వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -27

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
13001 జీవిత చరిత్రలు. 401 మనీషి అత్తోటి రత్నకవి ఎ.జి.కె. ప్రథమ వర్ధంత్యుత్సవ సంఘము, తెనాలి 1967 164 3.00
13002 జీవిత చరిత్రలు. 402 జీవిత చరిత్ర విలియం షేక్స్ పియర్ కొడాలి వీరభద్రరావు జ్ఞాన్ వికాస్ ప్రచురణలు 2004 48 12.00
13003 జీవిత చరిత్రలు. 403 లూషన్ వ్యక్తిత్వం-సాహిత్యం నిర్మలానంద జనసాహితీ సాంస్కృతిక సమాఖ్య 1982 132 5.00
13004 జీవిత చరిత్రలు. 404 తెలుగు భాషను బ్రతికించిన మన తెలుగుదొర వేదవ్యాస అమెరికా వేదిక్ సైన్సస్ యూనివర్సటీ ప్రచురణ ... 34 6.00
13005 జీవిత చరిత్రలు. 405 సి.పి. బ్రౌన్ తెలుగు భాషకు చేసిన సేవ జోలెపాళెం మంగమ్మ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 2007 76 35.00
13006 జీవిత చరిత్రలు. 406 బ్రౌను స్వీయచరిత్ర సి.పి. బ్రౌను| జనసాహితీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1999 5 32.00
13007 జీవిత చరిత్రలు. 407 సి.పి. బ్రౌను సాహితీసేవ జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి మహతి ప్రచురణలు, కడప| 2011 64 20.00
13008 జీవిత చరిత్రలు. 408 కర్నల్ కాలిన్ మెకంజీ నాయని కృష్ణకుమారి| ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్, హైదరాబాద్ 1983 31 1.50
13009 జీవిత చరిత్రలు. 409 విలియంకేరి పాశల సాధు సుందర్ సింగ్ అల్ఫా బుక్ సెంటర్, విశాఖపట్నం ... 59 9.00
13010 జీవిత చరిత్రలు. 410 విలియంకేరి పులుకూరి లాబాను ప్రభుదాస్ ... 93 8.00
13011 జీవిత చరిత్రలు. 411 విలయంకేరి స్వీయ చరిత్ర బి.వి. సుబ్బమ్మ క్రైస్తవ ఆశ్రమములు 1994 44 4.00
13012 జీవిత చరిత్రలు. 412 మాక్స్ మూలర్ జీవితం-సందేశం శ్రీధరబాబు మానవ విజ్ఞాన మందిర ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1968 92 3.00
13013 జీవిత చరిత్రలు. 413 టాల్ స్టాయ్ జీవితం మహీధర రామమోహన్ రావు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1965 98 4.50
13014 జీవిత చరిత్రలు. 414 విశ్వకవి జీవిత చరిత్ర అమరేంద్ర| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1988 164 25.00
13015 జీవిత చరిత్రలు. 415 రవీంద్రుడు మందలపర్తి ఉదేంద్రశర్మ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1983 128 5.50
13016 జీవిత చరిత్రలు. 416 పిల్లల టాగూరు ఏ. తిలకవతి గుప్తా బ్రదర్స్, విశాఖపట్నం 1961 47 1.00
13017 జీవిత చరిత్రలు. 417 కవీంద్ర కథ లీలా మజుందార్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1961 14 0.50
13018 జీవిత చరిత్రలు. 418 రవియాత్ర ప్రథమ భాగం కపిల కాశీపతి| అజంతా పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ ... 154 2.00
13019 జీవిత చరిత్రలు. 419 విశ్వకవి-రవీంద్రుటు సందేశము ఆకురాతి చలమయ్య| వేంకట్రామ అండ్ కో., చెన్నై 1966 256 15.00
13020 జీవిత చరిత్రలు. 420 పూర్వస్మృతులు రవీంద్రనాథ ఠాగూరు తెలుగు వెలుగు బుక్స్, విజయవాడ 1968 196 4.50
13021 జీవిత చరిత్రలు. 421 నా జన్మభూమి రవీంద్రనాథ ఠాగూరు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 142 6.00
13022 జీవిత చరిత్రలు. 422 విశ్వకవి రవీంద్రుడు చిన్నము హనుమయ్య చౌదరి ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, హైదరాబాద్ 1962 44 2.00
13023 జీవిత చరిత్రలు. 423 విశ్వకవి మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు| అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1955 88 1.00
13024 జీవిత చరిత్రలు. 424 రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ క్షితీశ్ రాయ్ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, హైదరాబాద్ 1985 136 10.00
13025 జీవిత చరిత్రలు. 425 తెలుగు ఉపవాచకము విశ్వకవి(7 తరగతి) డి. రామలింగం| ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, Hyd 1991 80 4.90
13026 జీవిత చరిత్రలు. 426 విశ్వకవి (రవీంద్రనాధ టాగూరు జీవితం) డి. రామలింగం ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1985 78 4.00
13027 జీవిత చరిత్రలు. 427 భారత భాస్కర రవీంద్రనాద్ చరిత్ర ఆకురాతి చలమయ్య రచయిత, కాకినాడ 1960 594 15.00
13028 జీవిత చరిత్రలు. 428 విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1990 72 12.00
13029 జీవిత చరిత్రలు. 429 రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ వి.ఆర్. బొమ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 60 5.00
13030 జీవిత చరిత్రలు. 430 మహాన్నత మానవుడు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ బండ్లపల్లి ఓబులు రెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 399 6.00
13031 జీవిత చరిత్రలు. 431 మహాన్నత మానవుడు రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ బండ్లపల్లి ఓబులు రెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 292 5.00
13032 జీవిత చరిత్రలు. 432 మహామనీషి ఎం.ఎన్.రాయ్ కొల్లా సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 1976 128 8.00
13033 జీవిత చరిత్రలు. 433 ఎం.ఎన్. రాయ్ యస్. ఇన్నయ్య విశ్వసాహితీ ప్రచురణ, విజయవాడ 1976 24 1.00
13034 జీవిత చరిత్రలు. 434 యమ్.యన్.రాయ్ స్వీయ గాథలు యమ్.ఎన్.రాయ్ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, తెనాలి ... 514 15.00
13035 జీవిత చరిత్రలు. 435 యమ్.యన్.రాయ్ జీవితం - సిద్ధాంతం కోగంటి రాధాకృష్ణమూర్తి ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, తెనాలి 1978 432 25.00
13036 జీవిత చరిత్రలు. 436 డా. రఘువీర కాకుమాను తారానాధ్ నావయుగ భారతి, హైదరాబాద్ ... 68 6.00
13037 జీవిత చరిత్రలు. 437 డా. రఘువీర కాకుమాను తారానాధ్ నావయుగ భారతి, హైదరాబాద్ 2002 53 20.00
13038 జీవిత చరిత్రలు. 438 శ్రీ మురుగనార్ టి.ఆర్.కనకమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమం, తిరువణ్నామలై| 2007 64 35.00
13039 జీవిత చరిత్రలు. 439 నా జీవితపు వెండి బంగరు పుటలు పోవటి రామచంద్ హీరానందాణీ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 88 60.00
13040 జీవిత చరిత్రలు. 440 నా జ్ఞాపకాలు పాటిబండ్ల నరసింహారావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2009 251 125.00
13041 జీవిత చరిత్రలు. 441 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కన్నెగంటి రామలింగయ్య తుమ్మల శివ రామమోహన రావు రచయిత, విజయవాడ 2001 40 40.00
13042 జీవిత చరిత్రలు. 442 పావులూరి శివరామకృష్ణయ్య అభినందన సంచిక పావులూరి శ్రీమన్నారాయణ అభినందన ఉత్సవ సంఘము, తెనాలి 1996 96 35.00
13043 జీవిత చరిత్రలు. 443 ఆదర్శనత్న శ్రీ పలకలూరి శివరావు వసంతరావు రామకృష్ణారావు శ్రీమతి జి. నళిని 2010 86 50.00
13044 జీవిత చరిత్రలు. 444 వి.ఆర్.బొమ్మారెడ్డి జ్ఞాపకాలు అనుభవాలు వి.ఆర్. బొమ్మారెడ్డి వాసిరెడ్డి సత్యనారాయణ, విజయవాడ 2003 91 50.00
13045 జీవిత చరిత్రలు. 445 శ్రీ సుంకర కనకారావు జీవిత చరిత్ర ఆర్. వెంకట్రామన్| రచయిత, విజయవాడ 1990 40 20.00
13046 జీవిత చరిత్రలు. 446 సూర్యనారాయణీయము జీవిత కథ వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు రచయిత, కొవ్వూరు 1936 208 0.10
13047 జీవిత చరిత్రలు. 447 జనం మనిషి పుచ్చలపల్లి రామచంద్రారెడ్డి పొనుగోటి కృష్ణారెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 100 25.00
13048 జీవిత చరిత్రలు. 448 విశిష్ట వ్యక్తిత్వం సి. వెంకటకృష్ణ కోట్‌లక్ బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 219 150.00
13049 జీవిత చరిత్రలు. 449 ఆదర్శ అధ్యాపకుడు కొండా మునిరెడ్డి సి. వేణుగోపాలరెడ్డి రచయిత, చిత్తూరు 2007 73 30.00
13050 జీవిత చరిత్రలు. 450 స్వీయ సాధనలో గ్రంధి సుబ్బారావు రంపా క్రేన్ ప్రచురణ, గుంటూరు 2011 104 100.00
13051 జీవిత చరిత్రలు. 451 యఱగుడిపాటి పంతులు జీవితచరిత్ర యఱగుడిపాటి వెంకటాచలం రామయోగి మె.ఎడ్.ట్రస్ట్,సికిందరాబాద్ 2005 35 12.00
13052 జీవిత చరిత్రలు. 452 నాదివ్య స్మృతులు దరిశి చంచయ్య ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1961 115 1.50
13053 జీవిత చరిత్రలు. 453 నేనూ నాదేశం దరిశి చెంచయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 382 25.00
13054 జీవిత చరిత్రలు. 454 కన్నెగంటి హనుమంతు జీవితచరిత్ర(చిత్రమాలిక) అబ్దుల్ సలామ్ రచయిత, వెల్దుర్తి, 1998 48 50.00
13055 జీవిత చరిత్రలు. 455 కన్నెగంటి హనుమంతు జీవితచరిత్ర అబ్దుల్ సలామ్ షేక్ మస్తాన్ వలీ, గుంటూరు 1998 328 100.00
13056 జీవిత చరిత్రలు. 456 గడిచిన రోజులు పి. తిరుమలరావు ... ... 390 10.00
13057 జీవిత చరిత్రలు. 457 గాంధీజీతో పరిచయం పి.తిరుమలరావు విశ్వభారతి సోషియో కల్చరల్, Hyd 1970 199 10.00
13058 జీవిత చరిత్రలు. 458 మా తరం కథ పి. తిరుమలరావు కల్చరల్ రినైసాన్స్, హైదరాబాద్ 1991 319 150.00
13059 జీవిత చరిత్రలు. 459 నేను-నా జీవితం సమతారావు సమతా చేతన వేదిక, పిట్లవానిపాలెం| ... 14 10.00
13060 జీవిత చరిత్రలు. 460 మోటూరు హనుమంతరావు| తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 70 15.00
13061 జీవిత చరిత్రలు. 461 నా జీవన పథంలో (రావి నారాయరెడ్డి) రావి భారతి మూసీ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 1992 488 125.00
13062 జీవిత చరిత్రలు. 462 సమసమాజ సాధన సమరంలో... పరకాల పట్టాభిరామారావు| సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 224 200.00
13063 జీవిత చరిత్రలు. 463 భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి అనుభవాలు ఎలికట్టె శంకర్‌రావు నోముల సాహిత్య సమితి,నల్గొండ| 2012 181 150.00
13064 జీవిత చరిత్రలు. 464 బల్మూరి కొండన్న కథ మలయశ్రీ| నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2002 40 20.00
