వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -11

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
5001 శివ.64 294.5 సుందర స్తోత్ర భజనావళి సుందరరాజన్ సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1984 148 10.00
5002 శివ.65 294.5 వేమనయోగి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 79 5.00
5003 శివ.66 294.5 విజ్ఞాన కదంబము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 72 5.00
5004 శివ.67 294.5 పూజా విధానము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 64 5.00
5005 శివ.68 294.5 శివానంద నవరత్నమాలిక వి.వి. శివానందశాస్త్రి ... ... 80 5.00
5006 శివ.69 294.5 శివానందలహరి గుఱ్ఱము వేంకటసుబ్రహ్మణ్మము రచయిత, నెల్లూరు ... 22 1.00
5007 శివ.70 294.5 సాధన సామగ్రి ఈశ్వరసత్యనారాయణ శర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 390 25.00
5008 శివ.71 294.5 పండుగలు ప్రాశస్త్యము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 68 10.00
5009 శివ.72 294.5 పండుగలు ప్రాశస్త్యము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 86 6.00
5010 శివ.73 294.5 చంద్రశేఖరసరస్వతీనిలాసము జయచంద్రశాస్త్రి ... 1977 88 3.50
5011 శివ.74 294.5 ప్రబోధ సుధాకరము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 123 6.00
5012 శివ.75 294.5 నా వనమాలి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 49 5.00
5013 శివ.76 294.5 సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర కీర్తనలు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1989 160 12.00
5014 శివ.77 294.5 నారాయణ స్మరణమ్ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 52 4.00
5015 శివ.78 294.5 నారాయణ స్మరణమ్ సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1988 52 4.00
5016 శివ.79 294.5 భజనలు-స్తోత్రములు సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 48 30.00
5017 శివ.80 294.5 స్తోత్ర చింతామణి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1986 102 7.00
5018 శివ.81 294.5 త్వమేవశరణం గురుచరణ్ సతీష్ మెడికల్స్, ఊతుకోట 1993 84 9.00
5019 శివ.82 294.5 త్వమేవశరణం గురుచరణ్ సతీష్ మెడికల్స్, ఊతుకోట 1993 84 9.00
5020 శివ.83 294.5 సద్విషయ సంగ్రహము విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్య గాయత్రీ సేవా సమితి, పొన్నూరు ... 48 12.00
5021 శివ.84 294.5 శ్రీ శంకర జయన్తి పూజాకల్పము ... శ్రీ శంకర మఠం, ఒంగోలు 1998 95 10.00
5022 శివ.85 294.5 స్తోత్రకదంబము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శర్మ శ్రీ శారదా పీఠము, శృంగేరి 1985 196 16.00
5023 శివ.86 294.5 స్తోత్రకదంబము తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శర్మ శ్రీ శారదా పీఠము, శృంగేరి 1985 196 16.00
5024 శివ.87 294.5 లక్ష్మీనృసింహకరావలంబస్తోత్రము త్రివిక్రమరామానందభారతి భువనవిజయమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 32 5.00
5025 శివ.88 294.5 లక్ష్మీనృసింహకరావలంబస్తోత్రము త్రివిక్రమరామానందభారతి భువనవిజయమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 32 5.00
5026 శివ.89 294.5 శ్రీ శంకరాచార్య కృత స్తోత్రములు ... స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘము 1984 302 40.00
5027 శివ.90 294.5 శ్రీకామాక్షీ సహస్రము యామిజాల పద్మనాభస్వామి స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘము 1984 179 15.00
5028 శివ.91 294.5 శ్రీ ఆదిశంకర స్తోత్రము ... కంచి కామకోటిపీఠ, కంచి 2003 40 12.00
5029 శివ.92 294.5 శ్రీ ఆదిశంకర స్తోత్రము ... కంచి కామకోటిపీఠ, కంచి 2002 20 6.00
5030 శివ.93 294.5 శ్రీ మదభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామినాఁ ... గంగాధర గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణము 1990 26 6.00
5031 శివ.94 294.5 శ్రీకాంచికామాక్షిస్థలమహాత్యం రామచంద్రశాస్త్రి రచయిత, కంచి ... 32 4.00
5032 శివ.95 294.5 శ్రీశంకరభగత్పాదవిరచిత స్తోత్రరత్నములు1 ... ధర్మప్రచారక పోషక సంఘము 1967 104 0.50
5033 శివ.96 294.5 శ్రీఙ్కరాచార్య సహస్రనామావళ్యాదిః సఙ్కలయిత ... ... 1980 96 2.50
5034 శివ.97 294.5 శ్రీ శంకర భగవత్పాద స్తోత్రరత్నములు ... ధర్మప్రచారక పోషక సంఘము, విజయవాడ 1967 154 2.00
5035 శివ.98 294.5 శ్రీ మహిషాసుర మర్దనీ స్తోత్రము చివుకుల వెంకటరమణ శాస్త్రి శ్రీ భవానీ సోదరులు, తెనాలి 1965 24 0.75
5036 శివ.99 294.5 కనకధారాస్తవము శంకరాచార్యులు గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్,రాజమండ్రి 1997 24 0.75
5037 శివ.100 294.5 శ్రీ మహిషాసుర మర్దనీ స్తోత్రము శంకరకింకరుడు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 32 10.00
5038 శివ.101 294.5 స్తోత్రపంచకమ్ నృసింహానంద భారతీస్వామి పెదపాలెం శిష్యబృందం ప్రచురణ 1978 31 10.00
5039 శివ.102 294.5 సహస్రనాస స్తోత్రం ... శ్రీ శంకర సేవాసమితి, గుంటూర 2009 40 30.00
5040 శివ.103 294.5 సహస్రనాస స్తోత్రం ... శ్రీ శంకర సేవాసమితి, గుంటూర 2009 40 30.00
5041 శివ.104 294.5 వేదాంతడిండిమము శుద్ధచైతన్య స్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1954 178 0.10
5042 శివ.105 294.5 భక్తిగీతమాలిక అక్కమాంబికాదేవి అకల్ట్ పబ్లిషింగ్, గుంటూరు ... 48 20.00
5043 శివ.106 294.5 ఉపదేశామృతము తృతీయ భాగం ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1984 366 3.50
5044 శివ.107 294.5 శంకరాచార్యకృత స్తోత్రములు ... భువనవిజయమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 168 6.00
5045 శివ.108 294.5 శివపద మణిమాల శంకర భగత్పాద సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి ... 48 4.00
5046 శివ.109 294.5 శివానందలహరి జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము,చెన్నై 1991 83 5.00
5047 శివ.110 294.5 పూజా విధానము ... శ్రీ శంకర సేవాసమితి, గుంటూర ... 48 10.00
5048 శివ.111 294.5 ప్రశ్నోత్తరి మణిమాల వేదచైతన్య శ్రీ కైలాస ఆశ్రమము, హృషికేశ్ 2001 104 15.00
5049 శివ.112 294.5 ప్రశ్నోత్తరి మదునూరి వేంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్ , గోరక్‌పూర్ 2010 96 4.00
5050 శివ.113 294.5 ఆనంద లహరి జ్ఞానదానంద స్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2002 21 4.00
5051 శివ.114 294.5 ఆచార్యవాణి అనుగ్రహభాషణములు ... కంచి కామకోటిపీఠ, కంచి 2007 60 30.00
5052 శివ.115 294.5 శ్రీ మాతృకాచక్రవివేకః ప్రతాపకృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ తి.తి.దే. 1988 154 23.00
5053 శివ.116 294.5 ధర్మమంజరి జటావల్లభుల పురుషోత్తము తి.తి.దే. 2001 73 12.00
5054 శివ.117 294.5 దక్షిణాది భక్తపారిజాతాలు శ్వామప్రియ అభినందన పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 104 30.00
5055 శివ.118 294.5 శ్రీ సుందరేశ్వర విలాసము చెరువు సత్యనారాయణశాస్త్రి కల్పవల్లి ప్రచురణలు 1998 15 96.00
5056 శివ.119 294.5 శివానంద మందహాసము వి.యల్.యస్. భీమశంకరం వి.యల్.యస్.విజ్ఞాన సాహిత్య పీఠం, హైదరాబాద్ 2004 297 300.00
5057 Siva.120 294.5 Upadesa Sahasri Swami Jagadananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1999 315 40.00
5058 Siva.121 294.5 The Traditional age of sri Sankaracharya and The Maths A. Nataraja Aiyer 1988 192 20.00
5059 Siva.122 294.5 Sri Kanchikamakotipeetam 16 2.00
5060 Siva.123 294.5 The Sage of Kanchi Rathnagiriswarar Temple, Madras 170 100.00
5061 Siva.124 294.5 A Hundred years of light A. Kuppuswami, Kanchi 1993 123 100.00
5062 Siva.125 294.5 Vijayaswami Kalady navaratri Souvenir, Kanchi swami Maxain-Tamil 1981 123 100.00
5063 Siva.126 294.5 Mahathi, 75th Avatara Mahotsav Exclusive Monthly for Indians Abroad 1983 58 5.00
5064 Siva.127 294.5 पच्चदशी ... ... ... 308 2.00
5065 గణపతి.1 294.5 99 కోణాల్లో గణేశ్ దేవదత్త పట్టనాయక్ జైకో పబ్లిషింగ్ హౌస్, ముంబై 2011 221 150.00
5066 గణపతి.2 294.5 99 కోణాల్లో గణేశ్ దేవదత్త పట్టనాయక్ జైకో పబ్లిషింగ్ హౌస్, ముంబై 2011 221 150.00
