వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -23

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
11001 పూజావిధానము.113 శ్రీ సత్యవ్రత కల్పః మానూరు కృష్ణారావు శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు| 1988 62 6.00
11002 పూజావిధానము.114 శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతకల్పము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1993 86 8.00
11003 పూజావిధానము.115 శ్రీ సత్యనారాయణస్వామి సత్యకథ ... ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము, విజయవాడ 1994 32 4.00
11004 పూజావిధానము.116 శ్రీ సత్యనారాయణస్వామి పూజా వైభవము ... ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 68 10.00
11005 విశ్వంజీ. 1 శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పూజా విధానము చిరంజీవి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1990 33 3.00
11006 విశ్వంజీ. 2 శ్రీ విశ్వదత్త వ్రతకల్పము జి.వి.ఎల్.ఎన్. విద్యాసాగరశర్మ ఉప్పులూరి కనకదుర్గ, గుంటూరు 1992 60 10.00
11007 విశ్వంజీ. 3 శ్రీ విశ్వదత్త వ్రతకల్పము జి.వి.ఎల్.ఎన్. విద్యాసాగరశర్మ విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1997 54 15.00
11008 విశ్వంజీ. 4 శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వంజీ సద్గురు పూజా విధానము ... విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 39 2.00
11009 విశ్వంజీ. 5 శ్రీ విశ్వగురు చరిత్ర జి.వి.ఎల్.ఎన్. విద్యాసాగరశర్మ విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1996 295 100.00
11010 విశ్వంజీ. 6 లీలావిశ్వంభర వి. రత్నమోహినీ విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 84 10.00
11011 విశ్వంజీ. 7 విశ్వకరుణ ... విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1992 74 20.00
11012 విశ్వంజీ. 8 విశ్వకరుణ బ్రహ్మాండం వెంకటలక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 21 2.00
11013 విశ్వంజీ. 9 విశ్వరచన పోతుకూచి సాంబశివరావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1993 40 5.00
11014 విశ్వంజీ. 10 విశ్వార్చన మట్టెగుంట వీరభద్రరావు బాపట్ల రాజగోపాలశర్మ, విజయవాడ ... 40 5.00
11015 విశ్వంజీ. 11 విశ్వనాథుని విశ్వరూపాలు దత్తాత్రేయుని దశావతారాలు డి. మీరాబాయి రచయిత, గుంటూరు ... 8 2.00
11016 విశ్వంజీ. 12 విశ్వమధు బ్రహ్మాండం వెంకటలక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1994 20 2.00
11017 విశ్వంజీ. 13 విశ్వశాంతి బ్రహ్మాండం వెంకటలక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1998 21 2.00
11018 విశ్వంజీ. 14 దైవ మానుష రూపేణ వల్లూరి జగన్నాథరావు విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1993 75 20.00
11019 విశ్వంజీ. 15 విశ్వసమైక్యమూర్తి ఏలూరి పూర్ణచంద్రావతి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1998 110 20.00
11020 విశ్వంజీ. 16 విశ్వనగర్ వైభవము జి.వి.ఎల్.ఎన్. విద్యాసాగరశర్మ విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1997 91 30.00
11021 విశ్వంజీ. 17 ప్రేమమూర్తి శ్రీవిశ్వంజీ అరవింద రచయిత, గుంటూరు ... 37 5.00
11022 విశ్వంజీ. 18 విశ్వజ్ఞానం డి. మీరాబాయి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1998 38 5.00
11023 విశ్వంజీ. 19 విశ్వయోగి శరణం పెమ్మరాజు ఇందిరాదేవి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1999 85 10.00
11024 విశ్వంజీ. 20 విశ్వ ప్రేమైకమూర్తి పాలపర్తి వెంకట నరసింహారావు విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1997 80 35.00
11025 విశ్వంజీ. 21 ఆకాంక్ష డి. మీరాబాయి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1999 44 20.00
11026 విశ్వంజీ. 22 విశ్వభావన శ్యామలాదేవి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1992 47 15.00
11027 విశ్వంజీ. 23 విశ్వంభరి పులిపాటి సుబ్బారావు విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1999 127 20.00
11028 విశ్వంజీ. 24 విశ్వతత్త్వ రహస్యము పాలపర్తి హనుమంతరావు రచయిత, గుంటూరు 1990 55 5.00
11029 విశ్వంజీ. 25 నీ లోకి నీ పయనం, అవలోకనం (విశ్వయోగము) మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1993 326 45.00
11030 విశ్వంజీ. 26 విశ్వగానలహరి శ్రీమతి మాళిగి రాధ రచయిత, గుంటూరు 1990 54 5.00
11031 విశ్వంజీ. 27 విశ్వసంస్తుతి కొండముది రామకృష్ణ విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1991 25 2.00
11032 విశ్వంజీ. 28 విశ్వయోగి మాట కవిరత్న మాదాసు రచయిత, హైదరాబాద్ 1995 36 10.00
11033 విశ్వంజీ. 29 విశ్వ హితము కవిరత్న మాదాసు రచయిత, హైదరాబాద్ 1994 34 10.00
11034 విశ్వంజీ. 30 విశ్వసూక్తావళి తులసీరాం విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1995 22 5.00
11035 విశ్వంజీ. 31 మందార కదంబం నిమ్మరాజు వెంకటకోటేశ్వరరావు విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1999 100 20.00
11036 విశ్వంజీ. 32 విశ్వంభరి పులిపాటి సుబ్బారావు విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1996 158 20.00
11037 విశ్వంజీ. 33 విశ్వసూక్తము వి. ఎస్.ఆర్. మూర్తి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 2013 48 10.00
11038 విశ్వంజీ. 34 విశ్వతారావళి జంధ్యాల జయకృష్ణ బాపూజీ| విశ్వమందిరము, గుంటూరు 1996 32 10.00
11039 విశ్వంజీ. 35 విశ్వమానవతామూర్తి ఏలూరి పూర్ణచంద్రావతి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 2004 50 15.00
11040 విశ్వంజీ. 36 విశ్వసౌమ్యమూర్తి ఏలూరి పూర్ణచంద్రావతి విశ్వమందిరము, గుంటూరు 2007 62 20.00
11041 విశ్వంజీ. 37 విశ్వ కళ్యాణం బ్రహ్మాండం వెంకటలక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 2000 10 2.00
11042 విశ్వంజీ. 38 అమృతవర్షిణి వి. రత్నమోహిని విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 105 10.00
11043 విశ్వంజీ. 39 విశ్వరత్నమాల వి. రత్నమోహిని విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 241 20.00
11044 విశ్వంజీ. 40 విశ్వవిభూతి ఆమనగంటి శారద విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 104 10.00
11045 విశ్వంజీ. 41 విశ్వలీల ఆకొండి విశ్వనాథశాస్త్రి విశ్వవికాస కేంద్రం, ఒంగోలు 1997 28 10.00
11046 విశ్వంజీ. 42 విశ్వ సందేశ లహరి కరుణశ్రీ విశ్వమందిరము, గుంటూరు ... 48 5.00
11047 విశ్వంజీ. 43 శ్రీ విశ్వయోగి విశ్వంజీ మహరాజ్ సత్సంగలహరి ... విశ్వంజీ మహరాజ్ వారి భక్త బృందం, హైదరాబాద్ ... 69 5.00
11048 విశ్వంజీ. 44 Universal Divine Love P.V. Narasimha Rao Viswamandiram, Guntur 1997 76 10.00
11049 విశ్వంజీ. 45 Sri V.V.M. His Universal Concept of Science Pisipati Venkata GKM Viswamandiram, Guntur 1998 193 320.00
11050 విశ్వంజీ. 46 Divine Showers palaparty Yasodhara Viswamandiram, Guntur 72 10.00
11051 విశ్వంజీ. 47 Sri V. V. Sadguru Padapuja Vidhanam P. R. Rao Viswamandiram, Guntur 32 5.00
11052 విశ్వంజీ. 48 Universal Divine Love P.V. Narasimha Rao Viswamandiram, Guntur 1995 76 10.00
11053 విశ్వంజీ. 49 Divine Glory (Sri Viswa Guru Charitra) G.V.L.N. Vidya Sagara Sarma Viswamandiram, Guntur 1996 217 100.00
11054 విశ్వంజీ. 50 Divine Splendor of Sri V.V., G.V.L.N. Vidya Sagara Sarma Viswamandiram, Guntur 76 35.00
11055 విశ్వంజీ. 51 The Spiritual Humanist Valluru Jagannadha Rao Viswamandiram, Guntur 1992 54 25.00
11056 విశ్వంజీ. 52 Dawn of the Divine Swan Great Dawn D. Meera Bai Viswamandiram, Guntur 36 5.00
11057 విశ్వంజీ. 53 Viswamji, The Prajarshi Viswamandiram, Guntur 103 12.00
11058 విశ్వంజీ. 54 Sri Viswa Guru Charitra G.V.L.N. Vidya Sagara Sarma Viswamandiram, Guntur 1995 408 100.00
11059 వేదాంతం.985 వివర్తవాద వివేకము ఎల్. విజయగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1986 80 10.00