13065 జీవిత చరిత్రలు. 465 సురపురం మెడోస్ టైలర్ ఆత్మకథ జి. కృష్ణ రాజా చంద్ర ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2011 161 100.00
13066 జీవిత చరిత్రలు. 466 మెడోస్ టైలర్ ఆత్మకథ జి. కృష్ణ కాకతి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 210 25.00
13067 జీవిత చరిత్రలు. 467 రాయలసీమ రత్నం గుత్తా మునిరత్నం సి. నరసింహారావు నాని ఇంటర్నేషనల్, విజయవాడ 1992 48 5.00
13068 జీవిత చరిత్రలు. 468 శ్రీ పాటూరి రాజగోపాలనాయుడు పావులూరి శివరామకృష్ణయ్య రచయిత, గోవాడ 2012 188 100.00
13069 జీవిత చరిత్రలు. 469 విప్లవ పథంలో నేనూ నా కలం తిరునగరి రామాంజనేయులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 118 28.00
13070 జీవిత చరిత్రలు. 470 నా గమ్యం మోటూరి హనుమంతరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1998 120 40.00
13071 జీవిత చరిత్రలు. 471 తెలుగువారి కురియన్ వాసిరెడ్డి హనుమంతరావు జీవిత చరిత్ర వాసిరెడ్డి వేణుగోపాల్| వాసిరెడ్డి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 87 100.00
13072 జీవిత చరిత్రలు. 472 మనుమరాలు మల్లెమొగ్గ సి.వి. విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 140 40.00
13073 జీవిత చరిత్రలు. 473 మనస్సుకు నిర్వచనం... బాల గోపాల్ బాల గోపాల్ ... 2009 84 15.00
13074 జీవిత చరిత్రలు. 474 ఆరని దివ్వెల కాంతులు దివ్వెల కృష్ణమూర్తి గారి జీవన రేఖలు అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి కేశవస్మారక సమితి, గుంటూరు 2012 80 40.00
13075 జీవిత చరిత్రలు. 475 పోలీసు ప్రస్థానం సూరత్తు వేణుగోపాలరావు సురక్ష పబ్లికేషన్స్, హైద్రాబాద్ 1993 169 40.00
13076 జీవిత చరిత్రలు. 476 రసయోగి పి. ప్రేమకుమార్ భార్గవ రచయిత, గుంటూరు 2008 206 100.00
13077 జీవిత చరిత్రలు. 477 నాన్నతో... రసమణి శ్రీరాధా మహాలక్ష్మి ఆశ్రమం, బృందానవ ధామం 2004 175 100.00
13078 జీవిత చరిత్రలు. 478 నా కల (మత్స్వప్నః) తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి పంచాక్షరి ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరుపురి 1984 186 1.00
13079 జీవిత చరిత్రలు. 479 వేంకటాద్రీంద్ర చరిత్ర విష్ణుభట్ల శ్రీరామశాస్త్రి గోపాలకృష్ణ ప్రెస్, గుంటూరు 1930 126 0.12
13080 జీవిత చరిత్రలు. 480 వేంకటాద్రినాయుడు పాటిబండ్ల వేంకట్రామయ్య చౌదరి రచయిత, వీరులపాటు ... 230 15.00
13081 జీవిత చరిత్రలు. 481 రాజావాసిరెడ్డి వెంకటాద్రినాయుడు యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు| రచయిత, విజయవాడ 2004 46 20.00
13082 జీవిత చరిత్రలు. 482 రాజావాసిరెడ్డి వెంకటాద్రినాయుడు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ| శ్రీభావనారాయణస్వామి వారి దేవస్థానం, పొన్నూరు 1963 278 6.00
13083 జీవిత చరిత్రలు. 483 నా జీవిత ప్రస్థానం నాదెండ్ల భాస్కరరావు నాదెండ్ల భాస్కరరావు| సర్వధర్మ నిలయం, హైదరాబాద్ 2012 408 200.00
13084 జీవిత చరిత్రలు. 484 కోనేరు జీవనయానం జనార్థన సూరి, టి. రమణ కోనేరు ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ట్రస్ట్, గూడవల్లి 2010 156 75.00
13085 జీవిత చరిత్రలు. 485 ఉద్యమమే ఊపిరిగా... చల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2014 211 100.00
13086 జీవిత చరిత్రలు. 486 కామ్రేడ్ మేదరమెట్ల సీతారామయ్య మేదరమెట్ల అనసూయ మేదరమెట్ల అనసూయ, నల్లగొండ 1998 92 20.00
13087 జీవిత చరిత్రలు. 487 మన రైతుపెద్ద మాదాల తిమ్మయ్య దరువూరి వీరయ్య మాదాల తిమ్మయ్య, నెల్లూరు 1992 170 20.00
13088 జీవిత చరిత్రలు. 488 పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి వీరోచిత గాథ దరువూరి వీరయ్య స్వాతంత్ర్య సమరయెధుల సంఘం, గుంటూరు 1992 130 30.00
13089 జీవిత చరిత్రలు. 489 పోరాటపథంలో నేను ప్రతాప రామసుబ్బయ్య మార్క్సిస్టు అధ్యయన వేదిక, హైదరాబాద్ 1987 184 20.00
13090 జీవిత చరిత్రలు. 490 లోపలి మనిషి వఝ శ్రీకృష్ణమూర్తి కొల్లిమర్ల రామకృష్ణారావు, గుంటూరు 2005 392 100.00
13091 జీవిత చరిత్రలు. 491 రాములునాయుడు శిలపరశెట్టి వెంపలి శివప్రసాద్ ఎస్. ఆర్. నాయుడు చారిటబుల్ ట్రస్ట్, అనకాపల్లి 2010 20 10.00
13092 జీవిత చరిత్రలు. 492 నా పొగరు మిమ్మల్ని గాయపరిచిందా అయితే సంతోషం ఎం. ఎఫ్. గోపినాథ్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2013 162 100.00
13093 జీవిత చరిత్రలు. 493 సదాశివమ్ (నా జీవన ప్రస్థానము) కాసరనేని సదాశివరావు| సాహితీ సదస్సు, గుంటూరు 2013 200 50.00
13094 జీవిత చరిత్రలు. 494 కాపు కీర్తి (పరిశోధనాత్మక గ్రంథము) శీలం నాగేశ్వరరావు రచయిత, తెనాలి 2006 152 54.00
13095 జీవిత చరిత్రలు. 495 నా జీవన యానము మానుకొండ వీర భద్రయ్య తులసీభద్ర నిలయము, సికింద్రాబాద్ 2005 141 25.00
13096 జీవిత చరిత్రలు. 496 బాబా....పని పూనిన మనిషి కె. బాలాజి సునయన క్రియేషన్స్, బెంగుళూరు 2011 155 180.00
13097 జీవిత చరిత్రలు. 497 నా జీవిత సాఫల్యం తుమ్మల వెంకటేశ్వరరావు తుమ్మల సేవా సంఘం, హైదరాబాద్ 2011 240 200.00
13098 జీవిత చరిత్రలు. 498 శ్రీ ముక్కామల నాగభూషణం జీవిత సంగ్రహం జి.వి. పూర్ణచంద్ కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1991 152 12.00
13099 జీవిత చరిత్రలు. 499 నా అరువది సంవత్సరముల జీవిత గాథ రుద్రరాజు నరసింహరాజు| రచయిత, పోడూరు| 1974 151 30.00
13100 జీవిత చరిత్రలు. 500 నీలం సంజీవరెడ్డి ... నీలంరెడ్డి సంజీవరెడ్డి జయంతి సంచిక 2013 76 30.00
13101 జీవిత చరిత్రలు. 501 చెలికాని రామారావు జీవితం బి.వి.వి. బాలకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1992 58 25.00
13102 జీవిత చరిత్రలు. 502 ఉగ్గుపాలు ఉద్యమాలు స్వీయ చరిత్ర చుక్కపల్లి రామకోటయ్య భారతి పబ్లికేషన్స్, చీరాల| 2011 168 50.00
13103 జీవిత చరిత్రలు. 503 తెలంగాణా పోరాట స్మృతులు ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1986 123 7.00
13104 జీవిత చరిత్రలు. 504 ధన్యజీవి రావినూతల శ్రీరాములు| తెలుగు గోష్ఠి, హైదరాబాద్ 2008 36 20.00
13105 జీవిత చరిత్రలు. 505 గెల్లా కేశవరావు కొలిపాక మధుసూధనరావు రచయిత, ఖమ్మం 1993 143 15.00
13106 జీవిత చరిత్రలు. 506 ఆదర్శమూర్తి కొడాలి వెంకట్రామయ్య సిహెచ్. ఆచార్య చరిత్ర పరిశోధనా సంస్థ, హైదరాబాద్ 2000 24 10.00
13107 జీవిత చరిత్రలు. 507 కోదాటి విద్యార్థి జీవితం-జ్ఞాపకాలు కోదాటి నారాయణరావు| ప్రభాత ప్రచురణ సమితి, హైదరాబాద్ 1995 176 30.00
13108 జీవిత చరిత్రలు. 508 కోదాటి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు కోదాటి నారాయణరావు ప్రభాత ప్రచురణ సమితి, హైదరాబాద్ 1987 186 20.00
13109 జీవిత చరిత్రలు. 509 నేను - నా జీవితం కిన్నెగంటి జగ్గయ్య రచయిత, తెనాలి 1976 208 20.00
13110 జీవిత చరిత్రలు. 510 అనంతరాముని శాంతి యాత్ర వేములపాటి అనంతరామయ్య| రచయిత, నెల్లూరు 2000 68 30.00
13111 జీవిత చరిత్రలు. 511 నా స్మృతి పదంలో... కె. గోవిందరావు ... 76 50.00
13112 జీవిత చరిత్రలు. 512 కామ్రేడ్ మానికొండ సుబ్బారావు కడియాల గోపాలరావు| ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటి, విజయవాడ 1976 50 1.50
13113 జీవిత చరిత్రలు. 513 సంసార సాగరం స్వీయ చరిత్ర బట్టేపాటి చంద్రగుప్త బట్టిపాటి శ్రీరాములు, సికింద్రాబాద్ 1998 76 20.00
13114 జీవిత చరిత్రలు. 514 పెరియార్ జీవితం ఉధ్యమం వి. ఎస్. నైపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1990 26 7.00
13115 జీవిత చరిత్రలు. 515 నారాయణీయం నారాయణరావు స్వీయచరిత్ర కోదాటి నారాయణరావు కోదాటి నారాయణరావు ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2004 231 200.00
13116 జీవిత చరిత్రలు. 516 సర్వోదయ సేవా వ్రతుడు అమూల్యశ్రీ| రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1996 126 10.00
13117 జీవిత చరిత్రలు. 517 కారణ జన్ముడు| జగం ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1964 126 2.75
13118 జీవిత చరిత్రలు. 518 నా స్మృతి పథంలో క్విట్ ఇండియా దరవూరి వీరయ్య| కిసాన్ ప్రచురణ గుంటూరు ... 30 7.00
13119 జీవిత చరిత్రలు. 519 నేను దరవూరి వీరయ్య కిసాన్ ప్రచురణ గుంటూరు ... 32 5.00
13120 జీవిత చరిత్రలు. 520 నా జీవన గమనం యడ్లపాటి వెంకట్రావు యడ్లపాటి కుటుంబం ప్రచురణ 2010 224 200.00
13121 జీవిత చరిత్రలు. 521 చైతన్యజ్యోతి చెన్నారెడ్డి యన్. వి. యస్. శర్మ (నదీరా) నగరా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1978 56 3.00
13122 జీవిత చరిత్రలు. 522 జీవిత సారాంశం వై. విజయ కుమార్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 179 50.00
13123 జీవిత చరిత్రలు. 523 నా జీవిత కథ జలగం వెంగళరావు| వి.జె. ఫైనాన్సియల్ సర్వీస్, సికింద్రాబాద్ ... 184 250.00
13124 జీవిత చరిత్రలు. 524 రాజకీయ వీరుడు డాక్టరు ఖాను బోయి భీమన్న సుఖేలా నికేతన్, హైదరాబాద్ 1968 109 3.00
13125 జీవిత చరిత్రలు. 525 సి.వి. కె. రావు ఆత్మ కథ ప్రథమ భాగం సి.వి.కె. రావు| ప్రజా పురోగామి ప్రచురణ 1988 244 25.00
13126 జీవిత చరిత్రలు. 526 సి.వి. కె. రావు ఆత్మ కథ రెండవ భాగం సి.వి.కె. రావు ప్రజా పురోగామి ప్రచురణ 1992 208 25.00
13127 జీవిత చరిత్రలు. 527 ఆదర్శ మంత్రి శ్రీ ఆలపాటి ... ఆలపాటి జన్మదినోత్సవ సంఘం, తెనాలి 1964 64 6.00
13128 జీవిత చరిత్రలు. 528 కామ్రేడ్ తీగల సత్యనారాయణ జీవిత చరిత్ర మాసబత్తిని వెంకటమల్లు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 40 10.00
13129 జీవిత చరిత్రలు. 529 కందుల ఓబులరెడ్డి దరవూరి వీరయ్య ... .. 28 1.50
13130 జీవిత చరిత్రలు. 530 వేమిరెడ్డి సత్యనారాయణరెడ్డి సంక్షిప్త స్వీయ చరిత్ర వేమిరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి స్వాతంత్ర్య సమరయెధుల సంఘం, గుంటూరు 2004 24 20.00
