వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -159

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
126001 వేయిపడగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ .... 1995 655 150.00
126002 వేయిపడగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వి యస్ యన్ అండ్ కో,విజయవాడ 1969 1006 500.00
126003 వేయిపడగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2013 999 558.00
126004 వేయిపడగలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2016 999 620.00
126005 మా స్వామి ( విశ్వేశ్వర శతకము ) విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... ... 23 10.00
126006 నారాయణతీర్థులవారి చరిత్ర విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ... ... 20 10.00
126007 విశ్వనాధ విషాదాంత నాటకాలు ప్రభల జానకి ( నముడూరి ) ... 2014 267 250.00
126008 విశ్వనాథధిషణాహేల గుమ్ములూరి ఇందిర .... 2008 550 200.00
126009 విశ్వనాథ సాహితీ సమాలోచనం జి వి సుబ్రహ్మణ్యం,బి జయరాములు యువభారతి,హైదరాబాద్ 1995 426 250.00
126010 కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ దివాకర్ల వేంకటావధాని నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 1983 294 50.00
126011 కవికుల కులీనుడు విశ్వనాథ రావెల సాంబశివరావు విశ్వనాథ సాహిత్య అకాడెమి,గుంటూరు 2018 32 30.00
126012 మానవీయ విశ్వనాథ మోదుగుల రవికృష్ణ సంగీత సాహిత్య నృత్య నాటక సంస్థ,గుంటూరు 2022 104 50.00
126013 అపురూపమైన ముఖాముఖి రావెల సాంబశివరావు విశ్వనాథ సాహిత్య అకాడెమి,గుంటూరు 2022 72 60.00
126014 విశ్వనాథ శబరి తిరుమల వేంకట రాజగోపాలచార్య శ్రీనివాస భారతి,భీమవరం 2011 64 50.00
126015 కల్పవృక్ష రహస్యములు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ .... 1976 156 50.00
126016 విశ్వనాథ భారతి జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి .... ... 110 50.00
126017 రామాయణకల్పవృక్ష రామణీయము ధూళిపాళ రామమూర్తి కవిప్రభా,మచిలీపట్నం 1986 104 50.00
126018 వేయిపడగల మణిప్రభలు తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు కవిప్రభా,మచిలీపట్నం 1989 93 25.00
126019 ముద్దువడ్లన్లు-4 వెలిచాల కొండలరావు .... 2004 57 50.00
126020 ముద్దువడ్లన్లు వెలిచాల కొండలరావు విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠం,ప్రచురణ ... 51 20.00
126021 విశ్వనాథ రామకథ ( యుద్ధ+సంశయ ) జె వెంకటేశ్వరరావు .... 2003 62 25.00
126022 విశ్వనాథవారి నాటకములుః ఒక పరిశీలన ఆర్ కమల తెలుగు అకాడమి 1991 325 150.00
126023 భ్రమరవాసిని - కథానుశీలనము విశ్వనాథ సత్యనారాయణ .... ... 159 50.00
126024 కిన్నెరసానిపాటలు సమీక్ష సిహెచ్ సుశీలమ్మ ... 2020 108 100.00
126025 విశ్వనాథ వాజ్ఞయ సూచిక కేతవరపు వేంకటరామకోటిశాస్త్రీ,కోవెల సుప్రసన్నాచార్య తెలుగు విభాగము స్నాతకోత్తర విద్యా కేంద్రము,వరంగల్లు 1974 102 50.00
126026 విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కోవెల సంపత్కుమారాచార్య సాహిత్య అకాదెమీ 2007 142 50.00
126027 విద్యనుగూర్చి విశ్వనాథ వై కామేశ్వరి తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1991 49 25.00
126028 Gupta pasupatham and amritha sarmistam ( సంస్కృతం ) …. 1975 64 25.00
126029 విశ్వశ్రీ ( విశ్వనాథ సాహిత్య సంచిక ) ... ..... 1954 112 50.00
126030 జయంతి ( కోవెల సంపత్కుమారాచార్య స్మారక ప్రత్యేక సంచిక ) ... ... 2011 214 100.00
126031 జయంతి ( అనుబంధం ) ... ... 2006 8 10.00
126032 జయంతి ( విద్య-సాహిత్య-సాంస్కృతిక త్రైమాసిక పత్రిక ) .... .... 2010 104 50.00
126033 జయంతి ( విద్య-సాహిత్య-సాంస్కృతిక త్రైమాసిక పత్రిక ) ... .... 2010 112 50.00
126034 జయంతి ( విద్య-సాహిత్య-సాంస్కృతిక త్రైమాసిక పత్రిక ) ... .... 2018 212 150.00
126035 Odhams colour library of knowledge 1 { lands and peoples of the world } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1971 160 100.00
126036 Odhams colour library of knowledge 2 { life and its origin } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1971 160 100.00
126037 Odhams colour library of knowledge 3 { worlds beyond ours } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126038 Odhams colour library of knowledge 4 { riches of the earth } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126039 Odhams colour library of knowledge 5 { the world of chemistry } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126040 Odhams colour library of knowledge 6 { language and communication } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126041 Odhams colour library of knowledge 7 { man and society } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126042 Odhams colour library of knowledge 8 { the lively arts } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126043 Odhams colour library of knowledge 9 { renaissance to revolution } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126044 Odhams colour library of knowledge 10 { man on the move } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126045 Odhams colour library of knowledge 11 { the planet we live on } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126046 Odhams colour library of knowledge 12 { heat light and sound } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126047 Odhams colour library of knowledge 13 { art and architecture } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126048 Odhams colour library of knowledge 14 { religion and philosophy } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126049 Odhams colour library of knowledge 15 { the modern age } Julian huxley Hamlyn publishing group ltd 1970 160 100.00
126050 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-1 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1971 394 100.00
126051 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-2 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1972 416 100.00
126052 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-3 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1972 394 100.00
126053 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-4 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1972 578 100.00
126054 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-5 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1973 552 100.00
126055 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-6 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1973 534 100.00
126056 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-7 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1973 723 100.00
126057 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-8 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1973 632 100.00
126058 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-9 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1974 541 100.00
126059 Sardar patel's correspondence 1945-50 vol-10 Durga das Navajivan publishing house,ahmedabad 1974 512 100.00
126060 హైకూ సాహిత్య మాసపత్రిక ( 2003,2004 ) ... .... ... .... ...
126061 కవితా లత ... యువభారతి,హైదరాబాద్ 1976 32 15.00
126062 మంగళగిరి క్షేత్రంలో కవి పండిత సదస్సు .... శ్రీ లక్ష్మినృసింహస్వామి వారి దేవాస్థానం,గుంటూరు ... 48 25.00
126063 అమ్మ - నాన్న - గురువు పునుకొల్లు సత్యనారాయణ,శీలం జగతీధర్ ... 2011 72 25.00
126064 బాలలవనం కొత్తపల్లి సురేష్ బాలలవనం 2017 71 35.00
126065 తేనె పూలు పాలెపు బాబు సాహితీమిత్రులు,మచిలీపట్నం 2010 48 20.00
126066 కవి కలాలు పాలెపు బాబు సాహితీమిత్రులు,మచిలీపట్నం 2009 40 20.00
126067 మాతృభూమి - మధురస్మృతులు పునుకొల్లు సత్యనారాయణ,శీలం జగతీధర్ .... 2012 52 25.00
126068 మలిసంధ్య వడలి రాధాకృష్ణ,అన్నాప్రగడ సుబ్రహ్మణ్యం చినుకు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2013 309 100.00
126069 కవి మాధ్యమం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనియన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్స్ 2010 108 50.00
126070 నవ రస కవితా సుమాలు తనికెళ్ళ లక్ష్మీ నరసమ్మ ... 2003 91 20.00
126071 తెలంగాణ కవిత సుంకర రమేశ్ ... 2008 203 100.00
126072 జన కవనం రాచపాలెం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 2002 214 100.00
126073 శ్రీ సర్వధారి ఉగాది కవితలు 2008 .... ఎ.ఎన్.యు,గుంటూరు 2008 60 25.00
126074 అసీఫా కోసం ! వురిమళ్ల సునంద .... 2018 237 150.00
126075 పద్యప్రకాశం తూమాటి సంజీవరావు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం,ఒంగోలు 2004 175 100.00
126076 వెయ్యినూటపదహార్లు ( 470కవులు,1227కవితలు ) రావి రంగారావు సాహితీమిత్రులు,మచిలీపట్నం 2006 216 116.00
126077 సాహితీ సౌరభం యన్. రామచంద్ర సాహితీ మిత్రమండలి,కడప 2004 392 100.00
126078 మల్లిక ( కవితా సంచిక ) ఉలయన్ ... 2015 15 5.00
126079 Words for women Goodwill publishing house,new delhi 157 50.00
126080 Time quotable quotes ghai Sterling publishers private limited,new delhi 1992 55 15.00
126081 Handbook of quotations Goyl saab Goyal publishers & distributors,delhi 2009 487 120.00
126082 Notable quotes and noble thoughts Shyamal bhattacharjee Pustak mahal,delhi 2001 95 50.00
126083 నేటి కోసం మేటి సంకల్పం ... ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం,విజయవాడ 1987 80 25.00
126084 గురు దేవో భవ పెద్ది సాంబశివరావు గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2021 64 20.00
126085 పంచతంత్ర సూక్తులు ఎస్.టి.జి. అంతర్వేది కృష్ణమాచార్య సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ ... 48 20.00
126086 యోగి వేమన సూక్తులు చిలుకూరి సత్య సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సోమనాథ్ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 2011 48 15.00
126087 సూక్తులు ఎ.టి. బాబాజీ ... ... 30 15.00
126088 శ్రీ శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీవారి దివ్యసూక్తులు గిడుతూరి సూర్యం ... 1978 74 20.00
126089 సామాన్యుడి మహా వాక్యాలు ఆచార్య రాణి సదాశివమూర్తి .... 2017 105 50.00
126090 అమృత బిందువులు తాటిమాను నారాయణరెడ్డి ... 2006 288 100.00
126091 సూక్తి సింధు యస్వీయన్ Victory publishers,vijayawada 2007 485 200.00
126092 ప్రాచీన భారత విశ్వ విద్యాలయములు ఆ. నమ్మాళ్వారు విజ్ఞాన ప్రభాస,భీమవరం 1951 142 50.00
126093 భాషా బోధన వై.కె. బ్రహ్మనందం Dharwada publications,rajahmundry 1967 96 25.00
126094 భాషాశాస్త్ర వ్యాసములు లకంసాని చక్రధరరావు ... 1968 202 50.00
126095 ప్రాచీనాంధ్ర కవితః ఆదర్శాలూ,పరిణామాలూ ముకురల రామారెడ్డి చంద్రభూషణ్ ప్రచురణలు 1989 146 50.00
126096 భక్త రామదాసు ప్రణీతము భద్రాద్రి సీతారామ జె.సి. శాస్త్రి ... 2016 159 50.00
126097 అక్షరధుని గన్నమరాజు గిరిజామనోహరబాబు సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ,వరంగల్లు 2021 428 300.00
126098 సాహితీ కిర్మీరం తలారి వాసు సాహితి ప్రచురణలు,రాజమహేంద్రి 2014 184 100.00
126099 జాషువ - మహిళ గుండ్లపల్లి సుందరి అంతర్జాతీయ తెలుగు సభా సంఘము,విజయవాడ 2005 122 50.00
126100 నామ విజ్ఞానము యార్లగడ్డ బాలగంగాధర రావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2002 238 100.00
126101 గ్రామ దేవతలు కోటి సూర్యనారాయణమూర్తి ... 1993 162 50.00
126102 శ్రీ లోకనాథుని యాత్ర - గమ్యం ఒలివేటి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శర్మ లోకనాథుని సాహిత్య ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2017 102 150.00
126103 ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు పి.ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 1984 350 50.00
126104 చక్కని తెలుగు రాయడం ఎలా ? వాడవల్లి ప్రసన్నాంజనేయ శర్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2011 115 50.00
126105 తెలుగు శాసనాలు ( ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు 27-29 డిసెంబర్,2012,తిరుపతి ) జి. పరబ్రహ్మ శాస్త్రి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2012 98 20.00
126106 కట్టమంచి కుటుంబం సాహిత్య సేవ .... అఖిల భారత రెడ్ల సంక్షేమ సమాఖ్య,శ్రీశైలం 2006 168 58.00
126107 ఉద్యమ బాటసారి ( ఎస్వీ సత్యనారాయణ జీవితం-సాహిత్యం ) వి. వీరాచారి జనజీవన ప్రచురణలు,గద్వాల జిల్లా 2020 205 200.00
126108 గుర్రం జాషువా పద్యచంద్రిక గుమ్మా సాంబశివరావు రాఘవేంద్ర పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2021 432 400.00
126109 పద్యాల రావి చెట్టు బంగారమే రామడుగు వెంకటేశ్వరశర్మ రావి రంగారావు సాహిత్య పీఠం,గుంటూరు 2020 60 50.00
126110 ప్రముఖ తెలుగు సాంఘిక సినిమాలు స్త్రీల జీవిత చిత్రణ ఎ. సీతారత్నం చినుకు ప్రచురణలు,విజయవాడ 2009 196 100.00
126111 బాల సాహితీవైభవం మద్దాళి రఘురామ్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2010 151 100.00
126112 తెలుగ - బోధన పద్ధతులు ఇలపావులూరి కామేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1992 174 80.00
126113 విద్య - విలువలు సాంఘిక దృక్పథం కొండలరావు వెలిచాల తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1990 210 80.00
126114 భాష - పరిభాష సాహిత్యం- సంస్కృతి కొండలరావు వెలిచాల తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1990 312 80.00
126115 ఆధునికాంధ్ర పద్య సాహిత్యంలో మేరు శిఖరాలు ( తిరుపతి వేంకటకవుల నుంచి ) ... అజో విభో కందాళం ఫౌండేషన్ 2020 391 300.00
126116 ప్రాచీన సాహిత్యంలో మేరు శిఖరాలు ( నన్నయ నుండి కంకటి దాకా ) ... అజో విభో కందాళం ఫౌండేషన్ 2020 403 300.00
126117 పాలకురికి సోమనాథుని కృతులు - పరిశీలన వేణుముద్దల నరసింహారెడ్డి సహృదయ సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ,వరంగల్లు 2021 789 1000.00
126118 కళాపూర్ణోదయము ( సరస భాస్కరీ వ్యాఖ్యాన సహితము ) పింగళి సూరన/కందుకూరి సోదరులు అజో విభో కందాళం ఫౌండేషన్ 2021 982 1000.00
126119 తెలుగు మౌలిక అంశాలు ( ఖండాలు-1-10 ) .... డా బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1995 256 100.00
126120 తెలుగు మౌలిక అంశాలు ( ఖండాలు-11-18 ) ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 1989 166 100.00
126121 సాహిత్య విమర్శ ( ఆ.భా స్పెషల్ తెలుగు ) 2 చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2007 50.00
126122 Drama and fiction b.a special english P j vardhana rao Acharya nagarjuna university,nagarjunanagar 2007 50.00
126123 Literary criticism m.a english M s nagarajan Acharya nagarjuna university,nagarjunanagar 2004 …. 50.00
126124 తెలుగు సాహిత్యం కవితా కళాపరిచయం .... డా బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2011 314 100.00
126125 తెలుగు సాహిత్యం వచన రచనా పరిచయం ... డా బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2012 467 100.00
126126 తెలుగు భాషా సాహిత్య సంస్కృతుల చరిత్ర ... డా బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2005 313 100.00
126127 తెలుగు ప్రథమ సంవత్సరం ఎం.ఏ సశ్రీ డా బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ ... 608 150.00
126128 ఎం.ఏ. తెలుగు వచన సాహిత్యం ... డా బి.ఆర్. అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2015 398 100.00
126129 భాషా శాస్త్ర పరిచయం ఎం.ఏ. తెలుగు ఎల్. చక్రధరరావు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2011 ... 50.00
126130 తెలుగు వాఙ్మయ చరిత్ర ఎం.ఏ. తెలుగు కె.కుసుమాబాయి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2011 ... 50.00
126131 ఆధునికాంధ్ర కవితా ధోరణులు ఎం.ఏ. తెలుగు జి.వై. ప్రభావతీ దేవి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2008 ... 50.00
126132 తెలుగు సాహిత్య విమర్శ - సిద్ధాంతము ఎం.ఏ. తెలుగు జి. బాల సుబ్రహ్మణ్యం ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2011 ... 50.00
126133 ద్రావిడ భాషలు - తెలుగు భాషావికాసం ఎం.ఏ. తెలుగు పి. సుబ్బారావు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2011 ... 70.00
126134 శ్రీనాథుడు - ప్రత్యేకాధ్యయనం ఎం.ఏ.తెలుగు కె. సర్వోత్తమరావు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2011 ... 100.00
126135 సంస్కృతం ఎం.ఏ. తెలుగు జి.ఎస్.ఆర్. కృష్ణమూర్తి ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2011 ... 80.00
126136 తెలుగు సాహిత్యం - మహిళాభ్యుదయం ఎం.ఏ. తెలుగు కె. మలయవాసిని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం,నాగార్జుననగర్ 2014 ... 80.00
126137 శిఖామణి సమగ్ర సాహిత్యం-1 శిఖామణి కవిత్వం-1 శిఖామణి కవిసంధ్య గ్రంథమాల,హైదరాబాద్ 2021 434 150.00
126138 శిఖామణి సమగ్ర సాహిత్యం-2 శిఖామణి కవిత్వం-2 & 5 శిఖామణి కవిసంధ్య గ్రంథమాల,హైదరాబాద్ 2021 364 150.00
126139 శిఖామణి సమగ్ర సాహిత్యం-3 శిఖామణి కవిత్వం-3 & 6 శిఖామణి కవిసంధ్య గ్రంథమాల,హైదరాబాద్ 2021 292 150.00
126140 హరివిల్లు దేవులపల్లి విశ్వనాధం .... 2004 90 50.00
126141 మనోనేత్రం పిల్లి మల్లికార్జున్ దళిత సాహిత్య వేదిక ప్రచురణలు 2012 60 50.00
126142 పచ్చని వెన్నెల సోమేపల్లి వేంకటసుబ్బయ్య క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2007 40 30.00
126143 రెప్పల చప్పుడు సోమేపల్లి వేంకటసుబ్బయ్య ... 2004 34 25.00
126144 శ్రీనివాసాధ్వరీయము వేదాంతం వేంకటాచార్యులు ... 1931 24 10.00
126145 వర్తమాన భారతి పెరుగుపల్లి బలరామ్ పెరుగుపల్లి ప్రచురణలు 2019 88 50.00
126146 ఆభిలాష అక్షర అక్షయపాత్ర అభిలాష .... 2011 219 150.00
126147 వేళ్ళని వెదికే చెట్లు సి. భవానీదేవి హిమబిందు పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2021 147 150.00
126148 అనావిష్కృతం గడియారం హిరణ్మయి/దోర్బల హరిహరనాథ శర్మ ... 2006 60 50.00
126149 రెండవదేవభాష వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు వుయ్యూరు రామస్వామి గ్రంథమండలి,గుంటూరు 2021 52 10.00
126150 భారత రత్నం వట్టికూటి సాంబశివరావు రీతిక పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2015 68 100.00
126151 జయహో భారత్ వట్టికూటి సాంబశివరావు రీతిక పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2015 78 100.00
126152 యుద్ధం నడుస్తూనే ఉంది ఎస్. శరత్ జ్యోత్స్నారాణి జ్యోత్స్నాకళాపీఠం ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2014 96 80.00
126153 జీవరహస్య లిపి ఖాదర్ షరీఫ్ సన్నిధి ప్రచురణలు,నెల్లూరు 2016 87 100.00
126154 సత్యారాధేయమ్ రాధేయ సాహితీ మిత్రులు,విజయవాడ 2021 140 100.00
126155 అశ్రుగీతి జయశంకర్ ప్రసాద్/కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి పార్వతీ పబ్లికేషన్స్,ప్రొద్దుటూరు 2009 124 150.00
126156 తుషార ప్రతిమ కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి పార్వతీ పబ్లికేషన్స్,ప్రొద్దుటూరు 2021 91 120.00
126157 శ్రీ కృష్ణాభ్యుదయము పూర్వభాగము వాడేల వేంకట శేషగిరిరావు లక్ష్మీగణేష జ్యోతిషాలయము,రావిపాడు 1954 508 150.00
126158 गधसंग्रहः vol-4 part-2 पी. श्रीरामचद्रुडु साहित्य अकाडॆमि 1994 361 100.00
126159 You,I and love Koduru prabhakar reddy/M.v satyanarayana Parvathi publications,poddatur 2021 215 200.00
126160 వేకువ పిట్ట చల్లపల్లి స్వరూపరాణి భీమ్ భూమి ప్రచురణ,విజయవాడ 2018 92 50.00
126161 దృశ్యరహస్యాల వెనుక బండ్ల మాధవరావు/ఎ.కె. ప్రభాకర్ సాహితీ మిత్రులు,విజయవాడ 2021 124 120.00
126162 కవితా ! అరుణ్ సాగర్ సంగమం/ఖాదర్ మొహిద్దీన్,విశ్వేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు,విజయవాడ 2016 156 150.00
126163 ప్యార్ 'కరో'నా యల్లనూరు వెంకట రమణా రెడ్డి ... 2020 140 100.00
126164 అక్షర లహరి బొమ్మిన వెంకటరమణ సాయికిరణ్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2012 70 50.00
