వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -58

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
28501 కవితలు. 1002 తీర్చుకోలేని రుణం శ్రీశ్రీ-33 చెరుకూరి సత్యనారాయణ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 31 20.00
28502 కవితలు. 1003 పరుసవేది శ్రీశ్రీ-34 జ్వాలాముఖి శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 39 20.00
28503 కవితలు. 1004 గురజాడ శ్రీశ్రీలపై దాడి-35 సి. వి. శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 31 20.00
28504 కవితలు. 1005 నవరసాల శ్రీశ్రీ-36 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 31 20.00
28505 కవితలు. 1006 శ్రీశ్రీ సినిమా కబుర్లు-37 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 55 30.00
28506 కవితలు. 1007 నూతన యుగకర్త శ్రీశ్రీ-38 సి. నారాయణరెడ్డి శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 55 30.00
28507 కవితలు. 1008 చెరబందేమాతరం-43 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2012 31 20.00
28508 కవితలు. 1009 మహాకవికి అశ్రునైవేద్యం ఎక్స్రే సాహిత్య మాసపత్రిక-45 సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2012 47 25.00
28509 కవితలు. 1010 విరసం అధ్యక్షోపన్యాసాలు-48 శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2012 39 20.00
28510 కవితలు. 1011 మూడుయాభయిల అడుగుజాడ-49 సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2013 53 25.00
28511 కవితలు. 1012 శ్రీశ్రీ క్విజ్-50 సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2013 135 60.00
28512 కవితలు. 1013 జీవరసాగ్ని సొగసు శ్రీశ్రీ ఛాయరాజ్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2014 45 25.00
28513 కవితలు. 1014 శ్రీశ్రీకి జయహో అద్దేపల్లి రామమోహనరావు శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2014 63 30.00
28514 కవితలు. 1015 జగన్నాథ రథచక్రాలు కె.వి. రమణారెడ్డి శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2014 99 50.00
28515 కవితలు. 1016 అగ్ని సంతకం సశ్రీ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2004 29 20.00
28516 కవితలు. 1017 మహాకవికి అశ్రునైవేద్యం,మహోగ్రతాపం గీతాలు, మహాకవికి కవితాంజలి,శ్రీశ్రీ చిరునామా, ప్రజాసాహితి, ప్రజా కవిత-1,నాస్తిక్ యుగం, విద్యుల్లత, శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడసాహిత్యోద్యమ మాస పత్రిక 198819711983 511 100.00
28517 కవితలు. 1018 కవితా సమకాలీన కవితల కాలనాళిక విశ్వేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2010 32 10.00
28518 కవితలు. 1019 కవితా సమకాలీన కవితల కాలనాళిక విశ్వేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2010 37 10.00
28519 కవితలు. 1020 లహరి శ్రీశ్రీ శతజయంతి ప్రత్యేకం ... ... 2010 118 25.00
28520 కవితలు. 1021 కళాకేళి సోమసుందర్ ఆవంత్స శ్రీశ్రీ అభినందన సంచిక 1970 100 1.60
28521 కవితలు. 1022 చినుకు సాహిత్య మాసపత్రిక శ్రీశ్రీ నండూరి రాజగోపాల్ చినుకు సాహిత్య మాసపత్రిక 2005 63 10.00
28522 కవితలు. 1023 శ్రీశ్రీ యుగ కవికి నివాళి శ్రీరమణ పత్రిక మన మాస పత్రిక 2002 84 5.00
28523 కవితలు. 1024 ప్రజాసాహితి (శ్రీశ్రీ) కొత్తపల్లి రవిబాబు ప్రజాసాహితి మాస పత్రిక 2003 66 10.00
28524 కవితలు. 1025 ప్రజాసాహితి సాహిత్య సాంస్కృతికోద్యమ మాసపత్రిక(శ్రీశ్రీ) పి.ఎస్. నాగరాజు మహాకవి శ్రీశ్రీ శతజయంతి ప్రత్యేక సంచిక 2010 144 50.00
28525 కవితలు. 1026 రచన ఇంటింటి పత్రిక (శ్రీశ్రీ) ... రచన ఇంటింటి మాస పత్రిక 1998 120 20.00
28526 కవితలు. 1027 ప్రజల పక్షాన ప్రతిజ్ఞ శ్రీశ్రీ సాహిత్య విశేష సంచిక వేణు సంకోజు, అమ్మంగి వేణుగోపాల్ జయమిత్ర సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక 2010 148 120.00
28527 కవితలు. 1028 శ్రీశ్రీ సన్మాన సంచిక ... సన్మాన సంచిక, విశాఖపట్నం 1970 171 2.00
28528 కవితలు. 1029 మహాకవి శ్రీశ్రీ అభినంద సంచిక 70వ జన్మదిన మహాత్సవాలు ... శ్రీశ్రీ సప్తతిపూర్తి మహాత్సవ ఆహ్వాన సంఘం, కాకినాడ 1980 100 5.00
28529 కవితలు. 1030 మేము సైతం.... (శ్రీశ్రీ శతజయంతి సంచిక) ... ఎం.ఏ. తెలుగు విభాగం, శ్రీకాకుళం 2009 40 40.00
28530 కవితలు. 1031 శ్రీశ్రీ100 శతజయంతి విశేష సంచిక సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2010 152 100.00
28531 కవితలు. 1032 శ్రీశ్రీ101 మహాకవి శ్రీశ్రీ విశేష సంచిక సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ శ్రీశ్రీ సాహిత్యనిధి, విజయవాడ 2011 152 100.00
28532 కవితలు. 1033 పదండి ముందుకు... (శ్రీశ్రీ శతజయంతి వేడుకలు) ... ప్రజానాట్యమండలి (సావనీరు) 2010 51 50.00
28533 కవితలు. 1034 అభ్యుదయ సాహిత్యవేదిక సృజన (శ్రీశ్రీ సాహిత్య సమాలోచన) ... అభ్యుదయ సాహిత్య వేదిక 1970 149 50.00
28534 కవితలు. 1035 నవ్య కవితాశ్రీ శ్రీశ్రీ ... ఆదివారం ఆంధ్రప్రభ 2010 46 10.00
28535 కవితలు. 1036 తెలుగు జాతి చరిత్ర నుదుటి తిలకం శ్రీశ్రీ ... ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ అధికార పత్రిక 2009 32 7.00
28536 కవితలు. 1037 శ్రీశ్రీ అంటే కావు రెండు అక్షరాలు మరో ప్రపంచానికి వెలుగులు చేవ్రాలు కె. దేవేంద్ర జన గానం సాంస్కృతికోద్యమ పత్రిక 2009 48 6.00
28537 కవితలు. 1038 అయితే పదండి... కె. దేవేంద్ర జన గానం సాంస్కృతికోద్యమ పత్రిక 2010 48 6.00
28538 కవితలు. 1039 మహాకవి శ్రీశ్రీ ప్రత్యేక సంచిక ... ఆంధ్రజ్యోతి ప్రచురణ, నవ్య వీక్లి 2009 73 10.00
28539 కవితలు. 1040 యుగకవి శ్రీశ్రీ సంస్మరణ సంచిక 1983 ... చేతన సాహితీ సంస్థ, మధ్యప్రదేశ్ 1983 120 10.00
28540 కవితలు. 1041 రచన ఇంటింటి పత్రిక (శ్రీశ్రీ) ... రచన ఇంటింటి మాస పత్రిక 1998 116 20.00
28541 కవితలు. 1042 ప్రజాసాహితి సాహిత్య సాంస్కృతికోద్యమ మాసపత్రిక(శ్రీశ్రీ) ... ప్రజాసాహితి మాస పత్రిక 2010 48 10.00
28542 కవితలు. 1043 ఈ శతాబ్దం శ్రీశ్రీదే (శతజయంతి ముగింపు సందర్భంగా ప్రత్యేక సంచిక ... కదలిక సాహిత్య మాస పత్రిక 2010 51 10.00
28543 కవితలు. 1044 శ్రీశ్రీ క్యాలెండర్ 2013 శ్రీశ్రీ 2013 క్యాలెండర్ 2013 12 25.00
28544 కవితలు. 1045 కవికోకిల గ్రంథావళి శతజయంతి సంపుటి-1 దువ్వూరి రామిరెడ్డి దువ్వూరు రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 1996 551 200.00
28545 కవితలు. 1046 కవికోకిల గ్రంథావళి శతజయంతి సంపుటి-2 దువ్వూరి రామిరెడ్డి దువ్వూరు రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 1996 631 200.00
28546 కవితలు. 1047 కవికోకిల గ్రంథావళి తృతీయ సంపుటి (గులాబితోట-పండ్లతోట) దువ్వూరి రామిరెడ్డి దువ్వూరు రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 2002 486 200.00
28547 కవితలు. 1048 కవికోకిల గ్రంథావళి 2 దువ్వూరి రామిరెడ్డి ప్రభాత ముద్రణాలయము, నెల్లూరు ... 320 2.00
28548 కవితలు. 1049 కవికోకిల గ్రంథావళి 3 దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1956 352 7.50
28549 కవితలు. 1050 కవికోకిల గ్రంథావళి-4 (వ్యాసములు) దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1955 235 3.00
28550 కవితలు. 1051 కవికోకిల గ్రంథావళి-4 (వ్యాసములు) దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1967 274 6.00
28551 కవితలు. 1052 గులాబితోట (కవికోకిల గ్రంథావళి-5) దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1967 300 6.00
28552 కవితలు. 1053 కవికోకిల గ్రంథావళి-6 (పండ్లతోట) దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1956 300 6.00
28553 కవితలు. 1054 పలిత కేశము-కవి-రవి కావ్యములు దువ్వూరి రామిరెడ్డి దువ్వూరు రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 1942 51 5.00
28554 కవితలు. 1055 కృషీవలుడు దువ్వూరి రామిరెడ్డి దువ్వూరు రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 1992 34 15.00
28555 కవితలు. 1056 కృషీవలుడు దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం ... 35 1.00
28556 కవితలు. 1057 పానశాల దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1958 72 2.00
28557 కవితలు. 1058 నక్షత్రమాల దువ్వూరి రామిరెడ్డి వావిళ్ళ ప్రెస్సు, చెన్నపురి 1921 53 0.50