13131 జీవిత చరిత్రలు. 531 దీనజనబాంధువుడు వేముల కూర్మయ్య జి.వి. పూర్ణచంద్| శ్రీ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 176 40.00
13132 జీవిత చరిత్రలు. 532 ఎన్.జి.ఓ. సంఘ ఉద్యమ చరిత్ర-నా అనుభవాలు ... గొంది వెంకటేశ్వరరావు, విజయవాడ 1987 104 5.00
13133 జీవిత చరిత్రలు. 533 ప్రజా ప్రస్థానం నా అనుభవాలు భూమన కరుణాకర రెడ్డి ... ... 124 100.00
13134 జీవిత చరిత్రలు. 534 సంజీవయ్య సందర్శనం పోతుకూచి సాంబశివరావు| సంజీవయ్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్, సికింద్రాబాద్ 1987 287 30.00
13135 జీవిత చరిత్రలు. 535 నా జ్ఞాపకాలు కొండ్రగుంట వెంకటేశ్వర్లు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 62 15.00
13136 జీవిత చరిత్రలు. 536 సంఘసంస్కర్త ఉన్నవ వెంకట సుబ్బయ్య దేశి బుక్, హైదరాబాద్ 1977 61 3.00
13137 జీవిత చరిత్రలు. 537 లక్ష్మీనారాయణులు మందలపర్తి ఉదేంద్రశర్మ గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1974 211 6.00
13138 జీవిత చరిత్రలు. 538 అస్తమించని రవి, ఒక ఉద్యమవీరుడి ఊపిరియాత్ర ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ నారాయణమ్మ ప్రచురణలు, హైదారాబాద్ 2007 202 100.00
13139 జీవిత చరిత్రలు. 539 జి. పుల్లారెడ్డి జైత్రయాత్ర ఎన్.బి. సుదర్శన్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 64 20.00
13140 జీవిత చరిత్రలు. 540 ఊరికి ఉపకారి గుత్తికొండ రామబ్రహ్మం జీవితం వెలగా వెంకటప్పయ్య| కొడాలి సుదర్శనబాబు, తెనాలి 2011 60 40.00
13141 జీవిత చరిత్రలు. 541 చేబ్రోలు హనుమయ్య దరవూరి వీరయ్య| రచయిత, గుంటూరు 1992 23 6.00
13142 జీవిత చరిత్రలు. 542 యలమంచిలి శివాజీ దరవూరి వీరయ్య ... ... 30 5.00
13143 జీవిత చరిత్రలు. 543 జనం మనిషి మాకినేని పెదరత్తయ్య పెద్ది సత్యనారాయణ పెద్ది కృష్ణకుమార్, బెంగుళూరు 1994 32 6.00
13144 జీవిత చరిత్రలు. 544 మేడూరి నాగేశ్వరరావు దరవూరి వీరయ్య రచయిత, గుంటూరు ... 80 12.00
13145 జీవిత చరిత్రలు. 545 బిస్మిల్ ఆత్మకథ శ్రీరామప్రసాద్ బిస్మిల్ వార్క్సిస్టు అధ్యయన వేదిక, హైదరాబాద్ 1989 156 20.00
13146 జీవిత చరిత్రలు. 546 శ్రీ శాఖమూరి నారాయణ గారి జీవిత చరిత్ర పొడపాటి నారాయణ శ్రీ సాయి ప్రచురణలు, ఖమ్మం| 1981 70 3.75
13147 జీవిత చరిత్రలు. 547 కోడి రామమూర్తి నాయుడు మేడూరి వేంకట సోమేశ్వర కృష్ణమూర్తి శ్రీ నరేంద్రనాధ సాహిత్య మండలి, తణుకు| 1973 45 6.00
13148 జీవిత చరిత్రలు. 548 అనగనగా ఒక రాజు...మూర్తిరాజు జీవితం డెంకాడ రాధాకృష్ణ పట్నాయక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ 2010 192 100.00
13149 జీవిత చరిత్రలు. 549 సర్దార్ పేట బాపయ్య జీవిత చరిత్ర కలపాల సూర్యప్రకాశరావు ... ... 71 6.00
13150 జీవిత చరిత్రలు. 550 సహచరుల జ్ఞాపకాలలో కనపర్తి నాగయ్య కామ్రేడ్ కనపర్తి నాగయ్య కనపర్తి నాగయ్య మెమోరియల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2001 87 20.00
13151 జీవిత చరిత్రలు. 551 కన్నెగంటి హనుమంతు జీవితచరిత్ర(చిత్రమాలిక) షేక్ అబ్దుల్ సలీమ్ షేక్ మస్తాన్ వలీ, గుంటూరు 1998 318 100.00
13152 జీవిత చరిత్రలు. 552 పుల్లరి వీరుడు కన్నెగంటి హనుమంతు ... జిల్లా సాక్షరతా సమితి, గుంటూరు ... 14 6.00
13153 జీవిత చరిత్రలు. 553 అనుభవాలు-జ్ఞాపకాలు కలపాల సూర్యప్రకాశరావు నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 148 20.00
13154 జీవిత చరిత్రలు. 554 జె.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయశాస్త్రి స్వీయ చరిత్ర జె.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, హైద్రాబాద్ 1995 162 20.00
13155 జీవిత చరిత్రలు. 555 శ్రీ ఆర్థర్ కాటన్ ఉదాహరణ కావ్యము గుఱ్ఱం ధర్మోజీరావు ప్రభావతి ప్రచురణలు, రాజోలు 2009 34 20.00
13156 జీవిత చరిత్రలు. 556 అన్నదాత ఆర్దర్ కాటన్ సిద్దాని నాగభూషణం ప్లాటినమ్ జూబ్లీ ఉత్సవ కమిటీ, ఏలూరు 1994 159 25.00
13157 జీవిత చరిత్రలు. 557 మహాన్నత వ్యక్తి సర్ ఆర్థర్ కాటన్ దరవూరి వీరయ్య| రచయిత, గుంటూరు 2000 64 15.00
13158 జీవిత చరిత్రలు. 558 కాటన్ దొర చెరుకూరి వీరయ్య వి.వి.ఎన్. ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1999 60 20.00
13159 జీవిత చరిత్రలు. 559 తెలుగు దేవర - కాటన్ దొర చెరుకూరి వీరయ్య కాటన్ ద్విశత జయంత్యుత్సువ సంస్థ, ధవళేశ్వరం 2003 78 35.00
13160 జీవిత చరిత్రలు. 560 సర్ ఆర్థర్ కాటన్ జీవితం - కృషి కాటన్ కుమార్తె లేడీ హోప్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 296 95.00
13161 జీవిత చరిత్రలు. 561 సర్ ఆర్థర్ కాటన్ జీవితం - కృషి కాటన్ కుమార్తె లేడీ హోప్ మనసు ఫౌండేషన్, బెంగుళూరు 2013 216 60.00
13162 జీవిత చరిత్రలు. 562 డెల్టాశిల్పి - ఆర్థర్ కాటన్ గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిషత్, కాకినాడ 1975 403 25.00
13163 జీవిత చరిత్రలు. 563 చీమకుర్తి శేషగిరిరావు రావినూతల శ్రీరాములు| రచయిత, హైదరాబాద్ 2010 53 25.00
13164 జీవిత చరిత్రలు. 564 శరత్ చంద్ర చటర్జీ వ్యక్తి , రచయిత సుబోదచంద్ర సెన్ గుప్త సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1977 145 9.00
13165 జీవిత చరిత్రలు. 565 కుమారన్ ఆశాన్ కె.యం. జార్జి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1975 113 2.50
13166 జీవిత చరిత్రలు. 566 జయశంకర ప్రసాద్ రమేష్ చంద్ర శాహ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 112 25.00
13167 జీవిత చరిత్రలు. 567 ఫకీర్ మోహన్ సేనాపతి మాయాధర్ మాన్ సింహా సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1979 97 2.50
13168 జీవిత చరిత్రలు. 568 భారతేందు హరిశ్చంద్ర మదన్ గోపాల్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1981 52 4.00
13169 జీవిత చరిత్రలు. 569 బాబా ఫరీద్ బల్వంత్ సింగ్ ఆనంద్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2004 63 25.00
13170 జీవిత చరిత్రలు. 570 నర్మద్ శంకర్ గులాబ్ దాసు బ్రోకర్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1985 81 4.00
13171 జీవిత చరిత్రలు. 571 కెశవసుత్ ప్రభాకర్ మాచ్వే సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1970 64 2.50
13172 జీవిత చరిత్రలు. 572 హరినారాయణ ఆప్టే ఆర్.బి. జోషి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 96 10.00
13173 జీవిత చరిత్రలు. 573 కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లాం గోపాల్ హాల్దార్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1991 107 15.00
13174 జీవిత చరిత్రలు. 574 ఏ. ఆర్. రాజరాజవర్మ కె.ఎం. జార్జ్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 94 10.00
13175 జీవిత చరిత్రలు. 575 చందుమీనన్ టి.సి. శంకరమీనన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1979 96 10.00
13176 జీవిత చరిత్రలు. 576 లక్ష్మీనాథ బెజ్బరువా హేమ్ బరువా సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1972 68 15.00
13177 జీవిత చరిత్రలు. 577 నిరాలా పరమానంద్ శ్రీవాస్తవ్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2001 101 25.00
13178 జీవిత చరిత్రలు. 578 యశ్‌పాల్ కమలాప్రసాద్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 94 25.00
13179 జీవిత చరిత్రలు. 579 నజీర్ అక్బరాబాది మహమ్మద్ హసన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1983 79 10.00
13180 జీవిత చరిత్రలు. 580 అణ్ణా భావూ సాఠే బజ్‌రంగ్ కోర్‌డే సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2008 96 40.00
13181 జీవిత చరిత్రలు. 581 పొట్టిక్కాట్ ఆర్. విశ్వనాథన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 90 25.00
13182 జీవిత చరిత్రలు. 582 శ్రీకాంత వర్మ అరవింద్ త్రిపాఠీ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2008 152 40.00
13183 జీవిత చరిత్రలు. 583 వాల్మీకి| ఇలపావులూరి పాండురంగారావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 92 25.00
13184 జీవిత చరిత్రలు. 584 దత్త కవి అనురాథాపాత్దార్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1986 67 5.00
13185 జీవిత చరిత్రలు. 585 నామదేవుడు మాధవ్ గోపాల్ దేశముఖ్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1985 76 15.00
13186 జీవిత చరిత్రలు. 586 జ్ఞానదేవుడు పి. వై. దేశ్ పాండే సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1983 78 4.00
13187 జీవిత చరిత్రలు. 587 ప్రేమచంద్ ప్రకాశ్ చంద్ర గుప్త సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1971 63 2.50
13188 జీవిత చరిత్రలు. 588 శ్వామసుందరదాస్ సుధాకర్ పాండేయ్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 143 15.00
13189 జీవిత చరిత్రలు. 589 జీవనానంద దాస్ చిదానంద దాస్ గుప్త సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1979 88 2.50
13190 జీవిత చరిత్రలు. 590 సరళాదాసు కృష్ణచంద్ర పాణిగ్రాహి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1984 75 4.00
13191 జీవిత చరిత్రలు. 591 రాహుల్ సాంకృత్యాయన్ ప్రభాకర్ మాచ్వే సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 68 10.00
13192 జీవిత చరిత్రలు. 592 మహర్షి దేవేంద్రనాధ్ ఠాకూర్ నారాయణ చౌదరి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1988 72 5.00
13193 జీవిత చరిత్రలు. 593 బంకించంద్ర చటర్జీ సుబోద చంద్ర సెన్‌గుప్త సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1980 76 2.50
13194 జీవిత చరిత్రలు. 594 తారాశంకర్ బంద్యోపాధ్యాయ మహాశ్వేతదేవి| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 99 2.50
13195 జీవిత చరిత్రలు. 595 మానిక్ బందోపాధ్యయ సరోజ్ మోహన్ మిత్ర సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1979 123 15.00