126165 అనురాగధార తాటికోల పద్మావతి మల్లెతీగ ముద్రణలు,విజయవాడ 2017 112 100.00
126166 Yogoda satsanga society of india …. …. ….
126167 The path J. donald walters Crystal&clarity publishers,nevada city 1996 480 250.00
126168 Activation of third eye Narayan dutt shrimali 1998 32 15.00
126169 Dialogues with swami dayananda Gangadhareswar trust,rishikesh 2000 108 50.00
126170 Gift of love Avatar meher baba perpetual public charitable trust 1994 100 50.00
126171 పరమగురువుల ప్రబోధాలు/ వారి ప్రణాళిక బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ/ఏ.యల్.యన్.రావు ది వరల్డ్ టీచర్ బుక్ ట్రస్ట్,విశాఖపట్నం 2008 175 60.00
126172 నవ విధ ధర్మాలు బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సోసైటీస్ మూవ్ మెంట్,ఇండియా 2012 24 10.00
126173 మంచితనమునకు మంచిఫలాలు పింగళి భరణి గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2008 32 10.00
126174 Guidance from the guru Central chinmaya mission trust,bombay 1988 50 25.00
126175 ధ్యానమే భోగం - జ్ఞానమే వైభోగం బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సోసైటీస్ మూవ్ మెంట్,ఇండియా 2007 123 60.00
126176 శ్రీ రుద్రనమక వైభవమ్ సామవేదం షణ్ముఖశర్మ ఋషిపీఠం ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్,సికింద్రాబాద్ 2013 270 200.00
126177 సేతు రహస్యం గంగ శ్రీనివాస్ సృష్టి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2008 160 100.00
126178 శ్రీ వరివస్యా రహస్యము భాసురానంద/పాతూరి సీతారామాంజనేయులు టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2007 200 100.00
126179 సత్సంగం ( నిత్యసాధనకు గైడ్ పుస్తకము ) వేదవ్యాస యోగమిత్రమండలి,హైదరాబాద్ 1997 53 25.00
126180 థర్మజిజ్ఞాస బ్రహ్మచారి సుధాచైతన్య ... 2018 50 20.00
126181 సుబోధ ప్రబోధానంద యోగీ ప్రబోధ సేవా సమితి 2010 288 130.00
126182 మతం... జొసుశా ... ... 29 15.00
126183 పరలోకం - పునర్జన్మ నోరి శ్రీనాద వేంకట సోమయాజులు రామకృష్ణ పబ్లికేషన్సు,మద్రాసు 1995 59 20.00
126184 పావకప్రభ పన్నాల రాధాకృష్ణశర్మ/పోతుకూచి ఝాన్సీలక్ష్మి విశ్వజననీ పరిషత్,గుంటూరు 1983 111 25.00
126185 శ్రీస్తుతి .... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు,గుంటూరు ... 32 20.00
126186 సంధ్యావందనము అంబటిపూడి వెంకటరత్నం ... 2018 208 100.00
126187 ఆత్మజ్ఞాన ధార ఉషా - వోరా/కమలాదేశికన్ ... ... 118 35.00
126188 భక్తియోగ తత్త్వము జయదయాల్ గోయన్దకా/గుండ్లూరు నారాయణ గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2013 192 15.00
126189 ప్రవక్త ఖలీల్ జిబ్రాన్/తుర్లపాటి రాజేశ్వరి విశ్వ స్నేహ పబ్లికేషన్స్ 2021 71 150.00
126190 ధర్మప్రచారిణి వెంపటి సూర్యనారాయణ ... ... 148 50.00
126191 ప్రేమ వెలువోలు సీతారామయ్య .... ... 84 25.00
126192 ఆత్మ దర్సనం రామశర్మ /తుమ్మూరి గాయత్రి శక్తిపీఠం,నారాకోడూరు 1995 65 30.00
126193 అశ్వనీ సూక్త సహిత శ్వాస మహా విజ్ఞాన్ .... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము,తెనాలి 2001 88 30.00
126194 ఓ అత్యవసర రహస్యమయ శ్వాస మహా విజ్ఞాన్ రెండో భాగం ... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము,తెనాలి 2001 166 50.00
126195 హరిస్వామి దేవరకొండ చిన్ని కృష్ణశర్మ వాహిని పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1972 55 5.00
126196 సచ్చిదానందాలు కూచిభట్ల చంద్రశేఖర శర్మ దత్త పబ్లికేషన్స్,మచిలీపట్టణం 1992 61 30.00
126197 संध्या - उपासना .... .... 1953 16 10.00
126198 జ్ఞాని పూంగణం నరసింహారావు ... 1995 80 30.00
126199 జగద్గురు వాణి సంపుటి-4 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి ... 1994 55 25.00
126200 ఏకాగ్రత రహస్యం స్వామి పురుషోత్తమానంద/రెంటాల జయదేవ రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ .... 31 20.00
126201 సంకల్ప శక్తి దాని వికాసం స్వామి బుధానంద రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ .... 44 20.00
126202 నిజమైన వ్యక్తిత్వం అంటే…? స్వామి శ్రీకాంతానంద వివేకానంద ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్,హైదరాబాద్ 2008 58 6.00
126203 సత్సంగం భజన పుస్తకము + cd Sri sri publications trust,bangalore 2010 122 50.00
126204 ప్రశ్నోత్తరీ మణిరత్నమాల మరియు సాధన పంచకమ్ మదునూరి వెంకటరామశర్మ గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2013 96 25.00
126205 Life guide/a plan for action/నిశ్శబ్ద వాహిని/నిత్య జపగీత/దైనందిన జీవితంలో/నిత్యమూ నే నెట్లు వర్తించవలెను/దేవుడి తో మాట్లాడ్డం ఏలా .... ... ... ... ...
126206 సద్బోధమాల/దశ శాంతులు/జ్ఞాన కాలక్షేపము/నిత్య దీపావళి ... .... ... ... ...
126207 Events that changed the world Tell me why no: 97 2014 97 25.00
126208 Kingdoms of india Tell me why no: 157 2019 98 35.00
126209 Egyptian civilization Tell me why no: 25 2008 98 35.00
126210 Revolutions …. Tell me why no: 27 2008 98 35.00
126211 Will nehru survive his greatness ? J.s. bright The indian printing works,new delhi 236 50.00
126212 History of india L. mukher Mondal brothers & co,ltd,calcutta 254 50.00
126213 The rule of law Tom bingham Penguin books 2011 213 150.00
126214 Political institutions B. rajendra naidu Technical publishers,guntur 94 50.00
126215 The fractured civilisation Lancy fernandes,satyajit bhatkal Bharatiya janwadi aghadi 1999 151 70.00
126216 The partition of india Anita inder singh National book trust,india 2006 91 50.00
126217 A global history G. srinivasachari The peacock press,publishers,new delhi 1975 296 50.00
126218 Transforming indians to transform india …. Chinmaya udghosh,chennai 2012 306 100.00
126219 Hindu ethos and the challenge of change Subhayu dasgupta The minerva associates,calcutta 1972 277 50.00
126220 The securities scandal a report to the nation Gurudas das gupta People's publishing house 1993 100 50.00
126221 Rural sociology in india A.r. desai The indian society of agricultural economics,bombay 1961 685 200.00
126222 The general report of the committee of direction all-india rural credit survey Reserve bank of india,bombay 1959 301 150.00
126223 The substance of politics A. appadorai Oxford university press 1954 546 250.00
126224 ఒక చరిత్ర కొన్ని నిజాలు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు నివేదత పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2009 158 150.00
126225 అస్థత్వం ఎం.వి. మైసూరారెడ్డి ... 2018 376 250.00
126226 వీరోచిత తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం భీమరెడ్డి నర్సింహారెడ్డి/ఎ. గురవారెడ్డి తరిమెల నాగిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్టు 2017 100 50.00
126227 భౌతిక ప్రపంచము నిమ్మగడ్డ జనార్దనరావు ... 2009 158 100.00
126228 తొలి పార్లమెంట్ లో డా. రామారావు పి.యస్. ప్రకాశరావు/బి.ఎస్. శ్రీనివాస్ చెలికాని రామారావు మెమోరియల్ కమిటీ,రామచంద్రపురం 2021 231 100.00
126229 గోల్కొండ ఆ. రామప్రసాదరావు .... ... 44 25.00
126230 ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమాల చరిత్ర శోభా గాంధి గాంధి పబ్లికేషన్స్ 2002 165 80.00
126231 తెలంగాణ రాష్ట్రం నడుస్తున్న చరిత్ర బి.ఎస్. రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమి 2006 64 50.00
126232 భారత స్వతంత్ర పోరాటం 1857-1947 బిపిన్ చంద్ర/రావెల సాంబశివరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2009 504 200.00
126233 ఆర్.యస్.యస్ ఆకృతి దాల్చిన ఆదర్శం హెచ్.వి. శేషాద్రి/కె. శ్రీనివాసమూర్తి నవభారతి ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1990 375 200.00
126234 ఏది సామాజిక న్యాయం?,ప్రపంచానికి శాంతి - సౌభాగ్యం,సరుకులు-సమాజంపై ప్రభావం,అభివృద్ధికి అనుసరించదగినవి,జీవన వికాసానికి మార్గదర్శక సూత్రాలు,సూక్తులు,నమ్మకాలు- నిజాలు,నలుగురినీ ఆకట్టుకోవాలంటే…!,ఆలోచించండి,ఆచరించండి ... ... ... ... ...
126235 విశాలాంధ్రలో ప్రజారాజ్యం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ప్రజాశక్తి కార్యాలయం,విజయవాడ ... 113 50.00
126236 భూదాన ఆరోహణము నారాయణదేశాయి/లవణం సర్వోదయ సాహిత్య ప్రచార సమితి,హైదరాబాద్ 1956 168 50.00
126237 నాగార్జున చరిత్ర కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ ... ... 172 50.00
126238 చేతావని అను కృతయుగారంభం వడ్డాది వీర్రాజు సిద్ధాంతి .... 1941 96 25.00
126239 భారతీయ సంస్కృతి - వారసత్వము పులిచెర్ల సుబ్బారావు మారుతీ బుక్ డిపో,గుంటూరు 1999 452 65.00
126240 తెలుగునాట వెలుగుబాట సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ,ఆంధ్రప్రదేశ్ ... 268 100.00
126241 గాలిబ్ - నాటి కాలం కె. పవన్ వర్మ/సురేంద్ర నాగరాజు సాహిత్య అకాదెమీ 2017 240 150.00
126242 India as known to panini …. Lucknow university 1953 ….
126243 ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర రామ్ శరణ్ శర్మ/వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2002 190 90.00
126244 పాల ఉత్పత్తిదారుల పరస్పర సహాయక సహకార సంఘము ... .... .... 4 ...
