగు కోష్ వెలగా రామకోటయ్య చౌదరి ఏ.ఎల్. రెడ్డి అండ్ కో., నెల్లూరు ... 876 2.00
44930 నిఘంటువులు 580 జ్యోతిహిందీ తెలుగు కోష్ వెలగా రామకోటయ్య చౌదరి వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1994 876 54.00
44931 నిఘంటువులు 581 హిందీ తెలుగు కోష్ ... दक्षीण भारत हिन्दि प्रचार सभा, मद्रास 1966 575 10.00
44932 నిఘంటువులు 582 హిందీ తెలుగు కోష్ ... दक्षीण भारत हिन्दि प्रचार सभा, मद्रास 1970 575 10.00
44933 నిఘంటువులు 583 రాజా హిందీ తెలుగు నిఘంటువు कालहस्ती लक्षमणास्वामि कालहस्ति तम्माराव अन्ड़ सन्स 1949 436 20.00
44934 నిఘంటువులు 584 हिन्दी तेलुगु कोष पं. शिवन्न शास्त्री दक्षीण भारत हिन्दि प्रचार सभा, मद्रास 1931 495 3.00
44935 నిఘంటువులు 585 Camdu Kosam S. Ippagumta Parimal Publications, Delhi 1992 217 200.00
44936 నిఘంటువులు 586 తెలుగు రష్యన్ నిఘంటువు యస్. ద్జేనిత్, పి.హెచ్. జ.పెత్రూనిచెవా, వుప్పల లక్ష్మణరావు సోవియట్ విజ్ఞాన సర్వస్వ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1972 744 25.00
44937 నిఘంటువులు 587 రష్యన్ తెలుగు, తెలుగు రష్యన్ సంభాషణ ఓల్గా బరాన్నికొవా, వి.ఆర్. రాళ్లభండి రష్యన్ భాష ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 263 50.00
44938 నిఘంటువులు 588 తెలుగు ఫ్రెంచ్ నిఘంటువు డానియల్ నేజెర్స్, ఎ. మంజులత తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 264 40.00
44939 నిఘంటువులు 589 తెలుగు ఫ్రెంచ్ నిఘంటువు డానియల్ నేజెర్స్, ఎ. మంజులత తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2005 264 40.00
44940 నిఘంటువులు 590 the Students Sanskrit English Dictionary Vol.1 R.P. Sethu Pillai, N. Venkata Rao University of Madras 1959 178 20.00
44941 నిఘంటువులు 591 ద్రావిడ ఆంధ్ర నిఘంటువు ... ... ... 482 10.00
44942 నిఘంటువులు 592 తెలుగు కన్నడ నిఘంటువు పాణ్యం రామశేష శాస్త్రి సాహిత్య అకాడమి, బెంగళూరు 2005 333 150.00
44943 నిఘంటువులు 593 తెలుగు కన్నడ నిఘంటువు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2004 279 40.00
44944 నిఘంటువులు 594 ఉరుదూ తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 839 10.00
44945 నిఘంటువులు 595 లంబాడి గోర్ భోలి భాష ధారావత్ ప్రేమ్ చంద్ నాయక్ ... 2001 28 10.00
44946 నిఘంటువులు 596 మరాఠి భాష ... ... ... 297 15.00
44947 నిఘంటువులు 597 Syllabic Arrangement of Words in the Dictionary ... ... ... 760 10.00
44948 నిఘంటువులు 598 Links Hindi English Dictionary Rajindra Prasad Sharma Link Publications, Delhi ... 662 42.00
44949 నిఘంటువులు 599 The Cambridge Dictionary Sudesh Puri Sahni Publications ... 928 10.00
44950 నిఘంటువులు 600 An Englhish Hindi Dictionary कथलिक प्रेस, रँची 1979 891 30.00
44951 నిఘంటువులు 601 Chambers English Hindi Dictionary Suresh Awasthi, Induja Awasthi Allied Publishers Limited, New Delhi 1990 1623 110.00
44952 నిఘంటువులు 602 Rajpal English Hindi Dictionary Hardev Bahri Rajpal & Sons, Delhi 1993 948 100.00
44953 నిఘంటువులు 603 తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 378 10.00
44954 నిఘంటువులు 604 శుద్ధాంధ్ర నిఘంటువు ... ... ... 774 10.00
44955 నిఘంటువులు 605 తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు ... ... ... 254 10.00
44956 నిఘంటువులు 606 కె.వి.ఆర్. ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ... కె.వి.ఆర్. ఇన్ స్టిట్యూట్ ... 96 2.00
44957 నిఘంటువులు 607 ఇంగ్లీషు తెలుగు డిక్షనరీ ఎల్. నరసింహారావు విద్య వికాస్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 124 20.00
44958 నిఘంటువులు 608 తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (పేర్లు) ... ... ... 112 2.00
44959 నిఘంటువులు 609 తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు (పేర్లు) ... ... ... 192 2.00
44960 నిఘంటువులు 610 Rammohan Pocket Dictionary V. Indira Rammohan & Co., Bezawada 1988 244 6.00
44961 నిఘంటువులు 611 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు (పేర్లు) ... ... ... 216 2.00
44962 నిఘంటువులు 612 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు (పేర్లు) ... ... ... 190 2.00
44963 నిఘంటువులు 613 New Method Dictionary G. Lakshmi Narasimha Sri Saraswati Book Depot, Secunderabad 1994 298 18.00
44964 నిఘంటువులు 614 ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు ... ... ... 1384 100.00
44965 నిఘంటువులు 615 ఆంగ్ల భాషా బోధిని ఎల్.పి. ఫెన్నాండీస్, ... 1971 136 1.50
