పేర్ల వారీగా తెలుగు సినిమాల జాబితా


 1. 20వ శతాబ్దం (సినిమా)
 1. 420 (సినిమా)
 2. 47 రోజులు
 1. 9 నెలలు
 1. అంకితం
 2. అంకురం
 3. అంకుల్
 4. అంకుశం
 5. అంగడిబొమ్మ
 6. అంగరక్షకుడు
 7. అండమాన్ అమ్మాయి
 8. అంతం
 9. అంతం కాదిది ఆరంభం
 10. అంతఃపురం
 11. అంతస్తులు
 12. అంతా ఇంతే
 13. అంతా పెద్దలే
 14. అంతా మన మంచికే (1972 సినిమా )
 15. అంతా మన మంచికే (2000 సినిమా )
 16. అంతా మనవాళ్లే
 17. అంతిమతీర్పు
 18. అంతులేని కథ
 19. అంతులేని వింతకథ
 20. అంతులేని హంతకుడు
 21. అంతేకావాలి
 22. అందం కోసం పందెం
 23. అందగాడు
 24. అందగాడు (2005 సినిమా)
 25. అందగాడు (2017 సినిమా)
 26. అందడు ఆగడు
 27. అందమె ఆనందం
 28. అందమైన అనుభవం
 29. అందరికంటే ఘనుడు
 30. అందరికంటే మొనగాడు
 31. అందరికి మొనగాడు
 32. అందరూ అందరే
 33. అందరూ దొంగలే
 34. అందరూ బాగుండాలి
 35. అందరూ మంచివారే
 36. అందరూ హీరోలే
 37. అందాల రాముడు (2006 సినిమా)
 38. అందాల రాముడు (1973 సినిమా)
 39. అందాలరాజు
 40. అందాలరాశి
 41. అందీఅందని ప్రేమ
 42. అక్క పెత్తనం చెల్లెలి కాపురం
 43. అక్కమొగుడు
 44. అక్కమొగుడు చెల్లెలి కాపురం
 45. అక్కా చెల్లెలు
 46. అక్కా తమ్ముడు
 47. అక్కా బాగున్నావా
 48. అక్కాచెల్లెళ్లు (1957 సినిమా)
 49. అక్కాచెల్లెళ్లు (1993 సినిమా)
 50. అక్కుంబక్కుం
 51. అక్బర్ సలీం అనార్కలి
 52. అక్షింతలు
 53. అఖండుడు
 54. అగ్గిదొర
 55. అగ్గిపిడుగు
 56. అగ్గిబరాటా
 57. అగ్గిమీద గుగ్గిలం
 58. అగ్గిరవ్వ (1981 సినిమా)
 59. అగ్గిరవ్వ (1968 సినిమా)
 60. అగ్గిరవ్వలు
 61. అగ్గిరాజు
 62. అగ్గిరాముడు (1954 సినిమా)
 63. అగ్గిరాముడు (1990 సినిమా)
 64. అగ్గివీరుడు
 65. అగ్ని (సినిమా)
 66. అగ్ని సంస్కారం
 67. అగ్నికెరటాలు
 68. అగ్నిగుండం
 69. అగ్నిజ్వాల
 70. అగ్నినక్షత్రం
 71. అగ్నిపరీక్ష (1951 సినిమా)
 72. అగ్నిపరీక్ష (1970 సినిమా)
 73. అగ్నిపరీక్ష (1981 సినిమా)
 74. అగ్నిపర్వతం
 75. అగ్నిపుత్రుడు
 76. అగ్నిపుష్పం
 77. అగ్నిపూలు
 78. అగ్నిప్రవేశం
 79. అగ్నిసమాధి
 80. అగ్నిసాక్షి
 81. అగ్రిమెంట్
 82. అజాతశత్రువు
 83. అజేయుడు (1979 సినిమా)
 84. అజేయుడు (1987 సినిమా)
 85. అడవి దివిటీలు
 86. అడవి దొంగ
 87. అడవి పిల్ల
 88. అడవి మనుషులు
 89. అడవి యోధుడు
 90. అడవి రాజా (1970 సినిమా)
 91. అడవి రాజా (1986 సినిమా)
 92. అడవి రాముడు
 93. అడవి వీరుడు
 94. అడవి సింహాలు
 95. అడవిచుక్క
 96. అడవిదొంగలు
 97. అడవిదొర
 98. అడవిలో అన్న
 99. అడవిలో అభిమన్యుడు
 100. అడవిలో అర్ధరాత్రి
 101. అడుగు జాడలు (1966 సినిమా)
 102. అతడు (సినిమా)
 103. అతని కంటే ఘనుడు
 104. అతనెవరు
 105. అతిరధుడు
 106. అత్తకియముడు అమ్మాయికిమొగుడు
 107. అత్తకు కొడుకు మామకు అల్లుడు
 108. అత్తగారి పెత్తనం
 109. అత్తగారు కొత్తకోడలు
 110. అత్తగారు జిందాబాద్
 111. అత్తగారూ స్వాగతం
 112. అత్తను దిద్దిన కోడలు
 113. అత్తపోరు
 114. అత్తమెచ్చిన అల్లుడు
 115. అత్తలు కోడళ్లు
 116. అత్తవారిల్లు
 117. అత్తసొమ్ము అల్లుడుదానం
 118. అత్తా ఒకింటి కోడలే
 119. అత్తా నీకొడుకు జాగ్రత్త
 120. అత్తాకోడళ్లు
 121. అత్తింటి కాపురం
 122. అత్తింట్లో అద్దెమొగుడు
 123. అత్తిలి సత్తిబాబు ఎల్కేజీ
 124. అదిగో అల్లదిగో
 125. అదిరింది అల్లుడు
 126. అదిరింది గురూ
 127. అదృశ్య హంతకుడు
 128. అదృష్ట జాతకుడు
 129. అదృష్ట దేవత
 130. అదృష్టం
 131. అదృష్టదీపుడు
 132. అదృష్టవంతుడు (1980 సినిమా)
 133. అదృష్టవంతుడు (1989 సినిమా)
 134. అదృష్టవంతురాలు
 135. అదృష్టవంతులు
 136. అదృష్టవతి
 137. అద్దాలమేడ (1981 సినిమా)
 138. అద్దాలమేడ (1964 సినిమా)
 139. అనంతరాగాలు
 140. అనగనగా ఒక అమ్మాయి
 141. అనగనగా ఒక తండ్రి
 142. అనగనగా ఒక రాజు
 143. అనసూయ (1935 సినిమా)
 144. అనసూయ (1936 సినిమా)
 145. అనసూయమ్మగారి అల్లుడు
 146. అనాదిగా ఆడది
 147. అనార్కలి
 148. అనుకున్నది సాధిస్తా
 149. అనుగ్రహం
 150. అనుబంధం
 151. అనుబంధాలు
 152. అనుభవించు రాజా అనుభవించు
 153. అనుమానం
 154. అనుమానం పెనుభూతం
 155. అనుమానాస్పదం
 156. అనురాగ దేవత
 157. అనురాగం
 158. అనురాగబంధం
 159. అనురాగాలు
 160. అనూరాధ (1971 సినిమా)
 161. అన్న (సినిమా)
 162. అన్నదమ్ముల శపధం
 163. అన్నదాత
 164. అన్నపూర్ణ
 165. అన్నపూర్ణమ్మగారి అల్లుడు
 166. అన్నమయ్య (సినిమా)
 167. అన్నయ్య
 168. అన్నవరం (సినిమా)
 169. అన్నా చెల్లెలు (1960 సినిమా)
 170. అన్నా చెల్లెలు (1988 సినిమా)
 171. అన్నా చెల్లెలు (1993 సినిమా)
 172. అన్నా తమ్ముడు (1958 సినిమా)
 173. అన్నా తమ్ముడు (1990 సినిమా)
 174. అన్నా నీ అనురాగం (1988 సినిమా)
 175. అన్నాతమ్ముడు
 176. అన్నాతమ్ముల కథ
 177. అన్నాతమ్ముల శపధం
 178. అన్నాదమ్ముల సవాల్
 179. అన్నావదిన
 180. అన్వేషణ
 181. అపనిందలు ఆడవాళ్లకేనా?
 182. అపరిచితులు
 183. అపవాదు
 184. అపూర్వ సహోదరులు (1950 సినిమా)
 185. అపూర్వ సహోదరులు (1986 సినిమా)
 186. అపూర్వ సహోదరులు (1989 సినిమా)
 187. అప్పగింతలు
 188. అప్పుచేసి పప్పుకూడు (1959 సినిమా)
 189. అప్పుచేసి పప్పుకూడు (2008 సినిమా)
 190. అప్పుల అప్పారావు
 191. అబ్బాయిగారి పెళ్ళి
 192. అబ్బాయిగారు
 193. అబ్బాయిగారు - అమ్మాయిగారు
 194. అభినందన
 195. అభిమన్యుడు (సినిమా)
 196. అభిమానం
 197. అభిమానవంతులు
 198. అభిమానవతి
 199. అభిలాష
 200. అభిషేకం
 201. అభిసారిక (సినిమా)
 202. అమర ప్రేమ
 203. అమర సందేశం
 204. అమరకవి
 205. అమరజీవి (1956 సినిమా)
 206. అమరజీవి (1983 సినిమా)
 207. అమరదీపం
 208. అమరశిల్పి జక్కన
 209. అమాయక చక్రవర్తి
 210. అమాయకుడు
 211. అమాయకుడు కాదు అసాధ్యుడు
 212. అమాయకురాలు
 213. అమావాస్య చంద్రుడు
 214. అమూల్య కానుక
 215. అమృతకలశం
 216. అమెరికా అబ్బాయి
 217. అమెరికా అమ్మాయి
 218. అమెరికా అల్లుడు
 219. అమెరికా రాముడు
 220. అమ్మ (1939 సినిమా)
 221. అమ్మ (1975 సినిమా)
 222. అమ్మ ఎవరికైనా అమ్మ
 223. అమ్మ మనసు
 224. అమ్మ రాజీనామా
 225. అమ్మకడుపు చల్లగా
 226. అమ్మకొడుకు
 227. అమ్మకోసం
 228. అమ్మదొంగా
 229. అమ్మనా కోడలా
 230. అమ్మమాట
 231. అమ్మలక్కలు
 232. అమ్మా అమ్మను చూడాలనివుంది
 233. అమ్మా దుర్గమ్మ
 234. అమ్మా నాగమ్మ
 235. అమ్మా నాన్న కావాలి
 236. అమ్మానాన్న
 237. అమ్మాయి కాపురం
 238. అమ్మాయి కావాలి
 239. అమ్మాయి పెళ్ళి
 240. అమ్మాయి మనసు
 241. అమ్మాయికి మొగుడు మామకు యముడు
 242. అమ్మాయిల శపధం
 243. అమ్మాయిలూ జాగ్రత్త
 244. అమ్మో అల్లుడా
 245. అమ్మో ఒకటోతారీఖు
 246. అమ్మో పోలీసోళ్లు
 247. అమ్మోరు
 248. అయినవాళ్లు
 249. అయోధ్య రామయ్య
 250. అయ్యప్పస్వామి మహత్యం
 251. అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య
 252. అరణ్యం
 253. అరణ్యకాండ
 254. అరబ్బీ వీరులు రబాక్
 255. అరుంధతి
 256. అరుణ కిరణం
 257. అర్జున గర్వభంగము
 258. అర్జున్ (1987 సినిమా)
 259. అర్జున్ (2004 సినిమా)
 260. అర్ధరాత్రి
 261. అర్ధరాత్రి స్వతంత్రం
 262. అర్ధాంగి (1955 సినిమా)
 263. అర్ధాంగి (1977 సినిమా)
 264. అర్ధాంగి (1996 సినిమా)
 265. అలజడి
 266. అలా
 267. అలెగ్జాండర్ (1992 సినిమా)
 268. అల్లరి అమ్మాయిలు
 269. అల్లరి అల్లుడు
 270. అల్లరి కృష్ణయ్య
 271. అల్లరి పాండవులు
 272. అల్లరి పిల్లలు
 273. అల్లరి పెళ్లాం
 274. అల్లరి పెళ్ళికొడుకు
 275. అల్లరి పోలీస్
 276. అల్లరి ప్రియుడు
 277. అల్లరి ప్రేమికుడు
 278. అల్లరి బావ
 279. అల్లరి బుల్లోడు (1978 సినిమా)
 280. అల్లరి బుల్లోడు (2005 సినిమా)
 281. అల్లరి మొగుడు
 282. అల్లరి వయసు
 283. అల్లరిపిల్ల
 284. అల్లరోడు
 285. అల్లావుద్దీన్
 286. అల్లుడా మజాకా
 287. అల్లుడి కోసం
 288. అల్లుడిపోరు అమ్మాయిజోరు
 289. అల్లుడు గారూ జిందాబాద్
 290. అల్లుడు దిద్దిన కాపురం
 291. అల్లుడు పట్టిన భరతం
 292. అల్లుడుగారు
 293. అల్లుడుగారు వచ్చారు
 294. అల్లుడే మేనల్లుడు
 295. అల్లుడొచ్చాడు
 296. అల్లూరి సీతారామరాజు (సినిమా)
 297. అవేకళ్లు
 298. అశోక చక్రవర్తి (1989 సినిమా)
 299. అశోక్
 300. అశ్వత్థామ
 301. అశ్వని (సినిమా)
 302. అశ్వమేధం (1992 సినిమా)
 303. అష్టలక్ష్మి వైభవం
 304. అష్టా చమ్మా
 305. అసలే పెళ్ళైనవాణ్ణి
 306. అసాధ్యుడు (1968 సినిమా)
 307. అసాధ్యుడు (1985 సినిమా)
 308. అసాధ్యుడు (2006 సినిమా)
 309. అసాధ్యులకి అసాధ్యుడు
 310. అసాధ్యులు
 311. అసెంబ్లీరౌడీ
 312. అస్త్రం
 313. అహ! నా పెళ్ళంట! (1987 సినిమా)
 314. అహ నా పెళ్ళంట (2011 సినిమా)
 315. అహంకారి
 316. అహల్య (సినిమా)
 317. అహోబ్రహ్మ ఒహోశిష్య
 1. ఆ ఒక్కటీ అడక్కు
 2. ఆంటీ
 3. ఆంధ్రకేసరి (సినిమా)
 4. ఆకలి (సినిమా)
 5. ఆకలి రాజ్యం
 6. ఆకాశ వీధిలో
 7. ఆకాశరాజు
 8. ఆకాశరామన్న
 9. ఆక్రందన
 10. ఆఖరి క్షణం
 11. ఆఖరి పోరాటం
 12. ఆగష్టు 15 రాత్రి
 13. ఆగ్రహం (1985 సినిమా)
 14. ఆగ్రహం (1991 సినిమా)
 15. ఆజన్మ బ్రహ్మచారి
 16. ఆజాద్
 17. ఆట బొమ్మలు
 18. ఆటగాడు
 19. ఆటోడ్రైవర్
 20. ఆడ జన్మ
 21. ఆడ బ్రతుకు (1965 సినిమా)
 22. ఆడంబరాలు - అనుబంధాలు
 23. ఆడజన్మ (1970 సినిమా)
 24. ఆడదంటే అలుసా
 25. ఆడదాని అదృష్టం
 26. ఆడది
 27. ఆడది గడప దాటితే
 28. ఆడదే ఆధారం
 29. ఆడపడచు
 30. ఆడపడుచు (1967 సినిమా)
 31. ఆడపిల్ల
 32. ఆడపిల్లల తండ్రి
 33. ఆడపిల్లలు అర్ధరాత్రి హత్యలు
 34. ఆడపిల్లలే నయం
 35. ఆడపెత్తనం
 36. ఆడబిడ్డ
 37. ఆడబొమ్మ
 38. ఆడబ్రతుకు
 39. ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే
 40. ఆడవాళ్లు అపనిందలు
 41. ఆడవాళ్లే అలిగితే
 42. ఆడాళ్లా మజాకా?
 43. ఆడాళ్లూ మీకు జోహార్లు
 44. ఆణిముత్యం
 45. ఆణిముత్యాలు
 46. ఆత్మ బంధువులు
 47. ఆత్మకథ
 48. ఆత్మగౌరవం
 49. ఆత్మబంధం
 50. ఆత్మబంధువు
 51. ఆత్మబలం (1964 సినిమా)
 52. ఆత్మబలం (1985 సినిమా)
 53. ఆత్మీయుడు
 54. ఆత్మీయులు
 55. ఆదర్శ కుటుంబం
 56. ఆదర్శ పెళ్ళిల్లు
 57. ఆదర్శ వీరులు
 58. ఆదర్శ సోదరులు
 59. ఆదర్శం (1952 సినిమా)
 60. ఆదర్శం (1992 సినిమా)
 61. ఆది దంపతులు
 62. ఆది పరాశక్తి
 63. ఆదిత్య 369
 64. ఆదిమానవులు
 65. ఆదివారం అమావాస్య
 66. ఆదివారం ఆడవాళ్లకు సెలవు
 67. ఆనంద తాండవం
 68. ఆనందజ్యోతి
 69. ఆనందనిలయం
 70. ఆపద్భాందవుడు
 71. ఆపేక్ష
 72. ఆప్తమిత్రులు
 73. ఆమె (సినిమా)
 74. ఆమె ఎవరు?
 75. ఆమెకథ
 76. ఆయనకిద్దరు
 77. ఆయనగారు
 78. ఆయుధం (సినిమా)
 79. ఆరంభం
 80. ఆరని మంటలు
 81. ఆరాధన
 82. ఆరాధన (1962 సినిమా)
 83. ఆరాధన (1976 సినిమా)
 84. ఆరాధన (1987 సినిమా)
 85. ఆరోప్రాణం
 86. ఆర్తనాదం
 87. ఆలయం
 88. ఆలయదీపం
 89. ఆలయశిఖరం
 90. ఆలాపన
 91. ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1940 సినిమా )
 92. ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1956 సినిమా)
 93. ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1970 సినిమా )
 94. ఆలీబాబా అద్భుతదీపం
 95. ఆలీబాబా అరడజనుదొంగలు
 96. ఆలుమగలు (1957 సినిమా)
 97. ఆలుమగలు (1959 సినిమా)
 98. ఆలుమగలు (1977 సినిమా)
 99. ఆలుమగలు (1995 సినిమా)
 100. ఆలోచించండి
 101. ఆల్‌రౌండర్
 102. ఆవారాగాడు
 103. ఆవిడా మా ఆవిడే
 104. ఆవిడే శ్యామల
 105. ఆవేశం (1980 సినిమా)
 106. ఆవేశం (1994 సినిమా)
 107. ఆశయం
 108. ఆశలసందడి
 109. ఆశాజీవులు
 110. ఆశాజ్యోతి
 111. ఆషాడం పెళ్ళికొడుకు
 112. ఆస్తికోసం
 113. ఆస్తిపరులు
 114. ఆస్తిమూరెడు ఆశబారెడు
 115. ఆస్తులు అంతస్తులు (1969 సినిమా)
 116. ఆస్తులు అంతస్తులు (1988 సినిమా)
 117. ఆహా
 118. ఆహుతి
 119. ఆహ్వానం
 1. ఇంగ్లీషు పెళ్లాం ఈష్టు గోదావరి మొగుడు
 2. ఇంటి కోడలు
 3. ఇంటి గౌరవం
 4. ఇంటి దొంగ (1964 సినిమా)
 5. ఇంటి దొంగ (1987 సినిమా)
 6. ఇంటి దొంగలు
 7. ఇంటింటి కథ
 8. ఇంటింటి దీపావళి
 9. ఇంటింటి భాగోతం
 10. ఇంటింటి రామాయణం
 11. ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే
 12. ఇంటికో రుద్రమ్మ
 13. ఇంటిగుట్టు
 14. ఇంటిని దిద్దిన ఇల్లాలు
 15. ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు
 16. ఇంట్లో పిల్లి వీధిలో పులి
 17. ఇంట్లో రామయ్య
 18. ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య
 19. ఇంద్రజిత్
 20. ఇంద్రధనుస్సు (1978 సినిమా)
 21. ఇంద్రధనుస్సు (1988 సినిమా)
 22. ఇంద్రభవనం
 23. ఇంద్రుడు చంద్రుడు
 24. ఇకనైనా మారండి
 25. ఇదండీ మావారి వరస
 26. ఇదా లోకం
 27. ఇది కథ కాదు
 28. ఇది పెళ్లంటారా?