126245 రాజనీతిభావాలు,సంస్థలు ప్రథమ భాగము సంగం కృష్ణమూర్తి,సున్నం ఆంజనేయులు,కె. సాంబశివరావు తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 1972 268 100.00
126246 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామాధికారుల,రెవిన్యూ కోడ్ పడాల రామారెడ్డి పంచాయత్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 1970 840 120.00
126247 ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ పంచాయితీ చట్టం - 1994 కె. సూర్యనారాయణ .... ... 48 25.00
126248 దస్తావేజులమతలబు వడ్డాది వీర్రాజు రాజ్యలక్ష్మీ బుక్ డిపో,విజయవాడ 1955 80 50.00
126249 కోర్టు ప్రొసీజరు యంగల శెట్టి వెంకటేశ్వరరావు ... 1983 82 50.00
126250 రాజకీయ విజ్ఞాన మూల సూత్రాలు ... పాపులర్ ప్రచురణలు,విజయవాడ ... 123 70.00
126251 Report of justices thakkar - natarajan commission of inquiry 1987 293 100.00
126252 ఇండియాలో సామాజిక పరిణామం ఒక పరిశీలన కె.యస్. చలం కళింగాంధ్ర ప్రచురణలు,విశాఖపట్నం 2000 104 50.00
126253 Modern westren political thought R.p. sharma Sterling publishers private limited,new delhi 1966 595 150.00
126254 Legal research and methodology Journal of the indian law institute 1982 898 250.00
126255 Shivaji S.l. srinivasa murthy Sapna book house,bangalore 2001 46 25.00
126256 వినోబాసన్నిధిలో.... నిర్మల దేశపాండే/దశిక సూర్యప్రకాశరావు సర్వోదయ సాహిత్య ప్రచార సమితి,హైదరాబాద్ 1956 281 50.00
126257 రామమోహనరాయల ఆంగ్ల రచనల నుండి సేకరణ తల్లాప్రగడ ప్రకాశరాయుడు రాజరామమోహనరాయ్ ద్విశతజయంతి ఉత్సవ సంఘము 1976 262 50.00
126258 అశోకవర్ధనుడు పి. గణపతిశాస్త్రి రౌతుబుక్కు డిపో,రాజమహేంద్రవరము 1952 116 50.00
126259 ఋషుల చరిత్రలు ( 50 భారతీయ ఋషిపుంగవులు ) పురాణపండ శ్రీచిత్ర రోహిణి పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 1999 207 40.00
126260 బాపట్ల వేంకట పార్థసారధి గారి సంక్షిప్త జీవితచరిత్ర హనుమసాయీ కుటీరం ట్రస్ట్,చెరువు ... 86 25.00
126261 ఆదర్శ జీవులు - అమరులు .... విప్లవ రచయితల సంఘం 2014 53 25.00
126262 టీచర్ కత్తి నరసింహా రెడ్డి ఎస్.టి.యు. భవన్,హైదరాబాద్ 2012 231 150.00
126263 అభినందన మాల దాసరి హనుమంతరావు వేంకటేశ్వరస్వామి వారి దేవాలయం,గుంటూరు 2011 95 50.00
126264 శ్రీ పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు గారి జీవిత విశేషాలు పండితారాధ్యుల మల్లికార్జునరావు ..... 2013 150 50.00
126265 బాలల బొమ్మల ఆంధ్రభోజుడు బులుసు వెంకటరమణయ్య టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2005 40 20.00
126266 పద్యకిరీటధారి మన బొద్దులూరి బీరం సుందరరావు గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2020 128 50.00
126267 దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రథమ ప్రజా ఉద్యమకారుడు గాజుల లక్ష్మీనరసు చెట్టి వకుళాభరణం రామకృష్ణ,కొంపల్లి సుందర్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,తాడేపల్లి 2021 104 100.00
126268 హేమలతా లవణం వకుళాభరణంలలిత,కొంపల్లి సుందర్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు,ఇండియా 2014 120 135.00
126269 సుదర్శనంగారికి.... ఆర్. వసుంధరాదేవి రాటకొండ ప్రచురణలు 2017 192 150.00
126270 అయోధ్య తాతయ్యగారు వీరంకి వెంకటేశ్వరరావు వీరంకి పబ్లికేషన్స్,మహారాష్ట్ర 2016 240 180.00
126271 తలచుకుందాం ! ప్రేమతో యలమంచలి శివాజీ ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2018 168 100.00
126272 గాంధీ టోపీ గవర్నర్ బారిస్టర్ ఈడ్పుగంటి రాఘవేంద్రరావు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2021 152 100.00
126273 నిరుపేదల ఐ.ఏ.ఎస్ ఎస్.ఆర్.శంకరన్ లెనిన్ ధనిశెట్టి భూమి బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2022 111 120.00
126274 The real ntr a psycho - political analysis C. narasimha rao 1989 133 50.00
126275 చంద్రబాబు నాయుడు భారతదేశపు గ్లోకల్ లీడర్ తేజస్విని పగడాల ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2019 175 150.00
126276 ఒక్కడు ఇనగంటి వెంకట్రావ్ .... 2003 222 125.00
126277 ఒక చరిత్ర కొన్ని నిజాలు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు నివేదత పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2011 158 150.00
126278 నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభల రూపశిల్పి -ఉన్నవ వెంకటరామయ్య జాస్తి పుల్లయ్య .... .... 60 25.00
126279 నా యెఱుక ( ఆదిభట్ల నారాయణదాసు స్వీయ చరిత్ర ) మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు,గుంటూరు 2012 221 150.00
126280 నాలోని రాగం క్యూబా జి.ఎన్. మోహన్,సృజన్ Priyadarrsini prachuranalu,hydrabad 2015 114 100.00
126281 హిమాలయ యోగులు వి.వి. బాలకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1994 150 50.00
126282 భగత్ సింగ్ ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2016 294 200.00
126283 సర్దార్ వల్లభభాయి పటేల్ విష్ణు ప్రభాకర్/చలసాని సుబ్బారావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు,ఇండియా 1980 102 25.00
126284 నీతి కథామాల జి.ఎస్. రామశాస్త్రి తి తి దే,తిరుపతి 2004 124 50.00
126285 భక్త కుచేల అన్నవరపు రాధాకృష్ణమూర్తి .... 2007 72 50.00
126286 ఉద్యమాల జ్వాల వావిలాల డి. పారినాయుడు సాహితీలహరి - పార్వతీపురం 2006 62 30.00
126287 ఆత్మ నివేదనం ( ఆదిపర్వం ) అమరేశం రాజేశ్వర శర్మ ప్రాచ్యవిద్యాపరిషత్తు, కామారెడ్డి 2014 166 80.00
126288 ఊరుబిండి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి జీవిత చరిత్ర వి.వి.ఎస్. శాస్త్రి .... ... 22 10.00
126289 శ్రీపాద శ్రీవల్లభ చరితామృత కథాసారం శంకరభట్టు గౌతమబుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యానకేంద్రం,హైదరాబాద్ 2011 114 134.00
126290 The world as I see it Albert einstein/Alan harris Watts & co,london 1935 112 50.00
126291 Paramahansa yogananda in memoriam Yogoda satsanga society of india 2002 125 50.00
126292 Renati surya chandrulu Uyyalawada narasimha reddy Renati surya chandrula smaraka samithi,uyyalawada 2015 104 50.00
126293 Pandit ramp rasad bismil ashfaqullah khan Syed naseer ahamed/B.v.k. purnanandam Azad house of publications,undavalli 2017 24 25.00
126294 Leaders of modern thought J.b. coates …. 1947 96 50.00
126295 101 Great indian scientists …. Tiny tot publicatons,up 2012 108 130.00
126296 The indian triumvirate V.b. kulkarni Bharatiya vidya bhavan,bombay 1969 728 300.00
126297 పాలరాతిముక్క పి.వి. రమణ హేమలత పబ్లికేషన్స్,విజయనగరం 1986 124 25.00
126298 మృత్యువు పానుగంటి పద్మావతి పబ్లికేషన్స్,నెల్లూరు 1993 222 80.00
126299 అపరిచితం నరేష్ నున్నా Facebook friends folks publications 2014 82 50.00
126300 సమతావని ఫెమినిస్ట్ ప్రసాద్ ..... 2016 143 80.00
126301 బి.ఎస్. రాములు బతుకుపోరు నవల పల్లా మాలతి చంద్ర సామాజిక తాత్విక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2008 176 80.00
126302 కైలాసం నుండి కైలాసం దాకా దిట్టకవి శ్యామలాదేవి .... 2006 120 80.00
126303 సోపానము స్వామి శివోమ్ తీర్థ్ శివోమ్ కృప ఆశ్రమం ట్రస్ట్,ఆంధ్రప్రదేశ్ 2003 276 100.00
126304 ప్రొఫెసర్ కర్వాలొ పూర్ణచంద్ర తేజస్వి/శాఖమూరు రామగోపాల్ .... 2018 301 150.00
126305 ఆవాహన & చంద్రకళ ముదిగొండ శివప్రసాద్ తెలుగు ప్రింట్,హైదరాబాద్ 2021 319 275.00
126306 వసంత గౌతమి & నాగానీక ముదిగొండ శివప్రసాద్ తెలుగు ప్రింట్,హైదరాబాద్ 2021 327 275.00
126307 మరణం లేని మీరు లోబ్ సాంగ్ రాంపా/పి.జి. రామ్మోహన్ ది ఎమ్మిగనూర్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీ,ఎమ్మిగనూర్ 1997 295 100.00
126308 పిచ్చి సభ సన్మానం వియోగి కృష్ణ పబ్లికేషన్సు,కర్నూలు 2019 164 160.00
126309 తెల్లటి చీకటి వి. రాజారామమోహనరావు జ్యేష్ఠ లిటరరీ ట్రస్టు,విశాఖపట్నం 1999 180 75.00
126310 బంధాలు వియోగి కృష్ణ పబ్లికేషన్సు,కర్నూలు 2019 188 160.00
126311 భావి బ్రహ్మ వియోగి కృష్ణ పబ్లికేషన్సు,కర్నూలు 2019 80 75.00
126312 పుణ్యఫలం వియోగి కృష్ణ పబ్లికేషన్సు,కర్నూలు 2019 72 60.00
126313 వేదప్రియ పోతుకూచి సాంబశివరావు విశ్వసాహితి,సికింద్రాబాద్ 2003 160 50.00
126314 ప్రకృతి - వికృత ( పిల్లల కథలు ) మూరిశెట్టి గోవింద్ భరత్ ప్రచురణలు,చిత్తూరు 2019 102 100.00
126315 నీతికథామంజరి 915 జయదయాల్ గోయన్దకా/ పెన్నా మధుసూదన్ శర్మ గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2001 192 100.00
126316 యోగి కథలు 1 జనార్దన సూరి ... 1997 44 20.00
126317 యోగి కథలు 2 జనార్దన సూరి ... 1997 84 20.00
126318 యోగి కథలు 3 జనార్దన సూరి ... 1997 123 20.00
126319 యోగి కథలు 4 జనార్దన సూరి ... 1997 175 20.00
126320 యోగి కథలు 5 జనార్దన సూరి ... 1997 219 20.00
126321 ఎర్రడబ్బా కథలు కొమ్మాజి మాణిక్యరావు నందిని పబ్లికేషన్స్,ఆర్మూరు 2015 111 100.00
126322 ఉదాత్త హిందూ ముస్లిం మైత్రి కథానికలు మహమ్మద్ ఖదీర్ బాబు కావలి ప్రచురణలు,కావలి 2020 270 275.00
126323 కొత్తకథలు - 3 తెన్నేటి సుధాదేవి వంశీ కల్చరల్ & ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్,రంగారెడ్డి 2019 720 600.00
126324 Another bunch of telugu short stories M.v. sastry Telugu university,andhrapradesh 1986 140 50.00
126325 మట్టిగుండె పాపినేని శివశంకర్ ... 1992 134 50.00
126326 రావోయి చందమామ దాసరి శివకుమారి గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు 2021 144 50.00
126327 లేడి పంజా వి.యస్. హరనాధరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1990 52 20.00
126328 కొక్కొరోకో తనికెళ్ళ భరణి శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1991 43 20.00
126329 ఈ యిల్లు అమ్మబడును,ఆత్మహత్య డి.వి. నరసరాజు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1982 67 20.00
126330 ఇదేనా విముక్తి చదలవాడ పిచ్చయ్య నవసాహిత్య ప్రచురణ,విజయవాడ ... 52 20.00
126331 సిప్పొచ్చింది ధవళ సన్యాసిరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1976 59 20.00
126332 శిరోమణి దివ్య ప్రభాకర్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1965 60 20.00
126333 రాణి స్వయంవరం,ప్రొఫెసర్ యస్.వి. రామారావు .... 1979 72 20.00
126334 నాగులు తిరిగే కోనలో యవరాజ్,పెందుర్తి శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1985 34 20.00
126335 పేరులేని నాటిక శశిమోహన్ శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1987 35 20.00
126336 తీర్పు…? వి.యస్. కామేశ్వరరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1982 44 20.00
126337 ముందుచూపు,కోటీశ్వరుడు యస్.వి. రామారావు .... 1991 52 20.00
126338 జబ్బు కుదిరింది,ఇంటి మందు న్యాయపతి రాఘవరావు బాల గ్రంథమాల 1952 32 20.00
126339 అంతర్మథనం అత్తలూరి విజయలక్ష్మి రాజేశ్వరి ప్రచురణలు,సికింద్రాబాద్ 2000 ... 50.00
126340 ఎడ్రస్ లేని మనుషులు,నేను రాముడ్ని యస్. కాశీవిశ్వనాద్ .... ... 112 50.00
126341 పద్మవ్యూహం ఎల్.బి. శ్రీరామ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1984 52 20.00
126342 చిచ్చు శ్రిష్ణాచంద్రశేఖర్ శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1989 44 20.00
126343 పెద్ద బాలశిక్ష ఆకెళ్ళ సత్యనారాయణమూర్తి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1990 48 20.00
126344 ఛాయ భీశెట్టి లక్ష్మణరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1980 39 20.00
126345 ఇచ్చట సన్మానాలు చేయబడును,పక్షులు మునిసుందరం శ్రావణి ప్రచురణలు,తిరుపతి 2005 ... 25.00
126346 కోహినూర్ శశిమోహన్ శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1988 40 20.00
126347 వశీకరణం డి.వి. రమణమూర్తి దేశి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్,విజయవాడ 1981 64 25.00
126348 క్రాంతి శశిమోహన్ శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1987 44 20.00
126349 గుండెలు మార్చబడును,ఓ చీకటి రాత్రి జంధ్యాల రచయిత,విజయవాడ 2006 69 20.00
126350 అవతారంగారి - అమ్మాయి టి.బి.డి. మధుసూదనరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1986 47 20.00
126351 నీరుపోయ్ ఎమ్.ఎస్. రావ్ శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1989 36 20.00
126352 దొరికితే దొంగలు గన్పిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ .... 39 20.00
126353 అప్పు పత్రం మల్లాది వేంకట కృష్ణశర్మ ... ... 36 20.00
126354 కొత్తగాలి వీస్తోంది,ఎలక్షన్ లో దేవుడు ఎస్. కాశీవిశ్వనాథ్ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1984 88 25.00
126355 స్త్రీ కె.యస్.కె. వెంకటేశ్వర్లు సీతాశంకర్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 1971 44 20.00
126356 కైలాసంలో కోర్టు బాబు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1997 56 20.00
126357 మనం మనుష్యులం బంకోరా బండపల్లి ప్రచురణలు,గుంటూరు 1970 34 20.00
126358 సృష్టిలో తీయనిది శంకరమంచి పార్ధసారధి శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1988 51 20.00
126359 పిచ్చిరాజు ఇంటర్వ్యూ గన్పిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు,యర్రు కృష్ణార్జున జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1988 40 20.00
126360 బతికి - బతికించు ధవళ సన్యాసిరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1982 48 20.00