5067 గణపతి.3 294.5 తుండమునేకదంతమును మైలవరపు శ్రీనివాసరావు బేతిరెడ్డి శ్రీరామరెడ్డి, ఆబూధబి 1998 82 10.00
5068 గణపతి.4 294.5 తుండమునేకదంతమును మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు 2004 82 20.00
5069 గణపతి.5 294.5 శ్రీ గణేశారాధన ఆదిపూడి మోహనరావు మహరాజ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ , రాజమండ్రి 2002 220 54.00
5070 గణపతి.6 294.5 గణేశ పురాణ ప్రాశస్త్యము ... ... ... 458 10.00
5071 గణపతి.7 294.5 శ్రీ గణేశ పురాణము ఉపాసన ఖండము భా. 1 చుండూరు లక్ష్మణరావు తి.తి.దే. 1993 288 16.00
5072 గణపతి.8 294.5 శ్రీ గణేశ పురాణము ఉపాసన ఖండము భా. 1 చుండూరు లక్ష్మణరావు తి.తి.దే. 1993 288 16.00
5073 గణపతి.9 294.5 అష్టవినాయకులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2013 30 16.00
5074 గణపతి.10 294.5 వినాయక విజయము కానిపాకం లింగన్న రచయిత, చిత్తూరు ... 35 5.00
5075 గణపతి.11 294.5 వినాయక చతుర్థి వేద వ్యాస వేద విశ్వవిధ్యాలయము, హైదరాబాద్ 2000 43 10.00
5076 గణపతి.12 294.5 గణపతి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2006 109 25.00
5077 గణపతి.13 294.5 గణపతి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2006 109 25.00
5078 గణపతి.14 294.5 గణేష్ యాత్ర దర్శిని భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం ఋషి ప్రచురణులు, విజయవాడ 2002 88 20.00
5079 గణపతి.15 294.5 ప్రబంద గణపతి నల్ల ఉపేందర్ రచయిత, వరంగల్ 1978 35 5.00
5080 గణపతి.16 294.5 శ్రీ గణేశారాధన ఆదిపూడి మోహనరావు మహరాజ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ , రాజమండ్రి 2002 220 54.00
5081 గణపతి.17 294.5 ఋషి ప్రోక్తము పరిశోధిత గ్రంథము వీరభూపాలక ప్రాణాయామ ప్రకృతీ చికిత్సాలయము, జగ్గయ్యపేట 2012 226 216.00
5082 గణపతి.18 294.5 ఋషి ప్రోక్తము పరిశోధిత గ్రంథము వీరభూపాలక ప్రాణాయామ ప్రకృతీ చికిత్సాలయము, జగ్గయ్యపేట 2012 226 216.00
5083 గణపతి.19 294.5 శ్రీ మహాగణపతి సపర్యా పద్ధతి పి.వి. మహాదేవ్ జూలూరి వీరేశలింగం చారిటబుల్ ట్రస్ట్, సికింద్రాబాద్ 1993 286 116.00
5084 గణపతి.20 294.5 కావ్య గణపతి - అష్టోత్తరం కపిలవాయి లింగమూర్తి గౌరి గ్రాఫిక్స్, హైదరాబాద్ 1998 96 40.00
5085 గణపతి.21 294.5 శ్రీ గణేశ గీత సుసర్ల వెంకటరామ శాస్త్రి రచయిత, ముంగండ 11985 110 16.00
5086 గణపతి.22 294.5 శ్రీ గణేశ పురాణము వేద వ్యాస వేద విశ్వవిధ్యాలయము, హైదరాబాద్ 1999 655 108.00
5087 గణపతి.23 294.5 శ్రీ మహా గణేశ తత్త్వ వైభవము కూచిభట్ల మల్లికార్జునశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 1995 383 70.00
5088 గణపతి.24 294.5 అక్షర గణపతి-కుండలినీపతి జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 1995 24 6.00
5089 గణపతి.25 294.5 గణపతి పూజ యామవరం రామశర్మ శ్రీ రామా బుక్ డిపో, హైదరాబాద్ 1974 151 5.00
5090 గణపతి.26 294.5 సిద్ది వినాయక వ్రతకల్పము ... శైవమహా పీఠం, యుఎస్ఏ 1990 64 8.00
5091 గణపతి.27 294.5 గణపతిః రూపకల్పన చింతలపాటి వీరభద్రరావు ఇతిహాస తరంగణీ గ్రంథమాల 1968 48 1.00
5092 గణపతి.28 294.5 మహాగణపతి కల్పః పోతుకూచి శ్రీరామమూర్తి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2002 220 40.00
5093 గణపతి.29 294.5 కల్యాణ గణపతి చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత్ శర్మ రచయిత, గుంటూరు 2010 40 20.00
5094 గణపతి.30 294.5 గణపతి చరిత్ర అన్నాపంతులు చిరుజీవి శాస్త్రి సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1982 43 3.00
5095 గణపతి.31 294.5 శ్రీ గణపతి పూజ యామవరం రామశర్మ శ్రీ రామా బుక్ డిపో, సికింద్రాబాద్ 1983 151 14.00
5096 గణపతి.32 294.5 గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రము ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2004 46 10.00
5097 గణపతి.33 294.5 విఘ్నేశ్వర పూజా పుణ్య హవాచనం చల్లా రామగణపతి ప్రసాద శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి ... 80 20.00
5098 గణపతి.34 294.5 శ్రీ గణపతి చరిత్రము వేన్నలగంటి నరసింహారావు శ్రీ శిసుగ్రంథమాల, గుంటూరు 1978 80 10.00
5099 గణపతి.35 294.5 శ్రీ మహా గణపతి ... గంగాధర గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణం 1982 56 10.00
5100 గణపతి.36 294.5 అనంత వినాయకుడు వి. బాలమోహన్ దాస్ వసంత మోహన్ ఫౌండేషన్, విశాఖపట్నం 2010 278 175.00
5101 గణపతి.37 294.5 అనంత వినాయకుడు వి. బాలమోహన్ దాస్ వసంత మోహన్ ఫౌండేషన్, విశాఖపట్నం 2010 278 180.00
5102 గణపతి.38 294.5 శ్రీ గణేశ భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2004 240 64.00
5103 గణపతి.39 294.5 శ్రీశైలప్రభ యం. చక్రవర్తి శ్రీశైలదేవస్థానం, శ్రీశైలం 2006 250 100.00
5104 గణపతి.40 294.5 అష్టవినాయకులు ... గీతా ప్రెస్ , గోరక్‌పూర్ 2007 18 10.00
5105 గణపతి.41 294.5 వినాయక వ్రతకల్పము పుల్లాభట్ల వేంకటేశ్వర్లు రామోహనరావు, తెనాలి ... 22 21.00
5106 గణపతి.42 294.5 శ్రీ గణేశ స్తోత్రావళి మదునూరి వేంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్ , గోరక్‌పూర్ 2007 64 15.00
5107 గణపతి.43 294.5 శ్రీగణపతి తత్త్వము, స్తోత్రములు ... రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 2008 86 10.00
5108 గణపతి.44 294.5 శ్రీగణపతి సహస్రనాస స్తోత్రము ... వావిళ్ల రామస్వామి, మద్రాసు 1986 102 10.00
5109 Ganapati.45 294.5 Significance of Divine Forms Srikant Integral Books, Kerala 1995 136 50.00
5110 घाणपती.46 294.5 గణేశ సహస్ర నాస స్తోత్రము ప్రభుబాదుకానందస్వామి ప్రశ్చ్య ప్రకాశిక, వారణాసి ... 123 50.00
5111 గణపతి.47 295.5 కళ్యాణ గణపతి చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ రచయిత, అగ్రహారము 2010 40 20.00
5112 గణపతి.48 296.5 గణపతి ఆరాధన మర్మము గుండు కృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 40 20.00
5113 సరస్వతి.1 294.5 అక్షర ధ్వని వనమాల ఈశ్వరయ్య రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 27 10.00
5114 సరస్వతి.2 294.5 శ్రీసరస్వతీ వైభవము కొడకండ్ల వేంకటేశ్వర శర్మ రచయిత, మెదక్ 1990 572 116.00
5115 సరస్వతి.3 294.5 వాక్ ప్రశస్తి నేమాని రామజోగి సన్యాసిరావు రచయిత, ఖమ్మం 2002 38 20.00
5116 సరస్వతి.4 294.5 వాగీశ్వరి స్తుతి గుమ్మన్న గారి లక్ష్మీనరసింహశర్మ ... ... 16 5.00
5117 సరస్వతి.5 294.5 శ్రీశారదా సౌందర్య లహరి జొన్నవిత్తుల యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రి గోపాల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 64 20.00
5118 సరస్వతి.6 294.5 వాణీ విలాసము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ రచయిత, గుంటూరు 2009 159 50.00
5119 సరస్వతి.7 294.5 శ్రీ శారదాలహరి గంగవరపు శేషాద్రి రచయిత, మచిలీపట్టణం ... 42 2.00
5120 సరస్వతి.8 294.5 భారతీ వైభవము పాతూరి సీతారామాంజనేయులు తి.తి.దే. ... 48 3.00
5121 సరస్వతి.9 294.5 ప్రసన్న భారతి కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1988 64 25.00
5122 సరస్వతి.10 294.5 ప్రసన్న భారతి కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1988 64 25.00
5123 సరస్వతి.11 294.5 శ్రీవాసర సరస్వతీ శతకము కలువకుంట రామకృష్ణ శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, మెట్పల్లి,కరీంనగర్ 2001 30 15.00
5124 సరస్వతి.12 294.5 సంపద్ ప్రదా సరస్వతి సి.వి.బి. సుబ్రహ్మణ్యం వేద విజ్ఞాన చా.ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2001 23 20.00
5125 సరస్వతి.13 294.5 శారదానంద లహరి పేరాల భరతశర్మ కాదంబరి ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1997 35 50.00
5126 సరస్వతి.14 294.5 శ్రీసరస్వతీ వైభవము కొడకండ్ల వేంకటేశ్వర శర్మ రచయిత, మెదక్ 1991.2 73 20.00
5127 సరస్వతి.15 294.5 సారస్వతీం భావయే అష్టకాల నరసింహరామశర్మ శ్రీసరస్వతీ క్షేత్రము, అనంతసాగర్ , మెదక్.జి. ... 32 25.00
5128 సరస్వతి.16 294.5 భజే శారదాంబామ్ కేశవ చంద్రసేన్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 62 30.00
5129 సరస్వతి.17 294.5 శ్రీజ్ఞానసరస్వతీ సూక్త వివరణను భానుమతీ కేశవరావు లలితా జ్ఞాన పీఠము,వలివేరు, గుం.జి. 2007 64 65.00
5130 సరస్వతి.18 294.5 తెలుగు వారి సరస్వతి ... ... ... 42 5.00