11060 వేదాంతం.986 వేదాన్త పద పరిజ్ఞానము ఎల్. విజయగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1990 124 12.00
11061 వేదాంతం.987 ఆత్మతత్త్వ వివేకము ఎల్. విజయగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1988 75 10.00
11062 వేదాంతం.988 ద్వాదశ మణిమంజరి ఎల్. విజయగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1984 224 17.00
11063 వేదాంతం.989 తత్త్వ విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1970 87 2.00
11064 వేదాంతం.990 జీవ విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1971 132 3.00
11065 వేదాంతం.991 నామసంకీర్తనము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1974 62 3.00
11066 వేదాంతం.992 సందేహాలు సమాధానాలు మోపిదేవి కృష్ణస్వామి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1979 179 8.00
11067 వేదాంతం.993 దర్శనాలు-నిదర్శనాలు మోపిదేవి కృష్ణస్వామి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1983 61 3.00
11068 వేదాంతం.994 మోక్షద్వారపాలకులు విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1997 20 8.00
11069 వేదాంతం.995 ఆధ్యాత్మిక హితోక్తులు విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1997 15 8.00
11070 వేదాంతం.996 సందేహాలు? సమాధానాలు! శ్రీరామశర్మ ఆచార్య గాయత్రీ శక్తి పీఠం, నారాకోడూరు ... 28 4.00
11071 వేదాంతం.997 గురుసత్తా అనుగ్రహము (శ్రీరామశర్మ అష్టోత్తర శతనామావళి) యం శ్రీరామ.కృష్ణ దేవమాత గౌతమి ట్రస్ట్, 1997 106 15.00
11072 వేదాంతం.998 విశ్వశాంతికి సందేశం జ్యోతిర్మయ ప్రభువు శ్రీ జ్యోతిర్మయ ట్రస్ట్, రాజమండ్రి 2004 46 7.00
11073 వేదాంతం.999 రసయోగి ప్రేమ కుమార్ భార్గవ రచయిత, గుంటూరు 2008 206 20.00
11074 వేదాంతం.1000 విశ్వమానవ కుటుంబము కొమ్మూరి జీవరత్నం (సాయిశ్రీ) రచయిత, నెల్లూరు 1990 69 15.00
11075 వేదాంతం.1001 మానవుడే దేవుడు సోమనాథ మహర్షి శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం, హైదరాబాద్ 1998 103 50.00
11076 వేదాంతం.1002 శ్రీ శివారాధనం బొల్లేపల్లి సత్యనారాయణ భారతీయ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2000 80 10.00
11077 వేదాంతం.1003 భక్తి గంగ జన్నాభట్ల వేణుగోపాలకృష్ణమూర్తి(దత్తస్వామి) దత్తగ్రంథముల ముద్రణ ... 153 60.00
11078 వేదాంతం.1004 మహిమ యమున (దత్తస్వామి చేసిన మహిమలు) చిలుకూరి బాలకృష్ణమూర్తి దత్తగ్రంథముల ముద్రణ ... 70 40.00
11079 వేదాంతం.1005 కంప్లీట్ మాన్ బి.వి. రమణ రచయిత, తిరుపతి 2000 186 50.00
11080 వేదాంతం.1006 నీ లోని స్నేహితుణ్ణి తెలుసుకో ఈ స్నేహం శాశ్వతమైనది కాగలదు శ్రీసంత్ జీ మహారాజ్ డివైన్ యునైటెడ్ ఆర్గనైజేషన్, న్యూఢిల్లీ ... 97 20.00
11081 వేదాంతం.1007 గురుభక్తి ప్రభావము మలయాళస్వామి| శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2002 121 30.00
11082 వేదాంతం.1008 సత్సంగం ఇ. వేదవ్యాస యోగమిత్రమండలి, హైదరాబాద్ 1997 53 15.00
11083 వేదాంతం.1009 శ్రీ విద్యానందగిరిస్వామివారి బోధామృతము సూరెడ్డి శాంతాదేవి శ్రీ ప్రశాంతి గీతాశ్రమము, విజయవాడ 1996 144 10.00
11084 వేదాంతం.1010 దివ్య సందేశం శాంతిసేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్, పంజాబ్ 1993 63 2.00
11085 వేదాంతం.1011 గురు ప్రబోధము మారెళ్ళ శ్రీరామకృష్ణ వేదవిశ్వ విద్యాలయము, 1999 64 5.00
11086 వేదాంతం.1012 శ్రీరామచంద్రుని సంపూర్ణ రచనలు రామచంద్ర శ్రీ రామచంద్ర మిషన్, హైదరాబాద్ 2001 377 120.00
11087 వేదాంతం.1013 శ్రీ నాన్న ఉవాచ కె. రామారావు రచయిత, జిన్నూరు 2005 100 15.00
11088 వేదాంతం.1014 పరమాత్ముని పరిచయము బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము, విజయవాడ 2004 32 2.50
11089 వేదాంతం.1015 శాంతి బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము, విజయవాడ 2004 32 2.50
11090 వేదాంతం.1016 ఆదిపరాశక్తి అమ్మ అనుగ్రహించిన అద్భుత ఔషధములు వి.ఎస్. నటరాజన్ రచయిత, మేల్‌మరువత్తూర్ 1998 58 12.00
11091 వేదాంతం.1017 పరమాత్ముని సాక్షాత్కారము బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము, విజయవాడ 1994 56 2.50
11092 వేదాంతం.1018 ధ్యానము నిష్ఠ అంటే? ఏమిటి? ప్రసాద చైతన్య యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్ట్, భీమవరం 1992 32 4.00
11093 వేదాంతం.1019 యోగసారము స్వామి శివానంద సరస్వతి దివ్యజీవన సంఘము, శివానందనగరం 1994 226 25.00
11094 వేదాంతం.1020 అమృత బిందువులు విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1989 270 12.00
11095 వేదాంతం.1021 భక్తిమాల కుప్పా వేంకటకృష్ణమూర్తి తెలుగు ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక 2002 60 12.00
11096 వేదాంతం.1022 మౌన మస్కరి పాటూరు శ్రీహరి శ్రీ సిద్ధేశ్వర పీఠ ప్రచురణలు, కుర్తాళం 2001 71 18.00
11097 వేదాంతం.1023 ధ్యానమాలిక మననం సత్యనారాయణ ధ్యానమండలి, విజయవాడ ... 56 12.00
11098 వేదాంతం.1024 ఆధ్యాత్మికత-ఒక విశ్లేషణ భిక్షమయ్య గురూజీ ధ్యానమండలి, విజయవాడ 2004 176 60.00
11099 వేదాంతం.1025 ధారణ-ధ్యానము శివానంద సరస్వతీ మహారాజ్ దివ్యజీవన సంఘము, శివానందనగరం 2008 232 120.00
11100 వేదాంతం.1026 Life & Work of Sri Sivaratnapuri Swami Y. Krishnaswamy Sri Kailasa Ashram, Bangalore 1985 211 30.00
11101 వేదాంతం.1027 Saranagati (Surrender Unto Him) Swami Tejomayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2001 39 12.00
11102 వేదాంతం.1028 Kindle Life Swami Chinmayananda 1977 193 30.00
11103 వేదాంతం.1029 A Light of Wisdom K. Jyoti Manohar Premalaya Pub., Hyderabad 71 40.00
11104 వేదాంతం.1030 Path to Divinity Hanumanprasad Gita Press, Gorakhpur 1994 158 6.00
11105 వేదాంతం.1031 Path of Fire and Light Swami Rama The Himalayan International In., U.S.A 1986 180 120.00
11106 వేదాంతం.1032 A love so Pure Eddie Tabash Vethathiri Publication, Erode 1987 36 12.00
11107 వేదాంతం.1033 Viswayogi Speaks Viswamji Sri Prasanti Publication 1998 51 20.00
11108 వేదాంతం.1034 The Magnificent Miracles of Bangaru Adigalar The Amma 62 10.00
11109 వేదాంతం.1035 To a very special Mother Bhavana Sabharwal Sterling Pub., New Delhi 1998 50 10.00
11110 వేదాంతం.1036 Universal Prayers Swami Yatiswarananda Sri Ramkrishna Math, Chennai 1993 261 15.00
11111 వేదాంతం.1037 The Vision Ramdas Anandashram, Kerala 1993 48 2.00
11112 వేదాంతం.1038 Religion and Dharma Sister Nivedita 1989 152 13.00
11113 వేదాంతం.1039 Wisdom of the Heavens E. Krishnamacharya The World Teacher Trust, Visakhapatnam 1987 76 10.00
11114 వేదాంతం.1040 Sahaj Marg In Outlines Sri Chandra Sri Ramachandra Mission, U.P., 12 0.50
11115 వేదాంతం.1041 Nija Ananda Bhodham S. Ramachandra Rao 1979 531 50.00
11116 వేదాంతం.1042 Saunaka D. Satya Narayana Chandrika Pub., Tirupathi 1984 126 40.00
11117 వేదాంతం.1043 Notes on Shad - Darsanas G.V.V. Subrahmanyam Sarma Sri Satya Sai Bala Vikas Edn., Prasanti Nilayam 39 2.00
11118 వేదాంతం.1044 Sparks of Spiritual Light N.S.V. Row The Divine Life Society, U.P., 1967 195 1.50
11119 వేదాంతం.1045 Hymns for the Drowing A. K. Ramanujan Penguin Books, New Delhi 1993 176 85.00
11120 వేదాంతం.1046 The Divine Name Raghava Chaitanya Das 1954 456 3.00
11121 వేదాంతం.1047 Can One be Scientific & Yet Spiritual ? Swami Budhananda 1986 114 4.50
11122 వేదాంతం.1048 Astavakra Samhita Swami Nityaswarupananda Advaita Ashrama, Kolkata 1990 200 15.00
11123 వేదాంతం.1049 In Woods of God-Realization Vol-II Swami Rama Tirtha Ram Tirtha Pratisthan, Varanasi 1957 352 7.50
11124 వేదాంతం.1050 In Woods of God-Realization Vol-III Swami Rama Tirtha Ram Tirtha Pratisthan, Varanasi 1957 367 7.50
