వాడుకరి:యర్రా రామారావు/మొలకల విస్తరణ ఋతువు 2020 లో నా కృషి

(వికీపీడియా నిర్వహణకు సృష్టించబడింది)

జూన్సవరించు

జూన్ 2020 నెలలో అభివృద్ధి చేసిన మొలక వ్యాసాలు
క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 07.06.2020 చాపలమడుగు రామయ్య చౌదరి వర్గం:వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1740 5467 3727 Viggu 14.12.2007
2 06.06.2020 విశ్వవిద్యాలయం వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1676 8708 7032 Dev 02.02.2008
3 06.06.2020 అనపర్తి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1935 4383 2448 Bhaskaranaidu 15.01.2019
4 06.06.2020 అనుమలకొండ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1292 11810 10518 Vyzbot 07.10.2007
5 06.06.2020 అయినవిల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1846 3102 1256 Bhaskaranaidu 16.01.2019
6 06.06.2020 అయ్యపరాజుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1910 12898 10988 Vyzbot 07.10.2006
7 07.06.2020 అర్ధవీడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1963 3838 1875 Bhaskaranaidu 10.01.2019
8 07.06.2020 ఆకివీడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2034 4802 2768 Bhaskaranaidu 17.01.2019
9 07.06.2020 ఆత్రేయపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2044 3254 1210 Bhaskaranaidu 16.01.2019
10 08.06.2020 ఇంకొల్లు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1307 4621 3314 Bhaskaranaidu 10.01.2019
11 08.06.2020 ఈటమాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1868 17014 15146 అజ్ఞాతవాడుకరి 24.05.2014
12 08.06.2020 ఉలవపాడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1426 4522 3096 Bhaskaranaidu 10.01.2019
13 08.06.2020 ఎం.నిడమలూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1957 13019 11062 Vyzbot 07.10.2006
14 08.06.2020 ఏలూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2027 5101 3074 Bhaskaranaidu 10.12.2018
15 09.06.2020 ఏలేశ్వరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1985 4023 2038 Bhaskaranaidu 14.01.2019
16 09.06.2020 ఐ.పోలవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1812 4629 3017 Bhaskaranaidu 16.01.2019
17 09.06.2020 కంకణంపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1975 13516 11541 Vyzbot 07.10.2006
18 09.06.2020 కంకణంపాడు అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1442 13493 12051 Vyzbot 07.10.2006
19 09.06.2020 కంచరగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1782 11984 10202 Vyzbot 07.10.2006
20 09.06.2020 కందుకూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1909 4793 2884 Chaduvari 16.11.2018
21 09.06.2020 కరీంనగర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1809 5736 3927 Mpradeepbot 21.04.2006
22 09.06.2020 కర్రోల్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1316 12990 11674 Vyzbot 07.10.2006
23 09.06.2020 కలగట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1396 12490 11094 Vyzbot 07.10.2006
24 10.06.2020 మంచిర్యాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 929 4050 3121 Chaduvari 21.11.2018
25 10.06.2020 రంప వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1814 11816 10002 Chaduvari 17.04.2006
26 10.06.2020 గంగవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 958 4702 3744 Chaduvari 11.09.2019
27 10.06.2020 కాంచీపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1308 11951 10643 Vyzbot 07.10.2006
28 10.06.2020 కాకుటూరు (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2040 13688 11648 Mpradeepbot 26.06.2007
29 10.06.2020 వీరన్నపాలెం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1338 13249 11911 Mpradeepbot 27.06.2007
30 10.06.2020 పొలినేనిచెరువు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2080 14284 12204 Vyzbot 07.10.2006
31 10.06.2020 రామచంద్రాపురం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1477 13238 2511 Vyzbot 07.10.2006
32 10.06.2020 నవాబుపాలెం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1998 13899 11901 Mpradeepbot 26.06.2007
33 10.06.2020 తూర్పు పొలినేనిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1441 13727 12286 Vyzbot 07.10.2006
34 10.06.2020 రామలింగపురం (వోలేటివారిపాలెము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1343 12293 10350 Mpradeepbot 27.06.2007
35 10.06.2020 జెడ్.ఉప్పలపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1233 13435 12202 Vyzbot 07.10.2006
36 10.06.2020 నూకవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1611 13317 11706 Vyzbot 07.10.2006
37 10.06.2020 కొండారెడ్డిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1489 12972 11483 Vyzbot 07.10.2006
38 10.06.2020 కాకినాడ (గ్రామీణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2021 4579 2558 Bhaskaranaidu 14.01.2019
39 10.06.2020 కుక్కునూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1313 16416 15103 అజ్ఞాతవాడుకరి 04.082005
40 11.06.2020 కామేపల్లి అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1368 12830 11462 Vyzbot 07.10.2006
41 11.06.2020 కారంచేడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1229 4422 3193 Bhaskaranaidu 10.01.2019
42 11.06.2020 కృష్టంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1321 12664 11343 Vyzbot 07.10.2006
43 11.06.2020 కృష్ణాపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1702 12081 10379 Mpradeepbot 04.07.2007
44 11.06.2020 కె.రాజుపాలెం (ఉలవపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1670 14065 12395 Vyzbot 07.10.2006
45 11.06.2020 కెల్లంపల్లి (మర్రిపూడి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2034 13200 11166 Mpradeepbot 26.06.2007
46 11.06.2020 కొండపి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2047 4939 2892 Bhaskaranaidu 10.01.2019
47 11.06.2020 చినగంజాము మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1262 3943 2681 Bhaskaranaidu 10.01.2019
48 11.06.2020 యద్దనపూడి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1295 4597 3302 Bhaskaranaidu 12.01.2019
49 12.06.2020 రాజుపాలెం మండలం (గుంటూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1499 4457 2958 Chaduvari 26.11.2018
50 12.06.2020 మార్టూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1427 3487 2060 Bhaskaranaidu 12.01.2019