28558 కవితలు. 1059 నలజారమ్మ దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1961 40 5.00
28559 కవితలు. 1060 వనకుమారి దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1963 110 2.25
28560 కవితలు. 1061 భగ్నహృదయము దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1967 72 1.50
28561 కవితలు. 1062 జలదాంగన దువ్వూరి రామిరెడ్డి ఇండియా ప్రింటింగ్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1920 30 0.50
28562 కవితలు. 1063 జలదాంగన దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1964 29 0.75
28563 కవితలు. 1064 పలిత కేశము-కవి-రవి దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1962 82 2.50
28564 కవితలు. 1065 కడపటి వీడుకోలు దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1966 40 1.00
28565 కవితలు. 1066 డైరీ-ఉత్తరాలు దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, పెమ్మారెడ్డిపాలెం 1960 152 3.00
28566 కవితలు. 1067 దువ్వూరి రామిరెడ్డి దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి సాహిత్య అకాదెమి, న్యూ ఢిల్లీ 1999 111 25.00
28567 కవితలు. 1068 కవిరాజు సాహిత్య సర్వస్వం-1 త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజు సాహితీ సమితి, గుంటూరు 1996 580 115.00
28568 కవితలు. 1069 కవిరాజు సాహిత్య సర్వస్వం-2 త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజు సాహితీ సమితి, గుంటూరు 1996 370 75.00
28569 కవితలు. 1070 కవిరాజు సాహిత్య సమాలోచన త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజు సాహితీ సమితి, గుంటూరు 1996 191 65.00
28570 కవితలు. 1071 సూతపురాణము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1971 433 15.00
28571 కవితలు. 1072 సూతపురాణము ప్రథమాశ్వాసము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 565 15.00
28572 కవితలు. 1073 సూతపురాణము ప్రథమాశ్వాసము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 565 15.00
28573 కవితలు. 1074 సూతపురాణము ప్రథమాశ్వాసము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 124 1.50
28574 కవితలు. 1075 సూతపురాణము ద్వితీయాశ్వాసము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమము, తెనాలి ... 100 3.00
28575 కవితలు. 1076 సూతపురాణము తృతీయాశ్వాసము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 156 2.00
28576 కవితలు. 1077 సూతపురాణము చతుర్థాశ్వాసము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమ గ్రంథమాల, విజయవాడ ... 192 2.00
28577 కవితలు. 1078 వచన సూతపురాణం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1995 164 15.00
28578 కవితలు. 1079 వచన సూతపురాణం మొదటి భాగం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1995 164 15.00
28579 కవితలు. 1080 వచన సూతపురాణం రెండవ భాగం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1995 142 15.00
28580 కవితలు. 1081 సూత పురాణం-1 త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2011 144 100.00
28581 కవితలు. 1082 సూత పురాణం-2 త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2011 176 100.00
28582 కవితలు. 1083 భగవద్గీత త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1977 120 4.00
28583 కవితలు. 1084 కవిరాజుపీఠికలు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1996 165 60.00
28584 కవితలు. 1085 ఖూనీ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజ సాహిత్యవిహార్, గుడివాడ 1961 78 1.50
28585 కవితలు. 1086 శంబుకవధ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి అన్నపూర్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 82 6.00
28586 కవితలు. 1087 శంబుకవధ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజ సాహిత్యవిహార్, గుడివాడ 1988 86 8.00
28587 కవితలు. 1088 శంబుకవధ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1978 112 3.00
28588 కవితలు. 1089 కవిరాజు శతకాలు-గీతాలు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి అన్నపూర్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 92 5.00
28589 కవితలు. 1090 శతకాలు-గీతాలు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1977 72 2.00
28590 కవితలు. 1091 ఖూనీ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1971 73 2.00
28591 కవితలు. 1092 సూతశ్రమ గీతాలు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి ... ... 34 0.50
28592 కవితలు. 1093 కురుక్షేత్ర సంగ్రామము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1971 114 3.00
28593 కవితలు. 1094 కురుక్షేత్ర సంగ్రామము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజ సాహిత్యవిహార్, గుడివాడ 1988 146 10.00
28594 కవితలు. 1095 కవిరాజ ప్రశస్తి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1990 79 10.00
28595 కవితలు. 1096 కవిరాజ మార్గము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి శతజయంతి ప్రచురణ 1987 66 10.00
28596 కవితలు. 1097 కవిరాజు త్రిపురనేని ప్రభావం త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్ ప్రచురణ 1997 32 6.00
28597 కవితలు. 1098 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ జీవితం నర్రా కోటయ్య కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1987 44 5.00
28598 కవితలు. 1099 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి శతజయంతి ప్రారంభ సంచిక రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1986 202 25.00
28599 కవితలు. 1100 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి శతజయంతి సంచిక రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1986 198 10.00
28600 కవితలు. 1101 హేతువాద యుగకర్త కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1991 26 3.00
28601 కవితలు. 1102 త్రిపురనేని జీవితం సాహిత్య-సామాజిక కృషి ... కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్ ప్రచురణ 2010 60 5.00
28602 కవితలు. 1103 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి రచనలు-భావవిప్లవం కిలారి సురేంద్ర ... ... 396 15.00
28603 కవితలు. 1104 కవిరాజు (త్రిపురనేని-జీవిత చిత్రణము) కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1965 199 4.00
28604 కవితలు. 1105 కవిరాజు కథ రావెల సాంబశివరావు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి, గుంటూరు 1987 32 2.00
28605 కవితలు. 1106 కవిరాజ విజయము రావెల సాంబశివరావు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి, గుంటూరు 1988 56 5.00
28606 కవితలు. 1107 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి జీవితం-సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1983 182 10.00
28607 కవితలు. 1108 కవిరాజు జీవితం-సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1964 171 10.00
28608 కవితలు. 1109 కవిరాజ మార్గము ... తిపురనేని రామస్వామి చౌదరి శతజయంతి ప్రచురణ ... 50 1.00
28609 కవితలు. 1110 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి రచనలు జీవితము ... త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి శతజయంతి సంఘము 1987 99 5.00
28610 కవితలు. 1111 కవిరాజు త్రిపురనేని వి. ప్రసాదరావు ప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 32 2.00
28611 కవితలు. 1112 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి ... శతవార్షికోత్సవ ప్రచురణము, విజయవాడ ... 10 1.00
28612 కవితలు. 1113 కవిరాజు కటుప్రక్క ... సమతా సమాజం స్వచ్ఛంద సేవా సంఘం, విజయవాడ 1989 28 2.00
28613 కవితలు. 1114 కవిరాజ దర్శనం వివిధ రచయితలు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 272 15.00
28614 కవితలు. 1115 త్రిపురనేని రామస్వామి రావెల సాంబశివరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 64 3.00
28615 కవితలు. 1116 A Renaissance in South India Tripuraneni Ramaswamy Chowdary Kaviraju Sahitya Vihar, Gudivada 1994 151 90.00