 29. ఇది మా కథ
 30. ఇదెక్కడి న్యాయం
 31. ఇదే నా సమాధానం
 32. ఇదేం పెళ్లాం బాబోయ్
 33. ఇదేనా న్యాయం
 34. ఇదేనా ప్రపంచం
 35. ఇదో చరిత్ర
 36. ఇద్దరు అమ్మాయిలు
 37. ఇద్దరు కిలాడీలు
 38. ఇద్దరు దొంగలు
 39. ఇద్దరు పెళ్లాల ముద్దుల మొగుడు
 40. ఇద్దరు పెళ్లాలు
 41. ఇద్దరు మిత్రులు (1961 సినిమా)
 42. ఇద్దరు మిత్రులు (1985 సినిమా)
 43. ఇద్దరు మిత్రులు (1999 సినిమా)
 44. ఇద్దరు మొనగాళ్లు
 45. ఇద్దరూ అసాధ్యులే
 46. ఇద్దరూ ఇద్దరే (1976 సినిమా)
 47. ఇద్దరూ ఇద్దరే (1990 సినిమా)
 48. ఇన్స్‌పెక్టర్
 49. ఇన్స్‌పెక్టర్ అశ్విని
 50. ఇన్స్‌పెక్టర్ ఝాన్సీ
 51. ఇన్స్‌పెక్టర్ ప్రతాప్
 52. ఇన్స్‌పెక్టర్ భార్య
 53. ఇన్స్‌పెక్టర్ రుద్ర
 54. ఇరుగిల్లు పొరుగిల్లు
 55. ఇరుగు పొరుగు
 56. ఇలవేల్పు
 57. ఇల్లంతా సందడి
 58. ఇల్లరికం
 59. ఇల్లాలి అదృష్టమే ఇంటికి భాగ్యం
 60. ఇల్లాలి కోరికలు
 61. ఇల్లాలి ప్రతిజ్ఞ
 62. ఇల్లాలి ముచ్చట్లు
 63. ఇల్లాలికో పరీక్ష
 64. ఇల్లాలు (1940 సినిమా)
 65. ఇల్లాలు (1965 సినిమా)
 66. ఇల్లాలు (1981 సినిమా)
 67. ఇల్లాలు (1996 సినిమా)
 68. ఇల్లాలు (1997 సినిమా)
 69. ఇల్లాలు వర్ధిల్లు
 70. ఇల్లాలే దేవత
 71. ఇల్లు ఇల్లాలు
 72. ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు
 73. ఇల్లు పెళ్ళి
 74. ఇల్లే స్వర్గం
 1. ఈ కాలం దంపతులు
 2. ఈ కాలపు పిల్లలు
 3. ఈ చరిత్ర ఇంకా ఎన్నాళ్లు
 4. ఈ చరిత్ర ఏ సిరాతో
 5. ఈ తీర్పు ఇల్లాలిది
 6. ఈ దేశంలో ఒకరోజు
 7. ఈ పిల్లకి పెళ్ళి అవుతుందా
 8. ఈ ప్రశ్నకు బదులేది
 9. ఈ సమాజం మాకొద్దు
 10. ఈకాలం మనిషి
 11. ఈడు జోడు
 12. ఈతరం నెహ్రూ
 13. ఈతరం మనిషి
 14. ఈనాటి బంధం ఏనాటిదో
 15. ఈనాడు (1982 సినిమా)
 16. ఈనాడు (2009 సినిమా)
 17. ఈశ్వర్ అల్లా
 1. ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా
 2. ఉక్కు మనిషి
 3. ఉక్కు సంకెళ్ళు
 4. ఉక్కుపిడుగు
 5. ఉగాది (సినిమా)
 6. ఉగ్ర నరసింహం
 7. ఉగ్రనేత్రుడు
 8. ఉత్తమ ఇల్లాలు
 9. ఉదయం
 10. ఉద్దండుడు
 11. ఉన్మాది
 12. ఉపాయంలో అపాయం
 13. ఉమా చండీ గౌరీ శంకరుల కథ
 14. ఉమాసుందరి
 15. ఉమ్మడి కుటుంబం
 16. ఉమ్మడి మొగుడు
 17. ఉయ్యాల జంపాల
 18. ఉల్టా పుల్టా
 19. ఉష
 20. ఉషాపరిణయం
 1. ఊయల (సినిమా)
 2. ఊరంతా గోలంట
 3. ఊరంతా సంక్రాంతి
 4. ఊరికి ఉపకారి
 5. ఊరికి మొనగాడు (1981 సినిమా)
 6. ఊరికి మొనగాడు (1995 సినిమా)
 7. ఊరికి సోగ్గాడు
 8. ఊరికిచ్చిన మాట
 9. ఊరుమ్మడి బ్రతుకులు
 10. ఊర్మిళ
 11. ఊర్వశి
 12. ఊర్వశీ నీవే నా ప్రేయసి
 13. ఊహ
 14. ఊహాసుందరి
 1. ఋణానుబంధం
 2. ఋష్యశృంగ
 1. ఎం. ఎల్. ఏ. ఏడుకొండలు
 2. ఎంకన్నబాబు
 3. ఎంకి నాయుడు బావ
 4. ఎంత ఘాటు ప్రేమయో
 5. ఎగిరే పావురమా
 6. ఎత్తుకు పైఎత్తు (1958 సినిమా)
 7. ఎత్తుకు పైఎత్తు (1978 సినిమా)
 8. ఎదురింటి మొగుడు పక్కింటి పెళ్లాం
 9. ఎదురీత (1963 సినిమా)
 10. ఎదురీత (1977 సినిమా)
 11. ఎదురులేని కథానాయకుడు
 12. ఎదురులేని రాముడు
 13. ఎన్.టి.ఆర్.నగర్
 14. ఎన్‌కౌంటర్
 15. ఎమ్ ధర్మరాజు ఎం. ఏ.
 16. ఎమ్మెల్యే
 17. ఎర్ర మందారం
 18. ఎర్ర మట్టి
 19. ఎర్రకోట వీరుడు
 20. ఎర్రమల్లెలు
 21. ఎర్రసూర్యుడు
 22. ఎర్రసైన్యం
 23. ఎర్రోడు
 24. ఎవడబ్బ సొమ్ము
 25. ఎవడైతేనాకేంటి
 26. ఎవరికివారే యమునాతీరే
 27. ఎవరిని నమ్మాలి
 28. ఎవరీ పాపాయి
 29. ఎవరు దేవుడు
 30. ఎవరు దొంగ
 31. ఎవరు మొనగాడు
 32. ఎస్.పి.తేజ
 33. ఎస్.పి.పరశురాం
 34. ఎస్.పి.భయంకర్
 1. ఏంటిబావా మరీనూ
 2. ఏకలవ్య
 3. ఏకవీర
 4. ఏజెంట్ గోపి
 5. ఏడంతస్తుల మేడ
 6. ఏడడుగుల అనుబంధం
 7. ఏడడుగుల బంధం (1979 సినిమా)
 8. ఏడడుగుల బంధం (1985 సినిమా)
 9. ఏది కాదు ముగింపు
 10. ఏది ధర్మం ఏది న్యాయం
 11. ఏది నిజం
 12. ఏది పాపం? ఏది పుణ్యం?
 13. ఏప్రిల్ 1 విడుదల
 14. ఏమండీ పెళ్ళి చేసుకోండి
 15. ఏమండోయ్ శ్రీమతి గారు
 16. ఏవండీ ఆవిడ వచ్చింది
 17. ఏవండీ మనమ్మాయే
 1. ఐ లవ్ యూ
 2. ఐతే
 1. ఒంటరి పోరాటం
 2. ఒక ఊరి కథ
 3. ఒక చల్లని రాత్రి
 4. ఒక చిన్న మాట
 5. ఒక చిన్నమాట
 6. ఒక తల్లి పిల్లలు
 7. ఒక దీపం వెలిగింది
 8. ఒక నారి – వంద తుపాకులు
 9. ఒక రాధ – ఇద్దరు కృష్ణులు
 10. ఒక రోజు రాజు
 11. ఒకే కుటుంబం
 12. ఒకే మాట
 13. ఒకే రక్తం
 14. ఒక్కడు
 15. ఒక్కడు చాలు
 16. ఒక్కడున్నాడు
 17. ఒరేయ్ రిక్షా
 18. ఒసేయ్ రాములమ్మ
 19. ఒక ఊరిలో -- మొదలైన ప్రేమకథ
 1. ఓ అమ్మకథ
 2. ఓ ఆడది ఓ మగాడు
 3. ఓ ఇంటి కాపురం
 4. ఓ ఇంటి భాగోతం
 5. ఓ తండ్రి తీర్పు
 6. ఓ తండ్రి – ఓ కొడుకు
 7. ఓ పనై పోతుంది బాబు
 8. ఓ ప్రేమ కథ
 9. ఓ మనిషి తిరిగి చూడు
 10. ఓ సీత కథ
 11. ఓ స్త్రీ రేపురా
 12. ఓంకారం (సినిమా)
 13. ఓటుకు విలువ ఇవ్వండి
 14. ఓసి నా మరదలా
 15. ఓహో నా పెళ్ళంట
 1. కంచికి చేరని కథ
 2. కంచు కవచం
 3. కంచుకోట
 4. కంటే కూతుర్నే కను
 5. కక్ష
 6. కక్ష శిక్ష
 7. కక్ష సాధిస్తా
 8. కచ దేవయాని
 9. కటకటాల రుద్రయ్య
 10. కడప రెడ్డెమ్మ
 11. కత్తికి కంకణం
 12. కత్తిపట్టిన రైతు
 13. కత్తిపోటు
 14. కత్తుల కాంతయ్య
 15. కత్తులకొండయ్య
 16. కథానాయకుడు (1969)
 17. కథానాయకుడు (1984)
 18. కథానాయకుని కథ (1975 సినిమా)
 19. కథానాయకురాలు
 20. కథానాయిక మొల్ల
 21. కదలడు వదలడు
 22. కదలి వచ్చిన కనకదుర్గ
 23. కనకతార
 24. కనకతార (1937 సినిమా)
 25. కనకదుర్గ పూజామహిమ (1960 సినిమా)
 26. కనకదుర్గ పూజామహిమ (1973 సినిమా)
 27. కన్నకూతురు
 28. కన్నకొడుకు (1961)
 29. కన్నకొడుకు (1973)
 30. కన్నకొడుకులు
 31. కన్నతల్లి (1953 సినిమా)
 32. కన్నతల్లి (1972 సినిమా)
 33. కన్నయ్య కిట్టయ్య
 34. కన్నవారి ఇల్లు
 35. కన్నవారి కలలు (1974)
 36. కన్నుల పండుగ
 37. కన్నెపిల్ల
 38. కన్నెమనసులు
 39. కన్నెవయసు
 40. కన్యకా పరమేశ్వరి కథ
 41. కన్యాకుమారి (సినిమా)
 42. కన్యాదానం (1955)
 43. కన్యాదానం (1998)
 44. కన్యాశుల్కం (సినిమా)
 45. కబీర్ (సినిమా)
 46. కమలమ్మ కమతం
 47. కయ్యాల అమ్మాయి కలవారి అబ్బాయి
 48. కరాటే కమల
 49. కరుణామయుడు
 50. కరుణించిన కనకదుర్గ
 51. కర్ణ
 52. కర్తవ్యం
 53. కర్పూర దీపం
 54. కర్పూర శిల్పం
 55. కర్పూర హారతి
 56. కలలు కనే కళ్ళు
 57. కలవారి కుటుంబం
 58. కలవారి కోడలు
 59. కలవారి చెల్లెలు కనక మహాలక్ష్మి
 60. కలవారి సంసారం
 61. కలసి ఉంటే కలదు సుఖం
 62. కలసిన మనసులు
 63. కలసొచ్చిన ఆదర్శం
 64. కలహాల కాపురం
 65. కలికాలం
 66. కలికాలం ఆడది
 67. కలిమిలేములు
 68. కలియుగ అభిమన్యుడు
 69. కలియుగ కృష్ణుడు (1986 సినిమా)
 70. కలియుగ కృష్ణుడు (1988 సినిమా)
 71. కలియుగ పాండవులు
 72. కలియుగ భీముడు
 73. కలియుగ మహాభారతం
 74. కలియుగ రాముడు
 75. కలియుగ రావణాసురుడు
 76. కలియుగ విశ్వామిత్ర
 77. కలియుగ స్త్రీ
 78. కలియుగం (1993 సినిమా)
 79. కలిసుందాం రా
 80. కలిసొచ్చిన కాలం
 81. కలెక్టర్ గారి అబ్బాయి
 82. కలెక్టర్ గారి అల్లుడు
 83. కలెక్టర్ గారు
 84. కలెక్టర్ జానకి
 85. కలెక్టర్ విజయ
 86. కల్పన (సినిమా)
 87. కల్యాణ చక్రవర్తి
 88. కల్యాణ జ్యోతి
 89. కల్యాణ తాంబూలం
 90. కల్యాణ తిలకం
 91. కల్యాణ ప్రాప్తిరస్తు
 92. కల్యాణ మండపం
 93. కల్యాణ వీణ
 94. కల్యాణం
 95. కల్యాణి (1960)
 96. కల్యాణి (1979)
 97. కళారంజని
 98. కళ్ళు
 99. కవల పిల్లలు
 100. కవిత (1975)
 101. కవిత (1976)
 102. కష్టసుఖాలు
 103. కాంచన (సినిమా)
 104. కాంచన గంగ
 105. కాంచన సీత
 106. కాంతయ్య - కనకయ్య
 107. కాంభోజరాజు కథ
 108. కాడెద్దులు ఎకరం నేల
 109. కానిస్టేబుల్ కూతురు
 110. కాబోయే అల్లుడు
 111. కాయ్ రాజా కాయ్
 112. కారు దిద్దిన కాపురం
 113. కార్తవరాయని కథ
 114. కార్తీక దీపం
 115. కార్తీక పౌర్ణమి
 116. కార్మిక విజయం
 117. కాలం మారింది (1965 సినిమా)
 118. కాలం మారింది (1972 సినిమా)
 119. కాలచక్రం
 120. కాలచక్రం (1940 సినిమా)
 121. కాలయముడు
 122. కాలాంతకుడు
 123. కాలాంతకులు
 124. కాలేజీ
 125. కాలేజీ బుల్లోడు
 126. కాలేజీ స్టూడెంట్
 127. కాళరాత్రి
 128. కాళరాత్రి 12 గంటలు
 129. కాళరాత్రిలో కన్నెపిల్ల
 130. కాళహస్తి మహాత్యం
 131. కాళి
 132. కాళిదాస (1940 సినిమా)
 133. కాశ్మీరు బుల్లోడు
 134. కాష్మోరా
 135. కాసుల పేరు
 136. కిరాతకుడు
 137. కిరాయి అల్లుడు
 138. కిరాయి కోటిగాడు
 139. కిరాయి దాదా
 140. కిరాయి మొగుడు
 141. కిరాయి రౌడీలు
 142. కిరాయిగూండా
 143. కిలాడి సింగన్న
 144. కిల్లర్
 145. కిల్లాడి శంకర్
 146. కిల్లాడి సీఐడి 999
 147. కిష్కింథాకాండ
 148. కీచురాళ్ళు
 149. కీర్తి కాంత కనకం
 150. కీలుగుర్రం
 151. కీలుబొమ్మలు
 152. కుంకుమ తిలకం
 153. కుంకుమ బరణి
 154. కుంకుమరేఖ
 155. కుంతీపుత్రుడు
 156. కుక్క (సినిమా)
 157. కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ
 158. కుచేల (సినిమా)
 159. కుటుంబ గౌరవం (1957 సినిమా)
 160. కుటుంబ గౌరవం (1984 సినిమా)
 161. కుటుంబ గౌరవం (1997 సినిమా)
 162. కుట్ర
 163. కుడి ఎడమైతే
 164. కుమారరాజా
 165. కురుక్షేత్రం
 166. కురుక్షేత్రంలో సీత
 167. కుర్రచేష్టలు
 168. కుర్రది-కుర్రాడు
 169. కుర్రవాళ్ళ రాజ్యం
 170. కుర్రాళ్ళ రాజ్యం
 171. కులగోత్రాలు
 172. కులగౌరవం
 173. కులదైవం
 174. కులమా గుణమా
 175. కులాల కురుక్షేత్రం
 176. కూతురు (సినిమా)
 177. కూతురు కాపురం
 178. కూతురు కోడలు
 179. కూలన్న
 180. కూలీ
 181. కూలీ నం 1
 182. కృష్ణ గారడీ
 183. కృష్ణ గారి అబ్బాయి
 184. కృష్ణ తులాభారం
 185. కృష్ణ పరమాత్మ
 186. కృష్ణ ప్రేమ
 187. కృష్ణ ప్రేమ (1943 సినిమా)
 188. కృష్ణ బాబు
 189. కృష్ణ లీల (1959 సినిమా)
 190. కృష్ణ లీల (1987 సినిమా)
 191. కృష్ణ వేణి
 192. కృష్ణార్జునులు
 193. కృష్ణావతారం
 194. కెప్టెన్
 195. కెప్టెన్ కృష్ణ
 196. కెప్టెన్ నాగార్జున
 197. కెప్టెన్ రాజు
 198. కేటు డూప్లికేటు
 199. కేటుగాడు
 200. కేడి రౌడి
 201. కేడి. నెం. 1
 202. కొంగుచాటు కృష్ణుడు
 203. కొంగుముడి
 204. కొంటె కుర్రాళ్ళు
 205. కొంటె కోడళ్ళు
 206. కొంటెకాపురం
 207. కొంటెపిల్ల
 208. కొంటెమొగుడు పెంకిపెళ్ళాం
 209. కొండపల్లి రత్తయ్య
 210. కొండవీటి దొంగ
 211. కొండవీటి దొంగ (1958 సినిమా)
 212. కొండవీటి నాగులు
 213. కొండవీటి రాజా
 214. కొండవీటి రౌడీ
 215. కొండవీటి వీరుడు
 216. కొండవీటి సింహం
 217. కొక్కొరో కో
 218. కొడుకు కోడలు
 219. కొడుకులు
 220. కొత్త అల్లుడు
 221. కొత్త కాపురం
 222. కొత్త కోడలు
 223. కొత్త జీవితాలు
 224. కొత్త దంపతులు
 225. కొత్త పెళ్ళికూతురా రా
 226. కొత్త పెళ్ళికూతురు
 227. కొత్త బంగారు లోకం
 228. కొత్తదారి
 229. కొత్తనీరు (1982)
 230. కొత్తపేట రౌడీ
 231. కొదమ సింహం
 232. కొబ్బరిబోండాం
 233. కొరడా వీరుడు
 234. కొరడారాణి
 235. కొల్లేటి కాపురం
 236. కోకిల (సినిమా)
 237. కోకిలమ్మ
 238. కోటలోపాగా
 239. కోటికొక్కడు
 240. కోటిగాడు
 241. కోటివిద్యలు కూటికొరకే
 242. కోటీశ్వరుడు (1970 సినిమా)
 243. కోటీశ్వరుడు (1984 సినిమా)
 244. కోడరికం
 245. కోడలు కావాలి
 246. కోడలు దిద్దిన కాపురం (1970 సినిమా)
 247. కోడలు దిద్దిన కాపురం (1997 సినిమా)
 248. కోడలు దిద్దిన కాపురం (1997 సినిమా)
 249. కోడలు పిల్ల
 250. కోడళ్ళొస్తున్నారు జాగ్రత్త
 251. కోడెత్రాచు
 252. కోడెనాగు
 253. కోతల రాయుడు
 254. కోదండ రాముడు
 255. కోనసీమ కుర్రోడు
 256. కోయంబత్తూరు ఖైదీ
 257. కోయిలమ్మ కూసింది
 258. కోరికలే గుర్రాలైతే
 259. కోరుకున్న ప్రియుడు
