వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -35

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
17001 తెలుగు సాహిత్యం.674 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం మూడవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 433 55.00
17002 తెలుగు సాహిత్యం.675 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం నాల్గవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 368 45.00
17003 తెలుగు సాహిత్యం.676 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం అయిదవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 325 45.00
17004 తెలుగు సాహిత్యం.677 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం ఆరవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 358 55.00
17005 తెలుగు సాహిత్యం.678 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం ఏడవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 406 55.00
17006 తెలుగు సాహిత్యం.679 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం ఎనిమిదవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 281 45.00
17007 తెలుగు సాహిత్యం.680 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం తొమ్మిదవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 379 50.00
17008 తెలుగు సాహిత్యం.681 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పదవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1990 353 45.00
17009 తెలుగు సాహిత్యం.682 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పదకొండవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1991 499 65.00
17010 తెలుగు సాహిత్యం.683 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పన్నెండవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1991 391 55.00
17011 తెలుగు సాహిత్యం.684 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం పదమూడవ సంపుటం ఆరుద్ర ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 1991 417 65.00
17012 తెలుగు సాహిత్యం.685 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం మొదటి సంపుటం ఆరుద్ర తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2002 1100 270.00
17013 తెలుగు సాహిత్యం.686 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం రెండవ సంపుటం ఆరుద్ర తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2003 1062 270.00
17014 తెలుగు సాహిత్యం.687 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం మూడవ సంపుటం ఆరుద్ర తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2004 658 190.00
17015 తెలుగు సాహిత్యం.688 సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యం నాల్గవ సంపుటం ఆరుద్ర తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2004 1030 270.00
17016 తెలుగు సాహిత్యం.689 ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర పింగళి లక్ష్మీకాంతం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 528 17.00
17017 తెలుగు సాహిత్యం.690 ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర పింగళి లక్ష్మీకాంతం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 440 100.00
17018 తెలుగు సాహిత్యం.691 తెలుగు సాహిత్య సమీక్ష మొదటి సంపుటము జి. నాగయ్య నవ్యపరిశోధక ప్రచురణలు, తిరుపతి 1990 607 150.00
17019 తెలుగు సాహిత్యం.692 తెలుగు సాహిత్య సమీక్ష రెండవ సంపుటము జి. నాగయ్య నవ్యపరిశోధక ప్రచురణలు, తిరుపతి 1985 884 150.00
17020 తెలుగు సాహిత్యం.693 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 797 250.00
17021 తెలుగు సాహిత్యం.694 ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్రము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1963 222 3.00
17022 తెలుగు సాహిత్యం.695 ఆంధ్రుల సంస్కృతి సాహిత్య చరిత్ర ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2007 189 55.00
17023 తెలుగు సాహిత్యం.696 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి రోహణమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 303 160.00
17024 తెలుగు సాహిత్యం.697 ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్రము టేకుమళ్ల అచ్యుతరావు ... 1939 434 2.00
17025 తెలుగు సాహిత్యం.698 ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్రము టేకుమళ్ల అచ్యుతరావు రాజ్ ఎలెక్‌ట్రిక్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1933 308 2.00
17026 తెలుగు సాహిత్యం.699 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య వీథులు అను నవ్యసాహిత్య చరిత్రము కురుగంటి సీతారామయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 739 95.00
17027 తెలుగు సాహిత్యం.700 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య వీధులు ప్రథమ భాగం కురుగంటి సీతారామ భట్టాచార్యులు హైదరాబాదాంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1949 180 3.00
17028 తెలుగు సాహిత్యం.701 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య వీధులు ద్వితీయ భాగం కురుగంటి సీతారామ భట్టాచార్యులు హైదరాబాదాంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1949 184-378 3.00
17029 తెలుగు సాహిత్యం.702 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య వీధులు తృతీయ భాగం కురుగంటి సీతారామ భట్టాచార్యులు హైదరాబాదాంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1949 382-630 3.00
17030 తెలుగు సాహిత్యం.703 నవ్యాంధ్ర సాహిత్య వీధులు చతుర్ధ భాగం కురుగంటి సీతారామ భట్టాచార్యులు హైదరాబాదాంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1949 632-851 3.00
17031 తెలుగు సాహిత్యం.704 శ్రీ ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర సంగ్రహము కవిత్వవేది వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1928 288 3.00
17032 తెలుగు సాహిత్యం.705 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర సంగ్రహము కే. వేంకటనారాయణరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1967 304 5.00
17033 తెలుగు సాహిత్యం.706 తెలుగు వాఙ్మయము సంగ్రహ చరిత్ర కూర్మా వేణుగోపాలస్వామి కవిరాజ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 1960 312 3.25
17034 తెలుగు సాహిత్యం.707 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్రము వంగూరి సుబ్బారావు పంతులు కమలకుటీర్ ప్రెస్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, నరసాపురం 1957 480 25.00
17035 తెలుగు సాహిత్యం.708 దక్షిణాంధ్రయుగ వాఙ్మయ చరిత్ర కాకర్ల వేంకటరామనరసింహము 1955 203 5.00
17036 తెలుగు సాహిత్యం.709 ఆంధ్రసాహిత్య చరిత్ర (బాలల కోసం) మలయవాసిని రచయిత, విశాఖపట్నం 2000 91 25.00
17037 తెలుగు సాహిత్యం.710 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర ప్రథమ సంపుటం గోగినేని యోగప్రభావతీదేవి తెలుగు గోష్ఠి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 116 30.00
17038 తెలుగు సాహిత్యం.711 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ఆంధ్ర గ్రంథమాల, చెన్నై ... 134 2.00
17039 తెలుగు సాహిత్యం.712 ఆంధ్రవాఙ్మయ సూచిక కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ఆంధ్ర పత్రికా కార్యాలయము, చెన్నై 1929 506 3.00
17040 తెలుగు సాహిత్యం.713 వాఙ్మయదర్శిని కె. సర్వోత్తమరావు విద్యార్థి మిత్ర ప్రచురణలు, కర్నూలు 1990 166 25.00
17041 తెలుగు సాహిత్యం.714 ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర సంగ్రహము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనమ్ వేంకటరమణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1965 335 4.00
17042 తెలుగు సాహిత్యం.715 దాక్షిణాత్యాంధ్రసాహిత్యము నేలటూరు వెంకటరమణయ్య వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1967 147 3.00
17043 తెలుగు సాహిత్యం.716 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర ప్రథమ భాగం కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమణశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1991 528 99.00
17044 తెలుగు సాహిత్యం.717 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర ద్వితీయ భాగం కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి 1992 440 99.00
17045 తెలుగు సాహిత్యం.718 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర తృతీయ భాగం కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి 1994 520 99.00
17046 తెలుగు సాహిత్యం.719 తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర చతుర్థ భాగం కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి 1996 286 99.00
17047 తెలుగు సాహిత్యం.720 ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్రము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1974 189 5.50
17048 తెలుగు సాహిత్యం.721 ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్రము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2001 185 60.00
17049 తెలుగు సాహిత్యం.722 తెలుగు కవుల చరిత్ర దేవులపల్లి వేంకటేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2006 184 60.00
17050 తెలుగు సాహిత్యం.723 తంజాపురాంధ్రసాహిత్య చరిత్ర కొక్కొండ సత్యవతి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1965 320 10.00
17051 తెలుగు సాహిత్యం.724 దాక్షిణాత్య సాహిత్య సమీక్ష మొదటి సంపుటం జి. నాగయ్య నవ్యపరిశోధక ప్రచురణలు, తిరుపతి 1976 263 20.00
17052 తెలుగు సాహిత్యం.725 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర సర్వస్వము సంపుటం-1 శిష్టా రామకృష్ణశాస్త్రి మద్రాసు విశ్వకళాపరిషత్తు, చెన్నై 1976 775 20.00