51 12.06.2020 మొగల్తూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1464 4522 3058 Bhaskaranaidu 17.01.2019
52 12.06.2020 కొండపి గడియారంవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1538 13846 12308 Vyzbot 07.10.2006
53 12.06.2020 కొండబయనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1277 13354 12077 Vyzbot 07.10.2006
54 12.06.2020 తలనీలమల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 936 11043 10107 Vyzbot 07.10.2006
55 12.06.2020 కొండముడుసుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1684 13255 11571 Vyzbot 07.10.2006
56 13.06.2020 కొత్తపట్నం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1452 4363 2911 Bhaskaranaidu 10.01.2019
57 13.06.2020 పాయకారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1377 12607 11230 Vyzbot 07.10.2006
58 13.06.2020 కొత్తపేట మండలం (తూర్పు గోదావరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1927 5130 3203 Bhaskaranaidu 16.01.2019
59 13.06.2020 కొత్తమామిడిపాలెం (గ్రామీణ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1888 11509 9621 Vyzbot 07.10.2006
60 13.06.2020 కొత్తూరు (తుని) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 831 16017 15186 Mpradeepbot 04.07.2007
61 13.06.2020 కొరిశపాడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1833 4933 3100 Bhaskaranaidu 10.01.2019
62 13.06.2020 కోటలపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1683 12941 11258 Vyzbot 07.10.2006
63 13.06.2020 క్రిష్ణాపురం (దర్శి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1951 13754 11803 Mpradeepbot 26.06.2007
64 13.06.2020 గంగపాలెం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1720 13625 11905 Mpradeepbot 26.06.2007
65 13.06.2020 గంజిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1409 12125 10716 Vyzbot 07.10.2006
66 14.06.2020 గణేశునిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1359 12528 11169 Vyzbot 07.10.2006
67 14.06.2020 గన్నవరం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1712 13008 11296 Vyzbot 07.10.2006
68 14.06.2020 చోడవరం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1774 13034 11260 Vyzbot 07.10.2006
69 14.06.2020 జంగం నరసయ్యపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1377 12788 11411 Vyzbot 07.10.2006
70 14.06.2020 నాగిరెడ్డిపల్లి (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1675 13347 11672 Mpradeepbot 26.06.2007
71 14.06.2020 పండువ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1779 12732 10953 Vyzbot 07.10.2006
72 14.06.2020 పండువ నాగులవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1698 14034 12336 Vyzbot 07.10.2006
73 14.06.2020 పులికుంట్ల రాళ్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1675 13238 11563 Vyzbot 07.10.2006
74 14.06.2020 పెరుగుపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1383 13272 11889 Vyzbot 07.10.2006
75 14.06.2020 బల్లవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1775 13409 11634 Vyzbot 07.10.2006
76 14.06.2020 మరపగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2018 13680 11662 Vyzbot 07.10.2006
77 14.06.2020 రామగోపాలపురం (వెలిగండ్ల మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2015 14411 12396 కాసుబాబు 20.12.2006
78 14.06.2020 రామలింగపురం (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1913 13954 12041 Mpradeepbot 27.06.2007
79 14.06.2020 వెదుళ్లచెరువు (వెలిగండ్ల) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 916 12564 11738 Mpradeepbot 27.06.2007
80 14.06.2020 గుంటచెన్నంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1374 12691 11317 Vyzbot 07.10.2006
81 14.06.2020 గుడిమెల్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1811 11995 10184 Vyzbot 07.10.2006
82 14.06.2020 గుమ్మలంపాడు (పామూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1314 13802 12488 Mpradeepbot 26.06.2007
83 14.06.2020 గొరుగుంతలపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1337 12845 11508 Vyzbot 07.10.2006
84 14.06.2020 గోసుకొండ అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1237 12676 11439 Vyzbot 07.10.2006
85 14.06.2020 గోసులవీడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1757 13206 11449 Vyzbot 07.10.2006
86 14.06.2020 గౌరిబిదనూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1279 9103 8824 అజ్ఞాతవాడుకరి 21.06.2011
87 15.06.2020 చట్టిరెడ్డిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1644 13115 11471 Vyzbot 07.10.2006
88 15.06.2020 చింతలపాలెం (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1378 12849 11471 Mpradeepbot 26.06.2007
89 15.06.2020 చిట్యాల మండలం (నల్గొండ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2054 4367 2313 Chaduvari 23.11.2018
90 15.06.2020 చిట్యాల (నల్గొండ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1328 6001 4673 Mpradeep 23.01.2006
91 15.06.2020 చిన ఇర్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1963 13097 11134 Vyzbot 07.10.2006
92 15.06.2020 చినగొల్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1411 13292 11881 Vyzbot 07.10.2006
93 15.06.2020 చినపవని వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2011 13667 11656 Vyzbot 07.10.2006
94 15.06.2020 చీమలపెంట (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1348 13728 12380 Mpradeepbot 26.06.2007
95 15.06.2020 జంగంరెడ్డి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1394 13249 11855 Vyzbot 07.10.2006
96 15.06.2020 తిమ్మారెడ్డి పాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2085 14740 12655 Vyzbot 07.10.2006
97 15.06.2020 తూనుగుంట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1381 13600 12219 Vyzbot 07.10.2006
98 15.06.2020 పెంట్రాల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1755 13834 12079 Vyzbot 07.10.2006
99 15.06.2020 రాచెరువు రాజుపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1708 13801 12093 Vyzbot 07.10.2006
100 15.06.2020 ముక్తేశ్వరం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1402 13396 11994 Mpradeepbot 26.06.2007
101 15.06.2020 చిన్న ఆరుట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1323 10259 8936 Vyzbot 07.10.2006