 260. కోరుకున్న మొగుడు
 261. కౌబాయ్ నెం. 1
 262. కౌరవుడు
 263. క్రాంతి (1979 సినిమా)
 264. క్రాంతి (1981 సినిమా)
 265. క్రిమినల్
 266. క్లాస్‌మేట్స్‌
 267. క్షణక్షణం
 268. క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి
 269. కథానాయకుడు (2008)
 1. ఖడ్గవీర
 2. ఖడ్గవీరుడు (1962 సినిమా)
 3. ఖతర్నాక్
 4. ఖైదీ
 5. ఖైదీ ఇన్‌స్పెక్టర్
 6. ఖైదీ కన్నయ్య
 7. ఖైదీ కాళిదాసు
 8. ఖైదీ కృష్ణుడు
 9. ఖైదీ నాగమ్మ
 10. ఖైదీ నెం. 786
 11. ఖైదీ నెం: 77
 12. ఖైదీ పెళ్ళి
 13. ఖైదీ బాబా
 14. ఖైదీ బాబాయ్
 15. ఖైదీ బుల్లోడు
 16. ఖైదీ రుద్రయ్య
 17. ఖైదీగారు
 18. ఖైదీరాణి
 1. గంగ (సినిమా)
 2. గంగ మంగ
 3. గంగ యమున సరస్వతి
 4. గంగా గౌరీ సంవాదం
 5. గంగా భవానీ
 6. గండర గండడు
 7. గండికోట రహస్యం
 8. గండిపేట రహస్యం
 9. గందరగోళం
 10. గంధర్వ కన్య (1957 సినిమా)
 11. గంధర్వ కన్య (1979 సినిమా)
 12. గజదొంగ
 13. గజదొంగ గంగన్న
 14. గజలక్ష్మి
 15. గడసరి అత్త సొగసరి కోడలు
 16. గడుగ్గాయి
 17. గడుసు అమ్మాయి
 18. గడుసు పిల్లోడు
 19. గణపతి (సినిమా)
 20. గణేష్
 21. గన్ షాట్
 22. గమ్మత్తు గూఢచారులు
 23. గమ్యం
 24. గయ్యాళి గంగమ్మ
 25. గర్జన
 26. గరుడ గర్వభంగం
 27. గలాటా పెళ్ళిళ్లు
 28. గాంగ్ మాస్టర్
 29. గాంగ్ లీడర్
 30. గాంగ్‌వార్‌
 31. గాండీవం
 32. గాంధారి గర్వభంగం
 33. గాంధీ పుట్టిన దేశం
 34. గాంధీనగర్ రెండవ వీధి
 35. గాజు బొమ్మలు
 36. గాజుల కిష్టయ్య
 37. గాడ్‌ఫాదర్‌
 38. గాయం
 39. గాలిపటాలు
 40. గాలిమేడలు
 41. గాలివాన
 42. గిరిజా కళ్యాణం
 43. గిల్లికజ్జాలు
 44. గీత సంగీత
 45. గీతా
 46. గీతాంజలి (1948 సినిమా)
 47. గీతాంజలి(సినిమా)
 48. గుంటూరు గుండమ్మ కథ
 49. గుండమ్మ కథ
 50. గుండమ్మగారి కృష్ణులు
 51. గుండెలు తీసిన మొనగాడు
 52. గుడిగంటలు
 53. గుణవంతుడు
 54. గుణసుందరి కథ
 55. గుప్త శాస్త్రం
 56. గుప్పెడు మనసు
 57. గుమస్తా
 58. గురు
 59. గురు దక్షిణ
 60. గురు బ్రహ్మ
 61. గురు శిష్యులు (1981 సినిమా)
 62. గురు శిష్యులు (1990 సినిమా)
 63. గురుకాంత్
 64. గురువుని మించిన శిష్యుడు
 65. గురుశిష్యులు
 66. గులాబి (సినిమా)
 67. గులేబకావళి
 68. గులేబకావళి కథ
 69. గుళ్లో పెళ్ళి
 70. గువ్వల జంట
 71. గూండారాజ్యం
 72. గూటిలోని రామచిలక
 73. గూడుపుఠాని
 74. గూఢచారి 003
 75. గూఢచారి 115
 76. గూఢచారి 116
 77. గూఢచారి 117
 78. గూఢాచారి నెం.1
 79. గృహప్రవేశం (1946 సినిమా)
 80. గృహప్రవేశం (1977 సినిమా)
 81. గృహలక్ష్మి (1938 సినిమా)
 82. గృహలక్ష్మి (1967 సినిమా)
 83. గృహలక్ష్మి (1984 సినిమా)
 84. గొప్పవారి గోత్రాలు
 85. గొప్పింటి అమ్మాయి
 86. గొప్పింటి అల్లుడు
 87. గొల్లభామ
 88. గోకులంలో సీత
 89. గోదావరి
 90. గోదావరి పొంగింది
 91. గోపాలకృష్ణుడు
 92. గోపాలరావు గారి అబ్బాయి
 93. గోపాలరావు గారి అమ్మాయి
 94. గోపాలుడు భూపాలుడు
 95. గోమాత వ్రతం
 96. గోరంత దీపం
 97. గోరింటాకు (సినిమా)
 98. గోలనాగమ్మ
 99. గోల్కొండ అబ్బులు
 100. గోల్కొండ గజదొంగ
 101. గోల్‌మాల్ గోవిందం
 102. గోవా సి.ఐ.డి 999
 103. గోవిందా గోవిందా
 104. గోవుల గోపన్న
 105. గౌతం
 106. గౌరమ్మ
 107. గౌరవం
 108. గౌరి (1974 సినిమా)
 109. గ్యాంగ్ లీడర్
 110. గ్రహణం (సినిమా)
 111. గ్రహణం విడిచింది
 112. గ్రామదేవతలు
 113. గ్రీకువీరుడు
 1. ఘటన
 2. ఘటోత్కచుడు
 3. ఘరానా అల్లుడు
 4. ఘరానా గంగులు
 5. ఘరానా దొంగ
 6. ఘరానా దొంగలు
 7. ఘరానా బుల్లోడు
 8. ఘరానా మొగుడు
 9. ఘరానా రౌడీ
 10. ఘరానా హంతకుడు
 1. చంటబ్బాయి
 2. చంటి
 3. చండశాసనుడు
 4. చండిక
 5. చండీప్రియ
 6. చండీరాణి (1953 సినిమా)
 7. చండీరాణి (1983 సినిమా)
 8. చందన (సినిమా)
 9. చందమామ (సినిమా)
 10. చందమామ రావే
 11. చంద్రలేఖ
 12. చంద్రవంక (1951 సినిమా)
 13. చంద్రహారం
 14. చంద్రహాస (1941 సినిమా)
 15. చంద్రహాస (1965 సినిమా)
 16. చక్రధారి
 17. చక్రపాణి (1954)
 18. చక్రవర్తి(సినిమా)
 19. చక్రవాకం
 20. చక్రవ్యూహం
 21. చట్టంతో చదరంగం
 22. చట్టంతో పోరాటం
 23. చట్టానికి కళ్లులేవు
 24. చట్టానికి వేయికళ్లు
 25. చదరంగం (1967 సినిమా)
 26. చదరంగం (1984 సినిమా)
 27. చదువు సంస్కారం
 28. చదువుకున్న అమ్మాయిలు
 29. చదువుకున్న భార్య
 30. చరణదాసి
 31. చరిత్ర హీనులు
 32. చలాకీ చెల్లెమ్మ
 33. చలాకీ మొగుడు చాదస్తపు పెళ్లాం
 34. చలాకీ రాణి కిలాడీ రాజా
 35. చలిచీమలు
 36. చల్ మోహనరంగా
 37. చల్లని తల్లి
 38. చల్లని నీడ
 39. చల్లని రామయ్య చక్కని సీతమ్మ
 40. చల్‌ మోహనరంగా
 41. చాణక్య చంద్రగుప్త
 42. చాణక్య శపధం
 43. చాదస్తపు మొగుడు
 44. చామంతి (సినిమా)
 45. చాలా బాగుంది
 46. చింతామణి (1933 సినిమా)
 47. చింతామణి (1956 సినిమా)
 48. చిక్కడు దొరకడు (1967 సినిమా)
 49. చిక్కడు దొరకడు (1988 సినిమా)
 50. చిటపట చినుకులు
 51. చిటికెల పందిరి
 52. చిట్టి చెల్లెలు
 53. చిట్టి తమ్ముడు
 54. చిట్టి తల్లి
 55. చిట్టెమ్మ చిలకమ్మ
 56. చిట్టెమ్మ మొగుడు
 57. చిత్తూరు రాణీ పద్మిని
 58. చిత్రం
 59. చిత్రం భళారే విచిత్రం
 60. చిత్రనళీయం
 61. చినబాబు
 62. చిన్న కోడలు (1952 సినిమా)
 63. చిన్న కోడలు (1990 సినిమా)
 64. చిన్ననాటి కలలు
 65. చిన్ననాటి స్నేహితులు
 66. చిన్నబ్బాయి
 67. చిన్నబ్బులు
 68. చిన్నమ్మ కథ
 69. చిన్నరాయుడు
 70. చిన్నల్లుడు
 71. చిన్నాన్న శపధం
 72. చిన్నారి చిట్టిబాబు (1971 సినిమా)
 73. చిన్నారి చిట్టిబాబు (1981 సినిమా)
 74. చిన్నారి దేవత
 75. చిన్నారి పాపలు
 76. చిన్నారి ముద్దులపాప
 77. చిన్నారి స్నేహం
 78. చిన్ని కృష్ణుడు
 79. చిన్ని చిన్ని ఆశ
 80. చిన్నోడు పెద్దోడు
 81. చిరంజీవి (1969 సినిమా)
 82. చిరంజీవి (1985 సినిమా)
 83. చిరంజీవి రాంబాబు
 84. చిరంజీవులు
 85. చిరుత
 86. చిరునవ్వుతో
 87. చిలక జోస్యం
 88. చిలకపచ్చ కాపురం
 89. చిలకమ్మ చెప్పింది
 90. చిలకా గోరింక
 91. చిలక్కొట్టుడు
 92. చిలిపి కృష్ణుడు
 93. చిలిపి మొగుడు
 94. చిలిపి వయసు
 95. చిల్లర దేవుళ్లు
 96. చిల్లర మొగుడు అల్లరి కొడుకు
 97. చిల్లరకొట్టు చిట్టెమ్మ
 98. చివరకు మిగిలేది
 99. చీకటి వెలుగులు
 100. చీకటి సూర్యులు
 101. చీమలదండు
 102. చుక్కల్లో చంద్రుడు
 103. చుట్టరికాలు (సినిమా)
 104. చుట్టాలబ్బాయి
 105. చుట్టాలొస్తున్నారు జాగ్రత్త
 106. చూడామణి
 107. చూడాలనివుంది
 108. చూపులు కలసిన శుభవేళ
 109. చూసొద్దాం రండి
 110. చెంగల్వ పూదండ
 111. చెంచులక్ష్మి (1943 సినిమా)
 112. చెంచులక్ష్మి (1958 సినిమా)
 113. చెట్టుకింద ప్లీడరు
 114. చెన్నపట్నం చిన్నోళ్ళు
 115. చెప్పింది చేస్తా
 116. చెయ్యెత్తి జైకొట్టు (1969 సినిమా)
 117. చెయ్యెత్తి జైకొట్టు (1979 సినిమా)
 118. చెరపకురా చెడేవు
 119. చెలికాడు
 120. చెల్లెలి కాపురం
 121. చెల్లెలి కోసం
 122. చెవిలో పువ్వు
 123. చెవిలో రహస్యం
 124. చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు
 125. చేసిన బాసలు
 126. చైతన్య
 127. చైతన్యం
 128. చైతన్యరధం
 1. ఛండీ చాముండీ
 2. ఛత్రపతి
 3. ఛలో అసెంబ్లీ
 4. ఛాంపియన్
 5. ఛాయ
 6. ఛాలెంజ్
 7. ఛాలెంజ్ రాముడు
 8. ఛైర్మెన్ చలమయ్య
 1. జంగిల్ రాణి
 2. జంతర్ మంతర్
 3. జంతుప్రపంచం
 4. జంబలకిడిపంబ
 5. జగత్ కంత్రీలు
 6. జగత్ కిలాడీలు
 7. జగత్ జెంత్రీలు
 8. జగత్ జెట్టీలు
 9. జగత్ మొనగాళ్ళు
 10. జగదేక సుందరి
 11. జగదేకవీరుడు
 12. జగదేకవీరుడు- అతిలోక సుందరి
 13. జగదేకవీరుని కథ
 14. జగద్గురు ఆది శంకరాచార్య
 15. జగన్
 16. జగన్నాటకం (1960 సినిమా)
 17. జగన్నాటకం (1991 సినిమా)
 18. జగన్నాధ రథచక్రాలు
 19. జగన్నాధం & సన్స్
 20. జగన్మాత
 21. జగన్మోహిని (1953 సినిమా)
 22. జగన్మోహిని (1978 సినిమా)
 23. జగమేమాయ
 24. జగమొండి
 25. జగ్గు
 26. జడగంటలు
 27. జడ్జిగారి కోడలు
 28. జడ్జిమెంట్
 29. జతగాడు
 30. జననీ జన్మభూమి
 31. జనరల్ చౌధరి
 32. జన్మజన్మల బంధం
 33. జన్మభూమి
 34. జన్మహక్కు
 35. జమదగ్ని (సినిమా)
 36. జమీందారు
 37. జమీందారు గారి అమ్మాయి
 38. జయ విజయ
 39. జయ సింహ
 40. జయం మనదే
 41. జయం మనదేరా (1956 సినిమా)
 42. జయం మనదేరా (2000 సినిమా)
 43. జయప్రద (1939 సినిమా)
 44. జయభేరి
 45. జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా
 46. జయసింహ
 47. జయసుధ (సినిమా)
 48. జరాసంధ
 49. జరిగిన కథ
 50. జరుగుతున్న కథ
 51. జలదీపం
 52. జల్సా
 53. జల్సారాయుడు
 54. జస్టిస్ చక్రవర్తి
 55. జస్టిస్ చౌదరి
 56. జస్టిస్ రుద్రమ దేవి
 57. జాకీ
 58. జాక్పాట్లో గూఢచారి
 59. జాతక ఫలం
 60. జాతకరత్న మిడతంభొట్లు
 61. జాతర
 62. జానకిరాముడు
 63. జాని
 64. జాబిలమ్మ పెళ్ళి
 65. జాలీ
 66. జీవన గంగ
 67. జీవన చదరంగం
 68. జీవన జ్యోతి (1940 సినిమా)
 69. జీవన జ్యోతి (1975 సినిమా)
 70. జీవన జ్యోతి (1988 సినిమా)
 71. జీవన తరంగాలు
 72. జీవన తీరాలు
 73. జీవన పోరాటం
 74. జీవన ముక్తి
 75. జీవిత ఖైదీ
 76. జీవిత నౌక (1951 సినిమా)
 77. జీవిత నౌక (1977 సినిమా)
 78. జీవిత బంధం
 79. జీవిత రంగం
 80. జీవితం
 81. జీవితం (1973 సినిమా)
 82. జీవితంలో వసంతం
 83. జీవితచక్రం
 84. జీవితమే ఒక నాటకం
 85. జీవితమే ఒక సినిమా
 86. జీవితరధం
 87. జీవితాలు
 88. జీవితాశయం
 89. జీసస్ (సినిమా)
 90. జూ లకటక
 91. జూదగాడు
 92. జేగంటలు
 93. జేబు దొంగ (1961 సినిమా)
 94. జేబు దొంగ (1975 సినిమా)
 95. జేబు దొంగ (1987 సినిమా)
 96. జేమ్స్ బాండ్ 777
 97. జేమ్స్ బాండ్ 999
 98. జై జవాన్
 99. జై భజరంగబలి
 100. జై భేతాళ్
 101. జైత్రయాత్ర
 102. జైలర్ గారి అబ్బాయి
 103. జైలుపక్షి
 104. జోకర్
 105. జోకర్ మామ సూపర్ అల్లుడు
 106. జ్ఞానేశ్వర్
 107. జ్యోతి (1954 సినిమా)
 108. జ్యోతి (1976 సినిమా)
 109. జ్యోతిలక్ష్మి
 110. జ్వాల
 111. జ్వాలాదీప రహస్యం
 1. ఝాన్సీ రాణి
 1. టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క
 2. టాక్సీ డ్రైవర్
 3. టాక్సీ రాముడు
 4. టాప్ లెచిపోద్ది
 5. టాప్ హీరో
 6. టార్జాన్ సుందరి
 7. టింగురంగ
 8. టింగురంగడు
 9. టీనేజ్
 10. టూ టౌన్ రౌడీ
 11. టెర్రర్
 12. టైం
 13. టైగర్
 14. టైగర్ రాముడు
 15. టోపీ రాజా స్వీటీ రోజా
 1. డప్పు సాయిగాడు
 2. డబ్బారాయుడు సుబ్బారాయుడు
 3. డబ్బు డబ్బు డబ్బు
 4. డబ్బు భలే జబ్బు
 5. డబ్బుకు లోకం దాసోహం
 6. డబ్బెవరికి చేదు
 7. డాకూ రాణి
 8. డాక్టర్ అంబేద్కర్
 9. డాక్టర్ ఆనంద్
 10. డాక్టర్ గారి అబ్బాయి
 11. డాక్టర్ చక్రవర్తి
 12. డాక్టర్ బాబు
 13. డాక్టర్ భవాని
 14. డాక్టర్ మాలతి
 15. డాక్టర్ సినీ యాక్టర్
 16. డాడీ డాడీ
 17. డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది
 18. డిటెక్టివ్ నారద
 19. డియర్ బ్రదర్స్
 20. డిస్కో కింగ్
 21. డూ డూ బసవన్న
 22. డేంజర్ లైట్
 23. డ్రైవర్ బాబు
 24. డ్రైవర్ మోహన్
 25. డ్రైవర్ రాముడు


తెలుగు సినిమాలు  
| | | | | | | | | | | | అం | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |


 1. ఢీ
 1. తండ్రి (సినిమా)
 2. తండ్రీ కొడుకుల ఛాలెంజ్
 3. తండ్రులు కొడుకులు
 4. తపస్సు
 5. తమ్ముడు (సినిమా)
 6. తరం మారింది
 7. తరంగాలు
 8. తరంగిణి
 9. తలంబ్రాలు
 10. తల్లా పెళ్ళామా
 11. తల్లి గోదావరి
 12. తల్లి బిడ్డ
 13. తల్లిదండ్రులు (1970 సినిమా)
 14. తల్లిదండ్రులు (1991 సినిమా)
 15. తల్లిదీవెన
 16. తల్లిప్రేమ
 17. తల్లిప్రేమ (1941 సినిమా)
 18. తల్లీ కూతుళ్ళు
 19. తల్లీ కొడుకుల అనుబంధం