17053 తెలుగు సాహిత్యం.726 దక్షిణదేశీయాంధ్ర వాఙ్మయము నిడుదవోలు వేంకటరావు మద్రాసు విశ్వకళాపరిషత్తు, చెన్నై 1978 574 30.00
17054 తెలుగు సాహిత్యం.727 దక్షిణదేశీయాంధ్ర వాఙ్మయము నిడుదవోలు వేంకటరావు మద్రాసు విశ్వకళాపరిషత్తు, చెన్నై 1978 574 30.00
17055 తెలుగు సాహిత్యం.728 ఆంధ్ర సాహిత్య సంగ్రహ చరిత్ర దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1974 444 20.00
17056 తెలుగు సాహిత్యం.729 ఆంధ్ర సాహిత్య సంగ్రహ చరిత్ర వారణాసి వేంకటేశ్వరులు టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 192 10.00
17057 తెలుగు సాహిత్యం.730 ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర సంగ్రహము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం వేంకటరమణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 335 15.00
17058 తెలుగు సాహిత్యం.731 దాక్షిణాత్యాంధ్రసాహిత్యము నేలటూరు వెంకటరమణయ్య వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1981 146 6.00
17059 తెలుగు సాహిత్యం.732 ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్ర నేలటూరు వెంకటరమణయ్య శ్రీమతి అ. పంపమ్మ, హైదరాబాద్ 1957 112 2.50
17060 తెలుగు సాహిత్యం.733 ఆధునికాంధ్రసారస్వతం వుప్పల లక్ష్మణరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1983 40 2.00
17061 తెలుగు సాహిత్యం.734 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్ర కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ఆంధ్ర గ్రంథమాల, చెన్నై ... 134 2.00
17062 తెలుగు సాహిత్యం.735 దక్షిణాంధ్ర వాఙ్మయము (భాషా విశేషాలు) జె. హేమలత రచయిత్రి, అనంతపురం 1980 613 50.00
17063 తెలుగు సాహిత్యం.736 ఆంధ్రవాఙ్మయ పరిచయము కోరాడ మహాదేవశాస్త్రి 1985 96 12.00
17064 తెలుగు సాహిత్యం.737 మల్లెపూదండ తెలుగు కవిత కథ బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 140 12.00
17065 తెలుగు సాహిత్యం.738 పూర్వాంధ్ర కవులు మొదటి భాగము టేకుమళ్ల అచ్యుతరావు ... 1970 260 5.00
17066 తెలుగు సాహిత్యం.739 తెలుగు భాషా చరిత్ర-తులనాత్మక పరిశీలన నాయని కృష్ణకుమారి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 272 5.00
17067 తెలుగు సాహిత్యం.740 ఆంధ్రవాఙ్మయ చరిత్రము దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ ... 184 2.00
17068 తెలుగు సాహిత్యం.741 ఆధునికాంధ్ర కవిత్వం (భావకవిత్వ యుగంవరకు) సి. నారాయణరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 369 20.00
17069 తెలుగు సాహిత్యం.742 సంక్షిప్త ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్రము దివాకర్ల వేంకటావధాని సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1981 33 1.00
17070 తెలుగు సాహిత్యం.743 ఆంధ్ర వాఙ్మయ చరిత్రము దివాకర్ల వేంకటావధాని ... ... 182 6.00
17071 తెలుగు సాహిత్యం.744 తెలుగు సాహిత్య వికాసం కె. కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1979 219 6.00
17072 తెలుగు సాహిత్యం.745 ఆంధ్ర సాహిత్య వికాసము పి. యశోదారెడ్డి సుధర్మా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1974 180 7.00
17073 తెలుగు సాహిత్యం.746 తెలుగు సాహిత్య వికాసము కొట్టి రామారావు ఆంధ్ర సారస్వత సమితి, మచిలీపట్టణం 2001 104 75.00
17074 తెలుగు సాహిత్యం.747 ఆంధ్రకవిత్వ చరిత్రము బసవరాజు వేంకటఅప్పారావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1921 307 2.00
17075 తెలుగు సాహిత్యం.748 తెలుగు భాషా చరిత్ర భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 531 16.00
17076 తెలుగు సాహిత్యం.749 తెలుగు భాషా చరిత్ర భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 516 65.00
17077 తెలుగు సాహిత్యం.750 తెలుగు భాషా చరిత్ర స్ఫూర్తిశ్రీ మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1979 508 20.00
17078 తెలుగు సాహిత్యం.751 తెలుగు భాషా చరిత్ర టి. భాస్కరరావు బుక్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ 1964 510 4.00
17079 తెలుగు సాహిత్యం.752 తెనుఁగు భాషా చరిత్ర చక్కిరాల శ్రీనివాసులు శ్రీ దుర్గా బుక్ హౌస్, నెల్లూరు 1980 139 7.50
17080 తెలుగు సాహిత్యం.753 ఆధునికాంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర చలసాని ప్రసాద్, ఎస్. వేణుగోపాల్ విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1992 272 50.00
17081 తెలుగు సాహిత్యం.754 ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర గుడిపల్లి అనిత తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 200 99.00
17082 తెలుగు సాహిత్యం.755 ఆర్ష వాఙ్మయ చరిత్ర వేదాన్తం శ్రీనివాసాచార్యులు రచయిత, మంచికలపూడి 1979 88 4.00
17083 తెలుగు సాహిత్యం.756 తెలుగు భాషా చరిత్ర భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 531 16.00
17084 తెలుగు సాహిత్యం.757 తెలుగు భాషా చరిత్ర భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 516 37.00
17085 తెలుగు సాహిత్యం.758 తెలుగు భాషా చరిత్ర స్ఫూర్తిశ్రీ మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1979 508 20.00
17086 తెలుగు సాహిత్యం.759 తెలుగు భాషా చరిత్ర స్ఫూర్తిశ్రీ మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1972 438 10.00
17087 తెలుగు సాహిత్యం.760 ఆంధ్రకవిత్వ చరిత్రము భోగరాజు నారాయణమూర్తి సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరం 1926 250 2.00
17088 తెలుగు సాహిత్యం.761 తెలుగు భాషా చరిత్ర వెలమల సిమ్మన్న దళిత సాహిత్య పీఠం, విశాఖపట్నం 2004 697 350.00
17089 తెలుగు సాహిత్యం.762 ఆంధ్రభాషా వికాసము గంటి జోగిసోమయాజి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1978 598 40.00
17090 తెలుగు సాహిత్యం.763 ఆంధ్రభాషా వికాసము కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1947 620 20.00
17091 తెలుగు సాహిత్యం.764 తెలుగు తల్లి నండూరి రామకృష్ణమాచార్య శ్రీ నండూరి విద్యారణ్యస్వామి, సికింద్రాబాద్ 1980 155 15.00
17092 తెలుగు సాహిత్యం.765 దేశ భాషలందు తెలుగులెస్స నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1983 28 1.00
17093 తెలుగు సాహిత్యం.766 ప్రాచీన భాషగా తెలుగు ఆర్వీయస్. సుందరం నడుస్తున్న చరిత్ర, విజయవాడ 2008 72 40.00
17094 తెలుగు సాహిత్యం.767 భాషా చారిత్రక వ్యాసావళి తూమాటి దొణప్ప ఆభినందన సమితి, హైదరాబాద్ 1987 352 80.00
17095 తెలుగు సాహిత్యం.768 తెలుగు భాషా సాహిత్య సంగ్రహము మార్ల తిరుమల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 154 6.90
17096 తెలుగు సాహిత్యం.769 వ్యావహారిక భాషా వికాసం బూదరాజు రాధాకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 170 50.00
17097 తెలుగు సాహిత్యం.770 తెలుగుభాషా సాహిత్య సంస్కృతులు చరిత్ర ... ... ... 221 5.00
17098 తెలుగు సాహిత్యం.771 భాషాశాస్త్ర పరిచయము బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం నాగలక్ష్మీ గ్రంథమాల, నరసరావుపేట ... 319 25.00
17099 తెలుగు సాహిత్యం.772 తెలుగు భాషాతత్వము కొమఱ్ఱాజు వేంకట లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 164 25.00
17100 తెలుగు సాహిత్యం.773 నూరేళ్ల తెలుగునాడు కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1984 155 12.00
17101 తెలుగు సాహిత్యం.774 తెలుఁగదేలయన్న... ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ కె.ఆర్.కె.యం. మెమోరియల్ అకాడమి ఆఫ్ ఫైన్ 2013 367 200.00
17102 తెలుగు సాహిత్యం.775 పాఠశాల విద్యార్థులకు తెలుగు భాషా పరిచయం ఎమ్. పార్వతీశం ప్రచోదన పబ్లికేషన్స్, గన్నవరం 1985 208 10.00
17103 తెలుగు సాహిత్యం.776 వ్యావహారిక భాషా వికాసం చరిత్ర జె. సూర్యనారాయణ చిత్తూరు జిల్లా రచయితల సంఘం, చిత్తూరు 1975 180 10.00
17104 తెలుగు సాహిత్యం.777 తెలుగులో భాషాశాస్త్ర పరిణామ వికాసాలు వాడపల్లి చక్రపాణిరావు రచయిత, అమలాపురం 1985 146 12.00
17105 తెలుగు సాహిత్యం.778 తెలుగు భాషావైభవం మద్దాళి రఘురామ్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 376 400.00
17106 తెలుగు సాహిత్యం.779 ద్రావిడ భాషలు పి.యస్. సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 446 16.00
17107 తెలుగు సాహిత్యం.780 భాషా చారిత్రక వ్యాసావళి తూమాటి దొణప్ప ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1972 353 35.00
17108 తెలుగు సాహిత్యం.781 భాషా చారిత్రక వ్యాసావళి తూమాటి దొణప్ప ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1972 353 35.00
17109 తెలుగు సాహిత్యం.782 ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు పి.ఎస్. సుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1984 352 12.25
17110 తెలుగు సాహిత్యం.783 మనలిపి-పుట్టుపూర్వోత్తరాలు| తిరుమల రామచంద్ర .... ... 262 12.00
17111 తెలుగు సాహిత్యం.784 వాఙ్మయ వ్యాసమంజరి నేలటూరి వేంకటరమణయ్య ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1967 363 35.00
17112 తెలుగు సాహిత్యం.785 ఉషఃకిరణాలు యండమూరి సత్యనారాయణ ఉత్తమ సాహితి ప్రచురణ, విజయవాడ 1960 349 7.50
17113 తెలుగు సాహిత్యం.786 ఉషఃకిరణాలు యండమూరి సత్యనారాయణ ఉత్తమ సాహితి ప్రచురణ, విజయవాడ 1960 351 6.00
17114 తెలుగు సాహిత్యం.787 నవోదయము బెల్లంకొండ చంద్రమౌళిశాస్త్రి ఉదయశంకర్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1962 164 3.00
17115 తెలుగు సాహిత్యం.788 వీరేశలింగయుగము కల్లూరి వేంకటనారాయణ శ్రీ సాధన ప్రింటింగ్ లిమిటెడ్, అనంతపురం 1965 245 4.00
17116 తెలుగు సాహిత్యం.789 20వ శతాబ్ది తెలుగు కవిత్వం కడియాల రామమోహనరాయ్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2003 276 80.00
17117 తెలుగు సాహిత్యం.790 తెలుగు కవితావికాసం కడియాల రామమోహనరాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 409 9.25