5131 సరస్వతి.19 294.5 శ్రీసరస్వతీ మహాత్మ్యమ్ కొదుమగుండ్ల పరాంకుశా చార్యులు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ,వాసర 2002.2 64 10.00
5132 సరస్వతి.20 294.5 శ్రీసరస్వతీ మహాత్మ్యమ్ కొదుమగుండ్ల పరాంకుశా చార్యులు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ,వాసర 1985.4 64 4.00
5133 సరస్వతి.21 294.5 సరస్వతీ సూక్తము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1981 64 4.25
5134 సరస్వతి.22 294.5 సరస్వతీ సూక్తము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1981 64 4.25
5135 సరస్వతి.23 294.5 వాసర శ్రీజ్ఞానసరస్వతీ క్షేత్ర మహాత్మ్యం పబ్బా శంకరయ్య శ్రేష్ఠి శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, సికిందరాబాద్ 1986 197 10.00
5136 సరస్వతి.24 294.5 శ్రీ సరస్వతీ కళ్యాణము పి. రామకృష్ణ రచయిత, గుంటూరు 1989 52 6.00
5137 సరస్వతి.25 294.5 శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్ర రత్నాకరము నంద్యాల వేణుగోపాల్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 58 5.00
5138 సరస్వతి.26 294.5 వాసర శ్రీ సరస్వతీ మాహాత్మ్యమ్ కొదుమగుండ్ల పరాంకుశా చార్యులు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ,వాసర 1991 63 5.00
5139 సరస్వతి.27 294.5 శ్రీసరస్వతీ శతకము చిల్లర భావనారాయణరావు రచయిత, చెన్నై 1999 25 20.00
5140 సరస్వతి.28 294.5 సరస్వతీ పూజా విధానము పురాణం శ్రీ రమేష్ రచయిత, నెల్లూరు ... 32 15.00
5141 సరస్వతి.29 294.5 ప్రారబ్ధప్రాబల్యమ్ తన్నిరాసస్థితః తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి నోరి భోగీశ్వరశర్మ ... 31 10.00
5142 సరస్వతి.30 294.5 శారదాభావ ప్రకాశం ... ... ... 42 10.00
5143 సరస్వతి.31 294.5 సరస్వతీ సూక్తము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1981 64 15.00
5144 సరస్వతి.32 294.5 మహాసరస్వతి మాసపత్రిక అఖిల భారతీ పత్రిక,పాండిచ్చేరి 2006 48 15.00
5145 సరస్వతి.33 294.5 వాగ్దేవీ స్తుతిః(భోజరాజాకృత) రావి కృష్ణకుమారి రచయిత్రి, చీరాల 2006 60 10.00
5146 సరస్వతి.34 294.5 వాగ్దేవీ స్తుతిః(భోజరాజాకృత) రావి కృష్ణకుమారి రచయిత్రి, చీరాల 2006 60 10.00
5147 సరస్వతి.35 294.5 జ్ఞనాయజ్ఞము శ్రీ సరస్వతీ పూజా కదంబము ... జయభేరి పబ్లికేషన్స్ ... 30 15.00
5148 సరస్వతి.36 294.5 సరస్వతీ ఋక్కులు ... వరల్డ్ టీచర్స్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1985 13 1.00
5149 సరస్వతి.37 294.5 శ్రీ వాసర సరస్వతీ వైభవము వేముగంటి నరసింహాచార్యులు పద్మావతి ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ ... 36 5.00
5150 సరస్వతి.38 294.5 వాగ్దేవీ స్తుతిః ఉయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, గుంటూరు 1994 8 2.00
5151 సరస్వతి.39 294.5 సరస్వతీ అష్టకమ్ తాడేపల్లి యజ్ఞమహాలక్ష్మమ్మ ... 1936 22 0.50
5152 సరస్వతి.40 294.5 సరస్వతీదేవి తత్త్వము, స్తోత్రములు ... రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 2008 89 12.00
5153 సరస్వతి.41 294.5 కణత్కాంచి మాధవపెద్ది చినవేంకన్న రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 86 20.00
5154 సరస్వతి.42 294.5 విద్యలో నవీన శిక్షణ ... ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము 2005 32 15.00
5155 సూర్య.1 294.5 సూర్యభగవానుడు యం.కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2010.4 16 17.00
5156 సూర్య.2 294.5 సూర్యభగవానుడు యం.కృష్ణమాచార్యులు గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2007.2 16 17.00
5157 సూర్య.3 294.5 శ్రీశైల ప్రభ మాసపత్రిక శ్రీశైలదేవస్ధానం, 2009 120 60.00
5158 సూర్య.4 294.5 సూర్య శక్తి మాసపత్రిక శ్రీసూర్య ధార్మిక నిధి,సికిందరాబాద్ 2000 48 10.00
5159 సూర్య.5 294.5 ఆదిత్య దేవోభవ వి.వి.ఆర్. ప్రసాదరావు శ్రీహనుమత్ కాళీవరప్రసాద్ బాబు భక్త, సమా.గుంటూరు 2012 121 120.00
5160 సూర్య.6 294.5 ఆదిత్య దేవోభవ వి.వి.ఆర్. ప్రసాదరావు శ్రీహనుమత్ కాళీవరప్రసాద్ బాబు భక్త, సమా.గుంటూరు 2012 121 120.00
5161 సూర్య.7 294.5 సూర్య నమస్కార ప్రభావము తెలికిచర్ల రాజేశ్వర శర్మ రచయిత, శ్రీహరికోట 1988 300 70.00
5162 సూర్య.8 294.5 సూర్య నమస్కార ప్రభావము తెలికిచర్ల రాజేశ్వర శర్మ రచయిత, శ్రీహరికోట 1988 396 70.00
5163 సూర్య.9 294.5 ఆదిత్య హృదయ రహస్యము కాళిదాసు రామచంద్రశాస్త్రి కల్పలత పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 165 20.00
5164 సూర్య.10 294.5 ఆదిత్య స్తోత్ర రత్నం పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు రచయిత,హైదరాబాద్ 2007 58 25.00
5165 సూర్య.11 294.5 సూర్యారాధనము పురాణపండ సత్యనారాయణమూర్తి రచయిత, జగ్గంపేట, తూ.గో. 1978 96 5.00
5166 సూర్య.12 294.5 సూర్యారాధన గాయత్రీబాబా గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము, రాజమండ్రి 1990 168 15.00
5167 సూర్య.13 294.5 శ్రీసూర్యారాధన పొనుగుపాటి కృష్ణమూర్తి ఆదిత్య ఆర్ట్ ఎంటర్ ప్రైజెస్,సికిందరాబాద్ 1993 32 8.00
5168 సూర్య.14 294.5 దివాకర దర్శనం కాశిన పూర్ణ పద్మ ప్రసన్న గాయత్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి, రాజమండ్రి 2009 80 30.00
5169 సూర్య.15 294.5 దినకర స్తవములు సూరంపూడి విజయలక్ష్మి ... ... 28 2.00
5170 సూర్య.16 294.5 శ్రీసూర్య భగవానుని శుభసమయములు ... ... ... 90 25.00
5171 సూర్య.17 294.5 మహాసౌరమంత్ర పాఠము ఈశ్వరసత్యనారాయణ శర్మ సాధన గ్రంధమండలి, తెనాలి 1981 60 2.00
5172 సూర్య.18 294.5 మహాసౌరమంత్ర పాఠము అరసవల్లి సూర్యదేవుడు ఉత్తరాంధ్ర ప్రింటర్స్, శ్రీకాకుళం ... 24 2.00
5173 సూర్య.19 294.5 శ్రీసూర్యవంశము మన్యం కుప్పుస్వామి రచయిత, గుంటూరు 1999 56 15.00
5174 సూర్య.20 294.5 సూర్య విజ్ఞానము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగ నిర్మాణ యోజన, గుంటూరు ... 187 20.00
5175 సూర్య.21 294.5 సూర్యారాధన అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి సనాతన ధర్మ సేవాసమితి,గుంటూరు ... 43 10.00
5176 సూర్య.22 294.5 సూర్యోపాసన- యోగ వాస్తు దేవాలయం ... విశ్వధర్మ పరిషత్,గుంటూరు 2005 20 5.00
5177 సూర్య.23 294.5 సూర్యనమస్కార ప్రభావము తెలికిచర్ల రాజేశ్వర శర్మ రచయిత, శ్రీహరికోట 1988 396 70.00
5178 సూర్య.24 294.5 గ్రహణం అల్లికాయల రామచంద్రయ్య జనవిజ్ఞాన వేదిక, హైదరాబాద్ 1995 31 4.00
5179 సూర్య.25 294.5 సంపూర్ణ సూర్య చరిత్ర గోపావఝుల గోపాలకృష్ణమూర్తి గోపావఝల గోపాలకృష్ణమూర్తి, ఆచంట 2007 160 30.00
5180 సూర్య.26 294.5 ఆదిత్య దర్శనమ్ అమృతలూరు వీరబ్రహ్మేంద్రరావు అమృత ప్రచురణలు, గుంటూరు 2001 150 60.00
5181 సూర్య.27 294.5 అసౌ ఆదిత్యో బ్రహ్మా సన్నిధానం యజ్ఞనారాయణమూర్తి వన్ వరల్డ్ యూనివర్శిటీ ఫౌం.ట్రస్ట్,హైదరాబాదు. 2006 96 100.00
5182 సూర్య.28 294.5 వేదాలు,సూర్య కేంద్రిత విశ్వసృష్టి సూత్రాలే సన్నిధానం యజ్ఞనారాయణమూర్తి వన్ వరల్డ్ యూనివర్శిటీ ఫౌం.ట్రస్ట్,హైదరా. 2007 120 120.00
5183 సూర్య.29 294.5 దైవత్వం దిశగా మానవ పరిణామం సన్నిధానం యజ్ఞనారాయణమూర్తి వన్ వరల్డ్ యూనివర్శిటీ ఫౌం.ట్రస్ట్,హైదరా. 2006 108 100.00
5184 సూర్య.30 294.5 సామ్బపఞ్చాశికా మేళ్లచెర్వు వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రావి కృష్ణ కుమారి 2010 96 60.00
5185 సూర్య.31 294.5 సర్వగత అవతార నిత్య సందర్శనము మారెళ్ల శ్రీరామకృష్ణ అపూర్వ, ఒంగోలు 2004 316 55.00
5186 సూర్య.32 294.5 శ్రీ ఆదిత్యారాధన ఆదిపూడి వేంకట శివసాయిరామ్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 272 54.00
5187 సూర్య.33 294.5 సూర్యోపాసన యం.సత్యనారాయణ సిద్ధాంతి జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1998 112 20.00
5188 సూర్య.34 294.5 సూర్యోపాసన లింగం వీరభద్రకవి నవరత్న పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 84 32.00
5189 సూర్య.35 294.5 శ్రీసూర్య శతకం పాతూరి సీతారామాంజనేయులు ఠాగూర్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 196 1.75
5190 సూర్య.36 294.5 శ్రీమద్భ్రహ్మ వైవర్త మహాపురాణ సారసంగ్రహము మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త మట్టుపల్లి జగన్నాథం 1978 88 2.00
5191 సూర్య.37 294.5 దేవరాజ్యము(సూర్య భగవాన్) ప్రభాకర ఉమామహేశ్వర పండిట్ రచయిత,విజయవాడ 1950 125 1.00