 20. తల్లీ కొడుకులు
 21. తల్లే చల్లని దైవం
 22. తాండవ కృష్ణుడు
 23. తాండ్ర పాపారాయుడు(సినిమా)
 24. తాంబూలాలు (సినిమా)
 25. తాజ్ మహల్ (సినిమా)
 26. తాత మనవుడు
 27. తాతమ్మకల
 28. తాతయ్య పెళ్ళి మనవడి శోభనం
 29. తాతయ్య ప్రేమలేఖలు
 30. తాతా మనవడు
 31. తాయారమ్మ తాండవ కృష్ణ
 32. తాయారమ్మ బంగారయ్య
 33. తారక రాముడు
 34. తారకప్రభుని దీక్షామహిమలు
 35. తారాశశాంకం
 36. తారాశశాంకం (1941 సినిమా)
 37. తాళి
 38. తాళిబొట్టు
 39. తాసిల్దార్ గారి అమ్మాయి
 40. తాహసీల్దార్
 41. తిక్క శంకరయ్య
 42. తిరగబడ్డ తెలుగు బిడ్డ
 43. తిరుగుబాటు (1950 సినిమా)
 44. తిరుగుబాటు (1985 సినిమా)
 45. తిరుగులేని మనిషి
 46. తిరుపతమ్మ కథ
 47. తిరుపతి (1974 సినిమా)
 48. తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ
 49. తిలోత్తమ
 50. తీర్పు (1975 సినిమా)
 51. తీర్పు (1994 సినిమా)
 52. తుకారాం
 53. తులసి (1974 సినిమా)
 54. తులాభారం
 55. తూఫాన్ మెయిల్
 56. తూర్పు పడమర
 57. తూర్పు వెళ్ళే రైలు
 58. తెగింపు
 59. తెనాలి రామకృష్ణ
 60. తెనాలి రామకృష్ణ (1941 సినిమా)
 61. తెలంగాణ (సినిమా)
 62. తెలుగునాడు
 63. తెలుగువీర లేవరా
 64. తెల్ల గులాబీలు
 65. తేజ
 66. తేనె మనసులు (1965 సినిమా)
 67. తేనె మనసులు (1987 సినిమా)
 68. తేనెటీగ (సినిమా)
 69. తొలికోడి కూసింది
 70. తొలిపొద్దు
 71. తొలిప్రేమ
 72. తొలిముద్దు
 73. తొలిరేయి గడిచింది
 74. తోకలేని పిట్ట
 75. తోట రాముడు
 76. తోటలో పిల్ల కోటలో రాణి
 77. తోడికోడళ్ళు (1957 సినిమా)
 78. తోడికోడళ్ళు (1994 సినిమా)
 79. తోడు నీడ (1965 సినిమా)
 80. తోడు నీడ (1983 సినిమా)
 81. తోడుదొంగలు (1954 సినిమా)
 82. తోడుదొంగలు (1981 సినిమా)
 83. తోడుదొంగలు (1993 సినిమా)
 84. తోబుట్టువులు
 85. త్యాగయ్య (1946 సినిమా)
 86. త్యాగయ్య (1981 సినిమా)
 87. త్రినేత్రుడు
 88. త్రిమూర్తులు(సినిమా)
 89. త్రిలోక సుందరి
 90. త్రివేణి సంగమం
 91. త్రిశూలం
 1. దండోరా
 2. దక్షయజ్ఞం (1941 సినిమా)
 3. దక్షయజ్ఞం (1962 సినిమా)
 4. దగాకోరులు
 5. దత్తపుత్రుడు
 6. దయామయుడు
 7. దయ్యాల దర్బార్
 8. దర్జా దొంగ
 9. దళం
 10. దశ తిరిగింది
 11. దశావతారములు (1962 సినిమా)
 12. దశావతారములు (1976 సినిమా)
 13. దశావతారాలు(సినిమా)
 14. దసరా బుల్లోడు
 15. దాంపత్యం (1957 సినిమా)
 16. దాంపత్యం (1985 సినిమా)
 17. దాగుడు మూతల దాంపత్యం
 18. దాగుడు మూతలు (1964 సినిమా)
 19. దాగుడు మూతలు (1986 సినిమా)
 20. దాడి
 21. దాదా
 22. దాన వీర శూర కర్ణ
 23. దానవుడు
 24. దారి తప్పిన మనిషి
 25. దాసి
 26. దీక్ష (1951 సినిమా)
 27. దీక్ష (1974 సినిమా)
 28. దీనబంధు
 29. దీపారాధన
 30. దీపావళి (సినిమా)
 31. దీర్ఘ సుమంగళి
 32. దీర్ఘ సుమంగళీ భవ
 33. దున్నేవాడిదే భూమి
 34. దుబాయ్ శీను
 35. దుర్గ
 36. దుర్గాదేవి (సినిమా)
 37. దెబ్బకు ఠా దొంగల ముఠా
 38. దెబ్బకు దెబ్బ
 39. దెయ్యం
 40. దేవకన్య
 41. దేవత (1941 సినిమా)
 42. దేవత (1965 సినిమా)
 43. దేవత (1982 సినిమా)
 44. దేవతలారా దీవించండి
 45. దేవదాసు (1953 సినిమా)
 46. దేవదాసు (1974 సినిమా)
 47. దేవదాసు (2006 సినిమా)
 48. దేవదాసు మళ్లీ పుట్టాడు
 49. దేవసుందరి
 50. దేవా
 51. దేవాంతకుడు
 52. దేవాలయం (సినిమా)
 53. దేవి (సినిమా)
 54. దేవీ దర్శనం
 55. దేవీ లలితాంబ
 56. దేవీ శ్రీదేవి
 57. దేవుడమ్మ
 58. దేవుడిచ్చిన కొడుకు
 59. దేవుడిచ్చిన భర్త (1968 సినిమా)
 60. దేవుడిచ్చిన భర్త (1976 సినిమా)
 61. దేవుడిచ్చిన భార్య
 62. దేవుడు (సినిమా)
 63. దేవుడు చేసిన పెళ్ళి
 64. దేవుడు చేసిన బొమ్మలు
 65. దేవుడు చేసిన మనుషులు
 66. దేవుడు మామయ్య
 67. దేవుడు మావయ్య
 68. దేవుడున్నాడు జాగ్రత్త
 69. దేవుడులాంటి మనిషి
 70. దేవుడే గెలిచాడు
 71. దేవుడే దిగివస్తే
 72. దేవుని గెలిచిన మానవుడు
 73. దేవుని రూపాలు
 74. దేవుళ్లు
 75. దేశంలో దొంగలు పడ్డారు
 76. దేశద్రోహులు (1964 సినిమా)
 77. దేశద్రోహులు (1995 సినిమా)
 78. దేశమంటే మనుషులోయ్
 79. దేశముదురు
 80. దేశింగురాజు కథ
 81. దేశోద్ధారకుడు (1986 సినిమా)
 82. దేశోద్ధారకులు
 83. దైవ శాసన
 84. దైవబలం
 85. దొంగ (సినిమా)
 86. దొంగ కాపురం
 87. దొంగ కోళ్లు
 88. దొంగ గారూ స్వాగతం
 89. దొంగ దొర
 90. దొంగ నోటు
 91. దొంగ మొగుడు
 92. దొంగ రాముడు (1955 సినిమా)
 93. దొంగ రాముడు (1988 సినిమా)
 94. దొంగ రాస్కెల్
 95. దొంగను పట్టిన దొర
 96. దొంగను వదిలితే దొరకడు
 97. దొంగల దోపిడీ
 98. దొంగల వేట
 99. దొంగలకు దొంగ (1966 సినిమా)
 100. దొంగలకు దొంగ (1977 సినిమా)
 101. దొంగలకు సవాల్
 102. దొంగలరాజ్యం
 103. దొంగలు బాబోయ్ దొంగలు
 104. దొంగలున్నారు జాగ్రత్త
 105. దొంగలున్నారు జాగ్రత్త (1958 సినిమా)
 106. దొంగల్లుడు
 107. దొంగల్లో దొర (1957 సినిమా)
 108. దొంగల్లో దొర (1985 సినిమా)
 109. దొంగల్లో మొనగాడు
 110. దొంగా పోలీస్
 111. దొంగాట
 112. దొంగోడొచ్చాడు
 113. దొర బిడ్డ
 114. దొరగారికి దొంగ పెళ్లాం
 115. దొరబాబు (1974 సినిమా)
 116. దొరబాబు (1995 సినిమా)
 117. దొరలు దొంగలు (1969 సినిమా)
 118. దొరలు దొంగలు (1976 సినిమా)
 119. దొరవారింట్లో దొంగోడు
 120. దొరికితే దొంగలు (1965 సినిమా)
 121. దొరికితే దొంగలు (1989 సినిమా)
 122. దోపిడీ దొంగలు
 123. దోషి
 124. దోషి నిర్దోషి
 125. ద్రోహి (1948 సినిమా)
 126. ద్రోహి (1970 సినిమా)
 127. ద్రోహి (1995 సినిమా)
 128. ద్రౌపదీ మానసంరక్షణం
 129. ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం
 1. ధనమా దైవమా
 2. ధనమే ప్రపంచలీల
 3. ధనవంతుడు గుణవంతుడు
 4. ధర్మ (సినిమా)
 5. ధర్మ దేవత (1952 సినిమా)
 6. ధర్మ దేవత (1970 సినిమా)
 7. ధర్మ నిర్ణయం
 8. ధర్మ పరీక్ష
 9. ధర్మ పోరాటం
 10. ధర్మ యుద్ధం (1979 సినిమా)
 11. ధర్మ యుద్ధం (1989 సినిమా)
 12. ధర్మం దారి తప్పితే
 13. ధర్మక్షేత్రం
 14. ధర్మచక్రం (1980 సినిమా)
 15. ధర్మచక్రం (1996 సినిమా)
 16. ధర్మతేజ
 17. ధర్మదాత
 18. ధర్మపత్ని(1941 సినిమా)
 19. ధర్మపత్ని(1969 సినిమా)
 20. ధర్మపీఠం దద్దరిల్లింది
 21. ధర్మమే జయం
 22. ధర్మవడ్డీ
 23. ధర్మవిజేత
 24. ధర్మాంగద
 25. ధర్మాత్ముడు (1977 సినిమా)
 26. ధర్మాత్ముడు (1983 సినిమా)
 27. ధాన్యమే ధనలక్ష్మి
 28. ధృవ
 29. ధృవ నక్షత్రం
 30. ధృవ విజయం
 31. ధైర్యవంతుడు
 1. నకిలీ మనిషి
 2. నక్షత్రపోరాటం
 3. నగ్నసత్యం
 4. నడమంత్రపు సిరి
 5. నమస్తే అన్న
 6. నమ్మకద్రోహులు
 7. నమ్మిన బంటు
 8. నరనారాయణ
 9. నర్తనశాల
 10. నలదమయంతి
 11. నల్లత్రాచు (సినిమా)
 12. నల్లపూసలు
 13. నవగ్రహ పూజా మహిమ
 14. నవభారతం
 15. నవమోహిని
 16. నవయుగం
 17. నవరాత్రి
 18. నవోదయం
 19. నవ్వితే నవరత్నాలు
 20. నవ్వులాట
 21. నా ఇల్లు
 22. నా ఇల్లు నా వాళ్ళు
 23. నా ఇల్లే నా స్వర్గం
 24. నా చెల్లెలు
 25. నా తమ్ముడు
 26. నా దేశం
 27. నా పిలుపే ప్రభంజనం
 28. నా పేరే భగవాన్
 29. నా మాటంటే
 30. నా మొగుడు నాకే సొంతం
 31. నా మొగుడు బ్రహ్మచారి
 32. నా హృదయంలో నిదురించే చెలీ
 33. నాంది
 34. నాంపల్లి నాగు
 35. నాకూ పెళ్ళాం కావాలి
 36. నాకూ స్వతంత్రం వచ్చింది
 37. నాగ కన్య
 38. నాగ జ్యోతి
 39. నాగ దేవత (1963 సినిమా)
 40. నాగ మోహిని
 41. నాగ శక్తి
 42. నాగకన్య
 43. నాగదేవత (1986 సినిమా)
 44. నాగపంచమి
 45. నాగపూజా మహిమ
 46. నాగబాల
 47. నాగమల్లి
 48. నాగమోహిని
 49. నాగమ్మ
 50. నాగార్జున (1962 సినిమా)
 51. నాగాస్త్రం
 52. నాగు
 53. నాగులచవితి (సినిమా)
 54. నాగులమ్మ
 55. నాటకాల రాయుడు
 56. నాడు –నేడు
 57. నాదీ ఆడజన్మే
 58. నాదే గెలుపు
 59. నాని
 60. నాన్నగారు
 61. నామాల తాతయ్య
 62. నాయకుడు – వినాయకుడు
 63. నాయకురాలు
 64. నాయకులకు సవాల్
 65. నాయనమ్మ
 66. నాయుడుగారి అబ్బాయి
 67. నాయుడుగారి కుటుంబం
 68. నాయుడుబావ
 69. నారద నారది
 70. నారి నారి నడుమ మురారి
 71. నాలాగ ఎందరో
 72. నాలుగిళ్ళ చావడి
 73. నాలుగు స్తంభాలాట
 74. నిండు కుటుంబం
 75. నిండు దంపతులు
 76. నిండు నూరేళ్ళు
 77. నిండు మనసులు
 78. నిండు మనిషి
 79. నిండు సంసారం
 80. నిండు హృదయాలు
 81. నిక్కీ అండ్ నీరజ్
 82. నిజం
 83. నిజం చెబితే నమ్మరు
 84. నిజం చెబితే నేరమా
 85. నిజం నిద్రపోదు
 86. నిజం నిరూపిస్తా
 87. నిజరూపాలు
 88. నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం
 89. నిత్య సుమంగళి
 90. నిధి
 91. నిన్ను చూసాక
 92. నిన్నే పెళ్ళాడుతా (1968 సినిమా)
 93. నిన్నే పెళ్ళాడుతా (1996 సినిమా)
 94. నిన్నే ప్రేమిస్తా
 95. నిప్పుతో చెలగాటం
 96. నిప్పురవ్వ
 97. నిప్పులాంటి నిజం
 98. నిప్పులాంటి మనిషి (1974 సినిమా)
 99. నిప్పులాంటి మనిషి (1986 సినిమా)
 100. నియంత
 101. నిరీక్షణ
 102. నిరుపేదలు
 103. నిర్ణయం
 104. నిర్దోషి (1951 సినిమా)
 105. నిర్దోషి (1967 సినిమా)
 106. నిర్దోషి (1984 సినిమా)
 107. నిలువు దోపిడి
 108. నివురుగప్పిన నిప్పు
 109. నిశ్శబ్ద రాత్రి
 110. నీ కోసం
 111. నీకు 16 నాకు 18
 112. నీకు నాకు పెళ్ళంట
 113. నీడ (సినిమా)
 114. నీడలేని ఆడది
 115. నీతి నిజాయితి
 116. నీరాజనం
 117. నీలి మేఘాలు
 118. నువ్వా నేనా
 119. నువ్వు వస్తావని
 120. నువ్వే కావాలి
 121. నెంబర్ వన్
 122. నెలవంక (1983 సినిమా)
 123. నేటి గాంధీ
 124. నేటి చరిత్ర
 125. నేటి దౌర్జన్యం
 126. నేటి భారతం
 127. నేటి యుగధర్మం
 128. నేటి సావిత్రి
 129. నేటి స్వతంత్రం
 130. నేనంటే నేనే
 131. నేను ప్రేమిస్తున్నాను
 132. నేను – నా దేశం
 133. నేనూ మనిషినే
 134. నేనూ మాఆవిడ
 135. నేనే మొనగాణ్ణి
 136. నేనే రాజు – నేనే మంత్రి
 137. నేనేరా పోలీస్
 138. నేరం
 139. నేరం నాది కాదు
 140. నేరం నాదికాదు – ఆకలిది
 141. నేరము – శిక్ష
 142. నేరస్తుడు
 143. నైస్ రాజా
 144. నోట్‌బుక్
 145. నోము
 146. నోముల పంట
 147. న్యాయం కావాలి
 148. న్యాయం కోసం
 149. న్యాయం మీరే చెప్పాలి
 150. న్యాయరక్షణ
 151. న్యాయానికి శిక్ష
 1. పంచ కళ్యాణి
 2. పంచ కళ్యాణి దొంగల రాణి
 3. పంచదార చిలక
 4. పంచభూతాలు (1979 సినిమా)
 5. పంచాయితీ
 6. పంజరం
 7. పంజరంలో పసిపాప
 8. పండంటి కాపురం
 9. పండంటి కాపురానికి 12 సూత్రాలు
 10. పండంటి జీవనం
 11. పండంటి సంసారం
 12. పండుగ (1998 సినిమా)
 13. పంతాలు పట్టింపులు
 14. పంతులమ్మ (1943 సినిమా)
 15. పంతులమ్మ (1978 సినిమా)
 16. పందిరి మంచం
 17. పక్కలో బల్లెం
 18. పక్కింటి అమ్మాయి (1953 సినిమా)
 19. పక్కింటి అమ్మాయి (1981 సినిమా)
 20. పగ సాధిస్తా
 21. పగబట్టిన పడుచు
 22. పగబట్టిన సింహం
 23. పగసాధిస్తా
 24. పచ్చతోరణం
 25. పచ్చని కాపురం
 26. పచ్చని సంసారం (1970 సినిమా)
 27. పచ్చని సంసారం (1993 సినిమా)
 28. పటాలం పాండు
 29. పట్టాభిషేకం
 30. పట్టిందల్లా బంగారం
 31. పట్టుకుంటే పదివేలు
 32. పట్టుకుంటే లక్ష
 33. పట్టుకోండి చూద్దాం
 34. పట్టుదల
 35. పట్నం పిల్ల పల్లెటూరి చిన్నోడు
 36. పట్నం వచ్చిన పతివ్రతలు
 37. పట్నవాసం
 38. పడమటి సంధ్యారాగం
 39. పతిభక్తి
 40. పత్ని
 41. పదండి ముందుకు (1962 సినిమా)
 42. పదండి ముందుకు (1985 సినిమా)
 43. పదహారేళ్ళ అమ్మాయి
 44. పదహారేళ్ళ వయసు
 45. పద్మవ్యూహం (సినిమా)
 46. పద్మవ్యూహం (సినిమా)
 47. పద్మావతీ కళ్యాణం
 48. పన్నెండు సూత్రాలు
 49. పబ్లిక్ రౌడీ
 50. పరదేశి (1953 సినిమా)
 51. పరదేశి (1998 సినిమా)
 52. పరమశివుడు
 53. పరమానందయ్య శిష్యుల కథ (1950 సినిమా)