102 15.06.2020 జమ్మలమడక (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1973 13078 11105 Mpradeepbot 26.06.2007
103 15.06.2020 జిళ్లెలమూడి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1979 13083 11113 Vyzbot 07.10.2006
104 15.06.2020 జీ.మేకపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1974 13177 11203 Vyzbot 07.10.2006
105 16.06.2020 జే.పంగులూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1708 5440 3732 Bhaskaranaidu 11.01.2019
106 16.06.2020 టంగుటూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1847 5258 3411 Bhaskaranaidu 11.01.2019
107 16.06.2020 తణుకు బ్లాకు-1 (తణుకు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 751 5788 5037 Bhaskaranaidu 19.12.2018
108 16.06.2020 తిరగండ్లదిన్నె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 899 12178 11279 Vyzbot 07.10.2006
109 16.06.2020 తుంగోడు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 942 11267 10325 Mpradeepbot 26.06.2007
110 16.06.2020 తుమ్మగుంట (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 949 12033 11084 Mpradeepbot

26.06.2007

111 16.06.2020 త్రిపురాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1336 13360 12024 Vyzbot 07.10.2006
112 16.06.2020 దతి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 838 14025 13187 Vyzbot 16.10.2006
113 16.06.2020 దేవకిమర్రి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1399 11670 10271 Vyzbot 07.10.2006
114 17.06.2020 దోర్నాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1693 4839 3146 JVRKPRASAD 08.02.2019
115 17.06.2020 నరసపురం (ఒంగోలు మండలము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1786 11839 10053 Mpradeepbot 26.06.2007
116 17.06.2020 నరసాపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1642 5195 3553 Chaduvari 06.11.2018
117 17.06.2020 పాలేటిపాడు మాచర్లవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1425 12534 11109 Vyzbot 07.10.2006
118 17.06.2020 రామచంద్రాపురం (జరుగుమిల్లి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2059 12561 10502 Vyzbot 07.10.2006
119 17.06.2020 ఎన్.ఎం.వీ.ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1355 12421 11066 Vyzbot 07.10.2006
120 17.06.2020 నలజనంపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 974 12306 11332 Vyzbot 07.10.2006
121 17.06.2020 నాగిరెడ్డిపల్లి (కొమరోలు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1590 13022 11432 Mpradeepbot 26.06.2007
122 17.06.2020 నాగులవరం (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 974 12297 11323 Mpradeepbot 20.06.2007
123 17.06.2020 నాతవరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1717 4328 2611 Chaduvari 13.09.2019
124 17.06.2020 నాయనిపల్లి (గ్రామీణ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1414 13392 11978 Vyzbot 07.10.2006
125 17.06.2020 నిర్మాణపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1443 12612 11169 Vyzbot 07.10.2006
126 17.06.2020 నాసికత్రయంబకం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1343 12327 10984 Vyzbot 07.10.2006
127 17.06.2020 నీలకంఠపురం (హనుమంతునిపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1435 13070 11635 Mpradeepbot 26.06.2007
128 17.06.2020 రాజుపాలెం (మర్రిపూడి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1293 12198 10905 Vyzbot 07.10.2006
129 17.06.2020 వంకమర్రిపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1218 12348 11130 Vyzbot 07.10.2006
130 17.06.2020 వల్లయపాలెం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1245 12005 10760 Vyzbot 07.10.2006
131 17.06.2020 వెంకటకృష్ణపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1222 11956 10734 Vyzbot 07.10.2006
132 17.06.2020 వేమవరం (మర్రిపూడి మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1181 11982 10801 Chaduvari 24.12.2006
133 17.06.2020 నిమ్మ మహేశ్వరపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 912 12120 11208 Vyzbot 07.10.2006
134 18.06.2020 పరకొండపాడు అగ్రహారం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1380 12112 10732 Vyzbot 07.10.2006
135 18.06.2020 పలుకూరు (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1895 13737 11842 Mpradeepbot 26.06.2007
136 18.06.2020 పశ్చిమ కోడిగుడ్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1373 13191 11818 Vyzbot 07.10.2006
137 18.06.2020 పాలకోడేరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1922 5085 3163 Bhaskaranaidu 17.01.2019
138 18.06.2020 విశ్వనాధపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 812 12346 11534 Mpradeepbot 27.06.2007
139 18.06.2020 విజయగోపాలపురం (కనిగిరి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 817 12347 11530 Mpradeepbot 27.06.2007
140 18.06.2020 వంగపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1673 12752 11079 Vyzbot 07.10.2006
141 18.06.2020 రాచగుండ్లపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 816 12077 11261 Vyzbot 07.10.2006
142 18.06.2020 పేరం గుడిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1738 13329 11591 Vyzbot 07.10.2006
143 18.06.2020 పాలూరు (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1788 12974 11186 Vyzbot 07.10.2006
144 18.06.2020 పుట్టమ్నాయుడు పల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 937 12243 11306 Vyzbot 07.10.2006
145 18.06.2020 మోట్రావులపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1347 13173 11826 Vyzbot 07.10.2006
146 18.06.2020 పెదగోగులపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1980 13034 11054 Vyzbot 07.10.2006
147 18.06.2020 పెదవారిమడుగు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1393 12625 11232 Vyzbot 07.10.2006
148 18.06.2020 పైడిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1967 13400 11433 Vyzbot 07.10.2006
149 18.06.2020 పొన్నలూరు గూడవారి ఖండ్రిక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1289 12553 11264 Vyzbot 07.10.2006
150 19.06.2020 బత్తెపాడు (దొనకొండ) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1338 12603 11265 Mpradeepbot 26.06.2007
151 19.06.2020 బాన్స్‌వాడ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1142 7282 6140 వైజాసత్య 19.02.2006