11125 వేదాంతం.1051 Vedanta The Science of Life Swami Chinmayananda Chinmaya Vigyana Mandir, Bangalore 1980 903 75.00
11126 వేదాంతం.1052 Bliss Divine Swami Sivananda The Divine Life Society, U.P., 1974 695 30.00
11127 వేదాంతం.1053 All Life is Sacred T.L. Vaswani Mira, Pune 134 2.00
11128 వేదాంతం.1054 నామసంకీర్తనము ... శ్రీ రామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1981 102 4.00
11129 వేదాంతం.1055 శ్రీ త్రిపురా రహస్యము శిష్ట్లా వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, పొన్నూరు 1969 349 6.00
11130 వేదాంతం.1056 నూతన ప్రవిభాగము పోతరాజు నరసింహం 1970 127 1.50
11131 వేదాంతం.1057 చిత్సుఖీయం ఎస్. వేంకట సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజి శ్రీ శృంగేరి పీఠం, గుంటూరు 1997 239 50.00
11132 వేదాంతం.1058 భగవంతుడు భక్తి మార్గములు వి.టి. శేషాచార్యులు రచయిత, వేటపాలెం| 1981 24 2.00
11133 వేదాంతం.1059 పవిత్రత, ప్రేమ, సత్యము బిరుదురాజు వెంకటప్పలరాజు రచయిత, గుంటూరు 1989 164 5.00
11134 వేదాంతం.1060 కర్మ స్వామి శివానంద దివ్యజీవన సంఘము, గుంటూరు ... 60 2.00
11135 వేదాంతం.1061 ఆంధ్రశ్రుతి గీతలు మిన్నికంటి గురునాథశర్మ ఆచంట సీతారామయ్య ... 78 3.00
11136 వేదాంతం.1062 సహజమార్గము సరళమైన ధ్యాన పద్ధతి శ్రీరామచంద్ర| శ్రీ రామచంద్ర మిషన్, హైదరాబాద్ 2005 61 5.00
11137 వేదాంతం.1063 సత్యోదయము శ్రీరామచంద్ర శ్రీ రామచంద్ర మిషన్, హైదరాబాద్ 2004 97 25.00
11138 వేదాంతం.1064 సేవా - సాధన ఏకనాథ రానడే వివేకానంద కేంద్రము, కన్యాకుమారి| 1989 132 15.00
11139 వేదాంతం.1065 తిరునామములు కిడాంబి నరసింహాచార్య రచయిత, నిజమాబాద్| 1983 434 50.00
11140 వేదాంతం.1066 భారతకథ జీవుని వ్యవస్థ సాధకుని వ్యవస్థ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2001 93 25.00
11141 వేదాంతం.1067 ఆత్మానుభవచంద్రిక పినిశెట్టి నారాయణమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1935 64 1.00
11142 వేదాంతం.1068 యమలోకవార్తలు ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1969 62 0.50
11143 వేదాంతం.1069 మహాశూన్యోపాసన ... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము, తెనాలి| 2002 94 33.00
11144 వేదాంతం.1070 రఘునాథీయము మాదిరాజు రఘునాథరావు రచయిత, గుంటూరు 1960 102 2.00
11145 వేదాంతం.1071 రహస్యార్థపారిజాతము సచ్చిదానందస్వామి 1938 80 6.00
11146 వేదాంతం.1072 అమూల్య సమయము దాని సదుపయోగము జయదయాల్ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్| 2008 144 7.00
11147 వేదాంతం.1073 శ్రీరామనందలహరి నారాయణం రామానుజాచార్యులు సబ్బినేని రామసుబ్బయ్య, ఉల్లిపాలెం 1961 252 4.00
11148 వేదాంతం.1074 ఆధ్యాత్మిక రత్నావళి కొంపెల్ల బుల్లిసుబ్బారాయుడు వశిష్ఠా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 328 12.00
11149 వేదాంతం.1075 ఆధ్యాత్మ విచారణ విమలానంద నృసింహ భారతీ స్వామి రచయిత, గుడివాడ ... 221 6.00
11150 వేదాంతం.1076 ఆత్మ దర్శనమ్ బ్రహ్మశ్రీ రామకృష్ణ రచయిత, గుంటూరు 1998 40 5.00
11151 వేదాంతం.1077 ఆత్మభారతము బిట్రా ఆంజనేయులు రచయిత 1949 347 4.50
11152 వేదాంతం.1078 ఆత్మతత్త్వ విచారము పొన్నగంటి నరసింహారావు రచయిత, జి. కొండూరు| 2011 76 60.00
11153 వేదాంతం.1079 జైవ ధర్మము సచ్చిదానంద భక్తి వినోద ఠాకురులు శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1974 856 12.00
11154 వేదాంతం.1080 ఆత్మజ్యోతి జ్యోతి రచయిత, చిత్తూరు 1981 36 5.00
11155 వేదాంతం.1081 అద్వైతమతము మచ్ఛంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ అవ్వారి వాసుదేవశాస్త్రి, బాపట్ల ... 22 2.00
11156 వేదాంతం.1082 వేంకటరాజీయము వేంకటరాజయోగీంద్రులు వెంకటరాజయోగి గురు మండలి 1942 76 0.80
11157 వేదాంతం.1083 సత్సంగము ... యోగమిత్రమండలి, హైదరాబాద్ 1983 58 1.00
11158 వేదాంతం.1084 మహాశక్తి లీలలు ... శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు, గుంటూరు 1988 59 2.00
11159 వేదాంతం.1085 శ్రీ వీరభద్రస్వామి నిర్మల శంకరశాస్త్రి ఆరాధ్యులు శ్రీరామాబుక్ డిపో, హైదరాబాద్ 1970 102 2.00
11160 వేదాంతం.1086 సత్సంగము-భజన ఎక్కిరాల భరద్వాజ| శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లి., ఒంగోలు| ... 30 4.50
11161 వేదాంతం.1087 విశ్వయోగము నీలోకి అవలోకనము మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1994 232 20.00
11162 వేదాంతం.1088 శ్రీ బుద్ధగీత మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1995 312 80.00
11163 వేదాంతం.1089 యోగ దివ్య దర్శనము దేవీదయాల్ జీ మహరాజ్ రచయిత, హరిద్వార్ ... 144 10.00
11164 వేదాంతం.1090 ధ్యానంలో నా అంతర్ యాత్రలు ... పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం, గుంతకల్ 1996 133 12.00
11165 వేదాంతం.1091 ప్రార్థన యొక్క ప్రత్యక్ష చమత్కారాలు శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట్, నారాకోడూరు 1998 60 8.00
11166 వేదాంతం.1092 మనోయోగ సాధన సోమనాథ మహర్షి శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం, హైదరాబాద్ 1998 60 8.00
11167 వేదాంతం.1093 ధ్యానం జనార్దన సూరి ప్రజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1997 20 10.00
11168 వేదాంతం.1094 సాధనలో రహస్యార్ధాలు సన్యాసయ్య రచయిత, విశాఖపట్టణం 1994 72 5.00
11169 వేదాంతం.1095 శ్రీ ముఖ్య ప్రాణ మహిమ చేరాల పురుషోత్తమరావు శ్రీ మధ్వశాస్త్ర ప్రకాశిని, గుంటూరు 1985 71 4.00
11170 వేదాంతం.1096 దుఃఖాదిసప్తకమ్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ ... 128 30.00
11171 వేదాంతం.1097 కర్మ సిద్ధాంతం భీష్మ ది పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీ, విజయవాడ ... 91 30.00
11172 వేదాంతం.1098 హైందవసింహగర్జన పాతకోటి రంగనాయకులు నోముల శీనయ్య, నల్లగొండ 1981 172 8.00
11173 వేదాంతం.1099 మతాలన్నిటి లక్ష్యం ఒక్కటేనా రాచకొండ వెంకటరమణ ప్రసాద్ ఉపనిషత్ కుటీర్, విజయవాడ 2011 24 5.00
11174 వేదాంతం.1100 దేవ మానవ బోధలు మద్దుల లక్ష్మీనారాయణగుప్త రచయిత, చిలకలపూడి 1972 160 5.00
11175 వేదాంతం.1101 జ్ఞానసుధ సర్పభూషణ శివయోగి ... ... 160 8.00
11176 వేదాంతం.1102 మట్టిలో మాణిక్యం విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1989 32 2.00
11177 వేదాంతం.1103 మట్టిలో మాణిక్యం విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1995 32 8.00
11178 వేదాంతం.1104 ద్వాదశ మంజరి విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1988 32 1.50
11179 వేదాంతం.1105 ఆత్మతత్త్వ విచారణ విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1998 16 8.00
11180 వేదాంతం.1106 అత్మానాత్మ వివేకము కొండ ఈశ్వరదాసు శ్రీ గీతాసత్సంగ నిలయము, ఏలూరు 1987 60 2.00
11181 వేదాంతం.1107 ఆత్మభారతము బిట్రా ఆంజనేయులు రచయిత, తెనాలి 1949 355 6.00
11182 వేదాంతం.1108 శాస్త్రసారం స్వామి బాలానంద బాలానంద భక్తి బృందం, పాపికొండలు| 1997 94 5.00
11183 వేదాంతం.1109 రత్నయుగళి కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, కృష్ణాజిల్లా 1974 91 10.00
11184 వేదాంతం.1110 నామసంకీర్తనము ... శ్రీరామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1973 102 2.00
11185 వేదాంతం.1111 దివ్య సందేశం శ్రీమాతాజీ శ్రీకృష్ణప్రియ ... 1981 35 2.00
11186 వేదాంతం.1112 శ్రీ గురువాణి స్వామి విజయేశ్వరానంద సద్గురు పబ్లి., నంబూరు 1999 168 10.00
11187 వేదాంతం.1113 తత్వార్థ చంద్రిక శ్రీచంద్ర కాళీప్రసాద మాతాజీ సద్గురు పబ్లి., నంబూరు 1992 82 5.00
11188 వేదాంతం.1114 ద్వాదశ మణిమంజరి ఎల్. విజయగోపాలరావు తి.తి.దే., 1984 224 10.00
11189 వేదాంతం.1115 అనుభూతి దర్శనమ్ - వేదాంత యోగము బాలగంగాధర సోమయాజులు రచయిత, విజయవాడ 1994 92 10.00
11190 వేదాంతం.1116 పరతత్త్వబోధ గోవిందవఝ్ఝుల వెంకట్రామాచల రచయిత, రాజమండ్రి ... 84 1.00
11191 వేదాంతం.1117 మత త్రివేణి గంటి జోగి సోమయాజి రచయిత, విశాఖపట్టణం 1982 220 12.00
11192 వేదాంతం.1118 లఘువాసుదేవ మననము రాంభోట్ల లక్ష్మీనారాయణ శ్రీ శంకర సేవా సమితి, గుంటూరు 1986 132 20.00