126361 రక్తాభిషేకం కె.జి. వేణు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1989 43 20.00
126362 రోజూ ఛస్తున్న మనిషి వై.యస్. కృష్ణేశ్వరరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1990 40 20.00
126363 ప్రేమ పురాణం టి.బి.డి. మధుసూదనరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1982 48 20.00
126364 ఇంటిమేళం కె.వి. బలరామమూర్తి ... ... 36 20.00
126365 గున్నయ్య గడ్డం న్యాయపతి రాఘవరావు బాల గ్రంథమాల 1978 15 20.00
126366 పిల్లల నాటికలు మొదటి భాగము జనమంచి రామకృష్ణ ఉమా పబ్లిషర్సు,విజయవాడ 1955 81 25.00
126367 బాలనాటికలు జి. నారాయణరావు ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్,గుంటూరు ... 123 50.00
126368 గంగిరెద్దు అన్నపర్తి ఆనందబాల ప్రచురణ,గుంటూరు 1952 47 20.00
126369 షాషాణి జానకీ జాని ... 1994 55 25.00
126370 అమ్మ బెర్తోల్ట్ బ్రెహ్ట్/సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళీ పబ్లికేషన్స్,పిఠాపురం 2012 114 20.00
126371 ఏమో ! గుర్రం ఎగరావచ్చు !! విజయ తెందుల్కర్/ఎన్. జగన్నాథ్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1964 128 50.00
126372 నీహారిక అత్తలూరి విజయలక్ష్మి రాజేశ్వరి ప్రచురణలు,సికింద్రాబాద్ 2003 100 60.00
126373 దేశం బాగుప డేదెట్లా … ? కొడాలి గోపాలరావు శ్రీ రామా బుక్ డిపో,విజయవాడ 1982 91 30.00
126374 మంచు తెర ఆదివిష్ణు ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1964 94 30.00
126375 ఈ చరిత్ర ఏ సిరాతో ? ... ... ... 120 50.00
126376 ముల్లును ముల్లుతోనే అంతటి నరసింహం ... 1996 38 25.00
126377 సంధ్యాఛాయ జయంత్ దాల్వి/అత్తిలి పద్మావతీకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 1982 100 50.00
126378 దారినపోయే దానయ్య బుచ్చిబాబు దేశికవితా మండలి,విజయవాడ 1952 68 25.00
126379 రజని రెంటాల గోపాలకృష్ణ దేశి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్,విజయవాడ 1967 128 50.00
126380 సారాంశం అత్తిలి కృష్ణ అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1981 44 20.00
126381 మహోదయం తెన్నేటి సూరి తెన్నేటి పబ్లికేషన్స్,కృష్ణా 1959 104 50.00
126382 విముక్తి అంచా తాతయ్య కృష్ణా బుక్ డిపో,తెనాలి ... 64 25.00
126383 పగ గొల్లపూడి మారుతీరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1969 80 30.00
126384 శుభలేఖ బొమ్మిరెడ్డిపల్లి సూర్యరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1963 88 30.00
126385 వెలుగు నీడలు ఎమ్.జి. రామారావు .... 1967 96 30.00
126386 సమరసత్వం అంతటి నరసింహం ... 1996 53 30.00
126387 స్కాచ్ విస్కీ మల్లాది అవధాని జగ్ జీవన్ పబ్లికేషన్స్,నంద్యాల 1968 188 70.00
126388 బానిస పూసల స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్,విజయవాడ 1970 148 50.00
126389 మునివాహనుడు కొలకలూరి ఇనాక్ రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1986 80 25.00
126390 అక్బర్ కె.యల్. నరసింహారావు జనపద ప్రచురణ,హైద్రాబాద్ 1973 52 20.00
126391 కలసిన మనుసులు కొర్రపాటి గంగాధరరావు ... 1963 78 25.00
126392 పునర్జన్మ బెల్లంకొండ రామదాసు దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్,విజయవాడ 1981 76 30.00
126393 నిర్మల కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు కొండపల్లి వీర వెంకయయ్ అండ్ సన్సు,రాజమండ్రి 1967 84 50.00
126394 హోమియో ద్రష్ట డా. హానిమన్ యస్.కె. మిశ్రో .... 2013 102 50.00
126395 జైహింద్ కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2009 83 25.00
126396 పెద్ద మనుషులు సోమంచి యఙన్న శాస్త్రి .... 1954 86 25.00
126397 వెన్నెల వర్షం వియోగి పెన్నారచయితల సంఘం,నెల్లూరు 2016 56 20.00
126398 దొంగల బండి శంకరమంచి పార్ధసారధి .... 2001 88 25.00
126399 జీవతార్థం కావూరి సత్యనారాయణ .... 2016 80 50.00
126400 శ్వేతపత్రం మార్గశీర్ష .... ... 64 25.00
126401 కురు సంగ్రామము వట్టికూటి గోపాలరావు .... 2013 108 50.00
126402 జనారణ్యంలో జానకి విడదల సాంబశివరావు విడదల నీహారిక ఫౌండేషన్ ప్రచురణలు,గుంటూరు 2012 53 20.00
126403 కనువిప్పు పి. నాసరయ్య నవ్యసాహిత్య పరిషత్,కరీంనగర్ 2006 130 50.00
126404 లైఫ్ టానిక్ దేవరాజు మహారాజు జీవన ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2007 82 50.00
126405 చారిత్రక పౌరాణిక రూపకాలు మునిసుందరం శ్రావణి ప్రచురణలు,తిరుపతి 2008 176 100.00
126406 సాంఘీక రూపకాలు మునిసుందరం శ్రావణి ప్రచురణలు,తిరుపతి 2008 188 100.00
126407 జాతి రత్నములు రామిశెట్టి శౌరయ్య .... 1975 143 50.00
126408 ఖూనీ త్రిపురనేని రామస్వామిచౌదరి కవిరాజ సాహిత్య విహారము,గుడివాడ 1988 72 30.00
126409 సుచిత్ర ప్రణయం దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1967 42 20.00
126410 గృహప్రవేశము మునిమాణిక్యం నరసింహారావు మానస పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2003 176 50.00
126411 ధర్మ విజయము అన్నపర్తి సీతారామాంజనేయులు .... 1988 78 20.00
126412 బభ్రువాహన విజయము నారాయణం రామానుజాచార్యులు సాహితీ సమితి,రేపల్లె 1982 82 30.00
126413 ఆశ్చర్య చూడామణి కుప్పా ఆంజనేయశాస్త్రి .... 1954 122 50.00
126414 చారు దత్తము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు,జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ అరవింద పబ్లిషింగ్ హౌస్,గుంటూరు .... 64 25.00
126415 నాగానందము పాటిబండ మాధవశర్మ కీ లైన్స్ పబ్లిషింగ్ కంపెని,విజయవాడ .... 112 50.00
126416 వేణిసంహారము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు .... ... 152 50.00
126417 కాదేది కామెడీ కనర్హం ఎన్.వి.కె. ప్రసాద్ .... .. 150 120.00
126418 మానవ సేవయే మాధవ సేవ కె.జె.యెస్ రామారెడ్డి సితారె పబ్లికేషన్స్,తణుకు 2013 212 150.00
126419 నాటికలు - 2014 .... అజో - విభొ - కందాళం ఫౌండేషన్ 2014 223 150.00
126420 యం.వి.యస్. హరనాథరావు నాటికలు .... అభినయ,ఒంగోలు ... 296 200.00
126421 బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి మన్నె శ్రీనివాసరావు మన్నె వెంకటేశ్వర్లు పబ్లికేషన్స్,రేపల్లె 2019 57 60.00
126422 శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మాంగారి నాటకం కడియాల వీపూరయాచార్యులు బాలాజి బుక్ డిపో,విజయవాడ ... 96 50.00
126423 గిరిజా విలాసము రాచకొండ రామమూర్తి శర్వాణీ పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 1986 79 50.00
126424 వర విక్రయము కాళ్ళకూరి నారాయణరావు రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2003 84 50.00
126425 ఉత్తర రామ చరితము సామవేదం జానకీరామ శర్మ జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాదు 1997 140 80.00
126426 రావి కొండలరావు నాటకాలు .... ఆర్కే బుక్స్,చెన్నై 1997 234 100.00
126427 నందక రాజ్యము వావిలాల వాసుదేవశాస్త్రి ... 1880 .... 50.00
126428 మాణిక్య వచనాలు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు మానస పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2000 116 25.00
126429 పనికొచ్చే కథలు మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సోసైటీ,గుంటూరు 1987 160 80.00
126430 పనికొచ్చే కథలు - 2 మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సోసైటీ,గుంటూరు 1987 102 50.00
126431 టైం...పాస్... 1& 2 తరిమెల అమరనాథరెడ్డి .... 2021 51 20.00
126432 ప్రాచీన సాహిత్య దర్శనము మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2012 247 100.00
126433 తెనుగు తోట పువ్వాడ తిక్కన సోమయాజి చినుకు ప్రచురణలు,విజయవాడ 2011 146 75.00
126434 తెలంగాణా సాయుధపోరాట సాహిత్యం ఎస్వీ సత్యనారాయణ చెలికాని రామారావు మెమోరియల్ కమిటీ,రామచంద్రపురం 1999 106 50.00
126435 ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యం తాత్విక భూమిక కోవెల సుప్రసన్నా చార్య తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 2012 118 30.00
126436 జానపదసాహిత్యము - వీరగాథలు తంగిరాల సుబ్బారావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2012 68 20.00
126437 దళిత సాహిత్యోద్యమం శిఖామణి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2012 124 50.00
126438 పరిశోధన పరద్ధతులు ఆర్వీయస్ సుందరం ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం,కుప్పం 2009 72 50.00
126439 తెలుగు పరిశోధన వ్యాసమంజరి రెండవ సంపుటము వెలుదండ నిత్యానందరావు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి,హైదరాబాద్ 2010 218 120.00
126440 సాహిత్యోపనిషత్ టి.యల్. కాంతారావు శైలజ పబ్లికేషన్స్,,మచిలీపట్టణము 1977 160 80.00
126441 కవిత్వం - డిక్షన్ బిక్కి కృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సృజానాత్మక & సంస్కృతి సమితి,విజయవాడ 2019 152 100.00
126442 ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక,సాంస్కృతిక చరిత్ర ద్యావనపల్లి సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2008 171 95.00
126443 వేమన భావన ఎస్. గంగప్ప జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1987 134 25.00
126444 ప్రజాకవి వేమన ఎన్. గోపి చైతన్య ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1980 485 150.00
126445 నల చరిత్రము రఘునాథ భూపాల/మద్దూరి సుబ్బారెడ్డి రాగసుధా ప్రచురణలు,తిరుపతి 1992 318 150.00
126446 సిరిప్రగడ ధర్మయ నల చరిత్రము విమర్శనాత్మక పరిశీలన పర్వతనేని సుబ్బారావు ఆమని పబ్లికేషన్స్,విశాఖపట్నం 1990 275 100.00
126447 జనప్రియ విరాటపర్వము ఆశావాది సుధామవంశీ ఆశావాది సాహితీ కుటుంబము,అనంతపురం 2007 138 50.00
126448 మహాకవి ధూర్జటి కవిత్వముఃవ్యక్తిత్వము పొన్నెకంటి హనుమంతరావు .... 1990 487 100.00
126449 తదేకగీతం - చైతన్యదీపం నెల్లిమర్ల లక్ష్మి క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2012 73 60.00
126450 రాధామాధవ కవి కృతులు సమగ్ర పరిశీలనం నల్లూరి వెంకట్రాయుడు రత్నం పబ్లిషర్సు,పెదనందిపాడు 1989 260 100.00
126451 వచన కవిత్వం - కుందుర్తి పాత్ర ఎస్జీడి. చంద్రశేఖర్ ఎస్జీడి పబ్లికేషన్స్,తిరుపతి 1985 237 100.00
126452 కథానిక స్వరూప స్వభావాలు పోరంకి దక్షిణామూర్తి .... 1988 638 250.00
126453 కవిత్రయ భారతంలో కృష్ణుడు చేబ్రోలు బసవయ్య విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్,గుంటూరు 1991 312 150.00
126454 కవిత్రయ మహాభారతం ధృతరాష్ట్రుడు గుంటుపల్లి రామారావు విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్,గుంటూరు 1987 328 150.00
126455 తమిళాంధ్రభారతముల తులనాత్మకపరిశీలనము వి.ఎస్. రాఘవన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 1982 360 150.00
126456 బ్రౌను - తెలుగు కావ్య సముద్ధరణము ఆర్. పద్మావతి నవ్యపరిశోధక ప్రచురణ,తిరుపతి 1986 354 150.00
126457 విశ్వనరుడు ( గుఱ్ఱము జాషువా జీవితము-కవితా ప్రస్థానం ) కంచర్ల పాండురంగ శర్మ ... 2005 120 75.00
126458 సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు విమర్శనము గిడుగు వెంకట రామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1980 107 50.00
126459 వసుచరిత్ర - సంగీత సాహిత్యములు .... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి,హైదరాబాద్ 1974 32 15.00
126460 కవిత్వ దీపశిఖ కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి కవిసంధ్య గ్రంథమాల,హైదరాబాద్ 2021 116 50.00
126461 అభ్యుదయ ( వాడుక సదస్సు విశేష సంచిక ) .... ... 1980 107 50.00
126462 శ్రీకృష్ణ రాసలీల - యోగత్రయీహేల మేళ్లచెర్వు వెంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి .... 2014 215 100.00
126463 వేదభూమి రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం,హైదరాబాదు 2020 176 100.00
126464 నాన్నకో ఉత్తరం పి. చంద్రశేఖర అజాద్ శ్వేత ప్రచురణలు 2002 101 45.00
126465 మానవకథ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ ప్రణవ పీఠం,ఏలూరు 2019 184 100.00
126466 మెకంజీ తెలుగు సంకలనాల్లో ఉరుదూ,మరాటీ,ఒరియా పదాలు రాళ్లబండి శ్రీరామశాస్త్రి .... 1982 123 50.00
126467 శతకమంజరి అవంచ శ్రీకంఠుడు వెంకటేశ్వర బుక్ డిపో,విజయవాడ 2012 870 180.00
126468 సీలలోహిత శతకము ( 2పేజిలు ) కన్నెకంటి చినలింగాచార్యులు .... 1965 .... 10.00
126469 సప్తాక్షరి స్ఫూర్తిశ్రీ .... 2000 40 10.00
126470 ప్రణయాంజలి భట్టిప్రోలు హనుమంతరావు వినయ విహారము,గుంటూరు ... 46 20.00
126471 నా స్వామి చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ ... 1970 32 20.00
126472 శుకరంభాసంవాద .... .... .... 53 20.00
126473 సీతానగర హనుమచ్చతకము చల్లా పిచ్చయ్య శాస్త్రి .... 1956 17 10.00
126474 దేవయాని స్ఫూర్తిశ్రీ ... 1965 59 20.00
126475 శరణాగతి స్ఫూర్తిశ్రీ ... 1991 40 20.00
126476 శ్రీపాండురంగ శతకము బొమ్మరాజు రఘునాథరావు పద్య సారస్వత పరిషత్,ఒంగోలు 2017 32 20.00
126477 శ్రీ ఛత్రవట నరసింహ శతకము పోలూరి రామకృష్ణయ్య .... 1972 32 20.00
126478 శ్రీ రామ శతకం మల్లాది పద్మావతి విశ్వసాహితి,సికింద్రాబాద్ 1995 24 10.00
126479 తరల మత్తకోకిలము స్ఫూర్తిశ్రీ ... ... 18 10.00
126480 శ్రీ చన్న కేశవ శతకము నారాయణం రామానుజాచార్యులు ... 1944 66 20.00
126481 శ్రీ విశ్వేశ్వరవైభవే ఉప్పుటూరి వెంకటపున్నయ్య ... 1962 32 20.00
126482 అమృతోక్తులు పినపాటి జెర్మియా .... 1991 34 20.00
126483 పంచశతక పద్యరత్నమాల .... రామచంద్రుల హనుమంతరాయ విద్యానిధి,గుంటూరు 2002 35 20.00
126484 అగ్గిపూలు నల్లూరి వెంకట్రాయుడు రత్నం పబ్లిషర్స్,ఇంకొల్లు 1997 22 20.00