13196 జీవిత చరిత్రలు. 596 బి. ఎం. శ్రీకంఠయ్య ఎ.ఎన్. మూర్తిరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 78 2.50
13197 జీవిత చరిత్రలు. 597 తిరువళ్ళువర్ యస్. మహరాజన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1994 113 15.00
13198 జీవిత చరిత్రలు. 598 మహాకవి ఉళ్లూర్ సుకుమార్ అళిక్కోడ్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1983 103 10.00
13199 జీవిత చరిత్రలు. 599 నమ్మాళ్వారు అ. శ్రీనివాస రాఘవన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1987 109 5.00
13200 జీవిత చరిత్రలు. 600 మిరాబాయి ఉషా యస్. నిల్సన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1972 67 2.50
13201 జీవిత చరిత్రలు. 601 తుకారాం బాలచంద్ర నేమాడే| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1985 76 15.00
13202 జీవిత చరిత్రలు. 602 బుద్ధ దేవ బోస్ అలోక్ రంజన్ దాస్‌గుప్తా సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1982 104 10.00
13203 జీవిత చరిత్రలు. 603 గాలిబు ఎం. ముజీబు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 92 2.50
13204 జీవిత చరిత్రలు. 604 కబీరు ప్రభాకర్ మాచ్వే సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1971 72 2.50
13205 జీవిత చరిత్రలు. 605 మాణిక్య వాచకర్ జి. వన్మీకనాథన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1982 84 15.00
13206 జీవిత చరిత్రలు. 606 నానాలాల్ యు.ఎమ్. మనియార్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1979 116 2.50
13207 జీవిత చరిత్రలు. 607 అక్కమహాదేవి| గురులింగ కాపసె సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2005 64 25.00
13208 జీవిత చరిత్రలు. 608 బసవేశ్వరుడు హెచ్. తిప్పెరుద్రస్వామి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1978 65 2.50
13209 జీవిత చరిత్రలు. 609 విద్యాపతి రామానాథఝా సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1985 77 4.00
13210 జీవిత చరిత్రలు. 610 సరోజినీ నాయుడు పద్మిని సెన్ గుప్త సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 136 10.00
13211 జీవిత చరిత్రలు. 611 తోరూదత్ పద్మిని సెన్ గుప్త సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1977 126 2.50
13212 జీవిత చరిత్రలు. 612 శ్రీ అరవిందులు మనోజ్ దాస్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1977 95 2.50
13213 జీవిత చరిత్రలు. 613 శ్రీ నారాయణగురు ముర్కోత్తు కున్హప్ప నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2000 93 30.00
13214 జీవిత చరిత్రలు. 614 భారతి ప్రేమానంద కుమార్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1982 91 4.00
13215 జీవిత చరిత్రలు. 615 వళ్లత్తోళ్ బి. హృదయ కుమారి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1977 98 2.50
13216 జీవిత చరిత్రలు. 616 ఉ.వే. స్వామినాథ అయ్యరు కి.వా. జగన్నాథన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 90 5.00
13217 జీవిత చరిత్రలు. 617 జ్ఞానదేవుడు పి.వై. దేశ్‌పాండే సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1983 78 2.50
13218 జీవిత చరిత్రలు. 618 సర్వజ్ఞ కె.బి. ప్రభుప్రసాద్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 75 25.00
13219 జీవిత చరిత్రలు. 619 కంబమహాకవి ఎస్. మహరాజన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1977 115 2.50
13220 జీవిత చరిత్రలు. 620 బాణభట్టు కె. కృష్ణమూర్తి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1979 116 2.50
13221 జీవిత చరిత్రలు. 621 భవభూతి| జి. కే. భట్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1987 95 5.00
13222 జీవిత చరిత్రలు. 622 కల్హణుడు సోమనాథ ధర్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1983 118 4.00
13223 జీవిత చరిత్రలు. 623 తిరుమల రామచంద్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2006 95 25.00
13224 జీవిత చరిత్రలు. 624 ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 119 10.00
13225 జీవిత చరిత్రలు. 625 పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు ముదిగొండ వీరభద్రశాస్త్రి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 92 25.00
13226 జీవిత చరిత్రలు. 626 కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు| బూదరాజు రాధాకృష్ణ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2004 72 25.00
13227 జీవిత చరిత్రలు. 627 రారా (రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి) తక్కోలు మాచిరెడ్డి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2006 96 25.00
13228 జీవిత చరిత్రలు. 628 ఆరుద్ర మేడిపల్లి రవికుమార్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 143 40.00
13229 జీవిత చరిత్రలు. 629 వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి (జూనియర్) సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1980 76 2.50
13230 జీవిత చరిత్రలు. 630 గుడిపాటి వెంకట చలం| అర్. ఎస్. సుదర్శనం సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1990 130 5.00
13231 జీవిత చరిత్రలు. 631 నాయని సుబ్బారావు అనుమాండ్ల భూమయ్య సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 76 40.00
13232 జీవిత చరిత్రలు. 632 ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ వి.వి.బి.రామారావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 79 40.00
13233 జీవిత చరిత్రలు. 633 దువ్వూరి రామిరెడ్డి దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖరరెడ్డి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 112 25.00
13234 జీవిత చరిత్రలు. 634 దుర్గాబాయ్ దేశ్ ముఖ్| అక్కిరాజు రమాపతిరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2010 136 40.00
13235 జీవిత చరిత్రలు. 635 కోలాచలం శ్రీనివాసరావు| యస్. గంగప్ప సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 104 40.00
13236 జీవిత చరిత్రలు. 636 దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ వెలగా వెంకటప్పయ్య సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2012 91 40.00
13237 జీవిత చరిత్రలు. 637 ముట్నూరి కృష్ణారావు| పిరాట్ల వెంకటేశ్వర్లు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2010 112 40.00
13238 జీవిత చరిత్రలు. 638 మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2010 143 40.00
13239 జీవిత చరిత్రలు. 639 అబ్బూరి రామకృష్ణారావు| ఇ.నాగేశ్వరరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2006 95 25.00
13240 జీవిత చరిత్రలు. 640 పుట్టపర్తి నారాయాణాచార్య శశిశ్రీ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2012 143 50.00
13241 జీవిత చరిత్రలు. 641 కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు| పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2006 128 25.00
13242 జీవిత చరిత్రలు. 642 గిడుగు వెంకట రామమూర్తి హెచ్.యస్.బ్రహ్మానంద సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1990 98 10.00
13243 జీవిత చరిత్రలు. 643 పరవస్తు చిన్నయసూరి| బూదరాజు రాధాకృష్ణ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2002 62 25.00
13244 జీవిత చరిత్రలు. 644 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి భూసురపల్లి వెంకటేశ్వర్లు| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1996 94 15.00
13245 జీవిత చరిత్రలు. 645 పింగళి - కాటూరి గొల్లపూడి ప్రకాశరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 136 25.00
13246 జీవిత చరిత్రలు. 646 బండారు తమ్మయ్య తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2010 63 40.00
13247 జీవిత చరిత్రలు. 647 ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి ముక్తేవి భారతి| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 94 40.00
13248 జీవిత చరిత్రలు. 648 గురజాడ| వి.ఆర్. నార్ల సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1983 106 4.00
13249 జీవిత చరిత్రలు. 649 మహాకవి శ్రీశ్రీ| బూదరాజు రాధాకృష్ణ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 113 25.00
13250 జీవిత చరిత్రలు. 650 వేలూరి శివరామశాస్త్రి జంధ్యాల మహతీశంకర్| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 148 40.00
13251 జీవిత చరిత్రలు. 651 కావ్యకంఠ గణపతి శాస్త్రి| యస్.లక్ష్మణమూర్తి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2012 102 40.00
13252 జీవిత చరిత్రలు. 652 చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం వి.వి.యల్. నరసింహారావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2002 127 25.00
13253 జీవిత చరిత్రలు. 653 శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి పోరంకి దక్షిణామూర్తి| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2005 130 25.00
13254 జీవిత చరిత్రలు. 654 కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 80 25.00
13255 జీవిత చరిత్రలు. 655 గోరా శాస్త్రి గోవిందరాజు చక్రధర్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2005 123 25.00
13256 జీవిత చరిత్రలు. 656 మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 115 40.00
13257 జీవిత చరిత్రలు. 657 వానమామలై వరదాచార్యులు| అందె వేంకటరాజము| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2010 105 40.00
13258 జీవిత చరిత్రలు. 658 కాళోజీ నారాయణరావు| పేర్వారం జగన్నాథం| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2007 103 40.00