11193 వేదాంతం.1119 శ్రీ కుమార నాగదేవతా సర్వస్వము నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం బూసా కోటయ్య, పొన్నూరు 1997 103 30.00
11194 వేదాంతం.1120 శ్రీ రామతీర్థబోధామృతము శ్రీ కేశవతీర్థస్వామి శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమము, పిడిగురాళ్ళ 2004 237 10.00
11195 వేదాంతం.1121 కల్కి స్వామి జగదీశ్వరానంద మహాగౌరీ సరస్వతీమాత, బేలూరు 1983 59 5.00
11196 వేదాంతం.1122 సత్యదర్శనము మండ సత్యనారాయణ| రచయిత, మామిళ్ళపల్లి 1985 107 6.00
11197 వేదాంతం.1123 యమలోకవార్తలు విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 2002 55 12.00
11198 వేదాంతం.1124 ఆత్మవిద్యా విలాసము సదాశివేంద్ర శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1972 32 0.30
11199 వేదాంతం.1125 తత్త్వ దీపిక శ్రీమాన్నారాయణరామానుజజీయర్‌స్వామి తి.తి.దే., 1981 40 75.00
11200 వేదాంతం.1126 భక్తి జ్ఞాన ప్రబోధిని కంతేటి కాశీవిశ్వనాథం రచయిత, కైకలూరు 1986 148 25.00
11201 వేదాంతం.1127 శ్రీ అవధూత బోధామృతము పెసల సుబ్బరామయ్య హ్యుమానిటేరియన్ మిషన్, గొలగమూడి 1990 82 4.00
11202 వేదాంతం.1128 మాయనుమాయముచేయుట మలయాళస్వామి| శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1996 89 6.00
11203 వేదాంతం.1129 తత్త్వసారము విద్యా ప్రకాశానందగిరి స్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1990 36 3.00
11204 వేదాంతం.1130 శ్రీమధ్వుల తత్వవిచారము చేరాల పురుషోత్తమరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1982 90 3.00
11205 వేదాంతం.1131 భక్తి ప్రబోధిని ప్రతాప కోటయ్య రచయిత, విజయవాడ ... 71 6.00
11206 వేదాంతం.1132 వజ్రతుల్య జీవితము బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము, మౌంట్ ఆబు 1982 44 0.88
11207 వేదాంతం.1133 దేవి ఖడ్గమాలా మహామండలి టి.వి. కల్యాణ్ త్రిశక్తి ప్రచురణ ... 64 2.00
11208 వేదాంతం.1134 ఉపదేశరత్నావళిః సత్యానంద మహర్షి సత్యానందాశ్రమము, ఇనమడుగు ... 84 6.00
11209 వేదాంతం.1135 మానవధర్మము విద్వాన్ బులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1949 84 1.00
11210 వేదాంతం.1136 శ్రీ ఫిరోజి ఋషి గ్రంథావళి మహావాది వేంకటరత్నము శ్రీ పులహరి ఫిరోజిబాబు, గుంటూరు 1962 516 8.00
11211 వేదాంతం.1137 భారతీయ తత్త్వ ప్రచార్ ... భారతీయ తత్త్వ ప్రచార సమితి, గుంటూరు 1961 63 0.50
11212 వేదాంతం.1138 సత్యాన్వేషణ ... దివ్యజ్యోతి జాగృతి సంస్థానము, ఢిల్లీ 2007 30 8.00
11213 వేదాంతం.1139 ప్రత్యంగిరా సాధన సిద్ధేశ్వరానంద భారతీస్వామి స్వయంసిద్ధ కాళీపీఠము, గుంటూరు ... 35 30.00
11214 వేదాంతం.1140 జీవన జ్యోతి| కె. జ్యోతి జ్యోతి గెట్ టుగెదర్ బుక్ ట్రస్ట్, చిత్తూరు 1982 147 10.00
11215 వేదాంతం.1141 జ్ఞానవాహిని కవికుమార్ విశారద స్నేహలతా కవితా సంఘ ప్రచురణ, కొవ్వూరు 1967 54 2.00
11216 వేదాంతం.1142 యౌవన సురక్ష -2 ... ... ... 56 10.00
11217 వేదాంతం.1143 బ్రహ్మవిద్యా (వ్యాఖ్యాన) సింహాసనము కె. ఆర్. వేంకటరామన్ శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము, శృంగేరి 1977 211 6.00
11218 వేదాంతం.1144 బ్రహ్మజిజ్ఞాస ప్రథమ భాగం మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య రచయిత, కడప 1981 354 20.00
11219 వేదాంతం.1145 బ్రహ్మజిజ్ఞాస ద్వితీయ భాగం మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య రచయిత, కడప 1969 482 7.50
11220 వేదాంతం.1146 బ్రహ్మజిజ్ఞాస ప్రథమ భాగం మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., 2001 229 45.00
11221 వేదాంతం.1147 బ్రహ్మజిజ్ఞాస ద్వితీయ భాగం మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., 2003 366 40.00
11222 వేదాంతం.1148 బ్రహ్మజిజ్ఞాస తృతీయ భాగం మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., ... 478 75.00
11223 వేదాంతం.1149 బ్రహ్మజిజ్ఞాస చతుర్ధ భాగం మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తి.తి.దే., 2004 422 45.00
11224 వేదాంతం.1150 శ్రీరామ మంత్రానుష్ఠానము కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య రచయిత, బుద్దాం 1982 420 22.00
11225 వేదాంతం.1151 సాధన శిష్టా సుబ్బారావు శ్రీ వేంకటేశ్వర దివ్యజీవన సంఘం, హైదరాబాద్ ... 48 1.50
11226 వేదాంతం.1152 సహజమార్గ సాధనలోని మౌలికాంశాలు ఎ.పి. దురయ్ శ్రీ రామచంద్ర మిషన్, హైదరాబాద్ 1993 30 5.00
11227 వేదాంతం.1153 శరణాగతి ... చిల్లర లక్ష్మీనరసింహారావు 2004 22 10.00
11228 వేదాంతం.1154 ధ్యాన సాధన గౌరీ విజయ ప్రకాష్ సరస్వతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 84 20.00
11229 వేదాంతం.1155 యోగసాధకుని జ్ఞాననేత్రం మోపర్తి గోపాలరావు స్పిరిచ్యువల్ ఆర్గనైజేషన్, హైదరాబాద్ ... 53 75.00
11230 వేదాంతం.1156 రాజయోగము బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము, విజయవాడ 2001 64 12.00
11231 వేదాంతం.1157 శీర్షాసనం సమగ్ర విశ్లేషణ డి.యన్. రావు రచయిత, గుంటూరు 2004 126 45.00
11232 వేదాంతం.1158 గౌతమ శ్రీనివాసీయమ్ ఆత్రేయ వేదాంత సోదరులు ... 1976 110 6.00
11233 వేదాంతం.1159 జీవేశ్వరవాదము అను వేదాంత సుమమాలిక అబ్బూరు కళ్యాణానందకిశోర్ రచయిత, భట్టిప్రోలు ... 86 5.00
11234 వేదాంతం.1160 విజ్ఞాన తరంగిణి ఉత్తమ ఆధ్యాత్మిక సాధనలు భాగవతి రామమోహనరావు జ్ఞానవికాస్ పబ్లి., హైదరాబాద్ 1990 94 15.00
11235 వేదాంతం.1161 అమృత నివేదన చెవుటూరి కుసుమకుమారి చెవుటూరి ఛారిటీస్, విజయవాడ 1998 178 30.00
11236 వేదాంతం.1162 చిన్మయస్తోత్రభజనమాల మొదటి భాగం స్వామిని శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1992 95 6.00
11237 వేదాంతం.1163 చిన్మయస్తోత్రభజనమాల రెండవ భాగం స్వామిని శారదాప్రియానంద శ్రీ గీతా సంఘము, రాయచోటి| 1986 80 6.00
11238 వేదాంతం.1164 జీవజ్యోతి స్వామి చిన్మయానంద సెట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు 1982 186 22.00
11239 వేదాంతం.1165 ఒక కథ చెప్పవూ స్వామి చిన్మయానంద సెట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు 1981 128 20.00
11240 వేదాంతం.1166 క్రియా రహస్యము స్వామి చిన్మయానంద సెట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు ... 96 12.00
11241 వేదాంతం.1167 పార్థివులకు పరమార్థం ప్రథమ సం. ప్రసాద చైతన్య యమ్.వి.జి. కృష్ణారావు, భీమవరం 1991 255 30.00
11242 వేదాంతం.1168 పార్థివులకు పరమార్థం ద్వితీయ సం. ప్రసాద చైతన్య యమ్.వి.జి. కృష్ణారావు, భీమవరం 1991 144 25.00
11243 వేదాంతం.1169 పార్థివులకు పరమార్థం నాల్గవ సం. ప్రసాద చైతన్య యమ్.వి.జి. కృష్ణారావు, భీమవరం 1992 230 30.00
11244 వేదాంతం.1170 పార్థివులకు పరమార్థం ఐదు, ఆరు సం. ప్రసాద చైతన్య యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్ట్, భీమవరం ... 214 30.00
11245 వేదాంతం.1171 పార్థివులకు పరమార్థం ఏడవ సం. ప్రసాద చైతన్య యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్ట్, భీమవరం 1992 154 30.00
11246 వేదాంతం.1172 పార్థివులకు పరమార్థం ఎనిమిదవ సం. ప్రసాద చైతన్య యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్ట్, భీమవరం 1993 181 30.00
11247 వేదాంతం.1173 శ్రీమత్పార్థివ పరమార్థవిద్య ప్రసాద చైతన్య యమ్.వి.జి. కృష్ణారావు, భీమవరం 1997 24 6.00
11248 వేదాంతం.1174 జ్ఞానసాగర కథాసుధ శ్రీస్వామిజీ శ్రీ భక్తిమాల ట్రస్ట్, మైసూర్ ... 101 12.00
11249 వేదాంతం.1175 అమృతమూర్తి గిడుతూరి సూర్యం| శ్రీ భక్తిమాల ట్రస్ట్, మైసూర్ 1994 100 8.00
11250 వేదాంతం.1176 దత్తకథలు గణపతి సచ్చిదానందస్వామి| శ్రీ అవధూత దత్తపీఠము, మైసూర్ 1993 171 10.00
11251 వేదాంతం.1177 నవభక్తి గీతాలు-2 గణపతి సచ్చిదానందస్వామి శ్రీ అవధూత దత్తపీఠము, మైసూర్ 1993 82 8.00
11252 వేదాంతం.1178 ఆత్మవిద్య ప్రథమ భాగం గణపతి సచ్చిదానందస్వామి శ్రీ అవధూత దత్తపీఠము, మైసూర్ 1998 54 12.00
11253 వేదాంతం.1179 శ్రీ దత్త కాగడా హారతి శ్రీస్వామిజీ శ్రీ అవధూత దత్తపీఠము, మైసూర్ 1991 24 4.00
11254 వేదాంతం.1180 సమాధానాలు శ్రీస్వామిజీ శ్రీ అవధూత దత్తపీఠము, మైసూర్ 1991 22 4.00
