వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -75

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

75
ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
40001 కథలు. 3871 గృహిణి 196 పి. గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 151 2.00
40002 కథలు. 3872 ఆమె వెలిగించిన దీపాలు 197 కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 215 2.00
40003 కథలు. 3873 రామరాజ్యానికి రహదారి 198 పాలగుమ్మి పద్మరాజు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 191 2.00
40004 కథలు. 3874 గృహిణి 199 పి. గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 183 2.00
40005 కథలు. 3875 గృహిణి 199 పి. గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 183 2.00
40006 కథలు. 3876 శశిరేఖ 200 గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 188 2.50
40007 కథలు. 3877 చైతన్య స్రవంతి 201 బుచ్చిబాబు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 215 2.00
40008 కథలు. 3878 కర్పూర వసంత రాయలు 203 సి. నారాయణ రెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 156 2.50
40009 కథలు. 3879 హంసగీతి 212 వేదాంతం సుబ్రహ్మణ్యం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 147 2.50
40010 కథలు. 3880 హంసగీతి 212 వేదాంతం సుబ్రహ్మణ్యం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 147 2.50
40011 కథలు. 3881 ముక్తి 213 రేవనూరి శమంత యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 162 2.50
40012 కథలు. 3882 అమాయకుడి అగచాట్లు 215 నండూరి సుబ్బారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 198 2.50
40013 కథలు. 3883 జీవిత వలయాలు 218 ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 160 2.50
40014 కథలు. 3884 కృష్ణాతీరం 219 మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 199 2.50
40015 కథలు. 3885 కృష్ణాతీరం 219 మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 199 2.50
40016 కథలు. 3886 నాలుగు మంచాలు 220 బలివాడ కాంతారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 211 2.50
40017 కథలు. 3887 వెన్నెలలో పిల్లన గ్రోవి 222 కొలిపాక రమామణి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 104 2.50
40018 కథలు. 3888 దేశం కొంచెం మందు పుచ్చుకుంది 223 గొల్లపూడి మారుతీరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 165 2.50
40019 కథలు. 3889 అభయధామం 224 శర్యాణి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 237 2.00
40020 కథలు. 3890 సాహిత్య హింసావలోకనం 226 నండూరి పార్ధసారధి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 191 2.50
40021 కథలు. 3891 జల దేవతలు 228 అరిపిరాల విశ్వం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 193 2.50
40022 కథలు. 3892 అంతరంగ తరంగాలు 229 పరిమళా సోమేశ్వర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 130 2.50
40023 కథలు. 3893 నైవేద్యము 232 బెజవాడ గోపాలరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 141 3.00
40024 కథలు. 3894 తాతాచార్ల కథలు 233 సి.పి. బ్రౌన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 234 5.00
40025 కథలు. 3895 కామాయని 236 జయశంకర్ ప్రసాద్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 231 5.00
40026 కథలు. 3896 బానిసలు భగవానువాచ 239 కేశవరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 133 3.50
40027 కథలు. 3897 బానిసలు భగవానువాచ 239 కేశవరెడ్డి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 133 3.50
40028 కథలు. 3898 దీపావళి 240 వేదుల సత్యనారాయణశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 114 3.50
40029 కథలు. 3899 బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ 241 కె.వి.ఎన్. శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 120 3.50
40030 కథలు. 3900 నీరజ దోషులెవరు 244 సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 184 2.50
40031 కథలు. 3901 బహురూపి 245 జనమంచి రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 151 3.50
40032 కథలు. 3902 శంఖారావం 246 వై. శేఖర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 167 3.50
40033 కథలు. 3903 ఎదగని మనసులు 247 మాదిరెడ్డి సులోచన యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 112 2.50
40034 కథలు. 3904 శ్రీమంతులు మాదిరెడ్డి సులోచన యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 136 3.00
40035 కథలు. 3905 కల కాదు సుమా 249 మాదిరెడ్డి సులోచన యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 136 3.00
40036 కథలు. 3906 అశ్రు 251 చామర్తి దుర్గాప్రసాద్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 155 3.50
40037 కథలు. 3907 అశ్రు 251 చామర్తి దుర్గాప్రసాద్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 155 3.50
40038 కథలు. 3908 చరణాంజలి 255 భరణు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 112 3.50
40039 కథలు. 3909 చీకటిపడ్డాక 251 దొడ్డవరం కామేశ్వరరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 168 3.50
40040 కథలు. 3910 రంగవల్లి 259 పోరంకి దక్షిణామూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 184 3.50
40041 కథలు. 3911 నాకీ యిల్లు చాలు 262 సుషమ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 152 2.50
40042 కథలు. 3912 ఇంద్ర ధనస్సు 269 రేవనూరి శమంత యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 168 3.50
40043 కథలు. 3913 సంసారవృక్షం 271 ఆర్.ఎస్. సుదర్శనం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 152 3.50
40044 కథలు. 3914 తప్పు 272 శిఖా వెంకటరమణరాజా యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 160 3.50
40045 కథలు. 3915 నువ్వూ నేనూ చిన్నారావూ 273 ఎమ్. పార్ధసారధి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 112 3.50
40046 కథలు. 3916 అన్నపూర్ణ 275 పి. సత్యవతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 176 3.50
40047 కథలు. 3917 శ్యామల 276 శిష్టు కృష్ణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 175 3.50
40048 కథలు. 3918 అడివి 277 శ్రీకృష్ణ ఆలన హళ్లి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 119 3.50
40049 కథలు. 3919 బృందావనం 278 గుళ్లపల్లి సుందరమ్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 144 3.50
40050 కథలు. 3920 ఆనంద నిలయం 279 సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 126 3.50
40051 కథలు. 3921 కనువిప్పు 280 సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 118 3.50
40052 కథలు. 3922 రక్షరేకు 281 సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 150 3.50
40053 కథలు. 3923 మబ్బు విడిపోయింది 282 సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 160 3.50
40054 కథలు. 3924 కృష్ణవేణి 284 మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 176 3.50
40055 కథలు. 3925 సద్యోగం 286 మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 168 3.50
40056 కథలు. 3926 అపజయం 288 త్రివేణి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 184 3.50
40057 కథలు. 3927 మనసున్న మనిషి 295 కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 142 3.50
40058 కథలు. 3928 స్నేహలత 298 నెల్లూరి వేదవతీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 137 3.50
40059 కథలు. 3929 పిపాసి 304 శారదా అశోక వర్థన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 148 3.50
40060 కథలు. 3930 ఎన్నిమెట్లెక్కినా 305 మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 160 3.50
40061 కథలు. 3931 పరాయి నీడ 306 వి. రాజారామమోహనరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 118 3.50
40062 కథలు. 3932 బ్రాహ్మణపిల్ల 307 లత యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 160 3.50
40063 కథలు. 3933 ఇదే నేను కోరేది 308 సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 139 3.50
40064 కథలు. 3934 ఇంకెంత దూరం 309 మురళీధర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 158 3.50
40065 కథలు. 3935 ప్రేమ దైవం 310 చివుకుల పురుషోత్తం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 134 3.50
40066 కథలు. 3936 ముగింపేమిటి 312 పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 172 3.50
40067 కథలు. 3937 ది లవ్ జెర్మ్ 313 మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 144 3.50
40068 కథలు. 3938 కవి భీమన్న 314 కొవ్విలి లక్ష్మీనరసింహారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 130 3.50
40069 కథలు. 3939 ఆర్తి 315 వేదుల శకుంతల యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 152 3.50
40070 కథలు. 3940 రచయిత్రి మళ్లీ పుట్టింది 318 హరికిషన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1977 138 3.50
40071 కథలు. 3941 వీడని బ్రహ్మం 319 పద్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 150 3.50
40072 కథలు. 3942 ముక్త ఝరి 312 వేమకోటి సీతారామశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 147 3.50
40073 కథలు. 3943 జీవన పల్లవి 322 అంగర విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 112 3.50
40074 కథలు. 3944 రత్నమందిర్ 323 మాదిరెడ్డి సులోచన యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 144 3.50
40075 కథలు. 3945 సుభద్రా పరిణయం 324 బి. అన్నపూర్ణాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 132 3.50
40076 కథలు. 3946 ప్రొద్దు తిరగని పువ్వు 325 గంటి వెంకటరమణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 140 3.50
40077 కథలు. 3947 దేవుడి లీల మనుషుల గోల 327 ఆలపాటి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 156 3.50
40078 కథలు. 3948 గ్లామర్ లెస్ గర్ల్ 328 వేదుల శకుంతల యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 148 3.50
40079 కథలు. 3949 అందని చందమామ 329 పి. గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 138 3.50
40080 కథలు. 3950 దిష్టిబొమ్మ 330 వంశీ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 146 3.50
40081 కథలు. 3951 ఒక ఆత్మ చెప్పిన కథ 331 లల్లాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 152 3.50
40082 కథలు. 3952 రంగనాధం బాబాయి 332 నండూరి విఠల్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 144 3.50
40083 కథలు. 3953 ఖేల 333 నాయుని కృష్ణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 136 3.50
40084 కథలు. 3954 వెన్నెల నీడలు 334 ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాధరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 146 3.50
40085 కథలు. 3955 సిరిమల్లి 335 ఆదివిష్ణు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 139 3.50
40086 కథలు. 3956 దైవమిచ్చిన భర్త 336 ఉన్నవ విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 139 3.50
40087 కథలు. 3957 లయ తప్పిన విన్యాసం 340 వేదుల శకుంతల యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 134 3.50
40088 కథలు. 3958 చోముని డప్పు 341 శర్వాణి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 126 3.50
40089 కథలు. 3959 అశ్రుతర్పణ 343 శారదా అశోక వర్థన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 128 3.50
40090 కథలు. 3960 అనూరాధ 344 లక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 148 3.50
40091 కథలు. 3961 చివరి మజిలీ 345 యర్రంశెట్టి సాయి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 152 3.50
40092 కథలు. 3962 మాయ 346 నండూరి విఠల్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 132 3.50
40093 కథలు. 3963 అనుపమ 347 ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 148 3.50
40094 కథలు. 3964 ఆశలవల 348 గోవిందరాజు సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 155 3.50
40095 కథలు. 3965 శిధిలాలనుంచి శిఖరాలకు 349 పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 151 3.50
40096 కథలు. 3966 సిరిసిరిమువ్వ 350 జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 143 3.50
40097 కథలు. 3967 మగబుద్ధి ఆడమనసు 351 హరికిషన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 166 3.50
40098 కథలు. 3968 కాలచక్రం 353 కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 127 3.50
40099 కథలు. 3969 మజిలీలో తుది మలుపు 354 ఉమాశశి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 152 3.50
40100 కథలు. 3970 మాధవి 356 కొలిపాక రమామణి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 116 3.50
40101 కథలు. 3971 ఈ జీవిత సంధ్యా సమయంలో 359 పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 160 3.50
40102 కథలు. 3972 కాటుక కరిగిపోయింది 360 నాయుని కృష్ణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 155 3.50
40103 కథలు. 3973 కాలానికి నిలిచిన కథ 361 లల్లాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 135 3.50
40104 కథలు. 3974 మిసెస్ చైతన్య 362 వేదుల శకుంతల యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 143 3.50
40105 కథలు. 3975 ఆశల ఆకాశం 363 ఎ. లక్ష్మీకుమారి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 123 3.50
40106 కథలు. 3976 మంచి మనసులు 364 లక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 152 3.50
40107 కథలు. 3977 కర్మభూమి 365 వసుంధర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 160 3.50
40108 కథలు. 3978 సత్యం శివం సుందరం 366 డి.వి.యస్.ఆర్. మూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 156 3.50
40109 కథలు. 3979 లవ్ మీ 367 శీలంశెట్టి రమాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 132 3.50
40110 కథలు. 3980 ఇలా ఎంతమందో 368 దేవరాజు సీత యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 148 3.50
40111 కథలు. 3981 ఒకే సూర్యుడు 369 లల్లాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 152 3.50
40112 కథలు. 3982 పగడాల పంజరం 370 ఆర్. సంధ్యాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 180 3.50
40113 కథలు. 3983 స్త్రీకి శత్రువు ఆడది 371 హరికిషన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 140 3.50
40114 కథలు. 3984 ధనలాభం 372 కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 155 3.50
40115 కథలు. 3985 ఆటబొమ్మ 373 నండూరు సుబ్బారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 143 3.50