126485 సువర్ణాభిషేకము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ ... 1994 26 20.00
126486 చంద్రశేఖర శతకము పన్నాల రాధాకృష్ణశర్మ ... 1962 23 20.00
126487 దీనబాంధవ శతకము వడ్లమన్నాటి హిమవంతరాయ ... 1961 23 20.00
126488 శ్రీ రాఘవ ప్రభుస్తుతి నరహరి గోపాలాచార్యులు ... ... 19 20.00
126489 ఆంధ్రీకృత మహిష శతకము మల్లాది లక్ష్మిపతిశాస్త్రి .... .... 64 20.00
126490 పంచశతి ఆదిభట్ట నారాయణదాసు .... 1976 ... 20.00
126491 श्री सुदर्शनशतकम ( తమిళం,సంస్కృతం ) ... .... 1998 152 70.00
126492 నదీశ కవిత చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ ... 2016 40 20.00
126493 తెలుగ సామెతల శతకము రామడుగు వెంకటేశ్వరశర్మ .... 2010 51 20.00
126494 తెలుగువాడి శతకము కె.సి. మల్లికార్జున అభ్యుదయ రచయితల సంఘం,ఆదోని 2016 40 20.00
126495 శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము అప్పన సూర్యవేంకట మహాలక్ష్మి ... 2021 52 20.00
126496 శతకసుధ గంగవరపు జయరామారావు .... 2015 104 50.00
126497 మీరాజ్యం మీరేలండి బండి నారాయణస్వామి ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 2021 205 200.00
126498 రెండు కలల దేశమ్ బండి నారాయణస్వామి ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 2021 180 200.00
126499 అసత్యానికి ఆవల కాశీభట్ల వేణుగోపాల్ ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్,హైదరాబాద్ 2020 154 100.00
126500 దేవతా ! ఓ దేవతా !! పి. చంద్రశేఖర అజాద్ శ్వేత ప్రచురణలు 2003 98 50.00
126501 మేజు వాణీ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు,రాజమండ్రి 1970 112 50.00
126502 ఉషోదయం విశ్వనాథ్ యుగనిర్మాణ యోజన,గుంటూరు 1994 72 30.00
126503 వర్షంలో మనిషి సీయస్సీ మురళి Equality society of india,new york 1981 200 100.00
126504 ఫ్యాక్షన్ కతలు .... తుంగభద్ర ప్రచురణలు,కర్నూలు 1998 37 20.00
126505 చీకటి రాజ్యం వి.ఆర్. రాసాని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1994 118 20.00
126506 రక్తస్పర్శ శారద దేశికవితా మండలి,విజయవాడ 1963 170 50.00
126507 ఒక దశాబ్ది బహుమతి కథలు .... విశాఖ సాహితి 1982 195 50.00
126508 స్పృహ విహారి స్పందన పబ్లికేషన్స్,మచిలీపట్నం 1980 104 50.00
126509 అవసరాల రామకృష్ణారావు కథలు .... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1997 161 35.00
126510 రేపటి ప్రపంచం మధురాంతకం రాజారాం చిత్తూరు జిల్లా రచయితల సహకార ప్రచురణ సంఘం,చిత్తూరు 1975 192 50.00
126511 మధ్యమావతి శ్రీవిరించి రమా పబ్లికేషన్స్,మదరాసు 1982 124 50.00
126512 నాన్నలూ జాగ్రత్త ! పెనుమాక నాగేశ్వరరావు ... 2002 112 50.00
126513 కళ్లజోడు పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,విజయవాడ 1981 144 50.00
126514 సమాగమం సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళీ పబ్లికేషన్స్,పిఠాపురం 2006 112 50.00
126515 గెలుపు యస్సేరావ్ ... 2004 132 50.00
126516 మువ్వలు భమిడిపాటి జగన్నాథరావు శ్రీహర్ష ప్రచురణలు,విజయవాడ 2009 124 70.00
126517 వెలుగు వాకిట్లోకి .... శ్రీరాజ్ వాహిని బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2003 219 100.00
126518 పసిడి మనసులు సి.ఎస్. రాంబాబు పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2016 167 100.00
126519 పాఠాంతరం మధురాంతకం నరేంద్ర కథాకోకిల ప్రచురణలు,తిరుపతి 2015 60 40.00
126520 రేగడి నీడల్లా మార్టూరి సంజనా పద్మం కొంగునూడు రచయితల సంగం 2015 131 50.00
126521 హాస్యకథ - 2010 తెలుగుతల్లికి హాస్యాభిషేకం వియోగి,ఏ.వి. ఎమ్,టి.ఎస్.ఎ. కృష్ణమూర్తి కృష్ణా పబ్లికేషన్స్,కర్నూలు 2010 280 190.00
126522 పొద్దు ములిగిపోయింది .... స్నేహ కళా సాహితి,పార్వతీపురం 2017 143 100.00
126523 మృత్యుక్రీడ వి.ఆర్. రాసాని ... 2015 48 50.00
126524 ఐరేని కుండలు మలయశ్రీ కథలు నవ్య సాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2006 133 70.00
126525 దేవరాజు రవి కథలు దేవరాజు రవి వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్,హైద్రాబాద్ 1996 191 100.00
126526 రాజస్థానకథావళి రెండవ భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు,రాజమండ్రి 1938 160 50.00
126527 విచిత్ర విక్రమార్కము అనుముల వెంకట శేషకవి ఉజ్వల పబ్లిషర్స్,కర్నూలు 1977 48 10.00
126528 2003 తెలంగాణ కథ కర్ర ఎల్లారెడ్డి తెలంగాణ సాహితి,హైద్రాబాదు 2004 112 50.00
126529 స్వల్పజ్ఞుడు తాడికొండ కె. శివకుమార శర్మ అజో - విభొ - కందాళం ఫౌండేషన్ 2018 325 150.00
126530 అదృశ్య హస్తపు అస్పృశ్య స్పర్శ తాడికొండ కె. శివకుమార శర్మ అజో - విభొ - కందాళం ఫౌండేషన్ 2018 123 100.00
126531 ఇంత వెలుగు - అంత చీకటి పి.వి. రమణ వెంకట రమణ బ్రదర్స్ పబ్లిషర్సు,తెనాలి 1996 200 100.00
126532 వ్యక్తిత్వ వికాస కథలు జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం స్పూర్తి పబ్లికేషన్స్,గుంటూరు 2013 151 100.00
126533 నిరంతరం జీవన్ .... 1995 104 50.00
126534 హోరు ... న్యూవేవ్,హైదరాబాదు 1971 128 50.00
126535 Morrison of peking Cyril pearl Penguin books 1970 431 150.00
126536 The crown of wild olive Jhon ruskin Macmillan and co. limited 1955 116 50.00
126537 A dance of the forests Wole soyinka/Shakti batra Surjeet publications,delhi 2016 234 160.00
126538 English literary criticism and theory M.s. nagarajan Orient blackswan 2006 312 150.00
126539 In another tongue G.n. devy Macmillan and co. limited 1995 175 100.00
126540 Prologue to canterbury tales S.k. banerji Lakshmi narain agrawal educational publishers,agra 1954 108 50.00
126541 Dynamics of culture and diaspora in jhumpa lahiri Nigamananda das Adhyayan publishers,new delhi 2010 220 100.00
126542 21st century indian novel in english Jagdish batra Prestige an international publishing house 2012 239 100.00
126543 Memorial bridge James carroll …. 1991 503 150.00
126544 Paulo coelho The zahir Harpercollins publishers india,new delhi 2006 342 100.00
126545 A book of escapes and hurried journeys John buchan Thomas nelson & sons,london 1925 208 50.00
126546 Detection unlimited Georgette heyer Arrow books 2006 348 150.00
126547 Snip,snip,snip & other stories Madhuban educationsl books 1996 115 50.00
126548 The chus reach haven Pai wei Foreign languages press,peking 1954 108 50.00
126549 Super Sunday Kaunteya das Iskcon congregational development,minstry 2007 127 100.00
126550 Deep six Clive cussler Pocket books,new york 1985 470 100.00
126551 Treasure island R.l. stevenson/P. mahadevan Maruthi book depot,guntur …. 255 100.00
126552 22 Short stories Tapas guha Childrens book trust,new delhi 2008 148 100.00
126553 Time management make every second count W. bly Jaico publishing house,delhi 168 50.00
126554 Psycho - cybernetics Maxwell maltz Pocket books,new york 1960 282 100.00
126555 52 Ways to live success Jeanne sharbuno Jaico publishing house,delhi 168 100.00
126556 How to read a person like a book I. nierenberg Pocket books,new york 1973 189 100.00
126557 Give your life a lift Arty pereira St paul publications 1971 90 50.00
126558 Assessment of personality traits N.v. thirtha/E.a. pires The state teachers union andhra pradesh,hyderbad 1961 75 50.00
126559 Problem is you solution is you Swami dayananda saraswati Arsha vidya research and publication trust,chennai 2007 38 20.00
126560 The assertive you Stanley phelps & Nancy austin Jaico publishing house,delhi 32 20.00
126561 The seven habits of highly effective people R. covey …. 1990 358 150.00
126562 First break all the rules Marcus buekingham,curt coffman …. 1999 271 100.00
126563 వ్యక్తిత్వ వికాసం టి.ఎస్. రావ్ జనప్రియ పుస్తకమాల,విజయవాడ 1990 148 50.00
126564 మంచి మాట పులివర్తి కృష్ణమూర్తి .... ... 80 20.00
126565 మాటతీరు ... వికాసతరంగణి,గుంటూరు .... 63 20.00
126566 మీ గమ్యం మీ చేతుల్లోనే.... స్వామి శాంభవానంద/జి.వి.జి.కె. మూర్తి రామకృష్ణ మఠం,హైదరాబాద్ 2013 228 100.00
126567 నాల్గవ కోణం రెండవ భాగము పాల్ యాంగి చొ/జోయ్ శామ్ బెన్ని ... 1987 193 50.00
126568 జీవితమా రిలాక్స్ ప్లీజ్ ! భార్గవీ రావు,వి.వి.బి. ఆచార్య ప్రసన్న ట్రస్ట్,బెంగళూరు 2002 166 100.00
126569 మనసా,రిలాక్స్ ప్లీజ్ ! స్వామి సుఖబోధానంద .... 2001 154 70.00
126570 అవలితీరం ... ... 2011 22 10.00
126571 Youth in fact and fiction Margaret stephens Kaviraja publishers,tenali 1950 129 70.00
126572 విద్యార్థి విజయరహస్యం ఎస్. గమనం ... ... 76 30.00
126573 విద్యార్థి విజయసోపానం బి.ఎన్. రావు ... 2020 80 20.00
126574 సానుకూలమైన వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికి 25 మెట్లు శివ్ ఖేరా .... ... 40 20.00
126575 విలువలతో కూడిన విద్య ( మొదటి భాగము ) పొదిల శంకర పిచ్చయ్య భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్,గుంటూరు 2007 48 20.00
126576 భారతీయ విద్య వేదకాలం నుండి బ్రిటిష్ కాలం వరుకు డి. చంద్రశేఖర రెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2009 160 100.00
126577 How to get more marks in the examination …. Newlight publishers,new delhi 156 50.00
126578 Finnish education system …. Devineni seetharavamma foundation 2019 48 20.00
126579 గుడ్ టీచర్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ ప్రశాంతి కౌన్సిలింగ్ HRD సెంటర్,హైదరాబాదౌ 2005 160 50.00
126580 The hindu speaks on scientific facts Kasturi & son ltd,chennai 2002 356 100.00
126581 The hindu speaks on scientific facts - 2 Kasturi & son ltd,chennai 2004 328 100.00
126582 The hindu speaks on scientific facts - 3 THG publishing private limited,chennai 2015 505 250.00
126583 The hindu speaks on information technology …. Kasturi & son ltd,chennai 1993 403 200.00
126584 హీలియం విజ్ఞాన విశేషాలు షాకీర్ అహ్మద్ 133వ హీలియం దివోత్సవం 2001 16 10.00
126585 ఆరోగ్య సాధనము సాండు ఔషద రత్నావళి డి.కె. సాండు బ్రదర్స్ .... 1986 222 100.00
126586 How to lose weight and keep fit Jaico publishing house,delhi 32 10.00
126587 Health and longevity A.c. selmon The oriental watchman publishing house,india 1924 337 100.00
126588 మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో N. subramanyam Agape holistic neuro clinic,hanmakonda 2017 220 100.00
126589 మీరు మీ ఆరోగ్యం యలమంచిలి శివాజీ ... 1976 248 80.00
126590 నూతన ఆరోగ్యము దీర్ఘాయువు ఎస్. నెల్సన్ The oriental watchman publishing house,india 1981 426 150.00
126591 వృద్ధాప్యంలో ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఆర్. వెంకట రెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 184 100.00
126592 Dos the complete reference fourth edition Kris jamsa Tata mcgraw - hill publishing company limited,new delhi 1997 1121 300.00
126593 అవయవాల ఆత్మకథలు పరుచూరి రాజారామ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1975 64 20.00
126594 మన ఆహారం జి.వి. పూర్ణచందు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2012 167 50.00
126595 ఆహారం - వైద్యం ఎ. ప్రభాకరబాబు మోహన్ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2006 208 100.00
126596 ఆహార వైద్యము ఎ.యస్. మూర్తి దేశసేవ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 1985 192 50.00
126597 ఆహార చికిత్సా శాస్త్రము రెండవ భాగము పుచ్చా వేంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు,విజయవాడ 1955 492 100.00
126598 అద్భుత చికిత్స ఆయిల్ పుల్లింగ్ తుమ్మల కోటేశ్వరరావు ... .. 68 35.00
126599 Gem therapy Benoytosh bhattacharyya Firm klm private limited,calcutta 1985 100 25.00
126600 విసర్జన కోశం గురించి తెలుసుకుందాం బి. లక్ష్మీపార్వతి గాయత్రి విద్యా గ్రంథమాల ... 36 15.00
126601 First aid for everyday emergencies …. Jaico publishing house,delhi 32 10.00
126602 హృదయకోశ వ్యాధి ( హార్ట్ ఎటాక్ ) ఆర్. మురళీ బాబురావు .... .... 48 20.00
126603 మధుమేహతో జీవితం సాగిచండం ఎలా ? యస్.వి. కృష్ణారావు దీప్తి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2001 56 20.00
126604 బి.పి వ్యాది నివారణ మార్గాలు కేశవరావు బాబు జె.పి. పబ్లికేషన్స్ 2013 96 40.00
126605 అనుభవ వైద్యం ములుగు విశ్వేశ్వర శాస్త్రి మోహన్ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 1951 252 100.00
126606 అనుభవ వైద్యము సందెపూడి శేషాచలపతిరావు .... ... 83 50.00
126607 ఆయుర్వేద వైద్య చిట్కాలు ఎన్. శ్రీవాణి వసుంధర మోహన్ పబ్లికేషన్స్,రాజమండ్రి 2007 80 25.00
126608 అనుభవ గృహవైద్యము ... .... .... 156 50.00
126609 ఆయుర్వేదౌషధ గుణ రత్నాకరం డి.యల్. నారాయణ .... ... 196 70.00
126610 దేశీయ వైద్య విజ్ఞాన చరిత్ర ప్రథమభాగము కృషీవల వావిళ్ల రామాస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ ... 118 50.00
126611 12 టిస్యూ ఔషధములు విలియం బోరిక్,విల్లిస్ ఏ. డ్యూయీ/వేమవరపు వేంకటరమణ శర్మ .... 1957 254 100.00