11255 వేదాంతం.1181 జ్ఞానసాగర కథాసుధ శ్రీస్వామిజీ శ్రీ అవధూత దత్తపీఠము, మైసూర్ 1989 108 15.00
11256 వేదాంతం.1182 నవభక్తి గీతాలు శ్రీస్వామిజీ శ్రీగణపతి సచ్చిదానంద ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1985 117 20.00
11257 వేదాంతం.1183 శ్రీ గురుగీత శ్రీస్వామిజీ శ్రీగణపతి సచ్చిదానంద పబ్లి, మచిలీపట్టణం 1988 109 20.00
11258 వేదాంతం.1184 శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీవారి దివ్యసూక్తులు గిడుతూరి సూర్యం శ్రీగణపతి సచ్చిదానంద జ్ఞానబోధసభ, విజయవాడ 1978 74 15.00
11259 వేదాంతం.1185 మానస బ్రహ్మ (స్వామిజీ దివ్య సందేశం) గణపతి సచ్చిదానందస్వామి శ్రీ అవధూత దత్తపీఠము, మైసూర్ ... 200 120.00
11260 వేదాంతం.1186 స్వరూప సిద్ధి సాధు రాజేశ్వరానంద శ్రీ లక్ష్మీగణపతి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 108 25.00
11261 వేదాంతం.1187 గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య అపూర్వ పబ్లి., ఒంగోలు 2004 56 12.00
11262 వేదాంతం.1188 సందేశం సంయోగం నూతక్కి వెంకటప్పయ్య రచయిత, గుంటూరు 2004 119 15.00
11263 వేదాంతం.1189 ఆత్మ దర్శనమ్ రామకృష్ణ భాగవతార్ రచయిత, గుంటూరు 1998 40 2.00
11264 వేదాంతం.1190 అన్న విజ్ఞానము ఎస్.టి.వి రాజగోపాలాచార్యులు రచయిత, భీమవరం| 1983 120 6.00
11265 వేదాంతం.1191 ముముక్షు హితచర్య వాసుదాస ... 1929 164 1.00
11266 వేదాంతం.1192 ధ్యాన దీపిక అరిపిరాల విశ్వం| శ్రీ పరంపర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1994 144 15.00
11267 వేదాంతం.1193 ఆధ్యాత్మ సుబోధిని నారాయణావధూత శ్రీ సాధుహనుమారెడ్డి , తాటిపర్తి 1970 236 3.00
11268 వేదాంతం.1194 పరమాత్మ, జీవాత్మ-సమీక్ష మల్లవరపు వెంకటరమణయ్య పె.య. నారాయణరావు, హైదరాబాద్ 1973 44 2.00
11269 వేదాంతం.1195 జ్ఞాని పి. నరసింహారావు రచయిత, గుంటూరు 1995 80 2.00
11270 వేదాంతం.1196 విశిష్టాద్వైత విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ| రచయిత, గుంటూరు 1973 89 3.00
11271 వేదాంతం.1197 ధర్మ ప్రబోధము తాతా సుబ్బారాయశాస్త్రి రచయిత, విజయనగరం 1943 182 1.00
11272 వేదాంతం.1198 భగవాన్ వేదవ్యాస ఇ. వేదవ్యాస యుస్కెపీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1985 144 3.00
11273 వేదాంతం.1199 శ్రీ గురుప్రసాదం కోటంరాజు సౌభాగ్యమ్మ బలభద్ర ప్రచురణ, విజయవాడ 1974 319 5.00
11274 వేదాంతం.1200 అమృత కలశం శ్రీరామశర్మ ఆచార్య వేదమాత గాయత్రి ట్రస్ట్, నారాకోడూరు 2000 234 25.00
11275 వేదాంతం.1201 ఆత్మ విజ్ఞాన లహరి ఆర్. రామసుబ్బారెడ్డి గీతా ఆశ్రమము, ప్రకాశం జిల్లా 1993 71 5.00
11276 వేదాంతం.1202 దర్శనాలు-నిదర్శనాలు మోపిదేవి కృష్ణస్వామి ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1978 61 2.00
11277 వేదాంతం.1203 అమృత బిందువు సీతారాందాసు ఓంకార్‌నాత్ జీ మహామిలన్ మఠము, కలకత్తా 1987 22 1.00
11278 వేదాంతం.1204 శ్రీ స్తుతిః యోగానంద నరసింహాచార్య రచయిత, విజయవాడ 1995 48 1.00
11279 వేదాంతం.1205 ధ్యానము ఎందుకు? జీవుడు-దేవుడా? ఆలపాటి సుబ్బుకృష్ణ రచయిత, నిడుబ్రోలు 1992 98 10.00
11280 వేదాంతం.1206 కైవల్య సోపానము కొమ్మరాజు లక్ష్మీకాంతానంద యోగీంద్రులు ఆనందాశ్రమము, కొత్తరెడ్డిపాలెం, ఒంగోలు 1964 70 1.00
11281 వేదాంతం.1207 మాతృశ్రీ జీవితమహోదధిలో తరంగాలు రహి మాతృశ్రీ పబ్లి., జిల్లెళ్ళమూడి| 1975 166 5.00
11282 వేదాంతం.1208 ధర్మమఞ్జరీ బెల్లంకొండ రామరాయకవి కవితా వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, నరసరావుపేట 1952 129 1.00
11283 వేదాంతం.1209 భక్తజీవనము పుతుంబాక శ్రీకృష్ణయ్య శ్రీ సీతారామనామసంకీర్తనా సంఘము, గుంటూరు 1972 74 0.75
11284 వేదాంతం.1210 Soul Voice M. V. Rao 60 2.00
11285 వేదాంతం.1211 Matrvidya V. Subba Rao B. Seetaramaswami Sastry, Jillellamudi 1978 108 5.00
11286 వేదాంతం.1212 Brahma Baba-The Corporeal Medium of Siva Baba Brahma Kumari Ishwariya Vidyalaya, Mount Abu 172 10.00
11287 వేదాంతం.1213 God And The Householder Talari Anantha Babu Author, Hyd 1994 100 7.00
11288 వేదాంతం.1214 Deep Within C. Krishna Murthy Author, Bhemavaram 1962 25 8.00
11289 వేదాంతం.1215 Man Swami Balananda Balananda Bhakta Brundam, Rajamundry 1968 92 15.00
11290 వేదాంతం.1216 As I Think Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1985 79 5.00
11291 వేదాంతం.1217 Himavat Vibhuthi T.V. Narayanaswami Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1981 61 2.00
11292 వేదాంతం.1218 The Universal Person Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1969 62 2.00
11293 వేదాంతం.1219 My Prayers Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1988 140 5.00
11294 వేదాంతం.1220 Hasten Slowly Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1983 56 2.00
11295 వేదాంతం.1221 Surya Namaskar Vivekananda Kendra Prakashan, Chennai 2010 20 15.00
11296 వేదాంతం.1222 The Value of Values Swami Dayananda Sri Gangadhareswar Trust, Rishikesh 1984 96 12.00
11297 వేదాంతం.1223 The Secret Knowledge Satpala ji Maharaj Manav Utthan Seva Samiti, New Delhi .. 223 10.00
11298 వేదాంతం.1224 Sure Stpes to God Realization Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpur 1995 260 8.00
11299 వేదాంతం.1225 Narada Bhakti Sutras Swami Tyagisananda 1983 255 8.00
11300 వేదాంతం.1226 Bharatiya Sanatana Dharma & Modern Society K. Sabharatnam Vijayalakshmi & Sons., Visakhapatnam 1982 287 45.00
11301 వేదాంతం.1227 Visions of The Spiritual World Sadhu Sundar Singh The MacMillan Company, New York 1927 69 1.00
11302 వేదాంతం.1228 Prayers of a Master for his Disciples Paramahamsa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India, 1991 8 1.00
11303 వేదాంతం.1229 Yogoda Satsanga (Self-Realization) Paramahamsa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India, 1996 65 2.00
11304 వేదాంతం.1230 Message Swami Ambika Jagadananda Occult Pub., Guntur 2004 16 1.00
11305 వేదాంతం.1231 Sadhana Chatushtaya Swami Sivananda The Divine Life Society, U.P., 2004 79 20.00
11306 వేదాంతం.1232 Thus Sayeth Our Lord Jain Bhawan Moti Chand Bhura, Calcutta 1965 57 1.00
11307 వేదాంతం.1233 Be Happy! V. Vishwa Mohan Universal Reading Mission, HYD 1998 29 30.00
11308 వేదాంతం.1234 Come In My Way A.K. Azaad Manoj Prakashan Pvt.ltd., Chennai 2004 136 140.00
11309 వేదాంతం.1235 One Week Course Brahma Kumari Ishwariya Vidyalaya, Mount Abu 228 10.00
11310 వేదాంతం.1236 Meditation Monks of the Ramakrishna 1982 149 6.00
11311 వేదాంతం.1237 Divine Worship Pulipaka Venkatakrishnayya Author, Bapatla 1956 48 0.12
11312 వేదాంతం.1238 Disquisition of Divine Life Swami Narendra 1949 23 1.50
11313 వేదాంతం.1239 Navad-Veda or New Light Vol. I M.B. Raja Rao Author, Hyd 1971 403 10.00
11314 వేదాంతం.1240 Navad-Veda or New Light Vol. II M.B. Raja Rao Author, Hyd 1968 408 10.00
11315 వేదాంతం.1241 Navad-Veda or New Light Vol. III M.B. Raja Rao Author, Hyd 1974 288 12.00
11316 వేదాంతం.1242 Navad-Veda or New Light Vol. IV M.B. Raja Rao Author, Hyd 1976 400 15.00
11317 వేదాంతం.1243 Lord Siva & His Worship Swami Sivananda The Divine Life Society, U.P., 1980 288 15.00
11318 వేదాంతం.1244 Yoga of the Happy Home Swami Dharma Theertha Happy Home Ins., Delhi 167 1.00
11319 వేదాంతం.1245 Real Universal Yoga M.S.S.Gupta (Siva Yogi0 The Universal Yoga Trust, Gnt 469 12.00
11320 వేదాంతం.1246 Kriya Yoga M.S.S.Gupta (Siva Yogi0 Author, Guntur 2003 95 70.00