28616 కవితలు. 1117 A Herald of Philosophical Renaissance Avula Sambasiva Rao Telugu University, Hyderabad 1988 191 16.00
28617 కవితలు. 1118 త్రిపురనేని రామస్వామి భావాలు-ప్రభావాలు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి ... ... 15 1.00
28618 కవితలు. 1119 కుప్పుసామిశతకము త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమము, తెనాలి ... 102 0.50
28619 కవితలు. 1120 వివాహ విధి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమము, తెనాలి ... 16 0.30
28620 కవితలు. 1121 పెండ్లి పద్ధతి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి, గుంటూరు ... 12 0.50
28621 కవితలు. 1122 పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దన శర్మ విశ్వధర్మ పరిషత్ సాహిత్య విభాగం, గుంటూరు 2003 68 5.00
28622 కవితలు. 1123 ధూర్తమానవా త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమము, తెనాలి 1943 40 1.00
28623 కవితలు. 1124 సూతాశ్రమ గీతాలు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి ... ... 41 1.00
28624 కవితలు. 1125 పెండ్లి పద్ధతి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి, గుంటూరు ... 12 1.00
28625 కవితలు. 1126 వివాహ విధి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి, గుంటూరు ... 15 1.00
28626 కవితలు. 1127 సాహిత్య వ్యాసాలు గిడుగు రామమూర్తి పంతులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 207 35.00
28627 కవితలు. 1128 శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు విమర్శనము గిడుగు రామమూర్తి పంతులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 107 6.00
28628 కవితలు. 1129 వ్యాసావళిఆంధ్రపండిత భిషక్కుల భాషాభేషజం గిడుగు రామమూర్తి పంతులు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 159 2.50
28629 కవితలు. 1130 బాలకవి శరణ్యము గిడుగు రామమూర్తి పంతులు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 260 4.00
28630 కవితలు. 1131 నేటి రచనలలోని తప్పులు గిడుగు రామమూర్తి పంతులు ఆంధ్రప్రదేశ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1967 29 2.00
28631 కవితలు. 1132 మరోసారి గిడుగు రామమూర్తి చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1986 252 30.00
28632 కవితలు. 1133 సాహిత్యోపన్యాసములు గిడుగు రామమూర్తి పంతులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 59 10.00
28633 కవితలు. 1134 గిడుగువారి వెలుగుబాట క్రొవ్విడి రామం నరసింహం ఫౌండేషన్, తంగుడుబిల్లి 1994 50 15.00
28634 కవితలు. 1135 గిడుగు రామమూర్తి-విమర్శనాత్మక పరిశీలన వి. జానకి రచయిత, నిడుబ్రోలు 1991 278 80.00
28635 కవితలు. 1136 గిడుగు వేంకటరామమూర్తి హెచ్. ఎస్. బ్రహ్మానంద సాహిత్య అకాదెమి, న్యూ ఢిల్లీ 1990 98 10.00
28636 కవితలు. 1137 మన లిపి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 265 40.00
28637 కవితలు. 1138 మన లిపి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1957 259 10.00
28638 కవితలు. 1139 బృహదారణ్యకమ్ తిరుమల రామచంద్ర ప్రాకృత అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1993 262 40.00
28639 కవితలు. 1140 అహం భో అభివాదయే తిరుమల రామచంద్ర ప్రాకృత అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1995 256 50.00
28640 కవితలు. 1141 మనవి మాటలు తిరుమల రామచంద్ర ప్రాకృత అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1992 259 40.00
28641 కవితలు. 1142 మూడు వాఙ్మయ శిఖరాలు తిరుమల రామచంద్ర ప్రాకృత అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1987 139 20.00
28642 కవితలు. 1143 సాహితీ సుగతుని స్వగతం తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 320 45.00
28643 కవితలు. 1144 సాహితీ సుగతుని స్వగతం తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 366 8.00
28644 కవితలు. 1145 ప్రాకృత వాఙ్మయంలో రామకథ తిరుమల రామచంద్ర ప్రాకృత అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1992 172 30.00
28645 కవితలు. 1146 గాథాసప్తశతిలో తెలుగు పదాలు తిరుమల రామచంద్ర ప్రాకృత అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1978 164 5.00
28646 కవితలు. 1147 కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు తిరుమల రామచంద్ర సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 22 5.00
28647 కవితలు. 1148 తెలుగు పండుగలు తిరుమల రామచంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 43 5.00
28648 కవితలు. 1149 తెలుగు పత్రికల సాహిత్య సేవ తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 72 5.00
28649 కవితలు. 1150 నుడి-నానుడి తిరుమల రామచంద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1971 186 3.00
28650 కవితలు. 1151 బుద్ధుణ్ణి బడిలో వేసిన కథ మరికొన్ని కథలు తిరుమల రామచంద్ర ప్రాకృత అకాడెమీ, హైదరాబాద్ 1993 43 12.00
28651 కవితలు. 1152 దక్షిణాంధ్ర వీరులు తిరుమల రామచంద్ర నవభారత్ పబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1960 106 3.00
28652 కవితలు. 1153 దక్షిణాంధ్ర వీరులు తిరుమల రామచంద్ర నవభారత్ పబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1961 92 2.00
28653 కవితలు. 1154 కాటమరాజు తిరుమల రామచంద్ర మనోరమా పబ్లికేషన్సు, గుంటూరు 1953 79 1.00
28654 కవితలు. 1155 శశాంకవతి తిరుమల రామచంద్ర వెంకటరమణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1970 150 2.25
28655 కవితలు. 1156 ధర్మదీక్ష తిరుమల రామచంద్ర వడ్లమూడి రామయ్య అండ్ సన్స్, నెల్లూరు 1968 172 2.75
28656 కవితలు. 1157 మరపురాని మనీషి తిరుమల రామచంద్ర అ.జో.-వి.భొ. ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 252 300.00
28657 కవితలు. 1158 సింహగిరి వచనములు కృష్ణమాచార్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 48 2.50
28658 కవితలు. 1159 ప్రజానీతి వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య కళాకృష్ణులు అండ్ ప్రోజెని, హైదరాబాద్ 1977 352 22.00
28659 కవితలు. 1160 శతపత్ర సుందరి రజని గేయాలు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2000 468 100.00
28660 కవితలు. 1161 శతపత్ర సుందరి రజని గేయములు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1953 381 3.00
28661 కవితలు. 1162 జేజి మామయ్య పాటలు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు యం. శేషాచలం అండ్ కో., మచిలీపట్టణం 1961 88 1.25
28662 కవితలు. 1163 ఆలోచనము పద్యకవితలు నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య ఆంధ్ర పద్య కవితా సదస్సు, సికింద్రాబాద్ 1999 404 200.00
28663 కవితలు. 1164 ముత్యాల గొడుగు నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1999 200 100.00
28664 కవితలు. 1165 విహాంగ వీక్షణము సాహిత్య సమీక్ష నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య జి.వి. హనుమంతరావు, గన్నవరం ... 51 5.00
28665 కవితలు. 1166 తారాతోరణము నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం, సికింద్రాబాద్ 2002 63 30.00
28666 కవితలు. 1167 తారాతోరణము నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య విజ్ఞాన ప్రభాస, భీమవరము 1949 74 1.50
28667 కవితలు. 1168 కవితా సంహిత నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య యం.వి. సూర్యనారాయణ రాజు కవి, సికింద్రాబాద్ 1999 112 75.00
28668 కవితలు. 1169 కవితా ప్రభాస నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య నండూరి సుభద్ర, సికింద్రాబాద్ 1991 112 25.00
28669 కవితలు. 1170 ప్రగతి గీత నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య ప్రగతి గీతా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 140 10.00
28670 కవితలు. 1171 కచ్చపీ కింకిణీకం నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం, సికింద్రాబాద్ 2003 174 100.00
28671 కవితలు. 1172 మానస సరసి నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం, సికింద్రాబాద్ 2002 211 80.00