5192 సూర్య.38 294.5 శ్రీసూర్యోపాసన , ప్రధమ సంపుటం కవికొండల పురుషోత్తమ యోగి రచయిత,విజయవాడ 1956 190 3.00
5193 సూర్య.39 294.5 ప్రత్యక్ష దైవము ... వాసుదేవ భక్త సంఘము 1996 80 15.00
5194 సూర్య.40 294.5 జగన్నాధ సుధాలహరి ఈమని వేంకటసత్యనారాయణ మూర్తి సాధన గ్రంధమండలి, తెనాలి 2003 78 20.00
5195 సూర్య.41 294.5 సూర్య నమస్కారములు గర్రె వీరరాఘవగుప్త వ్యాయామకళ గ్రంధమాల, గుంటూరు 1968 78 0.75
5196 సూర్య.42 294.5 సూర్య నమస్కారములు, యోగాసనములు వి.జి.పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1986 76 5.00
5197 సూర్య.43 294.5 సూర్యస్తుతి ... ... ... 56 2.00
5198 సూర్య.44 294.5 సూర్య చికిత్స శైలేష్ కుమార్ ఋషి ప్రచురణులు, విజయవాడ 2001 96 25.00
5199 సూర్య.45 294.5 ఆదిత్య హృదయం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 2000 20 5.00
5200 సూర్య.46 294.5 ఆదిత్య హృదయం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1991 32 1.00
5201 సూర్య.47 294.5 ఆదిత్య హృదయం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 2000 20 5.00
5202 సూర్య.48 294.5 ఆదిత్య హృదయమ్ కాశీభొట్ల సత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ ... 74 10.00
5203 సూర్య.49 294.5 శ్రీ ఆదిత్య హృదయము స్వామి ప్రసన్నానంద సరస్వతి చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 2005 38 20.00
5204 సూర్య.50 294.5 ప్రత్యక్ష దైవము ... శ్రీ వాసుదేవ భక్త సంఘము, గుంటూరు 1996 80 15.00
5205 సూర్య.51 294.5 నవగ్రహ స్తోత్రమాల వోలేటి రామనాథశాస్త్రి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2001 72 16.00
5206 సూర్య.52 294.5 సూర్య విజ్ఞానము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగ నిర్మాణ యోజన, గుంటూరు ... 187 20.00
5207 సూర్య.53 294.5 సుంపూర్ణ సూర్య చరిత్ర గోపావఝుల గోపాలకృష్ణ తి.తి.దే. 2007 160 45.00
5208 సూర్య.54 294.5 సూర్యోపాసన స్వామి రామానందుల తి.తి.దే. 2005 78 25.00
5209 సూర్య.55 294.5 శ్రీ సూర్యపురాణము వేమూరి జగన్నాథశర్మ శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 128 40.00
5210 సూర్య.56 294.5 సూర్యనమస్కారములు, యోగక్రియలు గర్రె వీరరాఘవగుప్త రచయిత, గుంటూరు 1971 76 2.00
5211 సూర్య.57 294.5 ఆదిత్య హృదయస్తోత్రము మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు ... 90 15.00
5212 సూర్య.58 294.5 నిత్య స్తుతి ... గీతా ప్రెస్ , గోరఖ్ పూర్ 2011 32 15.00
5213 సూర్య.59 294.5 ఆదిత్య హృదయము ... వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1988 80 4.00
5214 గాయత్రి.1 294.5 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ (ప్రథమ) ఆకుల వేంకటేశ్వరరావు వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు ... 184 45.00
5215 గాయత్రి.2 294.5 గాయత్రి మహామంత్ర వైశిష్ట్యమ్ సి. సుందరరాజారావు రచయిత, అనంతపూర్ 2005 535 75.00
5216 గాయత్రి.3 294.5 గాయత్రీ రామాయణము యం. శ్రీరామకృష్ణ ఋతుంబర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 165 60.00
5217 గాయత్రి.4 294.5 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ (ప్రథమ) ఆకుల వేంకటేశ్వరరావు (అను.) గాయత్రి పరివార్ ప్రచురణ, గుంటూరు 1993 244 18.00
5218 గాయత్రి.5 294.5 గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్ (ద్వితీయ) డి.వి. యస్.బి. విశ్వనాథ్, జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి గాయత్రి పరివార్ ప్రచురణ, గుంటూరు 1994 240 18.00
5219 గాయత్రి.6 294.5 గాయత్రీ ఉపనిషత్ ఎం. శ్రీరామకృష్ణ ఋతుంబర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 172 60.00
5220 గాయత్రి.7 294.5 శ్రీ గాయత్రీ దర్శనమ్ ఆకొండి విశ్వనాథ్ విశ్వభారతీ ప్రచురణ, ఒంగోలు 1997 156 99.00
5221 గాయత్రి.8 294.5 సకలదేవతా గాయత్రీ మంత్రములు నేతి సీతారామయ్యశర్మ మైత్రేయ గ్రంథమాల, 2007 100 68.00
5222 గాయత్రి.9 294.5 గాయత్రి గానసంధ్య ప్రసాదచైతన్య పి.సి. ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వరంగల్ ... 33 10.00
5223 గాయత్రి.10 294.5 గాయత్రి గానసంధ్య ప్రసాదచైతన్య పి.సి. ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, వరంగల్ ... 40 10.00
5224 గాయత్రి.11 294.5 Gayatri Sadguru Sant Keshavadas Motilal Banarsidass pub., Delhi 1997 148 45.00
5225 గాయత్రి.12 294.5 గాయత్రీ విషయముల సందేహాలు, సముధానాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి శక్తి పీఠం గుంటూరు ... 28 4.00
5226 గాయత్రి.13 294.5 గాయత్రీ గీత ... ... 1992 32 3.50
5227 గాయత్రి.14 294.5 గాయత్రి యొక్క గుప్త శక్తి ముక్కమాల రత్నాకర్ యుగాంతర్ చేతన ప్రచురణ 1991 24 1.00
5228 గాయత్రి.15 294.5 గాయత్రి ఉచ్చస్థర సాధనములు / చతుర్వింశతి గాయత్రి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ ... 24 2.50
5229 గాయత్రి.16 294.5 గాయత్రీ గీత / గాయత్రీ ఉపనిషద్ ప్రతాపగిరి మాణిక్యశర్మ రచయిత, కర్నూలు 1989 77 15.00
5230 గాయత్రి.17 294.5 వేదమాత శ్రీ గాయత్రి ప్రతాపగిరి మాణిక్యశర్మ రచయిత, కర్నూలు 1989 77 15.00
5231 గాయత్రి.18 294.5 శ్రీ గాయత్రీ యంత్రార్ధము బ్రహ్మచారి ప్రసన్న చైతన్య జూటూరు వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు ... 38 3.50
5232 గాయత్రి.19 294.5 శ్రీ గాయత్రీ మంత్రార్ధము బ్రహ్మచారి ప్రసన్న చైతన్య తి.తి.దే. 2000 31 3.50
5233 గాయత్రి.20 294.5 కవితా గాయత్రి వాడరేవు సుబ్బారావు ఓంకారక్షేత్రము, గుంటూరు 1997 10 1.00
5234 గాయత్రి.21 294.5 గాయత్రి మంత్ర వైశిష్ట్యము రాచకొండ వేంకటేశ్వర్లు ... ... 200 10.00
5235 గాయత్రి.22 294.5 గాయత్రిని తెలుసుకుందాం పాటీల్ నారాయణరెడ్డి విశ్వహిందూ పరిషత్, హైదరాబాద్ 1990 372 5.00
5236 గాయత్రి.23 294.5 శ్రీ గాయత్రీ మాత పంచాయతనపూజ కల్లూరి సూర్యనారాయణ సాంఖ్యాయాన విద్యాపరిషత్, హైదరాబాద్ ... 35 10.00
5237 గాయత్రి.24 294.5 గాయత్రీ మహామంత్రము మెరుస్తోన్న రహస్య వజ్రాలు ... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము, తెనాలి 2003 72 24.00
5238 గాయత్రి.25 294.5 గాయత్రీ ఉపాసనము కురుగంటి విశ్వనాథశర్మ గాయత్రి పరివార్, ఒంగోలు 1991 24 5.00
5239 గాయత్రి.26 294.5 పంచామృతము (ప్రథమ) యడవల్లి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి జ్యోతిష్య విజ్ఞాన పరిషత్, కాకినాడ 1994 30 10.00
5240 గాయత్రి.27 294.5 గాయత్రి నోరి హనుమచ్ఛాస్త్రి నోరి నరసింహశాస్త్రి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2005 291 100.00
5241 గాయత్రి.28 294.5 గాయత్రి చిత్రావళి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రి శక్తి పీఠం గుంటూరు 2007 56 20.00
5242 గాయత్రి.29 294.5 గాయత్రి చిత్రావళి రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి, బులుసు ఉదయభాస్కరము, తదితరులు గాయత్రి సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము, రాజమండ్రి 1987 245 16.00
5243 గాయత్రి.30 294.5 గాయత్రి చిత్రావళి రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి, బులుసు ఉదయభాస్కరము, తదితరులు గాయత్రి సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము, రాజమండ్రి 1991 265 16.00
5244 గాయత్రి.31 294.5 గాయత్రీ చాలీసా చిత్రావళి ... వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు 1998 43 5.00
5245 గాయత్రి.32 294.5 శ్రీ గాయత్రీ దివ్యశక్తి పురాణపండ రాథాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1992 274 30.00
5246 గాయత్రి.33 294.5 శ్రీ గాయత్రీ దివ్యశక్తి పురాణపండ రాథాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1990 274 20.00
5247 గాయత్రి.34 294.5 శ్రీ గాయత్రీ దివ్యశక్తి పురాణపండ రాథాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1988 274 20.00
5248 గాయత్రి.35 294.5 శ్రీ గాయత్రీ దివ్యశక్తి పురాణపండ రాథాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1998 319 40.00
5249 గాయత్రి.36 294.5 శ్రీ గాయత్రీ అనుష్ఠాన సర్వస్వము గాయత్రిబాబా గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము, రాజమండ్రి 1987 682 60.00
5250 గాయత్రి.37 294.5 గాయత్రి (రెండవ భాగము) గరిమెళ్ల వీరరాఘవులు శ్రీ సరస్వతీ జ్యేతిష్యాలయము, కాకినాడ 1976 150 5.00