40116 కథలు. 3986 పాపలు పావులు 374 పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 132 3.50
40117 కథలు. 3987 ఎంతో చిన్నది జీవితం 375 ఉమాశశి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 167 3.50
40118 కథలు. 3988 ఉదయరాగం 376 జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 131 3.50
40119 కథలు. 3989 జీవిత పాఠం 377 ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 120 3.50
40120 కథలు. 3990 ఒక మంచి కోసం 378 విమలా రామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 148 3.50
40121 కథలు. 3991 ప్రేమ భిక్ష 379 వేదుల శకుంతల యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణ 1980 148 3.50
40122 కథలు. 3992 వెన్నెల బొమ్మ 380 యామినీ సరస్వతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 128 3.50
40123 కథలు. 3993 సంధ్యారాగం 381 లక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 144 3.50
40124 కథలు. 3994 జైలులో ఒకవారం 382 చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 135 3.50
40125 కథలు. 3995 జయ విజయ 383 శీలంశెట్టి రమాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 128 3.50
40126 కథలు. 3996 గొడుగు 384 పి. సత్యవతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 160 3.50
40127 కథలు. 3997 ప్రేమపంజరం 385 గోవిందరాజు సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 160 3.50
40128 కథలు. 3998 డబ్బు తెచ్చిన జబ్బులు 386 పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 164 3.50
40129 కథలు. 3999 హేమపాత్ర 387 పి. గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 127 3.50
40130 కథలు. 4000 తరాల అంతం 388 కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 160 3.50
40131 కథలు. 4001 అస్పృశ్యనయనాలు 389 వసుంధర యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 152 3.50
40132 కథలు. 4002 ఎండ మావిలో నీరు 390 నండూరు సుబ్బారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 152 3.50
40133 కథలు. 4003 ప్రియ బాంధవి 391 యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 144 3.50
40134 కథలు. 4004 విజయ 392 తేజోవతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 139 3.50
40135 కథలు. 4005 వెన్నెల వేడెక్కింది 393 హరికిషన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 152 3.50
40136 కథలు. 4006 నందన 394 ఉమాశశి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 148 3.50
40137 కథలు. 4007 వెలుగు వాకిలి 395 వేదుల శకుంతల యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 144 3.50
40138 కథలు. 4008 ఇక్కడికి స్వర్గమెంత దూరం 396 విమలా రామం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 163 3.50
40139 కథలు. 4009 దైవాధీనం 398 ఉన్నవ విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 143 3.50
40140 కథలు. 4010 మగువలూ మనసులూ 399 వి.వి.బి. రామారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 140 3.50
40141 కథలు. 4011 నిశీధిలోకి 400 నండూరి రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 128 3.50
40142 కథలు. 4012 లావణ్య 401 మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 156 3.50
40143 కథలు. 4013 సారంగి 402 శరత్ కళ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 156 3.50
40144 కథలు. 4014 ఎడారిలో కోయిల 403 దేవరాజు రవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 144 3.50
40145 కథలు. 4015 అమృత వర్షం 404 గంటి వెంకటరమణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 133 3.50
40146 కథలు. 4016 చెరగని ముద్ర 405 కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 160 3.50
40147 కథలు. 4017 జీవితం గెలుపునీదే 406 శారదా అశోక వర్థన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 120 3.50
40148 కథలు. 4018 నవతా మానవతా 408 కొర్రపాటి గంగాధరరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 120 3.50
40149 కథలు. 4019 గెలుపు ఓటమి 409 యన్నాకుల శాలిని యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 126 3.50
40150 కథలు. 4020 గెలుపు ఓటమి 409 యన్నాకుల శాలిని యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 126 3.50
40151 కథలు. 4021 సప్తపది 410 కవిత యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 156 3.50
40152 కథలు. 4022 ఒక హృదయం మీటితే 411 దినకర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 136 3.50
40153 కథలు. 4023 ఒక హృదయం మీటితే 411 దినకర్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 136 3.50
40154 కథలు. 4024 ప్రేమగండం 412 ఐ.వి.యస్. అచ్చుతవల్లి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 143 3.50
40155 కథలు. 4025 సీత నడచిన నేల 413 పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 139 3.50
40156 కథలు. 4026 కొత్త వెలుగు 414 సింహప్రసాద్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 143 3.50
40157 కథలు. 4027 పారిజాతం 415 రెడ్డి స్వారాజ్య లక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 144 3.50
40158 కథలు. 4028 కాలం కలిసిరాకపోతే 416 ఉన్నవ విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 144 3.50
40159 కథలు. 4029 దీపకళికలూ గాలిపడగలూ 417 వి.వి.బి. రామారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 144 3.50
40160 కథలు. 4030 నాటీ హోం 418 యామినీ సరస్వతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 144 3.50
40161 కథలు. 4031 కన్నెపిల్లలు మెరుపుతీగలు 419 కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 144 3.50
40162 కథలు. 4032 విధి ఎదురయితే 420 యర్రంశెట్టి సాయి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 118 3.50
40163 కథలు. 4033 ఇదీ ఓ ప్రేమ కథే తాళ్ళూరు నాగేశ్వరరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 261 3.00
40164 కథలు. 4034 ఇదీ ఓ ప్రేమ కథే తాళ్ళూరు నాగేశ్వరరావు విజయ, చెన్నై 1976 261 3.00
40165 కథలు. 4035 భాష్యం సి. ఆనందారామం విజయ, చెన్నై 1976 95 3.00
40166 కథలు. 4036 ఛాయ శ్రీధర్ విజయ, చెన్నై 1976 135 3.00
40167 కథలు. 4037 జ్వాల కకుభ విజయ, చెన్నై 127 3.00
40168 కథలు. 4038 మానవత దాశరధి రంగాచార్య విజయ,చెన్నై 1976 95 3.00
40169 కథలు. 4039 పొగమేడలు కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1976 95 3.00
40170 కథలు. 4040 పొగమేడలు కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, మద్రాసు 1976 71 3.00
40171 కథలు. 4041 సుధర్మ సి. ఆనందారామం విజయ, చెన్నై 1976 71 3.00
40172 కథలు. 4042 ప్రేమరాహిత్యం ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ, చెన్నై 1976 111 3.00
40173 కథలు. 4043 కొత్తతాళి పాలకోడేటి సత్యనారాయణరావు విజయ, చెన్నై 1976 111 3.00
40174 కథలు. 4044 లంబాడోళ్ల రాందాసు పాంచాలి విజయ, చెన్నై 1976 95 3.00
40175 కథలు. 4045 వెలుగు వెల్లువ, అరల్డయిట్ ఎమ్మెస్సార్ మూర్తి విజయ, చెన్నై 1976 56 3.00
40176 కథలు. 4046 నీడల చాటున నిజం తోటకూర ఆశాలత విజయ, చెన్నై 1976 95 3.00
40177 కథలు. 4047 నెలవంక శ్రీధర్ విజయ, చెన్నై 1977 111 3.00
40178 కథలు. 4048 ఓ పెళ్ళి కథ ఆర్. వసుంధరాదేవి విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40179 కథలు. 4049 ప్రేమ మైకం ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40180 కథలు. 4050 నవజీవనం శ్రీసుభా విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40181 కథలు. 4051 ప్రవాహం రామా చంద్రమౌళి విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40182 కథలు. 4052 కామరాజు కథ వసుంధర విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40183 కథలు. 4053 కర్ణధారి దమ్ము శ్రీనివాసబాబు విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40184 కథలు. 4054 ఆవాహన ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40185 కథలు. 4055 ఆవాహన ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1977 71 3.00
40186 కథలు. 4056 ఈ ప్రశ్నకు బదులేది సి. ఆనందారామం విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40187 కథలు. 4057 అన్నపూర్ణ విమలా రామం విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40188 కథలు. 4058 అన్నపూర్ణ విమలా రామం విజయ, చెన్నై 1977 95 3.00
40189 కథలు. 4059 వట్టి చేతులు కలువకొలను సదానంద విజయ, చెన్నై 1978 111 3.00
40190 కథలు. 4060 చీకట్లోంచి చీకట్లోకి వడ్డెర చండీదాస్ విజయ, చెన్నై 1978 52 3.00
40191 కథలు. 4061 సంస్కరణ ఎన్.ఆర్. నంది విజయ, చెన్నై 1978 79 3.00
40192 కథలు. 4062 ఎవరు వెనక పడ్డారు ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ,చెన్నై 1978 110 3.00
40193 కథలు. 4063 అనుభవ మంటపం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1978 95 3.00
40194 కథలు. 4064 అనుభవ మంటపం రెండవ భాగం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1978 175 3.00
40195 కథలు. 4065 అనుభవ మంటపం మూడవ భాగం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1978 269 3.00
40196 కథలు. 4066 అసుర సంధ్య చందు సోంబాబు విజయ, చెన్నై 1978 95 3.00
40197 కథలు. 4067 బంగారు మాయ కలువకొలను సదానంద విజయ, చెన్నై 1978 111 3.00
40198 కథలు. 4068 శకుంతల శ్రీసుభా విజయ, చెన్నై 1978 79 3.00
40199 కథలు. 4069 చెదిరిన కలలు యర్రంశెట్టి సాయి విజయ, చెన్నై 1978 95 3.00
40200 కథలు. 4070 అమృత వాహిని ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1978 95 3.00
40201 కథలు. 4071 అమృత వాహిని రెండవ భాగం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1979 95 3.00
40202 కథలు. 4072 నాన్నలున్నారు జాగ్రత్త ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ, చెన్నై 1979 77 3.00
40203 కథలు. 4073 సహజీవనం వి. రాజారామమోహనరావు విజయ, చెన్నై 1979 79 3.00
40204 కథలు. 4074 కారడవిలో కన్నెలేడి కలువకొలను సదానంద విజయ, చెన్నై 1979 111 3.00
40205 కథలు. 4075 బ్రతుకు బాటలు బారతి విజయ, చెన్నై 1979 111 3.00
40206 కథలు. 4076 స్వాతిజల్లు చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు విజయ, చెన్నై 1979 94 3.00
40207 కథలు. 4077 ఆదర్శాలకు అరదండాలు కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1979 111 3.00
40208 కథలు. 4078 మధ్యతరగతి విప్లవం వసుంధర విజయ, చెన్నై 1979 79 3.00
40209 కథలు. 4079 నిశాకన్య వంశీ విజయ, చెన్నై 1979 94 3.00
40210 కథలు. 4080 మగవాడు అనే చక్రవర్తి కథ, ప్రేమ పురాణం జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి విజయ, చెన్నై 1979 55 3.00
40211 కథలు. 4081 స్నేహం ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ, చెన్నై 1979 77 3.00
40212 కథలు. 4082 రంగుల మేడ వేదుల మీనాక్షి దేవి విజయ, చెన్నై 1979 79 3.00
40213 కథలు. 4083 అనుపమ కథ ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40214 కథలు. 4084 అనుపమ కథ రెండవ భాగం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40215 కథలు. 4085 తాళికావాలి ఆకెళ్ళ వెంకట సూర్యనారాయణ విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40216 కథలు. 4086 భ్రష్టయోగి కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40217 కథలు. 4087 ఇది ఒక సింహం కథ వసుంధర విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40218 కథలు. 4088 డాక్టర్ సినీయాక్టర్ పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40219 కథలు. 4089 డాక్టర్ సినీయాక్టర్ రెండవ భాగం పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40220 కథలు. 4090 పునర్నవం చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40221 కథలు. 4091 తకధిం తకధిం తోలు బొమ్మా కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1980 94 3.00
40222 కథలు. 4092 సూర్య చంద్ర చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40223 కథలు. 4093 వరమివ్వని దేవత వసుంధర విజయ, చెన్నై 1980 95 3.00
40224 కథలు. 4094 పీష్వా నారాయణరావు వధ పులిచెర్ల సుబ్బారావు విజయ, చెన్నై 1981 77 3.00
40225 కథలు. 4095 ఇలా మాత్రం ప్రేమించకు జె. రామలక్ష్మి విజయ, చెన్నై 1981 93 3.00
40226 కథలు. 4096 రాజీ భమిడిపాటి అనంతశర్మ విజయ,చెన్నై 1981 94 3.00
40227 కథలు. 4097 కనిపించని కలకత్తా చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు విజయ, చెన్నై 1981 95 3.00
40228 కథలు. 4098 శోభిల్లు సప్తస్వర వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1981 79 3.00
40229 కథలు. 4099 సౌందర్యజ్యోతి కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1981 95 3.00
40230 కథలు. 4100 మునసబుగారమ్మాయి వైదేహి విజయ, చెన్నై 1981 95 3.00
40231 కథలు. 4101 తపోభంగం జె. రామలక్ష్మి విజయ, చెన్నై 1981 95 3.00
40232 కథలు. 4102 అమలిన శృంగారం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1981 109 3.00
40233 కథలు. 4103 వ్యవస్థ ఆకెళ్ళ వెంకట సూర్యనారాయణ విజయ, చెన్నై 1981 95 3.00
40234 కథలు. 4104 సురాజ్ ఉద్దౌలా ప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1981 127 3.00
40235 కథలు. 4105 అగ్నిగీతం మొదటి భాగం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్ని 1982 95 3.50
40236 కథలు. 4106 అగ్నిగీతం రెండవ భాగం ముదిగొండ శివప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1982 95 3.50
40237 కథలు. 4107 వేట వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1982 79 3.50
40238 కథలు. 4108 ప్రశ్న కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1982 82 3.50
40239 కథలు. 4109 ఈ పరుగు నీకోసం జె. రామలక్ష్మి విజయ, చెన్నై 1982 79 3.50
40240 కథలు. 4110 రాగంలో రంగులు ప్రతాప రవిశంకర్, పి.యస్. నారాయణ విజయ, మద్రాసు 1982 79 3.50
40241 కథలు. 4111 ప్రణయ కిరణాలు వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1982 79 3.50
40242 కథలు. 4112 మనసున్న మనుషులు ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు విజయ, చెన్నై 1982 79 3.50
40243 కథలు. 4113 ఇది గౌరి కథ వసుంధర విజయ, చెన్నై 1982 77 3.50
40244 కథలు. 4114 చరిత్ర హీనులు ఎ. శ్రీదేవి విజయ, చెన్నై 1982 79 3.50
40245 కథలు. 4115 వేలానికో వెఱ్ఱివాడు వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1982 79 3.50
40246 కథలు. 4116 సున్నాలేని విప్లవం కథ వసుంధర విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40247 కథలు. 4117 నీలో దీపం వెలిగించు గొల్లపూడి రాజ్యలక్ష్మి విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40248 కథలు. 4118 ఈతరం గీత ప్రఫుల్ల చంద్ర విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40249 కథలు. 4119 రక్తం మరిగిన పులి ఆకెళ్ళ వెంకట సూర్యనారాయణ విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40250 కథలు. 4120 వెన్నెల రాత్రి ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40251 కథలు. 4121 ఐదు నిమిషాలు విమలారామం విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40252 కథలు. 4122 హిమసుమాలు పాలకోడేటి సత్యనారాయణరావు విజయ, చెన్నై 1983 71 3.50