28672 కవితలు. 1173 అగ్ని వీణ బిచ్చగాళ్ళ పదాలు అనిసెట్టి సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 138 32.00
28673 కవితలు. 1174 అగ్ని వీణ అనిసెట్టి సుబ్బారావు అభ్యుదయ ప్రచురణ 1949 92 1.00
28674 కవితలు. 1175 అగ్ని వీణ అనిసెట్టి సుబ్బారావు అభ్యుదయ ప్రచురణ 1949 92 1.00
28675 కవితలు. 1176 రక్తరేఖ అలిశెట్టి ప్రభాకర్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 60 10.00
28676 కవితలు. 1177 పల్నాటి సోదరకవుల అముద్రిత కృతులు ... ... ... 168 10.00
28677 కవితలు. 1178 పార్వతి కన్నెగంటి వీరభద్రాచార్యులు చంద్రికా పబ్లిషింగ్ కో., గుంటూరు ... 60 1.25
28678 కవితలు. 1179 జెనీబు శిష్ట్లా లక్ష్మీపతి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1996 223 40.00
28679 కవితలు. 1180 సాహసము శిష్ట్లా లక్ష్మీపతి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు ... 32 10.00
28680 కవితలు. 1181 పరశురామోదయం శిష్ట్లా లక్ష్మీపతి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు ... 44 10.00
28681 కవితలు. 1182 భారతీ త్రిశతి శిష్ట్లా లక్ష్మీపతి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1991 78 10.00
28682 కవితలు. 1183 స్మృతి పత్రిక శిష్ట్లా లక్ష్మీపతి శాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 2001 62 20.00
28683 కవితలు. 1184 చుక్కలలోకం - పసిడి పలుకులు మలయశ్రీ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 40 15.00
28684 కవితలు. 1185 సంస్పందన మలయశ్రీ నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2002 40 20.00
28685 కవితలు. 1186 కావ్యద్వయి మలయశ్రీ నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2008 54 30.00
28686 కవితలు. 1187 ముక్తశిల్ప విరియాల లక్ష్మీపతి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, విశాఖపట్నం 1991 54 10.00
28687 కవితలు. 1188 పుడమి ఆక్రోశించింది విరియాల లక్ష్మీపతి విశాఖ అరసం, విశాఖపట్నం 1996 20 5.00
28688 కవితలు. 1189 అగ్నిమీళే పురోహితమ్ గద్యకావ్యం విరియాల లక్ష్మీపతి నవ భారతి ప్రచురణ 2000 28 10.00
28689 కవితలు. 1190 ధీరసమీరం (కవిత) విరియాల లక్ష్మీపతి ఆర్ష భారతి ప్రచురణ 2000 55 5.00
28690 కవితలు. 1191 ఆరుబయట అరుణోదయం విరియాల లక్ష్మీపతి కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1977 126 4.50
28691 కవితలు. 1192 శ్రీ దేవరాత చరిత్రము కందుకూరి వీరబసవరాజు మాస్టర్ మన్ ముద్రాశాల, కాకినాడ 1970 161 2.00
28692 కవితలు. 1193 సుమకవితాంజలి మాకినీడి సూర్యభాస్కర్ సౌమ్య పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1996 52 20.00
28693 కవితలు. 1194 ప్రకృతి గీసిన వికృతి చిత్రం మాకినీడి సూర్యభాస్కర్ సౌమ్య పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2000 48 10.00
28694 కవితలు. 1195 పిల్లలమఱ్ఱి రావికంటి వసునందన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 42 60.00
28695 కవితలు. 1196 సురభి మలయశ్రీ నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2007 52 20.00
28696 కవితలు. 1197 ఎందరో మహానుభావులు రావికంటి వసునందన్ జగమాంబ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 45 50.00
28697 కవితలు. 1198 మనస్సు రావికంటి వసునందన్ సాహితీ మేఖల ప్రచురణ, నల్లగొండ 2004 68 80.00
28698 కవితలు. 1199 ఆయుధం కవిత్వం రావికంటి వసునందన్ జగమాంబ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 61 50.00
28699 కవితలు. 1200 రావికన్నులు రావికంటి వసునందన్ జగమాంబ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 51 60.00
28700 కవితలు. 1201 వర్ధమానమహావీరుఁడు చర్ల గణపతిశాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1980 75 5.00
28701 కవితలు. 1202 బుద్ధ భగవానుని చరిత్ర చర్ల గణపతిశాస్త్రి రచయిత, విశాఖపట్నం 1977 180 4.00
28702 కవితలు. 1203 కన్యాకుమారి యాత్ర చంపూకావ్యము బూరుగల గోపాలకృష్ణమూర్తి రచయిత, తెనాలి 1992 428 75.00
28703 కవితలు. 1204 శాంతితీరాలకు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం సాహితీ మేఖల ప్రచురణ, చండూరు ... 131 6.00
28704 కవితలు. 1205 వత్సలుడు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం సాహితీ మేఖల ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 102 2.00
28705 కవితలు. 1206 వత్సలుడు-వనవాటి అంబటిపూడి వెంకటరత్నం సాహితీ మేఖల ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 143 1.00
28706 కవితలు. 1207 ఇంద్రధనువు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం| సాహితీ మేఖల ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 104 2.00
28707 కవితలు. 1208 వెలుతురు పిట్టలు కొత్తపల్లి సత్యశ్రీమన్నారాయణ శ్రీ జీవన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1974 114 5.00
28708 కవితలు. 1209 స్వస్థానమిత్రుడు కొత్తపల్లి సత్యశ్రీమన్నారాయణ కాలస్థల ముద్రణలు, రాజమండ్రి 2006 127 150.00
28709 కవితలు. 1210 మాలకాకి జూలూరు గౌరీ శంకర్ లిటరరీ సర్కిల్ ప్రచురణ, తెనాలి 1996 43 15.00
28710 కవితలు. 1211 పాదముద్ర జూలూరు గౌరీ శంకర్ పొయెట్రీ ఫోరం, తెనాలి 1993 22 8.00
28711 కవితలు. 1212 వసంతగీత రామచంద్ర అప్పారావు జ్వాల ప్రచురణ, బెజవాడ 1934 40 1.00
28712 కవితలు. 1213 అంజలి పుట్టి ఎల్లయ్య పాలమూరు సాహితి, మహబూబ్ నగర్ 2001 100 25.00
28713 కవితలు. 1214 కన్నీళ్లు సాక్ష్యం గవిడి శ్రీనివాస్ యువస్పందన ప్రచురణలు, విజయనగరం 2005 60 30.00
28714 కవితలు. 1215 పునరపిజననం బండి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 47 50.00
28715 కవితలు. 1216 రన్నింగ్ కామెంటరీ పున్నమి సాహితీ మేఖల, నల్లగొండ 2009 56 30.00
28716 కవితలు. 1217 రాజముద్ర దవేరాజు మహారాజు జీవన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 77 50.00
28717 కవితలు. 1218 ఆకృతి చెదిరిపోతుంది చెరుకుమల్లి సింగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2006 64 30.00
28718 కవితలు. 1219 నీలాకాశం దాకే అశోక్ కుమార్ రచయిత, అనకాపల్లి 2007 60 25.00
28719 కవితలు. 1220 నాలుగో పాదం దాట్ల దేవదానంరాజు శిరీష ప్రచురణలు, యానాం 2010 60 40.00
28720 కవితలు. 1221 నది కదిలొస్తే... అన్నపురెడ్డి విజయభాస్కరరెడ్డి చేతనా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1980 84 6.00
28721 కవితలు. 1222 కవితా నాకవితా అన్నపురెడ్డి విజయభాస్కరరెడ్డి చేతనా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 58 25.00
28722 కవితలు. 1223 మిణుగురు అమ్మంగి వేణుగోపాల్ రచయిత, సదాశివపేట, మెదక్ 1980 55 3.50
28723 కవితలు. 1224 ఉషాదేవి మారుటూరి పాండురంగారావు రచయిత, గుంటూరు 1996 104 50.00
28724 కవితలు. 1225 అలల పడవల మీద పెన్నా శివరామకృష్ణ రచయిత, మెదక్ 1990 40 5.00
28725 కవితలు. 1226 నిశ్శబ్దం నామాతృక పెన్నా శివరామకృష్ణ రచయిత, మెదక్ 1987 63 10.00
28726 కవితలు. 1227 సల్లాపం పెన్నా శివరామకృష్ణ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 99 60.00
28727 కవితలు. 1228 నేత్రం నా సంకేతం సుమనశ్రీ వికాస్ పోయట్రీ సర్కిల్ పబ్లికేషన్స్ 1989 68 15.00
28728 కవితలు. 1229 మహా స్వప్నం సుమనశ్రీ రచయిత, హైదరాబాద్ 1993 96 25.00
28729 కవితలు. 1230 నిప్పురవ్వలు కామిశెట్టి శివశంకర్ లక్ష్మీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, గుంటూరు 1971 56 1.50
28730 కవితలు. 1231 నిప్పురవ్వలు కవితా సంపుటి కామిశెట్టి శివశంకర్ రచయిత, గుంటూరు 1984 55 8.00
28731 కవితలు. 1232 శ్రీ శివానంద సరస్వతి వైభవము మల్లేల గురవయ్య రచయిత, మదనపల్లె 1986 101 20.00
28732 కవితలు. 1233 శ్రీ వేంకటేశ విలాసము ప్రథమ ఖండము మల్లేల గురవయ్య రచయిత, మదనపల్లె 1985 60 11.11
28733 కవితలు. 1234 జ్వరతరంగిణి దుత్తా బాబూరావు ఉషశ్రీ రత్నా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1994 111 25.00
28734 కవితలు. 1235 అక్షరయజ్ఞం దుత్తా బాబూరావు ఉషశ్రీ రత్నా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1986 141 20.00
28735 కవితలు. 1236 అశ్రుధార ఆర్. రంగస్వామి గౌడ్ సుగుణాలయ ప్రచురణలు, కర్నూలు 2010 73 60.00
28736 కవితలు. 1237 గుండెలోని నాదాలు ఆర్. రంగస్వామి గౌడ్ సాంస్కృతీ సమాఖ్య, కడప 1982 100 8.00