152 19.06.2020 బాలానగర్ (మేడ్చల్ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1556 2732 1176 Mpradeepbot 25.04.2006
153 19.06.2020 బూపనగుంట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1155 13181 12026 Vyzbot 07.10.2006
154 19.06.2020 బెడుసుపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1346 12597 11251 Vyzbot 07.10.2006
155 19.06.2020 బెల్లంపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1792 3109 1317 Chaduvari 21.11.2018
156 19.06.2020 బొంతవారిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1386 12402 11016 Vyzbot 07.10.2006
157 19.06.2020 బోడావులదిన్నె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1387 13542 12155 Vyzbot 07.10.2006
158 19.06.2020 భట్ల మాచవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1409 13735 12326 Vyzbot 07.10.2006
159 19.06.2020 భామిని మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2032 4763 2731 Bhaskaranaidu 20.01.2019
160 19.06.2020 మంగళాద్రిపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1799 12351 10552 Vyzbot 07.10.2006
161 19.06.2020 మంగినపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1241 12500 11259 Vyzbot 07.10.2006
162 19.06.2020 మందమర్రి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1400 5388 3988 Chaduvari 21.11.2018
163 19.06.2020 మట్టిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1405 13607 12202 Vyzbot 07.10.2006
164 19.06.2020 మదనగోపాలపురం (కందుకూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1394 12190 10796 Mpradeepbot 26.06.2007
165 19.06.2020 మాణే సముద్రం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2064 12586 10522 Bhaskaranaidu 02.04.2014
166 19.06.2020 మాసయపేట వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1667 13193 11526 Vyzbot 07.10.2006
167 19.06.2020 ముండ్లపాడు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1195 12949 11754 Mpradeepbot 26.06.2007
168 19.06.2020 వలిచెర్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1911 12921 11010 Vyzbot 07.10.2006
169 19.06.2020 వీరగరెడ్డిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 964 12214 11250 Vyzbot 07.10.2006
170 19.06.2020 రామయపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1350 13037 11687 Vyzbot 07.10.2006
171 19.06.2020 రశీదుపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1250 13386 12136 Vyzbot 07.10.2006
172 19.06.2020 ముడుమాల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 893 14751 13858 అజ్ఞాతవాడుకరి 25.04.2011
173 19.06.2020 ముసునూరు (చంద్రశేఖరపురం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 979 12964 11985 Vyzbot 07.10.2006
174 19.06.2020 మేదనులు వెంగనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1402 12883 11481 Vyzbot 07.10.2006
175 19.06.2020 మైలవరం (చీమకుర్తి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1421 12598 11177 Vyzbot 07.10.2006
176 19.06.2020 మొట్టుపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1238 12723 11485 Vyzbot 07.10.2006
177 19.06.2020 మోడంపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1753 12845 11092 Vyzbot 07.10.2006
178 19.06.2020 యర్రబాలెం (కంభం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1486 13726 12240 అజ్ఞాతవాడుకరి 14.05.2004
179 19.06.2020 యేకునాంపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1068 12472 11404 Vyzbot 07.10.2006
180 19.06.2020 రంగనాయునిపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 906 12299 11393 Vyzbot 07.10.2006
181 19.06.2020 రేగులచిలక వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2016 13796 11780 Vyzbot 07.10.2006
182 20.06.2020 రంగసాయిపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 911 12777 11866 Vyzbot 07.10.2006
184 20.06.2020 రాజమండ్రి (గ్రామీణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1961 6109 4148 Bhaskaranaidu 15.01.2019
185 20.06.2020 రాజమండ్రి (పట్టణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1804 4964 3160 Bhaskaranaidu 15.01.2019
186 20.06.2020 రామగోవిందపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1303 12468 11165 Vyzbot 07.10.2006
187 20.06.2020 రామచంద్రపురం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2038 5173 3135 Chaduvari 15.11.2018
188 20.06.2020 రామవారిపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1151 12352 11201 Vyzbot 07.10.2006
189 20.06.2020 వెన్నంపల్లె వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1259 12709 11450 Vyzbot 07.10.2006
190 20.06.2020 రామాపురం మండలం (వైఎస్‌ఆర్ జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1889 5051 3162 Bhaskaranaidu 17.01.2019
191 20.06.2020 రెట్లపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1291 12831 11540 Vyzbot 07.10.2006
192 20.06.2020 లక్ష్మక్కపల్లి (పెదచెర్లోపల్లి) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2068 13614 11546 Mpradeepbot 27.06.2007
193 20.06.2020 లింగంగుంట (పొన్నలూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1280 12871 11591 Mpradeepbot 27.06.2007
194 20.06.2020 లింగారెడ్డిపల్లె (కొమరోలు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1270 12765 11495 Mpradeepbot 27.06.2007
195 20.06.2020 వట్లబయలు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 927 12405 11478 Vyzbot 07.10.2006
196 20.06.2020 వాసెపల్లిపాడు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1891 12183 10292 Vyzbot 07.10.2006
197 20.06.2020 విశ్వనాధపురం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1713 14125 12412 Mpradeepbot 27.06.2007
198 20.06.2020 వీరరామాపురం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1779 13126 11347 Vyzbot 07.10.2006
199 21.06.2020 వీరవాసరం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1828 4810 2982 Bhaskaranaidu 17.01.,2019
200 21.06.2020 వెంకటయ్య చెరువు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 911 12374 11463 Vyzbot 07.10.2006
201 21.06.2020 వెంగళాపురం (లింగసముద్రము) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1320 13277 11957 Mpradeepbot 27.06.2007
202 21.06.2020 వెలగపూడి (టంగుటూరు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1990 12036 10046 Chaduvari 26.12.2006
203 21.06.2020 వెల్దాం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 615 14431 13816 Bhaskaranaidu 23.01.2019