 54. పరమానందయ్య శిష్యుల కథ
 55. పరమేశ్వరి మహాత్యం
 56. పరశురాముడు (సినిమా)
 57. పరాశక్తి
 58. పరివర్తన (1954 సినిమా)
 59. పరివర్తన (1975 సినిమా)
 60. పరిష్కారం
 61. పరుగో పరుగు
 62. పరువు ప్రతిష్ఠ (1963 సినిమా)
 63. పరువు ప్రతిష్ఠ (1993 సినిమా)
 64. పరోపకారం
 65. పర్వతాలు పానకాలు
 66. పలనాటి పౌరుషం
 67. పల్నాటి పులి
 68. పల్నాటి యుద్ధం (1947 సినిమా)
 69. పల్నాటి యుద్ధం (1966 సినిమా)
 70. పల్నాటి రుద్రయ్య
 71. పల్నాటి సింహం
 72. పల్లె పడుచు (1954 సినిమా)
 73. పల్లె పడుచు (1974 సినిమా)
 74. పల్లెటూరి చిన్నోడు
 75. పల్లెటూరి పిడుగు
 76. పల్లెటూరి పిల్ల
 77. పల్లెటూరి పెళ్ళాం
 78. పల్లెటూరి బావ
 79. పల్లెటూరి మొగుడు
 80. పల్లెటూరి మొనగాడు
 81. పల్లెటూరు
 82. పల్లెసీమ
 83. పవిత్ర
 84. పవిత్ర ప్రేమ (1979 సినిమా)
 85. పవిత్ర ప్రేమ (1998 సినిమా)
 86. పవిత్ర బంధం
 87. పవిత్ర హృదయాలు
 88. పవిత్రబంధం
 89. పసి హృదయాలు
 90. పసిడి మనసులు
 91. పసిడి మొగ్గలు
 92. పసివాడి ప్రాణం
 93. పసివాని పగ
 94. పసుపు కుంకుమ (1955 సినిమా)
 95. పసుపు కుంకుమ (2000 సినిమా)
 96. పసుపు పారాణి
 97. పసుపుతాడు
 98. పాండవ వనవాసం
 99. పాండురంగ మహత్యం
 100. పాడవోయి భారతీయుడా
 101. పాడిపంటలు
 102. పాడుతా తీయగా
 103. పాతబస్తీ
 104. పాతాళ భైరవి
 105. పాతాళనాగు
 106. పాదుకా పట్టాభిషేకం ( జెమిని)
 107. పాదుకా పట్టాభిషేకం (1932 సినిమా)
 108. పాదుకా పట్టాభిషేకం (1966 సినిమా)
 109. పాపం పసివాడు
 110. పాపకోసం
 111. పాపికొండలు (సినిమా 1986)
 112. పాపే నా ప్రాణం
 113. పాపే మా ప్రాణం
 114. పారిజాత
 115. పారిజాతం (సినిమా)
 116. పారిపోయిన ఖైదీలు
 117. పార్ధుడు
 118. పార్వతీ కళ్యాణం
 119. పార్వతీ కళ్యాణం (1941 సినిమా)
 120. పార్వతీ పరమేశ్వరులు
 121. పాలమనసులు
 122. పాలు నీళ్ళు
 123. పాశుపతాస్త్రం
 124. పిచ్చి పుల్లయ్య (1953 సినిమా)
 125. పిచ్చి పుల్లయ్య (1991 సినిమా)
 126. పిచ్చిపంతులు
 127. పిచ్చిమారాజు
 128. పిచ్చోడి చేతిలో రాయి
 129. పిచ్చోడి పెళ్ళి
 130. పిట్టల దొర
 131. పిడుగురాముడు
 132. పిన్ని (1967 సినిమా)
 133. పిన్ని (1989 సినిమా)
 134. పిల్లజమిందారు
 135. పిల్లజమీందార్ (2011 సినిమా)
 136. పిల్లనచ్చింది
 137. పిల్లలు తెచ్చిన చల్లని రాజ్యం
 138. పిల్లలు దిద్దినకాపురం
 139. పిల్లా-పిడుగు
 140. పీటలమీద పెళ్ళి
 141. పీపుల్స్ ఎన్ కౌంటర్
 142. పుట్టింటి గౌరవం (1975 సినిమా)
 143. పుట్టింటి గౌరవం (1996 సినిమా)
 144. పుట్టింటి చీర
 145. పుట్టినిల్లు - మెట్టినిల్లు (1973 సినిమా)
 146. పుట్టినిల్లు - మెట్టినిల్లు (1994 సినిమా)
 147. పుట్టిల్లు
 148. పుణ్య దంపతులు
 149. పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు
 150. పుణ్యభూమి కళ్ళు తెరిచింది
 151. పుణ్యభూమి నాదేశం
 152. పుణ్యవతి
 153. పుణ్యస్త్రీ
 154. పుత్తడి బొమ్మ
 155. పునర్జన్మ (1963 సినిమా)
 156. పునాదిరాళ్ళు
 157. పున్నమి చంద్రుడు
 158. పున్నమి రాత్రి
 159. పున్నమినాగు
 160. పులి (సినిమా)
 161. పులి బెబ్బులి
 162. పులిజూదం (సినిమా)
 163. పులిదెబ్బ
 164. పులిబిడ్డ
 165. పుష్పకవిమానం
 166. పూజ (సినిమా)
 167. పూజకు పనికిరాని పూవు
 168. పూజాఫలం
 169. పూల పల్లకి
 170. పూల మాల
 171. పూల రంగడు (1967 సినిమా)
 172. పూల రంగడు (1989 సినిమా)
 173. పృద్వీ రాజ్
 174. పృధ్వీపుత్ర (సినిమా)
 175. పెంకి పెళ్ళాం
 176. పెంకిపిల్ల
 177. పెండ్లి పిలుపు
 178. పెంపుడు కూతురు
 179. పెంపుడు కొడుకు
 180. పెత్తందార్లు
 181. పెదరాయుడు
 182. పెద్ద కొడుకు
 183. పెద్దక్కయ్య
 184. పెద్దన్నయ్య (1976 సినిమా)
 185. పెద్దన్నయ్య (1997 సినిమా)
 186. పెద్దమనుషులు (1954 సినిమా)
 187. పెద్దమనుషులు (1999 సినిమా)
 188. పెద్దరికం
 189. పెద్దరికాలు
 190. పెద్దలు మారాలి
 191. పెద్దింటల్లుడు
 192. పెద్దిల్లు చిన్నిల్లు
 193. పెళ్లికూతురు
 194. పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు
 195. పెళ్లీడు పిల్లలు
 196. పెళ్ళంటే నూరేళ్ళ పంట
 197. పెళ్ళాం చెబితే వినాలి
 198. పెళ్ళాం వచ్చింది
 199. పెళ్ళాంచాటు మొగుడు
 200. పెళ్ళాడి చూపిస్తా
 201. పెళ్ళానికి ప్రేమలేఖ ప్రియురాలికి శుభలేఖ
 202. పెళ్ళామా మజాకా
 203. పెళ్ళాల రాజ్యం
 204. పెళ్ళి (సినిమా)
 205. పెళ్ళి కాని పిల్లలు (1961 సినిమా)
 206. పెళ్ళి కాని పిల్లలు (1977 సినిమా)
 207. పెళ్ళి కానుక (1960 సినిమా)
 208. పెళ్ళి కానుక (1998 సినిమా)
 209. పెళ్ళి గోల
 210. పెళ్ళి చూపులు
 211. పెళ్ళి చేసి చూడు
 212. పెళ్ళి చేసి చూపిస్తాం
 213. పెళ్ళి చేసుకుందాం
 214. పెళ్ళి నీకు అక్షింతలు నాకు
 215. పెళ్ళి పందిరి
 216. పెళ్ళి పీటలు
 217. పెళ్ళి పుస్తకం
 218. పెళ్ళి మీద పెళ్ళి
 219. పెళ్ళి రోజు
 220. పెళ్ళి సందడి (1959 సినిమా)
 221. పెళ్ళి సందడి (1996 సినిమా)
 222. పెళ్ళి సంబంధం (1970 సినిమా)
 223. పెళ్ళి సంబంధం (2000 సినిమా)
 224. పెళ్ళికాని ఇల్లాలు
 225. పెళ్ళికాని తండ్రి
 226. పెళ్ళికొడుకు
 227. పెళ్ళికొడుకు అమ్మబడును
 228. పెళ్ళిగోల
 229. పెళ్ళిచేసి చూడు
 230. పెళ్ళితాంబూలం
 231. పెళ్ళినీకు శుభం నాకు
 232. పెళ్ళిళ్ళ పేరయ్య
 233. పెళ్ళిళ్ళోయ్ పెళ్ళిళ్ళు
 234. పెళ్ళైనకొత్తలో
 235. పేకాట పాపారావు
 236. పేద రైతు
 237. పేదరాసి పెద్దమ్మ కథ
 238. పేదల బ్రతుకులు
 239. పేరంటాలు
 240. పైరానా
 241. పైలా పచ్చీస్
 242. పొగరుబోతు
 243. పొట్టి ప్లీడరు
 244. పొట్టేలు పొన్నమ్మ
 245. పొదరిల్లు
 246. పొరుగింటి పుల్లకూర
 247. పోకిరి
 248. పోకిరిరాజా
 249. పోకిళ్ళరాయుడు
 250. పోరాటం
 251. పోలీస్
 252. పోలీస్ అల్లుడు
 253. పోలీస్ ఆఫీసర్
 254. పోలీస్ బ్రదర్స్
 255. పోలీస్ రిపోర్ట్
 256. పోలీస్ లాకప్
 257. పోలీస్ వెంకట స్వామి
 258. పోలీస్ స్టోరి
 259. పోస్ట్ మేన్
 260. పౌర్ణమి (సినిమా)
 261. ప్రచండ భారతం
 262. ప్రచండ భైరవి (1985 సినిమా)
 263. ప్రచండ భైరవి
 264. ప్రజలమనిషి
 265. ప్రజా నాయకుడు
 266. ప్రజా ప్రతినిధి
 267. ప్రజా రాజ్యం
 268. ప్రజా శక్తి (సినిమా)
 269. ప్రజాతీర్పు
 270. ప్రజారాజ్యం
 271. ప్రజాసేవ
 272. ప్రజాస్వామ్యం (1987 సినిమా)
 273. ప్రణయ గీతం
 274. ప్రతిఘటన
 275. ప్రతిజ్ఙ (1982 సినిమా)
 276. ప్రతిజ్ఞ (1953 సినిమా)
 277. ప్రతిజ్ఞ (1996 సినిమా)
 278. ప్రతిజ్ఞా పాలన
 279. ప్రతిధ్వని (1977 సినిమా)
 280. ప్రతిధ్వని (1986 సినిమా)
 281. ప్రతిభావంతుడు
 282. ప్రతిష్ఠ
 283. ప్రతిస్పందన
 284. ప్రతీకారం
 285. ప్రపంచం (సినిమా)
 286. ప్రమీలార్జునీయం
 287. ప్రయత్నం
 288. ప్రయత్నం (2005 సినిమా)
 289. ప్రయాణంలో పదనిసలు
 290. ప్రళయ గర్జన
 291. ప్రళయ సింహం
 292. ప్రళయరుద్రుడు
 293. ప్రాణ స్నేహితులు
 294. ప్రాణం ఖరీదు
 295. ప్రాణదాత
 296. ప్రాణమిత్రులు
 297. ప్రాణానికి ప్రాణం
 298. ప్రార్ధన
 299. ప్రియ బాంధవి
 300. ప్రియతమా
 301. ప్రియమైన శ్రీవారు
 302. ప్రియరాగాలు
 303. ప్రియా
 304. ప్రియా ఓ ప్రియా
 305. ప్రియురాలు
 306. ప్రెసిడెంట్ గారి అబ్బాయి
 307. ప్రెసిడెంట్ గారి అల్లుడు
 308. ప్రెసిడెంట్ గారి పెళ్ళాం
 309. ప్రెసిడెంట్ పేరమ్మ
 310. ప్రేమ (1952 సినిమా)
 311. ప్రేమ (1989 సినిమా)
 312. ప్రేమ అండ్ కో.
 313. ప్రేమ ఎంతమధురం
 314. ప్రేమ కథ
 315. ప్రేమ కానుక
 316. ప్రేమ కిరీటం
 317. ప్రేమ కోసం
 318. ప్రేమ ఖైదీ
 319. ప్రేమ చిత్రం పెళ్ళివిచిత్రం
 320. ప్రేమ చేసిన పెళ్ళి
 321. ప్రేమ జీవులు
 322. ప్రేమ తపస్సు
 323. ప్రేమ దీపాలు
 324. ప్రేమ నక్షత్రం
 325. ప్రేమ నాటకం
 326. ప్రేమ పంజరం
 327. ప్రేమ పల్లకి
 328. ప్రేమ పిచ్చోళ్ళు
 329. ప్రేమ ప్రయాణం
 330. ప్రేమ బంధం
 331. ప్రేమ మందిరం
 332. ప్రేమ మూర్తులు
 333. ప్రేమ యుద్ధం
 334. ప్రేమ విజేత
 335. ప్రేమ సంకెళ్ళు
 336. ప్రేమ సామ్రాట్
 337. ప్రేమ సింహాసనం
 338. ప్రేమ-పగ
 339. ప్రేమంటే ఇదేరా
 340. ప్రేమకానుక
 341. ప్రేమకు వేళాయెరా
 342. ప్రేమతరంగాలు
 343. ప్రేమద్రోహి
 344. ప్రేమనగర్
 345. ప్రేమపుస్తకం
 346. ప్రేమలు - పెళ్ళిళ్ళు
 347. ప్రేమలేఖలు (1953 సినిమా)
 348. ప్రేమలేఖలు (1977 సినిమా)
 349. ప్రేమలో ప్రమాదం
 350. ప్రేమవిజయం
 351. ప్రేమశిఖరం
 352. ప్రేమాభిషేకం
 353. ప్రేమాయణం (1976 సినిమా)
 354. ప్రేమాయణం (1988 సినిమా)
 355. ప్రేమించానునిన్నే
 356. ప్రేమించి చూడు (1965 సినిమా)
 357. ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకో
 358. ప్రేమించిచూడు
 359. ప్రేమించు పెళ్ళాడు
 360. ప్రేమించుకుందాం రా
 361. ప్రేమించేది ఎందుకమ్మా
 362. ప్రేమించేమనసు
 363. ప్రేమే దైవం
 364. ప్రేమేనాప్రాణం
 365. ప్రేయసి రావే
 366. ప్రేరణ
 367. ప్రైవేటు మాస్టారు
 1. ఫిబ్రవరీ 14 నెక్లెస్ రోడ్డు
 2. ఫిల్మ్ నగర్
 3. ఫ్యామిలీ
 1. బతుకమ్మ (2008)
 2. బంగారం (సినిమా)
 3. బంగారక్క
 4. బంగారు కలలు
 5. బంగారు కుటుంబం (1971 సినిమా)
 6. బంగారు కుటుంబం (1994 సినిమా)
 7. బంగారు కొడుకు
 8. బంగారు గాజులు
 9. బంగారు చిలుక
 10. బంగారు చెల్లెలు
 11. బంగారు తిమ్మరాజు
 12. బంగారు పంజరం
 13. బంగారు పతకం
 14. బంగారు పిచ్చుక
 15. బంగారు బాబు (2009 సినిమా)
 16. బంగారు బాబు (1973 సినిమా)
 17. బంగారు బావ
 18. బంగారు బుల్లోడు
 19. బంగారు బొమ్మలు
 20. బంగారు భూమి (1954 సినిమా)
 21. బంగారు భూమి (1982 సినిమా)
 22. బంగారు మనసులు
 23. బంగారు మనిషి
 24. బంగారు మామ
 25. బంగారు మొగుడు
 26. బంగారు సంకెళ్ళు
 27. బంగారుగుడి
 28. బంగారుతల్లి
 29. బంగారుపాప
 30. బంగారుబాట
 31. బంగారులక్ష్మి
 32. బంట్రోతు భార్య
 33. బండరాముడు
 34. బండోడు గుండమ్మ
 35. బందిపోటు (1963 సినిమా)
 36. బందిపోటు (1988 సినిమా)
 37. బందిపోటు దొంగలు
 38. బందిపోటు భయంకర్
 39. బందిపోటు భీమన్న
 40. బందిపోటు ముఠా
 41. బందిపోటు రుద్రమ్మ
 42. బందీ
 43. బంధం
 44. బంధువులు బాంధవ్యాలు
 45. బంధువులొస్తున్నారు జాగ్రత్త
 46. బజారు రౌడీ
 47. బడాయి బసవయ్య
 48. బడి
 49. బడిపంతులు (1958 సినిమా)
 50. బడిపంతులు (1972 సినిమా)
 51. బదిలీ
 52. బద్రి
 53. బభృవాహన
 54. బభ్రువాహన
 55. బలరాం
 56. బలరామ శ్రీకృష్ణ కథ
 57. బలరామకృష్ణులు
 58. బలవంతపు పెళ్ళి
 59. బలిదానం
 60. బలిపీఠం
 61. బలిపీఠంపై భరతనారి
 62. బస్తీ కిలాడీలు
 63. బస్తీ బుల్‌బుల్
 64. బస్తీపిల్ల భలేదొంగ
 65. బస్తీమే సవాల్ ఏజెంట్ 007
 66. బస్తీలో భూతం
 67. బహుదూరపు బాటసారి
 68. బాంధవ్యాలు
 69. బాగున్నారా
 70. బాగ్దాద్ గజదొంగ
 71. బాగ్దాద్ వీరుడు
 72. బాచి
 73. బాచిలర్స్
 74. బాటసారి
 75. బాడ్ బాయ్స్
 76. బాబాయి అబ్బాయి
 77. బాబాయి హోటల్
 78. బాబు
 79. బామ్మమాట బంగారుబాట
 80. బాయ్‌ఫ్రెండ్
 81. బారిష్టరు పార్వతీశం (సినిమా)
 82. బాల భారతం
 83. బాల యోగిని
 84. బాల సన్యాసమ్మ కథ
 85. బాలగోపాలుడు
 86. బాలచంద్రుడు
 87. బాలనాగమ్మ (1942 సినిమా)
 88. బాలనాగమ్మ (1959 సినిమా)
 89. బాలనాగమ్మ (శాంతా 1942 సినిమా)
 90. బాలమిత్రుల కథ
 91. బాలమురళి ఎం.ఏ
 92. బాలరాజు
 93. బాలరాజు కథ
 94. బాలరాజుగారి బంగారుపళ్లెం
 95. బాలాజీ
 96. బాలానందం
 97. బావ దిద్దిన కాపురం
 98. బావ బావమరిది
 99. బావగారు బాగున్నారా
 100. బావలు అనుభవాలు
 101. బావా మరదళ్ల సవాల్
 102. బావాబావా పన్నీరు
 103. బావామరదళ్లు
 104. బికారి రాముడు
 105. బిగ్‌బాస్