40253 కథలు. 4123 నిన్ను ప్రశ్నించని నిజం రాజారామమోహన రావు విజయ,చెన్నై 1983 79 3.50
40254 కథలు. 4124 కౌలు వసుంధర విజయ, చెన్నై 1983 71 3.50
40255 కథలు. 4125 వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40256 కథలు. 4126 మనిషిలో మనిషి కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40257 కథలు. 4127 విద్యారణ్యం ఆకెళ్ళ వెంకట సూర్యనారాయణ విజయ, చెన్నై 1983 79 3.50
40258 కథలు. 4128 రచయితలారా రాసుకుపొండి అను దోపిడీ కథ జె. రామలక్ష్మి విజయ, చెన్నై 1984 79 3.50
40259 కథలు. 4129 ప్రేమామీటర్ ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ, చెన్నై 1984 63 3.50
40260 కథలు. 4130 అభిమానులూ మేలుకోండి పి.వి.డి.యన్. మూర్తి విజయ, చెన్నై 1984 63 3.50
40261 కథలు. 4131 చీకటి తెరలు కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ,చెన్నై 1984 79 3.50
40262 కథలు. 4132 రిక్షావాలా కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి విజయ, చెన్నై 1984 63 3.50
40263 కథలు. 4133 సరళ కథ ప్రతాప రవిశంకర్ విజయ, చెన్నై 1984 79 3.50
40264 కథలు. 4134 తెర వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1984 79 3.50
40265 కథలు. 4135 అందరూ ఆలోచించండి నందం రామారావు విజయ, చెన్నై 1984 63 3.50
40266 కథలు. 4136 పచ్చబొట్టు ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ,చెన్నై 1984 79 3.50
40267 కథలు. 4137 క్రాంతి భమిడిపాటి అనంతశర్మ విజయ, చెన్నై 1984 79 3.50
40268 కథలు. 4138 కుటుంబయ్య కుటుంబం వై.వి.ఎస్.ఎస్.ఎన్. మూర్తి విజయ, చెన్నై 1984 79 3.50
40269 కథలు. 4139 కోమలి పిలుపు మొదటి భాగం వసుంధర విజయ,చెన్నై 1984 63 3.50
40270 కథలు. 4140 కోమలి పిలుపు రెండవ భాగం వసుంధర విజయ,చెన్నై 1985 151 3.50
40271 కథలు. 4141 ఆ విధిలో రాక్షసుడు వసుంధర విజయ, చెన్నై 1985 71 3.50
40272 కథలు. 4142 నారీయాగం ఆకెళ్ళ వెంకట సూర్యనారాయణ విజయ, చెన్నై 1985 87 3.50
40273 కథలు. 4143 చైతన్య శిల్పాలు స్వరూఫ్ విజయ, చెన్నై 1985 87 3.50
40274 కథలు. 4144 అమానుషం అడుగు కదిపితే పుష్పాత్రినాథ్ విజయ, చెన్నై 1985 63 3.50
40275 కథలు. 4145 ధూళిలో పూలు కశింకోట ప్రభాకరదేవ్ విజయ, చెన్నై 1985 63 3.50
40276 కథలు. 4146 ప్రేమ తపన వి. కనకదుర్గ విజయ, చెన్నై 1985 79 3.50
40277 కథలు. 4147 అంజలి శివల జగన్నాధరావు విజయ, చెన్నై 1985 71 3.50
40278 కథలు. 4148 ఓ నీలికెరటం శ్రీకంఠస్ఫూర్తి విజయ, చెన్నై 1985 63 3.50
40279 కథలు. 4149 ఆర్తి చిత్రం సింహప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1985 79 3.50
40280 కథలు. 4150 చిరు దివ్వేను వెలిగిద్దాం రండి శుభ విజయ, చెన్నై 1985 79 3.50
40281 కథలు. 4151 మామూలు ఆడది వి. కనకదుర్గ విజయ, చెన్నై 1986 79 3.50
40282 కథలు. 4152 అక్షరాలు ఆరువీయండి మొదటి భాగం వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1986 79 3.50
40283 కథలు. 4153 అక్షరాలు ఆరువీయండి రెండవ భాగం వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1986 71 3.50
40284 కథలు. 4154 నీరెండ నిండువెన్నెల పి.వి.ఆర్. శివకుమార్ విజయ, చెన్నై 1986 71 3.50
40285 కథలు. 4155 పవిత్రపాపి ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం విజయ, చెన్నై 1986 64 3.50
40286 కథలు. 4156 ఓ మగాడా పశువ్వికాకు మొదటి భాగం యన్నంరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విజయ,చెన్నై 1986 78 3.50
40287 కథలు. 4157 ఓ మగాడా పశువ్వికాకు రెండవ భాగం యన్నంరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విజయ, చెన్నై 1986 79 3.50
40288 కథలు. 4158 మరో మైదానం పులిపాక శ్రీరామచంద్ర మూర్తి విజయ, చెన్నై 1986 80 3.50
40289 కథలు. 4159 భ్రమ వెంపటి రామ్మూర్తి విజయ, చెన్నై 1986 80 3.50
40290 కథలు. 4160 నీరాజనం మొదటి భాగం ప్రతాప రవిశంకర్ విజయ, చెన్నై 1986 72 3.50
40291 కథలు. 4161 నీరాజనం రెండవ భాగం ప్రతాప రవిశంకర్ విజయ, చెన్నై 1987 63 3.50
40292 కథలు. 4162 నిలువుటద్దం కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు విజయ, చెన్నై 1987 80 3.50
40293 కథలు. 4163 మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ శివ్రాజు విజయ, చెన్నై 1987 79 3.50
40294 కథలు. 4164 నవజీవనం సంధ్యా లక్ష్మణ్ విజయ,చెన్నై 1987 71 3.50
40295 కథలు. 4165 డైరీలో ఒక పేజీ మొదటి భాగం ప్రఫుల్ల చంద్ర విజయ,చెన్నై 1987 71 3.50
40296 కథలు. 4166 డైరీలో ఒక పేజీ రెండవ భాగం ప్రఫుల్ల చంద్ర విజయ, చెన్నై 1987 64 3.50
40297 కథలు. 4167 తాత హరికిషన్ విజయ, చెన్నై 1987 80 3.50
40298 కథలు. 4168 వలపు తేనెబాట దాసరి శిరీష విజయ, చెన్నై 1987 88 3.50
40299 కథలు. 4169 స్వర్గానికి ఎగిరిపో విపంచి విజయ, చెన్నై 1987 88 3.50
40300 కథలు. 4170 పరిహారం వీడనినీడ ప్రాప్తం పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి మాదిరెడ్డి సులోచన ఆదివిష్ణు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 330 10.00
40301 కథలు. 4171 చీకటోళ్ళు రాగతరంగాలు అదృష్టరేఖ జీవిత చిత్రాలు చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి సి. కనకాంబరాజు కె.కె. మీనన్ అర్నాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 557 10.00
40302 కథలు. 4172 ఇంద్రధనస్సు సంకెళ్ళు పచ్చని కలశంలో ఋషి మోచర్ల జయశ్యామల నవీన తోటకూర ఆశాలత యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 352 10.00
40303 కథలు. 4173 మహానంద భవబంధాలు తృప్తి బొమ్మ హేమాదేవి యార్లగడ్డ సరోనీదేవి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 378 10.00
40304 కథలు. 4174 ఇంద్రధనస్సు తృప్తి మోచర్ల జయశ్యామల కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 245 10.00
40305 కథలు. 4175 భారతి యర్రంశెట్టి శాయి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 107 10.00
40306 కథలు. 4176 సంకెళ్ళు నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1976 118 3.00
40307 కథలు. 4177 పచ్చనికలశంలో వెచ్చని కన్నీళ్లు తోటకూర ఆశాలత స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1976 295 10.00
40308 కథలు. 4178 మిస్ కవిత బి.ఏ., కోరికలే గుర్రాలైతే కేఎస్వీ డి. కామేశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 237 10.00
40309 కథలు. 4179 కోరికలే గుర్రాలైతే డి. కామేశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 119 3.00
40310 కథలు. 4180 పూర్ణిమ మోచర్ల జయశ్యామల స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 144 3.00
40311 కథలు. 4181 ఆడ పులులు శ్రీసుభా స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 96 3.00
40312 కథలు. 4182 ఎప్పటికీ మీకేమీకాను వి. రతన్ ప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 107 3.00
40313 కథలు. 4183 ప్రేమికుడు యర్రంశెట్టి శాయి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 117 3.00
40314 కథలు. 4184 విరిసిన వెన్నెల పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 118 3.00
40315 కథలు. 4185 బాకీ బతుకులు కె.కె. మీనన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 120 3.00
40316 కథలు. 4186 ఈ కన్నీటికి తడిలేదు తోటకూర ఆశాలత స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 99 3.00
40317 కథలు. 4187 కాటేసిన కౌఠన్యం నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 143 3.00
40318 కథలు. 4188 సూర్యుడా నువ్వు తప్పుకో మంథా వెంకట రమణారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 132 3.00
40319 కథలు. 4189 ఈ వీణకు శృతిలేదు పెళ్ళకూరు జయప్రద స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 118 3.00
40320 కథలు. 4190 దాగుడుమూతలు నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 107 3.00
40321 కథలు. 4191 పొడికళ్లు తడిమనస్సు యస్. కాశీవశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 132 3.00
40322 కథలు. 4192 ఇంకా సూర్యుడు ఉదయించలేదు కశింకోట ప్రభాకరదేవ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 95 3.00
40323 కథలు. 4193 రికార్డ్ డాన్సర్స్ పవని నిర్మల ప్రభావతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 120 3.00
40324 కథలు. 4194 సత్యం శవం సుందరం వీరభద్రరావ్ పమ్మి, యండమూరి వీరేంద్రనాధ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 118 3.00
40325 కథలు. 4195 కన్నీటిధారలో పన్నీటిజల్లు వడ్లమన్నాటి లక్ష్మీప్రసన్న స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 107 3.00
40326 కథలు. 4196 తెర తొలిగింది వి. రతన్ ప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 95 3.00
40327 కథలు. 4197 వెన్నెల బొమ్మ వంశీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 108 3.00
40328 కథలు. 4198 మెరుపుల మరకలు గోపీచంద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 168 3.00
40329 కథలు. 4199 విధి వంచితులు ప్రియబాంధవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 94 3.00
40330 కథలు. 4200 నిన్ను నీవు దిద్దుకో అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 118 3.00
40331 కథలు. 4201 పూజకు పనికిరాని పువ్వులు యస్. కాశీవశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 130 3.00
40332 కథలు. 4202 ఆదర్శాలు ఆంతర్యాలు వైదేహి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 111 3.00
40333 కథలు. 4203 మౌనగీతి గౌరీ ఉమేష్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 131 3.00
40334 కథలు. 4204 మృగతృష్ణ పల్లేటి లక్ష్మికులశేఖర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 95 3.00
40335 కథలు. 4205 బాడీగార్డులు వడ్లమన్నాటి లక్ష్మీప్రసన్న స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 119 3.00
40336 కథలు. 4206 డాక్టర్ గారి భార్య జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 120 3.00
40337 కథలు. 4207 తొలగిన తెరలు టెంపోరావ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 120 3.00
40338 కథలు. 4208 హృదయరథం పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 96 3.00
40339 కథలు. 4209 మరోప్రేమకథ డి. కామేశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 143 3.00
40340 కథలు. 4210 అందమె విషాదం నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 119 3.00
40341 కథలు. 4211 గోదావరి నా కన్నీరు చందు సోంబాబు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 119 3.00
40342 కథలు. 4212 రసమయి ముదిగొండ శివప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 118 3.00
40343 కథలు. 4213 రాగవాహిని యామినీ సరస్వతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 142 3.00
40344 కథలు. 4214 మార్పు రావాలి అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 107 3.00
40345 కథలు. 4215 జారుడు మెట్లు యస్. కాశీవిశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 120 3.00
40346 కథలు. 4216 మాయాలోకంలో మానవకాంత మంథా వెంకట రమణారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 118 3.00
40347 కథలు. 4217 నీలాకాశంలో నెలవంక జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 118 3.00
40348 కథలు. 4218 సొమ్మలు పోనాయండి రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 95 3.00
40349 కథలు. 4219 లలాట లిఖితమ్ పేరమ్మ ప్రణయం విజయ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 119 3.00
40350 కథలు. 4220 ఒక కెరటం విరిగింది శాలివాహన స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 119 3.00
40351 కథలు. 4221 అనుబంధం ప్రతిఫలం ఆలేటి నాగమణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 119 3.00
40352 కథలు. 4222 ముళ్ళతోటలో పూలబాటలు తురగా జయశ్యామల స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 143 3.00
40353 కథలు. 4223 వసంత కోయిల కొడాలి సాంబశివరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 129 3.00
40354 కథలు. 4224 ఒక సబల కథ కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 120 3.00
40355 కథలు. 4225 కుట్ర రంగనాయకమ్మ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 65 3.00
40356 కథలు. 4226 ప్రత్యూష నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 119 3.00
40357 కథలు. 4227 నీరద వాచస్పతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 119 3.00
40358 కథలు. 4228 ఒక భారతనారి తల్లావఝ్జుల సుందరం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 3.00
40359 కథలు. 4229 సొరాజ్జెం అక్కినేని కుటుంబరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 118 3.00
40360 కథలు. 4230 సొరాజ్జెం అక్కినేని కుటుంబరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 118 3.00
40361 కథలు. 4231 సంస్కారం ప్రమీలా జనార్ధన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 3.00
40362 కథలు. 4232 చందమామ మానేపల్లి సత్యనారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 3.00
40363 కథలు. 4233 మనసిచ్చిచూడు పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 3.00
40364 కథలు. 4234 మరపురాని మధుర క్షణాలు డి. శిరీష స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 3.00
40365 కథలు. 4235 ముళ్ళపొదలో మల్లెమొగ్గ యస్. వివేకానంద స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 107 3.00
40366 కథలు. 4236 క్షణం క్షణం మృత్యునీడలో డి. సౌజన్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 107 3.00
40367 కథలు. 4237 కాలం కాటేస్తుంది పులిచెర్ల సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 107 3.00
40368 కథలు. 4238 తను, తన సుఖం వసంత చక్రపాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 107 3.00
40369 కథలు. 4239 అవ్యక్తరాగం మాధవపెద్ది పుణ్యశీలాప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 73 3.00
40370 కథలు. 4240 తరం తరం నిరంతరం ఎ. శ్రీదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 107 3.00
40371 కథలు. 4241 నల్లజర్ల రోడ్డు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 84 3.00
40372 కథలు. 4242 మృత్యులోయ ఎమ్.డి. సౌజన్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 108 3.00
40373 కథలు. 4243 జీవన సమరం గంగుల నరసింహారెడ్డి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 95 3.00
40374 కథలు. 4244 ధర్మం చర కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 119 3.00
40375 కథలు. 4245 శరపంజరం కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 112 3.00