204 21.06.2020 వేముల (ముండ్లమూరు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1145 12667 11522 Vyzbot 07.10.2006
205 21.06.2020 కొత్తగూడెం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 985 3469 2484 Chaduvari 22.11.2018
206 21.06.2020 సూర్యాపేట మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1743 3964 2221 Chaduvari 23.11.2018
207 21.06.2020 సిర్గాపూర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1686 3557 1871 Chaduvari 12.12.2018
208 21.06.2020 సిరిసిల్ల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1693 3921 2228 Vyzbot 22.09.2006
209 21.06.2020 సింగరాయకొండ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1421 5455 4034 Chaduvari 16.11.2018
210 21.06.2020 సంబేపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1909 5455 3546 Bhaskaranaidu 17.01.2019
211 21.06.2020 సిద్దిపేట (పట్టణ) మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1959 3799 1840 Chaduvari 22.11.2018
212 21.06.2020 పి.వి. నరసింహారావు ఎక్స్‌ప్రెస్ పైదారి వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు పి.వి. నరసింహారావు ఎక్స్‌ప్రెస్ వే పేజీకి దారిమార్పు చేసాను -- Sssprkrao 05.10.2011
213 21.06.2020 సంతమాగులూరు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1755 5309 3554 Bhaskaranaidu 12.01.2019
214 21.06.2020 సంగారెడ్డి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1854 4400 2546 Chaduvari 22.11.2018
215 22.06.2020 వేములవాడ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1822 4012 2190 Chaduvari 22.11.2018
216 22.06.2020 వేముల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1918 4938 3020 Bhaskaranaidu 17.01.2019
217 22.06.2020 వరంగల్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 6067 1638 -4429 Mpradeepbot 26.04.2006
218 22.06.2020 యర్రగుంట్ల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2078 5912 3834 Chaduvari 15.11.2018
219 23.06.2020 కురిచేడు మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1863 5451 3588 JVRKPRASAD 07.02.2019
220 23.06.2020 నిర్మల్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1450 4533 3083 Chaduvari 21.11.2018
221 23.06.2020 మెండోర మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1571 3893 2322 00raviteja 27.02.2017
222 23.06.2020 చుంచుపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1117 4992 3875 Chaduvari 22.11.2018
223 24.06.2020 చొప్పదండి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 2026 5184 3158 Ajaybanbi 23.01.2019
224 24.06.2020 జగిత్యాల మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 820 4458 3638 Chaduvari 21.11.2018
225 24.06.2020 జనగాం మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1653 8040 6387 Chaduvari 23.11.2018
226 24.06.2020 కంది మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1460 4080 2620 Chaduvari 09.11.2018
227 24.06.2020 కొండమల్లేపల్లి మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1474 6074 4600 Chaduvari 23.11.2018
228 25.06.2020 నస్పూర్ మండలం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1364 4676 3312 Chaduvari 21.11.2018
229 25.06.2020 ఆత్మకూరు (వనపర్తి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1714 10888 9174 Mpradeepbot 24.04.2006
230 26.06.2020 ఎడవల్లి (లింగపాలెం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 817 15275 14458 Vyzbot 07.10.2006
231 26.06.2020 ఎల్లారెడ్డి (కామారెడ్డి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 676 7231 6555 వైజాసత్య 19.02.2006
232 26.06.2020 ఉమ్మనపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1688 13241 11553 Vyzbot 07.10.2006
233 26.06.2020 ఎనికేపాడు (సంతనూతలపాడు) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1643 13486 11843 అజ్ఞాతవాడుకరి 01.05.2014
234 26.06.2020 ఏ. కొత్తపల్లి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1712 16530 14818 Srikumarb 12.02.2011
235 27.06.2020 కళ్యాణదుర్గం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1537 9939 8402 Mpradeepbot 20.042006
236 27.06.2020 దొండపాడు (కందుకూరు మండలం) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1839 12907 11068 Chaduvari 26.12.2006
237 27.06.2020 మొగళ్ళూరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 896 13109 12213 అజ్ఞాతవాడుకరి 09.12.2015
238 28.06.2020 కొమ్మాది వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1901 4305 2404 అజ్ఞాతవాడుకరి 09.02.2011
239 28.06.2020 జైనూర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1146 7483 6337 Mpradeepbot 19.04.2006
240 28.06.2020 పటాన్‌చెరు వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 902 8613 7711 Mpradeepbot 25.04.2006
241 29.06.2020 పెందుర్తి వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1027 6566 5539 Chaduvari 14.09.2019
243 29.06.2020 రామచంద్రాపురం (సంగారెడ్డి జిల్లా) వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1017 8269 7252 Mpradeepbot 25.04.2006
243 30.06.2020 శివరాంపల్లి జాగీర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 684 3643 2959 Vyzbot 16.08.2007
244 30.06.2020 పెదగంట్యాడ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 931 6602 5671 Chaduvari 14.09.2019
245 30.06.2020 యర్రగుంట్ల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1867 5733 3866 వైజాసత్య 19.10.2005

జూలైసవరించు

2020 సం. జులై నెలలో అభివృద్ధి చేసిన మొలక వ్యాసాలు
క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 01.07.2020 శ్రీరాంనగర్ వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1095 6384 5289 అజ్ఞాత వాడుకరి 02.04.2007
2 01.07.2018 రంపచోడవరం పట్టణం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు రంపచోడవరం వ్యాసం పేజీలో విలీనం Chaduvari 15.11.2018
3 02.07.2020 రంపచోడవరం వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు 1821 5722 3901 Chaduvari 15.11.2018
4 02.07.2020 డా. రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1181 11421 10240 బాటసారి 21.12.2006
5 03.07.2020 కామారెడ్డి పురపాలక సంఘం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1810 8043 6233 C.Chandra Kanth Rao 16.03.2014
6 03.07.2020 మహబూబాబాదు పురపాలక సంఘం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1799 6489 4690 C.Chandra Kanth Rao 07.03.2014