17118 తెలుగు సాహిత్యం.791 తెలుగు కవితావికాసం కడియాల రామమోహనరాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1982 409 9.25
17119 తెలుగు సాహిత్యం.792 20 శతాబ్దపు తెలుగు కవిత్వము ... ఆర్.వి.వి.ఎన్. కళశాల, గుంటూరు 1988 90 4.00
17120 తెలుగు సాహిత్యం.793 ఆధునిక తెలుగు కవిత యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 72 20.00
17121 తెలుగు సాహిత్యం.794 ఆంధ్ర ద్విపద సాహిత్య చరిత్ర టి. సుశీల ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం వారిచే ప్రచురణ 1979 535 12.00
17122 తెలుగు సాహిత్యం.795 సాహిత్య పరిచయం ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1978 246 15.00
17123 తెలుగు సాహిత్యం.796 సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష పింగళి లక్ష్మీకాంతం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 238 90.00
17124 తెలుగు సాహిత్యం.797 ముంగిలి (తెలంగాణ ప్రాచీన సాహిత్యం) సుంకిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి తెలంగాణ ప్రచురణలు 2009 766 175.00
17125 తెలుగు సాహిత్యం.798 తెలంగాణ సాహిత్య స్వరూపాలు టి. శ్రీరంగస్వామి ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2006 51 40.00
17126 తెలుగు సాహిత్యం.799 కర్ణాటక ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర ఆర్. శంకరనారాయణరాజు ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2007 376 150.00
17127 తెలుగు సాహిత్యం.800 సాహితీ సమాలోచనం ... యువభారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1994 160 30.00
17128 తెలుగు సాహిత్యం.801 ఆరునెలల తెలుగు కవితలు ఒక పరిశీలన సూర్యదేవర రవికుమార్ సూర్యదేవర స్వరూపరాణి, భట్టప్రోలు 1993 62 15.00
17129 తెలుగు సాహిత్యం.802 సాహిత్య దర్శనము కాకర్ల వేంకటరామనరసింహము కె. హరనాథ్ అండ్ బ్రదర్స్, విశాఖపట్నం 1973 656 30.00
17130 తెలుగు సాహిత్యం.803 సాహిత్య సౌందర్య దర్శనము చర్లగణపతి శాస్త్రి పిఠాపురం బీచ్ క్వార్టర్స్, విశాఖపట్నం 1972 767 35.00
17131 తెలుగు సాహిత్యం.804 సాహిత్య సౌందర్య దర్శనము చర్లగణపతి శాస్త్రి పిఠాపురం బీచ్ క్వార్టర్స్, విశాఖపట్నం 1972 758 35.00
17132 తెలుగు సాహిత్యం.805 సాహిత్య సోపానములు దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1981 176 8.00
17133 తెలుగు సాహిత్యం.806 తెలుగు కిరణాలు (వ్యాస సంకలనం) టి. గౌరీశంకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషా సంఘం 2013 126 100.00
17134 తెలుగు సాహిత్యం.807 సారస్వత వ్యాసములు కోరాడ రామకృష్ణయ్య మదరాసు విశ్వవిద్యాలయము, చెన్నై ... 110 1.00
17135 తెలుగు సాహిత్యం.808 వ్యాస సంపుటి పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు చౌదరి ప్రజావాణి ప్రెస్, గుంటూరు 1958 62 1.00
17136 తెలుగు సాహిత్యం.809 సాహిత్య ప్రయోజనం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 199 9.00
17137 తెలుగు సాహిత్యం.810 మందార మంజరి (వ్యాస సంకలనము) ముదిగొండ శివప్రసాద్ కామన్ వెల్త్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1973 132 3.00
17138 తెలుగు సాహిత్యం.811 వ్యాస లహరి ఆచార్య హరి శివకుమార్ శ్రీకృష్ణ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2001 158 100.00
17139 తెలుగు సాహిత్యం.812 వ్యాస సుధ సూర్యదేవర రవికుమార్ సూర్యదేవర స్వరూపరాణి, భట్టప్రోలు 1989 132 15.00
17140 తెలుగు సాహిత్యం.813 భారతవాణి కోలవెన్ను మలయవాసిని 2004 71 25.00
17141 తెలుగు సాహిత్యం.814 వ్యాస వారధి పోలి విజయరాఘవరెడ్డి ఎడ్యుకేషనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ 2000 110 75.00
17142 తెలుగు సాహిత్యం.815 ఆంధ్ర వాఙ్మయ కరదీపిక వొలుకుల శివశంకరరావు వీణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 120 40.00
17143 తెలుగు సాహిత్యం.816 మన తెలుగు తెలుసుకుందాం... ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 95 50.00
17144 తెలుగు సాహిత్యం.817 తెలుగు, ఆంధ్రమా? వాగరి అర్ట్స్ అండ్ లెటర్స్, హైదరాబాద్ 2010 73 40.00
17145 తెలుగు సాహిత్యం.818 తెలుగుభాష-గుండె ఘోష విద్యాన్ తెన్నేటి ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2013 60 40.00
17146 తెలుగు సాహిత్యం.819 తెలుగు అధికారభాష కావాలంటే... నూర్ బాషా రహంతుల్లా తెలుగుమిత్ర ప్రచురణలు, తాడేపల్లి 2004 101 25.00
17147 తెలుగు సాహిత్యం.820 తెలుగుజాతి భాషాప్రాచీనతకు తిరుగులేని వెలుగులు-ఈ నాణేలు దేమె రాజారెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషా సంఘం 2007 48 100.00
17148 తెలుగు సాహిత్యం.821 ప్రాచీన భాషగా తెలుగు ఆర్వీయస్. సుందరం నడుస్తున్న చరిత్ర, విజయవాడ 2008 72 40.00
17149 తెలుగు సాహిత్యం.822 తెలుగు భాషోధ్యమం జి.వి. పూర్ణచందు కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2009 28 25.00
17150 తెలుగు సాహిత్యం.823 తెలుగు అధికారభాష కావాలంటే... నూర్ బాషా రహంతుల్లా తెలుగు ఇస్వామిక్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 146 40.00
17151 తెలుగు సాహిత్యం.824 తెలుగుజాతి మేల్కొనాలి మారెళ్ల సుబ్బారావు రామకృష్ణ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1973 162 2.00
17152 తెలుగు సాహిత్యం.825 ఆంధ్రుల కథ నాయని కృష్ణకుమారి కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 196 5.00
17153 తెలుగు సాహిత్యం.826 తెలుగు సీమలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనము దేవులపల్లి రామానుజరావు శివాజీ ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1968 120 1.50
17154 తెలుగు సాహిత్యం.827 తెలుగు వీణ రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు| భాషా కుటీరం, హైదరాబాద్ 1976 124 5.00
17155 తెలుగు సాహిత్యం.828 వాడుక భాష రచనకి కొన్ని నియమాలు కామేశ్వరరావు| నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు 1938 123 1.00
17156 తెలుగు సాహిత్యం.829 తెలుగు వెలుగు సి. వేదవతి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1981 307 15.00
17157 తెలుగు సాహిత్యం.830 మనదేశం-తెలుగుసీమ దేవులపల్లి రామానుజరావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1991 32 4.00
17158 తెలుగు సాహిత్యం.831 ప్రజల భాషలో విద్య-పరిపాలన ... జనసాహితీ ప్రచురణ 2000 59 15.00
17159 తెలుగు సాహిత్యం.832 బోధన, పాలన జనజీవన రంగాలలో తెలుగు భూపతి నారాయణమూర్తి తెలుగు ప్రజాసమితి, మలికిపురం 1998 48 20.00
17160 తెలుగు సాహిత్యం.833 తెలుగు లిపి సంస్కరణ కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి పబ్లిషిడ్ బై అథారిటీ, హైదరాబాద్ 1961 43 0.17
17161 తెలుగు సాహిత్యం.834 భాషలో-తమాషాలు ఇంద్రగంటి హనుమశ్చాస్త్రి| .... ... 74 11.00
17162 తెలుగు సాహిత్యం.835 పుస్తకం సాక్షిగా... ... తెలుగు భాషోధ్యమ సమితి, తిరుపతి ... 40 15.00
17163 తెలుగు సాహిత్యం.836 మాటలంటే మాటలా? ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 58 40.00
17164 తెలుగు సాహిత్యం.837 సమరం పై యుద్ధం ఈదర గోపీచంద్ రచయిత, నర్సరావుపేట 2009 102 40.00
17165 తెలుగు సాహిత్యం.838 మనభాష డి. చంద్రశేఖర రెడ్డి మిడియా హౌస్ పబ్లికేషన్స్ 2001 218 100.00
17166 తెలుగు సాహిత్యం.839 గడి-నుడి (పద ప్రహేళికలు) నండూరి గోవిందరావు శ్రావణి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 151 75.00
17167 తెలుగు సాహిత్యం.840 తెలుగు నుడి, నానుడి బి.స. బంగారయ్య 1965 351 25.00
17168 తెలుగు సాహిత్యం.841 తెలుగు పలుకుబడుల తీరుతెన్నులు ప్రకాశచంద్ర శతపది కస్తూరీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1975 304 10.00
17169 తెలుగు సాహిత్యం.842 ప్రాచీన వాఙ్మయంలో వ్యావహారిక భాష వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ట్రస్ట్, విజయవాడ ... 401 8.00
17170 తెలుగు సాహిత్యం.843 తెలుగన్న ఎం. రంగకృష్ణమాచార్యులు విరించి కావ్యాభిమాన సంఘము, సదాశిపేట 1979 50 2.50
17171 తెలుగు సాహిత్యం.844 తెనుఁగు -తో బుట్టువులు మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి కవితా సమితి, విశాఖపట్నం 1935 130 0.80
17172 తెలుగు సాహిత్యం.845 రచయితల స్వాతంత్ర్యం సింగరాచార్య కళ్యాణీ ప్రచురణలు, విశాఖపట్నం 1958 184 1.50
17173 తెలుగు సాహిత్యం.846 కరపత్రాల దుమారం తెర వెనుక బాగోతం అనంతం లక్ష్మీకాంతం బుక్ లవర్స్ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1977 103 3.00
17174 తెలుగు సాహిత్యం.847 గ్రంథ చౌర్యాలు జాగ్రత్త..దుర్గానంద్ ఆర్. కె. మొగసాటి సాహిత్య నవ పంథా, ఖమ్మం 1980 88 3.00
17175 తెలుగు సాహిత్యం.848 అబద్ధాల వేట ఎన్. ఇన్నయ్య| సోల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1995 217 35.00
17176 తెలుగు సాహిత్యం.849 ఆంక్షలూ-నిషేధాలు (మొదటి భాగం) కొత్తపల్లి రవిబాబు జనసాహితీ ప్రచురణ 1998 148 25.00
17177 తెలుగు సాహిత్యం.850 కరపత్రాలు చరిత్ర శకలాలు గల్లా చలపతి వి. నరసింహం, నెల్లూరు 1995 128 50.00
17178 తెలుగు సాహిత్యం.851 తరతరాల తెలుగు రావెల సాంబశివరావు భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 20 15.00
17179 తెలుగు సాహిత్యం.852 ఆంధ్రసదుక్తి కర్ణామృతం యన్.యస్. సుందరేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 31 2.00
17180 తెలుగు సాహిత్యం.853 ప్రసన్న భారతి కొండేపూడి సుబ్బారావు 1988 62 12.00
17181 తెలుగు సాహిత్యం.854 జననీ జన్మభూమిశ్చ ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య యువభారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1984 96 6.00
17182 తెలుగు సాహిత్యం.855 తెలుగు సాహిత్యం తీరు తెన్నులు గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, ఏలూరు 1963 106 3.50
17183 తెలుగు సాహిత్యం.856 సి.పి.బ్రౌన్ తెలుగు భాషోద్ధారణ ఎచ్.ఎస్.వి.కె. రంగారావు ఎస్. రాధాకృష్ణన్ సెంటర్, నెల్లూరు 2006 96 25.00