5251 గాయత్రి.38 294.5 గాయత్రి (రెండవ భాగము) గరిమెళ్ల వీరరాఘవులు శ్రీ సరస్వతీ జ్యేతిష్యాలయము, కాకినాడ 1976 150 5.00
5252 గాయత్రి.39 294.5 గాయత్రి .... ... ... 157 5.00
5253 గాయత్రి.40 294.5 గాయత్రీ మంజరి( పంచకోశ సాధన) 3వ భాగము దా. విశ్వనాధ్ శ్రీ గువలపల్లి కొండయ్య , గుంటూరు 1993 367 15.00
5254 గాయత్రి.41 294.5 గాయత్రీ ఉపనిషత్ ధవళ అనంత పద్మనాభ శాస్త్రి ... ... 12 1.00
5255 గాయత్రి.42 294.5 శ్రీ గాయత్రీ కల్ప వృక్షము (చతుర్థభాగము) కల్లూరి సూర్యనారాయణ సాంఖ్యాయాన పబ్లికేషన్స్, వైజాగ్ ... 248 12.00
5256 గాయత్రి.43 294.5 శ్రీ గాయత్రీ కల్ప వృక్షము (పంచమభాగము) కల్లూరి సూర్యనారాయణ సాంఖ్యాయాన పబ్లికేషన్స్, వైజాగ్ ... 144 8.00
5257 గాయత్రి.44 294.5 గాయత్రి ప్రథమ భాగము గరిమెళ్ల వీరరాఘవులు శ్రీ సరస్వతీ జ్యేతిష్యాలయము, కాకినాడ 1983 115 15.00
5258 గాయత్రి.45 294.5 గాయత్రి ద్వితీయ భాగము గరిమెళ్ల వీరరాఘవులు శ్రీ సరస్వతీ జ్యేతిష్యాలయము, కాకినాడ 1984 149 15.00
5259 గాయత్రి.46 294.5 శ్రీ గాయత్రి దండకము యడవల్లి పూర్ణయ్య రచయిత, 1976 48 2.00
5260 గాయత్రి.47 294.5 శ్రీ గాయత్రి దండకము యడవల్లి పూర్ణయ్య రచయిత, 1977 48 2.00
5261 గాయత్రి.48 294.5 శ్రీ గాయత్రీ ఎవరు గాయత్రిబాబా శ్రీ గాయత్రి సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము, రాజమండ్రి 1984 108 10.00
5262 గాయత్రి.49 294.5 శ్రీ గాయత్రీ శంర భాష్యము చిదానంద భారతీ స్వామి సీతారామ ఆదిశంర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1989 191 20.00
5263 గాయత్రి.50 294.5 శ్రీ గాయత్రీ శంర భాష్యము చిదానంద భారతీ స్వామి సీతారామ ఆదిశంర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1997 184 25.00
5264 గాయత్రి.51 294.5 శ్రీ శ్రీ శ్రీ గాయత్రీ ప్రశంస అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1992 150 25.00
5265 గాయత్రి.52 294.5 శ్రీ శ్రీ శ్రీ గాయత్రీ ప్రశంస అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1992 150 25.00
5266 గాయత్రి.53 294.5 గాయత్రి ద్రోణాదుల పుల్లయాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు ... 32 2.00
5267 గాయత్రి.54 294.5 గాయత్రి దేవేత సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1987 53 6.00
5268 గాయత్రి.55 294.5 శ్రీ గాయత్రి ఉపాసన (3 వ భాగము) ... శ్రీ గాయత్రీ పీఠము, ఊనగట్ల 1992 81 12.00
5269 గాయత్రి.56 294.5 గాయత్ర్యుపాసన ద్రోణాదుల పుల్లయాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1967 28 0.50
5270 గాయత్రి.57 294.5 గాయత్రీ దర్శనము సి. స్వరాజ్యలక్ష్మీ రచయిత, గుంటూరు ... 24 2.40
5271 గాయత్రి.58 294.5 గాయత్రీ మంత్రార్ధము మహిమ పండిత శ్రీరామశర్మాచార్య భువన విజయమ్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1992 34 6.00
5272 గాయత్రి.59 294.5 శ్రీ గాయత్రి తత్త్వివిచారిణీ శ్రీమద్భాగవతం శ్రీధర్ శ్రీ గాయత్రీ పూజా సమితి 2005 123 30.00
5273 గాయత్రి.60 294.5 ఆదిశక్తి గాయత్రీ సమర్ధ సాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ చేతన కేంద్రము, హైదరాబాద్ ... 14 4.00
5274 గాయత్రి.61 294.5 గాయత్రీ పాటలు పూసపాటి రంగనాయకామాత్య భార్గవర్షి గీతాప్రచార పరిషత్,బాపట్ల ... 71 1.00
5275 గాయత్రి.62 294.5 గాయత్రీ శతకము పూసపాటి రంగనాయకామాత్య భార్గవర్షి గీతాప్రచార పరిషత్,బాపట్ల ... 22 1.00
5276 గాయత్రి.63 294.5 శ్రీ వేదమాత శ్రీ గాయత్రి అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి ... ... 45 2.00
5277 గాయత్రి.64 294.5 వేదవాణి - గాయత్రి గాయత్రిబాబా శ్రీ గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము, రాజమండ్రి 1990 219 25.00
5278 గాయత్రి.65 294.5 శ్రీ గాయత్రీ జపసంవత్తిః తోలేటి వెంకటరత్నం ఆదుర్తి వేంకటసీతారామచంద్రరావు, వరాహాపురం ... 74 2.00
5279 గాయత్రి.66 294.5 గాయత్రి - స్త్రీలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ పరివార్ ప్రచురణ ... 16 1.50
5280 గాయత్రి.67 294.5 గాయత్రీ జయరామమ్ ముల్లపూడి జయసీతారామశాస్త్రి రచయిత, రేపల్లే ... 30 1.00
5281 గాయత్రి.68 294.5 శ్రీశ్రీశ్రీ గాయత్రీ ప్రశంస అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1992 150 20.00
5282 గాయత్రి.69 294.5 శ్రీ గాయత్రి నిత్యపూజా విధానము పిరాట్ల రామమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1998 24 4.00
5283 గాయత్రి.70 294.5 శ్రీ గాయత్రి నిత్యపూజా విధానము పిరాట్ల రామమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్స్, రాజమండ్రి 1985 24 4.00
5284 గాయత్రి.71 294.5 గాయత్రీ దర్శనము కె. స్వరాజ్య లక్ష్మీ రచయిత్రి, గుంటూరు ... 24 3.00
5285 గాయత్రి.72 294.5 గాయత్రీ మన్త్రము పి.వి. రమణారెడ్డి రచయిత, కొల్లిపర 1982 32 5.00
5286 గాయత్రి.73 294.5 గాయత్రీయాగః సద్గురు రామదాస్ మహరాజ్ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1976 208 6.00
5287 గాయత్రి.74 294.5 గాయత్రీ దైనిక సాధనా లహరి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ ప్రజ్ఞాసంస్ధాన్, అమాలాపురం 1992 25 1.50
5288 గాయత్రి.75 294.5 గాయత్రీ రహస్యము పాలడుగు శేషాచల వర్మ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1975 64 3.00
5289 గాయత్రి.76 294.5 గాయత్రీ రహస్యము పాలడుగు శేషాచల వర్మ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 2000 54 8.00
5290 గాయత్రి.77 294.5 గాయత్రీ మహామంత్ర మంజరి రాచర్ల కృష్ణమూర్తి ... ... 37 2.00
5291 గాయత్రి.78 294.5 గాయత్రీ యజ్ఞోపవీత రహస్యములు పి.ఎస్. ఆచార్య ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 2000 38 7.00
5292 గాయత్రి.79 294.5 గాయత్రీ యజ్ఞోపవీత రహస్యములు పి.ఎస్. ఆచార్య ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 2000 38 7.00
5293 గాయత్రి.80 294.5 గాయత్రీ తత్త్వబోధ శ్రీరామశర్మ ఆచార్యజీ గాయత్రీ ప్రజ్ఞాసంస్ధాన్, అమాలాపురం 1992 18 1.50
5294 గాయత్రి.81 294.5 గాయత్రీ హవనవిధి ... గాయత్రీ శక్తి పీఠము, గుంటూరు ... 32 4.00
5295 గాయత్రి.82 294.5 గాయత్రీ పరివార లక్ష్మము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య, జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి గాయత్రీ పరివార్ ట్రస్ట్, చీరాల 1994 28 3.00
5296 గాయత్రి.83 294.5 శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్ర రత్నము ... గాయత్రీ పీఠము, ఊరగట్ల ... 105 4.00
5297 గాయత్రి.84 294.5 గాయత్రీ మహాత్మ్యము శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ పరివార్ ట్రస్ట్, గుంటూరు ... 22 5.00
5298 గాయత్రి.85 294.5 గాయత్రీ మంత్రార్ధము మహిమ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య భువన విజయమ్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ ... 27 10.00
5299 గాయత్రి.86 294.5 గాయత్రీ మహిమ కోడూరి సుబ్బారావు గాయత్రీ ఆశ్రమము, సికింద్రాబాద్ 1996 44 6.00
5300 గాయత్రి.87 294.5 శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి రత్నమాల వాసా సూర్యనారాయణశాస్త్రి గాయత్రీ సాహిత్య విజ్ఞాన కేంద్రము, రాజమండ్రి ... 16 2.00
5301 గాయత్రి.88 294.5 గాయత్రీ మంత్రార్ధము ఇ. వేదవ్యాస యోగమిత్రమండలి, బెంగుళూర్ 1982 103 15.00
5302 గాయత్రి.89 294.5 గాయత్రీ ణ్డకమ్ ఎస్. దక్షిణాముర్తి శ్రీ కంఠం దక్షిణామూర్తి, ఋషీకేశ్ 1978 16 2.00
5303 గాయత్రి.90 294.5 గాయత్రీ హవన విధి, దీపయజ్ఞం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ విజ్ఞాన వాహిని 1990 36 2.00
5304 గాయత్రి.91 294.5 శ్రీ గాయత్రీ సాధనా రహస్యములు రాధాకృష్ణమూర్తి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2008 152 40.00
5305 గాయత్రి.92 294.5 శ్రీ గాయత్రీ ఆరాధన రాధాకృష్ణమూర్తి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2006 208 63.00
5306 గాయత్రి.93 294.5 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ ద్వితీయ భాగ. జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు 1998 240 24.00
5307 గాయత్రి.94 294.5 గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్ ప్రథమ భాగ. ఆకుల వెంకటేశ్వరరావు వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు 1999 244 24.00