28737 కవితలు. 1238 రంగులేని కలం రంగినేని మన్మోహన్ నవోదయ సాహితీ సమితి, కొల్లాపురము 2007 66 41.00
28738 కవితలు. 1239 అందని చందమామ కాసుల లింగారెడ్డి శైలి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 63 75.00
28739 కవితలు. 1240 అక్షరసత్యం ఎం. సి. దాస్ చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 56 30.00
28740 కవితలు. 1241 మట్టి వాసన ముని సుందరం శ్రావణి ప్రచురణలు, తిరుపతి 2006 72 60.00
28741 కవితలు. 1242 నా దేశం తాతా రమేశ్ బాబు పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2009 54 40.00
28742 కవితలు. 1243 యామిని రాయసం వెంకట్రామయ్య కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 29 25.00
28743 కవితలు. 1244 వేళ్ళు డింగరి నరహరి ఆచార్య సమతా సాహితి ప్రచురణలు 2005 98 50.00
28744 కవితలు. 1245 అదృశ్య కిరణాలు జిందం అశోక్ సిరిసిల్ల సాహితీ సమితి, కరీంనగర్ 2000 58 15.00
28745 కవితలు. 1246 దుక్కిచూపు కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి సాహితీ సుధ ప్రచురణ, కనిగిరి 2003 99 30.00
28746 కవితలు. 1247 మేలుకొలుపు కూకట్ల తిరుపతి లక్ష్మిసాయి ప్రచురణలు, కరీంనగర్ 2005 54 30.00
28747 కవితలు. 1248 జన్మభూమి కొల్లి కోటేశ్వరరావు విజ్ఞాన ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమి, విజయవాడ 1998 26 10.00
28748 కవితలు. 1249 నా రేపటికే తోటపల్లి భూమయ్య చైతన్య సాహితీ వేదిక 2008 65 40.00
28749 కవితలు. 1250 రెక్కలు యం. కె. సుగమ్ బాబు రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 38 60.00
28750 కవితలు. 1251 ఆమని ర్యాలి ప్రసాద్ విశ్వర్షి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2006 52 30.00
28751 కవితలు. 1252 నెమలి కనులు దండిభొట్ల స్వాతి ప్రచురణలు 2008 64 50.00
28752 కవితలు. 1253 ప్రకంపనం ఉప్పలధడియం వెంకటేశ్వర జనని ప్రచురణలు, చెన్నై 2006 36 20.00
28753 కవితలు. 1254 ఇంకెవరు... కృష్ణుడు సూర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 55 50.00
28754 కవితలు. 1255 ఆధునికతలు వసుధ సాహితీ మిత్రులు, కైకలూరు ... 21 10.00
28755 కవితలు. 1256 సాయిబు (ఇస్లాం వాద దీర్ఘ కవిత) కరీముల్లా కవిత్వం మదర్ షంషూన్ ప్రచురణలు 2004 100 25.00
28756 కవితలు. 1257 జలతరంగిణి మాచవోలు శ్రీధరరావు సూర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 36 40.00
28757 కవితలు. 1258 జలస్వప్నం మల్లెల నరసింహ మూర్తి శృతి పబ్లికేషన్స్, అనంతపూర్ 2004 93 50.00
28758 కవితలు. 1259 కాలస్పర్శ ఎరుకలపూడి గోపీనాథరావు దివ్య ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 94 50.00
28759 కవితలు. 1260 నా ప్రస్థానం యెనుముల వెంకట రమణారావు శ్రీ లేఖ సాహితి, వరంగల్ 2004 63 25.00
28760 కవితలు. 1261 ఉరిపోసుకున్న శిరస్సులన్నీ జనజ్వాల అమ్మ ప్రచురణ 2005 56 25.00
28761 కవితలు. 1262 మర్మం జనజ్వాల చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 24 20.00
28762 కవితలు. 1263 జగమంత కుటుంబం పద్మకళ కళాధర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2014 92 100.00
28763 కవితలు. 1264 చతురాస్య గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఫాలాక్ష ప్రచురణ, గుంటూరు 1998 84 20.00
28764 కవితలు. 1265 మన భారతం జి.వి.బి. నరసింహారావు గరికిపాటి ప్రచురణలు, బోడపాడు 1988 71 5.00
28765 కవితలు. 1266 అంతర్జ్వాల అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ప్రభాకర్ పబ్లికేషన్స్, నందిగామ 1970 112 3.50
28766 కవితలు. 1267 పడమటి కోయిల పల్లవి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1994 71 15.00
28767 కవితలు. 1268 వెన్నముద్దలు జనార్ధనమహర్షి రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 139 15.00
28768 కవితలు. 1269 సత్కృతి జోస్యము విద్యాసాగర్ జోస్యము ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 60 100.00
28769 కవితలు. 1270 తెలుగు వీర లేవరా భీసెట్టి నూకయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 45 30.00
28770 కవితలు. 1271 ఏకీకృత సంవేదన అక్కినేపల్లి సూధాకర్ రావు రీడర్స్ ఫోరమ్, నల్లగొండ 2003 87 40.00
28771 కవితలు. 1272 మట్టి బంగారం నాగిశెట్టి క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 59 50.00
28772 కవితలు. 1273 వెన్నెలదారి జంఝావతి విప్లవ రచయితల సంఘం 2006 35 20.00
28773 కవితలు. 1274 అరణ్యంలో కేక కొండెపోగు, బి. డేవిడ్ లివింగ్‌స్టన్ స్వాప్నిక ప్రచురణలు, మార్కాపురం 2007 79 30.00
28774 కవితలు. 1275 నెత్తురోడుతున్న పదచిత్రం అరణ్యకృష్ణ నవ్య ప్రచురణ 1994 68 15.00
28775 కవితలు. 1276 కన్నీటి లిపి సి. కామేశ్వరరావు బుక్స్ అండ్ బుక్స్, ఎలమంచిలి 2005 123 40.00
28776 కవితలు. 1277 అంబేద్కరీయం చంద్రం విజయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 2012 42 30.00
28777 కవితలు. 1278 వివేకానందం చంద్రం తేజ పబ్లికేషన్స్, ఆలేరు, నల్లగొండ 2011 40 50.00
28778 కవితలు. 1279 వివేకానంద వాణి చంద్రం భాగ్యవిధాత చారిటబుల్ ట్రస్టు, సింగలూరు 2012 44 30.00
28779 కవితలు. 1280 అమ్మ-నాన్న చంద్రం చారిటబుల్ ట్రస్ట్, గుడివాడ 2012 40 20.00
28780 కవితలు. 1281 పునస్సంధానము పి. హనుమయ్య రచయిత, గుంటూరు 1951 47 2.00
28781 కవితలు. 1282 కళాతపస్వి అక్కిరాజు విద్యారణ్యులు ... 1972 109 5.00
28782 కవితలు. 1283 పాదరేణువు శంకర శ్రీరామారావు రచయిత, ఏలూరు 1990 24 5.00
28783 కవితలు. 1284 సత్యధ్వజం పులిచెర్ల సాంబశివరావు రచయిత, గుంటూరు 2002 44 10.00
28784 కవితలు. 1285 నభూతో న భవిష్యతి గుమ్మనూరు రమేష్‌బాబు రచయిత, విజయవాడ 1990 93 25.00
28785 కవితలు. 1286 కిరణాలు-కెరటాలు ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1977 61 2.00
28786 కవితలు. 1287 వామన ప్రస్థానం బత్తుల వి.వి. అప్పారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2008 14 2.00
28787 కవితలు. 1288 నిర్వికల్పం రామినేని ఫణీంద్ర మాస్టర్స్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 67 60.00
28788 కవితలు. 1289 కృష్ణాభిసారిక-మీరా కోడూరు పుల్లారెడ్డి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 115 70.00
28789 కవితలు. 1290 కవిత్వం 1955-2002 పెద్ది రామారావు మిత్రుల ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2002 34 20.00
28790 కవితలు. 1291 బుష్ కాకి ద్వా.నా. శాస్త్రి రచయిత, అమలాపురం 2003 20 10.00
28791 కవితలు. 1292 ద్వానా కవితలు ద్వా.నా. శాస్త్రి రచయిత, అమలాపురం ... 20 15.00
28792 కవితలు. 1293 అమృతవర్షిణి మోదు రాజేశ్వరరావు లిటరరీబ్యాంకు, విశాఖపట్నం 1991 134 10.00
28793 కవితలు. 1294 రాగవిపంచి కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2001 70 40.00
28794 కవితలు. 1295 కవితారస పానశాల కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2004 102 100.00
28795 కవితలు. 1296 ద్రౌపది కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 1996 65 50.00
28796 కవితలు. 1297 అశ్రుగీతి కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2009 190 80.00
28797 కవితలు. 1298 దేవర కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2004 66 80.00
28798 కవితలు. 1299 శ్రీనాథ విజయం కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2004 94 100.00
28799 కవితలు. 1300 కౌశల్యా సుప్రభా రామం కోడూరు ప్రభాకర రెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి షష్ట్యబ్ది అభినందన సమితి 2008 205 100.00
28800 కవితలు. 1301 జనం మనం, కోగంటి ప్రతిభా ప్రభాస కోగంటి గోపాలకృష్ణయ్య లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 228 30.00
28801 కవితలు. 1302 పిడికెడు కలలు దోసెడు కన్నీళ్లు జూకంటి జగన్నాథం తెలంగాణా రచయితల వేదిక 2008 106 80.00
28802 కవితలు. 1303 రాజపత్రము జూకంటి జగన్నాథం నయనం ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2011 110 100.00
28803 కవితలు. 1304 హృదయశ్రీ జి.వి.యల్.యన్. విద్యాసాగరశర్మ నోరి రాజగోపాలశాస్త్రి, అమెరికా 1994 72 10.00
28804 కవితలు. 1305 ఏకలవ్య కొండపి మురళీకృష్ణ రచయిత, కందుకూరు 2000 50 25.00