13259 జీవిత చరిత్రలు. 659 వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి పోచిరాజు శేషగిరిరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1999 108 25.00
13260 జీవిత చరిత్రలు. 660 రాచకొండ విశ్వనాధశాస్త్రి కె.కె.రంగనాథాచార్యులు| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 113 25.00
13261 జీవిత చరిత్రలు. 661 జాషువా వి.భాస్కర చౌదరి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1996 103 15.00
13262 జీవిత చరిత్రలు. 662 పోతన| దివాకర్ల వేంకటావధాని, సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 78 10.00
13263 జీవిత చరిత్రలు. 663 డా. సి. ఆర్. రెడ్డి డి.ఆంజనేయులు| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1986 76 15.00
13264 జీవిత చరిత్రలు. 664 అన్నమాచార్యులు| అడపా రామకృష్ణరావు సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1991 101 15.00
13265 జీవిత చరిత్రలు. 665 తుమ్మల సీతారామమూర్తి| నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు/ సూర్యదేవర రవికుమార్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2000 157 25.00
13266 జీవిత చరిత్రలు. 666 ఆర్. యస్. సుదర్శనం అంపశయ్య నవీన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2011 112 40.00
13267 జీవిత చరిత్రలు. 667 విద్వాన్ విశ్వం| నాగసూరి వేణుగోపాల్| సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2011 140 40.00
13268 జీవిత చరిత్రలు. 668 సి.వై.చింతామణి రవీంద్రానద్ వర్మ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1998 84 25.00
13269 జీవిత చరిత్రలు. 669 అబుల్ కలామ్ అజాద్| ఆర్షే మల్సియాని పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1983 140 11.00
13270 జీవిత చరిత్రలు. 670 యం. విశ్వేశ్వరయ్య వి.సీతారామయ్య నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1988 213 18.00
13271 జీవిత చరిత్రలు. 671 గడచిన కాలం కె.పి. కేశమినన్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1993 381 81.00
13272 జీవిత చరిత్రలు. 672 రవీంద్రనాథ్ టాగూర్| క్షితీశ్ రాయ్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1985 136 12.00
13273 జీవిత చరిత్రలు. 673 కబీరు పరస్‌నాథ్ తివారీ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1999 67 25.00
13274 జీవిత చరిత్రలు. 674 ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ టి. ఎల్. వెంకటరామ అయ్యర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1996 96 30.00
13275 జీవిత చరిత్రలు. 675 సానే గురూజీ యుదునాథ్ థత్తే నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1995 101 26.00
13276 జీవిత చరిత్రలు. 676 చైతన్య| దిలీప్ కుమార్ ముఖర్జీ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1972 115 30.00
13277 జీవిత చరిత్రలు. 677 మోతీలాల్ ఘోష్ ఎస్. ఎల్. ఘోష్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1992 130 37.00
13278 జీవిత చరిత్రలు. 678 మిర్జా గాలిబ్| మాలిక్ రామ్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1999 90 25.00
13279 జీవిత చరిత్రలు. 679 స్వామి దయానంద బి.కె. సింగ్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 2000 105 30.00
13280 జీవిత చరిత్రలు. 680 ఎం.ఎన్. రాయ్| వి.బి. కార్నిక్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1980 126 9.00
13281 జీవిత చరిత్రలు. 681 అశుతోష్ ముఖర్జీ| ఎ. పి. దాసుగుప్త నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1986 112 8.50
13282 జీవిత చరిత్రలు. 682 అబుల్ కలామ్ అజాద్| అర్ష్ మల్సియాని నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1983 140 11.00
13283 జీవిత చరిత్రలు. 683 నార్ల వెంకటేశ్వరరావు| జి.యస్. వరదాచారి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 123 40.00
13284 జీవిత చరిత్రలు. 684 రామలింగ పురసు బాలకృష్ణన్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1993 99 27.50
13285 జీవిత చరిత్రలు. 685 సత్యేంద్రనాథ్ బోస్| శాంతిమయి చటర్జీ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1996 102 25.00
13286 జీవిత చరిత్రలు. 686 విశ్వజ్యోతి బసవన్న బి. విరూపాక్షప్ప బసవ సమితి, బెంగళూరు 2010 122 50.00
13287 జీవిత చరిత్రలు. 687 కాజీ నజ్రుల్ ఇస్లామ్(కవిత్వం - జీవితం) ఆవంత్స సోమసుందర్| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 52 20.00
13288 జీవిత చరిత్రలు. 688 వల్లత్తోళ్(జీవిత, కవితా సందేశం) కృష్ణచైతన్య .... ... 20 5.00
13289 జీవిత చరిత్రలు. 689 ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు| పి.యస్. ఆర్ .అప్పారావు ఆం.ప్ర. సంగీతనాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1978 88 6.00
13290 జీవిత చరిత్రలు. 690 చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం| మొదలి నాగభూషణశర్మ ఆం.ప్ర. సంగీతనాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1973 99 15.00
13291 జీవిత చరిత్రలు. 691 కోలాచలం శ్రీనివాసరావు| ఎస్. గంగప్ప ఆం.ప్ర. సంగీతనాటక అకాడమీ ప్రచురణ 1973 116 8.00
13292 జీవిత చరిత్రలు. 692 సర్దార్ దండు నారాయణరాజు(సంగ్రహజీవిత చరిత్ర) చింతలపాటి వరప్రసాదమూర్తిరాజు గాంధీ పర్వత సంస్ధ, విజయవాడ 1990 72 10.00
13293 జీవిత చరిత్రలు. 693 బ్రహ్మర్షి వేంకటరత్నంనాయుడు యమ్. అర్. అప్పారావు 1977 43 3.75
13294 జీవిత చరిత్రలు. 694 పంజె మంగేశ రావ్ వి. సీతారామమూర్తి, ఆర్వీయస్ సుందరం సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 1981 104 20.00
13295 జీవిత చరిత్రలు. 695 జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి తేళ్ల సత్యవతి సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 163 95.00
13296 జీవిత చరిత్రలు. 696 దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి నిడమర్తి నిర్మలాదేవి సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 232 95.00
13297 జీవిత చరిత్రలు. 697 శారద (ఎస్.నటరాజన్) విహారి సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 140 95.00
13298 జీవిత చరిత్రలు. 698 బూర్గుల రామకృష్ణారావు| వెలుదండ నిత్యానందరావు| సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 138 95.00
13299 జీవిత చరిత్రలు. 699 బెజవాడ గోపాలరెడ్డి ఆర్. అనంత పద్మనాభరావు సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 156 95.00
13300 జీవిత చరిత్రలు. 700 కల్నల్ సి.కె. నాయుడు సి. వెంకటేష్ సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 123 95.00
13301 జీవిత చరిత్రలు. 701 కొప్పరపు సొదర కవులు| రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు| సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 140 95.00
13302 జీవిత చరిత్రలు. 702 వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రి వజ్ఝల వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శర్మ సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2009 108 90.00
13303 జీవిత చరిత్రలు. 703 నవ కవితాజలధి దాశరథి ద్వాదశి నాగేశ్వరశాస్త్రి సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 144 95.00
13304 జీవిత చరిత్రలు. 704 అడుసుమల్లి శ్రీనివాసరావు| వెలగా వెంకటప్పయ్య సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2008 128 95.00
13305 జీవిత చరిత్రలు. 705 రాయప్రోలు సుబ్బారావు| యు.ఎ. నరసింహమూర్తి| ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయము, కుప్పం 2008 125 40.00
13306 జీవిత చరిత్రలు. 706 గుర్రం జాషువ| బి. భాస్కర చౌదరి ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయము, కుప్పం 2008 144 50.00
13307 జీవిత చరిత్రలు. 707 గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ కడియాల రామమోహన్‌రావు ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయము, కుప్పం 2008 92 50.00
13308 జీవిత చరిత్రలు. 708 జాతీయ కవి ఇఖ్బాల్ సయ్యద్ ముజఫర్ హుసేన్ బర్నీ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1987 175 15.00
13309 జీవిత చరిత్రలు. 709 వి. ఆర్. నార్ల జీవితం అనుభవాలు ఎన్. ఇన్నయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1987 96 7.00
13310 జీవిత చరిత్రలు. 710 ఏటుకూరి వెంకటనరసయ్య జీవితం, సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1987 185 8.00
13311 జీవిత చరిత్రలు. 711 గిడుగు రామమూర్తి జీవితం, ఉధ్యమం అక్కిరాజు రమాపతిరావు| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1988 144 10.00
13312 జీవిత చరిత్రలు. 712 గిడుగు సీతాపతి జీవితం రచనలు బొమ్మకంటి శ్రీనివాసా చార్యులు| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1988 138 7.00
13313 జీవిత చరిత్రలు. 713 త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి జీవితం సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1987 174 8.00
13314 జీవిత చరిత్రలు. 714 నిడదవోలు వెంకటరావుగారి జీవితం వాఙ్మయ సూచిక నిష్టల వెంకటరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1988 138 15.00
13315 జీవిత చరిత్రలు. 715 శొంఠి వెంకటరామమూర్తి జీవితచరిత్ర డి. రామలింగం| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1989 151 18.00
13316 జీవిత చరిత్రలు. 716 చాగంటి సోమయాజులు| చాగంటి కృష్ణకుమారి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2014 136 50.00
13317 జీవిత చరిత్రలు. 717 భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2011 115 40.00