40376 కథలు. 4246 రాగంలో రంగులు మాధవపెద్ది పుణ్యశీలాప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 3.50
40377 కథలు. 4247 మిసెస్ మీనా జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 3.50
40378 కథలు. 4248 ప్రేమగానం దాట్ల నారాయణమూర్తి రాజు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 3.50
40379 కథలు. 4249 జీవనవీణ ముద్రగడ సూర్యప్రకాశరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 3.50
40380 కథలు. 4250 ప్రేమాలంబన గొల్లపూడి రాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 3.50
40381 కథలు. 4251 రాగతరంగాలు కె.కె. మీనన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 139 2.00
40382 కథలు. 4252 బంధితుడు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 114 3.00
40383 కథలు. 4253 తృప్తి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 119 3.00
40384 కథలు. 4254 తృప్తి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 119 3.00
40385 కథలు. 4255 తృప్తి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 119 3.00
40386 కథలు. 4256 ప్రాప్తం ఆదివిష్ణు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 107 3.00
40387 కథలు. 4257 సౌజన్య నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 117 3.00
40388 కథలు. 4258 మౌనగీతి ... స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 120 3.00
40389 కథలు. 4259 దేముడూ నీ కులమేమిటి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 144 3.00
40390 కథలు. 4260 కాలం కాటేస్తుంది ... స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 107 3.00
40391 కథలు. 4261 ఆశయాల ఆఖరిమెట్టు మాదిరెడ్డి సులోచన స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 143 3.00
40392 కథలు. 4262 విధి వంచితులు ... స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 94 3.00
40393 కథలు. 4263 ఇంద్ర ధనస్సు మోచర్ల జయశ్యామల స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 126 3.00
40394 కథలు. 4264 దరిజేరిన కెరటం పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 112 3.00
40395 కథలు. 4265 మలిప్రొద్దురేఖ పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 126 3.00
40396 కథలు. 4266 బంధితుడు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 114 3.00
40397 కథలు. 4267 తీరని దాహం నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 4.00
40398 కథలు. 4268 రాధికా విజయం జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 96 4.00
40399 కథలు. 4269 అసురగణం సింహప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 128 4.00
40400 కథలు. 4270 జ్యోతిర్గమయ ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 95 4.00
40401 కథలు. 4271 తాళిబొట్టు నెల్లూరి కేశవస్వామి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 4.00
40402 కథలు. 4272 ఇది గెలుపంటారా గొల్లపూడి రాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 112 4.00
40403 కథలు. 4273 అద్దంముందు పిచికలు వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 96 3.00
40404 కథలు. 4274 చెమ్మగిల్లని కన్నులు నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 92 4.00
40405 కథలు. 4275 కృష్ణ ప్రేమ తురగా జయశ్యామల స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 112 4.00
40406 కథలు. 4276 అనుబంధం వీరభద్రరావ్ పమ్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 95 4.00
40407 కథలు. 4277 ప్రేమే నేరమా కె. రవీంద్రబాబు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 96 4.00
40408 కథలు. 4278 రాగ మాలికలు జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 112 4.00
40409 కథలు. 4279 ఈ నేరం ఎవరిది ఎం.డి. సౌజన్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 96 4.00
40410 కథలు. 4280 ఊబి మంథా వెంకట రమణారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 112 4.00
40411 కథలు. 4281 సంసార సౌరభం జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 96 4.00
40412 కథలు. 4282 మమతల మాటులో కె. కుమారి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 104 4.00
40413 కథలు. 4283 మబ్బుతెర హేమమాలిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 96 4.00
40414 కథలు. 4284 నీ మనసే నా మనసు నందం రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 112 4.00
40415 కథలు. 4285 జనం జనం ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 96 4.00
40416 కథలు. 4286 నిశ్శబ్దం రావినూతల సువర్నా కన్నన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 104 4.00
40417 కథలు. 4287 ఇంకా ఉంది చాలాదూరం భట్టిప్రోలు కృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 104 4.00
40418 కథలు. 4288 బండ మనిషి వీణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 112 4.00
40419 కథలు. 4289 భయం భయం కృష్ణజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 112 4.00
40420 కథలు. 4290 పులుకడిగిన ముత్యం కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 104 4.00
40421 కథలు. 4291 నరమేధం వీరపల్లి వీణావాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 96 4.00
40422 కథలు. 4292 కలల నీడలు ఎమ్. పార్థసారథి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 96 4.00
40423 కథలు. 4293 మధుగీతం నీలవేణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 104 4.00
40424 కథలు. 4294 ఈడూ జోడూ వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 104 4.00
40425 కథలు. 4295 మనసు గుర్రమురోరి మనిషీ నాయుని కృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 104 4.00
40426 కథలు. 4296 కానుక రెడ్డి స్వరాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 112 4.00
40427 కథలు. 4297 స్వర్గంలో బందీలు శంకరమంచి పార్థసారధి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1985 110 4.00
40428 కథలు. 4298 నీహారిక పెన్నేరు పాప స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 104 4.00
40429 కథలు. 4299 ఒక తీయని మాట వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 96 4.00
40430 కథలు. 4300 రాగధార కంచుమర్తి వెంకటేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 112 4.00
40431 కథలు. 4301 శాస్త్రీయం చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 104 4.00
40432 కథలు. 4302 మరపురాని పాప సుజాత నటరాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 96 4.00
40433 కథలు. 4303 ప్రేమయాత్ర రెంటాల నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 112 4.00
40434 కథలు. 4304 చీకటి మూసిన ఏకాంతంలో నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 112 4.00
40435 కథలు. 4305 రేపు మాదే వి.వి.ఎన్. మూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 96 4.00
40436 కథలు. 4306 అండమాన్‌లో ఆనవాలు పొన్నాల యాదగిరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 107 4.00
40437 కథలు. 4307 మదనిక మనోధర్మం బలివాడ కాంతారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 112 4.00
40438 కథలు. 4308 ఏప్రిల్ ఫూల్ పుష్పా త్రినాధ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 112 4.00
40439 కథలు. 4309 సంతృప్తి స్వామి చిత్రానంద స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 103 4.00
40440 కథలు. 4310 నాకో నాన్న కావాలి రెడ్డి స్వరాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 112 4.00
40441 కథలు. 4311 కెంజాయ కుసుమం ఉమాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 112 4.00
40442 కథలు. 4312 వసంతయామిని కల్యాణీ సోమరాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 112 4.00
40443 కథలు. 4313 బొమ్మల చొక్కా సృజన్ రాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 112 4.00
40444 కథలు. 4314 కలియుగ సావిత్రి జి.వి. అమరేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 112 4.00
40445 కథలు. 4315 యశోద కొడుకు వంతెన మునిపల్లె రాజు బలివాడ కాంతారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 96 4.00
40446 కథలు. 4316 చత్వారం జోస్యము విద్యాసాగర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 112 4.00
40447 కథలు. 4317 నిశ్శబ్ద పాషాణం గంటి వెంకటరమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 128 4.00
40448 కథలు. 4318 కావ్యనాయిక అపర్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 120 4.00
40449 కథలు. 4319 ప్రియమైన శత్రువు బొమ్మిడి అచ్చారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 120 4.00
40450 కథలు. 4320 తారాదేవి పెన్నేరు పాప స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 128 4.00
40451 కథలు. 4321 వలపు వాకిళ్ళు రెడ్డి స్వరాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 128 4.00
40452 కథలు. 4322 ఇండియన్ చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 128 4.00
40453 కథలు. 4323 శైశవగీతి గంటి వెంకటరమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 120 4.00
40454 కథలు. 4324 మరో ప్రవాహం వి. రాజారామమోహనరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 120 3.00
40455 కథలు. 4325 మనుచరిత్ర ఉషశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 80 3.00
40456 కథలు. 4326 కిడ్నాప్ బొమ్మిడి అచ్చారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 120 3.00
40457 కథలు. 4327 మంచీ చెడూ ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 120 3.00
40458 కథలు. 4328 అన్వేషి రెడ్డి స్వరాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 128 3.00
40459 కథలు. 4329 క్షేత్రపాలిక ఎమ్.వి.వి. సత్యనారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 128 3.00
40460 కథలు. 4330 పాముపగ భట్టిప్రోలు కృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 127 3.00
40461 కథలు. 4331 మృగతృష్ణ మధురాంతకం నరేంద్ర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 112 3.00
40462 కథలు. 4332 సూసైడ్ వింజమూరి విజయశాంభవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 128 3.00
40463 కథలు. 4333 కళాపూర్ణోదయం ఉషశ్రీ పురాణపండ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 111 3.00
40464 కథలు. 4334 ఎడిటర్ చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 96 3.00
40465 కథలు. 4335 విమానం వచ్చింది వి.వి.ఎన్. మూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 95 4.00
40466 కథలు. 4336 సజన నేత్రి తద్ధిమిక తప్పదిక ఇంద్రగంటి జానకీబాల, పురాణపండ రంగనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1992 33 4.00
40467 కథలు. 4337 కలువ విరిసింది టి.యస్.ఎ. కృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1993 95 4.00
40468 కథలు. 4338 గోధూళివేళ రెంటాల నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1993 94 4.00
40469 కథలు. 4339 అద్వితీయం చలం జ్ఞాపకాల నీడల్లో నర్తకి కె. మురళీకృష్ణ, బాబు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1993 95 4.00
40470 కథలు. 4340 జాతకం శివల జగన్నాధరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 4.00
40471 కథలు. 4341 దిక్కులు కలిసిన శుభవేళ పల్లేటి బాలాజీ, ఇ.టి. రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 94 4.00
40472 కథలు. 4342 ఇదే జీవితం ప్రమీలా జనార్ధన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 94 4.00
40473 కథలు. 4343 అమ్మ కావాలి హిమపుత్రి గంటి వెంకటరమణ చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 94 4.00
40474 కథలు. 4344 ఆపరేషన్ అఘమర్షణ జి. విశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 94 4.00
40475 కథలు. 4345 అయినవాళ్ళు అలపర్తి రామకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 4.00
40476 కథలు. 4346 ప్రేమసమీకరణం బెండపూడి సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 4.00
40477 కథలు. 4347 ఎక్కవలసిన రైలు హైందవ పృథ్వీతేజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 4.00
40478 కథలు. 4348 సాధన పాలంకి సత్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 94 4.00
40479 కథలు. 4349 పితృకామేష్టి వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 4.00
40480 కథలు. 4350 మంచుశిల కల్యాణీ సోమరాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 4.00
40481 కథలు. 4351 జీవన సంగీతం పి. చంద్రశేఖర అజాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 4.00
40482 కథలు. 4352 సోడాల్రాజూ వీడియోఫిల్మూ భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 94 4.00
40483 కథలు. 4353 స్వయందత్తుడు పాలంకి సత్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 4.00
40484 కథలు. 4354 చార్మినార్ హైందవ పృథ్వీతేజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 4.00
40485 కథలు. 4355 విద్యార్థి ఆర్వీయస్. సుందరం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 4.00
40486 కథలు. 4356 మంచు మైదానం పి. చంద్రశేఖర అజాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 4.00
40487 కథలు. 4357 ఆవలిగట్టు మల్లెమాల వేణుగోపాలరెడ్డి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 4.00
40488 కథలు. 4358 మణిదీపం పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 4.00
40489 కథలు. 4359 లైఫ్ మీనా స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 4.00
40490 కథలు. 4360 ఇందుమతీ స్వయంవరం కాశీనాథుని సువర్చలాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1996 95 4.00
40491 కథలు. 4361 సాలభంజిక వీరపల్లె వీణావాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1996 95 4.00
40492 కథలు. 4362 ఊర్ధ్వమూలమ్ యామిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1996 95 4.00
40493 కథలు. 4363 ప్రేమానుబంధం చెరుకుపల్లి శివరామమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1996 95 4.00
40494 కథలు. 4364 మళ్ళీ వసంతం ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1996 95 4.00
40495 కథలు. 4365 అపశ్రుతులు మనస్వి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1996 95 4.00
40496 కథలు. 4366 విజ్ఞత సిహెచ్. శాంతాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1997 95 4.00
40497 కథలు. 4367 ఉనికి వంశీకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1997 95 4.00
40498 కథలు. 4368 మనీ+షి=మనిషి విజయ, అరుణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1997 95 4.00