 106. బిల్లా రంగా
 107. బీదల ఆస్తి
 108. బీదలపాట్లు (1950 సినిమా)
 109. బీదలపాట్లు (1972 సినిమా)
 110. బుచ్చిబాబు (1980 సినిమా)
 111. బుజ్జిగాడి బాబాయ్
 112. బుద్ధిమంతుడు
 113. బుర్రిపాలెం చిన్నోడు
 114. బుర్రిపాలెం బుల్లోడు
 115. బుల్లబ్బాయి పెళ్ళి
 116. బుల్లెట్
 117. బుల్లెట్ బుల్లోడు
 118. బుల్లెమ్మ బుల్లోడు
 119. బుల్లెమ్మ శపధం
 120. బృందావనం (1992 సినిమా)
 121. బెజవాడ బెబ్బులి
 122. బెబ్బులి
 123. బెబ్బులి వేట
 124. బేతాళ మాంత్రికుడు
 125. బొంబాయి (సినిమా)
 126. బొంబాయి ప్రియుడు
 127. బొట్టు కాటుక
 128. బొబ్బిలి దొర
 129. బొబ్బిలి పులి
 130. బొబ్బిలి బుల్లోడు
 131. బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న
 132. బొబ్బిలి యుద్ధం
 133. బొబ్బిలి రాజా
 134. బొబ్బిలి రౌడి
 135. బొబ్బిలి వంశం
 136. బొబ్బిలి సింహం
 137. బొమ్మరిల్లు (1978)
 138. బొమ్మరిల్లు (2006)
 139. బొమ్మల కొలువు
 140. బొమ్మల పెళ్ళి
 141. బొమ్మలు చెప్పిన కథ
 142. బొమ్మా బొరుసా
 143. బొమ్మా బొరుసే జీవితం
 144. బోండాం పెళ్ళి
 145. బ్రతుకుతెరువు
 146. బ్రతుకే ఒక పండగ
 147. బ్రహ్మ (సినిమా)
 148. బ్రహ్మచారి
 149. బ్రహ్మచారి మొగుడు
 150. బ్రహ్మనాయుడు (సినిమా)
 151. బ్రహ్మపుత్రుడు
 152. బ్రహ్మముడి (1976 సినిమా)
 153. బ్రహ్మముడి (1985 సినిమా)
 154. బ్రహ్మరధం (1947 సినిమా)
 155. బ్రహ్మరధం (1949 సినిమా)
 156. బ్రహ్మరుద్రుడు
 157. బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర
 158. బ్రహ్మాస్త్రం
 159. బ్లాక్ టైగర్
 1. భక్త అంబరీష
 2. భక్త కనకదాసు
 3. భక్త కబీర్
 4. భక్త జయదేవ
 5. భక్త జయదేవ (1961 సినిమా)
 6. భక్త తుకారాం
 7. భక్త తులసీదాస్
 8. భక్త ధృవ మార్కండేయ
 9. భక్త పోతన (1942 సినిమా)
 10. భక్త పోతన (1966 సినిమా)
 11. భక్త ప్రహ్లాద (1942 సినిమా)
 12. భక్త ప్రహ్లాద (1967 సినిమా)
 13. భక్త మార్కండేయ
 14. భక్త రఘునాథ్
 15. భక్త విజయం
 16. భక్త శబరి
 17. భక్త శిరియాల
 18. భక్తప్రహ్లాద (సినిమా)
 19. భక్తిమాల
 20. భక్తుడు భగవంతుడు
 21. భగత్
 22. భగవద్గీత (సినిమా)
 23. భగవాన్
 24. భట్టి విక్రమార్క
 25. భద్రం కొడుకు
 26. భద్రకాళి
 27. భయంకర్ గూడాచారి
 28. భయంకర్ బడా చోర్
 29. భలే అబ్బాయిలు (1969 సినిమా)
 30. భలే అమ్మాయిలు (1957 సినిమా)
 31. భలే అల్లుడు
 32. భలే ఎత్తు చివరకు చిత్తు
 33. భలే కృష్ణుడు
 34. భలే కోడళ్ళు
 35. భలే ఖైదీలు
 36. భలే గూఢచారి
 37. భలే తమ్ముడు (1969 సినిమా)
 38. భలే తమ్ముడు (1985 సినిమా)
 39. భలే దంపతులు
 40. భలే దొంగలు
 41. భలే పెళ్లాం
 42. భలే పెళ్ళి
 43. భలే పోలీస్
 44. భలే బావ
 45. భలే బుల్లోడు (1981 సినిమా)
 46. భలే బుల్లోడు (1995 సినిమా)
 47. భలే భయం
 48. భలే మామయ్య
 49. భలే మాష్టారు
 50. భలే మొగుడు
 51. భలే మొనగాడు
 52. భలే మోసగాడు
 53. భలే రంగడు
 54. భలే రాముడు
 55. భలే సోగ్గాడు
 56. భలేదొంగ
 57. భలేపాప
 58. భలేరాజు
 59. భవాని
 60. భాగస్తులు
 61. భాగ్యచక్రం
 62. భాగ్యదేవత
 63. భాగ్యరేఖ
 64. భాగ్యలక్ష్మి (1943 సినిమా)
 65. భాగ్యలక్ష్మి (1984 సినిమా)
 66. భాగ్యవంతుడు
 67. భాగ్యవంతులు
 68. భానుమతిగారి మొగుడు
 69. భామాకలాపం
 70. భామావిజయం
 71. భారత నివాస్
 72. భారతం
 73. భారతంలో అర్జునుడు
 74. భారతంలో ఒకమ్మాయి
 75. భారతంలో బాలచంద్రుడు
 76. భారతనారి
 77. భారతరత్న (సినిమా)
 78. భారతి
 79. భారత్ బంద్
 80. భార్గవ రాముడు
 81. భార్గవ్
 82. భార్య
 83. భార్యాబిడ్డలు
 84. భార్యాభర్తల భాగోతం
 85. భార్యాభర్తల సంబంధం
 86. భార్యాభర్తల సవాల్
 87. భార్యాభర్తలు
 88. భార్యామణి
 89. భావిపౌరులు
 90. భీమాంజనేయ యుద్ధం
 91. భీష్మ
 92. భీష్మ (1944 సినిమా)
 93. భీష్మ ప్రతిజ్ఞ (1965 సినిమా)
 94. భువనసుందరి కథ
 95. భువనేశ్వరి
 96. భూకైలాస్ (1940 సినిమా)
 97. భూకైలాస్ (1958 సినిమా)‌
 98. భూపోరాటం
 99. భూమి కోసం
 100. భూలోక రంభ
 101. భూలోకంలో యమలోకం
 102. భైరవద్వీపం
 103. భైరవి
 104. భోగభాగ్యాలు
 105. భోగిమంటలు
 106. భోళా శంకరుడు
 1. మంగమ్మ శపథం
 2. మంగమ్మగారి మనవడు
 3. మంగళ
 4. మంగళ గౌరి
 5. మంగళ తోరణాలు
 6. మంగళ విజయం
 7. మంగళసూత్రం
 8. మంచి కుటుంబం (1967 సినిమా)
 9. మంచి కుటుంబం (1989 సినిమా)
 10. మంచి కోసం
 11. మంచి చెడు
 12. మంచి దొంగ
 13. మంచి బాబాయి
 14. మంచి మనసు
 15. మంచి మనసుకు మంచి రోజులు
 16. మంచి మనసులు (1962 సినిమా)
 17. మంచి మనసులు (1986 సినిమా)
 18. మంచి మనిషి
 19. మంచి మనుష్యులు
 20. మంచి మిత్రులు
 21. మంచి రోజు
 22. మంచి రోజులు వస్తాయి
 23. మంచి రోజులొచ్చాయి
 24. మంచి వాడు
 25. మంచికి మరోపేరు
 26. మంచికి స్థానం లేదు
 27. మంచితనం లేదు
 28. మంచిని పెంచాలి (1977 సినిమా)
 29. మంచిని పెంచాలి (1980 సినిమా)
 30. మంచిరోజు
 31. మంచివారు మావారు
 32. మంచివాళ్ళకు మంచివాడు
 33. మంచు పల్లకి
 34. మంజరి (సినిమా)
 35. మండలాధీశుడు
 36. మండే గుండెలు
 37. మంత్ర దండం (1951 సినిమా)
 38. మంత్ర దండం (1985 సినిమా)
 39. మంత్రవాది
 40. మంత్రాల మర్రిచెట్టు
 41. మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర
 42. మంత్రాలయ శక్తి – దైవ భక్తి
 43. మంత్రాలయ శ్రీ రాఘవేంద్ర వైభవము
 44. మంత్రి గారి వియ్యంకుడు
 45. మకుటం లేని మహారాజు
 46. మగధీరుడు
 47. మగమహారాజు
 48. మగరాయుడు
 49. మగవారి మాయలు
 50. మగాడు
 51. మగువ మనసున్న మనిషి
 52. మజ్ను
 53. మట్టి మనుషులు
 54. మట్టిలో మాణిక్యం
 55. మదన గోపాలుడు
 56. మదన మంజరి (1961 సినిమా)
 57. మదన మంజరి (1980 సినిమా)
 58. మదనకామరాజు కథ
 59. మదర్ ఇండియా
 60. మదాలస
 61. మద్రాస్ టు హైదరాబాద్
 62. మధుమాసం
 63. మధుర స్వప్నం
 64. మధురానగరిలో
 65. మధ్యతరగతి మహాభారతం
 66. మన ఊరి కథ
 67. మన ఊరి పాండవులు
 68. మన ఊరి మారుతి
 69. మన ఊరి రాముడు
 70. మన దేశం
 71. మన మహాత్ముడు
 72. మన సంసారం
 73. మనవడి కోసం
 74. మనవరాలి పెళ్ళి
 75. మనసిచ్చాను (1960 సినిమా)
 76. మనసిచ్చాను (2000 సినిమా)
 77. మనసిచ్చి చూడు (1971 సినిమా)
 78. మనసిచ్చి చూడు (1998 సినిమా)
 79. మనసు - మమత
 80. మనసు మాంగల్యం
 81. మనసు-మాంగల్యం
 82. మనసున్న మారాజు
 83. మనసుపడ్డాను కానీ
 84. మనసులో మాట
 85. మనసే మందిరం
 86. మనస్సాక్షి
 87. మనిషి మృగము
 88. మనిషి రోడ్డున పడ్డాడు
 89. మనిషికో చరిత్ర
 90. మనిషిలో మనిషి
 91. మనీ
 92. మనీ మనీ
 93. మనువు - మనసు
 94. మనుషులు - మట్టిబొమ్మలు
 95. మనుషులు మమతలు
 96. మనుషులు మారాలి
 97. మనుష్యులంతా ఒక్కటే
 98. మనుష్యులు - దేవుడు
 99. మనుష్యులు చేసిన దొంగలు
 100. మనుష్యులు మారాలి
 101. మనోరమ
 102. మనోహర
 103. మనోహరం
 104. మన్నెంలో మొనగాడు
 105. మన్మధ లీల
 106. మన్మధ లీల – కామరాజు గోల
 107. మన్మధ సామ్రాజ్యం
 108. మమ-అల్లుడు
 109. మమకారం
 110. మమత
 111. మమతల కోవెల
 112. మమా బాగున్నావా
 113. మమ్మీ, మీ ఆయనొచ్చాడు
 114. మయూరి
 115. మరణ మృదంగం
 116. మరణ శాసనం
 117. మరదలి పెళ్ళి
 118. మరదలు పిల్ల
 119. మరపురాని కథ
 120. మరపురాని తల్లి
 121. మరపురాని మనిషి
 122. మరియా మై డార్లింగ్
 123. మరో కురుక్షేత్రం
 124. మరో క్విట్ ఇండియా
 125. మరో చరిత్ర
 126. మరో ప్రపంచం
 127. మరో ప్రేమకథ
 128. మరో మలుపు
 129. మరో మాయాబజార్
 130. మరో మొనగాడు
 131. మరో సీత కథ
 132. మర్డర్
 133. మర్మయోగి
 134. మల్యన రాముడు
 135. మల్లమ్మ కథ
 136. మల్లీశ్వరి
 137. మల్లీశ్వరి(2004 సినిమా)
 138. మల్లె మొగ్గలు
 139. మల్లెపువ్వు (సినిమా)
 140. మల్లెల పందిరి
 141. మల్లెల మనసు
 142. మళ్ళీ పెళ్ళి (1939 సినిమా)
 143. మళ్ళీ పెళ్ళి (1970 సినిమా)
 144. మహర్షి
 145. మహా పురుషుడు
 146. మహా మనిషి
 147. మహా యజ్ఞం
 148. మహా వీర భీమసేన
 149. మహా వీర మయూర
 150. మహా శక్తి (1979 సినిమా)
 151. మహా శక్తి (1986 సినిమా)
 152. మహా శక్తి మహిమలు
 153. మహా సంగ్రామం
 154. మహాకవి కాళిదాసు
 155. మహాకవి క్షేత్రయ్య
 156. మహాజనానికి మరదలుపిల్ల
 157. మహాత్మాగాంధీ (1941 సినిమా)
 158. మహాత్ముడు
 159. మహాదేవి
 160. మహానంద
 161. మహానగరంలో మాయగాడు
 162. మహానుభావుడు
 163. మహాప్రస్థానం (సినిమా)
 164. మహాబలుడు
 165. మహాభారతం (సినిమా)
 166. మహామంత్రి తిమ్మరుసు
 167. మహారథి
 168. మహారధి కర్ణ
 169. మహారాజశ్రీ మాయగాడు
 170. మహారాజు
 171. మహారాశి
 172. మహాలక్ష్మి (1980 సినిమా)
 173. మహాలక్ష్మి (1986 సినిమా)
 174. మహాలక్ష్మి మహిమ
 175. మహాశక్తి
 176. మహిషాసుర మర్దిని
 177. మహేశ్వరీ మహత్యం
 178. మా అన్నయ్య (1966 సినిమా)
 179. మా అన్నయ్య (2000 సినిమా)
 180. మా ఆయన బంగారం
 181. మా ఆవిడ కలెక్టర్
 182. మా ఇంటాయన కథ
 183. మా ఇంటి ఆడపడుచు
 184. మా ఇంటి కథ
 185. మా ఇంటి కోడలు
 186. మా ఇంటి జ్యోతి
 187. మా ఇంటి దేవత
 188. మా ఇంటి దేవుడు
 189. మా ఇంటి ప్రేమాయణం
 190. మా ఇంటి మహాలక్ష్మి (1959 సినిమా)
 191. మా ఇంటి మహాలక్ష్మి (1987 సినిమా)
 192. మా ఇంటి వెలుగు
 193. మా ఇంటికి రండి
 194. మా ఇద్దరి కథ
 195. మా ఇలవేల్పు
 196. మా ఊరి అమ్మాయి
 197. మా ఊరి గంగ
 198. మా ఊరి దేవత
 199. మా ఊరి మగాడు
 200. మా ఊరి మొనగాళ్ళు
 201. మా ఊళ్ళో మహాశివుడు
 202. మా గోపి
 203. మా తల్లి గంగమ్మ
 204. మా తెలుగుతల్లి
 205. మా దైవం
 206. మా నాన్న నిర్దోషి
 207. మా నాన్నకు పెళ్ళి
 208. మా పల్లెలో గోపాలుడు
 209. మా పెళ్ళికి రండి
 210. మా బంగారక్క
 211. మా బాబు
 212. మా బాలాజీ
 213. మా భూమి
 214. మా మంచి అక్కయ్య
 215. మా మొగుడు బ్రహ్మచారి
 216. మా వదిన
 217. మాంగల్య బంధం
 218. మాంగల్య బలం (1974 సినిమా)
 219. మాంగల్య బలం (1985 సినిమా)
 220. మాంగల్య భాగ్యం
 221. మాంగల్యం
 222. మాంగల్యబలం
 223. మాంగల్యమే మగువ ధనం
 224. మాంగల్యానికి మరో ముడి
 225. మాకు స్వతంత్రం వచ్చింది
 226. మాట కోసం
 227. మాణిక్యం
 228. మాతృ దేవత
 229. మాతృ భూమి
 230. మాతృ మూర్తి
 231. మాతృదేవోభవ
 232. మాతో పెట్టుకోకు
 233. మాధవయ్యగారి మనవడు
 234. మాధురి
 235. మానవతి
 236. మానవుడు - దానవుడు (1972 సినిమా)
 237. మానవుడు - దానవుడు (1999 సినిమా)
 238. మానవుడు - మహనీయుడు
 239. మానవుడే మహనీయుడు
 240. మానవులు మమతలు
 241. మానసవీణ
 242. మామకు తగ్గ అల్లుడు
 243. మామకు తగ్గ కోడలు
 244. మామగారు
 245. మామా అల్లుళ్ళ సవాల్
 246. మామా కోడలు
 247. మామా కోడలు సవాల్
 248. మామాశ్రీ
 249. మాయ పిల్ల
 250. మాయగాడు
 251. మాయదారి అల్లుడు
 252. మాయదారి కుటుంబం
 253. మాయదారి కృష్ణుడు
 254. మాయదారి మనుషులు
 255. మాయదారి మరిది
 256. మాయదారి మల్లిగాడు
 257. మాయదారి మోసగాడు
 258. మాయని మమత
 259. మాయలమారి
 260. మాయలాడి
 261. మాయలోకం
 262. మాయలోడు
 263. మాయా బజార్ (1936 సినిమా)
 264. మాయా మందిరం
 265. మాయా మశ్చీంద్ర
 266. మాయామశ్చీంద్ర (1961 సినిమా)
 267. మాయా మచ్చీంద్ర
 268. మాయా మహల్ రహస్యం
 269. మాయా మోహిని (1962 సినిమా)
 270. మాయా మోహిని (1985 సినిమా)
 271. మాయా రంభ
 272. మాయాబజార్
 273. మాయాబజార్ (1995 సినిమా)
 274. మాయాబజార్ (2006 సినిమా)
 275. మాయామశ్చీంద్ర
 276. మాయామశ్చీంద్ర (1945 సినిమా)
 277. మాయావి
 278. మారణహోమం
 279. మారని మనుష్యులు
 280. మారిన మనిషి
 281. మారుతి
 282. మార్కండేయ
 283. మార్చండి మన చట్టాలు
 284. మార్పు
 285. మాల పిల్ల
 286. మాలతీ మాధవం
 287. మాలపిల్ల
 288. మావా బాగున్నావా?