7 03.07.2020 కర్మన్‌ఘాట్ వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1513 8819 7306 రహ్మానుద్దీన్ 15.02.2013
8 03.07.2020 అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ, దేవగఢ్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1901 11970 10069 YVSREDDY 22.02.2020
9 04.07.2020 నిమ్మగడ్డి వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1789 8780 6991 Rajasekhar 21.11.2007
10 04.07.2020 మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1059 7882 6823 Gattagoni 04.02.2008
11 05.07.2020 ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1802 6645 4843 Rajasekhar 05.08.2009
12 06.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1794 9501 7707 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
13 06.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌరాష్ట్ర వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1043 9446 8403 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
14 07.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండోర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 924 4040 3116 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
15 07.07.2020 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనూర్ & జైపూర్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1981 4952 2971 C.Chandra Kanth Rao 04.12.2007
16 07.07.2020 ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1696 12714 11018 Sirapriyadassi 28.07.2008
17 08.07.2020 కార్యాలయం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1585 6101 4516 Rajasekhar 03.01.2008
18 09.07.2020 ఆచార్య ఎన్‌.జి.రంగా వ్యవసాయ కళాశాల, బాపట్ల వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1394 7169 5775 Varudhini 08.06.2007
19 10.07.2020 లకుముకి పిట్ట వర్గం:జంతుశాస్త్రం మొలక వ్యాసాలు 1822 5661 3839 Ch Maheswara Raju 22.02.2020
20 11.07.2020 పొన్నగంటికూర వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 970 13105 12135 Bhaskaranaidu 06.05.2012
21 12.07.2020 మత్స్య పురాణం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1925 7773 5848 T.sujatha 19.02.2010
22 12.07.2020 ప్రియవ్రతుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2006 10484 8478 Bhaskaranaidu 15.03.2014
23 13.07.2020 ఇంద్రద్యుమ్నుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1682 13100 11418 Bhaskaranaidu 15.03.2014
24 13.07.2020 ముఖ్య కార్యనిర్వాహక అధికారి వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1712 8236 6524 YVSREDDY 12.08.2015
25 14.07.2020 మంథర వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1481 8815 7334 Rajasekhar1961 04.06.2011
26 14.07.2020 మలబారు వేప వర్గం:వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 783 7716 6933 అజ్ఞాత వాడుకరి 19.10.2014
27 15.07.2020 వాయుదేవుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 706 15860 15154 Rajasekhar1961 26.09.2008
28 15.07.2020 శబరి వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 787 12459 11672 Rajasekhar1961 24.07.2009
29 17.07.2020 బంగారు పతకం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1788 7375 5587 రవిచంద్ర 17.03.2010
30 18.07.2020 కన్నడ సినిమా రంగం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1929 10736 8807 Meena gayathri.s 01.12.2016
31 18.07.2020 ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 977 6038 5061 కాసుబాబు 08.09.2006
32 19.07.2020 వరుణుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1446 10956 9510 YVSREDDY 26.06.2013
33 19.07.2020 శూర్పణఖ వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 893 11401 10508 రవిచంద్ర 12.10.2007
34 20.07.2020 కర్మాగారం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1483 6193 4710 Rajasekhar1961 12.08.2008
35 20.07.2020 దేనా బ్యాంకు వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1998 9228 7230 C.Chandra Kanth Rao 10.12.2007
36 21.07.2020 రామాలయం (ప్రాముఖ్యత) వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1210 5986 4776 Chaduvari 22.11.2006
37 21.07.2020 అమరావతి (స్వర్గం) వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1876 7715 5839 కాసుబాబు 15.07.2008
38 22.07.2020 గోల్కొండ వజ్రం వర్గం:చరిత్ర మొలక వ్యాసాలు 1970 10689 8719 YVSREDDY 23.06.2014
39 22.07.2020 గురువారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 781 5342 4561 Veeven 20.03.2006
40 23.07.2020 బుధవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1441 5866 4425 Veeven 20.03.2006
41 23.07.2020 మంగళవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 717 5475 4758 Veeven 20.03.2006
42 24.07.2020 శనివారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1387 11811 10424 Veeven 18.03.2006
43 25.07.2020 శుక్రవారం వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1819 10041 8222 Veeven 20.03.2006
44 26.07.2020 ఫిబ్రవరి వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1680 7382 5702 Veeven 24.02.2006
45 26.07.2020 ఋణానుబంధం వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 548 13706 13158 Mpradeepbot 03.07.2007
46 27.07.2020 అక్టోబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 450 17837 17387 Veeven 01.03.2006
47 28.07.2020 ఆగష్టు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 1855 20428 18573 Veeven 01.03.2006
48 28.07.2020 శాఖా గ్రంథాలయం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1296 7230 5934 Gopiradha 20.04.2016
49 29.07.2020 ఏప్రిల్ వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 344 20062 19718 Veeven 01.03.2006
50 29.07.2020 జూన్ వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 325 18758 18433 Veeven 01.03.2006
51 30.07.2020 జూలై వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 324 18731 18407 Veeven 01.03.2006
52 30.07.2020 నవంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 333 21339 21006 Veeven 01.03.2006
53 31.07.2020 మే వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 620 20351 19731 Veeven 01.03.2006
54 31.07.2020 సెప్టెంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 350 17866 17516 Veeven 01.03.2006
55 31.07.2020 డిసెంబరు వర్గం:తేదీ మొలక వ్యాసాలు 2017 19375 17358 వైజాసత్య 30.11.2005

ఆగష్టుసవరించు