17184 తెలుగు సాహిత్యం.857 శారదానందలహరి పేరాల భరతశర్మ కాదంబరీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1997 65 12.00
17185 తెలుగు సాహిత్యం.858 తెలుగు దేవభాషే నూర్ బాషా రహంతుల్లా తెలుగుమిత్ర ప్రచురణలు, తాడేపల్లి 2012 144 60.00
17186 తెలుగు సాహిత్యం.859 పండరంగని అద్దంకి పద్య శాసనం జి.ఎస్.ఎస్. దివాకర దత్ శ్రీ గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి, అద్దంకి 2005 58 5.00
17187 తెలుగు సాహిత్యం.860 తొలి తెలుగు శాసనం వేంపల్లి గంగాధర్ దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్, తెన్నేరు 2013 103 60.00
17188 తెలుగు సాహిత్యం.861 తెలుగువారెవరు పరిశోధక వ్యాసము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1977 56 10.00
17189 తెలుగు సాహిత్యం.862 అధికారభాష తీరు తెన్నులు సి. ధర్మారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషా సంఘం 1989 48 10.00
17190 తెలుగు సాహిత్యం.863 మాతృభాషలో ప్రాథమిక విద్య అట్లూరు పురుషోత్తం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1988 73 4.50
17191 తెలుగు సాహిత్యం.864 మాతృభాషే ఎందుకు? ... జనసాహితీ ప్రచురణ 2004 59 10.00
17192 తెలుగు సాహిత్యం.865 శ్రీకాకుళం సందేశం సామల రమేష్‌బాబు నడుస్తున్న చరిత్ర, విజయవాడ 2002 31 10.00
17193 తెలుగు సాహిత్యం.866 తెనుగు తోట పువ్వాడ తిక్కన సోమయాజి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 146 75.00
17194 తెలుగు సాహిత్యం.867 తెనుగువనము విశ్వసోదర కొసరాజు బసవయ్య ... 184 2.00
17195 తెలుగు సాహిత్యం.868 తెలుగును కాపాడుకొందాం అది మనల్ని కాపాడుతుంది ఎన్.ఎస్. రాజు మాతృ భాషా సమితి, హైదరాబాద్ 1995 30 10.00
17196 తెలుగు సాహిత్యం.869 తెలుగుతేజము మండలి వెంకట కృష్ణారావు శ్రీ మండలి వెంకట కృష్ణారావు షష్ట్యబ్ది ప్రచురణ 1986 122 12.00
17197 తెలుగు సాహిత్యం.870 తెలుగు తేజము మండలి వెంకట కృష్ణారావు శ్రీ మండలి వెంకట కృష్ణారావు షష్ట్యబ్ది ప్రచురణ 1986 122 12.00
17198 తెలుగు సాహిత్యం.871 తెలుగులో అచ్చయిన తొలి పుస్తకాలు జోలెపాళెం మంగమ్మ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 2001 93 40.00
17199 తెలుగు సాహిత్యం.872 ప్రముఖ బాషా శాస్త్రవేత్తలు వెలమల సిమ్మన్న 2006 119 100.00
17200 తెలుగు సాహిత్యం.873 Who's Who Velury Sahajanand Navya Sahiti Samithi, Hyd 1.8 1.50
17201 తెలుగు సాహిత్యం.874 నాకు తెలిసిన రచయితలూ-రచయిత్రులూ కె.యస్. ఆర్. కె.వి.వి. ప్రసాద్ రచయిత, నల్లజర్ల 2004 31 20.00
17202 తెలుగు సాహిత్యం.875 Handbook of Pseudonymous Authors in Telugu A A N Raju Osmania University, Hyd 1974 64 7.00
17203 తెలుగు సాహిత్యం.876 సాహిత్యరంగం (గ్రంథాలు-రచయితలు) యస్.వి.సురేష్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 68 12.00
17204 తెలుగు సాహిత్యం.877 తెలుగులో మారుపేరు రచయితలు కె.పి. అకోక్ కుమార్ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2011 150 70.00
17205 తెలుగు సాహిత్యం.878 తెలుగు సాహిత్య దర్శనం ఎస్. నాగేంద్రనాథ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, వియవాడ 2006 163 50.00
17206 తెలుగు సాహిత్యం.879 తెలుగు వెలుగు (3300లకు పైగా ప్రశ్నలతో) ద్వా.నా. శాస్త్రి ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 161 60.00
17207 తెలుగు సాహిత్యం.880 సాహితీ క్విజ్ (సాహిత్య విజ్ఞాన దీపిక-ప్రథమభాగం) వి.వి. భానుమూర్తి వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1996 128 15.00
17208 తెలుగు సాహిత్యం.881 ప్రజ్ఞ వి. గోపాలరెడ్డి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 101 50.00
17209 తెలుగు సాహిత్యం.882 ప్రజ్ఞ గుమ్మా సాంబశివరావు చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 64 25.00
17210 తెలుగు సాహిత్యం.883 సాహిత్య సంఘాలు-ధోరణులు తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హస్, విజయవాడ 2002 192 70.00
17211 తెలుగు సాహిత్యం.884 సాహిత్య సంస్థలు ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 194 80.00
17212 తెలుగు సాహిత్యం.885 మితాక్షరి (తెలుగు పోటీ పరీక్షలకు పాఠ్యగ్రంథం) పులిచెర్ల సాంబశివరావు| రచయిత, గుంటూరు 2004 148 100.00
17213 తెలుగు సాహిత్యం.886 ముప్పది రోజులలో తెలుగు దివాకర్ల వేంకటావధాని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1976 183 6.00
17214 తెలుగు సాహిత్యం.887 తెలుగు నేర్పడం ఎలా? రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 330 50.00
17215 తెలుగు సాహిత్యం.888 తెనుగు సంస్కృతీ తరంగాలు ... సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1983 211 15.00
17216 తెలుగు సాహిత్యం.889 తెనుగు సంస్కృతీ తరంగాలు ... సమాచార, పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1993 48 5.00
17217 తెలుగు సాహిత్యం.890 పాతికేళ్ల తెలుగు సాంస్కృతిక రంగం మద్దాళి రఘురామ్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 91 10.00
17218 తెలుగు సాహిత్యం.891 తెలుగుజాతి తెలుగు జాతీయత భూపతి నారాయణమూర్తి తెలుగుజాతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1986 186 15.00
17219 తెలుగు సాహిత్యం.892 ఆంధ్రసంస్కృతి తరంగణి మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1976 87 6.00
17220 తెలుగు సాహిత్యం.893 తెలుగుజాతి-తెలుగు దేశం తుమ్మల చౌదరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1989 109 10.50
17221 తెలుగు సాహిత్యం.894 ఆంధ్ర సంస్కృతి వికాసము నండూరి రామకృష్ణమాచార్య శ్రీ వేదవ్యాస చక్రవర్తి, హైదరాబాద్ 1976 155 15.00
17222 తెలుగు సాహిత్యం.895 ఆంధ్ర సంస్కృతి వ్యాసావళి మేకా రంగయ్యప్పారావు ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1975 62 1.00
17223 తెలుగు సాహిత్యం.896 History and Culture of the Andhras M.R. Appa Rao Andhrapradesh Text book Press, Hyd 1965 58 6.00
17224 తెలుగు సాహిత్యం.897 ఆంధ్రుల చరిత్ర-సంస్కృతిః కె.వి.ఆర్. నరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1975 32 1.00
17225 తెలుగు సాహిత్యం.898 ఆంధ్ర సంస్కృతి వికాసము వారణాసి వేంకటేశ్వరులు టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 82 10.00
17226 తెలుగు సాహిత్యం.899 భారతీయ ప్రతిభ కల్లూరి చంద్రమౌళి సాక్షిభావనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానం, పొన్నూరు 1973 159 6.00
17227 తెలుగు సాహిత్యం.900 మన ఆంధ్రత్వము దిగవల్లి వేంకట శివరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1962 131 3.00
17228 తెలుగు సాహిత్యం.901 జానపద వాఙ్మయము నాయని కృష్ణకుమారి కళాస్రవంతి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ ... 24 1.00
17229 తెలుగు సాహిత్యం.902 యక్షగాన వాఙ్మయము బిరుదురాజు రామరాజు కళాస్రవంతి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ ... 30 1.00
17230 తెలుగు సాహిత్యం.903 పురాణవాఙ్మయము జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం కళాస్రవంతి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ 1974 40 2.50
17231 తెలుగు సాహిత్యం.904 వచన వాఙ్మయము ఎం. కులశేఖరరావు కళాస్రవంతి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ ... 34 2.00
17232 తెలుగు సాహిత్యం.905 శతక వాఙ్మయము కె. గోపాలకృష్ణారావు కళాస్రవంతి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ ... 30 1.00
17233 తెలుగు సాహిత్యం.906 ద్విపద వాఙ్మయము పి. యశోదారెడ్డి కళాస్రవంతి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ ... 38 1.00
17234 తెలుగు సాహిత్యం.907 ప్రబంధ వాఙ్మయము ... కళాస్రవంతి ప్రచురణ, హైద్రాబాద్ ... 48 1.00
17235 తెలుగు సాహిత్యం.908 ఆంధ్రవాఙ్మయారంభదశ దివాకర్ల వేంకటావధాని సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 1972 24 1.00
17236 తెలుగు సాహిత్యం.909 కావ్య సౌరభాలు (నన్నెచోడుని కుమార సంభవము) యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 25 2.00
17237 తెలుగు సాహిత్యం.910 కావ్య సౌరభాలు (చేమకూర వెంకటకవి విజయవిలాసము) యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 26 2.00
17238 తెలుగు సాహిత్యం.911 కావ్య సౌరభాలు (పాల్కురికి సోమనాథుని పండితారాధ్య చరిత్ర) యస్వీ. జోగారావు 1979 14 2.00
17239 తెలుగు సాహిత్యం.912 కావ్య సౌరభాలు (కంకంటి పాపరాజు ఉత్తర రామాయణము) దెందుకూరి మురళీకృష్ణ 1979 26 2.00
17240 తెలుగు సాహిత్యం.913 కావ్య సౌరభాలు (నాచన సోమనాథుని ఉత్తర హరివంశం) పి. వెంకటరాజు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 20 1.50
17241 తెలుగు సాహిత్యం.914 కావ్య సౌరభాలు (పాలవేకరి కదిరీపతి శుకసప్తతి) ఎమ్. కృష్ణస్వామి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 17 1.50
17242 తెలుగు సాహిత్యం.915 కావ్యసౌరభాలు (శ్రీనాథుని క్రీడాభిరామము) యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 27 2.00
17243 తెలుగు సాహిత్యం.916 కావ్య సౌరభాలు (భామాకలాపం) చింతా రామనాధం ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 19 1.50
17244 తెలుగు సాహిత్యం.917 కావ్య సౌరభాలు (సంకుసాల నృసింహకవి కవికర్ణ రసాయనము) యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 17 1.50
17245 తెలుగు సాహిత్యం.918 కావ్య సౌరభాలు (బమ్మెర పోతన భాగవతము) అప్పన్ కృష్ణమాచార్యులు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 23 1.75
17246 తెలుగు సాహిత్యం.919 శారద దరహాసాలు (తెలుగు రామాయణాల రమణీయత) యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 33 2.50
17247 తెలుగు సాహిత్యం.920 శారద దరహాసాలు (దేశికవిత) ఎల్. చక్రధరరావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 39 2.50