 289. మావారి గోల
 290. మా వారి మంచితనం
 291. మావారికి పెళ్ళి
 292. మావిచిగురు
 293. మావిడాకులు
 294. మావూరి పెద్దమనుషులు
 295. మావూరి మహారాజు
 296. మాస్
 297. మాస్టరమ్మాయి
 298. మాస్టర్
 299. మాస్టర్ కిలాడి
 300. మాస్టారి కాపురం
 301. మినిస్టర్ మహాలక్ష్మి
 302. మిర్చీ (2007 సినిమా)
 303. మిస్ 420
 304. మిస్ జూలియా ప్రేమ కథ
 305. మిస్టర్ పెళ్ళాం
 306. మిస్టర్ భరత్
 307. మిస్టర్ మాయగాడు
 308. మిస్టర్ రజనికాంత్
 309. మిస్టర్ విజయ్
 310. మిస్టర్ హీరో
 311. మిస్సమ్మ
 312. మీ ఆయన జాగ్రత్త
 313. మీనా (1974 సినిమా)
 314. మీరా బాయి
 315. ముందడుగు (1958 సినిమా)
 316. ముందడుగు (1983 సినిమా)
 317. ముక్కు పుడక
 318. ముక్కోపి
 319. ముఖ్య మంత్రి
 320. ముగ్గురమ్మాయిల మొగుడు
 321. ముగ్గురమ్మాయిలు
 322. ముగ్గురమ్మాయిలు మూడు హత్యలు
 323. ముగ్గురు అత్తల ముద్దుల అల్లుడు
 324. ముగ్గురు కొడుకులు (1952 సినిమా)
 325. ముగ్గురు కొడుకులు (1988 సినిమా)
 326. ముగ్గురు మరాటీలు
 327. ముగ్గురు మిత్రులు (1967 సినిమా)
 328. ముగ్గురు మిత్రులు (1985 సినిమా)
 329. ముగ్గురు మూర్ఖురాళ్ళు
 330. ముగ్గురు మూర్ఖులు
 331. ముగ్గురు మొనగాళ్ళు
 332. ముగ్గురు మొనగాళ్ళు (1994 సినిమా)
 333. ముగ్గురు వీరులు
 334. ముగ్గురూ ముగ్గురే
 335. ముచ్చటగా ముగ్గురు
 336. ముఠా మేస్త్రి
 337. ముత్తయిదువ
 338. ముత్యమంత ముద్దు
 339. ముత్యాల పల్లకి
 340. ముత్యాలముగ్గు
 341. ముద్ద మందారం
 342. ముద్దబంతి పువ్వు
 343. ముద్దాయి
 344. ముద్దాయి ముద్దుగుమ్మ
 345. ముద్దు పాప
 346. ముద్దు బిడ్డ (1956 సినిమా)
 347. ముద్దు బిడ్డ (1987 సినిమా)
 348. ముద్దు ముచ్చట
 349. ముద్దుల కృష్ణయ్య
 350. ముద్దుల కొడుకు
 351. ముద్దుల చెల్లెలు
 352. ముద్దుల ప్రియుడు
 353. ముద్దుల మనవడు
 354. ముద్దుల మనవరాలు
 355. ముద్దుల మావయ్య
 356. ముద్దుల మేనల్లుడు
 357. ముద్దుల మొగుడు (1983 సినిమా)
 358. ముద్దుల మొగుడు (1997 సినిమా)
 359. మునసబు గారి అల్లుడు
 360. ముని
 361. మురళీకృష్ణ
 362. మురిపించే మువ్వలు
 363. ముళ్ళ కిరీటం
 364. ముళ్ళ పువ్వు
 365. మువ్వగోపాలుడు
 366. ముసుగు దొంగ
 367. ముసుగు వీరుడు
 368. ముహూర్త బలం
 369. మూగ జీవులు
 370. మూగ నోము
 371. మూగ ప్రేమ
 372. మూగ మనసులు (1961 సినిమా)
 373. మూగ మనసులు (1964 సినిమా)
 374. మూగ వాని పగ
 375. మూగకు మాటొస్తే
 376. మూడిళ్ళ ముచ్చట
 377. మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు
 378. మూడు ముక్కలాట
 379. మూడు ముళ్ళ బంధం
 380. మూడు ముళ్ళు
 381. మూఢ నమ్మకాలు
 382. మృగం
 383. మృగతృష్ణ
 384. మెకానిక్ అల్లుడు
 385. మెకానిక్ మావయ్య
 386. మెరుపు
 387. మెరుపు దాడి
 388. మెరుపు వీరుడు
 389. మేఘ సందేశం (సినిమా)
 390. మేజర్ చంద్రకాంత్
 391. మేడమ్
 392. మేన కోడలు
 393. మేన మామ
 394. మేనత్తకూతురు
 395. మేనరికం
 396. మేమూ మనుషులమే
 397. మేమూ మీలాంటి మనుషులమే
 398. మేమే మొనగాళ్ళు
 399. మేరీ మాత
 400. మేలుకొలుపు (1956 సినిమా)
 401. మేలుకొలుపు (1978 సినిమా)
 402. మైనరు బాబు
 403. మైనర్ రాజా
 404. మైరావణ
 405. మైరావణ (1940 సినిమా)
 406. మొండిఘటాలు
 407. మొండిమొగుడు పెంకి పెళ్ళాం
 408. మొగుడా- పెళ్ళామా
 409. మొగుడు కావాలి
 410. మొగుడు గారు
 411. మొగుడు పెళ్ళాల దొంగాట
 412. మొగుడు పెళ్ళాలు
 413. మొదటి అనుభవం
 414. మొదటి రాత్రి (1950 సినిమా)
 415. మొదటి రాత్రి (1980 సినిమా)
 416. మొనగాడు
 417. మొనగాడొస్తున్నాడు జాగ్రత్త
 418. మొనగాళ్ళకు మొనగాడు
 419. మొనగాళ్ళు మోసగాళ్ళు
 420. మొరటోడు
 421. మొరటోడు నా మొగుడు
 422. మొహమ్మద్ బీన్ తుగ్లక్
 423. మోసగాడు
 424. మోసగాళ్ళకు మోసగాడు
 425. మోసగాళ్ళకు సవాల్
 426. మోహన రాగం
 427. మోహినీ భస్మాసుర
 428. మోహినీ భస్మాసుర (1936 సినిమా)
 429. మోహినీ రుక్మాంగద (1937 సినిమా)
 430. మోహినీ రుక్మాంగద (1962 సినిమా)
 431. మోహినీ విజయం
 432. మోహినీ శపధం
 433. మౌన గీతం
 434. మౌన పోరాటం
 435. మౌనం
 1. యజ్ఞం (సినిమా)
 2. యమగోల
 3. యమజాతకుడు
 4. యమదూతలు
 5. యమధర్మరాజు
 6. యమపాశం
 7. యమలీల
 8. యమలోకపు గూఢచారి
 9. యముడన్నకి మొగుడు
 10. యముడికి మొగుడు
 11. యముడు (1980 సినిమా)
 12. యముడు (1985 సినిమా)
 13. యవ్వనం కాటేసింది
 14. యశోదాకృష్ణ
 15. యస్ నేనంటే నేనే
 16. యుగంధర్
 17. యుగకర్తలు
 18. యుగపురుషుడు
 19. యుగళగీతం
 20. యుగాంతం
 21. యుద్ధం
 22. యువకుడు
 23. యువతరం కదిలింది
 24. యువరత్న రాణా
 25. యువరాజు (1982 సినిమా)
 26. యువరాజు (2000 సినిమా)
 27. యూనియన్ లీడరు
 28. యోగి (2007 సినిమా)
 29. యోగివేమన (1947 సినిమా)
 30. యోగివేమన(1988 సినిమా)
 1. రంగవల్లి (సినిమా)
 2. రంగులకల
 3. రంగులపులి
 4. రంగులరాట్నం
 5. రంగూన్ రౌడీ
 6. రంగేళీ రాజా
 7. రంభ ఊర్వశి మేనక
 8. రంభ-రాంబాబు
 9. రంభలొస్తున్నారు జాగ్రత్త
 10. రంభలొస్తున్నారు జాగ్రత్త
 11. రక్త కన్నీరు
 12. రక్త సంబంధం
 13. రక్త సంబంధాలు
 14. రక్త సింధూరం
 15. రక్తజ్వాల
 16. రక్తతర్పణం
 17. రక్తతిలకం
 18. రక్తసంబంధం (1962 సినిమా)
 19. రక్తసంబంధం (1984 సినిమా)
 20. రక్తసింధూరం
 21. రక్తాభిషేకం
 22. రక్షణ
 23. రక్షరేఖ
 24. రగిలే జ్వాల
 25. రగిలేగుండెలు (1980 సినిమా)
 26. రగిలేగుండెలు (1985 సినిమా)
 27. రగులుతున్న భరతం
 28. రఘురాముడు
 29. రచయిత్రి (1984 సినిమా)
 30. రణం
 31. రణభేరి
 32. రణరంగం
 33. రతి మన్మధుడు
 34. రతిలయలు
 35. రత్నమాల
 36. రధయాత్ర
 37. రమా సుందరి
 38. రహస్యం
 39. రహస్యగూఢచారి
 40. రాంబంటు
 41. రాకాసి లోయ
 42. రాకాసిలోయ
 43. రాక్షస సంహారం
 44. రాక్షసరాజ్యం
 45. రాక్షసుడు
 46. రాఖీ (1988 సినిమా)
 47. రాఖీ (2006 సినిమా)
 48. రాగం
 49. రాగదీపం
 50. రాగలీల
 51. రాఘవయ్య గారి అబ్బాయి
 52. రాజ (1976 సినిమా)
 53. రాజ (1999 సినిమా)
 54. రాజ విక్రమ
 55. రాజకీయ చదరంగం
 56. రాజకుమారుడు
 57. రాజకుమార్
 58. రాజకోట రహస్యం
 59. రాజగురువు
 60. రాజధాని (సినిమా)
 61. రాజనందిని
 62. రాజపుత్ర రహస్యం
 63. రాజమండ్రి రోమియో
 64. రాజమకుటం
 65. రాజమలయసింహ
 66. రాజమహల్
 67. రాజయోగం
 68. రాజసింహ
 69. రాజసింహమ్
 70. రాజహంస
 71. రాజా రమేష్
 72. రాజా విక్రమార్క
 73. రాజాధిరాజు
 74. రాజీ నాప్రాణం
 75. రాజు రాణీ జాకి
 76. రాజు వెడలె
 77. రాజు-పేద
 78. రాజేంద్రుడు-గజేంద్రుడు
 79. రాజేశ్వరి
 80. రాజేశ్వరి కళ్యాణం
 81. రాణి ప్రేమలత (సినిమా)
 82. రాణి రంగమ్మ
 83. రాణి రత్న ప్రభ
 84. రాణీకాసుల రంగమ్మ
 85. రాత్రి (సినిమా)
 86. రాధ కృష్ణ
 87. రాధ మై డార్లింగ్
 88. రాధమ్మ పెళ్ళి
 89. రాధమ్మ మొగుడు
 90. రథసారధి
 91. రాధా కళ్యాణం
 92. రాధాకృష్ణ
 93. రాధిక (1947 సినిమా)
 94. రామకృష్ణ
 95. రామకృష్ణులు
 96. రామచిలుక
 97. రామదండు
 98. రామదాసు (ఈస్టిండియా ఫిలిమ్స్)
 99. రామదాసు (కృష్ణా ఫిలిమ్స్)
 100. రామదాసు(సినిమా)
 101. రామబాణం
 102. రామరాజ్యం
 103. రామరాజ్యంలో భీమ రాజు
 104. రామరాజ్యంలో రక్త పాతం
 105. రామరాజ్యంలో-రాబందులు
 106. రామలక్ష్మణులు
 107. రామసక్కనోడు
 108. రామాపురంలో సీత
 109. రామాయణం (సినిమా)
 110. రామాయణంలో పిడకలవేట
 111. రామాయణంలో భాగవతం
 112. రామాలయం (సినిమా)
 113. రాము (1968 సినిమా)
 114. రాము (1987 సినిమా)
 115. రాముడు కాదు కృష్ణుడు
 116. రాముడు భీముడు
 117. రాముడు-పరసురాముడు
 118. రాముడు-భీముడు
 119. రాముడు-రంగడు
 120. రాముడుకాదు కృష్ణుడు
 121. రాముడే దేముడు
 122. రాముడొచ్చాడు
 123. రాముని మించిన రాముడు
 124. రామ్-రహీమ్
 125. రామ్-రాబర్ట్-రహీవ్
 126. రాయలసీమ రామన్న చౌదరి
 127. రాయుడు
 128. రాయుడుగారు-నాయుడుగారు
 129. రారా కృష్ణయ్య
 130. రారాజు
 131. రావణ
 132. రావణబ్రహ్మ
 133. రావణుడే రాముడైతే
 134. రావు - గోపాలరావు
 135. రావుగారింట్లో రౌడి
 136. రావుగారిల్లు
 137. రావోయి చందమామ
 138. రిక్షా రాజి
 139. రిక్షా రుద్రయ్య
 140. రిక్షావాలా
 141. రిక్షావోడు
 142. రిటర్నింగ్ సోల్జర్
 143. రియల్ స్టోరి
 144. రియల్ హీరో
 145. రివాల్వర్ రాణి
 146. రుక్మిణి (సినిమా)
 147. రుద్రనేత్ర
 148. రుద్రవీణ
 149. రుస్తుం
 150. రూపవతి
 151. రెండిళ్ళ పూజారి
 152. రెండు కుటుంబాల కథ
 153. రెండు రెళ్ళ ఆరు
 154. రెండుజెళ్ళ సీత
 155. రెండుజెళ్ళసీత
 156. రెండో కృష్ణుడు
 157. రేచుక్క (1954 సినిమా)
 158. రేచుక్క (1985 సినిమా)
 159. రేచుక్క-పగటిచుక్క
 160. రేణుకాదేవి మహత్యం
 161. రేపటి కొడుకు
 162. రేపటి పౌరులు
 163. రేపటి రౌడీ
 164. రేపటి స్వరాజ్యం
 165. రేపు నీదే
 166. రైతుకుటుంబం
 167. రైతుబిడ్డ
 168. రైతుబిడ్డ (1939 సినిమా)
 169. రైతుభారతం
 170. రైతురాజ్యం
 171. రైలుదోపిడి
 172. రోజుకో రోజా
 173. రోజులు మారాయి (1955 సినిమా)
 174. రోజులు మారాయి (1984 సినిమా)
 175. రోషగాడు
 176. రోహిణి (సినిమా)
 177. రౌడీ
 178. రౌడీ అన్నయ్య
 179. రౌడీ అల్లుడు
 180. రౌడీ ఇనస్పెక్టర్
 181. రౌడీ ఎమ్.ఎల్.ఎ.
 182. రౌడీ దర్బార్
 183. రౌడీ నెం.1
 184. రౌడీ పోలీస్
 185. రౌడీ బంగారు
 186. రౌడీ రంగమ్మ
 187. రౌడీ రాజకీయం
 188. రౌడీ రాముడు
 189. రౌడీగారి టీచర్
 190. రౌడీగారి పెళ్ళాం
 191. రౌడీమొగుడు
 192. రౌడీయిజం నశించాలి
 193. రౌడీరాణి
 194. రౌడీలకు రౌడీలు
 1. లంకాదహనం
 2. లంకె బిందెలు
 3. లంకేశ్వరుడు
 4. లంచావతారం
 5. లంబాడోళ్ళ రామదాసు (1978 సినిమా)
 6. లంబాడోళ్ళ రామదాసు (1991 సినిమా)
 7. లక్కీఛాన్స్
 8. లక్షాధికారి
 9. లక్ష్మణ
 10. లక్ష్మణ రేఖ (1975 సినిమా)
 11. లక్ష్మమ్మ
 12. లక్ష్మి (1953 సినిమా)
 13. లక్ష్మి (1980 సినిమా)
 14. లక్ష్మి (1981 సినిమా)
 15. లక్ష్మి నిర్దోషి
 16. లక్ష్మీ కటాక్షం
 17. లక్ష్మీ కల్యాణం
 18. లక్ష్మీ పూజ
 19. లక్ష్మీనిలయం
 20. లక్ష్మీనివాసం
 21. లవకుశ
 22. లవకుశ (1934 సినిమా)
 23. లవ్ ఇన్ ఆంధ్రా
 24. లవ్ ఇన్ ఖజురహో
 25. లవ్ ఇన్ సింగపూర్
 26. లవ్ గేమ్
 27. లవ్ మ్యారేజ్
 28. లవ్ స్టోరీ 1999
 29. లాఠీ
 30. లాఠీ ఛార్జ్
 31. లాయర్ భారతీదేవి
 32. లాయర్ విశ్వనాథ్
 33. లాయర్ సుహాసిని
 34. లారీ డ్రైవర్
 35. లాల్ సలాం
 36. లింగబాబు లవ్‌స్టోరీ
 37. లిటిల్ సోల్జర్స్
 38. లీడర్
 39. లేడీ బాస్
 40. లేడీస్ టైలర్
 41. లేడీస్ డాక్టర్
 42. లేడీస్ స్పెషల్
 43. లేత మనసులు (1960 సినిమా)
 44. లేత మనసులు (1966 సినిమా)
 45. లైఫ్ లో వైఫ్
 46. లైలా
 47. లైలా మజ్ను
 48. లోకం చుట్టిన వీరుడు
 49. లోకం మారాలి
 50. లోగుట్టు పెరుమాళ్ళకెరుక
 1. వందేమాతరం (1939 సినిమా)
 2. వందేమాతరం (1982 సినిమా)
 3. వందేమాతరం (1985 సినిమా)
 4. వంశ గౌరవం
 5. వంశవృక్షం
 6. వంశానికొక్కడు
 7. వంశీ (2000 సినిమా)
 8. వంశోద్ధారకుడు
 9. వంశోధ్ధారకుడు
 10. వచ్చిన కోడలు నచ్చింది
 11. వజ్రం (సినిమా)
 12. వజ్రాయుధం (సినిమా)
 13. వదిన (సినిమా)
 14. వదిన మాట
 15. వదినగారి గాజులు
 16. వదినగారి గాజులు (1955 సినిమా)
 17. వద్దంటే డబ్బు
 18. వద్దంటే పెళ్ళి
 19. వద్దు బావా తప్పు
 20. వధూవరులు
 21. వనజ (చలన చిత్రం)
 22. వనజ గిరిజ
 23. వనరాణి
 24. వన్ బై టు
 25. వన్స్ మోర్
 26. వయసు కోరిక
 27. వయసు పిలిచింది
 28. వయసొచ్చిన పిల్ల
 29. వయ్యారి భామ
 30. వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు
 31. వరకట్నం
 32. వరలక్ష్మీ వ్రతం (సినిమా)
 33. వరవిక్రయం
 34. వరుడు కావాలి
 35. వరూధిని
 36. వసంత (1998 సినిమా)
 37. వసంత గీతం
 38. వసంత సేన
 39. వసుంధర
 40. వస్తాడే మా బావ
 41. వస్తాద్
 42. వాఅమ్మో వాఅత్తో వా పెళ్ళామా
 43. వాగ్దానం
 44. వాడనిమల్లి
 45. వాడే వీడు
 46. వారసత్వం (1964 సినిమా)
 47. వారసత్వం (1993 సినిమా)
 48. వారసుడు
 49. వారసుడొచ్చాడు
 50. వారసురాలు
 51. వారాలబ్బాయి
 52. వార్నింగ్
 53. వాలి సుగ్రీవ
 54. వాలుజెడ తోలు బెల్టు
 55. వాల్మీకి (1945 సినిమా)
 56. వాల్మీకి (సినిమా)
 57. వింత ఇల్లు సంత గోల
 58. వింత కథ
 59. వింత కాపురం
 60. వింత దంపతులు
 61. వింత దొంగలు
 62. వింత సంసారం
 63. వింతకోడళ్ళు
 64. వింతమొగుడు
 65. వింధ్యరాణి
 66. విక్కీదాదా
 67. విక్రం
 68. విక్రమార్క విజయం
 69. విక్రమార్కుడు
 70. విచిత్ర కుటుంబం
 71. విచిత్ర జీవితం
 72. విచిత్ర దాంపత్యం
 73. విచిత్ర వివాహం
 74. విచిత్రం
 75. విచిత్రప్రేమ
 76. విచిత్రబంధం
 77. విజయ (సినిమా)
 78. విజయ రామరాజు
 79. విజయం మనదే
 80. విజయగౌరి
 81. విజయదశమి (సినిమా)
 82. విజయశంఖం
 83. విజయసింహ
 84. విజయానికి సంకెళ్ళు
 85. విజయ్
 86. విజృంభణ
 87. విజేత
 88. విజేత విక్రం
 89. విధాత
 90. విధివిలాసం
 91. వినాయక చవితి (సినిమా)
 92. వినోదం
 93. విప్రనారాయణ
 94. విప్రనారాయణ ( అరోరా)
 95. విప్లవ శంఖం
 96. విమల
 97. విముక్తి కోసం
 98. వియ్యాలవారి కయ్యాలు
 99. వియ్యాలవారి విందు
 100. వివాహ బంధం
 101. వివాహ భోజనంబు
 102. వివాహబంధం
 103. విశాల హృదయాలు
 104. విశాలి
 105. విశ్వనాధ చక్రవర్తి
 106. విశ్వనాధ నాయకుడు
 107. విశ్వమోహిని
 108. విశ్వరూపం
 109. విష కన్య
 110. విష్ణు