44966 నిఘంటువులు 616 స్వస్తిక్ డిక్షనరీ ... ... ... 182 2.00
44967 నిఘంటువులు 617 700 ఇంగ్లీషు మాటలు కందా నాగేశ్వరరావు రచయి, చిలకలూరిపేట ... 32 1.00
44968 నిఘంటువులు 618 వ్యవహార కోశము ... ... ... 507 20.00
44969 నిఘంటువులు 619 వ్యవహార కోశము ... ... ... 269 10.00
44970 నిఘంటువులు 620 తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటువు ... ... ... 900 15.00
44971 నిఘంటువులు 621 సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞాన కోశము ... సంగ్రహ ఆంధ్ర విజ్ఞానకోశ సమితి, హైదరాబాద్ ... 68 6.00
44972 నిఘంటువులు 622 గ్రంథాలయ భాష ... జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ, మచిలీపట్టణం ... 31 1.00
44973 నిఘంటువులు 623 Music Nomenclature Sreekaantha J 20 10.00
44974 నిఘంటువులు 624 సంగీత శబ్దార్థ చంద్రిక అరిపిరాల సత్యనారాయణ మూర్తి ఆంధ్రాయూనివర్సిటీ, విజయవాడ 1954 566 15.00
44975 నిఘంటువులు 625 Hand Book on Ragas Ready Reference Kannan Nalli Kuppuswami Chetti 2001 164 25.00
44976 నిఘంటువులు 626 లలితకళా పదకోశం చీమకుర్తి శేషగిరిరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1991 558 55.00
44977 నిఘంటువులు 627 అభినయ కోశము వజ్ఝల కాళిదాసు ఆంధ్ర విజ్ఞాన సమితి, జమ్ షెడ్ పూర్ 1992 82 22.50
44978 నిఘంటువులు 628 నాటకరంగ పారిభాషిక పదకోశం మొదలి నాగభూషణ శర్మ రంగసంపద, హైదరాబాద్ 2011 398 300.00
44979 నిఘంటువులు 629 NTC's Dictionary of Theatre and Drama Terms Jonnie Patricia Mobley NTC Publishing Group 1992 166 100.00
44980 నిఘంటువులు 630 A Dictionary of Theatrical Terms George Jean Nathan Andre Deutsch 1945 206 15.00
44981 నిఘంటువులు 631 Theatre Language Walther Parker Bowman Theatre Arts Books New York 428 100.00
44982 నిఘంటువులు 632 Glossary of Drama, Theatre and Electronic Media Shashi Bharati B.R. Publishing Corporation, Delhi 1996 142 100.00
44983 నిఘంటువులు 633 చాసో కథలు సాంస్కృతిక పదకోశం చాగంటి తులసి చాసో స్ఫూర్తి ప్రచురణలు 2015 102 80.00
44984 నిఘంటువులు 634 ఒక్కపదం అర్థాలెన్నో రాజావాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2016 195 140.00
44985 నిఘంటువులు 635 పారిభాషిక పదకోశం వాణిజ్యశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2008 214 25.00
44986 నిఘంటువులు 636 తెలంగాణ జాతీయాలు వేముల పెరుమాళ్ళు విరాట్ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1998 264 100.00
44987 నిఘంటువులు 637 త్త్రైత సిద్ధాంత ఆధ్యాత్మిక ఘంటు ప్రబోధానంద యోగీశ్వరులు ఇందూ జ్ఞానవేదిక 2014 128 60.00
44988 నిఘంటువులు 638 The Student English Sanskrit Dictionary Vaman Shvram Apte Motilal Banarsidass, Madras 2002 501 175.00
44989 నిఘంటువులు 639 సంఖ్యార్థనామప్రకాశిక కనుపర్తి వేంకటరామశ్రీవిద్యానందనాధ ... ... 208 1.00
44990 నిఘంటువులు 640 పాణీయమ్ కంఠో పాఠమ్ ... కోమలవాణి ప్రచురణలు 1990 162 16.00
44991 నిఘంటువులు 641 Jyothi Pictorial Medium Dictionary Eng Eng Telugu Challa Radhakrishna Sarma V.G.S. Publications 1999 704 66.00
44992 నిఘంటువులు 642 ధనంజయ నిఘంటువు ధనంజయుడు రామోరా, చీరాల 2015 140 50.00
44993 నిఘంటువులు 643 ఆంధ్ర తమిళ కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి, సి.ఆర్. శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 599 35.00
44994 నిఘంటువులు 644 ఆంధ్ర తమిళ కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి, సి.ఆర్. శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1979 599 35.00
44995 నిఘంటువులు 645 ప్రజాహిత డిక్షనరీ తెలుగు సంస్కృతం ఇంగ్లీషు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2009 222 110.00
44996 నిఘంటువులు 646 ఇంగ్లీషు సంస్కృతము తెలుగు డిక్షనరీ వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2009 156 80.00
44997 నిఘంటువులు 647 వర్గీకృత త్రిభాషా డిక్షనరీ బి. లక్ష్మయ్యసెట్టి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, పొదిలి ... 392 20.00
44998 నిఘంటువులు 648 త్రిభాషా డిక్షనరీ యం. విశ్వనాథ రాజు నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 168 30.00
44999 నిఘంటువులు 649 త్రిభాషా డిక్షనరీ ఇంగ్లీషు తెలుగు హిందీ కాశ్యప డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 168 15.00
45000 నిఘంటువులు 650 త్రిభాషా డిక్షనరీ ఇంగ్లీషు తెలుగు ఇంగ్లీషు హిందీ యం. హనుమంత రావు స్వస్తిక్ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ ... 752 88.00