17248 తెలుగు సాహిత్యం.921 శారద దరహాసాలు (తెలుగు కవయిత్రులు) కె. మలయవాసిని 1979 35 3.00
17249 తెలుగు సాహిత్యం.922 శారద దరహాసాలు (శ్రీనాథుని రసధుని) కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి 1979 30 2.00
17250 తెలుగు సాహిత్యం.923 శారద దరహాసాలు (మన వాగ్గేయకారులు) ఇ. విశ్వనాథరెడ్డి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 20 1.50
17251 తెలుగు సాహిత్యం.924 శారద దరహాసాలు (శారదాపీఠం) యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 33 2.50
17252 తెలుగు సాహిత్యం.925 శారద దరహాసాలు (చమత్కారాలు, చాటువులు, సూక్తులు) ఎం.వి. సత్యనారాయణ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్టణం 1979 28 2.50
17253 తెలుగు సాహిత్యం.926 శారద దరహాసాలు (వ్యాసపీఠం) చిలుకూరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 24 1.75
17254 తెలుగు సాహిత్యం.927 శారద దరహాసాలు (శతక సాహితి) బి. అరుణకుమారి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1979 26 2.00
17255 తెలుగు సాహిత్యం.928 కాదంబరీస్వాదము యస్వీ. జోగారావు ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, వాల్తేరు 1988 22 10.00
17256 తెలుగు సాహిత్యం.929 ఆంధ్రప్రశస్తి (వివిధ కవుల కవితా సంకలనం) డి. మునిరత్నం నాయుడు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 413 32.00
17257 తెలుగు సాహిత్యం.930 ప్రజల భాషలో విద్య-పరిపాలన ... జనసాహితీ ప్రచురణ 2012 172 50.00
17258 తెలుగు సాహిత్యం.931 తెలుగు తల్లికి అంతర్జాతీయ గౌరవం తుర్లపాటి కుటుంబరావు రచయిత, విజయవాడ 2012 12 5.00
17259 తెలుగు సాహిత్యం.932 తెలుగులో మాటాడుకుందాం తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య సుదర్శనం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 111 80.00
17260 తెలుగు సాహిత్యం.933 తెలుగు తెలుసుకో తెలివి పెంచుకో నాగభైరవ ఆదినారాయణ రవి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2012 64 50.00
17261 తెలుగు సాహిత్యం.934 తెలుగు భాషకు ప్రాచీన భాషా గౌరవం ఎస్. గంగప్ప తెలుగు సమితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 72 35.00
17262 తెలుగు సాహిత్యం.935 తెలుగు వెలుగు క్విజ్ ... పొట్టి శ్రీరాములు సామాజిక చైతన్య సంస్థ 2002 101 50.00
17263 తెలుగు సాహిత్యం.936 తెలుగు సాహిత్య దర్శనం ఎస్. నాగేంద్రనాథ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, వియవాడ 2011 163 60.00
17264 తెలుగు సాహిత్యం.937 జనరల్ నాలెడ్జ్ ఆంధ్రసాహిత్యము ద్వా.నా. శాస్త్రి ఆర్.కె. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2008 211 55.00
17265 తెలుగు సాహిత్యం.938 తెలుగు భాష ప్రచానత- ఆధునికత వి. లక్ష్మణరెడ్డి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 138 75.00
17266 తెలుగు సాహిత్యం.939 తెలుగే ప్రాచీనం కొనసాగవలసిన పరిశోధనలు జి.వి. పూర్ణచంద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషా సంఘం 2008 150 100.00
17267 తెలుగు సాహిత్యం.940 ప్రాచీన తెలుగు కావ్యాల్లో తెలుగునాడు పాపిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి శ్రీనివాసా మురళీ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1984 360 30.00
17268 తెలుగు సాహిత్యం.941 మన ఆంధ్రజాతి దిట్టకవి లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 2008 61 75.00
17269 తెలుగు సాహిత్యం.942 తెలుగు తల్లి శతకము దామర్ల నాగేశ్వరరావు రచయిత, మంగళగిరి 2008 120 40.00
17270 తెలుగు సాహిత్యం.943 తెలుగుతల్లి (కవితా సంకలనం) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు, ఆం.ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1975 119 12.00
17271 తెలుగు సాహిత్యం.944 కదంబం ... ... ... 157 25.00
17272 తెలుగు సాహిత్యం.945 తల్లీ నిన్ను దలంచి పాపినేని శివశంకర్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2012 368 250.00
17273 తెలుగు సాహిత్యం.946 ప్రార్థనాశ్లోకాః ... శ్రీ కృష్ణానంద పరావిద్యా పీఠము, హైద్రాబాద్ 2000 36 2.00
17274 తెలుగు సాహిత్యం.947 తేట తేనియ తెలుగు పద్యం పాపినేని శివశంకర్ రాయపాటి వెంకటరంగారావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ... 52 15.00
17275 తెలుగు సాహిత్యం.948 మందార మకరందాలు సి. నారాయణరెడ్డి| తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 51 25.00
17276 తెలుగు సాహిత్యం.949 పద్యమణిహారం ఆడెపు చంద్రమౌళి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ 2012 34 50.00
17277 తెలుగు సాహిత్యం.950 పద్యశిల్పం నండూరి రామకృష్ణమాచార్య శ్రీ సాహిణి వేంకట లక్ష్మీపతిరావు 1995 93 80.00
17278 తెలుగు సాహిత్యం.951 పద్య పారిజాతాలు ... దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్, తెన్నేరు 2012 24 10.00
17279 తెలుగు సాహిత్యం.952 రోజుకో శ్లోకం మల్లాది హనుమంతరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2008 128 55.00
17280 తెలుగు సాహిత్యం.953 రోజుకో పద్యం మల్లాది హనుమంతరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 120 60.00
17281 తెలుగు సాహిత్యం.954 తెలుగు పద్య తోరణము గొట్టుముక్కల కృష్ణంరాజు శ్రీమతి గొట్టుముక్కల మాధవి, పిట్టలవానిపాలెం 2006 90 40.00
17282 తెలుగు సాహిత్యం.955 తెలుగు పద్యమూ మా నాన్న కోట పురుషోత్తం శ్రీమతి రాటకొండ కల్పన, తిరుపతి 2006 99 50.00
17283 తెలుగు సాహిత్యం.956 ప్రసిద్ధ తెలుగు పద్యాలు (భావంతో) పి. రాజేశ్వరరావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 91 30.00
17284 తెలుగు సాహిత్యం.957 పద్య ప్రకాశం (పద్య సంకలనం) తూమాటి సంజీవరావు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2004 175 100.00
17285 తెలుగు సాహిత్యం.958 తెలుగు పద్యమధురిమలు బాలాంత్రపు వేంకట రమణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2013 258 105.00
17286 తెలుగు సాహిత్యం.959 తెలుగు సాహిత్యంలో హాస్యోక్తులు మువ్వల సుబ్బరామయ్య మువ్వల పెరుమాళ్లు అండ్ సన్స్, విజయవాడ 2011 160 70.00
17287 తెలుగు సాహిత్యం.960 సాహిత్య మరమరాలు మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 272 100.00
17288 తెలుగు సాహిత్యం.961 మహనీయుల జీవితాల్లోని రసవద్ఘట్టాలు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2008 107 35.00
17289 తెలుగు సాహిత్యం.962 మధురఘట్టాలు ఎమ్.డి. సౌజన్య స్వాతి పత్రిక ప్రచురణ, విజయవాడ 1997 95 15.00
17290 తెలుగు సాహిత్యం.963 విశ్వసాహిత్యంలో విశిష్టతలు-వింతలు ఎమ్.డి. సౌజన్య అన్నపూర్ణ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 2002 140 50.00
17291 తెలుగు సాహిత్యం.964 రసవద్ఘట్టాలు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 150 15.00
17292 తెలుగు సాహిత్యం.965 అద్భుత వాస్తవాలు అక్కిరాజు రమాపతిరావు ఉదాత్త ప్రచురణలు 1994 137 30.00
17293 తెలుగు సాహిత్యం.966 తెలుగు ప్రముఖుల చమత్కార భాషణలు సి. మృణాళిని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 76 25.00
17294 తెలుగు సాహిత్యం.967 ఆంధ్ర సదుక్తి కర్ణామృతం యన్.యస్. సుందరేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 31 2.00
17295 తెలుగు సాహిత్యం.968 మేధావుల మెతకలు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మిసిమి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 192 25.00
17296 తెలుగు సాహిత్యం.969 సాహిత్య విమర్శ-సిద్ధాంతము సిహెచ్. మస్తాన్ రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 200 63.00
17297 తెలుగు సాహిత్యం.970 Instruction Material M.A. Final Telugu M. Kulasekhara Rao Centre For Distance Education, Hyd 140 12.00
17298 తెలుగు సాహిత్యం.971 Instruction Material M.A. Final Telugu M. Raja Reddy Centre For Distance Education, Hyd 114 12.00
17299 తెలుగు సాహిత్యం.972 సివిల్ సర్వీసెస్-మెయిన్ తెలుగు సాహిత్యం పేపర్ జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం హైదరాబాద్ స్టడీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ ... 656 350.00
17300 తెలుగు సాహిత్యం.973 తెలుగు లిటరేచర్ పేపర్-2 ఆకెళ్ల రాఘవేంద్ర బండ్ల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 480 249.00
17301 తెలుగు సాహిత్యం.974 తెనుగు నుడిదండలు మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి ఆంధ్రదేశ గ్రంథాలయ సంఘము, విజయవాడ 1953 52 0.50
17302 తెలుగు సాహిత్యం.975 మాటలతో మంతనాలు స్ఫూర్తిశ్రీ విపంచికా ప్రచురణలు, కాకినాడ 1958 87 0.50
17303 తెలుగు సాహిత్యం.976 మంచి పద్యాలు ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 51 12.00
17304 తెలుగు సాహిత్యం.977 పద్యకవితా పరిచయం బేతవోలు రామబ్రహ్మం రచయిత, బొమ్మూరు 1997 520 100.00
17305 తెలుగు సాహిత్యం.978 పద్య సాహిత్యం సంఘ చరిత్ర 1900-1950 బూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రాజీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 60 25.00
17306 తెలుగు సాహిత్యం.979 తరతరాల తెలుగు పద్యము ముదిగొండ శ్రీరామశాస్త్రి శ్రీమతి యం. సీత, ఖమ్మం 2009 120 100.00
17307 తెలుగు సాహిత్యం.980 తెలుగులో జంటకవులు ద్వితీయ భాగము పాలాది లక్ష్మీకాంతంశ్రేష్ఠి వైశ్యప్రబోధిని పబ్లికేషన్సు, కడప 2015 366 200.00
17308 తెలుగు సాహిత్యం.981 పలనాటి వీరచరిత్ర యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 285 200.00
17309 శ్రీనాథుడు. 1 శ్రీనాథ కవితా వైజయంతి పి. సుమతీ నరేంద్ర బాలకృష్ణ భారతి, హైదరాబాద్ 1986 280 30.00
17310 శ్రీనాథుడు. 2 వైజయంతి (సాహిత్య విశిష్ట సంపుటి) కర్రా చంద్రశేఖరశాస్త్రి రచయిత, సామర్లకోట 1972 154 5.00
17311 శ్రీనాథుడు. 3 పుంభావ సరస్వతి శ్రీనాథుడు పాతకోట రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1979 327 25.00