126612 Nature cure for psoriasis Ameya devikar Nature cure ashram,pune 2014 68 60.00
126613 మానవాళిపై వైరస్ ప్రభావం మన్నె సుబ్బారావు .... 2020 64 20.00
126614 అంటు వ్యాధులు యేజెళ్ల శ్రీరాములు ... 1937 96 50.00
126615 Sanitation a way of life,Safe drinking water In rural areas,అందరికీ త్రాగే నీరు,రూరల్ టెక్నాలజీస్ గైడ్ …. …. ….
126616 Pharmacology …. 932 500.00
126617 Defination of characteristics of seven breeds of cattle of all - india importance …. 26 20.00
126618 సిరిధాన్యాలు ఖాదర్ వలి రైతునేస్తం పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2018 66 50.00
126619 A guide for medical reimbursement …. Udyoga kranti,hyderabad 2009 64 40.00
126620 జంతు వైద్యము యేజెళ్ల శ్రీరాములు ... 1935 172 50.00
126621 పశుగ్రాసములు,పచ్చియోరువులు వంట చెరుకు వగైరా జాతులు గోటేటి జోగిరాజు ఆంధ్రగ్రంథాలయ ట్రస్ట్,పటమటలంక 1953 309 100.00
126622 భూసార పరీక్షలు ఎ. శిరీష,జె. రాధాకృష్ణ ... 2016 8 5.00
126623 క్రిమి సంహారకాలు కాలకూట విషాలు కోయ వెంకటేశ్వర రావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2013 32 15.00
126624 సేంద్రియ సాగు అంటే ఏమిటి ? ఎందుకు ? దాసరి ఆళ్వారస్వామి .... 2020 112 125.00
126625 Hutchison's clinical methods Stuart mason,michael swash The english language book society,london 1980 495 200.00
126626 శ్రీ సీతారామాంజనేయ సంవాదము మద్దూరి శ్రీరామమూర్తి కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు,రాజమండ్రి 1956 417 100.00
126627 సవ్యాఖ్యానే చమ్పూరామాయణె వెంకట సుబ్బాశాస్త్రిణా .... 1893 444 50.00
126628 రామచన్ద్ర ప్రభూ ! సామవేదం షణ్మఖశర్మ ఋషిపీఠం ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2004 149 50.00
126629 బాల కాండము మరియు అయోధ్యకాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు/ఆత్మకూరి కేశవదాసు కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము ... 351 150.00
126630 అరణ్య,కిష్కింధ,సుందర కాండము వావిలికొలను సుబ్బారావు/ఆత్మకూరి కేశవదాసు కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము .... 69 50.00
126631 రామాయణ పరమార్ధం ఇలపావులూరి పాండురంగారావు తి.తి.దే,తిరుపతి 1980 56 20.00
126632 శుద్ధాంధ్ర నిర్వచన శతకంఠ రామాయణము రాళ్లబండి నాగభూషణము,రాళ్లబండి వెంకటప్పయ్య ... 1925 141 20.00
126633 చంపూరామాయణము జయంతి రామయ్య ... 1935 124 20.00
126634 శ్రీరామనామావళి పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి .... ... 64 20.00
126635 శ్రీవిష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము సంక్షేప రామాయణము రామానుజజీయరు స్వామి జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు,గుంటూరు .... 123 20.00
126636 శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణాయనమ్ అయోధ్యా కాండము ( కథ మరియు అంతరార్థముతో ) మైలవరపు శ్రీనివాసరావు .... 1994 174 35.00
126637 శ్రీమద్రామాయణము సంక్షిప్త సుందరకాండము ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి .... 2006 36 10.00
126638 శ్రీ పదచిత్ర రామాయణము సుందరకాండము జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ మూర్తి .... 2006 192 20.00
126639 సుందర హనుమద్ దివ్య లీలామృతవర్షిణి ఉంగుటూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి ... 2010 100 25.00
126640 శ్రీ మద్వాల్మీకి రామాయణము బాల కాండము కొర్రపాటి సింగయ్య ... .... 40 10.00
126641 శ్రీ మద్వాల్మీకి రామాయణము సుందర కాండము కొర్రపాటి సింగయ్య ... .... 31 10.00
126642 శ్రీ మద్వాల్మీకి రామాయణము ఉత్తర కాండము కొర్రపాటి సింగయ్య ... .... 34 10.00
126643 సుందర కాండము నవరత్న మంత్రమాల రావినూతల శ్రీరాములు ... 2006 28 10.00
126644 కల్పవృక్షము వాల్మీకి రామాయణ కథలు విశ్వానాథ శోభనాద్రి .... 2017 330 150.00
126645 శ్రీ మద్రామాయణము 1వ,భాగం-బాల,అయోధ్య,అరణ్య ... ... ... 692 50.00
126646 పోతన గారి భాగవత కథాంశాలు కొర్రపాటి సింగయ్య .... ..... 21 10.00
126647 భాగవత కల్పద్రుమము విశ్వానాథ శోభనాద్రి .... 2021 224 200.00
126648 మహాభారత కల్పతరువు విశ్వానాథ శోభనాద్రి .... 2021 450 400.00
126649 భారత వీరులు హనుమంతరాయ శర్మ ... 1995 104 50.00
126650 కవిత్రయ మహాభారతంలో ధర్మసూక్ష్మాలు సి.ఎం. కృష్ణమూర్తి ... 2007 142 50.00
126651 భారతం ప్రథమ సంపుటం ... యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ ... 317 100.00
126652 భారత కథామంజరి ... .... ... 88 50.00
126653 శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము ... .... .... 878 100.00
126654 శ్రీ మదాంధ్ర మహాభాగవతము వ్యవహారి కాంధ్రవచనం - ప్రధమ సంపుటం శాంతిశ్రీ కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్,రాజమండ్రి 1963 424 150.00
126655 భగవద్గీత కంఠంనేని వెంకటేశ్వరరావు .... ... 32 10.00
126656 అర్జునవిషాదము మరియు ఆత్మతారావళి త్రోవగుంట రామకృష్ణ రచయిత, వరంగల్ 1988 28 1.50
126657 గీతామృతం యర్రమిల్లి శివరావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1992 77 10.00
126658 గీతాస్మరణం సద్గురు శ్రీరామంగారు ... 2004 84 50.00
126659 గీతా హృదయమ్ నండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ఆర్షవిజ్ఞాన గ్రంథామాల,విజయవాడ 1991 126 50.00
126660 భగవద్గీత రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1996 224 50.00
126661 శ్రీమద్భగవద్గీత 663 జయదయాల్ గోయన్దకా/ యం.కృష్ణమాచార్యులు గీతాప్రెస్,గోరఖ్ పూర్ 2015 128 12.00
126662 శ్రీ కృష్ణవాణి శ్రీమచ్ఛుద్ధసత్త్వానందస్వామి రామకృష్ణ మఠం,మదరాసు 1966 108 10.00
126663 ఉద్ధవ గీత కే. సుబ్బారెడ్డి భూమానందాశ్రమం,కడప 1989 115 50.00
126664 కర్మణ్యేవాధికారస్తే జె.వి. రమణారావు .... 2014 37 25.00
126665 గీతాసారాంశం వెలగపూడి ఉదయచంద్ర రావు .... 2002 43 20.00
126666 భగవద్గీత 12,13 అధ్యాయములు స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయా పబ్లికేషన్స్,ప్రొద్దుటూరు ... 65 30.00
126667 గీతా నవనీతం గాలి గుణశేఖర్ రచయిత,అద్దంకి 2012 142 50.00
126668 శ్రీ మద్భగవద్గీత విజ్ఞాన శాస్త్రము సంత్ హరిప్రియానంద సరస్వతి ... 2021 72 25.00
126669 శ్రీమద్భగవద్గీత అష్టోత్తర శత నామావళి పాపినేని శివశంకర్ భవిఘ్ని మర్మయోగ విద్యాలయం,వైకుంఠపురం 2021 102 50.00
126670 హైందవి ప్రశ్నలు-సమాధానాల రూపంలో భగవద్గీత యమ్. పవన్ కుమార్ గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ,గుంటూరు ... 56 20.00
126671 సంపూర్ణ సనాతన శ్రీమద్భగవద్గీత ( 745 శ్లోకములు ) ... శృంగేరి శ్రీవిరూపాక్ష శ్రీపీఠము,గుంటూరు 2015 108 50.00
126672 ఘంటసాల గానం చేసిన భగవద్గీత ... VVIT 2019 48 20.00
126673 శ్రీమద్ భగవద్గీతా జ్ఞానామృతము మిక్కిలినేని రామకోటేశ్వరరావు రచయిత,గుంటూరు 2021 504 500.00
126674 సాహితీ శిరోమణి రావిపాటి ఇందిరా మోహన్ దాస్ సంస్మరణ సంచిక .... .... 2020 32 20.00
126675 డాక్టర్ ఊటుకూరి లక్ష్మీకాన్తమ్మసంస్మృతి .... స్మారక సమితి ప్రచురణ 1997 224 100.00
126676 జులై 30 కాళీపట్నం రామారవు/అత్తలూరి నరసింహారావు ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2021 275 320.00
126677 శ్రీ పురుషోత్తమ సంస్మృతి - సత్యశివసుందరాకృతి కప్పర గిరిజాలక్ష్మి గిరిజా ప్రచురణలు,గుంటూరు 2009 340 150.00
126678 అజో-విభో-కందాళం 2020 సరిలేరు నీకెవ్వరు ( వల్లూరు శివప్రసాద్ ) సమ్మానోత్సవ విశేష సంచిక 27 వ వార్షిక సభలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ అజో-విభో-కందాళం 2020 125 100.00
126679 ప్రతిభా వైజయంతి 2022 తల్లావజ్ఝుల పతంజలి శాస్త్రి 29వ వార్షిక సభలు రెంటాల వెంకటేశ్వరరావు అజో-విభో-కందాళం 2022 324 150.00
126680 శ్రీకృష్ణ ఆనంద ఆశ్రమము 10th aniversary souvenir - 2009 …. 2009 104 100.00
126681 Dr. lakshmaiah IAS study circle ….
126682 పాలపిట్ట ( ప్రజల మనిషి కాళోజీ ) ... పాలపిట్ట 2013 122 50.00
126683 అందరికి ఆయుర్వేదం ( 2001-2003 ద్వైవార్షిక సంచిక ) .... .... .... 300 100.00
126684 C.B.R academy is different world byit self ….
126685 శ్రీ శారదా విపంచి పంచోనశతాబ్ది మహోత్సవ సంచిక ... శారదా నికేతనం పంచోనశతాబ్ది మహోత్సవ కమిటీ 2016 256 100.00
126686 PDSO రాష్ర్ట మహాసభల సావనీర్ ... ... 2019 84 50.00
126687 నాయుడమ్మ స్మారక విద్యా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ రజతోత్సవ సంచిక ... ... ... ... ...
126688 శ్రీ వేముల కూర్మయ్య గారి శతజయంతి ఉత్సవములు ... వి.ఏ.ఎమ్.హెచ్ పాఠశాలల స్వర్ణోత్సవ వేడుకులు ... 190 50.00
126689 శతమానం భవతి ( వరప్రసాద్ ) ... ... 2020 204 150.00
126690 మనవులుఃమహీధరులు మైకేల్ ఇలిన్/జగన్మోహన్ విశ్వసాహిత్యమాల,రాజమండ్రి ... 525 100.00
126691 పాశ్చాత్యభావప్రపంచము ఎమ్.వి.ఎన్. సుబ్బారావు ప్రాక్ ప్రతీచీ గ్రంథాలయము,రాజమహేంద్రవరము 1933 104 50.00
126692 చలం గారి శ్రీ శ్రీ సలాం ... 1981 67 20.00
126693 కవి హృదయం చలం ... 1962 95 10.00
126694 జ్ఞానపథం యు. దేవపాలన జానపద కళాపీఠం,అద్దంకి 2021 64 60.00
126695 కందుకూరి వీరేశలింగం సమకాలీన సమాజం కె. ఆశాజ్యోతి మాకినేని బసవపున్నయ్య విజ్ఞానకేంద్రం 2020 32 20.00
126696 నూటపదేళ్ళ తెలుగు కథ - విభిన్న ధోరణులు కాలువ మల్లయ్య తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 2012 112 50.00
126697 తెలుగు నవల అంపశయ్య నవీన్ తెలుగు అకాడమి,హైదరాబాద్ 2012 98 50.00
126698 తెలుగులో తొలి నవల నరహరి గోపాలకృష్ణమసెట్టి/కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2010 116 50.00
126699 తెలుగుతోట ... ... ... 36 10.00
126700 తెలుగు భాషా వైభవం మద్దాళి రఘురామ్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2009 376 150.00
126701 దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స సర్వా సీతారామ చిదంబర శాస్త్రి ... 2015 269 100.00
126702 విశిష్ఠ తెలుగు భాష-పూర్వాపరాలు తూమాటి సంజీవరావు చెన్నపురి తెలుగు అకాడమి,చెన్నై 2020 624 700.00
126703 తెలుగు వచన శైలి యు.ఎ. నరసింహమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ భాషాసాంస్కృతికశాఖ 2014 817 500.00
126704 భారతీయ పునరుజ్జీవనము డి. రామలింగం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ,సికిందరాబాద్ 1980 87 50.00
126705 విదిత పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం,గుంటూరు 2014 244 100.00
126706 ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్యంలో మేరు శిఖరాలు ( నన్నయ నుంచి కంకంటి దాకా ) ... అజో-విభో-కందాళం 2017 449 150.00
126707 షట్చక్రం లక్షణ చక్రవర్తి Amuktha prachuranalu,hyderabad 2021 183 100.00
126708 దువ్వూరి రామిరెడ్డి కావ్య విశ్లేషణ కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి పార్వతీ పబ్లికేషన్స్,ప్రొద్దుటూరు 2021 68 50.00
126709 గుమ్మావారి శతకరచనావైవిధ్యం నారాయణం సురేశ్ బాబు కళాసుషమా ప్రచురణలు,విజయవాడ 2018 128 100.00
126710 వీక్షణ-సమీక్షణ తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1994 96 50.00
126711 తెలుగు సినిమా సాహిత్యం పరుచూరి గోపాలకృష్ణ వీ-టెక్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2003 392 200.00
126712 ప్రసంగతరంగణి శతప్రసంగోత్సవ సంచిక 1999 ప్రభల సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ప్రసంగతరంగిణి,రాజమండ్రి 1999 231 100.00
126713 శంభుదాస సమాజ చిత్రణము బెజవాడ కోటివీరాచారి సుందర ప్రచురణలు,వరంగల్ 2013 92 125.00
126714 తెలుగు వెలుగులు కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2013 146 120.00
126715 బడిలో చెప్పని పాఠాలు బోయ జంగయ్య ... 1998 58 25.00
126716 తెలుగులో బాలసాహిత్యం-సామాజిక ప్రయోజనం నాగభైరవ ఆదినారాయణ .. 2010 72 25.00
126717 చెరుకూరి సత్యాన్వేషణ సాకం నాగరాజు/కోట పురుషోత్తం చెరుకూరి మిత్రులు,తిరుపతి 2014 304 150.00
126718 బి.ఎస్. రాములు 50వ జన్మదిన స్వర్ణోత్సవ సంచిక .... సామాజిక తాత్విక విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2005 176 100.00
126719 ప్రతిభా దర్శనం జె. బాపురెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2012 248 250.00
126720 రావూరి భరద్వాజ సాహిత్యం-ఒక పరిశీలన రావూరి లక్ష్మి కుమారి .... ... 132 50.00
126721 చేపలెగరా వచ్చు!!! చంద్రలత ప్రభవ పబ్లికేషన్స్,నెల్లూరు 2009 42 25.00
126722 సాలోచన అప్పిరెడ్డి హరినాథరెడ్డి .... 2018 300 250.00
126723 ఆన కల్యాణ్ సి.కంకణాల/పిన్నమనేని మృత్యుంజయరావు సంస్కృతి,గుంటూరు 2018 176 150.00
126724 పాలపుంత కె. సదాశివరావు ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2016 282 150.00
126725 మనస్సంగీతం సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణాలయం,పిఠాపురం 1996 58 15.00
126726 ప్రాణం అదృష్టదీపక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం,తూర్పు గోదావరి 1978 64 10.00
126727 కవితా నీరాజనము ( ప్రథమ భాగము ) అనిపిండి వరాహనరసింహమూర్తి ... 1984 69 20.00
126728 కవితా కుసుమాలు రావిపాటి ఇందిరా మోహన్ దాస్ ... 2016 56 20.00
126729 పాటల తోట మధురాంతకం రాజారాం భారతీ ప్రచురణలు,చిత్తూరు 1968 64 20.00
126730 కవితాఘరి తిరుమల వెంకటస్వామి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్,ఆం.ప్ర 2010 75 20.00
126731 తపస్విని ఎం. పురుషోత్తమాచార్య ... 2021 176 100.00
126732 శబ్ద చిత్రం ఉప్పల అప్పలరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం,విశాఖపట్నం 1998 79 50.00
126733 చేవ్రాలు విహారి ... 2020 96 50.00
126734 కరోనా ఆత్మ కథ రమణ యశస్వి యశస్వి ప్రచురణలు,గుంటూరు 2020 131 50.00
126735 మరో గోళానికి... ఉప్పల అప్పలరాజు అభ్యదయ రచయితల సంఘం,విశాఖపట్నం 2011 43 20.00
126736 రోడ్డు ప్రమాదం ఉప్పల అప్పలరాజు అభ్యదయ రచయితల సంఘం,విశాఖపట్నం 2011 52 20.00
126737 వారెవా..! సంగెవేని రవీంద్ర ... 2020 54 25.00
126738 ప్రాణం ప్రణవం ఎం. విజయశ్రీ కౌండిన్య ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2006 50 20.00
126739 పూల రేకులు కోపూరి పుష్పాదేవి ... 2008 32 20.00
126740 సామాజిక నానీలు ఎస్.ఎం. సుభాని క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2019 40 60.00
126741 అమ్మ-నాన్న చంద్రం అమ్మ చారిటబుల్ ట్రస్ట్,గుడివాడ 2012 40 20.00
126742 నీలి లాంతరు విజయచంద్ర .... 2015 268 300.00
126743 ఆకాశమంత చూపు బి. గోవర్ధనరావు .... 2019 107 70.00
126744 శిధిలాక్షరం గౌరవ్ సాంగత్య సాహితీ నికేతన్,ఆంధ్రప్రదేశ్ 2015 40 20.00
126745 నా సాహితీ పథం రామినేని రంగారావు ... 2020 75 20.00
126746 నడుస్తున్న చరిత్ర పి. వెంటేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు,మచిలీపట్నం 2007 48 20.00
126747 మన్నే మాతరం యాములపల్లి నరసిరెడ్డి హంద్రీనీవా సుజలస్రవంతి ప్రచురణలు 2017 152 100.00