40499 కథలు. 4369 మూడు మూడు ఆరుముళ్ళు ఎన్. శివనాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40500 కథలు. 4370 పిచ్చితల్లి గంటి వెంకటరమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40501 కథలు. 4371 అభిసారిక భార్గవీరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40502 కథలు. 4372 ఈ పొగడపూలు ఎక్కడివీ గంటి వెంకటరమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40503 కథలు. 4373 బాల్యవిధాతలు పల్లేటి బాలాజీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40504 కథలు. 4374 గమ్యం కల్యాణీ సోమరాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40505 కథలు. 4375 ఐ లవ్ మై ఇండియా పి. చంద్రశేఖర అజాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40506 కథలు. 4376 వలపు వల శ్రీఉదయిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40507 కథలు. 4377 ధర్మాగ్రహం రెంటాల నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1998 95 4.00
40508 కథలు. 4378 వెన్నెల స్పర్శ శ్రీలత స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40509 కథలు. 4379 గాలి వీచిన రోజు ఎలక్ర్టాన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40510 కథలు. 4380 ఆపరేషన్ మేడిపండు వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40511 కథలు. 4381 ఈ శలభం ఏ దీపం కోసం కాశీనాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40512 కథలు. 4382 మనిషి గుర్రం మనసు కళ్ళెం కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40513 కథలు. 4383 ఢిల్లీ చిత్రం తులసి బాలకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40514 కథలు. 4384 నిత్య వసంతం కె.కె. భాగ్యశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40515 కథలు. 4385 ప్రేమ సమీరం శ్రీఉదయిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40516 కథలు. 4386 స్నేహమేరా జీవితం కాశీ విశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40517 కథలు. 4387 స్వర్గంలో ఖైదీలు బలభద్రపాత్రుని రమణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40518 కథలు. 4388 కృష్ణ తలాభారం వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 4.00
40519 కథలు. 4389 అమ్మా దాయవూ గంటి వెంకటరమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40520 కథలు. 4390 లేడీ స్కాలర్ కె.యన్. మల్లీశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40521 కథలు. 4391 దేవభూమి వేదప్రభాస్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40522 కథలు. 4392 దేవభూమి వేదప్రభాస్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40523 కథలు. 4393 తుంగభద్ర హైందవ పృథ్వీతేజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40524 కథలు. 4394 అరుంధతి కాశీనాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40525 కథలు. 4395 డాక్టర్ డాక్టర్ నల్లాని చక్రవర్తుల గోపాల్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40526 కథలు. 4396 మైత్రికరార్ తంగెళ్ళ శ్రీదేవిరెడ్డి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40527 కథలు. 4397 ఇంకానా అంతరాలు అవసరాల రామకృష్ణరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40528 కథలు. 4398 కర్మయోగి కొంపెల్ల లక్ష్మీ సమీరజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40529 కథలు. 4399 మనసున మనసై హైందవ పృథ్వీతేజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 6.00
40530 కథలు. 4400 తెల్ల చీకటి ఆకునూరి హాసన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40531 కథలు. 4401 వెన్నెల బొమ్మ వంశీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40532 కథలు. 4402 బ్లాక్ డైమండ్ ఉమాపతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40533 కథలు. 4403 అన్వేషణ సుధామూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40534 కథలు. 4404 మనసు చిత్రం జి.జె. చన్‌ద్ర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40535 కథలు. 4405 సర్పయాగం గోపరాజు నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40536 కథలు. 4406 చుక్కల్లో చంద్రుడు మంజరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40537 కథలు. 4407 రాధపెళ్లి కాశీనాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40538 కథలు. 4408 కృణ్వంతో విశ్వమార్యమ్ కొంపెల్ల లక్ష్మీ సమీరజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40539 కథలు. 4409 డాలర్ కోడలు సుధామూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40540 కథలు. 4410 శ్రుతిచేసిన తీగలు మాదిరాజు రామలింగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40541 కథలు. 4411 మరో కొత్తకులం శ్రీసుభా స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 8.00
40542 కథలు. 4412 లీలామందిరం పి. శైలజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40543 కథలు. 4413 నాన్నా నన్ను క్షమించు రెడ్డి స్వరాజ్యలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40544 కథలు. 4414 థాంక్యూ వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40545 కథలు. 4415 అపూర్వ కానుక గంటి వెంకటరమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40546 కథలు. 4416 దిగంతం కాశీభట్ల వేణుగోపాల్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40547 కథలు. 4417 సూర్యనమస్కారం వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40548 కథలు. 4418 ఏనుగు యదార్ధం పలాయినం యదార్థం ఎమ్. హరా స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40549 కథలు. 4419 భూతల స్వర్గంలో గాయపడ్డ వసంతం సి. వసంత స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40550 కథలు. 4420 మహాశ్వేత సుధామూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40551 కథలు. 4421 పరిపూర్ణం మాచిరాజు కామేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40552 కథలు. 4422 మరకపడిన డైరీ గోపరాజు నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 8.00
40553 కథలు. 4423 గుడి జనార్దన మహర్షి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40554 కథలు. 4424 అరవింద కాశీనాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40555 కథలు. 4425 ఋణం సుధామూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40556 కథలు. 4426 ఏ చోట ఉన్నా నీవెంట లేనా ఎమ్.ఎల్. కాంతారావు, ఎమ్. సుజాత స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40557 కథలు. 4427 బంధం ప్రమిలాజనార్దన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40558 కథలు. 4428 లవ్ సైఫర్ కాశీనాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40559 కథలు. 4429 అనన్యసామాన్యులు పి.ఎస్. రావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40560 కథలు. 4430 ఊరు పొమ్మంటోంది పొన్నాడ సత్యప్రకాశరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40561 కథలు. 4431 అమ్మచేసిన హైటెక్ బొమ్మ శ్వేతాంబరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40562 కథలు. 4432 ఒక జడ అమ్మాయి అరవింద స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40563 కథలు. 4433 విజేత పెబ్బిలి హైమావిత స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40564 కథలు. 4434 వైకుంఠపాళి మాదిరాజు రామలింగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 8.00
40565 కథలు. 4435 సహధర్మచర్యం వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40566 కథలు. 4436 యూత్ స్పెషల్ పులిగడ్డ శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40567 కథలు. 4437 మెరుపుల వలయం నల్లాని చక్రవర్తుల గోపాల్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40568 కథలు. 4438 ప్రియా ప్రియా చంపొద్దే తప్పిట శ్రీనివాసరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40569 కథలు. 4439 శ్రీమతి సుధామూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40570 కథలు. 4440 బంధం మాచిరాజు కామేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40571 కథలు. 4441 లీలా వినోదం పి. శైలజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40572 కథలు. 4442 నా తీర్పు రమ గమిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40573 కథలు. 4443 ప్రేయసీ ప్రియులు శ్వేతాంబరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40574 కథలు. 4444 అంతరంగ తరంగాలు దత్తప్రసాద్ పరమాత్ముని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 95 8.00
40575 కథలు. 4445 జేబులో బొమ్మ పి.వి.బి. శ్రీరామమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40576 కథలు. 4446 సంచారి అలపర్తి రామకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40577 కథలు. 4447 తరంగం నందుల సుశీలాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40578 కథలు. 4448 సగం చేదు సగం తీపి అరవింద స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40579 కథలు. 4449 ఎనిమిదో అడుగు శ్రీఉదయిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40580 కథలు. 4450 చరమగీతం తప్పిట శ్రీనివాసరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40581 కథలు. 4451 మానవత ప్రేమేంద్ర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40582 కథలు. 4452 సంహిత తంగిరాల మీరా సుబ్రహ్మణ్యం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40583 కథలు. 4453 ఇరవై ఆరు గంటలు పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40584 కథలు. 4454 విరాటపర్వం వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40585 కథలు. 4455 ఇది కథ కాదు తటవర్తి రామచంద్రరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40586 కథలు. 4456 ప్రేమరాహిత్యం మాచిరాజు కామేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 8.00
40587 కథలు. 4457 ఆత్మబలం పెనుమాక నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40588 కథలు. 4458 అందమె ఆనందం పి. శైలజ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40589 కథలు. 4459 పరంధామయ్య ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40590 కథలు. 4460 విపంచినాదం మాచిరాజు కామేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40591 కథలు. 4461 తోడొకరుండిన అనూరాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40592 కథలు. 4462 ఆకాశం ఇద్దరిదీ శ్రీఉదయిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40593 కథలు. 4463 సిద్ధ సంకల్ప తంగిరాల మీరా సుబ్రహ్మణ్యం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40594 కథలు. 4464 అమరసల్లాపం నల్లాని చక్రవర్తుల గోపాల్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 10.00
40595 కథలు. 4465 గుండె గదిలో కె.కె. భాగ్యశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40596 కథలు. 4466 తోడేలు వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40597 కథలు. 4467 తీయని ముగింపు శ్రీఉదయిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40598 కథలు. 4468 అక్షరం పి.వి. శేషారత్నం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40599 కథలు. 4469 ఒక నువ్వు ఒక నేను కోటమర్తి రాధా హిమబిందు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40600 కథలు. 4470 అనగనగా కుక్కపిల్ల ఆదివిష్ణు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40601 కథలు. 4471 అనుభవాలకు ఆవలి ఒడ్డున మాదిరాజు రామలింగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40602 కథలు. 4472 ఉషోదయం డి. కామేశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40603 కథలు. 4473 మనసున మనసై ఎస్. ఘటికాచలరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 10.00
40604 కథలు. 4474 ప్రణవనాదం పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 95 10.00
40605 కథలు. 4475 చిదంబర రహస్యం పసుపులేటి తాతారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 95 10.00
40606 కథలు. 4476 విరజ ముచ్చర్ల రజనీ శకుంతల స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 95 10.00
40607 కథలు. 4477 తులాభారం పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 95 10.00
40608 కథలు. 4478 హ్యూమన్ డిజాష్టర్ అక్షర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 128 12.00
40609 కథలు. 4479 జీవితానికో సాఫ్ట్ వేర్ మల్లీశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 128 12.00
40610 కథలు. 4480 పుత్రకామేష్టి భార్గవి రావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 128 12.00
40611 కథలు. 4481 నువ్వంటే నాకిష్టం పి.వి.డి.ఎస్. ప్రకాష్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 128 12.00
40612 కథలు. 4482 మొదటిరాత్రి పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 127 12.00
40613 కథలు. 4483 తూనీగ గోపరాజు నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 127 12.00
40614 కథలు. 4484 పేగుబంధం అలపర్తి రామకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 127 12.00
40615 కథలు. 4485 బ్రతుకు కె.వి. ప్రసాదు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40616 కథలు. 4486 గర్భాలయం నండూరి శ్రీనివాస్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40617 కథలు. 4487 తుగ్లక్ వాణిశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40618 కథలు. 4488 త్రివేణి ఈరంకి ప్రమీలారాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40619 కథలు. 4489 మేము సైతం పి.వి. శేషారత్నం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40620 కథలు. 4490 మౌనంగానే ఎదగమనీ మంథా భానుమతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40621 కథలు. 4491 విరిసిన నవ్వులు సి.ఎస్. రాయుడు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40622 కథలు. 4492 నైనం ఛిన్దన్తి శస్త్రాణి పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40623 కథలు. 4493 ప్రయోగం పసుపులేటి తాతారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40624 కథలు. 4494 నీల వి. సరస్వతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40625 కథలు. 4495 మహాయజ్ఞం ఆకునూరి మురళీకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40626 కథలు. 4496 రాంబాబు 40+ సి.ఎస్. రాయుడు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 12.00
40627 కథలు. 4497 ఒక సుగుణం ఆలూరి పార్థసారథి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 127 12.00
40628 కథలు. 4498 ఇక్కడ కాసేపు ఆగుదాం ఆకురాతి భాస్కర్‌చన్‌ద్ర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 127 12.00
40629 కథలు. 4499 చెలగాటం పసుపులేటి తాతారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 127 12.00