11321 వేదాంతం.1247 Light Fountain Swami Chidananda The Divine Life Society, U.P., 1972 223 6.00
11322 వేదాంతం.1248 Vakyavritti of Sri Sankaracharya Swami Jagadananda Sri Ramakrishna Math, Chennai 1979 58 4.00
11323 వేదాంతం.1249 Sivananda Hitopadesam Swami Sivananda The Divine Life Society, Secunderabad 1973 64 2.00
11324 వేదాంతం.1250 Bhaja Govindam C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai 1978 62 6.00
11325 వేదాంతం.1251 Arsha Vidya Swami Dayananda Sri Gangadhareswar Trust, Rishikesh 22 1.00
11326 పూజావిధానము.117 శ్రీ అమరేశ్వర సుప్రభాత శ్లోకములు పరిమి రామనరసింహం రచయిత 1963 15 1.00
11327 పూజావిధానము.118 శ్రీ వీరబ్రహ్మ సుప్రభాతమ్ కొండూరు వీరరాఘవాచార్య| బ్రహ్మంగారి మఠం, కందిమల్లయపల్లె 1962 54 0.60
11328 పూజావిధానము.119 సుప్రభాత సముచ్ఛయమ్ బచ్చు సుబ్బరాయగుప్త జమిలి నమ్మాళ్వారు, గుంటూరు 1967 48 0.50
11329 పూజావిధానము.120 శ్రీకన్యకా సుప్రభాతము జమిలి నమ్మాళ్వారు రచయిత, గుంటూరు 1966 30 1.00
11330 పూజావిధానము.121 శ్రీమత్కన్యకాపరమేశ్వరీ సుప్రభాతమ్ ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ రచయిత, బాపట్ల 1967 21 2.00
11331 పూజావిధానము.122 శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతమ్ లంకా సీతారామశాస్త్రి శ్రీశైల దేవస్థానం ప్రచురణ, శ్రీశైలము| 1975 42 0.75
11332 పూజావిధానము.123 శ్రీ మల్లికార్జున సుప్రభాతమ్ లంకా సీతారామశాస్త్రి శ్రీశైల దేవస్థానం ప్రచురణ, శ్రీశైలము 1993 34 1.00
11333 పూజావిధానము.124 శ్రీ కృష్ణ సుప్రభాతమ్ మూలా పేరన్న శాస్త్రి కఱ్ఱా ఈశ్వరరావు, గుంటూరు ... 20 5.00
11334 పూజావిధానము.125 శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి సుప్రభాతమ్ ... బాలాజీ బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 24 2.50
11335 పూజావిధానము.126 శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి సుప్రభాతమ్ అక్కిరాజు వేంకటేశ్వరశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1995 28 10.50
11336 పూజావిధానము.127 శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీనారసింహ సుప్రభాతమ్ కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు ... ... 28 1.00
11337 పూజావిధానము.128 శ్రీ సుప్రభాతావళీ పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యః శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం, దాసకుటి 1962 24 0.25
11338 పూజావిధానము.129 శ్రీ దేవీ సుప్రభాతము పళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యః శ్రీ శ్యామసుందర దివ్యజ్ఞాన కోశము, నందివెలుగు 1997 84 10.00
11339 పూజావిధానము.130 శ్రీభావదేవ సుప్రభాతము ... నల్లూరి వేంకటరంగాచార్యులు, బాపట్ల 1967 36 0.50
11340 పూజావిధానము.131 శ్రీ గరుడాచల లక్ష్మీ నరసింహ సుప్రభాతము పోలూరి రామకృష్ణయ్య రచయిత, నరసరావుపేట 1971 15 1.00
11341 పూజావిధానము.132 ఆంజనేయస్వామి సుప్రభాతము కె.బి.ఎస్. ప్రకాశరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 22 1.00
11342 పూజావిధానము.133 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుబ్రభాతము పం. బాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., 2003 55 5.00
11343 పూజావిధానము.134 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుబ్రభాతమ్ పం. బాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., 1990 48 1.30
11344 పూజావిధానము.135 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుబ్రభాతం ... గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1996 40 12.00
11345 పూజావిధానము.136 శ్రీ వేంకటశ ప్రదోషకాల స్తుతిః వంగల రామకృష్ణశాస్త్రి తి.తి.దే., 1982 31 2.00
11346 పూజావిధానము.137 సుప్రభాత సముచ్ఛయమ్ బచ్చు సుబ్బరాయగుప్త జమిలి నమ్మాళ్వారు, గుంటూరు 1967 50 3.00
11347 వేదాంతం.1252 ప్రబోధ తరంగిణి ప్రథమ తరంగము ... విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మ పీఠము, నూజివీడు 1975 34 1.00
11348 వేదాంతం.1253 ప్రబోధ తరంగిణి తృతీయ తరంగము ... విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మ పీఠము, నూజివీడు 1977 77 2.00
11349 వేదాంతం.1254 ప్రబోధ తరంగిణి పంచమ తరంగము ... విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మ పీఠము, నూజివీడు 1979 61 2.00
11350 వేదాంతం.1255 ప్రబోధ తరంగిణి ద్వాదశ తరంగము ... విశ్వబ్రాహ్మణ ధర్మ పీఠము, హైదరాబాద్ 1992 65 10.00
11351 వేదాంతం.1256 సప్తసప్తతి కేశిరాజు నృసింహ అప్పారావు రచయిత, కొవ్వూరు| 1971 16 2.00
11352 వేదాంతం.1257 అష్టసప్తతి కేశిరాజు నృసింహ అప్పారావు రచయిత, కొవ్వూరు 1972 16 2.00
11353 వేదాంతం.1258 శ్రీ నవరస వాహినీ చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ సరస్వతీ విహారం, తిరుపతి ... 40 2.00
11354 వేదాంతం.1259 శ్రీ నవరస వాహినీ చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ సరస్వతీ విహారం, తిరుపతి ... 40 2.00
11355 వేదాంతం.1260 శ్రీ హృదయారవిందము చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ సరస్వతీ విహారం, తిరుపతి 1979 90 15.00
11356 వేదాంతం.1261 శ్రీ హృదయారవిందము చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ సరస్వతీ విహారం, తిరుపతి 1979 90 15.00
11357 వేదాంతం.1262 వ్యాసపీఠము కేశిరాజు నృసింహ అప్పారావు రచయిత, కొవ్వూరు| 1974 74 2.00
11358 వేదాంతం.1263 ఏకాశీతి వాజపేయయాజుల రామసుబ్బారాయుడు రచయిత, కొవ్వూరు 1975 40 2.00
11359 వేదాంతం.1264 సురభి లక్ష్మి రాజా సురభి వేంకట లక్ష్మారాయ రచయిత, కొవ్వూరు 1969 28 2.00
11360 వేదాంతం.1265 భారతవిద్యార్ధి వీరుభోట్ల సూర్యనారాయణ శ్రీ సత్యసాయి కవితా నిలయము, తాడేపల్లి గూడెం| 1965 28 0.50
11361 హిందూమతం. 249 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము చేబ్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ తి.తి.దే., ... 18 1.25
11362 హిందూమతం. 250 శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సుప్రభాతము విక్రాల శేషాచార్యులు| శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్వామి దేవస్థానం, గుంటూరు 2000 31 1.00
11363 హిందూమతం. 251 మౌనపు ఘడియలు ఓంకారస్వామి శ్రీ శాంతి ఆశ్రమము, తూ.గో., 1994 108 2.00
11364 హిందూమతం. 252 చిత్సుఖీయం ప్రథమ భాగం సరిపల్లె వేంకట సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజి శ్రీ శృంగేరి విరూపాక్ష పీఠం, గుంటూరు 1997 239 50.00
11365 హిందూమతం. 253 చిత్సుఖీయం ద్వితీయ భాగం సరిపల్లె వేంకట సుబ్రహ్మణ్య సోమయాజి శ్రీ శృంగేరి విరూపాక్ష పీఠం, గుంటూరు 1998 254 50.00
11366 హిందూమతం. 254 అనుగ్రహభాషణములు విద్యారణ్య భగవాన్ శ్రీ విశ్వగురు భగవాన్ మఠం, నరసరావుపేట 2001 160 50.00
11367 హిందూమతం. 255 శ్రీ భజన రహస్యము శ్రీ సచ్చిదానంద భక్తివినోద ఠాకురులు శ్రీ గౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1993 182 10.00
11368 హిందూమతం. 256 శ్రీ భజన రహస్యము శ్రీ సచ్చిదానంద భక్తివినోద ఠాకురులు శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠం, కొవ్వూరు 1992 124 15.00
11369 హిందూమతం. 257 ఆధ్యాత్మిక సాధనాక్రమము శ్రీరామశరణ్ శ్రీరామనామ క్షేత్రం, గుంటూరు 1976 120 2.00
11370 హిందూమతం. 258 ఈశ్వరీయ జ్ఞానరాజయోగముల సప్తపది బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విద్యాలయం, మౌంట్ ఆబూ| 1995 189 10.00
11371 హిందూమతం. 259 ధ్యానయోగ సాధన మహర్షి శ్రీరామయోగి సనాతన యోగ ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1999 210 50.00
11372 హిందూమతం. 260 సహజరాజయోగము కర్మయోగము బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విద్యాలయం, మౌంట్ ఆబూ 1994 44 5.00
11373 హిందూమతం. 261 ధ్యాన దీపిక అరిపిరాల విశ్వం (ఆనందఘన) శ్రీ పరంపర ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1994 144 15.00
11374 హిందూమతం. 262 ధ్యానక్రమము శ్రీసత్యానంద మహర్షి శ్రీ సత్యానంద సేవా సమితి, నెల్లూరు 2005 68 10.00