క్ర.సం విస్తరణ తేదీ వ్యాసం పేరు మొలక వర్గం ముందు పరిమాణం తరువాతి పరిమాణం చేర్చిన బైట్లు పేజీ సృష్టించిన వాడుకరి పేజీ సృష్టించిన తేదీ
1 01.08.2020 హిందూ సామ్రాజ్య దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1367 9148 7781 YVSREDDY 31.05.2015
2 01.08.2020 తమాల వృక్షం వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 2050 10514 8464 Hnaluru 18.02.2018
3 02.08.2020 నల్ల తుమ్మ వృక్షశాస్త్రపు మొలక వ్యాసాలు 1781 7497 5716 అజ్ఞాత వాడుకరి 14.11.2010
4 02.08.2020 జాతీయ టెడ్డీబేర్ దినోత్సవం వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 2639 7067 4428 YVSREDDY 09.09.2014
5 03.08.2020 ఆప్తమిత్రులు వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1782 9715 7933 Vyzbot 07.08.2006
6 03.08.2020 బడ్జెటు వర్గం:ఆర్థిక మొలక వ్యాసాలు 1715 12959 11244 Chavakiran 17.09.2205
7 04.08.2020 సత్యయుగం వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1586 8162 6576 Chavakiran 15.01.2005
8 05.08.2020 ఈ సంవత్సరం కాలెండరు వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 234 4690 4456 Arkrishna 23.12.2013
9 05.08.2020 నైఋతి వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 405 6383 5978 Rajasekhar1961 12.111.2007
10 05.08.2020 వాయువ్యం వర్గం:కాలం మొలక వ్యాసాలు 416 8054 7638 Rajasekhar1961 12.11.2007
11 06.08.2020 రాసిపురం తాలూకా వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1486 4649 3163 Kaliru 08.05.2018
12 06.08.2020 కాళేశ్వరరావు మార్కెటు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1002 8593 7591 Vijayamounika 16.12.2013
13 07.08.2020 సంఘటన వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1891 7220 5329 Rajasekhar1961 18.10.2008
14 07.08.2020 అనిరుద్ధుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1517 17228 15711 Rajasekhar1961 25.05.2013
15 08.08.2020 గుహాలయాలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 717 15867 15150 YVSREDDY 10.08.2012
16 08.08.2020 ఎర్రవరం గుహలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1857 2686 829 T.sujatha 10.23.2016
17 08.08.2020 చంచల్‌గూడ జైలు వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 1613 9591 7978 Nrahamthulla 13.01.2009
18 09.08.2020 మౌంట్ సిన్హా వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 963 6777 5814 YVSREDDY 02.7.2014
19 09.08.2020 2016 మే 11 బాగ్దాద్ బాంబుదాడులు వర్గం:ఘటన మొలక వ్యాసాలు 1592 6313 4721 Pavan santhosh.s 14.05.2016
20 10.08.2020 హిమ్మత్ పురా ఆనంద్ బస్తీ వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు 2044 3241 1197 వాడుకరి:Ajaybanbi 31.07.2019
21 11.08.2020 రంభ వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 795 7476 6681 Rajasekhar1961 11.03.2008
22 11.08.2020 ఘృతాచి వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2068 6946 4878 Rajasekhar1961 09.06.2008
23 11.08.2020 సహజన్య వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1850 3200 1350 Pavan santhosh.s 12.03.2014
24 11.08.2020 భూగోళం వర్గం:భౌగోళిక మొలక వ్యాసాలు భూమి వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు -- వాడుకరి:కాసుబాబు 31.01.2007
25 12.08.2020 పోలిట్‌బ్యూరో వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 933 6412 5479 వాడుకరి:Pvr726 23.05.2014
26 12.08.2020 బాత్ పార్టీ వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1672 7226 5554 అజ్ఞాతవాడుకరి 03.11.2008
27 12.08.2020 రాష్ట్రం వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 955 7307 6352 అజ్ఞాతవాడుకరి 06.02.2008
28 12.08.2020 ప్రతిపక్ష నాయకుడు వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1558 6242 4684 YVSREDDY 16.05.2014
29 13.08.2020 రాజకీయవేత్త వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1659 7739 6080 YVSREDDY 07.07.2013
30 13.08.2020 మంత్రి వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1585 3819 2234 Rajasekhar1961 27.12.2007
31 13.08.2020 చట్టసభలు వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1821 8515 6694 అజ్ఞాతవాడుకరి 23.12.2006
32 14.08.2020 భారత పార్లమెంటు ఎన్నికలు, 2009 వర్గం:రాజకీయాల మొలక వ్యాసాలు 1262 14443 13181 రవిచంద్ర 17.05.2009
33 14.08.2020 సంగీత పాఠశాల వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1938 12015 10077 YVSREDDY 31.01.2016
34 15.08.2020 సహవిద్య వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 2040 17750 15710 YVSREDDY 04.03.2016
35 15.08.2020 విద్యా మండలి వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1864 4824 2960 YVSREDDY 03.03.2016
36 15.08.2020 శిక్షణ వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1409 3705 2296 YVSREDDY 26.03.2016
37 15.08.2020 స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వర్గం:విద్యాలయాల మొలక వ్యాసాలు 1537 5809 4272 వాడుకరి:Alakapudi 24.11.2009
0
38 16.08.2020 భారతదేశంలోని జపనీస్ కార్లు     వర్గం:ఆర్థిక మొలక వ్యాసాలు 1959 5809 3850 వాడుకరి:Veera.sj 03.05.2010
39 16.08.2020 కూపన్ మాల్ వర్గం:ఆర్థిక మొలక వ్యాసాలు 1794 4208 2414 వాడుకరి:Veera.sj 22.08.2010
40 17.08.2020 రాచరికం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 273 11045 10772 రవిచంద్ర 21.02.2008
41 17.08.2020 కుశనాభుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1079 5855 4776 వాడుకరి:Bhaskaranaidu 14.03.2014
42 17.08.2020 చిత్రకేతుఁడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 2076 6289 4213 వాడుకరి:Bhaskaranaidu 25.02.2014
43 18.08.2020 గడియార స్తంభం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1936 8980 7044 వాడుకరి:రవిచంద్ర 20.04.2011
44 18.08.2020 ఆయిల్ అండ్ నాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1696 9535 7839 వాడుకరి:రవిచంద్ర 20.03.2010
45 20.08.2020 ఆకాశహర్మ్యం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1474 12733 11259 YVSREDDY 02.07.2014
46 21.08.2020 కొత్త ముడివేముల వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు ముడివేముల వ్యాసం పేజీకి తరలించాను వాడుకరి:T.sujatha 27.04.2013
47 21.08.2020 అమెస్ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1990 6836 4846 YVSREDDY 19.07.2016
48 22.08.2020 గౌహతి- సికింద్రాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 781 5844 5063 Subramanyam parinam 13.10.2018
49 22.08.2020 చింతామణి (రత్నం) వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1550 10995 9445 వాడుకరి:Rajasekhar1961 16.03.2009