126748 కవితా కర్పూరము తాళ్లూరి సత్యనారాయణ .... 2000 79 50.00
126749 త్యాగమూర్తి కోట సోదరకవులు కవిచంద్ర గ్రంథమాల,నెల్లూరు .... 22 10.00
126750 ప్రకాశ ప్రభ కోట సోదరకవులు కవిచంద్ర గ్రంథమాల,నెల్లూరు ... 28 10.00
126751 పండిత రాధాకృష్ణ కోట సోదరకవులు కవిచంద్ర గ్రంథమాల,నెల్లూరు 1966 48 10.00
126752 వర్తమాన భారతి పెరుగుపల్లి బలరామ్ పెరుగుపల్లి ప్రచురణలు 2019 88 50.00
126753 మౌనం మాట్లాడిన వేళ సురగౌని రామకృష్ణ చిగురాకు బాల సాహిత్య వేదిక 2018 67 50.00
126754 వృద్ధోపనిషత్ ఎన్. గోపి అభవ్ ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2019 90 25.00
126755 గొడ్డలి బుజం హెచ్చార్కె/డి. చంద్రశేఖరరెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 104 50.00
126756 నా ఆకాశం నాదే శీలా సుభద్రాదేవి ... 2014 88 50.00
126757 నడత రంగనాథ్ జయంతి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2012 72 50.00
126758 యాలై పూడ్సింది పల్లిపట్టు నాగరాజు కవిసంగమం బుక్స్ ప్రచురణ 2020 136 50.00
126759 నేనేమీ...మాట్లడను కొనకంచి లక్ష్మీ నరసింహారావు మంత్రలిపి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2016 274 150.00
126760 కలరవాలు వేకువ తొలిసవ్వడి ఆత్మకూరు రామకృష్ణ పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 168 100.00
126761 వెలుగు నగల హంస అనుమాండ్ల భూమయ్య ... 1995 74 25.00
126762 ప్రాపర్టియస్ కవిత సౌభాగ్య కిరణ్మయి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1996 80 50.00
126763 బల్లికురువ యుద్ధము పూర్వకవి/ఆరాధ్యుల పిచ్చయ్య ... .... 43 10.00
126764 సుబ్రహ్మణ్యభారతి ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణాలయం,పిఠాపురం 2012 47 20.00
126765 మహాత్మా అంబేడ్కర్ అంతటి నరసింహం .... 1996 38 15.00
126766 తెలుగు వెలుగు కాట్రగడ్డ బాలకృష్ణ టి. రవిచంద్ మిళింద ప్రచురణలు,గుంటూరు 1995 27 10.00
126767 మా యాత్ర దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2012 112 50.00
126768 నా కేరళ పర్యటన... డి. మల్లిఖార్జున రావు చార్లస్ డార్విన్ గార్డెన్స్ ట్రస్ట్,బాపట్ల 2014 78 25.00
126769 భూగోళాన్ని చూస్తున్నాను యూరీ గగారిన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం,మాస్కో 1974 ... 20.00
126770 అమెరికా యానం-అనుభవాల గానం దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2010 103 75.00
126771 సామ్రాజ్యవాదంపై విజయ పతాక క్యూబన్ 5 వీరులు కె.వి.యల్ అఖిల భారత శాంతి సంఘీభావ సంఘం,తెలంగాణ 2015 68 60.00
126772 ఆధునిక ప్రపంచ కవులు సౌభాగ్య కిరణ్మయి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1999 92 40.00
126773 నిత్య స్ఫూర్తి డి. సాంబశివరావు ఐఎఎస్ యు. రామకృష్ణ .... 2018 92 50.00
126774 చిరస్మరణీయుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రవాష్ ఘోష్ సోషలిస్టు యూనిటీ సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా 2015 16 5.00
126775 గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ ఆత్మా రవి/ఎజి. యతిరాజులు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2012 96 50.00
126776 తొలగిన స్వర్గం ఆర్వియర్ ... ... 82 50.00
126777 జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అలెగ్జాండర్ గొరెవ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1990 62 20.00
126778 లియోనార్డో డావిన్చీ సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణాలయం,పిఠాపురం 1986 83 20.00
126779 దేశం పిలిచింది ( జైపాల్ సింగ్ జ్ఞాపకాలు ) ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2006 140 35.00
126780 బతుకు పుస్తకం వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1983 246 20.00
126781 గిడుగు రామమూర్తి జీవితం-ఉద్యమం అక్కిరాజు రమాపతిరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం,హైదరాబాద్ 2006 138 50.00
126782 వట్టికోట ఆళ్వారుస్వామి సార్థక జీవనం సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్/ఎన్. వెణుగోపాల్ తెలంగాణ రిసర్చ్&రిఫరల్ సెంటర్,హైదరాబాద్ 2006 85 50.00
126783 నేను భంగీని భగవాన్ దాస్/జి.వి. రత్నాకర్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్టు 2008 128 80.00
126784 భాగ్యోదయం (భాగ్యరెడ్డి వర్మ జీవితాదర్శం-ఆచరణ) ఎం.బి. గౌతమ్/ఎస్. జగన్ రెడ్డి సమాంతర ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2009 126 100.00
126785 జి.యస్. వరదాచారి జీవనయానం టి. ఉడయవర్లు వయోధిక పాత్రికేయ సంఘం 2017 48 30.00
126786 నా సాహిత్య కృషి గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్,విజయవాడ 1979 100 20.00
126787 వేగుచుక్క వెనిజులా (హ్యూగో చావెజ్ తో మార్టా హార్నెకర్ ఇంటర్వ్యూలు) ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2007 164 100.00
126788 జవహర్ లాల్ నెహ్రూ శతజయంతి పరిశీలన బి.టి. రణదివె ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 1990 81 50.00
126789 ఆర్య చాణక్యుడు వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1979 306 100.00
126790 కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 2012 48 20.00
126791 పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య ఆత్మకథ అట్లురి మురళి/తెలకపల్లి రవి సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం,హైదరాబాద్ 2012 392 50.00
126792 మహోన్నతుడు మార్క్స్ క. ఆనందాచారి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,విజయవాడ 2018 56 40.00
126793 కార్ల్ మార్క్స్ జీవిత సంగ్రహం నికొలై ఇవనోవ్ సోవియట్ భూమి ప్రచురణలు 1983 134 25.00
126794 మార్క్స్ ఎంగెల్స్ ల జీవిత రేఖలు ఎర్మెస్టో చేగువేరా/కాత్యాయని సాహితీమిత్రులు,విజయవాడ 2009 72 20.00
126795 ప్రకృతి పరిశోధనా ప్రియుడు చార్లెస్ డార్విన్ పొట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు/చావా రమేష్ బాబు జన విజ్ఞాన వేదిక,ఖమ్మం 2007 36 20.00
126796 జూలియస్ సీజర్ ది గ్రేట్ రోమన్ స్వర్ణ జనతా ప్రచురణాలయం,విజయవాడ 2015 216 100.00
126797 రాజా మహేంద్ర ప్రతాప్ ఆత్మకథకు తెలుగు అనువాదం వి.యల్. సుందరరావు .... ... 174 50.00
126798 దీనజనబాంధవుడు వేముల కూర్మయ్య జి.వి. పూర్ణచందు మధులత పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2000 176 50.00
126799 వేదన-ఓదార్పు యన్.జి. రంగ/జక్కంపూడి సీతారామారావు ... 2021 402 150.00
126800 దైవం మానుషరూపేణా కానూరి బదరీనాథ్ .... 2021 142 70.00
126801 డా. కరణ్ సింగ్ ఆత్మకథ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ ... 2006 248 100.00
126802 స్వాతంత్రోద్యమంతో నా ప్రయాణం(గడా రఘనాయకులు) ... ... 2006 62 50.00
126803 అందని చందమామ అందినవేళ... కోడూరు పుల్లారెడ్డి రచయిత,హైదరాబాద్ 2021 180 100.00
126804 నేలా నింగి నేనూ ఓ ఎన్.ఆర్.ఐ. ఆత్మకథ ప్రయాగ మురళీ మోహన్ కృష్ణ ఎమెస్కో బుక్స్,హైదరాబాద్ 2011 494 150.00
126805 మనోగతం బి.ఎన్. శాస్త్రి ... 2019 85 50.00
126806 ముఖే ముఖే సరస్వతీ... డి. సుజాతదేవి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య,మచిలీపట్నం 2013 195 100.00
126807 సాహితీయాత్ర దాసరి అమరేంద్ర ... 2013 161 100.00
126808 నేను నా బడి ఎస్.ఎస్. గిరిధరప్రసాద్ రాయ్ ... 2021 244 100.00
126809 సాహితీ,సామాజిక కళారంగాలలో స్ఫూర్తినిచ్చే ఆదర్శమూర్తి టి.వెంకట్రావ్ డి.నటరాజ్ ... ... 88 100.00
126810 ఒక చంద్రవంక ... చంద్ర 70వ జన్మదిన ప్రత్యేకం 2016 119 50.00
126811 తొలివేకువలో అశ్వినీ దర్శనం నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం,బెంగళూరు 1999 146 70.00
126812 శ్రీవారి చరణ సన్నిధి బ్రహ్మాండం వసుంధర శ్రీమాత ప్రచురణలు,గుంటూరు 2002 460+71 200.00
126813 శ్రీశ్రీశ్రీ విజయేశ్వరీదేవి సంక్షిప్త చరిత్ర-సందేశములు మురుగన్ కరుణామయి పబ్లికేషన్స్,నెల్లూరు 2009 160 50.00
126814 నేను దర్శించిన మహాత్ములు అవధూత శ్రీ చీరాల స్వామి ఎక్కిరాల భరద్వాజ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2010 62 50.00
126815 మాతృశ్రీ ఈశ్వరమ్మ ... సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్,అనంతపురం ... 165 50.00
126816 సోదరి నివేదిత ప్రవ్రాజిక ఆత్మప్రాణ/అమిరపు నటరాజన్,చందలూరి చిరంజీవి రామకృష్ణ శారదా మిషన్,కోల్ కతా 2013 360 150.00
126817 భగత్ సింగ్ తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2009 334 100.00
126818 Bhagat singh and his comrades Ajoy ghosh Communist party publication 1979 52 20.00
126819 Bhagat singh liberation's blazing star P.m.s. grewal Naya rasta publishers 2007 101 50.00
126820 Bhagat singh the jail notebook and other writings Chaman lal Naya rasta publishers 2007 191 100.00
126821 Maxim gorky (writer,tribune,humanist) G.l. kolokolov Soviet land booklets 1968 100 20.00
126822 Maxim gorky centenary issue G.l. kolokolov Soviet review 1968 99 20.00
126823 Frederick engels Yevgenia stepanova Progress publishers,moscow 1988 302 100.00
126824 Russian thinkers Isaiah berlin Penguin books 1978 312 100.00
126825 Fighters for national liberation Progress publishers,moscow 1984 175 100.00
126826 Maharaja Diwan jarmani dass Hind pocket books 2007 435 100.00
126827 Jawaharlal Nehru Alexander gorev Novosti press agency publishing house,moscow 1989 59 20.00
126828 India wins freedom Abul kalam azad Orient longman ltd 1978 262 50.00
126829 Wicked women of the raj Coralie younger Harpercollins publishers india,new delhi 2003 260 100.00
126830 Bow of burning gold a study of subhas chandra bose Hiren mukerjee Peoples publishing house,new delhi 1993 118 60.00
126831 Memories of my life Joseph neuner …. 77 50.00
126832 Seshan an intimate story K. govindan kutty Konark publishers pvt ltd 1994 287 100.00
126833 Shankar Alaka shankar Childrens book trust,new delhi 1984 128 50.00
126834 ఆంటోనియా గ్రాంసీ జీవితం-కృషి సుశీ తారు/హెచ్చార్కె సమీక్ష ప్రచురణలు,విజయవాడ 1996 83 50.00
126835 Economists lives and views M.r. das New central book agency ltd,kolkata 2001 251 195.00
126836 గౌరి అజీత్ కౌర్/హెచ్.ఎస్.ఎమ్. కామేశ్వరరావు .... 2014 104 50.00
126837 చిట్టచివరి రేడియో నాటకం వి. చంద్రశేఖరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2014 352 250.00
126838 కథావార్షిక 2007 వి.ఆర్. రాసాని/మధురాంతకం నరేంద్ర మధురాంతకం రాజారాం సాహిత్యసంస్థ,తిరుపతి 2008 134 70.00
126839 కథ 2008 వాసిరెడ్డి నవీన్/పాపినేని శివశంకర్ కథాసాహితి,సికింద్రాబాద్ 2009 175 45.00
126840 కథ 2009 వాసిరెడ్డి నవీన్/పాపినేని శివశంకర్ కథాసాహితి,సికింద్రాబాద్ 2010 178 50.00
126841 కథ 2011 వాసిరెడ్డి నవీన్/పాపినేని శివశంకర్ కథాసాహితి,సికింద్రాబాద్ 2012 174 50.00
126842 కథ 2018 వాసిరెడ్డి నవీన్/పాపినేని శివశంకర్ కథాసాహితి,సికింద్రాబాద్ 2019 213 90.00
126843 రాజస్థానకథావళి మొదటి భాగము చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు,రాజమండ్రి 1951 200 50.00
126844 అర్ధానుస్వారం ఎన్. తారక రామారావు వాహిని బుక్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2005 351 150.00
126845 అచుంబితం ముదిగొండ శివప్రసాద్ రసగంగోత్రి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1996 548 300.00
126846 అమెరికా తెలుగు కథానిక (9వసంకలనం) పెమ్మరాజు వేణుగోపాలరావు/వంగూరి చిట్టెన్ రాజు వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా,టేక్సాస్ 2006 172 100.00
126847 జగమునేలిన తెలుగు గోదావరి నుండి జావా దాకా... డి.పి. అనురాధ తెలుగుజాతి ట్రస్టు,గుంటూరు 2021 157 100.00
126848 ప్రేమ బాణం ఆర్. సంధ్యాదేవి శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్,గుంటూరు 1983 276 50.00
126849 వంశధార శైలకుమార్ మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1993 272 40.00
126850 టాల్ స్టాయ్ నాటక కథలు రెంటాల గోపాలకృష్ణ ఆదర్శ గ్రంథమండలి,విజయవాడ 1956 207 50.00
126851 చెప్పటం సులభం-చేయడం కష్టం ( టాల్ స్టాయ్ కథలు ) రెంటాల గోపాలకృష్ణ దేశి కవితామండలి,విజయవాడ ... 96 20.00
126852 పిచ్చివాని జ్ఞాపకాలు ( టాల్ స్టాయ్ కథలు ) బెల్లంకొండ రామదాసు దేశి కవితామండలి,విజయవాడ 1956 92 20.00
126853 టాల్ స్టాయ్ సాహిత్యం 4 బెల్లంకొండ రామదాసు/రెంటాల గోపాలకృష్ణ దేశి కవితామండలి,విజయవాడ 1955 96+ 50.00
126854 ఐడియల్ ఐన్ రేండ్/మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గోదావరి ప్రచురణలు 2020 143 180.00
126855 ఇంగ సెలవా మరి! యం.ఆర్.అరుణకుమారి .... 2022 140 200.00
126856 పల్నాడు కథలు సుజాత వేల్పుల అనల్ప,సికింద్రాబాద్ 2021 179 225.00
126857 వర్ణచిత్రం మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గోదావరి ప్రచురణలు 2021 272 220.00
126858 వాల్మీకి రామాయణంలో నేను తెలుసుకున్న రహస్యాలు పి. జయలక్ష్మి రచయిత్రి,హైదరాబాదు 2016 99 20.00
126859 Inner beauty Brahma kumaris ishwariya vishwa vidyalayam,rajasthan 1995 94 25.00
126860 Jnanpith laureate Dr.C. Narayana reddy's poetry a voice of humanism A.s. murty Samanvayi publications,hyderabad 2008 267 150.00
126861 కర్పూర వసంతరాయలు కథా కళా ఘంకృతులు అనుమాండ్ల భూమయ్య మనస్వినీ ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2000 155 65.00
126862 Alms of pardon Kolakaluri enoch Trishul publications 2019 197 599.00
126863 Government fodder Kolakaluri enoch/Kothinti sunanda Trishul publications 2019 92 299.00
126864 ఏదీ నాది కాదు రావూరి భరద్వాజ యస్.జె.కె. పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2000 64 20.00
126865 వినేవారుంటేనే! చెప్పాలనిపిస్తుంది!! వీరంకి నాగేశ్వరరావు గౌడ్ సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న అభిమాన సంఘం,విజయవాడ 2018 80 20.00
126866 వ్యాసరంజని జి.వి.యస్.ఎల్. నరసింహాచార్యులు సాధన పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2008 157 50.00
126867 ఆంధ్ర సాహిత్య విమర్శ ఆంగ్ల ప్రభావం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1996 319 150.00
126868 సి.పి. బ్రౌన్ (1798-1884) కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు ... 2004 573 400.00
126869 స్మతి సాహిత్యంలో ఈ శతాబ్ది గొప్ప రచయిత డాక్టర్ రావూరి భరద్వాజ పట్నాల సుధాకర్ ... 2000 138 70.00
126870 విమర్శ విద్యా సార్వభౌమం నాయని కృష్ణకుమారి మనస్వినీ ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2013 490 350.00
126871 నవయుగ రత్నాలు జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జీవియస్ షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1996 226 50.00