28805 కవితలు. 1306 ఇప్పుడు ఆశారాజు ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2011 203 90.00
28806 కవితలు. 1307 దుక్కి చింత అప్పలనాయుడు స్నేహ కళాసాహితి ప్రచురణ, కురుపాం 2008 72 50.00
28807 కవితలు. 1308 మంటిదివ్వ సిరికి స్వామినాయుడు స్నేహకళాసాహితి ప్రచురణ, కురుపాం 2011 106 80.00
28808 కవితలు. 1309 రెండు ప్రపంచాలు రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి శ్రీమతి ఆర్. లక్ష్మి, ఎర్రముక్కపల్లి, కడప 2012 101 50.00
28809 కవితలు. 1310 ఆమె వేకువ ఎ.వి. వీరభద్రాచారి విశ్వకళా పీఠము, హైదరాబాద్ 2012 120 100.00
28810 కవితలు. 1311 ఆకాశమంత చూపుతో... కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ... ... 99 10.00
28811 కవితలు. 1312 అనుపల్లవి అభిలాష సాహితీమిత్రులు, విజయవాడ 2014 184 120.00
28812 కవితలు. 1313 దాలి సుంకిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి తెలంగాణా సాంస్కృతిక వేదిక 2001 32 2.00
28813 కవితలు. 1314 సూరీడు దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2010 69 30.00
28814 కవితలు. 1315 మట్టి పరిమళం రాచమళ్ళ ఉపేందర్ రచయిత, ఖమ్మం 2011 67 30.00
28815 కవితలు. 1316 జననేత్రం జెట్టీ జైరామ్ కవితా భారతి ప్రచురణలు, అనంతపురం 2006 68 30.00
28816 కవితలు. 1317 సమ్మోహము దుర్గాప్రసాద్ అవధానం స్వర్ణ పబ్లికేషన్స్, తెలంగాణ 2011 97 30.00
28817 కవితలు. 1318 వేకువ రేకలు-రెక్కలు కొట్టి రామారావు కొట్టి రామారావు, సుశీలాదేవి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2011 48 75.00
28818 కవితలు. 1319 వేణుగానం మల్లెమాల వేణుగోపాలరెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 119 50.00
28819 కవితలు. 1320 మోర్సింగ్ మీద మాల్సౌంస్ రాగం ఎలనాగ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2010 44 30.00
28820 కవితలు. 1321 చిదాకాశం రొక్కం కామేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 2011 52 60.00
28821 కవితలు. 1322 పొద్దు పూసింది అశోక్ కుమార్ ఆలోచన సాహితీ వేదిక, విజయవాడ 2004 63 20.00
28822 కవితలు. 1323 నల్లపిల్లల కోడి జముళ్ళముడి చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 96 50.00
28823 కవితలు. 1324 కవితా త్రివేణి జంధ్యాల పరదేశిబాబు రచయిత, విజయవాడ 2006 50 20.00
28824 కవితలు. 1325 రాతే పైలీ... దివస్ పైలీ... ఆడెపు లక్ష్మణ్ మానేరు రచయితల సంఘం, సిరిసిల్ల 2007 62 50.00
28825 కవితలు. 1326 మూడుముక్కలాట చలపాక ప్రకాష్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 55 30.00
28826 కవితలు. 1327 సెలవరోజు (వచన కవితా సంపుటి) మాకినీడి సూర్యభాస్కర్ సౌమ్య పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2003 48 25.00
28827 కవితలు. 1328 హృదయం సప్పా దుర్గాప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 88 50.00
28828 కవితలు. 1329 రత్నాకరము మహేశ్వరం రత్నాకర్ రావు శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2007 46 40.00
28829 కవితలు. 1330 మాలపల్లె గుంటి ప్రశాంత్ జయంత్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2009 81 50.00
28830 కవితలు. 1331 కవితా సుమాలు పట్నం శేషాద్రి రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 58 50.00
28831 కవితలు. 1332 పాన్ మరక (ముస్లిం కవిత్వ ఖజాన) అలీ జర్రిమ్ పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 2005 54 50.00
28832 కవితలు. 1333 పూతరేకులు మహాశివభట్టు లక్ష్మణరాజు రచన సాహితీ గృహం, తాడేపల్లిగూడెం 2008 68 50.00
28833 కవితలు. 1334 నన్నిలావుండనీయ్యండి ఎదిరెచెన్న కేశవులు శ్రీసాయి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1975 80 3.00
28834 కవితలు. 1335 అక్షరదర్పణం బొబ్బిలి జోసెఫ్ ... 2006 40 30.00
28835 కవితలు. 1336 గడ్డిపూవు దమ్ము శ్రీనివాసబాబు రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 123 20.00
28836 కవితలు. 1337 పెన్మంటలు కోకిలమ్మ పదాలు ఎలనాగ రాగకృతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 112 30.00
28837 కవితలు. 1338 ముంబయి (చాట్) భేల్ అంబల్ల జనార్దన్ సుజంబ క్రియేషన్స్ ప్రై. లిమిటెడ్, ముంబయి 2010 67 60.00
28838 కవితలు. 1339 కవితావాహిని ఏ.వి.ఆర్. మూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2002 38 20.00
28839 కవితలు. 1340 సృజన-అనుసృజన పరుచూరి సుధాకరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2011 72 50.00
28840 కవితలు. 1341 విభిన్న భూమికలు బొల్లిముంత వెంకటరమణారావు Vividha Book Circle, Khammam 2012 72 65.00
28841 కవితలు. 1342 మాట చిన్ని నారాయణరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 104 40.00
28842 కవితలు. 1343 చిగురు కలలు దిలీప్ శిల్ప ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1998 49 20.00
28843 కవితలు. 1344 పిట్ట కూడా ఎగిరిపోవలసిందే దేవి ప్రియ మాధ్యమం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 84 50.00
28844 కవితలు. 1345 మగ్గం మన గుండెకాయ బళ్ళా విశ్వనాథం సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2008 56 30.00
28845 కవితలు. 1346 గులేర్ వి.ఆర్. శర్మ, వి. శంకర్ స్ఫూర్తి సాహితి, కామారెడ్డి 2007 64 25.00
28846 కవితలు. 1347 మాట్లాడే మౌనం మాధవరావు కొరుప్రోలు సాధన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 66 40.00
28847 కవితలు. 1348 హృదయ మేఘాలు బద్ది నాగేశ్వరరావు బుక్స్ అండ్ బుక్స్, ఎలమంచిలి 2007 96 40.00
28848 కవితలు. 1349 మొగలి రేకులు డి. పంకజ మల్లిక్ విశ్వసాహితి ప్రచురణ 2007 93 20.00
28849 కవితలు. 1350 అక్షర గోదావరి తెన్నేటి లక్ష్మీనరసింహమూర్తి రచయిత, గణపవరం 2007 56 10.00
28850 కవితలు. 1351 ప్రిస్ర్కిప్షన్ ఋషి భువన ప్రచురణలు, ఖమ్మం 2008 42 50.00
28851 కవితలు. 1352 మనిషి సుబ్బని లక్ష్మీనారాయణ శరత్ సాహితీ కళాస్రవంతి, కరీంనగర్ 2007 12 11.00
28852 కవితలు. 1353 తెల్ల కాకులు వసుధ బసవేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2005 40 25.00
28853 కవితలు. 1354 పిట్టలేని లోకం ప్రభు అనల ప్రచురణలు, కాకినాడ 2006 18 15.00
28854 కవితలు. 1355 పుస్తకంలో నెమలీక ఓరుగంటి పురుషోత్తం యువ రచయితల సమితి, నల్లగొండ 2010 66 50.00
28855 కవితలు. 1356 జాణపదులు బొపార తొలకరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 33 40.00
28856 కవితలు. 1357 ప్రశ్నార్థకాలు తాళ్లపల్లి మురళీధర గౌడు యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1994 68 30.00
28857 కవితలు. 1358 హిత పథం కసప శ్యాంసుందర్ సిద్ధార్థ ఎడ్యుకేషనల్ సౌసైటి, కరీంనగర్ 2008 56 30.00
28858 కవితలు. 1359 అక్షరం నా మార్గదర్శి ఎం. ఆర్. వి. సత్యనారాయణమూర్తి యం. రాజేశ్వరి, పెనుగొండ 2009 56 40.00
28859 కవితలు. 1360 స్వప్నశకలం సి.హెచ్. ప్రకాశ్ హృదయ్‌చంద్ర ప్రచురణలు 2012 60 70.00
28860 కవితలు. 1361 తడి జ్ఞాపకాలు సిహెచ్‌వి. బృందావనరావు చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 112 55.00
28861 కవితలు. 1362 రచ్చబండ మద్దూరి నగేష్‌బాబు లోకాయుత ప్రచురణలు 1996 56 25.00
28862 కవితలు. 1363 దళిత తాత్త్వికుడు దార్ల వెంకటేశ్వరరావు తెలుగు సాహిత్య వేదిక, వికారాబాద్ 2004 32 10.00
28863 కవితలు. 1364 శ్రామిక ధరిత్రి పి. అనంతరావు అద్దేపల్లి సాహిత్య ఫౌండేషన్, కాకినాడ 2011 32 30.00
28864 కవితలు. 1365 ఆకాశం అంతరించదు వై. శ్రీరాములు శ్రీ ప్రచురణలు, అనంతపురం 2006 54 55.00
28865 కవితలు. 1366 నది నా పుట్టక సుబ్బని లక్ష్మీనారాయణ శరత్ సాహితీ కళాస్రవంతి, కరీంనగర్ 2005 52 50.00
28866 కవితలు. 1367 ఆక్రోశం విలాస్ జంగాల రచయిత, గుంటూరు 2008 68 30.00
28867 కవితలు. 1368 స్పర్శ బండ్ల మాధవరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2005 80 30.00
28868 కవితలు. 1369 మెరుపు అంచు మేఘం జి.వి.జి.కె. మూర్తి సృజన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 55 30.00
28869 కవితలు. 1370 మరోతరంగం కాలనాధభట్ట వెంకట్రామశాస్త్రి సుభద్ర ప్రచురణలు, కాకినాడ 2008 40 20.00
28870 కవితలు. 1371 మీకు దగ్గర్లోనే... ఆంజనేయకుమార్ ప్రజాసాహితి వేదిక ప్రచురణలు, విజయవాడ 2009 176 50.00