17312 శ్రీనాథుడు. 4 బ్రహ్మజ్ఞాన కళానిధి రాణిహయగ్రీవశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 95 25.00
17313 శ్రీనాథుడు. 5 కవిరాజు కథ ప్రసాదరాయకులపతి శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1996 106 30.00
17314 శ్రీనాథుడు. 6 శ్రీనాథుఁడు-బ్రహ్మజ్ఞానకళానిధి వట్టిపల్లి మల్లినాథశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 152 20.00
17315 శ్రీనాథుడు. 7 శ్రీనాథుని శివపార్వతి బి. అనూరాధా ప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు 1991 211 20.00
17316 శ్రీనాథుడు. 8 శ్రీనాథ చింతామణి (వ్యాస సంపుటి) ... శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1996 124 50.00
17317 శ్రీనాథుడు. 9 శ్రీనాథుని కవిత్వతత్త్వము కుందూరి ఈశ్వరదత్తు ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1964 184 3.50
17318 శ్రీనాథుడు. 10 శ్రీనాథుడు (కవి జీవితము) పద్యరత్నములు జొన్నలగడ్డ వేంకటరాధాకృష్ణయ్య కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1955 90 1.00
17319 శ్రీనాథుడు. 11 శ్రీనాథుని చాటువులు (ద్వితీయ సంకలనం) కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 107 100.00
17320 శ్రీనాథుడు. 12 శ్రీనాథుల వారి చాటువులు పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 72 20.00
17321 శ్రీనాథుడు. 13 శ్రీనాధుని పద్య రత్నములు మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి కవి సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మద్రాసు 1973 88 20.00
17322 శ్రీనాథుడు. 14 శ్రీనాథకవి సార్వభౌముడు గడియారము వేంకటశేషశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 52 4.00
17323 శ్రీనాథుడు. 15 శ్రీనాథుఁడు కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి కళాభారతి, గుంటూరు 1971 976 30.00
17324 శ్రీనాథుడు. 16 ఆంధ్రకవితరంగిణి శ్రీనాథుఁడు చాగంటి శేషయ్య ... ... 292 2.00
17325 శ్రీనాథుడు. 17 శ్రీనాథుని కవితా వైభవం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1974 48 2.00
17326 శ్రీనాథుడు. 18 శ్రీనాథ భారతి జంధ్యాల జయకృష్ణ బాపూజీ శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1982 208 15.00
17327 శ్రీనాథుడు. 19 శ్రీనాథుని కావ్యాలలో భోజన వర్ణన ఎన్. అనంతలక్ష్మి సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 137 90.00
17328 శ్రీనాథుడు. 20 శ్రీనాథుడు-సందేహాల చర్చలు గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఫాలాక్ష ప్రచురణ, గుంటూరు 2000 71 25.00
17329 శ్రీనాథుడు. 21 ఈశ్వరార్చనకళాశీలుఁడు కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమణశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1974 122 25.00
17330 శ్రీనాథుడు. 22 పలనాటి వీరగాథ తిరుపతి వేంకట లక్ష్మీనరసింహారావు శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1998 161 90.00
17331 శ్రీనాథుడు. 23 కొండవీటి ప్రాభవం-శ్రీనాథుని వైభవం పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1997 205 100.00
17332 శ్రీనాథుడు. 24 కవిసార్వభౌముడు శ్రీనాథుడు యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2013 122 200.00
17333 శ్రీనాథుడు. 25 సంవిధానక-చక్రవర్తి (నాచనసోమనకావ్య విమర్శ) తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు ద్వారకామాయి ప్రచురణలు, అనంతపురం 1988 243 25.00
17334 శ్రీనాథుడు. 26 శ్రీనాథుని సాహిత్య ప్రస్థానము జంధ్యాల జయకృష్ణ బాపూజీ రచయిత, గుంటూరు 1977 631 30.00
17335 శ్రీనాథుడు. 27 కవిసార్వభౌముడు (సువర్ణాభిషేకము) జొన్నలగడ్డ జానకిరామయ్య వేదాంతం తిరుమలాచార్యులు, వట్టిచెఱుకూరు 1999 50 10.00
17336 శ్రీనాథుడు. 28 శ్రీనాధ మహాప్రస్థానము కె.వి. సుబ్బారావు రచయిత, ఖమ్మం 1985 96 16.00
17337 శ్రీనాథుడు. 29 శ్రీనాథ భాషాపరిశీలన నేతి అనంతరామశాస్త్రి అరుణా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 392 60.00
17338 శ్రీనాథుడు. 30 పల్నాటి వీర చరిత్ర శ్రీనాథభట్ట శ్రీరామ ముద్రాక్షరశాల, చెవ్న్నై ... 362 2.50
17339 శ్రీనాథుడు. 31 నైషధ కావ్యశిల్పము చిలుకూరి లక్ష్మీపతిశాస్త్రి నవోదయా ఏజన్సీస్, రాజమండ్రి 1970 926 25.00
17340 శ్రీనాథుడు. 32 శ్రీనాథ నైషధము కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2001 128 40.00
17341 శ్రీనాథుడు. 33 పల్నాటి వీర చరిత్ర పీఠిక అక్కిరాజు రమాపతిరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 1997 184 40.00
17342 శ్రీనాథుడు. 34 కాశీఖండము-దాని ప్రాశస్త్యము బి.ఎన్. శాస్త్రి నాగార్జునా బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1962 63 1.25
17343 శ్రీనాథుడు. 35 శ్రీనాథుని కాశీఖండము సమగ్ర సమీక్ష మల్లంపల్లి సీతాదేవి శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 231 100.00
17344 శ్రీనాథుడు. 36 హర విలాస కావ్య విమర్శనము యం.కె. జయభారతి తి.తి.దే., తిరుపతి 1991 271 60.00
17345 శ్రీనాథుడు. 37 శ్రీ శివరాత్రి మాహాత్మ్యము జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 512 70.00
17346 శ్రీనాథుడు. 38 శ్రీనాథయుగ సాహిత్యము-భక్తి కె. వీరపద్మజ శివాజి ప్రెస్, సికిందరాబాద్ 1994 213 60.00
17347 శ్రీనాథుడు. 39 శ్రీనాథుని ఆంధ్రీకరణ విధానము ... ... ... 264 10.00
17348 శ్రీనాథుడు. 40 ఎఱ్ఱన శ్రీనాథుల సూక్తి వైచిత్రి రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురం 1985 125 15.00
17349 శ్రీనాథుడు. 41 ఎఱ్ఱన శ్రీనాథుల సూక్తి వైచిత్రి జి. నాగయ్య నవ్య పరిశోధక ప్రచురణ, తిరుపతి 1984 143 18.00
17350 శ్రీనాథుడు. 42 డాంటే మిల్టన్ శ్రీనాథులు పెదపాటి నాగేశ్వరరావు జన్మదినోత్సవ ప్రచురణ 1972 92 15.00
17351 శ్రీనాథుడు. 43 శ్రినాథ సాహితి వేంకటసుబ్బరాయకవి ప్రసాదరాయ కులపతి, గుంటూరు 1986 36 3.00
17352 శ్రీనాథుడు. 44 Srinatha The Poet Who Made Gods and Kings Velcheru Narayana Rao Oxford University Press 2012 206 90.00
17353 శ్రీనాథుడు. 45 తిరునాళ్ళ సంచిక (శ్రీనాథ పీఠం, గుంటూరు) యస్. గంగప్ప ప్రసాదరాయ కులపతి, గుంటూరు ... 96 20.00
17354 శ్రీనాథుడు. 46 శ్రీనాథుడు-ప్రత్యేకాధ్యయనం కె. సర్వోత్తమరావు వి. చంద్రశేఖరరావు, నాగార్జున యూనవర్సిటీ 2004 300 100.00
17355 శ్రీనాథుడు. 47 శృంగార నైషధం పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1998 452 75.00
17356 శ్రీనాథుడు. 48 దీనారటంకాలు కర్రా చంద్రశేఖరశాస్త్రి రచయిత, సామర్లకోట 1977 134 25.00
17357 శ్రీనాథుడు. 49 శ్రీనాథుని పంచప్రాణములు పెదపాటి నాగేశ్వరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 60 2.00
17358 శ్రీనాథుడు. 50 శ్రీనాథుడు కాపాలి కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1952 108 6.00
17359 శ్రీనాథుడు. 51 శ్రీనాథుడు చల్లా నరసింహారావు ... ... 88 4.00
17360 శ్రీనాథుడు. 52 శ్రీనాథుడు సాధన వీరస్వామి నాయుడు గోపాల్ అండ్ కో., ఏలూరు 1957 109 4.50
17361 శ్రీనాథుడు. 53 శ్రీనాథుడు వసంతరావు రామకృష్ణరావు శ్రీ ఆంధ్రలలితకళా సుజనరంజనీ మహాసభ, విశాఖపట్నం 1967 69 2.00
17362 శ్రీనాథుడు. 54 శ్రీనాథ భారతి జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి లలిత కళా సమితి, కాకరపఱ్ఱు 1969 119 2.50
17363 శ్రీనాథుడు. 55 శ్రీనాథుని కవితా సామ్రాజ్యము గడియారం వేంకటశేషశాస్త్రి కొరటమద్ది కృష్ణయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1952 156 1.50
17364 శ్రీనాథుడు. 56 శ్రీనాథకృతి సమీక్ష చిలుకూరి పాపయ్యశాస్త్రి ఎమ్.ఎస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం ... 134 1.50
17365 శ్రీనాథుడు. 57 శ్రీనాథకవితానుశీలన పాతకోట రాధాకృష్ణమూర్తి నేతాజీ ప్రెస్, గుంటూరు 1977 66 3.50
17366 శ్రీనాథుడు. 58 శ్రీనాథ కవి సార్వభౌమ (విజయాంబిక) పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 150 10.00
17367 శ్రీనాథుడు. 59 శృంగారశ్రీనాథము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ప్రెస్, బెజవాడ 1923 341 2.00
17368 శ్రీనాథుడు. 60 శ్రీనాథుడు-శృంగారము (ఒక సమీక్ష) దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి రచయిత, నెల్లూరు 1980 70 10.00
17369 కృష్ణదేవరాయలు.1 Sri Krishna Deva Raya Amuktamalyada Srinivas Sastla Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2010 473 495.00
17370 కృష్ణదేవరాయలు.2 ఆముక్తమాల్యద, సవ్యాఖ్యానము వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 623 2.50
17371 కృష్ణదేవరాయలు.3 శ్రీకృష్ణదేవరాయుల ఆముక్తమాల్యద గుత్తి చంద్రశేఖరరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక మండలి .... 32 15.00
17372 కృష్ణదేవరాయలు.4 కావ్యపరిచయాలు ఆముక్త మాల్యద ఎం.వి.యల్. నరసింహారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 22 0.40
17373 కృష్ణదేవరాయలు.5 ఆముక్తమాల్యదలో ఆణిముత్యాలు మల్లాది హనుమంతరావు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 42 10.00
17374 కృష్ణదేవరాయలు.6 ఆముక్తమాల్యద (సాహిత్య ఆధ్యాత్మిక సమీక్ష) కొత్త వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 330 150.00
17375 కృష్ణదేవరాయలు.7 ఆముక్తమాల్యద పరిచయం మల్లాది హనుమంతరావు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2009 145 95.00
17376 కృష్ణదేవరాయలు.8 పప్పూరి రామాచార్యుల ఆముక్త మాల్యద రావినూతల శ్రీరాములు పద సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 2005 63 30.00
17377 కృష్ణదేవరాయలు.9 ఆముక్తమాల్యదాసౌందర్యము తుమ్మపూడి కోటీశ్వరరావు మలయకూట ప్రచురణ, అనంతపురము 1984 518 50.00
17378 కృష్ణదేవరాయలు.10 ప్రబంధ సుధామాధురి ఆముక్తమాల్యద పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1996 355 75.00
17379 కృష్ణదేవరాయలు.11 శ్రీకృష్ణవ్యాసావళి కొండవీటి వేంకటకవి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1973 101 2.00