126872 శ్రీకృష్ణుడుఃజ్ఞానసారథి అడివి సూర్యకుమారి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ,సికిందరాబాద్ 1995 148 50.00
126873 అనుశీలన జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జీవియస్ షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 1996 295 80.00
126874 మహాకవి షేక్స్ పియర్ లక్ష్మికాంత మోహన్ .... 1976 248 70.00
126875 ప్రచారం పొందడం ఎలా? గోవిందరాజు చక్రధర్ Media house publications 1999 200 80.00
126876 తీర్పు-తెన్నూ ఎ. రామలింగేశ్వరరావు ఏషియా లా హౌస్,హైదరాబాదు 2018 295 300.00
126877 వేమన అనుభవ సారం అనుమాండ్ల భూమయ్య మనస్వినీ ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2012 123 75.00
126878 భాస్కర శతకము తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య/చల్లా సాంబిరెడ్డి పావని సేవా సమితి,హైదరాబాద్ 2012 215 100.00
126879 దాశరధి శతకము మానసోల్లాస వ్యాఖ్య ఎం. కులశేఖరరావు/చల్లా సాంబిరెడ్డి పావని సేవా సమితి,హైదరాబాద్ 2012 185 100.00
126880 మాతృభాషా వైభవం శిష్ట్లాల మాధవి ... 2013 57 25.00
126881 సోదర సోదరీమణులారా.... శంకరనారాయణ వంశీ కల్చరల్&ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్,రంగాగెడ్డి 2019 88 100.00
126882 పాలకురికి సోమనాథకవి బండారు తమ్మయ్య .... 2014 248 100.00
126883 బంధాలు-బంధుత్వాలు కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య రచయిత,హైదరాబాద్ 2018 268 200.00
126884 జీవన వైవిధ్యం కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య రచయిత,హైదరాబాద్ 2011 224 120.00
126885 అంతర్మథనం గడ్డం కేశవమూర్తి G.k.m. agencies,warangal 2012 190 70.00
126886 మిత్రసమాసం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2018 107 50.00
126887 ఆంధ్రకావ్యాలు-ఆణిముత్యాలు ఆర్. కమల .... 2003 98 40.00
126888 శ్రీచరణశరణాగతి రావికంటి వసునందన్ .... 2012 407 400.00
126889 శషభిషలు కె.కె. రామచంద్రమూర్తి .... 2012 54 50.00
126890 కూచిమంచి తిమ్మకవి జీవితము రచనలు-ఒక పరిశీలన ఎమ్. బాగయ్య ... 1993 241 100.00
126891 హేతువాదం అపోహలు,అపార్థాలు గుమ్మా వీరన్న హేమా పబ్లికేషన్స్,చీరాల 2012 150 100.00
126892 పోతన చరిత్ర మొదటి భాగము గొడవర్తి సంధ్య .... 2018 112 90.00
126893 మహిళ బి. హనుమారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం,ఒంగోలు 2016 196 100.00
126894 శ్రీ మహాభారత వైజ్ఞానిక సమీక్ష ( ఆది పర్వము ) వేంకట శ్రీనివాసచార్యులు ... 1986 183 50.00
126895 తెలుగు సాహిత్యంలో ఆత్మకథలు ఆప్కారి సూర్యప్రకాశ్ సూర్యవీణ గ్రంథమాల,సికింద్రాబాదు 2019 176 150.00
126896 చింతన పొత్తూరి వెంకటేశ్వర రావు Media house publications 2001 95 50.00
126897 ఆధునిక తెలుగు విమర్శకులు-విమర్శనా పద్ధతులు ఎస్. శరత్ జ్యోత్స్నారాణి జ్యోత్స్నా కళాపీఠం ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2017 302 300.00
126898 ఆత్రేయ నాటకప్రస్థానం పైడిపాల స్నేహ ప్రచురణలు,చెన్నై 2015 176 130.00
126899 పోతుకూచి సాంబశివరావు నాటకాలు-ఒక పరిశీలన ఎస్. విజయభాస్కర్ విశ్వసాహితి,హైదరాబాదు 2011 191+ 100.00
126900 కవికోకిల గ్రంథావళి శతజయంతి సంపుటి - 2 (దువ్వూరి రామిరెడ్డి) .... దువ్వూరి రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి,నెల్లూరు 1996 631 200.00
126901 రంధి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2018 298 180.00
126902 అందాలు-భవబంధాలు బాలగొండ ఆంజనేయులు సాయి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2015 201 120.00
126903 అనగనగా ఒకఈగ ఇల్లలుకుతూ.... వాసిరెడ్డి నారాయణరావు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి మెమోరియల్ ఫౌండేషన్,హైదరాబాద్ 2011 109 60.00
126904 అంతరాలు మంత్రిప్రగడ శేషాబాయి/శివశంకరి జయంతి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2003 240 125.00
126905 ఉషోదయం ఉన్నవ విజయలక్ష్మి శ్రీనివాస్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 1999 205 75.00
126906 మహాపరిసత్యాలు రిఛార్డ్ బాక్ ధ్యానలహరి పబ్లికేషన్స్,తిరుపతి 2003 178 80.00
126907 నేను నేనుగా... మంత్రిప్రగడ శేషాబాయి/శివశంకరి జయంతి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2005 158 80.00
126908 వందేకృష్ణం కె.వి. కృష్ణకుమారి సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2012 248 100.00
126909 వైదేహి నందమూరి లక్ష్మీపార్వతి ఋషి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2013 159 50.00
126910 తిమ్మమాంబ బాలగొండ ఆంజనేయులు సాయి పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2013 184 100.00
126911 బతుకు పుస్తకం కాలువ మల్లయ్య లైఫ్-లైన్ కమ్యూనికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2000 376 125.00
126912 ప్రణయ స్నేహం పుప్పాల సూర్యకుమారి రచయిత్రి,కాకినాడ 2003 240 100.00
126913 సశేషం కె.వి. కృష్ణకుమారి సాహితి ప్రచురణలు,విజయవాడ 2015 296 125.00
126914 శ్రీకృష్ణ భగవద్విజయము వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు సాహితీ సదన్,నల్లగొండ 2013 219 216.00
126915 శ్రీకృష్ణ భగవద్విజయము వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు నిగమశ్రీనిలయము,గుంటూరు 2014 219 300.00
126916 ఐదు హంసలు వి. చంద్రశేఖరరావు లైఫ్-లైన్ కమ్యూనికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2000 255 75.00
126917 విపాశ టి. రాఘవ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక-డిశంబర్ 2015 96 50.00
126918 విద్యాధర చక్రవర్తి ముదిగొండ శివప్రసాద్ శిప్రముని పీఠం,హైదరాబాద్ 2005 266 100.00
126919 భారతనారీ!వర్ధిల్లు! మద్దాళి ఉషా గాయత్రి కిన్నెర పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 1993 158 50.00
126920 కాదేదీ కవితకనర్హం జె. భాగ్యలక్ష్మీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 1987 102 10.00
126921 శారదా అశోకవర్ధన్ .... విశ్వసాహితి ప్రచురణలు,సికిందరాబాదు 1991 208 100.00
126922 మునిపల్లె రాజు కథలు ( ప్రథమ భాగం ) వాకాటి పాండురంగరావు కణ్వస గ్రంథమాల,హైదరాబాద్ 2001 209 100.00
126923 దిశాబోధ్ ఆనందఋషి/భీమసేన్ నిర్మల్ ఆచార్య ఆనందఋషి సాహిత్య నిధి,హైదరాబాదు 1993 216 50.00
126924 ఐదు కలాలు-ఐదేసి కథలు లలితాశేఖర్,భువనేశ్వరరావు,సుజనాదేవి,రాధాకృష్ణ,సుబ్రహ్మణ్యం చినుకు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2016 200 150.00
126925 పొలి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2019 246 210.00
126926 గోదావరి కథలు బి.వి.యస్. రామారావు ... 1997 289 95.00
126927 గౌతమ బుద్ధుని జాతక కథలు కావూరి శ్రీనివాస్ Telangana tourism 2016 91 50.00
126928 స్వాగతం కె. వాసవదత్త రమణ ... 2012 115 75.00
126929 అనంతాకాశం గోవిందరాజు రామకృష్ణారావు ... 2011 140 60.00
126930 The traveller's bungalow Polapragada rajyalakshmi/D. ranga rao Taruna sahitee samithi,hyderabad 2007 169 150.00
126931 విజయలక్ష్మి రామకృష్ణన్ చిన్నకథలు విజయలక్ష్మి రామకృష్ణన్ స్త్రి శక్తి ప్రచురణలు,చెన్నై 2001 265 100.00
126932 కురుక్షేత్రం వనశ్రీ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి మెమోరియల్ ఫౌండేషన్,హైదరాబాద్ 2009 408 150.00
126933 అంతర్ముఖం తాటికోల పద్మావతి మల్లెతీగ ముద్రణలు,విజయవాడ 2016 182 160.00
126934 రాణీపులోమజాదేవి కథలు రాణీపులోమజాదేవి ... 2013 194 100.00
126935 మనూళ్ళల్లో మా కథలు కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల 2019 104 50.00
126936 ఒప్పందం అత్తలూరి విజయలక్ష్మి పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2013 239 125.00
126937 Rajiv gandhi the years of power Kathleen healy Vikas publishing house pvt ltd,new delhi 1989 307 100.00
126938 Three generations Modepalli srilatha kotapati/D. ranga rao 2008 243 90.00
126939 శ్రీ స్వామీ దయానంద సరస్వతి జగదీశ విద్యార్థి/పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము-కూచిపూడి,గుంటూరు 1976 434 100.00
126940 నా జీవిత ప్రస్థానం నాదెండ్ల భాస్కరరావు సర్వధర్మ నిలయం,హైదరాబాద్ 2008 408 200.00
126941 భక్తాగ్రేసరులు కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య రచయిత,హైదరాబాద్ 2020 216 180.00
126942 నేను చూసిన శాంతినికేతన్ వేంపల్లి గంగాధర్ గాయత్రి ప్రచురణలు,తాడిపత్రి 2015 87 50.00
126943 జనసారథులు... గడ్డం కేశవమూర్తి ... 2016 264 100.00
126944 ఆస్తులు అమ్ముకుని ఆత్మశోధనకై ఒక యోగి ప్రస్థానం రాబిన్ శర్మ జైకో పబ్లిషింగ్ హవుస్,ఇండియా 2016 199 180.00
126945 పితృదేవోభవ... బి. వాణి ... 2016 127 100.00
126946 నా జీవితంలో 'అమ్మ' ఎమ్. త్రిమూర్తలు ... 2016 116 50.00
126947 తొలి తెలుగు ప్రధాని పి.వి. నరసింహారావు తుర్లపాటి కుటుంబరావు సురభి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ,హైదరాబాద్ ... 24 10.00
126948 నాలోని నీవు రావూరి భరద్వాజ బాలాజీ గ్రంథమాల,హైదరాబాదు 1987 127 50.00
126949 మెరుపుల అలలు మండల్ రెడ్డి కొండల్ రెడ్డి ఆన పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2010 224 150.00
126950 మహనీయులు-మాసిపోని ఆదర్శాలు కొత్తా రంగయ్య ... 1998 93 50.00
126951 ఆంధ్రకేసరి జీవితంలో అద్భుత ఘట్టాలు తుర్లపాటి కుటుంబరావు .... 2014 60 30.00
126952 నాన్న ( కొలకలూరి ఇనాక్ జీవిత చరిత్ర ) కొలకలూరి మధుజ్యోతి ... 2014 215 180.00
126953 త్రిపురనేని గోపిచంద్ శతజయంతి 1910-2010 అమ్మంగి వేణుగోపాల్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాద్ 2010 95 45.00
126954 స్మృతి సుగంధం దేవరాజు మహారాజు జీవన ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2008 170 100.00
126955 నా అంతరంగం పి. పాండురంగారావు చినుకు పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 2012 231 100.00
126956 మహర్జాతకుడు భగీరథ శైలి&శైలి క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్స్,హైదరాబాదు 2004 141 100.00
126957 అయిదు పదులు పర్వతనేని సుబ్బారావు ... 2003 224 100.00
126958 అయినా ఒక ఏకాంతం నీడలా నన్ను అనుసరిస్తూనే ఉంది... రావూరి భరద్వాజ బాలాజీ గ్రంథమాల,హైదరాబాదు 1990 162 70.00
126959 మిర్దాద్ ఎన్. సూర్య కుమారి బుద్ధా పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం,కర్నూలు 2001 230 100.00
126960 శ్రీశ్రీశ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారి వైభవము దీపాల శశీ శేఖర్ ... 2018 369 150.00
126961 స్వరసేవ పుట్టా మంగపతి ఘంటసాల గానసభ,హైదరాబాద్ 2013 204 200.00
126962 అట్టడుగు నుంచి అగ్రస్థానం వరకు... (సుశీల్ కుమార్ షిండే జీవితం) యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ అలకనంద ప్రచురణలు,విజయవాడ 2008 65 50.00
126963 దేశవిదేశీ యాత్ర విశేషాలు కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య రచయిత,హైదరాబాదు 2008 123 120.00
126964 జీవన కెరటాలు కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య రచయిత,హైదరాబాదు 2010 512 200.00
126965 నేను-నా జ్ఞాపకాలు! జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి సన్స్ పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2019 136 100.00
126966 అసలు మహాత్ముడు ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి దుర్గా పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాద్ 2015 213 150.00
126967 As I look back G. raghava reddy 2006 278 150.00
126968 నాటకరంగం నా అంతరంగం నగరాజారావు ... 2010 121 100.00
126969 జె.వి. నరసింగరావు జీవిత చరిత్ర టి. ఉడయవర్లు జె.వి. నరసింగరావు ఫౌండేషన్,హైదరాబాద్ 2015 273 100.00
126970 Couplets from kabir G.n. das Motilal banarsidass publishers,delhi 1991 132 100.00
126971 Spring of thoughts Ketavarapu rajyasri/R. anantha padmanabha rao 2014 64 101.00
126972 The sun in the dark Kere jagadeesh/P. ramesh narayana Andhrapradesh creativity and culture commission 67 100.00
126973 అనురాగం అను-రాగం పోతుకూచి సాంబశివరావు ... 2004 66 50.00
126974 అమృత కలశము దుగ్గిరాల రామారావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2000 99 70.00
126975 చిటపట చినుకులు జి. వెంకటరమణ .... 2004 51 20.00
126976 శాంతి శిఖరము ఏలూరు యంగన్న అనంతకళాపీఠము,అనంతపురం 2001 72 30.00
126977 మృత్యుమోహనం మోడేపల్లి శ్రీలతా కోటపాటి పాలపిట్ట బుక్స్,హైదరాబాద్ 2012 104 50.00
126978 పల్లె పడుచు వి. రఘునాథ రెడ్డి ... 1968 66 20.00
126979 జీయరుగూడ శ్రీరంగనాథ వైభవము శేషం రామానుజాచార్యులు శృంగారం సోదరులు,హైదరాబాదు 2015 69 90.00
126980 శ్రమ కావ్యం సుద్దాల అశోక్ తేజ నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్,హైదరాబాదు 2016 170 100.00
126981 భారత్ జయహో... ... లలిత కళాభారతి కమలాకర మెమోరియల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్,హైదరాబాద్ 2010 69 30.00
126982 శాంతిగర్భ అనుమాండ్ల భూమయ్య మనస్వినీ ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2009 29 10.00
126983 తెలంగాణ కేసరి రెక్కలు పెద్దూరి వెంకటదాసు ... 2014 113 50.00
126984 దుగ్గిరాల మాట దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2002 103 60.00
126985 జ్వలిత కౌసల్య అనుమాండ్ల భూమయ్య మనస్వినీ ప్రచురణలు,వరంగల్లు 2011 81 50.00
126986 మానవగీత ఉండేల మాలకొండారెడ్డి ... 2004 90 100.00
126987 దేవీస్తుతి చెప్యాల రామకృష్ణారావు ... 2010 20 10.00
126988 కోకిలమ్మ పదాలు అదృష్టదీపక్ స్వరాజ్యం ప్రచురణ,రామచంద్రపురం 2014 40 20.00
126989 మోహన గీతాలు అల్లి మోహన రాజ్ సాహిత్య తరంగణి ప్రచురణలు,కామారెడ్డి 2014 74 80.00
126990 వీక్షణం బి. హనుమారెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం,ఒంగోలు 2016 188 100.00
126991 గౌరీపతీ! దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2012 24 30.00
126992 అంతరంగం-ఆలోచన…! బండవరం రంగనాథ స్వామి అవతార్ మెహెర్ బాబా వృద్ధాశ్రమ కేంద్ర ట్రస్టు 2013 52 20.00
126993 శ్రీరామగీతమాల తాటి జగన్నాథం ఉషాబాల పబ్లికేషన్స్,శంషాబాద్ 2012 56 50.00
126994 సూర్యుని ఏడో గుర్రం ఏ. సూర్యప్రకాశ్ ఇందూరు భారతి,నిజామాబాద్ 2009 94 90.00
126995 కవితా పుష్పకం ఉండేల మాలకొండారెడ్డి ... 2002 27 150.00
126996 రాజముద్ర దేవరాజు మహారాజు జీవన ప్రచురణలు,హైదరాబాదు 2007 77 50.00
126997 నిశ్శబ్ద ధ్వని ఆప్కారి సూర్యప్రకాశ్ ఇందూరు భారతి,నిజామాబాద్ 2015 100 50.00
126998 అవనిజా కల్యాణము పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్ ... 2015 95 50.00
126999 దుగ్గిరాల ఉగ్గడాలు దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్,హైదరాబాదు 2008 34 20.00
127000 తేనెటీగలు ... మల్లెమాల ప్రచురణలు,హైదరాబాద్ 2009 53 20.00