11375 హిందూమతం. 263 మనస్సు-మహేంద్రజాలము శ్రీ సత్యానంద మహర్షి శ్రీ సత్యానంద ఆశ్రమము, నెల్లూరు 1997 60 10.00
11376 హిందూమతం. 264 బ్రహ్మవిద్య శ్రీ సత్యానంద మహర్షి శ్రీ సత్యానంద సేవా సమితి, ఇనమడుగు 2007 116 20.00
11377 హిందూమతం. 265 భగవత్సన్నిధికి వేయిమెట్లు బులుసు వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, కాకినాడ 1976 396 10.00
11378 హిందూమతం. 266 ముత్యాల సరము స్వామి మధుసూదన సరస్వతి రచయిత, కేశవపట్నం 1991 276 2.00
11379 హిందూమతం. 267 విపశ్యస ధ్యానము సత్యనారాయణ గోయంకా| విపశ్యన ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1998 123 30.00
11380 హిందూమతం. 268 అనుభవదర్శిని (ధ్యాను అనుభవాలు) ... ధ్యానమండలి, విజయవాడ 2004 173 60.00
11381 హిందూమతం. 269 అమృత నివేదన చెవుటూరి కుసుమకుమారి రచయిత, విజయవాడ 1998 178 30.00
11382 హిందూమతం. 270 సిద్ధాంత కిరణములు ... ... ... 85 2.00
11383 హిందూమతం. 271 మానజన్మ సాఫల్యము ముక్తిమార్గము ఆలూరి గోపాలరావు రచయిత, గుంటూరు 2001 122 5.00
11384 హిందూమతం. 272 సాధకులు సందేశాలు-సమాధానాలు యలమంచిలి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సేవాశ్రమము, పెనమలూరు 1983 55 4.00
11385 హిందూమతం. 273 శ్రీ సద్గురు బోధానంద స్వప్రకాశము గుంపర్తి కృష్ణయ్య ది యంగ్ ఇండియన్ అసోసియేషన్, తెనాలి 1956 94 1.40
11386 హిందూమతం. 274 వైదిక ధర్మోపదేశములు చలవాది సోమయ్య రచయిత, గుంటూరు 1991 60 2.00
11387 హిందూమతం. 275 వైదిక ధర్మ స్వరూపము బి. ఎస్. ఆర్. ఆంజనేయశర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ ... 58 1.50
11388 హిందూమతం. 276 వేదాంత సుధాలహరి షేక్ గౌస్ సాహెబ్ రచయిత, కర్నూలు 1983 113 10.00
11389 హిందూమతం. 277 సత్య దర్శనము మండ సత్యనారాయణ| రచయిత, గుంటూరు జిల్లా 1985 107 6.00
11390 హిందూమతం. 278 సంక్షిప్త కర్మ సిద్ధాంతము భావరాజు వేంకటసుబ్బారావు దివ్యజీవన సంఘం, గుంటూరు 1995 40 2.00
11391 హిందూమతం. 279 మోక్ష ధర్మావళి చిన్మయ రామదాసు రచయిత, కృష్ణాజిల్లా 1995 171 24.00
11392 హిందూమతం. 280 యోగ దర్శనము పాణ్యం రామనాథశాస్త్రి రాయలసీమ థియసాఫికల్ ఫెడరేషన్ 1992 119 25.00
11393 హిందూమతం. 281 విద్యార్థి జీవిత విజయ రహస్యము మఱ్ఱి కృష్ణారెడ్డి రచయిత, పాలమూరు జిల్లా 1999 124 40.00
11394 హిందూమతం. 282 నిఖిల క్రియా యోగం మైత్రేయ| మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2006 80 25.00
11395 హిందూమతం. 283 ప్రాణాయామ విజ్ఞానము కాటం సూర్యనారాయణ రెడ్డి సూర్య యోగాలయం, కర్నులు 1991 90 15.00
11396 హిందూమతం. 284 కాయకల్ప యోగము యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి వేదాద్రి పబ్లి., తమిళనాడు ... 22 5.00
11397 హిందూమతం. 285 యోగవ్యాయామ దీపిక జి. వేంకటేశ్వరరావు జిల్లా విద్యా శిక్షణా సంస్థ, కృష్ణా జిల్లా ... 128 10.00
11398 హిందూమతం. 286 యోగ దర్శిని భిక్షమయ్య గురూజీ ధ్యానమండలి, విజయవాడ 2001 127 10.00
11399 హిందూమతం. 287 యోగ - అవగాహన ఇందు శేఖర్ హెల్త్ అవేర్‌నెస్, గుంటూరు 2003 79 25.00
11400 హిందూమతం. 288 ప్రేమలో మనం బి. గీతిక విశాలాంధ్ర పబ్లి., హైదరాబాద్ 2013 102 80.00
11401 హిందూమతం. 289 చింతన (వ్యాసావళి) మల్లెమాల వేణుగోపాలరెడ్డి రచయిత, కడప 2013 64 40.00
11402 హిందూమతం. 290 ఆత్మ భారతము బిట్రా ఆంజనేయులు రచయిత, తాడికొండ, గుంటూరు జిల్లా 1949 357 4.50
11403 హిందూమతం. 291 సాధన రహస్యము అనుభవానంద స్వామి రచయిత, భీమునిపట్నం 1990 338 35.00
11404 హిందూమతం. 292 వేదసుధ-జ్ఞానసుధ లక్కవరపు ఆదిలక్ష్మి ఆదిలక్ష్మి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 85 25.00
11405 హిందూమతం. 293 శ్రీరామతీర్ధ వేదాంత భాష్యము ద్వితీయ సంహిత కేశవతీర్ధస్వామి శ్రీరామతీర్థసేవాశ్రమము, పిడుగురాళ్ళ 1966 650 12.00
11406 హిందూమతం. 294 శ్రీరామతీర్ధ వేదాంత భాష్యము తృతీయ సంహిత కేశవతీర్ధస్వామి శ్రీరామతీర్థసేవాశ్రమము, పిడుగురాళ్ళ 1966 320 10.00
11407 హిందూమతం. 295 విజ్ఞాన సుధ వఝ భవానిశంకరరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1981 100 5.00
11408 హిందూమతం. 296 దివ బిట్స్ శ్రీగురు విశ్వస్ఫూర్తి స్ఫూర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 158 40.00
11409 హిందూమతం. 297 నిత్యసాధన చంద్రిక తూములూరి లక్ష్మీనారాయణ విశ్వహిందూ పరిషత్, ఆం. ప్ర., ... 90 1.25
11410 హిందూమతం. 298 అన్వేషణ - అనుభూతి మోపిదేవి కృష్ణస్వామి ది యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1987 45 3.00
11411 హిందూమతం. 299 అమృతావతరణం గూడూరి నమశ్శివాయ రచయిత, విజయవాడ 1982 82 8.00
11412 హిందూమతం. 300 లోకయాత్ర ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డు టీచర్ పబ్లి., విశాఖపట్నం 1983 94 4.50
11413 హిందూమతం. 301 పునర్నిర్మాణానికి శంఖారావం మోపిదేవి కృష్ణస్వామి 1988 47 5.00
11414 హిందూమతం. 302 బ్రుహనిర్వాణ అచల పీఠ ధర్మ నిబంధనలు పూర్ణానంద రాజయోగి అచల ఆశ్రమము, కర్నూలు 1986 32 2.00
11415 హిందూమతం. 303 నివేదిత ఇ. వేదవ్యాస యుస్కెపీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1986 46 2.00
11416 హిందూమతం. 304 పరిప్రశ్న? ఎక్కిరాల భరద్వాజ సాయిబాబా మిషన్, ఒంగోలు 1990 180 15.00
11417 హిందూమతం. 305 పుణ్యము - పాపము చిన్మయ రామదాసు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1994 86 5.00
11418 హిందూమతం. 306 యోగ - ఆరోగ్యము కె.యల్. నరసింహారావు అవగాహన, గుంటూరు 2000 52 10.00
11419 హిందూమతం. 307 జ్ఞాన యోగము స్వామి శివానంద సరస్వతి శ్రీ శివానంద ఆశ్రమము, సికింద్రాబాద్ 2005 158 10.00
11420 హిందూమతం. 308 బాల సంస్కారములు టి. నాగేశ్వరరావు యోగా వేదాంత సేవా సమితి, హైదరాబాద్ ... 70 5.00
11421 హిందూమతం. 309 బాలక హిత చర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ| శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం, దాసకుటి 1952 140 1.00
11422 హిందూమతం. 310 సతీహిత చర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం, దాసకుటి 1955 90 0.14
11423 హిందూమతం. 311 సాక్షాత్కారము మనోహర్ హర్‌కరె (కాకాజీ) వైదిక్ విశ్వ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 37 12.00
11424 హిందూమతం. 312 శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రము వళ్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్య మొరుసుపల్లి హనుమంతరావు, గుంటూరు 1958 47 1.00
11425 హిందూమతం. 313 శ్రీలక్ష్మీనారాయణ కరాలంబ స్తోత్రమ్ స్ఫూర్తిశ్రీ రచయిత, గుంటూరు ... 56 2.00
11426 హిందూమతం. 314 స్తోత్ర సంకీర్తనావళి స్వామి విద్యానంద సరస్వతీ శ్రీరాధాకృష్ణాశ్రమము, ఆలంపురం 1960 80 0.80
11427 హిందూమతం. 315 శ్రీ వల్లభరాయ దేవస్తోత్రమ్ నృసింహానంద భారతీ మహాస్వామి శ్రీ వల్లభరాయ దేవస్థానం, తెనాలి 1978 29 2.00
11428 హిందూమతం. 316 శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రమ్ చింతపల్లి శివరామకృష్ణమూర్తి రచయిత, గుంటూరు ... 72 5.00
11429 హిందూమతం. 317 గృహస్థ ధర్మము చిన్మయ రామదాసు శ్రీ భక్తాశ్రమము, తాడేపల్లి 1990 154 3.00
11430 హిందూమతం. 318 నిత్యప్రార్థనా జ్ఞాన మంజరి కలివిలి రామలింగయ్య శెట్టి రచయిత, చిత్తూరు ... 102 5.00
11431 హిందూమతం. 319 దివ్య స్తోత్ర రత్నావళి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1994 259 35.00
11432 హిందూమతం. 320 సర్వదేవతా స్తోత్రమాల .... శ్రీ కామకోటి పీఠం, కాంచీపురం ... 12 1.00
11433 హిందూమతం. 321 ఆత్మాష్టోత్తర శత, సహస్రనామ స్తోత్రము ఈశ్వరానంద భారతీస్వామి శ్రీ రామలింగేశ్వర భక్త బృందం, విశాఖపట్నం 1992 42 10.00
11434 హిందూమతం. 322 స్తోత్రరత్నములు ... తి.తి.దే., 1969 96 0.62
11435 హిందూమతం. 323 నిత్యప్రార్థనలు పండిత పరిష్కృతి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1982 32 1.50
11436 హిందూమతం. 324 సర్వదైవ ప్రార్థన వాడరేవు సీతారామాంజనేయులు రచయిత, నెల్లూరు 1985 14 2.00
11437 హిందూమతం. 325 శివ మహిమ్నఃస్తోత్రమ్ కోట సుందరరామశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత సమితి 1997 18 10.00