17380 కృష్ణదేవరాయలు.12 ఆంధ్రసాహితీ సార్వభౌముడు దేవరపల్లి వెంకటకృష్ణారెడ్డి వివేకానంద ప్రెస్, నెల్లూరు 1963 76 2.75
17381 కృష్ణదేవరాయలు.13 శ్రీ కృష్ణదేవరాయ వైభవం డి. చంద్రశేఖర రెడ్డి తెలుగు సమితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2007 576 300.00
17382 కృష్ణదేవరాయలు.14 శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు (నవల) కస్తూరి మురళీకృష్ణ కస్తూరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 124 60.00
17383 కృష్ణదేవరాయలు.15 శ్రీకృష్ణదేవరాయవైభవము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రామా బైండింగ్ వర్క్స్, విజయవాడ .... 52 5.00
17384 కృష్ణదేవరాయలు.16 అహో ఆంధ్ర భోజా పద్య కృతి శేషం రామానుజాచార్యులు మూసీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 42 25.00
17385 కృష్ణదేవరాయలు.17 రాయల్ రాయలు లాయల్ ... చైతన్య జయభారతి, తాడేపల్లి 2010 30 15.00
17386 కృష్ణదేవరాయలు.18 రైతురాయలు (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు) గుత్తి చంద్రశేఖరరెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 2009 42 20.00
17387 కృష్ణదేవరాయలు.19 శ్రీకృష్ణరాయము గుత్తి చంద్రశేఖరరెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1998 104 20.00
17388 కృష్ణదేవరాయలు.20 రాయలు-రంగన్న పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1996 104 20.00
17389 కృష్ణదేవరాయలు.21 శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు బండ్లమూడి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 92 50.00
17390 కృష్ణదేవరాయలు.22 కృష్ణదేవరాయలు చరిత్ర జొన్నలగడ్డ వేంకటరాధాకృష్ణయ్య కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1944 95 10.00
17391 కృష్ణదేవరాయలు.23 శ్రీ కృష్ణదేవరాయ చరిత్రము మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి కవి పసుపులేటి వెంకట్రామయ్య అండ్ బ్రదర్స్, రాజమండ్రి 1926 119 15.00
17392 కృష్ణదేవరాయలు.24 రుచీదేవి (శ్రీకృష్ణదేవరాయల భార్య) అల్లాడ నారాయణరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం| 2009 143 40.00
17393 కృష్ణదేవరాయలు.25 రాయల విజయము ... భావనారాయణస్వామి ఓరియంటల్ పబ్లికేషన్స్ ... 69 6.00
17394 కృష్ణదేవరాయలు.26 శ్రీకృష్ణరాయల ఆముక్త మాల్యద పాపిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి శ్రీనివాస మురళీ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1997 228 60.00
17395 కృష్ణదేవరాయలు.27 శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆముక్త మాల్యద కొత్త వెంకటేశ్వరరావు సేవా సాహితి ప్రచురణ, సంగంజాగర్లమూడి 1982 35 1.00
17396 కృష్ణదేవరాయలు.28 శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి చాగంటి శేషయ్య హిందూధర్మశాస్త్ర గ్రంథ నిలయము, కపిలేశ్వరపురం 1950 254 3.00
17397 కృష్ణదేవరాయలు.29 శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి చాగంటి శేషయ్య హిందూధర్మశాస్త్ర గ్రంథ నిలయము, కపిలేశ్వరపురం 1950 254 3.00
17398 కృష్ణదేవరాయలు.30 శ్రీకృష్ణదేవరాయ ప్రతిభా పుష్పం కోకా విమల కుమారి ధూర్జటి కళాపీఠం, విజయవాడ 2013 164 20.00
17399 కృష్ణదేవరాయలు.31 రాయలనాటి రసికతా జీవనము పుట్టపర్తి విద్యోదయ పబ్లికేషన్స్, కడప 1955 60 1.25
17400 కృష్ణదేవరాయలు.32 అష్టదిగ్గజ కవి సమాజములో రాయలనాశ్రయించిన తొలి కవి ఎవరు కే. ఎస్. కోదండరామయ్య శివదేవయాంథ్ర గ్రంథమాల, హోసూరు 1972 80 3.00
17401 కృష్ణదేవరాయలు.33 శ్రీకృష్ణ దేవరాయ (రూపవాణీ రూపకం) ఆరుద్ర స్త్రీ శక్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 68 25.00
17402 కృష్ణదేవరాయలు.34 శ్రీ కృష్ణదేవరాయలచరిత్రము విష్ణుభొట్ల సూర్యనారాయణ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1951 288 2.50
17403 కృష్ణదేవరాయలు.35 శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యుగము వారణాసి వేంకటేశ్వరులు టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1983 60 10.00
17404 కృష్ణదేవరాయలు.36 ఆముక్త మాల్యద కాసల నాగభూషణం విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2010 95 40.00
17405 కృష్ణదేవరాయలు.37 ప్రబంధ భారతి పాతకోట రాధాకృష్ణమూర్తి నవోదయా పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1984 295 30.00
17406 కృష్ణదేవరాయలు.38 ప్రబంధ భారతి జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రసభారతి, తెనాలి 1988 288 30.00
17407 కృష్ణదేవరాయలు.39 విజయనగరాంధ్ర కవులు శిష్టా లక్ష్మీకాంతశాస్త్రి నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 639 16.00
17408 కృష్ణదేవరాయలు.40 రాయలయుగ ప్రబంధములలో ఉపాఖ్యాసములు మందపూడి వేంకటేశ్వర్లు గాయత్రీ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 414 95.00
17409 కృష్ణదేవరాయలు.41 ప్రబంధ వాఙ్మయము (రాయల యుగము) పల్లా దుర్గయ్య రచయిత, హైదరాబాద్ 1973 425 16.00
17410 కృష్ణదేవరాయలు.42 శ్రీకాకుళ ఆంధ్రమహావిష్ణు దేవాలయము జి. వెంకట రామయ్య కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2007 80 25.00
17411 కృష్ణదేవరాయలు.43 కృష్ణాతీర శ్రీకాకుళ వైభవం ఆంధ్రవిష్ణు కథనం పొణుకుమాటి వెంకట సుబ్బయ్య మీ సేవ ప్రచురణలు, తెనాలి 2006 84 20.00
17412 కృష్ణదేవరాయలు.44 శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు బండ్లమూడి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 92 50.00
17413 కృష్ణదేవరాయలు.45 Contribution of Krishnadevaraya to Sanskrit Literature Dhoolipala Ramakrishna Maris Stella College, Vijayawada 2010 255 200.00
17414 కృష్ణదేవరాయలు.46 కృష్ణదేవరాయలు చరిత్ర నేలటూరు వేంకటరమణయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1972 138 15.00
17415 కృష్ణదేవరాయలు.47 శ్రీ కృష్ణదేవరాయ మహోత్సవ వైజయంతి ... దివి ఐతిహాసిక పరిశోధక మండలి, అవనిగడ్డ 2007 161 120.00
17416 కృష్ణదేవరాయలు.48 వనమాల మోదుగుల రవికృష్ణ స్వధర్మ సేవా సంస్థ, గుంటూరు 2010 143 180.00
17417 కృష్ణదేవరాయలు.49 Krishnadevaraya GSPRAO Potti Sreeramulu Telugu University, Hyd 2004 156 120.00
17418 కృష్ణదేవరాయలు.50 శ్రీకృష్ణదేవరాయల పట్టాభిషేక పంచశతి ప్రత్యేక సంచిక అనుమాండ్ల భూమయ్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2010 318 300.00
17419 కృష్ణదేవరాయలు.51 శ్రీకృష్ణదేవరాయల పట్టాభిషేక పంచశతి ప్రత్యేక సంచిక టి. ఉడయవర్లు శ్రీకృష్ణదేవరాయాంధ్ర భాషానిలయం, హైదరాబాద్ 2009 324 350.00
17420 తెలుగు సాహిత్యం.982 వసుచరిత్ర విమర్శనము వజ్ఘల చిన సీతారామస్వామిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1965 159 4.00
17421 తెలుగు సాహిత్యం.983 వసుచరిత్ర సాహితీ సౌరభము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు శ్రీ రామరాజభుషణ సాహిత్య పరిషత్తు, భీమవరం 1970 106 5.00
17422 తెలుగు సాహిత్యం.984 శూద్రకవి శుభమూర్తి వసుచరిత్ర వైశిష్ట్యం కొలకలూరి ఇనాక్ మారుతీ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1996 112 60.00
17423 తెలుగు సాహిత్యం.985 వసుచరిత్ర కవితావిపంచి యస్. రాజన్న కవి యువకవితా సమితి ప్రచురణలు, ప్రొద్దుటూరు 1986 64 15.00
17424 తెలుగు సాహిత్యం.986 భూషణ కిరణావళి వెంపరాల సూర్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామరాజ భుషణ సాహిత్య పరిషత్తు, భీమవరం 1969 244 15.00
17425 తెలుగు సాహిత్యం.987 భూషణ కిరణావళి వెంపరాల సూర్యనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామరాజ భుషణ సాహిత్య పరిషత్తు, భీమవరం 1972 210 15.00
17426 తెలుగు సాహిత్యం.988 వసుచరిత్ర కవితావిపంచి యస్. రాజన్న కవి యువకవితా సమితి ప్రచురణలు, ప్రొద్దుటూరు 1974 61 3.00
17427 తెలుగు సాహిత్యం.989 భట్టుమూర్తి-రామరాజభూషణుడా గొఱ్ఱెపాటి వేంకటసుబ్బయ్య దేశోద్ధారక ప్రెస్, తెనాలి 1940 94 0.50
17428 తెలుగు సాహిత్యం.990 వసుచరిత్రరచనావైభవము (పండితాభిప్రాయములు) రామరాజభూషణుడు షిర్డి పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1985 52 5.00
17429 తెలుగు సాహిత్యం.991 వసుచరిత్ర వైశిష్ట్యము వింజమూరి రంగాచార్యులు వింజమూరి జ్యోతిర్మయి, మద్రాసు 1973 32 1.00
17430 తెలుగు సాహిత్యం.992 ప్రబంధ సుధామాధురి వసుచరిత్ర పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1997 472 75.00
17431 తెలుగు సాహిత్యం.993 వసుచరిత్ర-కాళిదాస ప్రభావము నందిరాజు కళ్యాణి యశస్వి ప్రచురణలు, చింతపల్లి 1994 203 75.00
17432 తెలుగు సాహిత్యం.994 తెనాలిరామకృష్ణకవి శ్రీకృష్మదేవరాయల ఆస్థానకవికాదు పాయసం సుబ్రహ్మణ్యం బిందు పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు ... 70 20.00
17433 తెలుగు సాహిత్యం.995 తెనాలి రామలింగని చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ భారతీ ప్రెస్, తెనాలి 1969 108 2.00
17434 తెలుగు సాహిత్యం.996 ప్రబంధ సుధామాధురి పాండురంగ మహాత్మ్యము పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1994 266 45.00
17435 తెలుగు సాహిత్యం.997 నిగమశర్మోపాఖ్యానము ... శ్రీ సాహితి సదన్, నెల్లూరు 1970 138 6.00
17436 తెలుగు సాహిత్యం.998 పాండురంగ మహాత్మ్యము మరింగంటి లక్ష్మణాచార్యులు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 1999 92 20.00
17437 తెలుగు సాహిత్యం.999 పాండురంగ మాహాత్మ్యము రచనా సౌందర్యము కొండా సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1994 110 50.00
17438 తెలుగు సాహిత్యం.1000 పాండురంగ మాహాత్మ్యము రచనా సౌందర్యము కొత్తపల్లి కాశీవిశ్వేశ్వరశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1994 480 120.00
17439 తెలుగు సాహిత్యం.1001 తెనాలి రామకృష్ణకవి శాస్త్రీయ పరిశీలన ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ పీకాక్ బుక్స్, హైదరాబాద్ 2007 708 500.00