13318 జీవిత చరిత్రలు. 718 మధురాంతకం రాజారాం| సింగమనేని నారాయణ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2013 112 50.00
13319 జీవిత చరిత్రలు. 719 ఆర్. కె. నారాయణ్| రంగారావ్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2013 120 50.00
13320 జీవిత చరిత్రలు. 720 బ్రహ్మర్షి శ్రీ నారాయణగురు టి. భాస్కరన్ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2013 144 50.00
13321 జీవిత చరిత్రలు. 721 రాజీందర్ సింహ్ బేడీ వారిస్ అల్వీ సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2013 94 50.00
13322 జీవిత చరిత్రలు. 722 మానవల్లి రామకృష్ణ కవి యు.ఎ. నరసింహమూర్తి సాహిత్య అకాడెమీ, న్యూఢిల్లీ 2013 128 50.00
13323 జీవిత చరిత్రలు. 723 రామానుజాచార్యులు ఆర్. పార్థసారథి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1972 103 2.25
13324 జీవిత చరిత్రలు. 724 శంకరాచార్యులు| టి. ఎమ్. పి. మహాదేవన్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1969 135 2.00
13325 జీవిత చరిత్రలు. 725 రామానుజాచార్యులు ఆర్. పార్థసారథి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1991 103 11.00
13326 జీవిత చరిత్రలు. 726 ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ ఎస్. కె. బోస్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1971 100 1.75
13327 జీవిత చరిత్రలు. 727 అహల్యాబాయి హిరాలాల్ శర్మ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1992 119 10.00
13328 జీవిత చరిత్రలు. 728 సుబ్రహ్మణ్య భారతి| ప్రేమానంద కుమార్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1969 157 2.25
13329 జీవిత చరిత్రలు. 729 రాణీ లక్ష్మీబాయి| బృందావనలాల్ వర్మ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1968 139 2.00
13330 జీవిత చరిత్రలు. 730 కబీరు పరస్‌నాథ్ తివారీ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1991 87 9.00
13331 జీవిత చరిత్రలు. 731 హర్షుడు వి. డి. గంగల్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1991 109 10.00
13332 జీవిత చరిత్రలు. 732 హరినారాయణ్ ఆప్టే ఎమ్. ఎ. కరందికర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1973 110 2.25
13333 జీవిత చరిత్రలు. 733 స్వామి రామతీర్థ డి. ఆర్. సూద్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1972 142 2.50
13334 జీవిత చరిత్రలు. 734 నానా ఫడ్నవీస్ వై. యన్. దేవధర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1972 100 2.00
13335 జీవిత చరిత్రలు. 735 శ్రీ అరవిందులు జె. మంగమ్మ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1983 138 8.50
13336 జీవిత చరిత్రలు. 736 టి. ప్రకాశం పి. రాజేశ్వరరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1991 73 11.00
13337 జీవిత చరిత్రలు. 737 గురునానక్| గోపాల్ సింగ్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1969 167 2.25
13338 జీవిత చరిత్రలు. 738 బాణామహాకవి చరిత్రము ముష్టి వేంకట లక్ష్మీదేవి త్రివేణి ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1984 35 3.00
13339 జీవిత చరిత్రలు. 739 హర్షవర్ధనుడు| కిళాంబి రాఘవాచార్యులు తెలుగు-ఉర్దూ అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1960 158 3.00
13340 జీవిత చరిత్రలు. 740 మాఘుఁడు వనమా వేంకటరమణగుప్త రాయలు అండ్ కో., మద్రాసు 1950 130 1.00
13341 జీవిత చరిత్రలు. 741 మాఘకవి (వచనము) చిలుకూరి రాఘభద్రశాస్త్రి కృష్ణశాయి అండ్ కో., కొవ్వూరు 1954 110 1.50
13342 జీవిత చరిత్రలు. 742 ఏడుపదులు (అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు) ఎం.వి. రామమూర్తి జయ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 388 120.00
13343 జీవిత చరిత్రలు. 743 జైలు అనుభవాలు ఎం.వి. రామమూర్తి ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 47 3.00
13344 జీవిత చరిత్రలు. 744 కొండపల్లితో కొన్ని గంటలు వి.వి. రమణమూర్తి రచయిత, విశాఖపట్టణం 1989 82 10.00
13345 జీవిత చరిత్రలు. 745 తెలంగాణా సాయుధ పోరాటం, అనుభవాలు-జ్ఞాపకాలు దొడ్డా నరసయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 76 5.00
13346 జీవిత చరిత్రలు. 746 విప్లవోద్యమంలో ఉద్భవించిన ఉత్తమోత్తమసారధి తరిమెలనాగిరెడ్డి తరిమెలనాగిరెడ్డి తరిమెలనాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 2004 75 25.00
13347 జీవిత చరిత్రలు. 747 తరిమెల నాగిరెడ్డికి కలాల నివాళ్ల నిర్మలానంద టి. ఎన్. మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1993 45 10.00
13348 జీవిత చరిత్రలు. 748 కామ్రేడ్ తరిమెల నాగిరెడ్డి జీవిత సంగ్రహం మేఘనాధ్ టి.యన్. మెమోరియల్ ట్రస్టు ప్రచురణ 1986 24 0.50
13349 జీవిత చరిత్రలు. 749 జీవితం ఆటుపోట్లు జోశ్యభట్ల సత్యనారాయణ జోశ్యభట్ల సత్యనారాయణ, విజయవాడ 1988 167 10.00
13350 జీవిత చరిత్రలు. 750 ఎర్రజెండాతో జీవితయాత్ర మంచాల నరసింహారావు రచయిత, తెనాలి 1990 62 10.00
13351 జీవిత చరిత్రలు. 751 డాక్టర్ కుమారప్ప లవణం| కుమారప్ప శతజయంతి సమితి ప్రచురణ 1992 100 15.00
13352 జీవిత చరిత్రలు. 752 శ్రీ కె.సి. గుప్త సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర బండారు సుజాత శేఖర్ కె.సి. గుప్త అమృతోత్సవ ఆహ్వాన కమిటి, హైద్రాబాద్ 1998 99 5.00
13353 జీవిత చరిత్రలు. 753 అవిశ్రాంతి పోరాట యోధుడు తమ్మారెడ్డి ఎస్వీ. సత్యనారాయణ| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 58 20.00
13354 జీవిత చరిత్రలు. 754 చేకూరి కాశయ్య గుడిపూడి సుబ్బారావు అభినందన సమితి, ఖమ్మం ... 19 2.00
13355 జీవిత చరిత్రలు. 755 మేడూరి నాగేశ్వరరావు దురువూరి వీరయ్య రచయిత, గుంటూరు 1993 80 12.00
13356 జీవిత చరిత్రలు. 756 రాయలసీమ రత్నాలు పి. అజీజ్ కోటిరెడ్డి శతజయంతి ఉత్సవసంఘం, కడప| 1994 108 40.00
13357 జీవిత చరిత్రలు. 757 గోపాల రెడ్డి విప్లవ వీరగాధ యం. ఓంకార్ ప్రజా పిలుపు ప్రచురణ, విజయవాడ 1988 160 6.00
13358 జీవిత చరిత్రలు. 758 రాయిపూడి నారాయణరావు హీరాలాల్ మెరియా సర్ధార్ జమాలాపురం కేశవరావు మెమోరియల్ కమిటీ, ఖమ్మం 1989 50 6.00
13359 జీవిత చరిత్రలు. 759 స్మ్తతులు ఐ.వి. సాంబశివరావు విప్లవ రచయితల సంఘం, విజయవాడ 1999 75 20.00
13360 జీవిత చరిత్రలు. 760 కొమరం భీము సాహు అల్లం రాజయ్య పి.బి.సి. ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 238 8.00
13361 జీవిత చరిత్రలు. 761 కొమరం భీము కథ భూపాల్ బాలసాహితీ బుక్ ట్రస్ట, హైదరాబాద్ 1994 76 12.00
13362 జీవిత చరిత్రలు. 762 విప్లవపథంలో నా పయనం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1986 169 10.00
13363 జీవిత చరిత్రలు. 763 విప్లవపథంలో నా పయనం మొదటి భాగం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1986 179 10.00
13364 జీవిత చరిత్రలు. 764 విప్లవపథంలో నా పయనం రెండవ భాగం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1988 175 10.00
13365 జీవిత చరిత్రలు. 765 పార్లమెంట్‌లో కామ్రేడ్ సుందరయ్య వి.ఆర్. బొమ్మారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 148 15.00
13366 జీవిత చరిత్రలు. 766 పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ సాయిరామ్ ప్రాసెస్, హైదరాబాద్ 2003 143 50.00
13367 జీవిత చరిత్రలు. 767 నండూరి ప్రసాదరావు| తెలకపల్లి రవి| భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, హైదరాబాద్ 2002 83 25.00
13368 జీవిత చరిత్రలు. 768 మన బొమ్మారెడ్డి జ్ఞాపకాలు అనుభవాలు బొమ్మారెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్. విజయవాడ 2000 63 50.00
13369 జీవిత చరిత్రలు. 769 చండ్ర రాజేశ్వరరావు గారితో నా జ్ఞాపకాలు చండ్ర సావిత్రీ దేవి విశాలాంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 38 10.00
13370 జీవిత చరిత్రలు. 770 మహా మనీషి చండ్ర రాజేశ్వరరావు వై. వి. కృష్ణారావు యన్. ఆర్. పరిశోధనా కేంద్రం 1993 104 20.00
13371 జీవిత చరిత్రలు. 771 అమీర్ హైదర్‌ఖాన్ ఆత్మకథ అమీర్ హైదర్‌ఖాన్ ఆత్మ కథ ప్రజా శక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1983 79 3.00
13372 జీవిత చరిత్రలు. 772 కామ్రేడ్ కోట రాములూ లాల్ సలామ్ పెడవల్లి శ్రీరాములు రచయిత, చీరాల 1993 31 5.00
13373 జీవిత చరిత్రలు. 773 తెలంగాణా సాయుధ పోరాట యోధుడు దొడ్డా నర్సయ్య గుజ్జుల వీరారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 26 6.00
13374 జీవిత చరిత్రలు. 774 తీగల సత్యనారాయణరావుగారి జీవిత చరిత్ర మాసబత్తిని వెంకట మల్లు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 40 10.00
13375 జీవిత చరిత్రలు. 775 జె. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయశాస్త్రి స్వీయ చరిత్ర జె. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్విక సంఘ, హైదరాబాద్ 1995 162 20.00
13376 జీవిత చరిత్రలు. 776 సుంకర సుబ్బారావు స్వీయ జ్ఞాపకాలు సుంకర సుబ్బారావు రచయిత, విజయవాడ 2000 50 20.00
13377 జీవిత చరిత్రలు. 777 కామ్రేడ్ మేదరమెట్ల సీతారామయ్య మేదరమెట్ల అనసూయ మేదరమెట్ల అనసూయ, నల్లగొండ 1998 92 20.00
13378 జీవిత చరిత్రలు. 778 కంభంపాటి సత్యనారాయణ స్వీయ చరిత్ర రచనలు పరకాల పట్టాభిరామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 198 50.00
13379 జీవిత చరిత్రలు. 779 పోరాటాల బాటలో... అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు యస్.వి.కె. ప్రసాద్, సుగుణ ప్రాచి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 123 40.00
13380 జీవిత చరిత్రలు. 780 నా పరిచయాలు మోటూరి హనుమంతరావు| ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 167 20.00
13381 జీవిత చరిత్రలు. 781 కామ్రేడ్ మోటూరి హనమంతరావు తెలకపల్లి రవి| ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 70 15.00