40630 కథలు. 4500 మేలి మలుపు ఎస్. ఘటికాచలరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 127 12.00
40631 కథలు. 4501 డార్క్ ఎ లవ్ స్టోరీ పి. చంద్రశేఖర అజాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40632 కథలు. 4502 అమూల్య అనూరాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40633 కథలు. 4503 భూదేవి సింహప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40634 కథలు. 4504 లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ నైట్ వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40635 కథలు. 4505 మారని భారతంలో మరో శకుంతల మంథా భానుమతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40636 కథలు. 4506 తొమ్మిది రోజులు పుట్టగంటి గోపీకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40637 కథలు. 4507 రక్తసంబంధం శ్రీఉదయిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40638 కథలు. 4508 రంగుల కల యర్రమిల్లి విజయలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 95 12.00
40639 కథలు. 4509 ఒకే గూటి పక్షులు కె.కె. భాగ్యశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40640 కథలు. 4510 వెన్నెల్లో ఆవకాయ నండూరి శ్రీనివాస్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40641 కథలు. 4511 కమనీయం పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40642 కథలు. 4512 నేను సైతం సింహప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40643 కథలు. 4513 అత్యాచారాలపై అక్షరపోరాటం మొండెపు ప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40644 కథలు. 4514 వెన్నెలదారి అలపర్తి రామకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40645 కథలు. 4515 లక్ష్యం తనికెళ్ళ కల్యాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40646 కథలు. 4516 జీవనస్రవంతి కాకరపర్తి భగవాన్‌కృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40647 కథలు. 4517 చీకటి సూర్యుడు పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40648 కథలు. 4518 అనుబంధాలు అలపర్తి రామకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40649 కథలు. 4519 అమృతవర్షిణి ఎస్. ఘటికాచలరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40650 కథలు. 4520 తెలంగాణ దేవదాసు కాలువ మల్లయ్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 95 12.00
40651 కథలు. 4521 ఎదురీత తనికెళ్ళ కల్యాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40652 కథలు. 4522 చచ్చేంత ప్రేమ శరత్‌చంద్ర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40653 కథలు. 4523 మాధుర్యం నండూరి సుందరీనాగమణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40654 కథలు. 4524 పడగమీద మణి ఎ. శ్రీధర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40655 కథలు. 4525 మనోజ్ఞం కె.కె. భాగ్యశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40656 కథలు. 4526 అమ్మ బంగారుకల అనూరాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40657 కథలు. 4527 ప్రాణం ఖరీదు నండూరి శ్రీనివాస్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40658 కథలు. 4528 గమ్యం బొమ్మదేవర నాగకుమారి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40659 కథలు. 4529 రాగమయం తనికెళ్ళ కల్యాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40660 కథలు. 4530 నేస్తమా కె.కె. భాగ్యశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40661 కథలు. 4531 జీవనయానం శరత్‌చంద్ర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40662 కథలు. 4532 సగం అక్కడా సగం ఇక్కడా మంథా భానుమతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 12.00
40663 కథలు. 4533 జ్వాలాముఖి వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40664 కథలు. 4534 జీవనరాగం శ్రీఉదయిని స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40665 కథలు. 4535 టార్గెట్ నెంబర్ టూ మంజరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40666 కథలు. 4536 తెనాలి రామకృష్ణ గోమఠం శ్రీనివాసాచార్యులు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40667 కథలు. 4537 స్త్రీపర్వం సింహప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40668 కథలు. 4538 నిశ్శబ్దం నీకూ నాకూ మధ్య బొమ్మదేవర నాగకుమారి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40669 కథలు. 4539 జీవితం మైనస్ ప్రేమ ఆదెళ్ళ శివకుమార్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40670 కథలు. 4540 పల్లవి లేని పాట రంగనాయకమ్మ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40671 కథలు. 4541 అడవి ఇందూ రమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 12.00
40672 కథలు. 4542 వెలుగు లోగిలి అలపర్తి రామకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40673 కథలు. 4543 నిన్నటి నాతో రేపటి నేను మంథా భానుమతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40674 కథలు. 4544 ఒట్టిమాటలు కట్టిపెట్టు ఉమాదేవి అద్దేపల్లి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40675 కథలు. 4545 ఆమె జయించింది ఆదెళ్ళ శివకుమార్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40676 కథలు. 4546 సర్పఘోష పి.ఎస్. నారాయణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40677 కథలు. 4547 సయోనార చిత్ర వెంకటేష్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40678 కథలు. 4548 చిగురులు వేసిన కలలు జి.వి. పూర్ణచందు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40679 కథలు. 4549 మనసు మాట వినదు కల్యాణి సోమరాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40680 కథలు. 4550 ధ్రువతార ఎస్. ఘటికాచలరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40681 కథలు. 4551 అతిథి అత్తలూరి విజయలక్ష్మి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 12.00
40682 కథలు. 4552 విప్లవగంగ మన్నెం శారద ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 95 1.00
40683 కథలు. 4553 శిక్షాపత్రం వీరభద్రరావ్ పమ్మి ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 96 1.00
40684 కథలు. 4554 పూల కిరీటం పైడిపాల ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 96 1.00
40685 కథలు. 4555 సుధామధురం బలివాడ కాంతారావు ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 95 1.00
40686 కథలు. 4556 కిడ్నాప్ కె. ఝాన్సీరాణి ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 96 1.00
40687 కథలు. 4557 మండువెన్నెల మైనంపాటి భాస్కర్ ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 64 1.00
40688 కథలు. 4558 సంపూర్ణ గోలాయణం పొత్తూరి విజయలక్ష్మి ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 95 1.00
40689 కథలు. 4559 వృద్ధ కన్య నండూరి రామకృష్ణ ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 96 1.00
40690 కథలు. 4560 అచంచలం చందు సుబ్బారావు ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 95 1.00
40691 కథలు. 4561 శ్రమదేవోభవ శంకరమంచి పార్థసారధి ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 64 1.00
40692 కథలు. 4562 తాన్‌సేన్ సి.వి. కొండయ్య ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 96 1.00
40693 కథలు. 4563 ఆ నీల నగరిలో శివాజీ ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 64 1.00
40694 కథలు. 4564 భగ్నప్రతిమలు కె.కె. మీనన్ ఉదయం వీక్లీ, విజయవాడ ... 96 1.00
40695 కథలు. 4565 ఒడ్డుకు చేరిన ఒంటరి కెరటం ఐ.వి.యస్. అచ్యుతవల్లి ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 127 2.00
40696 కథలు. 4566 అనురాగ స్రవంతి నవీన్ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 111 2.00
40697 కథలు. 4567 పగటి నక్షత్రాలు ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాధరావు ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 127 2.00
40698 కథలు. 4568 కళ్యాణరాగం యార్లగడ్డ సరోజనీదేవి ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 58 1.00
40699 కథలు. 4569 జీవనవేగం వి. రాజారామమోహనరావు ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 62 1.00
40700 కథలు. 4570 ఎంతదూర మీ రాత్రి పి.ఎస్. నారాయణ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 47 1.00
40701 కథలు. 4571 కాలుతున్న పూలతోట పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 63 1.00
40702 కథలు. 4572 ఆకాశం ఎర్రబడింది కశింకోట ప్రభాకరదేవ్ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 63 1.00
40703 కథలు. 4573 ఆటాడే బొమ్మ పి.వి.ఆర్. శివకుమార్ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 49 1.00
40704 కథలు. 4574 ఆటాడే బొమ్మ పి.వి.ఆర్. శివకుమార్ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 49 1.00
40705 కథలు. 4575 ఈదేశానికి నువ్వేమిస్తావ్ రామాచంద్ర మౌళి ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 65 1.00
40706 కథలు. 4576 మానవ వ్యసనోపనిషత్ బి.జి.వి. నరసింహారావు ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 84 1.00
40707 కథలు. 4577 ప్రత్యూష పవనం ఆలూరి విజయలక్ష్మి ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 112 1.00
40708 కథలు. 4578 పసిమనసులు కె.ఆర్.కె. మోహన్ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 78 1.00
40709 కథలు. 4579 మనుగడలో మలుపులు ప్రమీలా జనార్ధన్ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 92 2.00
40710 కథలు. 4580 సామాన్యుని జీవయాత్ర కుప్పాల వెంకట సుబ్బారావు ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 90 2.00
40711 కథలు. 4581 ఎదగని బొమ్మ కుమారి దాసరి అన్నపూర్ణ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 95 2.00
40712 కథలు. 4582 కావ్యంలేని కథానాయిక ఎ. మంజులత, పి. విజయలక్ష్మి ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 92 2.00
40713 కథలు. 4583 వయోవసంతంలో వేడిగాడ్పులు ఆదిమధ్యం రమణమ్మ ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 64 2.00
40714 కథలు. 4584 చీకట్లో వికసించిన పూలు పురాణం సూర్యప్రకాశరావు ప్రభవ సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 80 2.00
40715 కథలు. 4585 పాతకెరటాలు 1 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40716 కథలు. 4586 పాతకెరటాలు 2 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40717 కథలు. 4587 పాతకెరటాలు 3 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 300 20.00
40718 కథలు. 4588 పాతకెరటాలు 4 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40719 కథలు. 4589 పాతకెరటాలు 5 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40720 కథలు. 4590 పాతకెరటాలు 6 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40721 కథలు. 4591 పాతకెరటాలు 7 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40722 కథలు. 4592 పాతకెరటాలు 8 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 600 21.00
40723 కథలు. 4593 పాతకెరటాలు 9 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 250 15.00
40724 కథలు. 4594 పాతకెరటాలు 10 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40725 కథలు. 4595 పాతకెరటాలు 11 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 250 20.00
40726 కథలు. 4596 పాతకెరటాలు 12 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 450 20.00
40727 కథలు. 4597 పాతకెరటాలు 13 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
40728 కథలు. 4598 పాతకెరటాలు 14 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 250 20.00
40729 కథలు. 4599 పాతకెరటాలు 15 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 100 20.00
40730 కథలు. 4600 పాతకెరటాలు 16 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2008 400 20.00
40731 కథలు. 4601 పాతకెరటాలు 17 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 300 20.00
40732 కథలు. 4602 పాతకెరటాలు 18 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 300 20.00
40733 కథలు. 4603 పాతకెరటాలు 19/19 మాలతీ చందూర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 320 15.00
40734 కథలు. 4604 పాతకెరటాలు 1, 2 భాగాలు మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2002 448 150.00
40735 కథలు. 4605 నవలలు, నారీమణులు మొదటి భాగం మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 254 3.00
40736 కథలు. 4606 నవలలు, నారీమణులు రెండవ భాగం మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 228 3.00
40737 కథలు. 4607 నవలలు, నారీమణులు మూడవ భాగం మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 244 4.00
40738 కథలు. 4608 పరిచయం చేసిన పుస్తకాలు ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1954 92 1.50
40739 కథలు. 4609 పూజా ప్రసూనం ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1954 84 1.00
40740 కథలు. 4610 కొన్ని గ్రంథాలు ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1954 94 3.00
40741 కథలు. 4611 ఆదర్శ స్త్రీల సజీవ చిత్రాలు మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 112 6.00
40742 కథలు. 4612 విఖ్యాత పురుషుల జీవిత చిత్రాలు మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 120 6.00
40743 కథలు. 4613 మహిళలకు మధురజీవనం మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 159 3.00
40744 కథలు. 4614 ఏర్చి, కూర్చిన ప్రసిద్ధ కథలు మాలతీ చందూర్ ఆర్యశ్రీ ప్రచురణాలయం, చెన్నై ... 204 3.00
40745 కథలు. 4615 నేర్పుగా ఓర్పుగా మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 126 6.00
40746 కథలు. 4616 ప్రమాదాలు, మెలకువలు మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 136 6.00
40747 కథలు. 4617 సౌందర్య సాధన మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 236 12.00
40748 కథలు. 4618 పిల్లల పెంపకం మాలతీ చందూర్ శ్రీ కమలా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 292 12.00
40749 కథలు. 4619 జాబులు జవాబులు మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 256 13.00
40750 కథలు. 4620 ప్రమదావనం ప్రశ్నలు జవాబులు మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 290 15.00
40751 కథలు. 4621 హృదయనేత్రి మాలతీ చందూర్ శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 240 35.00
40752 కథలు. 4622 హృదయనేత్రి మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2008 240 70.00
40753 కథలు. 4623 చంపకం చదపురుగులూ మాలతీ చందూర్ నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 170 7.00