11438 హిందూమతం. 326 అష్టదేవతా సహస్రనామ స్తోత్రములు ... మైథిలి పబ్లి., విజయవాడ 1994 145 10.00
11439 హిందూమతం. 327 కథామంజరి హిందూధర్మ పరిచయము ... తి.తి.దే., 1998 200 10.00
11440 హిందూమతం. 328 సమగ్ర స్తోత్ర రత్నావళి శికాకొల్లు లక్ష్మీమోహన్ రచయిత, విజయవాడ 1993 200 10.00
11441 హిందూమతం. 329 ధ్యాన శ్లోక మంజరి ... సమర్థ సద్గురు పబ్లి., నంబూరు ... 156 5.00
11442 హిందూమతం. 330 స్తోత్ర కదంబము వాడరేవు సుబ్బారావు శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1997 44 2.00
11443 హిందూమతం. 331 దేవతా స్తోత్రమంజరి తమ్మా వేంకటేశ్వర ప్రసాదు రచయిత, గుంటూరు ... 28 10.00
11444 హిందూమతం. 332 శ్రీ షట్పదీ కనకధారలు శలాక రఘునాథ శర్మ ఆనందవల్లీ గ్రంథమాల, అనంతపురం| 1998 40 12.00
11445 హిందూమతం. 333 నిత్యపారాయణ స్తోత్రములు ఎక్కిరాల అనంత కృష్ణ మాస్టర్ ఇ. కె. పబ్లి., విశాఖపట్నం 1993 62 6.00
11446 హిందూమతం. 334 అనుష్టాన విధి శ్రీకృష్ణదేశికేంద్రులు దత్త ప్రెస్, సికింద్రాబాద్ 1958 34 0.50
11447 హిందూమతం. 335 ఆర్యగృహిణి మదన మెహన విద్యాసాగర్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1992 99 9.00
11448 హిందూమతం. 336 జీవన పథము తిపిర్నేని లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, విజయవాడ 1988 82 5.00
11449 హిందూమతం. 337 భగవత్ స్తోత్రరత్నమాల ... తి.తి.దే., 1979 68 1.00
11450 హిందూమతం. 338 జ్ఞాన ప్రసాదం గ్రంథి హనుమంతరావు శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి దేవస్థానం, గుంటూరు ... 64 1.00
11451 పూజావిధానము.138 శ్రీలక్ష్మీనారాయణ కరాలంబ స్తోత్రమ్ స్ఫూర్తిశ్రీ ... ... 56 2.00
11452 పూజావిధానము.139 శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర-సహస్రనామ స్తోత్రములు ... తి.తి.దే., 1982 67 1.00
11453 పూజావిధానము.140 శ్రీ వేంకటేశ ప్రదోషకాల స్తుతిః వంగల రామకృష్ణశాస్త్రి తి.తి.దే., ... 31 2.00
11454 పూజావిధానము.141 శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రమ్ మరియు భజనామృతము శ్రీ గురు రాఘవేంద్రస్వామి పబ్లి., మంత్రాలయం ... 62 2.50
11455 పూజావిధానము.142 స్తోత్రరత్నాకరము తూటుపల్లి లక్ష్మీకాంతశాస్త్రి, నందివెలుగు| 1987 68 3.50
11456 పూజావిధానము.143 దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము స్వామి సుందర చైతన్యానంద| ... ... 23 2.00
11457 పూజావిధానము.144 శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రము ఎల్. విజయగోపాలరావు తి.తి.దే., 1989 239 15.00
11458 పూజావిధానము.145 స్తోత్రమాల ... .... ... 44 2.00
11459 పూజావిధానము.146 శ్రీ యాజ్ఞావల్కాష్టోత్తర శత నామావళి అయ్యల సోమయాజుల నరసింహశర్మ నాజసనేయ గ్రంథమాల ప్రచురణ 1983 20 1.00
11460 పూజావిధానము.147 స్తోత్రలహరి కప్పగంతుల లక్షణశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1969 134 1.50
11461 పూజావిధానము.148 స్తోత్రరత్నావళి పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 130 116.00
11462 పూజావిధానము.149 శివ కళ్యాణ మహోత్సవమ్ ధూళిపాళ రామకృష్ణ ... ... 32 1.00
11463 పూజావిధానము.150 శివ స్తోత్రములు పండిత పరిష్కృతి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 32 2.00
11464 పూజావిధానము.151 శ్రీ లలితాసహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... డాన్ బాస్కో టెక్నికల్ స్కూల్, గుంటూరు ... 71 10.00
11465 పూజావిధానము.152 బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ... సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1998 80 10.00
11466 పూజావిధానము.153 శివ స్తోత్రమాల ... దేసు గురవయ్య అండ్ కో., గుంటూరు ... 164 20.00
11467 పూజావిధానము.154 చండీ సహస్త్ర నామస్తోత్రము ... వి.వి.వి. లక్ష్మీనారాయణ, సత్తెనపల్లి ... 16 1.00
11468 పూజావిధానము.155 గురుగోవిందుల అష్టోత్తర శతనామములు ... సుందర సత్సంగ, గుంటూరు ... 16 1.00
11469 పూజావిధానము.156 శ్రీ విశ్వకర్మ స్తుతి కురిచేటి చెంచయ్యాచార్యులు రచయిత, నెల్లూరు 1993 28 5.00
11470 పూజావిధానము.157 నిత్య ప్రవచనము ... నగర సంకీర్తన సంఘము, గుంటూరు 1989 72 1.00
11471 పూజావిధానము.158 బాల కలాక్షవీక్షణాలలీల పురాణపండ శ్రీనివాస్ ... ... 128 20.00
11472 పూజావిధానము.159 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 98 2.00
11473 పూజావిధానము.160 శ్రీ రాధికా సహస్రనామ స్తోత్రము ... శ్రీరామానంద గౌడీయ మఠము, కొవ్వూరు ... 23 1.00
11474 పూజావిధానము.161 శ్రీ కామకామేశ్వరీ అష్టోత్తర శతనామావలీ ... శ్రీ భాసురానందనాథ శ్రీచరణులు 1959 10 0.60
11475 పూజావిధానము.162 మహామంత్రము ఎమ్. ప్రభావతి రచయిత, ఏలూరు 1985 28 1.00
11476 పూజావిధానము.163 శ్రీశ్రీనికేతనమ్ జ్యోతిష విద్యాపీఠము నిత్యసాధన ఆమంచి బాల సుధాకరశాస్త్రి ... ... 44 2.00
11477 పూజావిధానము.164 భక్తి రంజని (దేవతా స్తోత్ర సంకలనం) ... తడకమడ్ల లింగయ్యగుప్త, సిద్దిపేట 1992 42 1.00
11478 పూజావిధానము.165 స్తోత్రరత్నావళి 23 స్తోత్రముల సంపుటి ... అధ్యాత్మ ప్రచారక సంఘం, రాజమండ్రి 1963 43 52.00
11479 పూజావిధానము.166 భక్తి సుమమాల విశ్వయోగి విశ్వంజీ| కావేరి బుక్ ఏజన్సీస్, గుంటూరు ... 94 2.00
11480 పూజావిధానము.167 శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి| రచయిత, రాజమండ్రి ... 32 6.00
11481 పూజావిధానము.168 శ్రీరామరక్షా స్తోత్రమ్ పురాణపండ రాధాకృష్ణమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 24 2.00
11482 పూజావిధానము.169 పురాణపండవారి దివ్యస్తోత్రరత్నావళి పురాణపండ శ్రీచిత్ర మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1997 20 10.00
11483 పూజావిధానము.170 మందారమాల (నిత్యపారాయణ గ్రంథ) కొత్తూరి శివశంకరరావు నాగసరపు శివసత్యనారాయణ, నరసరావుపేట ... 209 30.00
11484 పూజావిధానము.171 అమృతలహరీ (1,2,3 భాగములు) రాళ్ళభండి హనుమచ్ఛాస్త్రి శ్రీ మారుతీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 64 5.00
11485 పూజావిధానము.172 శ్రీ వేంకటేశ అష్టోత్తర-సహస్రనామ స్తోత్రములు ... తి.తి.దే., 1991 67 2.00
11486 పూజావిధానము.173 సమగ్రస్తోత్ర రత్నావళి శికాకొల్లు లక్ష్మీమోహన్ రచయిత, విజయవాడ 1994 284 50.00
11487 పూజావిధానము.174 శ్రీ లక్ష్మీసహస్రనామావళి ... తి.తి.దే., 2001 19 1.00
11488 పూజావిధానము.175 ప్రార్థనాశ్లోకాః ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2000 36 10.00
11489 పూజావిధానము.176 శ్రీ విశ్వేశతీర్ధస్వామి స్తుతిమాలా అయలావఝల రామకృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుభాసి జనార్దన పురాణిక 2010 59 30.00
11490 పూజావిధానము.177 చిన్మయ స్తోత్రాంజలి ... సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్, ప్రోద్దుటూరు 1994 86 20.00
11491 పూజావిధానము.178 దేవతా అష్టోత్తర శతనామములు ... బోడేపూడివారి నూతన గృహప్రవేశ కానుక ... 60 30.00
11492 పూజావిధానము.179 శ్రీ వాసవీ కన్యకాపరమేశ్వరీ సహస్రనామ స్తోత్రరత్నమ్ కొల్లిపర పాండురంగారావు ... ... 44 1.00
11493 పూజావిధానము.180 స్తోత్రరత్నావళి పండిత పరిష్కృతి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1993 82 8.00
11494 పూజావిధానము.181 స్తోత్ర సంగ్రహము ... శ్రీ గురు రాఘవేంద్రస్వామి పబ్లి., మంత్రాలయం 2003 42 4.00
11495 పూజావిధానము.182 అఖిల దేవతా అష్టోత్తర శతనామావళి ... ... 84 20.00
11496 పూజావిధానము.183 స్తోత్రమఞ్జరి మలయాళస్వామి| శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1992 142 8.00
11497 పూజావిధానము.184 కనక ధారాస్తవము శంకరాచార్య గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 22 6.00
11498 పూజావిధానము.185 శ్రీ పరమాత్మసహస్రనామావళీస్తోత్రమ్ మేళ్ళచెఱ్వు వేఙ్కటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2005 64 10.00
11499 పూజావిధానము.186 నవగ్రహ స్తోత్రము వోలేటి రామనాధశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1969 22 0.30
11500 పూజావిధానము187 శ్రీ మహేశమాలా స్తోత్రకదంబమ్ మల్లాది సుబ్రహ్మణ్య శర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 26 10.00