13382 జీవిత చరిత్రలు. 782 ఆంధ్ర కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ చరిత్రలలో మోటూరి హనమంతరావు ప్రసాద్.కె ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 87 15.00
13383 జీవిత చరిత్రలు. 783 ప్రజా సేవలో మంచి కంటి ... భారత కమ్యూనిస్టుపార్టీ, ఖమ్మం 1996 64 6.00
13384 జీవిత చరిత్రలు. 784 బల్మూరి కొండన్న కథ మలయశ్రీ నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్| 2002 40 20.00
13385 జీవిత చరిత్రలు. 785 తెలంగాణా పోరాట స్మృతులు ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి ఆరుట్ల కమలాదేవి అండ్ రామచంద్రారెడ్డి ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2005 126 40.00
13386 జీవిత చరిత్రలు. 786 ఆరుట్ల దంపతులు విరువంటి గోపాలకృష్ణ ఆరుట్ల కమలాదేవి అండ్ రామచంద్రారెడ్డి ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2005 172 80.00
13387 జీవిత చరిత్రలు. 787 ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి కె. ప్రతాప రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానాట్యమండలి, హైదరాబాద్ 2005 38 15.00
13388 జీవిత చరిత్రలు. 788 బద్దం ఎల్లారెడ్డి సంక్షిప్త జీవిత పరిచయము కందిమళ్ల ప్రతాపరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 26 6.00
13389 జీవిత చరిత్రలు. 789 వీరతెలంగాణా నా అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు రావి నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిస్టు సమితి, హైదరాబాద్ 1972 163 3.00
13390 జీవిత చరిత్రలు. 790 వందేమాతరం నుంచి జనగణమన వరకు వి.హెచ్. దేశాయ్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1999 245 70.00
13391 జీవిత చరిత్రలు. 791 నా రాట్న చక్రం (అనుభవాలు-జ్ఞాపకాలూ) తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు గాంధేయ సమాజ సేవా సంస్థ, అవనిగడ్డ 1984 296 20.00
13392 జీవిత చరిత్రలు. 792 శ్రీ పసుమర్తి వీరభద్రస్వామి సంగ్రహ జీవిత చరిత్ర వసంతరావ్ బ్రహ్మాజీరావు పసుమర్తి వీరభద్రస్వామి స్మారక సంఘం, విజయనగరం 1965 96 6.00
13393 జీవిత చరిత్రలు. 793 బ్రహ్మానందయాత్ర కపిల కాశీపతి| కె.వి. రావు, హైదరాబాద్ 1970 363 15.15
13394 జీవిత చరిత్రలు. 794 మాడపాటి హనుమంతరావు జీవిత చరిత్ర డి. రామలింగం| రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 125 10.00
13395 జీవిత చరిత్రలు. 795 మాడపాటి హనుమంతరావు జీవిత చరిత్ర ఆదిరాజు వీరభద్రరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1965 119 5.00
13396 జీవిత చరిత్రలు. 796 50 సంవత్సరముల హైదరాబాద్ మందుముల నరసింగరావు| మందుముల నరసింగరావు స్మారక సమితి, హైదరాబాద్ 1977 395 50.00
13397 జీవిత చరిత్రలు. 797 దక్కన్ సర్దర్ దర్శనము జమలాపుర కేశవరావుగారి జీవిత చరిత్ర జమాలాపురం గోపాల కిషన్‌రావు విజ్ఞానదీపిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1994 250 50.00
13398 జీవిత చరిత్రలు. 798 స్వాతంత్ర్య సమరము నాటి జ్ఞాపకాలు-సంఘటనలు జమలాపురం కేశవరావు సర్ధార్ జమాలాపురం కేశవరావు మెమోరియల్ కమిటీ, ఖమ్మం| 1985 173 10.00
13399 జీవిత చరిత్రలు. 799 సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు| హీరాలాల్ మెరియా సర్ధార్ జమాలాపురం కేశవరావు మెమోరియల్ కమిటీ, ఖమ్మం 1978 184 30.00
13400 జీవిత చరిత్రలు. 800 శ్రీ బూర్గుల రామకృష్ణారావు ముద్దసాని రాంరెడ్డి సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1980 20 8.00
13401 జీవిత చరిత్రలు. 801 బూర్గుల రామకృష్ణారావు జీవిత చరిత్ర డి. రామలింగం| తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1989 122 20.00
13402 జీవిత చరిత్రలు. 802 మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య జీవిత చరిత్ర రావినూతల శ్రీరాములు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 63 20.00
13403 జీవిత చరిత్రలు. 803 తెలంగాణా పోరాట స్మృతులు ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1981 119 7.00
13404 జీవిత చరిత్రలు. 804 స్వీయ చరిత్ర కె.వి. రంగారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1967 152 2.00
13405 జీవిత చరిత్రలు. 805 దేశభక్త జీవిత చరిత్ర మాదల వీరభద్రరావు శ్రీ కొండ వెంకటప్పయ్య పంతులు, హైదరాబాద్ 1966 272 4.00
13406 జీవిత చరిత్రలు. 806 కొండావెంకటప్పయ్య పంతుల స్వీయ చరిత్ర కొండా వేంకటప్పయ్యపంతులు| దక్షిణభారత హిందీ ప్రచార సభ, హైదరాబాద్ 1966 408 5.00
13407 జీవిత చరిత్రలు. 807 గుంటూరు కేసరి మన నడింపల్లి మద్దవళపు వేంకటరమణారావు గుంటూరు కేసరి సేవాశ్రమము, గుంటూరు ... 25 5.00
13408 జీవిత చరిత్రలు. 808 స్వతంత్ర సమరయోధులు నడింపల్లి ఆత్మ కథలు నడింపల్లి ప్రజావాణి , గుంటూరు 1979 284 10.00
13409 జీవిత చరిత్రలు. 809 స్వీయ చరిత్ర లోకబంధు జాలయ్య పి. రామకృష్ణమూర్తి, గుంటూరు 1974 110 12.00
13410 జీవిత చరిత్రలు. 810 బెజవాడ గోపాలరెడ్డి సి. వేదవతి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2008 32 20.00
13411 జీవిత చరిత్రలు. 811 మనవావిలాల యాతగిరి శ్రీ రామనరసింహారావు, మేదిశెట్టి తిరుమల కుమార్ ఆంధ్ర కేసర యువయజన సమితి,రాజమహేంద్రవరం 1995 128 25.00
13412 జీవిత చరిత్రలు. 812 ఉద్యమాల జ్వాల వావిలాల డి. పారినాయుడు రచయిత, విజయనగరం 2003 62 20.00
13413 జీవిత చరిత్రలు. 813 త్యాగజీవన దేశభక్తుడు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 2004 102 60.00
13414 జీవిత చరిత్రలు. 814 లావు బాలగంగాధరరావు అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు వాసిరెడ్డి సత్యనారాయణ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 75 30.00
13415 జీవిత చరిత్రలు. 815 శ్రీ శరణు రామస్వామి చౌదరి జీవితము వెలగా వెంకటప్పయ్య శరణు రామమెహన్‌రావు, తెనాలి 1965 80 1.50
13416 జీవిత చరిత్రలు. 816 శ్రీ శరణు రామస్వామి చౌదరి వెలగా వెంకటప్పయ్య శరణు రామస్వామి చౌదరి, గుంటూరు 2008 84 50.00
13417 జీవిత చరిత్రలు. 817 కార్యసూరుడు కాకాని కాజ వెంకటేశ్వరరావు నిర్మశ్రీ పబ్లికేషన్స్, గన్నవరం 1967 100 2.50
13418 జీవిత చరిత్రలు. 818 కాకాని వెంకటరత్నం జీవిత చరిత్ర కలపాల సూర్యప్రకాశరావు కాకాని స్మారక కమిటీ, విజయవాడ 1977 224 25.00
13419 జీవిత చరిత్రలు. 819 శ్రీ కళ్లూరి చంద్రమౌళి| బొర్రా గోవర్థన్ కొడాలి సుదర్శనబాబు, తెనాలి 2002 228 75.00
13420 జీవిత చరిత్రలు. 820 భారతీదేవి స్మృతులు ఆచార్య రంగా| కిసాన్ పబ్లికేషన్స్, నిడుబ్రోలు 1975 340 16.00
13421 జీవిత చరిత్రలు. 821 ఆచార్య రంగా| దరువూరి వీరయ్య ది హిందూ పబ్లికేషన్స్ 1991 16 1.00
13422 జీవిత చరిత్రలు. 822 శ్రీ రంగాజీ గుంటుపల్లి వెంకటేశ్వరరావు ... 2010 16 5.00
13423 జీవిత చరిత్రలు. 823 మాధవుడుగా రూపుదాల్చిన మానవోత్తముడు రంగాజీ దరువూరి వీరయ్య రచయిత, గుంటూరు 1998 31 6.00
13424 జీవిత చరిత్రలు. 824 ఆచార్య రంగా జీవితము, ఛాయాచిత్రాలు ఆచార్య రంగా| వాహినీ ప్రచురణలు, విజయవాడ .... 100 25.00
13425 జీవిత చరిత్రలు. 825 ఆచార్య రంగా జీవిత చరిత్ర కొన్ని సంఘటనలు దరువూరి వీరయ్య రచయిత, గుంటూరు 2000 257 30.00
13426 జీవిత చరిత్రలు. 826 ఆచార్య రంగాజీవిర కవితా మంజరి దరువూరి వీరయ్య జన్మదినోత్సవ ఆహ్వాన సంఘ ప్రచురణ 1987 172 25.00
13427 జీవిత చరిత్రలు. 827 ఆచార్య రంగా జీవిత చరిత్ర, 99 జయంతి దరువూరి వీరయ్య రచయిత, గుంటూరు 1998 132 25.00
13428 జీవిత చరిత్రలు. 828 ఆచార్య రంగా జీవిత చరిత్ర, బాల్యం, యవ్వనము, కౌమారము దరువూరి వీరయ్య రచయిత, గుంటూరు 1996 120 30.00
13429 జీవిత చరిత్రలు. 829 ఆచార్య రంగా జీవిత చరిత్ర కొన్ని సంఘటనలు దరువూరి వీరయ్య రచయిత, గుంటూరు 1996 99 30.00
13430 జీవిత చరిత్రలు. 830 కాళేశ్వరరావుగారి జీవిత చరిత్ర కోటిపల్లి సూర్యనారాయణ నండూరి వెంకటేశ్వరరావు, ఆకుగోలను 1972 308 6.00
13431 జీవిత చరిత్రలు. 831 నా జీవిత కథ నవ్యాంధ్రము అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు| ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1959 512 7.50
13432 జీవిత చరిత్రలు. 832 నా జీవిత కథ నవ్యాంధ్రము అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు తెలుగు సమితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2006 472 200.00
13433 జీవిత చరిత్రలు. 833 నా జీవన నౌక గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1976 439 25.00
13434 జీవిత చరిత్రలు. 834 హైదరాబాద్ స్వాతంత్ర్య పోరాటం అనుభవాలు, జ్ఞాపకాలు స్వామి రామానంద తీర్థ ప్రభాత ప్రచురణ సమితి, హైదరాబాద్ 1984 392 30.00
13435 జీవిత చరిత్రలు. 835 స్వామి రామానంద తీర్థ జీవిత చరిత్ర ఎం.ఎల్. నరసింహారావు| శ్రీ సాయి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 179 100.00
13436 జీవిత చరిత్రలు. 836 పేదల పెన్నిది గుత్తి కేశవ పిళ్ళై జీవిత గాధ రావినూతల శ్రీరాములు| గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1986 47 3.00
13437 జీవిత చరిత్రలు. 837 స్వరాజ్య సమరం - నా అనుభవాలు యిందుకూరి చినసత్యనారాయణరాజు జన విజ్ఞాన సమితి ప్రచురణ, పండితవిల్లూరు 1989 60 5.00
13438 జీవిత చరిత్రలు. 838 నా జీవిత యాత్ర (ప్రథమ, ద్వితీయ సంపుటాలు) టంగుటూరి ప్రకాశం యం. శేషాచలం అండ్ కో. విజయవాడ 1994 355 50.00
13439 జీవిత చరిత్రలు. 839 నా జీవిత యాత్ర (తృతీయ, చతుర్థ సంపుటాలు) టంగుటూరి ప్రకాశం యం. శేషాచలం అండ్ కో. విజయవాడ 1994 872 50.00
13440 జీవిత చరిత్రలు. 840 నా జీవిత యాత్ర ప్రథమ ఖండం టంగుటూరి ప్రకాశం యం. శేషాచలం అండ్ కో. విజయవాడ 1972 167 2.50
13441 జీవిత చరిత్రలు. 841 నా జీవిత యాత్ర ద్వితీయ ఖండం టంగుటూరి ప్రకాశం యం. శేషాచలం అండ్ కో. విజయవాడ 1972 172-364 2.50