5308 గాయత్రి.95 294.5 ఉపనయన విశిష్టత శ్రీ గాయత్రీ మంత్ర వైభవం జమ్ములమడక భవభూతి శర్మ జమ్ములమడక భవభూతి శర్మ 2013 84 25.00
5309 గాయత్రి.96 294.5 గాయత్రి యొక్క 24 శక్తి ధారలు-యంత్రములు వాటి మర్మములు తుమ్మూరి వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు ... 60 30.00
5310 గాయత్రి.97 294.5 ఉభయ గాయత్రీ తత్త్వ విచారము మున్నంగి పున్నయ్యపంతులు తాడేపల్లి శ్రీరామమూర్తి, గుంటూరు ... 100 15.00
5311 గాయత్రి.98 294.5 గాయత్రీ-నిత్యసాధన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ పరివార్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1987 12 1.00
5312 గాయత్రి.99 294.5 సుప్రభాతమ్ కూచిభట్ల చంద్రశేఖర శర్మ శ్రీ దత్త పబ్లికేషన్స్, మచీలిపట్టణం ... 51 6.00
5313 గాయత్రి.100 294.5 గాయత్రీ మంజరి( పంచకోశ సాధన) 3వ భాగము దా. విశ్వనాధ్ శ్రీ గవలపల్లి కొండయ్య, గుంటూరు 1993 367 15.00
5314 గాయత్రి.101 294.5 గాయత్రీ పరివార లక్ష్మము జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి గాయత్రీ పరివార్, చీరాల 1994 28 3.00
5315 గాయత్రి.102 294.5 గాయత్రి ద్రోణాదుల పుల్లయాచార్యులు ... 1957 32 0.50
5316 గాయత్రి.103 294.5 ధర్మజ్యోతి సనాతన మాస పత్రిక ... 2009 160 30.00
5317 గాయత్రి.104 294.5 గాయత్రీ ఉపాసన శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు 2001 30 4.00
5318 గాయత్రి.105 294.5 శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము ... గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1994 96 6.00
5319 గాయత్రి.106 294.5 గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము ... గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు ... 32 2.00
5320 గాయత్రి.107 294.5 గాయత్రి సమస్యలకు ఒక విలక్షణ పరిష్కారం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు ... 32 3.00
5321 గాయత్రి.108 294.5 గాయత్రీ చాలీసా తుమ్మూరి గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు ... 16 4.00
5322 గాయత్రి.109 294.5 శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి శ్రీ సాయి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 160 12.00
5323 గాయత్రి.110 294.5 గాయత్రీమన్త్రము మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1990 68 2.00
5324 గాయత్రి.111 294.5 వాల్మీకి మహర్షి విరచిత గాయత్రీ రామాయణము శ్రీ ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య ములకలూరి రాధాకృష్ణమూర్తి ... 30 1.00
5325 గాయత్రి.112 294.5 గాయత్రీ హవనవిధి శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు 2001 56 8.00
5326 Gayatri.113 294.5 Sri Gayathri Manthram Baba 16 4.00
5327 లలిత. 1 294.5 తల్లి విన్ని (లలితా సహస్రనామ వివృతి) ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి సం., కర్రా ఈశ్వరరావు ప్రకా. కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు 1975 188 20.00
5328 లలిత. 2 294.5 తల్లి విన్ని (లలితా సహస్రనామ వివృతి) ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి సం., కర్రా ఈశ్వరరావు ప్రకా. కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు 1975 188 20.00
5329 లలిత. 3 294.5 లలితా సహస్రనామ భాష్యమ్ హరిరాధాకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1984 239 25.00
5330 లలిత. 4 294.5 లలితా సహస్రనామ భాష్యమ్ హరిరాధాకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1984 239 25.00
5331 లలిత. 5 294.5 భారతీ వాఖ్య ( శ్రీ లలితా సహస్రనామ వ్యాఖ్యానము) మల్లాప్రగడ శ్రీరంగారావు మాతృశ్రీ అధ్యయన పరిషత్,వైజాగ్ ... 150 75.00
5332 లలిత. 6 294.5 శ్రీలలిత త్రిశతీనామ భాష్యానువాదము అద్వయానందభారతీ స్వామి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1997 245 60.00
5333 లలిత. 7 294.5 లలితా సహస్రమ్ ... శ్రీకృష్ణానందమఠం, హైదరాబాద్ 2008 420 100.00
5334 లలిత. 8 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1999 122 10.00
5335 లలిత. 9 294.5 శ్రీ లాలిత్యము దోర్భల విశ్వనాధశర్మ చిదానంద భారతీస్వామివారు, మెదక్ ... 349 60.00
5336 లలిత. 10 294.5 లలితా త్రిశతీ భాష్యమ్ గరికపాటి కృష్ణమూర్తి రామరాయాది ప్రాచీన కవితా గ్రంథమండలి, నరసరావుపేట 1963 119 5.00
5337 లలిత. 11 294.5 గూఢార్థ దీపిక రాచకొండ వేంకట కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1995 492 116.00
5338 లలిత. 12 294.5 కల్యాణి - లలిత రహస్యనామ స్తోత్ర వ్యాఖ్య వెంకటనరసింహారాయేణ లక్ష్మీముద్రణాలయము, తెనాలి 1939 172 4.00
5339 లలిత. 13 294.5 శ్రీలలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ అబ్బరాజు సీతారామకృష్ణమూర్తి రచియిత, హైదరాబాద్ 2001 91 20.00
5340 లలిత. 14 294.5 శ్రీ విద్యాసముచ్చయము (చతుర్థభాగము) తూండ్ల వేంకటకృష్ణశర్మ శ్రీ విద్యానంద ధర్మ సంస్థ, హైదరాబాద్ 1992 310 50.00
5341 లలిత. 15 294.5 శ్రీ లలితా సహస్ర పూజా-నామ అంతరార్థ వివరణం మైలవరపు శ్రీనివాసరావు రచయిత, గుంటూరు 1993 187 30.00
5342 లలిత. 16 294.5 శ్రీ లలితా నామార్థ మంజుష వడ్లమూడి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1999 245 100.00
5343 లలిత. 17 294.5 శ్రీ చక్ర నగర సామ్రాజ్ఞి గురజాడ సత్యకుమారి, పర్సా జానకీదేవి ఆనంతానంద ప్రకాశన్, మద్రాసు 1993 85 20.00
5344 లలిత. 18 294.5 చైతన్య క్రియా యోగము పిశిపాటి వేంకటగోపాలకృష్ణమూర్తి, పిశిపాటి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2000 72 50.00
5345 లలిత. 19 294.5 సౌభాగ్య భాస్కర భాష్యమ్ నోరి భోగేశ్వర శర్మ శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2005 1248 300.00
5346 లలిత. 20 294.5 సౌభాగ్య భాస్కర భాష్యమ్ నోరి భోగేశ్వర శర్మ శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2005 1248 300.00
5347 లలిత. 21 294.5 శ్రీ లలితా సహస్ర నామ వివరణము (ప్రథమ) జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1997 270 100.00
5348 లలిత. 22 294.5 శ్రీ లలితా సహస్ర నామ వివరణము (ద్వితీయ) జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1997 280 100.00
5349 లలిత. 23 294.5 శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రము (నామావళీ సహితము) సింహంభట్ల రామమూర్తిశాస్త్రి వావిళ్ళ రామస్వామి సన్స్,మద్రాసు 1944 360 4.00
5350 లలిత. 24 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 296 15.00
5351 లలిత. 25 294.5 శ్రీ లలిత సహస్రనామ అష్టోత్తర ఖడ్గమాల వివరణ ఆదిపూడి లలిత సోమరాజు ఆదిపూడి లలిత సోమరాజు 2016 119 60.00
5352 లలిత. 26 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ చైతన్యయతి ... ... 383 20.00
5353 లలిత. 27 294.5 శ్రీ లలితా త్రిశతీ ఈశ్వర సీతారామధన్వంతరి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి ... 205 12.00
5354 లలిత. 28 294.5 లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము సింహంభట్ల రామమూర్తిశాస్త్రి భువన విజయమ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 362 35.00
5355 లలిత. 29 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... ... ... 255 15.00
5356 లలిత. 30 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము శ్రీ విద్యానంద శ్రీ రామకృష్ణమఠం, మద్రాసు 1986 104 4.00
5357 లలిత. 31 294.5 శ్రీ లలితా రహస్య నామ సహస్ర గూఢార్థ దీపిక రాచకొండ వేంకట కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1985 943 50.00
5358 లలిత. 32 294.5 శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి ... ... ... 358 4.00
5359 లలిత. 33 294.5 పంచాశత్పీఠ రూపిణీ రహస్యనామస్తోత్ర శ్రీకరీవ్యాఖ్య నేతి అనంతరామశాస్త్రి నేతి అనంతరామశాస్త్రి, గుంటూరు 2011 264 150.00
5360 లలిత. 34 294.5 శంకర గ్రంథ రత్నావళి తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2005 349 125.00
5361 లలిత. 35 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామస్తోత్రము సింహంభట్ల రామమూర్తిశాస్త్రులు వావిళ్ళ రామస్వామి సన్స్,చెన్నై 2003 360 100.00
5362 లలిత. 36 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామస్తోత్రము చైతన్యయతి ... ... 383 24.00