28871 కవితలు. 1372 నీలి పతాక గూటం స్వామి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 28 20.00
28872 కవితలు. 1373 మూడు చిరునామాలు పి. అనంతరావు, ఎ.వి. ఆర్. మూర్తి మొజాయిక్ సాహితీ సంస్థ, విశాశపట్నం 2006 54 50.00
28873 కవితలు. 1374 తడినిప్పు బోజంకి వెంకట రవి రచయిత, విశాఖపట్నం 2010 100 65.00
28874 కవితలు. 1375 క్షతగాత్రం రాధేయ మువ్వా చిన బాపిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణలు 2003 79 30.00
28875 కవితలు. 1376 ఫెమింగో పెరుగు రామకృష్ణ నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘం, నెల్లూరు 2006 39 30.00
28876 కవితలు. 1377 గాండీవం కడిమిళ్ళ వరప్రసాద్ కె. రమేష్, నరసాపురం 2012 72 40.00
28877 కవితలు. 1378 జలగీతిక ఎ. వరప్రసాదరావు రచయిత, నెల్లూరు 2011 72 50.00
28878 కవితలు. 1379 హరివిల్లు చిలకమర్తి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, నరసాపురం 2010 84 60.00
28879 కవితలు. 1380 మానస సరోవరం గజానన్ తామన్ శ్రీ సీతారామ సేవసదన్, మంథిని 2006 101 25.00
28880 కవితలు. 1381 కవితా ప్రసూనాలు డి.ఏ.ఎల్.ఎన్. మూర్తి దుగ్గిరాల భ్రమరాంబ, హైదరాబాద్ 1996 104 30.00
28881 కవితలు. 1382 రత్నాక్షరాలు రత్నామహీధర్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 57 40.00
28882 కవితలు. 1383 వొల్లెడ వనపట్ల సుబ్బయ్య రచయిత, నాగర్ కర్నూలు 2011 72 30.00
28883 కవితలు. 1384 భూమి తడవని వర్షం బీరం సుందర రావు జాషువా సాంస్కృతిక సమితి, ఇంకొల్లు 2008 66 50.00
28884 కవితలు. 1385 ఖండిత హృదయ సంఘర్షణ రాళ్ళబండి నరసింహ రాజు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 56 10.00
28885 కవితలు. 1386 కాలార్చన పిల్లలమఱ్ఱి జనార్దన కృష్ణ జిజ్ఞాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 48 20.00
28886 కవితలు. 1387 మిణుగురులు బండి ప్రసాదరావు రచయిత, రావులపాలెం 2010 48 30.00
28887 కవితలు. 1388 న్యాయనిర్ణేతవూ నీవే కె. విల్సన్‌రావు బుక్స్ అండ్ బుక్స్, ఎలమంచిలి 2011 72 30.00
28888 కవితలు. 1389 మట్టికాళ్ళు దాట్ల దేవదానంరాజు శిరీష ప్రచురణలు, యానాం 2002 87 30.00
28889 కవితలు. 1390 హృదయం గతం బద్ది నాగేశ్వరరావు బుక్స్ అండ్ బుక్స్, ఎలమంచిలి 2006 32 15.00
28890 కవితలు. 1391 రేకు విచ్చిన మొగ్గ తాతోలు దుర్గాచారి సాహితీ స్రవంతి, భద్రాచలం 2008 48 50.00
28891 కవితలు. 1392 చెట్టు జి. నీలకంఠం నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘం, నెల్లూరు 2005 52 30.00
28892 కవితలు. 1393 బాలబాటలు సంబారి లక్ష్మీరాజం అమృత ప్రచురణలు, సిరిసిల్ల 2006 47 40.00
28893 కవితలు. 1394 నా ఊరు విస్తాలి శంకరరావు జనని ప్రచురణలు, చెన్నై 2010 35 25.00
28894 కవితలు. 1395 నందిని పుట్టినరోజు కవితలు ఎండ్లూరి సుధాకర్ శ్రీ హర్ష పబ్లికేషన్స్ 1996 60 10.00
28895 కవితలు. 1396 నా కలం జముళ్ళముడి జముళ్ళముడి ప్రచురణ 1999 88 25.00
28896 కవితలు. 1397 అందని చందమామ కాసుల లింగారెడ్డి శైలి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 63 75.00
28897 కవితలు. 1398 వియెగయోగము ఓగేటి పశుపతి రచయిత, యాజలి 1999 40 10.00
28898 కవితలు. 1399 సువర్ణసౌరభం పువ్వాడ తిక్కన సోమయాజి పువ్వాడ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 62 30.00
28899 కవితలు. 1400 స్వేద బిందువు విజయాల కేంద్ర బిందువు శశికాంత్ శాతకర్ణి కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1990 80 5.00
28900 కవితలు. 1401 జమారా కవితాధార నమిలికొండ జగన్ మాధవ రావు సృజన చైతన్య సాహితి సమాఖ్య, కరీంనగర్ 2006 108 80.00
28901 కవితలు. 1402 బుద్ధగీత ఎం. పి. జాన్ కవి దేవీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2000 84 25.00
28902 కవితలు. 1403 ఆర్య పి. నాగమల్లీశ్వరరావు ... 2002 75 10.00
28903 కవితలు. 1404 ఒక దుఃఖం లోంచి... పి. సురేందర్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2002 72 20.00
28904 కవితలు. 1405 చక్రధ్వజం ఆచార్య తిరుమల శుభాంగి సాంస్కృతిక సమితి, హైదరాబాద్ 1989 52 20.00
28905 కవితలు. 1406 రాజవీధి వాడ్రేవు నారాయణమూర్తి Gajanan Book House, Hyd ... 75 10.00
28906 కవితలు. 1407 విప్లవ ఋతువు తాతారమేశ్‌బాబు జనప్రభ ప్రచురణలు, గుడివాడ 2000 66 25.00
28907 కవితలు. 1408 శ్రీ తులసీదళములు వెన్నెలగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు శ్రీ శిశు గ్రంథమాల, అచ్చమ్మపేట 1978 62 2.00
28908 కవితలు. 1409 భారతామృతమ్ పుట్టా మురళీరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2007 122 10.00
28909 కవితలు. 1410 అమర దీప్తులు తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు 1995 64 10.00
28910 కవితలు. 1411 కృపాధుని తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ సాహితీ సదస్సు, పొన్నూరు ... 80 16.00
28911 కవితలు. 1412 ఒక దేహం.. అనేక మరణాలు రామా చంద్రమౌళి వి.జి.యస్. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2009 165 100.00
28912 కవితలు. 1413 జాతీయ గీతాలు గురజాడ రాఘవశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 592 12.00
28913 కవితలు. 1414 తెలుగుతల్లి జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు 1975 119 2.50
28914 కవితలు. 1415 తెలుగు వెలుగు చలసాని ప్రఫుల్ల చంద్రరాయ్ మానవేంద్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 20 4.00
28915 కవితలు. 1416 గేయాంజలి ... సమాచారా సౌర సంబంధ శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము 1984 60 10.00
28916 కవితలు. 1417 దేశమును ప్రేమించుమన్నా పోవూరి శ్యామసుందర్ సాహితీ మిత్రులు, కైకలూరు 2009 56 10.00
28917 కవితలు. 1418 అర్చన శీలా వీర్రాజు సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1971 63 10.00
28918 కవితలు. 1419 గీతమాల ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1972 80 10.00
28919 కవితలు. 1420 దీక్ష ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1975 36 10.00
28920 కవితలు. 1421 కొత్త లోకం ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1976 54 10.00
28921 కవితలు. 1422 గీతావళి ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1971 44 10.00
28922 కవితలు. 1423 పదండి ముందుకు ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1975 62 10.00
28923 కవితలు. 1424 స్వాతంత్ర్యోద్యమ గేయాలు ఇలపావులూరి పాండురంగ రావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1997 56 8.00
28924 కవితలు. 1425 వందేమాతరం అల్లూరి వేంకట నరసింహరాజు శ్రీ అరవింద సొసైటీ సెంటర్, ఏలూరు 2005 31 10.00
28925 కవితలు. 1426 దేశం పిలుపు సరోజిని రేగాని, దేవులపల్లి రామానుజరావు ... ... 39 1.00
28926 కవితలు. 1427 విజయ గీతావళి ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వం 1964 71 1.00
28927 కవితలు. 1428 పాడరా ఓ తెలుగువాడా ఆంధ్ర ప్రజానాట్య మండలి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 152 20.00
28928 కవితలు. 1429 పాడవోయి భారతీయుడా ఆత్మకూరు బాలభాస్కర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2002 80 20.00
28929 కవితలు. 1430 శంఖారావం ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 32 0.25
28930 కవితలు. 1431 స్వాతంత్ర్య సమర గీతాలు జయధీర్ తిరుమలరావు సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1995 184 50.00
28931 కవితలు. 1432 సమైక్య భారతి ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1993 47 5.00
28932 కవితలు. 1433 జాతీయోద్యమ కవితా సుమమాల ... గాంధీస్మారక సమితి, నరసరావుపేట 1998 24 5.00
28933 కవితలు. 1434 జాతీయ గీతాలు గురుజాడ రాఘవశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 80 6.00
28934 కవితలు. 1435 తెలుగు సినిమా దేశభక్తి గీతాలు భైరవభొట్ల వెంకట నారాయణరావు జ్ఞాన్ వికాస్ ప్రచురణలు 2007 144 40.00
28935 కవితలు. 1436 సర్వ సమైక్య సంధాయిని పసపుల నాగ మల్లయ్య శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరీ విద్యా నిలయము, నంద్యాల 1994 86 15.00
28936 కవితలు. 1437 దేశభక్తి గీతాలు శైలి గరుడ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 96 25.00