 111. విష్ణుమాయ
 112. వీడు సామాన్యుడు కాడు
 113. వీడెవడండీ బాబూ
 114. వీణ (సినిమా)
 115. వీరకంకణం
 116. వీరపూజ
 117. వీరప్రతాప్ (1958 సినిమా)
 118. వీరప్రతాప్ (1987 సినిమా)
 119. వీరభద్రుడు
 120. వీరభాస్కరుడు
 121. వీరవిహారం
 122. వీరాంజనేయ
 123. వీరాభిమన్యు
 124. వీరాభిమన్యు (1936 సినిమా)
 125. వీరుడు
 126. వీలునామా
 127. వెంకటేశ్వర వైభవం
 128. వెంకటేశ్వర వ్రత మహాత్యం
 129. వెంకన్నబాబు
 130. వెలుగు నీడలు
 131. వెలుగునీడలు
 132. వేగుచుక్క పగటిచుక్క
 133. వేటగాడు (1979 సినిమా)
 134. వేటగాడు (1995 సినిమా)
 135. వేడుక
 136. వేమన చరిత్ర
 137. వేములవాడ భీమకవి
 138. వైకుంఠపాళి (సినిమా)
 139. వైజయంతి
 140. వైఫ్ ఆఫ్ వి. వరప్రసాద్
 141. వైభవం
 1. శంకరాభరణం
 2. శంఖారావం
 3. శంఖుతీర్థం
 4. శకుంతల (1966 సినిమా)
 5. శకుంతల (సినిమా)
 6. శక్తి (1983 సినిమా)
 7. శక్తి (1989 సినిమా)
 8. శత్రువు
 9. శభాష్ గోపి
 10. శభాష్ పాపన్న
 11. శభాష్ బాబు
 12. శభాష్ రాజా
 13. శభాష్ రాముడు
 14. శభాష్ వదిన
 15. శభాష్ సత్యం
 16. శభాష్ సూరి
 17. శశిరేఖ శపథం
 18. శాంత
 19. శాంతి
 20. శాంతి నిలయం
 21. శాంతి నివాసం
 22. శాంతి-క్రాంతి
 23. శాంతినివాసం
 24. శాంభవి
 25. శారద (1973 సినిమా)
 26. శారదాంబ
 27. శిక్ష
 28. శిలాశాసనం (సినిమా)
 29. శివ (1989 సినిమా)
 30. శివన్న
 31. శివమెత్తిన సత్యం
 32. శివయ్య
 33. శివరంజని
 34. శివరాత్రి (సినిమా)
 35. శివశక్తి
 36. శివాజీ (2007 సినిమా)
 37. శివాజీ (సినిమా)
 38. శివుడు శివుడు శివుడు
 39. శీలానికి శిక్ష
 40. శుక్రవారం మహాలక్ష్మి
 41. శుభమస్తు
 42. శుభముహూర్తం (1983)
 43. శుభముహూర్తం (1997)
 44. శుభలగ్నం
 45. శుభలేఖ
 46. శుభలేఖలు
 47. శుభవార్త
 48. శుభవేళ
 49. శుభసంకల్పం
 50. శుభాకాంక్షలు (సినిమా)
 51. శుభోదయం
 52. శృంగార పురుషుడు
 53. శృంగార రాముడు
 54. శృతిలయలు
 55. శోభ (1958 సినిమా)
 56. శోభనరాత్రులు
 57. శ్రద్ధాంజలి
 58. శ్రావణ మేఘాలు
 59. శ్రావణ సంధ్య
 60. శ్రీ ఏడుకొండలస్వామి
 61. శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్
 62. శ్రీ కృష్ణావతారం
 63. శ్రీ గౌరీ మహత్యం
 64. శ్రీ చాముండేశ్వరి మహిమ
 65. శ్రీ తాతావతారం
 66. శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర మహత్యం
 67. శ్రీ దేవీకామాక్షీ కటాక్షం
 68. శ్రీ రాజేశ్వరీ విలాస్ కాఫీక్లబ్
 69. శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ ( ప్రతిభ)
 70. శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి మహత్యం
 71. శ్రీ వినాయక విజయం
 72. శ్రీ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి
 73. శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం
 74. శ్రీ శ్రీ శ్రీ మర్యాద రామన్న
 75. శ్రీ శ్రీమతి సత్యభామ
 76. శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా మహత్యం
 77. శ్రీ సత్యనారాయణ మహత్మ్యం
 78. శ్రీ సాయిబాబా
 79. శ్రీ సాయిమహిమ
 80. శ్రీ సింహాచల క్షేత్ర మహిమ
 81. శ్రీ సీతారామ జననం
 82. శ్రీ సీతారాముల కల్యాణం చూతము రారండి
 83. శ్రీకట్నలీలలు
 84. శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణువు కథ
 85. శ్రీకారం
 86. శ్రీకృష్ణ కుచేల
 87. శ్రీకృష్ణ గారడి
 88. శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1955)
 89. శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1966)
 90. శ్రీకృష్ణ పాండవీయం
 91. శ్రీకృష్ణ మాయ
 92. శ్రీకృష్ణ రాయబారం
 93. శ్రీకృష్ణ లీలలు (1935 సినిమా)
 94. శ్రీకృష్ణ విజయం
 95. శ్రీకృష్ణసత్య
 96. శ్రీకృష్ణాంజనేయ యుద్ధం
 97. శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం
 98. శ్రీకృష్ణార్జున విజయం
 99. శ్రీజగన్నాథ మహాత్యం
 100. శ్రీదత్త దర్శనం
 101. శ్రీదత్త దర్శనము
 102. శ్రీదేవి (సినిమా)
 103. శ్రీదేవి నర్సింగ్ హోం
 104. శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు
 105. శ్రీనివాస కల్యాణం
 106. శ్రీనివాస కళ్యాణం (1987 సినిమా)
 107. శ్రీమంతుడు
 108. శ్రీమతి
 109. శ్రీమతి ఒక బహుమతి
 110. శ్రీమతి కానుక
 111. శ్రీమతి కావాలి
 112. శ్రీమతి శోభనం
 113. శ్రీమతీ వెళ్ళొస్తా
 114. శ్రీమద్విరాటపర్వం
 115. శ్రీరంగనీతులు
 116. శ్రీరస్తు శుభమస్తు
 117. శ్రీరామ పట్టాభిషేకం
 118. శ్రీరామకథ
 119. శ్రీరామచంద్రుడు
 120. శ్రీరామదాసు (సినిమా)
 121. శ్రీరామబంటు
 122. శ్రీరామరక్ష
 123. శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం (1958)
 124. శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధం (1975)
 125. శ్రీరాములయ్య
 126. శ్రీలక్ష్మీనిలయం
 127. శ్రీవారంటే మావారే
 128. శ్రీవారి చిందులు
 129. శ్రీవారి ప్రియురాలు
 130. శ్రీవారి ముచ్చట్లు
 131. శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ
 132. శ్రీవారు
 133. శ్రీవారు మావారు
 134. శ్రీశైల భ్రమరాంబికా కటాక్షం
 1. షంషేర్ శంకర్
 2. షావుకారు
 3. షో
 4. ష్ గప్‌చుప్
 1. సంకల్పం (1957 సినిమా)
 2. సంకల్పం (1995 సినిమా)
 3. సంకీర్తన
 4. సంక్రాంతి (1952 సినిమా)
 5. సంగీత
 6. సంగీత లక్ష్మి
 7. సంగీత సామ్రాట్
 8. సంగ్రామం
 9. సంఘం
 10. సంఘం చెక్కిన శిల్పాలు
 11. సంఘర్షణ
 12. సంచలనం
 13. సంచలనం (2000)
 14. సంతానం (1955 సినిమా)
 15. సంతానం (1984 సినిమా)
 16. సంతోషం
 17. సంతోషం (1955 సినిమా)
 18. సంధ్య (1980 సినిమా)
 19. సంపత్
 20. సంపూర్ణ ప్రేమాయణం
 21. సంపూర్ణ రామాయణం
 22. సంపూర్ణ రామాయణం (1936 సినిమా)
 23. సంపూర్ణ రామాయణం (1971 సినిమా)
 24. సంప్రదాయం
 25. సంబరాల రాంబాబు
 26. సంభవం
 27. సంసార బంధం
 28. సంసార నారది
 29. సంసారం (1950 సినిమా)
 30. సంసారం (1975 సినిమా)
 31. సంసారం (1988 సినిమా)
 32. సంసారం ఒక చదరంగం
 33. సంసారం ఓ సంగీతం
 34. సంసారం-సాగరం
 35. సంసారం-సౌభాగ్యం
 36. సంసారంలో సరిగమలు
 37. సంసారవీణ
 38. సంసారాల మెకానిక్
 39. సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా
 40. సక్కనోడు
 41. సక్కుబాయి(సినిమా)
 42. సగటు మనిషి
 43. సజీవ మూర్తులు
 44. సతీ అనసూయ (1957 సినిమా)
 45. సతీ అనసూయ (1971 సినిమా)
 46. సతీ అరుంధతి
 47. సతీ తులసి (1936 సినిమా)
 48. సతీ తులసి (1959 సినిమా)
 49. సతీ తులసి (1967 సినిమా)
 50. సతీ సక్కుబాయి (1954 సినిమా)
 51. సతీ సక్కుబాయి (1965 సినిమా)
 52. సతీ సావిత్రి (1957 సినిమా)
 53. సతీ సావిత్రి (1978 సినిమా)
 54. సతీ సుకన్య
 55. సతీ సుమతి
 56. సతీ సులోచన
 57. సతీ సులోచన (1936 సినిమా)
 58. సత్తెకాలపు సత్తెయ్య
 59. సత్య హరిశ్చంద్ర
 60. సత్యం శివం
 61. సత్యం శివం సుందరం
 62. సత్యనారాయణ వ్రతం
 63. సత్యభామ
 64. సత్యమే జయం
 65. సత్యాగ్రహం
 66. సత్యానికి సంకెళ్ళు
 67. సదారమ
 68. సన్నాయి అప్పన్న
 69. సప్తపది
 70. సప్తస్వరాలు (సినిమా)
 71. సమరం
 72. సమరసింహారెడ్డి
 73. సమర్పణ
 74. సమాజం
 75. సమాజంలో స్త్రీ
 76. సమాజానికి సవాల్
 77. సమాధి కడుతున్నాం చందాలివ్వండి
 78. సముద్రం (సినిమా)
 79. సమ్మక్క-సారక్క
 80. సరదా బుల్లోడు
 81. సరదా రాముడు
 82. సరదాల సంసారం
 83. సరసాల సోగ్గాడు
 84. సరిగమలు
 85. సర్కస్ కింగ్
 86. సర్కస్ కిలాడీలు
 87. సర్కస్ రాముడు
 88. సర్కస్ సత్తిపండు
 89. సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్
 90. సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్
 91. సర్దార్
 92. సర్దార్ కృష్ణమనాయుడు
 93. సర్దార్ ధర్మన్న
 94. సర్దార్ పాపారాయుడు
 95. సర్దుకుపోదాం రండి
 96. సర్పయాగం
 97. సర్వర్ సుందరంగారి అబ్బాయి
 98. సర్వాధికారి
 99. సవతి కొడుకు
 100. సవతి పోరు
 101. సవాల్
 102. సహనం
 103. సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి
 104. సాక్షి
 105. సాగర సంగమం
 106. సాఫ్ట్ టచ్ నా హృదయంలో నిదురించే చెలీ
 107. సామ్రాట్
 108. సామ్రాట్ అశోక్
 109. సారంగధర
 110. సారంగధర (1937 సినిమా)
 111. సార్వభౌముడు
 112. సావాసగాళ్ళు
 113. సావిత్రి(ఈస్టిండియా)(సినిమా)
 114. సావిత్రి(కృష్ణా ఫిలిమ్స్)(సినిమా)
 115. సాహస పుత్రులు
 116. సాహస సామ్రాట్
 117. సాహసం (1952 సినిమా)
 118. సాహసం (1992 సినిమా)
 119. సాహసం చేయరా డింభకా
 120. సాహసమే జీవితం
 121. సాహసమే నా వూపిరి
 122. సాహసవీరుడు - సాగరకన్య
 123. సి.ఐ.డి
 124. సి.ఐ.డీ.రాజు
 125. సింగన్న
 126. సింగారి
 127. సింధూరం
 128. సింహ గర్జన (1978)
 129. సింహ గర్జన (1995)
 130. సింహ స్వప్నం
 131. సింహం నవ్వింది
 132. సింహపురి సింహం
 133. సింహబలుడు
 134. సింహస్వప్నం
 135. సింహాసనం
 136. సితార(సినిమా)
 137. సిద్ధార్థ
 138. సినీ వైభవం
 139. సినీగోల
 140. సినీమా పిచ్చోడు
 141. సిపాయి కూతురు
 142. సిపాయి చిన్నయ్య
 143. సిరిపురం మొనగాడు
 144. సిరిమల్లె నవ్వింది
 145. సిరివెన్నెల
 146. సిరిసంపదలు
 147. సిరిసిరిమువ్వ
 148. సిసింద్రీ
 149. సీత గీత దాటితే
 150. సీతక్క
 151. సీతమ్మ పెళ్ళి
 152. సీతమ్మ సంతానం
 153. సీతాకల్యాణం
 154. సీతాకళ్యాణం (సినిమా)
 155. సీతాకోకచిలుక (సినిమా)
 156. సీతాదేవి
 157. సీతాపతి చలో తిరుపతి
 158. సీతాపతి సంసారం
 159. సీతారత్నం గారి అమ్మాయి
 160. సీతారామ కల్యాణం
 161. సీతారామ జననం
 162. సీతారామ వనవాసం
 163. సీతారామకల్యాణం
 164. సీతారామయ్యగారి మనవరాలు
 165. సీతారామరాజు
 166. సీతారాములు
 167. సీతాలు
 168. సీతే రాముడైతే
 169. సీను
 170. సుందరకాండ (1992 సినిమా)
 171. సుందరవదన సుబ్బలక్ష్మి మొగుడు
 172. సుందరి సుబ్బారావు
 173. సుఖదుఃఖాలు
 174. సుగుణసుందరి కథ
 175. సుజాత (సినిమా)
 176. సుడిగుండాలు
 177. సుపుత్రుడు
 178. సుప్రభాతం (1976 సినిమా)
 179. సుప్రభాతం (1998 సినిమా)
 180. సుబ్బరాజుగారి కుటుంబం
 181. సుబ్బారాయుడి పెళ్ళి
 182. సుబ్బారాయుడు సుబ్బలక్ష్మి
 183. సుబ్బారావుకు కోపంవచ్చింది
 184. సుమంగళి (1940 సినిమా)
 185. సుమంగళి (1965 సినిమా)
 186. సుమంగళి (1989 సినిమా)
 187. సుమతి
 188. సుల్తాన్
 189. సువర్ణమాల
 190. సువర్ణసుందరి
 191. సుస్వాగతం
 192. సూత్రధారులు
 193. సూపర్
 194. సూపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్
 195. సూపర్ పోలీస్
 196. సూపర్ మేన్
 197. సూపర్ మొగుడు
 198. సూపర్ హీరోస్
 199. సూరిగాడు
 200. సూర్య ఐ.పి.ఎస్
 201. సూర్య పుత్రిక
 202. సూర్య వంశం
 203. సూర్యచంద్రులు
 204. సూర్యపుత్రులు
 205. సూర్యుడు (సినిమా)
 206. సృష్టి రహస్యాలు
 207. సెక్రటరీ
 208. సేతుబంధనం
 209. సైనికుడు (1997 సినిమా)
 210. సైనికుడు (2006 సినిమా)
 211. సొంతవూరు
 212. సొగసు చూడతరమా
 213. సొమ్మొకడిది సోకొకడిది
 214. సోగ్గాడి కాపురం
 215. సోగ్గాడి పెళ్ళాం
 216. సోగ్గాడు
 217. సోమరిపోతు
 218. సోమవార వ్రత మహత్యం
 219. సౌదామిని
 220. సౌభాగ్యవతి
 221. స్టాలిన్
 222. స్టూవర్టుపురం దొంగలు
 223. స్టూవర్టుపురం పోలీసుస్టేషన్
 224. స్టేట్‌రౌడి
 225. స్టేషన్‌మాస్టర్
 226. స్ట్రీట్ ఫైటర్
 227. స్త్రీ (1973)
 228. స్త్రీ (1995 సినిమా)
 229. స్త్రీ గౌరవం
 230. స్త్రీ జన్మ
 231. స్త్రీ సాహసం
 232. స్నేహ బంధం
 233. స్నేహం
 234. స్నేహం కోసం
 235. స్నేహమేరా జీవితం
 236. స్నేహితులు (సినిమా)
 237. స్పీడ్ డాన్సర్
 238. స్రవంతి
 239. స్వతంత్ర భారతం
 240. స్వప్న
 241. స్వప్న సుందరి
 242. స్వప్నలోకం
 243. స్వయం ప్రభ
 244. స్వయంకృషి
 245. స్వయంవరం (1982 సినిమా)
 246. స్వయంవరం (1999 సినిమా)
 247. స్వరకల్పన
 248. స్వరాజ్యం
 249. స్వర్గం
 250. స్వర్గం నరకం
 251. స్వర్గసీమ (1945 సినిమా)
 252. స్వర్గసీమ (1978 సినిమా)
 253. స్వర్గానికి నిచ్చెనలు
 254. స్వర్ణకమలం
 255. స్వర్ణక్క
 256. స్వర్ణగౌరి
 257. స్వర్ణమంజరి
 258. స్వర్ణముఖి
 259. స్వాతంత్ర్యానికి ఊపిరి పొయ్యండి
 260. స్వాతి
 261. స్వాతి కిరణం
 262. స్వాతి చినుకులు
 263. స్వాతి ముత్యం
 264. స్వాతిముత్యం
 265. స్వామి వైభవం
 266. స్వామిద్రోహులు
హారతి
(1974 తెలుగు సినిమా)
 
నిర్మాణ సంస్థ దేవీ ప్రియదర్శిని పిక్చర్స్
భాష తెలుగు
 1. హంగామా
 2. హంతకుడి వేట
 3. హంతకుడెవరు
 4. హంతకుని హత్య
 5. హంతకులు దేవాంతకులు
 6. హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త
 7. హనుమాన్ పాతాలవిజయం
 8. హనుమాన్ పాతాళ విజయం
 9. హరవిలాసం
 10. హరిజన్
 11. హరిశ్చంద్ర
 12. హరిశ్చంద్ర (1935 సినిమా)
 13. హరిశ్చంద్ర (1956 సినిమా)
 14. హరిశ్చంద్రుడు (1980 సినిమా)
 15. హరే కృష్ణ హలో రాధ
 16. హలో అల్లుడు
 17. హలో ఐ లవ్ యూ
 18. హలో గురు
 19. హలో డార్లింగ్
 20. హలో నీకు నాకు పెళ్లంట
 21. హలో పార్టనర్
 22. హలో ఫ్రెండ్
 23. హలో బ్రదర్
 24. హలో యమ
 25. హాండ్సప్
 26. హానెస్ట్ రోగ్
 27. హాయ్ సుబ్రహ్మణ్యం
 28. హారతి (సినిమా)
 29. హిందుస్తాన్ ద మదర్
 30. హిట్లర్ (సినిమా)
 31. హీరో 76
 32. హృదయమున్న మనిషి
 33. హెచ్చరిక
 34. హేమా హేమీలు
 35. హై హై నాయకా
 36. హైక్లాస్ అత్త లోక్లాస్ అల్లుడు

పేర్ల వారీగా తెలుగు సినిమాల జాబితా\footer