50 23.08.2020 తిరుపతి - కరీంనగర్ సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 1637 5681 4044 User:JVRKPRASAD 30.11.2015
51 23.08.2020 చాముండి ఎక్స్‌ప్రెస్ వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు 2010 5202 3192 User:JVRKPRASAD 01.10.2015
52 23.08.2020 రేవతి వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 253 6832 6579 వాడుకరి:Rajasekhar1961 21.04.2008
53 24.08.2020 జలవిద్యుత్ కేంద్రాలు వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు జలవిద్యుత్ కేంద్రాలు జాబితాకు తరలించాను వాడుకరి:B.K.Viswanadh 05.11.2007
54 25.08.2020 గృహోపకరణాలు వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు 1533 16173 14640 YVSREDDY 26.08.2012
55 25.08.2020 దంతిపార వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 29.04.2012
56 25.08.2020 గొడ్డలి వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 15.12.2007
57 25.08.2020 దోకురుపార వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 29.04.2012
58 25.08.2020 పలుగుపార వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు వ్యవసాయ పరికరాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 29.04.2012
59 25.08.2020 అపక వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Bhaskaranaidu 30.05.2013
60 25.08.2020 మూకుడు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:B.K.Viswanadh 21.12.2013
61 25.08.2020 తలుపు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 21.07.2008
62 25.08.2020 తువ్వాలు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Nagaraju raveender 23.03.2009
63 25.08.2020 తొట్టి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 08.04.2009
64 25.08.2020 తక్కెడ వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:B.K.Viswanadh 28.10.2007
65 25.08.2020 తలగడ వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Nagaraju raveender 23.03.209
66 25.08.2020 ద్వారం వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 16.04.2008
67 25.08.2020 చట్టి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Bhaskaranaidu 30.05.2013
68 25.08.2020 చుట్ట కుదురు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Bhaskaranaidu 30.05.2013
69 25.08.2020 దుప్పటి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు YVSREDDY 12.12.2012
70 25.08.2020 పిడక వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:సుల్తాన్ ఖాదర్ 20.09.2011
71 25.08.2020 పరుపు వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 29.11.2007
72 25.08.2020 గరిటె వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 01.11.2010
73 25.08.2020 సోఫా వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 19.08.2008
74 25.08.2020 బెంచి వర్గం:గృహ వస్తువుల మొలక వ్యాసాలు గృహోపకరణాలు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు Rajasekhar1961 10.08.2008
75 26.08.2020 తహసీల్దార్ వర్గం:సామాజిక మొలక వ్యాసాలు 1504 5615 4111 వాడుకరి:Nrahamthulla 07.07.2008
76 28.08.2020 తెలుగు వెలుగు వర్గం:మీడియా మొలక వ్యాసాలు 1727 5003 3276 వాడుకరి:Pavan santhosh.s 19.12.2013
77 28.08.2020 వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రము ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు వేంకటేశ్వరుడు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 06.06.2012
78 28.08.2020 శ్రీ లలితా అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రము ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు పార్వతి వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Aja1210 16.11.2010
79 28.08.2020 రత్నమాల (రామాయణం) వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు జనకుడు వ్యాసం పేజీకి దారిమార్పు వాడుకరి:Dev 01.03.2008
80 29.08.2020 రిక్షా వర్గం:పరికరాల మొలక వ్యాసాలు 1239 13294 12055 వాడుకరి:B.K.Viswanadh 30.01.2009
81 29.08.2020 కలుపు వర్గం:వ్యవసాయ మొలక వ్యాసాలు కలుపుమొక్క వ్యాసానికి దారిమార్పు YVSREDDY 11.11.2012
82 30.08.2020 రాధ వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1037 12373 11336 వాడుకరి:Rajasekhar1961 12.03.2008
83 30.08.2020 పట్టాభిషేకం వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1303 9090 7787 వాడుకరి:Rajasekhar1961 21.07.2008
84 30.08.2020 పుష్కరిణి వర్గం:ఆధ్యాత్మిక మొలక వ్యాసాలు 1779 6836 5057 YVSREDDY 01.04.2012
85 30.08.2020 విరాటుడు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు 1371 8602 7231 వాడుకరి:మురళీధర్ 01.06.2008
86 30.08.2020 ఎబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1419 3607 2188 అజ్ఞాతవాడుకరి 15.10.2009
87 30.08.2020 స్మిత్ అద్దకపు గాజు కిటికీల సంగ్రహాలయం వర్గం:సంస్థల మొలక వ్యాసాలు 1998 6974 4976 వాడుకరి:Navamoini 08.12.2009
88 30.08.2020 రూపకాలంకారము వర్గం:సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు 1236 2651 1415 అజ్ఞాతవాడుకరి 27.02.2015
89 30.08.2020 రూపకాలంకారం వర్గం:సాహిత్యం మొలక వ్యాసాలు రూపకాలంకారము వ్యాసానికి దారిమార్పు అజ్ఞాతవాడుకరి 11.01.2019
90 30.08.2020 విరాట రాజు వర్గం:పౌరాణిక వ్యక్తుల మొలక వ్యాసాలు విరాటుడు వ్యాసానికి దారిమార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 02.06.2008
91 30.08.2020 గోగర్భం ఆనకట్ట వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు తిరుమల వ్యాసానికి దారిమార్పు YVSREDDY 19.08.2016
92 30.08.2020 తిరుమల ఉభయ నాంచారులు వర్గం:మౌలిక సదుపాయాల మొలక వ్యాసాలు తిరుమల వ్యాసానికి దారిమార్పు వాడుకరి:YVSREDDY 10.03.2012
93 30.08.2020 వీర నాట్యం వర్గం:కళల మొలక వ్యాసాలు వీరనాట్యమే వీరుల కొలువు వ్యాసానికి దారిమార్పు వాడుకరి:Ajaybanbi 05.09.2017
94 31.08.2020 సిరా వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 2052 8246 6194 వాడుకరి:Rajasekhar1961 18.03.2009
95 31.08.2020 తాడు ఆట వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 04.10.2004
96 31.08.2020 దాగుడు మూతలు (పిల్లలు ఆడుకునే ఆట) వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:కాసుబాబు 12.04.2007
97 31.08.2020 దాడి ఆట వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:Rajasekhar1961 12.11.2011
98 31.08.2020 వెన్నెటి గుడ్లు వర్గం:ఆటల మొలక వ్యాసాలు తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ క్రీడలు వ్యాసానికి దారి మార్పు వాడుకరి:రవిచంద్ర 19.01.2008
99 31.08.2020 మేజర్ చంద్రకాంత్ వర్గం:తెలుగు సినిమా మొలక వ్యాసాలు 1257 6684 5427 వాడుకరి:Vyzbot 16.03.2007
100 31.08.2020 నీలమణి వర్గం:ఇంకా వర్గీకరించని మొలక వ్యాసాలు 1249 8127 6878 వాడుకరి:Rajasekhar1961 24.09.2007