28937 కవితలు. 1438 దేశభక్తి గీతాలు శిష్టు మదుసూదనరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2007 64 22.00
28938 కవితలు. 1439 దేశభక్తి ప్రబోధ గేయములు లేళ్ళ వెంకట్రాయుడు రచయిత, కొండబాలవారిపాలెం 1994 20 3.00
28939 కవితలు. 1440 విజయ విపంచి ఏడవ భాగము ... సాహిత్య నికేతన్, హైదరాబాద్ 1991 188 20.00
28940 కవితలు. 1441 విజయ విపంచి తొమ్మిదవ భాగము ... సాహిత్య నికేతన్, హైదరాబాద్ 1995 184 20.00
28941 కవితలు. 1442 తెలుగు గడ్డ చందోలు ఆనందకవి రచయిత, దమ్మాలపాడు ... 46 10.00
28942 కవితలు. 1443 తెలుఁగు వెలుగు గర్నెపూడి జాను తెలుఁగు వెలుగు గ్రంధమాల, గుంటూరు 1978 68 5.00
28943 కవితలు. 1444 ఓ తెనుగు తల్లీ మా కల్పవల్లీ రామకృష్ణకటాక్ష సుమిత్రా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1981 137 12.00
28944 కవితలు. 1445 ఆంధ్ర ప్రతిష్ఠ బద్దెపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి రోజ్ విల్లా, గుంటూరు 1991 79 6.00
28945 కవితలు. 1446 ఆంధ్ర ప్రతిష్ఠ బద్దెపూడి రాధాకృష్ణమూర్తి మనోరమా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1967 103 2.00
28946 కవితలు. 1447 ఆంధ్రప్రతిభ ప్రథమ భాగం కూచిభొట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి, ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి ... 1939 57 0.25
28947 కవితలు. 1448 ఆంధ్రస్మృతి క్రొవ్విడి వేంకటరత్నశర్మ ఉషా గ్రంథమాల 1946 83 1.50
28948 కవితలు. 1449 జాతీయ గీతాలు స్వేచ్ఛాభారతి అరుణారుణ ప్రచురణలు, సూర్యాపేట 1991 64 5.00
28949 కవితలు. 1450 భారత జాతీయ గీతములు యడ్లపల్లి కోటయ్య ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1945 21 0.25
28950 కవితలు. 1451 జాతీయ గేయములు మంత్రిప్రగ్గడ వేంకటేశ్వరరావు కేశవ పబ్లికేషన్స్ అండ్ బుక్ స్టాల్సు 1939 27 0.10
28951 కవితలు. 1452 ఫేసిస్టుప్రతికూలగీతాలు ... ప్రజాశక్తి కార్యాలయం, బెజవాడ 1942 68 0.25
28952 కవితలు. 1453 జాతీయ గీతములు వేములపల్లి రాఘవయ్య మినర్వాప్రెస్, బందరు ... 16 0.25
28953 కవితలు. 1454 జాతీయ గీతాలు ... ప్రజాశక్తి కార్యాలయం, బెజవాడ 1946 72 0.25
28954 కవితలు. 1455 జాతీయ గీతములు శిష్ట్లా సత్యనారాయణ రాజశేఖరం గ్రామ సేవా సంఘము, వల్లభాపురము 1948 39 0.25
28955 కవితలు. 1456 జాతీయ గీతాలు స్వేచ్ఛాభారతి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 88 20.00
28956 కవితలు. 1457 కాంతి రేఖలు కె.ఎల్. కాంతారావు జై భారత్ ప్రచురణలు, ఇబ్రహీంపట్నం 2005 32 10.00
28957 కవితలు. 1458 తెలుగు ఆణి ముత్యాలు ... తెలుగు రాష్ట్ర కార్యాలయము, హైదరాబాద్ ... 50 5.00
28958 కవితలు. 1459 బంగ్లా దేశ్ గీతాంజలి ... వికాస సాహితి, మద్రాసు 1971 71 1.00
28959 కవితలు. 1460 బంగ్లా దేశ్ కవితా వాహిని ... వికాస సాహితి, మద్రాసు 1972 64 1.00
28960 కవితలు. 1461 ??? ... ప్రజాశక్తి కార్యాలయం, బెజవాడ ... 36 10.00
28961 కవితలు. 1462 స్వరాజ్య సౌధము ... దామరాజు పుండరీక్షుడు,గుంటూరు 1947 21 0.25
28962 కవితలు. 1463 దేశభక్తి గేయాలు మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 104 45.00
28963 కవితలు. 1464 స్వారాజ్య గీతములు గరిమెళ్ల సత్యనారాయణ ఇండియా యేజన్సీ బీరో, చెన్నై 1922 38 0.25
28964 కవితలు. 1465 ప్రేరణ ... అఖిల భారతీయ విద్యార్ధి పరిషత్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1988 72 3.00
28965 కవితలు. 1466 ??? ... ... ... 78 10.00
28966 కవితలు. 1467 విజయేందిర ... సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1972 19 0.25
28967 కవితలు. 1468 ప్రసన్న భారతి కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1988 61 10.00
28968 కవితలు. 1469 భారతీ వైభవం పి. సీతారామాంజనేయులు తి.తి.దే., తిరుపతి ... 48 3.00
28969 కవితలు. 1470 తరతరాల తెలుగు రావెల సాంబశివరావు భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు ... 20 10.00
28970 కవితలు. 1471 తెలుఁగు నాడు దాసు శ్రీరాములు దాసు శ్రీరాములు స్మారక సమితి, హైదరాబాద్ 1974 48 2.00
28971 కవితలు. 1472 మహిళా ఓ మహిళా ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 49 10.00
28972 కవితలు. 1473 రైతు భజనావళి ... ఆంధ్రరాష్ట్ర రైతు కాంగ్రెసు, విజయవాడ ... 87 30.00
28973 కవితలు. 1474 అక్షరదీప్తి పాటలు కందా నాగేశ్వరరావు అక్షరదీప్తి ప్రచురణ, గుంటూరు ... 32 3.00
28974 కవితలు. 1475 ఆంధ్ర బ్రాహ్మగీతాంజలి ... ఆంధ్ర బ్రాహ్మధర్మ సాహిత్య ప్రచురణ 1968 384 10.00
28975 కవితలు. 1476 గ్రంథాలయ గీతాలు పాతూరి నాగభూషణం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము 1961 124 1.60
28976 కవితలు. 1477 గ్రంథాలయ గీతాలు పాతూరి నాగభూషణం భారతీ ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1949 72 1.00
28977 కవితలు. 1478 కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ రైతాంగ పోరాట పాటలు ... సృజన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1981 72 2.00
28978 కవితలు. 1479 వయోజనవిద్య ప్రబోధ గీతాలు కోగంటి దుర్గామల్లికార్జునరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘము 1967 16 0.25
28979 కవితలు. 1480 హేతువాద గీతాలు దోనేపూడి మోహన్ ప్రసాద్ వాణి పబ్లికేషన్స్, రేపల్లె 1983 16 1.00
28980 కవితలు. 1481 అభ్యుదయ గీతాలు వట్టికొండ విశాలాక్షి జానకీరామా ప్రెస్, తెనాలి 1943 47 1.00
28981 కవితలు. 1482 దేశభక్తి గేయాలు-పద్యాలు సంగిశెట్టి మల్లయ్య సంగిశెట్టి ప్రచురణలు 1992 58 10.00
28982 కవితలు. 1483 విప్లవాత్మ నార్ల చిరంజీవి ... 1946 42 1.00
28983 కవితలు. 1484 తెలుగు దేశం పాటలు కోలా ప్రకాశము శ్రీ చిరుమామిళ్ళ నారాయణరావు, గుంటూరు ... 8 1.00
28984 కవితలు. 1485 వీర తెలంగాణ జనగామ జనపోరాటం పల్లెసుద్దులు జి.వై. గిరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 39 10.00
28985 కవితలు. 1486 పాడరా ఓ తెలుగువాడా ప్రజానాట్యమండలి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 75 15.00
28986 కవితలు. 1487 వయోజన విద్య పాటలు మొదటి భాగము మోడేకుర్తి వేంకటసత్యనారాయణ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం, విశాఖపట్నం 1992 40 4.00
28987 కవితలు. 1488 వందేళ్ళ వందేమాతర ఉద్యమం పిరాట్ల వేంకటేశ్వర్లు కృష్ణ కిషోర్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 88 30.00
28988 కవితలు. 1489 విశ్వశాంతి కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు అభ్యుదయ సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు 1954 22 0.25
28989 కవితలు. 1490 తెలుఁగు తల్లి పండిత నారు నాగనార్య రచయిత, నాగవరం ... 59 2.00
28990 కవితలు. 1491 జయభేరి జాస్తి వేంకట నరసయ్య శ్రీరామా పవర్ ప్రెస్, గుంటూరు 1958 72 3.00
28991 కవితలు. 1492 మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ ... ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు, విజయవాడ 2007 52 5.00
28992 కవితలు. 1493 జాతీయ గీతంగా గురజాడ దేశభక్తి గేయం పరకాల పట్టాభి రామారావు సంఘమిత్ర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 76 50.00
28993 కవితలు. 1494 వందేమాతర ఉద్యమానికి వందేళ్ళు శ్రీ దుర్గ వందేమాతర ఉద్యమ శతసంవత్సర ఉత్సవ సమితి 2005 56 5.00
28994 కవితలు. 1495 వందేమాతరం గాథ ... సేవికా ప్రకాశన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1994 64 10.00
28995 కవితలు. 1496 మన జాతీయ చిహ్నాలు యస్. ఉషాదేవి విమల్ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1989 46 5.00
28996 కవితలు. 1497 మన జాతీయ చిహ్నాలు ఐలూరి నాగభూషణం కరుణా పబ్లికేషన్స్, కొడాలి 2004 28 16.00
28997 కవితలు. 1498 మన జాతీయ పతాక యస్. ఆర్. నర్రావుల వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1989 38 2.00
28998 కవితలు. 1499 జాతీయ పతాకం - గీతం రావినూతల శ్రీరాములు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 32 3.00
28999 కవితలు. 1500 జాతీయ సంగీతము శేషుబాబు, సరస్వతీదేవి జాతీయ సాహితీ పీఠం, తెనాలి 1948 75 1.00
29000 కవితలు. 1501 జాతీయ-గీతాని కర్ణ వీరనాగేశ్వర కవి రచయిత, వేటపాలెం 1960 117 2.00