17440 తెలుగు సాహిత్యం.1002 మనుచరిత్రలో మణిపూసలు మల్లాది హనుమంతరావు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 46 20.00
17441 తెలుగు సాహిత్యం.1003 ధ్వని మనుచరిత్రము కే. రాజన్నశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1988 464 50.00
17442 తెలుగు సాహిత్యం.1004 మను వసు ప్రకాశిక కాశీభట్ల బ్రహ్మయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 94 12.00
17443 తెలుగు సాహిత్యం.1005 మను, వసు చరిత్రల తులనాత్మక పరిశీలనము ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి రోహణమ్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1981 465 50.00
17444 తెలుగు సాహిత్యం.1006 పారిజాతాపహరణం పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 2000 240 66.00
17445 తెలుగు సాహిత్యం.1007 సత్యభామా సాంత్వనము మారేమళ్ల నాగేశ్వరరావు జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 21 2.00
17446 తెలుగు సాహిత్యం.1008 పారిజాతాపహరణ ప్రబంధ సౌందర్యసమీక్ష వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, అమాలాపురం 1987 544 80.00
17447 తెలుగు సాహిత్యం.1009 ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము (శృంగార ప్రబంధ) పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 2003 223 75.00
17448 తెలుగు సాహిత్యం.1010 శిల్ప ప్రభావతి రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి శిల్పి ప్రచురణలు, అనంతపురం 1980 231 30.00
17449 తెలుగు సాహిత్యం.1011 కళాపూర్ణోదయము ... ... ... 219 15.00
17450 తెలుగు సాహిత్యం.1012 Kalapurnodayam G.V. Krishna Rao Sahiti Kendram, Tenali 1956 411 50.00
17451 తెలుగు సాహిత్యం.1013 కళాపూర్ణోదయము ప్రభావతి ప్రద్యుమ్నము యు.ఎ. నరసింహమూర్తి ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2008 83 60.00
17452 తెలుగు సాహిత్యం.1014 ధూర్జటి వంశకవులు-సాహిత్యసేవ ఐ.వి. కాంతలక్ష్మి తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 181 75.00
17453 తెలుగు సాహిత్యం.1015 ధూర్జటి మాధురీ మహిమ ఐ. నాగభూషణశర్మ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 84 6.50
17454 తెలుగు సాహిత్యం.1016 మహాకవి ధూర్జటి కవిత్వము-వ్యక్తిత్వము పొన్నెకంటి హనుమంతరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 509 100.00
17455 తెలుగు సాహిత్యం.1017 మహాకవి ధూర్జటి-మస్యక్పరిశీలనము గోరంట్ల మదనమెహనరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 288 60.00
17456 తెలుగు సాహిత్యం.1018 రామాభ్యుదయసమీక్ష పి.బి.వి.యస్. ఆదికేశవస్వామి రచయిత, పెనుగొండ 1981 83 6.00
17457 తెలుగు సాహిత్యం.1019 అయ్యలరాజు కవితావైభవం కొత్తపల్లి విశ్వేశ్వరశాస్త్రి యువభారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1981 55 3.00
17458 తెలుగు సాహిత్యం.1020 రామాభ్యుదయ వైభవము కొత్తపల్లి కాశీవిశ్వేశ్వరశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1985 376 60.00
17459 తెలుగు సాహిత్యం.1021 అష్టదిగ్గజ గాథావళి జి. సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి జగ్‌జీవన్ పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1972 144 4.50
17460 తెలుగు సాహిత్యం.1022 అష్టదిగ్గజ కవితా వైభవం జంధ్యాల మహతీశంకర్ సంపాదకుడు, విజయవాడ 1990 104 20.00
17461 తెలుగు సాహిత్యం.1023 శారదా దరహాసాలు కేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ... ... 36 2.00
17462 తెలుగు సాహిత్యం.1024 అష్టదిగ్గజ కవితా వైభవం (వ్యాస సంపుటి) జంధ్యాల మహతీశంకర్ సంపాదకుడు, విజయవాడ 1988 120 10.00
17463 తెలుగు సాహిత్యం.1025 చేమకూర వెంకటకవి విజయవిలాసము తాపీధర్మారావు విశిష్ట రచనలు ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1968 672 20.00
17464 తెలుగు సాహిత్యం.1026 విజయవిలాసము-విమర్శనా గ్రంథము పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 2001 328 75.00
17465 తెలుగు సాహిత్యం.1027 చేమకూర కవితా విలాసము పరాశరం గోపాలకృష్ణమూర్తి భారతీయ రచయితల సమితి, హైదరాబాద్ 2000 42 2.00
17466 తెలుగు సాహిత్యం.1028 విజయవిలాసానుశీలనము కలిదిండి వెంకటరామరాజు కలిదిండి పర్వతవర్ధనమ్మ, భీమవరం 1983 414 50.00
17467 తెలుగు సాహిత్యం.1029 చేమకూర వేంకటకవి సారంగధర చరిత్ర సమగ్ర సమీక్ష జంగాలూకానందం నవోదయా పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1993 512 151.00
17468 తెలుగు సాహిత్యం.1030 కుమారసంభవవిమర్శము (నన్నెచోడదేవ) శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి ఆనంద ముద్రణాలయం, మద్రాసు 1937 208 15.00
17469 తెలుగు సాహిత్యం.1031 కుమారసంభవ పరిశీలనము (నన్నెచోడదేవ) ప్రొఫెసర్ తమ్మారెడ్డి నిర్మల సత్య సూర్య ప్రచురణలు, విజయవాడ 1989 432 100.00
17470 తెలుగు సాహిత్యం.1032 నన్నెచోడుని కుమార సంభవము ప్రాచీన గ్రంథమా కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమణశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్టణం 1983 312 45.00
17471 తెలుగు సాహిత్యం.1033 కుమారసంభవతత్త్వము వేదాల తిరువెంగళాచార్యులు ... ... 305 20.00
17472 తెలుగు సాహిత్యం.1034 నన్నెచోడుని కవిత్వము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, చెవ్న్నై 1959 227 30.00
17473 తెలుగు సాహిత్యం.1035 నన్నిచోడకవి చరిత్ర దేవరపల్లి వెంకటకృష్ణారెడ్డి డి.వి. కృష్ణారెడ్డి, కావలి 1951 252 2.50
17474 తెలుగు సాహిత్యం.1036 నన్నిచోడుని వస్తుకవిత తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1970 64 2.00
17475 తెలుగు సాహిత్యం.1037 నన్నెచోడుని కవిత్వము అమరేశం రాజేశ్వరశర్మ అజంతా ప్రింటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1958 276 4.00
17476 తెలుగు సాహిత్యం.1038 సోమనాథు డెప్పటివాఁడు నేలటూరు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్,చెన్నై 1955 112 6.00
17477 తెలుగు సాహిత్యం.1039 మహాకవి నాచన సోముఁడు విద్వాన్ పిళ్లా వేంకటరామిరెడ్డి ఉజ్జ్వల ప్రింటర్స్, కర్నూలు 1966 112 6.00
17478 తెలుగు సాహిత్యం.1040 నాచన సోమనాథుని ఉత్తర హరివంశము పి.యం. గోపాలాచారి విజ్ఞానతరంగిణి, నెల్లూరు ... 87 5.00
17479 తెలుగు సాహిత్యం.1041 నాచన సోమనాథుడు సంవిధాన చక్రవర్తి వజ్ఝల వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశర్మ నవోదయా పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 2006 303 101.00
17480 తెలుగు సాహిత్యం.1042 నాచన సోమనాథుఁడు కావ్యానుశీలనము వేదుల కామేశ్వరరావు లక్ష్మీపతి పబ్లికేషన్స్, పెద్దాపురం 1986 391 70.00
17481 తెలుగు సాహిత్యం.1043 నాచన సోమనాథుఁడు కావ్యానుశీలనము వేదుల కామేశ్వరరావు లక్ష్మీపతి పబ్లికేషన్స్, పెద్దాపురం 1979 391 70.00
17482 తెలుగు సాహిత్యం.1044 కుమార రుద్రదేవికవి అనుముల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాహిత్య సంసత్ ప్రచురణ, జనగామ 1959 83 10.00
17483 తెలుగు సాహిత్యం.1045 రాధామాధవ కవి కృతులు సమగ్ర పరిశీలనం నల్లూరి వెంకట్రాయుడు రత్నం పబ్లిషర్స్, పెదనందిపాడు 1989 260 60.00
17484 తెలుగు సాహిత్యం.1046 అడిదము సూరకవి సాహిత్య సమాలోచనము కఠెవరపు వెంకట్రామాయ్య 1993 170 48.00
17485 తెలుగు సాహిత్యం.1047 సిరిప్రగడ ధర్మయ నలచరిత్రము-విమర్శనాత్మక పరిశీలన పర్వతనేని సుబ్బారావు ఆమని పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1990 275 65.00
17486 తెలుగు సాహిత్యం.1048 కందుకూరి రుద్రకవి రేవూరి అనంతపద్మనాభరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1977 239 30.00
17487 తెలుగు సాహిత్యం.1049 ఆంధ్ర నలకథా సర్వస్వం వి. దొరస్వామి నాయుడు శ్రీ లక్ష్మీప్రచురణలు, చిత్తూరు 1984 345 40.00
17488 తెలుగు సాహిత్యం.1050 పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి (శృంగార శాకుంతలము-జైమినిభారతము) జి.వి.సుబ్రహ్మణ్యం మాధవి బుక్ సెంటర్, హైదరాబాద్ ... 211 4.50
17489 తెలుగు సాహిత్యం.1051 పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి కావ్యానుశీలనము ఇరిగేపల్లి ముద్దప్ప లలితా ప్రచురణలు, అనంతపురము 1987 419 85.00
17490 తెలుగు సాహిత్యం.1052 కూచిమంచి తిమ్మకవి జీవితము-రచనలు-ఒక పరిశీలన ఎమ్. బాగయ్య ఎం. శ్రీధరకుమార్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 241 80.00
17491 తెలుగు సాహిత్యం.1053 కేతన హరి శివకుమార్ శ్రీకృష్ణ ప్రచురణలు, వరంగల్ 1973 300 12.00
17492 తెలుగు సాహిత్యం.1054 కేతన హరి శివకుమార్ శ్రీకృష్ణ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2005 300 60.00
17493 తెలుగు సాహిత్యం.1055 శృంగార శాకుంతలము (శృంగార ప్రబంధం) పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 2004 276 84.00
17494 తెలుగు సాహిత్యం.1056 కువలయాశ్వ చరిత్రము-ఒక పరామర్శము వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు ఇందుమౌళి గ్రంథమాల ప్రచురణ, సెలపాడు 1988 260 50.00
17495 తెలుగు సాహిత్యం.1057 మల్లన రాజశేఖర చరిత్ర పరామర్శము కుమారి పుల్లూరి ఉమ అపర్ణా ప్రచురణలు, చెన్నై 1985 244 36.00
17496 తెలుగు సాహిత్యం.1058 అనిరుద్ధ చరిత్రము- అనుశీలనము కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు| శ్రీ సత్య సూర్య ప్రచురణలు, అప్పాపురం 2004 138 66.00
17497 తెలుగు సాహిత్యం.1059 రాచకన్యకాపరిణయము-సమగ్రపరిశీలనము తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 568 100.00
17498 తెలుగు సాహిత్యం.1060 రాచకన్యకాపరిణయము-సమగ్రపరిశీలనము తలముడిపి బాలసుబ్బయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 568 100.00
17499 తెలుగు సాహిత్యం.1061 కులశేఖరమహీపాల చరిత్రము-సమగ్ర పరిశీలనము తట్టా లక్ష్మినరసింహాచార్యులు శ్రీ విశిష్టాద్వైత పీఠము, జగ్గయ్యపేట 1990 160 30.00
17500 తెలుగు సాహిత్యం.1062 దుగ్గన నాసికేతోపాఖ్యానము పరిశీలనము కె. కోదండరామాచార్యులు కె. జానకి, ఖమ్మం 1986 282 50.00