5363 లలిత. 37 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామస్తోత్రము చైతన్యయతి ... ... 383 24.00
5364 లలిత. 38 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1984 128 2.60
5365 లలిత. 39 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామావళి పాతూరి సీతారామాంజనేయులు శ్రీ విద్యా సేవాసమితి,సికింద్రాబాదు 1975 202 6.00
5366 లలిత. 40 294.5 శ్రీ గుణనికా-శ్రీ దేవీరహస్యనామ నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామి శ్రీ శృంగేరీ శ్రీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠం,గుంటూరు 1986 64 5.00
5367 లలిత. 41 294.5 శ్రీ గుణనికా-శ్రీ దేవీరహస్యనామ నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామి శ్రీ శృంగేరీ శ్రీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠం,గుంటూరు 1986 64 5.00
5368 లలిత. 42 294.5 దేవి మహత్త్యము కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణమఠం, చెన్నై 1984 170 7.00
5369 లలిత. 43 294.5 దేవి మహత్త్యము కందుకూరు-మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణమఠం, చెన్నై 1984 170 7.00
5370 లలిత. 44 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామపద్యరత్నములు సంకాసత్యవతీదేవి రాయల్ ప్రెస్,కాకినాడ 1968 296 3.00
5371 లలిత. 45 294.5 Devi Divine Mother Cosmic Energy Devisumangalananda Devisumangalananda 1983 31 2.00
5372 లలిత. 46 294.5 శ్రీ లలితా ష్టోత్తర శతనామ వివృతి మిన్నికంటి గురునాధశర్మ బోడపాటి సీతారామాంజనేయ శర్మ, హైదరాబాద్ 1983 58 4.00
5373 లలిత. 47 294.5 శ్రీ లలితా పూజావిధానము ఎ.యల్.యన్.రావు ధి వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, శ్రీకాకుళం 2001 72 20.00
5374 లలిత. 48 294.5 లలితాంబిక (పద్యకావ్యము) మైలవరపు శ్రీనివాసరావు ... 2002 204 80.00
5375 లలిత. 49 294.5 శ్రీ లలితా స్తోత్రమంజరి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1990 101 10.00
5376 లలిత. 50 294.5 శ్రీ లలితా స్తవము మొవ్వవృషాద్రిపతి శ్రీ భారతీ సాహితీ సమితి, గుంతకల్లు 1990 38 8.00
5377 లలిత. 51 294.5 శ్రీ లలితాష్టోత్తర రహస్యార్థము యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు చిట్టా కృష్ణబ్రహ్మం, విజయవాడ 2005 111 40.00
5378 లలిత. 52 294.5 శ్రీ లలితాంబికా పూజా విధానము శంకరమంచి శ్రీరామ కుమారశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2010 54 25.00
5379 లలిత. 53 294.5 శ్రీ లలితా దివ్యస్తోత్ర మంజరి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1992 144 15.00
5380 లలిత. 54 294.5 శ్రీ లలితా రహస్య నామ సహస్రమ్ వడ్లమూడి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1999 24 2.00
5381 లలిత. 55 294.5 శ్రీ లలిత సర్వేశ్వర మహర్షి సర్వేశ్వర ఆశ్రమం, చెన్నై 1982 96 10.00
5382 లలిత. 56 294.5 శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్ర రత్నము ... శ్రీ లలితా కుటుంబము, కొణితివాడ 1989 48 2.00
5383 లలిత. 57 294.5 లలితోపాఖ్యానము సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 1969 114 4.50
5384 లలిత. 58 294.5 శ్రీ లలితా పంచరత్నములు ... శ్రీ విద్యా సేవాసమితి,సికింద్రాబాదు 1998 13 1.00
5385 లలిత. 59 294.5 శ్రీ లలితా పరమేశ్వరీ మహానిత్యారాధనావిధి చేబ్రోలు త్రిపురసుందరి రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 72 75.00
5386 లలిత. 60 294.5 ప్రణవసాహస్రి అరిపిరాల విశ్వం శ్రీ పరంపరం విశ్వంభరా, హైదరాబాద్ 1991 47 10.00
5387 లలిత. 61 294.5 శ్రీ మంజీరము వేంకట లక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి రచయిత, మచిలీపట్టణం 1979 16 1.00
5388 లలిత. 62 294.5 శ్రీ అద్వైతశాంకరీ కాశీవిశ్వేర వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1991 50 2.00
5389 లలిత. 63 294.5 శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రము మహాత్త్య ఫలశ్రుతులు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత్ర, రాజమండ్రి 2000 33 3.00
5390 లలిత. 64 294.5 శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ తూనుగుంట్ల కృష్ణబాబు, కృష్ణకుమారి తూనుగంట్ల కృష్ణబాబు, కృష్ణకుమారి, ఏలూరు ... 50 2.00
5391 లలిత. 65 294.5 శ్రీ లలితా స్తవరత్నము పోతూరి సీతారామాంజనేయులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1995 57 15.00
5392 లలిత. 66 294.5 శ్రీ లలితా దేవి చరిత్ర సిద్దేశ్వరానంద భారతీస్వామి శ్రీ లలితాపీఠం, విశాఖపట్నం ... 154 60.00
5393 లలిత. 67 294.5 శ్రీ లలితా పూజావిధానము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 1997 44 10.00
5394 లలిత. 68 294.5 శ్రీ లలితా రహస్యనామ స్తోత్ర ప్రబంధము నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామి బోల్లేపల్లి సత్యనారాయణ, గుంటూరు 1996 77 25.00
5395 లలిత. 69 294.5 శ్రీ లలితా రహస్యనామ స్తోత్రము రావి మోహనరావు రచయిత, చీరాల ... 32 2.00
5396 లలిత. 70 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రరత్నము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 24 2.00
5397 లలిత. 71 294.5 శ్రీ గుణనికా-శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము శివకల్యాణానంద భారతమహాస్వామి జొన్నలగడ్డ కామేశ్వరమ్మ, హైదరాబాద్ ... 40 4.00
5398 లలిత. 72 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... శ్రీ బాలజీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 21 2.00
5399 లలిత. 73 294.5 శ్రీ గుణనికా-శ్రీ దేవీరహస్యనామ ... శ్రీ శృంగేరీ శ్రీ విరూపాక్ష శ్రీ పీఠం,గుంటూరు ... 64 3.00
5400 లలిత. 74 294.5 లలితాసహస్రనామములు ... ... ... 58 4.00
5401 లలిత. 75 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనాస స్తోత్రమ్ మునగాల ప్రసాదరావు రచయిత, గుంటూరు ... 36 2.00
5402 లలిత. 76 294.5 శ్రీ గుణనికా-శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము శివకల్యాణానంద భారతమహాస్వామి జొన్నలగడ్డ కామేశ్వరమ్మ, హైదరాబాద్ ... 40 4.00
5403 లలిత. 77 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్త్రోత్రమ్ ... జి. తెలుగు ... 16 1.00
5404 లలిత. 78 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్త్రోత్రమ్ హరి రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, వరంగల్ 1984 38 4.00
5405 లలిత. 79 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్త్రోత్రమ్ ... వావిళ్ళ రామస్వామి సన్స్,చెన్నై ... 64 1.50
5406 లలిత. 80 294.5 మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రవివరణము జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2002.1 76 30.00
5407 లలిత. 81 294.5 ఆదిశంకరుల కవితా మాధురి ... ... ... 41 2.00
5408 లలిత. 82 294.5 శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రము రామకృష్ణకవి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1995 31 4.00
5409 లలిత. 83 294.5 శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రము వీ.రా. ఆచార్య కాళహస్తి ప్రచురణాలయం, శ్రీకాళహస్తి 1973 96 2.00
5410 లలిత. 84 294.5 శ్రీ లలితాస్తోత్రము చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ సరస్వతీ విహారము, తిరుపతి ... 29 1.00
5411 లలిత. 85 294.5 శ్రీమదంబికాస్తవము లక్ష్మీకాంతానందయోగివర్యులుల ఆనందశ్రమ సంఘం, తెనాలి ... 64 2.00
5412 లలిత. 86 294.5 అంబికా సుప్రభాతం-అంబికా స్తవకదమ్భమ్ ... మాతృశ్రీ ప్రింటర్స్, బాపట్ల ... 28 1.25
5413 లలిత. 87 294.5 లలితా సహస్రనామ స్తోత్రము ... పి. రాధాకృష్ణమూర్తి, రాజమండ్రి 1981 308 10.00
5414 లలిత. 88 294.5 శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరి కదంబము చల్లా రామగణపతి ప్రసాద శాస్త్రి శ్రీ సూర్యనారాయణ గ్రంథమాల, రాజమండ్రి 1982 162 6.00
5415 లలిత. 89 294.5 శ్రీ దేవి మహాత్మ్యం ఓరుగంట్యువనామక నీలకణ్ఠశాస్త్రి ... 1954 108 1.00
5416 లలిత. 90 294.5 దేవి స్తోత్రం ... దావూలూరి కోటిసూర్యప్రకాశరావు, తెనాలి 1984 33 2.50
5417 లలిత. 91 294.5 స్తోత్రచతుష్టయమ్ ... ... ... 24 1.00
5418 లలిత. 92 294.5 శ్రీ రాజరాజేశ్వరి భావసుమమాల బోయపాటి లక్ష్మీ ఆండాళ్లమ్మ రచయిత్రి, తిరుపతి ... 34 0.60.