40754 కథలు. 4624 చంపకం చదపురుగులూ మాలతీ చందూర్ నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 170 7.00
40755 కథలు. 4625 రేణుకాదేవి ఆత్మకథ మాలతీ చందూర్ నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 179 7.00
40756 కథలు. 4626 రేణుకాదేవి ఆత్మకథ మాలతీ చందూర్ నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 179 7.00
40757 కథలు. 4627 పాతకెరటాలు మాలతీ చందూర్ నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 259 12.00
40758 కథలు. 4628 పరీక్ష మాలతీ చందూర్ సౌజన్య పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1995 120 30.00
40759 కథలు. 4629 పరీక్ష మాలతీ చందూర్ సౌజన్య పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1995 120 30.00
40760 కథలు. 4630 కలల వెలుగు మాలతీ చందూర్ నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1980 272 10.00
40761 కథలు. 4631 శతాబ్ది సూరీడు మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 212 50.00
40762 కథలు. 4632 లావణ్య మాలతీ చందూర్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 223 16.00
40763 కథలు. 4633 పగిలిన పడవ మాలతీ చందూర్ డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 228 14.00
40764 కథలు. 4634 దిక్కులేని దీనులు మాలతీ చందూర్ డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 180 13.00
40765 కథలు. 4635 భూమిపుత్రి మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 252 16.00
40766 కథలు. 4636 మధురస్మృతులు మాలతీ చందూర్ ... ... 219 20.00
40767 కథలు. 4637 కర్పూర పరాగం మాలతీ చందూర్ డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 212 12.00
40768 కథలు. 4638 రాగరక్తిమ మాలతీ చందూర్ శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 247 18.00
40769 కథలు. 4639 రాగం అనురాగం మాలతీ చందూర్ డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 184 10.00
40770 కథలు. 4640 ఏది గమ్యం ఏది మార్గం మాలతీ చందూర్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 206 15.00
40771 కథలు. 4641 ఏది గమ్యం ఏది మార్గం మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1971 152 2.50
40772 కథలు. 4642 ఎన్ని మెట్లెక్కినా మాలతీ చందూర్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 212 16.00
40773 కథలు. 4643 ఎన్ని మెట్లెక్కినా మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1977 160 3.50
40774 కథలు. 4644 మేఘాల మేలిముసుగు మాలతీ చందూర్ శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 211 16.00
40775 కథలు. 4645 మేఘాల మేలిముసుగు మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1975 159 3.50
40776 కథలు. 4646 జయ లక్ష్మి మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెవ్న్నై 1976 192 3.50
40777 కథలు. 4647 బ్రతక నేర్చిన జాణ మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1972 127 2.50
40778 కథలు. 4648 కృష్ణవేణి మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 176 3.50
40779 కథలు. 4649 సద్యోగం మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 168 3.50
40780 కథలు. 4650 సద్యోగం మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 168 3.50
40781 కథలు. 4651 కాఫీ మానెయ్యడం చందూరి నాగేశ్వరరావు ప్రతిమా బుక్స్, ఏలూరు 1944 59 0.50
40782 కథలు. 4652 సీతాఫలాలు ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 86 1.00
40783 కథలు. 4653 నట్టింట దీపం ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1954 84 1.00
40784 కథలు. 4654 శివరావు ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 78 1.00
40785 కథలు. 4655 అన్యాయం ఎన్.ఆర్. చందూర్ కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1954 84 1.00
40786 కథలు. 4656 శిక్ష ఎన్.ఆర్. చందూర్ దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1963 176 2.00
40787 కథలు. 4657 అగ్ని పంజరం లలితా ఆరుద్ర క్రియేటివ్ పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1985 184 15.00
40788 కథలు. 4658 కృష్ణార్పణం కె. రామలక్ష్మి స్త్రీ శక్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 168 80.00
40789 కథలు. 4659 శత్రువుతో ప్రయాణం కె. రామలక్ష్మి స్త్రీ శక్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 142 80.00
40790 కథలు. 4660 లవంగి కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1976 208 6.00
40791 కథలు. 4661 లవంగి కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1976 208 6.00
40792 కథలు. 4662 తిరుగుబాటు కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 188 6.00
40793 కథలు. 4663 తిరుగుబాటు కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 188 6.00
40794 కథలు. 4664 కరుణ కథ కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 171 6.00
40795 కథలు. 4665 కొత్తపొద్దు కె. రామలక్ష్మి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 246 13.00
40796 కథలు. 4666 కోరిక తీరిన వేళ కె. రామలక్ష్మి ... ... 198 2.00
40797 కథలు. 4667 దేవుడు లేని చోట కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 204 15.00
40798 కథలు. 4668 దేవుడు లేని చోట కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 204 15.00
40799 కథలు. 4669 మూడో మనిషీ కె. రామలక్ష్మి క్రియేటివ్ పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1985 252 20.00
40800 కథలు. 4670 రావుఁడు కె. రామలక్ష్మి గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 196 18.00
40801 కథలు. 4671 రావుఁడు కె. రామలక్ష్మి గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 196 18.00
40802 కథలు. 4672 శిలాపుష్పం కె. రామలక్ష్మి క్రియేటివ్ పబ్లిషర్స్,చెన్నై 1986 220 18.00
40803 కథలు. 4673 మెరుపు తీగె రామలక్ష్మి ఆరుద్ర యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1960 74 1.00
40804 కథలు. 4674 బలి కె. రామలక్ష్మి ... ... 16 1.00
40805 కథలు. 4675 కొత్తపొద్దు కె. రామలక్ష్మి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 248 13.00
40806 కథలు. 4676 ప్రేమపోరాటం కె. రామలక్ష్మి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 244 16.00
40807 కథలు. 4677 నన్ను వెళ్లిపోనీరా కె. రామలక్ష్మి స్త్రీ శక్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 320 45.00
40808 కథలు. 4678 నన్ను వెళ్లిపోనీరా కె. రామలక్ష్మి స్త్రీ శక్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 320 45.00
40809 కథలు. 4679 ఆశకు సంకెళ్ళు కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1974 192 6.00
40810 కథలు. 4680 నిన్ను క్షమించను కె. రామలక్ష్మి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1986 239 20.00
40811 కథలు. 4681 మూడో మనిషీ కె. రామలక్ష్మి క్రియేటివ్ పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1991 252 30.00
40812 కథలు. 4682 సుడిగాలి కె. రామలక్ష్మి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 236 16.00
40813 కథలు. 4683 కొత్త కోరిక కె. రామలక్ష్మి శ్రీ వంశీ కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 227 16.00
40814 కథలు. 4684 గురు దక్షిణ కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 220 12.50
40815 కథలు. 4685 గురు దక్షిణ కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 220 12.50
40816 కథలు. 4686 కోటిగాడు కె. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1980 208 7.50
40817 కథలు. 4687 కాలానికి వంతెన కె. రామలక్ష్మి మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 221 20.00
40818 కథలు. 4688 పొద్దు తిరుగుడు పూలు కె. రామలక్ష్మి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 266 15.00
40819 కథలు. 4689 పొద్దు తిరుగుడు పూలు కె. రామలక్ష్మి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 266 15.00
40820 కథలు. 4690 అబ్బూరి ఛాయాదేవి కథలు అబ్బూరి ఛాయాదేవి ఉద్యమ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 430 40.00
40821 కథలు. 4691 మృత్యుంజయ అబ్బూరి ఛాయాదేవి జ్యేష్ఠ లిటరరీ ట్రస్టు, విశాఖపట్నం 2009 119 60.00
40822 కథలు. 4692 మృత్యుంజయ అబ్బూరి ఛాయాదేవి ఉద్యమ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1993 126 25.00
40823 కథలు. 4693 పులిపంజా అబ్బూరి ఛాయాదేవి జంగ్ ప్రచురణలు 1990 147 20.00
40824 కథలు. 4694 అత్తగారి కథలు భానుమతీ రామకృష్ణ శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 299 130.00
40825 కథలు. 4695 భానుమతి కథలు భానుమతీ రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 284 30.00
40826 కథలు. 4696 భానుమతి కథానికలు భానుమతీ రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1978 192 6.00
40827 కథలు. 4697 అత్తగారూ నక్షలైట్లూ భానుమతీ రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 120 6.00
40828 కథలు. 4698 అత్తగారి కథలు భానుమతీ రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1974 152 4.50
40829 కథలు. 4699 అత్తగారి కథలు భానుమతీ రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1966 142 2.50
40830 కథలు. 4700 అత్తగారి కథలు 2 భానుమతీ రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1974 147 4.50
40831 కథలు. 4701 అత్తగారి కథలు 2 భానుమతీ రామకృష్ణ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 144 4.50
40832 కథలు. 4702 పసుపుతాడు కౌసల్యాదేవీ రామశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1980 270 12.00
40833 కథలు. 4703 పసుపుతాడు కౌసల్యాదేవీ రామశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1980 270 12.00
40834 కథలు. 4704 విముక్తి ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి ... ... 84 2.00
40835 కథలు. 4705 కల్పన ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 148 6.00
40836 కథలు. 4706 చెట్టూ ఛాయ ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 139 6.00
40837 కథలు. 4707 శిలలు శిల్పాలు ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 268 20.00
40838 కథలు. 4708 మోహన మురళి ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1986 260 20.00
40839 కథలు. 4709 తపోభూమి ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1985 272 20.00
40840 కథలు. 4710 స్వయంసిద్ధ ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1985 308 25.00
40841 కథలు. 4711 అనామిక ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1982 268 14.00
40842 కథలు. 4712 సత్యం శివం సుందరం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 248 11.00
40843 కథలు. 4713 ధర్మచక్రం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1970 280 6.00
40844 కథలు. 4714 ధర్మచక్రం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1970 280 6.00
40845 కథలు. 4715 ప్రేమనగర్ ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 188 20.00
40846 కథలు. 4716 కల్పవృక్షం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 176 20.00
40847 కథలు. 4717 శంఖుతీర్థం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 272 20.00
40848 కథలు. 4718 శాంతినికేతన్ ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1971 407 7.50
40849 కథలు. 4719 నివేదిక ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 292 20.00
40850 కథలు. 4720 కల్పతరువు ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1987 244 25.00
40851 కథలు. 4721 సుప్రభాతం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1970 196 4.00
40852 కథలు. 4722 చక్రనేమి ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1971 499 30.00
40853 కథలు. 4723 భాగ్యచక్రం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1970 308 6.00
40854 కథలు. 4724 దిక్చక్రం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 159 6.00
40855 కథలు. 4725 దిక్చక్రం ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి ... ... 164 5.00
40856 కథలు. 4726 బీనాదేవి సమగ్ర రచనలు బీనాదేవి మనసు ఫౌండేషన్, బెంగుళూరు 2011 1190 250.00
40857 కథలు. 4727 పుణ్యభూమీ కళ్లు తెరు బీనాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1973 363 8.00
40858 కథలు. 4728 పుణ్యభూమీ కళ్లు తెరు బీనాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1971 359 7.50
40859 కథలు. 4729 పుణ్యభూమీ కళ్లు తెరు బీనాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 323 45.00
40860 కథలు. 4730 భూమి గుండ్రంగా వుంది బీనాదేవి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్ 1981 244 12.50
40861 కథలు. 4731 బీనాదేవి కథలు కబుర్లు బీనాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 200 50.00
40862 కథలు. 4732 బీనాదేవి కథలు బీనాదేవి ... ... 168 1.00
40863 కథలు. 4733 కెప్టెన్ కథ బీనాదేవి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1984 273 22.00
40864 కథలు. 4734 విద్యుల్లత విరిసింది బీనాదేవి శ్రీ గోదాగ్రంథమాల, ముసునూరు ... 15 1.00
40865 కథలు. 4735 ఫస్ట్ కేస్ బీనాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1971 255 5.00
40866 కథలు. 4736 ఏకలవ్యుడు బీనాదేవి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1993 204 30.00
40867 కథలు. 4737 ఎ మేటరాఫ్ నో ఇంపార్టెన్స్ బీనాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 206 6.00
40868 కథలు. 4738 హరిశ్చంద్రమతి బీనాదేవి ... ... 252 5.00
40869 కథలు. 4739 డబ్బు డబ్బు డబ్బు బీనాదేవి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 186 6.00
40870 కథలు. 4740 ఇదండీ మహాభారతం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 496 100.00
40871 కథలు. 4741 ఇంగ్లీషు కీకారణ్యంలోకి ప్రవేశించండి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 361 100.00
40872 కథలు. 4742 మానవ సమాజం నిన్నా నేడూ రేపూ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 400 80.00
40873 కథలు. 4743 అమ్మకి ఆదివారం లేదా రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 572 170.00
40874 కథలు. 4744 తెలుగు నేర్పడం ఎలా రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 304 80.00
40875 కథలు. 4745 దళిత సమస్య పరిష్కారానికి బుద్ధుడు చాలడు అంబేద్కరూ చాలడు మార్క్స్ కావాలి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 366 40.00
40876 కథలు. 4746 యజ్ఞం కధ మీద 2 వ్యాసాలు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 79 10.00