13442 జీవిత చరిత్రలు. 842 నా జీవిత యాత్ర తృతీయ ఖండం టంగుటూరి ప్రకాశం యం. శేషాచలం అండ్ కో. విజయవాడ 1972 368-558 2.50
13443 జీవిత చరిత్రలు. 843 నా జీవిత యాత్ర చతుర్థ ఖండం టంగుటూరి ప్రకాశం యం. శేషాచలం అండ్ కో. విజయవాడ 1972 562-894 2.50
13444 జీవిత చరిత్రలు. 844 టి. ప్రకాశం పి. రాజేశ్వరరావు| నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1972 73 3.00
13445 జీవిత చరిత్రలు. 845 ఆంధ్ర కేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం జీవిత చరిత్ర ... భగవాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1964 142 3.25
13446 జీవిత చరిత్రలు. 846 టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుగారి జీవిత గాధ ... ... ... 191 6.00
13447 జీవిత చరిత్రలు. 847 ఆంధ్రౌన్నత్యము పి. సత్యనారాయణ రాజు ది ఓరియంట్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, తెనాలి ... 94 2.00
13448 జీవిత చరిత్రలు. 848 ప్రజల మనిషి ప్రకాశం రావినూతల శ్రీరాములు| శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1982 96 7.00
13449 జీవిత చరిత్రలు. 849 ప్రజల మనిషి ప్రకాశం రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 72 25.00
13450 జీవిత చరిత్రలు. 850 ఆంధ్ర కేసరి జీవితంలో అద్భుత ఘట్టాలు తుర్లపాటి కుటుంబరావు| సుందర రామానుజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 55 1.50
13451 జీవిత చరిత్రలు. 851 ప్రకాశం గాధాశతి భండారు పర్వతాలరావు| మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 123 12.00
13452 జీవిత చరిత్రలు. 852 నా జీవిత యాత్ర ప్రథమ ఖండం టంగుటూరి ప్రకాశం శిల్పి, చెన్నై 1946 228 15.00
13453 జీవిత చరిత్రలు. 853 ఆత్మకథలో ఆంధ్ర కేసరి మందలి వెంకటేశ్వరరావు ముదిలి వెంకటేశ్వరరావు, విజయవాడ 1987 256 50.00
13454 జీవిత చరిత్రలు. 854 ఆంధ్ర కేసరి ప్రకాశము పంతులు కోట వేంకటేశ్వర శాస్త్రి వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు 1966 123 2.50
13455 జీవిత చరిత్రలు. 855 ప్రజల మనిషి ప్రకాశం రావినూతల శ్రీరాములు రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 72 20.00
13456 జీవిత చరిత్రలు. 856 ఆంధ్ర కేసరి జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి వై. బాలగంగాధరరావు, మంగళగిరి| 2000 33 30.00
13457 జీవిత చరిత్రలు. 857 ఆంధ్ర కేసరి తెలుగు ఉపవాచకం తొమ్మిదో తరగతి అక్కిరాజు రమాపతిరావు| ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1987 126 5.50
13458 జీవిత చరిత్రలు. 858 ఆంధ్ర కేసరి టి. ఎస్. రావు జ్యోతి ప్రింటర్స్, మద్రాసు ... 39 1.00
13459 జీవిత చరిత్రలు. 859 ఆంధ్ర కేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం ఆవంచ సత్యనారాయణ సూర్యబుక్స్, విజయవాడ 2004 77 20.00
13460 జీవిత చరిత్రలు. 860 ఆంధ్ర కేసరి ప్రకాశం రావినూతల శ్రీరాములు ఆంధ్ర కేసరి సేవా సంఘం, ఒంగోలు| 2010 28 20.00
13461 జీవిత చరిత్రలు. 861 ఆంధ్ర కేసరి టంగుటూరి ప్రకాశం తుర్లపాటి కుటుంబరావు| శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 52 10.00
13462 జీవిత చరిత్రలు. 862 మన ప్రకాశం 140వ జయంతి సంచిక గాడేపల్లి దివాకరదత్ ఆంధ్ర కేసరి ప్రకాశం విగ్రహనిర్మాణ మండలి, అద్దంకి 2011 140 100.00
13463 జీవిత చరిత్రలు. 863 ఆంధ్ర కేసరి బొమ్మల బుజ్జాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 31 10.00
13464 జీవిత చరిత్రలు. 864 ఆంధ్ర కేసరి ప్రకాశం యర్రమిల్లి నరసింహారావు రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1973 187 20.00
13465 జీవిత చరిత్రలు. 865 మన ప్రకాశం మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి పద సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2003 149 70.00
13466 జీవిత చరిత్రలు. 866 ఆంధ్రరత్న ప్రశంస గుమ్మిడిదల వెంకటసుబ్బారావు గోష్ఠి ప్రచురణాలయము, విజయవాడ 1945 64 1.00
13467 జీవిత చరిత్రలు. 867 శ్రీ దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య జీవిత చరిత్రము కార్యంపూడి నాగేంద్రుడు బహుత్తమ పబ్లికేషన్స్, చీరాల| 1976 224 10.00
13468 జీవిత చరిత్రలు. 868 ఆంధ్రరత్న గోపాలకృష్ణయ్య గుమ్మిడిదల వెంకటసుబ్బారావు యం.ఎస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం 1954 131 6.00
13469 జీవిత చరిత్రలు. 869 ఆంధ్రరత్న గోపాలకృష్ణుని జీవితం బసవరాజులు ... 1963 147 5.00
13470 జీవిత చరిత్రలు. 870 ఆంధ్రరత్న దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య కనక్ ప్రవాసి వేంకట్రామ అండ్ కో., మద్రాసు 1968 122 2.50
13471 జీవిత చరిత్రలు. 871 ఆంధ్రరత్న జీవితము బందా రామయ్య పంతులు నాగార్జున ప్రెస్, నిడుబ్రోలు 1965 56 1.00
13472 జీవిత చరిత్రలు. 872 మన ఆంధ్రరత్న కరణం సుబ్బారావు కందాళం ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2007 183 120.00
13473 జీవిత చరిత్రలు. 873 ఆంధ్రరత్న దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య వి. ఆర్. సుందరరావు సమాచార పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1980 14 1.00
13474 జీవిత చరిత్రలు. 874 పట్టాభి సీతారామయ్య జీవితము వావిళ్ళ వెంకటేశ్వర్లు వావిళ్ళ రామశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1952 119 0.10
13475 జీవిత చరిత్రలు. 875 భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆత్మ కథ అక్కిరాజు రమాపతిరావు| సుపథ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 79 50.00
13476 జీవిత చరిత్రలు. 876 రాష్ట్రపతి పట్టాభి శతభిష జాతీయజ్ఞాన మందిరం, మద్రాసు 1948 95 1.00
13477 జీవిత చరిత్రలు. 877 బహుముఖ ప్రజ్ఞా శాలి డాక్టర్ పట్టాభి బావరాజు నరసింహారావు ఆంధ్రబ్యాంకు , హైదరాబాద్ 1959 46 10.00
13478 జీవిత చరిత్రలు. 878 తెన్నేటి విశ్వనాథం జీవిత చరిత్ర తుర్లపాటి కుటుంబరావు తెన్నేటి విశ్వనాథం స్మారక సంఘం, విశాఖపట్టణం 2010 651 250.00
13479 జీవిత చరిత్రలు. 879 తిన్నేటి విశ్వనాథం జీవిత చరిత్ర తుర్లపాటి కుటుంబరావు తెన్నేటి విశ్వనాథం స్మారక సంఘం, విశాఖపట్టణం 1989 224 20.00
13480 జీవిత చరిత్రలు. 880 బలిదానం త్యాగమూర్తి పొట్టి శ్రీరాములు వై. యస్. శాస్త్రి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ సొసైటీ, చెన్నై 1996 137 50.00
13481 జీవిత చరిత్రలు. 881 ఆంధ్రజ్యోతి అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములుగారి జీవిత చరిత్ర చిప్పాడ సూర్యనారాయణమూర్తి గాంధీ సాహిత్య ప్రచురణాలయం, హైదరాబాద్ 1980 134 8.00
13482 జీవిత చరిత్రలు. 882 శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు జీవిత చరిత్ర వాడ్రేవు సుబ్బారావు రచయిత, కొయ్యలగూడెం 2000 56 20.00
13483 జీవిత చరిత్రలు. 883 శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు జీవిత చరిత్ర బాదం శ్రీరాములు ఆఖిల భారత వైశ్య యువజన సంఘం, హైదరాబాద్ 1992 231 20.00
13484 జీవిత చరిత్రలు. 884 ధ్రువతార పొట్టి శ్రీరాములు రావినూతల శ్రీరాములు| అభినందన పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2006 55 25.00
13485 జీవిత చరిత్రలు. 885 అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములు తాళ్ళూరి సత్యనారాయణ పోలిసెట్టి సోమసుందరం చారటీస్, గుంటూరు 2002 102 30.00
13486 జీవిత చరిత్రలు. 886 అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములు దరువూరి వీరయ్య పోలిసెట్టి సోమసుందరం చారటీస్, గుంటూరు ... 31 6.00
13487 జీవిత చరిత్రలు. 887 అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములు గారి జీవిత చరిత్ర కోట వరప్రసాదార్య పొట్టి రామమోహనరావు అండ్ కుమారులు 2005 24 10.00
13488 జీవిత చరిత్రలు. 888 భాషా రాష్ట్రాల శిల్పి పొట్టిశ్రీరాములు ఇ.వి.యస్. నాయుడు పెళ్ళకూరు చంద్రమోహన్ రెడ్డి, నెల్లూరు ... 120 20.00
13489 జీవిత చరిత్రలు. 889 విశ్వజ్యోతి పొట్టిశ్రీరాములు గుడివాడ జయరామ్ రచయిత, గుంటూరు 2003 195 250.00
13490 జీవిత చరిత్రలు. 890 త్యాగ పురుషుడు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గుడివాడ జయరామ్ రచయిత, గుంటూరు 2004 46 70.00
13491 జీవిత చరిత్రలు. 891 అమరజీవి సమరగాథ వై.యస్. శాస్త్రి, బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు మెమోరియల్ సొసైటీ, మద్రాసు 2001 264 200.00
13492 జీవిత చరిత్రలు. 892 అల్లూరి సీతారామరాజు పడాల రామారావు| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 2085 20.00
13493 జీవిత చరిత్రలు. 893 విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు జోలెపాలెం మంగమ్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 184 15.00
13494 జీవిత చరిత్రలు. 894 అల్లూరి సీతారామరాజు పడాల రామారావు| విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 200 15.00
13495 జీవిత చరిత్రలు. 895 అల్లూరి సీతారామరాజు పడాల రామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1966 298 10.00
13496 జీవిత చరిత్రలు. 896 తెలుగు వెలుగు (అల్లూరి సీతారామరాజు జీవిత కథ) కె. రాజ్య లక్ష్మీ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1988 156 8.25
13497 జీవిత చరిత్రలు. 897 అల్లూరి సీతారామరాజు ... ఎస్.ఆర్.సి., హైదరాబాద్ ... 10 10.00
13498 జీవిత చరిత్రలు. 898 అల్లూరి సీతారామరాజు మాదల వీరభద్రరావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, న్యూఢిల్లీ 1990 104 18.00
13499 జీవిత చరిత్రలు. 899 అల్లూరి సీతారామరాజు అట్లూరి మురళి ప్రజాశక్రి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 2010 112 30.00
13500 జీవిత చరిత్రలు. 900 అల్లూరి సీతారామరాజు పొన్నలూరి రాధాకృష్ణమూర్తి ప్రజాశక్రి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1987 126 15.00