5419 లలిత. 93 294.5 దేవి స్తోత్రం ... దావూలూరి కోటిసూర్యప్రకాశరావు, తెనాలి 1984 33 2.50
5420 లలిత. 94 294.5 భక్తిరంజని (దేవి స్తోత్రాణి) ... ... ... 108 5.00
5421 లలిత. 95 294.5 శ్రీ దేవి స్తుతిమంజరి రామడుగుల వేంకటసుబ్రహ్మణ్య సోమయాజులు శ్రీ సరస్వతీ జ్యోతిష్యాలయము, కాకినాడ ... 16 1.25
5422 లలిత. 96 294.5 శ్రీ లలిత హనుమంత రాయ శర్మ కల్యాణానంద పీఠము, హైదరాబాద్ ... 30 15.00
5423 లలిత. 97 294.5 శ్రీ లలితానామ సహస్రార్థము కృష్ణప్రసాద్ రచయిత 2000 54 40.00
5424 లలిత. 98 294.5 దేవిపంచస్తవి .... ... ... 192 5.00
5425 లలిత. 99 294.5 శ్రీ దుర్గాసప్తశతీ శ్రీనిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్మం సాయి పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 246 45.00
5426 లలిత. 100 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... ... 2004 78 45.00
5427 లలిత. 101 294.5 లలితారహస్యసహస్రనామ పరిమళవివరము భానుమతి కేశవరావు శ్రీ వేంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 180 96.00
5428 లలిత. 102 294.5 శ్రీ లలిత ద్వితీయ భాగము మాస్టర్ పార్వతీకుమార్ జగద్గురు మందిరము, విశాఖపట్నం 2007 176 40.00
5429 లలిత. 103 294.5 శ్రీ లలిత తృతీయ భాగము మాస్టర్ పార్వతీకుమార్ జగద్గురు మందిరము, విశాఖపట్నం 2008 192 40.00
5430 లలిత. 104 294.5 శ్రీ లలితా రహస్యనామ సహస్రమ్ వడ్లమూడి వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1999 24 5.00
5431 లలిత. 105 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1999 122 10.00
5432 లలిత. 106 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే. 1999 122 10.00
5433 లలిత. 107 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనాస స్తోత్రము ... ... ... 72 6.00
5434 లలిత. 108 294.5 లలితాసహస్రనాత్రిశతీఖడ్గమాలా అష్టోత్తర శతనామావళిః ... ... ... 40 4.00
5435 లలిత. 109 294.5 శ్రీ లలితారహస్యోపనిషత్తు క్రోవి పార్థసారథి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2005 36 12.00
5436 లలిత. 110 294.5 శ్రీలలితానిత్యపూజ పురాణపండ శ్రీచిత్ర మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 32 5.50
5437 లలిత. 111 294.5 శ్రీలలితానిత్యపూజ ఎక్కిరాల అనంతకృష్ణ మాష్టర్ ఇ.కె.పబ్లిషర్స్, విశాఖపట్నం 2006 72 25.00
5438 లలిత. 112 294.5 ఇంద్రాణీ సప్తశతీ వాసిష్ఠగణపతిముని శ్రీ రమణ సత్సంగ, అనంతపురం 1988 264 20.00
5439 లలిత. 113 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనామస్తోత్ర మాహాత్మ్యము ... ... ... 102 14.00
5440 లలిత. 114 294.5 శ్రీ లాలిత్యము ... సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి ... 96 30.00
5441 లలిత. 115 294.5 ఋషి ప్రణాలికలో సంధ్యా వందనము, శ్రీ విద్యారహస్యనామలాలిత్యనుగ్రహ దీపిక ... ... 2004 40 15.00
5442 లలిత. 116 294.5 శ్రీ విద్యాపంచదశి క్రోవి పార్థసారథి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 190 75.00
5443 లలిత. 117 294.5 శ్రీ విద్యాసపర్యా-పంచార్చనా సహితమ్ పాలకుర్తి నృసింహరామ సిద్ధాన్తి శ్రీ రాజేశ్వరి దేవస్థానము, వరంగల్ 2001 193 75.00
5444 లలిత. 118 294.5 శ్రీ విద్యామహాయంత్రము క్రోవి పార్థసారథి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 205 80.00
5445 లలిత. 119 294.5 శ్రీ విద్యా నిత్యాహ్నికము పీ.వీ.బీ. మహాదేవ్ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1999 228 75.00
5446 లలిత. 120 294.5 శ్రీ విద్యా దర్పణము క్రోవి పార్థసారథి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 2000 170 75.00
5447 లలిత. 121 294.5 దశమహావిద్యలు దేవరకొండ శేషగిరిరావు రచయిత, నిడదవోలు 2003 76 15.00
5448 లలిత. 122 294.5 దశమహావిద్యలు సిద్దేశ్వరానంద భారతీస్వామి శ్రీ లలితా పీఠము, విశాఖపట్టణము 2004 36 60.00
5449 లలిత. 123 294.5 మహావిద్యాది సూత్రావళి (దశమహావిద్యలు) శ్రీవాసిష్ఠగణపతిముని భువనవిజయము పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 135 45.00
5450 లలిత. 124 294.5 దేవీకథలు మల్లాప్రగడ శ్రీరంగారావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1996 109 30.00
5451 లలిత. 125 294.5 శ్రీలలితోపాసనా సర్వస్వము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2005 408 105.00
5452 లలిత. 126 294.5 కామకలా విలాసము సింహంభట్ల రామమూర్తిశాస్త్రి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 2001 295 116.00
5453 లలిత. 127 294.5 శ్రీ విద్యా సర్వస్వము క్రోవి పార్థసారథి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల, విజయవాడ 1998 188 75.00
5454 లలిత. 128 294.5 శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరి లఘుస్తుతి కొల్లూరు అవతార శర్మ రచయిత, కాకినాడ ... 72 35.00
5455 లలిత. 129 294.5 శ్రీ దేవి స్తోత్రమ్ నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామి ప్రఖ్య సమీరకుమార దేవేన 1974 52 1.50
5456 లలిత. 130 294.5 శ్రీ దేవీసూక్త పరమార్థము ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1972 68 1.00
5457 లలిత. 131 294.5 భద్రే.....రుద్రే పురాణపండ శ్రీనివాస్ ... ... 31 25.00
5458 లలిత. 132 294.5 జయజయహే... పురాణపండ శ్రీనివాస్ ఇంద్రకీలాద్రి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 104 27.00
5459 లలిత. 133 294.5 అష్టాదశ శక్తిపీఠములు వజ్రపాణి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2006 76 45.00
5460 లలిత. 134 294.5 ఆదిశక్తి-అవతారాలు రామకృష్ణభాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1995 60 15.00
5461 లలిత. 135 294.5 ఆదిశక్తి-అవతారాలు రామకృష్ణభాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1995 60 15.00
5462 లలిత. 136 294.5 దేవి దివ్య స్తోత్రమంజరి ఆమంచి సీతారామాంజనేయ శాస్త్రి రచయిత, తెనాలి ... 94 15.00
5463 లలిత. 137 294.5 శ్రీ లాలిత్యము దోర్భల విశ్వనాధశర్మ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి ... 96 30.00
5464 లలిత. 138 294.5 శ్రీ లాలిత్యము దోర్భల విశ్వనాధశర్మ శ్రీ పురుషోత్తమ ధర్మప్రచార సభ 1991 58 12.00
5465 లలిత. 139 294.5 శ్రీ లలితా సహస్రనా స్తోత్రము, శ్రీ విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... ధర్మప్రచార పరిషత్, తిరుపతి 1999 86 12.00
5466 లలిత. 140 294.5 మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రమ్ దీవి నరసింహ దీక్షిత్ వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 29 12.00
5467 లలిత. 141 294.5 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము టి. వీరభద్రరావు ... ... 36 12.00
5468 లలిత. 142 294.5 శ్రీ లలితావిష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రము ... ... ... 50 50.00
5469 లలిత. 143 294.5 శ్రీ లలితా, విష్ణు, లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... ... 2009 48 20.00
5470 లలిత. 144 294.5 శ్రీ లలితా, విష్ణు, లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్, విజయవాడ ... 96 24.00
5471 లలిత. 145 294.5 శ్రీ లలితా విష్ణుసహస్రనామ స్తోత్రాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1995 56 8.00
5472 లలిత. 146 294.5 శ్రీ లలితా విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1994 56 6.00
5473 లలిత. 147 294.5 శ్రీ లలితా,విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రములు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 80 12.00
5474 లలిత. 148 294.5 శ్రీ లలితా విష్ణు సహస్ర శ్రీరామ రక్షా స్తోత్రాలు పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 68 10.00
5475 లలిత. 149 294.5 శ్రీ లలితా-విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రాలు పురాణపండ శ్రీచిత్ర మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2004 86 16.00
5476 లలిత. 150 294.5 శ్రీ లలితా-విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రాలు పురాణపండ శ్రీచిత్ర మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2008 86 22.00
5477 లలిత. 151 294.5 శ్రీ దుర్గాదేవీ మహాత్మ్యము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 141 20.00
5478 లలిత. 152 294.5 శ్రీ దుర్గాదీవీ వైభవము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1993 141 15.00
5479 లలిత. 153 294.5 ఆదిపరాశక్తి దుర్గాంబ కాశీభట్ల సుబ్బరామశర్మ రచయిత, కడప 2005 139 60.00
5480 లలిత. 154 294.5 దివ్యవాణి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 2004 94 25.00
5481 లలిత. 155 294.5 శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీ జ్యోతిర్యయి దుర్గాపీఠము, చీరాల 2011 112 80.00
5482 లలిత. 156 294.5 శ్రీ దుర్గాదేవీ వైభవము పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1995 141 20.00
5483 లలిత. 157 294.5 శ్రీ చణ్డీస్తోత్ర చతుష్టయమ్ ... ఆర్ష భారతి, తెనాలి ... 32 2.00
5484 లలిత. 158 294.5 శ్రీ కనకదుర్గాదేవి మహిమ పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం దుర్గామల్లేశ్వర దేవస్థానము, విజయవాడ ... 92 1.50
5485 లలిత. 159 294.5 శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వైభవం గౌరీ విజయప్రకాష్ సరస్వతి పబ్లికేషన్, విజయవాడ 2001 95 20.00
5486 లలిత. 160 294.5 శ్రీదేవీమాహాత్మ్యమ్ ... ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2000 260 100.00
5487 లలిత. 161 294.5 శ్రీదేవీమాహాత్మ్యమ్ ... ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2000 260 100.00
5488 లలిత. 162 294.5 శ్రీ చండీ నవావరణ పూజాకల్పః భాగవతుల లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ విరజానంద నాథ, విజయవాడ ... 144 20.00
5489 లలిత. 163 294.5 శ్రీదేవీమాహాత్మ్యము గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ రచయిత, తిరుపతి 1988 140 8.00
5490 లలిత. 164 294.5 శ్రీదేవీ మహాత్మ్యం గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ రచయిత, తిరుపతి 1987 32 5.00
5491 లలిత. 165 294.5 శ్రీదేవి ఖడ్గమాల నామార్థ దీపిక కురుగంటి విశ్వనాథశర్మ రచయిత, ఒంగోలు 2006 168 40.00
5492 లలిత. 166 294.5 శ్రీ కనకదుర్గమాహాత్మ్యం, శ్రీ కనకదుర్గా నందలహరీ ధూళిపాళ రామమూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1984 83 8.00
5493 లలిత. 167 294.5 శ్రీదేవీసప్తశతీ పాతూరి సీతారామాంజనేయులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో, కర్నూలు 1986 216 18.00
5494 లలిత. 168 294.5 శ్రీ చండీ చరితావళి జొన్నచవిత్తుల యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 48 20.00
5495 లలిత. 169 294.5 శ్రీ చండీ నవావరణ పూజాకల్పః భాగవతుల లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ విరజానంద నాథ, విజయవాడ ... 144 20.00
5496 లలిత. 170 294.5 శ్రీ దేవీమాహాత్మ్యం గౌరిపెద్ది రామసుబ్బశర్మ రచయిత, తిరుపతి 1987 44 5.00
5497 లలిత. 171 294.5 శ్రీ చండీ సప్తశతీ పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1985 179 8.00
5498 లలిత. 172 294.5 శ్రీ చండీ సప్తశతీ పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యం సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1985 179 8.00
5499 లలిత. 173 294.5 ఆదిశక్తి అవతారాలు శ్రీ రామకృష్ణభాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1995 60 6.00
5500 లలిత. 174 294.5 చండీ సహస్త్ర నామస్తోత్రము ... వివివి. లక్ష్మీనారాయణ ... 157 5.00