40877 కథలు. 4747 జానకి విముక్తి 3 భాగాలు / వేదాలు ఏం చెప్పాయి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 468 140.00
40878 కథలు. 4748 బలిపీఠం రంగనాయకమ్మ ... ... 398 10.00
40879 కథలు. 4749 రచయిత్రి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 296 15.00
40880 కథలు. 4750 కూలిన గోడలు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 288 10.00
40881 కథలు. 4751 కళ ఎందుకు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 342 10.00
40882 కథలు. 4752 స్త్రీ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1974 279 7.50
40883 కథలు. 4753 స్త్రీ రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1966 368 5.00
40884 కథలు. 4754 అంధకారంలో రంగనాయకమ్మ ... ... 458 10.00
40885 కథలు. 4755 కొత్త ముందు మాట రంగనాయకమ్మ ... ... 455 10.00
40886 కథలు. 4756 ఇదే నా న్యాయం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1970 314 10.00
40887 కథలు. 4757 కృష్ణవేణి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1974 280 6.50
40888 కథలు. 4758 ప్రేమ ప్రేమను ప్రేమిస్తుంది రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1973 180 4.00
40889 కథలు. 4759 స్వీట్ హోమ్ రంగనాయకమ్మ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1977 144 3.50
40890 కథలు. 4760 స్వీట్ హోమ్ 1 రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 150 9.00
40891 కథలు. 4761 స్వీట్ హోమ్ 3 భాగాలు / దొంగ తల్లిదండ్రులు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 452 140.00
40892 కథలు. 4762 స్వీట్ హోమ్ 2 రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1968 179 3.00
40893 కథలు. 4763 స్వీట్ హోమ్ 2 రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 180 7.00
40894 కథలు. 4764 జానకి విముక్తి 1 రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1992 126 8.00
40895 కథలు. 4765 జానకి విముక్తి 2 రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 372 22.00
40896 కథలు. 4766 జానకి విముక్తి 1, 2 భాగాలు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 457 4.00
40897 కథలు. 4767 తెరవెనక రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1978 100 1.00
40898 కథలు. 4768 అనితరసాధ్యుడు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 161 7.00
40899 కథలు. 4769 స్పార్టకస్ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 100 5.00
40900 కథలు. 4770 ఆండాళ్లమ్మగారు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 178 5.00
40901 కథలు. 4771 కుట్ర రంగనాయకమ్మ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 65 2.00
40902 కథలు. 4772 పెళ్లానికి ప్రేమలేఖ రంగనాయకమ్మ యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1976 136 3.50
40903 కథలు. 4773 ఆండాళ్లమ్మగారు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1961 166 3.00
40904 కథలు. 4774 చుట్టాలు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 88 10.00
40905 కథలు. 4775 చుట్టాలు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 102 6.00
40906 కథలు. 4776 పేకమేడలు రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1969 181 3.00
40907 కథలు. 4777 పేకమేడలు రంగనాయకమ్మ దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1962 192 3.00
40908 కథలు. 4778 పందిట్లో పెళ్ళవుతోంది రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1967 154 2.50
40909 కథలు. 4779 పందిట్లో పెళ్ళవుతోంది రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 111 6.00
40910 కథలు. 4780 నా డైరీలో ఒక పేజీ రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1966 103 1.50
40911 కథలు. 4781 ప్రేమకన్నా మధురమైనది రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 130 10.00
40912 కథలు. 4782 నాకు చచ్చిపోవాలని వుంది రంగనాయకమ్మ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1969 164 4.50
40913 కథలు. 4783 శోభనం రాత్రి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1975 248 6.00
40914 కథలు. 4784 ఇదే నా న్యాయం రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం ... 257 20.00
40915 కథలు. 4785 చదువుకున్న కమల రంగనాయకమ్మ ముప్పాళ సీతారామస్వామి పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1966 179 3.00
40916 కథలు. 4786 చదువుకున్న కమల రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1974 160 4.00
40917 కథలు. 4787 చదువుకున్న కమల రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1975 152 4.00
40918 కథలు. 4788 అమ్మ రంగనాయకమ్మ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 142 3.50
40919 కథలు. 4789 అమ్మ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1975 119 4.00
40920 కథలు. 4790 తులసి దళం కాదు గంజాయి దమ్ము రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 140 6.00
40921 కథలు. 4791 తులసి దళం కాదు గంజాయి దమ్ము రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 140 6.00
40922 కథలు. 4792 చలం సాహిత్యం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 144 7.50
40923 కథలు. 4793 స్త్రీ స్వేచ్ఛ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 168 9.00
40924 కథలు. 4794 కొండని తవ్వి ఎలకని కూడా పట్టనట్టు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 120 12.00
40925 కథలు. 4795 యజ్ఞం కధ మీద 2 వ్యాసాలు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 135 4.00
40926 కథలు. 4796 జనసాహితితో మా విభేదాలు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 224 5.00
40927 కథలు. 4797 పాఠకుల ప్రశ్నలూ రంగనాయకమ్మ జవాబులూ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 290 16.00
40928 కథలు. 4798 తెలుగు నేర్పడం ఎలా రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 410 22.00
40929 కథలు. 4799 వాడుకభాషే రాస్తున్నామా రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 208 13.00
40930 కథలు. 4800 శాస్త్రీయ దృక్పధం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 186 10.00
40931 కథలు. 4801 శాస్త్రీయ దృక్పధం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 199 6.00
40932 కథలు. 4802 జల్లెడకి ఎన్ని చిల్లులో అన్ని చిల్లులు రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 134 6.00
40933 కథలు. 4803 అసమానత్వంలో నించి అసమానత్వంలోకి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 208 12.00
40934 కథలు. 4804 కట్నం హత్యల్ని ఆపలేమా రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 175 8.00
40935 కథలు. 4805 పనిమనుషులు కూడా మనుషులే రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 184 22.00
40936 కథలు. 4806 ఇంటి పనీ, బైటపనీ రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 114 14.00
40937 కథలు. 4807 నిశిత పరిశీలనా దగాకోరు పరిశీలనా రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1977 228 5.50
40938 కథలు. 4808 నాస్తికత్వం ఒక పరిశీలన రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 80 2.00
40939 కథలు. 4809 నాస్తిక వాదం హేతువాదం నవ్యమానవ వాదం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 87 3.50
40940 కథలు. 4810 నీడతో యుద్ధం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1980 92 4.00
40941 కథలు. 4811 నీడతో యుద్ధం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 84 4.00
40942 కథలు. 4812 తీగలాగారు, డొంకంతా కదిలింది రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 282 3.00
40943 కథలు. 4813 రంగనాయకమ్మ యుద్ధం రంగనాయకమ్మ ... ... 19 1.00
40944 కథలు. 4814 వ్యసనమా ఇటు రాకుమా దామెర్ల గీత గీత పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2014 156 100.00
40945 కథలు. 4815 ప్రథమస్థానం మానం పద్మజ మహిళామార్గం ప్రచురణలు, తిరుపతి 2002 226 50.00
40946 కథలు. 4816 ఖండిత వి. ప్రతిమ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 153 70.00
40947 కథలు. 4817 సుకన్య కనుపర్తి విజయబక్ష్ సిద్ధార్ధ ప్రచురణలు, మండపేట 2011 122 60.00
40948 కథలు. 4818 క్షమయా ధరిత్రి దంటు కనకదుర్గ ఆనంద్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 218 75.00
40949 కథలు. 4819 నిష్కామయోగి వట్టికొండ విశాలాక్షి రచయిత, గుంటూరు 1998 111 30.00
40950 కథలు. 4820 నిష్కామయోగి వట్టికొండ విశాలాక్షి రచయిత, గుంటూరు 1998 111 30.00
40951 కథలు. 4821 ఖైదీ వట్టికొండ విశాలాక్షి ప్రజావాణి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1956 167 3.00
40952 కథలు. 4822 మనుషులు మారినవేళ కె. సూర్యముఖి సౌజన్య ప్రచురణలు, హన్మకొండ 1995 168 40.00
40953 కథలు. 4823 జీవన చిత్రాలు కె. సూర్యముఖి సౌజన్య ప్రచురణలు, హన్మకొండ 1993 252 40.00
40954 కథలు. 4824 ధరణి మాలెపాటి రమణమ్మ ... ... 105 20.00
40955 కథలు. 4825 అభిమానాలూ అంతస్తులూ గుళ్లపల్లి సుందరమ్మ స్త్రీ సేవా మందిర్, చెన్నై 1996 116 45.00
40956 కథలు. 4826 శ్రమణకం నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి డా. ఎన్.టి.ఆర్. ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 2005 250 75.00
40957 కథలు. 4827 శ్రమణకం నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి డా. ఎన్.టి.ఆర్. ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ 2002 250 75.00
40958 కథలు. 4828 ఎంతవారలైనా ఉంగుటూరి శ్రీలక్ష్మి సాహిత్యసారభం ఉంగుటూరి లక్ష్మి, హైదరాబాద్ 2007 113 60.00
40959 కథలు. 4829 కనిపించే గతం ఇంద్రగంటి జానకీబాల Analapa Publications, Hyd 2000 192 75.00
40960 కథలు. 4830 సిద్ధాంతాల మధ్య స్త్రీ సోమిరెడ్డి జయప్రద వంశీ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2000 184 70.00
40961 కథలు. 4831 పాలు తాగని పిల్లి సి. వేదవతి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 48 6.00
40962 కథలు. 4832 సంఘం కె. చిన్నప్ప భారతి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 208 75.00
40963 కథలు. 4833 నీలి చందమామ తమిరిశ జానకి రచయిత, హైదరాబాద్ 2006 170 75.00
40964 కథలు. 4834 వర్థని చంద్రలత ప్రభవ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1996 118 100.00
40965 కథలు. 4835 వర్థని చంద్రలత ప్రభవ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1996 118 100.00
40966 కథలు. 4836 నేనూ నాన్ననవుతా చంద్రలత రచయిత, నెల్లూరు 1997 202 40.00
40967 కథలు. 4837 దృశ్యాదృశ్యం చంద్రలత ప్రభవ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2004 354 185.00
40968 కథలు. 4838 ఇదం శరీరం చంద్రలత ప్రభవ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2004 138 125.00
40969 కథలు. 4839 రేగడి విత్తులు చంద్రలత రచయిత, నెల్లూరు 1997 420 125.00
40970 కథలు. 4840 రేగడి విత్తులు చంద్రలత రచయిత, నెల్లూరు 1997 420 125.00
40971 కథలు. 4841 అనూహ్య తీరాలు వల్లూరిపల్లి లక్ష్మి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 232 50.00
40972 కథలు. 4842 చుక్కలసీమే మిగిలింది వల్లూరిపల్లి లక్ష్మి చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 149 100.00
40973 కథలు. 4843 ఎల్లి అరుణ విరసం ప్రచురణ 1996 263 30.00
40974 కథలు. 4844 స్వేచ్ఛ ఓల్గా ప్రగతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 158 20.00
40975 కథలు. 4845 స్వేచ్ఛ ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 155 60.00
40976 కథలు. 4846 భిన్న సందర్భాలు ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 170 30.00
40977 కథలు. 4847 ఆకాశంలో సగం ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 196 25.00
40978 కథలు. 4848 సహజ ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 153 35.00
40979 కథలు. 4849 కన్నీటి కెరటాల వెన్నెల ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 168 100.00
40980 కథలు. 4850 విముక్త ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 103 40.00
40981 కథలు. 4851 రాజకీయ కథలు ఓల్గా స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 188 20.00
40982 కథలు. 4852 రాతిపూలు సి. సుజాత శివసాయి శరత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 143 60.00
40983 కథలు. 4853 ద్వివేదుల విశాలాక్షి సామాజిక, స్త్రీ చైతన్య కథా మాలిక ద్వివేదుల విశాలాక్షి వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 211 52.00
40984 కథలు. 4854 ఎంతదూరమీ పయనం ద్వివేదుల విశాలాక్షి హెరిటేజ్ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1995 406 85.00
40985 కథలు. 4855 ఎంతదూరమీ పయనం ద్వివేదుల విశాలాక్షి హెరిటేజ్ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1995 406 85.00
40986 కథలు. 4856 గ్రహణం విడిచింది ద్వివేదుల విశాలాక్షి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1967 159 3.50
40987 కథలు. 4857 గ్రహణం విడిచింది ద్వివేదుల విశాలాక్షి హెరిటేజ్ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1995 150 40.00
40988 కథలు. 4858 గోమతి ద్వివేదుల విశాలాక్షి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1984 215 12.00
40989 కథలు. 4859 మారిన విలువలు ద్వివేదుల విశాలాక్షి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 234 4.00
40990 కథలు. 4860 వైకుంఠపాళి ద్వివేదుల విశాలాక్షి గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 422 20.00
40991 కథలు. 4861 జారుడు మెట్లు ద్వివేదుల విశాలాక్షి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 335 11.00
40992 కథలు. 4862 కలకానిది ద్వివేదుల విశాలాక్షి యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1981 304 12.00
40993 కథలు. 4863 వారధి ద్వివేదుల విశాలాక్షి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 256 7.50
40994 కథలు. 4864 పరిహారం ద్వివేదుల విశాలాక్షి వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 220 34.00
40995 కథలు. 4865 పరిహారం ద్వివేదుల విశాలాక్షి వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 220 34.00
40996 కథలు. 4866 ఒండ్రుమట్టి నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2014 384 170.00
40997 కథలు. 4867 గీతలకావల నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2000 124 35.00
40998 కథలు. 4868 ముంపు నల్లూరి రుక్మిణి విరసం ప్రచురణ 2004 25 5.00
40999 కథలు. 4869 నెగడు నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2010 199 90.00
41000 కథలు. 4870 జీవనస్పర్శ నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2004 175 50.00